KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSMÅL Det goda livet för sjuka äldre i VG Budskap - En god sammanhållen vård kräver samarbete Veta - Ha kunskap om insatsområdena, de regionala och lokala prioriteringarna. Följa genomförandearbetet och resultatläget. Känna - Engagemang och delaktighet Göra - Ansvara för genomförandearbetet i den egna verksamheten och i samarbetet med andra. Informera medarbetarna och göra dem delaktiga. Agera utifrån mättavlor och lägesrapporter.

2 Reviderad handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 12/2 14/2 3/3 20/3 10/4 Länssamverkansgrupp Utvecklings ledarträff Arbetsdag utvecklingsledare Dialogkonferens Beslut i Lisa

3 Grundläggande krav 1 Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan (Gemensam för kommuner och landsting i ett län) Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning och redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare Hur länet avser att skapa långsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet Hur privata och idéburna utförare kan involveras

4 Långsiktigheten i det systematiska förbättringsarbetet Ledning i samverkan - LiSA gruppen Länssamverkansgruppen äldre Vårdsamverkansgrupperna Plattformen för det delregionala samverkansarbetet Strukturen hos varje huvudman GENOMFÖRANDEPLAN Ledningskraftsteamen avvecklas utvecklas i befintlig struktur Projektledare samordnar det länsövergripande arbetet med handlingsplanens genomförande

5 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Mål Vad vill vi uppnå Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, kontinuitet, samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan han eller hon befinner sig och oavsett vilka behov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka. Syfte Varför gör vi detta Med handlingsplanens mål och aktiviteter vill vi uppnå och upprätthålla en god kvalitet på arbetet kring de mest sjuka äldre och sträva efter att våra gemensamma resurser används på bästa möjliga effektiva sätt.

6 Beskrivning av förbättringsområden Handlingsplanen är uppdelad i 3 processer med 13 insatsområden Till varje insatsområdena finns mål och aktiviteter

7 Sammanfattning Två nya insatsområden Utveckling och uppföljning genom brukarmedverkan Redovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvariga För varje område beskrivs mål och aktiviteter med uppföljande indikatorer på regional och nationell nivå Följsamhet till KOK Två länsövergripande förbättringar: Länsgemensam rutin för SIP Utskrivningsprocessen för mest sjuka äldre

8 Uppföljning och redovisning av resultat Måluppfyllelse följs bland annat med hjälp av indikatorer Regelbunden återkoppling till verksamhetschefer genom länsgemensam resultattavla Lägesrapport av genomförandearbetet 2ggr/år

9 Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

10 Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Oklart vad som händer med det webbaserade självskattningsinstrumentet Arbete med att utveckla seniorinformationen på 1177 Vårdguiden pågår Fast vårdkontakt inom primärvården är inte möjligt att mäta Process under (1) - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Ett länsuppdrag kring SIP från LiSA Arbetsgrupp startad

11 Stödprojekt VG PV-enheter för arbete med handlingsplanen Tre indikatorer: * Andel listade med demens som besök vårdenheten * Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till individer 75 år och äldre * Olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre per 100 listade Budget 2014: kronor Utbetalat kv 1: Utbetalat kv 2: Totalt hittills 2014:

12 Närhälsan Torpavallen vårdcentral Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Närhälsan Majorna vårdcentral Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral Angereds Läkarhus Familjehälsan Vårdcentral Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Närhälsan Opaltorget vårdcentral Närhälsan Brämaregården vårdcentral Närhälsan Björkekärr vårdcentral Ekenhälsan Närhälsan Högsbo vårdcentral Närhälsan Krokslätt vårdcentral Närhälsan Ekmanska vårdcentral Närhälsan Tuve vårdcentral Närhälsan Styrsö vårdcentral Närhälsan Backa vårdcentral Närhälsan Biskopsgården vårdcentral Närhälsan Kungshöjd vårdcentral Närhälsan Olskroken vårdcentral Närhälsan Torslanda vårdcentral Nya Vårdcentralen Kortedala Torg Närhälsan Kungssten vårdcentral Närhälsan Åby vårdcentral Närhälsan Masthugget vårdcentral Närhälsan Frölunda vårdcentral Närhälsan Askim vårdcentral Närhälsan Furulund vårdcentral Närhälsan Bjurslätt vårdcentral Capio Vårdcentral Mölndal Närhälsan Lindome vårdcentral Capio Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen Närhälsan Öckerö vårdcentral Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Närhälsan Angered vårdcentral Närhälsan Mölnlycke vårdcentral Hönö Vårdcentral 533 listade 212 hembesök GÖTEBORG Andel listade patienter >75 år som fått hembesök senaste 12 mån 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Källa : Spear

13 Närhälsan Kärra vårdcentral Närhälsan Landvetter vårdcentral Närhälsan Hjällbo vårdcentral Rävlanda vårdcentral Läkargruppen Mölndalsbro Selmas Läkarhus Hälsans Hus Vårdcentral JohannesVården - Vårdcentral och BVC Capio Vårdcentral Amhult Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral Närhälsan Partille vårdcentral Torslanda Läkarhus Wästerläkarna Närhälsan Lövgärdet vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Capio Vårdcentral Billdal Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Kvarterskliniken Husaren Allemanshälsans vårdcentral Landala Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Hindås vårdcentral Vårdcentralen Carlanderska Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Närhälsan Eriksberg vårdcentral Din Klinik Backa Läkarhus Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Vårdcentralen Läkarhuset Capio Vårdcentral Axess Fredriksdals Läkarhus Capio Vårdcentral Lundby Plus7 Vårdcentralen Capio Vårdcentral Gårda Järnhälsan Kungsportsläkarna Västerleden Vårdcentral - Grimmered Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Kvarterskliniken Lorensberg 300 listade 1 hembesök forts.göteborg Andel listade patienter >75 år som fått hembesök senaste 12 mån 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Källa : Spear

14 Sammanfattning hembesök Förklaring: Indikatorn omfattar samtliga hembesök som vårdcentralen utfört i särskilt och ordinärt boende de senaste 12 månaderna Antalet listade patienter > 75 år på de197 vårdcentralerna i april Antalet av dem som hade fått hembesök senaste året Högsta medelvärdet - Fyrbodal (14,1%) Lägsta medelvärdet - SIMBA (10,4 %) Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med hembesök Utmaningen - målvärde 18%? Lika andel hembesök som andelen individer >65 år som tillhör gruppen mest sjuka äldre 40 vårdcentraler uppnår 18% Andel listade patienter >75 år som fått hembesök senaste 12 mån Område Högsta Lägsta Medel Antal VC Fyrbodal 27,2% 4,0% 14,1% 38 Göteborgs området Sa Älvsborg 39,8% 0,3% 13,8% 78 25,7% 0,8% 11,8% 34 SIMBA 19,0% 1,7% 10,4% 13 Skaraborg 21,2% 1,7% 12,5% 34 VG 39,8% 0,3% 13,0% 197 Källa: Spear

15 Kvarterskliniken Almedal Hälsans Hus Vårdcentral Rävlanda vårdcentral Angereds Läkarhus Närhälsan Backa vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen Fredriksdals Läkarhus Nya Vårdcentralen Kortedala Torg Allemanshälsans vårdcentral Landala Närhälsan Torpavallen vårdcentral Närhälsan Masthugget vårdcentral Närhälsan Bjurslätt vårdcentral Torslanda Läkarhus Backa Läkarhus Läkargruppen Mölndalsbro Närhälsan Brämaregården vårdcentral Selmas Läkarhus Närhälsan Torslanda vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Närhälsan Hjällbo vårdcentral JohannesVården - Vårdcentral och BVC Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral Närhälsan Landvetter vårdcentral Närhälsan Hindås vårdcentral Närhälsan Askim vårdcentral Närhälsan Styrsö vårdcentral Din Klinik Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Capio Vårdcentral Sävedalen Kvarterskliniken Lorensberg Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Närhälsan Partille vårdcentral Närhälsan Högsbo vårdcentral Ekenhälsan Närhälsan Krokslätt vårdcentral Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Närhälsan Tuve vårdcentral Angered Care Vårdcentral Närhälsan Majorna vårdcentral GÖTEBORGSOMRÅDET Andel listade patienter >75 år som det senaste året fått en fördjupad läkemedelsgenomgång För litet patient underlag 486 listade 58 med läkemedels genomgång 0% 20% 40% 60% 80% 100% För litet patient underlag Källa : Spear

16 Närhälsan Biskopsgården vårdcentral Närhälsan Olskroken vårdcentral Närhälsan Mölnlycke vårdcentral Närhälsan Kärra vårdcentral Närhälsan Eriksberg vårdcentral Närhälsan Åby vårdcentral Närhälsan Öckerö vårdcentral Närhälsan Angered vårdcentral Hönö Vårdcentral Närhälsan Lindome vårdcentral Kvarterskliniken Husaren Närhälsan Lövgärdet vårdcentral Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Ekmanska vårdcentral Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Wästerläkarna Närhälsan Opaltorget vårdcentral Capio Vårdcentral Gårda Närhälsan Björkekärr vårdcentral Närhälsan Frölunda vårdcentral Capio Vårdcentral Mölndal Närhälsan Kungssten vårdcentral Kungsportsläkarna Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Järnhälsan Närhälsan Kungshöjd vårdcentral Västerleden Vårdcentral - Grimmered Capio Vårdcentral Billdal Capio Vårdcentral Axess Capio Vårdcentral Amhult Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Vårdcentralen Läkarhuset Capio Vårdcentral Lundby Plus7 Vårdcentralen Vårdcentralen Carlanderska Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Vårdcentralen Feelgood Torslanda Närhälsan Furulund vårdcentral Familjehälsan Vårdcentral Källa : Spear För litet patient underlag 86 listade 6 med läkemedelsgenomgång Forts.GÖTEBORGSOMRÅDET Andel listade patienter >75 år som det senaste året fått en fördjupad läkemedelsgenomgång 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Sammanfattning läkemedelsgenomgångar ANDEL LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR Antalet listade patienter > 75 år på de 201 vårdcentralerna i april Antalet av dem som hade fått en fördjupad läkemedelsgenomgång senaste året Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med läkemedelsgenomgångar Högsta medelvärdet - SIMBA (55,8 %) Lägsta medelvärdet - Skaraborg (37,7 %) Område Högsta Lägsta Medel Antal VC Fyrbodal 93% 12% 50,3% 38 Göteborgs området Sa Älvsborg 100% 7% 49,4% 81 73% 18% 49,3% 34 SIMBA 83% 22% 55,8% 13 Skaraborg 70% 6% 37,7% 35 VG 100% 6% 47,8% 201 Källa : Spear

18 Olämpliga läkemedel Antal personer Feb -12 (91 049) Feb -13 (80 513) Feb -14 (71 839) % Andel Personer med olämpliga läkemedel Andel Personer med olämpliga läkemedel Andel Personer med olämpliga läkemedel Källa: Kvalitetsportalen 18

19 Antiinflammatoriska läkemedel Antal personer Feb -12 (31 658) Feb -13 (29 102) Feb -14 (24 261) 5 4,5 4 3,5 3 % 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel Källa: Kvalitetsportalen

20 Antipsykotiska läkemedel Antal personer Feb -12 (19 670) Feb -13 (18 118) Feb -14 (17 770) 5 4,5 4 3,5 3 % 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Andel Personer med antipsykotiska läkemedel Andel Personer med antipsykotiska läkemedel Andel Personer med antipsykotiska läkemedel Källa: Kvalitetsportalen

21 Sammanfattning läkemedel oktober 2011 februari 2014 Antalet personer >75 år med olämpliga läkemedel har minskat med vi fortsätter minska Antalet personer >75 år med antipsykotiska läkemedel har minskat med ingen minskning sedan mars-13 - vad har vi slutat att göra? - hur går vi vidare? Antalet personer >75 år med antiinflammatoriska läkemedel har minskat med vi fortsätter minska

22 7000 Antal registreringar i Västra Götaland Källa: BPSD registret

23 Skaraborg SIMBA 0,0% 2,3% 36,5% 32,4% Antal registreringar i VG Område Fyrbodal Göteborg SIMBA Sa Älvsborg Skaraborg Total Samverkan i Göteborgsområdet 12,0% 14,1% Sa Älvsborg 41,0% 40,5% Fyrbodal 10,5% 10,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Andel av registreringar i VG Andel av registreringar i VG Källa: BPSD registret

24 700 Antal anslutna enheter till BPSD registret i Västra Götaland Källa: BPSD registret

25 Borås Göteborg Skövde Falköping Mariestad Ulricehamn Mark Tidaholm Kungälv Härryda Öckerö Partille Orust Ale Åmål Vänersborg Vårgårda Tranemo Bollebygd Alingsås Karlsborg Götene Svenljunga Uddevalla Trollhättan Skara Herrljunga Strömstad Vara Tanum Munkedal Lilla Edet Tjörn Tibro Töreboda Lysekil Hjo Bengtsfors Mellerud Lidköping Gullspång Grästorp Färgelanda Dals-Ed Sotenäs Essunga Lerum Stenungssund Mölndal Antal anslutna enheter per kommun Vårdsamverkans område Antal anslutna enheter Fyrbodal 124 Göteborg 112 Sa Älvsborg 190 Skaraborg 196 SIMBA 42 Total Källa: BPSD registret

26 Sammanfattning BPSD i Västra Götaland Användandet av BPSD ökar stadigt både när det gäller antalet registreringar och anslutna enheter. Tre? kommuner använder fortfarande inte registret Vi kan förväntas oss fortsatt ökning då fler certifierade utbildare är på väg ut i verksamheterna. 10 kommuner i Fyrbodal saknar utbildare. Utbildningsarbetet har organiserats olika i vårdsamverkansområdet

27 Vårdcentralen Opaltorget, V Frölunda Vårdcentralen Gamlestadstorget Göteborg Brämaregårdens Vårdcentral Göteborg Partille o Furulunds Vårdcentral, Partille Wästerläkarna Västra Frölunda Vårdcentralen Lövgärdet, Angered Läkargruppen Mölndalsbro, Mölndal Vårdcentralen Torpavallen Göteborg Capio Vårdcentral Sävedalen Vårdcentralen Majorna, Göteborg Vårdcentralen Lindome Tuve Vårdcentral, Göteborg Olskrokens Vårdcentral, Göteborg Vårdcentralen Åby, Mölndal Vårdcentralen Biskopsgården,Göteborg Vårdcentralen Landvetter Närhälsan Ekmanska Vårdcentral, Göteborg Vårdcentralen Eriksberg, Göteborg Närhälsan Hjällbo Vårdcentral, Angered Styrsö Vårdcentral Kungshöjds Vårdcentral, Göteborg Capio Mölndals Vårdcentral, Vårdcentralen Krokslätt, Mölndal Närhälsan Högsbo Vårdcentral JohannesVården Vårdcentral Göteborg Vårdcentralen Gibraltargatan, Göteborg Vårdcentralen Kyrkbyn, Göteborg Capio Vårdcentral Hovås/Billdal Göteborg Backa Läkarhus, Göteborg Allemanshälsan Jungfruplatsen, Mölndal Vårdcentral Läkarhuset, Göteborg Vårdcentralen Mölnlycke Vårdcentralen Hindås Capio Vårdcentral Lundby, Göteborg Allemanshälsans Vårdcentral Landala, Göteborg Vårdcentralen Askim Hönö Vårdcentral Vårdcentralen Masthugget, Göteborg Vårdcentralen Bjurslätt, Göteborg Hälsans Hus Landvetter Angereds Läkarhus Närhälsan Torslanda Vårdcentral GÖTEBORGSOMRÅDET Antal grundregistreringar och uppföljningar per vårdcentral tom april Källa: SveDem

28 Vårdcentralen Kärra, Hisings-Kärra Ekenhälsan Kållered Vårdcentralen Carlanderska, Göteborg Vårdcentralen Öckerö Fredriksdals Läkarhus, Göteborg Din Klinik, Göteborg Capio Vårdcentral Gårda Göteborg Närhälsan Frölunda Vårdcentral, Västra Frölunda Kortedala Vårdcentral och BVC, Göteborg Kvarterskliniken Husaren, Göteborg Kungsstens Vårdcentral, Göteborg Vårdcentralen Angered Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Västerleden Vårdcentral - Grimmered Vårdcentralen Feelgood Torslanda Torslanda Läkarhus Selmas Läkarhus Rävlanda vårdcentral Plus7 Vårdcentralen Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Närhälsan Furulund vårdcentral Närhälsan Björkekärr vårdcentral Närhälsan Backa vårdcentral Kvarterskliniken Lorensberg Kvarterskliniken Almedal Kungsportsläkarna Järnhälsan Familjehälsan Vårdcentral Capio Vårdcentral Axess Capio Vårdcentral Amhult Angered Care Vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen forts.göteborgsområdet Antal grundregistreringar och uppföljningar per vårdcentral tom april Grundregistreringar + utvidgade utredningar Uppföljningar Källa: SveDem

29 Sammanfattning SveDem Täckningsgraden i registret var 30% under 2013 Högst andel av registrerade utredningar i förhållande till andel befolkning >65 år har Södra Älvsborg Implementeringsarbetet med SveDem går trögt 63 % av vårdcentralerna använder inte registret alls eller i liten omfattning Antal Andel av hur kan vi öka användandet? Vårdsamverkans område utredningar utredningar Antal uppföljningar Andel av uppföljningar Fyrbodal ,6% ,0% 20,4% Göteborgsområdet ,7% ,0% 34,5% Sa Älvsborg ,1% ,4% 19,3% SIMBA 460 9,0% ,8% 7,0% Skaraborg ,6% ,8% 18,8% Totalt VG ,0% ,0% 100,0% Andel av befolkning>65 år Källa: SveDem

30 Herrljunga Lilla Edet Vårgårda Färgelanda Munkedal Tranemo Tibro Tidaholm Mellerud Töreboda Gullspång Hjo Mariestad Alingsås Vara Bengtsfors Bollebygd Karlsborg Kungälv Skara Essunga Partille Sotenäs Skövde Mark Tjörn Svenljunga Ulricehamn Vänersborg Falköping Tanum Lerum Göteborg Öckerö Ale Götene Uddevalla Borås Trollhättan Åmål Lidköping Orust Dals-Ed Strömstad Grästorp Lysekil Mölndal Härryda Stenungsund Senior alert - Täckningsgrad april 2014 Målvärde 90% 70 % Källa: Kvalitetsportalen

31 Område Deltagit ANTAL Icke deltagit ANTAL Kommundeltagandet i PPM mätningen fall och trycksår v Fyrbodal Göteborgs området Sa Älvsborg Uddevalla Bengtsfors Orust Lilla Edet Göteborg Öckerö Tranemo Ulricehamn Mark Herrljunga Alingsås 4 Strömstad Tanum Munkedal Dals Ed Mellerud Sotenäs Trollhättan Vänersborg Åmål Färgelanda Lysekil 2 Mölndal Härryda Partille 5 Borås Lerum Svenljunga Vårgårda Bollebygd SIMBA Tjörn Kungälv 2 Stenungssund Ale 2 Källa: Kvalitetsportalen Skaraborg Tidaholm Tibro Gullspång Mariestad Skara Töreboda Skövde Götene Vara Essunga 10 Grästorp Hjo Falköping Lidköping Karlsborg 5

32 Sammanfattning Senior alert 11 kommuner uppnår en 90%-ig täckningsgrad 47 kommuner använder registret men i varierande omfattning 23 kommuner deltog i ppm mätningen för fall och trycksår vecka 11 Det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med riskbedömningar hos vårdgivarna i Västra Götaland Källa: Kvalitetsportalen

33 Målvärde 70% VG Skaraborg SIMBA Sa Älvsborg Göteborgsområdet Fyrbodal Täckningsgrad Täckningsgrad Täckningsgrad % Källa: Kvalitetsportalen

34 Källa: Kvalitetsportalen

35 Resultatet tyder inte på ett tydligt systematiskt införande en normal förändring utifrån att frågan är i fokus Bästa utvecklingen har Göteborgsområdet och Sa Älvsborg Simba har en negativ utveckling, Fyrbodal ingen utveckling alls, Skaraborgs utveckling är svag % Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG Andel brytpunktsamtal Andel brytpunktsamtal Andel brytpunktsamtal Källa: Kvalitetsportalen

36 % Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG Andel smärtskattning Andel smärtskattning Andel smärtskattning Källa: Kvalitetsportalen

37 % Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG Andel dokumenterad munhälsobedömning Andel dokumenterad munhälsobedömning Andel dokumenterad munhälsobedömning Källa: Kvalitetsportalen

38 % Andel ordination mot ångest Andel ordination mot ångest Andel ordination mot ångest Källa: Kvalitetsportalen

39 Sammanfattning Palliativregistret God vård i livet slut Täckningsgraden har kontinuerligt ökat på alla nivåer sedan 2011 med ett undantag 28 kommuner klarade en 70%-ig täckningsgrad den 31 mars-14 Göteborgsområdet, Sa Älvsborg och Skaraborg når målet med ett förbättrat vårdresultat på 5% Svag utveckling i Simba och Fyrbodal Område Förändrat vårdresultat Fyrbodal 0,7 % Göteborgs området Sa Älvsborg 5,9 % 5,9 % SIMBA 1,7 % Skaraborg 5,6 % VG 4,5 % Källa: Kvalitetsportalen

40 Andel direktinläggningar per Sjukhusområde patienter >75 år Hög andel NU(1/3) och SU(1/4) Låg andel - Alingsås och Kungälv Förklaring: Indikatorn omfattar oplanerad inskrivning i slutenvård, där inget besök på akutmottagningen föregår inskrivningen Sjukhus område Okt Nov Dec Jan Feb Mars ALS 7% 5% 6% 3% 7% 9% KS 4% 2% 3% 2% 2% 5% NU 28% 27% 25% 34% 35% 35% SkaS 14% 13% 12% 11% 16% 12% SU 20% 18% 18% 20% 21% 22% SÄS 13% 13% 12% 14% 14% 16% VGR 18% 17% 16% 19% 20% 21% Källa: VEGA

41 41 Källa: Vega

42 Göteborgsområdet Resultat: 10:e och 90:e percentilen i VG: USV: 3,2-6,5% Göteborg: 14 VC ligger lägre än 10:e perc 9 VC ligger högre än 90:e perc ÅI30: 4,5-8,2% Göteborg: 14 VC ligger lägre än 10:e perc 7 VC ligger högre än 90:e perc Nordöstra Göteborg har den klart högsta andelen USV i länet som helhet under , medan centrum-väster har en lägre andel för både USV och ÅI30. 5 Göteborg Kvarterskliniken Almedal 5 Göteborg Capio Vårdcentral Billdal 5 Göteborg Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC 5 Göteborg Järnhälsan 5 Göteborg Allemanshälsans vårdcentral Frölunda 5 Göteborg Kungsportsläkarna 5 Göteborg Närhälsan Styrsö vårdcentral 7 Härryda Rävlanda vårdcentral Kommentar Göteborg: 8 VC har lägre värden än 10:e percentilen för både USV och ÅI30. 7 ligger i Göteborg centrum väster, en i Härryda. 7 VC har högre värden än 90:e percentilen för både USV och ÅI30. 3 st på Hisingen, 4 st i nordöstra Göteborg. Det kan finnas skäl att analysera dessa resultat närmare för att se vad som skiljer utfallen per VC åt. 11Göteborg 12Göteborg 12Göteborg 12Göteborg 12Göteborg 11Göteborg 11Göteborg Närhälsan Kärra vårdcentral Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Närhälsan Angered vårdcentral Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Närhälsan Biskopsgården vårdcentral Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Källa: Vega

43 Process under (2) säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning Samtliga vårdsamverkansområden har startar förbättringsarbete för att stärka utskrivningsprocessen VG klarar årets mål för undvikbar slutenvård Det är stora variationer på alla nivåer när det gäller resultaten för undvikbar slutenvård och återinskrivningar VG klarar inte årets mål för återinskrivningar

44 Länets analysarbete VAD PÅGÅR!

45 FoU studie för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Lokala medel för att arbeta med utskrivningsprocessen, ca 1,4 mnkr Spridningskonferens 18/ Nya definitioner 2014: Återinskrivningar avser bara oplanerade Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte antal vårdtillfällen Nyheter på Kvalitetsportalen Andel utskrivningsklara/kommun Antal återinskrivna/vårdcentral

46 Sammanfattning ansökningar Utvecklingsmedel närsjukvården

47 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - insatsområde 2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg MÅL: En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser Modeller för mobil hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett naturligt sätt att arbeta. Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. Särskilda utvecklingsmedel för stödja införandet av Skaraborgsmodellen Vårdsamverkansområdet ansöker Styrgruppen ansvarar ytterst för ledningen av arbetet Varje ansökan prövas enskilt År Omfattning Ansökningsdatum mnkr 16/6-2014, 19/ (50) mnkr 15/ , 15/

48 Nuläget 16/6-1 ansökan från Skaraborg - 2,98 mnkr är beviljade 19/9-6 ansökningar, samtliga för 2015 Område Utvecklingsområde Kostnad Innehåll Göteborg Göteborg SA Älvsborg SIMBA Utökade resurser till bedömningsbilen Utvidgad ASIH verksamheten Närsjukvårdsteam Sjuhärad och mobila hemsjukvårdsläkare Utökad hembesöksverksamhet 9,43 mnkr under 1 år 3 Äldrekonsulter Hembesök av läkare inom 24 tim Omsorgskoordinator 3,5 mnkr/år under 2 år 4 team bemannade med sjuksköterskor och läkare 7,1 mnkr/år under 2-3 år 1 Närsjukvårdsteam 4 Hemsjukvårdläkare på 50% 0,7 mnkr under 6 mån I nuläget omfattar ansökan arbetet med att ta fram en projektplan

49 Fortsättning Område Utvecklingsområde Kostnad Innehåll Fyrbodal Skaraborg Akuta hembesök av primärvårdsläkare Omvårdnads koordinator på akutmottagningen Utveckla teambaserad samverkande sjukvård i Uddevalla med fortsatt spridning i Trestadsområdet Fortsatt utveckling av Närvård Skaraborg Ansökta medel ,494 mnkr under 1 år Med utökade resurser vill man möjliggöra akuta hembesök 1,225 mnkr/år under 2 år 2 sjuksköterskor med geriatrisk kompetens för tidig bedömning och strukturerat omhändertagande 7,271 mnkr under 1år 3 Mobila distriktsköterskor 2 Åtgärdsplatser i kommunen Hemgångsteam Befintliga vårdresurser inom samverkande sjukvård 7,9 mnkr/år under 2 år 2 ytterligare närvårdsteam för täckning av hela Skaraborg 39,62 mnkr

50 Under hösten! Revidering av genomförandeplaner Ledningskraft avslutskonferens november Länskonferens 18/12 - planering 2015 Frågeställningar! Hur påverkas vårdsamverkansarbetet av den nya nämndsorganisationen? Utvärderingen av ledning i samverkan VGR/VGK pågår, redovisning i LiSA 27/10 förändringar?

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Bilaga 1 till Handlingsplan, Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommuner och

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Du får gärna citera rapportens texter

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

År 2014. Omsorgsförvaltningen

År 2014. Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer 2015-04-21 2015/286 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lotta Tyrberg Omsorgsförvaltningen Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Summering och analys 2008 Rapport 2008:62 Rapportnr: 2008:62 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson Arbetsgrupp: Ralf Jacobsson, Torbjörn Sahl och Göran

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling -En En Överenskommelse - En uppföljningsdag ljningsdag,, från n den 7 okt Program 09.00-10.00 Fika och registrering Syftet med dagen Genomgång ng av anteckningarna

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer