Fallstudie Profdoc Link Mer kvalitetstid med patienten varje dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallstudie Profdoc Link Mer kvalitetstid med patienten varje dag"

Transkript

1 Link Mer kvalitetstid med patienten varje dag

2 Copyright Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version (7)

3 Mer kvalitetstid med patienten varje dag När Profdoc Link introducerade PMI-tjänsten på marknaden för några år sedan hade man inte kunnat ana hur stort intresset skulle bli. Nu hanterar PMI tjänsten ca meddelanden per dag! Sedan uppstarten har alltfler parter kontinuerligt anslutit sig till tjänsten och antalet ökar konstant, samtidigt som utvecklingen för ännu mer effektiv kommunikation håller på att ta form. Tjänsten som är Skandinaviens första meddelandetjänst för medicinsk information, binder samman vårdgivares vårdsystem med laboratorier, apotek, konsulter och myndigheter samt andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. Centralt i PMI-plattformen ligger Xware programvaran xtrade BCS som arbetar i bakgrunden och är integrerat med själva vårdsystemet, utan någon som helst inblandning från användaren. En förenande arkitektur Idag använder fler än läkare, sköterskor och annan vårdpersonal PMI dagligen i sitt arbete som täcker in det mesta i kommunikationsväg inom sjukvårdssektorn, allt från utskick av recept till apotek till röntgenremisser och resultat. PMI effektiviserar vården betydligt och allt fler sjukvårdsinstanser börjar nu förstå vinsterna med ett effektivt meddelandeutbyte, både ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Dagens hälso- och sjukvård är en verksamhet med olika specialiteter och informationsflöden. Komplexiteten medför många olika informationssystem, var och en anpassade för sin specifika uppgift. System som inte kan utbyta data innebär dubbelarbete, merarbete och onödigt pappersarbete. Vi hjälper tusentals personer med sitt dagliga arbete, så att de kan fokusera på det som är viktigt patienten, säger Rana Ersgård, försäljningsansvarig på Profdoc Link. Tjänsten är så starkt integrerad med den elektroniska patientjournalen att allt fungerar "som vanligt". PMI-användarna behöver inte lära sig ett helt system för att börja skicka sina remisser och recept elektroniskt. Vårdpersonalen genererar på egen hand meddelanden i den datoriserade journalen samtidigt som de utför sina dag-till-dag sysslor, vilket innebär att meddelandehanteringen numera går betydligt fortare och är mer tillförlitlig. Eftersom PMI kan skicka elektroniska remisser, recept och testresultat etc, direkt in i eller ut ur patientens hälso- och informationssystem, skapas en sömlös arbetsmiljö. Rana Ersgård, har märkt av ett tydligt positivt bemötande från kunderna, Våra användare är väldigt nöjda, och en intressant aspekt är att de ju aldrig ser våra produkter eller tjänster i traditionell mening, då det är inbyggt i deras vanliga arbetsredskap. Tidsvinster, ökad säkerhet och mindre administrativt dubbelarbete är givetvis de största fördelarna. Den tidigare tidskrävande proceduren att hoppa mellan olika applikationer för att kunna föra informationen vidare kan alltså med lätthet helt elimineras. PMI-tjänstens funktioner: Recept till apotek Diverse grenar av testresultat från Sveriges främsta laboratorier Remisser mellan praktiker Journalutdrag eller kompletta journaler Röntgenremisser och resultat Konsultremisser och konsultsvar Påminnelse till fast telefon Remisser från primärvård till sekundärvård Koppling till skrivbyråer Medicinska sammanfattningar från sekundärvård till primärvård Grafik och fotografier Meddelandekvitton Kliniska fysiologiremisser och resultat SMS-påminnelse Smärtritningar Epikriser Version (7)

4 Fördelarna med PMI är många, rent tidsmässigt har det speciellt varit ett lyft. En läkare som sänder två eller fler elektroniska recept per dag vinner betydligt på att använda PMI tjänsten i jämförelse med den traditionella hanteringen av pappersrecept, något som även påpekas av Peter Tilly, chef på Herrgärdets vårdcentral i Västerås, Varje doktor sparar uppskattningsvis 15 minuter per dag, i jämförelse med manuell hantering av recept. Tiden som sparas kan användas till att göra patientrelationen mindre stressig. Kunden bestämmer själv För att kunna tillgodose kundernas behov på bästa sätt erbjuds PMI-tjänsten i abonnemangsform och utifrån olika funktionspaket, varje paket är speciellt anpassad för en viss typ av behov och satt till ett fast pris. Kunderna har härigenom friheten att själva styra över vilka funktioner de vill ha, abonnemangets längd och kan på så sätt även ha kontroll över utgifter på ett bättre sätt, Eftersom användare kan skicka och ta emot så mycket information eller så många meddelanden de begär till ett fast pris, är det lätt för PMI-abonnenter att ha råd med denna applikation. Vinsten blir synlig direkt, säger Ronnie Johannesson, VD på Profdoc Link. PMI är en nationell tjänst och information kan därför skickas och tas emot över hela landet via det adresseringssystem som PMI innefattar. När nya abonnenter eller tjänsteleverantörer ansluter sig till PMI, finns möjlighet att kommunicera med dessa inom ramen för PMI-abonnemanget. Uppkopplade parter På Profdoc Link har man märkt av lite av en smittande effekt kring PMI, Givetvis finns det en kedjeeffekt som medför att fler vill ansluta sig till Profdoc Links tjänster. En stor efterfrågan kommer även från primärvården och privata vårdgivare som vill, likt många av sina kollegor kommunicera elektroniskt med laboratorierna. Eftersom Profdoc-koncernen har en lång erfarenhet i branschen har vi en god dialog med våra kunder, men vi samarbetar även med andra systemleverantörer, där vi hela tiden presenterar det som finns och våra tankar för framtiden, menar Rana Ersgård. Version (7)

5 Information inom vården tillgänglig på nya sätt Som en naturlig fortsättning på PMI håller nu Profdoc Link på att ta fram nya tjänster som ska förenkla kommunikationen inom vården ytterligare. Informationen ska göras mer åtkomlig mellan vårdenheter samtidigt som patienten ska kunna vara mer delaktig i den egna vårdprocessen. De första två tjänsterna som introduceras är Patientöversikt och Webbtidboken: Patientöversikt Patientöversikt ger branschens vårdpersonal möjlighet att läsa sammanställd information om en patient från många olika system. Information samlas i ett enda enhetligt gränssnitt, oavsett vilket eller vilka journalsystem som ligger i bakgrunden. Viktiga uppgifter om läkemedel, varningar, överkänslighet, kontakter, diagnoser och lab visas i en översiktlig vy och blir på ett smidigt sätt tillgängliga för läkare på olika vårdinstanser. Just nu testas patientöversikten på Värmlands och Gästriklands sjukhus. På Profdoc Link har man redan fått många förfrågningar kring tjänsten och mycket talar för att ett stort genomslag, Intresset är givetvis stort och denna lösning följer den ITstrategiska linjen och visionen som landstingen har med, en patient - en journal, menar Rana Ersgård. Webbtidboken Ett område där den svenska vården ännu inte kommit särskilt långt är patientkontakt via webben. Med tjänsten Webbtidboken kan patienten själv boka sin läkartid över Internet. Sjukvårdsmottagningen publicerar ett urval av tider från sin tidbok för att själva spara ner på den tid som sjukvårdspersonen annars skulle behöva lägga ner. Patienten får härigenom tillgång till verktyg som kan föra honom/henne närmare den egna vårdkedjan. Webbtidboken pilotkörs just nu på Aros husläkarmottagning i Uppsala, Prima Familjeläkarmottagning i Västerås samt Marie Alberts vårdcentral i Trollhättan. Båda Patientöversikten och Webbtidboken ligger på själva PMI-plattformen, och kan användas antingen som självständiga tjänster eller alternativt tillsammans med de övriga PMI-tjänsterna. Precis som PMI erbjuds även dessa tjänster på abonnemangsbasis. xtrade BCS som grundnav xtrade BCS utgör det tekniska navet i PMI-tjänsten och sköter säkerheten och kommunikationen med de centrala systemen som hanterar övervakning, loggning och överföring till kommunikationspartners. När ett meddelande ska skickas transporteras det från xtrade Business Hub front-end servrar till en xtrade Business Hub back-end server, där den krävda bearbetningen utförs. I kommunikationen mellan front-end och back-end servrar används xtrm, vilket är xtrade Business Communications Suites TCI/IP protokoll med extra säkerhetsfunktionalitet. Meddelandeauktorisering, kryptering och förhandling sker på användarens sida (kliniker, etc). För att försäkra den bästa säkerheten och tillgängligheten koncentreras tjänstesystemets mest komplexa och känsliga delarna till dess kärna. Detta betyder att användaren inte begär någon specialiserad systemvinning. Tillförlitlighet är speciellt viktigt för oss. Detta gör givetvis att kraven höjs på systemen vi använder. De måste vara robusta när meddelandetrafiken är hög och sedan skalbar för att effektivt kunna utökas när nya krav uppkommer. Man ska även lätt kunna erbjuda integration med nya system och funktioner. xtrade Business Communications Suite är en viktig komponent, menar Ronnie Johannesson. Något som även Per Trana, driftschef på Profdoc Link, håller fast vid, Systemet har fungerat väldigt bra. Vi har ju kört sedan år 2000 och har ännu inte varit med om något haveri. Meddelandetrafiken har ökat från noll meddelanden till 1,5-1,7 milj meddelanden/månad och under denna tid har vi inte heller bytt datamiljö. Just nu är vi mitt upp i ett totalt hårdvarubyte för att vara rustade inför ytterligare ökningar av meddelandemängd. Utbytet kommer även göra det möjligt för oss att kommunicera med nya parter, med hjälp av både gamla och nya tillvägagångssätt. En sak är säker, xtrade kommer vi definitivt att fortsätta med! Version (7)

6 Profdoc Link om framtiden Framtidsutsikten för PMI ser positiv ut. Intresset för effektivisering av meddelandeprocesser finns överallt och desto fler börjar nu inse hur stora förtjänsterna kan bli. Många tilltalas av det faktum att inte behöva byta system och därför kunna slippa en massa krångliga procedurer. Allt flyter genast sömlöst ihop till en enda fungerande helhet, Vår vision är att integrera informationen från olika system och på så sätt göra den tillgänglig för de som behöver det, när de behöver det. Vi samarbetar med många leverantörer av tekniska system för att skapa transparanta kopplingar och ser integration och kommunikationstjänster som moderna verktyg för att kunna bedriva optimal vård, Profdoc Links tjänster finns idag i Storbritannien samt USA. Vår solida infrastruktur och höga säkerhetskrav gör våra lösningar attraktiva och kostnadseffektiva. Konvertering och integration mellan nya system och format görs kontinuerligt och vi ser fram emot nya internationella utmaningar, avslutar Rana Ersgård. PMI användare: Exempel på laboratorieanalyser (svar) Kemlab Mikrobiologilab Pat/Cyt Immunologilabb (finns i varierande omfattning på 17 laboratorier i Sverige) Klinfys och röntgensystem (finns på 48 röntgenlaboratorier i Sverige) Till det kommer andra typer av tjänsteleverantörer såsom SMS-operatör, Apotek (samtliga 950), Försäkringskassan, m.fl. Tjänsteleverantörer Laboratorier Gävle sjukh. lab Halmstad sjukh. lab Helsingborgs Lasarett Karlstad Labmedicin Dalarna (Falun) sjukh. lab Karolinska Universitetslaboratoriet Solna Medilab AB Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge Universitetssjukhuset i Malmö Växjö sjukh. lab Uppsala (Akademiska laboratoriet) Västerås Labmedicin Ängelholm sjukh. lab Capio Diagnostik MAS Huddinge Universitetssjukhus Danderyds Universitetssjukhus Karolinska och Danderyd Sjukhus Röntgen Aleris Röntgen (tidigare M&M Medical AB) Dalarna Röntgenlab Gävleborg Röntgen Medicinsk Röntgen AB Södersjukhuset Västmanland Röntgen och Fysiologilab Capio Diagnostik Röntgen Värmland Röntgen Version (7)

7 Läs mer på Xware AB Sveavägen Stockholm tel , fax Xware AB är ett helsvenskt företag som funnits sedan Vi utvecklar och marknadsför högteknologisk programvara för säker och avancerad informationssamverkan i både civila och militära tillämpningar. Vårt produktkoncept xtrade Business Communications Suite används för att skapa informationssamverkan mellan kunder, leverantörer och parter i olika former av ehandels- eller B2B-lösningar där även trådlös kommunikation kan ingå. Lösningarna grundar sig på avancerade behov inom integration, EDI/Internet, kommunikation och säkerhet. Produkterna används i t ex VAN-tjänster, kommunikationstjänster, meddelandeväxeltjänster, infrastrukturlösningar och centraliserade eller distribuerade navtjänster samt logistiktjänster. Bland våra kunder finns t ex Försvarsmakten, WM-data, Strålfors, TNT Freight Management, Åhléns, Nexus, IBS och Hogia. Version (7)

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-09-10 2 (6) Ökad effektivisering och säkerhet

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-05-07 2 (6) Innovativ IT-outsourcing när den

Läs mer

Integration av affärsprocesser i verkliga livet. WM-data TNT Freight Management Åhléns

Integration av affärsprocesser i verkliga livet. WM-data TNT Freight Management Åhléns Integration av affärsprocesser i verkliga livet WM-data TNT Freight Management Åhléns WM-data ebs en tjänst som sedan kan kompletteras med flera, allt genom en och samma kanal. Bankerna och Posten tillgängliga

Läs mer

Fallstudie Euroute Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar

Fallstudie Euroute Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-23 2

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Referat från IT-kommissionens regionala seminarium om Breddtjänster i Lund den 26 september 2002

Referat från IT-kommissionens regionala seminarium om Breddtjänster i Lund den 26 september 2002 Referat från IT-kommissionens regionala seminarium om Breddtjänster i Lund den 26 september 2002 Seminariet var ett samarrangemang med Region Skåne och ett 60 tal regionala representanter från näringsliv,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm tel 08 410 408

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt.

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt. ANNONS Denna bilaga är utgiven av NCL ANNONS 1 www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL Unik applikation för bättre kvalitet Sid 2 Svenska Kraftnät behövde stabil standard Sid 3 Sid 2 FOTO: HANS GEDDA Tryckeri

Läs mer

Vård-IT-rapporten 2010

Vård-IT-rapporten 2010 1 Vård-IT-rapporten 2010 Enkätundersökningar, flödesstudier och uppföljning av Vård-IT-kartan 2004 Förord Detta är en presentation av UsersAwards undersökning om användarnas erfarenheter av IT i vården.

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen?

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? STS11015 Examensarbete 30 hp Februari 2011 Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? Jämförelse av elektroniska patientjournalsystem Cecilia Lundberg Abstract How does health care IT system really work?

Läs mer