Fikarasten kan bli en plåga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fikarasten kan bli en plåga"

Transkript

1 Det är lätt att tro att det numera är problemfritt, ja till och med populärt att vara homo- eller bisexuell i Sverige idag. Men det är inte sant. För trots att mycket har hänt för homo- och bisexuella i Sverige så kränks och diskrimineras fortfarande många dagligen på sin arbetsplats. Fikarasten kan upplevas som en pina och anställningsintervjun som en ren mardröm. Därför bedrivs sedan en tid ett arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning genom Equal- projekten Normgivande mångfald och Homo- och bisexuella i omsorgen. Projekten delfinansieras av EU och är inriktade på Försvarsmakten, polisen, Svenska kyrkan, äldreomsorg och förskola. Tillsammans arbetar forskare, fackligt aktiva, arbetsgivare och intresseorganisationer för att vidga synen på mångfald inom dessa yrkeskulturer. Bland annat tar vi fram utbildningsmaterial, genomför utbildningar och anordnar seminarier. På konferensen Homo, bi och hetero på jobbet kommer vi idag att presentera forskning från Arbetslivsinstitutet och Karlstads universitet. Arbetslivsinstitutet har genomfört den största undersökningen någonsin om homo- och bisexualitet inom svenskt arbetsliv. Samtidigt har Karlstads universitet genomfört en kvalitativ studie med samma inriktning. Resultaten är i många stycken nedslående. Undersökningarna visar att normer som gör att heterosexualitet uppfattas som det enda självklara och normala hålls vid liv både genom organisationsstrukturer men också genom de vardagliga relationerna arbetskamrater emellan. Det innebär att alla som inte lever i enlighet med den normen riskerar att osynliggöras eller ifrågasättas och diskrimineras. Enligt Arbetslivsinstitutets undersökning Arbetsvillkor och utsatthet, definierar sig mellan 91 och 95 procent av alla anställda inom Svenska kyrkan, äldreomsorgen, förskolan, Försvarsmakten och polisen som heterosexuella. Det innebär att ett stort antal förskollärare, barnskötare, äldreomsorgspersonal, poliser, kyrkoanställda och försvarsanställda är homoeller bisexuella. Arbetsrapporten Homosexuellas villkor i arbetslivet från Karlstads universitet visar att många chefer, personalansvariga, fackföreningsrepresentanter och andra representanter för de verksamheter som ingått i studien inte uppmärksammar att den egna verksamheten så starkt präglas av heterosexuella normer och värderingar. Därför kan de inte heller se att de människor som faller utanför normen riskerar att stängas ute. Många av dem som deltagit i diskussionerna menar att detta är ett problem som inte existerar, att det kanske var så förr, men inte idag. Samtidigt visar dessa nya undersökningar det motsatta. Det finns otaliga berättelser om dåliga erfarenheter i det dagliga arbetet på olika nivåer. Homosexuella känner sig förhindrade att göra karriär, oroar sig för att inte få de vitsord de har förtjänat, får inte utföra vissa arbetsuppgifter eller utsätts för stark press under anställningsintervjuer. Vissa får utstå påhopp och missriktade skämt inte bara från arbetskamrater, utan också från tredje part, det vill säga vårdtagare, kunder eller församlingsbor. Språket stänger ute Även språket skapar gränser. Chefer och personalansvariga som deltagit i undersökningarna talar exempelvis om sexuella avvikelser och sexuellt avvikande utan att vara medvetna om det kränkande i sådana uttryckssätt.

2 På olika arbetsplatser finns också olika grader av sexualiserade jargonger. Det kan exempelvis handla om förlöjligande av icke-heterosexuella. Genom glåpord och sarkasmer görs gränser tydliga för vad som anses vara det rätta sättet att leva. Glåporden behöver inte vara riktade till någon enskild person utan fungerar som en bekräftelse på att man tror att alla är heterosexuella eftersom det är normalt. För den homo- eller bisexuelle kan sådana jargonger göra det mycket svårt att vara öppen. Enligt undersökningarna är det stora skillnader mellan de olika organisationerna när det gäller förekomst av sådana förlöjligande uttalanden. Inom Svenska kyrkan uppger 7 procent av kvinnorna och drygt var tionde man att sådant förekommer. Motsvarande andel inom militären och polisen är 17 respektive 22 procent. Inom förskola och äldreomsorg är det 3 procent respektive 7 procent som upplevt förlöjligande uttalanden. Fikarasten kan bli en plåga Många medarbetare och chefer tar för givet att alla anställda lever eller skulle vilja leva i heterosexuella relationer. Fikaraster blir därför ofta en situation då den heterosexuella relationen bekräftas genom att göras självklar i berättelser om vad man gjort under semestern och helger. Den som lever i en samkönad relation kan då komma att uteslutas eftersom den som lever i en sådan relation inte passar in i mönstret. Undersökningarna visar att den heteronormativa jargongen inte är lika påtaglig inom förskolan som till exempel inom Försvarsmakten och polisen. Men även inom förskolan finns resonemang som exkluderar homo- och bisexuella. Inom den pedagogiska sektorn finns fortfarande många könsstereotypa förståelser av kvinnor och män. Män förväntas bete sig på ett visst sätt och kvinnor på ett annat tillsammans blir det bäst. Det heterosexuella paret blir därmed en norm som inte bara får betydelse för hur personalen antas vara och agera utan blir också normgivande för barnen. I en av undersökningarna har det också visat sig att homo- och bisexuella inom förskola och äldreomsorg sällan är öppna om sin sexuella läggning mot föräldrar och barn, vårdtagare och anhöriga. Hela 93 procent av de homo- och bisexuella kvinnorna och männen inom förskolan var inte öppna mot föräldrar och barn. Inom äldreomsorgen är 96 procent av kvinnorna och 90 procent av männen inte öppna mot vårdtagare och anhöriga. Inom Svenska kyrkan var öppenheten något högre, 85 procent av kvinnorna och 88 procent av männen var inte öppna mot församlingsbor. Inom polisen väljer nio av tio kvinnor och 84 procent av männen att inte vara öppna mot personer man möter i tjänsten, inom Försvarsmakten väljer nio av tio också tystnaden. När det gäller öppenheten bland homo- och bisexuella gentemot sina arbetskamrater ser det lite bättre ut. Där är drygt var fjärde kvinna och var tredje man inom äldreomsorgen öppen med sin sexuella läggning. Inom förskolan är var tredje öppen på arbetsplatsen. I Svenska kyrkan och polisen är något fler öppna; nära två femtedelar av kvinnorna och nära hälften av männen. Inom Försvarsmakten är drygt var tredje man öppen på jobbet. Resultaten stämmer till eftertanke. Det innebär att en stor majoritet av våra homo- och bisexuella arbetskamrater inte upplever denna möjlighet till öppenhet. För många innebär det ett påtvingat utanförskap, ett lidande i det tysta. Forskningen visar att det fortfarande är relativt vanligt med negativa attityder till homo- och bisexuella arbetskamrater. I Arbetslivsinstitutets studie framkommer dock att det är stora skillnader mellan de olika organisationerna som deltar i undersökningen. Mest negativa

3 attityder till homo- och bisexuella finns inom polisen och Försvarsmakten. Exempelvis uppger fyra av tio värnpliktiga att man har befäl och kamrater som skulle föredra att slippa samarbeta med homo- eller bisexuella män. Inom äldreomsorgen och förskolan förekommer negativa attityder mer sällan. För att kunna ifrågasätta den norm som diskriminerar och utestänger den homo- och bisexuella delen av befolkningen, krävs krafttag av många människor på skilda nivåer. Det behövs, menar vi, fortsatt utbildning av det slag som vi börjat med. Villkoren för karriärmöjligheter behöver gås igenom, liksom hur anställningssituationer ser ut och hur anställningsintervjuer utförs. Det behövs också diskussioner om vilken roll vi själva har. Är vi själva med och cementerar bilden av att endast heterosexualitet är självklart? Förstärker vi som anställda, chefer eller fackliga företrädare den här normen? Det krävs en medvetenhet hos alla om olika former av jargonger som exkluderar människor från arbetsgemenskaper. Vi har en stor utmaning framför oss, men vi hoppas och tror att vårt arbete kan bidra till att diskriminering på grund av sexuell läggning försvinner på sikt. Vi uppmanar därför andra organisationer att också ta del i arbetet med att förändra normbildningar som bidrar till diskriminering på grund av sexuell läggning. Arbetsmarknadens parter har inte tidigare tagit frågan på allvar, nu är det dags att ändra på det. Annette Carnhede, förbundsordförande, ST Arthur Thiry, ordförande Riks-EKHO (ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella) Bror Holm, förbundsordförande, Kyrkans Akademikerförbund Carina Bildt, forskare, Arbetslivsinstitutet Christer Sjödin, ordförande, SACO- Försvar Christin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR Erik Haara, ordförande, Värnpliktsrådet Eva-Lis Preisz, förbundsordförande, Lärarförbundet Goldina Smirthwaite, projektassistent, Karlstads universitet Gösta Sandgren, personaldirektör, Försvarsmakten Hans Ytterberg, HomO Håkan Rosenqvist, förbundsordförande, Försvarsförbundet Inger Efraimsson, förbundsordförande, SKTF Inger Ohlsson, generaldirektör, Arbetslivsinstitutet Ivar Eriksson, personalchef, Rikspolisstyrelsen Jan Karlsen, förbundsordförande, Polisförbundet Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet Lena Martinsson, forskare, Göteborgs universitet Per Westberg, enhetschef, Svenska kyrkans Församlingsförbund Sture Nordh, ordförande, TCO Sören Andersson, förbundsordförande, RFSL Ylva Thörn, förbundsordförande, Kommunal Wanja Lundby Wedin, ordförande, LO

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Janne Bromseth & Hanna Wildow

Janne Bromseth & Hanna Wildow Skolors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet Janne Bromseth & Hanna Wildow 1 2 man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok Janne Bromseth & Hanna Wildow 3 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

IntegratIon I arbetslivet

IntegratIon I arbetslivet IntegratIon I arbetslivet Vägledning för företag, myndigheter och organisationer Rådet för Integration i Arbetslivet Öppenhet och likabehandling vägledning för arbetslivet Arbetsliv i förändring Idag har

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer