Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig förstavårdare Ansvarig provisor Ansvarig socialarbetare Applikationsrådgivare Applikationssupportmedarbetare Arbetarskyddschef Arbetschef Arbetshandledare Arbetshälsochef Arbetshälsokonsult Arbetsledare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig branscherfarenhet Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 10 I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet

2 Arbetsterapeut Arkitekt Arkivarie Arkivsekreterare Arkivservicechef Audionom Avdelningsfarmaceut Avdelningsgruppens chef Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsskötare Avdelningstandläkare Avdelningsöverläkare Avdelningsövertandläkare (t) Baderska Bagare Bageriarbetare Barnmorska Barnskötare Barnträdgårdslärare Bedömningsöverläkare Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Tillräcklig praktisk på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Yrkeshögskoleexamen inom hälsovården eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktosgrad personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Examen i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt

3 specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens Beredskaps- och säkerhetschef Bibliotekarie Bildkonstterapeut Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Biträdande övertandläkare Bokförare Bokföringschef Bud-vaktmästare Byggarbetare Byggmästare Byråchef Byråföreståndare Byråsekreterare Lönegrupp II Byråsekreterare Lönegrupp, I Chaufför Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna på området Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller doktorsgrad inom området personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens Om det är fråga om en utbildningstjänst för en biträdande överläkare som tillsätts för 5 år krävs som behörighetsvillkor emellertid medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av bokföringsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig Tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort

4 Chef för arkivfunktionen Chef för prehospital akutsjukvård (t) Chef för restaurangverksamheten Chef, direktör (t) Chefsfysiker Chefskemist Chefsläkare Chefsöverläkare Controller Datakommunikationsplanerare Dietist Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Direktör för Lokalcentralen Disponent Driftschef Ekonomichef Ekonomidirektör Ekonomiplanerare Ekonomisekreterare Ekonomiservicechef Elektronikmontör Ergoterapeut Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Kompetens som sjukhuskemist enligt fördordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellanstadium och tillräcklig erfarenhet av disponentuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter

5 Farmaceut Farmanom Fastighetschef Fastighetschef Finansieringschef Finansieringsplanerare Forskningsassistent Forskningsbiträde Forskningsdirektör Forskningskoordinator Fotografitekniker Fotterapeut Fotvårdare Frisör Fysiker Fysiologiingenjör Fysioterapeut Företagsfysioterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Förstavårdare Förvaltningschef Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter Lämplig högre högskoleexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Sjukhusfysikerkompetens genom utbildning enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig kännedom om företagshälsovård och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården personer inom hälso- och sjukvården samt rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Kompetens i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011) 8 Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter

6 Förvaltningsöverläkare Förvaltningsöverskötare Genetisk vägledare, sjukskötare Handläggare av personalärenden Hovmästare Huvudbokförare Hygienskötare Hästskötare personer inom hälso- och sjukvården samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av administrativa uppgifter och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig Tillräcklig erfarenhet av området Hörselvårdsassistent Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Idrottsinstruktör Indrivningssekreterare Informatör Inköpare Inköpschef För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Instruktör Instrumentservicechef Instrumentskötare Lämplig högskoleexamen och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av området Intern revisor Investeringsdirektör IT-chef IT-chef IT-direktör IT-samordnare IT-stödperson Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering och chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom ITförvaltningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-förvaltning Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens

7 IT-systemchef IT-systemplanerare IT-utbildare IT-utvecklingschef IVF-biolog Kaféföreståndare Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Lämplig högre högskoleexamen och två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVFenhet Karriärutvecklingschef Kassör Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Kemist Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Klinikgruppens chef Klinisk lärare, vårdarbete Klinisk specialist, vårdarbete Kock personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig högre högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Kommittésekreterare Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter Kommunikationschef Kommunikationsdirektör Kommunikationssekreterare Koncernekonomichef Konditionsskötare Konstterapeut Kosthållsarbetare Kosthållsarbetsledare Kosthållschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kommunikationsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av krävande ekonomiförvaltningsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifterna på området Kosthållsplanerare Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut

8 Kundansvarig Kundrelationschef Kundservicechef Kundservicedirektör Kundsupportmedarbetare Kvalitetschef Köksmästare Laborant Laborator Laboratoriearbetare Laboratoriechef Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratorieskötare Laboratorietekniker Lagerarbetare Lagerförvaltare Ledande farmaceut Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande provisor Ledande psykolog Ledande socialarbetare Ledande talterapeut Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller lägsta högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellanstadiet eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och chefsuppgifter på området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området

9 Ledande överläkare Ledande överskötare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Logistikarbetare Logistikchef Lokal- och instrumentservicechef Lokal- och instrumentservicedirektör Lokalvårdare Lokalvårdschef Läkare (t) Läkare, särskild allmänläkarutbildning (t) Läkemedelsarbetare Lönebokförare Lönechef Löneräknare Lönesekreterare Maskinmontör Medicintekniker Medicinteknisk chef Medicinteknisk mekaniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Magister i hälsovetenskap eller motsvarande tidigare högskoleexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet personer inom hälso- och sjukvården Kompetens enligt 5 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ( /377) För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av löneadministrationsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk av löneräkning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området samt av chefsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

10 Mentalvårdare Miljöchef Mjukvaruutvecklare Motionsterapeut Munhygienist Musikterapeut I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av miljöförvaltning Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifter på området Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Mykolog Neuropsykolog Nutritionist Näringsterapeut Närvårdare Nätingenjör Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Områdeschef Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Operatör Optiker Patientombudsman Patientsäkerhetschef Perfusionstekniker Personalassistent Personalchef Personaldirektör Personalplanerare Personalplaneringschef Personalresurschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen legitimering Lämplig högre högskoleexamen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete Lämplig lägre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministration och chefsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning

11 Personalsekreterare Personalutvecklingschef Planerare Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Primärskötare Producent Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Produktchef Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Produktionschef Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Projektchef Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Projektledare Projektplanerare Projektplanerare Projektsekreterare Provisor Psykolog Redaktionssekreterare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställd kompetens för legitimerad provisor Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redaktör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Redovisningschef Redovisningssekreterare Rehabiliteringshandledare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk Lämplig examen på lägsta högre nivå Rehabiliteringssekreterare Rekryterare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av rekryteringsuppgifter

12 Rekryteringschef Restaurangchef Resultatchef Revisionsassistent Revisionschef (t) Revisionsdirektör Riskhanteringschef Röntgeningenjör Röntgenskötare Röntgentekniker Servicechef Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceingenjör Serviceinstruktör Serviceman Servicemästare Serviceplanerare Sinnessjukvårdare Sjukhusapotekare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisionsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av revisions- och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av verksamhetsområdet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Sjukhuscellbiolog Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusgenetiker Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukhusingenjör Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet

13 Sjukhusmikrobiolog Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Socialarbetare Socialkurator Specialbarnträdgårdslärare Specialforskare Specialistläkare Specialisttandläkare Specialplanerare Specialyrkesman Statistiker ST-fysiker ST-genetiker ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog ST-tandläkare Systemanalytiker Systemsekreterare Talterapeut Tandhygienist Tandskötare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare För befattningen lämplig högre högskoleexamen Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärareexamen med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt specialisttandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planerings- och forskningsverksamhet Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne personer inom hälso- och sjukvården Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

14 Teknisk direktör (t) Teknologichef Telefonichef Telefonist Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både uppgifter inom branschen och ledningsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk på området Telemontör Teletekniker Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Textbehandlare Textbehandlingschef Translator Transplantationskoordinator Transportchef Tillräcklig praktisk på området eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Trädgårdsarbetare Trädgårdsmästare Ungdomsledare Upphandlingschef Upphandlingsjurist Upphandlingssekreterare Utbildningschef Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av upphandling Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig eller fristående examen på området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling Utbildningsplanerare Utbildningssekreterare Utbildningsöverläkare Utvecklingschef Utvecklingsdirektör Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklingsoch projektledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter

15 Utvärderingschef Utvärderingsdirektör Vaktmästare Verksamhetschef (t) Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktören Verkställande direktörens sekreterare VIRVE-chef (t) Vårdare av utvecklingsstörda Yrkesman Överläkare Överskötare Övertandläkare Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfararenhet av att leda serviceproduktionen inom området Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräckliga insikter i branschen Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten personer inom hälso- och sjukvården samt specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (599/94) och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller doktorsgrad och av båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet.

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:175

Regeringens proposition 2012/13:175 Regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Prop. 2012/13:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström. Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet

Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström. Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström BARNEN ÄR FRAMTIDEN Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Resultaten av en pilotgrupp inom VOSE projektet

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Vad tror du att det hände sen?

Vad tror du att det hände sen? Henrik Hägglund, Christian Starck och Janne Wikström Vad tror du att det hände sen? Utexaminerade från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet åren 1990 2004 SSKH Meddelanden

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer