Kommersiella register Vilka aktörer och vilka kunder? Användningsområden (företagskunder) Källor Var kommer statistiken in?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommersiella register Vilka aktörer och vilka kunder? Användningsområden (företagskunder) Källor Var kommer statistiken in?"

Transkript

1 egister ublika dministrativa rivata fficiell Statistik egister undersökningar ommersiella register redit M / ontakt Marknad Undersökningsföretag pinion Marknadsundersökning ommersiella register Vilka aktörer och vilka kunder? nvändningsområden (företagskunder) ällor Var kommer statistiken in? Huvudfokus egister med mikrodata Juridiska personer ommersiella aktörer ommersiella aktörer redit & isk M & ontakt U reditsafe Infodata irekt Soliditet & llabolag Syna izbiz Marknad Marketsafe ffärsdata redit & isk M & ontakt U reditsafe Infodata irekt Soliditet & llabolag Marknad Syna izbiz Marketsafe ffärsdata MM artner MM artner

2 ommersiella aktörer undernas registeranvändning egister källor isnode S olagsverket Skattemyndigh. Infodata irekt ffärsdata Soliditet MM artner & Samarbete okslutsregistrering Marketsafe reditsafe U Syna under nvändningsområden Informationssökning ( uppslagsbok ) utin i affärsprocessen omplettering av egna register (kundregister) Söka nya kunder Sammanställningar izbiz Shibsted llabolag Metodbaserad analys egister med mikrodata ör mer info: örsta exempel egisterbaserad transportstatistik för SI: Målsättning: eskriva den ekonomiska utvecklingen i transportbranscherna under de senaste tio åren. ex. Summa anställda och omsättning Minska uppgiftslämnarbördan eskriva transportföretagens utveckling (som komplement till vanlig ansats med fokus på godstyp och transportslag) Skildra lång tidsserie med ekonomisk utveckling. nställda Nettoomsättning, M nställda Nettoomsättning

3 Målsättning: eskriva den ekonomiska utvecklingen i transportbranscherna under de senaste tio åren. eller omsättningsutveckling i relation till N-utveckling. Målsättning: eskriva den ekonomiska utvecklingen i transportbranscherna under de senaste tio åren. eller utveckling av rörelsemarginal inom olika transportbranscher. % 2 5% 8 6 % -5% ransportbranscherna N -% 2-5% -2% % Vägtransport Sjötransport Lufttransport Järnvägstransport ollektivtrafik axitrafik abeller baserade på bokslutsuppgifter från varje enskilt bolag. öretagsregister med historik. Exakt vilka företag var verksamma i transportbranscherna under resp. år? Vilket registerunderlag krävs? okslutsdata för alla bolag som ingår i branschen resp. år ktiva företag ktiva aktiebolag N ktiva företag ktiva aktiebolag N År otalt ntal anställda Nettoomsättning (Mkr) Löpande priser (Mkr) År otalt ärav aktiebolag ntal anställda ärav aktiebolag Nettoomsättning (Mkr) Löpande priser (Mkr) Snabbare tillgång till senaste årsvärdet jämfört med deklarationsbaserad statistik Exempel databas

4 Vilket registerunderlag har de kommersiella aktörerna? egisterdata från Skatteverket etalningsanmärkningar Skattemål redit & isk Lantmäteriet astighetsdata oncernregister okslutsdata registrerad av aktörerna i samarbete U ransch-, produktklassificering reditsafe ffärsdata MM artner M & ontakt Marketsafe Infodata irekt Soliditet & llabolag Marknad Syna izbiz ressinfo, artiklar, etc- emensamt: Uppgifter om alla juridiska personer och arbetsställen från öretagsregister / S Insamlad kontaktdata eslutsfattare esöksadresser Vägverket ordonsinnehav Nyregistreringar olagsverket Styrelseuppgifter usioner, konkurser, Vanliga fel vid användning av registerdata för sammanställning av statistik Urvalsfel vid beskrivning av utveckling över tiden Summering till årsvärden. Urval av företag för att beskriva utvecklingen under flera år Urval av företag för att beskriva utvecklingen under flera år Å Å

5 Urval av företag för att beskriva utvecklingen under flera år Urval av företag för att beskriva utvecklingen under flera år 3 2 Å 3 2 Jämför Å Summering av årsvärden från registerdata Summering av årsvärden från registerdata Exempel. egisterdata med uppgifter från företagens årsbokslut: ntal anställda msättning Vinst nläggningstillgångar Etc. 3 2 Å rutna räkenskapsår 3 2 Å

6 Summering av årsvärden från registerdata Summering av årsvärden från registerdata Å Å mlagda räkenskapsår ortfall Summering av årsvärden från registerdata Summering av årsvärden från registerdata örslag: ryt ner flödesvariablerna 3 2 (omsättning, vinst, etc.) till månadsvärden Å örslag: och summera 3 2 månadsvärdena till ett fingerat kalenderårsvärde. Å

7 egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv nalytiska tillämpningsområden för företag som vill öka konkurrenskraften okus på kunder och marknad: inansiell prestation roduktionsprocessen Hitta nya kunder Styra försäljning och marknadsföring Minska risker vid leveranser och kreditgivning oll på marknadens och konkurrenternas utveckling. under och marknad egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv nvändbara register Eget kundregister Eget kundregister Med köp- och betalningshistorik Externa register redit & isk M & ontakt Marknad Syfte: edöma återköpssannolikhet, därmed kunna optimera säljinsatser mot olika kundgrupper edöma kundernas livsvärde, därmed kunna beräkna vilket värde (tillgång) som kundstocken utgör Input till värderingsmodeller.

8 egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv M-modeller M-modeller X = ordertillfälle = tid till senaste order före t = antal tidigare ordrar före t M = summa intäkt tidigare ordrar t t X X X X eriod Schmittlein, avid., onald. Morrison, and ichard olombo (987), ounting Your ustomers: Who hey re and What Will hey o Next? Management Science, 33 (January), - ader, eter S., ruce. S. Hardie, and a Lok Lee (), ounting Your ustomers the Easy Way: n lternative to the areto/n Model, Market Science (forthcoming) olombo, ichard, and Jiang Weina (998), Stochastic M Model, Journal of Interactive Marketing, Volume 3 (Summer) 2-2 feifer, hillip E., and arraway, obert L., Modeling ustomer elationships as Markov hains, Journal of Interactive Marketing, Volume 4 (Spring 2) Elementär tillämpning: Exempel: Inklub Mer M egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv Eget kundregister Med köp- och betalningshistorik nvändbara register Externa register redit & isk M & ontakt Marknad Externa register redit & isk M & ontakt Marknad onkurssannolikhet baserat på aktiepriser onkurssannolikhet baserat på redovisningsdata ltman, E., (968): inancial atios, iscriminant nalysis and the rediction of orporate ankrutcy, Journal of inance, 23, hlson, J., (98): inancial atios and the robabilistic rediction of ankruptcy, Journal of ccounting esearch, 9, 9-3 emografisk metod, modellera livslängden med proportional hazard / ox regression Moodys s riskmodell: scoorecard

9 egisteranvändning ur den typiska kundens perspektiv ombination av interna och externa register Exempel SLU rognosmodell för köpbeteende ktiva företag ktiva aktiebolag N År otalt ärav aktiebolag ntal anställda Nettoomsättning (Mkr) Löpande priser (Mkr) En marknadsaktivitet har genererat ett antal nya kunder under första halvåret.

10 rognosmodell för köpbeteende rognosmodell för köpbeteende Vid årsskiftet vill vi göra en prognos: hur kommer återköpsbeteendet att se ut under kommande år? rognosen ger oss förväntad öpfrekvens under valfri period. Multiplicera med genomsnittlig ordervolym > LV för nya kunder. ader, eter S., ruce. S. Hardie, and a Lok Lee (), ounting Your ustomers the Easy Way: n lternative to the areto/n Model, Market Science. rognosmodell för köpbeteende rognosmodell för köpbeteende Indata till modellen: ntal återköp under första 2 mån. Indata till modellen: ntal återköp under första 2 mån. idpunkt för senaste köp I x t_x I x t_x , ,5743 ata avseende cirka 5 nya flygfraktkunder under , , , ,5743 5, , , , ,5743 5, , , , , , , , ,5743

11 rognosmodell för köpbeteende rognosmodell för köpbeteende Indata till modellen: ntal återköp under första 2 mån. idpunkt för senaste köp Längd på kundrelationen rognosmodell enligt ader ruce Hardie I x t_x I x t_x , , , , , , , ,5743 rognosutfall, jämför aktisk köpfrekvens öpfrekvens enligt prognos 738 5, , , , , , , , , , , ,5743 NL UNE 2 rognosmodell för köpbeteende NL UNE 2 rognosmodell för köpbeteende aktiskt antal av de nya kunderna som gjorde nya köp under månad eräknat antal av de nya kunderna som gjorde nya köp under månad >9 ULL vs NS NL ÅEÖ >9 ULL vs NS NL ÅEÖ

12 NL UNE 2 rognosmodell för köpbeteende NL UNE 2 rognosmodell för köpbeteende aktiskt antal av de nya kunderna som gjorde nytt köp under månad eräknat antal av de nya kunderna som gjorde nytt köp under månad >9 ULL vs NS NL ÅEÖ >9 ULL vs NS NL ÅEÖ rognosmodell för köpbeteende M ecency, requency, Money Syfte i detta sammanhang: Läs mer om prognos av köpbeteende med transaktionsdata: ader, eter S., ruce. S. Hardie, and a Lok Lee (), ounting Your ustomers the Easy Way: n lternative to the areto/n Model, Market Science. ader, eter S., Hardie (2), orecasting epeat Sales at NW: ase Study, Interfaces. ader, eter S., Hardie, and a Lok Lee (), M and LV: Using Iso-Value urves for ustomer ase nalysis, Journal of Marketing esearch. ader, eter S., Hardie, and a Lok Lee (), Implementing the /N Model for ustomer ase nalysis in Excel. Excelark med färdiga formler: rognostisera kunders framtida köpmönster och livstid genom analys av tidigare beteende. Input till LV-modeller för trovärdig modellering av customer lifetime value. Schmittlein, avid., onald. Morrison, and ichard olombo (987), ounting Your ustomers: Who hey re and What Will hey o Next? Management Science, 33 (January), - ader, eter S., ruce. S. Hardie, and a Lok Lee (), ounting Your ustomers the Easy Way: n lternative to the areto/n Model, Market Science (forthcoming) ader, eter S., ruce. S. Hardie, and a Lok Lee (), M and LV: Using Iso-Value urves for ustomer ase nalysis Journal of Marketing esearch. einartz, Werner J., V. umar (2), ustomer Lifetime uration: n Empirical ramework or Measurement and Explanation, INSE Working aper, ugust 2

13 LV E ustomer Lifetime Value Syfte i detta sammanhang: ör varje enskild kund, mäta nuvärdet av vinsten räknat över kundens hela livscykel. LV i = f(revenue it, cost it, retention rate it, discount factor t ) t= ustomer Equity Syfte i detta sammanhang: ransformerar det operativa LV-måttet till ett instrument för värdering på företagsnivå Instrument för paradigmskifte: från produktfokus till marknadsfokus [dvs. från rand equity till ustomer equity ] auer, Hans H., Maik Hammerschmidt, and Matthias raehler (23), he ustomer Lifetime Value oncept and its ontribution to orporate Valuation, Yearbook of Marketing and onsumer esearch, Vol. osset, S., E. Neumann, U. Eick, N. Vatnik (22), ustomer Lifetime Value Models for ecision Support, ata Mining and nowledge iscovery, 7, Werner, Uta (23) etting eal bout ustomer Lifetime Value, Marakon ssociates lattberger,.., eighton J. (996), Manage Marketing by ustomer Equity, Harvard usiness eview, Vol. 74 auer, Hans H., Maik Hammerschmidt, and Matthias raehler (23), he ustomer Lifetime Value oncept and its ontribution to orporate Valuation, Yearbook of Marketing and onsumer esearch, Vol. ell, avid, John eighton, Werner J. einartz, oland. ust, ordon Swartz (22), Seven arriers to ustomer Equity Management, Journal of Service esearch, Vol. 5 (ugust)

FÖRETAGSVÄRDERING MED FUNDAMENTAL ANALYS ÄR EOLUS AKTIE ÖVER- ELLER UNDERVÄRDERAD?

FÖRETAGSVÄRDERING MED FUNDAMENTAL ANALYS ÄR EOLUS AKTIE ÖVER- ELLER UNDERVÄRDERAD? Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Slutseminariedatum: 2010-06-03 FÖRETAGSVÄRDERING MED FUNDAMENTAL ANALYS ÄR EOLUS AKTIE ÖVER- ELLER UNDERVÄRDERAD?

Läs mer

Mätvärden i relation till process och kund

Mätvärden i relation till process och kund INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN - HÖGSKOLAN I BORÅS Mätvärden i relation till process och kund Nicklas Salomonson, Stefan Cronholm, Hannes Göbel och Ulf Seigerroth 2013-05-27 Rapport inom ramen

Läs mer

Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen

Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen Akademin för hållbar samhälls- och teknik utveckling 2008-06-05, 15 hp, EFO 225 Vt 2008 Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen Författare: Maria Bergström, -79 Fredrik Karlsson, -84 Anders Melkersson,

Läs mer

Företagsvärdering. Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Niclas Lekander Johan Bergling.

Företagsvärdering. Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Niclas Lekander Johan Bergling. Niclas Lekander Johan Bergling Företagsvärdering Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch En intervjustudie Business valuation -Valuation of a company operating in a turbulent industry

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2013 Customer Relationship Management Vad är de bakomliggande faktorerna till att olika företag

Läs mer

FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL

FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL Magisteruppsats i Företagsekonomi Charlotta Svensson Sebastian Wendahl VT 2012:MF:07 I Svensk titel: Företagsvärdering God värderingsmodell Engelsk titel: Business

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kundbibehållande och lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring. Fallstudier på JOB Media och Polardörren AB

EXAMENSARBETE. Kundbibehållande och lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring. Fallstudier på JOB Media och Polardörren AB 2003:016 SHU EXAMENSARBETE Kundbibehållande och lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring Fallstudier på JOB Media och Polardörren AB AHMED MOHAMED JOHAN ERIKSSON Samhällsvetenskapliga och

Läs mer

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi, Magisteruppsats 10 poäng Vårterminen 2007 CRM (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system

Läs mer

VÄRDERING AV SPEED ETT ONOTERAT AKTIEBOLAG. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Annelie Claesson Anna Åhmark VT 2009:MF03

VÄRDERING AV SPEED ETT ONOTERAT AKTIEBOLAG. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Annelie Claesson Anna Åhmark VT 2009:MF03 VÄRDERING AV SPEED ETT ONOTERAT AKTIEBOLAG Magisteruppsats i Företagsekonomi Annelie Claesson Anna Åhmark VT 2009:MF03 Förord Arbetet med denna uppsats har varit mycket roligt, intressant och lärorikt.

Läs mer

Gasellföretagens utveckling

Gasellföretagens utveckling Gasellföretagens utveckling En branschindelad jämförelse över tid mellan Gasellföretag och deras marknad Kandidatuppsats i Extern redovisning och Företagsanalys Madeleine Rund, 72 Anna Skörvald, 71 Handledare:

Läs mer

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund 2012 Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund Stefan Nerpin Anders Sancho Förord Du läser just nu förordet till den första utgåvan av Sveriges Marknadsförbunds Marknadsförarens

Läs mer

Customer Relationship Management Systems

Customer Relationship Management Systems Customer Relationship Management Systems En studie om skillnader mellan systemleverantörens löften och användarens förväntningar samt upplevda resultat Kandidatuppsats i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande. Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011. (Frivilligt: Programmet för xxx)

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande. Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011. (Frivilligt: Programmet för xxx) Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) (Frivilligt: Programmet för xxx) Företagsvärdering En studie av

Läs mer

Kundlönsamhet i banker

Kundlönsamhet i banker FE7000KI Magisteruppsats HT 2002 Kundlönsamhet i banker En fallstudie av en svensk nischbank Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Författare: Karin Ewerlöf 781110 Susanna Kroon 781027 Handledare:

Läs mer

Redovisningskonservatism

Redovisningskonservatism Redovisningskonservatism En studie om redovisningens försiktighet i Sverige Nyckelord: försiktighetsredovisning, konservatism, värderelevans, överavkastning, ROE, COE, Economic Value Added. Kandidatuppsats

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag?

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? AHP-MODELLEN & KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? THE AHP-MODEL & COST OF CAPITAL IN UNLISTED COMPANIES - A solution to valuation in unlisted

Läs mer

Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta?

Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 34 Fastighet & Finans Kandidatnivå, 15 hp Finans Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta? Författare: Ulrica

Läs mer

Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa.

Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa. Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN 4% IT it konsult Konsult och och mäklare mäklare 9% 9% dagligvaruhandel Övrigt övrigt 19% annan Annan serviceverksamhet serviceverksamhet 7% 7% reklam Reklam

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Bostadsrättssäljarnas kriterier vid val av fastighetsmäklare

Bostadsrättssäljarnas kriterier vid val av fastighetsmäklare Bostadsrättssäljarnas kriterier vid val av fastighetsmäklare Författare: Bengtsson Sandra Lindbäck Rebecca Förord Många personer har varit med och bidragit till att uppsatsen blivit komplett, vilket vi

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Ska åkerier leasa eller köpa?

Ska åkerier leasa eller köpa? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012 Ska åkerier leasa eller köpa? Optimal kapitalstruktur för företag med stora investeringar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Problembakgrund... 1 1.2 Problemdiskussion... 2 1.3 Problemformulering... 3 1.4 Syfte... 3 1.5 Avgränsningar... 4 1.6 Definitioner... 4 1.6.1 Små företag... 4 1.6.2

Läs mer

Försäljning av flygbiljetter över internet

Försäljning av flygbiljetter över internet Försäljning av flygbiljetter över internet En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet JAKOB CEDERCRANTZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Sales

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Går det att prognostisera ett framtida. kreditbetyg? Can you predict a future credit rating?

Går det att prognostisera ett framtida. kreditbetyg? Can you predict a future credit rating? LIU-IEI-FIL---11/01026 SE Går det att prognostisera ett framtida kreditbetyg? - En studie om finansiella nyckeltals användbarhet vid förutseende av kreditbetygstilldelning till svenska företag. Can you

Läs mer

Hur värderar revisionsbyråer varumärken?

Hur värderar revisionsbyråer varumärken? Institutionen för Ekonomi & IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. Hur värderar revisionsbyråer varumärken? - En jämförelse mellan fyra byråer. Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer