Din manual NOKIA THR850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA THR850"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA THR850. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA THR850 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NOKIA THR850 Manual NOKIA THR850 Bruksanvisning NOKIA THR850 Användarguide NOKIA THR850 Bruksanvisningar NOKIA THR850 Din manual NOKIA THR850

2 Utdrag ur manual: Alla rättigheter förbehållna. produkter och företag som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Space impact och Bumper är varumärken som tillhör Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. På de sidor som följer kommer du att få tips på hur du kan använda din Nokia THR850-telefon. Om du vill ha mer detaljerad information bör du läsa igenom denna användarhandbok. s Innan du använder telefonen Sätt i och ladda batteriet. Slå på telefonen genom att trycka på. Mer information finns i Komma igång på sidan 25. s Samtalsfunktioner Ringa ett telefonsamtal Knappa in riktnummer och telefonnummer och tryck på. För TETRA-nummer behövs inga riktnummer. Bläddra till Privat, Telefon eller Jobb, ankn. (se även Ringa ett telefonsamtal på sidan 28) och tryck på. Svara på ett telefonsamtal Tryck på när du hör en rington. Ringa ett expressamtal Knappa in ett TETRA-nummer och håll ned PTT. När du hör en kort ton kan du börja tala. Svara på ett expressamtal Tryck och håll ned PTT. När du hör en kort ton kan du börja tala Nokia Corporation. All rights reserved. Snabbguide Snabbguide Ställa in en samtalsgrupp som vald grupp Tryck på Meny, bläddra med eller till Samtalsgr. och tryck på Välj. Bläddra med eller till Vald grupp och tryck på Välj. Bläddra med eller till önskad samtalsgrupp och tryck på Välj. Ringa ett gruppsamtal till din valda grupp När du har valt en grupp och gruppens namn visas i passningsdisplayen trycker du och håller ned PTT. Svara på ett gruppsamtal Tryck och håll ned PTT. När du hör en kort ton kan du börja tala. Slå på och stänga av högtalaren Tryck på. När högtalaren är påslagen blinkar en röd lampa högst upp på telefonen. Justera volymen Tryck på volymknapparna på telefonens högra sida för att justera volymen i den aktiverade högtalaren eller hörsnäckan. s Telefonboksfunktioner Hämta namn från telefonboken När du vill söka efter ett namn trycker du på i passningsläge, skriver in den första bokstaven eller några av de första bokstäverna i namnet och bläddrar till namnet med eller Nokia Corporation. All rights reserved. Snabbguide Öppna en meny Tryck på Meny, bläddra med eller till önskad funktion och tryck på Välj. Stänga en meny Tryck på för att stänga en menyfunktion utan att ändra några inställningar och återgå till passningsläge. s Andra viktiga funktioner Låsa knapparna Tryck på Meny och sedan (inom 2 sekunder).. Låsa upp knapparna Tryck på Lås upp och sedan snabbt på 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. Snabbguide s Grundfunktioner Snabbguide Innehåll.

3 .. 6 Säkerhetsinformation Allmän information. 13 Nättjänster...

4 . Tillbehör... Koder

5 . Typografin i handboken Typer av samtal..

6 Använda PTT (Push-To-Talk)... Högtalare... Använda aktiveringsknappen för högtalaren...

7 ... Använda volymknappen.... Använda valknapparna... Displayindikatorer...

8 ... Använda menyn. Installera batteriet

9 . Ladda batteriet Ta ur batteriet..

10 .. Slå på och stänga av telefonen Din telefon Komma igång..

11 Nokia Corporation. All rights reserved. 6 Innehåll Innehåll 3. Telefonsamtal.. 28 Ringa ett telefonsamtal. 28 Svara på ett telefonsamtal...

12 Expressamtal Ringa ett expressamtal Ta emot ett expressamtal.

13 Gruppsamtal Om gruppsamtal...

14 .. Samtalsgrupper (Meny 4)... Ta emot ett gruppsamtal... Ringa ett gruppsamtal.

15 Fler samtalsfunktioner.. 40 Ringa upp senast slagna nummer Snabbuppringning.

16 Skriva text Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.

17 Använda automatisk textigenkänning Använda normal textinmatning.. Tips när du skriver text Radera samtalslistor (meny 3-4).

18 ... Samtalslängd (meny 3-5)... Datamätare (meny 3-6) Anslutningstimer (meny 3-7).

19 Statusmeddelanden (meny 1) Textmeddelanden (meny 2) Samtalslistor (meny 3)...

20 Profiler (meny 5) Aktivera en användarprofil Anpassa profiler.

21 73 Ändra namn på en profil Nokia Corporation. All rights reserved. 8 Innehåll Alarmklocka (meny 6-1)...

22 ... Klocka (meny 6-2).. Samtalsinställningar (meny 6-3) Telefoninställningar (meny 6-4)

23 . Kommunikationsinställningar (meny 6-5) Tillbehörsinställningar (meny 6-6).. Modeminställningar (meny 6-7)...

24 .. Säkerhetsinställningar (meny 6-8) Grundinställ telefonen (meny 6-9) Spel (meny 7)...

25 . 82 Spela ett nytt spel och spelalternativ Spelinställningar...

26 Kalkylator (meny 8) Göra beräkningar Konvertera valuta...

27 84 16.Kalender (meny 9) Visa kalendern Lägga till en kalenderpost..

28 87 17.Uppgiftslogg (meny 10). Din manual NOKIA THR850

29 Starta om (meny 10-1)... Lägg till ny (meny 10-2)...

30 .. Sök (meny 10-3)..... Ändra (meny 10-4)..... Radera (meny 10-5)...

31 Historia (meny 10-6).. Aktiv arbetsvy...

32 Nokia Corporation. All rights reserved. 9 Innehåll 13.Inställningar (meny 6). 75 Alternativ för Att-göra-listan Tjänster (meny 12)..

33 94 Samtalsfunktioner under en WAP-anslutning. 94 Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster Ställa in telefonen för en WAP-tjänst..

34 Ansluta till en WAP-tjänst Läsa WAP-sidor.. 98 Avsluta en WAP-anslutning...

35 Inställningar för utseende på WAP-läsare Inställningar för nerladdning Bokmärken.

36 Tjänsteinkorg Cacheminnet...

37 103 Godkännandecertifikat Datakommunikation Samtalsfunktioner under en dataanslutning

38 . 105 Installera kommunikationsprogramvara och modemdrivrutiner Ansluta telefonen till en dator Batteriinformation

39 Laddning och urladdning av batteriet Skötsel och underhåll Viktig säkerhetsinformation.

40 Nokia Corporation. All rights reserved. 10 Innehåll 18.Att-göra (meny 11) För din egen säkerhet bör du följa de här reglerna. Undantaget är utbildad personal (t.ex. polis och brandkår) som själva avgör vilken specialanvändning som är lämplig. Mer detaljerad information finns i den här handboken. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan. STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. ANVÄND FÖRSTÅNDIGT Använd bara i normal position. Vidrör inte antennområdet i onödan Nokia Corporation. All rights reserved. 11 Säkerhetsinformation Säkerhetsinformation Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data. NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Tryck på så många gånger som krävs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny, etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det Nokia Corporation. All rights reserved. 12 Säkerhetsinformation ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE s Nättjänster Den mobiltelefon som beskrivs i denna användarhandbok har godkänts för användning i TETRA-nätet. Vissa funktioner som beskrivs i användarhandboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används. s Tillbehör Li-Ion-batteri BLN-4 är det uppladdningsbara batteri som har godkänts av tillverkaren och är tillgängligt för din telefon. Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från batteriladdarna ACP-7, ACP-8 och LCH-9. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara. Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden. s Koder Med koderna kan du förhindra otillåten användning av telefonen Nokia Corporation. All rights reserved. 13 Allmän information Allmän information Grundinställningen för säkerhetskoden är För att undvika att obehöriga personer använder telefonen ändrar du koden på menyn Inställningar, se Ändring av lösenord (meny 6-8-2) på sidan 81. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. PIN-kod (4 siffror) Grundinställningen för PIN-koden är För att undvika att obehöriga personer använder telefonen ändrar du koden på menyn Inställningar. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. När PIN-kodsbegäran är aktiverat (meny 6-8-1) måste du ange koden varje gång telefonen slås på. s Typografin i handboken Text som visas på telefonens display anges med kursiv stil, t. ex. Ringer upp. Displaymeddelanden som hör till valknapparna skrivs med fet stil, t. ex. Meny. Endast texten utan knappsymbolerna visas i texten. I handboken representeras alla knapptryckningar av symboler som och Nokia Corporation. All rights reserved. 14 Allmän information Säkerhetskod (5 siffror) Strömbrytare Stänger av och slår på telefonen. Valknappar Utför funktionen som anges av texten ovanför dem, t. ex. Välj eller OK. Bläddringsknappar Använd dessa knappar för att bläddra genom namn, telefonnummer och menyer. Tryck på eller en gång i passningsläge för att snabbt komma åt telefonnummer eller undermenyn Mina grupper. Din manual NOKIA THR850

41 Ringer upp och svarar på ett telefonsamtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren. Avslutar eller avvisar ett telefonsamtal eller ett expressamtal. Avslutar också en funktion. Knappa in siffror och tecken. Observera att när du trycker och håller ner röstbrevlåda upp. Används för olika ändamål i olika funktioner. rings din 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 15 Din telefon 1. Din telefon Du kan ringa tre olika typer av samtal med telefonen: Telefonsamtal är som vanliga telefonsamtal. Mer information finns i Telefonsamtal på sidan 28. Expressamtal är walkie talkie-samtal mellan två personer. Mer information finns i Expressamtal på sidan 32. Gruppsamtal är walkie talkie-samtal mellan flera gruppmedlemmar. Mer information finns i Gruppsamtal på sidan 34. Om du vill ha mer information och uppgifter om tillgänglighet för dessa samtalstyper kontaktar du din nätoperatör. s Använda PTT (Push-To-Talk) Du kan ringa och ta emot en- och tvåvägssamtal med telefonen. Under ett envägssamtal kan bara en person tala åt gången och den som talar måste hålla ned PTT. Under ett tvåvägssamtal behövs inte PTT och du kan tala som i en vanlig telefonkonversation. När du ska tala under ett envägssamtal håller du ned PTT. Du kan börja tala efter att du hör en kort ton och (överföring) visas i displayen. Expressamtal och gruppsamtal är envägssamtal. Telefonsamtal är vanligtvis tvåvägssamtal, men du kan också använda telefonen för att ringa och ta emot envägssamtal. Mer information finns i Telefonsamtalpå sidan Nokia Corporation. All rights reserved. 16 Din telefon s Typer av samtal Telefonen har en högvolymshögtalare för handsfree-användning. När du använder högtalaren kan du lyssna och tala i telefonen från ett kort avstånd. Använd knappen för att slå på eller stänga av högtalaren. Viktigt! När du använder högtalaren ska du inte hålla telefonen i närheten av örat eftersom volymen kan vara mycket hög. När du använder hörsnäckan ska du hålla telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln. När du använder högtalaren håller du telefonen ca 10 cm från munnen med antennen riktad uppåt och riktad från ansiktet och ögonen. s Använda aktiveringsknappen för högtalaren Du kan använda för att slå på eller stänga av telefonens högtalare eller både högtalaren och hörsnäckan. När du vill slå på eller stänga av högtalaren trycker du på. Om du vill slå på eller stänga av både högtalaren och hörsnäckan håller du ned. Om du ringer eller tar emot ett telefonsamtal medan hörsnäckan inte används, slås den på när samtalet kopplas. När högtalaren är påslagen visas och en röd lampa blinkar högst upp på telefonen. för att slå på Obs: Om du har stängt av både högtalaren och hörsnäckan, tryck och håll ned högtalaren i stället för att snabbt trycka ned knappen Nokia Corporation. All rights reserved. 17 Din telefon s Högtalare Volymknappen justerar ljudstyrkan i aktiv högtalare, antingen hörsnäckan eller högtalaren. Tryck på knappens översida när du vill öka volymen och på knappens undersida om du vill sänka volymen. s Använda valknapparna Valknapparnas funktioner beror på vilken anvisningstext som visas ovanför knapparna. När texten Meny visas ovanför knappen kommer du exempelvis till menyfunktionerna. Och om du trycker på under texten Namn kommer du åt telefonboksfunktionerna. Valknapparna betecknas med tillhörande anvisningstext i fetstil. s Displayindikatorer Displayindikatorer ger information om telefonens aktuella arbetsläge. Passningsläge När telefonen är på och klar för användning visas passningsdisplayen med följande indikatorer: xxxxxx Anger vilket nät du för närvarande använder. Om gruppsamtal är aktiverat och du har ställt in en samtalsgrupp som vald grupp, visas gruppens namn under namnet på aktuellt nät Nokia Corporation. All rights reserved. 18 Din telefon s Använda volymknappen Indikatorn för signalstyrka ersätts med när dataanslutningen är inställd på Alltid online. Se Ställa in telefonen för en WAP-tjänst på sidan 95. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet. Lista över övriga indikatorer i passningsläge Följande symboler kan också visas när telefonen är i passningsläge: Högtalaren används. Se Använda aktiveringsknappen för högtalaren på sidan 17. Högtalaren används inte. Se Använda aktiveringsknappen för högtalaren på sidan 17. Du har fått ett eller flera textmeddelanden. Se Läsa och visa textmeddelanden på sidan 65. Du har fått ett eller flera statusmeddelanden. Se Läsa statusmeddelanden på sidan 55. Telefonens högtalare och ringtoner är avstängda. Knapparna på telefonen är låsta. Se Låsa eller låsa upp knapparna på sidan 26. Alarmklockan är inställd. Se Alarmklocka (meny 6-1) på sidan 75. En fjärranslutning har upprättats. ersätts med vid inkommande eller utgående samtal under anslutningen och dataöverföringar avbryts. Se Datakommunikation på sidan 105. En uppgift är aktiv i uppgiftsloggen. Se Aktiv arbetsvy på sidan Nokia Corporation. All rights reserved. 19 Din telefon Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen. Samtalsindikatorer Visas under envägssamtal. Visas under tvåvägssamtal. Anger att telefonen överför ett samtal och att det är din tur att tala under ett envägssamtal. Anger att telefonen tar emot ett envägssamtal. Visas under ett envägssamtal när någon av parterna talar. Visas under ett expressamtal när någon av parterna talar. Visas under ett samtal med din valda grupp när ingen talar. Din manual NOKIA THR850

42 Visas när ingen talar under ett samtal med en grupp som du följer. s Använda menyn Du kommer åt många av telefonens funktioner via telefonens meny. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se texten bläddrar du till önskad funktion och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på Tillbaka Nokia Corporation. All rights reserved. 20 Din telefon Gruppsamtalsfunktionen är aktiverad och att du har valt en grupp som huvudgrupp för kommunikation och/eller definierat en grupp eller flera grupper som du vill följa. Se Starta gruppkommunikation på sidan När du vill öppna menyfunktionen trycker du på Meny. Gå med huvudmeny, t. ex. Inställningar. Tryck på Välj för att öppna menyn. 2. Om menyn har undermenyer bläddrar du till önskad undermeny med för att öppna undermenyn (t. ex. Telefoninställningar). eller eller till önskad. Tryck på Välj 3. Om den valda menyn har ytterligare undermenyer upprepar du steg 2. Tryck på Välj för att öppna nästa undermeny (t. ex. Skärmkontrast). 4. Gå med eller till önskad inställning och bekräfta den. Tips: Du kan gå tillbaka till föregående meny genom att trycka på Tillbaka eller stänga menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka och hålla ned Tillbaka. Du kan alltid stänga menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka på. Välja menyfunktioner med genvägsnummer De olika delarna i menyerna (menyer, undermenyer och inställningar) är numrerade och kan snabbt nås med ett genvägsnummer. Genvägarna till menyerna visas i Menyfunktioner. 1. Tryck på Meny. 2. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Om du exempelvis vill justera displayens kontrast, trycker du på Meny, sedan för Inställingar, för Telefoninställningar och för Skärmkontrast Nokia Corporation. All rights reserved. 21 Din telefon Bläddra till menyfunktioner 1. Statusmedd. 1. Sänd status 2. Mottagna 3. Sända 4. Mina mappar 5. Radera meddelanden 6. Statusinställningar 2. Meddelanden 1. Skriv 2. Inkorg 3. Utkorg 4. Arkiv 5. Mallar 6. Mina mappar 7. Radera meddelanden 8. Meddelandeinställningar 1. Leveransrapporter 2. Nummer till meddelandecentral 3. Samtalsreg. 1. Missade samtal 2. Mottagna samtal 3. Uppringda nummer 4. Radera samtalslistor 5. Samtalslängd 1. Telefonsamtal 1. Längd på senaste samtal 2. Utgående samtal 3. Inkommande samtal 4. Längd på alla samtal 2. Privata samtal(detta är samma undermenyer som i Telefonsamtal) 3. Nollställ timers 6. Datamätare 7. Timer för dataanslutning 4. Samtalsgr. 1. Mina grupper 2. Vald grupp 3. Skannade grupper 4. Gruppsamtal 5. Profiler 1. Normal 1. Aktivera 2. Anpassa 1. Ringsignalfunktion 2. Ringsignalton 3. Rington för PTT-samtal 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 22 Din telefon Menyfunktioner 4. Ringsignalvolym 5. Ton för meddelande 6. Ton för statusmeddelande 7. Volym för knapptoner 8. Varningstoner 9. Högtalare 10.Ring för 2. Ljudlös 1. Aktivera 2. Anpassa Detta är samma undermenyer som i Normal 11. Ändra namn 3. Möte (detta är samma undermenyer som i Ljudlös) 4. Utomhus (detta är samma undermenyer som i Ljudlös) 5. Sökare (detta är samma undermenyer som i Ljudlös) 6. Inställningar 1. Alarmklocka 2. Klocka 1. Visa klockan/ Göm klockan 2. Ställ in tid 3. Tidsformat 3. Samtalsinställningar 1. Svarsknapp 2. Summering efter samtal 3. Prioritetsanropsknapp 0 4. Telefoninställningar 1. Språk 2. Välkomsthälsning 3. Skärmkontrast 5. Kommunikationsinställningar 1. Lyssna på röstmeddelanden 2. Röstbrevlådenummer 6. Tillbehörsinställningar 1. Headset 1. Tillbehörsprofil 2. Autosvar 2. Handsfree 1. Tillbehörsprofil 2. Autosvar 3. Belysning 7. Inställning för uppringning 1. Aktiv kopplingspunkt 2. Ändra aktiv kopplingspunkt 1. Alias för koppl. punkten 2. Kopplingspunkt 8. Säkerhetsinställningar Nokia Corporation. All rights reserved. Din telefon 1. PIN-kodkontroll 2. Ändring av lösenord 1. Ändra säkerhetskod 2. Ändra PIN-kod 9. Grundinställ telefonen 7. Spel 1. Spel 1. Snake II 2. Pairs II 3. Space Impact 4. Bumper 2. Inställningar 1. Spelljud 2. Spelbelysning 8. Kalkylator 9. Kalender 10.Uppgiftslogg 1. Starta om 2. Lägg till ny 3. Sök 4. Ändra 5. Radera 6. Historia 11.Att göra 12.Tjänster 1. Till Startsida 2. Bokmärken 3. Tjänsteinkorg 4. Inställningar 1. Aktiva inställn. för tjänst 2. Ändra aktiva inställningar för tjänst 3. Inställningar för utseende 4. Inställningar för nerladdning 5. Godkännandecertifikat 6. Inställningar för tjänsteinkorg 5. Gå till adress 6. Töm cache 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 24 Din telefon s Installera batteriet 1. Sätt i batteriet på telefonens baksida så att batteriets och telefonens elkontakter vidrör varandra. 2. Placera det borttagbara bakstyckets båda hakar i motsvarande skåror på telefonen. Skjut tillbaka bakstycket på telefonen så att det låses på plats. s Ladda batteriet 1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida. 2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteriindikatorn börjar nu stiga. Texten Laddar visas en kort stund om telefonen är påslagen. Du kan använda telefonen medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas. 3. Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorn står stilla, och texten Batteriet laddat visas hastigt om telefonen är påslagen Nokia Corporation. All rights reserved. 25 Komma igång 2. Komma igång s Ta ur batteriet Om du vill ta ur batteriet trycker du på spärren högst upp på bakstycket och drar och lyfter bort det. Lyft sedan ur batteriet. s Slå på och stänga av telefonen 1. Tryck och håll ned för att slå på och stänga av telefonen. 2. Om du uppmanas att ange en PIN-kod skriver du in din fyrsiffriga PIN-kod (visas som ****) och trycker på OK. 3. Om du uppmanas att ange en säkerhetskod, skriver du in den femsiffriga säkerhetskoden (visas som *****) och trycker på OK. Mer information om koderna finns i Koder på sidan 13. Din manual NOKIA THR850

43 Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara. Tips för effektiv användning: Om telefonen har en utdragbar antenn, dra ut den helt. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. s Låsa eller låsa upp knapparna Om du vill låsa knapparna trycker du på Meny och sedan knapparna trycker du på Lås upp och sedan snabbt på. (inom 2 sekunder). När du vill låsa upp 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 26 Komma igång Om Laddar ej visas har laddningen avbrutits. Vänta ett tag, koppla ur laddaren, sätt i den och försök igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare. Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer) Nokia Corporation. All rights reserved. 27 Komma igång Du kan svara på ett telefonsamtal, gruppsamtal eller expressamtal när knapplåset är på. När samtalet avslutas låses knapparna automatiskt. Telefonsamtal är som vanliga telefonsamtal. De kan göras till TETRA-nät och vanliga allmänna telefonnät. Telefonsamtal är vanligtvis tvåvägssamtal, men du kan även använda telefonen för att ringa och ta emot envägssamtal i fall den andra partens terminal inte kan ringa eller ta emot tvåvägssamtal. Obs: Om det kommer ett expressamtal när högtalaren är avstängd får du samtalet som ett vanligt samtal (telefonen avger en signal). Då kan du inte missa samtalet. Använd PTT när du talar under ett envägssamtal. En- och tvävägssamtal har olika ringsignaltoner. Du kan ändra tonerna på menyn Profiler. Tvåvägssamtal är en nättjänst. Din nätoperatör kan ge mer information. s Ringa ett telefonsamtal 1. Knappa in riktnummer och telefonnummer. För TETRA-nummer behövs inga riktnummer. 2. Tryck på. 3. Bläddra till någon av följande nummertyper: Privat om numret är ett TETRA-nätnummer Telefon om numret är ett vanligt telefonnummer Jobb, ankn. om numret är en anknytning. Om du vill ha mer information om nummertyper kontaktar du din nätoperatör. 4. Tryck på när du vill ringa upp Nokia Corporation. All rights reserved. 28 Telefonsamtal 3. Telefonsamtal Om samtalet ändras till ett envägssamtal visas texten Använd PTT när du talar i displayen. Tryck och håll ned PTT för att tala under ett envägssamtal. Tips: Du kan ringa ett telefonsamtal även under ett expressamtal eller ett gruppsamtal. När du har tryckt på för att ringa ett samtal, kopplas det andra samtalet bort. Mer information om hur du ringer ett telefonsamtal med hjälp av telefonboken finns i Hämta ett namn och telefonnummer på sidan 48. Ringa till ett förkortat TETRA-nummer Om du vill ringa upp ett förkortat TETRA-nummer trycker du på, skriver in numret och trycker på. Om du vill ha mer information om förkortade TETRA-nummer kontaktar du din nätoperatör. Internationella samtal 1. Tryck på koden). 3. Tryck på. två gånger för att få fram det internationella prefixet (+ ersätter den internationella 2. Knappa in landsnummer, riktnummer och telefonnummer Nokia Corporation. All rights reserved. 29 Telefonsamtal Om en röd lampa blinkar högst upp på telefonen används högtalaren. Du kan slå på eller stänga av högtalaren genom att trycka på. Mer information finns i Använda aktiveringsknappen för högtalarenpå sidan 17. Nätoperatören tillhandahåller olika funktioner som du kan använda under tvåvägssamtal. Genom att trycka på Val under ett tvåvägssamtal får du tillgång till följande alternativ: Sänd DTMF Medför att du kan knappa in och sända DTMF-toner, t. ex. lösenord eller bankkontonummer Telefonbok gör att du kan komma åt telefonboken. Meny öppnar menyn. Mikrofon av eller Mikrofon på stänger av eller slår på telefonens mikrofon. Avsluta avslutar samtalet. s Svara på ett telefonsamtal När du hör en rington trycker du på. Om en röd lampa blinkar högst upp på telefonen används högtalaren. När du vill slå på eller stänga av högtalaren trycker du på. Om samtalet är ett envägssamtal kan du också svara genom att trycka och hålla ned PTT. under ett envägssamtal. visas Stänga av ringsignalen Tryck på Ljudlös eller Val om du vill stänga av ringsignalen. Genom att trycka på Val får du tillgång till följande alternativ: Svara och Svara ej Nokia Corporation. All rights reserved. 30 Telefonsamtal Alternativ under pågående samtal När du vill avvisa ett inkommande samtal och sända en upptagetton till den som ringer, trycker du på eller Avvisa Nokia Corporation. All rights reserved. 31 Telefonsamtal Avvisa ett telefonsamtal Expressamtal är direkta envägssamtal mellan två personer. Kopplingen görs utan att mottagaren svarar. Du kan ringa expressamtal till TETRA-nätnummer. Om du får ett expressamtal när du inte använder högtalaren får du en signal av telefonen först efter att du har svarat på samtalet. Expressamtal är en nättjänst. Din nätoperatör kan ge mer information. s Ringa ett expressamtal 1. Knappa in ett TETRA-nummer. 2. Tryck och håll ned PTT efter att du hör en kort ton och 3. Släpp PTT för att lyssna på den andra parten. (överföring) visas i displayen. (mottagning) visas när du tar emot ett samtal. Om en röd lampa blinkar högst upp på telefonen används högtalaren. Du kan slå på eller stänga av högtalaren genom att trycka på. Mer information finns i Använda aktiveringsknappen för högtalarenpå sidan 17. Om Samtalstyp ändrad visas, ändras samtalet till ett envägssamtal. Din manual NOKIA THR850

44 Du måste vänta tills den andra parten har svarat innan du kan börja tala. Mer information om hur du ringer ett expressamtal med hjälp av telefonboken finns i Ringa ett gruppsamtal med hjälp av telefonboken på sidan Nokia Corporation. All rights reserved. 32 Expressamtal 4. Expressamtal När ett expressamtal avslutas, visas den andra partens namn och nummer i displayen en stund till medan samtalsindikatorn ändras till. Du kan ringa upp numret igen genom att trycka och hålla ned PTT medan visas. Du kan också ringa upp numret genom att trycka på. Ringa ett expressamtal till ett förkortat TETRAnummer Om du vill ringa upp ett förkortat TETRA-nummer trycker du på, skriver in numret och trycker på PTT. Om du vill ha mer information om förkortade TETRA-nummer kontaktar du din nätoperatör. s Ta emot ett expressamtal När du får ett expressamtal visas namnet (om det är lagrat i telefonboken) och numret till den som ringer, och visas. Tips: Du kan använda menyn och telefonboken när du lyssnar på ett expressamtal. Svara på ett expressamtal Tryck och håll ned PTT efter att du hör en kort ton och visas i displayen. Avvisa ett expressamtal Om du vill avvisa ett samtal trycker du på Nokia Corporation. All rights reserved. 33 Expressamtal Använda ett nummer på nytt s Om gruppsamtal Gruppsamtal är direkta envägssamtal inom en samtalsgrupp.. Liksom med expressamtal kopplas parterna utan att mottagaren svarar. Du kan välja en samtalsgrupp som huvudgrupp för din kommunikation och andra samtalsgrupper vars samtal du vill följa. Du får samtal från din valda grupp även om du är engagerad i ett samtal med en grupp som du följer. Du kan följa samtal i flera olika samtalsgrupper. De grupper du följer har olika prioritet och en grupp med hög prioritet kan gå förbi ett samtal som du har med en annan grupp. Du kan komma åt de samtalsgrupper som är lagrade i telefonens minne via menyn Samtalsgr. eller telefonboken. Gruppsamtal är en nättjänst. Din nätoperatör kan ge mer information. Broadcast-samtal Broadcast-samtal är som gruppsamtal. De används exempelvis för att sända meddelanden till flera samtalsgrupper. Du kan få broadcast-saamtal även om gruppsamtalsfunktionen är avstängd. Broadcast-samtal kan också gå förbi pågående gruppsamtal. Du kan svara på broadcast-samtal men du kan inte starta dem Nokia Corporation. All rights reserved. 34 Gruppsamtal 5. Gruppsamtal Denna meny innehåller de samtalsgrupper som du har lagrat i telefonens minne. Du kan välja en huvudgrupp för din kommunikation och grupper som du vill följa, och även ringa upp dessa samtalsgrupper. Samtalsgrupper kan tas bort och läggas till i telefonens minne av nätoperatören. När grupper läggs till eller flyttas visas ett informationsmeddelande (t. ex. 2 nya samtalsgrupper) och du kan visa ändringarna genom att trycka på Visa. Starta gruppkommunikation 1. Aktivera gruppsamtal. Se Slå på eller stänga av gruppsamtal nedan. 2. Välj en huvudgrupp för kommunikation och de grupper du vill följa. Se Ställa in en grupp som vald grupp och Välja grupper som ska följas nedan. visas när gruppsamtalsfunktionen är aktiverad och du har valt en huvudgrupp för kommunikation och/eller definierat en grupp eller flera grupper som du vill följa. Du kan ringa eller ta emot samtal från de grupper som är hörbara. Hörbara grupper identifieras med på undermenyn Mina grupper. Slå på eller stänga av gruppsamtal 1. Tryck på Meny, bläddra till Samtalsgr. och tryck på Välj. 2. Bläddra till Gruppsamtal och tryck på Välj. 3. När du vill aktivera gruppsamtal bläddrar du till På och trycker på OK. När du vill stänga av gruppsamtal bläddrar du till Av och trycker på OK. Ställa in en grupp som vald grupp 1. Tryck på Meny, bläddra till Samtalsgr. och tryck på Välj Nokia Corporation. All rights reserved. 35 Gruppsamtal s Samtalsgrupper (Meny 4) 3. För att välja en grupp bläddrar du till gruppen och trycker på Välj. Om du ångrar dig väljer du Ingen grupp eller väljer en annan grupp. När din valda grupp är klar för kommunikation visas gruppens namn i passningsdisplayen. Välja grupper som ska följas 1. Tryck på Meny, bläddra till Samtalsgr. och tryck på Välj. 2. Bläddra till Skannade grupper och tryck på Välj. 3. Bläddra till önskad grupp och tryck på Markera om du vill följa den eller Avmärk om du ångrar dig. Mina grupper Undermenyn Mina grupper på menyn Samtalsgr. innehåller dina valda samtalsgrupper och de grupper som du har valt att följa. Du kan göra följande: Kontrollera att din egen grupp och de grupper du följer är hörbara. Hörbara grupper anges med och grupper som inte är hörbara anges med. Ändra din valda grupp eller grupper som du följer. Ringa ett gruppsamtal till grupperna som visas på denna meny. Så här visar och ändrar du Mina grupper: 1. Tryck på Meny, bläddra till Samtalsgr. och tryck på Välj. 2. Bläddra till Mina grupper och tryck på Välj. 3. Bläddra till önskad grupp och tryck på Val för att visa dess inställningar Nokia Corporation. All rights reserved. 36 Gruppsamtal 2. Bläddra till Vald grupp och tryck på Välj. Eller Om du vill ställa in gruppen som din valda grupp, bläddrar du till Vald och trycker på Markera. Om du ångrar dig trycker du på Avmärk. Obs: Om du ändrar din valda grupp kan du inte ta emot samtal från den grupp som brukade vara din valda grupp, såvida du inte tar med den bland grupperna som du följer. s Ta emot ett gruppsamtal Du kan ta emot gruppsamtal från din valda samtalsgrupp och från de grupper du följer. När du tar emot ett gruppsamtal, visas namnet på gruppen och namnet eller numret på den som ringer och (mottagning) visas i passningsdisplayen. När ingen talar under ett gruppsamtal visas om samtalet kommer från din valda grupp eller om samtalet kommer från en grupp som du följer. Tips: Du kan använda menyfunktionerna och telefonboken när du lyssnar på ett gruppsamtal. Svara på ett gruppsamtal Tryck och håll ned PTT medan gruppens namn visas. Din manual NOKIA THR850

45 Om samtalssymbolen har ändrats till startas ett nytt samtal till gruppen. eller har samtalet avbrutits och om du trycker på PTT 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 37 Gruppsamtal 4. Om du vill ta med gruppen bland de grupper du följer, bläddrar du till Skannad och trycker på Markera. Om du ångrar dig trycker du på Avmärk. Tips: Du kan också svara på ett gruppsamtal när du använder menyn. s Ringa ett gruppsamtal Ringa ett gruppsamtal till din valda grupp Tryck och håll ned PTT när namnet på din valda grupp visas i passningsdisplayen. Du kan börja tala efter att du hör en kort ton och visas i displayen. Ringa ett samtal till en grupp som du följer Du kan ringa ett nytt samtal till en grupp som du följer efter att konversationen är slut genom att trycka och hålla ned PTT medan gruppens namn och fortfarande visas i displayen. Du kan också ringa grupper som du följer med användning av menyn Samtalsgr. eller telefonboken. Ringa ett gruppsamtal med menyn Samtalsgr. 1. När du har öppnat menyn Samtalsgr. väljer du: Mina grupper om du vill ringa din egen valda grupp eller en grupp som du följer Vald grupp för att ringa vald grupp Skannade grupper för att ringa en grupp som du följer 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 38 Gruppsamtal Du kan vänta på din tur att tala under ett gruppsamtal genom att hålla ned PTT. En köton hörs och texten I kö visas medan du väntar. Du kan börja tala efter att du hör en kort ton och visas i displayen. Ringa ett gruppsamtal med hjälp av telefonboken Du kan ringa din valda grupp och grupper som du följer med hjälp av telefonboken. 1. Tryck på Namn, bläddra till Samt.grupper och tryck på Välj. 2. Bläddra till önskad samtalsgrupp. Du kan också söka efter gruppen genom att skriva in det första eller flera av de första tecknen i gruppnamnet. 3. Tryck och håll ned PTT för att ringa upp. Tips: Du kan snabbt visa grupperna som är lagrade på undermenyn Mina grupper genom att trycka på en gång i passningsläge. Ringa upp samtalsgruppens initiativtagare 1. Tryck på Namn, bläddra till Samt.grupper och tryck på Välj. 2. Bläddra till önskad grupp och tryck på. Du kan också välja gruppen vars initiativtagare du vill ringa med hjälp av menyn Samtalsgr.. Om gruppen vars initiativtagare du ringer inte är din valda grupp eller någon av grupperna som du följer kanske du måste vänta i några sekunder innan samtalet kopplas. Observera att inte alla samtalsgrupper har en initiativtagare. Om texten Använd PTT när du talar visas, har samtalet ändrats till ett envägssamtal och du måste trycka och hålla ned PTT när du talar Nokia Corporation. All rights reserved. 39 Gruppsamtal 2. Bläddra till önskad grupp och tryck och håll ned PTT för att ringa upp. s Ringa upp senast slagna nummer De 10 senaste numren som du har ringt eller försökt ringa sparas i telefonens minne. Så här ringer du dessa nummer: 1. Tryck en gång på telefonnummer. 2. Använd eller när telefonen är i passningsläge för att få upp listan över senast slagna för att komma till det önskade numret eller namnet. 3. För att ringa ett samtal trycker du på. För att ringa ett expressamtal trycker du och håller ned PTT. Observera att expressamtal bara kan göras till TETRAnätnummer. s Snabbuppringning Om du har tilldelat ett telefonnummer eller gruppnamn till någon av snabbuppringningsknapparna, kan du ringa upp det numret enligt följande: 1. Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp. 2. Beroende på vilket nummer eller gruppnamn du har tilldelat till knappen kan du göra följande: ringa ett telefonsamtal genom att trycka på ringa ett expressamtal genom att trycka på PTT. Ringa ett gruppsamtal genom att trycka och hålla ned PTT. Observera att du bara kan ringa samtalsgruppen om den är din valda grupp eller om du följer den Nokia Corporation. All rights reserved. 40 Fler samtalsfunktioner 6. Fler samtalsfunktioner Obs: Om du håller ned prioriterat samtal upp. rings ditt röstbrevlådenummer upp. Om du håller ned rings ett 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 41 Fler samtalsfunktioner Du kan skriva in text, t. ex. när du skriver meddelanden, på två olika sätt. Du kan använda den metod som är mest vanlig med mobiltelefoner eller en annan metod som kallas för automatisk textigenkänning. När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med och normal textinmatning med högst upp till vänster i displayen. Skiftläget anges med Abc, abc eller ABC bredvid textinmatningsindikatorn och du kan ändra skiftläge genom att trycka på. Sifferläget anges med 123 och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka och hålla ner. s Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning Tryck på Val när du skriver in text och välj Ordlista. När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan. När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du Ordlista av. Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på eller trycka och hålla ner Val. s Använda automatisk textigenkänning Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Automatisk textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i Nokia Corporation. All rights reserved. 42 Skriva text 7. Skriva text 1. Börja skriva ett ord med knapparna till Ordet ändras efter varje knapptryckning.. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Om du exempelvis vill skriva Nokia med den engelska ordlistan, trycker du på en gång på för N, en gång på för o, en gång på för k, en gång på för i och en gång på för a: Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du och håller ner respektive nummerknapp. Mer information finns i Tips när du skriver text på sidan 44. Din manual NOKIA THR850

46 2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på eller lägga till ett mellanrum med. Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande: Tryck upprepade gånger på Tryck på Val och välj Ordförslag. Om tecknet? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på Stava, skriver in ordet (med normal textinamtning) och trycker på Spara. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste. 3. Börja skriva nästa ord. tills ordet visas och bekräfta sedan det Nokia Corporation. All rights reserved. 43 Skriva text Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på ordet och godkänn det genom att trycka på eller.. Skriv den sista delen av s Använda normal textinmatning Tryck på en nummerknapp, till, upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn Språk, se Språk (meny 6-4-1) på sidan 78. Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du och håller ner respektive nummerknapp. Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på eller (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven. De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen Mer information finns i Tips när du skriver text på sidan 44.. s Tips när du skriver text Du kan också använda följande knappar när du skriver text: Tryck på Tryck på om du vill skriva ett mellanslag. eller när du vill flytta markören till höger respektive vänster. Tryck på Radera för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner Radera om du vill radera tecken snabbare Nokia Corporation. All rights reserved. 44 Skriva text Skriva sammansatta ord Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på håller ner under normal textinamtning eller trycker och under automatisk textigenkänning, eller trycker på Val och väljer Infoga symbol.,, eller och trycker på för att Bläddra igenom listan över tecken och tryck på Infoga för att välja ett tecken. Om du vill bläddra snabbare trycker du på välja ett tecken. Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på Val och väljer Infoga nummer. Knappa in numret och tryck på OK. För att infoga ett namn eller ett telefonnummer genom att söka efter det i telefonboken trycker du på Val och väljer Infoga namn eller Infoga nummer. Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på Val och väljer Infoga ord. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på Spara. Ordet läggs också till i ordlistan Nokia Corporation. All rights reserved. 45 Skriva text Du kan använda telefonen som en kontakthanterare, eftersom du kan lagra flera telefonnummer och annan text, t.ex. e-postadress, gatuadress eller en kommentar, under ett namn i telefonboken. Du kan visa de samtalsgrupper som är lagrade i telefonens minne och ringa dina valda grupper och de grupper du följer med hjälp av telefonboken. Du öppnar telefonboken genom att trycka på Namn medan telefonen är i passningsläge. Ett snabbt sätt att gå till listan med lagrade namn och nummer är att trycka på när telefonen är i passningsläge. När du vill visa listan över samtalsgrupper trycker du på Namn när telefonen är i passningsläge och väljer Samtalsgr.. s Spara namn och nummer i telefonboken Du kan lagra minst 255 namn (som består av 20 tecken vardera) och telefonnummer i telefonboken och upp till 5 nummer och 2 textkommentarer under ett namn. Du kan lagra fler än 255 namn och nummer om telefonen har tillräckligt med minne tillgängligt för detta. Storleken på det tillgängliga minnet beror på hur mycket data (t. ex. textmeddelanden och kalenderposter) som är lagrade i telefonens minne. Varje nummer måste tilldelas en nummertyp som lagras i telefonboken. Det första numret som sparas under ett namn anges automatiskt som namnets standardnummer. När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal eller sända ett meddelande, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer. Standardnumret visas med en ruta runt nummertypssymbolen (t. ex. ) Nokia Corporation. All rights reserved. 46 Telefonbok 8. Telefonbok Så här lagrar du namn och nummer: 1. Tryck på Namn, bläddra till Lägg till namn och tryck på Välj. 2. Knappa in namnet. Mer information finns i Skriva text på sidan Tryck på OK. 4. Knappa in riktnummer och telefonnummer och tryck på OK. 5. Bläddra till någon av följande nummertyper: Privat om numret är ett TETRA-nummer som inte är ett förkortat TETRA-nummer. Kortnummer om numret är ett förkortat TETRA-nummer. Telefon om numret är ett vanligt telefonnummer Jobb, ankn. om numret är en anknytning. 6. Tryck på Välj. Tips: Snabbspara. Knappa in telefonnumret i passningsläge, tryck på Val och välj Spara. Skriv sedan in namnet och tryck på OK. Bläddra slutligen till rätt nummer och tryck på Välj. Lägga till nummer och textuppgifter i ett lagrat namn 1. Öppna till exempel namnlistan genom att trycka på eller. 2. Bläddra till namnet till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textuppgift och tryck på Detaljer. 3. Tryck på Val och bläddra till Lägg till nr eller Lägg till text och tryck på Välj Nokia Corporation. All rights reserved. 47 Telefonbok Obs: Du kan ringa upp ett lagrat nummer om det har tilldelats rätt nummertyp. 5. Skriv numret eller texten och tryck på OK för att spara det. 6. Tryck på Val (och upprepa steg 3-5) om du vill lägga till fler nummer eller textuppgifter till namnet. Tryck på Tillbaka och sedan Avsluta för att stänga telefonboken och återgå till passningsläge. Ändra nummertyp 1. Din manual NOKIA THR850

47 Powered by TCPDF ( När du har öppnat namnlistan bläddrar du till önskat namn och trycker på Detaljer 2. Bläddra till det nummer vars typ du vill ändra och tryck på Val. 3. Bläddra till Ändra typ och tryck på Välj. Ändra standardnummer 1. När du har öppnat namnlistan bläddrar du till önskat namn och trycker på Detaljer. 2. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer och tryck på Val. 3. Bläddra till Sätt som stand. och tryck på Välj. s Hämta ett namn och telefonnummer 1. Tryck på Namn. 2. Bläddra till Sök efter namn och tryck på Välj. 3. Skriv in den första bokstaven eller fler i namnet (tryck på Visa för att visa namnlistan) du söker efter och tryck på Hämta. 4. Tryck på eller tills önskat namn visas Nokia Corporation. All rights reserved. 48 Telefonbok 4. Bläddra till någon av numren eller textuppgifterna och tryck på Välj. Du kan hoppa över detta steg om du vill ringa till namnets standardnummer, vilket anges med en ruta runt symbolen för nummertypen (t. ex. ). 6. När önskat namn är markerat trycker du på för att ringa ett telefonsamtal eller håller ner PTT om du vill ringa ett expressamtal. Observera att expressamtal bara kan göras till TETRAnätnummer. Tips: Ett snabbt sätt att gå till listan med de senast uppringda numren är att trycka på när telefonen är i passningsläge. Under ett samtal: Tryck på Val, välj Telefonbok och sedan Sök efter namn för att söka efter ett namn. s Lista över samtalsgrupper Listan över samtalsgrupper innehåller de samtalsgrupper som du har lagrat i telefonens minne. Öppna listan över samtalsgrupper Tryck på Namn bläddra till Samtalsgr. och tryck på Välj. Så här ringer du ett gruppsamtal från listan över samtalsgrupper: Du kan ringa din valda grupp och grupper som du följer med hjälp av listan över samtalsgrupper. Mer information finns i Ringa ett gruppsamtal med hjälp av telefonboken på sidan 39. Så här ställer du in en samtalsgrupp som vald grupp eller som en grupp du vill följa: När du har öppnat listan över samtalsgrupper, bläddrar du till önskat namn och trycker på Val. Bläddra 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 49 Telefonbok 5. Om flera nummer har lagrats för ett namn kan du visa de olika numren genom att trycka på Detaljer och sedan bläddra till det nummer du vill ringa. Mer information finns i Starta gruppkommunikation på sidan 35. s Ordna telefonboken Ändra namn och telefonnummer 1. Hämta namnet eller numret som du vill ändra och tryck på Detaljer. Tryck sedan på Val. 2. Bläddra till Ändra namn eller Ändra nummer och tryck på Välj. 3. Ändra namnet eller telefonnumret och tryck på OK. Radera namn och telefonnummer 1. Hämta namnet eller numret som du vill radera och tryck på Detaljer. Tryck sedan på Val. 2. Bläddra till Radera och tryck på Välj. Obs: Om du har sparat flera nummer per namn tar alternativet Radera bort namnet, alla nummer och textuppgifter som är sparade under det. Radera alla namn och telefonnummer 1. Tryck på Namn, bläddra till Radera och tryck på Välj. 2. Bläddra till Radera alla och tryck på Välj. 3. Tryck på OK när texten Är du säker? visas, skriv sedan in din säkerhetskod och tryck på OK Nokia Corporation. All rights reserved. 50 Telefonbok sedan till Vald eller Skannad och tryck på Markera. Om du ångrar dig trycker du på Avmärk. Du kan ställa in alla nummerknappar så att de fungerar som snabbuppringningsknappar. För att göra detta måste du koppla ett telefonnummer eller ett gruppnamn till nummerknapparna. Du kan bara ringa ett gruppsamtal med en snabbuppringningsknapp om det är till din valda grupp eller en grupp som du följer. 1. Tryck på Namn, bläddra till Snabbuppringn. och tryck på Välj. 2. Bläddra till önskad snabbuppringningsknapp (2 till 9) och tryck på Tilldela. 3. Tryck på Sök och tryck på Välj. 4. För att koppla ett telefonnummer till knappen väljer du Namn. Om flera nummer har lagrats för namnet, bläddrar du till önskat nummer och trycker på Välj. 5. Om du vill koppla ett gruppnamn till knappen väljer du Samt.grupper, bläddrar till önskad grupp och trycker på Välj. När du har kopplat ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp kan du ringa, visa eller ändra numret eller gruppnamnet eller rensa snabbuppringningsknappen. Se Snabbuppringning på sidan 40. s Samtalsgrupp Du kan ställa in telefonen så att den ringer med en utvald ringsignalton och visar en symbol i displayen när du blir uppringd från ett visst namn och telefonnummer. För att kunna göra detta måste du först ta med namnet och numret i en samtalsgrupp. Sedan definierar du en ringsignalton och en symbol för gruppen Nokia Corporation. All rights reserved. 51 Telefonbok s Koppla ett telefonnummer eller ett gruppnamn till en snabbuppringningsknapp Lägga till namn och telefonnummer i en samtalsgrupp 1. Tryck på Namn, bläddra med eller till Samtalsgrupp, och tryck på Välj. 2. Bläddra till önskad grupp och tryck på Välj. 3. Bläddra till Gruppmedlemmar och tryck på Välj. 4. Tryck på OK när Lägg till namn är markerat, bläddra till önskat namn och tryck på Lägg till. 5. Om det finns mer än ett nummer under namnet bläddrar du fram till det nummer du vill lägga till i gruppen och trycker sedan på OK. Tips: Du kan även lägga till ett nytt namn i en samtalsgrupp genom att hämta det från telefonboken. Vid önskat nummer trycker du först på Detaljer och sedan på Val. Bläddra till Samtalsgrupp och tryck på Välj. Bläddra till önskad grupp och tryck på Välj. Ställa in ringsignalton och grafik för en samtalsgrupp och byta namn på en samtalsgrupp 1. Tryck på Namn, bläddra till Samtalsgrupp och tryck på Välj. 2. Bläddra till en av samtalsgrupperna och tryck på Välj. 3. Bläddra till en av följande inställningar och tryck på Välj. Gruppnamn. Om du vill byta namn på gruppen skriver du ett nytt namn och trycker på OK Nokia Corporation. Din manual NOKIA THR850

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok 9353893 1. utgåva

Användarhandbok 9353893 1. utgåva Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353893 1. utgåva KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV

Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 1100 9310114 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten Rh-18 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Läs mer

Din manual NOKIA 5210

Din manual NOKIA 5210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5210. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5210 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Utgåva 3

Användarhandbok Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354252 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV Användarhandbok 9355151 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPM-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. En kopia

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok för Nokia 6800 9355271

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7270 9231626 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-8 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Användarhandbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Användarhandbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Användarhandbok 9351310 Utgåva 3 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6610i. 9230888 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6610i. 9230888 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6610i 9230888 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-37 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2100. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 2100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Din manual NOKIA 8210

Din manual NOKIA 8210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 8210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA 6110

Din manual NOKIA 6110 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA 3120

Din manual NOKIA 3120 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3120. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3120 instruktionsbok (information,

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7250i Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7250i Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok för Nokia 7250i 9356312

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7200 9311088 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-23 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6060. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6060 instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok

Nokia 1600 Användarhandbok Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV Användarhandbok 9362075 Upplaga 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok. 9239922 Utgåva2

Nokia 1600 Användarhandbok. 9239922 Utgåva2 Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer