TomTom Speed Cameras app Referensguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TomTom Speed Cameras app Referensguide"

Transkript

1 TomTom Speed Cameras app Referensguide

2 Innehåll Viktig information 3 Vi presenterar TomTom Speed Cameras app... 3 Frekvens för uppdatering av fartkameror... 4 Dela information med TomTom... 4 Regional tillgänglighet... 5 Komma igång 6 Starta TomTom Speed Cameras app... 6 Stoppa Speed Cameras app... 6 GPS-mottagning... 6 Körvyn 7 Körvyn... 7 Fartkameror 9 Kameravarningar... 9 Närmar dig en kamera bortom en kurva... 9 Om medelhastighetskameror Rapportera en fartkamera Ta bort en fartkamera Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror Förnya ditt abonnemang på Fartkameror Återuppta ett abonnemang på Fartkameror Inställningar 13 Ändra inställningar Varningsljud Kameravarningar Varningstid Enhet för avstånd Om den här appen Tillägg och copyright 15 Copyright-noteringar: 17 2

3 Viktig information Vi presenterar TomTom Speed Cameras app I den här referensguiden får du instruktioner för hur du använder TomTom Speed Cameras app. I appen visas information om följande kameratyper: Fasta fartkameror Mobila fartkameror Medelhastighetskameror Trafikkontrollkameror. Informationen som visas uppdateras fortlöpande av TomTom och andra användare, och skickas regelbundet till din app så att du alltid har den senaste informationen. Du kan också bidra genom att rapportera nya fartkameraplatser och ta bort befintliga sådana. När du närmar dig en kamera visas en kameraikon på horisonten, och ett varningsljud spelas upp Ljudet du hör beror på om du överskrider hastighetsbegränsningen eller inte. Avståndet till kameran räknas ned längst ned på skärmen när du närmar dig den. Knappen Ta bort kamera visas så att du kan rapportera ifall kameran har tagits bort. När du abonnerar på tjänsten TomTom Fartkameror visas din aktuella hastighet och hastighetsbegränsningen även när du inte närmar dig en fartkamera. Viktigt! Appen Fartkameror kan endast användas med iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, ipad 3G + Wifi och ipad2 3G + Wifi. För att kunna använda tjänsten Fartkameror behöver du en oavbruten anslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. 3

4 Frekvens för uppdatering av fartkameror Speed Cameras app uppdateras fortlöpande såvida inte anslutningen till TomTom-servern har gått förlorad. Appen tar kanske inte emot uppdateringar från TomTom på grund av en eller flera av följande orsaker: Ditt abonnemang har upphört att gälla. Hastighetsbegränsningarna visas inte längre om ditt abonnemang löper ut, och du får ett meddelande. Se Kontrollera ditt abonnemang på fartkameratjänsten. "Datatrafik" kan vara avstängt, eller så är Flygplansläge aktiverat. Du kan kontrollera det här i enhetens inställningar. Du reser genom ett område med dålig täckning av trådlösa nätverk. Kontakta din operatör om du har problem med att ansluta till datanätverk i ditt område. Dela information med TomTom Appen måste kunna dela din position med TomTom så att Fartkameror kan levereras till dig. Den här informationen används anonymt för att förbättra våra produkter och tjänster. Du kommer att tillfrågas om du vill dela den här informationen när du abonnerar på Fartkameror. Om du inte längre vill dela den här informationen med TomTom efter att du abonnerat på tjänsten måste du sluta använda appen. Obs! Slutdatumet för ditt abonnemang är densamma även om du inte delar den här informationen med oss. Ytterligare information För att fungera korrekt använder den här appen platsinformation från din enhet. Platsinformationen måste delas av appen med TomTom via enhetens internetanslutning. Information som identifierar dig eller din enhet delas också. Den här informationen används för att skicka den begärda informationen till din enhet för att verifiera din abonnemangsstatus och förbättra kvaliteten på tjänster. Om du väljer att låta TomTom använda informationen hjälper du till att göra bilkörningen bättre, framför allt genom förbättring av kartor och trafikflöden och minskning av bilköer. Vi uppskattar din hjälp. TomTom ger inte någon annan åtkomst till informationen som vi samlar in från din app. Om du vill abonnera på och använda TomTom Fartkameror måste du skapa ett MyTomTomkonto. Det här kontot används av TomTom för att bevilja dig åtkomst till fartkamerauppdateringar och erbjuda dig teknisk support. Vi delar inte dina personliga uppgifter med andra mottagare. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev från TomTom vilket förser dig med de senaste nyheterna, produktinformation och specialerbjudanden från TomTom som levereras till din e-postadress. Appen samlar kontinuerligt information och skickar det till TomTom regelbundet endast när du ger oss behörighet och abonnerar på fartkameratjänsten. Den här informationen inkluderar detaljer som identifierar din enhet, ditt MyTomTom-kontonamn och detaljer om rutter och platser. TomTom använder den här informationen för att leverera fartkamerainformation till dig och förbättra kvaliteten på TomTom-tjänster 4

5 Om du inte tillåter delning av information skickas ingen information till TomTom men du får ingen fartkamerainformation. Inom tjugo minuter efter att du har stängt appen förstör TomTom automatiskt och oåterkalleligt all information som kan identifiera dig eller din enhet. Den här informationen, som nu är anonym, används för förbättring av TomToms produkter och tjänster, till exempel kartor och genomsnittshastigheter. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag. När du abonnerar på tjänsten TomTom Fartkameror kan du rapportera fartkameraplatser. Om du väljer att göra det skickas dina rapporter inklusive platsinformation till TomTom och förvaras tillsammans med ditt MyTomTom-konto. TomTom använder sedan din information för att förbättra fartkameratjänsten. Om du inte tillåter delning av information kan du inte rapportera fartkameror. Obs! Varken längd eller slutdatum för ditt tjänsteabonnemang förändras om du inte tillåter informationsdelning. Regional tillgänglighet Obs! Tjänsten Fartkameror är endast tillgänglig de länder som har tjänsterna för appen. Tryck på Inställningar och välj sedan Om så visas en lista med länder som har tjänsterna för appen. När du använder appen utomlands kan datatrafikavgifter tillkomma, och de kan vara avsevärt mycket högre än vanliga dataavgifter. Fråga din operatör för mer information. 5

6 Komma igång Starta TomTom Speed Cameras app För att starta Speed Cameras app trycker du på den här knappen på din iphone eller ipad. Det språk som används för knappar och menyer i Speed Cameras app är detsamma som det språk du valde i Apple-enhetens inställningar. Stoppa Speed Cameras app Tryck på knappen Hem på enheten när du vill stoppa appen. GPS-mottagning När du startar Speed Cameras app för första gången kan det ta några minuter innan din GPSposition fastställs Du bör använda din enhet utomhus för bra GPS-mottagning. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen. Viktigt: Speed Cameras app kan inte utfärda varningar förrän den har GPS-mottagning Om din enhet saknar GPS-mottagning används positioner från WiFi-nätverk eller mobilmaster i appen. Den här informationen används till att fastställa den ungefärliga platsen och hämta närliggande fartkameror. Obs! Om du använder ett GPS-tillbehör kan du förbättra exaktheten för GPS:en i vissa enheter. 6

7 Körvyn Körvyn 1. Knappen Rapportera eller ta bort kamera. I det här området visas även din medelhastighet när du kör i en medelhastighetszon. 2. Din aktuella hastighet. När du kör snabbare än hastighetsbegränsningen visas hastigheten i orange och sedan i rött. 3. Hastighetsbegränsningen. Om hastighetsbegränsningen är okänd visas inte skylten med hastighetsbegränsningen. 4. Signalindikator för tjänsten Fartkameror. 5. Volymkontroll. Tryck på den här knappen om du vill ändra volymen på appen. 6. Horisont. 7

8 När du närmar dig en fartkamera byter horisonten färg så att du kan se om du kör för fort eller inte. Om du kör långsammare än hastighetsbegränsningen visas horisonten i blått. Om du kör snabbare än hastighetsbegränsningen med mindre än 5 kilometer i timmen visas horisonten i orange. Om du kör snabbare än hastighetsbegränsningen med mer än 5 kilometer i timmen visas horisonten i rött. 7. Avståndet till kameran. 8. Ikon som visar kameratyp. 9. Tryck på den här knappen om du vill öppna menyn Inställningar. 8

9 Fartkameror Kameravarningar Det finns flera kameratyper som har olika varningssymboler och varningar. Tryck på Inställningar och sedan Kameravarningar om du vill slå på eller stänga av varningar för följande kameratyper: Varningssymbol Varning Beskrivning Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Fast placerad fartkamera. Mobil fartkamera. Speed Cameras app kommer ihåg mobila fartkameror i tre timmar efter det att du har rapporterat dem. Kort tvåtonigt pip i början av zonen. Kort pip i slutet av zonen. Medelhastighetskameror. Om du kör med eller under den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges inget varningsljud. Om du kör snabbare än den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges ett tvåtonigt varningsljud. Glödande horisont, varningsljud spelas upp. Trafikljuskamera utan hastighetsdetektering. Trafikljuskamera med hastighetsdetektering. Närmar dig en kamera bortom en kurva Om det finns en kamera bortom en kurva inom avståndet som du vanligtvis får en varning visas kameran på kanten av skärmen, med en bakomliggande glöd. Glödens färg beror på din aktuella hastighet och hastighetsbegränsningen vid kamerans position. Kamerans position visar dig om kameran finns bortom nästa vänster- eller högersväng. 9

10 Om du till exempel ska svänga höger och det finns en fast placerad fartkamera runt kurvan visas följande: Innan du svänger runt kurvan visas en liten kamera på kanten av skärmen. När du kör igenom kurvan blir kameraikonen större och flyttas till mitten av skärmen. Om du inte svänger försvinner kameran. Om medelhastighetskameror Speed Cameras app varnar dig när du närmar dig en medelhastighetskamera. De första varningarna och ljuden för den här kameratypen är likadana som för fasta eller mobila kameror, men nedanstående kameraikon visas i stället: I början av hastighetskontrollzonen ersätts knappen Rapportera kamera med ordet "medel" och ett kort tvåtonigt pip spelas upp. Frekvensen för ljudet som spelas upp beror på din hastighet när du åker in i zonen. När du är i zonen kan du se din medelhastighet högst upp på skärmen. Det här området har olika färg beroende på din medelhastighet i zonen, enligt nedan: 10

11 Blå Din medelhastighet är under gränsen. Orange Din medelhastighet är precis över gränsen. Röd Din medelhastighet är långt över gränsen. Obs! Din hastighet kan vara över gränsen och din medelhastighet kan vara under gränsen, eller vice versa. Om medelhastigheten är över gränsen spelas dessutom ett högfrekvent tvåtonspip upp. I slutet av zonen spelas ett kort pip upp igen, och du kan se din medelhastighet. Rapportera en fartkamera Om du åker förbi en fartkamera och inte får en varning kan du rapportera det genom att trycka på knappen Rapportera kamera. Din rapport skickas till TomTom, och när den validerats delas den med alla abonnenter av TomTom Fartkameror. Obs! Rapporterna av mobila fartkameror skickas som standard via appen, och rapporterna lagras i appen Fartkameror i tre timmar. När du drar rapportknappen åt höger ändras knappen till rapportering av fasta fartkameror, som lagras permanent. Ta bort en fartkamera Knappen Rapportera kamera ändras till knappen Ta bort kamera när du närmar dig en fartkamera, och den förblir så i fem sekunder efter att du passerat den. Tryck på Ta bort kamera om du vill rapportera till TomTom och andra abonnenter på Fartkamera att en fartkamera tagits bort. Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang: 1. Starta Speed Cameras app. 2. Tryck på Abonnera högst upp på skärmen. 3. Välj ett abonnemang från listan med fartkameratjänster. 4. Skapa ett nytt MyTomTom-konto eller logga in till ditt befintliga. Tips! Om du redan har en TomTom-navigationsenhet rekommenderar vi att du skapar ett nytt TomTom-konto för din iphone med en annan e-postadress. 11

12 Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom. Slutför köpet i Apple App Store. Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på TomTombutik i menyn Inställningar. När du har sju dagar eller färre kvar innan abonnemanget går ut visas ett meddelande i appen som varnar för att abonnemanget närmar sig den dag det måste förnyas. Meddelandet upprepas när du har en dag kvar på abonnemanget. Förnya ditt abonnemang på Fartkameror Du kan förnya ditt abonnemang på Fartkameror när det har upphört eller förlänga det innan det upphör att gälla. Gör så här om du vill förnya ett abonnemang som har upphört: 1. Tryck på knappen Inställningar i det nedre högra hörnet i körvyn. 2. Tryck på TomTom-butik. 3. Välj det abonnemang du vill förnya. 4. Logga in på ditt befintliga MyTomTom-konto. Tips! Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom. Slutför köpet i Apple App Store. Återuppta ett abonnemang på Fartkameror Om du har abonnerat på tjänsten Fartkameror i din TomTom-navigeringsapp för iphone kan du även använda återställningsprocessen till att aktivera ditt abonnemang i den här appen. Gör så här när du vill återställa ett abonnemang: 1. Starta Speed Cameras app. 2. Tryck på Abonnera högst upp på skärmen. 3. Tryck på Återställ köp. 4. Logga in på ditt befintliga MyTomTom-konto. 5. Ange ditt itunes-lösenord när du uppmanas att göra det. Dina abonnemang har återställts. 12

13 Inställningar Ändra inställningar Ändra utseendet och beteendet för Speed Cameras app genom att trycka på knappen Inställningar längst ned till höger i körvyn. Varningsljud Tryck på den här knappen om du vill slå på eller stänga av varningsljud i appen. När varningsljud är avstängda spelas inga ljudvarningar upp när du närmar dig en fartkamera. Höj volymen för varningarna i relation till musikvolymen genom att dra reglaget från vänster till höger. Volymreglaget visas endast när varningsljud är påslagna. Kameravarningar Tryck på Inställningar och sedan Kameravarningar om du villa slå på eller stänga av varningar för följande kameratyper: Varningssymbol Beskrivning Fast placerad fartkamera. Mobil fartkamera. Speed Cameras app kommer ihåg mobila fartkameror i tre timmar efter det att du har rapporterat dem. Medelhastighetskameror. Om du kör med eller under den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges inget varningsljud. Om du kör snabbare än den beräknade genomsnittliga hastighetsbegränsningen avges ett tvåtonigt varningsljud. 13

14 Trafikljuskamera utan hastighetsdetektering. Trafikljuskamera med hastighetsdetektering. Varningstid Tryck på det här alternativet när du vill ställa in hur lång tid det ska gå mellan varningen och att du faktiskt når fram till kameran. Du kan välja mellan 10, 15 och 20 sekunder. Enhet för avstånd Du kan välja att använda antingen Kilometer eller Miles för alla avstånd och hastigheter. Om den här appen Tryck på Om för information om appen, samt listan med tillgängliga länder, samt copyright- och licensnoteringar. 14

15 Tillägg och copyright Viktig säkerhetsinformation och varningar Global Positioning System GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här appens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS. Använd med försiktighet När du använder TomTom-produkter när du kör måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam. Flygplan och sjukhus Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här appen får inte användas i dessa miljöer. SÄRSKILDA ANVISNINGAR VID KÖRNING I KALIFORNIEN OCH MINNESOTA Avsnitt i California Vehicle Code, "Material Obstructing or Reducing Driver's View", godkänner att du monterar en navigeringsenhet på vindrutan enligt följande: "Ett GPS-system får monteras i ett sju tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan som är längst bort från föraren, eller i ett fem tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan närmast föraren, och utanför driftområdet för krockkuddar, om systemet endast används för dörr till dörr-navigering medan motorfordonet körs." Förare i Kalifornien får inte använda ett sugfäste på sido- eller bakrutorna. Obs! Detta avsnitt av California Vehicle Code gäller för alla som kör i Kalifornien och inte enbart för boende i Kalifornien. Minnesota State Legislature Statutes avsnitt , underavdelning 1, avsnitt 2 säger att "Ingen får köra eller använda andra föremål fastsatta mellan föraren och vindrutan än solskydd, backspeglar och elektroniska enheter för vägtull." Obs! Denna Minnesota Stature gäller för alla som kör i Minnesota och inte enbart för boende i Minnesota. TomTom Inc. tar inget ansvar för böter, straff eller skador som kan uppkomma om hänsyn inte tas till denna anvisning. Vid körning i delstater med restriktioner för montering av föremål på vindrutan, rekommenderar TomTom användning av den medföljande monteringsskivan eller den alternativa monteringssatsen, som innehåller flera alternativ för montering av TomTom-enheter på vindrutan och luftventilerna. Se tomtom.com för mer information om dessa monteringsalternativ. 15

16 Det här dokumentet Detta dokument har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av detta dokument. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V. 16

17 Copyright-noteringar: 2012 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och TomTom-logotypen är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. Se tomtom.com/legal beträffande garantier och slutanvändaravtal som gäller för den här produkten TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar. Ordnance Survey Kronans upphovsrätt, licensnummer Data Source 2012 TomTom Med ensamrätt. iphone och ipad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. Apple har inget ansvar för handhavandet eller driften av appen och att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra reglerande standarder. 17

TomTom Speed Cameras app Referenshandbok

TomTom Speed Cameras app Referenshandbok TomTom Speed Cameras app Referenshandbok Innehåll Viktig information 3 Vi presenterar TomTom Fartkameror-appen... 3 Uppdateringsfrekvens... 4 Dela information med TomTom... 4 Regional tillgänglighet...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Att felsöka din iphone

Att felsöka din iphone Kapitel tio The Trouble with Boys Att felsöka din iphone Terry bad mig att skriva introduktionen till det här kapitlet av två orsaker: (1) det är mitt jobb att skriva introduktioner till kapitel, och (2)

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan... 5 2.2 Lås upp SIM... 5 2.3 Installation... 5 2.4 Språk...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30. Ipad Fortsättningskurs

Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30. Ipad Fortsättningskurs Sektorn för Socialtjänst Vård och Omsorg 2014-04-30 Ipad Fortsättningskurs Innehållsförteckning Innehållsförteckning...4 Förord...5 Inställningar...7 Wi-Fi... 7 Bluetooth... 7 Ljud... 9 Bakgrundsbilder

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting Videokonferenssystem Deltagarmanual GoToMeeting För att kunna delta på lektioner online behöver du en dator en dator med kamera bredbandsuppkoppling med minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, gärna 2.0

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Komma igång 5. Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5. Planera en rutt 6

Komma igång 5. Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5. Planera en rutt 6 TomTom App Innehåll Komma igång 5 Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5 Planera en rutt 6 Planera en rutt... 6 Ruttöversikt... 7 Dela en rutt... 7 Övriga destinationsalternativ...

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto.

Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto. Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto. När det gäller konto och appar på kommunens ipads så gäller ett konto per ipad. Detta innebär att man inte får dela appar mellan verksamhetens ipads.

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET ipad Användartips FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET 09 315 5312 Sammanställning: Johan Palmén I denna guide finns samlat en del information som kan hjälpa till vid ipadanvändning. Guiden är sammansatt

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Mazda NB1 Referenshandbok

Mazda NB1 Referenshandbok Mazda NB1 Referenshandbok Innehåll Viktig information 7 Slå på och stänga av... 7 Inställningar... 7 GPS-mottagning... 7 Enheten startas inte... 7 Ta hand om din enhet... 8 Mer information... 8 Minneskortet

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11 Kapitel 11 Cereal Killer Heta tips och tricks Detta är den fjärde utgåvan av den här boken, och varje gång vi får möjlighet att uppdatera en bok vill vi göra mer än att bara berätta om nya finesser och

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet Share/Följa Användarhandbok En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION Gå igenom produktanvisningarna innan du använder systemet för kontinuerlig glukosmätning. Den innehåller

Läs mer

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone 130909 50157 APM-1605 P2P kamera ucare Cam Med APP till Android och iphone Tips och nyttig information 1. APM-1605 är kamera för inomhusbruk. Om den riktas genom ett fönster och visar bild utomhus så kan

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

förtroendevalda i Strömstads kommun

förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk SoftAlarm AB ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner Kalla enkelt på hjälp med SoftAlarm vid otrygghet eller skada. Larm med Hitta-funktion Enkelt att bygga upp och ändra

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer