TomTom Speed Cameras app Referensguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TomTom Speed Cameras app Referensguide"

Transkript

1 TomTom Speed Cameras app Referensguide

2 Innehåll Viktig information 3 Vi presenterar TomTom Speed Cameras app... 3 Frekvens för uppdatering av fartkameror... 4 Dela information med TomTom... 4 Regional tillgänglighet... 5 Komma igång 6 Starta TomTom Speed Cameras app... 6 Stoppa Speed Cameras app... 6 GPS-mottagning... 6 Körvyn 7 Körvyn... 7 Fartkameror 9 Kameravarningar... 9 Närmar dig en kamera bortom en kurva... 9 Om medelhastighetskameror Rapportera en fartkamera Ta bort en fartkamera Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror Förnya ditt abonnemang på Fartkameror Återuppta ett abonnemang på Fartkameror Inställningar 13 Ändra inställningar Varningsljud Kameravarningar Varningstid Enhet för avstånd Om den här appen Tillägg och copyright 15 Copyright-noteringar: 17 2

3 Viktig information Vi presenterar TomTom Speed Cameras app I den här referensguiden får du instruktioner för hur du använder TomTom Speed Cameras app. I appen visas information om följande kameratyper: Fasta fartkameror Mobila fartkameror Medelhastighetskameror Trafikkontrollkameror. Informationen som visas uppdateras fortlöpande av TomTom och andra användare, och skickas regelbundet till din app så att du alltid har den senaste informationen. Du kan också bidra genom att rapportera nya fartkameraplatser och ta bort befintliga sådana. När du närmar dig en kamera visas en kameraikon på horisonten, och ett varningsljud spelas upp Ljudet du hör beror på om du överskrider hastighetsbegränsningen eller inte. Avståndet till kameran räknas ned längst ned på skärmen när du närmar dig den. Knappen Ta bort kamera visas så att du kan rapportera ifall kameran har tagits bort. När du abonnerar på tjänsten TomTom Fartkameror visas din aktuella hastighet och hastighetsbegränsningen även när du inte närmar dig en fartkamera. Viktigt! Appen Fartkameror kan endast användas med iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, ipad 3G + Wifi och ipad2 3G + Wifi. För att kunna använda tjänsten Fartkameror behöver du en oavbruten anslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. 3

4 Frekvens för uppdatering av fartkameror Speed Cameras app uppdateras fortlöpande såvida inte anslutningen till TomTom-servern har gått förlorad. Appen tar kanske inte emot uppdateringar från TomTom på grund av en eller flera av följande orsaker: Ditt abonnemang har upphört att gälla. Hastighetsbegränsningarna visas inte längre om ditt abonnemang löper ut, och du får ett meddelande. Se Kontrollera ditt abonnemang på fartkameratjänsten. "Datatrafik" kan vara avstängt, eller så är Flygplansläge aktiverat. Du kan kontrollera det här i enhetens inställningar. Du reser genom ett område med dålig täckning av trådlösa nätverk. Kontakta din operatör om du har problem med att ansluta till datanätverk i ditt område. Dela information med TomTom Appen måste kunna dela din position med TomTom så att Fartkameror kan levereras till dig. Den här informationen används anonymt för att förbättra våra produkter och tjänster. Du kommer att tillfrågas om du vill dela den här informationen när du abonnerar på Fartkameror. Om du inte längre vill dela den här informationen med TomTom efter att du abonnerat på tjänsten måste du sluta använda appen. Obs! Slutdatumet för ditt abonnemang är densamma även om du inte delar den här informationen med oss. Ytterligare information För att fungera korrekt använder den här appen platsinformation från din enhet. Platsinformationen måste delas av appen med TomTom via enhetens internetanslutning. Information som identifierar dig eller din enhet delas också. Den här informationen används för att skicka den begärda informationen till din enhet för att verifiera din abonnemangsstatus och förbättra kvaliteten på tjänster. Om du väljer att låta TomTom använda informationen hjälper du till att göra bilkörningen bättre, framför allt genom förbättring av kartor och trafikflöden och minskning av bilköer. Vi uppskattar din hjälp. TomTom ger inte någon annan åtkomst till informationen som vi samlar in från din app. Om du vill abonnera på och använda TomTom Fartkameror måste du skapa ett MyTomTomkonto. Det här kontot används av TomTom för att bevilja dig åtkomst till fartkamerauppdateringar och erbjuda dig teknisk support. Vi delar inte dina personliga uppgifter med andra mottagare. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev från TomTom vilket förser dig med de senaste nyheterna, produktinformation och specialerbjudanden från TomTom som levereras till din e-postadress. Appen samlar kontinuerligt information och skickar det till TomTom regelbundet endast när du ger oss behörighet och abonnerar på fartkameratjänsten. Den här informationen inkluderar detaljer som identifierar din enhet, ditt MyTomTom-kontonamn och detaljer om rutter och platser. TomTom använder den här informationen för att leverera fartkamerainformation till dig och förbättra kvaliteten på TomTom-tjänster 4

5 Om du inte tillåter delning av information skickas ingen information till TomTom men du får ingen fartkamerainformation. Inom tjugo minuter efter att du har stängt appen förstör TomTom automatiskt och oåterkalleligt all information som kan identifiera dig eller din enhet. Den här informationen, som nu är anonym, används för förbättring av TomToms produkter och tjänster, till exempel kartor och genomsnittshastigheter. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag. När du abonnerar på tjänsten TomTom Fartkameror kan du rapportera fartkameraplatser. Om du väljer att göra det skickas dina rapporter inklusive platsinformation till TomTom och förvaras tillsammans med ditt MyTomTom-konto. TomTom använder sedan din information för att förbättra fartkameratjänsten. Om du inte tillåter delning av information kan du inte rapportera fartkameror. Obs! Varken längd eller slutdatum för ditt tjänsteabonnemang förändras om du inte tillåter informationsdelning. Regional tillgänglighet Obs! Tjänsten Fartkameror är endast tillgänglig de länder som har tjänsterna för appen. Tryck på Inställningar och välj sedan Om så visas en lista med länder som har tjänsterna för appen. När du använder appen utomlands kan datatrafikavgifter tillkomma, och de kan vara avsevärt mycket högre än vanliga dataavgifter. Fråga din operatör för mer information. 5

6 Komma igång Starta TomTom Speed Cameras app För att starta Speed Cameras app trycker du på den här knappen på din iphone eller ipad. Det språk som används för knappar och menyer i Speed Cameras app är detsamma som det språk du valde i Apple-enhetens inställningar. Stoppa Speed Cameras app Tryck på knappen Hem på enheten när du vill stoppa appen. GPS-mottagning När du startar Speed Cameras app för första gången kan det ta några minuter innan din GPSposition fastställs Du bör använda din enhet utomhus för bra GPS-mottagning. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen. Viktigt: Speed Cameras app kan inte utfärda varningar förrän den har GPS-mottagning Om din enhet saknar GPS-mottagning används positioner från WiFi-nätverk eller mobilmaster i appen. Den här informationen används till att fastställa den ungefärliga platsen och hämta närliggande fartkameror. Obs! Om du använder ett GPS-tillbehör kan du förbättra exaktheten för GPS:en i vissa enheter. 6

7 Körvyn Körvyn 1. Knappen Rapportera eller ta bort kamera. I det här området visas även din medelhastighet när du kör i en medelhastighetszon. 2. Din aktuella hastighet. När du kör snabbare än hastighetsbegränsningen visas hastigheten i orange och sedan i rött. 3. Hastighetsbegränsningen. Om hastighetsbegränsningen är okänd visas inte skylten med hastighetsbegränsningen. 4. Signalindikator för tjänsten Fartkameror. 5. Volymkontroll. Tryck på den här knappen om du vill ändra volymen på appen. 6. Horisont. 7

8 När du närmar dig en fartkamera byter horisonten färg så att du kan se om du kör för fort eller inte. Om du kör långsammare än hastighetsbegränsningen visas horisonten i blått. Om du kör snabbare än hastighetsbegränsningen med mindre än 5 kilometer i timmen visas horisonten i orange. Om du kör snabbare än hastighetsbegränsningen med mer än 5 kilometer i timmen visas horisonten i rött. 7. Avståndet till kameran. 8. Ikon som visar kameratyp. 9. Tryck på den här knappen om du vill öppna menyn Inställningar. 8

9 Fartkameror Kameravarningar Det finns flera kameratyper som har olika varningssymboler och varningar. Tryck på Inställningar och sedan Kameravarningar om du vill slå på eller stänga av varningar för följande kameratyper: Varningssymbol Varning Beskrivning Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Fast placerad fartkamera. Mobil fartkamera. Speed Cameras app kommer ihåg mobila fartkameror i tre timmar efter det att du har rapporterat dem. Kort tvåtonigt pip i början av zonen. Kort pip i slutet av zonen. Medelhastighetskameror. Om du kör med eller under den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges inget varningsljud. Om du kör snabbare än den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges ett tvåtonigt varningsljud. Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Trafikljuskamera utan hastighetsdetektering. Trafikljuskamera med hastighetsdetektering. Närmar dig en kamera bortom en kurva Om det finns en kamera bortom en kurva inom avståndet som du vanligtvis får en varning visas kameran på kanten av skärmen, med en bakomliggande glöd. Glödens färg beror på din aktuella hastighet och hastighetsbegränsningen vid kamerans position. Kamerans position visar dig om kameran finns bortom nästa vänster- eller högersväng. 9

10 Om du till exempel ska svänga höger och det finns en fast placerad fartkamera runt kurvan visas följande: Innan du svänger runt kurvan visas en liten kamera på kanten av skärmen. När du kör igenom kurvan blir kameraikonen större och flyttas till mitten av skärmen. Om du inte svänger försvinner kameran. Om medelhastighetskameror Speed Cameras app varnar dig när du närmar dig en medelhastighetskamera. De första varningarna och ljuden för den här kameratypen är likadana som för fasta eller mobila kameror, men nedanstående kameraikon visas i stället: I början av hastighetskontrollzonen ersätts knappen Rapportera kamera med ordet "medel" och ett kort tvåtonigt pip spelas upp. Frekvensen för ljudet som spelas upp beror på din hastighet när du åker in i zonen. När du är i zonen kan du se din medelhastighet högst upp på skärmen. Det här området har olika färg beroende på din medelhastighet i zonen, enligt nedan: 10

11 Blå Din medelhastighet är under gränsen. Orange Din medelhastighet är precis över gränsen. Röd Din medelhastighet är långt över gränsen. Obs! Din hastighet kan vara över gränsen och din medelhastighet kan vara under gränsen, eller vice versa. Om medelhastigheten är över gränsen spelas dessutom ett högfrekvent tvåtonspip upp. I slutet av zonen spelas ett kort pip upp igen, och du kan se din medelhastighet. Rapportera en fartkamera Om du åker förbi en fartkamera och inte får en varning kan du rapportera det genom att trycka på knappen Rapportera kamera. Din rapport skickas till TomTom, och när den validerats delas den med alla abonnenter av TomTom Fartkameror. Obs! Rapporterna av mobila fartkameror skickas som standard via appen, och rapporterna lagras i appen Fartkameror i tre timmar. När du drar rapportknappen åt höger ändras knappen till rapportering av fasta fartkameror, som lagras permanent. Ta bort en fartkamera Knappen Rapportera kamera ändras till knappen Ta bort kamera när du närmar dig en fartkamera, och den förblir så i fem sekunder efter att du passerat den. Tryck på Ta bort kamera om du vill rapportera till TomTom och andra abonnenter på Fartkamera att en fartkamera tagits bort. Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang: 1. Starta Speed Cameras app. 2. Tryck på Abonnera högst upp på skärmen. 3. Välj ett abonnemang från listan med fartkameratjänster. 4. Skapa ett nytt MyTomTom-konto eller logga in till ditt befintliga. Tips! Om du redan har en TomTom-navigationsenhet rekommenderar vi att du skapar ett nytt TomTom-konto för din iphone med en annan e-postadress. 11

12 Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom. Slutför köpet i Apple App Store. Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på TomTombutik i menyn Inställningar. När du har sju dagar eller färre kvar innan abonnemanget går ut visas ett meddelande i appen som varnar för att abonnemanget närmar sig den dag det måste förnyas. Meddelandet upprepas när du har en dag kvar på abonnemanget. Förnya ditt abonnemang på Fartkameror Du kan förnya ditt abonnemang på Fartkameror när det har upphört eller förlänga det innan det upphör att gälla. Gör så här om du vill förnya ett abonnemang som har upphört: 1. Tryck på knappen Inställningar i det nedre högra hörnet i körvyn. 2. Tryck på TomTom-butik. 3. Välj det abonnemang du vill förnya. 4. Logga in på ditt befintliga MyTomTom-konto. Tips! Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom. Slutför köpet i Apple App Store. Återuppta ett abonnemang på Fartkameror Om du har abonnerat på tjänsten Fartkameror i din TomTom-navigeringsapp för iphone kan du även använda återställningsprocessen till att aktivera ditt abonnemang i den här appen. Gör så här när du vill återställa ett abonnemang: 1. Starta Speed Cameras app. 2. Tryck på Abonnera högst upp på skärmen. 3. Tryck på Återställ köp. 4. Logga in på ditt befintliga MyTomTom-konto. 5. Ange ditt itunes-lösenord när du uppmanas att göra det. Dina abonnemang har återställts. 12

13 Inställningar Ändra inställningar Ändra utseendet och beteendet för Speed Cameras app genom att trycka på knappen Inställningar längst ned till höger i körvyn. Varningsljud Tryck på den här knappen om du vill slå på eller stänga av varningsljud i appen. När varningsljud är avstängda spelas inga ljudvarningar upp när du närmar dig en fartkamera. Höj volymen för varningarna i relation till musikvolymen genom att dra reglaget från vänster till höger. Volymreglaget visas endast när varningsljud är påslagna. Kameravarningar Tryck på Inställningar och sedan Kameravarningar om du villa slå på eller stänga av varningar för följande kameratyper: Varningssymbol Beskrivning Fast placerad fartkamera. Mobil fartkamera. Speed Cameras app kommer ihåg mobila fartkameror i tre timmar efter det att du har rapporterat dem. Medelhastighetskameror. Om du kör med eller under den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges inget varningsljud. Om du kör snabbare än den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges ett tvåtonigt varningsljud. 13

14 Trafikljuskamera utan hastighetsdetektering. Trafikljuskamera med hastighetsdetektering. Varningstid Tryck på det här alternativet när du vill ställa in hur lång tid det ska gå mellan varningen och att du faktiskt når fram till kameran. Du kan välja mellan 10, 15 och 20 sekunder. Enhet för avstånd Du kan välja att använda antingen Kilometer eller Miles för alla avstånd och hastigheter. Om den här appen Tryck på Om för information om appen, samt listan med tillgängliga länder, samt copyright- och licensnoteringar. 14

15 Tillägg och copyright Viktig säkerhetsinformation och varningar Global Positioning System GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här appens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS. Använd med försiktighet När du använder TomTom-produkter när du kör måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam. Flygplan och sjukhus Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här appen får inte användas i dessa miljöer. SÄRSKILDA ANVISNINGAR VID KÖRNING I KALIFORNIEN OCH MINNESOTA Avsnitt i California Vehicle Code, "Material Obstructing or Reducing Driver's View", godkänner att du monterar en navigeringsenhet på vindrutan enligt följande: "Ett GPS-system får monteras i ett sju tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan som är längst bort från föraren, eller i ett fem tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan närmast föraren, och utanför driftområdet för krockkuddar, om systemet endast används för dörr till dörr-navigering medan motorfordonet körs." Förare i Kalifornien får inte använda ett sugfäste på sido- eller bakrutorna. Obs! Detta avsnitt av California Vehicle Code gäller för alla som kör i Kalifornien och inte enbart för boende i Kalifornien. Minnesota State Legislature Statutes avsnitt , underavdelning 1, avsnitt 2 säger att "Ingen får köra eller använda andra föremål fastsatta mellan föraren och vindrutan än solskydd, backspeglar och elektroniska enheter för vägtull." Obs! Denna Minnesota Stature gäller för alla som kör i Minnesota och inte enbart för boende i Minnesota. TomTom Inc. tar inget ansvar för böter, straff eller skador som kan uppkomma om hänsyn inte tas till denna anvisning. Vid körning i delstater med restriktioner för montering av föremål på vindrutan, rekommenderar TomTom användning av den medföljande monteringsskivan eller den alternativa monteringssatsen, som innehåller flera alternativ för montering av TomTom-enheter på vindrutan och luftventilerna. Se tomtom.com för mer information om dessa monteringsalternativ. 15

16 Det här dokumentet Detta dokument har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av detta dokument. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V. 16

17 Copyright-noteringar: 2012 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och TomTom-logotypen är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. Se tomtom.com/legal beträffande garantier och slutanvändaravtal som gäller för den här produkten TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar. Ordnance Survey Kronans upphovsrätt, licensnummer Data Source 2012 TomTom Med ensamrätt. iphone och ipad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. Apple har inget ansvar för handhavandet eller driften av appen och att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra reglerande standarder. 17

TomTom GO Referenshandbok

TomTom GO Referenshandbok TomTom GO Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 Senaste videor... 8 Kom igång 10 Installera i bilen... 10 Placera enheten... 10 Slå på och stänga

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Mazda NB1 Referenshandbok

Mazda NB1 Referenshandbok Mazda NB1 Referenshandbok Innehåll Viktig information 7 Slå på och stänga av... 7 Inställningar... 7 GPS-mottagning... 7 Enheten startas inte... 7 Ta hand om din enhet... 8 Mer information... 8 Minneskortet

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

TomTom GO Mobile app Referenshandbok

TomTom GO Mobile app Referenshandbok TomTom GO Mobile app Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 5 Nyheter 6 Nytt i denna utgåva... 6 Kom igång 7 Starta appen... 7 Språk... 7 Skickar information till TomTom... 7 Om TomTom-tjänster...

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 Kom igång 8 Installera i bilen... 8 Placera enheten... 8 Slå på och stänga av... 8 Inställningar...

Läs mer

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Med ensamrätt. ROUTE 66 och ROUTE 66-logon är registrerade varumärken. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG ANMÄRKNING: Ingen del av detta dokument

Läs mer

Montera din navigeringsenhet

Montera din navigeringsenhet TomTom Start 1. Komma igång Komma igång Montera din navigeringsenhet 1. Tryck EasyPort -fästet på din TomTom Start mot vindrutan i bilen. 1 2 2. Justera enhetens vinkel. 3. Lås EasyPort-fästet genom att

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

nüvi 2585TV användarhandbok Användarhandbok för nüvi 2585TV 1 Mars 2012 190-00784-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 2585TV användarhandbok Användarhandbok för nüvi 2585TV 1 Mars 2012 190-00784-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 2585TV användarhandbok Användarhandbok för nüvi 2585TV 1 Mars 2012 190-00784-39_0A Tryckt i Taiwan 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

SM-T365. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-T365. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-T365 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Oktober Användarhandbok 2011 för nüvi 2405/2505-serien 190-01355-39_0A Tryck i Taiwan

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.4 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/ privacy. 2 Användarhandbok

Läs mer

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet Share/Följa Användarhandbok En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION Gå igenom produktanvisningarna innan du använder systemet för kontinuerlig glukosmätning. Den innehåller

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Användarhandbok Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Enhetsöversikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...10

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Gå till www.nokia.com/privacy för information om Nokia Villkor för tjänsten och sekretesspolicy. 2 Användarhandbok Nokia

Läs mer

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. 913/397 8200 eller 800/800

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer