Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig förstavårdare Ansvarig provisor Ansvarig socialarbetare Applikationsrådgivare Applikationssupportmedarbetare Arbetarskyddschef Arbetschef Arbetshandledare Arbetshälsochef Arbetshälsokonsult Arbetsledare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig branscherfarenhet Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 10 I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet

2 Arbetsterapeut Arkitekt Arkivarie Arkivsekreterare Arkivservicechef Audionom Avdelningsfarmaceut Avdelningsgruppens chef Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsskötare Avdelningstandläkare Avdelningsöverläkare Avdelningsövertandläkare (t) Baderska Bagare Bageriarbetare Barnmorska Barnskötare Barnträdgårdslärare Bedömningsöverläkare Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Tillräcklig praktisk på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Yrkeshögskoleexamen inom hälsovården eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktosgrad personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Examen i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt

3 specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens Beredskaps- och säkerhetschef Bibliotekarie Bildkonstterapeut Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Biträdande övertandläkare Bokförare Bokföringschef Bud-vaktmästare Byggarbetare Byggmästare Byråchef Byråföreståndare Byråsekreterare Lönegrupp II Byråsekreterare Lönegrupp, I Chaufför Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna på området Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Om det är fråga om en utbildningstjänst för en biträdande överläkare som tillsätts för 5 år krävs som behörighetsvillkor emellertid medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av bokföringsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig Tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort

4 Chef för arkivfunktionen Chef för prehospital akutsjukvård (t) Chef för restaurangverksamheten Chef, direktör (t) Chefsfysiker Chefskemist Chefsläkare Chefsöverläkare Controller Datakommunikationsplanerare Dietist Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Direktör för Lokalcentralen Disponent Driftschef Ekonomichef Ekonomidirektör Ekonomiplanerare Ekonomisekreterare Ekonomiservicechef Elektronikmontör Ergoterapeut Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Kompetens som sjukhuskemist enligt fördordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellanstadium och tillräcklig erfarenhet av disponentuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter

5 Farmaceut Farmanom Fastighetschef Fastighetschef Finansieringschef Finansieringsplanerare Forskningsassistent Forskningsbiträde Forskningsdirektör Forskningskoordinator Fotografitekniker Fotterapeut Fotvårdare Frisör Fysiker Fysiologiingenjör Fysioterapeut Företagsfysioterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Förstavårdare Förvaltningschef Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter Lämplig högre högskoleexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Sjukhusfysikerkompetens genom utbildning enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig kännedom om företagshälsovård och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården personer inom hälso- och sjukvården samt rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 8 Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter

6 Förvaltningsöverläkare Förvaltningsöverskötare Genetisk vägledare, sjukskötare Handläggare av personalärenden Hovmästare Huvudbokförare Hygienskötare Hästskötare personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av administrativa uppgifter och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig Tillräcklig erfarenhet av området Hörselvårdsassistent Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Idrottsinstruktör Indrivningssekreterare Informatör Inköpare Inköpschef För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Instruktör Instrumentservicechef Instrumentskötare Lämplig högskoleexamen och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Intern revisor Investeringsdirektör IT-chef IT-chef IT-direktör IT-samordnare IT-stödperson Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering och chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom ITförvaltningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-förvaltning Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens

7 IT-systemchef IT-systemplanerare IT-utbildare IT-utvecklingschef IVF-biolog Kaféföreståndare Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Lämplig högre högskoleexamen och två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVFenhet Karriärutvecklingschef Kassör Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Kemist Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Klinikgruppens chef Klinisk lärare, vårdarbete Klinisk specialist, vårdarbete Kock personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Kommittésekreterare Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter Kommunikationschef Kommunikationsdirektör Kommunikationssekreterare Koncernekonomichef Konditionsskötare Konstterapeut Kosthållsarbetare Kosthållsarbetsledare Kosthållschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kommunikationsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av krävande ekonomiförvaltningsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifterna på området Kosthållsplanerare Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut

8 Kundansvarig Kundrelationschef Kundservicechef Kundservicedirektör Kundsupportmedarbetare Kvalitetschef Köksmästare Laborant Laborator Laboratoriearbetare Laboratoriechef Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratorieskötare Laboratorietekniker Lagerarbetare Lagerförvaltare Ledande farmaceut Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande provisor Ledande psykolog Ledande socialarbetare Ledande talterapeut Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller lägsta högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och chefsuppgifter på området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området

9 Ledande överläkare Ledande överskötare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Logistikarbetare Logistikchef Lokal- och instrumentservicechef Lokal- och instrumentservicedirektör Lokalvårdare Lokalvårdschef Läkare (t) Läkare, särskild allmänläkarutbildning (t) Läkemedelsarbetare Lönebokförare Lönechef Löneräknare Lönesekreterare Maskinmontör Medicintekniker Medicinteknisk chef Medicinteknisk mekaniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Magister i hälsovetenskap eller motsvarande tidigare högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet personer inom hälso- och sjukvården Kompetens enligt 5 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ( /377) För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av löneadministrationsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området samt av chefsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

10 Mentalvårdare Miljöchef Mjukvaruutvecklare Motionsterapeut Munhygienist Musikterapeut I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av miljöförvaltning Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Mykolog Neuropsykolog Nutritionist Näringsterapeut Närvårdare Nätingenjör Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Områdeschef Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Operatör Optiker Patientombudsman Patientsäkerhetschef Perfusionstekniker Personalassistent Personalchef Personaldirektör Personalplanerare Personalplaneringschef Personalresurschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen legitimering Lämplig högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministration och chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning

11 Personalsekreterare Personalutvecklingschef Planerare Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Primärskötare Producent Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Produktchef Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Produktionschef Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Projektchef Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Projektledare Projektplanerare Projektplanerare Projektsekreterare Provisor Psykolog Redaktionssekreterare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redaktör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redovisningschef Redovisningssekreterare Rehabiliteringshandledare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig examen på lägsta högre nivå Rehabiliteringssekreterare Rekryterare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av rekryteringsuppgifter

12 Rekryteringschef Restaurangchef Resultatchef Revisionsassistent Revisionschef (t) Revisionsdirektör Riskhanteringschef Röntgeningenjör Röntgenskötare Röntgentekniker Servicechef Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceingenjör Serviceinstruktör Serviceman Servicemästare Serviceplanerare Sinnessjukvårdare Sjukhusapotekare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisions- och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av verksamhetsområdet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Sjukhuscellbiolog Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusgenetiker Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusingenjör Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet

13 Sjukhusmikrobiolog Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Socialarbetare Socialkurator Specialbarnträdgårdslärare Specialforskare Specialistläkare Specialisttandläkare Specialplanerare Specialyrkesman Statistiker ST-fysiker ST-genetiker ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog ST-tandläkare Systemanalytiker Systemsekreterare Talterapeut Tandhygienist Tandskötare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare För befattningen lämplig högre högskoleexamen Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärareexamen med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne personer inom hälso- och sjukvården Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

14 Teknisk direktör (t) Teknologichef Telefonichef Telefonist Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både uppgifter inom branschen och ledningsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk på området Telemontör Teletekniker Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Textbehandlare Textbehandlingschef Translator Transplantationskoordinator Transportchef Tillräcklig praktisk på området eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Trädgårdsarbetare Trädgårdsmästare Ungdomsledare Upphandlingschef Upphandlingsjurist Upphandlingssekreterare Utbildningschef Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av upphandling Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling Utbildningsplanerare Utbildningssekreterare Utbildningsöverläkare Utvecklingschef Utvecklingsdirektör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklingsoch projektledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter

15 Utvärderingschef Utvärderingsdirektör Vaktmästare Verksamhetschef (t) Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktören Verkställande direktörens sekreterare VIRVE-chef (t) Vårdare av utvecklingsstörda Yrkesman Överläkare Överskötare Övertandläkare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräckliga insikter i branschen Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (599/94) och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet.

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Godkänd av fullmäktige 4..04 Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. Fastställande

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade )

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade ) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik och social- eller hälsovårdsområdet och dessutom specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik och social- eller hälsovårdsområdet och dessutom specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade TITEL AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Administrativchef Administrativöverläkare Administrativöverskötare Akutvårdare Akutvårdschef Anskaffningschef Anskaffningsexpert Anskaffningsjurist

Läs mer

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket 28.4.2015 1. Tillämpningsområde Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Läs mer

HNS Samförvaltning Personalledning (9)

HNS Samförvaltning Personalledning (9) TITEL AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 380 21.11.2016 Befattnings- och beteckningsändringar i budgeten år 2017 Kommunstyrelsen 21.11.2016 380 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.11.2016 godkänt kommunens budget för

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014 Dokumentnamn Nr Sidnr Info 1 Datum 5.9.2014 Dnr Ärende Ändrade sidor i Anställningsvillkor för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2014 ny sida ändr.datum Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8

Läs mer

Språkstadga för Pedersöre kommun

Språkstadga för Pedersöre kommun PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Språkstadga för Pedersöre kommun Godkänd av kommunfullmäktige 17.1.2011, 8 Träder i kraft 1.2.2011 1 För Pedersöre kommuns tjänsteinnehavare och befattningshavare är språkkunskapskraven

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002 MEDLEMSBREV 1/2002 Rehn 19.1.2002 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer SIAFKA 2001 2002, LÖNEJUSTERINGAR FR.O.M. 1.3.2002 LAGEN OM PERSONREGISTER FÖR ARBETARSKYDDET

Läs mer

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Bilaga: Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Enhet Tjänst/anställd 2008 2009 2010 2010 2009-10 Allmän administration: Kommundirektör 1 1 1 1 0 Ekonomichef 1 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB 1 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Richard Palmer ÅSUB Arbetslösheten i år fortfarande högre än under motsvarande tid förra året 2 Öppen arbetslöshet januari 2010 - maj 2012 (procent) 4,0 3,5 3,0 2,5 2010

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Kommunstyrelsen 22 25.01.2016 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del Kommunstyrelsen 30.11.2015 386 Kommunfullmäktige har vid sitt

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur:

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur: KT Cirkulär 9/2014 bilaga 3 1 (14) Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service". Strukturen och innehållet

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening.

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening. 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Tehy människor för hälsa & välmående Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Innehåll 3 Tehy har viljan 4 Tehyiter inom den privata sektorn 5 Intressebevakningen inom den privata sektorn 6 Tehyiter

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om yrkesutbildade er inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/13 11.02.2015

Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/13 11.02.2015 Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) 48 Anställning av innehavare av tjänsten som direktör för faktacentralen HEL 2014-013577 T 01 01 01 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2015 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 december 2007 Nr 1199 1203 INNEHÅLL Nr Sidan 1199 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Ärendenr KS 2010/479 Handlingstyp Yttrande Handläggare Leif Ohlsson HSF Gerd Silk SOF Datum 28 januari 2011 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Regionstyrelsen

Läs mer

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare Befolkning 2009 Sysselsättning 2007 Yrke och socioekonomisk ställning Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:11 Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om kompletterande

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? -

NATURVETARE Vem, vad, var? - NATURVETARE Vem, vad, var? - 29 januari 2016 Marita Teräs Strateg kompetens & arbetsmarknad marita.teras@naturvetarna.se @marteras, 08 466 24 81 Vem är naturvetare? Högskoleutbildad specialist inom naturvetenskap

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster Föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan Tillägg är markerade med gult Text som utgår är markerad med överstreckning 2 Administrativ indelning och förtroendeorgan Stadens verksamheter indelas i avdelningar

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap.

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Sida 1/8 Välkommen att svara på enkäten! Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Instruktioner för att besvara enkäten: - Du kan svara endast en gång. - Välj de alternativ som bäst

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Socialoch hälsovårdsberedskap på Åland Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Vad är Åland? Ett självstyrt landskap i Finland Demilitariserat och neutraliserat

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet.

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet. Lönespridning för T/A-personal, jämförelse mellan Uppsala universitet och övriga arbetsgivare med statligt avtal i Mellansverige och Stockholm Källa: Primula 2012-05 och Arbetsgivarverket 2011-09 Observera

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer