Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler"

Transkript

1 Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet. Frågor kring tidigare fattade beslut: Hur kommer det sig att man kan göra en befolkningsprognos nu men inte för 10 år sedan när Storsjöskolan planerades? Svar: Prognosen görs utifrån den verklighet, data och kunskap som finns tillgänglig vid tillfället för framtagandet. Prognosmodellen är genom sina antaganden en förenkling av verkligheten. Genom att applicera den historiska utvecklingen på framtiden försöker man förutspå storleken och sammansättningen på befolkningen i framtiden. Vid användande av befolkningsprognosen är det därför viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa exakt hur stor och vilken sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Utifrån kunskap om bland annat sociala, ekonomiska och politiska förhållanden försöker vi förutse fruktsamhet, dödsrisker och in- och utflyttningar. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet kan både bero på slumpmässiga fel och felaktiga antaganden. Tidigare i höst hade vi föräldrar på Storsjöskolan en informationsträff där det pratades om vikten av en f-9 skola utifrån en skola i en byggnad, är det inte viktigt fortfarande? Svar: Tanken är att skapa EN gemensam grundskola i Holmsund med f-9 perspektiv trots att vi är i två byggnader. Vi tre rektorer kommer att jobba gemensamt i en ledningsgrupp och den röda tråden skall vara synlig genom alla skolåren för alla elever i Holmsund. Skärgårdsskolan, bytte man inte dessa lokaler för att dessa lokaler var undermåliga? Svar: Skolresultaten inom grundskolan i Holmsund var inte de bästa under 2000-talet. Politikerna och ansvariga tjänstemän ville skapa en gemensam f-9 skola i Holmsund i syfte att utveckla måluppfyllelsen och skolkulturen genom att slå samman Skärgårdsskolan med dåvarande Storsjö. Varför är inte de politiker här som tagit beslutet att bygga för liten skola (Storsjöskolan) här?

2 Svar: De har inte längre något ansvar nämnden som tog beslutet är upplöst, finns inte längre. Frågor kring organisationsförslag Skulle det vara möjligt att få ett motförslag att flytta högstadiet? Varför flyttar man de yngsta barnen och inte de äldsta barnen? Vilka barn är det som ska ta smällen? Är det de små Svårt att bedöma de andra alternativen, vilka är de andra alternativen? Svar: Alternativ att årskurserna 7-9 flyttar till Nya Skärgårdsskolan: Om vi flyttar årskurs 7-9 till Nya Skärgårdsskolan måste vi optimera klasserna (göra om klasserna) från åk 1-9 från Ht 2015, d.v.s. elever i de flesta årskurser kommer att påverkas på något sätt. Även om vi gör det ser vi att vi inte kommer att rymmas i Storsjöskolans lokaler som en F-6 skola läsåren och Dessa prognoser bygger på faktiska barn och elevantal i Holmsund d.v.s. ingen uppräkning för inflyttning. Förslaget skulle se ut enligt nedan SSG- Skärgårds SSJ - Storsjösskolan År Antalklass SSJ Antal klasser SSG HT HT HT HT HT HT Varför inte flytta Sandviks förskola till Nya Skärgårdsskolan? Då frigörs Gula villan för skolverksamhet. De barnen är ju så små att de ändå måste lämnas och hämtas Svar: Vi har tittat på olika alternativ, ett alternativ som vi räknat på är F-2 vid Sandviksskolan och 3-9 vid Storsjöskolan. Efter en ombyggnation skulle vi kunna rymma 12 st klassrum, vilket är ett minimum. Det skulle innebära att fritids vistas i Gula villan där Sandviks förskola har sin verksamhet idag. Dock är det inte genomförbart och faller på flera aspekter, bl.a. lagliga. Fritids skulle inrymma ca 250 barn, idag vistas 68 barn i samma lokaler. Sandviksskolan har en maxkapacitet av 180 elever, med detta förslag skulle Sandviksskolan inrymma nästa 300 elever. Lokalerna är inte byggda för så många barn och det skulle strida mot arbetsmiljön på ett flertal punkter, bl.a. brandsäkerhet. Matsalen är heller inte dimensionerad för detta, eleverna skulle äta lunch mellan ca 10:00-13:30 för att alla skulle hinna. Vi skulle även behöva optimera alla klasser inom skolan i Holmsund, vilket skulle innebära att alla befintliga klasser skulle delas om, d v s alla elever inom grundskolan i Holmsund skulle hamna i nya klasser med nya

3 klasskamrater och andra lärare. Att optimera alla klasser är enda chansen att inrymma åk 3-9 vid Storsjöskolan. Dock kommer inte alla elever att rymmas om några år då Storsjöskolan ändå kommer att bli för liten med detta alternativ. Exakt hur mycket dyrare skulle det bli att i stället flytta 7-9 till Nya Skärgårdsskolan? Om det är NO-salarna som är problemet så kanske det går att lösa med lite kreativitet? Om det är laddningen av elevernas Iphones i skåpen så går det nog att ordna. Vad är förklaringen till att man nu valde förslaget med att lägga ner Sandviksskolan och flytta bort de fyra yngsta årgångarna från Nya Storsjöskolan? Samt därmed låta 7-9 gå kvar helt ostörda Svar: Se tidigare svar angående de olika alternativen Organisatoriska frågor Vem kommer att leda arbetet med att göra denna organisationsförändring? Svar: Det kommer de tre rektorerna på Holmsundsidan; Carina Adolfsson Nordström, Magnus Josefsson samt Daniel Nordgren att göra tillsammans med skolområdeschef Christopher Granberg Ni sa att ni för två år sedan trodde att Storsjöskolan var för stor. Men sanningen är väl att redan första året var skolan ett klassrum för litet i F-1? Vad har hänt på två år då Holmsund helt plötsligt är klassrum kort? Svar: När vi flyttade in på Storsjöskolan hade vi 2 tomma klassrum som fyllts på eftersom till dagens situation. Risk och konsekvensbedömning viktigt och en transparens viktigt i frågan. Svar: Efter föräldrainformationen 8/12-14 så har vi på Storsjöskolan och Sandviksskolan gjort en risk och konsekvensbedömning tillsammans med all personal. Utifrån denna har vi tillsatt en arbetsgrupp med pedagoger där vi arbetar med de utmaningar vi ser via risk och konsekvensanalysen. Gruppens arbete sker fortlöpande de kommande åren. Deltagarna i denna grupp för hela tiden en dialog med sina arbetslag. I det fackliga samarbetet (LSG) gör vi en risk och konsekvens bedömning utifrån de rutiner som finns för Umeå Kommun gällande samarbetet mellan fackligarepresentanter och arbetsgivare. Hur är dagens prognoser uppbyggda, inflyttade befintliga, uppskattade? Svar: Vi har arbetat med befintliga boende i Holmsund och tittar på de faktiska barn och elevtalen fram till Flytt i två steg känns inte bra Svar: Vi kommer arbetat för att så få elever som möjligt får flytta i två steg, men det kan finnas vissa årskurser där vi inte lyckas med detta.

4 Hur kan ni garantera för barnen att de får ha kvar samma lärare, känna sig trygga. En tydlig plan och vision! Svar: Visionen är att skapa en för och grundskola för elever, personal och föräldrar att vara stolta över. Att skapa en likvärdig grundskola för alla elever i Holmsund där de har hög känsla av trygghet och studiero och når de bästa kunskapsresultaten i Umeå Kommun. Vår målsättning har alltid varit och kommer även i detta vara att så få byten av lärare som möjligt för eleverna men vissa byten blir det vid stadieövergångar, olika ledigheter för pedagoger eller utifrån ämnesbehörigheter. Planen är att ha en gemensam f-9 skola i Holmsund som ska säkra utbildningskvaliten för eleverna och öka måluppfyllelsen. Tråkigt att blivande 6- åringar blir isolerade. Svar: Det beror på hur man ser det. Det är sant att de inte kommer att vistas i samma skola som övriga årskurser under året i förskoleklass. Däremot blir de ca 90 stycken 6- åringar vid Nya Skärgårdsskolan, så direkt isolerade blir de inte. Däremot får pedagogerna fundera på hur samarbetet med Storsjöskolan samt Sandviksskolan ska bli så bra som möjligt. Sedan får vi inte glömma att Stöcke skola befinner sig inom samma skola, de har årskurser från förskoleklass till åk 6 Känns som att man ganska lättvindigt lägger ner Sandviksskolan Svar: Det är naturligtvis inte lättvindigt. Sandviksskolan har gamla anor och där bedrivs en god verksamhet sedan många år. Nu står vi dock inför ett dilemma då vi inte inrymmer de elever som ska in i skolans verksamhet och vi måste då göra en förändring av organisationen för att ge plats till de elever som ska börja sin skolgång. Hade detta varit en tillfällig topp av elever, kanske vi hade resonerat annorlunda. Tillfälliga lösningar kan fungera under en kortare period, men i längden blir det ohållbart då antalet elever ökar så långt som vi kan se prognoser. Om vi skulle behålla Sandviksskolan så behövs ändå lokalerna vid Skärgårdsskolan, dessutom skulle vi inte kunna tillgodose plats till barnen inom förskolan. Hur ser planerna ut för att möta de nya eleverna på Nya Skärgårdsskolan d.v.s. mellan Stöcke eleverna och förskoleklass? Svar: Dialog mellan våra pedagoger och pedagogerna för Stöcke skolan kommer att ske kontinuerligt. Hur ska ni säkerställa att mina barn får samma möjligheter som tidigare att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och TRION Svar: Det vi kan säkerställa är att ALLA elever på Holmsundssidan får samma möjlighet att nyttja miljöerna på Storsjöskolan och Trion. Som det ser ut idag har inte Sandviksskolans elever samma möjlighet att nyttja TRION som Storsjöskolans elever. Kommer den digitala världen att ha hunnit in i Nya Skärgårdsskolan? Kommer klassrummen att ha Smart Boards t.ex.?

5 Svar: Ja, den digitala världen kommer att finnas i Nya Skärgårdsskolan. Det kommer att finnas tillgång till datorer, smartboards samt annan IT-utrustning. Alla 5-åringar som nu kommer att bli 6-åringar nästa år har ju besökt och känner sig redan trygga med Storsjöskolan, och de kommer ju inte kunna gå och hälsa på Skärgårdsskolan innan. Svar: Målsättningen är att hitta former för fem-åringarna att besöka Nya Skärgårdskolan. Att de små ska gå fram och tillbaka till Storsjöskolan för gymnastik mm är en säkerhetsrisk och det tar ju tid för alla inblandade. De större kan snabbt ta sig till fram och tillbaka för att ha hemkunskap mm. Svar: Tanken är inte att eleverna årskurs f-3 ska gå fram och tillbaka. De utför sin idrotts undervisning i befintlig idrottshall på Nya Skärgårdskolan. Frågor kring inomhuslokaler Vilken del av Nya Skärgårdsskolan skall användas? Svar:

6 De byggnader som är markerade med rosa är tänkta till F-3 samt fritids. Byggnaderna består idag av ca 20 klassrum, f.d. Holmsunds bibliotek samt ett flertal mindre rum. Hur lokalerna kommer att se ut vid permanent skolverksamhet är inte beslutat ännu. Den byggnad som är markerad med blått är tänkt att användas som tillfälliga lokaler för förskoleklass 15/16, eventuellt kan det även finnas ett behov av denna byggnad läsåret 16/17, beroende av när Stöcke skola flyttar ut från de lokaler de hyr idag. Vi kommer även att diskutera med fastighet kring att använda Hus A (parallellt med Holmsundsvägen på kartan) för tillfälliga lokaler läsåret 15/16. Skolans område sträcker sig alltså mellan Holmsundsvägen - Kassjöbergsvägen - Solbackavägen, den byggnad som vi ej kommer att kunna nyttja är Hus C där Min hälsa har sin verksamhet idag. Viktigt att påpeka är att det inte ännu är fattat några beslut kring dessa lokaler, dialog kommer att ske med fastighet under våren Detta är ett förslag. Faktorer som främst påverkar vilka lokaler vi kommer att befinna oss i är beroende av skolans organisation, lokalernas anpassningsmöjligheter och verksamhetens behov. Skärgårdsskolan är inte en bra lösning, det är dåliga lokaler. Buller, personalutrymmen? Svar: Det finns inga belägg för detta påstående. Vem kravställer lokalerna? Svar: Fastighetsförvaltaren har sitt ansvar för att lokalerna uppfyller det krav som verksamheten har på lokalerna utifrån gällande lagstiftning. Dock är det viktigt att känna till att rektor har arbetsmiljöansvar för alla som vistas i lokalerna och att dessa uppfyller de krav som lag och förordningar kräver. I detta inbegrips skyddsronder, inspektioner, planer, utvärderingar, d v s ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker fortlöpande och är ingen engångsföreteelse vid flytt till nya lokaler. Hur ser renoveringsåtgärderna ut på skolan? Svar: Skärgårdsskolan har redan genomgått en renovering då Stöcke och Östteg evakuerades hösten Fastighet kommer att se över de behov som verksamheterna har då dessa ska permanentats med start hösten Handikappanpassning? Svar: I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Lokalerna måste handikappanpassas så att alla barn har tillgång till skollokalerna. Kan ni garantera bra lokaler när ni flyttar in? Svar: Fastighet är vår hyresvärd. De ansvarar för att säkerställa att våra skollokaler ger fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar.

7 Skärgårdsskolan är byggd för högstadieelever från början, och ni kommer ju inte hinna bygga om hela så att den passar de yngre innan skolstart hösten Svar: När vi flyttar in måste de anpassningar av lokaler som behövs utifrån bl.a. lagstiftning och verksamhetsbehov vara genomförda. Kommer miljö och hälsa att inspektera miljön? Svar: Den som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till miljö- och hälsoskydd. Skolverksamhet är t ex förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som: ny innehavare eller verksamhetsutövare utökning, t ex att en skola utökar med en förskola större ombyggnader eller tillbyggnader, t ex renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen m.m., flytt till paviljong flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare Är det garanterat att Östteg flyttar ut när det är planerat. Svar: Ja, enligt Michael Lindgren som är lokalplanerare inom för- och grundskola. Ritningar över lokalerna skulle vi vilja se. Svar: Dessa ritningar kommer att visas under mötet den 19 januari. Kommer nya Skärgårdsskolan att fortfarande användas som evakueringsskola för Umeå Kommun? Svar: Nej Kan vi få besöka Nya Skärgårdsskolan? Svar: Vi planerar in träffar på Nya Skärgårdskolan för blivande F-klass detta kommer ske någon gång i februari eller i mars. Frågor kring trafiksituationen och utomhusmiljön Trafiksituationen?

8 Möjliggöra bra trafiksituation vid Södermans och järnvägsövergången Jag kan inte se att Nya Skärgårdsskolan och omkringliggande område ska kunna modifieras/ta kostnaden för att man ska kunna lämna sina barn med bil där i den utsträckning det kommer att bli. Det blir ju även en miljöfråga då trafiken kommer att ökas runt området, och förmodligen även påverka de boende i området Svar: Skolledningen i skolområdet kommer tillsammans med Gator och Parker arbeta fram en plan kring trafiksituationen vid Nya Skärgårdsskolan. Skolledningen i skolområdet föreslår även att en arbetsgrupp bildas där föräldrar inbjuds att medverka. Barn anses inte vara trafikmogna förrän vid mellan års ålder varför Gator och parker i Umeå kommun rekommenderar att någon vuxen alltid följer med barnen över trafikerade vägar under framförallt de första åren i skolan. Barnets mognad samt vana att vistas i trafikmiljö påverkar även när men kan ses mogen att själv rör sig i trafiken. Målsman för barnet är den som bäst kan avgöra barnets trafikmognad De minsta är mer beroende än de större av en bra skolgård och skolgården på Skärgårdsskolan är inte byggd för 6-åringar Svar: På Nya Skärgårdsskolans skolgård är redan en omstrukturering gjord för att möta de yngre barnen, eftersom Östteg och Stöcke skola är där redan idag. Vi kommer även se över skolgården tillsammans med föräldrar och barn se över möjligheter till ytterligare förändringar. Pedagogiska frågor Hur var personalens reaktioner? Svar: Naturligtvis tycker personalen att det är tråkigt att Sandviksskolan försvinner och medarbetarna på Storsjöskolan får återigen vara med om en flytt. Dock har alla insett sedan en tid att situationen blir ohållbar och åtgärder måste ske för att inrymma alla barn och elever. Personalen har snabbt tagit tanken om Skärgårdsskolan till sig och ser många fördelar med att det blir en sammanhållen F-9 skola i Holmsund. Medarbetarna har redan tankar om hur verksamheten ska organiseras där och ser möjligheter som de inte har idag. Personalen ser inte lokalerna som det viktigaste för en god utbildning, en god utbildning beror på det pedagogiska innehållet. Att flytta till Skärgårdsskolan ger ökade möjligheter till att förbättra barnens utbildning då vi inte kommer rymmas i befintliga lokaler. Försvinner den pedagogiska tanken kring fadderklasser som Sandviksskolan har? Det här med fadderverksamhet försvinner enligt det här beslutet, iaf för de som börjar de närmsta åren och det vet jag är en viktig sak både för stora och små.

9 Svar: Huruvida fadderklasserna kommer att vara kvar i nuvarande form är inget vi kan besvara idag. Det har egentligen inget med lokalerna eller organisationen att göra. Fadderklasser är ett pedagogiskt sätt för att elever ska lära känna andra elever och skapa trygghet för elever. Det finns ingen anledning att sluta upp med fadderverksamhet beroende av omorganisationen, däremot kan det bli i en annan form beroende av vilka tankar pedagoger har kring fadderverksamhet, det kan se ut på olika sätt. Pedagogiken med hemklassrum med tillhörande grupprum, kommer den att fullföljas? Svar: Både på Storsjöskolan samt på Nya Skärgårdsskolan finns tillgång till grupprum till klassrummen. Hemklassrum kommer att finnas för alla klasser. Frågor kring information Gärna en stor transparens om hur arbetet fortskrider under terminen t.ex. på hemsidan. Tydlighet! Svar: Utifrån mötet den 8/12 så samlade vi anteckningar från mötet på skolor och förskolors hemsida. Vi har nu med hjälp av vår kommunikatör via vår hemsida skapat en egen flik där vi kommer kontinuerligt lägga in information hur arbetet fortskrider. Viktigt att vi föräldrar får känna oss delaktiga i processen, hur tänker ni att vi ska kunna lösa detta? Svar: Både genom de dialoger vi bjudit in till, information via hemsida samt delaktighet i arbetsgrupper inom områdena trafiksituation och utemiljö. Frågor kring förskolan Enligt förslaget skall Sandviksskolan byggas om med fler förskoleavdelningar. Hur har ni då tänkt lösa trafiksituationen? Det har varit problem under många år med barn och biltrafik som blandas, och med den senaste ombyggnaden blev det riktigt illa! Det finns idag fem(5)! lämna och hämta parkeringar på fyra förskoleavdelningar + skolan. Föräldrar parkerar i bussfickan, på trottoarer mm i ren desperation. Enda alternativet som jag ser det är i så fall att ta en del av fotbollsplanen för att skapa fler tillfälliga parkeringar.

10 Svar: När det gäller trafiksituationen vid Sandviksskolan kommer Fastighet, Gator och parker tillsammans med skolledning att titta på olika lösningar framförallt när det gäller hämta/lämna slinga och parkeringsytor. Föräldrarepresentanter kommer också att ges möjlighet att ingå i arbetsgruppen under processens gång. Gamla Lövöskolan, vad gör vi med den? Svar: Fastighet äger fastigheten och vi vet inte vilka planer de har med fastigheten. Varför står Lövö tom? Svar: Fastighet gjorde en utredning som visade på konstruktionsbrister i ett antal förskolor i Umeå som byggdes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Lövö förskola visade sig vara en av de förskolorna. Verksamheten flyttades till tillfälliga lokaler i en del av Skärgårdsskolan. Fastighet har idag ingen bestämd tidsplan för när en renovering av Lövö förskola ska äga rum. Finns det en planering över skolgården för förskolan på Sandvik. Svar: Vid planering av skoltomten ska alla ytor effektiviseras och samutnyttjas. Detta kräver en tidig helhetsbild och gemensamma lösningar med samverkan mellan olika aktörer (Fastighet, personal och arbetsgrupp där föräldrar medverkar) i planeringsskedet, vid genomförandet och i driftskedet. Vid planering av förskole gårdar måste ett helhetsperspektiv appliceras, där barnet, leken, lärandet och den biologiska mångfalden utgör självklara delar. Barnen ska vara delaktiga i planering och utveckling förskole gården. När planerna förverkligas ser barnen att det går att påverka sin omgivning och att deras tankar och idéer är värdefulla och tas på allvar.

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer