Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler"

Transkript

1 Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet. Frågor kring tidigare fattade beslut: Hur kommer det sig att man kan göra en befolkningsprognos nu men inte för 10 år sedan när Storsjöskolan planerades? Svar: Prognosen görs utifrån den verklighet, data och kunskap som finns tillgänglig vid tillfället för framtagandet. Prognosmodellen är genom sina antaganden en förenkling av verkligheten. Genom att applicera den historiska utvecklingen på framtiden försöker man förutspå storleken och sammansättningen på befolkningen i framtiden. Vid användande av befolkningsprognosen är det därför viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa exakt hur stor och vilken sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Utifrån kunskap om bland annat sociala, ekonomiska och politiska förhållanden försöker vi förutse fruktsamhet, dödsrisker och in- och utflyttningar. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet kan både bero på slumpmässiga fel och felaktiga antaganden. Tidigare i höst hade vi föräldrar på Storsjöskolan en informationsträff där det pratades om vikten av en f-9 skola utifrån en skola i en byggnad, är det inte viktigt fortfarande? Svar: Tanken är att skapa EN gemensam grundskola i Holmsund med f-9 perspektiv trots att vi är i två byggnader. Vi tre rektorer kommer att jobba gemensamt i en ledningsgrupp och den röda tråden skall vara synlig genom alla skolåren för alla elever i Holmsund. Skärgårdsskolan, bytte man inte dessa lokaler för att dessa lokaler var undermåliga? Svar: Skolresultaten inom grundskolan i Holmsund var inte de bästa under 2000-talet. Politikerna och ansvariga tjänstemän ville skapa en gemensam f-9 skola i Holmsund i syfte att utveckla måluppfyllelsen och skolkulturen genom att slå samman Skärgårdsskolan med dåvarande Storsjö. Varför är inte de politiker här som tagit beslutet att bygga för liten skola (Storsjöskolan) här?

2 Svar: De har inte längre något ansvar nämnden som tog beslutet är upplöst, finns inte längre. Frågor kring organisationsförslag Skulle det vara möjligt att få ett motförslag att flytta högstadiet? Varför flyttar man de yngsta barnen och inte de äldsta barnen? Vilka barn är det som ska ta smällen? Är det de små Svårt att bedöma de andra alternativen, vilka är de andra alternativen? Svar: Alternativ att årskurserna 7-9 flyttar till Nya Skärgårdsskolan: Om vi flyttar årskurs 7-9 till Nya Skärgårdsskolan måste vi optimera klasserna (göra om klasserna) från åk 1-9 från Ht 2015, d.v.s. elever i de flesta årskurser kommer att påverkas på något sätt. Även om vi gör det ser vi att vi inte kommer att rymmas i Storsjöskolans lokaler som en F-6 skola läsåren och Dessa prognoser bygger på faktiska barn och elevantal i Holmsund d.v.s. ingen uppräkning för inflyttning. Förslaget skulle se ut enligt nedan SSG- Skärgårds SSJ - Storsjösskolan År Antalklass SSJ Antal klasser SSG HT HT HT HT HT HT Varför inte flytta Sandviks förskola till Nya Skärgårdsskolan? Då frigörs Gula villan för skolverksamhet. De barnen är ju så små att de ändå måste lämnas och hämtas Svar: Vi har tittat på olika alternativ, ett alternativ som vi räknat på är F-2 vid Sandviksskolan och 3-9 vid Storsjöskolan. Efter en ombyggnation skulle vi kunna rymma 12 st klassrum, vilket är ett minimum. Det skulle innebära att fritids vistas i Gula villan där Sandviks förskola har sin verksamhet idag. Dock är det inte genomförbart och faller på flera aspekter, bl.a. lagliga. Fritids skulle inrymma ca 250 barn, idag vistas 68 barn i samma lokaler. Sandviksskolan har en maxkapacitet av 180 elever, med detta förslag skulle Sandviksskolan inrymma nästa 300 elever. Lokalerna är inte byggda för så många barn och det skulle strida mot arbetsmiljön på ett flertal punkter, bl.a. brandsäkerhet. Matsalen är heller inte dimensionerad för detta, eleverna skulle äta lunch mellan ca 10:00-13:30 för att alla skulle hinna. Vi skulle även behöva optimera alla klasser inom skolan i Holmsund, vilket skulle innebära att alla befintliga klasser skulle delas om, d v s alla elever inom grundskolan i Holmsund skulle hamna i nya klasser med nya

3 klasskamrater och andra lärare. Att optimera alla klasser är enda chansen att inrymma åk 3-9 vid Storsjöskolan. Dock kommer inte alla elever att rymmas om några år då Storsjöskolan ändå kommer att bli för liten med detta alternativ. Exakt hur mycket dyrare skulle det bli att i stället flytta 7-9 till Nya Skärgårdsskolan? Om det är NO-salarna som är problemet så kanske det går att lösa med lite kreativitet? Om det är laddningen av elevernas Iphones i skåpen så går det nog att ordna. Vad är förklaringen till att man nu valde förslaget med att lägga ner Sandviksskolan och flytta bort de fyra yngsta årgångarna från Nya Storsjöskolan? Samt därmed låta 7-9 gå kvar helt ostörda Svar: Se tidigare svar angående de olika alternativen Organisatoriska frågor Vem kommer att leda arbetet med att göra denna organisationsförändring? Svar: Det kommer de tre rektorerna på Holmsundsidan; Carina Adolfsson Nordström, Magnus Josefsson samt Daniel Nordgren att göra tillsammans med skolområdeschef Christopher Granberg Ni sa att ni för två år sedan trodde att Storsjöskolan var för stor. Men sanningen är väl att redan första året var skolan ett klassrum för litet i F-1? Vad har hänt på två år då Holmsund helt plötsligt är klassrum kort? Svar: När vi flyttade in på Storsjöskolan hade vi 2 tomma klassrum som fyllts på eftersom till dagens situation. Risk och konsekvensbedömning viktigt och en transparens viktigt i frågan. Svar: Efter föräldrainformationen 8/12-14 så har vi på Storsjöskolan och Sandviksskolan gjort en risk och konsekvensbedömning tillsammans med all personal. Utifrån denna har vi tillsatt en arbetsgrupp med pedagoger där vi arbetar med de utmaningar vi ser via risk och konsekvensanalysen. Gruppens arbete sker fortlöpande de kommande åren. Deltagarna i denna grupp för hela tiden en dialog med sina arbetslag. I det fackliga samarbetet (LSG) gör vi en risk och konsekvens bedömning utifrån de rutiner som finns för Umeå Kommun gällande samarbetet mellan fackligarepresentanter och arbetsgivare. Hur är dagens prognoser uppbyggda, inflyttade befintliga, uppskattade? Svar: Vi har arbetat med befintliga boende i Holmsund och tittar på de faktiska barn och elevtalen fram till Flytt i två steg känns inte bra Svar: Vi kommer arbetat för att så få elever som möjligt får flytta i två steg, men det kan finnas vissa årskurser där vi inte lyckas med detta.

4 Hur kan ni garantera för barnen att de får ha kvar samma lärare, känna sig trygga. En tydlig plan och vision! Svar: Visionen är att skapa en för och grundskola för elever, personal och föräldrar att vara stolta över. Att skapa en likvärdig grundskola för alla elever i Holmsund där de har hög känsla av trygghet och studiero och når de bästa kunskapsresultaten i Umeå Kommun. Vår målsättning har alltid varit och kommer även i detta vara att så få byten av lärare som möjligt för eleverna men vissa byten blir det vid stadieövergångar, olika ledigheter för pedagoger eller utifrån ämnesbehörigheter. Planen är att ha en gemensam f-9 skola i Holmsund som ska säkra utbildningskvaliten för eleverna och öka måluppfyllelsen. Tråkigt att blivande 6- åringar blir isolerade. Svar: Det beror på hur man ser det. Det är sant att de inte kommer att vistas i samma skola som övriga årskurser under året i förskoleklass. Däremot blir de ca 90 stycken 6- åringar vid Nya Skärgårdsskolan, så direkt isolerade blir de inte. Däremot får pedagogerna fundera på hur samarbetet med Storsjöskolan samt Sandviksskolan ska bli så bra som möjligt. Sedan får vi inte glömma att Stöcke skola befinner sig inom samma skola, de har årskurser från förskoleklass till åk 6 Känns som att man ganska lättvindigt lägger ner Sandviksskolan Svar: Det är naturligtvis inte lättvindigt. Sandviksskolan har gamla anor och där bedrivs en god verksamhet sedan många år. Nu står vi dock inför ett dilemma då vi inte inrymmer de elever som ska in i skolans verksamhet och vi måste då göra en förändring av organisationen för att ge plats till de elever som ska börja sin skolgång. Hade detta varit en tillfällig topp av elever, kanske vi hade resonerat annorlunda. Tillfälliga lösningar kan fungera under en kortare period, men i längden blir det ohållbart då antalet elever ökar så långt som vi kan se prognoser. Om vi skulle behålla Sandviksskolan så behövs ändå lokalerna vid Skärgårdsskolan, dessutom skulle vi inte kunna tillgodose plats till barnen inom förskolan. Hur ser planerna ut för att möta de nya eleverna på Nya Skärgårdsskolan d.v.s. mellan Stöcke eleverna och förskoleklass? Svar: Dialog mellan våra pedagoger och pedagogerna för Stöcke skolan kommer att ske kontinuerligt. Hur ska ni säkerställa att mina barn får samma möjligheter som tidigare att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och TRION Svar: Det vi kan säkerställa är att ALLA elever på Holmsundssidan får samma möjlighet att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och Trion. Som det ser ut idag har inte Sandviksskolans elever samma möjlighet att nyttja TRION som Storsjöskolans elever. Kommer den digitala världen att ha hunnit in i Nya Skärgårdsskolan? Kommer klassrummen att ha Smart Boards t.ex.?

5 Svar: Ja, den digitala världen kommer att finnas i Nya Skärgårdsskolan. Det kommer att finnas tillgång till datorer, smartboards samt annan IT-utrustning. Alla 5-åringar som nu kommer att bli 6-åringar nästa år har ju besökt och känner sig redan trygga med Storsjöskolan, och de kommer ju inte kunna gå och hälsa på Skärgårdsskolan innan. Svar: Målsättningen är att hitta former för fem-åringarna att besöka Nya Skärgårdskolan. Att de små ska gå fram och tillbaka till Storsjöskolan för gymnastik mm är en säkerhetsrisk och det tar ju tid för alla inblandade. De större kan snabbt ta sig till fram och tillbaka för att ha hemkunskap mm. Svar: Tanken är inte att eleverna årskurs f-3 ska gå fram och tillbaka. De utför sin idrotts undervisning i befintlig idrottshall på Nya Skärgårdskolan. Frågor kring inomhuslokaler Vilken del av Nya Skärgårdsskolan skall användas? Svar:

6 De byggnader som är markerade med rosa är tänkta till F-3 samt fritids. Byggnaderna består idag av ca 20 klassrum, f.d. Holmsunds bibliotek samt ett flertal mindre rum. Hur lokalerna kommer att se ut vid permanent skolverksamhet är inte beslutat ännu. Den byggnad som är markerad med blått är tänkt att användas som tillfälliga lokaler för förskoleklass 15/16, eventuellt kan det även finnas ett behov av denna byggnad läsåret 16/17, beroende av när Stöcke skola flyttar ut från de lokaler de hyr idag. Vi kommer även att diskutera med fastighet kring att använda Hus A (parallellt med Holmsundsvägen på kartan) för tillfälliga lokaler läsåret 15/16. Skolans område sträcker sig alltså mellan Holmsundsvägen - Kassjöbergsvägen - Solbackavägen, den byggnad som vi ej kommer att kunna nyttja är Hus C där Min hälsa har sin verksamhet idag. Viktigt att påpeka är att det inte ännu är fattat några beslut kring dessa lokaler, dialog kommer att ske med fastighet under våren Detta är ett förslag. Faktorer som främst påverkar vilka lokaler vi kommer att befinna oss i är beroende av skolans organisation, lokalernas anpassningsmöjligheter och verksamhetens behov. Skärgårdsskolan är inte en bra lösning, det är dåliga lokaler. Buller, personalutrymmen? Svar: Det finns inga belägg för detta påstående. Vem kravställer lokalerna? Svar: Fastighetsförvaltaren har sitt ansvar för att lokalerna uppfyller det krav som verksamheten har på lokalerna utifrån gällande lagstiftning. Dock är det viktigt att känna till att rektor har arbetsmiljöansvar för alla som vistas i lokalerna och att dessa uppfyller de krav som lag och förordningar kräver. I detta inbegrips skyddsronder, inspektioner, planer, utvärderingar, d v s ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker fortlöpande och är ingen engångsföreteelse vid flytt till nya lokaler. Hur ser renoveringsåtgärderna ut på skolan? Svar: Skärgårdsskolan har redan genomgått en renovering då Stöcke och Östteg evakuerades hösten Fastighet kommer att se över de behov som verksamheterna har då dessa ska permanentats med start hösten Handikappanpassning? Svar: I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Lokalerna måste handikappanpassas så att alla barn har tillgång till skollokalerna. Kan ni garantera bra lokaler när ni flyttar in? Svar: Fastighet är vår hyresvärd. De ansvarar för att säkerställa att våra skollokaler ger fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar.

7 Skärgårdsskolan är byggd för högstadieelever från början, och ni kommer ju inte hinna bygga om hela så att den passar de yngre innan skolstart hösten Svar: När vi flyttar in måste de anpassningar av lokaler som behövs utifrån bl.a. lagstiftning och verksamhetsbehov vara genomförda. Kommer miljö och hälsa att inspektera miljön? Svar: Den som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till miljö- och hälsoskydd. Skolverksamhet är t ex förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som: ny innehavare eller verksamhetsutövare utökning, t ex att en skola utökar med en förskola större ombyggnader eller tillbyggnader, t ex renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen m.m., flytt till paviljong flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare Är det garanterat att Östteg flyttar ut när det är planerat. Svar: Ja, enligt Michael Lindgren som är lokalplanerare inom för- och grundskola. Ritningar över lokalerna skulle vi vilja se. Svar: Dessa ritningar kommer att visas under mötet den 19 januari. Kommer nya Skärgårdsskolan att fortfarande användas som evakueringsskola för Umeå Kommun? Svar: Nej Kan vi få besöka Nya Skärgårdsskolan? Svar: Vi planerar in träffar på Nya Skärgårdskolan för blivande F-klass detta kommer ske någon gång i februari eller i mars. Frågor kring trafiksituationen och utomhusmiljön Trafiksituationen?

8 Möjliggöra bra trafiksituation vid Södermans och järnvägsövergången Jag kan inte se att Nya Skärgårdsskolan och omkringliggande område ska kunna modifieras/ta kostnaden för att man ska kunna lämna sina barn med bil där i den utsträckning det kommer att bli. Det blir ju även en miljöfråga då trafiken kommer att ökas runt området, och förmodligen även påverka de boende i området Svar: Skolledningen i skolområdet kommer tillsammans med Gator och Parker arbeta fram en plan kring trafiksituationen vid Nya Skärgårdsskolan. Skolledningen i skolområdet föreslår även att en arbetsgrupp bildas där föräldrar inbjuds att medverka. Barn anses inte vara trafikmogna förrän vid mellan års ålder varför Gator och parker i Umeå kommun rekommenderar att någon vuxen alltid följer med barnen över trafikerade vägar under framförallt de första åren i skolan. Barnets mognad samt vana att vistas i trafikmiljö påverkar även när men kan ses mogen att själv rör sig i trafiken. Målsman för barnet är den som bäst kan avgöra barnets trafikmognad De minsta är mer beroende än de större av en bra skolgård och skolgården på Skärgårdsskolan är inte byggd för 6-åringar Svar: På Nya Skärgårdsskolans skolgård är redan en omstrukturering gjord för att möta de yngre barnen, eftersom Östteg och Stöcke skola är där redan idag. Vi kommer även se över skolgården tillsammans med föräldrar och barn se över möjligheter till ytterligare förändringar. Pedagogiska frågor Hur var personalens reaktioner? Svar: Naturligtvis tycker personalen att det är tråkigt att Sandviksskolan försvinner och medarbetarna på Storsjöskolan får återigen vara med om en flytt. Dock har alla insett sedan en tid att situationen blir ohållbar och åtgärder måste ske för att inrymma alla barn och elever. Personalen har snabbt tagit tanken om Skärgårdsskolan till sig och ser många fördelar med att det blir en sammanhållen F-9 skola i Holmsund. Medarbetarna har redan tankar om hur verksamheten ska organiseras där och ser möjligheter som de inte har idag. Personalen ser inte lokalerna som det viktigaste för en god utbildning, en god utbildning beror på det pedagogiska innehållet. Att flytta till Skärgårdsskolan ger ökade möjligheter till att förbättra barnens utbildning då vi inte kommer rymmas i befintliga lokaler. Försvinner den pedagogiska tanken kring fadderklasser som Sandviksskolan har? Det här med fadderverksamhet försvinner enligt det här beslutet, iaf för de som börjar de närmsta åren och det vet jag är en viktig sak både för stora och små.

9 Svar: Huruvida fadderklasserna kommer att vara kvar i nuvarande form är inget vi kan besvara idag. Det har egentligen inget med lokalerna eller organisationen att göra. Fadderklasser är ett pedagogiskt sätt för att elever ska lära känna andra elever och skapa trygghet för elever. Det finns ingen anledning att sluta upp med fadderverksamhet beroende av omorganisationen, däremot kan det bli i en annan form beroende av vilka tankar pedagoger har kring fadderverksamhet, det kan se ut på olika sätt. Pedagogiken med hemklassrum med tillhörande grupprum, kommer den att fullföljas? Svar: Både på Storsjöskolan samt på Nya Skärgårdsskolan finns tillgång till grupprum till klassrummen. Hemklassrum kommer att finnas för alla klasser. Frågor kring information Gärna en stor transparens om hur arbetet fortskrider under terminen t.ex. på hemsidan. Tydlighet! Svar: Utifrån mötet den 8/12 så samlade vi anteckningar från mötet på skolor och förskolors hemsida. Vi har nu med hjälp av vår kommunikatör via vår hemsida skapat en egen flik där vi kommer kontinuerligt lägga in information hur arbetet fortskrider. Viktigt att vi föräldrar får känna oss delaktiga i processen, hur tänker ni att vi ska kunna lösa detta? Svar: Både genom de dialoger vi bjudit in till, information via hemsida samt delaktighet i arbetsgrupper inom områdena trafiksituation och utemiljö. Frågor kring förskolan Enligt förslaget skall Sandviksskolan byggas om med fler förskoleavdelningar. Hur har ni då tänkt lösa trafiksituationen? Det har varit problem under många år med barn och biltrafik som blandas, och med den senaste ombyggnaden blev det riktigt illa! Det finns idag fem(5)! lämna och hämta parkeringar på fyra förskoleavdelningar + skolan. Föräldrar parkerar i bussfickan, på trottoarer mm i ren desperation. Enda alternativet som jag ser det är i så fall att ta en del av fotbollsplanen för att skapa fler tillfälliga parkeringar.

10 Svar: När det gäller trafiksituationen vid Sandviksskolan kommer Fastighet, Gator och parker tillsammans med skolledning att titta på olika lösningar framförallt när det gäller hämta/lämna slinga och parkeringsytor. Föräldrarepresentanter kommer också att ges möjlighet att ingå i arbetsgruppen under processens gång. Gamla Lövöskolan, vad gör vi med den? Svar: Fastighet äger fastigheten och vi vet inte vilka planer de har med fastigheten. Varför står Lövö tom? Svar: Fastighet gjorde en utredning som visade på konstruktionsbrister i ett antal förskolor i Umeå som byggdes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Lövö förskola visade sig vara en av de förskolorna. Verksamheten flyttades till tillfälliga lokaler i en del av Skärgårdsskolan. Fastighet har idag ingen bestämd tidsplan för när en renovering av Lövö förskola ska äga rum. Finns det en planering över skolgården för förskolan på Sandvik. Svar: Vid planering av skoltomten ska alla ytor effektiviseras och samutnyttjas. Detta kräver en tidig helhetsbild och gemensamma lösningar med samverkan mellan olika aktörer (Fastighet, personal och arbetsgrupp där föräldrar medverkar) i planeringsskedet, vid genomförandet och i driftskedet. Vid planering av förskole gårdar måste ett helhetsperspektiv appliceras, där barnet, leken, lärandet och den biologiska mångfalden utgör självklara delar. Barnen ska vara delaktiga i planering och utveckling förskole gården. När planerna förverkligas ser barnen att det går att påverka sin omgivning och att deras tankar och idéer är värdefulla och tas på allvar.

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Skolan önskar Julinfo sid 1 (5)...så blev det december och snart är det juluppehåll. Så inledde jag för ett år sedan 2010 års sista informationsbrev. Då skrev jag bland annat om att vi till våren skulle

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer