Biobanker och biobankstjänster 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biobanker och biobankstjänster 2011"

Transkript

1 Biobanker och stjänster 2011 Inventering utförd av Nationellt sråd (NBR) I inventering inkluderades er med landsting som huvudman (för vård och/eller forskning) samt Karolinska Institutets Biobank. 1

2 1. Biobanken/Biobanksavdelningen Tabell 1: Inrapporterade er Typ av Antal % Hälso- och Sjukvårds Forskning* Summa * 30 forskningser hos landsting, samt KI Biobank Forksnings = 30 forskningser med landsting som huvudman samt Karolinska Institutets Biobank Tabell 2: Typ av verksamhetsområde Biobank - verksamhetsområde Antal Patologi/Cytologi 17 Mikrobiologi 12 Klinisk kemi 10 Klinisk genetik 2 Immunologi 2 Transfusion 3 Transplantation 4 Gynekologi/Obstetrik 3 Forskning 31 Kombination av flera 3 Annan 12 Summa 99 Tabell 3: Inrapporterade Hälso- och Sjukvårdser vid Universitetssjukhus Patologi/ cytologi Mikro Klin Kemi Klin genetik Immunologi Trans fusion Transplantation Gyn/ Obs Umeå x Uppsala x x x x Örebro x x x x x Stockholm x x X(Tobiasreg) Linköping x x x x x x Sahlgrenska x x x x Lund x x x x x x x Linköping och Lund har Immunologi och transfusionsmedicin i samma Tabell 4: Biobankens lokalisation Finns en på flera Antal % orter/sjukhus Biobanken finns på flera orter/sjukhus Biobanken finns på en lokalisation Okänt 4 4 Summa

3 Tabell 5: Inrapporterade er per landsting (Saknas: Halland, Gotland, Kalmar) Landsting Region Antal Biobanker Pat/ cyt Mikro Klin Kemi Klin gen Imm Tra nsfu s Tra nspl ant Gyn/ Obs Annan Vad Forsk ning Blekinge Södra Dalarna UÖ Reumatologi Gävleborg UÖ Jämtland Norra Kombination - SydÖstra Kombination, Odontologi Kronoberg Södra Norrbotten Norra Öron - utbildning - Region Skåne Södra Kombination Infektionssjukvård Minnesmottagning Stockholm Stockholm PKU-en Karolinska en Vad 9 Kombination Endokrinologi, Kirurgi Transglutaminas registret Capio - hjärtmottagning Vuxenpsykiatri Osteoporosforskning Klinisk forskning BMC 3 Södersjukhusets fo. Danderyds SLSO- KI Stockholm prov (Stat) Södermanland UÖ Infektionssjukvård - Uppsala UÖ Assisterad reproduktion - Övergripande UÖ Onkologi Västerbotten Norra Medicinska en Västernorrland Norra Västmanland UÖ Västra Götaland VG Kombination Gastrokirurgi Hematologi Neuropsykiatri 7 Stressmedicin, Folktandvården Ögon, Ortopedi, Thoraxkirurgi Njurmedicin Örebro UÖ Kliniskt forskningscentrum Östergötland SydÖstra Närsjukvården Barn och ungdomssjukhuset Öronkliniken Njurmedicin SU/S Anestesi och operationscentrum Totalt

4 2. Ackreditering/certifiering Tabell 6: Ackrediterad/certifierad Är en/avdelningen % % ackrediterad/certifierad Ja Ja, som en del i ackrediterad verksamhet Nej, men förbereder Nej Saknas Summa: Tabell 7: Gällande ackreditering/certifiering Av vem Enligt standard SWEDAC Det norske Veritas WMDA 1 0 Saknas Summa: Tabell 8: Verksamheten blev ackrediterad/certifierad Ackrediterad sedan år Saknas Summa: Prov i erna Tabell 9: Lagring av prov i en År då lagring av prov påbörjades Saknas 6 2 Summa:

5 Figur 1: Fördelning av sprov per verksamhetsområde Forskning 3% Mikrobiologi 2% Övrigt* 0.2% Kombination 2% Klinisk kemi 0.5% Patologi/Cytologi 90% PKU 2% * I gruppen övrigt finns prov från klinisk genetik, transplantation, immunologi, transfusion, gynekologi/obstetrik Uppgifterna bygger på antal prov och alikvoter, ej enbart moderprov Information saknas från Halland, Gotland, Kalmar. Tre huvudmän har kombinations-er där flera discipliner ingår. 4. Information om lagrade prov Tabell 10: Elektroniskt lagrad information Information lagrad elektroniskt Elektronisk information sedan år Ja Nej Saknas Saknas Summa:

6 Tabell 11: System för lagring av information Typ av System LIS-system Ex. SafirLis, Analytix, Symapthy, ADBakt, Flexlab, Labstudio, Genesis, Labware LIMS, Prosang, Sapphire, DoReMi, Kebo 39 2 Datamanagement program Ex. BC-gene, Linnéfiler, Prometheus, eget system Kontorsprogram Ex.SAS, Access, Excel, Filemaker, SPSS SBR Svenska sregistret Summa: Tabell 12: Typ av information lagrade i systemen I systemet/filen finns %-andel med informationen %-andel med informationen Information finns på individnivå* Information om diagnos** Information om analysresultat** * Information saknas från 9 vårder och 7 forskningser ** Information saknas från 10 vårder och 7 forskningser Tabell 13: Kodning som används vid lagring av information på individnivå i system/fil Typ av kodning Enbart personnummer 27 1 Enbart annan kodning 6 7 Båda ovanstående förekommer 16 6 Saknas Summa: Tabell 14: Förvaringstemperatur i en Förvaringstemperatur (flera kryss möjliga) Rumstemperatur ºC till -8 ºC ºC till -35 ºC ºC till -85ºC Flytande kväve/-140º 8 7 6

7 Tabell 15: Förvaringstemperatur i erna/verksamhetsområde/huvudman (Flera val möjliga per ) Region Landsting Verksamhetsområde Rums temp +4 till +8ºC -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC Norra Jämtland Kombination 1 1 Norrbotten Annan 1 1 Västerbotten Pat/cyt 1 1 Forskning 1 Västernorrland Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 1 UÖ Dalarna Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Forskning 1 Gävleborg Pat/cyt 1 Mikrobiologi Klinisk kemi Södermanland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 Transplantation 1 Annan 1 Uppsala Pat/cyt Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Annan (2) 1 1 Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning 1 Västmanland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 1 Örebro Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi Immunologi Transfusion Gyn/obs 1 Forskning Stockholm Stockholm Pat/cyt 1 2 Transplantation 1 Annan 1 Forskning (4) SydÖstra Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning (2) 1 Östergötland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk genetik 1 Immunologi 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (5) VG Västra Götaland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi Transfusion 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (7) 4 1 Annan (5) Södra Blekinge Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Kronoberg Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 Transplantation 1 7

8 Region Skåne Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi 1 Klinisk genetik Tarnsfusion 1 Transplantation 1 Forskning (9) 6 5 Annan (3) Information om provsamlingar för vård Blid 2: Fördelning av provtyp i provsamlingar för vård. Avser prov och alikvoter, ej enbart moderprov Serum Blod/Plasma Celler DNA/RNA Övrigt Vävnad Benmärg * av prov i kategorin blod/plasma är prov från PKU-en **Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Region Skånes har enbart information om prov sparade från 1992 inom patologi och från 2009 inom cytologi. Två patologier har ej delat upp antalet glas i en på vävnad respektive cytologi. I dessa två fall har beräkningen med antagandet att 1/5 av glasen är celler och att resten är vävnad. Tabell 16: Antal prov/provtyp i provsamlingar för vård Typ av prov Antal Vävnad Cytologiprov/celler Serum Blod/Plasma* *Av dessa är PKU-prov Benmärg DNA/RNA Övrigt** ** Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Summa:

9 6. Information om provsamlingar insamlade för forskning Figur 3: Fördelning av provtyp i provsamlingar insamlade för forskning. Provsamlingar för forskning finns sparade i forskningser, men även i vårder. Uttag av prov för forskning från provsamlingar tagna för vård och behandling finns redovisade här. Serum DNA/RNA Urin Övrigt* Vävnad Saliv Blod/Plasma *benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 17: Antal prov per provtyp i provsamlingar för forskning Typ av prov Antal Blod/Plasma Serum RNA/ DNA Urin Saliv Vävnad Övrigt* Summa * benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 18: Lagras information om forskningsprovsamlingar integrerat med Sjukvårdsinformation Ja, helt eller delvis 21 3 Nej Saknas 32 4 Summa

10 7. Service för ning för forskning Tabell 19: Följande service erbjuds för forskning X = Rutinen finns hos minst en hos huvudmannen blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rådgivning: Design av skapande av specifika ny remisser provsamling Rådgivning: etikansökan, utformning av forskningspersoninformation Design och tryckning av etiketter Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat t.ex. sansökan, studiedesign, lagring mm sjukvård mm Blekinge 2 Dalarna 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 Kronoberg 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 2 Västmanland 2 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Tabell 20: Service vid erna vård respektive forskning Ja Nej, men vi skulle önska Forskning Forskning Rådgivning vid skapande av ny provsamling (logistik, provtyper etc.) Rådgivning vid etikansökningar och utformning av patientinformation Design av specifika remisser? Design och tryckning av etiketter? Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat: Biobanksansökan, studiedesign, lagring mm

11 Tabell 21: Prislista service för forskning Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Ja, enligt fast prislista Ja, enligt överenskommelse Ja, för viss service Nej, men önskar/planerar sjukvård mm Blekinge 2 1 Dalarna 2 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 1 Kronoberg 1 2 Norrbotten Region Skåne 4 4 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 2 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 8 Stockholm 2 1 KI 1 1 Västerbotten 1 Västra Götaland 6 Örebro 1 Östergötland 1 4 Antal Forsk mm Nej 11

12 8. Klinisk kemi/motsvarande - om blod och andra flytande provtyper Tabell 22: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare när det gäller blod och andra flytande provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Provregistrering Centrifugering Alikvotering 1 DNA/RNA extraktion Annan Hantering 2 sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Automatiserad alikvotering: 1 vardera hos Kronoberg, Uppsala, Örebro och hos KI erbjuder automatiserad alikviotering. Övrig alikvotering är manuell. 2. Kan vara urinmätning, frysförvaring, ackrediteringsbevis, referensintervall, packning av prov för transport, buffy coat/ ficoll-lymfoprep, Preparering av vita blodkroppar från helblod eller benmärg, övrigt enligt överenskommelse 12

13 Tabell 23: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd blod och andra flytande provtyper Om ja.. Ja 13 4 Manuellt arbete Begränsade resurser Kan ej utföra vissa analyser storskaligt Svårt att hantera forskningsprov jourtid Personalbrist Nej 7 5 Tabell 24: Rutiner för lagring och uttag blod och andra flytande provtyper/huvudman. X = Rutinen finns i minst en hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 Dalarna Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI 1 1 Södermanland 1 Uppsala 1 1 Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

14 Tabell 25: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av blod och andra flytande prov per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 Gävleborg Jämtland 1 Kronoberg Norrbotten Region Skåne 2 3 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala 1 Västerbotten Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 Region Skåne 3 2 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm * Övrigt : Örebro, +4 till +8ºC 14

15 9. Patologi frågor om vävnad och andra fasta provtyper Tabell 26: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare, när det gäller vävnad och andra fasta provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Infrysning 1 Snittning TMAtillverkning DNA/RNA extraktion Histologiska/ immunohist okemiska färgningar Provregistrering Molekylärgenetisk analys sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg 1 1 Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm 1 KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal Forsk mm Infrysningsmetod - Stockholm - 80ºC - Uppsala 1 Kontrollerad nedfrysning, i samarbete, inte som service - Uppsala 2-80ºC och kväve - Västerbotten Gasol kyld i flytande kväve - Västernorrland - 80ºC eller enligt önskemål - Västmanland - 80ºCl - Västra Götaland - 70ºC - Örebro Kolsyreis/isopentan, -80ºC frys - Örebro - forskning Snabbinfrysning i köldblandning 15

16 Tabell 27: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd vävnad och andra fasta provtyper Om ja.. Ja 9 0 Personalbrist, resursfråga Begränsningar vid stora mängder Prov måste finnas kvar för patientens vård Klossar lämnas ej alltid ut Begränsat antal stansningar för TMA-tillverkning Bedöms från fall till fall Nej 6 3 Tabell 28: Rutiner för lagring och uttag vävnad och andra fasta provtyper/huvudman. Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 1 Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI Södermanland 1 Uppsala Västerbotten 1 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

17 Tabell 29: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av vävnad och andra fasta provtyper per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala 1 2 Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland 1 1 Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland Antal Forsk mm Planerad utveckling av en Tabell 30: Planerat förändringsarbete och vad finns det vinster att samarbeta kring Ja, angående Forsk Vinster av % Forsk % samarbete Organisation 10 - Ja/Nej 5/1 83/17 0/2 0/100 LIS-system/datasystem 19 7 Ja/Nej 19/4 83/17 6/3 67/33 Lokaler 13 6 Ja/Nej 5/7 42/58 3/6 33/67 Lagring 17 7 Ja/Nej 13/5 72/27 5/5 50/50 Rutiner 15 6 Ja/Nej 13/4 76/24 5/3 63/37 Provhantering 12 4 Ja/Nej 14/5 74/26 4/3 57/43 Annan 3 1 Ja/Nej 4/2 67/33 1/3 25/75 17

18 Tabell 39: Planerat förändringsarbete per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Organisation LIS / Lokaler Lagring Rutiner Provhantering datasystem sjukvård mm Blekinge 2 (SBR) Dalarna 1 (SBR) Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland 1 Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 (SBR) Region Skåne Stockholm KI 1 1 Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm

19 Medverkande er: Medverkande er: Landsting Biobank nr Namn Blekinge 462BD49 Avdelning för patologi och cytologi Blekinge 462BD49 Avdelningen för klinisk mikrobiologi Blekinge 462BD49 Provsamling klinisk kemi Dalarna 874 Biobank för diagnostiska prover Dalarna 874 Mikrobiologi Dalarna 874 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Dalarna 873 Biobank för klinisk forskning och kliniska prövningar Gävleborg 534 Laboratoriemedicin, Patologi/cytologi Gävleborg 536 Laboratoriemedicin, Bakteriologi/virologi Gävleborg 353 Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Jämtland 398 Jll s Biobank 868 Laboratioriemedicinsk kobinationsbank 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank/serologien 510 Odontologiska Institutionen 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank Kronoberg 340BD28 Klinisk patologi och cytologi Kronoberg 340BD45 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Kronoberg 340BD5 Ortopedkirurgen CLV Norrbotten 3 ÖNH-mottagningen Region Skåne 136BD11 BD 11, BD 24, BD 43 Region Skåne 136BD1 Region Skånes, klinisk mikrobiologi Region Skåne 136BD33 BD 33,Klinisk kemi Region Skåne 136BD41 Region Skåne 136DB44 Biobanksavdelning Klinisk immunologi och transfusionmedicin (KIT), Region Skåne 136SC967 Vävnadsbanken i Lund (SC967 regionalt scentrum) Region Skåne 136BD31 BD31 Region Skåne 136BD9 Klinisk forskning BMC Region Skåne 136BD10 Kirurgiska klinikens forskningsavdelning SUS Malmö ing.72 Region Skåne 136BD47 VO Region Skåne 136 Transglutaminasregistret vid medicinska kliniken, gastroenheten, MAS Region Skåne 136BD22 Capio Citykliniken Region Skåne 136BD40 BD 40 Region Skåne 136BD17 Vuxenpsykiatri Lund Region Skåne 136BD50 Enheten för osteoporosforskning Region Skåne 136BD35 Diabetes och endokrinologi BD 35 Region Skåne 136BD3 Infektionskliniken Lund Region Skåne 136BD34 BIKEMA KI 222 KI Biobank Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 366 Biobank Sankt Eriiks ögonsjukhus Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 628 Tobias registret Stockholm 589 SLSO Biobank Stockholm 407 Södersjukhusets Stockholm 514 Danderyds sjukhus AB:s Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 237 PKU-en Södermanland 475 Patolog avd Eskilstuna 19

20 Södermanland 872 Klinisk kemi/mikrobiologi Södermanland 872 Infektionsmottagningen Mälar sjukhuset Eskilstuna Södermanland 872 Landstinget Sörmlands/ Avd. Ortopeden MSE/KSK Uppsala 827 Klinisk patologi och cytologi Uppsala 827 Uppsala Biobank Uppsala 827 KKF virituella BB Uppsala 827 Reproduktionscentrum Uppsala 827 Uppsala Biobank 35 Klinisk patologi, Karlstad 36 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad 39 Onk klin Västerbotten 472 Biobanken VL/Klinisk patologi Västerbotten 472 Biobanken VL/medicinska en Västernorrland 437 Biobank vid avdelningen för patologi och cytologi Västernorrland 438 Biobank Laboratoriemedicin Västernorrland Västmanland 554 Klinsk Patologi Västmanland 84 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad Västmanland 442 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin VG 226 Patologkliniken NU-sjukvården Trollhättan VG 309 Bakteriologiska laboratoriet VG 302 Biobank för klinisk kemi VG 355 Transfusionsmedicin SU VG 448 Gynekologi och Reproduktionsmedicin VG 133 institutet för Stressmedicin VG 764 VC Nygård VG 830 Folktandvårdens VG 361 Ögonforskning VG 672 Ortopedi VG 172 Thoraxkirurgi VG 376 Njurmedicin SU/S VG 342 Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset VG 563 Biobank Gastrikirurgisk forskning och utbildning, verksamhetsområde kirurgi VG 559 VG 248 Biobank Laboratoriemedicin NU-sjukvården VG 313 Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 458 Klinskt forskningscetrum Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 647 Klinisk mikrobiologi Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 417 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Östergötland 185 Kvinnokliniken i Österögtland/avd. för obstetrik och gynekologi Östergötland 421 Anestesi och operationscenterum i Östergötland Östergötland 499 Njurmedicin SU/S Östergötland 416 Öronkliniken Östergötland 516 Baran och ungdomssjukhuset Östergötland 697 Biobank Närsjukvården i västra sjukvårdsdistriktet 20

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

IT-stöd vid kundkontakter

IT-stöd vid kundkontakter IT-stöd vid kundkontakter Har tekniken och storleken någon betydelse? Diagnostikforum 2013 Min utgångspunkt Är biomedicinsk analytiker och arbetar idag som IT-kundkoordinator inom vår IT-organisation (10

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvalitet ur ett kundperspektiv. Har tekniken och storleken någon betydelse?

Kvalitet ur ett kundperspektiv. Har tekniken och storleken någon betydelse? Kvalitet ur ett kundperspektiv Har tekniken och storleken någon betydelse? Min utgångspunkt Är biomedicinsk analytiker och arbetar idag som IT-kundkoordinator inom vår IT-organisation (10 st) Den första

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer