Biobanker och biobankstjänster 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biobanker och biobankstjänster 2011"

Transkript

1 Biobanker och stjänster 2011 Inventering utförd av Nationellt sråd (NBR) I inventering inkluderades er med landsting som huvudman (för vård och/eller forskning) samt Karolinska Institutets Biobank. 1

2 1. Biobanken/Biobanksavdelningen Tabell 1: Inrapporterade er Typ av Antal % Hälso- och Sjukvårds Forskning* Summa * 30 forskningser hos landsting, samt KI Biobank Forksnings = 30 forskningser med landsting som huvudman samt Karolinska Institutets Biobank Tabell 2: Typ av verksamhetsområde Biobank - verksamhetsområde Antal Patologi/Cytologi 17 Mikrobiologi 12 Klinisk kemi 10 Klinisk genetik 2 Immunologi 2 Transfusion 3 Transplantation 4 Gynekologi/Obstetrik 3 Forskning 31 Kombination av flera 3 Annan 12 Summa 99 Tabell 3: Inrapporterade Hälso- och Sjukvårdser vid Universitetssjukhus Patologi/ cytologi Mikro Klin Kemi Klin genetik Immunologi Trans fusion Transplantation Gyn/ Obs Umeå x Uppsala x x x x Örebro x x x x x Stockholm x x X(Tobiasreg) Linköping x x x x x x Sahlgrenska x x x x Lund x x x x x x x Linköping och Lund har Immunologi och transfusionsmedicin i samma Tabell 4: Biobankens lokalisation Finns en på flera Antal % orter/sjukhus Biobanken finns på flera orter/sjukhus Biobanken finns på en lokalisation Okänt 4 4 Summa

3 Tabell 5: Inrapporterade er per landsting (Saknas: Halland, Gotland, Kalmar) Landsting Region Antal Biobanker Pat/ cyt Mikro Klin Kemi Klin gen Imm Tra nsfu s Tra nspl ant Gyn/ Obs Annan Vad Forsk ning Blekinge Södra Dalarna UÖ Reumatologi Gävleborg UÖ Jämtland Norra Kombination - SydÖstra Kombination, Odontologi Kronoberg Södra Norrbotten Norra Öron - utbildning - Region Skåne Södra Kombination Infektionssjukvård Minnesmottagning Stockholm Stockholm PKU-en Karolinska en Vad 9 Kombination Endokrinologi, Kirurgi Transglutaminas registret Capio - hjärtmottagning Vuxenpsykiatri Osteoporosforskning Klinisk forskning BMC 3 Södersjukhusets fo. Danderyds SLSO- KI Stockholm prov (Stat) Södermanland UÖ Infektionssjukvård - Uppsala UÖ Assisterad reproduktion - Övergripande UÖ Onkologi Västerbotten Norra Medicinska en Västernorrland Norra Västmanland UÖ Västra Götaland VG Kombination Gastrokirurgi Hematologi Neuropsykiatri 7 Stressmedicin, Folktandvården Ögon, Ortopedi, Thoraxkirurgi Njurmedicin Örebro UÖ Kliniskt forskningscentrum Östergötland SydÖstra Närsjukvården Barn och ungdomssjukhuset Öronkliniken Njurmedicin SU/S Anestesi och operationscentrum Totalt

4 2. Ackreditering/certifiering Tabell 6: Ackrediterad/certifierad Är en/avdelningen % % ackrediterad/certifierad Ja Ja, som en del i ackrediterad verksamhet Nej, men förbereder Nej Saknas Summa: Tabell 7: Gällande ackreditering/certifiering Av vem Enligt standard SWEDAC Det norske Veritas WMDA 1 0 Saknas Summa: Tabell 8: Verksamheten blev ackrediterad/certifierad Ackrediterad sedan år Saknas Summa: Prov i erna Tabell 9: Lagring av prov i en År då lagring av prov påbörjades Saknas 6 2 Summa:

5 Figur 1: Fördelning av sprov per verksamhetsområde Forskning 3% Mikrobiologi 2% Övrigt* 0.2% Kombination 2% Klinisk kemi 0.5% Patologi/Cytologi 90% PKU 2% * I gruppen övrigt finns prov från klinisk genetik, transplantation, immunologi, transfusion, gynekologi/obstetrik Uppgifterna bygger på antal prov och alikvoter, ej enbart moderprov Information saknas från Halland, Gotland, Kalmar. Tre huvudmän har kombinations-er där flera discipliner ingår. 4. Information om lagrade prov Tabell 10: Elektroniskt lagrad information Information lagrad elektroniskt Elektronisk information sedan år Ja Nej Saknas Saknas Summa:

6 Tabell 11: System för lagring av information Typ av System LIS-system Ex. SafirLis, Analytix, Symapthy, ADBakt, Flexlab, Labstudio, Genesis, Labware LIMS, Prosang, Sapphire, DoReMi, Kebo 39 2 Datamanagement program Ex. BC-gene, Linnéfiler, Prometheus, eget system Kontorsprogram Ex.SAS, Access, Excel, Filemaker, SPSS SBR Svenska sregistret Summa: Tabell 12: Typ av information lagrade i systemen I systemet/filen finns %-andel med informationen %-andel med informationen Information finns på individnivå* Information om diagnos** Information om analysresultat** * Information saknas från 9 vårder och 7 forskningser ** Information saknas från 10 vårder och 7 forskningser Tabell 13: Kodning som används vid lagring av information på individnivå i system/fil Typ av kodning Enbart personnummer 27 1 Enbart annan kodning 6 7 Båda ovanstående förekommer 16 6 Saknas Summa: Tabell 14: Förvaringstemperatur i en Förvaringstemperatur (flera kryss möjliga) Rumstemperatur ºC till -8 ºC ºC till -35 ºC ºC till -85ºC Flytande kväve/-140º 8 7 6

7 Tabell 15: Förvaringstemperatur i erna/verksamhetsområde/huvudman (Flera val möjliga per ) Region Landsting Verksamhetsområde Rums temp +4 till +8ºC -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC Norra Jämtland Kombination 1 1 Norrbotten Annan 1 1 Västerbotten Pat/cyt 1 1 Forskning 1 Västernorrland Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 1 UÖ Dalarna Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Forskning 1 Gävleborg Pat/cyt 1 Mikrobiologi Klinisk kemi Södermanland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 Transplantation 1 Annan 1 Uppsala Pat/cyt Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Annan (2) 1 1 Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning 1 Västmanland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 1 Örebro Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi Immunologi Transfusion Gyn/obs 1 Forskning Stockholm Stockholm Pat/cyt 1 2 Transplantation 1 Annan 1 Forskning (4) SydÖstra Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning (2) 1 Östergötland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk genetik 1 Immunologi 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (5) VG Västra Götaland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi Transfusion 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (7) 4 1 Annan (5) Södra Blekinge Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Kronoberg Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 Transplantation 1 7

8 Region Skåne Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi 1 Klinisk genetik Tarnsfusion 1 Transplantation 1 Forskning (9) 6 5 Annan (3) Information om provsamlingar för vård Blid 2: Fördelning av provtyp i provsamlingar för vård. Avser prov och alikvoter, ej enbart moderprov Serum Blod/Plasma Celler DNA/RNA Övrigt Vävnad Benmärg * av prov i kategorin blod/plasma är prov från PKU-en **Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Region Skånes har enbart information om prov sparade från 1992 inom patologi och från 2009 inom cytologi. Två patologier har ej delat upp antalet glas i en på vävnad respektive cytologi. I dessa två fall har beräkningen med antagandet att 1/5 av glasen är celler och att resten är vävnad. Tabell 16: Antal prov/provtyp i provsamlingar för vård Typ av prov Antal Vävnad Cytologiprov/celler Serum Blod/Plasma* *Av dessa är PKU-prov Benmärg DNA/RNA Övrigt** ** Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Summa:

9 6. Information om provsamlingar insamlade för forskning Figur 3: Fördelning av provtyp i provsamlingar insamlade för forskning. Provsamlingar för forskning finns sparade i forskningser, men även i vårder. Uttag av prov för forskning från provsamlingar tagna för vård och behandling finns redovisade här. Serum DNA/RNA Urin Övrigt* Vävnad Saliv Blod/Plasma *benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 17: Antal prov per provtyp i provsamlingar för forskning Typ av prov Antal Blod/Plasma Serum RNA/ DNA Urin Saliv Vävnad Övrigt* Summa * benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 18: Lagras information om forskningsprovsamlingar integrerat med Sjukvårdsinformation Ja, helt eller delvis 21 3 Nej Saknas 32 4 Summa

10 7. Service för ning för forskning Tabell 19: Följande service erbjuds för forskning X = Rutinen finns hos minst en hos huvudmannen blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rådgivning: Design av skapande av specifika ny remisser provsamling Rådgivning: etikansökan, utformning av forskningspersoninformation Design och tryckning av etiketter Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat t.ex. sansökan, studiedesign, lagring mm sjukvård mm Blekinge 2 Dalarna 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 Kronoberg 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 2 Västmanland 2 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Tabell 20: Service vid erna vård respektive forskning Ja Nej, men vi skulle önska Forskning Forskning Rådgivning vid skapande av ny provsamling (logistik, provtyper etc.) Rådgivning vid etikansökningar och utformning av patientinformation Design av specifika remisser? Design och tryckning av etiketter? Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat: Biobanksansökan, studiedesign, lagring mm

11 Tabell 21: Prislista service för forskning Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Ja, enligt fast prislista Ja, enligt överenskommelse Ja, för viss service Nej, men önskar/planerar sjukvård mm Blekinge 2 1 Dalarna 2 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 1 Kronoberg 1 2 Norrbotten Region Skåne 4 4 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 2 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 8 Stockholm 2 1 KI 1 1 Västerbotten 1 Västra Götaland 6 Örebro 1 Östergötland 1 4 Antal Forsk mm Nej 11

12 8. Klinisk kemi/motsvarande - om blod och andra flytande provtyper Tabell 22: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare när det gäller blod och andra flytande provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Provregistrering Centrifugering Alikvotering 1 DNA/RNA extraktion Annan Hantering 2 sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Automatiserad alikvotering: 1 vardera hos Kronoberg, Uppsala, Örebro och hos KI erbjuder automatiserad alikviotering. Övrig alikvotering är manuell. 2. Kan vara urinmätning, frysförvaring, ackrediteringsbevis, referensintervall, packning av prov för transport, buffy coat/ ficoll-lymfoprep, Preparering av vita blodkroppar från helblod eller benmärg, övrigt enligt överenskommelse 12

13 Tabell 23: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd blod och andra flytande provtyper Om ja.. Ja 13 4 Manuellt arbete Begränsade resurser Kan ej utföra vissa analyser storskaligt Svårt att hantera forskningsprov jourtid Personalbrist Nej 7 5 Tabell 24: Rutiner för lagring och uttag blod och andra flytande provtyper/huvudman. X = Rutinen finns i minst en hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 Dalarna Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI 1 1 Södermanland 1 Uppsala 1 1 Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

14 Tabell 25: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av blod och andra flytande prov per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 Gävleborg Jämtland 1 Kronoberg Norrbotten Region Skåne 2 3 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala 1 Västerbotten Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 Region Skåne 3 2 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm * Övrigt : Örebro, +4 till +8ºC 14

15 9. Patologi frågor om vävnad och andra fasta provtyper Tabell 26: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare, när det gäller vävnad och andra fasta provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Infrysning 1 Snittning TMAtillverkning DNA/RNA extraktion Histologiska/ immunohist okemiska färgningar Provregistrering Molekylärgenetisk analys sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg 1 1 Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm 1 KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal Forsk mm Infrysningsmetod - Stockholm - 80ºC - Uppsala 1 Kontrollerad nedfrysning, i samarbete, inte som service - Uppsala 2-80ºC och kväve - Västerbotten Gasol kyld i flytande kväve - Västernorrland - 80ºC eller enligt önskemål - Västmanland - 80ºCl - Västra Götaland - 70ºC - Örebro Kolsyreis/isopentan, -80ºC frys - Örebro - forskning Snabbinfrysning i köldblandning 15

16 Tabell 27: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd vävnad och andra fasta provtyper Om ja.. Ja 9 0 Personalbrist, resursfråga Begränsningar vid stora mängder Prov måste finnas kvar för patientens vård Klossar lämnas ej alltid ut Begränsat antal stansningar för TMA-tillverkning Bedöms från fall till fall Nej 6 3 Tabell 28: Rutiner för lagring och uttag vävnad och andra fasta provtyper/huvudman. Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 1 Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI Södermanland 1 Uppsala Västerbotten 1 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

17 Tabell 29: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av vävnad och andra fasta provtyper per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala 1 2 Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland 1 1 Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland Antal Forsk mm Planerad utveckling av en Tabell 30: Planerat förändringsarbete och vad finns det vinster att samarbeta kring Ja, angående Forsk Vinster av % Forsk % samarbete Organisation 10 - Ja/Nej 5/1 83/17 0/2 0/100 LIS-system/datasystem 19 7 Ja/Nej 19/4 83/17 6/3 67/33 Lokaler 13 6 Ja/Nej 5/7 42/58 3/6 33/67 Lagring 17 7 Ja/Nej 13/5 72/27 5/5 50/50 Rutiner 15 6 Ja/Nej 13/4 76/24 5/3 63/37 Provhantering 12 4 Ja/Nej 14/5 74/26 4/3 57/43 Annan 3 1 Ja/Nej 4/2 67/33 1/3 25/75 17

18 Tabell 39: Planerat förändringsarbete per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Organisation LIS / Lokaler Lagring Rutiner Provhantering datasystem sjukvård mm Blekinge 2 (SBR) Dalarna 1 (SBR) Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland 1 Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 (SBR) Region Skåne Stockholm KI 1 1 Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm

19 Medverkande er: Medverkande er: Landsting Biobank nr Namn Blekinge 462BD49 Avdelning för patologi och cytologi Blekinge 462BD49 Avdelningen för klinisk mikrobiologi Blekinge 462BD49 Provsamling klinisk kemi Dalarna 874 Biobank för diagnostiska prover Dalarna 874 Mikrobiologi Dalarna 874 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Dalarna 873 Biobank för klinisk forskning och kliniska prövningar Gävleborg 534 Laboratoriemedicin, Patologi/cytologi Gävleborg 536 Laboratoriemedicin, Bakteriologi/virologi Gävleborg 353 Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Jämtland 398 Jll s Biobank 868 Laboratioriemedicinsk kobinationsbank 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank/serologien 510 Odontologiska Institutionen 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank Kronoberg 340BD28 Klinisk patologi och cytologi Kronoberg 340BD45 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Kronoberg 340BD5 Ortopedkirurgen CLV Norrbotten 3 ÖNH-mottagningen Region Skåne 136BD11 BD 11, BD 24, BD 43 Region Skåne 136BD1 Region Skånes, klinisk mikrobiologi Region Skåne 136BD33 BD 33,Klinisk kemi Region Skåne 136BD41 Region Skåne 136DB44 Biobanksavdelning Klinisk immunologi och transfusionmedicin (KIT), Region Skåne 136SC967 Vävnadsbanken i Lund (SC967 regionalt scentrum) Region Skåne 136BD31 BD31 Region Skåne 136BD9 Klinisk forskning BMC Region Skåne 136BD10 Kirurgiska klinikens forskningsavdelning SUS Malmö ing.72 Region Skåne 136BD47 VO Region Skåne 136 Transglutaminasregistret vid medicinska kliniken, gastroenheten, MAS Region Skåne 136BD22 Capio Citykliniken Region Skåne 136BD40 BD 40 Region Skåne 136BD17 Vuxenpsykiatri Lund Region Skåne 136BD50 Enheten för osteoporosforskning Region Skåne 136BD35 Diabetes och endokrinologi BD 35 Region Skåne 136BD3 Infektionskliniken Lund Region Skåne 136BD34 BIKEMA KI 222 KI Biobank Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 366 Biobank Sankt Eriiks ögonsjukhus Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 628 Tobias registret Stockholm 589 SLSO Biobank Stockholm 407 Södersjukhusets Stockholm 514 Danderyds sjukhus AB:s Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 237 PKU-en Södermanland 475 Patolog avd Eskilstuna 19

20 Södermanland 872 Klinisk kemi/mikrobiologi Södermanland 872 Infektionsmottagningen Mälar sjukhuset Eskilstuna Södermanland 872 Landstinget Sörmlands/ Avd. Ortopeden MSE/KSK Uppsala 827 Klinisk patologi och cytologi Uppsala 827 Uppsala Biobank Uppsala 827 KKF virituella BB Uppsala 827 Reproduktionscentrum Uppsala 827 Uppsala Biobank 35 Klinisk patologi, Karlstad 36 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad 39 Onk klin Västerbotten 472 Biobanken VL/Klinisk patologi Västerbotten 472 Biobanken VL/medicinska en Västernorrland 437 Biobank vid avdelningen för patologi och cytologi Västernorrland 438 Biobank Laboratoriemedicin Västernorrland Västmanland 554 Klinsk Patologi Västmanland 84 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad Västmanland 442 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin VG 226 Patologkliniken NU-sjukvården Trollhättan VG 309 Bakteriologiska laboratoriet VG 302 Biobank för klinisk kemi VG 355 Transfusionsmedicin SU VG 448 Gynekologi och Reproduktionsmedicin VG 133 institutet för Stressmedicin VG 764 VC Nygård VG 830 Folktandvårdens VG 361 Ögonforskning VG 672 Ortopedi VG 172 Thoraxkirurgi VG 376 Njurmedicin SU/S VG 342 Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset VG 563 Biobank Gastrikirurgisk forskning och utbildning, verksamhetsområde kirurgi VG 559 VG 248 Biobank Laboratoriemedicin NU-sjukvården VG 313 Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 458 Klinskt forskningscetrum Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 647 Klinisk mikrobiologi Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 417 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Östergötland 185 Kvinnokliniken i Österögtland/avd. för obstetrik och gynekologi Östergötland 421 Anestesi och operationscenterum i Östergötland Östergötland 499 Njurmedicin SU/S Östergötland 416 Öronkliniken Östergötland 516 Baran och ungdomssjukhuset Östergötland 697 Biobank Närsjukvården i västra sjukvårdsdistriktet 20

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 1 Kommentarer Samtliga tabeller och figurer är uppgifter inhämtade

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Vänteläget juli 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Väntande till besök per landsting/region, juli 2011, sorterat på Andel inom 60 dgr,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev Vänteläget september 2013 Uppföljning Kömiljard 131017 rev 131109 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök september 2013 källa Väntetider i vården Besök sep 2013 Grundkrav 2013 Andel inom

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Länets förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare Hitta och titta -lösning avseende

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard Vänteläget maj 2013 Uppföljning Kömiljard 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök maj 2013 Besök 2013 Grundkrav 2013 Andel inom 60 dgr Riket 227548 79% Gotland 1278 94% Östergötland 7760

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer