Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 95 NR Nya avdelningen för marknader Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON Emelie Bagelius, Tobias Helmersson och Heidi Elmér. ÅRETS JULGRANSPLUNDRING SIDAN 10

2 BANCOPOSTEN Konsten att lyssna MEN MAMMA, titta på mig, du lyssnar ju inte på vad jag säger! Eehh, jo men det gör jag väl visst? Och så kommer man på sig med att nej, jag gjorde ju faktiskt inte det, mina tankar var någon helt annanstans. Samvetet får sig en törn och jag tänker att jag måste skärpa mig. Jag tycker att det emellanåt är svårt att vara en god aktiv lyssnare på alla plan och att det är något jag hela tiden måste jobba med. Att lyssna och lära är något som vår nya IT chef Ulrika Pilestål har ägnat sig åt under sin första tid på Riksbanken. Hon har bland annat haft enskilda samtal med samtliga medarbetare på de båda IT enheterna på AVS för att få en så bra bild av verksamheten som möjligt. Det är viktigt för henne att förstå och att hjälpa andra att förstå. Ulrika möter du i ett personporträtt på sidan 9. Det är på AFM vi genomför policy besluten i praktiken. På så sätt är vi hjärtat i banken. HEIDI ELMÉR Sidorna 5 7 FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER VI ÅKER UT och lyssnar, berättar Eric Frohm och Markus Tibblin från APP, när jag träffar dem för att göra en intervju om Riksbankens företagsundersökningar. Inför varje penningpolitisk rapport genomför Riksbanken sedan många år tillbaka en egen intervjuundersökning med företag inom olika branscher runt om i landet. På sidan 8 berättar de om hur det här arbetet går till och varför det är så viktigt att vi lyssnar på vad företagen har att säga. AVDELNINGEN FÖR marknader, AFM, är en av våra nya avdelningar som kom till efter omorganisationen. De ansvarar för Riksbankens aktiviteter på de fi nansiella marknaderna och även de måste vara goda lyssnare. Tobias Helmersson, en av avdelningens medarbetare, beskriver det som att den grupp han jobbar i är bankens öron mot rälsen när det gäller kontakten med aktörerna på marknaden. Bancoposten träffade Tobias, hans kollega Emelie Bagelius och chefen för avdelningen, Heidi Elmér. På sidorna 5 7 får du en god inblick i vad AFM jobbar med Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år LOTTA ALLVIN JANNERGREN, REDAKTÖR FOTO: EMMA HOLMGREN INNEHÅLL Aktuellt: Nya ansikten i riksbanksfullmäktige 4 Riksbanken klättrar uppåt 4 Reportage: Nya avdelningen för marknader 5 7 På gång: Vi åker ut och lyssnar 8 Porträttet: Ulrika Pilestål: Hon vill lyssna och lära 9 Plocksidan: Julgransplundring 11 januari 10 Språkfrågan: Läs! 10 Min dag: Ulf Holmberg Medarbetare efter jobbet: Timo Elonen 11 En annan sida: Maria Wahl Burvall: Lika men ändå olika 12 Ansvarig utgivare: Ann Leena Mikiver. Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank, Stockholm, Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren, tel , Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Jessica Bühler och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate. Redaktionsråd: Kommunikationsenheten, Joanna Gerwin, Jan Schüllerqvist, Jill Billborn, Helena Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist. Omslagsfoto: Sandra Birgersdotter. Produktion: Tryck: Ineko ISSN: Riksbankens avdelningar: ABK avdelningen för betalningssystem och kontanter AFM avdelningen för marknader AFS avdelningen för finansiell stabilitet APP avdelningen för penningpolitik AVS avdelningen för verksamhetssupport IR internrevisions - avdelningen STA stabsavdelningen 9 11 FOTO: JESSICA BÜHLER FOTO: ANITA B. ELONEN 2 BANCOPOSTEN

3 AKTUELLT FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Ett 70 tal ekonomidoktorander på besök på Riksbanken. Lyckat event för doktorander Den 5 november arrangerade Riksbanken ett öppet hus för doktorander. Cirka 70 forskarstudenter var på plats för att få en presentation av Riksbanken och för att få möjlighet att träffa våra medarbetare. Riksbanken vill knyta kontakter med doktorander som kan mynna ut i framtida forskningssamarbeten och rekryteringar. Initiativet till att ordna ett öppet hus togs gemensamt av APP, AFS och forskningsenheten, men även HR och AFM har varit engagerade i arbetet. Hur gick det på eventet? Det blev mycket lyckat! Intresset från doktoranderna var stort och riksbankspersonalen som bidrog till eventet gjorde ett strålande arbete. De anonyma utvärderingar vi har fått in från deltagarna visar också att de allra flesta som svarat var mycket nöjda och 77 procent säger att de skulle kunna tänka sig att söka jobb på Riksbanken framöver, säger Vesna Vesna Corbo var en av huvudarrangörerna. TRE AV OSS VAD ÄR DET BÄSTA MED JULEN? Corbo, APP, en av huvudarrangörerna. Planerar ni något mer framöver när det gäller vår ökade satsning mot doktorander? Just nu håller vi på att utvärdera eventet öppet hus lite mer i detalj. Tidigare i år deltog vi på två konferenser för att informera om och marknadsföra Riksbanken bland doktorander. Med detta som grund kommer vi att i samråd med ledningen från de involverade avdelningarna fundera över hur verksamheten ska bedrivas framöver. LOTTA ALLVIN JANNERGREN HALLÅ DÄR Göran Marklund, arkitekt på AVS vad händer på ombyggnadsfronten i Riksbankshuset? Får vi nya konferenslokaler? Ja, enligt en behovsinventering som gjordes förra hösten behöver vi fler medelstora mötesrum i huset, bättre möjligheter till servering av lunch och Göran Marklund kaffe i anslutning till möten och kon ferenser samt mer ändamåls enlig möblering i möteslokalerna. Dessutom har omorganisationen tidigare i år lett till att vissa konferensrum byggts om till arbetsrum och vi behöver därför utöka antalet större konferensrum på plan 5 och på plan 12. Vi kommer att få ett nytt serveringskök på plan 5 som vi hoppas vid behov ska kunna förbättra möjligheten till servering. Plan 12 är tänkt att bli ett renodlat plan för möten av olika slag. Hur kommer rummen att vara utformade? Tanken är att man ska kunna använda rummen både för konferenssittning vid bord alternativt biografsittning. När rummen inte används för konferenser ska de passa för de lite större mötena som pågår varje dag. Nu påbörjas arbetet med att detaljutforma rummen. FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN Per Sonnerby, tillförordnad enhetschef, AFS Svaret är enkelt: att somna i soffan framför Kalle Ankas julafton efter en fin jullunch, omgiven av nära och kära. Lagom till Djungelboken sådär. Kanske årets bästa stund. Lina Fransson, ekonom, APP Jag gillar förberedelserna in för jul med julbak, glöggkvällar med mera. Det är en bra anledning att umgås och inklu derar även mitt intresse för matlagning och bakning. När julen väl kommer är det skönt med lite längre ledighet och ha tid till att träffa familj och vänner som inte bor i Stockholm. Fredrik Wange, pressekreterare, STA Förutom att julen kommer som ett välkommet avbrott i vardagen, när det ofta är som mest att göra på jobbet, ser jag varje år fram emot att få tid att umgås med familj, släkt och vänner. Jag tycker också om att mysfaktorn är hög, speciellt nu när vi har en entusiastisk tvååring att fira med. När ska arbetet vara klart? Genomförandet sker i fyra etapper. Den första etappen blir ett nytt konferensrum på plan 12 i anslutning till biblioteket, i de rum som i dag är tillfälliga kontorsrum. Andra etappen sker på plan 5 mot Malmskillnadsgatan där ett rum för 20 personer planeras. Dessa två etapper beräknas vara klara under våren respektive hösten Kontorsservice och växeln kommer att flytta till plan 6 och i samband med det byggs två större konferensrum på plan 5 som kompletteras med ett serveringskök. Denna etapp ska vara klar till hösten Slutligen planerar vi för en upprustning av föreläsningssalen på plan 12, som beräknas vara klar under hösten JESSICA BÜHLER BANCOPOSTEN

4 AKTUELLT Nya ansikten i riksbanksfullmäktige FOTO: PETTER KARLBERG Susanne Eberstein och Michael Lundholm är sedan mitten av oktober ny ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige. En av deras viktigaste uppgifter är att följa och kontrollera hur Riksbanken bedriver sin verksamhet och hur direktionsledamöterna leder den. SUSANNE EBERSTEIN (S) Vem är du? Jag kommer ursprungligen från Stockholm men bor i Sundsvall sedan många år tillbaka. Jag är gift, har tre vuxna barn och två härliga barnbarn som jag försöker vara med så mycket jag kan. Jag läser mycket, framför allt memoarer och biografi er. Vad har du gjort tidigare? Jag är utbildad jurist och kammarrättsråd (domare). Innan jag blev politiker arbetade jag vid Kammarrätten i Sundsvall som kammarrättsråd. Jag har varit riksdagsledamot i 20 år och suttit i flera av riksdagens utskott. Bland annat har jag varit ordförande i skatteutskottet och vice ordförande i justitieutskottet. Jag har även haft statliga uppdrag, bland annat som ordförande för Karolinska institutet. För närvarande är jag ledamot i säkerhets och integritetsnämnden och i domarnämnden. Jag har varit med i riksbanksfullmäktige tidigare, mellan 1998 och Vilka utmaningar ser du framför dig? Mitt uppdrag är framför allt att utse direktionens ledamöter vilket jag ser som en väldigt viktig och utmanande uppgift. Dessutom vilar ju huvudansvaret på mig när det gäller att noggrant följa Riksbankens verksamhet och direktionens arbete. LOTTA ALLVIN JANNERGREN FOTO: PETTER KARLBERG MICHAEL LUNDHOLM (M) Vem är du? Jag är 55 år, bor i Vällingby, särbo, tre barn varav två vuxna. Utbildad nationalekonom. Privat har jag ett stort intresse för matlagning och historia. Sedan tidiga tonåren är jag också hängiven släktforskare. FAKTA/RIKSBANKSFULLMÄKTIGE Vad har du gjort tidigare? Jag disputerade Därefter har jag främst arbetat med undervisning och forskning i nationalekonomi. Sedan 1996 har jag varit verksam vid Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, först som universitetslektor och sedan 2010 som professor i nationalekonomi. I januari 2013 blev jag ut nämnd till statssekreterare i Finansdepartementet och arbetade där fram till den nya regeringen tillträdde i höstas. I januari återgår jag till min professur vid Stockholms universitet och kommer bland annat att undervisa masterstudenter i tidsserieanalys och arbeta i ett projekt som handlar om ekonomisk familjebakgrund och genusskillnader på arbetsmarknaden. Vilka utmaningar ser du framför dig? Vid sidan av att utse ledamöter i direktionen är kanske fullmäktiges viktigaste funktion att kontrollera och följa upp verksamheten i Riksbanken. Jag ser fram emot att följa den externa utvärderingen av penningpolitiken för perioden som Finansutskottet beställt och som ska genomföras av Mervyn King och Marvin Goodfriend. LOTTA ALLVIN JANNERGREN RIKSBANKSFULLMÄKTIGE består av elva ledamöter och lika många suppleanter. De utses av riksdagen och har samma mandat period som riksdagsledamöterna. Riksbanksfullmäktige väljer inom sig ord förande och vice ord förande. Riksbanken klättrar uppåt VARJE ÅR rankas Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Karriär Barometern, en undersökning om karriär, arbetsliv och framtid. I år har mer än unga, yrkesverksamma akademiker från hela landet deltagit i undersökningen och röstat fram sina framtida drömarbets givare. Riksbanken har i årets ranking hamnat på plats 18 av 100 inom yrkesgruppen ekonomer, jämfört med plats 37 förra året. Vi har lyckats marknadsföra den bredd av möjligheter som finns inom Riksbanken, säger Linda Palmqvist på HR enheten. Många som haft kontakt med oss har en positiv bild av Riks banken som arbetsplats och berättar om det för andra. Det mest effektiva sättet att stärka vårt employer brand är genom våra medarbetare. JESSICA BÜHLER BANCOPOSTEN

5 REPORTAGE: NY AVDELNING Vår resa har bara börjat Riksbankens hjärta. Så beskriver avdelningschef Heidi Elmér den nya avdelningen för marknader, AFM. Jag ser fram emot att forma och vidareutveckla en avdelning som omfattar både analys, förvaltning och operativ verksamhet, säger hon. Att hitta en gemensam identitet och kultur är en av utmaningarna AFM står inför, tycker avdelningschef Heidi Elmér. TEXT: SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER I mars fi ck Riksbanken tre nya av delningar, AFM är en av dem. Den består av enheterna investeringar, analys och operationer (IAO), middle office, back office samt den nyformade enheten för marknadsstrategi. Avdelningschefen Heidi Elmér började i juni. Senast var hon chefsekonom på Skandia, innan dess chef för enheten för marknadsanalys och operationer på APP. Så Riksbanken är hennes hemmaplan. Det är på AFM vi genomför policybesluten i praktiken. På så sätt är vi hjärtat i banken och tätt sammanlänkade med APP, AFS och ABK. Egentligen genomför vi samma investeringar och transaktioner som banken alltid har gjort. Det nya är att dessa medarbetare och kompetenser är samlade under en hatt. Det skapar stor potential för kunskapsöverföring, utbyte och vidare utveckling, säger Heidi. RIKSBANKEN fi nansierar sin egen verksamhet och det är AFM som har ansvar för förvaltningen av de fi nansiella tillgångarna. Avdelningen arbetar med förvaltning av guld och valutareserven och genomför de penning och valutapolitiska besluten i praktiken. Den operativa verksamheten innebär att AFM ständigt har örat mot marknaden och följer därmed kontinuerligt vad som händer. Informationen sammanställs, analyseras och förmedlas vidare till andra avdelningar och bidrar därmed till att kloka beslut fattas på andra ställen i banken. AFM ansvarar också för att samordna analysen av Riksbankens balans räkning. Under hösten har det inrättats en balansräkningskommitté för att underlätta en helhetssyn och dialog kring dessa frågor. Heidi är ordförande. Detta är lite av en analytisk utmaning. En mängd olika faktorer påverkar Riksbankens balansräkning både egna policybeslut men också faktorer som Riksbanken inte kan styra över som allmänhetens efterfrågan på sedlar och mynt, säger Heidi och fortsätter: Storleken och sammansättningen på en centralbanks balansräkning är en central policyfråga. Men varför ser vår balansräkning ut som den gör? Hur vill vi att den ska se ut? Vi behöver hitta en struktur och en strategi för hur vi ska jobba med dessa frågor. EFTERSOM KOMMITTÉN är nystartad be skriver Heidi arbetet som work in progress. Vi har precis börjat konkretisera arbetet. Prioriterade frågeställningar handlar om Riksbankens likviditetsöverskott som trendmässigt vuxit över tiden samt frågor kring Riksbankens framtida intjäning både på kort och lång sikt. För den nya avdelningen är en av utmaningarna att hitta en identitet och att skapa en gemensam kultur. Vi ser just nu över våra samarbetsformer för att kunna använda varandras kompetenser bättre och hitta synergieffekter. Jag tror på att helheten kan bli större än dess enskilda delar. Under hösten har vi haft en avdelningskonferens där vi börjat diskuterat vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Vår resa har bara börjat, säger Heidi och tillägger: Även om förändringar kan utgöra en möjlighet kan de också vara förenade med en osäkerhet vad betyder det här för mig?. Men det fi nns en positiv förväntan och ett engagemang på avdelningen. Jag känner mig trygg med att jag har medarbetare som är mycket kompetenta och att vi kommer att hitta nya vägar tillsammans. Läs mer om AFM på nästa sida. BANCOPOSTEN

6 REPORTAGE: NY AVDELNING Ökat kunskapsutbyte, socialt roligare och större möjlighet för enheten att profilera sig. Det tycker Tobias Helmersson och Emelie Bagelius är några av fördelarna med den nya avdelningen för marknader. Med örat mot rälsen De har jobbat med saker som i högsta grad har med varandra att göra men på olika ställen i banken. Med den nya organisationen får de möjlighet att ta tillvara varandras kunskap. TEXT: SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Emelie Bagelius och Tobias Helmersson verkar nöjda med att ha blivit kollegor. Tobias har varit i på Riksbanken i två år och kommer från handlarrummet på APP, Emelie har jobbat 13 år på KAP. Nu tillhör båda enheten för investeringar, analys och operationer på AFM. Det här är ett naturligt steg och socialt känns det roligt att bli en större grupp. Genom att utnyttja alla våra olika kompetenser kan olika bitar falla lättare på plats. Det är också logiskt, exempelvis har även Bank of England och Norges centralbank gått mot en organisation med tydlig marknadsavdelning, säger Tobias. Emelie tycker att den nya organisationen ger enheten bättre förutsättningar att följa utvecklingen av fi nansmarknaderna. Nu kan värdefull information som förvaltarna fångar upp genom sin närvaro i marknaden enklare kanaliseras tillbaka in i banken. Det är väldigt positivt. Jag tror att vi på gamla KAP upplever oss som lite anonyma. Tack vare att vi nu möter andra delar av banken på regelbundna presentationer i handlarrummet tror jag att vi har bättre möjlighet att profi lera oss, säger hon. EMELIE ARBETAR med frågor som rör förvaltningen av guld och valutareserven. Valutareserven förvaltas för att fi nansiera Riksbankens verksamhet och för att vid behov kunna fi nansiera policyåtgärder, till exempel tillfälliga likviditetsstöd i utländsk valuta till svenska banker. Jag jobbar med frågor som handlar om vilka tillgångar valutareserven ska hålla och hur ska vi gå tillväga för att snabbt kunna omsätta tillgångarna till likvida medel under en kris, säger Emelie och fortsätter: 6 BANCOPOSTEN

7 Varje dag görs stora transaktioner och då gäller det att hålla koll på finansmarknaderna. En viktig arbetsuppgift är också att fånga upp och förmedla information till övriga Riksbanken. Valutareserven är ju faktiskt Riksbankens viktigaste intäktskassa. En stor del av vinsten delas sedan ut till statskassan. De senaste tio åren har det i snitt handlat om 5,5 miljarder kronor per år. Men som en följd av rådande ränteläge pekar det mesta på att vinstutdelningen till staten kommer att falla under de närmaste åren. TOBIAS SER BLAND annat till att Riksbankens penningpolitik genomförs i praktiken. Det gör han genom att, i dagsläget, balansera banksystemets likviditetsöverskott. Detta görs genom att Riksbanken ger ut veckovisa riksbankscertifikat som banker kan placera i och bankerna ringer sedan varje dag för att placera sitt kvarvarande likviditetsöverskott. Under krisen var det även härifrån som exempelvis de större extraordinära lånen gavs ut. Kontakten mellan Riksbanken och aktörerna på marknaden är tät. Tobias beskriver det som att gruppen är bankens öron mot rälsen. Vi har dagliga kontakter med olika finansiella aktörer både på den svenska och utländska marknaden när vi exempelvis handlar obligationer för valutareservens räkning. Då fångar man upp en hel del information. Ibland handlar det om sådant som inte riktigt går att ta på eller se i data, hur känslan är just nu på marknaderna helt enkelt. ATT GE LÖPANDE information om marknaden även till andra avdelningar som AFS och APP är en viktig del av arbetet. Informationen sprider vi genom marknadsbrev, på morgonmöten och diverse presentationer där vi ger vår syn på finansmarknaden. Vi har förstås också många informella kontakter med de andra avdelningarna, säger Tobias och tillägger: Jag är intresserad av nationalekonomi och finansiella frågor och då finns det få andra platser som kan erbjuda en mer stimulerande miljö än den här. TOBIAS HELMERSSON Jag är intresserad av nationalekonomi och finansiella frågor och då finns det få andra platser som kan erbjuda en mer stimulerande miljö än den här. Det är häftigt att få vara nära och bidra till de viktiga beslut som tas och vara en kugge i det arbetet. TOBIAS OCH EMELIES jobb handlar om stora pengar. Blir ni nervösa? Nja, jo ibland. Man är ju lite extra nog grann om man gör någon transaktion man är ovan vid, men efter ett tag blir man till slut lite immun mot stora siffror. När man hanterat stora värden tillräckligt många gånger, slutar man att tänka den här handlar om 100 miljoner kronor, säger Emelie. Man bygger upp en vana för den typen av större transaktioner. Skulle man hamna i en krissituation skjuts nervositeten åt sidan. Vi har ett mycket bra arbetslag med otroligt duktiga medarbetare och bra rutiner vilket gör oss väl förberedda för sådana situationer, säger Tobias. FAKTA/AFM AVDELNINGEN för marknader, AFM, har ansvar för Riksbankens aktiviteter på de finansiella marknaderna. Syftet med tillgångs förvaltningen är att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Det handlar både om att dagligen genomföra penningpolitiken och förvalta guld och valutareserven, men också att ha beredskap för extraordinära åtgärder som att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker eller intervenera på valutamarknaden. Avdelningen ansvarar också för den löpande marknadsbevakningen samt samordning av analysen av Riksbankens balansräkning. Avdelningschef: Heidi Elmér. Biträdande chefer: Göran Robertsson och Meredith Beechey Österholm. Avdelningen består av: Investeringar, analys och operationer: Här finns förvaltare, handlare och analytiker som förvaltar Riksbankens tillgångar och genomför de penningpolitiska besluten. Det innebär både strategiskt och operativt arbete. 11 medarbetare, chef Christoffer Grände. Middle office: Följer upp, rapporterar och utvärderar löpande resultatet och de finansiella riskerna i tillgångsförvaltningen. 8 medarbetare, chef Maria Johansson. Back office: Administrerar alla transaktioner av värdepapper, valutaaffärer och betalningar som görs i tillgångsförvaltningen samt ansvarar för kontakten med Riksbankens korrespondent och depåbanker. 5 medarbetare, chef Agneta Granlund. Enheten för marknadsstrategi: Ny enhet med särskild utredningskapacitet kring frågor som rör det penningpolitiska styrsystemet samt dess regler och villkor, analys av Riksbankens balansräkning samt juridisk rådgivning i AFM relaterade frågor. 5 medarbetare, chef ej tillsatt ännu. BANCOPOSTEN

8 PÅ GÅNG Vi åker ut och lyssnar Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger per år, genomför Riksbanken en egen intervju under sökning med företag inom olika branscher runt om i landet. Resultatet presenteras i rapporten Riksbankens företagsundersökningar, som kommer ut cirka två veckor före den penning politiska rapporten. Markus Tibblin och Eric Frohm leder Riksbankens arbete med företagsundersökningarna. FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN D et är dags för uppstartsmöte i projektet för Riksbankens företagsintervjuer. Statistikenheten på APP håller ihop detta arbete och Eric Frohm och Markus Tibblin är huvudansvariga. Vi vill få fördjupad information om hur företagen uppfattar den aktuella ekonomiska utvecklingen och hur deras framtidsplaner ser ut. Vi ställer bland annat frågor om hur de upplever konjunkturen, prissättning, lönsamhet och sysselsättning, säger Eric. AMBITIONEN ÄR ATT varje omgång träffa mellan 40 och 50 av Sveriges absolut största företag som har breda kontaktytor när det gäller ekonomin, både i Sverige och internationellt. Av dessa företag är 20 stycken nästintill återkommande varje gång. Det som kommer fram ur intervjuerna blir sedan en del av underlaget till de penningpolitiska mötena och kompletterar annan statistik och information som direktionen använder för att fatta beslut om räntan. Det här är en fantastisk möjlighet att få träffa insatta personer som fattar de viktiga besluten som påverkar vår ekonomi. Man får en bra bild av hur verkligheten ser ut därute: varför företagen inte har höjt sina priser och varför de har varit tvungna att rationalisera, är två bra exempel, säger Markus. Intervjuerna genomförs oftast på plats på respektive företag och det är främst erfarna medarbetare från APP som under cirka en timme träffar personer i företagens ledningsgrupper. Men även personer från AFS och STA åker ut och intervjuar. Över 50 av Riksbankens medarbetare och chefer har sedan vi startade med företagsundersökningarna, vilket vi gjorde 2007, varit med och intervjuat. Ett tiotal personer är med varje gång. Vi ser gärna att arbetet kring detta blir ännu mer riksbanksöverskridande och välkomnar med varm hand nya intervjupersoner, säger Eric och Markus tillägger: Detta är ett utmärkt tillfälle att få lyssna till hur beslutsfattarna tänker kring frågor som vi också funderar över. Man lär sig jättemycket! ERIC OCH MARKUS tycker att man tydligt märker att företagen uppskattar att Riksbanken lyssnar till vad de har att säga och att de känner att de har en särskild ingång till oss. Det är oerhört viktigt att företagen känner förtroende och vill fortsätta prata med oss. Därför är uppgifterna om vilka företag som deltar sekretessbelagda, säger Markus. Tillbaka till uppstartsmötet. Här medverkar ett stort antal personer, främst från APP. Man går igenom det färdiga frågeformuläret och diskuterar vad som är intressant för stunden och vad som behöver läggas till inför den kommande omgången. De frågeställningar som kommer upp i det här skedet styr sedan urvalet av vilka företag som vi väljer att prata med just den här gången. Tidigare har vi till exempel särskilt pratat med företagen om deras kostnader och priser eftersom infl ationen har varit i fokus. Då tog vi in extra många företag som har försäljning till privatpersoner, säger Eric. HUR MYCKET HÄNSYN tas till vad som kommer fram ur undersökningarna? Mer och mer skulle jag vilja påstå, säger Eric och fortsätter: Undersökningarna har visat sig vara en bra indikator på hur den aktuella utvecklingen ser ut och på att beskriva olika trender i ekonomin. Man märker också att alltmer hänsyn tas till den berättelse som företagen förmedlar och Marcus tillägger: Jag tror att det kan fi nnas en schablonbild därute som säger att vi på Riksbanken enbart sitter vid våra skrivbord framför olika modeller. Det här arbetet visar att vi också är ute i verkligheten och att vi tar lärdom från den. LOTTA ALLVIN JANNERGREN 8 BANCOPOSTEN

9 PORTRÄTTET: ULRIKA PILESTÅL FAKTA/ ULRIKA PILESTÅL Ålder: 54 år. Familj: Två vuxna barn, en son och en dotter, två bondkatter. Bor: I lägenhet. Om sig själv: Jag har en positiv grundsyn, är nyfiken, undviker att ha förutfattade meningar och tror de flesta människor om gott. Blir glad av: Explosiva sporter! Åka skidor utför, rida, spela golf. Umgås med vänner. Gillar inte: När människor inte gör vad de har lovat. Då blir jag besviken. FOTO: JESSICA BÜHLER Hon vill lyssna och lära En av de bästa sakerna Riksbankens nya IT-chef Ulrika Pilestål vet är hästar, hon rider en gång i veckan. Det är så häftigt med samspelet som gör att jag kan ha koll på 700 kilo häst. Att rida kräver total koncentration, både fysiskt och mentalt. Tappar jag kontakten går det åt skogen. Samspel och sammanhang är också den röda tråden i Ulrikas Pileståls jobb. Jag vill förstå och jag vill hjälpa andra att förstå, säger hon. Tiden sedan hon började jobbet som ITchef i slutet av september har hon använt just till det. Lyssnat och lärt. Det är viktigt att jag verkligen har grepp om Riksbankens verksamhet, uppgift och roll. Jag har haft enskilda samtal med samtliga medarbetare på de båda IT enheterna på AVS. IT-BANAN BÖRJADE med att Ulrika läste systemvetenskap i Östersund. Det var lite av en slump, mest för att pappa ville tror jag (ha ha). Sedan älskar jag att åka utför och tog chansen att få vara nära Åre. Där jobbade jag som skidlärare på helgerna. Någon tekniknörd är hon inte. Jag är inte intresserad av teknik för teknikens skull. Det intressanta är vad man kan använda den till, säger hon och fortsätter: Jag tror att vi som jobbar med IT ibland har en tendens att bli alltför tekniska och det kan lätt bli lite fyrkantigt. Därför är det viktigt att tänka tvärtom. Vad behöver mottagaren och hur förklarar jag på ett enkelt sätt vad som är möjligt, eller inte möjligt och varför. ULRIKA HAR MYCKET med sig i bagaget. Senast var hon VD för ett litet konsultbolag, innan dess har hon varit IT chef på stora offentliga organisationer som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Apoteket AB som då hade medarbetare. Hon har även jobbat på det privata företaget Oracle som är ett av de största mjukvaruföretagen i världen. Jag gillar att Riksbanken är en lite mindre organisation där det fi nns chans att lära känna alla. Det är trevligt att stöta ihop med folk och prata lite informellt vid kaffeautomaten. Sedan är jag väldigt samhällsintresserad och då är det spännande att få vara på en arbetsplats som den här. På frågan om hon kan säga något hon tror att ingen annan vet om henne, tänker Ulrika en stund och säger sedan: Nä, men usch vad jag är tråkig, jag vet faktiskt inte. De som känner mig vet nog det mesta, jag är lite som en öppen bok. What you see is what you get! Driften av it är sedan 2012 outsourcad till EVRY. Kvar på Riksbanken fi nns ansvaret för utveckling, förvaltning och support av Riksbankens system (systemenheten) samt styrning, ledning och uppföljning av leveransen från EVRY (IT tjänstenheten). Båda enheterna tillhör avdelningen för verksamhetssupport, AVS. DET ÄR EN UTMANING att gå från att vara en utförande funktion till en beställande. Det vi ska göra nu är att jobba fram en ny IT strategi och vision för hur vi ska gå vidare. Tidigare fanns det många här på plats i huset och det var lätt att få hjälp direkt. Nu betalar vi för stöd på en viss nivå och det kan leda till irritation över att det känns krång ligare än tidigare, säger hon och fortsätter: Men en av fördelarna med att vi inte längre är hands on är att vi har tid att vara proaktiva. Det innebär att vi ska ta reda på hur behoven och arbetsvardagen ser ut för medarbetarna och sedan hitta lösningarna som underlättar deras jobb. SUSANNE GLENNEGÅRD BANCOPOSTEN

10 PLOCK SPRÅKFRÅGAN Läs! JULGRANSPLUNDRING 11 januari SÖNDAGEN DEN 11 JANUARI 2015 blir det för femte året i rad julgransplundring på Riksbanken med dans kring granen, trollerishow, fi skdamm och fi ka. Alla medarbetare med familjer är hjärtligt välkomna. Julgransplundringen håller på mellan klockan och på plan 12 och 13. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. BANCONÄTET För mer information och anmälan, se Banconätet. JAG FÅR OFTA FRÅGAN: Hur blir jag en bättre skribent? Språkkonsulten i mig måste då svara att det viktigaste är att planera sina texter. Att skapa samklang mellan ämnets krav, syftet och läsarnas behov. Men mitt bästa råd är egentligen: Läs! Och då menar jag inte jobbtexter. Vad fackskribenter behöver är att läsa annat, gärna annan fack och sakprosa men framför allt skönlitteratur och tidningar. På så sätt behåller man känslan för språkets variationsrikedom och undviker att snöa in på ekonomiskan, it jargongen eller teknikerspråket. UNDER JULEN FINNS det ofta tid att läsa sådant som är roligare än pm. Jag läser just nu finlandssvenska Kjell Westös Hägring 38 och kan inte släppa den. Sommarens bästa läsning var Anna Gavaldas suveräna noveller i samlingen Jag skulle vilja att någon väntade på mig någonstans. Den som inte tror att det bästa skrivrådet är att läsa skönlitteratur kan i stället skaffa sig en bra bok om textplanering: Siv Strömquists Skrivboken till exempel. Kom sedan tillbaka i januari och slå mig med häpnad. MARIANNE STERNER är språk konsult på Riksbanken. Om du har frågor om språket i banken mejla till: MIN DAG: ULF HOLMBERG, SENIOR EKONOM, AFS Har jobbat på Riksbanken sedan: Ålder: 31 år. Yrke: Senior ekonom, AFS. Det glömmer jag aldrig: När jag med oskälig inlevelse sjöng låten All Rise på en karaokebar i Vietnam tillsammans med deltagare från State Bank of Vietnam. 05:17 Efter 30 minuters debatterande med kudden somnar vi båda om. 07:00 09:00 Jobbar med diverse PM och underlag. 12:30 05:17 07:00 08:30 11:30 12:30 Vaknar av att min underbara dotter Ylva debatterar med kudden. Frukost. Vi har besök av Ylvas kusin med familj. Kliver in på Riksbanken. Lunch med mina kollegor. Diskuterar och löser diverse problem med mina kollegor på utredningsenheten. 10 BANCOPOSTEN

11 MEDARBETARE: EFTER JOBBET Värt varenda sekund För Timo Elonen, flyttansvarig på godsmottagningen, AVS, klappar hjärtat lite extra för kampsporten judo. Just nu är han tränare både för barn och vuxna i judoklubben Havsörnen i Stavsnäs. R edan som fyraåring började Timo intressera sig för brottning och boxning. Hans morfar var aktiv inom båda dessa sporter och han hade stort inflytande när det gäller barnbarnets val av aktivitet. Men när Timo som åttaåring kom i kontakt med Nacka judoklubb för första gången fastnade han totalt. Från den stunden var det bara judon som gällde. Jag kände direkt att det var så otroligt roligt. Nästa år firar jag att jag har hållit på i 40 år med judo i en eller annan form, säger Timo och skrattar. Judo är en modern japansk kampsport som fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut. Målet är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning, ett hals eller armlås, det senare får dock inte utföras av barn under 16 år. TIMO VISADE SIG ha stor talang och som 17 åring blev han europatrea i ungdomsklassen två gånger. Men dessvärre fick hans tävlingskarriär ett mycket tråkigt slut då han som 19 åring, precis när han Timo Elonen gillar judo. hade muckat från lumpen och skulle börja ett nytt jobb, blev påkörd och krossade hela benet. Jag blev rammad av en taxi när jag var ute och åkte motorcykel. Det var ett hårt slag och det tog 18 månader innan jag kunde gå igen. Efter det blev jag lite rädd om benet, säger Timo. HAN SATSADE PÅ en tränarkarriär i stället och just nu leder Timo en grupp på 24 barn från fem år och uppåt på onsdagar och söndagar. Han tränar även vuxna. Klubben heter Havsörnen och de håller till i Stavsnäs bygdegård. Och på helger na är det matcher runt om i Sverige. Då är jag coach för de av våra klubbmedlemmar som aktivt tävlar. Det pirrar i kroppen varenda gång och jag lever mig in i samtliga matcher till 100 procent, säger han och fortsätter: All den tid jag lägger ner på judon det är värt varenda sekund. FOTO: ANITA B. ELONEN LOTTA ALLVIN JANNERGREN 16:00 19:00 20:00 21:30 16:00 18:00 19:00 20:00 21:30 Drar på slipsen och deltar i en interaktiv session mellan AFS och inbjudna forskarstudenter. Middag med min vackra fru. Leker med min dotter. På med nattsärken. Börjar läsa en bok, somnar på soffan. BANCOPOSTEN

12 EN ANNAN SIDA PRESSBILD: ALECTA/ELENA KRASKOWSKI Lika men ändå olika I slutet av februari lämnade jag Riksbanken efter 25 år. Det är lång tid! Klart att det kändes konstigt men det var dags för mig att gå vidare. Och dags för någon annan att ta över rodret för HR arbetet. Efter några dagars ledighet promenerade jag in genom tjänstepensionsföretaget Alectas dörrar på Regeringsgatan 107. Kan tyckas som lite off för er city bor men det finns fördelar. Bland annat är det mindre trängsel på T baneperrongen och det finns inga affärer i området som man kan rusa in på och köpa något man (inte) behöver. Kvarteren var tidigare helt okända för mig men de är faktiskt riktigt mysiga. Jag förberedde mig på att skillnaderna mellan Riksbanken och Alecta skulle vara stora och jag var osäker på om det jag kunde skulle gå att använda på en ny arbetsplats. Ganska snart insåg jag att mina kunskaper räckte och att det fanns en hel del likheter mellan de två arbetsplatserna. Både Riksbanken och Alecta har viktiga samhällsfunktioner. Här görs komplicerade beräkningar och vi förvaltar ett stort kapital. Det är också viktigt att allt blir rätt. Känns något igen? Många har jobbat här länge, har en mycket hög kompetens och är stolta över sin arbetsplats. Den största skillnaden för mig var att jag gick från en organisation där jag kände nästan alla och där jag hade koll på vad som gjordes på de olika avdelningarna, till en plats där jag inte kände någon och inte hade en susning om vad de gjorde. Läskigt, men kul! Väldigt skönt att inte ha en tung ryggsäck innehållande preskriberad information om olika saker. Och härligt att börja om från noll. Denna gång med en hel del erfarenheter i bagaget. Precis som på Riksbanken har jag många duktiga medarbetare på min avdelning (som förutom HR och lön också består av inköp, fastighet/säkerhet samt service och support) och vi försöker tillsammans lyfta vår verksamhet till en högre nivå. Som HR chef sitter jag med i företagsledningen, vilket är en viktig grund för att detta arbete ska lyckas. Vi har en bit kvar men alla är taggade och vi kommer att lyckas, det vet jag! Ganska snart insåg jag att mina kunskaper räckte och att det fanns en hel del likheter mellan de två arbetsplatserna. Namn: Maria Wahl Burvall. Arbetade på Riksbanken: Som ekonom på APP , som personalspecialist och personalchef Arbetar nu: Som HR chef på Alecta. Ålder: 50 år. Bor: Enskede. Familj: Min man Pether, mina fyra barn Matilda, Fanny, Joakim, Malcolm och min bonusdotter Tova. Katten Ester. Intressen: Se flera avsnitt av någon tv serie i en följd (True detective är bäst!), familj och vänner, laga mat, träna. Gör mig glad: När hela familjen plus kompisar är hemma hos oss. Det kan vara rörigt och högljutt och ibland tänker jag att vi är som en cirkus. Starke Adolf, en clown, två akrobater, en lindansare, en lejondomptör och några trapetskonstnärer. Färgsprakande och omöjligt att förutsäga. Att inte ha kontroll är avkopplande! Motto: Vi provar!

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR 3 2013» tips för bättre möten» STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY Gillar nya jobbet blågul

Läs mer

Viktigt med rätt förväntningar

Viktigt med rätt förväntningar FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 95 NR 3 2014 KONSTEN ATT PRESENTERA: DAGS ATT VÄSSA KUNSKAPERNA MEJLANDET DÅ OCH NU: SÅ GJORDE VI 1995 SPELFANTAST VILL STARTA E-SPORTSEKTION Christina Jacobsson,

Läs mer

Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS

Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR 4 2013» BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA Övre raden från vänster: Lisa Marklund, Maria Sandström, Johannes Forss

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Assistenten. Nya områdeschefen presenteras. Brukarrådet gör studiebesök. Sommarvikarie intervjuas

Assistenten. Nya områdeschefen presenteras. Brukarrådet gör studiebesök. Sommarvikarie intervjuas Assistenten Tidskrift om personlig assistans i Borås Stad Årgång 8 Nummer 3 2014 Nya områdeschefen presenteras Brukarrådet gör studiebesök Sommarvikarie intervjuas om personlig assistans i Borås Stad 1

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Hon bryter ny mark i demensvården INOM VÅRD & OMSORG MITTEN

Hon bryter ny mark i demensvården INOM VÅRD & OMSORG MITTEN INOM VÅRD & OMSORG Hon bryter ny mark i demensvården MITTEN MAJ 2015 TVÅ MODELLER MÅNGA FÖRDELAR SIDAN 4-7 VÄRLDENS BÄSTA JOBB SIDAN 10-11 GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETSSÄTT SIDAN 16-21 KRÖNIKAN av Annelie

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Riskhantering. Det säger sig självt att man inte kan handla på kredit hur länge som helst... Nr 3 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Riskhantering. Det säger sig självt att man inte kan handla på kredit hur länge som helst... Nr 3 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 3 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Det säger sig självt att man inte kan handla på kredit hur länge som helst... Riskhantering Möt Catharina Lagerstam, doktor i finansiell ekonomi

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013. Fokus lyckad förändring

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013. Fokus lyckad förändring TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013 Fokus lyckad förändring LEDARE Vi vill utveckla Trollhättan INNEHÅLL Då har vi kommit in en bit på det nya året och det känns helt naturligt att skriva

Läs mer

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3 I DETTA NUMMER: Välkommen! SID 3 FENOMENET} Måste chefen coacha? SID 6 SPANING} Chefens lön, så ser den ut SID 10 FORSKNING} Arbetslivsforskaren Christin Mellner skickar brev för att ta reda på vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer