Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige"

Transkript

1 Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Sammanfattning Spridda rapporter om förekomst av läkemedelssubstanser i kosttillskott inom segmentet ledhälsa har förekommit, men systematiska analysprojekt har inte tidigare genomförts. Läkemedelsverket har därför i syfte att leta efter odeklarerat innehåll av värkrelaterade läkemedelssubstanser köpt in och undersökt 27 olika produkter som mer eller mindre tydligt marknadsförs som kosttillskott inom detta segment. Produkterna har köpts in från stora svenska hälsokostkedjor, både i butiker och på nätet. De olika produkterna hade ett deklarerat innehåll av exempelvis metylsulfonylmetan (MSM), grönläppad mussla, kondroitin, ingefära, gurkmeja, nypon samt vitaminer och mineraler. Merparten var kapslar (15 produkter), men även tabletter (7 produkter) och pulver (5 produkter) förekom. Innehållet analyserades med vätskekromatografi-masspektrometri och NMR-spektroskopi. Ett 60- tal läkemedelssubstanser som används i läkemedel mot värk, smärta och liknande eftersöktes. Resultatet visar att ingen av produkterna uppvisade innehåll av någon av dessa substanser. Produkternas kvalitet, effekt eller säkerhet har inte bedömts. Ingen bedömning har heller gjorts av produkternas status som kosttillskott. Abstract A few warnings about undeclared pharmaceutical substances in dietary supplements related to joint health have been issued, but a systematic analysis projects have not been performed previously. The Medical Products Agency has now purchased and analysed 27 different products that were marketed as dietary supplements related to joint health. The products were obtained from major health food chains, in shops as well as from internet sites. Examples of declared ingredients were methyl sulfonyl methane (MSM), green-lipped mussel, chondroitin, ginger, turmeric, rose hips, vitamins and minerals. The products were capsules (15 products), tablets (7 products) or powder (5 products). The contents were analysed with liquid chromatography-masspectrometry and NMR spectroscopy. About 60 pharmaceutical substances related to pain were searched for. No such substances were detected in the products. Neither the quality, efficacy nor safety has been assessed. Neither has any assessment of the status of the products as dietary supplements been made.

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Abstract... 2 Projektgrupp... 3 Inledning... 4 Mål... 4 Metoder... 4 Resultat och diskussion... 8 Referenser... 9 Bilagor... 9 Projektgrupp Projektbeställare: Projektledare: Delprojektledare, Analyser Projektkoordinator Referensgrupp: Per-Åke Sandvold, Enheten för kontroll av narkotika och olaglig läkemedelshantering (KNOL), Läkemedelsverket (LV) Maria Gustafsson, KNOL, LV Torgny Rundlöf, Laboratorieenheten, LV Mona Karlsson, Laboratorieenheten, LV Petra Bergkvist, Livsmedelsverket Monika Johansson, Laboratorieenheten, LV Robert Hägerkvist, Enheten för växtbaserade läkemedel, LV 3

4 Inledning Under de senaste åren har Läkemedelsverket och andra myndigheter i Europa och i övriga världen allt oftare uppmärksammat att produkter som finns på marknaden som livsmedel/kosttillskott innehåller odeklarerade substanser som endast får förekomma i läkemedel. En stor mängd sådana produkter har uppmärksammats, särskilt produkter avsedda att användas för bantning eller som potensmedel. Läkemedelsverket genomförde under 2012 en studie av just odeklarerade läkemedelssubstanser i bantningsprodukter som importerats från tredje land, där mer än hälften av produkterna visade sig innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2012). Analyser av preparat för potensproblem 2008 visade att många av produkterna innehöll odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2008) analyserade Läkemedelsverket kosttillskottet Fortodol, efter att ha fått kännedom om fyra fall av leverpåverkan hos svenska patienter som använt produkten. Produkten hade sålts i minst förpackningar via hälsokostbutiker i Sverige åren som ett medel för ledbesvär. Den uppgavs i märkningen innehålla bland annat gurkmeja och en aminosyra. Det visade sig dock vid analys att innehållet i vissa av förpackningarna innehöll läkemedelssubstansen nimesulid, som används i läkemedel mot smärta. Läkemedel innehållande nimesulid har aldrig varit godkända i Sverige och substansen är väl känd för att orsaka leverbiverkningar. I ett fall ledde biverkningarna av Fortodol till att patienten avled (Läkemedelsverket 2009) analyserade Läkemedelsverket tillsammans med den danska läkemedelsmyndigheten produkten Beline Capsules som sålts via internetsidor med påståenden om effekt vid ledbesvär. Medlet påstods innehålla olika örter, men analyserna visade innehåll av läkemedelssubstanserna klorfenamin/klorfeniramin, oxetakain, piroxicam och betametason (Läkemedelsverket 2011). För att mer systematiskt undersöka om läkemedelssubstanser förekommer i produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa har Läkemedelsverket köpt in 27 sådana produkter från den svenska marknadenoch utfört laboratorieanalyser. Mål Att kartlägga om produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa innehåller ett urval av läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symtom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism. Metoder Urval och inköp av produkter För att uppfylla målsättningen bedömdes ca 30 produkter behöva analyseras. Urvalet av produkter baserades på följande kriterier: 1. Marknadsfördes som ett medel i segmentet ledhälsa 2. Såldes av en svensk återförsäljare med en omsättning > 1 miljon SEK 3. Såldes i en läkemedelslik beredningsform för oralt bruk (t.ex. kapslar, tabletter, pulver) 4

5 Fysiska butiker Produkter köptes in dels från fysiska butiker, dels från nätbutiker. Uppsala bedömdes som en tillräckligt stor stad för att storsäljande produkter på den svenska marknaden skulle kunna förväntas hittas vid besök i fysiska butiker. I Uppsala fanns två hälsokostkedjor representerade, Life som har totalt 450 hälsokostbutiker i Sverige, Norge och Finland och Hälsokraft som har ca 70 butiker i Sverige. Vi besökte den enda butik som tillhörde Hälsokraft och två utvalda Lifebutiker. I butikerna var produkterna organiserade efter användningsområde. Vi köpte in samtliga produkter som var marknadsförda i butikerna som kosttillskott under rubrikerna Värk, Smärta, eller Leder eller under rubriker med samma innebörd. Varje produkt köptes bara in i ett exemplar. Internetbutiker Baserat på ekonomisk omsättning bedömdes internetbutikerna Bodystore och Svenskt Kosttillskott vara två stora säljare av kosttillskott på nätet. Internetbutiker som främst inriktade sig på sportprodukter ingick inte i urvalet. Från de två internetbutikerna bedömdes samtliga produkter under kategorierna Ledhälsa respektive Led- och muskelbesvär/ Liniment och tabletter. Vissa av produkterna hade en marknadsföring som gjorde att de primärt inte bedömdes vara avsedda att användas inom segmentet ledhälsa. Dessa valdes bort. De produkter som redan var inköpta i de fysiska butikerna valdes också bort. Övriga produkter köptes in. Paketen skickades från de båda internetbutikerna samma dag eller dagen efter beställningen gjordes. För en sammanställning över inköpta produkter, se Bilaga 1. 5

6 Foto av de undersökta kosttillskotten. Beskrivning av produkter Deklarerat innehåll De flesta av produkterna hade ett deklarerat innehåll av flera olika ingredienser. De vanligast förekommande deklarerade ingredienserna anges i nedanstående tabell: Tabell: Vanliga deklarerade ingredienser i de inköpta kosttillskotten Ingrediens Beskrivning Metylsulfonylmetan (MSM) Svavelförening Grönläppad mussla Perna canaliculus Kondroitin Ingefära Zingiber officinale, ofta använd krydda Gurkmeja Curcuma longa, ofta använd krydda Nypon Rosa canina, nypon från Rosa-arterna används som nyponsoppa Vitaminer och mineraler I produkterna förekom också deklarerat innehåll av fenylalanin (en aminosyra), svartpeppar, olivolja, fiskolja, galangarot (används som krydda), Boswellia serrata, fiskbrosk, keratin, enzymer (proteas m.m.), hyaluronsyra, sojaextrakt, avokado, Cissus quadrangularis, pinjeolja och linfröolja. 6

7 Urval av eftersökta substanser Läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symptom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism valdes ut för analys. Exempel på sådana är substanser som tillhör grupperna non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), analgetika (smärtstillande), artrosmedel, glukokortikoider och muskelavslappande medel. En lista över de utvalda substanserna finns i Bilaga 2. Laboratorieanalyser Produkterna fotograferades och innehållsdeklarationerna dokumenterades. Screening efter de utvalda läkemedelssubstanserna i Bilaga 2 utfördes med vätskekromatografi-masspekrometri (LC- MS) på ett högupplösande time-of-flight (ToF) instrument. LC-MS är en analysmetod med mycket god känslighet, och ofta kan även spårmängder av substanser detekteras. Produkterna analyserades även med NMR-spektroskopi för att få en helhetsbild av innehållet, för att bekräfta resultaten från LC-MS och för att screena efter de polära substanserna metamizol och glukosamin. Analys av metamizol och glukosamin med NMR ger en detektionsgräns på mg per dosenhet. För att öka känsligheten i analysen analyserades glukosamin även med trippelkvadrupol (TQD) LC- MS vilket ger hög känslighet och även möjlighet till kvantifiering av låga halter glukosamin. Angreppssättet att först screena efter läkemedelssubstanser med LC-MS-ToF och sedan bekräfta eventuell förekomst med NMR-spektroskopi är en etablerad metodik vid Läkemedelsverket. För att minimera utvärderingsarbetet och på så sätt effektivisera analysarbetet så anpassades och optimerades LC-MS-metoden till det aktuella urvalet av läkemedelssubstanser. Polära substanser som glukosamin och metamizol var problematiska att inkludera i den generella LC-MS metoden, och dessa eftersöktes därför istället med NMR-spektroskopi. 7

8 Resultat och diskussion Utifrån en genomgång av vilka läkemedelssubstanser som skulle kunna tänkas förekomma i produkter för ledhälsa sammanställdes en lista med 57 substanser (Bilaga 2). Ingen av de utvalda substanserna kunde identifieras i någon av de 27 produkterna inköpta i projektet. Enda undantaget var glukosamin som kunde ses i spårmängder (10 µg/dos), vilket är långt under terapeutiska doser och innehållet skulle kunna förklaras med en naturlig förekomst av denna aminosyra i råvarumaterialet. Kosttillskott är livsmedel avsedda att komplettera den vanliga kosten. Därmed faller dessa produkter under annan lagstiftning än för läkemedel och ansvaret för dessa produkter faller normalt på kommunerna och Livsmedelsverket. Det är därför av stor vikt att det verkliga innehållet överensstämmer med det som deklareras på förpackningen. Produkter som innehåller läkemedelssubstanser som har en påverkan på kroppen ska följa läkemedelslagstiftningen och Läkemedelsverket är då tillsynsmyndighet. Då produkterna och försäljningsställena normalt inte är objekt som Läkemedelsverket tillsynar har även en representant från Livsmedelsverket ingått i projektets referensgrupp. Tidigare analyser och tillsynsprojekt av andra kategorier av kosttillskott, exempelvis bantningsprodukter och produkter för potens/samliv, visar att kosttillskott på den svenska marknaden fortfarande i viss utsträckning kan innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser. Anmärkningsvärt var fallet med den antiinflammatoriska substansen nimesulid i produkten Fortodol (Läkemedelsverket 2009), vilken såldes i stor skala i etablerade hälsokostbutiker. Enstaka rapporter från andra länders myndigheter varnar också för odeklarerade läkemedelssubstanser i kosttillskott mot värk (U.S. Food and Drug Administration 2012) (Läkemedelsverket 2011), men sammanställningar över sådana rapporter eller mer systematiska undersökningar har tidigare saknats. Utifrån en marknadsföring som ibland gränsar till påståenden om hjälp mot värk och ledbesvär är det viktigt att klargöra att produkterna inte innehåller några otillåtna läkemedelsubstanser som skulle kunna föranleda att produkterna istället ska omfattas av läkemedelslagstiftningen. Särskilt allvarligt blir det om ett innehållsämne inte finns deklarerat på förpackningen då konsumentens informerade val då sätts ur spel. Det är dessutom i dessa fall svårt att följa upp eventuella biverkningar. Ur detta perspektiv är resultaten i denna studie mycket glädjande. Resultaten av denna studie stärker bilden av att konsumenten kan förvänta sig att produkter från välkända och etablerade svenska aktörer inte innehåller otillåtna ämnen. Däremot går inte resultaten att generalisera till all försäljning av kosttillskott för ledhälsa som finns till försäljning mot svenska konsumenter, exempelvis via Internet. Huruvida resultatet skulle bli det samma för produkter från exempelvis stora utländska aktörer eller för enskilda produkter köpta från utländska hemsidor går inte att utläsa i resultatet från studien, men skulle vara intressant att studera i ett framtida projekt. I övrigt har det inte ingått i projektet att analysera efter de ingredienser som redan framgick av innehållsförteckningarna, eller att avgöra kvaliteten på produkterna i övrigt. Det har heller inte ingått i projektet att bedöma marknadsföringen av produkterna. De iakttagelser som verket har gjort i samband med inköp av produkter är att marknadsföringen i vissa fall skulle kunna gränsa till att vara alltför medicinsk. Det kan exempelvis gälla att produkterna säljs under rubriken Värk och tillsammans med godkända läkemedel mot värk eller ledbesvär. Enligt livsmedelslagstiftningen får det inte förekomma medicinska påståenden på livsmedel/kosttillskott. 8

9 Referenser Läkemedelsverket Varannan naturlig bantningsprodukt innehöll läkemedel, Läkemedelsverket Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel, Lakemedelsverkets-analys-av-potensmedel/ Läkemedelsverket "Allvarliga leverbiverkningar kopplas till kosttillskottet Fortodol", Läkemedelsverket "Odeklarerade läkemedelssubstanser i örtpreparatet Beline Capsules". U.S. Food and Drug Administration 2012" "FDA issues alert on Reumofan Plus". Bilagor 1. Lista över undersökta kosttillskott 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott 9

10 Bilaga 1. Lista över undersökta kosttillskott Produkt Beredningsform Företag Inköpt Deklarerat innehåll från* Nya Glucofärin Kapsel Hela Pharma AB A Grönläppad mussla, extrakt (Perna canaliculus med bl a GAG, ETA, EPA och DHA). Metylsulfonylmetan. Kondroitin (marint ursprung). Extrakt av ingefärarot (4-7,5:1). Rutin (vitamin P). Vitamin E. Zink. Folsyra. Curcumax Tablett Medica Clinical Nord, Huskvarna A 10 Gurkmeja Curcumin C3 Complex. DL- Fenylalanin. Pepparextrakt Bioperine. Dikalciumfosfat. Mikrokristallin Cellulosa. Magnesiumstearat. Hydroxipropylmetylcellulosa. Lyprinol Kapsel, mjuk iqmedical AB A Olivolja (PCSO-524, Omega-3, EPA, DHA, ETA, Omega-6, Omega-9). E-vitamin. Gelatin. Marint fettsyrakomplex från Perna canaliculus (PCSO-534). Glycerin. Sorbitol. E-vitamin (dalfa-tokoferol från soja). Chondroitin CSA Tablett Great Earth Scandinavia AB, Gävle Zinaxin Classic Kapsel, mjuk Ferrosan AB, Tyresö A B Kondroitinsulfat A och C. Mukopolysackarider. Dikalciumfosfat. Mikrokristallinisk cellulosa. Kroskarmellos. Magnesiumstearat (veg). Stearinsyra (veg). Kiseldioxid. Ingefärsextrakt (zingiber officinale Roscoe). Växtolja. Galangarotsextrakt (Alpinia galanga L Willd). Monoglyceriders ättiksyraestrar. Glycerol. Bivax. Kiseldioxid. Dinatriumfosfat. Titanoxid. Klorofyllinkopparkomplex. Spår av sojalecitin. Curcumin omega-3 Kapsel, mjuk Elexir pharma AB B Laxolja (kallpressad). Boswellia serrataextrakt. Gurkmejaextrakt (curcuma longa). Askorbinsyra (C-vitamin). Chilipepparextrakt (capsicum annuum). Kiseldioxid. Sockerkulör. Fiskgelatin. Glycerol. MSM metylsulfonylmetan Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag Nypozin Tablett Medica Clinical Nord Sverige AB B Metylsulfonylmetan C Nyponextrakt (Rosa canina L). Mikrokristallin cellulosa. Natriumkarboximetylcellulosa, tvärbunden. Nyponexrakt (Rosa canina L). Kalciumaskorbat (C-vitamin, Ester-C). Kondroitinsulfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Hydroxypropylmetylcellulosa. Svartpepparextrakt (Bioperine). LitoMove Kapsel Hela Pharma AB C Strandnyponpulver (Rosa Canina L). Gelatin. Flexilett Tablett Life Sverige C Mikrokristallin cellulosa. Dikalciumfosfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Kondroitinsulfat natrium. Gurkmejaextrakt (Curcuma longa). L- Askorbinsyra. Metylsulfonylmetan. Grönläppad mussla. Ingefäraextrakt (Zingiber officinale Roscoe). Schellack. Talk. Nutrilenk Gold Tablett Mezina AB, Malmö C Hydrolyserad brosk från saltvattenfisk. Mikrokristallin cellulosa. Kiseldioxid. Magnesiumsalter av fettsyror. Maltodextrin. Vitamin C (askorbinsyra). Vitamin D (kolekalciferol). Shellack. Mangansulfat. MSM Pulver Helhetshälsa C MSM (metylsulfonylmetan). Sverige AB Fortodol S Kapsel Hela Pharma AB C Extrakt av gurkmeja (Curcuma longa L). Hydroxipropylmetylcellulosa. DL-Fenylalanin. Gurkmejapulver.Magnesiumsalt av fettsyror. Rismjöl. Hydoxipropylmetylcellulosa. Glyc + omega Kapsel Octean AB, Göteborg D Extrakt av grönläppad mussla (Perna canaliculus). Kiseldioxid. Mikrokristallinisk cellulosa. Hydroxipropylmetylcellulosa. Ingefära kapslar Kapsel Reality Group AB D Ingefära (Zingiber officinale). Hydoxipropylmetylcellulosa.

11 Akvamin Tablett Pharmapro Scandinavia AB D Akvamin (kalcium, magnesium, spårmineraler). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Solaray GPH Gurkmeja Kapsel Pharma Natura AB D Rotextrakt av gurkmeja (Curcuma longa, curcumin). Cellulosa. Gellangummi. Kaliumacetat. Cynatine FLX Tablett Sanpharm AB, Lindome Holistic Enzymeja Kapsel Holistic Sverige AB Helnyponpulver Pulver Helhetshälsa Sverige AB D D D Cynatine FLX (keratin). Mikrokristallin celllulosa. Kalciumvätefosfatdihydrat. Kroskaramellos natrium. Magnesiumstearat. Proteas 6,0. Proteas 4,5. Peptidaser. Serrazimes (Serrapeptas). Bromelain. Curcuminextrakt. Kalcium 4 mg. Metylsulfonylmetan. Boswelliaextrakt( Boswellia serrata). Kalciumcitrat. Riskli. Kokosolja. Kiseldioxid. Pulveriserade hela nypon (skal och kärnor) från Rosa Canina. Metylsulfonylmetan. Askorbinsyra (C-vitamin). Bromelain. MSM Pulver Svensk Hälsokost E Metylsulfonylmetan AB Body Flex Kapsel E Hydrolyserat kollagen. Hyaluronsyra. Gelatin. Avosol Kapsel Sport & Fitness Nordic (Bringwell Sverige AB) E Maltodextrin. Gelatin. Sojaextrakt (glycine max L). Avokadoextrakt (Percea americana Mill). Sojaproteinisolat. Tokoferolkoncentrat. Kiseldioxid. Magnesiumstearat. Sojalecitin. Metylsulfonylmetan. Lignisul MSM Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag E Super Cissus RX Kapsel? (USPlabs) E Cissus Quadrangularis (stem) extract. Gelatin. Corn starch. Magnesium stearate. Blue 1. Yellow 5. Titanium Dioxide Color. Joint Fusion Kapsel Fairing Sweden AB E Flex & Move matrix. Metylsulfonylmetan. Cissus Quarangularis P.E. standardiserat till 50 %. 3- Ketos-teron. Nyponextrakt(Rosa Karina). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Kiseldioxid. Gelatin. Suflin Kapsel, mjuk Suflin AB E Bioassimilerbart organiskt svavel. Pinjeolja från medelhavstallen (Pinus Pinaster Ait). Linfröolja. Gelatin. Glycerol. Sorbitol. * A = Hälsokraft; B = Life, butik 1; C = Life, butik 2; D = bodystore.com; E = svensktkosttillskott.se 11

12 Bilaga 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott Substans Kategori Terapeutisk dos (mg, peroralt), anges för substanser som vanligen har oral användning Aceklofenak NSAID Acetylsalicylsyra NSAID 75 Azapropazone NSAID 600 Benzydamine NSAID Betametason Glukokortikoid 0,5 Celecoxib NSAID 100 Dexametason Glukokortikoid 0,5 Dexmedetomidine Lugnande Diflunisal NSAID 250 Diklofenak (diclofenac) NSAID 25 Etoricoxib NSAID 30 Fenazon Analgetika 400 Fenazopyridin (phenazopyridine) Smärta 200 Fenbufen NSAID 300 Fenoprofen NSAID 200 Fenyramidol (phenyramidol) Muskelavslappnande, smärta 400 Flurbiprofen NSAID 50 Glukosamin Artros 400 Harpagosid Smärta, feber Hydrokortison Glukokortikoid 15 Ibufenak NSAID Ibuprofen NSAID 200 Indometacin NSAID 25 Ketoprofen NSAID 12,5 Ketorolac NSAID 10 Klorzoxazon Muskelavslappnande 250 Kodein Analgetika, hostmedel 15 Kortison Glukokortikoid 20 Lornoxicam NSAID 4 Mefenamic acid NSAID 250 Meloxicam NSAID 7,5 Metamizole Smärta 500 Metylprednisolon Glukokortikoid 4 Metylsalicylat NSAID 75 Nabumeton NSAID Naproxen NSAID 250 Nefopam Smärta 30 Niflumic Acid NSAID, smärta 250 Nimesulide NSAID 100 Paracetamol Smärta, feber 500 Parecoxib NSAID Phenylbutazone NSAID 100 Piroxicam NSAID 10 Prednisolon Glukokortikoid 2,5 Prednison Glukokortikoid 5 Rofecoxib NSAID 12,5 Salicin NSAID Salicylsyra NSAID 75 Sulindac NSAID 150 Suprofen NSAID 200 Tenoxicam NSAID 20 Tiaprofensyra (tiaprofenic acid) NSAID 200 Tolmetin NSAID 200 Tramadol Analgetika, opioider 25 Triamcinolon Glukokortikoid 4 Valdecoxib NSAID 10 Zomepirac NSAID 50 12

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt För inköpsställen samt ytterligare information, besök Aptus hemsida: aptuspet.com Tuggbitarna innehåller: Glukosamin hydroklorid av högsta kvalitet (99% renhetsgrad).

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt 2 Produkter som ingår i Aptus gröna serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg REK.UTPRIS: 149:- Varunr. 5410 Chlorella

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Om stearinsyra och magnesiumstearat

Om stearinsyra och magnesiumstearat Om stearinsyra och magnesiumstearat Magnesiumstearat är ett omdiskuterat ämne. Från vissa håll har det framförts att magnesiumstearat skulle vara giftigt för kroppen, minska upptaget av näringsämnen i

Läs mer

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket 2012-11-26 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Projektbeskrivning...

Läs mer

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Eugène Mathijssen I Sverige lider många män och kvinnor av artrit. Antalet människor som drabbas av artros är ungefär 800.000 personer.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Hälsovård för hund och katt ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD, PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN

Hälsovård för hund och katt ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD, PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN Hälsovård för hund och katt ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD, PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

19:- 369:- Flytande multivitamin. Få mer energi. Upplev en skillnad. 30 kapslar på köpet! Köp 2 för. Max en per kund 20 tabletter.

19:- 369:- Flytande multivitamin. Få mer energi. Upplev en skillnad. 30 kapslar på köpet! Köp 2 för. Max en per kund 20 tabletter. N o 3 2012 30 kapslar på köpet! Värde ca 84,50:- Flytande multivitamin Få mer energi Köp 2 för 369:- Ord. pris 458:- 19:- Max en per kund 20 tabletter Upplev en skillnad När det känns torrt kan Membrasin

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox ISBN nr: 1401-2448 R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING

ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING ACTIFORM ÖKA FETTFÖRBRÄNNING OCH MINSKAR SÖTSUGET STABILISERAR BLODSOCKRET RENAR KROPPEN FRÅN GIFTER STÄRKER IMMUNFÖRSVARET TAR BORT ÖVERFLÖDIG VÄTSKA 30 DAGARS FÖRBRUKNING

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

5/27/2015. Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla. Shopper insights. Innehåll. Förpackning Apotekshylla

5/27/2015. Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla. Shopper insights. Innehåll. Förpackning Apotekshylla Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla Katarina Fridén Regulatory Affairs Manager Innehåll Försäljningskanaler Marknadsföring 2 Förpackning Apotekshylla 1 Förpackningsdesign

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH.

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS NO VETE- WHEAT OCH SOJAFRITT NO SOY SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. 1 HÄLSOSAM MAT, FRISKA HUSDJUR Nutra-Nuggets husdjursfoder ger förstklassig näring för din hunds

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN

HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Blue Chip Dynamic. Tillskott för leder, skelett & fertilitet. För alla hästar och ponnyer. Därför ska du välja Dynamic!

Blue Chip Dynamic. Tillskott för leder, skelett & fertilitet. För alla hästar och ponnyer. Därför ska du välja Dynamic! Blue Chip Dynamic Tillskott för leder, skelett & fertilitet För alla hästar och ponnyer Ökar rörligheten och minskar stelheten Ger elastiska och flexibla leder Ger stark och hård benstomme Rekommenderas

Läs mer

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS:

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS: SQUEEZY BARS SQUEEZY produkter är det perfekta valet för idrottare som vill kunna prestera maximalt. Alla SQUEEZY produkter tillverkas helt utan onödiga ingredienser. Barerna är lättsmälta och oslagbara

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012 Dnr: 2013-3883 Kontroll märkning av hälsostprodukter 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson 2013-10-01 Inledning Hälsostprodukter finns att köpa på många ställen,

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

SANAMIN. När din hälsa är viktig

SANAMIN. När din hälsa är viktig SANAMIN När din hälsa är viktig Känner du igen dig? Infektionskänslighet - Allmän trötthetskänsla Huvudvärk Sömnproblem Oro/rastlöshet Allergier och hudbesvär Muskelsmärtor Diffus ledvärk Låg stresströskel

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning

Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning 2012-10-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 Kosttillskott för oss som lever i Norden. ACO har en ny serie kosttillskott som är utvecklade för oss som lever

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Är du redo att förändra ditt liv?

Är du redo att förändra ditt liv? PRODUKTINFORMATION Är du redo att förändra ditt liv? Oavsett om du letar efter ett sätt att kontrollera din vikt eller om du enbart vill leva hälsosamt kan Body by Vi Challenge hjälpa dig att uppnå ditt

Läs mer

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby är benämningen på Weledas babysortiment där den läkande ringblomman - calendula står i fokus. Serien innefattar 8 produkter som hjälper till

Läs mer

Innehåll. Symboler. vegetarianer och veganer

Innehåll. Symboler. vegetarianer och veganer Våra produkter Innehåll Välkommen / 3 Inledning / 4 En fi losofi för välbefi nnande / 5 Insikt och erfarenhet: Vårt arv / 6 Vi satsar på kvalitet / 8 Kosttillskott / 11 Hälsosam kropp / 61 Upptäck mer

Läs mer

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k p-sprutor (preventivmedel) räknas som läkemedel ÖVNINGSDUGGA DELKURS 1 Question 1 / 25 Vilket begrepp används för att speciellt beskriva läkemedels effekter på organismen? A) Farmakologi B) Farmaci C) Farmakodynamik D) Farmakokinetik E) Farmakognosi

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Kosttillskott för patienter med reumasjukdom

Kosttillskott för patienter med reumasjukdom Kosttillskott för patienter med reumasjukdom Reumadagen för Svensk-Finland 15.3.2014 Christer Sundqvist biolog och biokemist (Åbo Akademi) filosofie doktor (1987) expert och utbildare i kostfrågor pionjär

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Varning för kosttillskott

Varning för kosttillskott 1 Varning för kosttillskott Allt fler unga tränar på gym och äter kosttillskott med tveksamt innehåll. Undersökningar visar att de kan innehålla narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Marknadsföringen

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Effekter av specifika näringsämnen vid osteoartrit hos hundar: verkningsmekanismer för omega-3-fettsyror, green-lipped

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder EXAMENSARBETE 2007:002 HV Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder Marie Malmberg Werstroh Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Holistic Sverige AB. Att leva ett liv i hälsa är att leva ett liv i balans

Holistic Sverige AB. Att leva ett liv i hälsa är att leva ett liv i balans Mineralserie Holistic Sverige AB Vi lever i en snabbt föränderlig värld på väg in i en ny tidsålder som innebär nödvändiga och stora förändringar. Detta ställer stora krav på individer, samhällen och nationer

Läs mer

Complete Balance Frågor&Svar

Complete Balance Frågor&Svar Complete Balance Frågor&Svar F1: Vad skiljer Complete Balance från andra måltidsersättningar? S: Vår filosofi är enkel; ingredienser av bästa möjliga kvalitet = resultat av bästa möjliga kvalitet. Vår

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner!

Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ goda delikatesser! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner! Boka DelikatessKungens

Läs mer