Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler"

Transkript

1 Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet. Frågor kring tidigare fattade beslut: Hur kommer det sig att man kan göra en befolkningsprognos nu men inte för 10 år sedan när Storsjöskolan planerades? Svar: Prognosen görs utifrån den verklighet, data och kunskap som finns tillgänglig vid tillfället för framtagandet. Prognosmodellen är genom sina antaganden en förenkling av verkligheten. Genom att applicera den historiska utvecklingen på framtiden försöker man förutspå storleken och sammansättningen på befolkningen i framtiden. Vid användande av befolkningsprognosen är det därför viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa exakt hur stor och vilken sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Utifrån kunskap om bland annat sociala, ekonomiska och politiska förhållanden försöker vi förutse fruktsamhet, dödsrisker och in- och utflyttningar. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet kan både bero på slumpmässiga fel och felaktiga antaganden. Tidigare i höst hade vi föräldrar på Storsjöskolan en informationsträff där det pratades om vikten av en f-9 skola utifrån en skola i en byggnad, är det inte viktigt fortfarande? Svar: Tanken är att skapa EN gemensam grundskola i Holmsund med f-9 perspektiv trots att vi är i två byggnader. Vi tre rektorer kommer att jobba gemensamt i en ledningsgrupp och den röda tråden skall vara synlig genom alla skolåren för alla elever i Holmsund. Skärgårdsskolan, bytte man inte dessa lokaler för att dessa lokaler var undermåliga? Svar: Skolresultaten inom grundskolan i Holmsund var inte de bästa under 2000-talet. Politikerna och ansvariga tjänstemän ville skapa en gemensam f-9 skola i Holmsund i syfte att utveckla måluppfyllelsen och skolkulturen genom att slå samman Skärgårdsskolan med dåvarande Storsjö. Varför är inte de politiker här som tagit beslutet att bygga för liten skola (Storsjöskolan) här?

2 Svar: De har inte längre något ansvar nämnden som tog beslutet är upplöst, finns inte längre. Frågor kring organisationsförslag Skulle det vara möjligt att få ett motförslag att flytta högstadiet? Varför flyttar man de yngsta barnen och inte de äldsta barnen? Vilka barn är det som ska ta smällen? Är det de små Svårt att bedöma de andra alternativen, vilka är de andra alternativen? Svar: Alternativ att årskurserna 7-9 flyttar till Nya Skärgårdsskolan: Om vi flyttar årskurs 7-9 till Nya Skärgårdsskolan måste vi optimera klasserna (göra om klasserna) från åk 1-9 från Ht 2015, d.v.s. elever i de flesta årskurser kommer att påverkas på något sätt. Även om vi gör det ser vi att vi inte kommer att rymmas i Storsjöskolans lokaler som en F-6 skola läsåren och Dessa prognoser bygger på faktiska barn och elevantal i Holmsund d.v.s. ingen uppräkning för inflyttning. Förslaget skulle se ut enligt nedan SSG- Skärgårds SSJ - Storsjösskolan År Antalklass SSJ Antal klasser SSG HT HT HT HT HT HT Varför inte flytta Sandviks förskola till Nya Skärgårdsskolan? Då frigörs Gula villan för skolverksamhet. De barnen är ju så små att de ändå måste lämnas och hämtas Svar: Vi har tittat på olika alternativ, ett alternativ som vi räknat på är F-2 vid Sandviksskolan och 3-9 vid Storsjöskolan. Efter en ombyggnation skulle vi kunna rymma 12 st klassrum, vilket är ett minimum. Det skulle innebära att fritids vistas i Gula villan där Sandviks förskola har sin verksamhet idag. Dock är det inte genomförbart och faller på flera aspekter, bl.a. lagliga. Fritids skulle inrymma ca 250 barn, idag vistas 68 barn i samma lokaler. Sandviksskolan har en maxkapacitet av 180 elever, med detta förslag skulle Sandviksskolan inrymma nästa 300 elever. Lokalerna är inte byggda för så många barn och det skulle strida mot arbetsmiljön på ett flertal punkter, bl.a. brandsäkerhet. Matsalen är heller inte dimensionerad för detta, eleverna skulle äta lunch mellan ca 10:00-13:30 för att alla skulle hinna. Vi skulle även behöva optimera alla klasser inom skolan i Holmsund, vilket skulle innebära att alla befintliga klasser skulle delas om, d v s alla elever inom grundskolan i Holmsund skulle hamna i nya klasser med nya

3 klasskamrater och andra lärare. Att optimera alla klasser är enda chansen att inrymma åk 3-9 vid Storsjöskolan. Dock kommer inte alla elever att rymmas om några år då Storsjöskolan ändå kommer att bli för liten med detta alternativ. Exakt hur mycket dyrare skulle det bli att i stället flytta 7-9 till Nya Skärgårdsskolan? Om det är NO-salarna som är problemet så kanske det går att lösa med lite kreativitet? Om det är laddningen av elevernas Iphones i skåpen så går det nog att ordna. Vad är förklaringen till att man nu valde förslaget med att lägga ner Sandviksskolan och flytta bort de fyra yngsta årgångarna från Nya Storsjöskolan? Samt därmed låta 7-9 gå kvar helt ostörda Svar: Se tidigare svar angående de olika alternativen Organisatoriska frågor Vem kommer att leda arbetet med att göra denna organisationsförändring? Svar: Det kommer de tre rektorerna på Holmsundsidan; Carina Adolfsson Nordström, Magnus Josefsson samt Daniel Nordgren att göra tillsammans med skolområdeschef Christopher Granberg Ni sa att ni för två år sedan trodde att Storsjöskolan var för stor. Men sanningen är väl att redan första året var skolan ett klassrum för litet i F-1? Vad har hänt på två år då Holmsund helt plötsligt är klassrum kort? Svar: När vi flyttade in på Storsjöskolan hade vi 2 tomma klassrum som fyllts på eftersom till dagens situation. Risk och konsekvensbedömning viktigt och en transparens viktigt i frågan. Svar: Efter föräldrainformationen 8/12-14 så har vi på Storsjöskolan och Sandviksskolan gjort en risk och konsekvensbedömning tillsammans med all personal. Utifrån denna har vi tillsatt en arbetsgrupp med pedagoger där vi arbetar med de utmaningar vi ser via risk och konsekvensanalysen. Gruppens arbete sker fortlöpande de kommande åren. Deltagarna i denna grupp för hela tiden en dialog med sina arbetslag. I det fackliga samarbetet (LSG) gör vi en risk och konsekvens bedömning utifrån de rutiner som finns för Umeå Kommun gällande samarbetet mellan fackligarepresentanter och arbetsgivare. Hur är dagens prognoser uppbyggda, inflyttade befintliga, uppskattade? Svar: Vi har arbetat med befintliga boende i Holmsund och tittar på de faktiska barn och elevtalen fram till Flytt i två steg känns inte bra Svar: Vi kommer arbetat för att så få elever som möjligt får flytta i två steg, men det kan finnas vissa årskurser där vi inte lyckas med detta.

4 Hur kan ni garantera för barnen att de får ha kvar samma lärare, känna sig trygga. En tydlig plan och vision! Svar: Visionen är att skapa en för och grundskola för elever, personal och föräldrar att vara stolta över. Att skapa en likvärdig grundskola för alla elever i Holmsund där de har hög känsla av trygghet och studiero och når de bästa kunskapsresultaten i Umeå Kommun. Vår målsättning har alltid varit och kommer även i detta vara att så få byten av lärare som möjligt för eleverna men vissa byten blir det vid stadieövergångar, olika ledigheter för pedagoger eller utifrån ämnesbehörigheter. Planen är att ha en gemensam f-9 skola i Holmsund som ska säkra utbildningskvaliten för eleverna och öka måluppfyllelsen. Tråkigt att blivande 6- åringar blir isolerade. Svar: Det beror på hur man ser det. Det är sant att de inte kommer att vistas i samma skola som övriga årskurser under året i förskoleklass. Däremot blir de ca 90 stycken 6- åringar vid Nya Skärgårdsskolan, så direkt isolerade blir de inte. Däremot får pedagogerna fundera på hur samarbetet med Storsjöskolan samt Sandviksskolan ska bli så bra som möjligt. Sedan får vi inte glömma att Stöcke skola befinner sig inom samma skola, de har årskurser från förskoleklass till åk 6 Känns som att man ganska lättvindigt lägger ner Sandviksskolan Svar: Det är naturligtvis inte lättvindigt. Sandviksskolan har gamla anor och där bedrivs en god verksamhet sedan många år. Nu står vi dock inför ett dilemma då vi inte inrymmer de elever som ska in i skolans verksamhet och vi måste då göra en förändring av organisationen för att ge plats till de elever som ska börja sin skolgång. Hade detta varit en tillfällig topp av elever, kanske vi hade resonerat annorlunda. Tillfälliga lösningar kan fungera under en kortare period, men i längden blir det ohållbart då antalet elever ökar så långt som vi kan se prognoser. Om vi skulle behålla Sandviksskolan så behövs ändå lokalerna vid Skärgårdsskolan, dessutom skulle vi inte kunna tillgodose plats till barnen inom förskolan. Hur ser planerna ut för att möta de nya eleverna på Nya Skärgårdsskolan d.v.s. mellan Stöcke eleverna och förskoleklass? Svar: Dialog mellan våra pedagoger och pedagogerna för Stöcke skolan kommer att ske kontinuerligt. Hur ska ni säkerställa att mina barn får samma möjligheter som tidigare att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och TRION Svar: Det vi kan säkerställa är att ALLA elever på Holmsundssidan får samma möjlighet att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och Trion. Som det ser ut idag har inte Sandviksskolans elever samma möjlighet att nyttja TRION som Storsjöskolans elever. Kommer den digitala världen att ha hunnit in i Nya Skärgårdsskolan? Kommer klassrummen att ha Smart Boards t.ex.?

5 Svar: Ja, den digitala världen kommer att finnas i Nya Skärgårdsskolan. Det kommer att finnas tillgång till datorer, smartboards samt annan IT-utrustning. Alla 5-åringar som nu kommer att bli 6-åringar nästa år har ju besökt och känner sig redan trygga med Storsjöskolan, och de kommer ju inte kunna gå och hälsa på Skärgårdsskolan innan. Svar: Målsättningen är att hitta former för fem-åringarna att besöka Nya Skärgårdskolan. Att de små ska gå fram och tillbaka till Storsjöskolan för gymnastik mm är en säkerhetsrisk och det tar ju tid för alla inblandade. De större kan snabbt ta sig till fram och tillbaka för att ha hemkunskap mm. Svar: Tanken är inte att eleverna årskurs f-3 ska gå fram och tillbaka. De utför sin idrotts undervisning i befintlig idrottshall på Nya Skärgårdskolan. Frågor kring inomhuslokaler Vilken del av Nya Skärgårdsskolan skall användas? Svar:

6 De byggnader som är markerade med rosa är tänkta till F-3 samt fritids. Byggnaderna består idag av ca 20 klassrum, f.d. Holmsunds bibliotek samt ett flertal mindre rum. Hur lokalerna kommer att se ut vid permanent skolverksamhet är inte beslutat ännu. Den byggnad som är markerad med blått är tänkt att användas som tillfälliga lokaler för förskoleklass 15/16, eventuellt kan det även finnas ett behov av denna byggnad läsåret 16/17, beroende av när Stöcke skola flyttar ut från de lokaler de hyr idag. Vi kommer även att diskutera med fastighet kring att använda Hus A (parallellt med Holmsundsvägen på kartan) för tillfälliga lokaler läsåret 15/16. Skolans område sträcker sig alltså mellan Holmsundsvägen - Kassjöbergsvägen - Solbackavägen, den byggnad som vi ej kommer att kunna nyttja är Hus C där Min hälsa har sin verksamhet idag. Viktigt att påpeka är att det inte ännu är fattat några beslut kring dessa lokaler, dialog kommer att ske med fastighet under våren Detta är ett förslag. Faktorer som främst påverkar vilka lokaler vi kommer att befinna oss i är beroende av skolans organisation, lokalernas anpassningsmöjligheter och verksamhetens behov. Skärgårdsskolan är inte en bra lösning, det är dåliga lokaler. Buller, personalutrymmen? Svar: Det finns inga belägg för detta påstående. Vem kravställer lokalerna? Svar: Fastighetsförvaltaren har sitt ansvar för att lokalerna uppfyller det krav som verksamheten har på lokalerna utifrån gällande lagstiftning. Dock är det viktigt att känna till att rektor har arbetsmiljöansvar för alla som vistas i lokalerna och att dessa uppfyller de krav som lag och förordningar kräver. I detta inbegrips skyddsronder, inspektioner, planer, utvärderingar, d v s ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker fortlöpande och är ingen engångsföreteelse vid flytt till nya lokaler. Hur ser renoveringsåtgärderna ut på skolan? Svar: Skärgårdsskolan har redan genomgått en renovering då Stöcke och Östteg evakuerades hösten Fastighet kommer att se över de behov som verksamheterna har då dessa ska permanentats med start hösten Handikappanpassning? Svar: I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Lokalerna måste handikappanpassas så att alla barn har tillgång till skollokalerna. Kan ni garantera bra lokaler när ni flyttar in? Svar: Fastighet är vår hyresvärd. De ansvarar för att säkerställa att våra skollokaler ger fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar.

7 Skärgårdsskolan är byggd för högstadieelever från början, och ni kommer ju inte hinna bygga om hela så att den passar de yngre innan skolstart hösten Svar: När vi flyttar in måste de anpassningar av lokaler som behövs utifrån bl.a. lagstiftning och verksamhetsbehov vara genomförda. Kommer miljö och hälsa att inspektera miljön? Svar: Den som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till miljö- och hälsoskydd. Skolverksamhet är t ex förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som: ny innehavare eller verksamhetsutövare utökning, t ex att en skola utökar med en förskola större ombyggnader eller tillbyggnader, t ex renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen m.m., flytt till paviljong flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare Är det garanterat att Östteg flyttar ut när det är planerat. Svar: Ja, enligt Michael Lindgren som är lokalplanerare inom för- och grundskola. Ritningar över lokalerna skulle vi vilja se. Svar: Dessa ritningar kommer att visas under mötet den 19 januari. Kommer nya Skärgårdsskolan att fortfarande användas som evakueringsskola för Umeå Kommun? Svar: Nej Kan vi få besöka Nya Skärgårdsskolan? Svar: Vi planerar in träffar på Nya Skärgårdskolan för blivande F-klass detta kommer ske någon gång i februari eller i mars. Frågor kring trafiksituationen och utomhusmiljön Trafiksituationen?

8 Möjliggöra bra trafiksituation vid Södermans och järnvägsövergången Jag kan inte se att Nya Skärgårdsskolan och omkringliggande område ska kunna modifieras/ta kostnaden för att man ska kunna lämna sina barn med bil där i den utsträckning det kommer att bli. Det blir ju även en miljöfråga då trafiken kommer att ökas runt området, och förmodligen även påverka de boende i området Svar: Skolledningen i skolområdet kommer tillsammans med Gator och Parker arbeta fram en plan kring trafiksituationen vid Nya Skärgårdsskolan. Skolledningen i skolområdet föreslår även att en arbetsgrupp bildas där föräldrar inbjuds att medverka. Barn anses inte vara trafikmogna förrän vid mellan års ålder varför Gator och parker i Umeå kommun rekommenderar att någon vuxen alltid följer med barnen över trafikerade vägar under framförallt de första åren i skolan. Barnets mognad samt vana att vistas i trafikmiljö påverkar även när men kan ses mogen att själv rör sig i trafiken. Målsman för barnet är den som bäst kan avgöra barnets trafikmognad De minsta är mer beroende än de större av en bra skolgård och skolgården på Skärgårdsskolan är inte byggd för 6-åringar Svar: På Nya Skärgårdsskolans skolgård är redan en omstrukturering gjord för att möta de yngre barnen, eftersom Östteg och Stöcke skola är där redan idag. Vi kommer även se över skolgården tillsammans med föräldrar och barn se över möjligheter till ytterligare förändringar. Pedagogiska frågor Hur var personalens reaktioner? Svar: Naturligtvis tycker personalen att det är tråkigt att Sandviksskolan försvinner och medarbetarna på Storsjöskolan får återigen vara med om en flytt. Dock har alla insett sedan en tid att situationen blir ohållbar och åtgärder måste ske för att inrymma alla barn och elever. Personalen har snabbt tagit tanken om Skärgårdsskolan till sig och ser många fördelar med att det blir en sammanhållen F-9 skola i Holmsund. Medarbetarna har redan tankar om hur verksamheten ska organiseras där och ser möjligheter som de inte har idag. Personalen ser inte lokalerna som det viktigaste för en god utbildning, en god utbildning beror på det pedagogiska innehållet. Att flytta till Skärgårdsskolan ger ökade möjligheter till att förbättra barnens utbildning då vi inte kommer rymmas i befintliga lokaler. Försvinner den pedagogiska tanken kring fadderklasser som Sandviksskolan har? Det här med fadderverksamhet försvinner enligt det här beslutet, iaf för de som börjar de närmsta åren och det vet jag är en viktig sak både för stora och små.

9 Svar: Huruvida fadderklasserna kommer att vara kvar i nuvarande form är inget vi kan besvara idag. Det har egentligen inget med lokalerna eller organisationen att göra. Fadderklasser är ett pedagogiskt sätt för att elever ska lära känna andra elever och skapa trygghet för elever. Det finns ingen anledning att sluta upp med fadderverksamhet beroende av omorganisationen, däremot kan det bli i en annan form beroende av vilka tankar pedagoger har kring fadderverksamhet, det kan se ut på olika sätt. Pedagogiken med hemklassrum med tillhörande grupprum, kommer den att fullföljas? Svar: Både på Storsjöskolan samt på Nya Skärgårdsskolan finns tillgång till grupprum till klassrummen. Hemklassrum kommer att finnas för alla klasser. Frågor kring information Gärna en stor transparens om hur arbetet fortskrider under terminen t.ex. på hemsidan. Tydlighet! Svar: Utifrån mötet den 8/12 så samlade vi anteckningar från mötet på skolor och förskolors hemsida. Vi har nu med hjälp av vår kommunikatör via vår hemsida skapat en egen flik där vi kommer kontinuerligt lägga in information hur arbetet fortskrider. Viktigt att vi föräldrar får känna oss delaktiga i processen, hur tänker ni att vi ska kunna lösa detta? Svar: Både genom de dialoger vi bjudit in till, information via hemsida samt delaktighet i arbetsgrupper inom områdena trafiksituation och utemiljö. Frågor kring förskolan Enligt förslaget skall Sandviksskolan byggas om med fler förskoleavdelningar. Hur har ni då tänkt lösa trafiksituationen? Det har varit problem under många år med barn och biltrafik som blandas, och med den senaste ombyggnaden blev det riktigt illa! Det finns idag fem(5)! lämna och hämta parkeringar på fyra förskoleavdelningar + skolan. Föräldrar parkerar i bussfickan, på trottoarer mm i ren desperation. Enda alternativet som jag ser det är i så fall att ta en del av fotbollsplanen för att skapa fler tillfälliga parkeringar.

10 Svar: När det gäller trafiksituationen vid Sandviksskolan kommer Fastighet, Gator och parker tillsammans med skolledning att titta på olika lösningar framförallt när det gäller hämta/lämna slinga och parkeringsytor. Föräldrarepresentanter kommer också att ges möjlighet att ingå i arbetsgruppen under processens gång. Gamla Lövöskolan, vad gör vi med den? Svar: Fastighet äger fastigheten och vi vet inte vilka planer de har med fastigheten. Varför står Lövö tom? Svar: Fastighet gjorde en utredning som visade på konstruktionsbrister i ett antal förskolor i Umeå som byggdes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Lövö förskola visade sig vara en av de förskolorna. Verksamheten flyttades till tillfälliga lokaler i en del av Skärgårdsskolan. Fastighet har idag ingen bestämd tidsplan för när en renovering av Lövö förskola ska äga rum. Finns det en planering över skolgården för förskolan på Sandvik. Svar: Vid planering av skoltomten ska alla ytor effektiviseras och samutnyttjas. Detta kräver en tidig helhetsbild och gemensamma lösningar med samverkan mellan olika aktörer (Fastighet, personal och arbetsgrupp där föräldrar medverkar) i planeringsskedet, vid genomförandet och i driftskedet. Vid planering av förskole gårdar måste ett helhetsperspektiv appliceras, där barnet, leken, lärandet och den biologiska mångfalden utgör självklara delar. Barnen ska vara delaktiga i planering och utveckling förskole gården. När planerna förverkligas ser barnen att det går att påverka sin omgivning och att deras tankar och idéer är värdefulla och tas på allvar.

Vi blir fler. Föräldrainformation

Vi blir fler. Föräldrainformation Vi blir fler Föräldrainformation 2015-01-19 18.30-20.00 Kvällens agenda 18.30-20.00 Presentation Bakgrund Vision förskola Vision grundskola Genomgång av organisationsförslag förskola Genomgång av organisationsförslag

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan

Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan 2016-09-19 Klockan 15.30 17.00 Kommunkontoret Holmsund Närvarande: Mari Larsson förskolechef, Inger Engström gator och parker, Christopher Granberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Frågor och svar kring omlokalisering

Frågor och svar kring omlokalisering Frågor och svar kring omlokalisering 2016-04-18 På Skolrådet den 4 april informerades om förslaget på ny omlokaliseringslösning. Förslaget innebär att årskurs F och 1 går på Hildur Ottelin där fler lokaler

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmets uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Framtidens förskola och skola i område väster

Framtidens förskola och skola i område väster Framtidens förskola och skola i område väster Framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha 80 000 invånare 2030. Ett konkret sätt att nå den visionen är att vidareutveckla utbildning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Under 2012 genomfördes en undersökning av 6- åringars och deras vårdnadshavares upplevelse av övergången till förskoleklass. För vårdnadshavare genomfördes

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Föreslagna förändringar inför höst 2017

Föreslagna förändringar inför höst 2017 Föreslagna förändringar inför höst 2017 Gävle kommun 2016-11-08 2 Bakgrund Gävle växer. Vårt arbete med likvärdiga skolor med hög kvalitet ska fortsätta. En högstadieskola ska byggas i Nynäsområdet. Gävle

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Program dagens möte Del 1 Processplan II delaktighet vårdnadshavare EN Förskoleklass

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Fritidshemmens kvalitetsrapport

Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshem Östra Ljungby Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Skolledarens beskrivning av kvaliteten i verksamheten.... 3 Områdets system och rutiner för kontinuerligt kvalitetsarbete....

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Strängnäs

Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Strängnäs Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Vi har fått många frågor om de förslag som lagts fram kring en omorganisation av grundskolorna i centrala. Nedan redovisas de vanligaste frågorna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2011-12-05 Revisorerna i Handläggare: Cecilia Knutsson Ann-Britt Johansson Direktnr: 0322-61 64 22 Beteckning: 2011.352 BUN Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra

Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra 5 maj 2015 i samlingssalen på Lilla Sätraskolan Bakgrund och syfte Skolrådet på Ulvsäterskolan och föräldraråden på Lilla Sätraskolan och Stora Sätraskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt och

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Skärgårdsskolan F-3 Praktisk kvalitetsarbete i fritidshem - Ett lyft för hela skolan

Skärgårdsskolan F-3 Praktisk kvalitetsarbete i fritidshem - Ett lyft för hela skolan Den här bilden kan du, om du så vill, använda som inledning på ditt bildspel. Skärgårdsskolan Holmsund Skärgårdsskolan F-3 Praktisk kvalitetsarbete i fritidshem Syfte/Inledning Skapa förutsättningar för

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

ÖVERGÅNGSRUTIN FRÅN FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM TILL FÖRSKOLEKLASS PÅ ÖSTTEGS SKOLA

ÖVERGÅNGSRUTIN FRÅN FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM TILL FÖRSKOLEKLASS PÅ ÖSTTEGS SKOLA Uppdaterad 160321 ÖVERGÅNGSRUTIN FRÅN FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM TILL FÖRSKOLEKLASS PÅ ÖSTTEGS SKOLA ARBETSPLANEN GÄLLER: Östtegs skola, Karlavagnen, Pennan, Linjalen, Visionen, Rymden och dagbarnvårdare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Bildningsförvaltning Kvalitetsredovisning Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Normer och värden Likabehandlingsplaner finns på alla fritidshem i samverkan med skolan, men med tydliga

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal 170321 Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, förskolan/fsk.klass/fritids och skola Nämndsmöte 170320. Politikerna har ordet: Brännaregårdens förskola ska renoveras,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Strukturförändring De Geers skola

Strukturförändring De Geers skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-386/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring De Geers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - OMRÅDE: Ankarets förskola NÄMND:SDF Centrum MALMÖ DEN 201015 UPPGIFTSLÄMNARE: NAMN: Anita Hansson TEL: 040-349221 Om vår verksamhet! Inledning Jag

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer