Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig förstavårdare Ansvarig provisor Ansvarig socialarbetare Applikationsrådgivare Applikationssupportmedarbetare Arbetarskyddschef Arbetschef Arbetshandledare Arbetshälsochef Arbetshälsokonsult Arbetsledare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig branscherfarenhet Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 10 I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet

2 Arbetsterapeut Arkitekt Arkivarie Arkivsekreterare Arkivservicechef Audionom Avdelningsfarmaceut Avdelningsgruppens chef Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsskötare Avdelningstandläkare Avdelningsöverläkare Avdelningsövertandläkare (t) Baderska Bagare Bageriarbetare Barnmorska Barnskötare Barnträdgårdslärare Bedömningsöverläkare Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Tillräcklig praktisk på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Yrkeshögskoleexamen inom hälsovården eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktosgrad personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Examen i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt

3 specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens Beredskaps- och säkerhetschef Bibliotekarie Bildkonstterapeut Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Biträdande övertandläkare Bokförare Bokföringschef Bud-vaktmästare Byggarbetare Byggmästare Byråchef Byråföreståndare Byråsekreterare Lönegrupp II Byråsekreterare Lönegrupp, I Chaufför Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna på området Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Om det är fråga om en utbildningstjänst för en biträdande överläkare som tillsätts för 5 år krävs som behörighetsvillkor emellertid medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av bokföringsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig Tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort

4 Chef för arkivfunktionen Chef för prehospital akutsjukvård (t) Chef för restaurangverksamheten Chef, direktör (t) Chefsfysiker Chefskemist Chefsläkare Chefsöverläkare Controller Datakommunikationsplanerare Dietist Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Direktör för Lokalcentralen Disponent Driftschef Ekonomichef Ekonomidirektör Ekonomiplanerare Ekonomisekreterare Ekonomiservicechef Elektronikmontör Ergoterapeut Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Kompetens som sjukhuskemist enligt fördordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellanstadium och tillräcklig erfarenhet av disponentuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter

5 Farmaceut Farmanom Fastighetschef Fastighetschef Finansieringschef Finansieringsplanerare Forskningsassistent Forskningsbiträde Forskningsdirektör Forskningskoordinator Fotografitekniker Fotterapeut Fotvårdare Frisör Fysiker Fysiologiingenjör Fysioterapeut Företagsfysioterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Förstavårdare Förvaltningschef Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter Lämplig högre högskoleexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Sjukhusfysikerkompetens genom utbildning enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig kännedom om företagshälsovård och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården personer inom hälso- och sjukvården samt rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 8 Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter

6 Förvaltningsöverläkare Förvaltningsöverskötare Genetisk vägledare, sjukskötare Handläggare av personalärenden Hovmästare Huvudbokförare Hygienskötare Hästskötare personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av administrativa uppgifter och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig Tillräcklig erfarenhet av området Hörselvårdsassistent Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Idrottsinstruktör Indrivningssekreterare Informatör Inköpare Inköpschef För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Instruktör Instrumentservicechef Instrumentskötare Lämplig högskoleexamen och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Intern revisor Investeringsdirektör IT-chef IT-chef IT-direktör IT-samordnare IT-stödperson Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering och chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom ITförvaltningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-förvaltning Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens

7 IT-systemchef IT-systemplanerare IT-utbildare IT-utvecklingschef IVF-biolog Kaféföreståndare Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Lämplig högre högskoleexamen och två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVFenhet Karriärutvecklingschef Kassör Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Kemist Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Klinikgruppens chef Klinisk lärare, vårdarbete Klinisk specialist, vårdarbete Kock personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Kommittésekreterare Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter Kommunikationschef Kommunikationsdirektör Kommunikationssekreterare Koncernekonomichef Konditionsskötare Konstterapeut Kosthållsarbetare Kosthållsarbetsledare Kosthållschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kommunikationsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av krävande ekonomiförvaltningsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifterna på området Kosthållsplanerare Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut

8 Kundansvarig Kundrelationschef Kundservicechef Kundservicedirektör Kundsupportmedarbetare Kvalitetschef Köksmästare Laborant Laborator Laboratoriearbetare Laboratoriechef Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratorieskötare Laboratorietekniker Lagerarbetare Lagerförvaltare Ledande farmaceut Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande provisor Ledande psykolog Ledande socialarbetare Ledande talterapeut Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller lägsta högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och chefsuppgifter på området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området

9 Ledande överläkare Ledande överskötare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Logistikarbetare Logistikchef Lokal- och instrumentservicechef Lokal- och instrumentservicedirektör Lokalvårdare Lokalvårdschef Läkare (t) Läkare, särskild allmänläkarutbildning (t) Läkemedelsarbetare Lönebokförare Lönechef Löneräknare Lönesekreterare Maskinmontör Medicintekniker Medicinteknisk chef Medicinteknisk mekaniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Magister i hälsovetenskap eller motsvarande tidigare högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet personer inom hälso- och sjukvården Kompetens enligt 5 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ( /377) För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av löneadministrationsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området samt av chefsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

10 Mentalvårdare Miljöchef Mjukvaruutvecklare Motionsterapeut Munhygienist Musikterapeut I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av miljöförvaltning Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Mykolog Neuropsykolog Nutritionist Näringsterapeut Närvårdare Nätingenjör Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Områdeschef Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Operatör Optiker Patientombudsman Patientsäkerhetschef Perfusionstekniker Personalassistent Personalchef Personaldirektör Personalplanerare Personalplaneringschef Personalresurschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen legitimering Lämplig högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministration och chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning

11 Personalsekreterare Personalutvecklingschef Planerare Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Primärskötare Producent Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Produktchef Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Produktionschef Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Projektchef Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Projektledare Projektplanerare Projektplanerare Projektsekreterare Provisor Psykolog Redaktionssekreterare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redaktör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redovisningschef Redovisningssekreterare Rehabiliteringshandledare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig examen på lägsta högre nivå Rehabiliteringssekreterare Rekryterare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av rekryteringsuppgifter

12 Rekryteringschef Restaurangchef Resultatchef Revisionsassistent Revisionschef (t) Revisionsdirektör Riskhanteringschef Röntgeningenjör Röntgenskötare Röntgentekniker Servicechef Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceingenjör Serviceinstruktör Serviceman Servicemästare Serviceplanerare Sinnessjukvårdare Sjukhusapotekare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisions- och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av verksamhetsområdet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Sjukhuscellbiolog Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusgenetiker Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusingenjör Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet

13 Sjukhusmikrobiolog Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Socialarbetare Socialkurator Specialbarnträdgårdslärare Specialforskare Specialistläkare Specialisttandläkare Specialplanerare Specialyrkesman Statistiker ST-fysiker ST-genetiker ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog ST-tandläkare Systemanalytiker Systemsekreterare Talterapeut Tandhygienist Tandskötare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare För befattningen lämplig högre högskoleexamen Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärareexamen med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne personer inom hälso- och sjukvården Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

14 Teknisk direktör (t) Teknologichef Telefonichef Telefonist Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både uppgifter inom branschen och ledningsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk på området Telemontör Teletekniker Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Textbehandlare Textbehandlingschef Translator Transplantationskoordinator Transportchef Tillräcklig praktisk på området eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Trädgårdsarbetare Trädgårdsmästare Ungdomsledare Upphandlingschef Upphandlingsjurist Upphandlingssekreterare Utbildningschef Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av upphandling Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling Utbildningsplanerare Utbildningssekreterare Utbildningsöverläkare Utvecklingschef Utvecklingsdirektör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklingsoch projektledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter

15 Utvärderingschef Utvärderingsdirektör Vaktmästare Verksamhetschef (t) Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktören Verkställande direktörens sekreterare VIRVE-chef (t) Vårdare av utvecklingsstörda Yrkesman Överläkare Överskötare Övertandläkare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräckliga insikter i branschen Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (599/94) och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet.

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:11 Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om kompletterande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jämställdhetsstatistik

Jämställdhetsstatistik Jämställdhetsstatistik Medicinska fakulteten 2015-01 Personalbefattningar Doktorander n=1149 Postdoktorer n=67 Bitr forskare n=161 Laboratorieforskare n=61 Forskarassistenter n=33 Forskare=94 Universitetsadjunkter

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008 Administrativ personal Adm koordinator Adm samordnare Administrativ chef Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiombudsman, bitr Akademiräntmästare

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 RÄTTSSKYDDSCENTRALEN FÖR HÄLSOVÅRDEN INNEHÅLL Överdirektören har ordet 3 Verksamhetens genomslagskraft 5 Informationsstyrning som viktigaste redskap 5 Nya webbsidor och extranet

Läs mer

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8.

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8. Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 4.8.2015 Dnr Ärende Uppdaterade sidor i lönesättning för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2015 ny sida uppdateringsdatum Lönesättning Bilaga 1a 1 4.8.2015

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

PERSONAL- BOKSLUT 2013

PERSONAL- BOKSLUT 2013 PERSONALBOKSLUT 2013 Förord Praktikertjänsts personalbokslut är till för att ge en bild av vår största tillgång medarbetarna utifrån olika perspektiv. Praktikertjänst är som alla tjänsteföretag ett personalintensivt

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Lönekartläggning 2010

Lönekartläggning 2010 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen 2010-07-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys

Läs mer

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration Receptionist/telefonist Ska-kompetenskrav för receptionist enligt nedan: - erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem.

Läs mer

Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt

Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt Ragnhild Mogren, utredare 2013-11-28 Ny struktur i målbeskrivningarna

Läs mer