Nu känns livet bra. Mitt i allt. FPA stöd. Kela Benefits. Jaris och hans kompis exempel ger andra med mentala problem hopp och framtidstro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu känns livet bra. Mitt i allt. FPA stöd. Kela Benefits. Jaris och hans kompis exempel ger andra med mentala problem hopp och framtidstro."

Transkript

1 Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem Studier&Jobb Utkomstödet kompletterar FPA:s stöd. s. 6 Studier&Jobb Stina tog ett sabbatsår. s. 7 Hem&Familj Många vinner på bostadsstödsreformen s. 8 Hälsan Rehabilitering kan visa unga vägen till arbetslivet. s. 10 FPA stöd s Kela Benefits s Nu känns livet bra Jaris och hans kompis exempel ger andra med mentala problem hopp och framtidstro. Sidan 11

2 2 Aktuellt n 3 Mitt i allt Tidningen Mitt i allt Elämässä är ett offentligt meddelande som delas till varje hem. Nummer 2/2014 delas ut Ledaren n Oktober 2014 Annika Söderblom Årgång 40 År 2014 utkommer 2 nummer. Utgivare Folkpensionsanstalten (FPA) Förändringar i sikte Redaktionen eller tfn (växel) Adress PB 450, Helsingfors Redaktionen svarar endast för beställt material. Utdelningen Suomen Suoramainonta Oy. tfn (09) kl eller webblanketten fram till slutet av oktober. Chefredaktör Seija Kauppinen Redaktionssekreterare Tua Kyrklund Sekreterare Christel Stenström Ombrytning BOTH Oy Omslagsbild Juha Törmälä Nytt Mitt i allt. Det allmänna bostadsbidraget förnyas vid årsskiftet. Reformen förtydligar bostadsbidraget och förenklar ansökningsproceduren. För kunden har det hittills varit svårt att förutse bidragsbeloppet. I ansökan har det gällt att redogöra för bl.a. bostadens yta, byggnadsoch ombyggnadsår liksom uppvärmningssystem samt hushållets tillgångar, även i det fallet att dessa inte har gett några inkomster. Nästa år påverkas de godtagbara maximala boendeutgifterna endast av den kommun där bostaden är belägen och av hushållets storlek. Bassjälvrisken har hittills bestämts utifrån bostadens läge, men ska framöver bestämmas på samma sätt i hela landet. Reformen kommer även att förenkla och försnabba behandlingen av ansökningarna hos FPA. Förändringen påverkar inte bostadsbidragets storlek. I de största städerna kommer bostadsbidraget inte heller framöver att räcka till för hyran, utan många bidragstagare kommer alltjämt att behöva också utkomststöd. Behandlingen av det grundläggande utkomststödet ska överföras från kommunerna på FPA vid ingången av Det behovsprövade stödet ska ändå alltjämt skötas av kommunerna. Trots att systemet ändras först efter ett par år, har förberedelserna redan kommit igång. För FPA är det fråga om en ny uppgift som kräver inlärning och ett nytt datasystem. Beredningen av lagändringen har också påbörjats i en arbetsgrupp med medlemmar från Social- och hälsovårdsministeriet, Kommunförbundet och FPA. En lyckad överföring förutsätter ett nära samarbete mellan kommunerna och FPA redan i beredningsskedet. För den som ansöker om grundläggande utkomststöd innebär reformen ett steg i riktning mot en lättare ansökningsprocedur, eftersom den sökande i vilket fall som helst ofta sköter också andra ärenden på FPA. Principen att få alla tjänster över en disk har testats framgångsrikt i Vanda, vilket vi berättar om i denna tidning. Också studiestödet ändras. Studerande som inleder sina första studier i höst får större studiepenning än sina företrädare, men under en kortare tid. En ny studerande som lyfter studielån och avlägger examen inom utsatt tid får studielånskompensation. Detta innebär att FPA för den studerandes del betalar upp till en tredjedel av studielånet. Stödbeloppen höjs något, och studiepenningen indexhöjs. Studiestödets bostadstilllägg ändras dock inte. Det här är det sista numret av Mitt i allt/elämässä i sin nuvarande form. Efter detta kommer du att få information om FPA:s tjänster och förmåner via en ny broschyr eller guide med samma namn och som förut på fpa.fi, i de lättlästa broschyrerna, på serviceställena och via FPA:s telefonservice. Redaktionen tackar alla läsare för de gemensamma åren. Seija Kauppinen Ibland har det varit jobbigt att få vissa stöd, men FPA:s kundservice har alltid har varit trevlig och webbtjänsterna fungerar bra, säger tvåbarnsmamman Reeta Lindeman. Taltidningen (ISSN ) Mitt i allt kan beställas som taltidning från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Parisgränden 2 A 1, Helsingfors, tfn (09) Upplaga ca 2,7 miljoner Tryckeri Sanomapaino Oy, Vanda ISSN Frågor får svar n Hur får jag veta om specialersättning av läkemedel? Man kan få specialersättning för läkemedel som används i behandling av vissa svåra och långvariga sjukdomar. Det finns två slag av specialersättning. I den lägre ersättningsgruppen ersätter FPA 65 % och i den högre 100 % av medicinpriset eller referenspriset. I den högre ersättningsgruppen måste kunden ändå betala en självriks på 3 euro per läkemedel och köp. Alla läkemedel som omfattas av specialersättning finns på söktjänsten sokmedicin. När man får ett B-utlåtandet, där läkaren utreder för sjukdomen och anja reponen den läkemedelsbehandling som behövs, ska man skicka utlåtandet till FPA. B-utlåtandet fungerar i sig som en ansökan. Man kan följa med handläggningen och läsa beslutet om specialersättning genom attt logga in på med sina nätbankskoder eller med mobil ID. I beslutet som FPA också skickar hem får man veta om man beviljats specialersättning, ersättningsvillkoren och hur länge specialersättningen gäller. När man fått beslutet får man specialersättningen på apoteket. Man får också en anteckning om specialersättningen på sitt FPAkort men apoteken ser det också i sina datasystem. Statsrådet som bestämmer vilka sjukdomar som omfattas av specialersättningen. Läkemedelsprisnämnden bestämmer i sin tur vilka läkemedel som ska vara ersättningsgilla i samband med dessa sjukdomar. FPA hänger med mitt i allt Tvåbarnsmamman Reeta Lindeman, 28, från Esbo är förlamad sedan födseln och sitter i rullstol. Hon är hemma med sina små barn Tom och Lea. Reeta har erfarenhet av flera olika FPA-förmåner. Fem dagar och två kvällar i veckan får jag hjälp av en assistent som staden betalar. Eftersom min man Henri jobbar heltid går ekonomin ihop, men hade jag varit ensamstående skulle det varit svårt. Sedan 2010 har jag sjukpension från FPA, men jag känner mig mer som hemmamamma än pensionär. Förutom pensionen har jag fått föräldraförmåner, bland annat hemvårdsstöd från FPA. Plus att FPA bekostar fysioterapi två gånger i veckan så att jag kan upprätthålla viss rörelseförmåga. Men eftersom jag är förlamad sedan födseln borde jag inte varje år på nytt behöva styrka att jag behöver fysioterapi, slår Reeta fast. Det tog rätt lång tid att få beslut om sjukpension och först fick jag överklaga ett negativt beslut. Mitt intryck är att man måste ha ork för att driva sådana här saker. Å andra sidan vill jag understryka att FPA alltid är trevlig att ha att göra med vad gäller kundservicen. Jag är också flitig användare av FPA:s elektroniska tjänster och tycker att de fungerar bra. Inte minst vintertid kan det vara svårt att ta sig till en FPA-byrå, berättar Reeta. Förtroendet för FPA har ökat under de senaste fem åren. Hela 85 procent av FPA:s kunder uppger i kundenkäten att de litar på FPA synnerligen mycket eller rätt så mycket. För fem år sedan var procentandelen 75. Av offentliga aktörer har finländarna större förtroende endast för polisen. FPA:s skolvitsord för olika serviceformer är nu bättre än för fem år sedan. FPA-byråerna får det bästa vitsordet 8,29. Telefonservicen får nästan lika bra betyg (8,22) tätt följd av webbtjänsterna (8,17). Alltid trevlig kundservice. De senaste åren har FPA förnyat sin service som också har blivit mångsidigare. Kunderna kan numera välja hur de vill bli betjänade. Förutom byråservice får kunderna numera också mångsidig betjäning per telefon, på förhandsbokat tid och på webben. De som behöver särskilt stöd kan få mera individuell rådgivning. Allt flera litar på FPA och är nöjda med kundservicen. De ger kundservicen vitsordet utmärkt i TNS Gallups undersökning, som gjordes i somras. TNS Gallup intervjuade finländare i juni och juli på uppdrag av FPA:s forskningsavdelning. Intervju Sören Viktorsson

3 4 n Aktuellt Aktuellt n 5 Tårar bakom disken I förra veckan stod en kundrådgivare i korridoren bakom disken med tårar i ögonen. Rådgivaren berättade att kunden befann sig i en så svår livssituation att medkänslan fick också tjänstemannen att gråta. Enda utvägen var att hitta på en orsak för att mitt i allt kunna lämna disken för att torka sina tårar och samla sig. Efter detta avbrott kunde betjäningen fortsätta som normalt. Att man kan känna empati är en förutsättning för god kundbetjäning. Och det är tillåtet att visa medkänsla. Ändå kan man hjälpa kunderna endast när man i betjäningssituationerna har sina egna känslor under kontroll. När vi utbildar nya kundrådgivare för FPA:s kundbetjäning, finns det två frågor som alltid blir föremål för diskussion att den sociala tryggheten är krånglig och att det är svårt att hantera sina känslor i alla betjäningssituationer. Paragrafdjungeln i förmånslagstiftningen verkar först ogenomtränglig. Man undrar hur man ska kunna lära sig allt. Kunder kan låta sin ångest och sitt dåliga humör gå ut över närmaste FPAanställd, vid disken eller per telefon. Hur ska man förhålla sig till kundernas känslor av sorg och hat, och hur ska man behärska sina egna känsloreaktioner? Man är rädd för att känslorna ska smitta Tillåtet att visa medkänsla. Kolumnen Pirjo Myyry Chef för FPA:s kontaktcenter av sig. Utbildning och erfarenhet gör att kundrådgivarna blir kunniga och vänliga kundbetjäningsproffs. Ändå kan det någon gång hända att de egna känslorna tar över också bakom betjäningsdisken, att professionalitetens gränser sätts på prov. Den erfarna kundrådgivaren erkände bekymrat att det som inträffat av allt att döma inte var korrekt, och rådgivaren befarade tillrättavisningar från sin arbetsgivare. Tjänstemannen hade nämligen lovat att låna kunden femtio euro av egna pengar. Kundrådgivaren tyckte att det var oskäligt att kunden, som var utan pengar, till följd av FPA:s stela system skulle bli tvungen att vänta i mer än en vecka innan en förmån skulle betalas ut. Tjänstemannen glömde yrkesmässigheten när känslorna tog överhanden. Händelsen satte i gång omfattande diskussioner om den mänskliga etiken och om vilka skyldigheter och rättigheter organisationer och anställda har. Till slut började man med glimten i ögat fråga i vilken socialskyddsorganisation de anställda ger snabblån. Det hör ju inte till arbetsuppgifterna. Det är psykiskt tungt att arbeta med kundbetjäning inom FPA. Belastningen orsakas ofta av att känslan av otillräcklighet. Ibland är man tvungen att inse att man inte har någon hjälp att ge. I stället för att lova att på sin fritid umgås med en ensam invandrarkvinna som ligger i skilsmässa kan man styra henne till den vänverksamhet som vissa organisationer har på sitt program. De som arbetar i kundbetjäningen möter många nya människor varje dag. Med kunderna växlar känsloläget från glädje till sorg, från vånda till lycka. För det mesta löper ärendena bra, och kunderna tycker att den personliga betjäningen är vänlig och sakkunnig. Då och då lyser hela arbetsdagen upp när en nöjd kund sätter ord på sin tacksamhet. Översättning: Gunilla Bergström 1 På förstasidan ser du kommande utbetalningsdatum. 4 Via menyn i vänstra kanten kan du bl.a. kontrollera dina egna uppgifter samt fylla i och skicka ansökningar och meddelanden. Få snabb överblick På e-tjänsten får man snabbt en överblick av sina egna FPA-förmåner. När får jag min pension på kontot? Har min bostadsbidragsansökan kommit fram? När når mina medicinkostnader läkemedelstaket? Alla sina viktiga FPA-uppgifter kan man själv kolla upp på e-tjänstens förstasida. E- tjänsten fungerar dygnet runt alla dagar. FPA-byråerna hjälper också med användningen av e-tjänsten. På e-tjänstens startsida ser man på en gång bland annat följande utbetalningsdag och om ens ansökning har kommit fram, berättar utvecklingschef Sami Koponen från FPA. Där ser man också följande och föregående utbetalningsdag och stödbeloppet. Dessutom påminner e-tjänsten om man glömt att skicka någon bilaga till sin ansökan. Också nya beslut syns på första sidan i ungefär en månad. 2 Summan som betalas ut ser du här. 3 Det är enkelt att kolla ansökningens status och uppskattade handläggningstid. Många vill veta hur länge det tar att få sin ansökan behandlad. E-tjänsten uppger en uppskattad behandlingstid skilt för varje ansökan. Också bilagor kan skickas vi e-tjänsten, som ger en lista över de bilagor som behövs till ansökan. Man kan antingen skanna eller fotografera bilagorna och spara dem exempelvis på datorns arbetsbord innan man skickar dem till FPA. Tjänsten bekräftar att bilagorna kommit fram, berättar Sami Koponen. Logga in på FPA:s e-tjänst med dina nätbankskoder eller ditt mobil-id. ida wikström Mycket fixar sig per telefon Ett samtal till FPA:s service nummer eller en titt i e-tjänsten kan hjälpa när man förbryllas av frågor om de egna förmånerna. Per telefon kan man meddela om många förändringar som påverkar stöden, till exempel när man flyttar ihop och blir sambo. Också FPA kan numera ringa upp och begära om någon tilläggsuppgift till en ansökan som är under handläggning. Det är snabbare än att be om uppgifter per post. I början av samtalet försäkrar sig alltid FPA:s handläggare om att rätt person finns på linjen genom att ställa olika frågor. Frågorna ställs med hjälp av olika kunduppgifter och några tilläggsfrågor. Malin Bergström Lyhört föräldraskap, Bonnier Fakta, Föräldraskap som ett samspel Det går att ansöka om en del förmåner muntligt både på FPAbyrån och per telefon när kunden har bokat tid på förhand. Det lönar sig att boka tid särskilt i sådana situationer där man har många eller krångliga ärenden som måste skötas. Tidsbokningen sköter man antingen genom att ringa ett av FPA:s servicenummer eller genom att boka på webbadressen Man kan också boka tid genom att besöka en FPA-byrå. Det kommer att bli allt vanligare att man också kan ansöka om Det finns en uppsjö av handböcker för rådvilla föräldrar. Malin Bergström är barnpsykolog och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon brukar även besvara läsarfrågor i tidningen Vi föräldrar. Det som skiljer hennes bok Lyhört föräldraskap från de flesta andra i genren är att hon utgår från anknytningsteorin för att beskriva barnets utveckling de fyra första åren och då också ägnar föräldrarnas egen utveckling stor uppmärksamhet. Bergström motsätter sig ett auktoritärt föräldraskap. I boken ges allt från konkreta råd om amning och hur man egentligen gör när man byter en blöja till hur man ska välja barndagvård eller göra en separation så lindrig som möjligt för barnet. Malin Bergström kan konsten att skriva informativt utan att vara förmanande vilket inte alltid är självklart i sammanhang där man ofta översköljs av goda och ibland rentav motstridiga råd. Tonen är sympatiskt inkännande. En snygg layout med fina foton och humoristiska teckningar bidrar till det fräscha helhetsintrycket. Petra Ljung Ett samtal eller två kan räcka. Anna Rotkirch: Tillsammans: Om familjelivets härlighet och svårighet, Schildts & Söderströms 2014 förmner muntligen, berättar Mia Helle, förmånschef på FPA. Ofta behövs bilagor till ansökan. Dem kan man skicka efteråt antingen genom meddelandefunktionen i e-tjänsten eller per post. Om man inte hinner skriva upp allt som man kommit överens om under samtalet, kan kundrådgivaren skicka minnesanteckningar antingen per post eller som sms. Ibland är telefonköerna långa. Då kan man bli erbjuden möjligheten att be FPA ringa upp. När samtalstjänsten tagit emot begäran, ringer FPA tillbaka inom en timme. Mamma är viktigast FPA:s servicenummer som finns uppräknade på sidan 13 Anna Rotkirch är familjeforskare vid befolkningsförbundet Väestöliitto. I boken Tillsammans. Om familjelivets härlighet och svårighet har hon velat sammanfatta det viktigaste av det hon läst och tänkt under de senaste åren. Forskningsrön varvas med mer personliga insikter. Rotkirchs perspektiv är evolutionsbiologiskt och hon gör många jämförelser med djurens värld. Utgångspunkten är att mödrar betyder mest för barns utveckling. Samtidigt betonar hon vikten av gemensam fostran. Rotkirch konstaterar att mammor inte är skapta för att under långa tider ensamma ta ansvar för sitt barn. I stället är det viktigt både för mammor och barn att knyta sociala band även till andra vuxna. Någon gång kan det evolutionspsykologiska perspektivet kännas lite enahanda men mestadels ger boken ett intressant och annorlunda perspektiv på våra livs viktigaste relationer. Ämnen som avhandlas är bl.a. syskonrelationen, mor- och farföräldrarnas roll, skillnaden mellan manlig och kvinnlig vänskap, manlig babyfeber och parförhållandets olika stadier. Boken utkommer samtidigt på finska. Petra Ljung elina minn Inga nya FPA-kort med foto FPA-kort med foto förnyas inte längre, men gamla kort kan användas som förut. När kortet måste bytas ut skickar FPA ett vanligt FPA-kort istället. Samma pensionärsrabatter som man fått med FPA-kortet med foto får pensionstagare med att visa upp sitt ID-kort tillsammans med sitt arbetspensionskort eller folkpensionstagarkortet som man får från FPA. Frontveteraner och minröjare får på begäran ett särskilt intyg från FPA. Dubbelförsäkring nytt problem Om du arbetar både i Estland och i Finland, kontakta Pensionsskyddscentralen för att reda ut vilketdera landets sociala trygghet du hör till. Många som jobbar i båda länderna betalar nu i onödan socialförsäkringsavgifter till två länder. Man varken behöver eller får betala avgifterna till två länder samtidigt, påpekar Marjaana Lundqvist på Pensionsskyddscentralen. Enligt EU-stadgandena kan man tjäna in pension i ett land i sänder. Man får inte heller sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenning från två länder. Arbetsgivarna i båda länderna måste försäkra sin arbetstagare i samma land. Försäkring i två länder fördubblar varken pensionen eller annan social trygghet. Den gör det bara svårare att få ut sina stöd. Läs mer på > Arbetspensionstjänster > Försäkring av utlandsarbete Beslut om avslag ska bli klara Avslag på en ansökan ska motiveras tydligare än idag, förutsätter en lag som ska träda i kraft i början av år Tydligheten gäller särskilt negativa beslut som grundar sig på medicinska omständigheter. Sakkunnigläkare som deltar i handläggningen hos FPA eller en arbetspensionsanstalt ska börja göra egna motiverade bedömningar,som ska skrivs in i fallets handlingar. Det ska hjälpa dem som skriver den slutliga beslutstexterna.

4 6 n Studier&Jobb Studier&Jobb n 7 Selfie: Stina Sirén Sjukskrivna studerande får studera lite Från och med nästa år får sjukskrivna studerande i viss mån studera utan att de förlorar sin sjukdagpenning. För tillfället är det inte tillåtet att avlägga studier när man får sjukdagpenning istället för studiestöd. Som studier i liten utsträckning räknas högst 40 procent av det riktgivande målet för en termin eller ett läsår. Möjligheten att komma framåt i studierna kan ha en positiv inverkan på tillfrisknandet och gör det lättare att återuppta studierna. Samtidigt minskar risken att studerande avbryter sina studier. Utlandsstudier blir allt vanligare I fjol avlade finländska studerande en utländsk examen medan studerade utomlands som utbytesstuderande. Studiestödet till studerande utomlands har ökat de senaste åren. För fem år sedan avlade studerande examen utomlands, medan studerade som utbytesstuderande. Storbritannien, Sverige och Estland är de populäraste studieländerna. Finländska utbytesstuderande finns i över hundra länder. Nu ska allas arbetsförmåga tas tillvara Ett särskilt projekt jobbar med att utveckla olika stöd och verktyg för att delvis arbetsföra ska kunna stanna i arbetslivet eller få jobb. Tyngdpunkten ligger nu i den återstående arbetsförmåga, dvs. inte i längre i den som gått förlorad. En personlig samordnare, som utses för den partiellt arbetsföra, använder olika medel, tjänster och förmåner för att skapa en individuellt anpassad helhet. Arbets- och näringsbyråerna ska hjälpa dem med nedsatt arbetsförmåga att hitta jobb. Utkomststödet - den sista utvägen Utkomsstödet kan vara räddningen så att man på kort sikt ska klara sig ekonomiskt. utkomststödet till FPA år Viivi är mamma med två barn (3 respektive 6 år) som bor i Vanda. Hon är arbetslös och får arbetsmarknadsstöd via FPA. Viivi skiljer sig från sin man. Viivi flyttar till en hyresbostad med barnen. Utkomststöd från FPA år 2017 Beräkningen och utbetalningen av utkomststöd förs över till FPA från kommunerna år Syftet är att minska kommunernas arbete och inbesparingar. En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet bereder ändringar i lagen om utkomststöd. Också FPA och Kommunförbundet har sina representanter i arbetsgruppen. Även i fortsättningen ska utkomststöd beviljas på basis av ansökan. I och med förändringen ska villkoren för utkomststöd göras enhetligare och oberoende var man bor. Vanda FPA behandlar ansökan om bostadsbidrag i skyndsam ordning. På så sätt kan också bostadsbidraget beaktas i beräkningen av utkomststödet, som då kan betalas ut till rätt belopp från första början utan att någon del behöver återkrävas senare. etjanst Viivi vänder sig till Vanda FPA för att ansöka om bostadsbidrag. På FPA-byrån kartläggs hennes livssituation samtidigt som hon får rådet att ansöka om allmänt bostadsbidrag och ensamförsörjartillägg till barnbidraget via e-tjänsten på webben (www.fpa.fi/etjanst). Kundrådgivaren diskuterar också underhålls-stöd och konstaterar att Viivi kan ha rätt till utkomststöd. I Vanda provar FPA och socialverket på samarbete kring utkomststöd. Kundrådgivaren begär Viivi om tillstånd att få skicka hennes uppgifter till socialbyrån. Eftersom FPA redan har tillgång till flera olika databaser behöver FPA inte alltid t.ex. inkomstuppgifter av kunden. För handläggningen och utbetalningen av utkomststödet håller FPA på att bygga upp ett nytt datasystem. Socialarbetarna kommer även efter ändringen att sköta utkomstsödsärenden när det krävs mera individuella överväganden eller preventivt utkomstsstöd. Ansökan om utkomststöd Viivi fyller i ansökan om utkomststöd. I Vanda kan utkomststöd sökas över webben eller på en traditionell pappersblankett. I sin ansökan uppger Viivi sitt arbetsmarknadsstöd och barnbidraget som inkomst. Hon meddelar också att hon har ansökt om bostadsbidrag från FPA. Socialbyrån får beloppet från FPA. Som utgifter uppger Viivi hyran och vattenavgiften. Beslut Som inkomster beaktas arbetsmarknadsstödet + barnförhöjningen 694,44 barnbidraget + ensamförsörjartillägget 316,42 bostadsbidraget 608 Som utgifter beaktas hyra 730 vattenavgiften 30 den på familjens storlek baserade basdelen 1 109,27 (ensamförsörjare 528,22 + det första barnet under 10 år 302,53 + det andra barnet under 10 år 278,52 ) Inkomsterna sammanlagt 1 618,86 utgifterna sammanlagt 1 869,27 = -250,41 Kundens underskott är 703,55 euro. Hela beloppet utbetalas till kunden i form av utkomststöd. I beräkningen beaktas inte de klädkostnader på 150 euro som kunden har angett i ansökan, eftersom beloppet ingår i de utgifter som basdelen ska täcka. Viivi får totalt 1 618,86 euro (netto) från FPA och 250,41 euro i utkomststöd från staden. Beloppet granskas på nyt när frågan om underhållsstöd är klar. Efter hyran och vattenavgiften har Viivi och barnen kvar 1 109,27 euro i månaden att leva på. illustrationer: ida wikström En ny Stina kommer tillbaka? Stina hälsar från Malaga! Ett sabbattsår i solen n Nu ska man ha minst 16 år i arbetslivet bakom sig för att få alterneringsledigt. Arbete i andra EU- eller EES eller i Schweiz kan också beaktas i arbetshistorian. n Numera har alterneringsledigheten en övre åldersgräns och man kan inte gå i pension direkt efter ledigheten. Ledigheten måste tas ut senast 3 år före den lägsta pensioneringsåldern. Detta gäller alla som är födda 1957 eller senare. Man kan fortsättningsvis ta ut alterneringsledigheten i etapper, men en period ska vara minst 100 kalenderdagar. Nya villkor för alterneringsledighet n Den alternerande arbetstagaren, som anställs istället för den lediga arbetstagaren, måste ha varit arbetslös antingen i perioder eller i en följd minst 90 kalenderdagar under de senaste 14 månaderna innan det alternerande arbetet kan börja. n Om det är frågan om en arbetslös som är under 25 år eller över 55 år räcker en dags arbetslöshet. Det samma gäller under 30-åringar som har avlagt yrkes- eller högskoleexamen inom det senaste året. n De tidigare villkoren tilllämpas på avtal om ledigheter som har ingåtts före I juli flyttade Stina Sirén och terriern Trixi från Helsingfors till Malaga. Jag ville uppleva en helt ny och annorlunda omgivning, förklarar hon. Redan för några år sedan började Stina, som till vardags är telegram- och webbredaktör på Yles svenska nyheter, fundera på att ta alterneringsledighet. När jag så förstod att reglerna skulle bli tuffare framöver gjorde jag slag i saken. På arbetsplatsen var det inga problem att få ledigt. Och en arbetslös frilansare fick ta över exakt de uppgifter som är Stinas. Det besvärliga var att hyra ut min möblerade lägenhet på så kort tid som ett år. Men efter några månader fick jag en ambassadtjänsteman som hyresgäst. I god tid räknade Stina Siren ut, att om hon kunde hyra ut sin trea till en hyfsad ersättning skulle ekvationen gå ihop. Här i Spanien betalar jag, för en tvåa ganska centralt, mindre än hälften mot hemma. Och exempelvis maten är ganska billig. I Malaga skiner solen 300 dagar om året och en präktig solbränna skvallrar om att hon nu hunnit bo här ett tag. I början var det problem med exempelvis tvättmaskinen och mikron och hantverkare som hela tiden dröjde, men nu börjar det bli bättre. Jag har också fått litet ytliga bekanta och hoppas att spanskan snabbt ska bli bättre. När La Señora Sirén efter sitt år i Spanien nästa höst åter sitter på YLEs redaktion, kommer hon delvis att ha förändrats. Ja, jag tror att jag kommer ha större fördragsamhet med små saker som jag tidigare retat upp mig på. Och säkert kommer jag också i högre grad uppskatta såväl arbetsgemenskapen som mina privata vänner! Sören Viktorsson då ledigheten inleds senast n Arbetslöshetskassorna utbetalar alterneringsersättning utifrån lönen medan FPA betalar alterneringsersättning till de som inte hör till någon kassa. FPA räknar alterneringsersättningen från arbetslöshetsstödets grunddagpenning. Avtal om alterneringsledighet ingås med arbetsgivaren och Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån).

5 8 n Hem&Familj Hem&Familj n 9 Mat för fyra för 75 euro Också ett litet bostadsbidrag är till hjälp när det används med eftertanke. Nina Suntinens familj gör inte impulsköp. Juha Törmälä Lika mycket Hemma med Eeli Adoptivfamiljer kan få stöd för att sköta barn hemma i två års tid. Harri Mäenpää Nina Suntinens hushåll i Sastamala får 75 euro månatligen i allmänt bostadsbidrag via FPA. Familjens inkomster består av Ninas utkomststöd, maken Petris lön och hemvårdsstödet som familjen får för ettåringen Ada. Till familjen hör dessutom 15-åriga Tiia från Ninas tidigare äktenskap. Familjen bor i en av stadens hyresbostäder. Nina har också två vuxna söner som ofta kommer på besök. För oss betyder det lilla bostadsbidraget mycket; det räcker till en veckas mat. För 75 euro får man en stor mängd potatis, korv, kål, mjöl och makaroner. Sex euro räcker till knackkorvssoppa för några dagar, berättar Nina. Petri och Nina flyttade ihop sommaren De har fått bostadsbidrag sedan februari när perioden med föräldrapenning tog slut. Nina tyckte att det var lätt att ansöka om bostadsbidrag. Anvisningarna är rätt så tydliga och enkla. Det enda som förbryllade var intyget över grundrenovering och ombyggnad av huset. Det borde man ju kunna få utan att separat be Utbetalningen av bostadsbidraget löper som vanligt över årsskiftet. FPA justerar bostadsbidraget i samband med nästa mellan- eller årsjustering. Fram till dess betalas bidraget på tidigare grunder. Men om livssituationen ändras ska man omedelbart meddela om det till FPA. Efter reformen uppgår det allmänna bostadsbidraget alltjämt till 80 procent av skillnaden mellan de godtagbara maximala boendeutgifterna och bassjälvrisken. De godtagbara maximala boendeutgifterna bestäms dock från och med nästa år endast utifrån den kommun där bostaden är belägen och hushållets om det när man undertecknar hyresavtalet. Hon har också överklagat ett felaktigt beslut, som rättades efteråt. Nina drömmer om att bli skolgångsbiträde eller daghemsarbete, men hon är rädd för att inkomsterna minskar om hon börjar studera. Alla utgifter planeras noggrant. För bostaden på 74 kvadratmeter betalar familjen drygt 660 euro i månaden. Makens lön för två veckor räcker inte alltid till. Nina köper begagnat och utnyttjar bytescirklar. Nina önskar att bostadsbidraget skulle bestämmas enligt nettolönen och inte bruttoinkomsterna per månad. Det är ju med nettolönen som alla räkningar betalas. Familjen sparar in där de kan. Nina resonerar att konsumtion inte är så viktigt om det finns kärlek i livet. Det är inte pengarna utan familjen och de nära och kära som ger en lycka. Mia Hemming storlek. Bostadens byggnads- eller ombyggnadsår, bostadsytan och uppvärmningssystemet saknar alltså härefter betydelse. De årliga självrisktabellerna som grundar sig på bostadens läge faller bort tack vare reformen. Bassjälvrisken bestäms framöver på samma sätt i hela landet. Den beräknas enligt en formel där självriskbeloppet påverkas av hushållets sammanräknade inkomster och antalet vuxna respektive barn i hushållet. Barnen tilldelas en större vikt i formeln. På så sätt kan bidraget bättre än tidigare riktas till barnfamiljer. Någon slant kan bli över. Mer än allt annat gläder sig Nina Suntinen över sina nära och kära. Med på fotot är Ninas och Petris dotter Ada och den äldsta dottern Tiia. Bostadsbidraget ses över Bostadsbidragsreformen förenklar bostadsbidraget från början av år Samtidigt förenklas ansökningsproceduren. Minderåriga barns inkomster påverkar inte längre bidragets belopp enligt den nya lagen. Inte heller stödet för närståendevård betraktas längre som inkomst i samband med det allmänna bostadsbidraget. Förmögenhetsgränserna avskaffas och förmögenhet beaktas inte längre som inkomster. Dock påverkas bidragsbeloppet alltjämt av avkastningen på tillgångar. Som sådan avkastning betraktas exempelvis hyres- och ränteinkomster samt avkastning på skogstillgångar. Framöver justeras bidraget om inkomsterna minskar med 200 eller ökar med 400 euro per månad. Eventuella inkomstförändringar beaktas en månad senare än för närvarande, dvs. från ingången av månaden efter den månad då inkomsterna har förändrats från och med första dagen i månaden. Om inkomsterna förändras exempelvis justeras bostadsbidraget med verkan från Samtidigt avskaffas justeringsuppskovet för långtidsarbetslösa. I bostadsbidraget införs ett förvärvsinkomstavdrag, på 300 euro som dras av från de sammanräknade förvärvs- och företagarinkomsterna för alla hushållsmedlemmar. Om ett hushåll får exempelvis euro i lön, beaktas 700 euro som inkomster. Förvärvsinkomstavdraget, som träder i kraft , gäller alla bidragstagare. bättre för många. tilläggsinformation n Närmare information finns på n Räkna ut ditt bostadsbidrag på Räknaren uppdateras i december enligt grunderna i den nya lagen. n Servicenumret för bostadsbidrag vardagar kl på numret Bostadsbidraget torde stiga eller förbli oförändrat för cirka 73 procent i och med reformen. Det minskar för cirka 27 procent. I de flesta fall kommer förändringarna att vara små. Också bostadsbidraget för pensionstagare kommer att ändras i viss mån. I samband med reformen avskaffas möjligheten att välja mellan allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare. Ännu i dag kan pensionstagare i vissa fall välja mellan dessa två. Framöver kommer exempelvis alla barnfamiljer att kunna söka endast allmänt bostadsbidrag. Efter lagändringen grundar sig rätten till bostadsbidrag för pensionstagare enbart på den pension som en person får och inte på personens ålder. En annan ändring är att alla personer som för närvarande får ålderspension eller garantipension inkluderas i systemet med bostadsbidrag för pensionstagare. Däremot omfattas alla som får partiell invalidpension, deltidspension och frivillig pension alltjämt av systemet med allmänt bostadsbidrag. Eventuell förmögenhet inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare på samma sätt som förut. Hans Stigzelius och Anna Ojanne har ordnat sitt liv så att Eelis dagisdagar inte blir långa. Det har lyckats genom bl.a. studieledigheter och deltidsarbete. Eeli Stigzelius, 6 år, från Joensuu tycker att det bästa är att få springa snabbt, men han gillar också cykling, sina kompisar, folkdanshobbyn och bilar. Eelis och hans föräldrars Anna Ojannes och Hans Stigzelius gemensamma resa började på en soffa i ett barnhem i Johannesburg i Sydafrika för drygt fyra år sedan. Till en början tryckte den lilla pojken tyst sitt huvud mot mammans bröst. Efter en vecka lekte de redan tittut. Sedan bar det i väg hem till Joensuu. Jag blev föräldraledig och tog ut vårdledigt i ett år. Sedan var det Hans tur att sköta Eeli hemma i ett år, berättar Anna. Adoptivföräldrar får nästan samma förmåner av FPA som biologiska föräldrar. Adoptivföräldrar kan få stöd för vård av barn i hemmet i sammanlagt två år från det att barnet har kommit till familjen. En adoptivmamma får inte moderskapspenning, men föräldrapenningperioden är i stället längre. Efter det kan man få hemvårdsstöd. På samma sätt n Adoptionsbidrag för adoption från utlandet. n Moderskapsförpackning eller -understöd i form av pengar. n Föräldrapenning för barn under skolåldern i 8 9 månader. STÖD till adoptivfamiljer som biologiska föräldrar får också adoptivföräldrar moderskapsunderstöd och barnbidrag. De flesta adoptivbarnen kommer till Finland från utlandet. Då kan FPA bevilja adoptionsbidrag för att kompensera utgifterna. Beloppet beror på från vilket land barnet kommer. Anna och Hans ville båda sköta Eeli hemma så länge som möjligt. Början var antagligen rätt så lika som med en liten baby, Det första året satt tvååriga Eeli ofta i bärsele, minns Anna. Hans år som hemmapappa var annorlunda eftersom Eeli redan hade lärt sig finska och hans livsområde växte. Att rollerna utföll enligt traditionell modell överraskade vardera föräldern. Hos mamman sökte Eeli trygghet och hos pappan äventyr. Jag minns hur det värmde när han cyklade omkull och först ropade på pappa, säger Hans med ett skratt. Laura Kosonen n Stöd för hemvård av barn upp till 2 år från föräldrapenningens början. n Faderskapspenning till pappan för högst 54 vardagar. n Barnbidrag.

6 10 n Hälsan Ring rätt taxi för lägre självrisk I nästa års budgetförslag ingår dels att självrisken för sjukvårdsresor höjs till 16 euro i en riktning och dels en dubbel självrisk (32 euro) till dem som har rätt till ersättning för resa med taxi, men som inte beställer resan från en förmedlingscentral som förmedlar taxiresor som FPA ersätter. Årssjälvrisken torde år 2015 stiga till 272 euro. Telefonnumren till centralerna som förmedlar taxi till sjukvård i kustområdet är: Egentliga Finland Mellersta Österbotten Kymmenedalen Vasa Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får ett eget beställningsnummer den december. Läs mer på adressen Yrkesinriktad rehabilitering blir Aura Den nuvarande yrkesinriktade Aslak- och TYK-rehabiliteringen upphör nästa år och istället tar FPA i bruk en ny flexiblare Aura-rehabilitering. Den ska svara på arbetslivets behov bättre än de nuvarande modellerna. Bland annat ska den förutom anstaltsrehabilitering erbjuda öppen rehabilitering. Den nya yrkesinriktade rehabiliteringsmodellen tas i bruk år Mediciner i bagaget utomlands? Reglerna om resande med receptmediciner varierar i olika länder, men den resande ska redovisa för läkemedlen som finns i bagaget. Därför är det skäl att förutom läkemedlens originalförpackningarna ta med recepten. I och med elektroniska recept (e-recept) får patienten inte nödvändigtvis något papper. Däremot kan patienten själv skriva ut sina e-recept genom att logga in på kanta.fi eller begära ett sammandrag över läkemedlen från apoteket. Suvi-Tuuli Kankaanpää Genom OPI-projektet fick Jenny Vihelä och Jutta Laulajainen bättre ordning på sina liv. Kamratstödet var viktigt. Ett yrke tack vare rehabilitering FPA har tagit fram en rehabiliteringsmodell för att förebygga utslagning ur studie- och arbetslivet. För Jenny Vihelä, 17, som studerar företagsekonomi, och artesanstuderande Jutta Laulajainen, 26, karaktäriserades studietiden av depression och ångestsyndrom. I praktiken innebar det ångest, panikattacker, avbrutna studier och sjukskrivningar. Det verkade osannolikt att de unga damerna skulle klara av att ta sin examen vid Uleåborgsregionens yrkesinstitut, ända tills man föreslog att de skulle delta i FPA:s OPI-projekt. Projektets mål var att ta fram och testa en modell med öppen psykisk rehabilitering för studerande som samtidigt skulle ge dem möjlighet att avancera i studierna. Vid sidan av individuella möten omfattade den 1,5 år långa rehabiliteringsprocessen femton grupprehabiliteringsdagar. Jenny och Jutta anser att de hade störst nytta av kamratstödet under rehabiliteringen. Det var viktigt att få höra att också andra har samma känslor och att det inte var bara jag som hade problem. Det var också till stor hjälp att de andra studerandena be- Jag vill visa vad jag kan. rättade hur de hanterade sin ångest, konstaterar Jutta. I gruppdagarna ingick också skapande och aktiverande program, såsom paddling och väggklättring. Aktiviteterna bidrog till att lindra rädslan för att misslyckas. Tidigare var jag rädd för att pröva på något nytt inför andra, men jag överträffade mig själv. Nu vill jag visa vad jag kan, och det har hjälpt mig också i studierna, säger Jenny tacksamt. Efter rehabiliteringen har Jennys och Juttas studiemotivation och vardagskompetens förbättrats. I vår hägrar utexamineringen. Det är en viktig milstolpe även för Jutta, som var sjukpensionerad före sina nuvarande studier. Jag tänker söka vidare till fortsatta studier. Även om framtiden fortfarande är oviss känns det inte särskilt stressande längre. Det förvånar också mig själv. Jag litar på att allt ordnar sig. Under 30-åringar har allt oftare många problem, de marginaliseras, avbryter sina studier och drabbas av arbetsoförmåga. Vi ville bryta trenden genom modellen för psykisk rehabilitering, som samtidigt stöder de studerande så att de kan ta en yrkesexamen, förklarar Irja Kiisseli, planerare på FPA, om hur OPI-projektet kom till. Projektet riktade sig till åriga andra stadiets studerande som led av antingen depression eller ångeststörning. För genomförandet av projektet i södra Finland svarade rehabiliteringscentret Kiipulan kuntoutuskeskus i samarbete med utbildningscentret Koulutuskeskus Tavastia och i norra Finland Uleåborgsregionens yrkesinstitut och rehabiliteringscentret Verve i Uleåborg. Resultaten var uppmuntrande. Efter rehabiliteringen minskade de studerandes depressionssymtom samtidigt som studieförmågan förbättrades tydligt. Irja Kiisseli är övertygad att rehabilitering av det här slaget kan förebygga utslagning bland unga. FPA har planer på att göra servicemodellen permanent och att utsträcka den till hela landet. Kiisseli hoppas att unga med psykiska problem ska söka och också få hjälp så tidigt som möjligt. Det gäller att modigt kontakta exempelvis hälso- och sjukvården eller kuratorn vid den egna läroanstalten. De kan nog ge råd om vart man ska vända sig. För unga finns också flera andra rehabiliteringskurser med likasinnade helt vanliga unga. Kaisa Talola En god vardag stöder den mentala hälsan Sjukpensionen är ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt att leva ett gott liv. Ut bland folk. Mycket stabilt. Så definierar Santeri Vaalima sin tillvaro i dag. Han har inte på länge haft några allvarliga symptom. I minst fem års tid har det känts bra att vakna varje morgon. Jag kokar kaffe, söker mig kanske sedan till arbetsrummet för att måla. Senare tar jag en promenad, läser och följer med vad som händer ute i världen. Dessutom spelar jag tennis, lyssnar på musik och dricker kaffe med mina vänner. Så förklarar Vaalima vad hans goda dagar består av. Vaalima har fått diagnosen schizoaffektiv störning, som tog sig uttryck i depression, psykotiska symptom, sömnlöshet och mycket rikligt alkoholbruk. Han tror att orsakerna till att sjukdomen bröt ut var skilsmässa, faderns död och eventuellt också ärftliga faktorer. Jag har tre gånger fått vård på ett psykiatriskt sjukhus. Efter det har jag haft en välfungerande relation till min psykolog. År 2001 fick jag rehabiliteringsstöd, och de senaste åren har jag varit sjukpensionerad. Stöd av andra som har liknande erfarenheter är av stor betydelse för rehabiliteringen. En positiv inställning är också viktigt, tillägger Jari Haataja. Jari Haataja är ordförande för mentalvårdsföreningen och verksamhetsledare för en förening som upprätthåller ett dagcenter för personer med rusmedels- och multiproblem och aktiv även i andra föreningar. Han rekommenderar att personer inom psykiatrisk rehabilitering deltar i föreningsverksamhet. I stället för att sitta hemma kommer man då ut bland folk. Jari Haatajas senaste vårdperiod på psykiatriskt sjukhus på grund av allvarliga mentala problem och al- Pension n 11 Juha Törmälä Jari Haataja och Santeri Vaalima betonar hur viktigt det är för alla som haft mentala problem att de får kamratstöd av andra i liknande situation. Kompisarna träffas regelbundet för att tala om ditt och datt och skratta åt roliga historier koholism inföll år Han diskuterade med en psykolog i fem månader och började då äntligen få ordentligt grepp om sitt liv. Sedan fick jag rehabiliteringsstöd i fem år. Under den tiden kom jag av mig en aning och blev fysiskt passiv. Sedan blev jag sjukpensionerad. Det egentliga tillfrisknandet började lite tidigare på en rehabiliteringskurs ordnad av Centralförbundet för Mental Hälsa. Jag insåg att jag måste börja röra på mig och äta hälsosamt, för jag hade också fått både diabetes och reuma, berättar Haataja. Han kommer ihåg att hans mentala störningar började redan när han var tre år och hans mor lämnade honom att bo hos mormor. Senare bodde han hos sin våldsamme far. År 1982 var han första gången klient hos mental- och missbrukarvården. De tidigare vårdtjänsterna engagerade jag mig inte i alls. Studierna blev på hälft. Jag fick rehabiliteringsstöd år 1997, för jag kunde inte egentligen göra någonting. Några år höll jag mig nykter, men det tog slut när äktenskapet slutade i skilsmässa. Jag har fått diagnosen svår återkommande depression, men den har inte återkommit på nästan åtta år. Santeri och Jari är tacksamma för rehabiliteringsstödet och sjukpensionen. De ger regelbunden ekonomisk trygghet. De har hjälpt dem på benen. Kompisarna är i stort nöjda med sina liv. Utgående från det månatliga stödet kan man planera sitt liv. Stödet gör att Jari Haataja kan hjälpa andra medan Santeri Vaalima kan göra sin konst och ordna utställningar. Mia Hemming Översättning: Gunilla Bergström Mentala problem ofta orsak bakom sjukpension I slutet av år 2013 fick personer sjuk- eller invalidpension. Mentala störningar är överlägset den vanligaste orsaken. n Mentala störningar och orostillstånd n Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen n Neurologiska sjukdomar n Hjärt- och kärlsjukdomar n Övriga n Alla totalt Var fjärde av oss är pensionär Var fjärde invånare i Finland är nu pensionär. Den genomsnittliga totalpensionen var i fjol euro i månaden i fjol. År 2013 var männens medelpension euro i månaden, kvinnornas euro. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens och FPA:s statistik. E-recept överallt Sedan april har man kunnat få e-recept från både den offentliga och privata sjukvården. Alla apotek hanterar redan e-recept. Från år 2017 ska e-recept vara normen. Man kan se sina egna e-recept på webbtjänsten Kanta.fi > Mina Kanta-sidor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller mobil ID. Vilsen i byråkratin? Medborgarrådgivningen anvisar medborgare till rätt myndighet, svarar på allmänna frågor om offentliga tjänster och stöder medborgare i använda elektroniska myndighetsärenden. Medborgarrådgivningen på numret betjänar mån fre kl. 8 21, lör kl Tal- eller hörselskadade personer kan skicka sina frågor som SMS till nummer Skriv då in Kn i början av meddelandet. Läs mer Medborgarrådgivningen, som administreras av Statskontoret. Lindrigare villkor för specialvårdspenning Föräldrarna till ett svårt sjukt barn ska från och med år 2015 kunna få specialvårdspenning också för den tid då barnet håller på att bli friskt och stegvis återvänder till skola eller dagvård. För tillfället får föräldern specialvårdspenning endast för den tid då föräldern är tvungen att utebli från sitt förvärvsarbete.

7 12 nn nn Stöd Stöd nn nn 13 Stöd för olika livssituationer Sidorna beskriver FPA-förmånerna i stora drag. Läs mer på Hälsan FPA-kortet och EU-kortet n Alla som har rätt till social trygghet i Finland får ett FPAkort. Du kan behöva kortet bl.a. på apotek och läkarmottagningar för att få din FPA-ersättning avdragen direkt från läkemedelspriset eller privatläkararvodet. Du kan också ansöka om den efteråt inom 6 månader. n När du flyttar till Finland ska du anmäla dig till FPA-byrån och ansöka om rätt till social trygghet i Finland. n Om du har ett FPA-kort kan du beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Kortet kan du behöva om du insjuknar akut under tillfällig vistelse i ett annat EU- och EES-land och i Schweiz. n Du kan också uppsöka sjukvård utomlands. Sjukvårdsersättningar n FPA ersätter en del av privatläkararvodena samt kostnader för undersökning och behandling. Ofta får du ersättningen direkt då du betalar för besöket. Du kan också söka ersättningen hos FPA inom 6 månader. Tandvårdsersättningar n FPA ersätter en del av dina tandläkarkostnader. Ofta får du ersättningen direkt på mottagningen. Tandgranskningar ersätts endast en gång per år. n Om din tandläkare ordinerar vård hos munhygienist får du ersättning också för den. n FPA ersätter inte tandtekniskt arbete eller protetiska åtgärder. n Veteraner som har veterantecken eller minröjarintyg får högre ersättningar. Endast veteraner får ersättning för kostnaderna för protetiska åtgärder. Tandvårdsersättningen för veteraner är 100 % av FPA-taxan för granskning av mun och tänder, förebyggande tandvård samt kliniskt arbete som görs av privattandläkare eller specialtandtekniker i samband med protetik. För tekniskt protetiskt arbete är ersättningen 50 % av FPAtaxan. För övrig tandvård är ersättningen 60 % av taxan. Taxan är betydlig lägre än arvodet. Tillbaka till arbetet och sjuk på deltid Den partiella sjukdagpenningen ska hjälpa sjukskrivna att genom deltidsarbete hållas kvar i arbetslivet. De som har ett heltidsarbete kan under sjukskrivningen återvända till arbetet på deltid. För det behövs ett läkarutlåtande och varefter man ska avtala om deltidsarbetet med sin arbetsgivare. Medan man är sjukskriven och arbetar på deltid betalar FPA partiell sjukdagpenning. Den maximala tiden för partiell sjukdagpenning förlängdes i år från 72 till 120 vardagar. Minimitiden är 12 vardagar. För partiell sjukdagpenning måste arbetstiden minska till 40-60% av heltidsarbetet i branschen. Också de som har flera deltidsarbeten som totalt utgör heltidsarbete, dvs. minst 35 timmar i veckan, kan minska på arbetet och få partiell sjukdapenning. Arrangemanget som krävs för partiell sjukdagpenning är frivilligt både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetet får inte riskera hälsan eller tillfrisknandet. Läs mer på > Sjuk över 10 vardagar > Partiell sjukdagpenning Läkemedelsersättningar n FPA ersätter en del av dina kostnader för läkemedel som ordinerats för behandling av sjukdom. Ersättningen är 35 %, 65 % eller 100 % av referenspriset. I 100 % -gruppen betalar du alltid minst en självrisk på 3 euro per läkemedel och köp. Ofta får du ersättningen redan på apoteket. n Om dina läkemedelsutgifter med beaktande av referenspriser år 2014 överstiger 610 euro har du rätt till tilläggsersättning. Då du väljer läkemedel som inte kostar mer än referenspriset betalar du resten av året endast 1,50 e/preparat. Om du väljer dyrare läkemedel måste du själv betala skillnaden mellan försäljnings- och referenspriset. När dina kostnader når årssjälvrisken får du hem ett brev med ett Meddelande för apoteket. Det ska du ha med dig när du köper läkemedel resten av året. n Du hittar information om läkemedelspriser och ersättningar på adressen Reseersättning n FPA ersätter resekostnader till närmaste sjukvårdsenhet eller rehabilitering då kostnaden för enkel resa enligt billigaste färdsätt överstiger självrisken 14,25 e. För bruk av egen bil kan FPA ersätta 0,20 e/km efter självrisken. n Om dina resekostnader under ett kalenderår överstiger 242,25 e betalar FPA de överstigande kostnaderna i sin helhet. Du får då hem ett årssjälvriskkort. n Om du för undersökningar blir tvungen att övernatta på annan ort kan du få en övernattningspenning på högst 20,18 e/natt. n Taxiföretagare som har avtal med FPA kan dra av ersättningen direkt från reseräkningen. Då beställer du resan från en beställningscentral. Läs mer på FPA:s bildarkiv Sjukdagpenning n Om du är år och oförmögen att sköta ditt arbete på grund av sjukdom kan du få sjukdagpenning när du varit sjukskriven insjukningsdagen och 9 därpå följande vardagar. Om du får lön för sjuktiden betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Du betalar skatt på agpenningen. n Företagare med FöPL- eller LFöPL-försäkring får sjukdagpenning tidigare än löntagare. Dagpenningen beräknas då enligt den i beskattningen fastställda inkomst som varit som grund för företagarförsäkringen. n Arbetslösa och studerande kan få en sjukdagpenning som är minst lika stor som det föregående stödet. n De som har små eller inga inkomster alls kan efter 55 dagars arbetsoförmåga få en minimidagpenning på 23,92 e/vardag. n Sök ersättning inom 2 mån. Partiell sjukdagpenning n Du kan få partiell sjukdagpenning direkt efter sjukdagpenningens självrisktid (9+1 vardagar) i minst 12 och högst 120 vardagar. Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen. n Du ska vara sjukskriven på deltid och ha avtalat med din arbetsgivare om en arbetstid på % p viss tid. Läs mer Rehabilitering n FPA har lagstadgad skyldighet att ordna rehabiliterande psykoterapi, yrkesinriktad rehabilitering för funktionshindrade samt medicinsk rehabilitering för under 65-åringar med grava handikapp. Enligt prövning beviljar FPA medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering med medel som riksdagen beviljar skilt för varje år. Här ingår även familjerehabilitering för barn. FPA ordnar också rehabilitering för över 65-åringar. n Läs mer om kurserna på sokrehabkurs. Rehabilitering för ungdomar n För att åriga ungdomar med funktionshinder inte direkt ska bli sjukpensionerade hänvisas de i första hand till aktiv yrkesinriktad rehabilitering eller utbildning. Under den aktiva rehabiliteringen får de en rehabiliteringspenning som är minst 23,92 e/vardag. Under mellanperioderna är rehabiliteringspenningen 20 % lägre. Mankan samtidigt få handikappbidrag. Rehabiliteringspenning n Rehabiliteringspenningen är avsedd för åringar i heldagsrehabilitering för att de ska kunna stanna, komma in i eller återvända till arbetslivet. Rehabiliteringen kan ordnas av bl.a. FPA, hälsovården eller företagshälsovården. Även läroavtalsutbildning kan berättiga till rehabiliteringspenning. n Rehabiliteringspenningen motsvarar vanligen sjukdagpenningens belopp. n Om klienten har utgifter som beror på rehabiliteringen kan FPA enligt prövning bevilja rehabiliteringsstöd 9 e/dag. Handikapp- och vårdbidrag n Handikappbidraget för barn under 16 år ska stöda hemvården av ett barn, som p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning i minst 6 månader behöver omvårdnad och rehabilitering i sådan omfattning att det belastar familjen mera än ett friskt barn i samma ålder. n Handikappbidraget för vuxna (över 16 år) är avsett för personer vars funktionsförmåga är nedsatt i minst 1 år p.g.a. sjukdom eller handkapp, men som inte får sjuk- eller ålderspension. Bidraget är en ekonomisk ersättning för anskaffning av vård, hjälp eller tjänster eller för att ersätta särskilda kostnader som handikappet orsakar. n Handikappbidragets grundbelopp är 92,88 e/mån, det förhöjda handikappbidraget är 216,73 e/mån och det högsta bidraget 420,26 e/mån. Bidraget är skattefritt. n Vårdbidraget är avsett för pensionstagare som p.g.a. sjukdom -eller handikapp har nedsatt funktionsförmåga i minst 1 år. Bidragstagaren måste bo i Finland och dessutom ha sjukeller invalidpension, ålderspension. Det lägsta bidraget är 62,21 e, det förhöjda 154,86 e och specialvårdbidraget är 327,46 e/mån. Veteraner som får både fronttillägg och vårdbi- drag till högsta belopp får ett skattefritt veterantillägg på 105,06 e/mån. n FPA ordnar tolkningstjänster för syn- och hörsel-, hörsel- och talskadade personer. Mera på Kostersättning vid celiaki n Om du har celiaki och är över 16 år kan du ha rätt till en kostersättning på 23,60 e/mån. Stöd till företagshälsovården n Arbetsgivare och företagare får ungefär hälften av sina kostnader för företagshälsovård ersatta av FPA. För förebyggande verksamhet är -ersättningen 60 %. Arbetsgivare och företagare kan frivilligt även erbjuda sina anställda sjukvårdstjänster. Hem&Familj n Om du flyttar utomlands eller återvänder till Finland ska du meddela flyttningen både till magistraten och FPA. n Om du flyttar utomlands för kortare tid än ett år tillhör du i allmänhet fortfarande den finländska sociala tryggheten. Om du flyttar utomlands för längre tid upphör vanligen din sociala trygghet i Finland i samband med att du flyttar. n I EU, EES-länderna och i Schweiz är det vanligen arbetslandet som avgör varifrån man får sin sociala trygghet. n Om du flyttar till Finland för att stanna kan du börja tillhöra den finländska sociala tryggheten från och med flyttningen. Du kan anses ha flyttat permanent om du är återflyttare eller om du i minst 2 år arbetar- eller lever i äktenskap med en person som är fast bosatt i Finland. n Kortare än två års bosättning i Finland berättigar i allmänhet inte till den sociala tryggheten, men undantag gäller t.ex. utsända arbetstagare, tjänstemän, studerande och familjemedlemmar. Särskilda regler gäller även personer som flyttar inom Norden eller mellan länder som slutit sociala trygghetsavtal. n Närmare information på Bostadsbidrag n Om du har låga inkomster kan du få bidrag för dina boendekostnader. n Allmänt bostadsbidrag är avsett för hushåll med små inkomster. n Bostadsbidrag för pensionstagare är främst avsett personer som fyllt 65 år men kan beviljas också yngre som har sjuk-, invalid-, arbets-, familje- eller garantipension. Om du har deltidspension, tidigarelagd ålderspension eller ålderspension före 65 år kan du få allmänt bostadsbidrag. n Studerande kan få bostadstilllägg (se studiestöd). n Värnpliktiga kan få bostadsunderstöd som en del av militärunderstödet. Militärunderstöd n Militärunderstödet tryggar familjens utkomst under militäreller civiltjänstgöringen. Den värnpliktiga kan själv få bostadsunderstöd samt räntebidrag för studielån som förfaller under tjänstgöringen. Som anhöriga i familjen betraktas den värnpliktigas maka, make eller sambo och gemensamma barn. n Militärunderstödets grundunderstöd motsvarar full folkpension. Barn höjer grundunderstödet. Familjens disponibla inkomster efter skatt sänker stödet. n Bostadsunderstöd ersätter även sådana boendeutgifter för vilka bostadsbidrag inte beviljas. n Särskilt understöd kan beviljas t.ex. för utgifter för utrustning till barnen och barnets underhållsutgifter som den värnpliktiga annars borde betala under tjänstgöringstiden. Moderskapsunderstöd n Familjen får välja mellan en moderskapsförpackning och 140 euro skattefritt. Även adoptivföräldrar har rätt till moderskapsunderstöd. Adoptionsbidrag n Adoptivföräldrar som adopterar barn under 18 år via en internationell adoptionstjänst kan få ett skattefritt adoptionsbidrag som engångsersättning. Bidragsbeloppet är beroende av barnets hemland. Föräldradagpenningarna n Mammor och pappor har rätt till familjeledigheter utan att deras anställningsförhållanden bryts. Under ledigheterna betalar FPA föräldradagpenningar. De är moderskapspenning till mamman (ca 4 månader), eventuellt särskild moderskapspenning om mammans arbete under graviditeten utgör en hälsorisk för barnet, faderskapspenning (totalt 54 vardagar), föräldrapenning till mamman eller pappan (ca 6 månader). n Kvinnor som registrerat sitt parförhållande kan få en dagpenningperiod med dagpenning motsvarande faderskapspenning. n Adoptivföräldrar får faderskaps- och föräldrapenning om adoptivbarnet är under 7 år då det tas i vård. Adoptivföräldrar kan få föräldrapenning för 200 vardagar (ca 9 månader). n Föräldradagpenningarna beräknas vanligen utirfrån i beskattningen fastställda inkomster enligt samma princip som sjukdagpenningarna. Dagpenningarna är skattepliktig inkomst. n Föräldrapenningen är minst 23,92 euro/vardag. För arbetslösa är den minst lika stor som arbetslöshetsersättningen och studerande en dagpenning minst lika stor som studiestödet. En studerande mamma kan samtidigt få studiepenning och 23,92 euro/vardag i föräldradagpenning. För pappan är villkoren stramare. n Om båda föräldrarna arbetar på deltid och tar hand om barnet olika tider kan båda få partiell föräldrapenning. Det är hälften av föräldrapenningen. Läs mer: Barnbidrag n Barn som bor i Finland får månatligen ett skattefritt barnbidrag från FPA tills de fyller 17 år. n Barnbidraget är 104,19 e/mån för det äldsta barnet, för det andra 115,13 e, för det tredje 146,91 e, för det fjärde 168,27 e och för det femte samt varje därpå följande barn 189,63 euro/barn. Ensamförsörjare får ett tillägg på 48,55 e/månaden. n På Åland besluter landskapsstyrelsen om barnbidragen. Där är motsvarande belopp 110, 143, 185 och 214 och 259 euro i månaden. Det åländska ensamförsörjartillägget är 50 euro. n Barnbidragets närmast följande utbetalningsdagar är , , 23.12, 23.1., 26.2, Stöd för barnavården n Efter föräldraledigheten har barnet rätt till kommunal dagvård tills det blir läropliktigt. Alternativt kan föräldrarna välja stöd för hemvård eller stöd för privat vård från FPA. n Då ett barn inte har en kommunal dagvårdsplats kan familjen få stöd för hemvård tills barnet fyller 3 år. Det omfattar en vårdpenning är 341,06 e/mån. För övriga barn under 3 år är vårdpenningen 102,11 e och för barn under skolåldern 65,61 e/ mån. Dessutom kan familjen få ett inkomstbundet vårdtillägg på högst 182,52 e/mån. Adoptivföräldrar kan få hemvårdsstöd tills adoptivbarnet börjar skolan. n Stöd för privat vård av barn kan beviljas till skolstarten då barnet har privat dagvård. Privatvårdsstödets vårdpenning är 173,64 e/mån/barn. Dessutom kan familjen beroende på inkomsterna få ett vårdtilllägg som är högst 146,02 e/barn i månaden. Familjen ska själv ansöka om stödet, men FPA betalar det direkt till dagvårdsproducenten. n Ålänningar söker barnavårdsstöd hos hemkommunen. Flexibel vårdpenning n En förälder som arbetar högst 30 timmar i veckan eller 80 % av normal arbetstid kan få flexibel vårdpenning då barnet är under 3 år. Även företagare kan få flexibel vårdpenning. n Den flexibla vårdpenningen är antingen 162,09 e/mån eller 243,13 e/mån beroende på arbetstiden. n Åland har eget stödsystem som sköts av kommunerna. Partiell vårdpenning n En förälder till skolbarn i klass 1 och 2 som arbetar högst 30 timmar i veckan kan få partiell vårdpenning. n Den partiella vårdpenningen är 97,67 e/mån. n Åland har eget stödsystem som sköts av kommunerna. Underhållsstöd n FPA betalar underhållsstöd för barn under 18 år då en underhållskyldig förälder inte betalar underhållsbidrag eller då bidraget är lägre än underhållsstödet. n Underhållsstöd beviljas också för utomäktenskapliga barn då faderskapet inte är fastställt samt för adoptivbarn, som en förälder adopterat ensam. n Underhållsstödet är 153,63 e/ mån/barn. Specialvårdspenning n Föräldrar som deltar i sjukvården eller rehabiliteringen av sitt under 16-åriga barn kan få specialvårdspenning som ersättning för utebliven inkomst då barnet är på sjukhus eller poliklinik eller även till dessa ansluten vård hemma eller på rehabiliteringseller anpassningsträningskurs. n Om barnet är 7 15 år betalar FPA specialvårdspenning endast om barnet har en svår sjukdom och vårdas på sjukhus eller poliklinik. n Specialvårdspenningen beräknas enligt inkomsten på samma sätt som sjukdagpenning. Föräldrar som har låga eller inga inkomster kan få 23,92 e/vardag. Arbetslösa och studerande får en dagpenning som är minst lika stor som den föregående arbetslöshetsersättningen eller studiestödet. Gör det enkelt På webben kan du n se dina uppgifter n söka stöd och n skicka bilagor på Du loggar in med bankkoder eller mobil-id. Ofta räcker ett samtal n Sjuk n Rehabilitering n FPA- och EU-kortet Handikappförmåner n Flyttning till/från Finland n Bostadsbidrag n Familjeförmåner n Värnpliktiga n Studerande n Utan arbete n Pension n Efterlevandepensioner n Utbetalningsdagar (band) Mån fre kl (vanlig samtalsavgift) Om det är kö kan du lämna ett meddelande på svararen, så ringer FPA upp dig. Boka tid för ett besök på FPA-byrån eller för tid till telefonservicen. Ring ett servicenummer ovan eller boka på fi/tidsbokning. För tjänsten behöver du ett telefonnummer och finskt id. Lättläst FPA ger ut lättlästa broschyrer och informationsblad om FPA:s stöd och tjänster. Dem får du på FPA:s serviceställen. Du kan också skriva ut broschyrerna på broschyrer. FPA-tjänster hittar du också här:

8 14 nn Stöd nn Bryderi n 15 Studier&jobb Studiestöd n Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån samt räntebidrag. Du kan räkna ut hur mycket du kan få på n Om du är under 20 år och yrkes- eller gymnasiestuderande är din studiepenning beroende av dina föräldrars inkomster. n Studiepenningen är 38,50 335,32e/mån. Beloppet är beroende av dina studier, din ålder, boendeform, familjeförhållandena och dina inkomster. Du betalar skatt på stödet. n Bostadstillägget är högst 80 % av hyran upp till 252 euro. Högre hyra beaktas inte. Bostadstillägget är 26,90 201,60 e/ mån. Om dina föräldrar äger hyresbostaden får du högst 58,87 e/mån. Dina egna inkomster kan påverka bostadstillägget. Om du är under 18 år och studerar på andra stadiet kan ocskå dina föräldrars inkomster påverka vad du får. Om du har egna barn kan du få allmänt bostadsbidrag. n Tumregeln är att du får förtjäna 660 e/mån de månader du tar ut studiestöd och e/ mån under de månader som du inte lyfter studiestöd. Du ska själv hålla reda på att stödet och inkomsterna är i balans. På e-tjänsten kan du också annullera och återbetala studiestöd. n När du har avlagt en högskolexamen kan du få studielånsavdrag eller studielånskompensation som kan motsvara 1/3 av lånet. n Åland har ett eget studiestödsystem. Skolresestöd n Du kan få skolresestöd när du studerar på heltid vid gymnasium eller yrkesskola och avståndet mellan din bostad och skolan är minst 10 kilometer. Dina kostnader för skolresan ska överstiga 54 e/mån. Du betalar själv 43 euro/mån. Alterneringsledig med ersättning n När du har varit i arbetslivet i minst 16 år och minst 1 år hos din nuvarande arbetsgivare kan du ta alterneringsledigt, om din arbetsgivare går med på det. För att du ska få alterneringsersättning måste din arbetsgivare istället för dig anställa en arbetslös person via arbetsförmedlingen. n Alterneringsledigheten är alltid minst 100 och högst 360 kalenderdagar. n Alterneringsersättningen är 70 % eller 80 % av arbetslöshetsdagpenningen (utan barntilllägg). Om du hör till en arbetslöshetskassa ansöker du om alterneringsersättningen hos din kassa, övriga ansöker om ersättningen hos FPA. Läs mer på Grundtrygghet för arbetslösa n Om du är arbetslös, år och inte får inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa, kan du ha möjlighet till grunddagpenning för högst ett jobb på fpa Vi gör det smidigt Ett utmanande arbete och mångsidiga arbetsuppgifter håller en alert, konstaterar planerare Tomas Ahlblad. Tomas inledde sin yrkesbana på FPA-byrån år Han började som ställföreträdande byråchef och förmånshandläggare på Nordsjö FPA-byrån i Helsingfors. År 2002 flyttade han över till förmånsavdelningen som expert på allmänt bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. I e-tjänsten var ansökan om militärunderstöd den första som godkände elektroniska bilagor. Vår uppgift är att göra det lättare för kunden att sköta sina ärenden med FPA. Det känns fint att få respons av nöjda kunder. Till Tomas uppgifter hör också underhåll av datasystemet. Vi ser till att handläggningsarbetet löper. I fjol gjorde FPA över beslut om studiestöd. Av dem gjordes hela automatiskt i datasystemet. Genom att minska på handarbete gör vi hela processen smidigare och håller handläggningstiderna i schack. Jobbet är mycket krävande. Därför kunde det också vara stressande om inte vi hade en trivsam arbetsmiljö. Som arbetskamrater stöder och sporrar vi varandra. Goda chefer är ett absolut måste. Cheferna ser arbetshelheten och kan leda både substans och människor. Är du intresserad av FPA som arbetsplats? Gå in på Annika Söderblom 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd från FPA. n Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat och beloppet påverkas av nästan alla egna inkomster och sociala förmåner. Du ska meddela alla dina inkomster till FPA. Du får förtjäna 300 euro/mån utan att dagpenningen sjunker. n Grunddagpenningen, utbildningsstödet och arbetsmarknadsstödet är som högst 32,66 e/dag. Du betalar skatt på stödet. Barnförhöjningen är för ett barn 5,27 e, för två 7,74 e och för tre eller flera barn 9,98 e/ dag. Du kan ansöka om arbetslöshetstrygghet hos FPA när du har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbetsförmedlingen. n På Åland är det arbetsförmedlingen som sköter arbetslöshetstryggheten. Tillägg för arbetslösa n Arbetslösa som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder kan i ersättning för uppehälle få 9 eller 18 euro/dag. På olika grunder kan arbetslösa dessutom få ett tillägg för sysselsättningsplan eller alternativt en förhöjningsdel till grunddagpenningen. Både förhöjningsdelens och tilläggets fulla belopp är 4,78 e/dag. Man kan inte få båda samtidigt. Läs mer på Resebidrag n Om du har rätt till arbetsmarknadsstöd och får ett heltidsarbete utanför din pendlingsregion kan du, utöver din lön, få ett resebidrag för 2 4 månader, så för att du ska kunna inleda arbetet. Bidraget motsvarar arbetsmarknadsstödet. Arbets- och näringsbyrån kan också bevilja ett behovsprövat rörlighetsunderstöd. Du ska söka resebidrag hos Arbets- och näringsbyrån innan du inleder arbetet. FPA betalar ut bidraget. Integrationsstöd n Invandrare och flyktingar kan få integrationsstöd som motsvarar arbetsmarknadsstödet medan de integreras i Finland. Ansökan riktas till Arbets- och näringsbyrån, men utbetalas av FPA. Pension Rehabiliteringsstöd n Rehabiliteringsstödet är en tillfällig sjukpension som beviljas på viss tid för att möjliggöra återgång till arbetslivet. Tiden med rehabiliteringsstöd är främst avsedd för att stödtagaren låter utreda sin återstående arbetsförmåga och deltar i åtgärder som bevarar eller återställer arbetsförmågan. Folk- och garantipension n Folkpensionen och garantipensionen tryggar en basutkomst när arbetspensionen är liten eller saknas. Till folkpensionerna hör sjukpension eller tidsbegränsat rehabiliteringsstöd för åringar och ålderspension från och med 65 år. Ålderspensionen kan tas ut vid 63 års ålder men då till sänkt belopp (1951 födda vid 62). n Folkpensionen är högst 633,91 e/mån för ensamstående och 562,27 e/mån och för gifta och sambor. Beloppet minskar an efter som arbetspensionen före skatt överstiger 55,95 e/ mån. Folkpensionen är skattepliktig inkomst. Man får ingen folkpension om arbetspensionen före skatt för ensamstående är 1 310,30 e/mån eller mera och för gifta eller sambor 1 166,96 e/ mån. n Pensionstagare som har barn under 16 år kan få en skattefri barnförhöjning som är 22,11 euro/barn/månad. n FPA betalar garantipension till pensionstagare vars alla övriga pensioner understiger 736,64 e/ mån. Om man helt saknar arbetspension är garntipensionen för enstamstående 109,47 e/ mån och för gifta och sambon 181,11 e/mån. n Pensionerna utbetalas den 7:e dagen i månaden. n Både folk- och garantipensionen kan vara lägre än ovan om man har bott utomlands eller tagit ut sin pension i förtid. Läs mer: Fronttillägg n Män och kvinnor som är bosatta i Finland och som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken får ett skattefritt fronttillägg på 49,53 euro/mån från FPA. Minröjare har rätt till ett motsvarande tillägg, men inte till extra fronttillägg. Fronttilllägg kan även betalas veteraner som bor utomlands och som har något av ovan nämnda tecken. Efterlevandepensioner n Familjepensionerna är efterlevandepensioner till änkor och änklingar under 65 år samt barn under 18 år. Även studerande i åldern år kan få barnpension. n Till FPA:s efterlevandepension hör en begynnelsepension på 326,94 e/mån i 6 månader efter makens/makans död. Därefter kan FPA beroende på familjeförhållandena och inkomsterna, betala en fortsättningspension. Efterlevandepensionen motsvarar folkpension, men övriga pensioner och inkomster minskar beloppet. n Barnpensionen är oberoende av inkomsterna. Grundbeloppet är 60,15 e/mån. Ett barn under 18 år kan beroende på barnets övriga familje- och försörjningspensioner även få ett kompletteringsbelopp på högst 90,99 e/ mån. Föräldralösa barn har rätt till två grundbelopp och kompletteringsbelopp. Bildkryss 2/2014 Skicka din bildkrysslösning senast till adressen Mitt i allt/fpa, PB 450, Helsingfors. Märk kuvertet Bildkryss 2. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med 25 euro, 20 euro och tre pris på 15 euro. Den rätta lösningen publiceras på adressen 1. I FPA:s e-tjänst kan man inte se a) de egna stödens utbetalningsdag b) stödens följande utbetalningsdag c) utbetalningsdagar för makens stöd. 2. År 2013 omfattade det allmänna bostadsbidraget a) personer b) personer c) personer Namn Adress E-post Telefon Pristagare i Bildkryss 1/2014: Nina Grönholm, Karis, Ilkka Helastie, Helsingfors, Haije Breider, Dalsbruk, Gretel Back, Vasa, Raila Rantanen, Forssa. 10 frågor om social trygghet 3. Man ansöker specialersättning för ett läkemedel med a) sitt medicinrecept b) ett B-läkarutlåtande c) med en fritt formulerad ansökan. 4. Än så länge ansöker man om utkomststöd hos a) FPA b) kommunens socialbyrå c) Arbets- och näringsbyrån. 5. Av boendekostnaderna kan det allmänna bostadsbidraget ersätta högst a) 50 % b) 70 % c) 80 % 6. Den årliga självrisken för taxiresor är nästa år a) 172 euro b) 272 euro c) 372 euro. Bildkryss 1/14 rätt lösning 7. Man kan inte ansöka om FPA-förmåner a) Med SMS b) På webben c) Per telefon 8. År 2013 var den vanligaste orsaken till sjukpensionering a) sjukdomar i stöd- och rörelseorganen b) hjärt- och kärlsjukdomar c) mentala störningar De rätta svaren hittar du här: 9. För att få alterneringsledigt ska man a) ha jobbat i minst 16 år b) vara över 65 år c) ha tidigare erfarenhet av alterneringsledigt. 10. Man kan få partiell sjukdagpenning i högst a) 30 vardagar b) 120 vardagar c) 365 vardagar ANNA HUSMAN 1c, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c, 9a ja 10b.

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 2016 4 PENSIONÄR Det bästa stödet för maken 8 HÄLSAN Med båten till tandläkaren 19 HEM & FAMILJ Barnbidragets utbetalningsdagar 22 STUDIER & JOBB Enklare utan papper

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Moderskapsunderstöd Belopp: Mamman kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Hem och familj i siffror 2014

Hem och familj i siffror 2014 Hem och familj i siffror 2014 Ansök om stöd för barnfamiljer på webben www.fpa.fi/etjanst Ring och fråga på servicenumren må fre kl. 8 18 Barnfamiljer 020 692 226 Bostadsbidrag 020 692 221 Innehåll Moderskapsunderstöd

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN

Läs mer

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden FPA:s verksamhetsidé: Ett stöd i livets alla skeden FPA:s grundläggande värderingar: respekt för individen kompetens samverkan nytänkande FPA tryggar befolkningens basutkomst,

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden 1 2 Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om handikappförmåner ändras.

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012 KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden Elise Kivimäki 14.6.2012 Vision Vi stöder och handleder kunder som får sjukdagpenning i återupprättandet av arbetsförmågan i samarbete med andra

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 2 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

ATT UPPSÖKA VÅRD I ETT ANNAT EU-LAND 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Att uppsöka vård i ett annat EU-land

ATT UPPSÖKA VÅRD I ETT ANNAT EU-LAND 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Att uppsöka vård i ett annat EU-land ATT UPPSÖKA VÅRD I ETT ANNAT EU-LAND 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Att uppsöka vård i ett annat EU-land 2/8 ATT UPPSÖKA VÅRD I ETT ANNAT EU-LAND EU-medborgarna har möjlighet till sjukvård förutom

Läs mer