Capio Läkargruppen 30 år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capio Läkargruppen 30 år!"

Transkript

1 Informationstidning om livet på Capio Läkargruppen i Örebro September 2012 Capio Läkargruppen 30 år! Anna-Lena Rehnberg, Helén Willyams och Per Neander I år när Capio Läkargruppen firar 30 år gör vi ett Jubileumsnummer av vår gamla informationstidning Kompressen. Kompressens första nummer kom ut redan Det var en informationstidning om livet på Läkargruppen i Örebro. Innehållet var blandat allt ifrån reportage från vården till personalaktiviteter och knep och knåp. Det var reportage och mycket bilder. Tidningen utvecklades under åren både layoutmässigt och innehållsmässigt, men Vi vill spela en större roll på fler orter. Läs mer om vår VD s tankar på sid 2. redaktionen bestod hela tiden av medarbetare. Ibland köpte vi in lite professionell hjälp. Jag vet att flera medarbetare längtade till nästa nummer av Kompressen. Tidningen fanns även i våra väntrum och skickades ut till våra kunder kom sista numret av Kompressen ut. Det gjordes ett jubileumsnummer 2007 då vi firade 25 år. Jag har varit med i redaktionen under alla år sedan 1990 och tycker det är extra roligt att göra detta jubileumsnummer. Jag önskar dig en trevlig lässtund där du både får lite tillbakablickar och inspiration inför framtiden. Gunilla Hagberg, Marknadschef Danfo AB väljer Capio Läkargruppen VD Mikael Magnusson mycket nöjd sid 6 Vårdgarantin kortade väntan Familjen tog bilen från Skåne sid 7

2 Capio Läkargruppen en hungrig 30-åring Vi vill bli ett närsjukhus Capio Läkargruppen firar i år 30 år. Mycket har hänt sedan starten 1982, och mycket vatten har runnit förbi i Svartån utanför fastigheten på Hamnplan i centrala Örebro. Det är dock inte en organisation som slagit sig till ro. Tvärtom. Här finns ständigt nya tankar och idéer på att utveckla verksamheten. Oftast i en nära dialog med kunderna. Vad vi ska ge för specialistvård styrs av efterfrågan, menar Helén Willyams, VD för Capio Läkargruppen sedan drygt ett år tillbaka. Från att ha startat i det lilla har företaget idag runt 130 medarbetare. Vi är som 30-åring mitt i livet, och det känns jättebra, fortsätter Helén. Vi vet vad vi är bra på och vi vet vad vi vill med vår verksamhet. Capio Läkargruppen, som ingår i sjukvårdskoncernen Capio, kännetecknas av starkt patientfokus. Servicetänket har funnits med sedan starten och sätter medarbetarnas engagemang och flexibilitet på prov varje dag. Vår personal gör ett fantastiskt jobb, konstaterar Helén Willyams. Och vi får det bekräftat direkt av patienterna, men också genom de mätningar vi gör. Här är många väldigt lösningsorienterade. När en förfrågan på, som nu senast, 200 ögonoperationer kommer upp, så kan vi presentera en lösning inom några timmar. Beslutsvägarna är korta Den andra ägaren till Capio Läkargruppen är Örebro läns landsting som äger 9 % av verksamheten. De har representanter i Capio Läkargruppens styrelse och är delaktiga i beslut och styrning. Vårdavtalet med Örebro läns landsting är ett ramavtal där innehållet diskuteras kontinuerligt utifrån vilka behov landstinget har. I framtiden skulle vi vilja se en utveckling av vår verksamhet mot att bli ett närsjukhus. Vi vill gärna vara med och utveckla vården. Patienterna ska inte behöva vänta på att få vård och vården ska ske på rätt vårdnivå. Idag finns vi i Örebro i framtiden kan vi mycket väl tänka oss att vi har verksamhet på andra orter. Capio Läkargruppen servar fler kunder än Örebro läns landsting. Vi samarbetar redan i dag med flera andra landsting. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag där de som har en sjukvårdsförsäkring kan söka sjukvård hos oss. Vi ansvarar också för sjukvårdsplanering och sjukvårdsrådgivning för några försäkringsbolag. Försäkringsbolagen träffar vi också kontinuerligt där vi dels stämmer av vårt samarbete men också diskuterar affärsutveckling. På företagssidan har Capio Läkargruppen utvecklat Kurant Access till att vara en heltäckande företagshälsovård. Vi har en jättestyrka i och med att vi kan erbjuda snabb tillgänglighet till sjukvård och företagshälsovård under samma tak. I och med detta har vi nu möjlighet att knyta till oss även större företag. Resevaccinationsmottagningen, som är ett samarbete med Infektionskliniken, USÖ, sedan 1995 har också utvecklats genom åren. Vi ser att vår lilla organisation har en styrka i att kunna styra efterfrågan och tillgängligheten utifrån de önskemål som kunderna har. I år har vi också startat upp en Hälsomottagning på prov. Vi såg ett behov och efterfrågan på tjänster inom det hälsopromotiva området från privatpersoner. Här arbetar bl a hälsoutvecklare och sjuksköterskor med rådgivning avseende kost och motion. Vi utför hälsotester och vi erbjuder uppföljning och coaching. Att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa är jätteviktigt och där ser jag att vi har en lika viktig roll som alla andra vårdgivare. Under året har det varit en intensiv mediadebatt om privatvårdens vara eller inte vara. Vi har inte märkt av Helén Willyams är VD för Capio Läkargruppen sedan maj i fjol. Men hon kom till företaget som sjuksköterska redan 1993 och har efter kirurgmottagningen hunnit med att vara kvalitetsansvarig, personalchef och senast verksamhetschef. den speciellt mycket, tycker Helén. Jag ser att det finns ett behov i vårt samhälle av både privat och offentlig sjukvård där vi skulle kunna utveckla samarbetet mycket mer. Människor vill ha valmöjligheter idag. Det som är viktigt att veta är att ingen av våra kunder eller medarbetare ska behöva fundera över vad som står överst ekonomin eller det medicinska. Vi får aldrig göra avkall på den medicinska kvaliteten. För att vi ska vara långsiktiga måste rätt vårdinsats gå före pengarna, slår hon fast. Vi finns till för våra kunder och patienter. Så det finns en framtid för Capio Läkargruppen i 30 år till? Definitivt. Och då har vi säkert ynglat av oss kanske både på fler ställen i länet och till andra län, skrattar Helén Willyams. 2 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

3 Sjukvården idag och imorgon Ägarna tycker till! Capio Läkargruppen har två ägare. Capiokoncernen och Örebro läns landsting. Landstingets inflytande är väsentligt större än de nio procent av aktierna som man äger, eftersom de är den största kunden. Kompressen ställde tre frågor till landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) och till Capios koncernchef Thomas Berglund. Vad är den viktigaste frågan inom sjukvården i Sverige, tycker du? Hur tror du sjukvården förändrats om vi blickar 30 år framåt? Capio Läkargruppen firar 30 år i år. Vad tycker du är företagets bidrag till sjukvården? Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd Att värna om att vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Det är ett kännetecken på ett samhälle där begreppen solidaritet, samhörighet och respekt för männi skan är styrande, och det är ett sådant samhälle jag kämpar för. Förebyggande vård har en mycket starkare position, och när det gäller kirurgi och medicin har stora framsteg gjorts vad beträffar bota och transplantera organ det stora hotet är framväxandet av multiresistenta bakterier. Om vi inte lyckas hejda det, hotar en helt ny situation där många av dagens operationer blir omöjliga att genomföra. Capio Läkargruppen är ett bra och viktigt komplement till den offentligt drivna sjukvården. Landstinget har ett gott sam arbete med företaget, ett sam arbete som utvecklas kontinuerligt och som stärker den offentliga vården. Vi brukar kalla Capio Läkargruppen för vårt fjärde sjukhus, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson. Grattis till er alla på Capio Läkargruppen! Thomas Berglund, VD/koncernchef Capio AB Den största utmaningen och möjlig heten inom svensk sjukvård handlar främst om hur vi organiserar, leder och följer upp sjukvården i vardagen. Hög kvalitet och tillgänglighet till vården måste alltid stå i fokus och på Capio har vi utvecklat och fört in vår modell för detta. Vi ser en snabb utveckling av läke medel och moderna medicinska metoder och förhoppningsvis är vi och andra vakna nog att ta till oss detta för att ytterligare förbättra kvaliteten och produktiviteten i vården. Eftersom sjukvårdskostnaderna spås öka i förhållande till BNP i såväl Sverige som i andra europeiska länder så är det direkt avgörande att vi klarar av att driva och förbättra våra metoder, processer och flöden. Jag tror också att vården kommer att organiseras mellan olika vårdnivåer på ett annorlunda sätt än idag så att patienter kan få snabb och god vård i sin närmiljö och att specialist- och akutvård renodlas till egna vård nivåer så att säga. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012 Capio Läkargruppen har under många år byggt upp en verksamhet som alltid haft ett stort fokus på kvalitet och service i alla dimensioner. En sådan verksamhetskultur tar tid att skapa och ett tydligt bevis på hur framgångsrik man varit kom 2003 då Capio Läkargruppen belönades med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Här har Capio Läkargruppen varit föregångare genom sitt systematiska kvalitets arbete som naturligtvis också präglar verk sam heten idag. Att ständigt fundera över hur man kan göra saker lite bättre för varje dag skapar en förändringskultur som enga gerar chefer och medarbetare och är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet över tiden. Ett annat område där Capio Läkar gruppen utmärker sig är partnerskapet med Örebro läns landsting med landstinget som delägare. Det visar att mångfalden i vården kan ta sig olika uttryck och ni har visat att det fun gerar, avslutar Thomas Berglund. Jag önskar all personal på Capio Läkargruppen all lycka på den fortsatta resan! 3

4 Inga vanliga dagar... Kompressens redaktion bad Janne Elvi, som jobbar med drift och underhåll, att skriva om vad som händer en vanlig dag på jobbet. Men redan här var det kört. För Janne finns det inga vanliga dagar på Capio Läkargruppen. Händelser, beteenden och sådant som normalt sett inte borde kunna hända på jobbet, är vardag hos oss. Vanligtvis är jag först på mornarna och efter att kollat av att vi har rätt tryck på oxygenet och luften, brukar jag ta hissen upp till plan 5 och ta en kopp kaffe. Där, i personalköket, brukar jag ställa in min matdosa i kylen och samtidigt lyssna extra noga vid tilluftsdonet i taket. Så här tidigt på morgonen kan man höra ett svagt nyckeln komma. Personalen har skåp (med egna lås) för ombyte, och det slår aldrig fel, alltid är det någon som glömt, tappat eller låst in sin nyckel, oftast i skåpet. Och då brukar jag få öppna med huvudnyckeln. Det är helt enkelt en rejäl bultsax som jag klipper upp låset med. Har jag tur, kan jag även hinna se skymten av Birgitta, vår personalassistent, som ilar runt på de olika avdelningarna likt en duracellkanin. Så här dags på dagen har hon fullt upp med att ordna så det finns personal för dem som av olika anledningar inte kunnat komma. Här underlättar det ju så klart att många kan arbeta med olika arbetsuppgifter. En sjuksköterska kan till exempel arbeta med telefonrådgivning och tidbokning i callcenter på förmiddagen och som sjuksköterska på postoperativa avdelningen på eftermiddagen. Helt klart blir organisationen inte lika sårbar med detta system. Snart har även de vars hundar hade rymt på morgonen eller att bussen körde vilse kommit in till jobbet och verksamheten rullar igång ordentligt. Nu brukar jag kunna ägna en stund åt detta med återvinningskärl. Vår fastighet är lite för trång för vår verksamhet och alla dessa kärl står på olika platser och ska nu köras ut på baksidan för hämtning. Sen brakar det loss ordentligt. Med mail, telefonsamtal och nu, när jag ser dig, kom jag på att Det är saker som har lossnat, ska sättas fast, som låter, som aldrig brukar låta. Det ska hämtas grejor och det ska levereras andra prylar. Skåp som inte går att öppna eller stänga. Det lyser inte alls eller det lyser för mycket. Det är Janne i vardagen susande och då få bekräftat att ventilationen startat upp ordentligt. Skulle så inte vara fallet har jag cirka en halvtimma på mig att fixa detta, annars brukar Gunilla Boström på operationsavdelningen höra av sig, med en mycket (!) bestämd stämma. Nu kommer även de första callgirlsen (internt för tjejerna som jobbar på vårt callcenter) och sakteligen börjar verksamheten rulla igång. Maggan är vanligtvis bland de första och strax efter henne brukar Susanna komma och öppna upp receptionen. Då vi även tar emot patienter från andra län kan det hända att någon har rest långt, och nu brukar hon se till att de får börja dagen med en kopp kaffe. Samtidigt brukar även första telefonsamtalet angående huvud- för kallt i huset och det är för varmt! Det piper konstigt i hissen och det är dörrar som gnäller. Det har hänt något med min cykel. Klacken har lossnat från skon. Vi måste planera ombyggnaden. Det läcker vatten och mitt upp i alltihop ska det köras någon gammal utrustning till lagret på Skolgatan för den har jag jobbat med sedan min sjuksköterskeexamen 1958, och kan vara bra att ha! Det lagret är förresten som ett av rymdens svarta hål allt sugs in där och stannar för evigt! Vid 16-tiden är det dags att stämpla ut, hänga in västen och bege sig hemåt. Och i bilen på väg hem, brukar de sista samtalen för dagen komma: Är du kvar i huset? /Janne 4 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

5 30 år med Capio Läkargruppen 1978 Öppnade Läkargruppens grundare Mats Brodin fritidspraktik Bildades Läkargruppen och var då en helt privatägd liten specialistmottagning och verksamheten bedrevs i huvudsak av läkare som arbetade som fritidspraktiker Läkargruppen bedriver hembesöksverksamhet i form av en sjukbesöksbil. Detta var ett samarbete med Örebro läns landsting. Verksamheten avvecklades 1994 när landstingets primärvårdsjour inrättades Flyttade Läkargruppen in i de nuvarande lokalerna på Hamnplan centralt i Örebro. I början på första våningsplanet och efterhand har verksamheten utökats och i dag är det verksamhet på alla våningsplan i huset. I början av 1990-talet slöts ett vårdavtal med Örebro läns landsting som 1991 blev delägare. Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård) förvärvade aktiemajoriteten Servicekurser startar Örebro läns landsting blir delägare. Första vårdavtalet Läkargruppen expanderar i huset och öppnar operationsavdelning och vårdavdelning. VD Mats Brodin får priset Årets Förnyelsemästare av Företagarnas Riksorganisation Staffan Fohrs blir ny VD Skrevs ett samarbetsavtal om vaccinationsverksamhet med infektionskliniken, dåvarande Regionsjukhuset i Örebro. Ägarskifte, då makarna Brodin säljer sin andel till Capio (dåvarande Bure Hälsa och Sjukvård). Clas Hammar blir tf VD Kvalitetsarbete +96 startar. Peter Seger tillträder som ny VD. Lennart Ohlsson-Leijon lämnar styrelsen och Läkargruppen får med Clas Hammar sin andra ordförande Ett nytt 10-årigt vårdavtal skrivs med Örebro läns landsting. Företagskonceptet Kurant Access lanseras Läkargruppen tar över hela huset på Hamnplan. Utvecklar Servicekursen med kurs i Medarbetarskap Förvärvar Linköping Medical Center. Byter logotype till ett koncerngemensamt varumärke. Våra ägare byter namn till Capio AB och börsintroduceras Tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia besöker Läkargruppen Läkargruppen byter namn till Capio Läkargruppen Pia Öijen tillträder som ny VD Capio Läkargruppens verksamhet certifieras enligt ISO 9001:2000. Vårdavtalet med landstinget förlängs Capio Läkargruppen firar 25-årsjubileum! 2008 Göran Grufman tillträder som ny VD. Capio Läkargruppen startar företagshälsovård Kvalitetscertifierade enl ISO 9001 och miljöcertifierade enl ISO Vi öppnar Sömnapnémottagning Helén Willyams tillträder som ny VD Capio Läkargruppen firar 30-årsjubileum! KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

6 Danfo väljer Capio Läkargruppen Företaget tycker det är viktigt att satsa på medarbetarnas hälsa. Jag är mycket nöjd med vår nya leverantör av företagshälsovård, konstaterar Mikael Magnusson, VD på Danfo AB i Nora. Samarbetat påbörjades i början av året. Under våren har de anställda genomgått individuella hälsoundersökningar med individuell återkoppling. Mikael har också fått en rapport och återkoppling på organisationsnivå. Jag har bara hört positiva kommentarer från mina anställda, säger Mikael. Det var positivt att sjuksköterskan också återrapporterade resultatet från hälsokartläggningen muntligen till all personal. Kanske har en och annan av oss fått sig en tankeställare Danfo är marknadsledande när det gäller alla typer av offentliga toaletter från världens mest sofistikerade helautomatiska installationer för storstaden till moderna alternativ för utedasset. Kunderna består av kommuner, statliga verk, privata företag och konsumenter. Många av dem finns utomlands, spridda i världens alla hörn. Företaget har erfarenhet och kunskap från över 40 år i branschen. Affärsfilosofin fokuserar på professionalism och engagemang och allt arbete utförs i enlighet med En av Danfos offentliga toaletter denna färgglada variant är placerad på Järntorget i Örebro. miljöcertifieringssystemet ISO Danfos huvudkontor och produktion ligger i Nora och de har dotterbolag i Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Danmark och Norge. Varför valde ni just Capio Läkargruppen? Jag är en relationsmänniska och vi jobbar ju själva mycket med att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Jag fick ett mycket positivt intryck av Capio Läkargruppen när vi träffades för att diskutera vårt samarbete. Företagshälsovården har efter hand utvecklats utifrån en redan väl fungerande verksamhet, och det gillar jag. Jag kände dessutom till Capio Läkargruppen sedan tidigare. Det känns mycket bra att vi har en partner när det gäller företagshälsovård och jag ser fram emot ett långsiktigt fortsatt samarbete med Capio Läkargruppen. För mig är det viktigt att vi som företag satsar på medarbetarnas hälsa och det systematiska arbetsmiljöarbetet, avslutar Mikael. Vill du veta mer om Capio Läkargruppens företagshälsovård är du välkommen att höra av dig till Maria Hagerius, tel Att sova eller inte sova... Sömn är nödvändigt för att vi ska leva och må bra, men varför? Vad händer när sömnen inte fungerar och vad kan man göra åt det? Jan Ulfberg, Ros-Marie Eriksson, Yvonne Jadeborn-Hofgren och Birgitta Lönnberg För drygt två år sedan öppnades Sömnapnémottagningen på Capio Läkargruppen. På mottagningen utreds och behandlas patienter med sömnstörningar och/eller andningsstörningar under sömn. Dessa symtom kan vara tecken på sömnapnésyndrom, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet. Patienten kallas för ett första besök till sköterska för information och erhållande av sömnregistreringsutrustning. Vid den nattliga sömnundersökningen registreras andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls samt luftflöde. Patienten återkommer sedan för återbesök dagen efter för blodprovstagning samt återlämnande av utrustning. Efter att registreringen tolkats av sköterskan får patienten tid till läkaren som diskuterar eventuell behandling. Exempel på behandling är apnéskena (bettskena) eller CPAP. På mottagningen arbetar Jan Ulfberg, specialist på sömnproblematik tillsammans med sjuksköterskan Ros-Marie Eriksson, undersköterskan Yvonne Jadeborn-Hofgren och sekreteraren Birgitta Lönnberg. 6 KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER 2012

7 Fler får råd via telefon I callcentret servas kunder med sjukvårdsrådgivning, tidsbokning och remisshantering. Våren 2008 satt 12 sjuksköterskor utspridda på bottenvåningen i Capio Läkargruppens hus på Hamnplan. Arbetsplatserna var fördelade på tre rum, men sedan hösten 2008 finns hela verksamheten samlad på våning 3. Vi har under åren fått fler kunder och utökade uppdrag vilket gett oss möjligheten att också rekrytera flera nya sjuksköterskor. I dag är vi 25 sjuksköterskor som arbetar deltid eller heltid i Callcenter. Vi har i dagsläget 21 arbetsplatser och då hjälper vi både försäkringskunder, landstingskunder, företagskunder och privatkunder, berättar Patrik Jaensson som ansvarar för verksamheten. Antalet inkommande samtal har successivt ökat genom åren. Vi har servicemål vi ska uppnå som vi kommit överens med kunden om, så det är hela tiden en utmaning att säkerställa att väntetiden inte blir för lång. Hög tillgänglighet är jätteviktigt och vi mäter och följer upp våra Anne Sahlin, Margareta Pettersson, Maria Westöö Nilsson, Therese Steiner väntetider kontinuerligt. Vi utför även kundnöjdhetsmätningar för att få reda på hur våra kunder upplever vår tillgänglighet och service. En del av personalen arbetar också på någon av mottagningarna i huset eller på vårdavdelningen. Det är positivt både kompetensmässigt, men också med tanke på den fysiska arbetsmiljön. Arbetsuppgifterna i callcenter kan ibland vara lite monotona och kroppen kan ta lite stryk av att sitta stilla så mycket. Egen träning, använda pausgymnastikprogrammet som finns på alla datorer är andra sätt att förebygga skador. Vi har också höj- och sänkbara skrivbord. Och medarbetarna erbjuds även massage. Therese Steiner är relativt nyanställd: Att komma som ny sjuksköterska och enbart arbeta med medicinsk sjukvårdsrådgivning per telefon är stor skillnad. Att kunna lyssna och bedöma en kunds besvär och symtom utan att ha personlig kontakt kändes mycket ovant i början. Jag upplever arbetet som spännande. Jag får klura ut var den bästa vårdgivaren finns för just den kunden så att kunden får den bästa sjukvårdsrådgivningen, vården och omhändertagandet. Alla är eniga om att det är ett bra arbetsklimat i call center med lätt till skratt och att alla bjuder på sig själva. Det är lätt att fråga varandra om råd och som ny känner man sig varmt välkommen. Vårdgarantin kortade väntan I mars fick Viggo Yngvesson, 7 år, besked om att han skulle få genomgå en operation av körteln bakom näsan, abrasio, samt få inopererat rör i öronen. Hemlandstinget kunde inte erbjuda tid inom tre månader, enligt vårdgarantin. Familjen Yngvesson blev därför erbjudna att söka vård utanför länet. Valet föll på Capio Läkargruppen i Örebro. Operationsdagen planerades in till den 8 augusti. Viggo, mamma Maria och pappa Ulf tog bilen till Örebro från Fleninge, en by som ligger cirka 6 kilometer nordost om Helsing - borg. Kompressen träffar Viggo och familjen direkt efter operationen. Viggo har fått ett eget vårdrum, där han vilar och tittar på TV. Vad var det som gjorde att ni valde just Capio Läkargruppen för Viggos operation? Vi fick besked i mars att hemlandstinget inte skulle ha möjlighet att erbjuda operation inom tre månader. De skulle dessutom ha sommarstängt tre månader, vilket skulle innebära att operationen skulle förskjutas fram till hösten. Vi ville ju gärna att Viggo skulle opereras innan skolstarten, berättar Ulf. Vi fick information och erbjudande om operationen på Capio Läkargruppen av vårt hemlandsting. Vi kände till Capio eftersom det finns en hel del Capioenheter nere i Skåne, men vi hade ingen kännedom om just Capio Läkargruppen i Örebro. Jag läste lite på hemsidan om er verksamhet och hittade där också information om era väntetider till operation, fortsätter Ulf. Hade jag vetat om detta tidigare kanske vi hade valt att få operationen utförd ännu tidigare, före semestern. Både Maria och Ulf säger att de är mycket nöjda med all kontakt de haft med Capio Läkargruppen, både före Maria och Ulf Yngvesson operationen och när de väl kom hit. Alla har varit väldigt tillmötesgående och läkaren ringde t o m till oss innan operationen och det hade vi inte förväntat oss, säger Maria. För Viggo väntar en spännande tid, han ska börja skolan nu i höst. Det ska bli jätteroligt, säger Viggo med stor förväntan i rösten. Familjen Yngvesson stannade kvar över natten i Örebro. När öron-näshalsläkare Per Neander träffat Viggo dagen efter operationen fick de åka hem till Skåne igen. KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

8 KRÖNIKAN Snart är vi alla doktorer...!? lär sajt där en radda experter ger svar på verkliga och inbillade sjukdomar. Här kan man också läsa hundratals frågor och svar: Varför får min dotter skratt attacker på nätterna, Kan en kvinna bli impotent, Varför blir mina ögon röda vid samlag i ryggläge, Ökar risken för håravfall med hög testosteronhalt, Är solstrålar farliga när man kör bil, Kan man bli kobent av att vara överviktig, Kan man få Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. mardrömmar av metoprolol (Svar ja), Hur undviker jag dagisbakterier, Jag hör ett klickande ljud när jag springer. Vad kan det vara, Jag tror att jag lider av sexsomnia. Hur botas det, Vad ska jag göra åt min enorma hårväxt på armarna. Se där ett axplock. Men de flesta frågorna är mer seriösa och läkarna som svarar ger oftast rådet att man bör uppsöka en levande doktor. Det finns många fler sajter att vända sig till, som Ask a Doctor. Ack ja, tiderna förändras. Sjukvården har blivit bättre och läkarna är förstås mer kunniga och bättre utbildade än förr. Ändå kan jag med nostalgins rosenröda skimmer minnas den doktor som behandlade mig, Det är inte lätt att vara läkare i våra dagar. Svunnen är den tid då farbror doktorn var allenarådande och visste allt. Visst har läkaren fortfarande hög status och är han eller hon specialist är det svårt för omgivningen att ifrågasätta kunskaperna. Men allmänläkarna har det tufft och värre lär det bli. Hur har det blivit så? Tja, en förklaring är att många i dagens samhälle från barnsben har lärt sig att vara kritiska till alla auktoriteter. En allvarlig man (eller kvinna) i vit rock ses inte som självklart allvetande utan kan precis som du och jag ha sina brister. Upplösningen började sannolikt redan när Bra Böckers stora läkarlexikon kom ut. Där kunde man i god tid förbereda sig inför läkarbesöket och kontrollera sina symtom. Vid mötet med läkaren var patienten ofta påläst och kunde berätta om misstänkta åkommor som doktorn ibland bara hade en diffus föreställning om. Själv hade jag vid ett läkarbesök fått klart för mig att jag led av malaria, sedan jag uteslutit havandeskap, även om den symtomen också var igenkännbar. Nu var det inte heller malaria jag led av, men det fordrades en längre diskussion innan läkaren övertygat mig om att jag misstagit mig. Efter Bra Böckers läkarlexikon (som jag förgäves försökt sälja till ett antikvariat) kom internet med sina fantastiska möjligheter för den som vill inhämta kunskaper om allt mellan himmel och jord. Här har den sjuke, för att inte tala om hypokondrikern, enorma källor att ösa ur. Fråga doktorn är en popumina syskon och grannbarnen i den lilla stad i norr där jag växte upp. Jag led av krupp som barn och när jag var riktigt dålig kom doktorn på hembesök. Han var ett slags provinsialläkare även om han inte bar den titeln. Han hade sin mottagning i ett gult stort trähus några kvarter från oss. Han visste allt. Han hade svar på allt. Han var alltid tillgänglig. Han var vithårig och bar ett vackert litet skägg. Han hade en frodig sjuksköterska till sin hjälp. Hon hette Emma. Han beordrade ångtält som min mor prompt konstruerade. Jag har med tiden förstått att denna behandlingsform inte längre rekommenderas. Men frisk blev jag så småningom. I vår by på landet har vi ingen läkare. Det är faktiskt två mil till närmaste vårdcentral. Fast vi har en distriktssköterska på nära håll. Henne kan man alltid kontakta. Hon vet också, kanske inte allt, men det mesta. Hennes kunskaper ifrågasätter jag aldrig. Och i ärlighetens namn; nog kan vi också lita på våra allmänläkare, även alla vi som ser oss som små doktorer. Stigbjörn Bergensten Kompressenredaktionen: Gunilla Hagberg, Thord Andersson, Anne Sahlin, Birgitta Heijdenberg, Eva Hasselström Ansvarig utgivare: Gunilla Hagberg Capio Läkargruppen AB, Box 344, Örebro. Tfn , KOMPRESSEN JUBILEUMSNUMMER

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Jag på sjukhuset Jag på sjukhuset Alla rättigheter förbehålles. Den här boken tillhör. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Idé och bilder: Texter: Innehållsförteckning Intäkterna från

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Översättning: Lova Meister

Översättning: Lova Meister JAROSLAV RUDIš HIMMEL UNDER BERLIN Översättning: Lova Meister ASPEKT FÖRLAG 5 Det är ljuden vi minns. De hjälper oss att sortera, glömma bort och dra oss till minnes händelser. Världen är en ljudverkstad,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer