4TIPS BEROENDE & MISSBRUK TA STEGET TILL ETT FRISKARE LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4TIPS BEROENDE & MISSBRUK TA STEGET TILL ETT FRISKARE LIV"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 21 December 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 3 BEROENDE & MISSBRUK 4TIPS TA STEGET TILL ETT FRISKARE LIV FOTO: MARC FEMENIA Benny Haag, skådespelare: De flesta vet nog om att de har problem. Själv visste jag att jag drack för mycket. Ändå tittade jag på dem som drack ännu mer och intalade mig att det inte var så farligt. Hjärnsjukdom Belöningssystemet stimulerar hjärnan och skapar ett sug Våga prata ut Allt fl er söker hjälp för att bli av med sitt missbruk LARS ÖGREN, TERAPEUT Beroendecentrum Stockholm

2 2 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Regeringen fortsätter arbetet för att minska alkoholkonsumtionen och sätta in hårdare krafttag mot narkotikan. Detta är en stor utmaning, men det gäller att vara envis. Vi ger aldrig upp i kampen mot missbruket Alkoholkonsumtionen har sjunkit med cirka 10 procent sedan toppåret 2004 och andelen som dricker alkohol i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet har minskat. De ansträngningar på bred front som vi gjort under flera år, för bättre förebyggande och behandlande insatser, ger resultat. Fortfarande är dock nivån klart högre än i mitten på 1990-talet och narkotikamissbruket har inte minskat. Siffror i statistiken väcker emellertid sällan starkt engagemang. Men i varje familj där det finns missbruk ser vi hur plågsamt det är för barn och andra anhöriga till den person som sitter fast i ett drogbeteende. Vidare är det plågsamt för den missbrukande själv, detta väcker oss. Minska på konsumtion Regeringen ger tydliga besked: Vi ska fortsätta att minska alkoholkonsumtionen och sätta in hårdare krafttag mot narkotikan. Vi fortsätter oförminskat vår stora satsning på 260 miljoner kronor per år som går till förebyggande arbete, utveckling av vård och behandling och bidrag till frivilligorganisationer. En intensivare kamp mot nätdrogerna sätts igång. En ny lagändring sker från den 1 april 2011 där polisen ges rätt att beslagta droger som man misstänker kommer narkotikaklassas. Folkhälsoinstitutet ges rätten att beställa droger från nätet, testa substanserna för att kunna skynda på narkotikaklassningen. Polisen har fått en stor förstärkning för att bland annat bekämpa den illegala alkoholhanteringen, i enlighet med den så kallade Kronobergsmodellen. Även en del kommuner i Stockholmsom rådet jobbar som kronobergarna. De kommuner där polis, skola och socialtjänst jobbar tätt ihop når bra resultat. FOTO: KRISTDEMOKRATERNA Maria Larsson Barn- och äldreminister (KD) MINA BÄSTA TIPS Tips till lokala politiker Varje kommun och stadsdel 1 kan se över sitt program för förebyggande och behandlande insatser för barn och unga. Finns stödverksamhet för barn som lever i missbruksmiljö? Har vi särskilt riktat stöd till familjer som sviktar? Kan vi ge ytterligare utrymme för ideella insatser? Har vi tydliga rutiner för samarbete mellan olika instanser i kommunen och ger vi ordentlig skolgång till alla barn? Tips till den enskilde Orolig för ditt drickande? 2 Gå in på: 900 miljoner kronor Regeringens psykiatrisatsning på 900 miljoner kronor per år permanentas. Många har en problematik av både missbruk och psykisk funktionsnedsättning. En förstärkt hälsovård för unga i skolan är viktig för att snabbt uppmärksamma barn som inte mår bra. Det blir en tydligare lag om att skolhälsovården även ska omfatta skolpsykolog och skolkurator. Ekonomiskt förstärker vi elevhälsan med 650 miljoner kronor Föräldrarna är nyckelpersoner i det förebyggande arbetet. Därför har vi under 2009 och 2010 satsat 130 miljoner kronor på ett utvecklat föräldrastöd. Utvecklandet av en föräldrastödsstrategi pågår till En rad stockholmskommuner och stadsdelar finns med i detta arbete. Örebro preventionsmodell, ÖPP, visar att föräldrar kan få större kraft om de tillsammans kommer överens om ett gemensamt förhållningssätt till barns och ungas alkoholdrickande. Detta ger resultat, ofta i form av att alkoholdebuten skjuts upp. Alla skolklasser kan göra samma sak. Riv muren av skam Stockholm har under flera år varit en förebild för att minska det krogrelaterade våldet genom bra samarbete mellan krögare, polis och socialtjänst. Fortsätt så. För många slutar missbruk så illa att man förlorar arbete och familj. Men andra skapar ett beroende som ger skador som inte syns lika tydligt. Erfarenheter från sjukvården visar att alkoholberoendet lätt blir gömt av andra diagnoser som till exempel högt blodtryck. Trots att alkoholen ofta är orsaken. Sjukvården har en viktig uppgift att se till att vårdpersonalen talar klartext med sina patienter om alkoholvanorna. Det gäller att riva den mur av skam som ofta omger alkoholberoendet. VI REKOMMENDERAR SIDA 5 Sven Andréasson Docent på Karolinska Institutet. Ungefär svenskar har ett utvecklat alkoholberoende. Det gör det till en av de stora folksjukdomarna, i klass med diabetes, astma eller depression. Bör skräddarsys 9 Det fi nns många behandlingsmetoder men det går inte att säga vilken som fungerar bäst. Expertpanelen 12 Tre experter ger sina råd om hur vi kan hjälpa människor som missbrukar. Vi får våra läsare att lyckas! BEROENDE & MISSBRUK NR 3, DECEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Christelle Röckert, Oskar Jerrå. Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, December 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Dohrmann Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Attendo individ och familj driver Kurorten Tingsryd som är ett behandlingshem enbart för kvinnor. Här fokuserar man på missbrukande kvinnors speciella situation. Behandling på kvinnors villkor Kvinnor förväntas vara moderliga, omhändertagande och ansvarstagande i relationer. Därför har också kvinnor mycket svårare att be om hjälp om de hamnar i ett missbruk, säger Eivor Roos, föreståndare på Tingsryd. På Tingsryd nns 32 platser för behandling av alkohol-, narkotika-, tablett- eller spelmissbruk. Behandlingen följer tolvstegsmodellen och innehåller såväl gruppterapi som enskilda samtal. Inledningsvis består en behandling av trettio dagar, men detta kan utökas efter behov. Det speciella med just Tingsryd är att man bara tar emot kvinnor. FÖRKNIPPAT MED SKULD OCH SKAM Det är så mycket skuld och skam förknippat med missbruk och för kvinnor är detta ofta ännu svårare att hantera, säger Eivor Roos. Missbrukande kvinnor känner ofta ett stort självförakt, vilket skapar ett förnekande. Det gör att de isolerar sig och ofta förlorar nära relationer. På Tingsryd nns också ett anhörigprogram och besökarna erbjuds efterbehandling en gång i månaden upp till ett år efter behandling. Många kvinnor har också blivit kränkta av män, både fysiskt och psykiskt. Eftersom att vi enbart har kvinnobehandling möjliggör vi ett tillfrisknande på kvinnornas egna villkor, säger föreståndaren Eivor Roos. Attendo Individ och Familj

3 Kompetens för att hjälpa Namnet är visserligen nytt, men här finns ändå erfarenhet av många decenniers drogavvänjningsarbete. Capio Maria ger vård och behandling som är bevisat effektiv. Det finns kontinuitet och tradition i verksamheten, samtidigt som vi är snabba att ta till oss forskningsrön och implementera ny kunskap, säger Lars Blomström, medicinsk chef på Capio Maria. Capio Maria tar årligen emot uppemot åtta tusen patienter på akutmottagningen och har sex tusen i öppenvård. Sammanlagt genererar det besök. De allra flesta har problem med alkohol, men på kliniken behandlar man alla former av substansberoende, alltifrån läkemedel av olika slag till tunga droger som heroin och amfetamin. Vi har ett brett spektrum av behandlingsmetoder, som både omfattar den akuta abstinensfasen och senare där en mer långsiktig behandling som ska syfta till ett liv fritt Lars Blomström, Medicinsk chef och specialistläkare i psykiatri. från missbruk, berättar Lars Blomström. Det är viktigt att varje patient får den behandling som kan ge bäst resultat. På Capio Maria finns en akutmottagning där ingen ska behöva vänta längre än femton minuter, här finns två vårdavdelningar med sammanlagt 40 vårdplatser för behandling av överdoser eller krävande abstinenssymptom och här finns öppenvård. Allt som allt jobbar här ett par hundra personer och utöver kliniken på Södermalm finns det fyra lokala mottagningar runt om i Storstockholm. Patienterna erbjuds terapi i olika former, så som DBT, återfallspreventionskurs, motiverande samtal och 12-stegsprogram. Var och en väljer själv den metod han eller hon tror är mest framgångsrik. I många fall kompletteras också behandlingen med mediciner, så som exempelvis antabus och naltrexon mot alkoholberoende, eller metadon och subutex mot heroin. Vi arbetar alltid långsiktigt med att stärka patienten i vardagen. Många gånger kan det arbetet ta upp till ett år, säger Lars Blomström. För vår del gäller det ju att möta patienten där han eller hon befinner sig i stunden. Vi måste alltid utgå från patientens egen önskan om att leva ett nyktert liv. Det svåraste är inte att sluta med ett missbruk. Det svåraste är att låta bli att börja igen. Capio Maria Wollmar Yxkullsgatan Stockholm Öppenvården Akutmottagningen

4 4 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vilken gemensam beståndsdel har så gott som alla allvarliga våldsbrott? Svar: Där våldet uppstår finns alkoholen nästan alltid närvarande, framhåller Benny Haag, nykter alkoholist och opinionsbildare. Det sägs att tio procent av befolkningen har alkoholproblem FÖRÄNDRING STOCKHOLM Alkohol och våld finns nästan alltid på samma ställe. I de allra flesta fall av misshandel, våldtäkt och mord finns alkohol med i bilden. Ändå tas det sällan upp i mediernas bevakning, även om det har blivit lite bättre den senaste tiden. Det säger skådespelaren Benny Haag, som är nykter alkoholist sedan åtta år och har arbetat intensivt med alkoholfrågor i sex år. När han hade slutat dricka började han se tydliga samband som han tyckte ignorerades i debatten. Om man skulle gå igenom spektakulära våldsfall under fem-tio år så skulle man se att de nästan alltid är konsekvenser av fylla. Det här är något som vi måste prata mer om, säger han. Själv försöker han nå fram med sitt budskap genom ett stort antal kanaler. Bland annat har han skrivit boken Makt, mod och motstånd, författat och framfört monologen Inte mer än fullt, tack och varit med och bildat enfrågepartiet Spritpartiet. Varannan medborgare har problem Det sägs att tio procent av befolkningen har alkoholproblem. Jag brukar säga att varannan medborgare har problem. med någon i sin närhet som dricker. På varje alkoholberoende person är det ytterligare fyra som drabbas, säger Benny. Monologen Inte mer än fullt, tack handlar om en pojke som växer upp med en far som super och lovar sig själv att aldrig bli som honom. Ändå börjar han dricka redan efter nian och det blir allt värre ända tills han som alkoholiserad tvåbarnsfar ställs inför ultimatum av sin fru: antingen måste han söka hjälp eller så lämnar hon honom. De flesta vet om det själv Benny tror inte på att alkoholister helt kan förneka sina problem för sig själva. De flesta vet nog om att de har problem. Själv visste jag att jag drack för mycket. Ändå tittade jag på dem som drack ännu mer och intalade mig att det inte var så farligt. Det var en process på ett par år där jag höll på med vita veckor och vita månader innan jag till sist insåg jag att det måste bli slut med drickandet, säger han. När han väl hade tagit beslutet gick det ganska fort. Med sällskap av sin fru gick Benny till en beroendemottagning där han fick prata med en läkare PROFIL Benny Haag Ålder: 49 år. Bakgrund: Född i Gubbängen, utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm , skådespelare inom TV, film och teater, anställd på Dramaten , sedan dess turnerat med monologer, föreläsningar med mera. Familj: Fru och dotter. Bor: Nacka. Intresse: Sport på tv. om livet, kärleken och döden. Efter det genomgick han en åtta veckor lång behandling och sedan dess har han avstått från alkohol. När jag blev nykter bestämde jag mig för att jag skulle bli offentlig med mina erfarenheter, inte vara anonym. Det är så man kan sticka hål på trollen, genom att lyfta fram dem i ljuset. Det behövs ett evigt pågående opinionsarbete. Den senaste tiden är det flera kända personer som gått ut och pratat om sina problem med alkohol. Jag hoppas att det är ett tecken på att något i attityden håller på att släppa, säger han. Halverad alkoholkonsumtion Spritpartiets syfte är att halvera svenskarnas alkoholkonsumtion genom att få till en medvetenhet om vad alkoholen ställer till med. Enligt regeringens utredare kostar alkoholen samhället 66 miljarder kronor om året. Tänk vad vi skulle bli upprörda om något annat skulle kosta så mycket. När det diskuterades om SAAB skulle få 3,4 miljarder från staten blev det ett ramaskri. Varför går vi med på att lägga 66 miljarder av skattebetalarnas pengar på alkohol? Pengar som i stället skulle kunna läggas på bättre skolor, barnomsorg och vård, frågar sig Benny. Benny Haag tror dock inte på förbud utan vill förändra genom insikt. Spritpartiet satsar på att skapa opinion genom föreläsningar, debatter samt kommunikation via bland annat hemsida och Facebook. Auktoriteter kan inte lösa problemet. All verklig förändring måste komma underifrån, från gräsrotsnivå. Det går att informera fram en förändring. Titta på rökningen. För 25 år sedan skrattade man åt dem som ville ha rökfritt på jobbet. I dag tycker vi att det är självklart, säger han. Det var fall med barn vars föräldrar stämde tobaksindustrin i USA för skador av passiv rökning som ledde till rökförbuden på restaurangerna. Nu menar Benny att tiden är inne att börja prata om det passiva drickandet om dem som utsätts för andra människors supande. Vi måste angripa frågan känslomässigt. Folk tar inte in information om centiliter och antal glas i veckan. De måste se de negativa konsekvenserna som våld och brist på kärlek, avslutar Benny Haag. EVA GUSTIN Alkoholrådgivning

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER MÅSTE KOMMA UNDERIFRÅN Auktoriteter kan inte lösa problemet. All verklig förändring måste komma underifrån, från gräsrotsnivå. Det går att informera fram en förändring, säger Benny Haag. FOTO: MARC FEMENIA Vården måste ta ett större ansvar för beroendeproblem En kvarts miljon svenskar får ingen hjälp med sitt alkoholberoende. Det beror enligt docent Sven Andréasson främst på två saker: Hälso- och sjukvården saknar beredskap och kompetens för att ta hand om alkoholrelaterade problem. Användandet av begrepp som missbrukare skrämmer bort majoriteten av de drabbade. Ungefär svenskar har ett utvecklat alkoholberoende. Det gör det till en av de stora folksjukdomarna, i klass med diabetes, astma eller depression. Ändå är vårdinsatserna på alkoholområdet inte alls på samma nivå som för andra folksjukdomar, säger Sven Andréasson, som är överläkare på Beroendecentrum Stockholm. Alkoholproblem hanteras framför allt av socialtjänsten. Det medför att bara cirka personer nås av behandling. Främst är det den grupp av personer som också behöver sociala insatser. Sven Andréasson Docent på Karolinska Institutet. Begrepp som missbrukare och alkoholist utgör hinder för att söka hjälp. Denna grupp ska naturligtvis ha kvalificerad vård, men vi får inte glömma de svenskar med en någorlunda välordnad tillvaro som ändå har alkoholproblem, säger Sven. Hjälp på vårdcentralen Hans åsikt är att hälso- och sjukvården bör ha ett större ansvar för att behandla alkoholberoende. I dag hänvisar företagshälsovården och primärvården oftast vidare om de stöter på alkoholproblem, men det största flertalet har en ganska måttlig grad av problem och skulle kunna få god hjälp av måttliga insatser. Sjukvårdsledningen måste klargöra att det är ett problem som bör behandlas direkt och ge de resurser som behövs. Dessutom behöver läkare och sjuksköterskorna själva ta tag i frågan och tillägna sig kunskaper på området, menar Sven. På så sätt skulle betydligt fler kunna nås av behandling. Den stora majoriteten får i dag leva med sitt alkoholberoende som i nästa steg leder till sjukdomar, problem med familj, jobb och andra relationer och i slutändan till stora kostnader för samhället. Sven Andréasson menar också att begrepp som missbrukare och alkoholist utgör hinder för att söka hjälp. Många kan tillstå att de har ett problem med alkohol, men vill inte bli betraktade som en alkis eller en missbrukare. Därför är det bättre att prata om beroende och skadligt bruk, avslutar Sven Andréasson. EVA GUSTIN RÅD, STÖD, UTREDNING OCH BEHANDLING AV MISSBRUK OCH BEROENDE HANNA-mottagningen för familjer med ungdomar och unga vuxna Telefon Haninge beroendemottagning HANS för vuxna Ett smörgåsbord av psykosociala behandlingsprogram Telefon , , , , Akuta alkohol- eller drogproblem på arbetsplatsen? Tryck på knappen! Mottagningarna tillhör socialförvaltningen IFO och bedrivs i samverkan med beroendecentrum SLL. Info på Vårt beh.utbud överensstämmer med missbrukets olika faser och tar hänsyn till att alla människor be nner sig i olika sammanhang. I arbetet med unga är det självklart att arbeta tillsammans med föräldrar och när vi behandlar vuxna så vill vi också kunna erbjuda anhörigprogram. Vi erbjuder också program o grupper till de barn och tonåringar som vuxit upp i ett hem missbruk o beroende. Vi har ett smörgåsbord av insatser och arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi anpassar våra program för att kunna möta klienten där den be nner sig. Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna för missbrukarvården samt länets policy för att förebygga o behandla missbruk och beroende. Vi arbetar framgångsrikt med människor på hemmaplan i sitt sammanhang.

6 6 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 1TIPS TA FÖRSTA STEGET NYHETER I KORTHET 66 MILJARDER KRONOR Enligt nya siffror från regeringens missbruksutredning kostar alkoholen samhället 66 miljarder kronor. FOTO: SHUTTERSTOCK Våga p rata ut om beroendeproblem et Fråga: Varför är förnekelsen så stor hos personer med beroendeproblem? Svar: Skuld och skamkänslor gör att frågan fortfarande är tabu, men den håller på att lätta. Bara fem till sju procent av alla alkoholister syns ute på parkbänken. I de flesta fall hålls fasaden uppe av drabbade och närstående. USA och Kanada ligger långt före. Där är det mycket mer naturligt än i Sverige att gå till AA- (anonyma alkoholist-) möten eller en terapeut. Men även här har det blivit lättare än för fem år sedan. Ju mer det skrivs och pratas om problemen, desto fler kommer att söka hjälp, säger Lars Ögren, terapeut och specialiserad på kidnappade hjärnor. Allt fler går självmant till en terapeut, även på Östermalm där Lars Ögren har sin mottagning. Enbart i Stockholm hålls närmare 200 AA-möten och närmare 100 AN- (anonyma narkoman-) möten varje vecka. Generellt är kvinnor bättre på att ta till sig råd och information och på att söka hjälp. Hos många män är kan själv -mentaliteten stark, menar Lars. När ska jag söka hjälp? Om en eller två personer kommenterar att du dricker för mycket bör du ta det på allvar. Eller om du FOTO: LARS NYBOM märker att du inte kan avstå från alkohol. När jag föreslår mina klienter att de ska ta en paus är det många som vill skjuta på det till efter jul, efter semestern. Det är en varningssignal, säger Lars. FAKTA A lkoholen kostar samhället Genom åren har det gjorts flera svenska och internationella beräkningar av vad alkoholen kostar för samhället. För Sverige varierar det mellan 20 och 150 miljarder kronor om året. Enligt nya siffror från regeringens missbruksutredning kostar alkoholen samhället 66 miljarder kronor. Enligt Saco står ungefär 30 miljarder kronor av samhällskostnaderna för vård och omsorg av personer med ett utvecklar beroende eller missbruk. Det handlar också om Kom ihåg att beroendet är ett symptom på andra problem. I grunden är det känslor det handlar om. Lars Ögren Terapeut Kom ihåg att beroendet är ett symptom på andra problem. I grunden är det känslor det handlar om. Den som lyckas avstå från till exempel alkohol fastnar lätt i ett annat beroende om han eller hon arbete som inte blir utfört till följd av att personen förtidspensioneras eller dör i förtid. Cirka personer, eller sex procent av den vuxna befolkningen, har i dag ett alkoholberoende. Den verkligt stora gruppen är dock så kallade riskkonsumenter som dricker ohälsosamma mängder alkohol, vilket leder till olyckor, frånvaro på jobbet och att de presterar i genomsnitt 25 procent sämre än vad de annars skulle ha gjort. I arbetslivet beräknas kostnaden ligga på över 20 miljarder kronor om året. inte tar tag i sitt känsloliv, fortsätter han. Hur märker jag om jag har problem? Alkoholproblem kan se ut på många olika sätt. Någon kanske dricker ett par glas whisky varje kväll, någon annan tar en rejäl fylla mer sällan. Det gemensamma är den emotionella avstängdheten, säger Lars. I riskzonen finns känsliga personer som gör allt för att slippa känna sin smärta. Riskpersoner kan ofta finnas bland dem som jobbar för mycket och utåt sett har stora framgångar. Framgångsrika personer kan många gånger drivas av en dysfunktionell miljö i barndomen, där de inte blivit bekräftade. Viljan att synas, höras och bli älskad leder till att de i stället satsar på att bli riktigt bra på någonting, säger Lars. Samtidigt självmedicinerar de för att klara av tempot och hålla tillbaka jobbiga känslor. Det kan gå jättebra fram till 40-årsåldern, då de överraskas av att de inte kan låta bli flaskan. För den som märker att en närstående har problem, men har svårt att ta tag i frågan rekommenderar Lars Ögren någon av böckerna Melody Beatties Bli fri från ditt medberoende eller Tommy Hellströms Flodhästen i vardagsrummet. EVA GUSTIN DOPNING Tillgången till specialiserad vård är begränsad Enligt Dopningslagen är det förbjudet att införa i landet, överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning, inneha eller bruka anabola androgena steroider,aas. Missbruk av dopningsmedel är trots det ett växande samhällsproblem. Våra ideal har förändrats genom åren och utseendefixeringen har ökat. I dag förekommer det övervägande missbruket utanför tävlingsidrotten, det vill säga i samhället, där missbruket främst har estetiska skäl. Många olika biverkningar Anabola androgena steroider missbrukas i dag av både ungdomar och vuxna människor, majoriteten är av manligt kön. Kännetecken och biverkningar på ett missbruk av AAS kan till exempel vara en snabb ökning av muskelmassa, ett svullet och plufsigt utseende, akne, aggressivitet, humörsvängningar, nedstämdhet, potens- och sömnproblem. Vidare är hjärt- och kärlskador, blodfettförändringar, håravfall, bröstkörtelförstoring och sänkt produktion av eget testosteron hos män exempel på biverkningar av missbruket. Mest rapporterat är biverkningar av psykiatrisk karaktär. Anhöriga beskriver att de ofta påverkas negativt när en person som står dom nära missbrukar AAS. De kan drabbas av aggressionsutbrott, svartsjuka och våld och är i stort behov av stöd i sin situation. Vid klinisk Farmakologi finns även ett laboratorium som analyserar urinprover med avseende på AAS. Prover kommer från beroendevården och från arbetsplatser där krav ställs på missbruksfrihet. Tillgången till specialiserad vård för personer som missbrukar AAS är begränsad. Det finns ett behov att utveckla ett vård- och behandlingsprogram för de individer som har eller missbrukar dessa preparat. KÄLLA: DOPINGJOUREN

7 Lär för livet i NBVs studiecirklar *De psykiska biverkningarna kan ge sömnstörningar, depression, panikångest, oro och aggressivitet. Ett dopningsmissbruk börjar oftast oskyldigt med en längtan efter att kunna förändra sin kropp. I vårt samhälle har det blivit viktigare att se bra ut. Men många som börjar dopa sig vet inte att dopning kan ge irreversibla skadeverkningar. Anabola androgena steroider innehåller hormoner som kan göra att kvinnor blir mer manliga, och män mer kvinnliga. DOPING JOUREN Hör av dig till oss när du har frågor om dopning! Dopingjourens öppettider är måndag till fredag (lunchstängt 12-13). Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, har sedan 1971 erbjudit fortbildning som är öppen för alla. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende och många av våra 400 ledare arbetar ideellt. En stor del av vår verksamhet är i princip gratis, säger Jeanette Scott, studiekonsulent på NBV Stockholms län. Tillsammans med sina 16 medlemsorganisationer är NBV det ledande studieförbundet inom drogområdet, med studiecirklar bland annat om hur alkohol och droger påverkar oss. Vid sidan av alkohol och droger har NBV tre prioriterade områden: folkhälsa, integration och internationella frågor. Förutom studiecirklar hålls kostnadsfria föreläsningar Alltid på en måndag i den nya lokalen på Bergsundsstrand. NBV genomför en mängd olika kulturprogram i länet. Dessutom ordnas seminarier tillsammans med bland annat Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN. Vi vill vara en del av det livslånga lärandet och ligga i framkant för vad som är på gång i samhället. Därför hakar vi på ämnen som är aktuella, säger Jeanette. NBV har studiecirklar i alla sorters ämnen, allt ifrån musik till silverlera, kon ikthantering och mopedkörning. Vi får ofta samtal där människor har nya ideer om vilka ämnen man kan ha studiecirklar i och det är roligt. Våra måndagsföreläsningar är också en del av den bredd som vi vill ha. De speglar de ämnen vi tycker känns viktiga i samhället. NBV:s medlemsorganisationer är alla en del av nykterhetsrörelsen. Alla medlemsorganisationer har nykterhet som en del av sin ideologi, men du behöver inte vara nykterist för att ta del av NBVs verksamhet. Det enda kravet är att du är nykter under den tid du deltar i själva aktiviteten, säger Jeanette. För mer information, se Inga-Lill Reunanen tel Stockholmsavdelningen Dricker du för mycket? Du behöver inte ha det så Har du funderat på om du dricker för mycket? Har du lovat dig själv att aldrig mer svika löften? Finns det ett oskrivet förbud mot att visa och prata om vad ni känner i din familj? Får ingenting förändras? Känner du dig maktlös? Du är inte ensam alkoholproblem finns inom alla yrken och samhällsklasser. Men det behöver inte vara så här. Det går att förändra. Är du orolig är det bra att prata med någon som känner till problematiken, säger Kent Spångberg på Nacka Beroendemottagning. Vi ger råd och stöd till dig som bor i Nacka och som har alkohol- och drogproblem och till dig som är anhörig. Det är lätt att komma hit. Det är bara att slå en signal eller komma in på våra drop-intider. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym om du vill, fortsätter Kent. Nacka Beroendemottagning inriktar sig på hjälp för hela familjen. Är du anhörig kan du komma själv eller tillsammans med din närstående. Här finns terapeuter och medicinsk personal. Vid ett första möte pratar vi igenom familjens problem, berättar vilka behandlingar som finns hos oss och på andra ställen och hur de fungerar. Sedan får du själv välja väg, säger Kent. I Nacka finns hjälp för den som är beroende och för hela familjen, både var för sig och tillsammans. Ungdomsgruppen i Nacka arbetar med barn till föräldrar som har beroendeproblem och MiniMaria arbetar med ungdomar under 25 med egna alkohol- och drogproblem. Alkoholberoende är en allvarlig sjukdom som påverkar människan på alla områden i livet. Det ger fysiska, sociala, mentala, viljemässiga, etiska och känslomässiga skador. Däremot är det inte svårbehandlat. Bara man tar steget och söker hjälp så är prognosen för att bli frisk mycket god, säger Kent. Nacka Beroendemottagning Telefon: Adress: Ektorpsvägen 2, Ektorps centrum, Nacka Drop-in måndag och torsdag e-post: Ungdomsgruppen Telefon: Adress: Planiavägen 17, Nacka MiniMaria: Telefon: Adress: Planiavägen 17, Nacka Öppen mottagning: Måndag och onsdag

8 8 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER DET ÄR STIMULANS AV BELÖNING SOM VI FALLER FÖR 2TIPS SE ÖVER DIN LIVSSTIL Fråga: Varför kan man inte bara sluta dricka? Svar: Alkoholism handlar inte om karaktärssvaghet. I stället är det en förvärvad hjärnsjukdom med ärftliga inslag. I hjärnan finns ett belöningssystem som triggas av allt som ger oss njutning. Det kan till exempel vara god mat, sex eller träning. Belöningssystemet är grundläggande för vår överlevnad, både som individer och som art, men samma system gör också att vi kan utveckla ett beroende. En sorts evolutionär miss, kan tyckas, men så är det inte. På många sätt har vi människor satt oss över det som våra kroppar rent biologiskt är ämnade för, säger Lars Olson, professor i neurobiologi. Naturen räknade helt enkelt inte med att vi skulle börja tillverka dataspel, amfetamin och annat som stimulerar belöningssystemet minst lika mycket som mat och sex. Skapar ett sug Våra hjärnor är inte statiska utan skapar hela tiden nya kopplingar. Om vi stimulerar belöningssystemet på kemisk väg eller genom Lars Olson Professor i neurobiologi, Karolinska Institutet. njutningsfulla beteenden, som till exempel spel, förändras systemet och det skapas ett sug som driver oss att fortsätta och att öka dosen av det njutningsfulla. Med tiden ökar också toleransen och så småningom mår inte hjärnan bra om stimulansen uteblir. Belöningssystemet är kidnappat. Då har du utvecklat ett beroende, säger Pia Steensland, forskarassistent och farmacie doktor. Tyvärr är det kroniskt. Har man väl skaffat sig de här felkopplingarna i hjärnan går de inte tillbaka utan man måste lära sig att leva med dem. Pia Steensland Farmacie doktor, Karolinska Institutet. Genetiska faktorer Ett beroende är en förvärvad, kronisk och svårbehandlad hjärnsjukdom där genetiska faktorer har stor betydelse. Vissa personer är födda med en högre känslighet för den här typen av stimulans och därför utvecklar de lättare ett beroende. Kanske har de en väldigt låg aktivitet i belöningssystemet normalt sett och då kan första fyllan vara en enorm upplevelse. Många personer som utvecklat alkoholberoende beskriver första fyllan som en känsla av att de äntligen hade hittat hem. Ärftligheten har större betydelse än vad man tidigare förstått, säger Lars Olson. På många sätt är det positivt. Dels kan det vara en varningssignal för somliga om att de befinner sig i riskzonen, dels kan kännedom om ärftliga faktorer kanske ta bort både fördomar och skuldkänslor förknippade med beroendesjukdomar. Förhoppningen är förstås att forskningen ska kunna använda den framväxande genetiska kunskapen för att hitta nya mediciner mot sjukdomen. Ge en chans till hjärnan Har man väl utvecklat ett missbruk krävs det behandling för att ge hjärnan en chans att återhämta sig. Vid behandling av alkoholberoende finns det, utöver terapi, ett par mediciner som kan hjälpa en bit på vägen. Den mest kända är antabus som ger ett illamående om den kombineras med alkohol. Det finns också andra nyare mediciner som minskar suget efter alkohol och därmed även risken för återfall. Men det räcker inte med mediciner. Precis som vid sjukdomar som exempelvis högt blodtryck krävs det en livsstilsförändring, säger Pia Steensland. Ett beroende är en livslång sjukdom, men risken för återfall avtar med tiden. För personer med alkoholberoende som varit nyktra i fem-sex år är chanserna stora att nykterheten förblir livslång. BENEDIKTA CAVALLIN KRONISK SJUKDOM Ett beroende är en förvärvad, kronisk och svårbehandlad hjärnsjukdom där genetiska faktorer har stor betydelse. FOTO: SHUTTERSTOCK»Jag ljög, jag smög, jag gömde.«beroende. En av många hjärnsjukdomar. Stöd forskning om hjärnan.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER Missbruksvård bör skräddarsys efter individen Det finns många behandlingsmetoder mot alkoholberoende, men det går inte att på förhand säga vilken som fungerar bäst. Alla individer är olika och därför måste också behandlingen skräddarsys. Fyra eller fem olika metoder har visat sig vara ungefär lika framgångsrika vid behandling av missbruksproblem. Dessa fem är behandling med mediciner, vanligen i kombination med någon form av samtalsterapi, minnesotamodellen, KBT, återfallsprevention (som är en variant av KBT) och mindfullness. Vilken metod man använder sig av är dock upp till varje patient. När patienten har fått en diagnos, berättar vi om de behandlingsmetoder som finns att tillgå, säger Ingemar Sköld, psykiater och överläkare. Patienten får helt enkelt välja den metod som han eller hon känner störst förtroende för. Undersökning År 2000 gjordes en grundlig undersökning i USA kring om det går att på förhand se vilken behandling som lämpar sig bäst för olika människor. Studien hade namnet Match 2000 och förhoppningarna var stora om att man nu skulle kunna hitta ett antal kriterier som Ingemar Sköld Psykiater och överläkare. skulle förenkla valet av behandlings metod. Visste man på förhand att män i trettioårsåldern med ångestproblematik har störst utbyte exempelvis KBT så skulle det förstås vara enklare att välja rätt behandling, säger Ingemar Sköld. Tyvärr hittade studien inga sådana samband. Det finns helt enkelt ingen manual för detta. En undersökning har också visat att återfallsrisken vid alkoholproblem ligger på samma nivå antingen man vänder sig till en beroendeklinik eller till Anonyma Alkoholister. Ordentlig kunskap Personer med missbruksproblem kan av och till få höra att det bara är att bestämma sig. Just say no är ett uttryck som ibland återkommer inom vården, men det är ett förhållningssätt som Ingemar Sköld avfärdar helt. Visst kan man behöva bestämma sig, men då för att söka hjälp. Utan kunskaper om hur sjukdomen fungerar är det väldigt svårt att bryta mönstret. Därför är det också helt verkningslöst att till exempel erbjuda stödsamtal, vilket man gör på vissa håll i landet. Många kan nog uppleva att det är skönt att få prata av sig, men som behandlingsmetod mot missbruksproblem är det helt verkningslöst, säger Ingemar Sköld. Ska man bryta ett missbruk krävs det att finns en ordentlig kunskap om beroendeproblematik, avslutar Ingemar Sköld. BENEDIKTA CAVALLIN BEHANDLINGAR Behandlingar har visat sig vara framgångsrika: Minnesotametoden, även kallad 12-stegsmodellen går på djupet med faktorerna bakom ett beroende. Deltagarna får också lära sig hur de ska hantera suget och klara av att leva ett nyktert liv med sjukdomen. Möten med anonyma alkoholister är en del av denna behandlingsmetod. KBT finns både som gruppterapi och individuella samtal. Återfallsprevention är en form av KBT. Patienten går igenom vilka tankemönster som påverkar beteendet, vad som föregår ett återfall och hur man kan undvika att trilla tillbaka i mönstret. Mindfulness är en ny metod som har visat sig vara rätt framgångsrik. Med hjälp av meditationsteknik lär man sig ett nytt förhållningssätt gentemot sina tankar och känslor. Medicinsk behandling. Det finns dels Antabus som ger ett illamående om man dricker och dels olika mediciner som blockerar receptorer för signalsubstanserna i hjärnan så att ruset inte blir lika behagfullt. Mediciner bör kombineras med någon annan behandlingsform. Ett år efter behandling med någon av dessa metoder är mellan 15 och 40 procent av patienterna fortfarande nyktra. Oavsett vilken behandlingsmetod man väljer, förbättras prognosen avsevärt om man dessutom går på AA-möten. Nu har de svåra frågorna blivit enklare Kunskap och samverkan är nyckeln till resultat Vi erbjuder en interaktiv alkoholoch drogförebyggande utbildning för chefer och medarbetare enligt Lotusmodellen. Modellen är pedagogiskt enkel och målet tydligt inriktad på ökad medvetenhet och kunskap om alkohol- och drogproblemens konsekvenser. Lotusmodellen står för trygghet, kontinuitet och stabilitet och är helt individanpassad. Läs mer om vårt arbete på

10 10 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS SLUTA MED DROGER Det fi nns hjälp att få för den som är beredd att ta den Fråga: Dusan Todorovic, vad har livet i nykterhet gett dig? Svar: Allt! Förr tyckte jag att jag var världens mest värdelösa människa. I dag förstår jag att jag är värdefull. Det är en skillnad på fl era mil. HUR JAG LYCKADES Dusan Todorovic har en lång historia att berätta om trasslig barndom och upprepade svek från vuxenvärlden. Hans far drack och slog honom, han blev mobbad och gav igen med knytnävarna vilket gjorde att han tvingades byta skola, gång på gång. En dag följde han med några lärare för att hälsa på en kompis på ungdomsvårdsskola. Utan ett ord till förklaring lämnade de honom på trappen. Det var en riktig gladiatorskola, berättar Dusan. När jag var elva hade jag provat hasch och som fjortonåring var jag fullfjädrad narkoman. Jag finansierade mitt amfetaminmissbruk med att stjäla och att sälja droger. Dusan hamnade så småningom på Hasselakollektivet och slutade visserligen med amfetamin men i stället drack och slogs han. Hade ingenstans att bo Han träffade en kvinna och fick en son, men när förhållandet tog slut återvände han till Stockholm och amfetaminet. Under flera år levde Dusan ett allt hårdare liv med droger och brottslighet. Han hade ingenstans att bo, kunde vara vaken veckor i streck och injicera flera gram amfetamin om dagen. Mådde dåligt av det Jag intalade mig att jag kunde sluta när jag ville, men innerst inne visste jag ju att det inte var så. Någonstans mådde jag förstås också dåligt för att jag var en sådan FAKTA Gymnasiepojkar med drogerfarenhet hade ökat med tre procentenheter, från 18 till 21 procent sedan 2004 då CAN började göra drogvaneundersökningar. Antalet flickor som har provat narkotika ligger dock relativt konstant på mellan 12 och 14 procent sedan Undersökningen görs i årskurs två och i årets undersökning har närmare fyra tusen elever deltagit. Skillnaderna är stora mellan olika platser i landet. Mest erfarenhet av droger har ungdomarna i Stockholm, där 27 procent Det nyktra livet är tusen gånger bättre. Bara det att jag slipper känna skam, skuld och ångest, bara det är värt hälften. Dusan Todorovic Varit drogfri i 18 år. värdelös pappa för min son. Jag såg att han blev ledsen när jag dök upp helt skev och krokig med ångesten lysande i ögonen. 28 oktober 1993 var sista gången Dusan tog droger. Visst hade han lovat sig själv en massa gånger att nu fick det vara slut, men motivationen tröt ofta redan efter några av killarna och 20 procent av tjejerna har provat narkotika. Minst narkotikaerfarenhet har ungdomar i norra Sverige med 13 respektive 12 procent. Den vanligaste drogen bland skolungdomar är cannabis. Ungefär sjuttio procent av de som provat droger hade enbart använt cannabis. 24 procent hade både provat cannabis och någon annan drog. De allra flesta, 70 procent har fått drogen av en kompis. Det vanligaste är också att man tagit drogen hemma hos kompisen. Näst vanligast är att det skett på en fest. VANLIGASTE NARKOTIKA Den vanligaste drogen bland skolungdomar är cannabis. Ungefär sjuttio procent av de som provat droger hade enbart använt cannabis. FOTO: SHUTTERSTOCK timmar. Den här gången var det dock annorlunda. Amfetaminet hade slutat verka, berättar Dusan. Jag var nära en psykos och varje gång jag tog en sil ökade den bara på min ångest. Min högsta önskan var att få bli häktad så att jag slapp knarka. 12-stegsprogrammet En fängelsedom på 20 månader för diverse olika brott låg och väntade och Dusan beviljades åtta månader på ett behandlingshem där han kom i kontakt med 12-stegsprogrammet. Långsamt började Dusan återskapa förtroendet hos sina anhöriga. Långsamt skaffade han sig en känsla för rätt och fel och byggde upp ett nytt liv med nya vänner. I dag har Dusan varit drogfri i 18 år, vilket är längre tid än han knarkat. Det nyktra livet är tusen gånger bättre, säger Dusan. Bara det att jag slipper känna skam, skuld och ångest, bara det är värt hälften. Dusans råd till den som har ett beroende och vill sluta är att söka hjälp. Vägen till nykterhet kan se väldigt olika ut från individ till individ, men det finns också många olika former av hjälp. Allt från självhjälpsprogram till mer omfattande insatser inom öppenvården. Visst kan man tycka att det känns skamligt att tillstå att man har ett beroende, men hur är det då att leva i förnedring? Vad är mest skamligt, avslutar Dusan Todorovic. BENEDIKTA CAVALLIN DROGER De vanligaste drogerna kommer från cannabis Hasch och marijuana är de vanligaste av de illegala drogerna. De kommer båda från växten cannabis sativa som odlas i stora delar av världen. Hasch tillverkas av kåda som avsöndras från cannabisblomman, medan marijuana är blomställningar och toppskott som torkats och smulats sönder. Både hasch och marijuana röks vanligtvis, i pipor eller i handrullade cigaretter, men dessa droger kan också ätas, vanligtvis inbakade i kakor eller som te. Cannabis innehåller flera olika ämnen som skapar ett rus, det vanligaste av dessa är THC, tetrahydrocannabinol. THC lagras i kroppens fettvävnad och kan fortsätta att påverka hjärnan under en lång tid. Urinprov brukar kunna ge utslag i flera veckor efter användning. Cannabis ger bland annat effekter på minne, uppmärksamhet, intellekt och koncentration. De vanligaste biverkningarna är ångest och förföljelsemani. Vid långvarigt intag kan drogen också ge skador på lungorna och depression samt passivitet och en oförmåga att reflektera över sig själv. Hos ungdomar som använder cannabispreparat försenas den psykiska mognaden. Dessutom kan drogen ge störningar på hormonbalansen. Lagligt i Nederländerna I Sverige kriminaliserades drogen Sedan 1993 är det också olagligt att bruka drogen, men det är få som döms till fängelse för det brottet. Många andra länder har dock inte en så restriktiv narkotikapolitik. Minst restriktiva är lagarna i Nederländerna där det till och med är tillåtet att sälja hasch och marijuana i så kallade coffeeshops. Landet har dock inte flest cannabisanvändare i Europa utan det är i stället Cypern, Spanien och Storbritannien som toppar den listan. I USA arbetar man hårt på federal nivå med att minska droganvändningen i landet. Samtidigt folkomröstade invånarna i Kalifornien för några månader sedan om att legalisera marijuana. 55,5 procent röstade nej till förslaget. Dock är det fortfarande tillåtet med medicinskt bruk av drogen vilket har gett många användare en möjlighet att använda den legalt. BENEDIKTA CAVALLIN

11 Anhöriga till personer med alkohol-/drogproblem Svenska Narkomanvårdsförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Förbundet arbetar för utveckling av en kunskapsbaserad missbrukarvård i allmänhet och i synnerhet den specialiserade öppna narkomanvården i offentlig regi. Gå in på och läs mer om kommande konferenser och om hur ni på er arbetsplats kan bli medlemmar. Ordförande. Marita Sivén Tel: Mob: Vice ordf. Maria Törnqvist Kullberg Tel Mob Känner du dig maktlös? Du är inte ensam, det finns hjälp för dig! Anhörigprogrammet vänder sig till alla, från 25 år och uppåt, som drabbats av en annan persons alkohol-/drogbruk, såväl familjemedlemmar som andra närstående. Kommunens behandlingsteam arbetar enligt Minnesotamodellens familjeprogram såsom Ersta Vändpunkten utformat den. Programmet är kostnadsfritt för Täbybor. Vi erbjuder även en kurs i återfallsprevention till dig som har problem med alkohol eller droger. För mer information se: Marie Louise Voltaire, alkohol-/drogterapeut Telefon: E-post: Eija Zetterberg, socionom Telefon: E-post: Allt under ett tak ger korta beslutsvägar Missbruksvård, psykiatri och socialsekreterare på ett och samma ställe. Så ser det ut på Södermalms Beroendeteam. Samordning ger både bättre och snabbare vård, säger Lisa Kinnari, enhetschef. För många med missbruksproblem räcker det inte att få vård mot missbruket. En stor del behöver också stöd från psykiatrin, insatser av socialtjänsten, eller kanske hjälp av en jurist. Detta har Södermalms beroendeteam tagit fasta på. Här finns beroendeläkare, terapeuter, sjuksköterskor och socialsekreterare, med flera och alla samarbetar för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eftersom vi jobbar tätt tillsammans har vi också en förståelse för varandras arbetssätt, säger Tom Beijersten, sjukskötare. Det är en stor fördel för patienterna. De slipper falla mellan stolarna och får hjälp snabbare. Beslutsvägar blir också kortare och vården mer informell. Södermalms beroendeteam riktar sig till boende på Södermalm och har årligen kontakt med omkring 700 besökare. De flesta har blivit remitterade hit, men det är också många som söker självmant. Kliniken erbjuder bland annat medicinskt stöd, motiverande samtal, KBT och behandling enligt 12-stegsprogrammet. Även anhöriga kan få stöd. Dels kan man ringa och få svar på enstaka frågor, dels finns det korttidsterapi och gruppträffar för anhöriga. Samtalen handlar mycket om skuld och skam, berättar Sonja Nyström, legitimerad psykoterapeut. Målet är förstås att man ska orka separera sig från den som äger problemet och ta hand om sig själv istället. Södermalms beroendeteam har funnits sedan Verksamheten är ett samarbete mellan Psykiatrin Södra, Capio Maria och Södermalms stadsdelsförvaltning. Och att organisationen fungerar bra, det har man fått papper på. När Socialstyrelsen och SKL jämförde beroendemottagningar i hela Sverige hamnade Södermalms Beroendeteam på andra plats i landet. Vi är noga med att vara flexibla, tillgängliga och ha ett bra bemötande gentemot våra besökare, säger Lisa Kinnari. Folk trivs och känner sig trygga här vilket är väldigt viktigt. Södermalms beroendeteam Södermalms beroendeteam är en mottagning som erbjuder dig som bor på Södermalm och har problem med alkohol och/eller narkotika ett mångsidigt, specialiserat och kvalificerat utbud av stöd, vård och behandling. Vi tar även emot anhöriga. På Södermalms beroendeteam samverkar Södermalms stadsdelsförvaltning, Capio Maria AB och Psykiatrin södra i Stockholm. Det innebär kortare beslutsvägar vilket ger en snabbare väg till hjälp och behandling. Vi sätter brukaren i fokus genom ett respektfullt bemötande, hög tillgänglighet och kvällsöppet en dag i veckan. Mottagningen är öppen vardag för information/rådgivning, tidsbokning och spontanbesök. Du kan vända dig direkt till mottagningen genom att ringa och boka tid. Kontakta oss Reception: Telefon Öppettider: mån-tors kl fre kl

12 12 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Lena Harland Sektionschef på Beroende centrum Stockholm. Ulrika Metzler Behandlingsansvarig för kvinnobehandlingen Attendo IoF Kurorten. Jörgen Swedenson Enhetschef Socialförvaltningen Haninge kommun. Fråga 1: Vad är viktigt för att lyckas med en behandling? Den sökandes egen önskan om förändring och att man får professionellt bemötande av kompetent personal. Noggrann utredning och bedömning av missbruket/beroendet och eventuell psykiatrisk ohälsa för rätt diagnos. Därefter kommer man tillsammans med patienten överens om lämplig behandling. De metoder som används idag är olika typer av läkemedel, återfallsprevention, psykoterapi och/eller motiverande samtal. Behandling kan ges individuellt eller i grupp. Det svåra är inte att sluta dricka/droga, det svåra är att låta bli att börja igen. Oavsett hur behandlingen sett ut, krävs uppföljning och fokus på vidmakthållande faktorer - allt från stödet från anhöriga till arbetsträning och utveckling av ett fungerande nätverk. Vi ser att de som lyckas behålla sin nykterhet är de som vågat möta sina känslor och förändrat invanda tanke- och handlingsmönster. De har även lärt sig att skilja på att vara en dålig människa och att missbruket medfört dåliga handlingar. Ett professionellt bemötande från kunniga och engagerade behandlare som arbetar i en positiv organisation och som har förmåga att skaffa en biljett in till klientens problem och att båda tror på metoden. Ett smörgåsbord av behandlingar så att man kan erbjuda det som klienten har förmåga att tillgodogöra sig utifrån den fas av missbruket det handlar om. En naturlig och organiserad samverkan med andra huvudmän då klienten behöver fler och samtidiga insatser och att ha ett helhetstänk. När det gäller unga så är det självklart med familjearbete och att man arbetar offensivt i behandlingen. Fråga 2: Vad kan man erbjuda för hjälp/stöd till anhöriga och barn? En bra behandlingsmetod är familjeterapi. En familj kan bestå av många olika konstellationer, den som söker avgör vem som ska delta. Områden som berörs är samspelet i familjen och svårigheter i relationerna, oförutsägbara som hänger ihop med missbruk och hur det påverkar familjen. Enskilda samtal för anhöriga kan erbjudas och för vuxna erbjuder Beroendecentrum Stockholm anhörigprogram i grupp. Många kommuner och frivilligorganisationer har barngrupper där man får bearbeta förälderns problem och lära sig att det inte är deras fel och hitta stöd hos andra med samma erfarenheter. Många alkohol/drog behandlingar erbjuder anhörigprogram. Det finns även självhjälpsgrupper så som Alanon, Nar- Anon och ACOA. Ersta Vändpunkten i Stockholm har utvecklat program som finns i flera kommuner för barn och vuxna. Även kyrkan har barngrupper på flera orter. Här spelar skola och barnomsorg en viktig roll för att tidigt kunna larma och följa upp när barn far illa av missbruk i familjen. Det är viktigt att familjer får hjälp även efter att missbrukaren blivit nykter, alla i familjesystemet behöver förändra sina invanda roller. Det är oerhört viktigt att erbjuda stöd till dessa barn och tonåringar som ofta tar ett stort ansvar för sina föräldrar och kan uppleva att det är deras fel. De upplever en stor oro och ängslan över föräldrarna fast det inte alltid märks. De vågar inte alltid berätta för någon och upplever ofta en stor övergivenhet inombords. Det finns barn- och tonårsprogram som är mycket bra hjälp. Då det gäller de vuxna anhöriga kan de hamna i ett omedvetet medberoende och fast de inte vill bli möjliggörare för fortsatt missbruk. De behöver hjälp för egen del och det finns bra anhörigprogram för dem. Fråga 3: Hur ska vi nå och hjälpa fler missbrukande kvinnor? Att ställa frågor kring alkohol, tabletter och droger när kvinnor söker på vårdcentralen, MVC och BVC är en väg. Missbruk kan vara orsaken när man söker för besvär som t.ex. sömnlöshet, huvudvärk, smärta och nedstämdhet. Många kvinnors största oro är att man tar deras barn om missbruket blir känt. Det är viktigt att de får veta att förändrad behandling och beteende som kan hjälpa dem. Det finns särskilda kvinnomottagningar inom beroendevården och på Internet finns flera självhjälpsidor och texter där man kan få hjälp till självhjälp. Kvinnors missbruk sker ofta i det tysta, tungt narkotikamissbruk kan förekomma inom hemmets väggar utan att någon utanför familjen vet något. Skam och rädsla att förlora sina barn hindrar många från att söka hjälp. Personal på vårdcentraler, företagshälsovård och psykakuter har stor möjlighet att fånga upp kvinnor om de vågar ställa rätt frågor. Ofta finns oupptäckt missbruk med i bilden vid psykisk ohälsa eller smärtproblematik. Kvinnorna vi möter har ofta haft kontakt med sjukvården i åratal utan att någonsin bli tillfrågade om alkohol/drogvanor. Kvinnor i missbruksmiljöer är ofta mer utsatta än vad män är och det förekommer kvinnovåld även i hemmiljön och det är inte ovanligt att de blir sexuellt utnyttjade. Detta är något vi märker redan då vi arbetar med de yngre som blir erbjudna droger gratis till en början. Det är viktigt att kunna erbjuda ett speciellt kvinnoprogram för de som behöver detta och på så vis få in fler kvinnor i behandling. Detta är något alla oavsett vilken organisation man arbetar i måste uppmärksamma. För närvarande visar aktuella undersökningar på att unga flickor mår mycket dåligt och har låg självkänsla. Eva Malm SAMTALSBEHANDLING PÅ NÄTET ALKOHOL SPELBEROENDE MATMISSBRUK MEDBEROENDE Riskbruk, missbruk eller beroende Personliga samtal med kognitiva verktyg ger goda resultat Gå in på eller kontakta Anniqa Bjersing på Eco Care Storgatan 43, 1 trp Umeå 070/ Behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem och/eller psykosociala problem. Välkomna att kontakta oss. Vi finns på Gotland. Tel: Mail: KBT - Kognitiv Samtalsterapi ALKOHOLPROBLEM DROGMISSBRUK SPELBEROENDE Återfallsprevention-Grupp ANHÖRIG MEDBEROENDE RELATIONSPROBLEM PARTERAPI Tel: Nybrogatan 39, KBT psykologerna (T) Östermalmstorg Mottagning även i Sollentuna

13

14 14 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT Min 3-åriga dotter var inne i sin lek och kom glatt skuttande in i vardagsrummet där jag satt. Mitt i skuttandet fick hon syn på glaset i min hand, och liksom stelnade till, mitt i luften. Hon sa ingenting, fortsatte sin lek, men på ett dämpat sätt, med koll på mig. Identifi era problemet ur ett helhetsperspektiv Jag såg att hon såg, och illusionen om att barnen inte såg gick i det ögonblicket i tusen bitar, och jag genomsyrades av en obeskrivlig fasa. Jag insåg att mitt drickande höll på att förstöra det finaste och viktigaste i mitt liv, mina barn. Kort därefter började mitt nyktra liv, för gott. Skadan var redan skedd och att bara dricka lite var inte ett alternativ. Bara ett glas, var ett glas för mycket. Lite senare upptäckte jag att min dotter hade svårt att se mig i ögonen. Jag frågade henne om det, och visst, det berodde på alkoholen. Den underbara lilla ungen sa såhär; du gjorde aldrig något tokigt Mamma, men det syntes i dina ögon att det blev tokigt på insidan. För att hela detta hittade vi på en lek, att bara titta varandra i ögonen en liten stund. Det tog inte länge innan det lilla barnet litade på att det var ok att titta Mamma i ögonen. Det tog längre tid innan jag kunde se mig själv i ögonen i spegelbilden och känna mig ok. Men det gick. Alla kan sluta Allt beroende kan hejdas och tillfrisknande är möjligt. För alla. Det tar bara olika mycket tid och kraft. Det är mycket som tar kraft av oss i livet och vi behöver vårda den kraft vi har. Även en mindre mängd alkohol eller drog tar kraft av oss. Med en konsumtion av alkohol har vi inte tillgång till den samlade energi som vi skulle ha vid nykterhet. Bara en delvis minskning av vår personliga energi har konsekvenser och problemet blir att man inte når sitt fulla potential och kanske tillslut går in i väggen. I mitt yrke inom beroendevården har jag sett det många gånger och det sker innan ens ett fullt beroende har utvecklats. Vi ska inte acceptera att vi förlorar den talang, energi, kompetens och erfarenhet som går förlorad i alkoholkonsumtion. Alla som har alkoholproblem är inte alkoholister. En högkonsument kan sänka sin konsumtion till en lågrisk nivå. Det viktiga är att identifiera problemet ur ett helhetsperspektiv och att skräddarsy ett personligt åtgärdsprogram. Många har svårt att be om hjälp Men just att be om hjälp är det svåraste steget. Den dagen vi accepterar beroende som vilket hälsoproblem som helst och behandling är lika självklart som att gipsa ett brutet ben, då har vi kommit långt. Utvecklingen de senaste 20 åren är hoppfull, vi är på god väg. Jag har blivit intresserad av hur man fyller på sin kraft, inte hur man kastar bort den. Att vara närvarande i nuet är min nya passion. Ibland kräver den sortens närvaro att man har mod, för det kan märkligt nog kännas skrämmande att vara närvarande även i ALKOHOL I dag törs jag säga att jag känner mig liten, skör och sårbar. Jag törs också känna mig glad, fantastisk, och underbar. Bäst av allt är att jag har funnit saligheten i vardagen. Inez Hamilton Beroendekonsult. Tidigare vd på Nämndemansgården. 4TIPS ALLA LA KAN SLUTA den enkla vardagen. Kanske är det därför som vi kryddar tillvaron med den folkkära drogen alkohol. Ta inte miste, alkohol är en drog, skillnaden mellan den och de andra drogerna är att den är flytande och laglig. Identifiera tankar Jag har en god vän som är terapeut och han delar ut ett litet kort med en lista på känslor till sina klienter. Med detta kort kan man ta pulsen på sitt känsloliv när som helst på dagen. Ta upp det ur fickan och stämma av hur känner jag mig just nu? Att sätta ord på våra känslor och kommunicera dem verkar vara ett av våra största dillemmor. Jag hade förr bara två känslor, bra eller dåligt. Att identifiera tankar och känslor har utvecklat sig till ett riktigt äventyr utan bedövning. Jag lever mitt liv live, i direktsändning. Om vi kan lära oss att vara närvarande, sätta ord på vad vi känner och vara ärlig om det kan vi förändra världen. Vi kan fira jul utan konstgjorda känslor. Vi kan lita på vår egen förmåga att skapa stämning, glädje, värme och gemenskap. I dag törs jag säga att jag känner mig liten, skör och sårbar. Jag törs också känna mig glad, fantastisk, och underbar. Bäst av allt är att jag har funnit saligheten i vardagen. Jag önskar er en underbar jul, precis som ni innerst inne helst av allt vill ha den. 5 INEZ TIPS Våga be om hjälp Be om hjälp, ibland behövs 1 det bara några samtal, ibland behöver vi ta en rejäl time-out och åka på behandling, oavsett vilken hjälp just du behöver, ta den. Om du är tveksam om du är beroende eller ej, försök att använda enligt lågrisk rekommendationen max två öl eller två små glas vin per dag. Om du klarar det kontinuerligt, med god livskvalitet, så var du förmodligen en högkonsument, inte beroende. Om inte, slösa inte på mer tid utan acceptera ditt beroende och be om hjälp. Tro på dig själv Ge aldrig upp. Inget beroende är hopplöst eller kräver 2 medicinering livet ut. Kom ihåg vad som ar allra viktigast för dig här i livet, och vägra förlora det till beroendet. Uppmuntra dig själv, du är på rätt väg. Fortsätt oavsett hur jobbigt den stundvis kan kännas. Beröm dig själv Gör en lista över dina styrkor, vad du gillar hos dig 3 själv. Våga ösa på lite, var inte blyg. Läs det sedan högt för dig själv, dagligen. Det är ok att bli generad. Kom ihåg att det är ingen som ser eller hör. Beröm dig själv för dina framsteg. Övning ger färdighet Gör en lista över vad du är 4 tacksam för, läs också denna lista dagligen. Om du upplever tankar och känslor som hindrar dig i denna förändring, fokusera på raka motsatsen, om du är rädd - fokusera på känslan av trygghet och så vidare. Övning ger färdighet. KLIENT PÅ IRIS UTVECKLINGSCENTER Sedan 1986 erbjuder vi individuell behandling för människor med läkemedelsberoende/missbruk och psykisk ohälsa. Vi fi nns i Mullsjö, Enköping, Stockholm, Göteborg och Jönköping. Läs mer om oss och våra behandlingar på VI ERBJUDER ARBETS- REHABILITERING OCH BOENDE Vi har avtal med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården. Vägen ut! kooperativen skapar arbete för dem som står långt från arbetsmarknaden och vi utvecklar en boendekarriär för människor långt från bostadsmarknaden. Vägen ut! kooperativen drivs utifrån egenmakt, delaktighet, eget ansvar och total drogfrihet. Vi har visat att det går att komma tillbaka till samhälle och arbetsliv. VILLA VÄGEN UT! SOLBERG i Göteborg, VILLA VÄGEN UT! REVANSCH i Sundsvall och VILLA VÄGEN UT! VÄGSKÄL i Östersund halvvägshus för män. VILLA VÄGEN UT! KARIN i Göteborg och VILLA VÄGEN UT! SUSANNE i Örebro halvvägshus för kvinnor. För våldsutsatt kvinna kan vi även erbjuda jourplats. YSCREEN screentryckeri med arbetsträningsplatser för ungdomar i Göteborg. KARINS DÖTTRAR väv- och hantverkskooperativ med arbetsträningsplatser för kvinnor i Göteborg. VÄGEN UT! TRÄDGÅRD trädgårdstjänster, grön design och grön rehabilitering i Göteborg. CAFÉ SOLBERG café i Lärjeåns Trädgårdar i Angered/Göteborg med catering och arbetsträningsplatser. Sociala företag vägen till arbete UTVECKLINGSCENTER Vi utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! För kontakt

15

16 Beroendecentrum Stockholm är landstingets specialiserade beroendeverksamhet. På kliniken arbetar ett hundratal specialistläkare, c:a 250 sjusköterskor och ett fyrtiotal psykologer. Verksamheten riktar sig till personer med alkohol-, narkotika- eller tablettberoende och har såväl öppenvårdsverksamhet som akut- och slutenvård. Varje år tar man emot omkring personer och de allra flesta av dem har problem med just alkohol. Många har en bild av att om man har ett beroende så finns vården på behandlingshem, men så är det inte, säger Åsa Magnusson. Större delen av dem som får hjälp får det inom öppenvården. En stor del av verksamheten på Beroendecentrum Stockholm är de lokala mottagningar som finns på 28 platser runt om i länet. Hit kan man vända sig om man vill ha hjälp med sitt beroende och man behöver får man en tid redan samma dag. Den behandling som erbjuds är bland annat läkemedel som minskar suget, motiverande samtal, psykoterapi och återfallsprevention, ofta i form av gruppterapi. Missbruk påverkar hela familjen och därför erbjuds också familjeterapi av Beroendecentrum Stockholms besökare är ungdomar. För dem finns Maria Ungdom med en akutmottagning som är öppen dygnet runt, rådgivningstelefon, separata kill- och tjejmottagningar samt en behandlingsavdelning, med mera. Verksamheten har också lokala mottagningar i nitton kommuner i länet, så kallade Mini-Marior. När polisen plockar upp alkoholeller drogpåverkade tonåringar på stan kör de dem till Maria Ungdom, säger Åsa Magnusson, men det finns många andra anledningar till att man tar kontakt med oss. Det kan till exempel vara föräldrar, syskon eller skolpersonal som reagerar på eller oroar sig för att det finns ett missbruk av något slag. En annan av Beroendecentrum Stockholms enheter är TUB, enheten för läkemedelsberoende. Läkemedelsmissbruk är ett stort och underskattat problem, säger Åsa Magnusson. Enligt missbruksutredningen är omkring personer i landet beroende av läkemedel. Ändå är TUB den enda mottagningen i sitt slag. Smärtlindrande preparat med opiater och ångestdämpande preparat är två läkemedelsgrupper som lätt leder till beroende. I båda fallen finns det förstås en anledning till att man fick läkemedlet förskrivet från början. Har man problem med kronisk smärta behöver patienten både behandlas för sitt beroende och få läkemedel på ett tryggt och kontrollerat sätt. Patienter som blivit beroende av ångestdämpande preparat måste förstås också få annan hjälp mot sin ångest för att kunna bli fria från beroendet. Innan behandlingen påbörjas gör man en ordentlig utredning för att ta reda på hur behoven ser ut hos varje individ. Att trappa ner och bli fri från ett läkemedelsberoende är en process som kan ta lång tid, berättar Åsa Magnusson. Det arbetet kräver att läkarna har kunskap och erfarenhet. Ofta har beroendet uppstått på grund av att patienten har fått läkemedlet förskrivet under en för lång tid. Missbruksproblem är något som berör en stor del av befolkningen. Forskning visar att 17% av männen och 10% av kvinnorna i Sverige dricker alkohol på ett ohälsosamt sätt. De senaste 10 åren har det kommit både psykoterapeutiska och farmakologiska behandlingsmetoder som är effektiva vid beroende. Man måste utgå från de mål som varje individ sätter upp, säger Åsa Magnusson. Målet är kanske bara att trappa ner på sin alkoholkonsumtion och i så fall är ju behandlingen framgångsrik även om patienten inte slutar dricka helt. Vi har nöjda patienter, i den årliga patientenkäten uppger c:a 90 procent av besökarna vid de lokala mottagningarna att de är nöjda med behandlingen och vården. Beroendecentrum Stockholm

& MISSBRUK BEROENDE 3TIPS TA STEGET FULLT UT OCH ERKÄNN FÖR DIG SJÄLV. Cannabis Minska tillgängligheten så mycket som möjligt

& MISSBRUK BEROENDE 3TIPS TA STEGET FULLT UT OCH ERKÄNN FÖR DIG SJÄLV. Cannabis Minska tillgängligheten så mycket som möjligt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) kunnaklara är en utvecklande verksamhet för

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer

ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer med adhd som vill lämna en kriminell livsstil Riksförbundet Attention redogör i denna rapport för en förstudie (nov 2011 maj 2012) som syftar till

Läs mer

visa vägen för ungdomarna

visa vägen för ungdomarna Nr 6 oktober 2010 Årgång 4 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Anders Carlberg visa vägen för ungdomarna Svaren till livet finns i våra litterära verk sid 18 Gott humör med god mat. Med ny kock fick köket

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

6STEG SLUTA RÖKA & SNUSA. Skrev på kontrakt för ett tobaksfritt liv

6STEG SLUTA RÖKA & SNUSA. Skrev på kontrakt för ett tobaksfritt liv ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 4 NOV 2014 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Bli rökfri tillsammans i grupp för ökad motivation 6STEG TILL ETT

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

MED HUNDEN SOM REDSKAP

MED HUNDEN SOM REDSKAP Fick sparken: Missbrukade fel drog ProcessKedjan: Ger unga en chans till 1/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Ny serie av Janne Karlsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

Tidiga övergrepp bakom borderline 1/2010 oberoende. Hellre hak än härbärge. De straffas för sitt beroende

Tidiga övergrepp bakom borderline 1/2010 oberoende. Hellre hak än härbärge. De straffas för sitt beroende n Matte: Hellre hak än härbärge n ADHD-vården: De straffas för sitt beroende 1/2010 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL. Avgiftning Därför är bristen

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

oberoende Kvinnorna på Kronan Ledaren: Kvinnor, kropp och beroende SID 20 Somadril dras in SID 36

oberoende Kvinnorna på Kronan Ledaren: Kvinnor, kropp och beroende SID 20 Somadril dras in SID 36 Drogberoende på jobbet Livsöden, lagen och goda råd SID 4-13 oberoende 1/2008 Ges ut av Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL. Pris: 20 kr Kvinnorna på Kronan Kriminalvårdens

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Distriktsläkaren. Alkohol och hälsa Sjukskrivningsfrågor B12/Folat Intervju med Kennert Lenhoff. sjukskriven för utmattningssyndrom

Distriktsläkaren. Alkohol och hälsa Sjukskrivningsfrågor B12/Folat Intervju med Kennert Lenhoff. sjukskriven för utmattningssyndrom Distriktsläkaren Nr 5 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Peter Martin sjukskriven för utmattningssyndrom Alkohol och hälsa Sjukskrivningsfrågor B12/Folat Intervju med Kennert Lenhoff Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer