Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige"

Transkript

1 Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Sammanfattning Spridda rapporter om förekomst av läkemedelssubstanser i kosttillskott inom segmentet ledhälsa har förekommit, men systematiska analysprojekt har inte tidigare genomförts. Läkemedelsverket har därför i syfte att leta efter odeklarerat innehåll av värkrelaterade läkemedelssubstanser köpt in och undersökt 27 olika produkter som mer eller mindre tydligt marknadsförs som kosttillskott inom detta segment. Produkterna har köpts in från stora svenska hälsokostkedjor, både i butiker och på nätet. De olika produkterna hade ett deklarerat innehåll av exempelvis metylsulfonylmetan (MSM), grönläppad mussla, kondroitin, ingefära, gurkmeja, nypon samt vitaminer och mineraler. Merparten var kapslar (15 produkter), men även tabletter (7 produkter) och pulver (5 produkter) förekom. Innehållet analyserades med vätskekromatografi-masspektrometri och NMR-spektroskopi. Ett 60- tal läkemedelssubstanser som används i läkemedel mot värk, smärta och liknande eftersöktes. Resultatet visar att ingen av produkterna uppvisade innehåll av någon av dessa substanser. Produkternas kvalitet, effekt eller säkerhet har inte bedömts. Ingen bedömning har heller gjorts av produkternas status som kosttillskott. Abstract A few warnings about undeclared pharmaceutical substances in dietary supplements related to joint health have been issued, but a systematic analysis projects have not been performed previously. The Medical Products Agency has now purchased and analysed 27 different products that were marketed as dietary supplements related to joint health. The products were obtained from major health food chains, in shops as well as from internet sites. Examples of declared ingredients were methyl sulfonyl methane (MSM), green-lipped mussel, chondroitin, ginger, turmeric, rose hips, vitamins and minerals. The products were capsules (15 products), tablets (7 products) or powder (5 products). The contents were analysed with liquid chromatography-masspectrometry and NMR spectroscopy. About 60 pharmaceutical substances related to pain were searched for. No such substances were detected in the products. Neither the quality, efficacy nor safety has been assessed. Neither has any assessment of the status of the products as dietary supplements been made.

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Abstract... 2 Projektgrupp... 3 Inledning... 4 Mål... 4 Metoder... 4 Resultat och diskussion... 8 Referenser... 9 Bilagor... 9 Projektgrupp Projektbeställare: Projektledare: Delprojektledare, Analyser Projektkoordinator Referensgrupp: Per-Åke Sandvold, Enheten för kontroll av narkotika och olaglig läkemedelshantering (KNOL), Läkemedelsverket (LV) Maria Gustafsson, KNOL, LV Torgny Rundlöf, Laboratorieenheten, LV Mona Karlsson, Laboratorieenheten, LV Petra Bergkvist, Livsmedelsverket Monika Johansson, Laboratorieenheten, LV Robert Hägerkvist, Enheten för växtbaserade läkemedel, LV 3

4 Inledning Under de senaste åren har Läkemedelsverket och andra myndigheter i Europa och i övriga världen allt oftare uppmärksammat att produkter som finns på marknaden som livsmedel/kosttillskott innehåller odeklarerade substanser som endast får förekomma i läkemedel. En stor mängd sådana produkter har uppmärksammats, särskilt produkter avsedda att användas för bantning eller som potensmedel. Läkemedelsverket genomförde under 2012 en studie av just odeklarerade läkemedelssubstanser i bantningsprodukter som importerats från tredje land, där mer än hälften av produkterna visade sig innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2012). Analyser av preparat för potensproblem 2008 visade att många av produkterna innehöll odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2008) analyserade Läkemedelsverket kosttillskottet Fortodol, efter att ha fått kännedom om fyra fall av leverpåverkan hos svenska patienter som använt produkten. Produkten hade sålts i minst förpackningar via hälsokostbutiker i Sverige åren som ett medel för ledbesvär. Den uppgavs i märkningen innehålla bland annat gurkmeja och en aminosyra. Det visade sig dock vid analys att innehållet i vissa av förpackningarna innehöll läkemedelssubstansen nimesulid, som används i läkemedel mot smärta. Läkemedel innehållande nimesulid har aldrig varit godkända i Sverige och substansen är väl känd för att orsaka leverbiverkningar. I ett fall ledde biverkningarna av Fortodol till att patienten avled (Läkemedelsverket 2009) analyserade Läkemedelsverket tillsammans med den danska läkemedelsmyndigheten produkten Beline Capsules som sålts via internetsidor med påståenden om effekt vid ledbesvär. Medlet påstods innehålla olika örter, men analyserna visade innehåll av läkemedelssubstanserna klorfenamin/klorfeniramin, oxetakain, piroxicam och betametason (Läkemedelsverket 2011). För att mer systematiskt undersöka om läkemedelssubstanser förekommer i produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa har Läkemedelsverket köpt in 27 sådana produkter från den svenska marknadenoch utfört laboratorieanalyser. Mål Att kartlägga om produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa innehåller ett urval av läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symtom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism. Metoder Urval och inköp av produkter För att uppfylla målsättningen bedömdes ca 30 produkter behöva analyseras. Urvalet av produkter baserades på följande kriterier: 1. Marknadsfördes som ett medel i segmentet ledhälsa 2. Såldes av en svensk återförsäljare med en omsättning > 1 miljon SEK 3. Såldes i en läkemedelslik beredningsform för oralt bruk (t.ex. kapslar, tabletter, pulver) 4

5 Fysiska butiker Produkter köptes in dels från fysiska butiker, dels från nätbutiker. Uppsala bedömdes som en tillräckligt stor stad för att storsäljande produkter på den svenska marknaden skulle kunna förväntas hittas vid besök i fysiska butiker. I Uppsala fanns två hälsokostkedjor representerade, Life som har totalt 450 hälsokostbutiker i Sverige, Norge och Finland och Hälsokraft som har ca 70 butiker i Sverige. Vi besökte den enda butik som tillhörde Hälsokraft och två utvalda Lifebutiker. I butikerna var produkterna organiserade efter användningsområde. Vi köpte in samtliga produkter som var marknadsförda i butikerna som kosttillskott under rubrikerna Värk, Smärta, eller Leder eller under rubriker med samma innebörd. Varje produkt köptes bara in i ett exemplar. Internetbutiker Baserat på ekonomisk omsättning bedömdes internetbutikerna Bodystore och Svenskt Kosttillskott vara två stora säljare av kosttillskott på nätet. Internetbutiker som främst inriktade sig på sportprodukter ingick inte i urvalet. Från de två internetbutikerna bedömdes samtliga produkter under kategorierna Ledhälsa respektive Led- och muskelbesvär/ Liniment och tabletter. Vissa av produkterna hade en marknadsföring som gjorde att de primärt inte bedömdes vara avsedda att användas inom segmentet ledhälsa. Dessa valdes bort. De produkter som redan var inköpta i de fysiska butikerna valdes också bort. Övriga produkter köptes in. Paketen skickades från de båda internetbutikerna samma dag eller dagen efter beställningen gjordes. För en sammanställning över inköpta produkter, se Bilaga 1. 5

6 Foto av de undersökta kosttillskotten. Beskrivning av produkter Deklarerat innehåll De flesta av produkterna hade ett deklarerat innehåll av flera olika ingredienser. De vanligast förekommande deklarerade ingredienserna anges i nedanstående tabell: Tabell: Vanliga deklarerade ingredienser i de inköpta kosttillskotten Ingrediens Beskrivning Metylsulfonylmetan (MSM) Svavelförening Grönläppad mussla Perna canaliculus Kondroitin Ingefära Zingiber officinale, ofta använd krydda Gurkmeja Curcuma longa, ofta använd krydda Nypon Rosa canina, nypon från Rosa-arterna används som nyponsoppa Vitaminer och mineraler I produkterna förekom också deklarerat innehåll av fenylalanin (en aminosyra), svartpeppar, olivolja, fiskolja, galangarot (används som krydda), Boswellia serrata, fiskbrosk, keratin, enzymer (proteas m.m.), hyaluronsyra, sojaextrakt, avokado, Cissus quadrangularis, pinjeolja och linfröolja. 6

7 Urval av eftersökta substanser Läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symptom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism valdes ut för analys. Exempel på sådana är substanser som tillhör grupperna non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), analgetika (smärtstillande), artrosmedel, glukokortikoider och muskelavslappande medel. En lista över de utvalda substanserna finns i Bilaga 2. Laboratorieanalyser Produkterna fotograferades och innehållsdeklarationerna dokumenterades. Screening efter de utvalda läkemedelssubstanserna i Bilaga 2 utfördes med vätskekromatografi-masspekrometri (LC- MS) på ett högupplösande time-of-flight (ToF) instrument. LC-MS är en analysmetod med mycket god känslighet, och ofta kan även spårmängder av substanser detekteras. Produkterna analyserades även med NMR-spektroskopi för att få en helhetsbild av innehållet, för att bekräfta resultaten från LC-MS och för att screena efter de polära substanserna metamizol och glukosamin. Analys av metamizol och glukosamin med NMR ger en detektionsgräns på mg per dosenhet. För att öka känsligheten i analysen analyserades glukosamin även med trippelkvadrupol (TQD) LC- MS vilket ger hög känslighet och även möjlighet till kvantifiering av låga halter glukosamin. Angreppssättet att först screena efter läkemedelssubstanser med LC-MS-ToF och sedan bekräfta eventuell förekomst med NMR-spektroskopi är en etablerad metodik vid Läkemedelsverket. För att minimera utvärderingsarbetet och på så sätt effektivisera analysarbetet så anpassades och optimerades LC-MS-metoden till det aktuella urvalet av läkemedelssubstanser. Polära substanser som glukosamin och metamizol var problematiska att inkludera i den generella LC-MS metoden, och dessa eftersöktes därför istället med NMR-spektroskopi. 7

8 Resultat och diskussion Utifrån en genomgång av vilka läkemedelssubstanser som skulle kunna tänkas förekomma i produkter för ledhälsa sammanställdes en lista med 57 substanser (Bilaga 2). Ingen av de utvalda substanserna kunde identifieras i någon av de 27 produkterna inköpta i projektet. Enda undantaget var glukosamin som kunde ses i spårmängder (10 µg/dos), vilket är långt under terapeutiska doser och innehållet skulle kunna förklaras med en naturlig förekomst av denna aminosyra i råvarumaterialet. Kosttillskott är livsmedel avsedda att komplettera den vanliga kosten. Därmed faller dessa produkter under annan lagstiftning än för läkemedel och ansvaret för dessa produkter faller normalt på kommunerna och Livsmedelsverket. Det är därför av stor vikt att det verkliga innehållet överensstämmer med det som deklareras på förpackningen. Produkter som innehåller läkemedelssubstanser som har en påverkan på kroppen ska följa läkemedelslagstiftningen och Läkemedelsverket är då tillsynsmyndighet. Då produkterna och försäljningsställena normalt inte är objekt som Läkemedelsverket tillsynar har även en representant från Livsmedelsverket ingått i projektets referensgrupp. Tidigare analyser och tillsynsprojekt av andra kategorier av kosttillskott, exempelvis bantningsprodukter och produkter för potens/samliv, visar att kosttillskott på den svenska marknaden fortfarande i viss utsträckning kan innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser. Anmärkningsvärt var fallet med den antiinflammatoriska substansen nimesulid i produkten Fortodol (Läkemedelsverket 2009), vilken såldes i stor skala i etablerade hälsokostbutiker. Enstaka rapporter från andra länders myndigheter varnar också för odeklarerade läkemedelssubstanser i kosttillskott mot värk (U.S. Food and Drug Administration 2012) (Läkemedelsverket 2011), men sammanställningar över sådana rapporter eller mer systematiska undersökningar har tidigare saknats. Utifrån en marknadsföring som ibland gränsar till påståenden om hjälp mot värk och ledbesvär är det viktigt att klargöra att produkterna inte innehåller några otillåtna läkemedelsubstanser som skulle kunna föranleda att produkterna istället ska omfattas av läkemedelslagstiftningen. Särskilt allvarligt blir det om ett innehållsämne inte finns deklarerat på förpackningen då konsumentens informerade val då sätts ur spel. Det är dessutom i dessa fall svårt att följa upp eventuella biverkningar. Ur detta perspektiv är resultaten i denna studie mycket glädjande. Resultaten av denna studie stärker bilden av att konsumenten kan förvänta sig att produkter från välkända och etablerade svenska aktörer inte innehåller otillåtna ämnen. Däremot går inte resultaten att generalisera till all försäljning av kosttillskott för ledhälsa som finns till försäljning mot svenska konsumenter, exempelvis via Internet. Huruvida resultatet skulle bli det samma för produkter från exempelvis stora utländska aktörer eller för enskilda produkter köpta från utländska hemsidor går inte att utläsa i resultatet från studien, men skulle vara intressant att studera i ett framtida projekt. I övrigt har det inte ingått i projektet att analysera efter de ingredienser som redan framgick av innehållsförteckningarna, eller att avgöra kvaliteten på produkterna i övrigt. Det har heller inte ingått i projektet att bedöma marknadsföringen av produkterna. De iakttagelser som verket har gjort i samband med inköp av produkter är att marknadsföringen i vissa fall skulle kunna gränsa till att vara alltför medicinsk. Det kan exempelvis gälla att produkterna säljs under rubriken Värk och tillsammans med godkända läkemedel mot värk eller ledbesvär. Enligt livsmedelslagstiftningen får det inte förekomma medicinska påståenden på livsmedel/kosttillskott. 8

9 Referenser Läkemedelsverket Varannan naturlig bantningsprodukt innehöll läkemedel, Läkemedelsverket Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel, Lakemedelsverkets-analys-av-potensmedel/ Läkemedelsverket "Allvarliga leverbiverkningar kopplas till kosttillskottet Fortodol", Läkemedelsverket "Odeklarerade läkemedelssubstanser i örtpreparatet Beline Capsules". U.S. Food and Drug Administration 2012" "FDA issues alert on Reumofan Plus". Bilagor 1. Lista över undersökta kosttillskott 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott 9

10 Bilaga 1. Lista över undersökta kosttillskott Produkt Beredningsform Företag Inköpt Deklarerat innehåll från* Nya Glucofärin Kapsel Hela Pharma AB A Grönläppad mussla, extrakt (Perna canaliculus med bl a GAG, ETA, EPA och DHA). Metylsulfonylmetan. Kondroitin (marint ursprung). Extrakt av ingefärarot (4-7,5:1). Rutin (vitamin P). Vitamin E. Zink. Folsyra. Curcumax Tablett Medica Clinical Nord, Huskvarna A 10 Gurkmeja Curcumin C3 Complex. DL- Fenylalanin. Pepparextrakt Bioperine. Dikalciumfosfat. Mikrokristallin Cellulosa. Magnesiumstearat. Hydroxipropylmetylcellulosa. Lyprinol Kapsel, mjuk iqmedical AB A Olivolja (PCSO-524, Omega-3, EPA, DHA, ETA, Omega-6, Omega-9). E-vitamin. Gelatin. Marint fettsyrakomplex från Perna canaliculus (PCSO-534). Glycerin. Sorbitol. E-vitamin (dalfa-tokoferol från soja). Chondroitin CSA Tablett Great Earth Scandinavia AB, Gävle Zinaxin Classic Kapsel, mjuk Ferrosan AB, Tyresö A B Kondroitinsulfat A och C. Mukopolysackarider. Dikalciumfosfat. Mikrokristallinisk cellulosa. Kroskarmellos. Magnesiumstearat (veg). Stearinsyra (veg). Kiseldioxid. Ingefärsextrakt (zingiber officinale Roscoe). Växtolja. Galangarotsextrakt (Alpinia galanga L Willd). Monoglyceriders ättiksyraestrar. Glycerol. Bivax. Kiseldioxid. Dinatriumfosfat. Titanoxid. Klorofyllinkopparkomplex. Spår av sojalecitin. Curcumin omega-3 Kapsel, mjuk Elexir pharma AB B Laxolja (kallpressad). Boswellia serrataextrakt. Gurkmejaextrakt (curcuma longa). Askorbinsyra (C-vitamin). Chilipepparextrakt (capsicum annuum). Kiseldioxid. Sockerkulör. Fiskgelatin. Glycerol. MSM metylsulfonylmetan Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag Nypozin Tablett Medica Clinical Nord Sverige AB B Metylsulfonylmetan C Nyponextrakt (Rosa canina L). Mikrokristallin cellulosa. Natriumkarboximetylcellulosa, tvärbunden. Nyponexrakt (Rosa canina L). Kalciumaskorbat (C-vitamin, Ester-C). Kondroitinsulfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Hydroxypropylmetylcellulosa. Svartpepparextrakt (Bioperine). LitoMove Kapsel Hela Pharma AB C Strandnyponpulver (Rosa Canina L). Gelatin. Flexilett Tablett Life Sverige C Mikrokristallin cellulosa. Dikalciumfosfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Kondroitinsulfat natrium. Gurkmejaextrakt (Curcuma longa). L- Askorbinsyra. Metylsulfonylmetan. Grönläppad mussla. Ingefäraextrakt (Zingiber officinale Roscoe). Schellack. Talk. Nutrilenk Gold Tablett Mezina AB, Malmö C Hydrolyserad brosk från saltvattenfisk. Mikrokristallin cellulosa. Kiseldioxid. Magnesiumsalter av fettsyror. Maltodextrin. Vitamin C (askorbinsyra). Vitamin D (kolekalciferol). Shellack. Mangansulfat. MSM Pulver Helhetshälsa C MSM (metylsulfonylmetan). Sverige AB Fortodol S Kapsel Hela Pharma AB C Extrakt av gurkmeja (Curcuma longa L). Hydroxipropylmetylcellulosa. DL-Fenylalanin. Gurkmejapulver.Magnesiumsalt av fettsyror. Rismjöl. Hydoxipropylmetylcellulosa. Glyc + omega Kapsel Octean AB, Göteborg D Extrakt av grönläppad mussla (Perna canaliculus). Kiseldioxid. Mikrokristallinisk cellulosa. Hydroxipropylmetylcellulosa. Ingefära kapslar Kapsel Reality Group AB D Ingefära (Zingiber officinale). Hydoxipropylmetylcellulosa.

11 Akvamin Tablett Pharmapro Scandinavia AB D Akvamin (kalcium, magnesium, spårmineraler). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Solaray GPH Gurkmeja Kapsel Pharma Natura AB D Rotextrakt av gurkmeja (Curcuma longa, curcumin). Cellulosa. Gellangummi. Kaliumacetat. Cynatine FLX Tablett Sanpharm AB, Lindome Holistic Enzymeja Kapsel Holistic Sverige AB Helnyponpulver Pulver Helhetshälsa Sverige AB D D D Cynatine FLX (keratin). Mikrokristallin celllulosa. Kalciumvätefosfatdihydrat. Kroskaramellos natrium. Magnesiumstearat. Proteas 6,0. Proteas 4,5. Peptidaser. Serrazimes (Serrapeptas). Bromelain. Curcuminextrakt. Kalcium 4 mg. Metylsulfonylmetan. Boswelliaextrakt( Boswellia serrata). Kalciumcitrat. Riskli. Kokosolja. Kiseldioxid. Pulveriserade hela nypon (skal och kärnor) från Rosa Canina. Metylsulfonylmetan. Askorbinsyra (C-vitamin). Bromelain. MSM Pulver Svensk Hälsokost E Metylsulfonylmetan AB Body Flex Kapsel E Hydrolyserat kollagen. Hyaluronsyra. Gelatin. Avosol Kapsel Sport & Fitness Nordic (Bringwell Sverige AB) E Maltodextrin. Gelatin. Sojaextrakt (glycine max L). Avokadoextrakt (Percea americana Mill). Sojaproteinisolat. Tokoferolkoncentrat. Kiseldioxid. Magnesiumstearat. Sojalecitin. Metylsulfonylmetan. Lignisul MSM Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag E Super Cissus RX Kapsel? (USPlabs) E Cissus Quadrangularis (stem) extract. Gelatin. Corn starch. Magnesium stearate. Blue 1. Yellow 5. Titanium Dioxide Color. Joint Fusion Kapsel Fairing Sweden AB E Flex & Move matrix. Metylsulfonylmetan. Cissus Quarangularis P.E. standardiserat till 50 %. 3- Ketos-teron. Nyponextrakt(Rosa Karina). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Kiseldioxid. Gelatin. Suflin Kapsel, mjuk Suflin AB E Bioassimilerbart organiskt svavel. Pinjeolja från medelhavstallen (Pinus Pinaster Ait). Linfröolja. Gelatin. Glycerol. Sorbitol. * A = Hälsokraft; B = Life, butik 1; C = Life, butik 2; D = bodystore.com; E = svensktkosttillskott.se 11

12 Bilaga 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott Substans Kategori Terapeutisk dos (mg, peroralt), anges för substanser som vanligen har oral användning Aceklofenak NSAID Acetylsalicylsyra NSAID 75 Azapropazone NSAID 600 Benzydamine NSAID Betametason Glukokortikoid 0,5 Celecoxib NSAID 100 Dexametason Glukokortikoid 0,5 Dexmedetomidine Lugnande Diflunisal NSAID 250 Diklofenak (diclofenac) NSAID 25 Etoricoxib NSAID 30 Fenazon Analgetika 400 Fenazopyridin (phenazopyridine) Smärta 200 Fenbufen NSAID 300 Fenoprofen NSAID 200 Fenyramidol (phenyramidol) Muskelavslappnande, smärta 400 Flurbiprofen NSAID 50 Glukosamin Artros 400 Harpagosid Smärta, feber Hydrokortison Glukokortikoid 15 Ibufenak NSAID Ibuprofen NSAID 200 Indometacin NSAID 25 Ketoprofen NSAID 12,5 Ketorolac NSAID 10 Klorzoxazon Muskelavslappnande 250 Kodein Analgetika, hostmedel 15 Kortison Glukokortikoid 20 Lornoxicam NSAID 4 Mefenamic acid NSAID 250 Meloxicam NSAID 7,5 Metamizole Smärta 500 Metylprednisolon Glukokortikoid 4 Metylsalicylat NSAID 75 Nabumeton NSAID Naproxen NSAID 250 Nefopam Smärta 30 Niflumic Acid NSAID, smärta 250 Nimesulide NSAID 100 Paracetamol Smärta, feber 500 Parecoxib NSAID Phenylbutazone NSAID 100 Piroxicam NSAID 10 Prednisolon Glukokortikoid 2,5 Prednison Glukokortikoid 5 Rofecoxib NSAID 12,5 Salicin NSAID Salicylsyra NSAID 75 Sulindac NSAID 150 Suprofen NSAID 200 Tenoxicam NSAID 20 Tiaprofensyra (tiaprofenic acid) NSAID 200 Tolmetin NSAID 200 Tramadol Analgetika, opioider 25 Triamcinolon Glukokortikoid 4 Valdecoxib NSAID 10 Zomepirac NSAID 50 12

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet.

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. GNLD Full Motion Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. Get In Motion! Stay In Motion! Ledsmärta är ett vanligt problem hos personer i alla åldrar. Förlorat eller skadat

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr tomas.nilsson@mpa.se Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Inledning Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt För inköpsställen samt ytterligare information, besök Aptus hemsida: aptuspet.com Tuggbitarna innehåller: Glukosamin hydroklorid av högsta kvalitet (99% renhetsgrad).

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt 2 Produkter som ingår i Aptus gröna serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedel Dnr: 6.2.11-2014- 029254 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande Inspektion Verksamhet.4 4.

Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande Inspektion Verksamhet.4 4. Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande...4 4. Inspektion..4 4.1 Verksamhet.4 4.2 Spårbarhet...5 4.3 Hållbarhet...5 4.4 Varuseparering/presentation..

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Förbud förenat med vite

Förbud förenat med vite _ LÄKEMEDELSVERKET y ' MEDICAL PRODUCTS AGENCY Martin Burman Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika Beslut Datum: 2013-10-04 Dnr: 6.10.1-2013- 031131 Tradeteam i Vintrie AB Org nr 556885-4797

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG & UTFODRINGANVISNING

REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG & UTFODRINGANVISNING INDIKATIONER: bidrar till att bevara rörligheten hjälper till att understödja lederna efter ortopediska ingrepp eller trauma KONTRAINDIKATIONER: valpar under 8 månader digivning REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Kosttillskott vad, hurdant och varför?

Kosttillskott vad, hurdant och varför? Kosttillskott vad, hurdant och varför? Seminarium om kosttillskott Helsingfors universitets lilla festsal Vad är kosttillskott? Historia Tidigare specialpreparat och näringsämnespreparat (349/1989) Specialpreparat:

Läs mer

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Vitaminer Mineraler Örter. Glädjen med god hälsa

Vitaminer Mineraler Örter. Glädjen med god hälsa Vitaminer Mineraler Örter Glädjen med god hälsa Kosttillskott av hög kvalitet från naturliga källor Solarays vision är att erbjuda noggrant testade produkter från rena och naturliga källor i en lättupptaglig

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Regulatoriska aspekter på läkemedelsnamn och förpackningar vad vill vi göra?

Regulatoriska aspekter på läkemedelsnamn och förpackningar vad vill vi göra? Regulatoriska aspekter på läkemedelsnamn och förpackningar vad vill vi göra? Eva Ågren Associate Director, Global Regulatory Affairs McNeil AB Helsingborg a Johnson & Johnson Company Vad har jag för produkt?

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt GRÖNNLÄPPAD MUSSLA GlycOmega Innehållet frystorkas Över 50 olika näringsämnen Naturliga glukosaminoglukaner (GAG s) Essentiella fettsyror Aminosyror Mineraler Vitaminer

Läs mer

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk roulette Per-Åke Sandvold och Maria Gustafsson Kontroll av Narkotika och Olaglig Läkemedelshantering olagligalakemedel@mpa.se Presentationens innehåll Vem köper läkemedel

Läs mer

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR LIVS MEDELSKONTROLL TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-04-03 Handläggare: Daniel Persson Telefon: 08-508 28 758 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p. 12 En rapport

Läs mer

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS)

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Rapport från CBL-kansliet, Läkemedelsverket 2015-09-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin!

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin! approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport 2015-10-05 Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport Läkemedelsverket vill med detta informationsblad informera om elektronisk hantering av parallellimportansökningar. Informationsbladet

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg REK.UTPRIS: 149:- Varunr. 5410 Chlorella

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg 149:- Varunr. 5410 Chlorella 300 tabletter

Läs mer

Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror

Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror -nagot du bade ger och far En mage i balans är en förutsättning för att din hund ska trivas och må bra och den bästa grunden för en glad mage

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2014-012305 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

FLEXIR Mot ledbesvär Ledprodukt med synergieffekt Stöder, stärker och rehabiliterar kroppens leder Bygger upp ett starkt skelett Antiinflammatoriska egenskaper Kosttillskott med komplett ledsupport FLEXIR

Läs mer

DET BÄSTA TILL DIG FRÅN

DET BÄSTA TILL DIG FRÅN DET BÄSTA TILL DIG FRÅN 2 När det gäller din egen hälsa så var lite självisk. Välj det bästa inom nordiska kosttillskott. Unna dig produkter som verkligen gör skillnad. De flesta Truenordic-produkter räcker

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2015-032734 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket 2012-11-26 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Projektbeskrivning...

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Godkända läkemedel Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Släpp in solen i ditt liv. D-vitamin för hela familjen

Släpp in solen i ditt liv. D-vitamin för hela familjen Släpp in solen i ditt liv D-vitamin för hela familjen Holistic D 3 -vitamin Samtliga D-vitaminprodukter från Holistic innehåller formen D 3 som utvinns ur fett från fårull. D 3 är den form av D-vitamin

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Egenvårdsmarknaden 2016

Egenvårdsmarknaden 2016 Egenvårdsmarknaden 2016 Försäljningsstatistik över kosttillskott, vitaminer, sportnutrition, viktkontroll och växtbaserade läkemedel i Sverige 2016 FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FÖR 2016 Svensk Egenvård och Euromonitor

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Smärtlindrande läkemedel

Smärtlindrande läkemedel Smärtlindrande läkemedel Läkemedelsbehandlingens möjligheter Smärtlindring kan för en reumatiker vara läkemedelsbehandlingens primära målsättning. Om det finns någon standardbehandling (metotrexat, biologiska

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2015 Ger tillskottet Metylsulfonylmetan någon effekt på häst? Josefin

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Om stearinsyra och magnesiumstearat

Om stearinsyra och magnesiumstearat Om stearinsyra och magnesiumstearat Magnesiumstearat är ett omdiskuterat ämne. Från vissa håll har det framförts att magnesiumstearat skulle vara giftigt för kroppen, minska upptaget av näringsämnen i

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/34 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Omeprazol Teva 10 mg enterokapsel, hård 24805 Rx 20 mg enterokapsel, hård 24806 Rx 40 mg enterokapsel, hård 24807 Rx Godkänd enligt proceduren för

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

FODERGUIDE. Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror

FODERGUIDE. Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror FODERGUIDE Ett spannmålsfritt hundfoder med naturliga och färska råvaror En mage i balans är en förutsättning för att din hund ska trivas och må bra och den bästa grunden för en glad mage är ett smakligt

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV)

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Läkemedelsverkets uppgifter Godkännande av kliniska prövningar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Kontroll av internethandel 2014

Kontroll av internethandel 2014 Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Rapport Sida 1 (6) 2014-02-25 1 Projektplan 1.1 Bakgrund Handel med livsmedel via internet har ökat markant de senaste åren. Det som säljs är ofta kosttillskott,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

ÅR: Område: GMP och GDP Industri. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: GMP och GDP Industri. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP och GDP Industri Dnr: 6.2.1-2014-012303 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 14 februari 2001 2000/0080(COD) PE1

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 14 februari 2001 2000/0080(COD) PE1 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 14 februari 2001 2000/0080(COD) PE1 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2001 inför antagandet

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2014.1

Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/33 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Rhesonativ 750 IE/ml injektionsvätska, 55273 Rx Datum för godkännande: 2017-09-14 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer