AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011"

Transkript

1 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011 Morningstar och Dagens Industri Årets stjärnförvaltare Räntefond Lång Fondmarknaden.se Bästa fond alla kategorier Räntefond Lång Fondmarknaden.se Bästa räntefond Räntefond Lång

2 Fondvinjett eller annan text Priser som AMF Fonder har vunnit de senaste åren: 2007 Räntefond Lång blev Bästa räntefond på tre och fem år i Lipper Fund Awards Nordics Förvaltaren för Räntefond Kort blev Årets Stjärnförvaltare, utses av Dagens Industri och Morningstar 2008 AMF Fonder blev Bästa mindre aktieförvaltare (upp till 75 miljarder) de senaste tre åren i Lipper Fund Awards Förvaltaren för Räntefond Lång och Räntefond Kort fick silver i Årets Stjärnförvaltare, utses av Dagens Industri och Morningstar 2009 Småbolagsfonden blev Årets fond, utses av Privata Affärer Aktiefond Sverige blev Bästa svenska aktiefond på tio år i Lipper Fund Awards Balansfonden blev Bästa blandfond på fem och tio år i Lipper Fund Awards Räntefond Lång blev Bästa räntefond på fem år i Lipper Fund Awards 2010 Räntefond Lång blev Bästa räntefond de senaste tre, fem och tio åren i Lipper Fund Awards Räntefond Lång vann första pris i Best Balanced Managed Fund i MoneyMate Fund Award Balansfonden blev Bästa blandfond på fem och tio år i Lipper Fund Awards Småbolagsfonden var en av tre fonder som nominerades till Årets Småbolagsfond av Privata Affärer AMF Fonder var ett av tre fondbolag som nominerades till Årets Fondbolag av Privata Affärer 2011 Förvaltaren för Räntefond Lång utsedd till Årets stjärnförvaltare av Morningstar och Dagens Industri Räntefond Lång utsedd till Bästa fond alla kategorier av Fondmarknaden.se Räntefond Lång utsedd till Bästa fond i kategorin räntefonder av Fondmarknaden.se Bästa Fond 2011 Bästa Räntefond 2011 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs-, ränte- och valutautvecklingen i det land/de länder vi placerar i. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller via B

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltarnas syn på marknaden 6 Förvaltningsfilosofi 8 Aktiefond Småbolag 10 Aktiefond Sverige 18 Aktiefond Euroland 24 Aktiefond Nordamerika 32 Aktiefond Asien Stilla havet 40 Aktiefond Världen 48 Aktiefond Global 58 Balansfond 70 Räntefond Lång 82 Räntefond Kort 88 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper 95 Ordlista 96 Kontaktinformation 98 Fondernas bankgironummer 98 3

4 VD har ordet Eurokrisen skakade marknaden Politisk och ekonomisk instabilitet karakteriserade Den europeiska skuldkrisen påverkade de globala marknaderna som kastades mellan hopp och förtvivlan. Det har varit ett tufft år för såväl sparare som förvaltare och även 2012 ser ut att bjuda på stora utmaningar. När vi stänger böckerna för 2011 kan vi se tillbaka på ett av de svagaste börsåren genom tiderna. Den europeiska skuldkrisen överskuggade i stort sett all annan händelseutveckling, framför allt under andra halvåret, och vi har inte sett slutet på krisen än. Året inleddes med stigande börskurser efter starka helårsrapporter, men flera omvälvande världshändelser blev startskottet till en svagare marknad, såsom demokratiprocessen i norra Afrika och jordbävningen i Japan. Under slutet av våren presenterades svagare makroindikatorer vilket pekade på att återhämtningen i konjunkturen bromsade in. Börsras på bred front Under sensommaren växte skuldproblematiken på båda sidor om Atlanten. Oron spreds från Grekland via Italien till Spanien och även Frankrike påverkades. I USA var politikernas oförmåga att nå fram till en lösning på budgetunderskottet i fokus och USAs kreditvärdighet nedgraderades. Riskaptiten försvann och börserna rasade på bred front världen över. Osäkerheten höll i sig under hösten och börserna styrdes av nyhetsflödet, framför allt kring politikernas försök att få bukt med eurokrisen. 4

5 VD har ordet Kurssvängningarna var stundtals kraftiga och aktiefonderna drabbades hårt, medan de långa räntefonderna framstod som vinnare när investerarna sökte sig till tryggare placeringar. I den här turbulensen klarade sig företagen bättre. Många bolag har haft en förhållandevis god vinst- och orderutveckling. De har starka balansräkningar och har hög flexibilitet för att justera verksamheten för såväl uppgång som nedgång. Stora utmaningar Osäkerheten på marknaden har inneburit stora utmaningar för våra förvaltare och det har varit ett tufft år för våra fondsparare. Åtta av våra tio fonder visade under året negativt resultat och bara fyra av fonderna överträffade sitt index. Jag är inte nöjd, men känner mig heller inte orolig när det handlar om vad vi långsiktigt kan prestera. Ambitionen att samtliga våra fonder ska prestera bättre än index kvarstår och vi kommer att arbeta hårt för att uppnå ett bättre resultat under Rätt bolagsval gjorde att Eurolandfonden, Småbolagsfonden och Asienfonden klarade sig mycket bra relativt sett. En förhållandevis stor andel bostads- och kreditobligationer bidrog till den goda relativa avkastningen i Korträntefonden. Vi är mycket stolta över att Jonas Ahlander, vår räntefondsförvaltare, utnämndes till Årets stjärnförvaltare 2011 av Morningstar och Dagens Industri, samt att Fondmarknaden.se korade Räntefond Lång till Bästa fond alla kategorier. Asien fonden, som funnits i tre år, fick fyra stjärnor i ratingen från Morningstar och vår genom snittliga Morningstar-rating steg något till 4,3 ett fortsatt starkt snittbetyg. Förvaltningsavgiften betyder mycket, särskilt för långsiktiga sparare, och i en period med lägre avkastning blir avgifterna ännu viktigare. Våra avgifter uppgår till cirka en tredjedel av marknadens genomsnitt, något som fler sparare upptäckt. Under hösten har vi också blivit tillgängliga för fler sparare via Avanza. Ovisst 2012 Osäkerhet är börsens fiende och när vi går in i 2012 har vi ett flertal stora frågetecken framför oss som måste rätas ut. Kommer det europeiska samarbetet att klara påfrestningarna och när får vi se lösningar på plats som håller långsiktigt? Hur länge klarar USA att stå emot ett växande budgetunderskott? Och hur länge orkar Kina dra tillväxtloket? Än finns inga tydliga lösningar i sikte och den här ovissheten kommer sannolikt att prägla marknaderna även en tid framöver. Om företagen lyckas stå emot påfrestningarna och behålla vinstnivåerna känns dagens värderingar ändå relativt attraktiva. Vi går ett spännande år till mötes och jag vill tacka alla er, nya och gamla kunder, som gett oss förtroendet att förvalta ert sparande. Vi kommer att arbeta hårt för att leva upp till era förväntningar under Förvaltningsavgiften betyder mycket, särskilt för långsiktiga sparare. Våra avgifter uppgår till cirka en tredjedel av marknadens genomsnitt, något som fler sparare upptäckt. Anders Oscarsson VD AMF Fonder 5

6 Förvaltarnas syn på marknaden 2011 blev ett turbulent år på världens aktie- och räntemarknader. Den europeiska skuldkrisen stod i fokus och väntas prägla även inledningen av Fondförvaltare Jonas Ahlander och Björn Lind ger sin syn på året som gick och på utsikterna inför Vad överraskade mest under året? Sammanfatta Vad minns ni från året som gick? Jonas Ahlander: Året inleddes med stigande räntor, mot bakgrund av en stark svensk ekonomi och högre inflationsförväntningar. Relativt snart samverkade dock ett antal faktorer som skapade betydande osäkerhet kring den globala finansiella och ekonomiska utvecklingen. Förutom oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern samt katastrofen i Japan, kom skuld krisen i eurozonen ordentligt i fokus under våren. Samtidigt som utvecklingen i USA och Kina följdes med stort intresse. Detta drev sammantaget ner räntorna mot låga nivåer under andra kvartalet. Riskaptiten försvann och marknaden började prisa in en kommande recession i Europa och USA. Den korta räntan föll i stort sett lika mycket som den långa, vilket signalerade att marknaden inte trodde att Riksbanken skulle höja räntan så mycket som de aviserat. Det sista kvartalet blev inte riktigt lika dramatiskt som det tredje, men Riksbankens höjningar kom mycket riktigt av sig och i december kom den första räntesänkningen. Björn Lind: Det var ett väldigt händelserikt år, men den allt överskuggande händelsen var eurokrisen. Den inleddes egentligen redan 2010 men eskalerade under 2011 vilket gjorde att många andra händelser hamnade i skymundan, såsom sänkningen av USAs kreditvärdighet och den japanska jordbävningen och tsunamin. Mitt i allt det dystra har flera svenska företag, såsom Sandvik och SCA, gjort betydande förvärv. Många bolag, såväl europeiska som amerikanska, har uppvisat relativt god lönsamhet och starka balansräkningar och står väl rustade. Bankerna utgör ett stort undantag. Deras problem eskalerade under andra halv - året och osäkerheten, bland annat vad gäller kommande regelverk, tynger sektorn. Marknaderna har varit väldigt drivna av medie rapporteringen och året går till historien som ett av de år som haft störst volatilitet någonsin mätt från toppnoteringar till bottennoteringar, såväl på dags- som veckobasis. Det har varit ett ovanligt slagigt år. Det var ett väldigt händelserikt år, men den allt över skuggande händelsen var eurokrisen. Jonas Ahlander: Att räntenedgången i slutet av sommaren skulle ta sådan fart blev för mig en stor överraskning. Nedgången påbörjades under andra kvartalet men var då relativt blygsam. Under sensommaren började räntorna rasa till rekordlåga nivåer, lägre än under finanskrisen Att Sverige skulle komma att betraktas som en säker hamn för ränteplaceringar var också överraskande. Särskilt mot bakgrund av de erfarenheter vi har i bagaget från 90-talet, då vi tampades med problem som liknar de som euro länderna har idag. Kronan har också klarat sig förvånansvärt bra i turbulensen, vilket hänger ihop med att pengar har flödat in i Sverige. Björn Lind: Att räntorna föll påverkade även aktiemarknaderna och gjorde aktier förhållandevis mer attraktiva. Det var förstås en överraskning i sig, med tanke på det dystra läget i övrigt. En annan positiv faktor var att så många företag lyckats stå emot turbulensen relativt väl. Många industribolag har knappt sett någon avmattning alls. De stora svenska bolagen har sin huvudsakliga marknad i norra Europa, USA och Asien och har inte påverkats så mycket av utvecklingen i Sydeuropa. De har haft en gynnsam geografisk exponering ur det perspektivet. Banker och konsumentrelaterade sektorer har inte haft det lika lätt. Och även om eurokrisen inte kom som någon överraskning hade jag inte räknat med att den skulle eskalera så kraftigt som den gjorde under andra halvåret. Den har dessutom vuxit till att bli en global angelägenhet. 6

7 Förvaltarnas syn Hur ser utsikterna ut inför 2012? Jonas Ahlander: Inledningsvis tror jag att vi kommer att få dras med samma osäkerhet som präglat marknaden under hela hösten. Däremot tror jag att det så småningom kommer att visa sig att finansmarknaderna varit allt för pessimistiska i sin syn på världskonjunkturen. Det gäller framför allt räntemarknaden. Jag har svårt att se framför mig den långsiktiga lösningen med stort L av eurokrisen. Vi kommer säkert att se perioder av negativ tillväxt i delar av eller hela eurozonen, men på det hela taget tror jag att ekonomin som helhet kommer att hanka sig fram, utan någon dramatisk kollaps av den gemensamma valutan eller att länder lämnar eurozonen. Finansmarknaderna fokuserar naturligt nog på de kortsiktiga försöken till lösningar, från ECB, EU, IMF och andra. För att det ska vara hållbart på lång sikt är det dock nödvändigt att krisländerna reformerar sina ekonomier från grunden, men också att den finanspolitiska samverkan mellan euroländerna ökar. Björn Lind: Under 2012 kommer vi att få läsa mer om presidentvalet i USA och vad det kan innebära i form av skatteförslag och politisk färdriktning, men jag tror inte att valet kommer att få så stor effekt på marknaden. Viktigast blir den globala konjunkturen, att den amerikanska ekonomin rullar på och att ekonomierna i Asien och Europa inte blir väsentligt svagare. Ytterligare stimulansåtgärder i Kina och andra delar av Asien skulle kunna ha en positiv inverkan på till exempel asiatiska bolag och svenska verkstadsbolag. Förutsättningarna är också relativt goda för företagsaffärer. Bolagen har starka balansräkningar och värderingarna är hyfsat låga. Vi kommer nog att få leva med eurokrisen och osäkerheten i banksystemet ett bra tag till, men om politikerna kan komma fram till gradvisa lösningar borde vi få större klarhet och ökat förtroende på marknaden. Då tycker jag att vi har en attraktiv värdering på marknaden och kurserna borde kunna vända uppåt så småningom. Jonas Ahlander Björn Lind 7

8 Förvaltningsfilosofi Koncentrerat förvaltningsarbete ger resultat Grundstenen i AMF Fonders placeringsfilosofi är att arbeta med aktiv förvaltning. Den grundas på noggranna analyser där våra förvaltare bearbetar information om världsekonomins utveckling och om valuta-, aktie- och räntemarknaderna. Därutöver reser vi runt i världen och träffar många företag. Det ger oss en ännu bättre bild av vilka möjligheter och hot som kan komma att möta olika branscher och regioner. Den sam- mantagna bilden ligger sedan till grund för våra beslut när vi avgör hur dina pengar ska placeras. För oss har det länge varit en självklarhet att fondsparande ska vara långsiktigt. Vi har skapat en förvaltningsorganisation med mod och integritet, där inga kortsiktiga resultat stressas fram. Vi har en intern kultur som uppmuntrar förvaltarna att vara långsiktiga i placeringsverksamheten. Vår filosofi bygger på att vi gör det vi är bäst på därför har vi fokuserat vår verksamhet på ett fåtal fonder som får all vår uppmärksamhet. Få fonder leder också till att vi får bättre kontroll över investeringarna då analys och resurser koncentreras. Därför har vi också valt bort vissa länder och värdepapper. Vår fokusering gör att vi kan erbjuda dig toppförvaltning i kombination med riktigt låga avgifter. Rating per december 2011 Fond Morningstar Svensk Fondstatistik MoneyMate Lipper Leaders Aktiefond Småbolag Aktiefond Sverige Aktiefond Euroland Aktiefond Nordamerika 3-4 Aktiefond Asien Stilla havet 4-4 Aktiefond Världen Aktiefond Global Balansfond Räntefond Lång Räntefond Kort Genomsnitt 4,3 4,1 4,3 Jonas Ahlander, Magnus Sjöberg och Ulf Alexandersson på AMF Fonder. - Fonderna har ingen rating. Våra fonder erhåller rating av oberoende bedömare på finansmarknaden. Mätmetoden som används skiljer sig åt. Det innebär att en och samma fond kan få olika rating hos olika bedömare. En sak är dock gemensam utgångspunkten är alltid historisk avkastning och risk. Därefter jämförs resultaten med ett relevant index eller med liknande fonder. Det vanliga är att fonderna får en rating på en femgradig skala, där 5 är bästa betyg. Snittratingen på vårt fondutbud är bland de bästa i branschen. Du väljer risknivå När man pratar om risk i placeringssammanhang betyder det att avkastningen är osäker. Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk och risk kan sägas vara ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Vi använder oss av samma värderings metod som Pensionsmyndigheten med en femgradig skala från Mycket låg risk till Mycket hög risk. Du ser vilken risk fonderna har i respektive fonds helårsredogörelse. I en fond med hög risk kan värdet pendla mycket upp och ner. I en fond med låg risk varierar värdet inte lika mycket. Inställningen till risk är väldigt personligt och det är bra att fundera över din ekonomiska situation och ditt övriga sparande när du väljer risknivå i ditt fondsparande. Risker och möjligheter går hand i hand. Det är olika risk i olika placeringsformer, till exempel har en bred aktiefond som placerar över hela världen, i olika branscher och Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk i olika valutor lägre risk än en aktiefond som bara investerar i ett visst område eller en viss bransch. Om sparandet är kortsiktigt och du inte vill riskera för stora svängningar bör du välja placeringar med lägre risk såsom en kort eller lång ränte fond. Det viktiga är att du sätter samman din sparportfölj utifrån dina egna villkor. 8

9 Förvaltningsfilosofi Låga avgifter Vi har några av marknadens lägsta avgifter för vårt aktivt förvaltade fondutbud. För oss är det en självklarhet att fondsparande är ett långsiktigt sparande. Därför lägger vi väldigt stor vikt vid de låga nivåerna på våra förvaltningsavgifter. På så vis säkerställer vi att fonderna har de bästa förutsättningarna att ge en bra långsiktig avkastning. När spartiden är år eller årtionden är låga förvaltningsavgifter väldigt viktigt för ett bra slutresultat och lämnar mer över till dig som kund. Historiskt sett har det visat sig att det över långa spartider på år varit ganska liten skillnad mellan olika aktie marknader och förvaltarresultat samtidigt som en avgiftsskillnad på någon procentenhet har en stor inverkan på fondkapitalets storlek. Oavsett hur många år du har framför dig i ditt sparande är våra fonder ett mycket förnuftigt val. Avgiften för våra aktieoch blandfonder är 0,4 procent, förutom för Aktiefond Småbolag och Aktiefond Asien Stilla havet där avgiften är 0,6 procent. För räntefonderna betalar du endast 0,15 procent. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga aktiefondens förvaltningsavgift är 1,40 (se nedanstående ruta). Så stor roll spelar avgifterna på 20 år Skillnaden mellan AMFs genomsnittliga aktiefondsavgift på 0,45 % och den genom snittliga aktiefondens avgift på 1,40% kanske inte känns så stor. Men när fondavgiften tas ut år efter år sätter det stora spår i slutresultatet. Sparbelopp Avgifter Sparkapital Snittfond kr/mån kr kr AMF Fonder 300 kr/mån kr kr Så här har vi räknat: År 2011 var den genomsnittliga aktiefondens förvaltningsavgift 1,40%. AMF Fonders motsvarande avgift var 0,45%. Vi har också räknat med en spartid på 20 år, en årlig avkastning på 7% och med att avgifter tas ut löpande. Reavinstskatt tillkommer vid försäljning av fondandelar. Månadssparande ger fördelar Världens börser och räntelägen kommer alltid att svänga upp och ner. Genom att spara regelbundet tar du inte risken att investera enbart när fondkurserna är höga, utan kommer att sätta in pengar även när fondandelarna är billiga. Långsiktigt kan ett månadssparande ge bättre avkastning på ditt fondsparande än engångsinsättningar. Månadssparande sprider riskerna över tiden. Du slipper göra insättningarna på egen hand då vi drar pengarna från ditt bankkonto per automatik i slutet av varje månad. Med Internettjänsten på vår hemsida kan du enkelt ändra månadsbelopp, byta fonder eller göra uppehåll i ditt sparande. Du har naturligtvis alltid möjlighet att även göra engångsinsättningar till ditt fondsparande en möjlighet som du kan nyttja om du får pengar som du kan lägga undan och spara, till exempel skatteåterbäring. Besök oss på amf.se På vår hemsida hittar du mycket nyttig information om fondsparande. Titta gärna in där när du har tid och läs mer. Du hittar oss under rubriken Fonder uppe till vänster. Vi har skapat en hemsida där du som kund snabbt och enkelt ska kunna hitta det du söker. När du loggar in på vår Internettjänst, längst upp till höger, kan du enkelt överblicka ditt innehav, börja månadsspara, byta fonder och följa dina fonders utveckling. Du ser det sparande du har hos oss för vanligt fondsparande, din tjänstepension och för privat pensionssparande. Har du inte tillgång till vår Internettjänst i dagsläget, hör av dig till vår kundservice på så skickar vi hem en kod till dig. 9

10 Aktiefond Småbolag Aktiefond Småbolag placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Fonden är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Fondens avkastning inklusive utdelning minskade under året med 12,6 (+31,6) procent, medan fondens jämförelseindex backade med 13,2 (+30,6) procent. Fondens samlade förmögenhet minskade med 798,4 MSEK till 1 900,6 MSEK. Fonden hade ett nettoutflöde på 395,8 MSEK. MARKNADENS UTVECKLING 2011 kan summeras som ett av de svagare börs åren de senaste decennierna. Året började relativt positivt men optimismen försvann med tilltagande problem kring den europeiska skuldkrisen. I USA råder det fortfarande oklarhet om hur landets budgetunderskott ska lösas. Rationell analys fick ge vika när marknaden greps av panik och den finansiella stabiliteten hotades. Till det kom tsunamin i Japan samt demokratiprocessen i Mellanöstern. I Europa väntas nu flera år av skuldsanering och fokus hamnar på de framväxande marknaderna med ljusare tillväxtutsikter. Under senhösten skedde ett trendsskifte i USA där inhemsk statistik började bli lite mer positiv och kineserna laddade för nya investeringar efter tidigare åtstramning. FONDENS UTVECKLING Fonden slog sitt jämförelseindex med 0,6 procentenheter även om den sjönk i värde. Bolagsmix med lyckade aktieval, snarare än sektorval, hade en avgörande betydelse för utvecklingen. Dessutom har direkta katastrofaktier undvikits. Fonden deltog i årets enda lyckade introduktion, Transmode, och köpte mer Cdon i samband med utdelningen från MTG. Fondens flöden har under andra halvåret varit ryckiga, en effekt av en helt makro- och politiskt styrd börs samt spekulationshandel inför ändrade regler för massbyten i Premiepensionen. En svag börsutveckling medförde en del indexjusteringar där Ratos, Boliden och SSAB blev småbolag medan Lundin Petroleum och Elekta föll ur index. De innehav som gynnat fonden mest är Biogaia, Cdon samt avsaknad av Active Biotech. Sämst utveckling under perioden hade Medivir, Hexagon och Gunnebo. Fonden gynnades av bud på Niscaya, Cardo, Orc, Seco Tools och finska Tekla. Största nettoköpen i fonden var Ratos, Nibe och SSAB. De största nettoförsäljningarna var Lundin Petroleum, Hexagon och Cardo. Innehav i finskt bolag uppgår till 0,6 procent av fondförmögenheten. UTSIKTER Dagens situation är unik nationer och konsumenter är försvagade medan företagen går bra och har starka balansräkningar. Trots att mycket redan är inprisat i kurserna är osäker heten kortsiktigt mycket stor. Sannolikt kommer volatiliteten på börsen att fortsätta en bit in i 2012 då vinstprognoser justeras ned med försämrad konjunktur. Hela eurosituationen måste stabiliseras både skuld- och valutamässigt. Den politiska situationen måste klarna, innan investerarna vänder åter. Nedsidan i den lågräntemiljö som råder begränsas av att utdelningskapaciteten i vissa bolag är hög, samt att nischer såsom miljö och energi väntas klara sig bättre. Starka kassaflöden hos bolagen och låga räntor talar för förvärv. Småbolagen har utvecklats sämre på börsen och visar nu tecken på att bottna ur. Mot detta talar den mycket svaga likviditeten generellt i marknaden. När orosmolnen lagt sig och monetära åtgärder får effekt kan man lätt se procents uppsida där risknivån återvänder. När denna återhämtning sker är svårt att förutse. Även om företagens vinster under 2012 blir mediokra kommer marknaden att börja snegla på utsikterna för 2013 med enklare jämförelsetal. Slutsatsen blir att man får vara vaksam på framförallt den makropolitiska situationen och eftersträva en mixad portfölj som tål alla väder. Att vara för defensiv kan straffa sig om situationen från mars 2009 upprepas med en snabb återgång till riskaptit. En flexibel portfölj med en hög utdelning blir receptet för Siffrorna inom parentes avser motsvarande period Förvaltare: Angelica Hanson Förvaltat fonden sedan april 2006 Om inte fondförvaltare skulle jag jobba som: Trädgårdsmästare Min livs bästa investering: Skiftar lite, men för närvarande min lilla jaktgolden retriever Elsa, sex månader Jag äter helst: En picknick på en skärgårdsö Undvik att lägga dina slantar på: Konkurrerande småbolagsfonder bör förstås undvikas avgifter och premiepensionsnummer Fondnummer premiepension Avgift i premiepension 0,21% Årlig förvaltningsavgift 0,6% Fondbetyg Morningstar Rating 4 Svensk Fondstatistik 5 Lipper Leaders 5 Oberoende bedömares fondbetyg (betyg per december 2011). 10

11 Aktiefond Småbolag Exponeringar i Aktiefond Småbolag 31 december 2011 Konsumentvaror 21,5% Finans 14,6% Råvaror 10,2% Hälsovård 8,9% Energi 2,1% Industri 20,1% Tjänster 11,3% Hårdvara/ IT-utrustning 8,9% Mjukvara/ IT-tjänster 2,1% Likvida medel m m 0,3% Största aktieinnehav 31 december 2011 Företag Vikt Kursutveckling från , SEK Boliden 3,9% 26,5% fondens Risknivå Risknivån är definierad i enlighet med Pensionsmyndighetens riskskala. Trelleborg 3,8% 16,0% Ratos 3,7% 35,1% Axis 3,5% 13,1% Biogaia 3,3% 69,8% Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk Årlig förvaltningsavgift: 0,6% Ingen uttags- eller insättningsavgift. Utveckling 31 dec dec 2011 Vi jämför fondens utveckling med Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Det inkluderar utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Det innehåller samtliga små- och medelstora bolag noterade på svenska aktiebörsen. Fondens jämförelseindex återspeglar den marknad fonden investerar på Aktiefond Småbolag Index 30 dec feb apr jun aug okt dec Utveckling 17 maj december 2011 Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 218,36 254,81 195,88 115,33 233,53 254,56 186,60 126,51 100,00 Utdelning, kr/andel 4,90 2,29 4,89 10,39 6,59 2,58 0, Totalavkastning, fond 12,61% 31,60% 75,20% 48,04% 6,10% 38,15% 47,53% 26,51% - Totalavkastning, jämförelseindex 13,24% 30,64% 68,92% 44,40% 6,85% 37,52% 48,17% 18,17% - Fonden startades med andelskurs 100 kr. 11

12 Aktiefond Småbolag AMF Aktiefond Småbolag org. nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 20,06 20,93 32,05 25,03 16,30 Totalrisk, jämförelseindex, % 19,99 21,47 30,98 24,14 15,29 Aktiv risk, % 1,92 3,88 4,99 3,95 4,13 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 7,24 51,84 4,59 30,15 13,90 Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 0,34 9,22 11, Omsättningshastighet 0,47 0,66 0,61 0,60 0,37 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Total Expense Ratio (TER), % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,69 0,74 0,75 0,72 0,69 Försäljnings- och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 55,81 66,39 82,97 46,33 61,70 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 3,61 4,24 5,11 3,09 3,83 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Ratos B Finans Nibe B Industri SSAB A Råvaror Mekonomen Tjänster Modern Times Group B Konsumenttjänter Största nettoförsäljningar Bransch Antal TSEK Lundin Petroleum Energi Hexagon B Industri Cardo Industri Elekta B Hälsovård Seco Tools B Industri Fonden har tillstånd att handla med derivat. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Handel med derivat har inte skett under perioden. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll. Fondinnehav Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Kategori Bransch Antal Finland Marknadsvärde, TSEK F-Secure Hårdvara & IT-utrustning ,59% Summa Finland ,59% Företagsgrupp Sverige AarhusKarlshamn Konsumentvaror ,87% Alfa Laval Industri ,08% Alliance Oil Company Energi ,41% Autoliv Konsumentvaror ,50% Avanza Finans ,31% Axfood Konsumentvaror ,57% Axis Communications Hårdvara & IT-utrustning ,54% BE Group Råvaror ,47% Beijer Alma B Industri ,22% Beijer Electronics Hårdvara & IT-utrustning ,50% 12

13 Aktiefond Småbolag Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Kategori Bransch Antal Forts Sverige Marknadsvärde, TSEK Bilia A Konsumentvaror ,87% Billerud Råvaror ,34% BioGaia B Hälsovård ,32% Björn Borg Konsumentvaror ,31% Boliden Råvaror ,93% BTS Group B Mjukvaror & IT-tjänster ,93% Byggmax Konsumentvaror ,24% Castellum Finans ,77% CDON Group Konsumentvaror ,36% Cision Tjänster ,50% Clas Ohlson B Konsumentvaror ,81% Cloetta AB B Konsumentvaror ,90% CTT Systems Industri ,35% Dedicare B Tjänster ,02% DGC One Mjukvaror & IT-tjänster ,50% Electrolux B Konsumentvaror ,09% Elekta B Hälsovård ,42% Enea Data Mjukvaror & IT-tjänster ,28% Finnveden Bulten Industri ,24% Flexenclosure 6 Hårdvara & IT-utrustning ,10% GL Beijer Industri ,60% Gunnebo Tjänster ,74% Hakon Invest Konsumentvaror ,73% Hexagon B Industri ,04% Hexpol B Industri ,28% HiQ International Mjukvaror & IT-tjänster ,37% HMS Networks Hårdvara & IT-utrustning ,50% Holmen B Råvaror ,95% Hufvudstaden A Finans ,27% Husqvarna B Konsumentvaror ,42% Höganäs B Råvaror ,34% Indutrade Industri ,84% Intrum Justitia Tjänster ,90% JM Finans ,26% KappAhl Konsumentvaror ,11% Karolinska Development Hälsovård ,11% Kinnevik B Finans ,03% Lindab International Industri ,38% Loomis Tjänster ,34% Lundbergföretagen B Finans ,34% Lundin Petroleum Energi ,63% Meda A Hälsovård ,59% Medivir B Hälsovård ,46% Mekonomen Tjänster ,60% Modern Times Group B Konsumentvaror ,54% NCC B Finans ,92% Net Insight B Hårdvara & IT-utrustning ,92% New Wave Group B Konsumentvaror ,40% Nibe B Industri ,30% Nobia Konsumentvaror ,42% Odd Molly Konsumentvaror ,24% Opus Prodox 6 Industri ,13% Peab B Industri ,17% Proffice B Tjänster ,86% Ratos B Finans ,74% SAAB B Industri ,75% SAS Tjänster ,41% Securitas B Tjänster ,70% SSAB A Råvaror ,20% Sweco B Industri ,32% Swedol Konsumentvaror ,16% Företagsgrupp 13

14 Aktiefond Småbolag Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Kategori Bransch Antal Forts Sverige Marknadsvärde, TSEK Företagsgrupp Systemair Industri ,66% Transcom Worldwide A Tjänster ,03% Transcom 0,07% Transcom Worldwide B Tjänster ,03% Transcom 0,07% Transmode Holding Hårdvara & IT-utrustning ,79% Trelleborg B Industri ,79% Wallenstam B Finans ,60% Wihlborgs Fastigheter Finans ,34% ZetaDisplay Tjänster ,13% Summa Sverige ,10% Summa aktier och aktierelaterade instrument ,69% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,69% Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0% Likvida medel ,77% Övriga tillgångar och skulder, netto ,47% Fondförmögenhet ,00% Kategorier Marknadsvärde % av fondförmögenhet Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,46% 1: Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2: Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 3: Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 4: Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5: Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 6: Övriga finansiella instrument ,23% 14

15 Aktiefond Småbolag Balansräkning, TSEK Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0 1 Övriga kostnader * Summa kostnader Årets resultat * Består av courtage och övriga transaktionskostnader Not 1, Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. Redovisningsprinciper: Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (2008:11). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell. Årsberättelsen för 2011 har anpassats till ändringar i redovisningskapitlet i FFFS 2008:11. Ändringarna medför nya uppställningsformer för resultat- och balansräkningar samt omklassificering av transaktionskostnader (courtage). Dessa ingick tidigare i anskaffningsvärdet på finansiella instrument men redovisas nu som övrig kostnad. Omräkning har skett av föregående års jämförelsetal. De nya reglerna har även inneburit tillkommande upplysningskrav. 15

16 Aktiefond Småbolag Stockholm den 22 mars 2012 Eddie Dahlberg, styrelsens ordförande Anders Bergström Ingrid Bonde Anders Thorstensson Peder Hasslev Gunilla Wikman Anders Oscarsson, Verkställande direktör Revisionsberättelse Till andelsägarna i AMF Aktiefond Småbolag (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisor revisorer i AMF Fonder AB, organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för AMF Aktiefond Småbolag (org.nr ) för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat fondbolagets förvaltning för AMF Aktiefond Småbolag för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 22 mars 2012 KPMG AB Anders Bäckström Auktoriserad revisor 16

17 En flexibel portfölj med en hög utdelning blir receptet för Angelica Hanson, förvaltare Aktiefond Småbolag 17

18 Aktiefond Sverige Aktiefond Sverige placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick under 2011 till 13,8 (+26,4) procent, medan fondens jämförelseindex under samma period avkastade 13,2 (+26,9) procent. Fondens samlade förmögenhet minskade med 5 635,4 MSEK till ,7 MSEK. Fonden hade ett nettoutflöde på 2 939,2 MSEK. MARKNADENS UTVECKLING Den svenska aktiemarknaden var i stort sett oförändrad under första halvåret. Oroligheterna i Libyen, jordbävningen i Japan och oron för situationen i Grekland gjorde marknaden volatil och osäker. Flera makroekonomiska indikatorer försvagades, men bolagens goda vinst- och orderutveckling lyckades hålla uppe börsutvecklingen. Under sommaren eskalerade oron för krisen i Europa i medierna. Den spreds från Grekland till Italien, där det politiska läget var instabilt, och vidare till Spanien som möttes av räntor på cirka 7 procent när de började refinansiera sina statsskulder. Hösten karakteriserades av fortsatt skapliga företagsvinster och orderingång. Företagen har hög beredskap för sämre konjunktur, starka balansräkningar och tillgång till likviditet, men marknaden fruktar att vinsterna ska falla kraftigt 2012 och paralleller dras till 2008 vilket satte press på börsen. Den svenska ekonomin utvecklades relativt väl drivet av exportföretagen, men indikatorerna pekade på en försvagning under senhösten. Den kinesiska staten överraskade med att tidigare än väntat stimulera ekonomin genom att sänka reservkravet för bankerna. USAmarknaden utvecklades något bättre än väntat och var i stort sett oförändrad under året. Det politiska läget vad gäller statsbudgeten är låst, men makroekonomiska indikatorer har varit försiktigt positiva och bättre än förväntan. Arbetet med att nå en bred lösning på situationen i Europa gick trögt. Under senhösten har Europas ledare kommit till ökad insikt om att ansvaret måste delas för att få till stånd lösningar som återställer förtroendet på längre sikt och får ner räntorna. Börsen har under hösten styrts av nyhetsflödet i Europa och makrofaktorer varvid året slutade på en nedgång med 13 procent. FONDENS UTVECKLING Fonden gick under 2011 cirka 0,7 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex. Placeringarna görs i bolag med starka marknadspositioner, attraktiv värdering och goda konjunkturutsikter. Fondens exponering mot cykliska sektorer samt konsumentvaror minskade medan exponeringen mot läkemedelsbolag och finansiella bolag har ökat. Exponeringen har ökat mot bolag med hög utdelning och bolag som har en relativt sett bättre motståndskraft mot recession och bolag med intern förbättringspotential. Den generella risknivån i portföljen har sjunkit något under året. Övervikten i Elekta och ABB, samt under vikten i Active Biotech bidrog positivt till fondens utveckling. Negativa bidrag kom från övervikten i Volvo och Electrolux. De största nettoköpen gjordes i XACT OMX, Elekta och Atlas Copco. Största nettoförsäljningarna skedde i Hennes & Mauritz, Telia Sonera och Scania. UTSIKTER Fokus kommer att vara fortsatt riktat mot Europa och ansträngningarna att nå fram till en varaktig lösning på skuldkrisen som inger förtroende i marknaden. Att få sådana långsiktiga lösningar på plats kommer sannolikt att ta tid. Det är valår i USA vilket kan innebära svårigheter att komma överens om statsbudgeten. Den amerikanska ekonomin har varit något starkare än väntat, vilket bör ge stöd till börsen. Stora förhoppningar ställs till de kinesiska stimulanserna. De är inte själva tillräckliga för att hålla uppe tillväxten i världen, men på marginalen kan de ha en positiv inverkan för exportbolagen i USA och Europa. Sammantaget tror vi att en del lösningar i Eurozonen kommer på plats under Marknaden kommer sannolikt att vara fortsatt volatil, men kan ändå utvecklas i en neutral till positiv riktning. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period Förvaltare: john Hernander Förvaltat fonden sedan januari 2011 Om inte fondförvaltare skulle jag jobba som: Lärare Min livs bästa investering: Min tid med min dotter Jag äter helst: En god köttbit på restaurang Undvik att lägga dina slantar på: Köpa ny bil hjärtat säger ja, men hjärnan borde säga nej. avgifter och premiepensionsnummer Fondnummer premiepension Avgift premiepension 0,18% Årlig förvaltningsavgift 0,4% Fondbetyg Morningstar Rating 5 Svensk Fondstatistik 3 Lipper Leaders 5 Oberoende bedömares fondbetyg (betyg per december 2011). 18

19 10 Aktiefond Sverige exponeringar i Aktiefond sverige 31 december 2011 Industri 29,4% Sällanköp 13,5% Telekom 7,9% Material 5,4% Dagligvaror 1,8% Finans 23,1% IT 9,2% Hälsovård 6,3% Energi 2,3% Likvida medel m m 1,1% Största aktieinnehav 31 december 2011 Företag Vikt Kursutveckling från , SEK H & M 8,2% 1,2% fondens Risknivå Risknivån är definierad i enlighet med Pensionsmyndighetens riskskala. Ericsson 7,5% 9,9% Atlas Copco 6,7% 14,0% Nordea 6,6% 27,2% Volvo 6,6% 36,5% Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk Årlig förvaltningsavgift: 0,4% Ingen uttags- eller insättningsavgift. Utveckling 31 dec dec 2011 Vi jämför fondens utveckling med OMXSB- CAPGI (Stockholm Benchmark Index 10 procentbegränsat). Det inkluderar utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Det innehåller de största och mest omsatta bolagen på den svenska aktiebörsen. Indexet justerar för free float, vilket innebär att endast de aktier som är tillgängliga för handel ingår vid beräkning av företags marknadsvärde. Fondens jämförelseindex återspeglar den marknad fonden investerar på Aktiefond Sverige Index 30 dec feb apr jun aug okt dec Utveckling 31 december december 2011 Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Aktiefond Sverige Andelsvärde, kr 268,20 322,01 262,56 181,62 314,17 333,01 262,93 196,52 168,30 Index 131,63 50 Utdelning, kr/andel 10,69 8,21 13,58 19,61 9,37 7,55 5,61 5,16 3,69 3,67 Totalavkastning, fond 13,83% 26,43% 53,79% 37,95% 3,31% 30,29% 37,42% 20,14% 31,26% 26,24% Totalavkastning, jämförelseindex 13,17% 26,90% 53,31% 39,10% 2,58% 28,71% 36,73% 21,27% 30 34,17% 34,68% Fonden startade med andelskurs 100 kr

20 Aktiefond Sverige AMF Aktiefond Sverige org. nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 17,63 18,56 28,81 23,56 14,73 Totalrisk, jämförelseindex, % 17,36 18,82 28,94 23,57 14,40 Aktiv risk, % 1,34 1,76 1,99 1,92 1,78 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 4,38 39,44 2,32 22,54 12,24 Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 0,10 8,73 10,56 5,23 22,25 Omsättningshastighet 0,44 0,50 0,48 0,69 0,51 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Total Expense Ratio (TER), % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,51 0,50 0,51 0,53 0,51 Försäljnings- och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, SEK Transaktionskostnader, % 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 37,21 44,64 51,08 31,95 42,60 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,40 2,83 3,25 2,17 2,59 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Xact Omx 30 SS Finans Elekta B Hälsovård Atlas Copco A Industri Industrivärden C Finans Lundin Petroleum Olja & gas Största nettoförsäljningar Bransch Antal TSEK Hennes & Mauritz B Konsumenttjänster TeliaSonera Teleoperatörer Scania B Industri Electrolux B Konsumentvaror ABB Industri Fonden har tillstånd att handla med derivat. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Handel med derivat har inte skett under perioden. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll. Fondinnehav Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Kategori Bransch Antal Sverige Marknadsvärde, TSEK Företagsgrupp Företaggruppens % av fondförmögenheten ABB (SE) Industri ,24% Alfa Laval Industri ,39% Alliance Oil Company Olja & gas ,48% Assa Abloy B Industri ,10% AstraZeneca SDB Hälsovård ,32% Atlas Copco A Industri ,32% Atlas Copco 6,72% Atlas Copco B Industri ,40% Atlas Copco 6,72% Autoliv Konsumentvaror ,57% Boliden Basmaterial ,65% Castellum Finans ,80% Electrolux B Konsumentvaror ,13% Elekta B Hälsovård ,19% Ericsson B Informationsteknologi ,50% Fabege Finans ,32% 20

21 Aktiefond Sverige Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Kategori Bransch Antal Forts Sverige Marknadsvärde, TSEK Företagsgrupp Getinge B Hälsovård ,84% Hennes & Mauritz B Konsumenttjänster ,15% Hexagon B Industri ,48% Holmen B Basmaterial ,40% Husqvarna B Konsumentvaror ,36% Industrivärden C Finans ,22% Intrum Justitia Finans ,36% Investor A Finans ,82% Investor 2,53% Investor B Finans ,71% Investor 2,53% JM Finans ,28% Kinnevik B Finans ,80% Lundin Petroleum Olja & gas ,84% Meda A Hälsovård ,91% Millicom Intl Cellular Teleoperatörer ,38% Modern Times Group B Konsumenttjänster ,76% Net Insight B Informationsteknologi ,02% Nordea Finans ,60% Ratos B Finans ,83% Sandvik Industri ,72% SCA B Konsumentvaror ,62% Scania B Industri ,43% SEB A Finans ,32% Securitas B Industri ,32% Skanska B Industri ,51% SKF B Industri ,56% SSAB A Basmaterial ,26% Stora Enso SDB Basmaterial ,39% Swedbank A Finans ,40% Swedish Match Konsumentvaror ,77% Svenska Handelsbanken A Finans ,41% Tele2 B Teleoperatörer ,05% TeliaSonera Teleoperatörer ,27% Tradedoubler Konsumenttjänster ,07% Wallenstam B Finans ,57% Volvo A Industri ,02% Volvo 6,59% Volvo B Industri ,57% Volvo 6,59% Xact Omx 30 SS 1 Finans ,54% Summa aktier och aktierelaterade instrument ,95% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,95% Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0% Likvida medel ,12% Övriga tillgångar och skulder, netto ,07% Fondförmögenhet ,00% Kategorier Marknadsvärde % av fondförmögenhet Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,41% 1: Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,54% 2: Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 3: Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 4: Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5: Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 6: Övriga finansiella instrument 21

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 1 Lipper Fund Awards Årets Stjärnförvaltare 2007 Bengt Björkén i kategorin Korta Räntefonder Enligt Enligt Dagens Industri och Morningstar

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013 PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013-1 - Innehåll VD har ordet... 3 Helåret 2013... 4 PriorNilsson Realinvest... 5 PriorNilsson Sverige Aktiv... 9 PriorNilsson Idea... 15 PriorNilsson Yield...21 Styrelse,

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder, Halvårsredogörelse 2005 Innehåll VD har ordet................................................ 4 Förvaltarnas syn på marknaden...................................

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer