Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

2 Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Företaget") hanterar konflikterna som kan uppstå inom Plus500, mellan Plus500 och dess Kunder och mellan kunder i Plus500. Denna policy omprövas med jämna mellanrum från tid till annan för att ta hänsyn till förändringar i verksamheten eller praxis och för att se till att den fortfarande är lämpligt för eventuella förändringar i lagstiftning,teknik och den allmänna företagsmiljön Detta sammanfattar policyer som har antagits av Plus500 i enlighet med tillhandahållandet av investeringstjänster, utövandet av investeringsaktivitet, drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor i enlighet med Lagen 144(I)/2007, senare ändrad från tid till annan ( Lag ). I enlighet med detta är Plus500 skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att upptäcka och undvika intressekonflikter Denna policy gäller för alla aktiviteter som bedrivs av Plus500 och anställda i Plus500, och eventuella personer som har direkt eller indirekt samband med Plus500 ("Relaterade Personer"). 2. Identifiering av intressekonflikter 2.1. När Företaget tar itu med Kunden, kan Företaget, ett intresseföretag eller någon annan person som är ansluten till Företaget ha ett intresse, relation eller en materiell arrangemang i samband med den berörda Transaktionen eller om det strider mot Kundens intressen Det är inte möjligt att definiera exakt eller skapa en fullständig list av alla relevanta intressekonflikter som kan förekomma, enligt aktuellt sätt, aktuell omfattning och komplexitet av företagets finansiell verksamhet; följande listan inkluderar omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en betydande risk för skador till förmån för en eller flera kunder, som ett resultat av att tillhandahålla investeringstjänster: (a) Plus500 kan matcha Kundens order med en annan order från en annan kund genom att agera på räkning av en annan kund samt på Kundens räkning; (b) Det är möjligt för Plus500 att göra en ekonomisk vinst, eller undvika en ekonomisk förlust på Kundens bekostnad; (c) Plus500 kan få eller betala incitament till eller från tredje parter på grund av en hänskjutande av nya Kunder eller Kundens tradingverksamhet ; Plus500CY Ltd. Conflict of Interest Policy Statementv1 1

3 3. Rutiner och Kontroller för Hantering av Intressekonflikter 3.1. I allmänhet följer alla rutiner och kontroller som Företaget hanterar de identifierade intressekonflikterna som inkluderar följande åtgärder (listan är inte fullständig): 1. Plus500 åtar sig all handel som huvudman för sina kunders transaktioner, detta kurssäkrar sin nettorisk med motparter, vilket betyder att kundernas mål är mer i linje med sina egna mål trots att det agerar som huvudman i alla transaktioner. Eftersom Plus500 inte erbjuder investeringsrådgivning kan ingen konflikt uppstå från denna källa. Det ligger inte inom ramen för företagets regulatoriska tillstånd att ge investeringsrådgivning. Plus500 erbjuder endast CFD:er och det innebär att en konflikt som kan uppstå mellan olika produktlinjer inte finns. 2. Plus500 tar ansvar för att identifiera och hantera andra intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten som kan medföra en betydande risk för skador för kundernas intresse. Plus500 har särskilt tagit hänsyn till de potentiella intressekonflikter som kan uppstå när de exekverar transaktioner för sina kunder. 3. Följande åtgärder har antagits i relation till andra intressekonflikter: (a) Plus500 gör en konstant övervakning av de finansiella verksamheter för att säkerställa att interna kontroller är lämpliga. (b) Plus500 genomför effektiva rutiner för att förhindra eller kontrollera informationsutbytet mellan Relaterade Personer engagerade i verksamhet som innebär en risk av intressekonflikt där informationsutbytet kan skada Kundens eller Kundernas intressen. (c) Kinesiska muren begränsar flödet av konfidentiell och insideinformation i Plus500 samt fysisk separering av avdelningar. (d) Plus500 vidtar åtgärder för att förhindra eller begränsa personer från att utöva olämpligt inflytande över det sätt på vilket Relaterade Personer utför investeringstjänster. (e) Plus500 säkerställer uppdelning av arbetsuppgifter som kan ge upphov till intressekonflikter om de bedrivs av samma individ. (f) Plus500s Internrevisor ser till att det finns lämpliga system och kontroller och att de underhålls och rapporteras till styrelsen. (g) Plus500 har fastställt verksamhet. four-eyes principen genom att övervaka dess (h) När Plus500 exekverar en order för en kund får den kunden ingen förmånlig behandling till nackdel för andra kunder och Plus500 avslöjar inte uppgifterna i en kundorder till andra kunder. (i) Plus500 exekverar alla order elektroniskt, i enlighet med policyer som följer med tillämpliga regler och förordningar i förhållande till transaktioner som exekveras för eller på uppdrag av kunder. Med Plus 500 rutiner behandlas kunders order snabbt och rättvist i förhållande till andra orders. Dessa rutiner innebär att i övrigt jämförbara order kan exekveras i enlighet med den tidpunkt då de mottas. Plus500CY Ltd. Conflict of Interest Policy Statementv1 2

4 (j) Plus500s rutiner har upprättats på så sätt att de säkerställer att order som exekveras på uppdrag av kunderna registreras snabbt och korrekt och att jämförbara order exekveras sekventiellt och omgående om inte ordens egenskaper eller rådande marknadsförhållanden gör detta omöjligt eller att kunden kräver något annat. (k) Plus500's rutiner säkerställer att Plus500, dess anställda och dotterbolag inte kan missbruka information som gäller pågående kundorder. (l) Det är förbjudet för anställda på Plus500 att göra egna affärer. Syftet är att undvika verkliga eller upplevda intressekonflikter. (m) Det är förbjudet för anställda på Plus500 att ta emot gåvor eller andra incitament från en person som har ett finansiellt intresse i företaget och som kan stå i konflikt med ett åtagande som Plus500 och/eller dess anställda har vad gäller hur företaget behandlar sina kunder eller ett åtagande som en sådan mottagare har till kunder. 4. Plus500 arbetar för att att ha ett effektivt och ändamålsenligt synsätt på efterlevnad för att kunna hantera eventuella nya potentiella intressekonflikter som kan uppstå i framtiden De anställda på Plus500 måste därför övervaka eventuella nya omständigheter som ger upphov till potentiella intressekonflikter samt att vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa. 5. Om Plus500 trots detta rimligen inte kan garantera att skador på en kunds intressekonflikter kan förhindras måste Plus500 klart och tydligt informera kunden om orsaken till intressekonflikterna innan de gör affärer med kunden. 4. Kundens samtycke 4.1. Genom att ingå ett användaravtal med Plus500 för tillhandahållande av investeringstjänster, samtycker Kunden till en tillämpning av denna policy. Vidare samtycker Kunden och godkänner att Plus500 kommer att ta itu med Kunden på något sätt som anses tillämpligt av Plus500, trots eventuella intressekonflikter eller ett materiellt intresse gällande en Transaktion, utan föregående hänvisning till Kunden. 5. Ändring av Policy och Ytterligare information 5.1. Plus500 förbehåller sig rätten att granska och / eller ändra sin policy och åtgärd när det anser det lämpligt i enlighet med villkoren i Användaravtalet mellan Plus500 och Kunden. 6. När och hur Du kan oss 6.1. Om Du har några frågor om denna policyförklaring om intressekonflikter eller om Du vill hjälpa oss att förbättra denna policyn, vänligen kontakta oss på:: Cypen, Oktober 2014 Plus500CY Ltd. Conflict of Interest Policy Statementv1 3

5 Plus500CY Limited är godkänd och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission, CIF Licensnummer 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Conflict of Interest Policy Statementv1 4

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN

Läs mer

Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Etiska regler. Your ambition. Our passion. Etiska regler Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer...

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS

INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS IESBAs Etikkod (översatt februari 2015) IESBAS ETIKKOD 1 Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod... 3 Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

Korruptionspolicy. GGL_ZSB Recht_20130409. Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX

Korruptionspolicy. GGL_ZSB Recht_20130409. Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX Korruptionspolicy GGL_ZSB Recht_20130409 Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Keine Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX X genehmigt am: 8. April 2014 PHOENIX group Korruptionspolicy

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer