Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers"

Transkript

1 Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster har Aqeri vänt resultatet till vinst två år i rad. Bolaget har positiva framtidsutsikter och gjorde 2014 en vinst på 3,7 MSEK vilket kan jämföra med 2013 års resultat på 0,2 MSEK. Ökad militär osäkerhet positivt för Aqeris verksamhet Den ökade militära oron och osäkerheten runt om i världen har gett positiva effekter för Aqeris resultat och har gett bolaget ett antal nya kunder. P/E-tal på 9,3 och EV/EBIT på 11,5 skapar en attraktiv kurs genom multipelvärdering Aqeri är värderat till P/E 9,3 samt EV/EBIT 11,5 vilket kan jämföras med deras två största internationella konkurrenterna som har ett snitt på P/E 22,7 samt en EV/EBIT 18,7. Detta skapar en attraktiv kurs där det finns stort utrymme för kursen att stiga. Analytiker Adam Wenhov Aktiekurs 3,30 Nyckeldata 52 v högsta / lägsta 4,29/2,21 Antal aktier ,90 Börsvärde (MSEK) 35,55 Nettoskuld (MSEK) Q4-14 0,3 EV (MSEK) 35,85 Sektor IT-sektorn Lista / Kortnamn First North/AQER Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån -4,35 % 3 mån 3,13 % 1 år -15,38 % YTD -8,308% Huvudägare Innehav (%) Hubert Johansson 21,1 Göran E. Larsson 17,4 Christopher Hasselhun 9,6 Ledning Manne K A Koerfer VD Ingemar Andersson Styrelseordförande Nya kunder kan ge många uppföljningsordrar Aqeris fokus har varit att öka marknadsnärvaron. Bolaget har knutit åt sig ett antal nya kunder och hoppas att detta genererar flera uppföljningsordrar. Value Drivers Ökad militär osäkerhet Låg värdering skapar utrymme för kursen Ökad global marknadsnärvaro Nya kunder kommer generera fler uppföljningsordrar Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 Investment Thesis Ökad osäkerhet i världen positivt för Aqeri Den ökade militära osäkerheten runt om i världen har varit positiv för Aqeri. Bolaget fokuserar på att tillgodose militära länder runt om i världen som satsar på sin militära säkerhetspolitik med utrustning. Bolagets VD Manne K A Koerfer har tidigare sagt att det finns ett stort underskott på säkerhet i världen och menar på att det kommer bestå. Bolaget har fått in ordrar från ett flertal internationella aktörer under Q1. Vi anser att den ökade militära osäkerheten kommer vara en viktig faktor för Aqeri den närmsta tiden. Det kommer vara viktigt att vinna nya avtal med nya kunder samt att leverera uppföljningsordrar till strategiskt viktiga kunder. Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Innan 2013 hade Aqeri tre tunga år bakom sig med förluster. Detta har man nu lyckats vända till en vinst två år i rad. I årsrapporten för 2014 som släpptes den 4 maj, visade Aqeri upp en vinst på 3,7 MSEK, vilket kan jämföras med 2013 års vinst på 0,2 MSEK. Bolaget har försökt öka sin marknadsnärvaro genom selektiva partnerskap på noga utvalda marknader vilket har lett till nya kunder. En av företagets viktigaste marknader är USA där man har fått in stora ordrar som har varit viktiga milstolpar för årets resultat. Nettoomsättningen hamnade på 54,4 MSEK och blev lika stor som 2013 års nettoomsättning. Trots detta har resultatet förbättrats, mycket tack vare en ökad bruttomarginal. Bolagets VD Manne K A Koerfer nämner i årsrapporten att de tror att bolaget kommer redovisa en minst lika stor omsättning samt resultat år Ökad omsättning under Q1 med 114 % Nettomsättningen uppgick till 9,2 MSEK under Q1 Bolagsbeskrivning Aqeri AB är en ledande svensk producent av datoroch kommunikationsutrustning för extrema miljöer, en snabbväxande nisch i försvars- och industriapplikationer. Bolaget är noterat på First North och har kända kunder som SAAB och ABB vilket är en ökning med 114 % jämfört med Q som landade på 4,3 MSEK. Förlusten minskade också under Q1 vilket är en följd av den nya affärsmodellen bolaget har implementerat vilket ger goda marginaler. Bolaget har också ökat sin försäljningsstyrka vilket är en viktig faktor i sin exportsatsning. Vi ser den ökade exportsatsningen som positiv och kommer generera en ökad närvaro internationellt. Följdaffärer ger ökade volymer Aqeris ökade marknadsnärvaro i världen kommer att generera nya kunder vilket bolaget hoppas på leder till uppföljningsordrar. En viktig del av Aqeris framtida arbete kommer ligga i att leverera bra produkter för att skapa långsiktiga samarbeten med internationella kunder. Valutaeffekt positivt för 2015-års resultat Den starka dollarn gör att Aqeris resultat kommer bli förbättrat. Bolagets exportförsäljning består främst av dollarförsäljning samt euroförsäljning, medan alla fasta kostnader är i svenska kronor. Detta kommer ge en rejäl valutaeffekt eftersom dollarn har varit stark den senaste tiden. Fortsätter dollarn att vara stark under resterande del av 2015 kommer det generera en positiv hävstång för bolaget. Bolagets samarbete med sina amerikanska kunder kommer vara en viktig faktor för ett starkt Starkt ägande av nyckelpersoner skapar stabilitet Styrelseledamoten Christopher Hasselhuhn och den tidigare styrelseledamoten Hubert Johansson äger tillsammans drygt 31 % av aktierna vilket ger ett starkt ägande från viktiga nyckelpersoner i bolaget. Detta visar att de har en stark framtidstro för bolaget. Analyst Group ser gärna att VD Manne K A Koerfer köper på sig en större andel av bolaget. Han sålde aktier under april och innehar idag aktier. En ökning av hans aktieinnehav hade skapat en större legitimitet för andra aktieägare.

3 Värdering Bruttomarginal på 40 % stark faktor till vinst Aqeri rapporterade en bruttomarginal på 40 % under 2014 vilket har varit en bidragande faktor till det starka resultatet på 3,7 MSEK. Valutaeffekten har varit en stor orsak till en förbättrad bruttomarginal. Aqeri hade under 2010 en bruttomarginal på 44 % vilket man ännu inte har nått upp till, trots en successiv förbättring. En viktig och svår utmaning för Aqeri de kommande åren kommer vara att minska på kostnaderna för att rapportera ännu bättre resultat. Vi tror dock att Aqeri kommer fortsätta rapportera ökade bruttomarginaler genom selektiva partnerskap med tillverkare och distributörer. Hög omsättningshastighet ger ökad effektivitet Aqeri har successivt ökat sin omsättningshastighet och hade under 2014 en omsättningshastighet på 6,6. På fem år har den ökat med drygt 128 %. Den ökade omsättningshastigheten visar att man hanterar sitt lager effektivt och gjorde att man kunde rapportera vinst under både 2014 och Aqeris mål är en omsättningshastighet på minst 5 vilket bolaget har klarat två år i rad. Vi ser positivt på att bolaget kommer behålla sin höga omsättningshastighet genom de selektiva partnerskap som bolaget förhandlar fram. Ingen utdelning trots rekordvinst Trots en rekordvinst på 3,7 MSEK och fria medel på 21,8 MSEK ger Aqeri ingen utdelning till sina aktieägare. Detta var enligt oss väntat och är positivt för långsiktiga aktieägare. Aqeri väljer istället att satsa på en expansion och har bland annat förstärkt sin säljstyrka. Vi ser det positivt att Aqeri väljer att satsa sina likvida medel på att öka marknadsnärvaron genom att öka sin säljstyrka. Aqeri är inne i en viktig utvecklingsfas där man måste växa. Enligt Aqeris årsredovisning är svensk/taiwanesiska Mildef och belgiska Barco två av Aqeris största konkurrenter. Bolagen är verksamma inom försvarsindustrin där de precis som Aqeri fokuserar på hållbara dator- kommunikationssystem. Båda bolagen är högst aktiva internationellt. Nedan följer en multipelvärdering mellan de tre bolagen. Aqeris låga värdering gör att bolaget handlas till 9,3 gånger vinsten Aqeri är i dagsläget värderat till ett P/E-tal på 9,3. Bolagets två största konkurrenter har idag högre P/E-tal än Aqeri. Mildef har ett P/E-tal på 13,5 vilket är 45 % högre än Aqeri. Jämför man Aqeri med Barco som har ett P/E-tal på 31,9 värderar marknaden dem 243 % högre än Aqeri. Vi anser att detta skapar ett väldigt bra utrymme för Aqeris kurs att växa, både på kort och lång sikt. Ett annat relevant nyckeltal är att jämföra bolagens EV/EBIT-multiplar, vilket ger en mer stabil och rättvis jämförelse eftersom den inkluderar nettoskulden. Aqeri handlas idag till ett EV/EBIT på 11,5, vilket är något lägre än Mildefs EV/EBIT på 11,9. Dock är Barco med en EV/EBIT på 25,4 fortsatt högt värderat. Jämförelsen av EV/EBITvärderingarna styrker argumentet att bolaget är undervärderat. Aqeri är klart undervärderat vid en jämförelse mellan peers. Detta gör att vi ser stor potential för Aqeris aktiekurs. Kan Aqeri fortsätta att visa positiva resultat tror vi att bolaget har en positiv framtid tillmötes. Bolag P/E EV/EBIT Mildef 13,5 11,9 Barco 31,9 25,4 Viktat Average 22,7 18,7 Aqeri 9,3 11, Nettoomsättning (MSEK) 54,4 54,4 29,9 48,6 54,1 Bruttomarginal 40% 33% 25% 36% 44% Årets resultat (MSEK) 3,7 0,2-13,6-7,7-3,4 Rörelsens kassaflöde (MSEK) 1,4 0-8,7 0,3-2 Omsättningshastighet, ggr 6,6 6,5 3,1 3,4 2,9 Disclosure: Adam Wenhov äger inte aktier i Aqeri Holding AB

4 SWOT Strengths Stabil finansiell bas ger bolaget en säkerhet Stabilt ägarskap från vissa nyckelpersoner ger en stark ägarstruktur Hög bruttomarginal Hög omsättningshastighet Weaknesses Liten aktör på marknaden Risk för nyemission på kort sikt för att kunna expandera verksamheten ytterligare Svag omsättningsökning på lång sikt SWOT Opportunities Ökad militär osäkerhet runt om i världen kan skapa nya möjligheter för Aqeri Avtal med nya aktörer som kommer utöka kundbasen Följdaffärer Threats Större och mer kapitalstarka företag som kan ta över ännu större marknadsandelar och konkurrera ut Aqeri Stora konjunktursvängningar kan skapa stora problem för ett litet bolag. Bull or Bear Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management & Ownership Overall View Den ökade militära osäkerheten i världen gör Aqeri intressant. Aqeris ökade marknadsnärvaron och fortsatt nykundsbearbetning är viktiga faktorer i bolagets långsiktiga tillväxt. Med en ökad bruttomarginal och en attraktiv kurs ser vi utrymme för kursen att växa på kort och lång sikt. Aqeri har under två år levererat positiva resultat. Enligt VD Manne K A Koerfer ser det ljust ut för att leverera ett minst lika stort resultat för Aqeri är en relativt liten aktör som är i en viktig fas där man nu försöker bearbeta nya marknader och kunder. För att växa krävs det kapital, därför ser vi att det finns risk för en nyemission på sikt. Bolagets VD Manne K A Koerfer har varit med i styrelsen sedan 2011 och VD sedan De flesta i styrelsen har varit styrelseledamöter sedan Starka ägare är styrelseledamoten Christopher Hasselhuhn och Hubert Johansson som tillsammans äger 31 % av bolaget. Bolaget har successivt förbättrat sina resultat och har nu bevisat för marknaden att man kan leverera vinst två år i rad. Vi ser potential i Aqeri på lång sikt som genom den ökade militära osäkerheten i världen och den låga värderingen.

5 Disclaimer Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AG Equity Research AB (Vidare Analyst Group) är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i in-formationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker har undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendation er riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 2005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear-Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekom-mendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en nega-tiv framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position på marknaden. Doxas produkt Ceramir

Läs mer

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Efter ett starkt halvår skruvar Analyst Group upp prognostiserad helårsomsättning

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Rottneros (RROS) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers

Rottneros (RROS) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers Bull or Bear Full Analysis Rottneros (RROS) Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Stigande massapriser och hög dollarkurs förstärker resultatet. Massapriserna som anges i

Läs mer

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar SEK/aktie Bull or Bear Full Analysis Latvian Forest Co. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Kassa om 1,8 M vid utgången av Q2-15 möjliggör 10 % ökning av fastighetsbeståndet.

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Arise Value Drivers Quality

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis Independent Analysis InXL Innovation Buy Target price: 14.80 SEK 87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %. VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer