Biobanker och biobankstjänster 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biobanker och biobankstjänster 2011"

Transkript

1 Biobanker och stjänster 2011 Inventering utförd av Nationellt sråd (NBR) I inventering inkluderades er med landsting som huvudman (för vård och/eller forskning) samt Karolinska Institutets Biobank. 1

2 1. Biobanken/Biobanksavdelningen Tabell 1: Inrapporterade er Typ av Antal % Hälso- och Sjukvårds Forskning* Summa * 30 forskningser hos landsting, samt KI Biobank Forksnings = 30 forskningser med landsting som huvudman samt Karolinska Institutets Biobank Tabell 2: Typ av verksamhetsområde Biobank - verksamhetsområde Antal Patologi/Cytologi 17 Mikrobiologi 12 Klinisk kemi 10 Klinisk genetik 2 Immunologi 2 Transfusion 3 Transplantation 4 Gynekologi/Obstetrik 3 Forskning 31 Kombination av flera 3 Annan 12 Summa 99 Tabell 3: Inrapporterade Hälso- och Sjukvårdser vid Universitetssjukhus Patologi/ cytologi Mikro Klin Kemi Klin genetik Immunologi Trans fusion Transplantation Gyn/ Obs Umeå x Uppsala x x x x Örebro x x x x x Stockholm x x X(Tobiasreg) Linköping x x x x x x Sahlgrenska x x x x Lund x x x x x x x Linköping och Lund har Immunologi och transfusionsmedicin i samma Tabell 4: Biobankens lokalisation Finns en på flera Antal % orter/sjukhus Biobanken finns på flera orter/sjukhus Biobanken finns på en lokalisation Okänt 4 4 Summa

3 Tabell 5: Inrapporterade er per landsting (Saknas: Halland, Gotland, Kalmar) Landsting Region Antal Biobanker Pat/ cyt Mikro Klin Kemi Klin gen Imm Tra nsfu s Tra nspl ant Gyn/ Obs Annan Vad Forsk ning Blekinge Södra Dalarna UÖ Reumatologi Gävleborg UÖ Jämtland Norra Kombination - SydÖstra Kombination, Odontologi Kronoberg Södra Norrbotten Norra Öron - utbildning - Region Skåne Södra Kombination Infektionssjukvård Minnesmottagning Stockholm Stockholm PKU-en Karolinska en Vad 9 Kombination Endokrinologi, Kirurgi Transglutaminas registret Capio - hjärtmottagning Vuxenpsykiatri Osteoporosforskning Klinisk forskning BMC 3 Södersjukhusets fo. Danderyds SLSO- KI Stockholm prov (Stat) Södermanland UÖ Infektionssjukvård - Uppsala UÖ Assisterad reproduktion - Övergripande UÖ Onkologi Västerbotten Norra Medicinska en Västernorrland Norra Västmanland UÖ Västra Götaland VG Kombination Gastrokirurgi Hematologi Neuropsykiatri 7 Stressmedicin, Folktandvården Ögon, Ortopedi, Thoraxkirurgi Njurmedicin Örebro UÖ Kliniskt forskningscentrum Östergötland SydÖstra Närsjukvården Barn och ungdomssjukhuset Öronkliniken Njurmedicin SU/S Anestesi och operationscentrum Totalt

4 2. Ackreditering/certifiering Tabell 6: Ackrediterad/certifierad Är en/avdelningen % % ackrediterad/certifierad Ja Ja, som en del i ackrediterad verksamhet Nej, men förbereder Nej Saknas Summa: Tabell 7: Gällande ackreditering/certifiering Av vem Enligt standard SWEDAC Det norske Veritas WMDA 1 0 Saknas Summa: Tabell 8: Verksamheten blev ackrediterad/certifierad Ackrediterad sedan år Saknas Summa: Prov i erna Tabell 9: Lagring av prov i en År då lagring av prov påbörjades Saknas 6 2 Summa:

5 Figur 1: Fördelning av sprov per verksamhetsområde Forskning 3% Mikrobiologi 2% Övrigt* 0.2% Kombination 2% Klinisk kemi 0.5% Patologi/Cytologi 90% PKU 2% * I gruppen övrigt finns prov från klinisk genetik, transplantation, immunologi, transfusion, gynekologi/obstetrik Uppgifterna bygger på antal prov och alikvoter, ej enbart moderprov Information saknas från Halland, Gotland, Kalmar. Tre huvudmän har kombinations-er där flera discipliner ingår. 4. Information om lagrade prov Tabell 10: Elektroniskt lagrad information Information lagrad elektroniskt Elektronisk information sedan år Ja Nej Saknas Saknas Summa:

6 Tabell 11: System för lagring av information Typ av System LIS-system Ex. SafirLis, Analytix, Symapthy, ADBakt, Flexlab, Labstudio, Genesis, Labware LIMS, Prosang, Sapphire, DoReMi, Kebo 39 2 Datamanagement program Ex. BC-gene, Linnéfiler, Prometheus, eget system Kontorsprogram Ex.SAS, Access, Excel, Filemaker, SPSS SBR Svenska sregistret Summa: Tabell 12: Typ av information lagrade i systemen I systemet/filen finns %-andel med informationen %-andel med informationen Information finns på individnivå* Information om diagnos** Information om analysresultat** * Information saknas från 9 vårder och 7 forskningser ** Information saknas från 10 vårder och 7 forskningser Tabell 13: Kodning som används vid lagring av information på individnivå i system/fil Typ av kodning Enbart personnummer 27 1 Enbart annan kodning 6 7 Båda ovanstående förekommer 16 6 Saknas Summa: Tabell 14: Förvaringstemperatur i en Förvaringstemperatur (flera kryss möjliga) Rumstemperatur ºC till -8 ºC ºC till -35 ºC ºC till -85ºC Flytande kväve/-140º 8 7 6

7 Tabell 15: Förvaringstemperatur i erna/verksamhetsområde/huvudman (Flera val möjliga per ) Region Landsting Verksamhetsområde Rums temp +4 till +8ºC -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC Norra Jämtland Kombination 1 1 Norrbotten Annan 1 1 Västerbotten Pat/cyt 1 1 Forskning 1 Västernorrland Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 1 UÖ Dalarna Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Forskning 1 Gävleborg Pat/cyt 1 Mikrobiologi Klinisk kemi Södermanland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 Transplantation 1 Annan 1 Uppsala Pat/cyt Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Annan (2) 1 1 Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning 1 Västmanland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 1 Örebro Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi Immunologi Transfusion Gyn/obs 1 Forskning Stockholm Stockholm Pat/cyt 1 2 Transplantation 1 Annan 1 Forskning (4) SydÖstra Pat/cyt Mikrobiologi 1 Forskning (2) 1 Östergötland Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk genetik 1 Immunologi 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (5) VG Västra Götaland Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi Transfusion 1 1 Gyn/Obs 1 Forskning (7) 4 1 Annan (5) Södra Blekinge Pat/cyt 1 1 Mikrobiologi 1 Klinisk kemi 1 Kronoberg Pat/cyt 1 1 Klinisk kemi 1 Transplantation 1 7

8 Region Skåne Pat/cyt 1 Mikrobiologi 1 1 Klinisk kemi 1 Klinisk genetik Tarnsfusion 1 Transplantation 1 Forskning (9) 6 5 Annan (3) Information om provsamlingar för vård Blid 2: Fördelning av provtyp i provsamlingar för vård. Avser prov och alikvoter, ej enbart moderprov Serum Blod/Plasma Celler DNA/RNA Övrigt Vävnad Benmärg * av prov i kategorin blod/plasma är prov från PKU-en **Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Region Skånes har enbart information om prov sparade från 1992 inom patologi och från 2009 inom cytologi. Två patologier har ej delat upp antalet glas i en på vävnad respektive cytologi. I dessa två fall har beräkningen med antagandet att 1/5 av glasen är celler och att resten är vävnad. Tabell 16: Antal prov/provtyp i provsamlingar för vård Typ av prov Antal Vävnad Cytologiprov/celler Serum Blod/Plasma* *Av dessa är PKU-prov Benmärg DNA/RNA Övrigt** ** Likvor, urin, äggceller, spermier, embryon, feaces Summa:

9 6. Information om provsamlingar insamlade för forskning Figur 3: Fördelning av provtyp i provsamlingar insamlade för forskning. Provsamlingar för forskning finns sparade i forskningser, men även i vårder. Uttag av prov för forskning från provsamlingar tagna för vård och behandling finns redovisade här. Serum DNA/RNA Urin Övrigt* Vävnad Saliv Blod/Plasma *benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 17: Antal prov per provtyp i provsamlingar för forskning Typ av prov Antal Blod/Plasma Serum RNA/ DNA Urin Saliv Vävnad Övrigt* Summa * benmärg, bröstmjölk, celler, dialysat, embryon, faeces, hår, sputum, tänder Tabell 18: Lagras information om forskningsprovsamlingar integrerat med Sjukvårdsinformation Ja, helt eller delvis 21 3 Nej Saknas 32 4 Summa

10 7. Service för ning för forskning Tabell 19: Följande service erbjuds för forskning X = Rutinen finns hos minst en hos huvudmannen blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rådgivning: Design av skapande av specifika ny remisser provsamling Rådgivning: etikansökan, utformning av forskningspersoninformation Design och tryckning av etiketter Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat t.ex. sansökan, studiedesign, lagring mm sjukvård mm Blekinge 2 Dalarna 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 Kronoberg 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 2 Västmanland 2 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Tabell 20: Service vid erna vård respektive forskning Ja Nej, men vi skulle önska Forskning Forskning Rådgivning vid skapande av ny provsamling (logistik, provtyper etc.) Rådgivning vid etikansökningar och utformning av patientinformation Design av specifika remisser? Design och tryckning av etiketter? Kallelse av studiedeltagare Registrering av samtycke Annat: Biobanksansökan, studiedesign, lagring mm

11 Tabell 21: Prislista service för forskning Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Ja, enligt fast prislista Ja, enligt överenskommelse Ja, för viss service Nej, men önskar/planerar sjukvård mm Blekinge 2 1 Dalarna 2 1 Gävleborg 1 Jämtland 1 1 Kronoberg 1 2 Norrbotten Region Skåne 4 4 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 2 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 8 Stockholm 2 1 KI 1 1 Västerbotten 1 Västra Götaland 6 Örebro 1 Östergötland 1 4 Antal Forsk mm Nej 11

12 8. Klinisk kemi/motsvarande - om blod och andra flytande provtyper Tabell 22: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare när det gäller blod och andra flytande provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Provregistrering Centrifugering Alikvotering 1 DNA/RNA extraktion Annan Hantering 2 sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm Automatiserad alikvotering: 1 vardera hos Kronoberg, Uppsala, Örebro och hos KI erbjuder automatiserad alikviotering. Övrig alikvotering är manuell. 2. Kan vara urinmätning, frysförvaring, ackrediteringsbevis, referensintervall, packning av prov för transport, buffy coat/ ficoll-lymfoprep, Preparering av vita blodkroppar från helblod eller benmärg, övrigt enligt överenskommelse 12

13 Tabell 23: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd blod och andra flytande provtyper Om ja.. Ja 13 4 Manuellt arbete Begränsade resurser Kan ej utföra vissa analyser storskaligt Svårt att hantera forskningsprov jourtid Personalbrist Nej 7 5 Tabell 24: Rutiner för lagring och uttag blod och andra flytande provtyper/huvudman. X = Rutinen finns i minst en hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 Dalarna Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI 1 1 Södermanland 1 Uppsala 1 1 Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

14 Tabell 25: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av blod och andra flytande prov per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 Gävleborg Jämtland 1 Kronoberg Norrbotten Region Skåne 2 3 Stockholm Södermanland 1 1 Uppsala 1 Västerbotten Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 Region Skåne 3 2 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm * Övrigt : Örebro, +4 till +8ºC 14

15 9. Patologi frågor om vävnad och andra fasta provtyper Tabell 26: Vilken provhantering/provberedning erbjuds forskare, när det gäller vävnad och andra fasta provtyper? Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Infrysning 1 Snittning TMAtillverkning DNA/RNA extraktion Histologiska/ immunohist okemiska färgningar Provregistrering Molekylärgenetisk analys sjukvård mm Blekinge Dalarna Gävleborg 1 1 Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne Stockholm 1 KI Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland 1 1 Antal Forsk mm Infrysningsmetod - Stockholm - 80ºC - Uppsala 1 Kontrollerad nedfrysning, i samarbete, inte som service - Uppsala 2-80ºC och kväve - Västerbotten Gasol kyld i flytande kväve - Västernorrland - 80ºC eller enligt önskemål - Västmanland - 80ºCl - Västra Götaland - 70ºC - Örebro Kolsyreis/isopentan, -80ºC frys - Örebro - forskning Snabbinfrysning i köldblandning 15

16 Tabell 27: Begränsningar i hantering angående provtyp eller mängd vävnad och andra fasta provtyper Om ja.. Ja 9 0 Personalbrist, resursfråga Begränsningar vid stora mängder Prov måste finnas kvar för patientens vård Klossar lämnas ej alltid ut Begränsat antal stansningar för TMA-tillverkning Bedöms från fall till fall Nej 6 3 Tabell 28: Rutiner för lagring och uttag vävnad och andra fasta provtyper/huvudman. Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Lagring erbjuds i Plats för egen frys Rutiner finns för uttag ens frys Forskning Forskning Forskning Blekinge 1 1 Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland 1 1 Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm KI Södermanland 1 Uppsala Västerbotten 1 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland Örebro Östergötland Antal

17 Tabell 29: Lagringstemperaturer som erbjuds för forskning av vävnad och andra fasta provtyper per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Rums temp -18 till -35ºC -60 till -85ºC Flytandekväve / -140ºC sjukvård mm Blekinge Dalarna 1 1 Gävleborg Jämtland Kronoberg 1 1 Norrbotten Region Skåne Stockholm 1 Södermanland Uppsala 1 2 Västerbotten 1 Västernorrland 1 1 Västmanland 1 1 Västra Götaland 1 1 Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna Region Skåne 1 Stockholm KI Västerbotten Västra Götaland Örebro 1 1 Östergötland Antal Forsk mm Planerad utveckling av en Tabell 30: Planerat förändringsarbete och vad finns det vinster att samarbeta kring Ja, angående Forsk Vinster av % Forsk % samarbete Organisation 10 - Ja/Nej 5/1 83/17 0/2 0/100 LIS-system/datasystem 19 7 Ja/Nej 19/4 83/17 6/3 67/33 Lokaler 13 6 Ja/Nej 5/7 42/58 3/6 33/67 Lagring 17 7 Ja/Nej 13/5 72/27 5/5 50/50 Rutiner 15 6 Ja/Nej 13/4 76/24 5/3 63/37 Provhantering 12 4 Ja/Nej 14/5 74/26 4/3 57/43 Annan 3 1 Ja/Nej 4/2 67/33 1/3 25/75 17

18 Tabell 39: Planerat förändringsarbete per huvudman Siffra = Rutinen finns hos minst detta antal er hos huvudmannen Blank = Rutinen finns ej eller svar saknas Organisation LIS / Lokaler Lagring Rutiner Provhantering datasystem sjukvård mm Blekinge 2 (SBR) Dalarna 1 (SBR) Gävleborg Jämtland Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Södermanland 1 Uppsala Västerbotten Västernorrland 1 Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal vård mm forskning mm Dalarna 1 (SBR) Region Skåne Stockholm KI 1 1 Västerbotten Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Forsk mm

19 Medverkande er: Medverkande er: Landsting Biobank nr Namn Blekinge 462BD49 Avdelning för patologi och cytologi Blekinge 462BD49 Avdelningen för klinisk mikrobiologi Blekinge 462BD49 Provsamling klinisk kemi Dalarna 874 Biobank för diagnostiska prover Dalarna 874 Mikrobiologi Dalarna 874 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Dalarna 873 Biobank för klinisk forskning och kliniska prövningar Gävleborg 534 Laboratoriemedicin, Patologi/cytologi Gävleborg 536 Laboratoriemedicin, Bakteriologi/virologi Gävleborg 353 Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Jämtland 398 Jll s Biobank 868 Laboratioriemedicinsk kobinationsbank 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank/serologien 510 Odontologiska Institutionen 868 Laboratoriemedicinsk kombinationsbank Kronoberg 340BD28 Klinisk patologi och cytologi Kronoberg 340BD45 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Kronoberg 340BD5 Ortopedkirurgen CLV Norrbotten 3 ÖNH-mottagningen Region Skåne 136BD11 BD 11, BD 24, BD 43 Region Skåne 136BD1 Region Skånes, klinisk mikrobiologi Region Skåne 136BD33 BD 33,Klinisk kemi Region Skåne 136BD41 Region Skåne 136DB44 Biobanksavdelning Klinisk immunologi och transfusionmedicin (KIT), Region Skåne 136SC967 Vävnadsbanken i Lund (SC967 regionalt scentrum) Region Skåne 136BD31 BD31 Region Skåne 136BD9 Klinisk forskning BMC Region Skåne 136BD10 Kirurgiska klinikens forskningsavdelning SUS Malmö ing.72 Region Skåne 136BD47 VO Region Skåne 136 Transglutaminasregistret vid medicinska kliniken, gastroenheten, MAS Region Skåne 136BD22 Capio Citykliniken Region Skåne 136BD40 BD 40 Region Skåne 136BD17 Vuxenpsykiatri Lund Region Skåne 136BD50 Enheten för osteoporosforskning Region Skåne 136BD35 Diabetes och endokrinologi BD 35 Region Skåne 136BD3 Infektionskliniken Lund Region Skåne 136BD34 BIKEMA KI 222 KI Biobank Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 366 Biobank Sankt Eriiks ögonsjukhus Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 628 Tobias registret Stockholm 589 SLSO Biobank Stockholm 407 Södersjukhusets Stockholm 514 Danderyds sjukhus AB:s Stockholm 406 Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 237 PKU-en Södermanland 475 Patolog avd Eskilstuna 19

20 Södermanland 872 Klinisk kemi/mikrobiologi Södermanland 872 Infektionsmottagningen Mälar sjukhuset Eskilstuna Södermanland 872 Landstinget Sörmlands/ Avd. Ortopeden MSE/KSK Uppsala 827 Klinisk patologi och cytologi Uppsala 827 Uppsala Biobank Uppsala 827 KKF virituella BB Uppsala 827 Reproduktionscentrum Uppsala 827 Uppsala Biobank 35 Klinisk patologi, Karlstad 36 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad 39 Onk klin Västerbotten 472 Biobanken VL/Klinisk patologi Västerbotten 472 Biobanken VL/medicinska en Västernorrland 437 Biobank vid avdelningen för patologi och cytologi Västernorrland 438 Biobank Laboratoriemedicin Västernorrland Västmanland 554 Klinsk Patologi Västmanland 84 Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad Västmanland 442 Klinisk kemi och Transfusionsmedicin VG 226 Patologkliniken NU-sjukvården Trollhättan VG 309 Bakteriologiska laboratoriet VG 302 Biobank för klinisk kemi VG 355 Transfusionsmedicin SU VG 448 Gynekologi och Reproduktionsmedicin VG 133 institutet för Stressmedicin VG 764 VC Nygård VG 830 Folktandvårdens VG 361 Ögonforskning VG 672 Ortopedi VG 172 Thoraxkirurgi VG 376 Njurmedicin SU/S VG 342 Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset VG 563 Biobank Gastrikirurgisk forskning och utbildning, verksamhetsområde kirurgi VG 559 VG 248 Biobank Laboratoriemedicin NU-sjukvården VG 313 Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 454 klinisk laboratoriemedicin Örebro 458 Klinskt forskningscetrum Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 647 Klinisk mikrobiologi Östergötland 413 Klinisk Patologi och Klinisk genetik Östergötland 417 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Östergötland 185 Kvinnokliniken i Österögtland/avd. för obstetrik och gynekologi Östergötland 421 Anestesi och operationscenterum i Östergötland Östergötland 499 Njurmedicin SU/S Östergötland 416 Öronkliniken Östergötland 516 Baran och ungdomssjukhuset Östergötland 697 Biobank Närsjukvården i västra sjukvårdsdistriktet 20

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Forsloiingsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

Forsloiingsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-27 LS 1310-1276 Handläggare: Lena Brynne Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ankom

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård

Strukturerad journalgranskning inom somatisk slutenvård -10-12 Dnr 5.2-39265/2010 1(5) Strukturerad journalgranskning atisk slutenvård En inventering av användningen år I juni fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av i hur

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING Information till ansökan, se bilaga och Vägledningar (www.epn.se) Till Regionala etikprövningsnämnden i: Stockholm, Karolinska Institutet Den regionala

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi

Svensk Kataraktkirurgi Svensk Kataraktkirurgi Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström Irene Serring Per Montan Anders

Läs mer

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden Sammanfattning/rapport av förstudie 2013-03-28 slutlig efter genomgång i Vävnadsrådet OBS! Skriv gärna ut detta dokument med 4 bilder per sida

Läs mer

Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen. Sammanfattning steg I-II

Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen. Sammanfattning steg I-II Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen Sammanfattning steg I-II 1 Bakgrund: problem Kapacitetsbrist orsakar fördröjningar i vården av patienter Otillräcklig kapacitet - påverkar medicinsk kvalitet

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel

Läs mer