Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Ortoma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2014-11-21 ANALYSGUIDEN. Ortoma"

Transkript

1 Uppdragsanalys Ortoma

2 KÖP Ortoma Riktkurs,7 kronor Analytiker: Erik Hugoson Expansionsplaner KORTA FAKTA 2 för Ortoma Ortoma har under de senaste åren arbetat fram ett operationssystem för positionering av implantat främst vid höftledskirurgi. Bolaget räknar med att introducera sina produkter på marknaden under 201. Ortoma är ett forsknings- och utvecklingsbolag som inriktar sig på att utveckla ett operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets produktutbud kretsar kring det egna systemet Ortoma Treatment Solution ett 3D verktyg och mätinstrument för navigering och positionering av implantat. Fördelarna med metoden är flera genom 3D visualisering kan kirurgen inför operationen enkelt besluta vilket implantat som behövs och under operationen kan kirurgen i realtid följa ingreppet. Förhoppningen är att systemet ska underlätta kirurgens arbete och förbättra patientens resultat, framför allt ska det bidra med att minska andelen omoperationer. NYCKELTAL Bolagets produkter befinner sig fortfarande under utveckling. Planerna för en marknadsintroducering finns för 201 för den svenska marknaden och därefter övriga Europa. Kunderna utgörs av sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Bolaget har under hösten uppnått ISO134-standard för att kunna leverera medicinstekniska produkter till hälso- och sjukvården. I skrivande stund innehåller kassan miljoner. Det kommer att bli avgörande för aktiekursen att bolaget lyckas etablera sina produkter på en ganska så prismedveten marknad redan nästa år. Lyckas de få fart på försäljningen finns det potential i aktien. På sikt ser vi goda möjligheter att bolaget kommer att lyckas och har satt vår riktkurs till,7 kronor med rekommendationen köp. Tusentals kronor P 2014 P 201 Omsättning Rörelseresultat Årets resultat Resultat per aktie, kr 0,02 0,11 0,21 0,4 0,00 P/E-tal n/a n/a n/a n/a n/a Eget Kapital VD: Bertil G. Larsson Styrelseordförande: Klementina Österberg Största ägare: Matts Andersson (44 % av rösterna/1 % av kapitalet) Börsvärde, mnkr: 42 Lista: AktieTorget Aktuell börskurs, kr: 4,0 BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk 9 AKTIEKURS Ortoma OMXS-index 4 VD Bertil G. Larsson har lång erfarenhet från industrin. Han har tidigare varit med och grundat Annedalskliniken i Göteborg. Övriga i ledningen bedöms även som kompetenta inom området, samt har tidigare erfarenheter från start-ups inom forskningssektorn. Huvudägaren för Ortoma är grundaren Dr. Matts Andersson som initialt stod för bolagets knowhow. För ett högre betyg skulle en bättre spridning av röster krävas, samt en tydlig kapitalstark ägare. Bolaget har tilldelats ett EUbidrag på 3 mnkr under tre år. Under februari 201 finns ytterligare finansieringsmöjligheter i form av teckningsoptioner som kan inbringa ytterligare mnkr. På sikt ser vi en god potential för aktien. Skulle gensvaret från de första kunderna bli positivt, finns möjlig vattenfallseffekt i efterfrågan på bolagets produkter. Deras produkter har inte ännu kommersialiserats och osäker heten kring ett faktiskt marknadsgenombrott kvarstår. Bolaget agerar på en marknad där prispress råder. Ortoma OMXS Kassa Soliditet,4, 70,2 3,9 0, aug DECEMBER 2014

3 Generella bolagskriterier Ledning (1 10) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 10) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 10) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 10) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 10) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 4 Om bolaget 2011 startade Ortoma utvecklingen av ett pre-operativt planeringssystem för höftledskirurgi. Ledande i arbetet var Dr. Matts Andersson som tidigare arbetat på Nobel Biocare inom dentala implantat. Arbetet med Ortoma presenterades för ett antal kirurger och potentiella kunder inom ortopedi. Idén fick genomgående god feedback och Ortoma beslutade att satsa alla resurser på kirurgisk planering och navigering. Ortoma utvecklar i dag operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Systemet beräknas öka effektiviteten hos kliniker, höja kvaliteten på ingreppen och minska antalet omoperationer. I längden ska operationssystemet minska klinikernas kostnader samtidigt som att det ska leda till ett bättre resultat för patienterna. Affärsmodellen bygger på att produkterna utvecklas i nära samarbete med ledande kliniker och forskningsinstitut. Ortoma samarbetar bland annat med läkare från Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Chalmers Tekniska Högskola för kompetens inom mätteknik. Bolagets operationssystem är utvecklat för att vara märkesoberoende för att inte behöva låsa sig till någon specifik tillverkare av implantat. Marknad I ett första skede av marknadsintroduktionen kommer Ortoma att fokusera på höftledskirurgi, för att därefter även inrikta sig på knäledsoch ryggkirurgi. Globalt utförs omkring 7, miljoner operationer årligen inom höft, knä och rygg där bolagets operationssystem kan komma att användas, varav cirka i Sverige. Bara den svenska marknaden för höftledsoperationer uppskattas till 1,3 miljarder och tros växa stadigt i framtiden. Den vanligaste orsaken för operation är Artros en vanligt förekommande sjukdom som drabbar främst äldre och överviktiga en patientgrupp som växer snabbt. Svenska marknaden för höftledsoperationer uppskattas till 1,3 miljarder kronor.

5 I dag planeras operationerna med hjälp av vanliga röntgenbilder i 2D. På grund av den begränsade teknologin förekommer det att fel implantat inopereras, och/eller felplacerade proteser kräver omoperation, vilket är dyrt för sjukhusen men framförallt mycket besvärligt för patienten 1). Då det inte finns någon möjlighet för kirurgen i dag att följa sitt arbete i realtid är det helt upp till kirurgens skicklighet för att det ska bli en lyckad operation. Ortoma hoppas att deras produkter ska kunna underlätta hela arbetet; från det pre-operativa stadiet, tills dess att protesen är på plats. En genomgång med Key Opinion Leaders visar att det finns en stark efterfrågan på produkter som underlättar kirurgens arbete vid implantatkirurgi. I dag planeras operationerna med hjälp av vanliga röntgenbilder i 2D. Dagens stora aktörer på ledimplantat- och radiologisystem är Materialise, Zimmer, Stryker, Link, Sectra, Siemens och Philips. Det finns även bolag som utvecklar navigationssystem men deras produkter anses i dag vara tidskrävande och inte optimala ur ett kirurgiskt perspektiv. Ortoma Treatment Solution (OTS) Ortoma Treatment Solution är ett integrerat system med två systemmoduler; Ortoma Plan och Ortoma Guide. En programvara för planering av protesoperationer med 3D-grafik och ett mätsystem med kamera och navigationsutrustning för guidning under operation. Genom att integrera kirurgisk planering med faktisk placering under operation ökar möjligheten för patienten att återfå normal rörelseförmåga och biomekanik med ett nytt implantat. Ortoma Plan Ortoma Plan ska ge kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn. Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från datortomografiundersökningar. Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat inför en operation. 1) Antal omoperationer ligger omkring 14 procent per år. Till det tillkommer även ett mörkertal på hur många som inte blir helt återställda efter ingreppet men väljer att inte omoperera.

6 Ortoma Guide Ortoma Guide är ett navigeringsverktyg som ska leda kirurgen i att mäta och placera implantatet under en operation och i överensstämmelse med planeringen i Ortoma Plan. Systemmodulen ger kirurgen möjligheten att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat. Verkställande direktör Bertil G. Larsson har lång erfarenhet från hälsovårdsindustrin. Bertil har bland annat varit med och grundat Annedalskliniken i Göteborg. Under hans tid som CEO såldes radiologiverksamheten Xyrinx Medical 2012 till en av de största aktörerna i Sverige inom hälsovård. Bertil har även tidigare erfarenheter från riskkapitalsektorn. Styrelsen Styrelseordförande Klementina Österberg, född 197, är styrelseordförande i Ortoma sedan februari Österberg har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet av att utveckla nystartade företag. Hon representerar en av huvudägarna och är VD för GU Holding AB, det av svenska staten helägda holdingbolaget som är kopplat till Göteborgs Universitet. Tidigare uppdrag inkluderar ledning av Venture Cup, samt tjänster på olika Volvo-bolag, DaimlerChrysler i Australien och Geveko Industrier. Österberg innehar ett flertal styrelseposter i bolag i GU Holding-sfären och sitter även i styrelsen för Sahlgrenska Science Park AB, för föreningarna för de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och Sveriges Inkubatorer och Science Parks, SISP. Styrelseledamot och Chief Medical Officer Professor Tommy Hansson, född 1943, är sedan december 2011 styrelseledamot i Ortoma. Hansson är professor emeritus vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs Universitet som är kopplad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hansson innehar posten Chief Medical Officer (CMO) i Ortomas ledningsgrupp och är tillika en uppfinnare till ryggdiskimplantat. Hansson har varit involverad i behandling av olika ryggsjukdomar, allt från kronisk ländryggssmärta till akut spinalt trauma. Hansson har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 00 abstracts. VD:n har bland annat varit med och grundat Annedalskliniken i Göteborg. Styrelseledamot Dr. Gunnar Németh, född 192, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Németh är professor i ortopedisk kirurgi och har en MBA från Frankfurt School of Finance & Management. Németh är vice styrelseordförande i Capio-koncernen, Independent Director och styrelsemedlem i Swedish Hospital Partners och styrelseordförande i Scandinavian Robotic Surgery Group.

7 Styrelseledamot Dr. Elisabeth Liljensten, född 199, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Liljensten äger och är VD i Liljensten Consulting AB, ett konsultföretag inom Clinical & Medical Affairs. Liljensten har innehaft flera ledande befattningar inom Clinical & Medical Affairs i noterade och onoterade medtech-bolag. Liljensten är legitimerad tandläkare och har en doktorsexamen i Biomaterialforskning från Göteborgs universitet. 7 Styrelseledamot Viktor Siewertz, född 1971, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Siewertz är verksam som rådgivare till företag inom transaktioner, finansiering och företagsledningsfrågor. Siewertz har en bakgrund från HSH Nordbank och Handelsbanken och har även varit chef för Corporate Finance på Thenberg Fondkommission. Siewertz har en jur. kand. samt en ek. mag. i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Göteborg och är även styrelseledamot i ContentMap International AB. Styrelseledamot Daniel Andersson, född 197, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Andersson har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Andersson har mer än tio års erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska industrin och IT. Han har erfarenhet som Key Account Manager på Ascom, Gambro och erfarenhet från säljområdet i Frankrike på Nobel Biocare. Aktieägare per den 30 september 2014 Kapital, % Röster, % Matts Andersson 1, 44,00 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7,9 3,73 GU Holding AB 7,49 10,9 Cedovision Holding AB,10 3,00 Ortnova Intressenter AB,14 9,79 Övriga,02 2,3 Ett problem som vi ser i dag är att det inte finns en tydlig finansiell ägare i bolaget. Forskningsbolag är oftast initialt i behov av en kapitalstark ägare. Närmsta tidens milstolpar l CE-märkning av Ortoma Plan och Ortoma Guide l Marknadsbearbetning via Key Opinions Leaders l En första operation med OTS beräknas att kunna genomföras under 201 l Marknadsintroduktionen i Sverige under andra halvåret 201 Värdering Initialt är det just höftledsoperationer som Ortomas produkter är ämnade för, men senare finns det förhoppningar att kunna utvidga användnings-

8 området till bland annat knäleds- och ryggkirurgi. Globalt utförs cirka 7, miljoner operationer årligen inom höft, knä och rygg där bolagets operationssystem kan komma att användas, varav ingrepp bara i Sverige. Så som marknaden ser ut i dag växer basen för antal patienter; det har blivit allt vanligare att operera yngre patienter samtidigt som vi blir allt äldre och stillasittande en gynnsam faktor för bolag inom ortopedikirurgi. Om tre år väntas den globala marknaden för höftledsoperationer uppgå till hela 9 miljarder dollar. Vid en genomgång av marknaden för höftledsimplantat återkommer just teknologi som den starkaste marknadsdrivande faktorn 2), något som talar till Ortomas fördel. Samtidigt är Ortomas främsta konkurrent först och främst dagens konventionella behandlingsmetoder något som i dag leder till runt 14 procent omoperationer. Det kommer att bli avgörande för Ortoma att påvisa en högre patientnytta, kostnads- och tidsreducering för att kunna plocka marknadsandelar. Vidare, i vårt scenario har vi identifierat tre möjliga intäktsområden som vi ser för Ortoma om man, som bolaget själv har uttryckt, skall etablera sig på marknaden med en betalningsmodell där den största tillväxten kommer från att man tar betalt per operation: 1. Intäkt per genomförd operation. 2. Licensintäkt från klinik för användandet av Ortomas system. 3. Intäkter från support och servicetjänster. Globalt utförs cirka 7, miljoner operationer årligen inom höft, knä och rygg. En höftledsoperation kostar i dag omkring kronor. I vårt base casescenario har vi räknat med att Ortoma initialt kan erhålla en ersättning på runt 3 00 kronor per ingrepp, vilket är en liten summa för kliniken i jämförelse med den totala operationskostnaden. Vidare, Ortoma kan även ta ut en årlig licensavgift från kliniken, samt erhålla ersättning i form av löpande kundsupport. Vi har utgått från att Ortoma lyckas sälja sina första enheter någon gång år 201. Vi tror att försäljning ökar kraftigt de första åren 3), för att sedan stegvis avta när marknaden mognar. Prissättningen är till en början blygsam (3 00 per operation, per licens med ett 1 procentigt tillägg från supportintäkter), men vi tror att det finns goda möjligheter för bolaget att öka sina marginaler allt eftersom, då det finns en tydlig positiv lockin effekt i affärsmodellen. Vid en lyckad marknadsintroduktion i Sverige öppnas sedan nya marknader i form av Norden och övriga Europa. 2) U.S. Orthopedic Joint Replacement Markets, N149-4, ) +140 procent per år , därefter +10 procent per år förutsatt en lyckad internationell lansering.

9 värderingsmodell INTÄKTER, kronor Från genomförda operationer Antal genomförda operationer Licensintäkter Antal kliniker med licenser Supportavtal Intäkter totalt EBIT Fritt kassaflöde Diskonterat kassaflöde* 0 kr** Summa kassaflöden Nettoskuld 4 39 Antal aktier Diskonterat bolagsvärde/aktie,7 kr ANTAGANDEN *** Försäljningstillväxt per år, % Intäkter Intäkt operationer Licensintäkter Supportavtal (1 % av licensintäkt) Diskonterat kassaflöde* EBIT 40 % 1-t 22 % Capex (10 % av sales) 10 % D&A (10 % av sales) 10 % Change NWC 0 % Diskonteringsfaktor 2 % **201 tror vi på nollresultat på grund av initalt höga COGS. ***2021 har vi satt som steady state. I vår analys har vi diskonterat möjliga framtida intäkter och erhållit ett bolagsvärde som i dagsläget ligger på,7 kronor per aktie. Sammanfattningsvis ser vi en god potential i bolaget, något som måste vägas emot marknadsrisken som i dag fortfarande måste ses som väldigt hög.

10 10 Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Erik Hugoson, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Ortoma AB. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2015-02-12, uppdatering ANALYSGUIDEN. Ortoma

Uppdragsanalys 2015-02-12, uppdatering ANALYSGUIDEN. Ortoma Uppdragsanalys 2015-02-12, uppdatering Ortoma KÖP analysguiden Ortoma 2015-02-12 UPPDATERING Riktkurs 12 kronor Analytiker: Erik Hugoson 2 Lanseringsplaner för Ortoma Bolaget har gjort stora framsteg i

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret

Läs mer

Ägarna har gjort samma resa inom dentalmarknaden Revolutionerande metod inom höftledsoperationer Värderas till 95%-ig rabatt mot sektorkollegan

Ägarna har gjort samma resa inom dentalmarknaden Revolutionerande metod inom höftledsoperationer Värderas till 95%-ig rabatt mot sektorkollegan -FAVORIT I REPRIS Ägarna har gjort samma resa inom dentalmarknaden Revolutionerande metod inom höftledsoperationer Värderas till 95%-ig rabatt mot sektorkollegan Sänker kostnaden upptill 40% för implantat/protesoperationer.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2014-01- 01 2014-09- 30. Ortoma AB 556611-7585

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2014-01- 01 2014-09- 30. Ortoma AB 556611-7585 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2014-01- 01 2014-09- 30 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio

Läs mer

Emissionsmemorandum januari 2016 Ortoma AB, 556611-7585

Emissionsmemorandum januari 2016 Ortoma AB, 556611-7585 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient Emissionsmemorandum januari 2016 Ortoma AB, 556611-7585 Bolagsaspekter Ortoma AB, (Ortoma), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport för Ortoma AB (publ) Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport för Ortoma AB (publ) Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2016-01-01 2016-09-30 Ortoma AB 556611 7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Delårsrapport 2016-01-01 2016-03-31 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31

Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för räkenskapsåret

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Halvårsrapport 2014-01- 01 2014-06- 30 Ortoma AB 556611-7585 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys Crown Energy KÖP UPPDRAGSANALYS Crown Energy, 2014-02-24 Riktkurs 22 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg 2 Sydafrika klart intressant Crown Energy ska skapa värden genom att förvärva licenser

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN Follicum TECKNA ANALYSGUIDEN Follicum, 2016-04-04 Riktkurs: 8,2 Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Hämmad hårväxt, ohämmad potential Follicum genomför en klinisk

Läs mer

The new generation of joint replacement surgery

The new generation of joint replacement surgery The new generation of joint replacement surgery Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Inbjudan till teckning av units Emission inför listning på AktieTorget 556611-7585 www.ortoma.com Ortoma

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa Uppdragsanalys 2015-06-18 Karessa KÖP Karessa 2015-06-18 Riktkurs: 30 kronor Analytiker: Markus Augustsson, Birger Jarl 2 Snabb effekt skapar värde Genom att kombinera en unik drug deliveryplattform med

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-08-28 ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys 2014-08-28 ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys 2014-08-28 Crown Energy KÖP Crown Energy, 2014-08-28 Riktkurs 28 kronor Analytiker: Oscar Nyh 2 Köpvärd trots sänkt riktkurs Crown Energy är ett olje- och gasbolag, verksamt i Afrika och

Läs mer

nyckel-marknad. Vi bedömer att det borde finnas en god chans till ytterligare avtal i höst varav något enstaka i kommersiell fas.

nyckel-marknad. Vi bedömer att det borde finnas en god chans till ytterligare avtal i höst varav något enstaka i kommersiell fas. S edan vi inledde vår bevakning i våras har Pharmacolog genomfört en framgångsrik företrädesemission. Två utvärderingsavtal som dessutom har utmynnat i affärer. Universitetssjukhuset i Genève som tidigare

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-05-05, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2015-05-05, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2015-05-05, uppdatering QBNK KÖP QBNK 2015-05-05 UPPDATERING 10 Riktkurs: 2,2 kronor Analytiker: Markus Augustsson 2 Fortsatt stark tillväxt för QBNK QBNK får internationellt erkännande

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Savo-Solar

Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Savo-Solar Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN Savo-Solar BEHÅLL ANALYSGUIDEN Savo-Solar, 2016-04-04 Riktkurs: 1,0 euro Analytiker: Erik Hugoson, Jarl Securities Savo-Solar letar efter solsken KORTA

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering Consilium KÖP Consilium 2015-04-15 UPPDATERING Riktkurs: 82 kronor Analytiker: Paul Regnell 2 Effekt av starkare dollar dröjer Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter-

Läs mer

Uppdragsanalys 141014 ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 141014 ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 141014 Cortus Energy avvakta öka analysguiden Cortus Energy 2014-10-14 Riktkurs 3,60 kronor Analytiker: Oscar Nyh 2 Cortus Energy skiftar fokus Det tidigare Nordkalkprojektet i Estland har

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cherry

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cherry Uppdragsanalys Cherry ÖKA UPPDRAGSANALYS Cherry, 2014-02-18 Riktkurs 36 kronor Analytiker: Bertil Nilsson Cherry ännu lågt värderat i sektorn Cherrys aktie har stigit i kurs sedan vår första analys, men

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Bokslutskommuniké Ortoma AB

Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Bokslutskommuniké Ortoma AB Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Bokslutskommuniké 2016-01-01 2016-12-31 Ortoma AB Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2016. Sammanfattning

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Europa vilket reducerar utvecklingskostnaderna. Bolaget har även ansökt om särläkemedelsstatus för Temodex.

Europa vilket reducerar utvecklingskostnaderna. Bolaget har även ansökt om särläkemedelsstatus för Temodex. D ouble bond Pharmaceutical utvecklar generika/kopior av redan godkända läkemedel vars patent löpt ut. Bolaget har en unik metod för drug delivery, det vill säga metoden att styra den aktiva substansen

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

skall även vidareutveckla sin verksamhet i Sverige och fortsätta in på marknaden i Finland.

skall även vidareutveckla sin verksamhet i Sverige och fortsätta in på marknaden i Finland. Å 2010 grundades Dignita Systems som sedan dess har utvecklat handhållna alkoholmätare och alkolås för bilar. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande, men de senaste åren har fokus flyttats mot att bli ett

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering Consilium KÖP analysguiden Consilium 2014-12-17 UPPDATERING Riktkurs 71 kronor 2 Fortsatt ljust för Consilium Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter och säkerhetssystem

Läs mer

- Karessa har nu fått avtal på plats för GMPproduktion. kommande kliniska studier. Fördröjningen

- Karessa har nu fått avtal på plats för GMPproduktion. kommande kliniska studier. Fördröjningen L som Viagra och Cialis används idag mot erektil dysfunktion men effekt uppkommer först efter 20 till 40 minuter. Det medför att användaren måste planera sitt samliv. Substansens effekt varierar även med

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver Uppdragsanalys 2014-09-09 Sotkamo Silver öka KÖP analysguiden Sotkamo Silver 2014-09-09 Riktkurs 9 kronor Analytiker: Oscar Nyh Fortfarande god potential Finansiering krävs innan bolaget kan utvinna mineraler

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-05-07 ANALYSGUIDEN. Phase Holographic

Uppdragsanalys 2014-05-07 ANALYSGUIDEN. Phase Holographic Uppdragsanalys 2014-05-07 Phase Holographic ÖKA KÖP Phiab, 2014-05-07 Riktkurs 11 kronor Analytiker: Sten Westerberg Mikroskop för nya tider Nya trender inom forskningen om cellernas utveckling ställer

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-12-17 ANALYSGUIDEN. Brighter

Uppdragsanalys 2015-12-17 ANALYSGUIDEN. Brighter Uppdragsanalys 2015-12-17 Brighter BEHÅLL Brighter, 2015-12-17 Riktkurs: 4,2 kronor 2 Brighter ser ljuset i Sydostasien Helt i linje med trenden inom sjukvård utvecklar Brighter produkter inom mobil hälsa

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys 2014-05-05 Crown Energy KÖP UPPDRAGSANALYS Crown Energy, 2014-05-05 Riktkurs 32 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg 2 Uppvärdering efter ny data Crown Energy ska skapa värden genom att förvärva

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Sensys

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Sensys Uppdragsanalys Sensys ÖKA UPPDRAGSANALYS Sensys 2014-08-21 Riktkurs 1:15 kronor Analytiker: Bertil Nilsson 2 Värdering kräver utländska ordrar Efter att Sensys erhållit sin största order någonsin från

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-12-11 ANALYSGUIDEN. Nobina

Uppdragsanalys 2015-12-11 ANALYSGUIDEN. Nobina Uppdragsanalys 2015-12-11 Nobina KÖP Nobina, 2015-12-11 Riktkurs: 49 kronor Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 2 En undervärderad vardagshjälte Nobina förvaltar en tredjedel av kollektivtrafiken

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-09-26 QBNK öka analysguiden QBNK 2014-09-26 Riktkurs 4,10 kronor 2 Starka besked höjer riktkursen Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-13 ANALYSGUIDEN. Kancera

Uppdragsanalys 2014-11-13 ANALYSGUIDEN. Kancera Uppdragsanalys 2014-11-13 Kancera avvakta Analysguiden Kancera 2014-11-13 Riktkurs 4,00 7,46 kronor Analytiker: Erik Hugoson På väg mot kandidat Kancera är ett forskningsbolag som bedriver utveckling av

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering QBNK ÖKA QBNK 2014-11-21 UPPDATERING Riktkurs 3,80 kronor 2 Potential i QBNK Holding Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet daterat den 13 april 2015.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet daterat den 13 april 2015. Finansinspektionens diarienummer: 15-10080 Stockholm 16 juli 2015 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Väl positionerad för tillväxt

Väl positionerad för tillväxt TECKNA ANALYSGUIDEN Dignita Systems, 2016-04-29 Riktkurs: 14,1 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Väl positionerad för tillväxt Dignita Systems är ett svenskt teknikföretag som utvecklar

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-04 ANALYSGUIDEN. Savo-Solar

Uppdragsanalys 2015-03-04 ANALYSGUIDEN. Savo-Solar Uppdragsanalys 201-0-0 Savo-Solar TECKNA Savo-Solar 201-0-0 Riktkurs:,0 euro Analytiker: Erik Hugoson 2 Ljusglimt på tuff marknad Savo-Solar tillverkar och säljer termiska solfångare för storskalig fjärrvärme

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

rörelseresultat under Q var starkt på bruttovinstnivå,

rörelseresultat under Q var starkt på bruttovinstnivå, C säljer både egenutvecklade och inköpta produkter samt system som skyddar liv, materiella värden och miljön. Bolaget har två affärsområden: Marine & Safety samt Fire Safety & Automation. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Nedan är en övergripande bild av Cherrys olika verksamhetsområden.

Nedan är en övergripande bild av Cherrys olika verksamhetsområden. C herry är ett svenskt spelbolag med anor från 1960-talet. Ryggraden utgjordes länge av restaurangcasino med bland annat blackjack-spel på krogar och nattklub-bar. Numera har verksamhetens fokus flyttats

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering BTS ÖKA BTS 2015-12-18 UPPDATERING Riktkurs 77 kronor 2 Dags för en uppvärdering BTS tredje kvartalsrapport 2015 tycker vi inte bjöd på några stora överraskningar

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer