Capio Läkargruppen 30 år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capio Läkargruppen 30 år!"

Transkript

1 Informationstidning om livet på Capio Läkargruppen i Örebro September 2012 Capio Läkargruppen 30 år! Anna-Lena Rehnberg, Helén Willyams och Per Neander I år när Capio Läkargruppen firar 30 år gör vi ett Jubileumsnummer av vår gamla informationstidning Kompressen. Kompressens första nummer kom ut redan Det var en informationstidning om livet på Läkargruppen i Örebro. Innehållet var blandat allt ifrån reportage från vården till personalaktiviteter och knep och knåp. Det var reportage och mycket bilder. Tidningen utvecklades under åren både layoutmässigt och innehållsmässigt, men Vi vill spela en större roll på fler orter. Läs mer om vår VD s tankar på sid 2. redaktionen bestod hela tiden av medarbetare. Ibland köpte vi in lite professionell hjälp. Jag vet att flera medarbetare längtade till nästa nummer av Kompressen. Tidningen fanns även i våra väntrum och skickades ut till våra kunder kom sista numret av Kompressen ut. Det gjordes ett jubileumsnummer 2007 då vi firade 25 år. Jag har varit med i redaktionen under alla år sedan 1990 och tycker det är extra roligt att göra detta jubileumsnummer. Jag önskar dig en trevlig lässtund där du både får lite tillbakablickar och inspiration inför framtiden. Gunilla Hagberg, Marknadschef Danfo AB väljer Capio Läkargruppen VD Mikael Magnusson mycket nöjd sid 6 Vårdgarantin kortade väntan Familjen tog bilen från Skåne sid 7

2 Capio Läkargruppen en hungrig 30-åring Vi vill bli ett närsjukhus Capio Läkargruppen firar i år 30 år. Mycket har hänt sedan starten 1982, och mycket vatten har runnit förbi i Svartån utanför fastigheten på Hamnplan i centrala Örebro. Det är dock inte en organisation som slagit sig till ro. Tvärtom. Här finns ständigt nya tankar och idéer på att utveckla verksamheten. Oftast i en nära dialog med kunderna. Vad vi ska ge för specialistvård styrs av efterfrågan, menar Helén Willyams, VD för Capio Läkargruppen sedan drygt ett år tillbaka. Från att ha startat i det lilla har företaget idag runt 130 medarbetare. Vi är som 30-åring mitt i livet, och det känns jättebra, fortsätter Helén. Vi vet vad vi är bra på och vi vet vad vi vill med vår verksamhet. Capio Läkargruppen, som ingår i sjukvårdskoncernen Capio, kännetecknas av starkt patientfokus. Servicetänket har funnits med sedan starten och sätter medarbetarnas engagemang och flexibilitet på prov varje dag. Vår personal gör ett fantastiskt jobb, konstaterar Helén Willyams. Och vi får det bekräftat direkt av patienterna, men också genom de mätningar vi gör. Här är många väldigt lösningsorienterade. När en förfrågan på, som nu senast, 200 ögonoperationer kommer upp, så kan vi presentera en lösning inom några timmar. Beslutsvägarna är korta Den andra ägaren till Capio Läkargruppen är Örebro läns landsting som äger 9 % av verksamheten. De har representanter i Capio Läkargruppens styrelse och är delaktiga i beslut och styrning. Vårdavtalet med Örebro läns landsting är ett ramavtal där innehållet diskuteras kontinuerligt utifrån vilka behov landstinget har. I framtiden skulle vi vilja se en utveckling av vår verksamhet mot att bli ett närsjukhus. Vi vill gärna vara med och utveckla vården. Patienterna ska inte behöva vänta på att få vård och vården ska ske på rätt vårdnivå. Idag finns vi i Örebro i framtiden kan vi mycket väl tänka oss att vi har verksamhet på andra orter. Capio Läkargruppen servar fler kunder än Örebro läns landsting. Vi samarbetar redan i dag med flera andra landsting. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag där de som har en sjukvårdsförsäkring kan söka sjukvård hos oss. Vi ansvarar också för sjukvårdsplanering och sjukvårdsrådgivning för några försäkringsbolag. Försäkringsbolagen träffar vi också kontinuerligt där vi dels stämmer av vårt samarbete men också diskuterar affärsutveckling. På företagssidan har Capio Läkargruppen utvecklat Kurant Access till att vara en heltäckande företagshälsovård. Vi har en jättestyrka i och med att vi kan erbjuda snabb tillgänglighet till sjukvård och företagshälsovård under samma tak. I och med detta har vi nu möjlighet att knyta till oss även större företag. Resevaccinationsmottagningen, som är ett samarbete med Infektionskliniken, USÖ, sedan 1995 har också utvecklats genom åren. Vi ser att vår lilla organisation har en styrka i att kunna styra efterfrågan och tillgängligheten utifrån de önskemål som kunderna har. I år har vi också startat upp en Hälsomottagning på prov. Vi såg ett behov och efterfrågan på tjänster inom det hälsopromotiva området från privatpersoner. Här arbetar bl a hälsoutvecklare och sjuksköterskor med rådgivning avseende kost och motion. Vi utför hälsotester och vi erbjuder uppföljning och coaching. Att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa är jätteviktigt och där ser jag att vi har en lika viktig roll som alla andra vårdgivare. Under året har det varit en intensiv mediadebatt om privatvårdens vara eller inte vara. Vi har inte märkt av Helén Willyams är VD för Capio Läkargruppen sedan maj i fjol. Men hon kom till företaget som sjuksköterska redan 1993 och har efter kirurgmottagningen hunnit med att vara kvalitetsansvarig, personalchef och senast verksamhetschef. den speciellt mycket, tycker Helén. Jag ser att det finns ett behov i vårt samhälle av både privat och offentlig sjukvård där vi skulle kunna utveckla samarbetet mycket mer. Människor vill ha valmöjligheter idag. Det som är viktigt att veta är att ingen av våra kunder eller medarbetare ska behöva fundera över vad som står överst ekonomin eller det medicinska. Vi får aldrig göra avkall på den medicinska kvaliteten. För att vi ska vara långsiktiga måste rätt vårdinsats gå före pengarna, slår hon fast. Vi finns till för våra kunder och patienter. Så det finns en framtid för Capio Läkargruppen i 30 år till? Definitivt. Och då har vi säkert ynglat av oss kanske både på fler ställen i länet och till andra län, skrattar Helén Willyams. 2 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

3 Sjukvården idag och imorgon Ägarna tycker till! Capio Läkargruppen har två ägare. Capiokoncernen och Örebro läns landsting. Landstingets inflytande är väsentligt större än de nio procent av aktierna som man äger, eftersom de är den största kunden. Kompressen ställde tre frågor till landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) och till Capios koncernchef Thomas Berglund. Vad är den viktigaste frågan inom sjukvården i Sverige, tycker du? Hur tror du sjukvården förändrats om vi blickar 30 år framåt? Capio Läkargruppen firar 30 år i år. Vad tycker du är företagets bidrag till sjukvården? Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd Att värna om att vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Det är ett kännetecken på ett samhälle där begreppen solidaritet, samhörighet och respekt för männi skan är styrande, och det är ett sådant samhälle jag kämpar för. Förebyggande vård har en mycket starkare position, och när det gäller kirurgi och medicin har stora framsteg gjorts vad beträffar bota och transplantera organ det stora hotet är framväxandet av multiresistenta bakterier. Om vi inte lyckas hejda det, hotar en helt ny situation där många av dagens operationer blir omöjliga att genomföra. Capio Läkargruppen är ett bra och viktigt komplement till den offentligt drivna sjukvården. Landstinget har ett gott sam arbete med företaget, ett sam arbete som utvecklas kontinuerligt och som stärker den offentliga vården. Vi brukar kalla Capio Läkargruppen för vårt fjärde sjukhus, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson. Grattis till er alla på Capio Läkargruppen! Thomas Berglund, VD/koncernchef Capio AB Den största utmaningen och möjlig heten inom svensk sjukvård handlar främst om hur vi organiserar, leder och följer upp sjukvården i vardagen. Hög kvalitet och tillgänglighet till vården måste alltid stå i fokus och på Capio har vi utvecklat och fört in vår modell för detta. Vi ser en snabb utveckling av läke medel och moderna medicinska metoder och förhoppningsvis är vi och andra vakna nog att ta till oss detta för att ytterligare förbättra kvaliteten och produktiviteten i vården. Eftersom sjukvårdskostnaderna spås öka i förhållande till BNP i såväl Sverige som i andra europeiska länder så är det direkt avgörande att vi klarar av att driva och förbättra våra metoder, processer och flöden. Jag tror också att vården kommer att organiseras mellan olika vårdnivåer på ett annorlunda sätt än idag så att patienter kan få snabb och god vård i sin närmiljö och att specialist- och akutvård renodlas till egna vård nivåer så att säga. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012 Capio Läkargruppen har under många år byggt upp en verksamhet som alltid haft ett stort fokus på kvalitet och service i alla dimensioner. En sådan verksamhetskultur tar tid att skapa och ett tydligt bevis på hur framgångsrik man varit kom 2003 då Capio Läkargruppen belönades med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Här har Capio Läkargruppen varit föregångare genom sitt systematiska kvalitets arbete som naturligtvis också präglar verk sam heten idag. Att ständigt fundera över hur man kan göra saker lite bättre för varje dag skapar en förändringskultur som enga gerar chefer och medarbetare och är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet över tiden. Ett annat område där Capio Läkar gruppen utmärker sig är partnerskapet med Örebro läns landsting med landstinget som delägare. Det visar att mångfalden i vården kan ta sig olika uttryck och ni har visat att det fun gerar, avslutar Thomas Berglund. Jag önskar all personal på Capio Läkargruppen all lycka på den fortsatta resan! 3

4 Inga vanliga dagar... Kompressens redaktion bad Janne Elvi, som jobbar med drift och underhåll, att skriva om vad som händer en vanlig dag på jobbet. Men redan här var det kört. För Janne finns det inga vanliga dagar på Capio Läkargruppen. Händelser, beteenden och sådant som normalt sett inte borde kunna hända på jobbet, är vardag hos oss. Vanligtvis är jag först på mornarna och efter att kollat av att vi har rätt tryck på oxygenet och luften, brukar jag ta hissen upp till plan 5 och ta en kopp kaffe. Där, i personalköket, brukar jag ställa in min matdosa i kylen och samtidigt lyssna extra noga vid tilluftsdonet i taket. Så här tidigt på morgonen kan man höra ett svagt nyckeln komma. Personalen har skåp (med egna lås) för ombyte, och det slår aldrig fel, alltid är det någon som glömt, tappat eller låst in sin nyckel, oftast i skåpet. Och då brukar jag få öppna med huvudnyckeln. Det är helt enkelt en rejäl bultsax som jag klipper upp låset med. Har jag tur, kan jag även hinna se skymten av Birgitta, vår personalassistent, som ilar runt på de olika avdelningarna likt en duracellkanin. Så här dags på dagen har hon fullt upp med att ordna så det finns personal för dem som av olika anledningar inte kunnat komma. Här underlättar det ju så klart att många kan arbeta med olika arbetsuppgifter. En sjuksköterska kan till exempel arbeta med telefonrådgivning och tidbokning i callcenter på förmiddagen och som sjuksköterska på postoperativa avdelningen på eftermiddagen. Helt klart blir organisationen inte lika sårbar med detta system. Snart har även de vars hundar hade rymt på morgonen eller att bussen körde vilse kommit in till jobbet och verksamheten rullar igång ordentligt. Nu brukar jag kunna ägna en stund åt detta med återvinningskärl. Vår fastighet är lite för trång för vår verksamhet och alla dessa kärl står på olika platser och ska nu köras ut på baksidan för hämtning. Sen brakar det loss ordentligt. Med mail, telefonsamtal och nu, när jag ser dig, kom jag på att Det är saker som har lossnat, ska sättas fast, som låter, som aldrig brukar låta. Det ska hämtas grejor och det ska levereras andra prylar. Skåp som inte går att öppna eller stänga. Det lyser inte alls eller det lyser för mycket. Det är Janne i vardagen susande och då få bekräftat att ventilationen startat upp ordentligt. Skulle så inte vara fallet har jag cirka en halvtimma på mig att fixa detta, annars brukar Gunilla Boström på operationsavdelningen höra av sig, med en mycket (!) bestämd stämma. Nu kommer även de första callgirlsen (internt för tjejerna som jobbar på vårt callcenter) och sakteligen börjar verksamheten rulla igång. Maggan är vanligtvis bland de första och strax efter henne brukar Susanna komma och öppna upp receptionen. Då vi även tar emot patienter från andra län kan det hända att någon har rest långt, och nu brukar hon se till att de får börja dagen med en kopp kaffe. Samtidigt brukar även första telefonsamtalet angående huvud- för kallt i huset och det är för varmt! Det piper konstigt i hissen och det är dörrar som gnäller. Det har hänt något med min cykel. Klacken har lossnat från skon. Vi måste planera ombyggnaden. Det läcker vatten och mitt upp i alltihop ska det köras någon gammal utrustning till lagret på Skolgatan för den har jag jobbat med sedan min sjuksköterskeexamen 1958, och kan vara bra att ha! Det lagret är förresten som ett av rymdens svarta hål allt sugs in där och stannar för evigt! Vid 16-tiden är det dags att stämpla ut, hänga in västen och bege sig hemåt. Och i bilen på väg hem, brukar de sista samtalen för dagen komma: Är du kvar i huset? /Janne 4 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

5 30 år med Capio Läkargruppen 1978 Öppnade Läkargruppens grundare Mats Brodin fritidspraktik Bildades Läkargruppen och var då en helt privatägd liten specialistmottagning och verksamheten bedrevs i huvudsak av läkare som arbetade som fritidspraktiker Läkargruppen bedriver hembesöksverksamhet i form av en sjukbesöksbil. Detta var ett samarbete med Örebro läns landsting. Verksamheten avvecklades 1994 när landstingets primärvårdsjour inrättades Flyttade Läkargruppen in i de nuvarande lokalerna på Hamnplan centralt i Örebro. I början på första våningsplanet och efterhand har verksamheten utökats och i dag är det verksamhet på alla våningsplan i huset. I början av 1990-talet slöts ett vårdavtal med Örebro läns landsting som 1991 blev delägare. Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård) förvärvade aktiemajoriteten Servicekurser startar Örebro läns landsting blir delägare. Första vårdavtalet Läkargruppen expanderar i huset och öppnar operationsavdelning och vårdavdelning. VD Mats Brodin får priset Årets Förnyelsemästare av Företagarnas Riksorganisation Staffan Fohrs blir ny VD Skrevs ett samarbetsavtal om vaccinationsverksamhet med infektionskliniken, dåvarande Regionsjukhuset i Örebro. Ägarskifte, då makarna Brodin säljer sin andel till Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård). Clas Hammar blir tf VD Kvalitetsarbete +96 startar. Peter Seger tillträder som ny VD. Lennart Ohlsson-Leijon lämnar styrelsen och Läkargruppen får med Clas Hammar sin andra ordförande Ett nytt 10-årigt vårdavtal skrivs med Örebro läns landsting. Företagskonceptet Kurant Access lanseras Läkargruppen tar över hela huset på Hamnplan. Utvecklar Servicekursen med kurs i Medarbetarskap Förvärvar Linköping Medical Center. Byter logotype till ett koncerngemensamt varumärke. Våra ägare byter namn till Capio AB och börsintroduceras Tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia besöker Läkargruppen Läkargruppen byter namn till Capio Läkargruppen Pia Öijen tillträder som ny VD Capio Läkargruppens verksamhet certifieras enligt ISO 9001:2000. Vårdavtalet med landstinget förlängs Capio Läkargruppen firar 25-årsjubileum! 2008 Göran Grufman tillträder som ny VD. Capio Läkargruppen startar företagshälsovård Kvalitetscertifierade enl ISO 9001 och miljöcertifierade enl ISO Vi öppnar Sömnapnémottagning Helén Willyams tillträder som ny VD Capio Läkargruppen firar 30-årsjubileum! KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

6 Danfo väljer Capio Läkargruppen Företaget tycker det är viktigt att satsa på medarbetarnas hälsa. Jag är mycket nöjd med vår nya leverantör av företagshälsovård, konstaterar Mikael Magnusson, VD på Danfo AB i Nora. Samarbetat påbörjades i början av året. Under våren har de anställda genomgått individuella hälsoundersökningar med individuell återkoppling. Mikael har också fått en rapport och återkoppling på organisationsnivå. Jag har bara hört positiva kommentarer från mina anställda, säger Mikael. Det var positivt att sjuksköterskan också återrapporterade resultatet från hälsokartläggningen muntligen till all personal. Kanske har en och annan av oss fått sig en tankeställare Danfo är marknadsledande när det gäller alla typer av offentliga toaletter från världens mest sofistikerade helautomatiska installationer för storstaden till moderna alternativ för utedasset. Kunderna består av kommuner, statliga verk, privata företag och konsumenter. Många av dem finns utomlands, spridda i världens alla hörn. Företaget har erfarenhet och kunskap från över 40 år i branschen. Affärsfilosofin fokuserar på professionalism och engagemang och allt arbete utförs i enlighet med En av Danfos offentliga toaletter denna färgglada variant är placerad på Järntorget i Örebro. miljöcertifieringssystemet ISO Danfos huvudkontor och produktion ligger i Nora och de har dotterbolag i Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Danmark och Norge. Varför valde ni just Capio Läkargruppen? Jag är en relationsmänniska och vi jobbar ju själva mycket med att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Jag fick ett mycket positivt intryck av Capio Läkargruppen när vi träffades för att diskutera vårt samarbete. Företagshälsovården har efter hand utvecklats utifrån en redan väl fungerande verksamhet, och det gillar jag. Jag kände dessutom till Capio Läkargruppen sedan tidigare. Det känns mycket bra att vi har en partner när det gäller företagshälsovård och jag ser fram emot ett långsiktigt fortsatt samarbete med Capio Läkargruppen. För mig är det viktigt att vi som företag satsar på medarbetarnas hälsa och det systematiska arbetsmiljöarbetet, avslutar Mikael. Vill du veta mer om Capio Läkargruppens företagshälsovård är du välkommen att höra av dig till Maria Hagerius, tel Att sova eller inte sova... Sömn är nödvändigt för att vi ska leva och må bra, men varför? Vad händer när sömnen inte fungerar och vad kan man göra åt det? Jan Ulfberg, Ros-Marie Eriksson, Yvonne Jadeborn-Hofgren och Birgitta Lönnberg För drygt två år sedan öppnades Sömnapnémottagningen på Capio Läkargruppen. På mottagningen utreds och behandlas patienter med sömnstörningar och/eller andningsstörningar under sömn. Dessa symtom kan vara tecken på sömnapnésyndrom, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet. Patienten kallas för ett första besök till sköterska för information och erhållande av sömnregistreringsutrustning. Vid den nattliga sömnundersökningen registreras andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls samt luftflöde. Patienten återkommer sedan för återbesök dagen efter för blodprovstagning samt återlämnande av utrustning. Efter att registreringen tolkats av sköterskan får patienten tid till läkaren som diskuterar eventuell behandling. Exempel på behandling är apnéskena (bettskena) eller CPAP. På mottagningen arbetar Jan Ulfberg, specialist på sömnproblematik tillsammans med sjuksköterskan Ros-Marie Eriksson, undersköterskan Yvonne Jadeborn-Hofgren och sekreteraren Birgitta Lönnberg. 6 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

7 Fler får råd via telefon I callcentret servas kunder med sjukvårdsrådgivning, tidsbokning och remisshantering. Våren 2008 satt 12 sjuksköterskor utspridda på bottenvåningen i Capio Läkargruppens hus på Hamnplan. Arbetsplatserna var fördelade på tre rum, men sedan hösten 2008 finns hela verksamheten samlad på våning 3. Vi har under åren fått fler kunder och utökade uppdrag vilket gett oss möjligheten att också rekrytera flera nya sjuksköterskor. I dag är vi 25 sjuksköterskor som arbetar deltid eller heltid i Callcenter. Vi har i dagsläget 21 arbetsplatser och då hjälper vi både försäkringskunder, landstingskunder, företagskunder och privatkunder, berättar Patrik Jaensson som ansvarar för verksamheten. Antalet inkommande samtal har successivt ökat genom åren. Vi har servicemål vi ska uppnå som vi kommit överens med kunden om, så det är hela tiden en utmaning att säkerställa att väntetiden inte blir för lång. Hög tillgänglighet är jätteviktigt och vi mäter och följer upp våra Anne Sahlin, Margareta Pettersson, Maria Westöö Nilsson, Therese Steiner väntetider kontinuerligt. Vi utför även kundnöjdhetsmätningar för att få reda på hur våra kunder upplever vår tillgänglighet och service. En del av personalen arbetar också på någon av mottagningarna i huset eller på vårdavdelningen. Det är positivt både kompetensmässigt, men också med tanke på den fysiska arbetsmiljön. Arbetsuppgifterna i callcenter kan ibland vara lite monotona och kroppen kan ta lite stryk av att sitta stilla så mycket. Egen träning, använda pausgymnastikprogrammet som finns på alla datorer är andra sätt att förebygga skador. Vi har också höj- och sänkbara skrivbord. Och medarbetarna erbjuds även massage. Therese Steiner är relativt nyanställd: Att komma som ny sjuksköterska och enbart arbeta med medicinsk sjukvårdsrådgivning per telefon är stor skillnad. Att kunna lyssna och bedöma en kunds besvär och symtom utan att ha personlig kontakt kändes mycket ovant i början. Jag upplever arbetet som spännande. Jag får klura ut var den bästa vårdgivaren finns för just den kunden så att kunden får den bästa sjukvårdsrådgivningen, vården och omhändertagandet. Alla är eniga om att det är ett bra arbetsklimat i call center med lätt till skratt och att alla bjuder på sig själva. Det är lätt att fråga varandra om råd och som ny känner man sig varmt välkommen. Vårdgarantin kortade väntan I mars fick Viggo Yngvesson, 7 år, besked om att han skulle få genomgå en operation av körteln bakom näsan, abrasio, samt få inopererat rör i öronen. Hemlandstinget kunde inte erbjuda tid inom tre månader, enligt vårdgarantin. Familjen Yngvesson blev därför erbjudna att söka vård utanför länet. Valet föll på Capio Läkargruppen i Örebro. Operationsdagen planerades in till den 8 augusti. Viggo, mamma Maria och pappa Ulf tog bilen till Örebro från Fleninge, en by som ligger cirka 6 kilometer nordost om Helsing - borg. Kompressen träffar Viggo och familjen direkt efter operationen. Viggo har fått ett eget vårdrum, där han vilar och tittar på TV. Vad var det som gjorde att ni valde just Capio Läkargruppen för Viggos operation? Vi fick besked i mars att hemlandstinget inte skulle ha möjlighet att erbjuda operation inom tre månader. De skulle dessutom ha sommarstängt tre månader, vilket skulle innebära att operationen skulle förskjutas fram till hösten. Vi ville ju gärna att Viggo skulle opereras innan skolstarten, berättar Ulf. Vi fick information och erbjudande om operationen på Capio Läkargruppen av vårt hemlandsting. Vi kände till Capio eftersom det finns en hel del Capioenheter nere i Skåne, men vi hade ingen kännedom om just Capio Läkargruppen i Örebro. Jag läste lite på hemsidan om er verksamhet och hittade där också information om era väntetider till operation, fortsätter Ulf. Hade jag vetat om detta tidigare kanske vi hade valt att få operationen utförd ännu tidigare, före semestern. Både Maria och Ulf säger att de är mycket nöjda med all kontakt de haft med Capio Läkargruppen, både före Maria och Ulf Yngvesson operationen och när de väl kom hit. Alla har varit väldigt tillmötesgående och läkaren ringde t o m till oss innan operationen och det hade vi inte förväntat oss, säger Maria. För Viggo väntar en spännande tid, han ska börja skolan nu i höst. Det ska bli jätteroligt, säger Viggo med stor förväntan i rösten. Familjen Yngvesson stannade kvar över natten i Örebro. När öron-näshalsläkare Per Neander träffat Viggo dagen efter operationen fick de åka hem till Skåne igen. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

8 KRÖNIKAN Snart är vi alla doktorer...!? lär sajt där en radda experter ger svar på verkliga och inbillade sjukdomar. Här kan man också läsa hundratals frågor och svar: Varför får min dotter skratt attacker på nätterna, Kan en kvinna bli impotent, Varför blir mina ögon röda vid samlag i ryggläge, Ökar risken för håravfall med hög testosteronhalt, Är solstrålar farliga när man kör bil, Kan man bli kobent av att vara överviktig, Kan man få Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. mardrömmar av metoprolol (Svar ja), Hur undviker jag dagisbakterier, Jag hör ett klickande ljud när jag springer. Vad kan det vara, Jag tror att jag lider av sexsomnia. Hur botas det, Vad ska jag göra åt min enorma hårväxt på armarna. Se där ett axplock. Men de flesta frågorna är mer seriösa och läkarna som svarar ger oftast rådet att man bör uppsöka en levande doktor. Det finns många fler sajter att vända sig till, som Ask a Doctor. Ack ja, tiderna förändras. Sjukvården har blivit bättre och läkarna är förstås mer kunniga och bättre utbildade än förr. Ändå kan jag med nostalgins rosenröda skimmer minnas den doktor som behandlade mig, Det är inte lätt att vara läkare i våra dagar. Svunnen är den tid då farbror doktorn var allenarådande och visste allt. Visst har läkaren fortfarande hög status och är han eller hon specialist är det svårt för omgivningen att ifrågasätta kunskaperna. Men allmänläkarna har det tufft och värre lär det bli. Hur har det blivit så? Tja, en förklaring är att många i dagens samhälle från barnsben har lärt sig att vara kritiska till alla auktoriteter. En allvarlig man (eller kvinna) i vit rock ses inte som självklart allvetande utan kan precis som du och jag ha sina brister. Upplösningen började sannolikt redan när Bra Böckers stora läkarlexikon kom ut. Där kunde man i god tid förbereda sig inför läkarbesöket och kontrollera sina symtom. Vid mötet med läkaren var patienten ofta påläst och kunde berätta om misstänkta åkommor som doktorn ibland bara hade en diffus föreställning om. Själv hade jag vid ett läkarbesök fått klart för mig att jag led av malaria, sedan jag uteslutit havandeskap, även om den symtomen också var igenkännbar. Nu var det inte heller malaria jag led av, men det fordrades en längre diskussion innan läkaren övertygat mig om att jag misstagit mig. Efter Bra Böckers läkarlexikon (som jag förgäves försökt sälja till ett antikvariat) kom internet med sina fantastiska möjligheter för den som vill inhämta kunskaper om allt mellan himmel och jord. Här har den sjuke, för att inte tala om hypokondrikern, enorma källor att ösa ur. Fråga doktorn är en popumina syskon och grannbarnen i den lilla stad i norr där jag växte upp. Jag led av krupp som barn och när jag var riktigt dålig kom doktorn på hembesök. Han var ett slags provinsialläkare även om han inte bar den titeln. Han hade sin mottagning i ett gult stort trähus några kvarter från oss. Han visste allt. Han hade svar på allt. Han var alltid tillgänglig. Han var vithårig och bar ett vackert litet skägg. Han hade en frodig sjuksköterska till sin hjälp. Hon hette Emma. Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. Men frisk blev jag så småningom. I vår by på landet har vi ingen läkare. Det är faktiskt två mil till närmaste vårdcentral. Fast vi har en distriktssköterska på nära håll. Henne kan man alltid kontakta. Hon vet också, kanske inte allt, men det mesta. Hennes kunskaper ifrågasätter jag aldrig. Och i ärlighetens namn; nog kan vi också lita på våra allmänläkare, även alla vi som ser oss som små doktorer. Stigbjörn Bergensten Kompressenredaktionen: Gunilla Hagberg, Thord Andersson, Anne Sahlin, Birgitta Heijdenberg, Eva Hasselström Ansvarig utgivare: Gunilla Hagberg Capio Läkargruppen AB, Box 344, Örebro. Tfn , KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

Arbeta som sjuksköterska på SÄS

Arbeta som sjuksköterska på SÄS Arbeta som sjuksköterska på SÄS Maria Rahl skapar trygghet för patienter med lungcancer SÄS för mig är såklart min arbetsplats, där jag tillbringar större delen av min tid. SÄS är också en plats som ger

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Det långa djupa andetaget. Bättre förberedda patienter. Vem ser barnet i vården? Konst en synlig del av landstinget 4 /14

Det långa djupa andetaget. Bättre förberedda patienter. Vem ser barnet i vården? Konst en synlig del av landstinget 4 /14 4 /14 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Bättre förberedda patienter 3 Det långa djupa andetaget 18 10 Konst en synlig del av landstinget Vem ser barnet i vården? 4 Omslagsbild: Medarbetare

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Från delaktighet till delat beslutsfattande

Från delaktighet till delat beslutsfattande Från delaktighet till delat beslutsfattande Inspirationsskrift om delaktighet och delat beslutsfattande inom psykiatri och socialtjänst Kristianstad Skellefteå holm Falköping Innehåll Förord 3 Lusten att

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Robotpremiär 1 /14. Sommarjobbare gör oss levande. I huvudet på personaldirektören. Sjuk utan sjukdom

Robotpremiär 1 /14. Sommarjobbare gör oss levande. I huvudet på personaldirektören. Sjuk utan sjukdom 1 /14 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Robotpremiär 10 Sommarjobbare gör oss levande 5 15 I huvudet på personaldirektören Sjuk utan sjukdom 4 3 4 Aktuellt: Stort intresse för körsång

Läs mer

Länstidningen. 13 oktober 2011 årgång 30 Till alla länsbor från landstinget. Landstinget lyfter fram teckenspråket

Länstidningen. 13 oktober 2011 årgång 30 Till alla länsbor från landstinget. Landstinget lyfter fram teckenspråket Länstidningen Vinn en mysig spahelg! TÄVLING SIDAN 16 13 oktober 2011 årgång 30 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Klamydiatest på nätet Har du haft oskyddat sex?

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Solstickans symposium 2013

Solstickans symposium 2013 Solstickans symposium 2013 Referat Anna Fredriksson och Maria Korpskog Optimism kring det som görs för äldre Lena Nyberg, Stiftelsen Solstickans ordförande, hälsade alla välkomna till symposiet. Kära konferensdeltagare,

Läs mer

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens Liv 2013 & Hälsa Nr 3 2013 Information från Landstinget Västernorrland Kontakta vården via webben Tyck till om hälsooch sjukvården Att leva med demens Små förbättringar ger stor effekt Mina vårdkontakter

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

SOPHIAnytt. Pappa till. IVF-kliniken. Svetten fick mig att avstå från att gifta mig. k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven. tillbaka på cirkusscenen

SOPHIAnytt. Pappa till. IVF-kliniken. Svetten fick mig att avstå från att gifta mig. k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven. tillbaka på cirkusscenen Foto: HeleNA SUND SOPHIAnytt e n TiDninG o m s o p h i a h e m m e T n r 2 n o v e m b e r 2010 k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven Pappa till Foto: DAVID MAGNUSSoN tillbaka på cirkusscenen efter knäskadan

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer