GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND"

Transkript

1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR Förvaltarens breda placeringsinriktning innebär att vi söker företag som uppvisar starka grundläggande värden, och som kan visa styrka på instabila marknader, snarare än att efterlikna jämförelseindex. Fidelity Funds Global Focus Fund ger dig synpunkter från en av världens mest erfarna och framgångsrika fondförvaltare. Trots den osäkra marknaden tror vi att ett bra aktieurval kan löna sig vänd dig till Fidelity för att hjälpa dina kunder att hitta dem. KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND Exponering mot alla branscher i MSCI World Index Fondförvaltaren är fri att välja aktier inom varje bransch utifrån bästa potential gynnsamma tillfällen går före fördelningen per geografiskt område och bransch Koncentrerad portfölj: aktier Fidelity Funds riskbedömning: 7* Global exponering Placeringsinriktning med absolut avkastning som mål Inriktning en blandning mellan tillväxt- och värdeaktier Tyngdpunkt på medelstora till stora företag * Bedömningen ger en indikation om en viss fonds risknivå i relation till Fidelitys totala fondutbud. Den är endast avsedd att vara vägledande och bygger på Fidelitys erfarenheter av förvaltarnas tidigare avkastning, tillgångsslag, marknader och inblandade valutor. Skalan gäller eurobaserade investerare. GLOBALA IDÉER 3

2 FIDELITY FUNDS GLOBAL FOCUS FUND Fondförvaltning SAMMANSÄTTNING Med hjälp av MSCI World Index som jämförelseindex för fonden, söker fondförvaltaren teman och trender i internationella branscher för att göra en modell för sin portfölj. Fondförvaltaren bestämmer själv över aktiefördelningen inom varje bransch, och mellan regionala marknader. Fördel: Förvaltaren försöker inte investera i alla branscher och på alla marknader som ingår i index. Förvaltaren strävar efter att uppnå en absolut avkastning i portföljen genom att identifiera och investera i de aktier, som hon anser ger de bästa investeringsmöjligheterna. KONCENTRATION Fonden består i allmänhet av aktier, där varje innehav utgör mellan 0,5 % och 3 %. GENOMSNITTLIGT STÖRSTA GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER INNEHAV INNEHAV Fidelity Funds % 0.8% Global Focus Fund 1 INVESTERINGSSTIL Fondförvaltaren investerar i både tillväxtaktier och värdeaktier. På tillväxtsidan letar förvaltaren efter aktier med hög potential till rimliga värderingar. På värdesidan föredrar förvaltaren aktier som har en unik position eller som är felvärderade, men där de grundläggande företagsvärdena är starka. Fördel: Den balanserade inriktningen tillför ytterligare en diversifieringsfaktor till fonden. BÖRSVÄRDE Fidelity Funds - Global Focus Fund investerar inte bara i världens största företag, eller i de mest framgångsrika varumärkena. Fondförvaltaren strävar efter att hitta de aktier som har bäst potential att ge hög absolut avkastning. Det är sannolikt att fonden har en övervikt av aktier med ett börsvärde på motsvarande minst 1 miljard dollar, dvs för närvarande ca 9 miljarder SEK. Fördel: Aktier i medelstora till stora företag ger utrymme för tillväxt i portföljen, utan den volatilitet som ibland är förknippad med mindre företag. MSCI World Index % 0.07% Världens totala 26,233 N/A 0.004% aktiemarknad 3 Fördel: Korrelationen till avkastningen på aktiemarknaden i stort är sannolikt lägre i en koncentrerad fond. Aktierna i fonden väljs uteslutande utifrån sina grundläggande värden, inte som ett paket som erbjuder exponering mot alla marknadsfaktorer. 1 Samtliga siffror är uppskattade och kan variera under fondens livslängd 2 Källa: MSCI/Rimes 12 november Källa: Worldscope Database 30 oktober GLOBALA IDÉER

3 En branschbaserad analys Bottom-up -metoden och den branschstyrda inriktningen som fondförvaltaren använder drar nytta av globaliseringstrenden på världens internationella marknader. Många företag har gått från sin hemmamarknad till en regional marknad för att bli multinationella och senare globala. Den andel av försäljningen som vissa företag uppbär utanför sin hemmamarknad har stigit väsentligt. Globaliseringen innebär att det inte längre är meningsfullt att till exempel studera ett företag i Tyskland endast i relation till dess lokala konkurrenter, utan man måste lyfta blicken och titta på konkurrenter i samma bransch i olika länder. Analytikerna måste nu se ett företag och dess bransch i ett globalt sammanhang, och kunna peka ut hur teman och trender på en marknad kommer att påverka en annan. Ny forskning talar för en branschstyrd analys. De senaste tio åren har nationella ekonomier blivit mer synkroniserade medan det omvända gäller för globala branscher, vilket ger investerarna möjlighet att skapa ytterligare diversifiering. Diagrammet nedan visar hur globala branscher i allt högre grad bidrar till avkastningen i en internationell aktiefond. Som också kan utläsas av diagrammet har företagsspecifika faktorer genomgående svarat för mer än 50 % av aktieavkastningen sedan Detta visar att vår branschbaserade bottom up -metod, med fokus på enskilt aktieurval, stämmer väl överens med de avkastningstrender som är tydliga på dagens aktiemarknad. Fidelity Funds - Global Focus Fund kan vara ett bra val både för aktuella marknadsförhållanden och på lång sikt. Analys: omfattande branschbaserad analys Påverkan av reala faktorer på aktieavkastningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fondförvaltare: Bolagsanalys och övergripande marknadssyn Konsumentvaror Hälsa och sjukvård Global Konsumentvaror Hälsa och Naturtillgångar Energy Water Construction Electronics Banks Samhällsnytta Cykliska Teknologi Finans branschinsikt Retail sjukvård Pharmaceuticals Konsumentvaror Hälsa och Naturtillgångar Energy Mining WaterElectricity Construction Chemicals Electronics Telecom Equip BanksInsurance Konsumentvaror Media HotelsHealthcare Biotechnology Mining Electricity Gas Chemicals Engineering Telecom Equip SoftwareInsuranceProperty Retail Hälsa Pharmaceuticals och Naturtill-Energy Samhällsnytta Samhällsnytta Cykliska Teknologi Finans Retail sjukvård Media Pharmaceuticals Healthcare Water Cykliska Construction Teknologi Electronics Finans Banks sjukvård gångar Hotels Restaurants Biotechnology Gas Telecoms Engineering Metals Software Property Media Healthcare Mining Electricity Chemicals Telecom Equip Insurance Snabbrörliga Medicin Restaurants DrinksEnergi Vatten Byggindustri Elektronik Telecoms MetalsDiversified Banker Hotels Biotechnology Gas Engineering Software Property Media Hälsovård Gruvdrift Elektricitet Kemi Tillbehör Försäkring Drinks Tobacco DiversifiedAutos Restaurants Telecoms Metals telekom Hotell Bioteknik Gas Metall Fastigheter Tobacco Autos Drinks Diversified Mjukvara Restauranger Telekom Diverse BryggerierTobacco Bilindustri Autos Tobak Naturtillgångar Samhällsnytta Cykliska Teknologi Finans TOKYO HONG KONG BOSTON LONDON Avkastningsfaktorer - Världen exkl. utvecklingsmarknader global bransch lokal marknad global marknad aktiespecifik 0% 'sep-89 'sep-90 'sep-91 'sep-92 'sep-93 'sep-94 'sep-95 'sep-96 'sep-97 'sep-98 'sep-99 'sep-00 'sep-01 'sep-02 Källa: Goldman Sachs Equity Research, per den 30 september 2002 GLOBALA IDÉER 5

4 FIDELITY FUNDS GLOBAL FOCUS FUND Internationell exponering I Fidelity Funds - Global Focus Fund är den geografiska fördelningen underordnad enskilt aktiepotential den är ett resultat av aktieurvalet. Fondförvaltaren kan fritt välja aktier från alla världens marknader. Fördelen är att kunna erbjuda investerarna en exponering mot regioner som inte finns med i mer traditionella internationella fonder, som till exempel nya marknader. Tabellen nedan visar vilken aktie i varje bransch som gett bäst avkastning under en tioårsperiod fram till och med juni Bland dessa tio aktier finns åtta olika marknader representerade. Att inte vara geografiskt bunden är nödvändigt för att fondförvaltaren ska kunna välja de aktier som har bäst potential. Med Fidelitys analysteam och sin egen omfattande globala erfarenhet övervakar dock fondförvaltaren fondens geografiska exponering för att den inte ska exponeras mot onödig volatilitet. BRANSCH BÄSTA FÖRETAG LAND 10 ÅRS ÅRLIG AVKASTNING (%) Sällanköpsvaror och -tjänster Clear Channel Communications USA 49.6 Dagligvaror Safeway USA 25.1 Energi Precision Drilling Corp Kanada 37.3 Finans MLP Tyskland 44.9 Hälsovård Sonic Healthcare Österrike 52.9 Industrivaror och -tjänster Capita Group Storbritannien 45.8 Informationsteknologi Tandberg Asa Norge 71.4 Råvaror Holcim Schweiz 24.9 Telekommunikation Telecom Italia Spa Italien 27.3 Allmännytta Kindler Morgan Inc USA 20.1 Källa: FMR Corp / Factset juni Hänvisningar till företag eller andra investeringar som nämns i detta dokument ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa aktier, utan finns med i förklarande syfte. 6 GLOBALA IDÉER

5 På jakt efter framgångsföretag SYNTHES STRATEC 1 Att hitta tillväxt i sjukvårdsbranschen till rimliga värderingar Synthes Stratec tillverkar ortopedisk utrustning, som till exempel höftproteser och bencement. Obenägenhet att använda alternativa metoder ger det här företaget en stark konkurrensfördel gentemot konkurrerande företag. I egenskap av medicinskt teknikföretag är Synthes Stratec mindre känsligt för prispress från generikatillverkare, som ofta är fallet i andra branscher inom sjukvården som till exempel läkemedel. En åldrande världsbefolkning garanterar en fortsatt efterfrågan på företagets produkter. Företagets aktier handlas till en kurs under genomsnittet, men förväntningarna på intäkterna ligger över genomsnittet på grund av nya produktlanseringar. Detta gör aktien lockande framför sina konkurrenter i sjukvårdsbranschen. YUKOS 1 En särställning inom energibranschen Inom en bransch som domineras av mogna företag intar Yukos ett företag som är inriktat på oljeprospektering och -produktion en särställning med stark tillväxtpotential. Yukos ligger i Ryssland och använder sig av regionens enorma, oexploaterade oljereserver för att öka produktionen med 50 % per år. Detta kan jämföras med ensiffrig tillväxt i hela den övriga branschen, som karaktäriseras av mycket stora företag med låg tillväxt som BP, Total Fina och Exxon Mobil. Dessutom handlas Yukos-aktien till en fördelaktig kurs (ett ensiffrigt P/e-tal), vilket gör detta till ett attraktivt undantag. 300% 120% 250% 200% 100% 150% 80% 100% dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov 60% dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Källa: Datastream, prisindex i US dollar, från 30 nov 2001 till 29 nov 2002 Källa: Datastream, prisindex i schweizerfranc, från 30 nov 2001 till 29 nov Hänvisningar till företag eller andra investeringar som nämns i detta dokument ska inte tolkas som rekommendationer till investeraren att köpa eller sälja dessa aktier, utan finns med i förklarande syfte. Fondförvaltaren väljer de aktier som kommer att utgöra fonden vid starten. Portföljen kan dock komma att innehålla de ovan nämnda företagen. GLOBALA IDÉER 7

6 FIDELITY FUNDS GLOBAL FOCUS FUND Analys och idéer UTMÄRKELSER Vår analysverksamhets struktur är en grundförutsättning för den framtida utvecklingen av Fidelity Funds - Global Focus Fund. Fondförvaltarens frihet att välja aktier från samtliga marknader och branscher innebär att hon kan samla regionala investeringsrekommendationer, som utgör de bästa tillgängliga aktierna i varje bransch. Förfarandet är mycket resurskrävande och kräver ett verkligt internationellt analysnätverk med förstklassig tillgång till företagsledningar: något som få fondbolag har tillgång till. Eftersom Fidelitys bottom-up -modell för aktieurvalet bygger på analys av enskilda företag, är företagsbesök en viktig del av vår analysprocess. Därför lägger vi stor vikt vid vad företagen anser om vår analys. Detta kan illustreras av de årliga Reuters Institutional Investor Surveys där företagens finanschefer får bedöma fondförvaltarna med utgångspunkt från sju frågor: Förståelse av ditt företag/din bransch Detaljerad kunskap om årsredovisning/finansiella nyckeltal Kvalitet i de löpande kontakterna Förberedelse inför personliga möten Frågornas kvalitet/grundlighet Användning av företagets tid Feedback från möten Företagen i 2002 års Reuters Institutional Investor European Equities Report och US Equities Report rankade Fidelity Investments högst med utgångspunkt i dessa sju frågor. Detta är särskilt glädjande eftersom den europeiska och amerikanska marknaden tillsammans står för cirka 85 % av MSCI World Standard Index INTENSIV ANALYS Våra 227 aktieanalytiker arbetar från ett flertal finanscentra världen över och täcker 90 % av MSCI Worlds börsvärde. Varje analytiker arbetar med en viss bransch. Tack vare branschspecialiseringen kan analytikerna djupstudera branschens dynamik, vilka frågor som påverkar den, och hur företag i just den branschen genererar vinster. Våra analysteam har en gemensam analysplattform som sammanställer analyser från varje bransch och region, till en internationell informationsbank med investeringsrekommendationer. I samverkan med teamledaren för varje bransch förser analytikerna fondförvaltaren med investeringsrekommendationer. TEAMWORK Fidelitys globala branschspecialister använder aktuella och historiska analyser från Fidelitys analytiker över hela världen, för att hitta globala teman och trender som ytterligare kan hjälpa fondförvaltaren i beslutsprocessen. Med hjälp av rekommendationerna från de globala teamledarna, branschanalytikerna och sin egen omfattande analys och erfarenhet, väljer fondförvaltaren själv ut varje aktie i Global Focusfonden. STÄNDIG FRAMGÅNG PÅ MERITLISTAN Fidelity har länge varit synonymt med goda investeringsresultat. Vi är inte bara världens största oberoende fondförvaltare med över 17 miljoner kunder över hela världen, vi har också tilldelats flera utmärkelser för vår analys och våra fonder ett bevis för att vår bottom-up -metod med fokus på enskilt aktieurval fungerar. 8 GLOBALA IDÉER

7 ERFARENHET Med nästan 20 års erfarenhet av investeringar, mer än ett decennium hos Fidelity och en verkligt global meritförteckning har Brenda Reed, tidigare Fidelitys analyschef för Europa, en idealisk utgångspunkt för att förvalta nya Fidelity Funds - Global Focus Fund. Brenda har arbetat som kapitalförvaltare för Fidelity i USA och i Japan, samt arbetat som analyschef i Japan och analytiker i USA. Brenda bidrog till utvecklingen av branschfonderna inom Fidelity Funds SICAV och har varit delaktig i branschbaserad analys i alla sina olika roller hos Fidelity. Efter att ha arbetat för Fidelity i USA, Japan och Storbritannien har jag personliga kontakter i hela vårt analysteam. Jag känner nästan alla våra 400 analytiker och fondförvaltare vid namn. Jag pratar med våra globala teamledare minst en gång om dagen. Denna kontakt är mycket viktig för en fond, som bygger på investeringsidéer från hela vårt globala analysnätverk. Brenda Reed Fondförvaltare, Fidelity Funds Global Focus Fund Brenda medför ett internationellt perspektiv till Fidelity Funds Global Focus Fund och en bred erfarenhet av branschbaserad analys och kapitalförvaltning. GLOBALA IDÉER 9

8 FIDELITY FUNDS GLOBAL FOCUS FUND Globala idéer Fidelity Funds Global Focus Fund ger möjlighet att ta del av det som enligt fondförvaltaren är några av världens mest spännande investeringstillfällen, även mot bakgrund av dagens osäkra marknadsläge. Fondens inriktning ger chans till en avkastning över genomsnittet vilket naturligtvis också medför en proportionell risknivå. Fidelity Funds Global Focus Fund kan vara ett bra val för investerare som söker fler internationella tillväxttillfällen, eller som kanske redan har en internationell fond och vill ha en mer aggressiv diversifiering. Fonden kan kombineras med en eller flera internationella fonder från Fidelitys utbud för att skapa en balanserad investering. En översikt över andra internationella fonder kan ge dig mer information om vårt fondutbud. Hör av dig till din kontaktperson hos Fidelity om du vill veta mer om vår nya Fidelity Funds Global Focus Fund. FONDNAMN Fidelity Funds - Global Focus Fund FONDFÖRVALTARE Brenda Reed JÄMFÖRELSEINDEX MSCI World Index STARTDATUM 14 januari 2003 FONDANDELSKLASSER EUR, USD, GBP MINSTA FÖRSTA INSÄTTNING EUR USD GBP ISIN-KODER: EUR: LU USD: LU GBP: LU Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondföretag med säte i Luxemburg. I resurser och tillgångar inkluderas, förutom FIL, även resurser och förvaltat kapital som tillhör FMR Corp., ett amerikanskt bolag med dotterbolag per 30/09/2002. Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Fidelity Investments är registerarat hos FSA i Storbitannien. Publicerad av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. SWE212/9734/BA/CO GLOBALA IDÉER

Skandia Link våra fonder

Skandia Link våra fonder våren 2007 Skandia Link våra fonder Skandia Link ger mer! sid 8 9 innehåll sid välj bland världens bästa fonder 1 först väljer vi sedan väljer du 2 utvärderingsprocessen 4 vi hjälper dig att välja om du

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

En guide till ditt fondval

En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015 Inriktning och stil Colin Stone är en tillväxtinvesterare vars portfölj visar starka tillväxtegenskaper under marknadscykelns alla faser. Han letar efter företag som kan öka sina intäkter väsentligt utöver

Läs mer

NORDIC FUND A-ACC-SEK 31 AUGUSTI 2015

NORDIC FUND A-ACC-SEK 31 AUGUSTI 2015 NORDIC FUND AACCSEK Inriktning och stil Bertrand Puiffe konstruerar sin portfölj utan begränsningar och investerar i företag baserat på deras meriter utan att beakta deras ställning i indexet. Han har

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Kina Granit Kina 130/30

Kina Granit Kina 130/30 Kina Granit Kina 130/30 Ta del av den kinesiska marknadens möjligheter genom en aktivt förvaltad Kinafond med extra möjligheter att gasa och bromsa. Fakta om Kina Huvudstad: Peking Befolkning: 1,3 miljarder

Läs mer

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till Spara i fonder EN TIDNING OM FONDSPARANDE FRÅN SEB, NUMMER 2, 2006 Privatekonomen ger tips till Unga sparare Tema: Globalisering BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN ATT ARBETA SOM FONDFÖRVALTARE: MED HELA

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER

Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER Smarta strategier för fondinvestering ENDAST FÖR PROFESSIONELLA KUNDER 2 Smarta strategier för fondinvestering Bygga en kärnportfölj: vikten av diversifiering Tillväxten för börshandlade fonder (Exchange

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-12-17 Författare: Sara Bergström, Marcela Cohen-Birman, Bo Larsson, Christer

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer