1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB"

Transkript

1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

2 2 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

3 Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 7 Möjligheter på en tuff marknad Ett investeringsexempel ur portföljen Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 3

4 Huvudpunkter Marknadsuppdatering Det har gått ett år sedan Lehman Brothers kollapsade och vände upp och ned på finansmarknaderna. Man ser nu att världen inte gick under, men det är ändå för tidigt att helt friskförklara patienten. Investeringstakten inom private equity har i linje med detta ökat och Global Private Equity 2 AB (GPE 2 AB) har god kapacitet att utnyttja den ekonomiska uppgången när den kommer. Portföljuppdatering GPE II AB har genom GPE 2007 AS en betydande kapitalbas allokerad till private equity och har kommitterat kapital hos en rad spännande förvaltare. Möjligheter på en tuff marknad Ett tufft år för investeringar i private equity bjuder på möjligheter. Nya investeringar i andrahandsmarknaden för private equity-fonder i Auda Secondary Fund II ökar investeringstakten och har hög förväntad avkastning. 4 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

5 Marknadsuppdatering Slutet av andra halvåret 2009 kan ha markerat vändpunkten för den globala lågkonjunkturen som har pågått sedan orden credit crunch och finanskris blev allmänt kända. Ungefär ett år efter att Lehman Brothers kollapsade och vände upp och ned på kredit- och lånemarknaderna tyder det mesta på att världen inte gick under den här gången heller. Det är ändå för tidigt att helt friskförklara patienten, eftersom man fortsatt ser utmaningar som exempelvis en historiskt hög kreditpremie, stigande arbetslöshet och en generellt svag ekonomisk utveckling. Trots detta ser makroekonomin allt bättre ut och vi får hela tiden nya signaler om att ekonomin kan vara redo för en uppgång, vilket bland annat figurerna nedan visar. Graferna nedan och på nästa sida anses av många ekonomer vara ledande indikatorer för den ekonomiska tillväxten. Figuren nedan visar Global PMI (Purchasing Manager Index), en indikator för inköpschefernas uppfattning om ekonomin i företagen. Om nivån är över 50 är inköpscheferna positiva till framtiden, om den är under 50 är de negativa. Efter bottennivåerna i början av 2009 anser en majoritet av inköpscheferna att ekonomin i företagen håller på att förbättras. På motsvarande sätt uppvisar industriproduktionen positiv tillväxt efter svagare siffror under 2008 och början av Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 5

6 I fi guren nedan jämförs fi nanskrisen 2008 med tidigare perioder av lågkonjunktur. Indikatorn ISM har historiskt överstigit 50 cirka 2 3 månader efter att lågkonjunkturen är över. Flera ekonomer menar att detta kan tyda på att vi nu har tagit oss förbi finanskrisen, eftersom ISM redan har passerat 50. Lågkonjunkturen har direkt påverkat investeringstakten inom Private Equtiy. Lånefinansiering har inte varit tillgänglig vilket inneburit att private equity-aktörerna inte har kunnat finansiera sina förvärv. Samtidigt har säljarna inte varit beredda att justera ned prisförväntningarna i takt med lågkonjunkturen. Under andra kvartalet 2009 har man sett en förbättring både vad avser viljan att justera priset och tillgången till fi nansiering. Investeringstakten har förbättrats väsentligt i slutet av andra kvartalet och hittills under tredje kvartalet. Global Private Equity 2 AB har fortsatt god investeringskapacitet eftersom endast en mindre del av kapitalet investerades före och under finanskrisen. Historiskt har den bästa avkastningen inom private equity skapats av fonder som haft god investeringskapacitet efter lågkonjunkturer GPE 2 AB är därför väl positionerat för att skapa värden för sina aktieägare. 6 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

7 Tittel Portföljuppdatering Portföljen är organiserad så att GPE 2 AB och GPE 2 AS tillsammans äger dotterbolaget GPE 2007 AS, som i sin tur äger portföljen med private equity-investeringar. Det egna kapitalet för köp av andelar i private equity-fonder inhämtas genom emissioner i GPE 2 AS och GPE 2 AB. Efter att ha genomfört tre emissioner under 2008 har GPE 2007 AS en betydande kapitalbas. GPE 2007 AS har kommitterat cirka 390 miljoner NOK hos olika private equity-fonder, varav cirka 59 % hos Auda Global Partners II. Auda Global Partners II, som är en fond-i-fond, har som mål att investera globalt i en diskretionärt förvaltad portfölj. Vidare är cirka 17 % kommitterat hos två nordiska/ europeiska private equity-fonder med fokus på energi och offshore, HitecVision V och Sector Speculare IV. Den resterande andelen är kommitterad hos Auda Asia och Auda Secondary Fund II. Kommitteringen till Auda Secondary Fund II, en fondförvaltare med fokus på andrahandsmarknaden för private equity-investeringar, gjordes i början av tredje kvartalet 2009 och 43 % investerades omgående. Fond Valuta Kommiterat kapital Investerat kapital Andel av kommiterat Auda Global Partners II MEUR % Sector Speculare IV MNOK % Hitec Vision V MUSD % Auda Asia II MUSD % Auda Secondary Fund II MUSD % Totalt* MNOK % * Baserat på valutakurs vid kommitterings- och investeringstidspunkt. 1 En kommittering är ett åtagande att investera kapital i framtiden. Inbetalning sker normalt inte innan fonden investerar i ett bolag/projekt, vilket kan ske flera år efter kommitteringen. Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 7

8 Geografisk fördelning: Investeringsstorlek: 33 % 36 % USA Europa Norden Asien 8,0 % 16,4 % 75,6 % Small Cap Mid Cap Large Cap Other 25 % 6 % Värdedrivare i investeringen: Mognadsgrad för investeringarna: 35,4 % 46,3 % Value Growth Other 1,8 % 13,8 % 21,2 % 28,0 % Late-Stage VC Growth Equity Buyout Distressed Other 18,3 % 34,8 % 8 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

9 Tittel Portföljöversikt (alla underliggande investeringar) AGP II - Fond AXA LBO Fund IV L.P. OCM European Principal Opportunities II AIF Capital Telcom Infrastruture Ltd. Ironshore Inc. Bain Capital Europe III, L.P. Pacific Equity Partners IV* BCV Investments S.C.A. JIIP Toast Co-Investment A, L.P. CVC Capital Partners Asia Pacific III Pacific Equity Partners Supplementary IV* Bienfaissance Holdings S.A.S. Modular Space Corporation CX Partners Risk Capital Partners II BIPEF Vatika Holdings Limited OSI Restaurant Partners, Inc. Heidelberg Capital I Samara Capital Partners Fund I Carlye AZ Partners Realogy Corporation Herkules Private Equity III (Jersey) SBCVC Fund III Carlyle Iberostar Partners RSC Holdings, Inc. IDFC Private Equity Fund III Unison Capital Partners III Coach America Group, Inc. Sprint Co-Invest, L.P. Investindustrial IV L.P. UPC III Co-Investments Direct General Corporation Terra Firma Deutsche Annington LP Mid Europa Fund III L.P. WhiteKnight VI Bis FCPR -1 GPE III Mauritius Holding Company Limited TFCPII Co Investment 4 LP (AWAS) Skräddarsydda portföljen HitecVision V Auda Asia Reiten VII HitecVision V Sector Speculare IV Auda Secondary Fund II Norvestor V Heidelberg Capital GPE 2007 AS har byggt upp en stark portfölj som gradvis kommer få god utdelningskapacitet när investeringarna realiseras. Portföljen är nu fortsatt i investeringsfas och realisationer förväntas därför inte genomföras förrän om några år. Det planeras därför inte för utdelningar GPE 2 AB under Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 9

10 Möjligheter på en tuff marknad Dåliga ekonomiska tider och fi nanskris innebar utmaningar för private equity-investerare under 2008 och första halvåret Värdeutvecklingen för redan genomförda investeringar var dålig och få investeringar genomfördes på grund av höga prisförväntningar från säljarna och finansieringsutmaningar för köparna. Ett segment som dock var öppet för handel var andrahandsmarknaden för private equity-fonder. Här fi nns private equity-investerare som av olika orsaker vill sälja en private equity-fonder i förtid. Medan man historiskt har fått betala en premie för att köpa sådana andrahandsportföljer har det nu varit möjligt att köpa till kraftiga rabatter. GPE 2007 AS hade i slutet av 2008 god investeringskapacitet eftersom portföljen var underkommitterad och endast en mindre andel av kapitalet i bolaget var investerat. Dessutom förväntas man genomföra ytterligare emissioner i GPE 2 AB och GPE 2 AS, vilket kan öka kapitalbasen ytterligare i framtiden. Bolaget övervägde därför under första halvåret 2009 att investera på andrahandsmarknaden. En rad möjligheter betraktades som mycket intressanta och GPE 2007 AS valde i slutet av juni att kommittera 10 miljoner USD hos Auda Secondary Fund II (ASF II). 43 % av kommitteringen investerades en vecka senare. Den omedelbara effekten framgår tydligt i fi guren på nästa sida som visar investeringstakten i GPE 2007 AS sedan starten. Investeringen i ASF II är inte bara bra för att snabbt sysselsätta kapital GPE 2007 AS förväntas också ge god avkastning. Portföljen består av sju private equity-fonder som har köpts på andrahandsmarknaden. Fördelarna kan beskrivas genom den fond som senast lades till i portföljen fonden köptes från ett bolag med stora fi nansiella problem till en rabatt på 81 % i relation till beräknat verkligt värde. ASF II förväntar sig en hög avkastning på mellan 2,2 gånger och 4,4 gånger investerat belopp som en följd av den höga rabatten. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Omedelbar effekt av investering i andrahandsportfölj 30 % 20 % 10 % 0 % Q Q Q Q Q Q Q Investeringstakt 10 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB

11 Tittel Ett investeringsexempel ur portföljen Ny fondförvaltare: CX Partners - Gedigen private equity-erfarenhet från Indien Auda Asia II (en del av AGP II) har nyligen investerat i en av de mest lovande private equity-fonderna på den indiska marknaden. Förvaltaren, CX Partners, har samlat några av de mest erfarna private equity-förvaltarna i Indien. Med sammanlagt 28 års erfarenhet av investeringar i indiska bolag har de två chefsförvaltarna svarat för viktig innovation på den fortfarande unga indiska private equitymarknaden. kan Ajay Relan och CVCI visa på en 3,5-faldig kapitalökning (total försäljningspris inkl. utdelning/ investering) och en årlig genomsnittlig avkastning på 65 procent. CX Partners kommer att fokusera på investeringar i Indien inom alla branscher. Fonden försöker också att ha en hög exponering mot sektorer med stark tillväxt och hög lönsamhet. Fonden ska investera i medelstora bolag och kommer att kräva att få vara en aktiv och inflytelserik aktieägare som kan bidra till operationella förbättringar. Grundaren av CX Partners, Ajay Relan, har gott renommé på den indiska marknaden. Han var tidigare chef för Citigroup Venture Capital Investments (CVCI) och har en imponerande resultatlista att visa upp. Av 39 realiserade investeringar Ajay Relan Foto: Harikrishna Katragadda/Mint AGPE 2006 AS har stark tro på exponeringen mot Asien och förväntar sig att det kommer att fi nnas många spännande investeringar i regionen framöver. Aktieägarbrev hösten 2009 Global Private Equity II AB 11

12

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB 1 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB, Global Private Equity 1 AB

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB Årsrapport 2012 Nordic Secondary AB Aktieägarbrev Nordic Secondary AB Till aktieägarna i Nordic Secondary AB, Nordic Secondary AB ( NS AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den

Läs mer

Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK.

Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK. 2008 ÅRSREDOVISNING Aktieägarinformation Årsstämman 5 maj 2009 Årsstämma 2008 hålls den 5 maj 2009 kl 17.00 på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 21, Stockholm. För eventuella frågor inför årsstämman

Läs mer

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter RISKKAPITALÅRET 21 Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter Innehåll VD har ordet 1 Highlights från 21 3 Riskkapitalbranschen i ett makroperspektiv 4 En blick framåt 7 Riskkapitalbranschens

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Bakgrund och verksamhet

Bakgrund och verksamhet Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård

Analytiker: Andreas Lergård 2006 blev Husqvarna avknoppade från Electrolux och i samband med detta noterade på stockholmsbörsen. Framtiden såg ljus ut med en prognostiserad stark tillväxt de kommande åren. Strax därefter slog finanskrisen

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN 2015 - JUN 2015 COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT JAN 2015 - JUN 2015 COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JAN 215 - JUN 215 COELI PRIVATE EQUITY 26 AB (PUBL) Organisationsnummer 556698-829 private equity VD HAR ORDET Efter en längre tid av ekonomisk tillväxt, positiv marknadssyn och breda börsuppgångar

Läs mer