Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige"

Transkript

1 Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Sammanfattning Spridda rapporter om förekomst av läkemedelssubstanser i kosttillskott inom segmentet ledhälsa har förekommit, men systematiska analysprojekt har inte tidigare genomförts. Läkemedelsverket har därför i syfte att leta efter odeklarerat innehåll av värkrelaterade läkemedelssubstanser köpt in och undersökt 27 olika produkter som mer eller mindre tydligt marknadsförs som kosttillskott inom detta segment. Produkterna har köpts in från stora svenska hälsokostkedjor, både i butiker och på nätet. De olika produkterna hade ett deklarerat innehåll av exempelvis metylsulfonylmetan (MSM), grönläppad mussla, kondroitin, ingefära, gurkmeja, nypon samt vitaminer och mineraler. Merparten var kapslar (15 produkter), men även tabletter (7 produkter) och pulver (5 produkter) förekom. Innehållet analyserades med vätskekromatografi-masspektrometri och NMR-spektroskopi. Ett 60- tal läkemedelssubstanser som används i läkemedel mot värk, smärta och liknande eftersöktes. Resultatet visar att ingen av produkterna uppvisade innehåll av någon av dessa substanser. Produkternas kvalitet, effekt eller säkerhet har inte bedömts. Ingen bedömning har heller gjorts av produkternas status som kosttillskott. Abstract A few warnings about undeclared pharmaceutical substances in dietary supplements related to joint health have been issued, but a systematic analysis projects have not been performed previously. The Medical Products Agency has now purchased and analysed 27 different products that were marketed as dietary supplements related to joint health. The products were obtained from major health food chains, in shops as well as from internet sites. Examples of declared ingredients were methyl sulfonyl methane (MSM), green-lipped mussel, chondroitin, ginger, turmeric, rose hips, vitamins and minerals. The products were capsules (15 products), tablets (7 products) or powder (5 products). The contents were analysed with liquid chromatography-masspectrometry and NMR spectroscopy. About 60 pharmaceutical substances related to pain were searched for. No such substances were detected in the products. Neither the quality, efficacy nor safety has been assessed. Neither has any assessment of the status of the products as dietary supplements been made.

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Abstract... 2 Projektgrupp... 3 Inledning... 4 Mål... 4 Metoder... 4 Resultat och diskussion... 8 Referenser... 9 Bilagor... 9 Projektgrupp Projektbeställare: Projektledare: Delprojektledare, Analyser Projektkoordinator Referensgrupp: Per-Åke Sandvold, Enheten för kontroll av narkotika och olaglig läkemedelshantering (KNOL), Läkemedelsverket (LV) Maria Gustafsson, KNOL, LV Torgny Rundlöf, Laboratorieenheten, LV Mona Karlsson, Laboratorieenheten, LV Petra Bergkvist, Livsmedelsverket Monika Johansson, Laboratorieenheten, LV Robert Hägerkvist, Enheten för växtbaserade läkemedel, LV 3

4 Inledning Under de senaste åren har Läkemedelsverket och andra myndigheter i Europa och i övriga världen allt oftare uppmärksammat att produkter som finns på marknaden som livsmedel/kosttillskott innehåller odeklarerade substanser som endast får förekomma i läkemedel. En stor mängd sådana produkter har uppmärksammats, särskilt produkter avsedda att användas för bantning eller som potensmedel. Läkemedelsverket genomförde under 2012 en studie av just odeklarerade läkemedelssubstanser i bantningsprodukter som importerats från tredje land, där mer än hälften av produkterna visade sig innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2012). Analyser av preparat för potensproblem 2008 visade att många av produkterna innehöll odeklarerade läkemedelssubstanser (Läkemedelsverket 2008) analyserade Läkemedelsverket kosttillskottet Fortodol, efter att ha fått kännedom om fyra fall av leverpåverkan hos svenska patienter som använt produkten. Produkten hade sålts i minst förpackningar via hälsokostbutiker i Sverige åren som ett medel för ledbesvär. Den uppgavs i märkningen innehålla bland annat gurkmeja och en aminosyra. Det visade sig dock vid analys att innehållet i vissa av förpackningarna innehöll läkemedelssubstansen nimesulid, som används i läkemedel mot smärta. Läkemedel innehållande nimesulid har aldrig varit godkända i Sverige och substansen är väl känd för att orsaka leverbiverkningar. I ett fall ledde biverkningarna av Fortodol till att patienten avled (Läkemedelsverket 2009) analyserade Läkemedelsverket tillsammans med den danska läkemedelsmyndigheten produkten Beline Capsules som sålts via internetsidor med påståenden om effekt vid ledbesvär. Medlet påstods innehålla olika örter, men analyserna visade innehåll av läkemedelssubstanserna klorfenamin/klorfeniramin, oxetakain, piroxicam och betametason (Läkemedelsverket 2011). För att mer systematiskt undersöka om läkemedelssubstanser förekommer i produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa har Läkemedelsverket köpt in 27 sådana produkter från den svenska marknadenoch utfört laboratorieanalyser. Mål Att kartlägga om produkter som marknadsförs som kosttillskott inom segmentet ledhälsa innehåller ett urval av läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symtom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism. Metoder Urval och inköp av produkter För att uppfylla målsättningen bedömdes ca 30 produkter behöva analyseras. Urvalet av produkter baserades på följande kriterier: 1. Marknadsfördes som ett medel i segmentet ledhälsa 2. Såldes av en svensk återförsäljare med en omsättning > 1 miljon SEK 3. Såldes i en läkemedelslik beredningsform för oralt bruk (t.ex. kapslar, tabletter, pulver) 4

5 Fysiska butiker Produkter köptes in dels från fysiska butiker, dels från nätbutiker. Uppsala bedömdes som en tillräckligt stor stad för att storsäljande produkter på den svenska marknaden skulle kunna förväntas hittas vid besök i fysiska butiker. I Uppsala fanns två hälsokostkedjor representerade, Life som har totalt 450 hälsokostbutiker i Sverige, Norge och Finland och Hälsokraft som har ca 70 butiker i Sverige. Vi besökte den enda butik som tillhörde Hälsokraft och två utvalda Lifebutiker. I butikerna var produkterna organiserade efter användningsområde. Vi köpte in samtliga produkter som var marknadsförda i butikerna som kosttillskott under rubrikerna Värk, Smärta, eller Leder eller under rubriker med samma innebörd. Varje produkt köptes bara in i ett exemplar. Internetbutiker Baserat på ekonomisk omsättning bedömdes internetbutikerna Bodystore och Svenskt Kosttillskott vara två stora säljare av kosttillskott på nätet. Internetbutiker som främst inriktade sig på sportprodukter ingick inte i urvalet. Från de två internetbutikerna bedömdes samtliga produkter under kategorierna Ledhälsa respektive Led- och muskelbesvär/ Liniment och tabletter. Vissa av produkterna hade en marknadsföring som gjorde att de primärt inte bedömdes vara avsedda att användas inom segmentet ledhälsa. Dessa valdes bort. De produkter som redan var inköpta i de fysiska butikerna valdes också bort. Övriga produkter köptes in. Paketen skickades från de båda internetbutikerna samma dag eller dagen efter beställningen gjordes. För en sammanställning över inköpta produkter, se Bilaga 1. 5

6 Foto av de undersökta kosttillskotten. Beskrivning av produkter Deklarerat innehåll De flesta av produkterna hade ett deklarerat innehåll av flera olika ingredienser. De vanligast förekommande deklarerade ingredienserna anges i nedanstående tabell: Tabell: Vanliga deklarerade ingredienser i de inköpta kosttillskotten Ingrediens Beskrivning Metylsulfonylmetan (MSM) Svavelförening Grönläppad mussla Perna canaliculus Kondroitin Ingefära Zingiber officinale, ofta använd krydda Gurkmeja Curcuma longa, ofta använd krydda Nypon Rosa canina, nypon från Rosa-arterna används som nyponsoppa Vitaminer och mineraler I produkterna förekom också deklarerat innehåll av fenylalanin (en aminosyra), svartpeppar, olivolja, fiskolja, galangarot (används som krydda), Boswellia serrata, fiskbrosk, keratin, enzymer (proteas m.m.), hyaluronsyra, sojaextrakt, avokado, Cissus quadrangularis, pinjeolja och linfröolja. 6

7 Urval av eftersökta substanser Läkemedelssubstanser med dokumenterad effekt mot symptom som smärta, värk, inflammation, ledproblem och reumatism valdes ut för analys. Exempel på sådana är substanser som tillhör grupperna non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), analgetika (smärtstillande), artrosmedel, glukokortikoider och muskelavslappande medel. En lista över de utvalda substanserna finns i Bilaga 2. Laboratorieanalyser Produkterna fotograferades och innehållsdeklarationerna dokumenterades. Screening efter de utvalda läkemedelssubstanserna i Bilaga 2 utfördes med vätskekromatografi-masspekrometri (LC- MS) på ett högupplösande time-of-flight (ToF) instrument. LC-MS är en analysmetod med mycket god känslighet, och ofta kan även spårmängder av substanser detekteras. Produkterna analyserades även med NMR-spektroskopi för att få en helhetsbild av innehållet, för att bekräfta resultaten från LC-MS och för att screena efter de polära substanserna metamizol och glukosamin. Analys av metamizol och glukosamin med NMR ger en detektionsgräns på mg per dosenhet. För att öka känsligheten i analysen analyserades glukosamin även med trippelkvadrupol (TQD) LC- MS vilket ger hög känslighet och även möjlighet till kvantifiering av låga halter glukosamin. Angreppssättet att först screena efter läkemedelssubstanser med LC-MS-ToF och sedan bekräfta eventuell förekomst med NMR-spektroskopi är en etablerad metodik vid Läkemedelsverket. För att minimera utvärderingsarbetet och på så sätt effektivisera analysarbetet så anpassades och optimerades LC-MS-metoden till det aktuella urvalet av läkemedelssubstanser. Polära substanser som glukosamin och metamizol var problematiska att inkludera i den generella LC-MS metoden, och dessa eftersöktes därför istället med NMR-spektroskopi. 7

8 Resultat och diskussion Utifrån en genomgång av vilka läkemedelssubstanser som skulle kunna tänkas förekomma i produkter för ledhälsa sammanställdes en lista med 57 substanser (Bilaga 2). Ingen av de utvalda substanserna kunde identifieras i någon av de 27 produkterna inköpta i projektet. Enda undantaget var glukosamin som kunde ses i spårmängder (10 µg/dos), vilket är långt under terapeutiska doser och innehållet skulle kunna förklaras med en naturlig förekomst av denna aminosyra i råvarumaterialet. Kosttillskott är livsmedel avsedda att komplettera den vanliga kosten. Därmed faller dessa produkter under annan lagstiftning än för läkemedel och ansvaret för dessa produkter faller normalt på kommunerna och Livsmedelsverket. Det är därför av stor vikt att det verkliga innehållet överensstämmer med det som deklareras på förpackningen. Produkter som innehåller läkemedelssubstanser som har en påverkan på kroppen ska följa läkemedelslagstiftningen och Läkemedelsverket är då tillsynsmyndighet. Då produkterna och försäljningsställena normalt inte är objekt som Läkemedelsverket tillsynar har även en representant från Livsmedelsverket ingått i projektets referensgrupp. Tidigare analyser och tillsynsprojekt av andra kategorier av kosttillskott, exempelvis bantningsprodukter och produkter för potens/samliv, visar att kosttillskott på den svenska marknaden fortfarande i viss utsträckning kan innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser. Anmärkningsvärt var fallet med den antiinflammatoriska substansen nimesulid i produkten Fortodol (Läkemedelsverket 2009), vilken såldes i stor skala i etablerade hälsokostbutiker. Enstaka rapporter från andra länders myndigheter varnar också för odeklarerade läkemedelssubstanser i kosttillskott mot värk (U.S. Food and Drug Administration 2012) (Läkemedelsverket 2011), men sammanställningar över sådana rapporter eller mer systematiska undersökningar har tidigare saknats. Utifrån en marknadsföring som ibland gränsar till påståenden om hjälp mot värk och ledbesvär är det viktigt att klargöra att produkterna inte innehåller några otillåtna läkemedelsubstanser som skulle kunna föranleda att produkterna istället ska omfattas av läkemedelslagstiftningen. Särskilt allvarligt blir det om ett innehållsämne inte finns deklarerat på förpackningen då konsumentens informerade val då sätts ur spel. Det är dessutom i dessa fall svårt att följa upp eventuella biverkningar. Ur detta perspektiv är resultaten i denna studie mycket glädjande. Resultaten av denna studie stärker bilden av att konsumenten kan förvänta sig att produkter från välkända och etablerade svenska aktörer inte innehåller otillåtna ämnen. Däremot går inte resultaten att generalisera till all försäljning av kosttillskott för ledhälsa som finns till försäljning mot svenska konsumenter, exempelvis via Internet. Huruvida resultatet skulle bli det samma för produkter från exempelvis stora utländska aktörer eller för enskilda produkter köpta från utländska hemsidor går inte att utläsa i resultatet från studien, men skulle vara intressant att studera i ett framtida projekt. I övrigt har det inte ingått i projektet att analysera efter de ingredienser som redan framgick av innehållsförteckningarna, eller att avgöra kvaliteten på produkterna i övrigt. Det har heller inte ingått i projektet att bedöma marknadsföringen av produkterna. De iakttagelser som verket har gjort i samband med inköp av produkter är att marknadsföringen i vissa fall skulle kunna gränsa till att vara alltför medicinsk. Det kan exempelvis gälla att produkterna säljs under rubriken Värk och tillsammans med godkända läkemedel mot värk eller ledbesvär. Enligt livsmedelslagstiftningen får det inte förekomma medicinska påståenden på livsmedel/kosttillskott. 8

9 Referenser Läkemedelsverket Varannan naturlig bantningsprodukt innehöll läkemedel, Läkemedelsverket Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel, Lakemedelsverkets-analys-av-potensmedel/ Läkemedelsverket "Allvarliga leverbiverkningar kopplas till kosttillskottet Fortodol", Läkemedelsverket "Odeklarerade läkemedelssubstanser i örtpreparatet Beline Capsules". U.S. Food and Drug Administration 2012" "FDA issues alert on Reumofan Plus". Bilagor 1. Lista över undersökta kosttillskott 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott 9

10 Bilaga 1. Lista över undersökta kosttillskott Produkt Beredningsform Företag Inköpt Deklarerat innehåll från* Nya Glucofärin Kapsel Hela Pharma AB A Grönläppad mussla, extrakt (Perna canaliculus med bl a GAG, ETA, EPA och DHA). Metylsulfonylmetan. Kondroitin (marint ursprung). Extrakt av ingefärarot (4-7,5:1). Rutin (vitamin P). Vitamin E. Zink. Folsyra. Curcumax Tablett Medica Clinical Nord, Huskvarna A 10 Gurkmeja Curcumin C3 Complex. DL- Fenylalanin. Pepparextrakt Bioperine. Dikalciumfosfat. Mikrokristallin Cellulosa. Magnesiumstearat. Hydroxipropylmetylcellulosa. Lyprinol Kapsel, mjuk iqmedical AB A Olivolja (PCSO-524, Omega-3, EPA, DHA, ETA, Omega-6, Omega-9). E-vitamin. Gelatin. Marint fettsyrakomplex från Perna canaliculus (PCSO-534). Glycerin. Sorbitol. E-vitamin (dalfa-tokoferol från soja). Chondroitin CSA Tablett Great Earth Scandinavia AB, Gävle Zinaxin Classic Kapsel, mjuk Ferrosan AB, Tyresö A B Kondroitinsulfat A och C. Mukopolysackarider. Dikalciumfosfat. Mikrokristallinisk cellulosa. Kroskarmellos. Magnesiumstearat (veg). Stearinsyra (veg). Kiseldioxid. Ingefärsextrakt (zingiber officinale Roscoe). Växtolja. Galangarotsextrakt (Alpinia galanga L Willd). Monoglyceriders ättiksyraestrar. Glycerol. Bivax. Kiseldioxid. Dinatriumfosfat. Titanoxid. Klorofyllinkopparkomplex. Spår av sojalecitin. Curcumin omega-3 Kapsel, mjuk Elexir pharma AB B Laxolja (kallpressad). Boswellia serrataextrakt. Gurkmejaextrakt (curcuma longa). Askorbinsyra (C-vitamin). Chilipepparextrakt (capsicum annuum). Kiseldioxid. Sockerkulör. Fiskgelatin. Glycerol. MSM metylsulfonylmetan Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag Nypozin Tablett Medica Clinical Nord Sverige AB B Metylsulfonylmetan C Nyponextrakt (Rosa canina L). Mikrokristallin cellulosa. Natriumkarboximetylcellulosa, tvärbunden. Nyponexrakt (Rosa canina L). Kalciumaskorbat (C-vitamin, Ester-C). Kondroitinsulfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Hydroxypropylmetylcellulosa. Svartpepparextrakt (Bioperine). LitoMove Kapsel Hela Pharma AB C Strandnyponpulver (Rosa Canina L). Gelatin. Flexilett Tablett Life Sverige C Mikrokristallin cellulosa. Dikalciumfosfat. Magnesiumsalter av fettsyror. Kondroitinsulfat natrium. Gurkmejaextrakt (Curcuma longa). L- Askorbinsyra. Metylsulfonylmetan. Grönläppad mussla. Ingefäraextrakt (Zingiber officinale Roscoe). Schellack. Talk. Nutrilenk Gold Tablett Mezina AB, Malmö C Hydrolyserad brosk från saltvattenfisk. Mikrokristallin cellulosa. Kiseldioxid. Magnesiumsalter av fettsyror. Maltodextrin. Vitamin C (askorbinsyra). Vitamin D (kolekalciferol). Shellack. Mangansulfat. MSM Pulver Helhetshälsa C MSM (metylsulfonylmetan). Sverige AB Fortodol S Kapsel Hela Pharma AB C Extrakt av gurkmeja (Curcuma longa L). Hydroxipropylmetylcellulosa. DL-Fenylalanin. Gurkmejapulver.Magnesiumsalt av fettsyror. Rismjöl. Hydoxipropylmetylcellulosa. Glyc + omega Kapsel Octean AB, Göteborg D Extrakt av grönläppad mussla (Perna canaliculus). Kiseldioxid. Mikrokristallinisk cellulosa. Hydroxipropylmetylcellulosa. Ingefära kapslar Kapsel Reality Group AB D Ingefära (Zingiber officinale). Hydoxipropylmetylcellulosa.

11 Akvamin Tablett Pharmapro Scandinavia AB D Akvamin (kalcium, magnesium, spårmineraler). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Solaray GPH Gurkmeja Kapsel Pharma Natura AB D Rotextrakt av gurkmeja (Curcuma longa, curcumin). Cellulosa. Gellangummi. Kaliumacetat. Cynatine FLX Tablett Sanpharm AB, Lindome Holistic Enzymeja Kapsel Holistic Sverige AB Helnyponpulver Pulver Helhetshälsa Sverige AB D D D Cynatine FLX (keratin). Mikrokristallin celllulosa. Kalciumvätefosfatdihydrat. Kroskaramellos natrium. Magnesiumstearat. Proteas 6,0. Proteas 4,5. Peptidaser. Serrazimes (Serrapeptas). Bromelain. Curcuminextrakt. Kalcium 4 mg. Metylsulfonylmetan. Boswelliaextrakt( Boswellia serrata). Kalciumcitrat. Riskli. Kokosolja. Kiseldioxid. Pulveriserade hela nypon (skal och kärnor) från Rosa Canina. Metylsulfonylmetan. Askorbinsyra (C-vitamin). Bromelain. MSM Pulver Svensk Hälsokost E Metylsulfonylmetan AB Body Flex Kapsel E Hydrolyserat kollagen. Hyaluronsyra. Gelatin. Avosol Kapsel Sport & Fitness Nordic (Bringwell Sverige AB) E Maltodextrin. Gelatin. Sojaextrakt (glycine max L). Avokadoextrakt (Percea americana Mill). Sojaproteinisolat. Tokoferolkoncentrat. Kiseldioxid. Magnesiumstearat. Sojalecitin. Metylsulfonylmetan. Lignisul MSM Pulver Ion Silver i Skåne handelsbolag E Super Cissus RX Kapsel? (USPlabs) E Cissus Quadrangularis (stem) extract. Gelatin. Corn starch. Magnesium stearate. Blue 1. Yellow 5. Titanium Dioxide Color. Joint Fusion Kapsel Fairing Sweden AB E Flex & Move matrix. Metylsulfonylmetan. Cissus Quarangularis P.E. standardiserat till 50 %. 3- Ketos-teron. Nyponextrakt(Rosa Karina). Mikrokristallin cellulosa. Magnesiumstearat. Kiseldioxid. Gelatin. Suflin Kapsel, mjuk Suflin AB E Bioassimilerbart organiskt svavel. Pinjeolja från medelhavstallen (Pinus Pinaster Ait). Linfröolja. Gelatin. Glycerol. Sorbitol. * A = Hälsokraft; B = Life, butik 1; C = Life, butik 2; D = bodystore.com; E = svensktkosttillskott.se 11

12 Bilaga 2. Lista över eftersökta läkemedelssubstanser i kosttillskott Substans Kategori Terapeutisk dos (mg, peroralt), anges för substanser som vanligen har oral användning Aceklofenak NSAID Acetylsalicylsyra NSAID 75 Azapropazone NSAID 600 Benzydamine NSAID Betametason Glukokortikoid 0,5 Celecoxib NSAID 100 Dexametason Glukokortikoid 0,5 Dexmedetomidine Lugnande Diflunisal NSAID 250 Diklofenak (diclofenac) NSAID 25 Etoricoxib NSAID 30 Fenazon Analgetika 400 Fenazopyridin (phenazopyridine) Smärta 200 Fenbufen NSAID 300 Fenoprofen NSAID 200 Fenyramidol (phenyramidol) Muskelavslappnande, smärta 400 Flurbiprofen NSAID 50 Glukosamin Artros 400 Harpagosid Smärta, feber Hydrokortison Glukokortikoid 15 Ibufenak NSAID Ibuprofen NSAID 200 Indometacin NSAID 25 Ketoprofen NSAID 12,5 Ketorolac NSAID 10 Klorzoxazon Muskelavslappnande 250 Kodein Analgetika, hostmedel 15 Kortison Glukokortikoid 20 Lornoxicam NSAID 4 Mefenamic acid NSAID 250 Meloxicam NSAID 7,5 Metamizole Smärta 500 Metylprednisolon Glukokortikoid 4 Metylsalicylat NSAID 75 Nabumeton NSAID Naproxen NSAID 250 Nefopam Smärta 30 Niflumic Acid NSAID, smärta 250 Nimesulide NSAID 100 Paracetamol Smärta, feber 500 Parecoxib NSAID Phenylbutazone NSAID 100 Piroxicam NSAID 10 Prednisolon Glukokortikoid 2,5 Prednison Glukokortikoid 5 Rofecoxib NSAID 12,5 Salicin NSAID Salicylsyra NSAID 75 Sulindac NSAID 150 Suprofen NSAID 200 Tenoxicam NSAID 20 Tiaprofensyra (tiaprofenic acid) NSAID 200 Tolmetin NSAID 200 Tramadol Analgetika, opioider 25 Triamcinolon Glukokortikoid 4 Valdecoxib NSAID 10 Zomepirac NSAID 50 12

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket 2012-11-26 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Projektbeskrivning...

Läs mer

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox ISBN nr: 1401-2448 R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare Antagen av Miljönämnden 2010-08-30 Rapportnr 04/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder EXAMENSARBETE 2007:002 HV Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder Marie Malmberg Werstroh Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-03-27 Dnr. 473:2012/521491 Postadress/Postal

Läs mer

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012 Dnr: 2013-3883 Kontroll märkning av hälsostprodukter 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson 2013-10-01 Inledning Hälsostprodukter finns att köpa på många ställen,

Läs mer

Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning

Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Tillsynsrapport från Läkemedelsverket 2014-03-27 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Prenumerera på nyheter från Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se

Information. från Läkemedelsverket. Prenumerera på nyheter från Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 18 NummeR 4 JUNI 2007 Ny behandlingsrekommendation...19 Den uppdaterade rekommendationen för behandling av osteoporos har föranletts av bland annat nya läke medel

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket 2015-05-28 Dnr: 1.1-2014-045472 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Varning för kosttillskott

Varning för kosttillskott 1 Varning för kosttillskott Allt fler unga tränar på gym och äter kosttillskott med tveksamt innehåll. Undersökningar visar att de kan innehålla narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Marknadsföringen

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

Fodermärkning. - Användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Angelica Lind

Fodermärkning. - Användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Angelica Lind Fodermärkning - Användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt av Angelica Lind Institutionen för husdjurens Examensarbete 324 utfodring och vård 30 hp E-nivå Swedish

Läs mer

Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt

Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt eller negativt? Vlora Capri Huvudområde:Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011: F4 Värktabletter i dagligvaruhandel - positivt

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Dnr.4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Information från från

Information från från Information från från Läkemedelsverket Årgång 24 supplement Årgång 24 september nummer 52013 oktober 2013 sid 4 Dosering av antibiotika till nötkreatur och får ny rekommendation sid 15 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket

Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket 2011-06-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Tandtekniska arbeten

Tandtekniska arbeten Tandtekniska arbeten Granskning av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU 2010 Rapport från Läkemedelsverket 2011-02-15 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Eugène Mathijssen I Sverige lider många män och kvinnor av artrit. Antalet människor som drabbas av artros är ungefär 800.000 personer.

Läs mer

Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning

Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning Rapport Nr 2014 16 Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning Maritha Hörsing Cajsa Wahlberg Per Falås Gerly Hey Anna Ledin Jes la Cour Jansen Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer