Capio Läkargruppen 30 år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capio Läkargruppen 30 år!"

Transkript

1 Informationstidning om livet på Capio Läkargruppen i Örebro September 2012 Capio Läkargruppen 30 år! Anna-Lena Rehnberg, Helén Willyams och Per Neander I år när Capio Läkargruppen firar 30 år gör vi ett Jubileumsnummer av vår gamla informationstidning Kompressen. Kompressens första nummer kom ut redan Det var en informationstidning om livet på Läkargruppen i Örebro. Innehållet var blandat allt ifrån reportage från vården till personalaktiviteter och knep och knåp. Det var reportage och mycket bilder. Tidningen utvecklades under åren både layoutmässigt och innehållsmässigt, men Vi vill spela en större roll på fler orter. Läs mer om vår VD s tankar på sid 2. redaktionen bestod hela tiden av medarbetare. Ibland köpte vi in lite professionell hjälp. Jag vet att flera medarbetare längtade till nästa nummer av Kompressen. Tidningen fanns även i våra väntrum och skickades ut till våra kunder kom sista numret av Kompressen ut. Det gjordes ett jubileumsnummer 2007 då vi firade 25 år. Jag har varit med i redaktionen under alla år sedan 1990 och tycker det är extra roligt att göra detta jubileumsnummer. Jag önskar dig en trevlig lässtund där du både får lite tillbakablickar och inspiration inför framtiden. Gunilla Hagberg, Marknadschef Danfo AB väljer Capio Läkargruppen VD Mikael Magnusson mycket nöjd sid 6 Vårdgarantin kortade väntan Familjen tog bilen från Skåne sid 7

2 Capio Läkargruppen en hungrig 30-åring Vi vill bli ett närsjukhus Capio Läkargruppen firar i år 30 år. Mycket har hänt sedan starten 1982, och mycket vatten har runnit förbi i Svartån utanför fastigheten på Hamnplan i centrala Örebro. Det är dock inte en organisation som slagit sig till ro. Tvärtom. Här finns ständigt nya tankar och idéer på att utveckla verksamheten. Oftast i en nära dialog med kunderna. Vad vi ska ge för specialistvård styrs av efterfrågan, menar Helén Willyams, VD för Capio Läkargruppen sedan drygt ett år tillbaka. Från att ha startat i det lilla har företaget idag runt 130 medarbetare. Vi är som 30-åring mitt i livet, och det känns jättebra, fortsätter Helén. Vi vet vad vi är bra på och vi vet vad vi vill med vår verksamhet. Capio Läkargruppen, som ingår i sjukvårdskoncernen Capio, kännetecknas av starkt patientfokus. Servicetänket har funnits med sedan starten och sätter medarbetarnas engagemang och flexibilitet på prov varje dag. Vår personal gör ett fantastiskt jobb, konstaterar Helén Willyams. Och vi får det bekräftat direkt av patienterna, men också genom de mätningar vi gör. Här är många väldigt lösningsorienterade. När en förfrågan på, som nu senast, 200 ögonoperationer kommer upp, så kan vi presentera en lösning inom några timmar. Beslutsvägarna är korta Den andra ägaren till Capio Läkargruppen är Örebro läns landsting som äger 9 % av verksamheten. De har representanter i Capio Läkargruppens styrelse och är delaktiga i beslut och styrning. Vårdavtalet med Örebro läns landsting är ett ramavtal där innehållet diskuteras kontinuerligt utifrån vilka behov landstinget har. I framtiden skulle vi vilja se en utveckling av vår verksamhet mot att bli ett närsjukhus. Vi vill gärna vara med och utveckla vården. Patienterna ska inte behöva vänta på att få vård och vården ska ske på rätt vårdnivå. Idag finns vi i Örebro i framtiden kan vi mycket väl tänka oss att vi har verksamhet på andra orter. Capio Läkargruppen servar fler kunder än Örebro läns landsting. Vi samarbetar redan i dag med flera andra landsting. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag där de som har en sjukvårdsförsäkring kan söka sjukvård hos oss. Vi ansvarar också för sjukvårdsplanering och sjukvårdsrådgivning för några försäkringsbolag. Försäkringsbolagen träffar vi också kontinuerligt där vi dels stämmer av vårt samarbete men också diskuterar affärsutveckling. På företagssidan har Capio Läkargruppen utvecklat Kurant Access till att vara en heltäckande företagshälsovård. Vi har en jättestyrka i och med att vi kan erbjuda snabb tillgänglighet till sjukvård och företagshälsovård under samma tak. I och med detta har vi nu möjlighet att knyta till oss även större företag. Resevaccinationsmottagningen, som är ett samarbete med Infektionskliniken, USÖ, sedan 1995 har också utvecklats genom åren. Vi ser att vår lilla organisation har en styrka i att kunna styra efterfrågan och tillgängligheten utifrån de önskemål som kunderna har. I år har vi också startat upp en Hälsomottagning på prov. Vi såg ett behov och efterfrågan på tjänster inom det hälsopromotiva området från privatpersoner. Här arbetar bl a hälsoutvecklare och sjuksköterskor med rådgivning avseende kost och motion. Vi utför hälsotester och vi erbjuder uppföljning och coaching. Att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa är jätteviktigt och där ser jag att vi har en lika viktig roll som alla andra vårdgivare. Under året har det varit en intensiv mediadebatt om privatvårdens vara eller inte vara. Vi har inte märkt av Helén Willyams är VD för Capio Läkargruppen sedan maj i fjol. Men hon kom till företaget som sjuksköterska redan 1993 och har efter kirurgmottagningen hunnit med att vara kvalitetsansvarig, personalchef och senast verksamhetschef. den speciellt mycket, tycker Helén. Jag ser att det finns ett behov i vårt samhälle av både privat och offentlig sjukvård där vi skulle kunna utveckla samarbetet mycket mer. Människor vill ha valmöjligheter idag. Det som är viktigt att veta är att ingen av våra kunder eller medarbetare ska behöva fundera över vad som står överst ekonomin eller det medicinska. Vi får aldrig göra avkall på den medicinska kvaliteten. För att vi ska vara långsiktiga måste rätt vårdinsats gå före pengarna, slår hon fast. Vi finns till för våra kunder och patienter. Så det finns en framtid för Capio Läkargruppen i 30 år till? Definitivt. Och då har vi säkert ynglat av oss kanske både på fler ställen i länet och till andra län, skrattar Helén Willyams. 2 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

3 Sjukvården idag och imorgon Ägarna tycker till! Capio Läkargruppen har två ägare. Capiokoncernen och Örebro läns landsting. Landstingets inflytande är väsentligt större än de nio procent av aktierna som man äger, eftersom de är den största kunden. Kompressen ställde tre frågor till landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) och till Capios koncernchef Thomas Berglund. Vad är den viktigaste frågan inom sjukvården i Sverige, tycker du? Hur tror du sjukvården förändrats om vi blickar 30 år framåt? Capio Läkargruppen firar 30 år i år. Vad tycker du är företagets bidrag till sjukvården? Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd Att värna om att vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Det är ett kännetecken på ett samhälle där begreppen solidaritet, samhörighet och respekt för männi skan är styrande, och det är ett sådant samhälle jag kämpar för. Förebyggande vård har en mycket starkare position, och när det gäller kirurgi och medicin har stora framsteg gjorts vad beträffar bota och transplantera organ det stora hotet är framväxandet av multiresistenta bakterier. Om vi inte lyckas hejda det, hotar en helt ny situation där många av dagens operationer blir omöjliga att genomföra. Capio Läkargruppen är ett bra och viktigt komplement till den offentligt drivna sjukvården. Landstinget har ett gott sam arbete med företaget, ett sam arbete som utvecklas kontinuerligt och som stärker den offentliga vården. Vi brukar kalla Capio Läkargruppen för vårt fjärde sjukhus, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson. Grattis till er alla på Capio Läkargruppen! Thomas Berglund, VD/koncernchef Capio AB Den största utmaningen och möjlig heten inom svensk sjukvård handlar främst om hur vi organiserar, leder och följer upp sjukvården i vardagen. Hög kvalitet och tillgänglighet till vården måste alltid stå i fokus och på Capio har vi utvecklat och fört in vår modell för detta. Vi ser en snabb utveckling av läke medel och moderna medicinska metoder och förhoppningsvis är vi och andra vakna nog att ta till oss detta för att ytterligare förbättra kvaliteten och produktiviteten i vården. Eftersom sjukvårdskostnaderna spås öka i förhållande till BNP i såväl Sverige som i andra europeiska länder så är det direkt avgörande att vi klarar av att driva och förbättra våra metoder, processer och flöden. Jag tror också att vården kommer att organiseras mellan olika vårdnivåer på ett annorlunda sätt än idag så att patienter kan få snabb och god vård i sin närmiljö och att specialist- och akutvård renodlas till egna vård nivåer så att säga. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012 Capio Läkargruppen har under många år byggt upp en verksamhet som alltid haft ett stort fokus på kvalitet och service i alla dimensioner. En sådan verksamhetskultur tar tid att skapa och ett tydligt bevis på hur framgångsrik man varit kom 2003 då Capio Läkargruppen belönades med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Här har Capio Läkargruppen varit föregångare genom sitt systematiska kvalitets arbete som naturligtvis också präglar verk sam heten idag. Att ständigt fundera över hur man kan göra saker lite bättre för varje dag skapar en förändringskultur som enga gerar chefer och medarbetare och är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet över tiden. Ett annat område där Capio Läkar gruppen utmärker sig är partnerskapet med Örebro läns landsting med landstinget som delägare. Det visar att mångfalden i vården kan ta sig olika uttryck och ni har visat att det fun gerar, avslutar Thomas Berglund. Jag önskar all personal på Capio Läkargruppen all lycka på den fortsatta resan! 3

4 Inga vanliga dagar... Kompressens redaktion bad Janne Elvi, som jobbar med drift och underhåll, att skriva om vad som händer en vanlig dag på jobbet. Men redan här var det kört. För Janne finns det inga vanliga dagar på Capio Läkargruppen. Händelser, beteenden och sådant som normalt sett inte borde kunna hända på jobbet, är vardag hos oss. Vanligtvis är jag först på mornarna och efter att kollat av att vi har rätt tryck på oxygenet och luften, brukar jag ta hissen upp till plan 5 och ta en kopp kaffe. Där, i personalköket, brukar jag ställa in min matdosa i kylen och samtidigt lyssna extra noga vid tilluftsdonet i taket. Så här tidigt på morgonen kan man höra ett svagt nyckeln komma. Personalen har skåp (med egna lås) för ombyte, och det slår aldrig fel, alltid är det någon som glömt, tappat eller låst in sin nyckel, oftast i skåpet. Och då brukar jag få öppna med huvudnyckeln. Det är helt enkelt en rejäl bultsax som jag klipper upp låset med. Har jag tur, kan jag även hinna se skymten av Birgitta, vår personalassistent, som ilar runt på de olika avdelningarna likt en duracellkanin. Så här dags på dagen har hon fullt upp med att ordna så det finns personal för dem som av olika anledningar inte kunnat komma. Här underlättar det ju så klart att många kan arbeta med olika arbetsuppgifter. En sjuksköterska kan till exempel arbeta med telefonrådgivning och tidbokning i callcenter på förmiddagen och som sjuksköterska på postoperativa avdelningen på eftermiddagen. Helt klart blir organisationen inte lika sårbar med detta system. Snart har även de vars hundar hade rymt på morgonen eller att bussen körde vilse kommit in till jobbet och verksamheten rullar igång ordentligt. Nu brukar jag kunna ägna en stund åt detta med återvinningskärl. Vår fastighet är lite för trång för vår verksamhet och alla dessa kärl står på olika platser och ska nu köras ut på baksidan för hämtning. Sen brakar det loss ordentligt. Med mail, telefonsamtal och nu, när jag ser dig, kom jag på att Det är saker som har lossnat, ska sättas fast, som låter, som aldrig brukar låta. Det ska hämtas grejor och det ska levereras andra prylar. Skåp som inte går att öppna eller stänga. Det lyser inte alls eller det lyser för mycket. Det är Janne i vardagen susande och då få bekräftat att ventilationen startat upp ordentligt. Skulle så inte vara fallet har jag cirka en halvtimma på mig att fixa detta, annars brukar Gunilla Boström på operationsavdelningen höra av sig, med en mycket (!) bestämd stämma. Nu kommer även de första callgirlsen (internt för tjejerna som jobbar på vårt callcenter) och sakteligen börjar verksamheten rulla igång. Maggan är vanligtvis bland de första och strax efter henne brukar Susanna komma och öppna upp receptionen. Då vi även tar emot patienter från andra län kan det hända att någon har rest långt, och nu brukar hon se till att de får börja dagen med en kopp kaffe. Samtidigt brukar även första telefonsamtalet angående huvud- för kallt i huset och det är för varmt! Det piper konstigt i hissen och det är dörrar som gnäller. Det har hänt något med min cykel. Klacken har lossnat från skon. Vi måste planera ombyggnaden. Det läcker vatten och mitt upp i alltihop ska det köras någon gammal utrustning till lagret på Skolgatan för den har jag jobbat med sedan min sjuksköterskeexamen 1958, och kan vara bra att ha! Det lagret är förresten som ett av rymdens svarta hål allt sugs in där och stannar för evigt! Vid 16-tiden är det dags att stämpla ut, hänga in västen och bege sig hemåt. Och i bilen på väg hem, brukar de sista samtalen för dagen komma: Är du kvar i huset? /Janne 4 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

5 30 år med Capio Läkargruppen 1978 Öppnade Läkargruppens grundare Mats Brodin fritidspraktik Bildades Läkargruppen och var då en helt privatägd liten specialistmottagning och verksamheten bedrevs i huvudsak av läkare som arbetade som fritidspraktiker Läkargruppen bedriver hembesöksverksamhet i form av en sjukbesöksbil. Detta var ett samarbete med Örebro läns landsting. Verksamheten avvecklades 1994 när landstingets primärvårdsjour inrättades Flyttade Läkargruppen in i de nuvarande lokalerna på Hamnplan centralt i Örebro. I början på första våningsplanet och efterhand har verksamheten utökats och i dag är det verksamhet på alla våningsplan i huset. I början av 1990-talet slöts ett vårdavtal med Örebro läns landsting som 1991 blev delägare. Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård) förvärvade aktiemajoriteten Servicekurser startar Örebro läns landsting blir delägare. Första vårdavtalet Läkargruppen expanderar i huset och öppnar operationsavdelning och vårdavdelning. VD Mats Brodin får priset Årets Förnyelsemästare av Företagarnas Riksorganisation Staffan Fohrs blir ny VD Skrevs ett samarbetsavtal om vaccinationsverksamhet med infektionskliniken, dåvarande Regionsjukhuset i Örebro. Ägarskifte, då makarna Brodin säljer sin andel till Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård). Clas Hammar blir tf VD Kvalitetsarbete +96 startar. Peter Seger tillträder som ny VD. Lennart Ohlsson-Leijon lämnar styrelsen och Läkargruppen får med Clas Hammar sin andra ordförande Ett nytt 10-årigt vårdavtal skrivs med Örebro läns landsting. Företagskonceptet Kurant Access lanseras Läkargruppen tar över hela huset på Hamnplan. Utvecklar Servicekursen med kurs i Medarbetarskap Förvärvar Linköping Medical Center. Byter logotype till ett koncerngemensamt varumärke. Våra ägare byter namn till Capio AB och börsintroduceras Tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia besöker Läkargruppen Läkargruppen byter namn till Capio Läkargruppen Pia Öijen tillträder som ny VD Capio Läkargruppens verksamhet certifieras enligt ISO 9001:2000. Vårdavtalet med landstinget förlängs Capio Läkargruppen firar 25-årsjubileum! 2008 Göran Grufman tillträder som ny VD. Capio Läkargruppen startar företagshälsovård Kvalitetscertifierade enl ISO 9001 och miljöcertifierade enl ISO Vi öppnar Sömnapnémottagning Helén Willyams tillträder som ny VD Capio Läkargruppen firar 30-årsjubileum! KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

6 Danfo väljer Capio Läkargruppen Företaget tycker det är viktigt att satsa på medarbetarnas hälsa. Jag är mycket nöjd med vår nya leverantör av företagshälsovård, konstaterar Mikael Magnusson, VD på Danfo AB i Nora. Samarbetat påbörjades i början av året. Under våren har de anställda genomgått individuella hälsoundersökningar med individuell återkoppling. Mikael har också fått en rapport och återkoppling på organisationsnivå. Jag har bara hört positiva kommentarer från mina anställda, säger Mikael. Det var positivt att sjuksköterskan också återrapporterade resultatet från hälsokartläggningen muntligen till all personal. Kanske har en och annan av oss fått sig en tankeställare Danfo är marknadsledande när det gäller alla typer av offentliga toaletter från världens mest sofistikerade helautomatiska installationer för storstaden till moderna alternativ för utedasset. Kunderna består av kommuner, statliga verk, privata företag och konsumenter. Många av dem finns utomlands, spridda i världens alla hörn. Företaget har erfarenhet och kunskap från över 40 år i branschen. Affärsfilosofin fokuserar på professionalism och engagemang och allt arbete utförs i enlighet med En av Danfos offentliga toaletter denna färgglada variant är placerad på Järntorget i Örebro. miljöcertifieringssystemet ISO Danfos huvudkontor och produktion ligger i Nora och de har dotterbolag i Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Danmark och Norge. Varför valde ni just Capio Läkargruppen? Jag är en relationsmänniska och vi jobbar ju själva mycket med att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Jag fick ett mycket positivt intryck av Capio Läkargruppen när vi träffades för att diskutera vårt samarbete. Företagshälsovården har efter hand utvecklats utifrån en redan väl fungerande verksamhet, och det gillar jag. Jag kände dessutom till Capio Läkargruppen sedan tidigare. Det känns mycket bra att vi har en partner när det gäller företagshälsovård och jag ser fram emot ett långsiktigt fortsatt samarbete med Capio Läkargruppen. För mig är det viktigt att vi som företag satsar på medarbetarnas hälsa och det systematiska arbetsmiljöarbetet, avslutar Mikael. Vill du veta mer om Capio Läkargruppens företagshälsovård är du välkommen att höra av dig till Maria Hagerius, tel Att sova eller inte sova... Sömn är nödvändigt för att vi ska leva och må bra, men varför? Vad händer när sömnen inte fungerar och vad kan man göra åt det? Jan Ulfberg, Ros-Marie Eriksson, Yvonne Jadeborn-Hofgren och Birgitta Lönnberg För drygt två år sedan öppnades Sömnapnémottagningen på Capio Läkargruppen. På mottagningen utreds och behandlas patienter med sömnstörningar och/eller andningsstörningar under sömn. Dessa symtom kan vara tecken på sömnapnésyndrom, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet. Patienten kallas för ett första besök till sköterska för information och erhållande av sömnregistreringsutrustning. Vid den nattliga sömnundersökningen registreras andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls samt luftflöde. Patienten återkommer sedan för återbesök dagen efter för blodprovstagning samt återlämnande av utrustning. Efter att registreringen tolkats av sköterskan får patienten tid till läkaren som diskuterar eventuell behandling. Exempel på behandling är apnéskena (bettskena) eller CPAP. På mottagningen arbetar Jan Ulfberg, specialist på sömnproblematik tillsammans med sjuksköterskan Ros-Marie Eriksson, undersköterskan Yvonne Jadeborn-Hofgren och sekreteraren Birgitta Lönnberg. 6 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

7 Fler får råd via telefon I callcentret servas kunder med sjukvårdsrådgivning, tidsbokning och remisshantering. Våren 2008 satt 12 sjuksköterskor utspridda på bottenvåningen i Capio Läkargruppens hus på Hamnplan. Arbetsplatserna var fördelade på tre rum, men sedan hösten 2008 finns hela verksamheten samlad på våning 3. Vi har under åren fått fler kunder och utökade uppdrag vilket gett oss möjligheten att också rekrytera flera nya sjuksköterskor. I dag är vi 25 sjuksköterskor som arbetar deltid eller heltid i Callcenter. Vi har i dagsläget 21 arbetsplatser och då hjälper vi både försäkringskunder, landstingskunder, företagskunder och privatkunder, berättar Patrik Jaensson som ansvarar för verksamheten. Antalet inkommande samtal har successivt ökat genom åren. Vi har servicemål vi ska uppnå som vi kommit överens med kunden om, så det är hela tiden en utmaning att säkerställa att väntetiden inte blir för lång. Hög tillgänglighet är jätteviktigt och vi mäter och följer upp våra Anne Sahlin, Margareta Pettersson, Maria Westöö Nilsson, Therese Steiner väntetider kontinuerligt. Vi utför även kundnöjdhetsmätningar för att få reda på hur våra kunder upplever vår tillgänglighet och service. En del av personalen arbetar också på någon av mottagningarna i huset eller på vårdavdelningen. Det är positivt både kompetensmässigt, men också med tanke på den fysiska arbetsmiljön. Arbetsuppgifterna i callcenter kan ibland vara lite monotona och kroppen kan ta lite stryk av att sitta stilla så mycket. Egen träning, använda pausgymnastikprogrammet som finns på alla datorer är andra sätt att förebygga skador. Vi har också höj- och sänkbara skrivbord. Och medarbetarna erbjuds även massage. Therese Steiner är relativt nyanställd: Att komma som ny sjuksköterska och enbart arbeta med medicinsk sjukvårdsrådgivning per telefon är stor skillnad. Att kunna lyssna och bedöma en kunds besvär och symtom utan att ha personlig kontakt kändes mycket ovant i början. Jag upplever arbetet som spännande. Jag får klura ut var den bästa vårdgivaren finns för just den kunden så att kunden får den bästa sjukvårdsrådgivningen, vården och omhändertagandet. Alla är eniga om att det är ett bra arbetsklimat i call center med lätt till skratt och att alla bjuder på sig själva. Det är lätt att fråga varandra om råd och som ny känner man sig varmt välkommen. Vårdgarantin kortade väntan I mars fick Viggo Yngvesson, 7 år, besked om att han skulle få genomgå en operation av körteln bakom näsan, abrasio, samt få inopererat rör i öronen. Hemlandstinget kunde inte erbjuda tid inom tre månader, enligt vårdgarantin. Familjen Yngvesson blev därför erbjudna att söka vård utanför länet. Valet föll på Capio Läkargruppen i Örebro. Operationsdagen planerades in till den 8 augusti. Viggo, mamma Maria och pappa Ulf tog bilen till Örebro från Fleninge, en by som ligger cirka 6 kilometer nordost om Helsing - borg. Kompressen träffar Viggo och familjen direkt efter operationen. Viggo har fått ett eget vårdrum, där han vilar och tittar på TV. Vad var det som gjorde att ni valde just Capio Läkargruppen för Viggos operation? Vi fick besked i mars att hemlandstinget inte skulle ha möjlighet att erbjuda operation inom tre månader. De skulle dessutom ha sommarstängt tre månader, vilket skulle innebära att operationen skulle förskjutas fram till hösten. Vi ville ju gärna att Viggo skulle opereras innan skolstarten, berättar Ulf. Vi fick information och erbjudande om operationen på Capio Läkargruppen av vårt hemlandsting. Vi kände till Capio eftersom det finns en hel del Capioenheter nere i Skåne, men vi hade ingen kännedom om just Capio Läkargruppen i Örebro. Jag läste lite på hemsidan om er verksamhet och hittade där också information om era väntetider till operation, fortsätter Ulf. Hade jag vetat om detta tidigare kanske vi hade valt att få operationen utförd ännu tidigare, före semestern. Både Maria och Ulf säger att de är mycket nöjda med all kontakt de haft med Capio Läkargruppen, både före Maria och Ulf Yngvesson operationen och när de väl kom hit. Alla har varit väldigt tillmötesgående och läkaren ringde t o m till oss innan operationen och det hade vi inte förväntat oss, säger Maria. För Viggo väntar en spännande tid, han ska börja skolan nu i höst. Det ska bli jätteroligt, säger Viggo med stor förväntan i rösten. Familjen Yngvesson stannade kvar över natten i Örebro. När öron-näshalsläkare Per Neander träffat Viggo dagen efter operationen fick de åka hem till Skåne igen. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

8 KRÖNIKAN Snart är vi alla doktorer...!? lär sajt där en radda experter ger svar på verkliga och inbillade sjukdomar. Här kan man också läsa hundratals frågor och svar: Varför får min dotter skratt attacker på nätterna, Kan en kvinna bli impotent, Varför blir mina ögon röda vid samlag i ryggläge, Ökar risken för håravfall med hög testosteronhalt, Är solstrålar farliga när man kör bil, Kan man bli kobent av att vara överviktig, Kan man få Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. mardrömmar av metoprolol (Svar ja), Hur undviker jag dagisbakterier, Jag hör ett klickande ljud när jag springer. Vad kan det vara, Jag tror att jag lider av sexsomnia. Hur botas det, Vad ska jag göra åt min enorma hårväxt på armarna. Se där ett axplock. Men de flesta frågorna är mer seriösa och läkarna som svarar ger oftast rådet att man bör uppsöka en levande doktor. Det finns många fler sajter att vända sig till, som Ask a Doctor. Ack ja, tiderna förändras. Sjukvården har blivit bättre och läkarna är förstås mer kunniga och bättre utbildade än förr. Ändå kan jag med nostalgins rosenröda skimmer minnas den doktor som behandlade mig, Det är inte lätt att vara läkare i våra dagar. Svunnen är den tid då farbror doktorn var allenarådande och visste allt. Visst har läkaren fortfarande hög status och är han eller hon specialist är det svårt för omgivningen att ifrågasätta kunskaperna. Men allmänläkarna har det tufft och värre lär det bli. Hur har det blivit så? Tja, en förklaring är att många i dagens samhälle från barnsben har lärt sig att vara kritiska till alla auktoriteter. En allvarlig man (eller kvinna) i vit rock ses inte som självklart allvetande utan kan precis som du och jag ha sina brister. Upplösningen började sannolikt redan när Bra Böckers stora läkarlexikon kom ut. Där kunde man i god tid förbereda sig inför läkarbesöket och kontrollera sina symtom. Vid mötet med läkaren var patienten ofta påläst och kunde berätta om misstänkta åkommor som doktorn ibland bara hade en diffus föreställning om. Själv hade jag vid ett läkarbesök fått klart för mig att jag led av malaria, sedan jag uteslutit havandeskap, även om den symtomen också var igenkännbar. Nu var det inte heller malaria jag led av, men det fordrades en längre diskussion innan läkaren övertygat mig om att jag misstagit mig. Efter Bra Böckers läkarlexikon (som jag förgäves försökt sälja till ett antikvariat) kom internet med sina fantastiska möjligheter för den som vill inhämta kunskaper om allt mellan himmel och jord. Här har den sjuke, för att inte tala om hypokondrikern, enorma källor att ösa ur. Fråga doktorn är en popumina syskon och grannbarnen i den lilla stad i norr där jag växte upp. Jag led av krupp som barn och när jag var riktigt dålig kom doktorn på hembesök. Han var ett slags provinsialläkare även om han inte bar den titeln. Han hade sin mottagning i ett gult stort trähus några kvarter från oss. Han visste allt. Han hade svar på allt. Han var alltid tillgänglig. Han var vithårig och bar ett vackert litet skägg. Han hade en frodig sjuksköterska till sin hjälp. Hon hette Emma. Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. Men frisk blev jag så småningom. I vår by på landet har vi ingen läkare. Det är faktiskt två mil till närmaste vårdcentral. Fast vi har en distriktssköterska på nära håll. Henne kan man alltid kontakta. Hon vet också, kanske inte allt, men det mesta. Hennes kunskaper ifrågasätter jag aldrig. Och i ärlighetens namn; nog kan vi också lita på våra allmänläkare, även alla vi som ser oss som små doktorer. Stigbjörn Bergensten Kompressenredaktionen: Gunilla Hagberg, Thord Andersson, Anne Sahlin, Birgitta Heijdenberg, Eva Hasselström Ansvarig utgivare: Gunilla Hagberg Capio Läkargruppen AB, Box 344, Örebro. Tfn , KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Williams syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Williams syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Översättning: Lova Meister

Översättning: Lova Meister JAROSLAV RUDIš HIMMEL UNDER BERLIN Översättning: Lova Meister ASPEKT FÖRLAG 5 Det är ljuden vi minns. De hjälper oss att sortera, glömma bort och dra oss till minnes händelser. Världen är en ljudverkstad,

Läs mer

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Jag på sjukhuset Jag på sjukhuset Alla rättigheter förbehålles. Den här boken tillhör. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Idé och bilder: Texter: Innehållsförteckning Intäkterna från

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Mina luktar i alla fall inte

Mina luktar i alla fall inte Mina luktar i alla fall inte ANGELICA SKA BÖRJA på ett nytt dagis. Hon har känt sig pirrig hela morgonen och det var svårt att äta ostsmörgåsen till frukost. Magen är full med kittlandes fjärilar som gör

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv PrivatAccess Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv Vi hjälper våra kunder att bli friskare Vi är ett försäkringsföretag som bryr oss om våra kunder och deras hälsa. Vi erbjuder kloka och förebyggande

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Mona är IT-driftchef och ansvarar för att hålla ihop hela IT-driften. Hon är 50 år och bor här i Norsjö. Hon gick kontors och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer