Från Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen (HSN 11) Ordförande Mariella Olsson (FP) Förste vice ordförande Erland Lundell (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen (HSN 11) Ordförande Mariella Olsson (FP) Förste vice ordförande Erland Lundell (M)"

Transkript

1 ANTECKNINGAR 1 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar, Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, den 7 oktober 2010, klockan i lokal Fullriggaren, Lillhagsparken 5. NÄRVARANDE Från Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen (HSN 11) Ordförande Mariella Olsson (FP) Förste vice ordförande Erland Lundell (M) Från handikapp- och patientföreningarna Karl-Gustav Rosborg DHR/Kärra-Rödbo Tuve-Säve Mona Karlsson HSO-Diab. Tuve-Säve Ingo Janeck Hjärt- och lungsjukasförening Kjell Gustafsson Psoriasisförbundet Stor Göteborgs lokalförening Margaretha Andersson NHR Göteborg, HSO Ulla Adolfsson Föreningen Autism distrikt Göteborg, HSO Barbro Wenström NHR Övriga närvarande Jon Öhman Gabriel Livian Ingegerd Svensson Annika Wahlstedt Per-Olof Olofsson Sophie Nygren Folktandvården Folktandvården Nämndsamordnare Ekonom Planeringsledare Nämndsekreterare 1. Mötets öppnande Ordförande Mariella Olsson (FP) hälsar alla välkomna till dagens möte. 2. Information om Tandvårdsförsäkringen Jon Öhman och Gabriel Livian från Folktandvården informerar. Se bilaga 1 för mer information. Fri barn- och ungdomstandvård Den fria tandvården gäller alla barn och ungdomar fram till och med 21 år och innebär att de kostnadsfritt kan vända sig till en valfri tandläkare i Västra Götaland, oavsett om det handlar om folktandvården eller en privat klinik.

2 ANTECKNINGAR 2 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Tandvårdsförsäkringen Den nya tandvårdsförsäkringen började gälla den 1 juli 2008 och omfattar alla vuxna från 20 år. Det är Försäkringskassan som sköter det praktiska arbetet. Försäkringen är uppdelad i tre trappsteg. Kostnader upp till 3000 kr betalas av patienten, men för de kostnader som är mellan 3001 kr och kr betalar försäkringskassan ut en ersättning på 50 procent och för de kostnader som överstiger kr stiger ersättningen till 85 procent baserat på ett referenspris. Detta innebär att du själv bara betalar kr för en behandling som kostar kr. Alla patienter får dessutom en tandvårdscheck på 150 kr per år. För personer mellan år samt över 75 år har checken dubbelt värde, dvs 300 kr per år. Checken kan användas att delbetala till exempel undersökning och kan sparas i upp till två år. Särskilt tandvårdsstöd Den som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att patienten får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård med samma rätt till frikort efter 900 kronor i betalade patientavgifter. I det Särskilda tandvårdsstödet ingår munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling. Skiljer sig referenspriset och regionens prislista åt? Ja, priserna skiljer sig åt. Referensprislistan har inte ändrats sedan införandet Vem utfärdar det gröna kortet? Det gröna kortet utfärdades tidigare av den Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskan, men arbetsuppgiften utförs nu av biståndsbedömmare, LSS personal och sjuksköterskor. Kan en person med nödvändig prövning få tandvård för mer än kr? Ja, men då måste en förhandsprövning göras. Hur ser regelverket ut för personer med sömnapne som behöver bettskena? En person med sömnapne får bettskena för 200 kr. Är hemlösa personer med psykisktsjukdom berättigade till Särskilt tandvårdsstöd? Ja, det är de. Svårigheten med dessa är att de ofta inte kommer på utsatt tid. Det finns en enhet på Olskroken som tar emot hemlösa. Barn och ungdomar med funktionshinder var hamnar de? Alla barn och ungdomar får fri tandvård oavsett diagnos.

3 ANTECKNINGAR 3 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, VG Primärvård Planeringsledare Per-Olof Olofsson presenterar den senaste statistiken över patienternas listningar inom VG Primärvård på Hisingen. Se bilaga 2 för mer information. Den 1 oktober öppnar det en ny vårdcentral på Eriksberg som kommer att fokusera på kvinnors hälsa. Per-Olof informerar också om att Krav- och kvalitetsboken har reviderats inför Hur kommer det sig att det är fler listade patienter på Hisingen nu än vid starten förra året? Erland: Det beror både på befolkningstillväxt och att fler personer som tidigare inte varit listade på Hisingen har valt att lista sig här. Hur ser det ut med tillgången till beteendevetare? Mariella: I Krav- och kvalitetsboken står det att det ska finnas tillgång till beteendevetare. Det behöver inte betyda att det finns en beteendevetare stationerad på varje vårdcentral, men de måste ha tillgång till den kompetensen. Hur ser regelverket ut för att få ta del av medicinsk fotvård? Det har framkommit att patienter blivit nekade medicinsk fotvård för att de har fel diagnos. Ingegerd: De som av medicinska skäl behöver fotvård ska få det, i Krav- och kvalitetsboken är det inga diagnosgrupper specificerade. Mariella: Vi tar med frågan. 4. Budgetförutsättningar för Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Ekonom Annika Wahlstedt informerar om förutsättningarna för budgeten Verksamheten finansieras främst av regionbidrag vilket ligger på 2 411,7 Mkr. Trots att nämnden inte har någon budgeterad buffert hamnar budgeten på 23,0 mkr. Utöver detta tillkommer det kostnader som nämnden ska finansiera. Beslut om överenskommelser och avtal inför 2011 kommer att tas på decembernämnderna. För mer information, se bilaga 3. På vilket sätt kan nämnderna påverka besparingarna på SU? Mariella: Diskussioner pågår med SU som behöver mer pengar. Men hur mycket får förhandlingarna avgöra.

4 ANTECKNINGAR 4 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Aktuella handikappfrågor Nämndsamordnare Ingegerd Svensson informerar om att Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg, Hisingen tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad har svarat på en remiss från Regionstyrelsen angående fritt val av hjälpmedel skriven av Magnus Berntsson (KD). Fritt val av hjälpmedel innebär att förskrivaren bedömer hjälpmedelsbehovet och fattar ett egenvårdsbeslut. Om förskrivaren bedömer att patienten kan ta ansvar för val av produkt själv kan hon eller han få en rekvisition och handla hjälpmedel i valfri affär. Modellen har prövats som försöksverksamhet i landstingen Kronoberg, Stockholm och Sörmland under åren Landstingen i Stockholm och Kronoberg valde att fortsätta med Fritt val av hjälpmedel efter det att försöksverksamheten avslutats. I remissvaret redovisades flera aspekter på Fritt val av hjälpmedel. En aspekt som redovisades är att hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och behandling vilket ställer stora krav på hjälpmedlens kvalitet och säkerhet, med större valfrihet möjliggörs det för patienten att även välja hjälpmedel som inte är evidensbaserade. Många praktiska frågor behöver också lösas inom Fritt val, ex. ansvar för reparation, rekvisitionens giltighetstid och när patienten kan få lov att byta hjälpmedel. Ett annat problem är att det i dag finns ett avtal mellan alla 49 kommuner och Västra Götalandsregionen, vid ett nytt fritt hjälpmedel måste alla 50 parter vara ense. Som svar på remissen föreslog nämnderna att ytterligare utredning görs för att undersöka möjliga alternativ som ökar patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller att riskera samarbetet med länets kommuner. 6. Övriga frågor NHR-Göteborg påtalar försämringar inom neurosjukvården då en specialistläkare på Neuromuskulärt Centrum slutar. Se bilaga 4. Mariella: Nämnden beställer inte vård på specialist nivå. Gentemot Sahlgrenska Universitetssjukhuset görs en stor beställning och sedan ansvarar sjukhuset för utformningen av vården. Men det är viktigt att patienterna blir omhändertagna på ett bra sätt. Kansliet tar med sig frågan. Hjärt- och lungsjukas förening förespråkar användandet av KOL kvalitetsregistret, vilket skulle leda till större patientsäkerhet. Mariella: HSU tar hand om frågan tillsammans med sektorsrådet. Per-Olof tar med sig frågan för att ta reda på man arbetar med kvalitetsregister i VG Primärvård. Autism & Aspergerföreningen anmärker på vården av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Se bilaga 5.

5 ANTECKNINGAR 5 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Mariella: Kunskapen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är otillräcklig, men SU har börjat se över frågan. Alla vårdcentraler inom VG Primärvård har möjlighet att konsultera specialister på SU. Ingegerd: Vuxenhabiliteringen har traditionellt sett inte haft egna läkare. Vid behov av läkare ska man vända sig till den vanliga vården. Utgångspunkten är att VG Primärvård är till för alla människor. Mariella: Det finns ingen bra organisation för övergången för barn- och ungdomar till vuxensjukvården. Barn- och ungdomssjukvården och vuxensjukvården är inte organiserade på samma sätt. Vuxensjukvården är väldigt specialiserad och har inget helhetsgrepp. 7. Mötet avslutas Mariella tackar deltagarna för en givande dialog. De frågor som tagits upp tar politiken med sig i sitt framtida arbete. Frågor inför kommande möten skickas i god tid till: Sophie Nygren Telefon; Hälso- och sjukvårdskansliet Regionens Hus Göteborg Vid anteckningarna: Sophie Nygren

6 Det särskilda Tandvådsstödet I Särskilt Tandvårdsstöd ingår: Munhälsobedömning Nödvändig Tandvård Tandvård som Led i sjukdomsbehandling 1

7 Tandvårdsstödet är till för dig som har ett bestående och stort omsorgsbehov och behöver Munhälsobedömning och Nödvändig Tandvård. Det är också till för dig som behöver Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid. Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland 2

8 Intyg om Nödvändig Tandvård ger dig rätt till en undersökning per år samt förebyggande och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare. Intyg utfärdas av: Biståndsbedömare Sjukskötterska LSS-handlägare I speciella fall av bedömningstandläkare på Tandvårdsenheten 3

9 Tandvård som LED I SJUKDOMSBEHANDLING under begränsad tid: S1 Medfödd missbildning i käke eller ansikte S 2 Defekt i käkområde på grund av sjukdom S 3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall S 4 Infektionssanering inför operation där infektionsfrihet är ett medicinskt krav S 5 Förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar 4

10 S 6 Allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom S 7 Inför strålbehandling mot huvud- och halsregion eller behandling av malign blodsjukdom S 8 Svåra smärtor i käke eller ansikte under lång tid endast utredning S 9 Sömnapné allvarlig S 10 Extrem tandvårdsrädsla endast behandling av fobin S 11 Byte av tandfyllning avvikande reaktion mot dentala material S 12 Byte av tandfyllning led i en medicinsk behandling S 13 Sjögrens syndrom S 14 Efter strålbehandling mot huvud eller halsregion S 15 Hjälpmedel S 20 Medicinsk behandling av systemsjukdom eller viss rehabilitering efter allvarlig sjukdom 5

11 Info om VG-Primärvård Dialogmöte HSN Resultat Listning HSN 11 - augusti 2010 Vårdcentralnamn Diff Backa Läkarhus Capio Citykliniken Amhult Capio Citykliniken Lundby sjukhus Friskväderstorget Familjeläkare och BVC Selmas Läkarhus Torslanda Läkarhus Vårdcentralen Backa Vårdcentralen Biskopsgården Vårdcentralen Bjurslätt Vårdcentralen Brämaregården Vårdcentralen Kyrkbyn Vårdcentralen Kärra Vårdcentralen Torslanda Vårdcentralen Tuve Summa

12 Samtliga besök jan jun 2010 från listade vid VGPV-enheter på Hisingen Vårdenhet Egen VE Jour mott Annan enhet Totalt Backa Läkarhus Capio Citykliniken Amhult Capio Citykliniken Lundby sjukhus Friskväderstorget Familjeläkare och BVC Selmas Läkarhus Torslanda Läkarhus Vårdcentralen Backa Vårdcentralen Biskopsgården Vårdcentralen Bjurslätt Vårdcentralen Brämaregården Vårdcentralen Kyrkbyn Vårdcentralen Kärra Vårdcentralen Torslanda Vårdcentralen Tuve Summa Samtl besök jan jun 2010 från listade vid VGPV-enheter på Hisingen i % Vårdenhet Egen VE Jour mott Annan enhet Totalt Backa Läkarhus 68% 24% 7% Capio Citykliniken Amhult 89% 3% 8% Capio Citykliniken Lundby sjukhus 79% 9% 12% Friskväderstorget Familjeläkare och BVC 77% 9% 14% Selmas Läkarhus 83% 7% 10% Torslanda Läkarhus 89% 5% Vårdcentralen Backa 8 7% 7% Vårdcentralen Biskopsgården 84% 9% 7% Vårdcentralen Bjurslätt 8 5% 9% Vårdcentralen Brämaregården 83% 11% Vårdcentralen Kyrkbyn 8 8% Vårdcentralen Kärra 8 8% Vårdcentralen Torslanda 85% 10% Vårdcentralen Tuve 89% Summa 83% 10% 8%

13 Listade på Hisingen fördelade på åldersgrupp juli 2010 Antal list 0-19 år år år 80 år - Backa Läkarhus Capio Citykliniken Amhult Capio Citykliniken Lundby sjukhus Friskväderstorget Familjeläk och BVC Selmas Läkarhus Torslanda Läkarhus Vårdcentralen Backa Vårdcentralen Biskopsgården Vårdcentralen Bjurslätt Vårdcentralen Brämaregården Vårdcentralen Kyrkbyn Vårdcentralen Kärra Vårdcentralen Torslanda Vårdcentralen Tuve Summa Listade på Hisingen fördelade på åldersgrupp juli 2010 i % Antal list 0-19 år år år 80 år - Backa Läkarhus % 68% 8% 3% Capio Citykliniken Amhult % 13% 3% Capio Citykliniken Lundby sjukhus % 72% 13% 3% Friskväderstorget Familjeläkare och BVC % 2% Selmas Läkarhus % 60% 14% Torslanda Läkarhus % 57% 7% 1% Vårdcentralen Backa % 59% 13% Vårdcentralen Biskopsgården % 61% 9% Vårdcentralen Bjurslätt % 60% 13% Vårdcentralen Brämaregården % 65% 10% 7% Vårdcentralen Kyrkbyn % 67% 11% 5% Vårdcentralen Kärra % 5 11% 4% Vårdcentralen Torslanda % 55% 10% 4% Vårdcentralen Tuve % 55% 14% Summa % 62% 11% 4%

14 Ny vårdcentral på Hisingen 1 oktober 2010 Vårdcentralen Eriksberg - Primärvården Göteborg Invigning - 24 september Driftstart 1 oktober 2010 Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2011 Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Förtydligande Barnhälsovård. Tillägg. Familjecentral. Förtydligande. Uppföljning redigerat i sin helhet Ersättningsmodell översyn och vissa justeringar Webbtidbok underlätta för sjukvårdsrådgivningen Mina vårdkontakter för medborgarna

15 HSN 11 budget 2011 Regionbidrag 2011 (Mkr) Regionbidrag ,3 Uppräkning 1,4 % (LPI) + 33,3 Effektiviseringskrav 1 % (ej läkemedel) - 20,8 Återföring riskfond VGPV +12,6 Del av tillfälligt statsbidrag (rev budget) - 12,6 Nivåhöjning +23,5 Resursfördelningen ( ,3) -4,4 Reducering finansierig AT-block - 3,2 (kostnadsneutralt) Summa förändring intäkter +28,4

16 Summa Regionbidrag ,7 Av RS finansierad verksamhet +13,9 (ortopediplan mm) Riskfond VGPV, Rehabgaranti, kompl budget 0,0 Kostnader bas prognos (aug) + kända förändringar Sjukhusen enl konsumtion 2009 Kostnadsuppräkning enligt planeringsdirektiv sjukhus +1,60-1 = +0,60% primärvård +1,19-1 = +0,19% övrig verksamhet +1,45-1 = +0,45% Ingen buffert Budget HSN - 23,0 Mkr Tillkommer kostnader för ordnat införande mm

17 De fem GBG nämnderna Sammantaget ca -20 Mkr SU Behov av tillskott SU effektivisering SUs åsikt om finansiering från nämnderna HSN åsikt om finansiering fr nämnderna Finansieringsproblem Ekonomisk diskrepans SU-HSN 315 Mkr 155 Mkr 160 Mkr 64 Mkr 96 Mkr Beslut om avtal och överenskommelser samt budget 2011 senarelagt

18 Fråga från NHR Göteborg Det har kommit till vår kännedom att det kan komma att bli förändringar inom en stor del av neurosjukvården. Sedan ett år är det anställningsstopp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta har till följd att de som är kvar får arbeta mera. De väl fungerande teamen inom bl.a neurosjukvården kan komma att drabbas av förändringar. Nu har vi fått veta att den ende specialistläkaren på Muskelsjukdomar på Neuromuskulärt Centrum, SU, lämnar teamet för att arbeta på annan avdelning. Vad vi vet idag, 27/9, finns ingen efterträdare. Hur detta kan ske förstår vi inte. 800 patienter från VG regionen står fr.o.m årsskiftet utan tillgång till den specialistläkare som kan alla muskelsjukdomar, ca 600 st. Många av dessa sjukdomar ger stora funktionshinder. Tack vare specialistläkarens kunskap känner alla en stor trygghet och en stor livskvalitet. De praktiska konsekvenserna av detta har vi redan märkt, intyg försenas, uppföljningsbesök försenas och hänvisas till annan mottagning, längre väntetider för nybesök och provtagning, läkemedel skrivs inte ut för dessa finns inte med i FASS. Inom den övriga sjukvården finns en mycket stor kunskap men inte den specialistkunskap som krävs för att ta hand personer med svåra neurologisk och neuromuskulära sjukdomstillstånd. Personer hänvisas tillbaka till specialistmottagningen. Allt detta medför högre kostnader för individen och merkostnader för samhället. NHR har vid flera tillfällen påtalat vikten av att neurosjukvården ges tillräckliga resurser.

19 Frågor från Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 1. Vuxna personer med autism och utvecklingsstörning. Idag saknas autismspecifik kunskap inom primärvården för att kunna möta och förstå patienten. Hur tänker man att patienter med autism och utvecklingsstörning ska få adekvat vård även vid somatiska bekymmer? 2. Läkare inom vuxenhabiliteringen. Inom Habiliteringen saknas läkare för vuxna med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättnigar. Inte heller inom vuxenpsykiatrin finns tillräckliga möjlighet till läkarkontakter för den som är i behov av ex medicinering, behandling eller i behov av att få ett läkarintyg utskrivet. Återigen kan vi konstatera att personer hamnar mellan stolarna. 3. Övergång från barn- och ungdom till vuxen. Inom psykiatrin och inom Habiliteringen upplever många stora problem vid övergång till vuxenvård. Man upplever att det blir klara försämringar bl a svårighet att få läkarkontakt, brist på stöd samt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ulla Adolfsson Föreningskonsulent Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsgatan GÖTEBORG

1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs.

1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs. ANTECKNINGAR 1 (5) Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, torsdagen den 03 juni 2010, klockan 13.00-16.00, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. NÄRVARANDE

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2014 Reviderad den 28 april 2014 1. INLEDNING...4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret...4 Nytt it-stöd...4 Frågor,

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA 2007-2010. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA 2007-2010. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad Dnr: HSN1 84-2006 Dnr: HSN2 84-2006 Dnr: HSN3 120-2006 LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA 2007-2010 Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad Fastställd av hälso-

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Årsberättelse 2010 pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Innehållsförteckning Förord 3 2010 rätt riktning för patientsäkerheten 4 Patientnämndens funktion 4 Ärenden per problemområde 4 Vård

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar LiÖ 2013-1003 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 3 2013 1 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Modern och trygg vård Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING En hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård Jämlik vård En bättre

Läs mer