Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 95 NR Nya avdelningen för marknader Riksbankens hjärta PORTRÄTTET: IT-CHEF ULRIKA PILESTÅL RIKSBANKEN LYSSNAR PÅ FÖRETAGEN TRÄNAREN TIMO GER ALLT FÖR JUDON Emelie Bagelius, Tobias Helmersson och Heidi Elmér. ÅRETS JULGRANSPLUNDRING SIDAN 10

2 BANCOPOSTEN Konsten att lyssna MEN MAMMA, titta på mig, du lyssnar ju inte på vad jag säger! Eehh, jo men det gör jag väl visst? Och så kommer man på sig med att nej, jag gjorde ju faktiskt inte det, mina tankar var någon helt annanstans. Samvetet får sig en törn och jag tänker att jag måste skärpa mig. Jag tycker att det emellanåt är svårt att vara en god aktiv lyssnare på alla plan och att det är något jag hela tiden måste jobba med. Att lyssna och lära är något som vår nya IT chef Ulrika Pilestål har ägnat sig åt under sin första tid på Riksbanken. Hon har bland annat haft enskilda samtal med samtliga medarbetare på de båda IT enheterna på AVS för att få en så bra bild av verksamheten som möjligt. Det är viktigt för henne att förstå och att hjälpa andra att förstå. Ulrika möter du i ett personporträtt på sidan 9. Det är på AFM vi genomför policy besluten i praktiken. På så sätt är vi hjärtat i banken. HEIDI ELMÉR Sidorna 5 7 FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER VI ÅKER UT och lyssnar, berättar Eric Frohm och Markus Tibblin från APP, när jag träffar dem för att göra en intervju om Riksbankens företagsundersökningar. Inför varje penningpolitisk rapport genomför Riksbanken sedan många år tillbaka en egen intervjuundersökning med företag inom olika branscher runt om i landet. På sidan 8 berättar de om hur det här arbetet går till och varför det är så viktigt att vi lyssnar på vad företagen har att säga. AVDELNINGEN FÖR marknader, AFM, är en av våra nya avdelningar som kom till efter omorganisationen. De ansvarar för Riksbankens aktiviteter på de fi nansiella marknaderna och även de måste vara goda lyssnare. Tobias Helmersson, en av avdelningens medarbetare, beskriver det som att den grupp han jobbar i är bankens öron mot rälsen när det gäller kontakten med aktörerna på marknaden. Bancoposten träffade Tobias, hans kollega Emelie Bagelius och chefen för avdelningen, Heidi Elmér. På sidorna 5 7 får du en god inblick i vad AFM jobbar med Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år LOTTA ALLVIN JANNERGREN, REDAKTÖR FOTO: EMMA HOLMGREN INNEHÅLL Aktuellt: Nya ansikten i riksbanksfullmäktige 4 Riksbanken klättrar uppåt 4 Reportage: Nya avdelningen för marknader 5 7 På gång: Vi åker ut och lyssnar 8 Porträttet: Ulrika Pilestål: Hon vill lyssna och lära 9 Plocksidan: Julgransplundring 11 januari 10 Språkfrågan: Läs! 10 Min dag: Ulf Holmberg Medarbetare efter jobbet: Timo Elonen 11 En annan sida: Maria Wahl Burvall: Lika men ändå olika 12 Ansvarig utgivare: Ann Leena Mikiver. Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank, Stockholm, Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren, tel , Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Jessica Bühler och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate. Redaktionsråd: Kommunikationsenheten, Joanna Gerwin, Jan Schüllerqvist, Jill Billborn, Helena Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist. Omslagsfoto: Sandra Birgersdotter. Produktion: Tryck: Ineko ISSN: Riksbankens avdelningar: ABK avdelningen för betalningssystem och kontanter AFM avdelningen för marknader AFS avdelningen för finansiell stabilitet APP avdelningen för penningpolitik AVS avdelningen för verksamhetssupport IR internrevisions - avdelningen STA stabsavdelningen 9 11 FOTO: JESSICA BÜHLER FOTO: ANITA B. ELONEN 2 BANCOPOSTEN

3 AKTUELLT FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Ett 70 tal ekonomidoktorander på besök på Riksbanken. Lyckat event för doktorander Den 5 november arrangerade Riksbanken ett öppet hus för doktorander. Cirka 70 forskarstudenter var på plats för att få en presentation av Riksbanken och för att få möjlighet att träffa våra medarbetare. Riksbanken vill knyta kontakter med doktorander som kan mynna ut i framtida forskningssamarbeten och rekryteringar. Initiativet till att ordna ett öppet hus togs gemensamt av APP, AFS och forskningsenheten, men även HR och AFM har varit engagerade i arbetet. Hur gick det på eventet? Det blev mycket lyckat! Intresset från doktoranderna var stort och riksbankspersonalen som bidrog till eventet gjorde ett strålande arbete. De anonyma utvärderingar vi har fått in från deltagarna visar också att de allra flesta som svarat var mycket nöjda och 77 procent säger att de skulle kunna tänka sig att söka jobb på Riksbanken framöver, säger Vesna Vesna Corbo var en av huvudarrangörerna. TRE AV OSS VAD ÄR DET BÄSTA MED JULEN? Corbo, APP, en av huvudarrangörerna. Planerar ni något mer framöver när det gäller vår ökade satsning mot doktorander? Just nu håller vi på att utvärdera eventet öppet hus lite mer i detalj. Tidigare i år deltog vi på två konferenser för att informera om och marknadsföra Riksbanken bland doktorander. Med detta som grund kommer vi att i samråd med ledningen från de involverade avdelningarna fundera över hur verksamheten ska bedrivas framöver. LOTTA ALLVIN JANNERGREN HALLÅ DÄR Göran Marklund, arkitekt på AVS vad händer på ombyggnadsfronten i Riksbankshuset? Får vi nya konferenslokaler? Ja, enligt en behovsinventering som gjordes förra hösten behöver vi fler medelstora mötesrum i huset, bättre möjligheter till servering av lunch och Göran Marklund kaffe i anslutning till möten och kon ferenser samt mer ändamåls enlig möblering i möteslokalerna. Dessutom har omorganisationen tidigare i år lett till att vissa konferensrum byggts om till arbetsrum och vi behöver därför utöka antalet större konferensrum på plan 5 och på plan 12. Vi kommer att få ett nytt serveringskök på plan 5 som vi hoppas vid behov ska kunna förbättra möjligheten till servering. Plan 12 är tänkt att bli ett renodlat plan för möten av olika slag. Hur kommer rummen att vara utformade? Tanken är att man ska kunna använda rummen både för konferenssittning vid bord alternativt biografsittning. När rummen inte används för konferenser ska de passa för de lite större mötena som pågår varje dag. Nu påbörjas arbetet med att detaljutforma rummen. FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN Per Sonnerby, tillförordnad enhetschef, AFS Svaret är enkelt: att somna i soffan framför Kalle Ankas julafton efter en fin jullunch, omgiven av nära och kära. Lagom till Djungelboken sådär. Kanske årets bästa stund. Lina Fransson, ekonom, APP Jag gillar förberedelserna in för jul med julbak, glöggkvällar med mera. Det är en bra anledning att umgås och inklu derar även mitt intresse för matlagning och bakning. När julen väl kommer är det skönt med lite längre ledighet och ha tid till att träffa familj och vänner som inte bor i Stockholm. Fredrik Wange, pressekreterare, STA Förutom att julen kommer som ett välkommet avbrott i vardagen, när det ofta är som mest att göra på jobbet, ser jag varje år fram emot att få tid att umgås med familj, släkt och vänner. Jag tycker också om att mysfaktorn är hög, speciellt nu när vi har en entusiastisk tvååring att fira med. När ska arbetet vara klart? Genomförandet sker i fyra etapper. Den första etappen blir ett nytt konferensrum på plan 12 i anslutning till biblioteket, i de rum som i dag är tillfälliga kontorsrum. Andra etappen sker på plan 5 mot Malmskillnadsgatan där ett rum för 20 personer planeras. Dessa två etapper beräknas vara klara under våren respektive hösten Kontorsservice och växeln kommer att flytta till plan 6 och i samband med det byggs två större konferensrum på plan 5 som kompletteras med ett serveringskök. Denna etapp ska vara klar till hösten Slutligen planerar vi för en upprustning av föreläsningssalen på plan 12, som beräknas vara klar under hösten JESSICA BÜHLER BANCOPOSTEN

4 AKTUELLT Nya ansikten i riksbanksfullmäktige FOTO: PETTER KARLBERG Susanne Eberstein och Michael Lundholm är sedan mitten av oktober ny ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige. En av deras viktigaste uppgifter är att följa och kontrollera hur Riksbanken bedriver sin verksamhet och hur direktionsledamöterna leder den. SUSANNE EBERSTEIN (S) Vem är du? Jag kommer ursprungligen från Stockholm men bor i Sundsvall sedan många år tillbaka. Jag är gift, har tre vuxna barn och två härliga barnbarn som jag försöker vara med så mycket jag kan. Jag läser mycket, framför allt memoarer och biografi er. Vad har du gjort tidigare? Jag är utbildad jurist och kammarrättsråd (domare). Innan jag blev politiker arbetade jag vid Kammarrätten i Sundsvall som kammarrättsråd. Jag har varit riksdagsledamot i 20 år och suttit i flera av riksdagens utskott. Bland annat har jag varit ordförande i skatteutskottet och vice ordförande i justitieutskottet. Jag har även haft statliga uppdrag, bland annat som ordförande för Karolinska institutet. För närvarande är jag ledamot i säkerhets och integritetsnämnden och i domarnämnden. Jag har varit med i riksbanksfullmäktige tidigare, mellan 1998 och Vilka utmaningar ser du framför dig? Mitt uppdrag är framför allt att utse direktionens ledamöter vilket jag ser som en väldigt viktig och utmanande uppgift. Dessutom vilar ju huvudansvaret på mig när det gäller att noggrant följa Riksbankens verksamhet och direktionens arbete. LOTTA ALLVIN JANNERGREN FOTO: PETTER KARLBERG MICHAEL LUNDHOLM (M) Vem är du? Jag är 55 år, bor i Vällingby, särbo, tre barn varav två vuxna. Utbildad nationalekonom. Privat har jag ett stort intresse för matlagning och historia. Sedan tidiga tonåren är jag också hängiven släktforskare. FAKTA/RIKSBANKSFULLMÄKTIGE Vad har du gjort tidigare? Jag disputerade Därefter har jag främst arbetat med undervisning och forskning i nationalekonomi. Sedan 1996 har jag varit verksam vid Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, först som universitetslektor och sedan 2010 som professor i nationalekonomi. I januari 2013 blev jag ut nämnd till statssekreterare i Finansdepartementet och arbetade där fram till den nya regeringen tillträdde i höstas. I januari återgår jag till min professur vid Stockholms universitet och kommer bland annat att undervisa masterstudenter i tidsserieanalys och arbeta i ett projekt som handlar om ekonomisk familjebakgrund och genusskillnader på arbetsmarknaden. Vilka utmaningar ser du framför dig? Vid sidan av att utse ledamöter i direktionen är kanske fullmäktiges viktigaste funktion att kontrollera och följa upp verksamheten i Riksbanken. Jag ser fram emot att följa den externa utvärderingen av penningpolitiken för perioden som Finansutskottet beställt och som ska genomföras av Mervyn King och Marvin Goodfriend. LOTTA ALLVIN JANNERGREN RIKSBANKSFULLMÄKTIGE består av elva ledamöter och lika många suppleanter. De utses av riksdagen och har samma mandat period som riksdagsledamöterna. Riksbanksfullmäktige väljer inom sig ord förande och vice ord förande. Riksbanken klättrar uppåt VARJE ÅR rankas Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Karriär Barometern, en undersökning om karriär, arbetsliv och framtid. I år har mer än unga, yrkesverksamma akademiker från hela landet deltagit i undersökningen och röstat fram sina framtida drömarbets givare. Riksbanken har i årets ranking hamnat på plats 18 av 100 inom yrkesgruppen ekonomer, jämfört med plats 37 förra året. Vi har lyckats marknadsföra den bredd av möjligheter som finns inom Riksbanken, säger Linda Palmqvist på HR enheten. Många som haft kontakt med oss har en positiv bild av Riks banken som arbetsplats och berättar om det för andra. Det mest effektiva sättet att stärka vårt employer brand är genom våra medarbetare. JESSICA BÜHLER BANCOPOSTEN

5 REPORTAGE: NY AVDELNING Vår resa har bara börjat Riksbankens hjärta. Så beskriver avdelningschef Heidi Elmér den nya avdelningen för marknader, AFM. Jag ser fram emot att forma och vidareutveckla en avdelning som omfattar både analys, förvaltning och operativ verksamhet, säger hon. Att hitta en gemensam identitet och kultur är en av utmaningarna AFM står inför, tycker avdelningschef Heidi Elmér. TEXT: SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER I mars fi ck Riksbanken tre nya av delningar, AFM är en av dem. Den består av enheterna investeringar, analys och operationer (IAO), middle office, back office samt den nyformade enheten för marknadsstrategi. Avdelningschefen Heidi Elmér började i juni. Senast var hon chefsekonom på Skandia, innan dess chef för enheten för marknadsanalys och operationer på APP. Så Riksbanken är hennes hemmaplan. Det är på AFM vi genomför policybesluten i praktiken. På så sätt är vi hjärtat i banken och tätt sammanlänkade med APP, AFS och ABK. Egentligen genomför vi samma investeringar och transaktioner som banken alltid har gjort. Det nya är att dessa medarbetare och kompetenser är samlade under en hatt. Det skapar stor potential för kunskapsöverföring, utbyte och vidare utveckling, säger Heidi. RIKSBANKEN fi nansierar sin egen verksamhet och det är AFM som har ansvar för förvaltningen av de fi nansiella tillgångarna. Avdelningen arbetar med förvaltning av guld och valutareserven och genomför de penning och valutapolitiska besluten i praktiken. Den operativa verksamheten innebär att AFM ständigt har örat mot marknaden och följer därmed kontinuerligt vad som händer. Informationen sammanställs, analyseras och förmedlas vidare till andra avdelningar och bidrar därmed till att kloka beslut fattas på andra ställen i banken. AFM ansvarar också för att samordna analysen av Riksbankens balans räkning. Under hösten har det inrättats en balansräkningskommitté för att underlätta en helhetssyn och dialog kring dessa frågor. Heidi är ordförande. Detta är lite av en analytisk utmaning. En mängd olika faktorer påverkar Riksbankens balansräkning både egna policybeslut men också faktorer som Riksbanken inte kan styra över som allmänhetens efterfrågan på sedlar och mynt, säger Heidi och fortsätter: Storleken och sammansättningen på en centralbanks balansräkning är en central policyfråga. Men varför ser vår balansräkning ut som den gör? Hur vill vi att den ska se ut? Vi behöver hitta en struktur och en strategi för hur vi ska jobba med dessa frågor. EFTERSOM KOMMITTÉN är nystartad be skriver Heidi arbetet som work in progress. Vi har precis börjat konkretisera arbetet. Prioriterade frågeställningar handlar om Riksbankens likviditetsöverskott som trendmässigt vuxit över tiden samt frågor kring Riksbankens framtida intjäning både på kort och lång sikt. För den nya avdelningen är en av utmaningarna att hitta en identitet och att skapa en gemensam kultur. Vi ser just nu över våra samarbetsformer för att kunna använda varandras kompetenser bättre och hitta synergieffekter. Jag tror på att helheten kan bli större än dess enskilda delar. Under hösten har vi haft en avdelningskonferens där vi börjat diskuterat vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Vår resa har bara börjat, säger Heidi och tillägger: Även om förändringar kan utgöra en möjlighet kan de också vara förenade med en osäkerhet vad betyder det här för mig?. Men det fi nns en positiv förväntan och ett engagemang på avdelningen. Jag känner mig trygg med att jag har medarbetare som är mycket kompetenta och att vi kommer att hitta nya vägar tillsammans. Läs mer om AFM på nästa sida. BANCOPOSTEN

6 REPORTAGE: NY AVDELNING Ökat kunskapsutbyte, socialt roligare och större möjlighet för enheten att profilera sig. Det tycker Tobias Helmersson och Emelie Bagelius är några av fördelarna med den nya avdelningen för marknader. Med örat mot rälsen De har jobbat med saker som i högsta grad har med varandra att göra men på olika ställen i banken. Med den nya organisationen får de möjlighet att ta tillvara varandras kunskap. TEXT: SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Emelie Bagelius och Tobias Helmersson verkar nöjda med att ha blivit kollegor. Tobias har varit i på Riksbanken i två år och kommer från handlarrummet på APP, Emelie har jobbat 13 år på KAP. Nu tillhör båda enheten för investeringar, analys och operationer på AFM. Det här är ett naturligt steg och socialt känns det roligt att bli en större grupp. Genom att utnyttja alla våra olika kompetenser kan olika bitar falla lättare på plats. Det är också logiskt, exempelvis har även Bank of England och Norges centralbank gått mot en organisation med tydlig marknadsavdelning, säger Tobias. Emelie tycker att den nya organisationen ger enheten bättre förutsättningar att följa utvecklingen av fi nansmarknaderna. Nu kan värdefull information som förvaltarna fångar upp genom sin närvaro i marknaden enklare kanaliseras tillbaka in i banken. Det är väldigt positivt. Jag tror att vi på gamla KAP upplever oss som lite anonyma. Tack vare att vi nu möter andra delar av banken på regelbundna presentationer i handlarrummet tror jag att vi har bättre möjlighet att profi lera oss, säger hon. EMELIE ARBETAR med frågor som rör förvaltningen av guld och valutareserven. Valutareserven förvaltas för att fi nansiera Riksbankens verksamhet och för att vid behov kunna fi nansiera policyåtgärder, till exempel tillfälliga likviditetsstöd i utländsk valuta till svenska banker. Jag jobbar med frågor som handlar om vilka tillgångar valutareserven ska hålla och hur ska vi gå tillväga för att snabbt kunna omsätta tillgångarna till likvida medel under en kris, säger Emelie och fortsätter: 6 BANCOPOSTEN

7 Varje dag görs stora transaktioner och då gäller det att hålla koll på finansmarknaderna. En viktig arbetsuppgift är också att fånga upp och förmedla information till övriga Riksbanken. Valutareserven är ju faktiskt Riksbankens viktigaste intäktskassa. En stor del av vinsten delas sedan ut till statskassan. De senaste tio åren har det i snitt handlat om 5,5 miljarder kronor per år. Men som en följd av rådande ränteläge pekar det mesta på att vinstutdelningen till staten kommer att falla under de närmaste åren. TOBIAS SER BLAND annat till att Riksbankens penningpolitik genomförs i praktiken. Det gör han genom att, i dagsläget, balansera banksystemets likviditetsöverskott. Detta görs genom att Riksbanken ger ut veckovisa riksbankscertifikat som banker kan placera i och bankerna ringer sedan varje dag för att placera sitt kvarvarande likviditetsöverskott. Under krisen var det även härifrån som exempelvis de större extraordinära lånen gavs ut. Kontakten mellan Riksbanken och aktörerna på marknaden är tät. Tobias beskriver det som att gruppen är bankens öron mot rälsen. Vi har dagliga kontakter med olika finansiella aktörer både på den svenska och utländska marknaden när vi exempelvis handlar obligationer för valutareservens räkning. Då fångar man upp en hel del information. Ibland handlar det om sådant som inte riktigt går att ta på eller se i data, hur känslan är just nu på marknaderna helt enkelt. ATT GE LÖPANDE information om marknaden även till andra avdelningar som AFS och APP är en viktig del av arbetet. Informationen sprider vi genom marknadsbrev, på morgonmöten och diverse presentationer där vi ger vår syn på finansmarknaden. Vi har förstås också många informella kontakter med de andra avdelningarna, säger Tobias och tillägger: Jag är intresserad av nationalekonomi och finansiella frågor och då finns det få andra platser som kan erbjuda en mer stimulerande miljö än den här. TOBIAS HELMERSSON Jag är intresserad av nationalekonomi och finansiella frågor och då finns det få andra platser som kan erbjuda en mer stimulerande miljö än den här. Det är häftigt att få vara nära och bidra till de viktiga beslut som tas och vara en kugge i det arbetet. TOBIAS OCH EMELIES jobb handlar om stora pengar. Blir ni nervösa? Nja, jo ibland. Man är ju lite extra nog grann om man gör någon transaktion man är ovan vid, men efter ett tag blir man till slut lite immun mot stora siffror. När man hanterat stora värden tillräckligt många gånger, slutar man att tänka den här handlar om 100 miljoner kronor, säger Emelie. Man bygger upp en vana för den typen av större transaktioner. Skulle man hamna i en krissituation skjuts nervositeten åt sidan. Vi har ett mycket bra arbetslag med otroligt duktiga medarbetare och bra rutiner vilket gör oss väl förberedda för sådana situationer, säger Tobias. FAKTA/AFM AVDELNINGEN för marknader, AFM, har ansvar för Riksbankens aktiviteter på de finansiella marknaderna. Syftet med tillgångs förvaltningen är att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Det handlar både om att dagligen genomföra penningpolitiken och förvalta guld och valutareserven, men också att ha beredskap för extraordinära åtgärder som att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker eller intervenera på valutamarknaden. Avdelningen ansvarar också för den löpande marknadsbevakningen samt samordning av analysen av Riksbankens balansräkning. Avdelningschef: Heidi Elmér. Biträdande chefer: Göran Robertsson och Meredith Beechey Österholm. Avdelningen består av: Investeringar, analys och operationer: Här finns förvaltare, handlare och analytiker som förvaltar Riksbankens tillgångar och genomför de penningpolitiska besluten. Det innebär både strategiskt och operativt arbete. 11 medarbetare, chef Christoffer Grände. Middle office: Följer upp, rapporterar och utvärderar löpande resultatet och de finansiella riskerna i tillgångsförvaltningen. 8 medarbetare, chef Maria Johansson. Back office: Administrerar alla transaktioner av värdepapper, valutaaffärer och betalningar som görs i tillgångsförvaltningen samt ansvarar för kontakten med Riksbankens korrespondent och depåbanker. 5 medarbetare, chef Agneta Granlund. Enheten för marknadsstrategi: Ny enhet med särskild utredningskapacitet kring frågor som rör det penningpolitiska styrsystemet samt dess regler och villkor, analys av Riksbankens balansräkning samt juridisk rådgivning i AFM relaterade frågor. 5 medarbetare, chef ej tillsatt ännu. BANCOPOSTEN

8 PÅ GÅNG Vi åker ut och lyssnar Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger per år, genomför Riksbanken en egen intervju under sökning med företag inom olika branscher runt om i landet. Resultatet presenteras i rapporten Riksbankens företagsundersökningar, som kommer ut cirka två veckor före den penning politiska rapporten. Markus Tibblin och Eric Frohm leder Riksbankens arbete med företagsundersökningarna. FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN D et är dags för uppstartsmöte i projektet för Riksbankens företagsintervjuer. Statistikenheten på APP håller ihop detta arbete och Eric Frohm och Markus Tibblin är huvudansvariga. Vi vill få fördjupad information om hur företagen uppfattar den aktuella ekonomiska utvecklingen och hur deras framtidsplaner ser ut. Vi ställer bland annat frågor om hur de upplever konjunkturen, prissättning, lönsamhet och sysselsättning, säger Eric. AMBITIONEN ÄR ATT varje omgång träffa mellan 40 och 50 av Sveriges absolut största företag som har breda kontaktytor när det gäller ekonomin, både i Sverige och internationellt. Av dessa företag är 20 stycken nästintill återkommande varje gång. Det som kommer fram ur intervjuerna blir sedan en del av underlaget till de penningpolitiska mötena och kompletterar annan statistik och information som direktionen använder för att fatta beslut om räntan. Det här är en fantastisk möjlighet att få träffa insatta personer som fattar de viktiga besluten som påverkar vår ekonomi. Man får en bra bild av hur verkligheten ser ut därute: varför företagen inte har höjt sina priser och varför de har varit tvungna att rationalisera, är två bra exempel, säger Markus. Intervjuerna genomförs oftast på plats på respektive företag och det är främst erfarna medarbetare från APP som under cirka en timme träffar personer i företagens ledningsgrupper. Men även personer från AFS och STA åker ut och intervjuar. Över 50 av Riksbankens medarbetare och chefer har sedan vi startade med företagsundersökningarna, vilket vi gjorde 2007, varit med och intervjuat. Ett tiotal personer är med varje gång. Vi ser gärna att arbetet kring detta blir ännu mer riksbanksöverskridande och välkomnar med varm hand nya intervjupersoner, säger Eric och Markus tillägger: Detta är ett utmärkt tillfälle att få lyssna till hur beslutsfattarna tänker kring frågor som vi också funderar över. Man lär sig jättemycket! ERIC OCH MARKUS tycker att man tydligt märker att företagen uppskattar att Riksbanken lyssnar till vad de har att säga och att de känner att de har en särskild ingång till oss. Det är oerhört viktigt att företagen känner förtroende och vill fortsätta prata med oss. Därför är uppgifterna om vilka företag som deltar sekretessbelagda, säger Markus. Tillbaka till uppstartsmötet. Här medverkar ett stort antal personer, främst från APP. Man går igenom det färdiga frågeformuläret och diskuterar vad som är intressant för stunden och vad som behöver läggas till inför den kommande omgången. De frågeställningar som kommer upp i det här skedet styr sedan urvalet av vilka företag som vi väljer att prata med just den här gången. Tidigare har vi till exempel särskilt pratat med företagen om deras kostnader och priser eftersom infl ationen har varit i fokus. Då tog vi in extra många företag som har försäljning till privatpersoner, säger Eric. HUR MYCKET HÄNSYN tas till vad som kommer fram ur undersökningarna? Mer och mer skulle jag vilja påstå, säger Eric och fortsätter: Undersökningarna har visat sig vara en bra indikator på hur den aktuella utvecklingen ser ut och på att beskriva olika trender i ekonomin. Man märker också att alltmer hänsyn tas till den berättelse som företagen förmedlar och Marcus tillägger: Jag tror att det kan fi nnas en schablonbild därute som säger att vi på Riksbanken enbart sitter vid våra skrivbord framför olika modeller. Det här arbetet visar att vi också är ute i verkligheten och att vi tar lärdom från den. LOTTA ALLVIN JANNERGREN 8 BANCOPOSTEN

9 PORTRÄTTET: ULRIKA PILESTÅL FAKTA/ ULRIKA PILESTÅL Ålder: 54 år. Familj: Två vuxna barn, en son och en dotter, två bondkatter. Bor: I lägenhet. Om sig själv: Jag har en positiv grundsyn, är nyfiken, undviker att ha förutfattade meningar och tror de flesta människor om gott. Blir glad av: Explosiva sporter! Åka skidor utför, rida, spela golf. Umgås med vänner. Gillar inte: När människor inte gör vad de har lovat. Då blir jag besviken. FOTO: JESSICA BÜHLER Hon vill lyssna och lära En av de bästa sakerna Riksbankens nya IT-chef Ulrika Pilestål vet är hästar, hon rider en gång i veckan. Det är så häftigt med samspelet som gör att jag kan ha koll på 700 kilo häst. Att rida kräver total koncentration, både fysiskt och mentalt. Tappar jag kontakten går det åt skogen. Samspel och sammanhang är också den röda tråden i Ulrikas Pileståls jobb. Jag vill förstå och jag vill hjälpa andra att förstå, säger hon. Tiden sedan hon började jobbet som ITchef i slutet av september har hon använt just till det. Lyssnat och lärt. Det är viktigt att jag verkligen har grepp om Riksbankens verksamhet, uppgift och roll. Jag har haft enskilda samtal med samtliga medarbetare på de båda IT enheterna på AVS. IT-BANAN BÖRJADE med att Ulrika läste systemvetenskap i Östersund. Det var lite av en slump, mest för att pappa ville tror jag (ha ha). Sedan älskar jag att åka utför och tog chansen att få vara nära Åre. Där jobbade jag som skidlärare på helgerna. Någon tekniknörd är hon inte. Jag är inte intresserad av teknik för teknikens skull. Det intressanta är vad man kan använda den till, säger hon och fortsätter: Jag tror att vi som jobbar med IT ibland har en tendens att bli alltför tekniska och det kan lätt bli lite fyrkantigt. Därför är det viktigt att tänka tvärtom. Vad behöver mottagaren och hur förklarar jag på ett enkelt sätt vad som är möjligt, eller inte möjligt och varför. ULRIKA HAR MYCKET med sig i bagaget. Senast var hon VD för ett litet konsultbolag, innan dess har hon varit IT chef på stora offentliga organisationer som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Apoteket AB som då hade medarbetare. Hon har även jobbat på det privata företaget Oracle som är ett av de största mjukvaruföretagen i världen. Jag gillar att Riksbanken är en lite mindre organisation där det fi nns chans att lära känna alla. Det är trevligt att stöta ihop med folk och prata lite informellt vid kaffeautomaten. Sedan är jag väldigt samhällsintresserad och då är det spännande att få vara på en arbetsplats som den här. På frågan om hon kan säga något hon tror att ingen annan vet om henne, tänker Ulrika en stund och säger sedan: Nä, men usch vad jag är tråkig, jag vet faktiskt inte. De som känner mig vet nog det mesta, jag är lite som en öppen bok. What you see is what you get! Driften av it är sedan 2012 outsourcad till EVRY. Kvar på Riksbanken fi nns ansvaret för utveckling, förvaltning och support av Riksbankens system (systemenheten) samt styrning, ledning och uppföljning av leveransen från EVRY (IT tjänstenheten). Båda enheterna tillhör avdelningen för verksamhetssupport, AVS. DET ÄR EN UTMANING att gå från att vara en utförande funktion till en beställande. Det vi ska göra nu är att jobba fram en ny IT strategi och vision för hur vi ska gå vidare. Tidigare fanns det många här på plats i huset och det var lätt att få hjälp direkt. Nu betalar vi för stöd på en viss nivå och det kan leda till irritation över att det känns krång ligare än tidigare, säger hon och fortsätter: Men en av fördelarna med att vi inte längre är hands on är att vi har tid att vara proaktiva. Det innebär att vi ska ta reda på hur behoven och arbetsvardagen ser ut för medarbetarna och sedan hitta lösningarna som underlättar deras jobb. SUSANNE GLENNEGÅRD BANCOPOSTEN

10 PLOCK SPRÅKFRÅGAN Läs! JULGRANSPLUNDRING 11 januari SÖNDAGEN DEN 11 JANUARI 2015 blir det för femte året i rad julgransplundring på Riksbanken med dans kring granen, trollerishow, fi skdamm och fi ka. Alla medarbetare med familjer är hjärtligt välkomna. Julgransplundringen håller på mellan klockan och på plan 12 och 13. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. BANCONÄTET För mer information och anmälan, se Banconätet. JAG FÅR OFTA FRÅGAN: Hur blir jag en bättre skribent? Språkkonsulten i mig måste då svara att det viktigaste är att planera sina texter. Att skapa samklang mellan ämnets krav, syftet och läsarnas behov. Men mitt bästa råd är egentligen: Läs! Och då menar jag inte jobbtexter. Vad fackskribenter behöver är att läsa annat, gärna annan fack och sakprosa men framför allt skönlitteratur och tidningar. På så sätt behåller man känslan för språkets variationsrikedom och undviker att snöa in på ekonomiskan, it jargongen eller teknikerspråket. UNDER JULEN FINNS det ofta tid att läsa sådant som är roligare än pm. Jag läser just nu finlandssvenska Kjell Westös Hägring 38 och kan inte släppa den. Sommarens bästa läsning var Anna Gavaldas suveräna noveller i samlingen Jag skulle vilja att någon väntade på mig någonstans. Den som inte tror att det bästa skrivrådet är att läsa skönlitteratur kan i stället skaffa sig en bra bok om textplanering: Siv Strömquists Skrivboken till exempel. Kom sedan tillbaka i januari och slå mig med häpnad. MARIANNE STERNER är språk konsult på Riksbanken. Om du har frågor om språket i banken mejla till: MIN DAG: ULF HOLMBERG, SENIOR EKONOM, AFS Har jobbat på Riksbanken sedan: Ålder: 31 år. Yrke: Senior ekonom, AFS. Det glömmer jag aldrig: När jag med oskälig inlevelse sjöng låten All Rise på en karaokebar i Vietnam tillsammans med deltagare från State Bank of Vietnam. 05:17 Efter 30 minuters debatterande med kudden somnar vi båda om. 07:00 09:00 Jobbar med diverse PM och underlag. 12:30 05:17 07:00 08:30 11:30 12:30 Vaknar av att min underbara dotter Ylva debatterar med kudden. Frukost. Vi har besök av Ylvas kusin med familj. Kliver in på Riksbanken. Lunch med mina kollegor. Diskuterar och löser diverse problem med mina kollegor på utredningsenheten. 10 BANCOPOSTEN

11 MEDARBETARE: EFTER JOBBET Värt varenda sekund För Timo Elonen, flyttansvarig på godsmottagningen, AVS, klappar hjärtat lite extra för kampsporten judo. Just nu är han tränare både för barn och vuxna i judoklubben Havsörnen i Stavsnäs. R edan som fyraåring började Timo intressera sig för brottning och boxning. Hans morfar var aktiv inom båda dessa sporter och han hade stort inflytande när det gäller barnbarnets val av aktivitet. Men när Timo som åttaåring kom i kontakt med Nacka judoklubb för första gången fastnade han totalt. Från den stunden var det bara judon som gällde. Jag kände direkt att det var så otroligt roligt. Nästa år firar jag att jag har hållit på i 40 år med judo i en eller annan form, säger Timo och skrattar. Judo är en modern japansk kampsport som fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut. Målet är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning, ett hals eller armlås, det senare får dock inte utföras av barn under 16 år. TIMO VISADE SIG ha stor talang och som 17 åring blev han europatrea i ungdomsklassen två gånger. Men dessvärre fick hans tävlingskarriär ett mycket tråkigt slut då han som 19 åring, precis när han Timo Elonen gillar judo. hade muckat från lumpen och skulle börja ett nytt jobb, blev påkörd och krossade hela benet. Jag blev rammad av en taxi när jag var ute och åkte motorcykel. Det var ett hårt slag och det tog 18 månader innan jag kunde gå igen. Efter det blev jag lite rädd om benet, säger Timo. HAN SATSADE PÅ en tränarkarriär i stället och just nu leder Timo en grupp på 24 barn från fem år och uppåt på onsdagar och söndagar. Han tränar även vuxna. Klubben heter Havsörnen och de håller till i Stavsnäs bygdegård. Och på helger na är det matcher runt om i Sverige. Då är jag coach för de av våra klubbmedlemmar som aktivt tävlar. Det pirrar i kroppen varenda gång och jag lever mig in i samtliga matcher till 100 procent, säger han och fortsätter: All den tid jag lägger ner på judon det är värt varenda sekund. FOTO: ANITA B. ELONEN LOTTA ALLVIN JANNERGREN 16:00 19:00 20:00 21:30 16:00 18:00 19:00 20:00 21:30 Drar på slipsen och deltar i en interaktiv session mellan AFS och inbjudna forskarstudenter. Middag med min vackra fru. Leker med min dotter. På med nattsärken. Börjar läsa en bok, somnar på soffan. BANCOPOSTEN

12 EN ANNAN SIDA PRESSBILD: ALECTA/ELENA KRASKOWSKI Lika men ändå olika I slutet av februari lämnade jag Riksbanken efter 25 år. Det är lång tid! Klart att det kändes konstigt men det var dags för mig att gå vidare. Och dags för någon annan att ta över rodret för HR arbetet. Efter några dagars ledighet promenerade jag in genom tjänstepensionsföretaget Alectas dörrar på Regeringsgatan 107. Kan tyckas som lite off för er city bor men det finns fördelar. Bland annat är det mindre trängsel på T baneperrongen och det finns inga affärer i området som man kan rusa in på och köpa något man (inte) behöver. Kvarteren var tidigare helt okända för mig men de är faktiskt riktigt mysiga. Jag förberedde mig på att skillnaderna mellan Riksbanken och Alecta skulle vara stora och jag var osäker på om det jag kunde skulle gå att använda på en ny arbetsplats. Ganska snart insåg jag att mina kunskaper räckte och att det fanns en hel del likheter mellan de två arbetsplatserna. Både Riksbanken och Alecta har viktiga samhällsfunktioner. Här görs komplicerade beräkningar och vi förvaltar ett stort kapital. Det är också viktigt att allt blir rätt. Känns något igen? Många har jobbat här länge, har en mycket hög kompetens och är stolta över sin arbetsplats. Den största skillnaden för mig var att jag gick från en organisation där jag kände nästan alla och där jag hade koll på vad som gjordes på de olika avdelningarna, till en plats där jag inte kände någon och inte hade en susning om vad de gjorde. Läskigt, men kul! Väldigt skönt att inte ha en tung ryggsäck innehållande preskriberad information om olika saker. Och härligt att börja om från noll. Denna gång med en hel del erfarenheter i bagaget. Precis som på Riksbanken har jag många duktiga medarbetare på min avdelning (som förutom HR och lön också består av inköp, fastighet/säkerhet samt service och support) och vi försöker tillsammans lyfta vår verksamhet till en högre nivå. Som HR chef sitter jag med i företagsledningen, vilket är en viktig grund för att detta arbete ska lyckas. Vi har en bit kvar men alla är taggade och vi kommer att lyckas, det vet jag! Ganska snart insåg jag att mina kunskaper räckte och att det fanns en hel del likheter mellan de två arbetsplatserna. Namn: Maria Wahl Burvall. Arbetade på Riksbanken: Som ekonom på APP , som personalspecialist och personalchef Arbetar nu: Som HR chef på Alecta. Ålder: 50 år. Bor: Enskede. Familj: Min man Pether, mina fyra barn Matilda, Fanny, Joakim, Malcolm och min bonusdotter Tova. Katten Ester. Intressen: Se flera avsnitt av någon tv serie i en följd (True detective är bäst!), familj och vänner, laga mat, träna. Gör mig glad: När hela familjen plus kompisar är hemma hos oss. Det kan vara rörigt och högljutt och ibland tänker jag att vi är som en cirkus. Starke Adolf, en clown, två akrobater, en lindansare, en lejondomptör och några trapetskonstnärer. Färgsprakande och omöjligt att förutsäga. Att inte ha kontroll är avkopplande! Motto: Vi provar!

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Viktigt med rätt förväntningar

Viktigt med rätt förväntningar FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 95 NR 3 2014 KONSTEN ATT PRESENTERA: DAGS ATT VÄSSA KUNSKAPERNA MEJLANDET DÅ OCH NU: SÅ GJORDE VI 1995 SPELFANTAST VILL STARTA E-SPORTSEKTION Christina Jacobsson,

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt

Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Befolkningen i Sverige består till cirka en femtedel av personer med utländsk bakgrund. I det avseendet är

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Ser livet från den ljusa sidan AVANCERAD HANTERING AV KONTANTER I BROBY NOGGRANNA REKRYTERINGAR GER RÄTT KOMPETENS DORIS HÅLLER KOLL PÅ STATISTIKEN

Ser livet från den ljusa sidan AVANCERAD HANTERING AV KONTANTER I BROBY NOGGRANNA REKRYTERINGAR GER RÄTT KOMPETENS DORIS HÅLLER KOLL PÅ STATISTIKEN FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 95 NR 2 2014 AVANCERAD HANTERING AV KONTANTER I BROBY NOGGRANNA REKRYTERINGAR GER RÄTT KOMPETENS DORIS HÅLLER KOLL PÅ STATISTIKEN MALIN KRAFFT Ser livet från den

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR 3 2013» tips för bättre möten» STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY Gillar nya jobbet blågul

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 Några veckor sedan sist, eller rätt så många om vi ska vara ärliga. Som vi skrev i förra brevet så har vi spenderat vår årliga månad i Sverige

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer