CYCORE AB ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYCORE AB ÅRSREDOVISNING 1999. www.cycore.com"

Transkript

1 CYCORE AB ÅRSREDOVISNING 1999

2 Styrelsen och verkställande direktören för 1 CYCORE AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll VD har ordet Biografier för nyckelpersoner Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Resultaträkning - moderbolaget Balansräkning - moderbolaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Revisionsberättelse sida

3 CYCORE AB VD har ordet 2 Allmänt om verksamheten Cycore AB är ett privat, svenskt företag med säte i Uppsala som tillhandahåller grafisk programvara för Internet samt för film-, spel-, video- och multimediaindustrin. Företaget grundades år 1996 av den internationella IT-innovatören Jerry Pettersson. Cycores första produkter var banbrytande inom den så kallade specialeffektsnischen och inriktade på efterredigering av film- och videoproduktioner. Cycore har idag två produktlinjer, Cult3D och Cult Effects, samt ytterligare en produktlinje (AllaDessa) under utveckling. Förutom huvudkontoret i Uppsala, fanns Cycore vid årsskiftet etablerat med försäljningskontor i Silicon Valley (San Mateo) och Kanada (Toronto). Koncernen hade vid årsskiftet totalt 76 st medarbetare. Marknad och försäljning Cult3D, utvecklat av Cycore, är en branschledande programvara för animering av objekt i tre dimensioner (3D) 1. Denna fokuserar primärt på e-handel, konstruktions-, distansutbildnings- och spelapplikationer där Cult3D möjliggör att på ett enkelt sätt bygga och exponera virtuella objekt i 3D. Cult3D har inbyggd komprimerings- och animeringsfunktionalitet, vilken möjliggör snabb nedladdning, hög interaktivitet och verklighetstrogna objekt, vilka kan inlemmas i HTML eller pdf-filer 2, och visas med hjälp av en standardbläddrare 3. Cult3D lanserades kommersiellt den 30 mars Åtskilliga företag har sedan dess valt att dra nytta av det mervärde produkten kan ge deras verksamhet. Bland kunderna hittills märks: Lego 4 (www.lego.com/justbuild) Nokia (www.nokia.se/products/data/9110communicator/virtual9110/cult3d.htm) CNN (www.cnn.com/tech/9706/pathfinder/multiplex/gallery/gallerylist.html) Sharp (www.sharp-usa.com/internetviewcam/prodoverview.html) Auto-by-tel (www.autobytel.se) Bosch (www.bosch.se/telecom/908i.html) Många andra företag har upptäckt fördelarna med Cult3D och arbetar för närvarande med att omforma sina hemsidor för att utnyttja de konkurrensfördelar som produkten kan ge dem. 1 Cult3D är branschens första realtidsorienterade, multiplattformsbaserade, tredimensionella grafikmotor 2 Februari pdf är filformatet för Adobe Acrobat 3 T ex Microsoft Explorer eller Netscape Navigator 4 Cycore erkänner alla varumärken som nämns i denna text

4 CYCORE AB 3 Cult3D har erhållit åtskilliga utmärkelser. Bland dem märks en finalplats i "Best of Comdex Internet Award" (november 1998) som placerade Cult3D bland de fyra mest framstående Internetrelaterade programvarorna i världen. I oktober 1999 erhöll Cycore "European IST" priset, vilket delas ut av Europakommissionen, primärt tack vare Cult3D. I och med detta anses Cycore vara ett av Europas 25 mest innovativa teknologiföretag. I april 1999 lanserade Cycore Cult Effects, som är efterföljaren till Final Effects och Studio Effects, vilka båda vunnit utmärkelser för specialeffekter inom film och video. I och med lanseringen av Cult Effects är Cycore fortsatt en av ledarna inom efterredigeringsprogramvara för film- och videoproduktion, ett ledarskap som etablerades när Cycore med de tidigare produkterna skapade industristandard tillsammans med Adobe After Effects 5. Cycores produkter är idag bland de mest uppskattade inom filmindustrin för efterredigering. Cult Effects är en samling specialeffektprogram som fungerar som tillägg till Adobe s branschledande program After Effects. Flaggskeppet bland de 27 effektfiltren, "Cult Effects Paint", ger möjlighet att måla direkt på video- resp filmlager och dessa penselstreck kan dessutom animeras. Förutom karaktärsanimering, animerade signaturer etc är "CE Paint" mycket lämpligt att använda för animerade masker och för att "måla" bort skräp i masker som gjorts med andra verktyg. Förutom Paint innehåller Cult Effects ett antal kreativa, fraktalbaserade distortionsfilter för att simulera alltfrån blixtar, eld och explosioner, till vatten, dimma och olika slags förvrängning av objekt. Paketet innehåller också en mängd mer produktionsorienterade filter för bl a färgkorrektion. CultEffects har vunnit ett flertal utmärkelser där MacAddict "Freakin' Awesome" från november 1999 är en av de senare. I tillägg till redan nämnda produktlinjer utvecklar Cycore en tredje produkt som haft arbetsnamnet Globen (numera AllaDessa). AllaDessa är en ny geografisk 3D lösning för Internet/trådlöst Internet med vars hjälp användaren kan söka efter, sammanställa, presentera och distribuera valfri information med en geografisk framtoning. Utvecklingen fortsätter, och har intensifierats under 1999, med planerad lansering under hösten Sammanfattningsvis är Cycore's övergripande vision att vara global ledare inom grafisk programvara för Internet samt specialeffektteknologi genom att: Ytterligare utveckla, lansera och aggressivt marknadsföra de två existerande produktlinjerna. Kommersialisera AllaDessa-projektet. Paketera och portera företagets teknologier till relevanta hård- och mjukvaruteknologier från externa leverantörer. Skapa nya framgångsrika programvaruprodukter primärt för Internetanvändning, med utgångspunkt från företagets existerande teknologier. 5 Version 3.X eller 4.0

5 CYCORE AB 4 Väsentliga händelser under verksamhetsåret 1999 var året då Cycore tog steget från att vara ett utpräglat utvecklingsbolag till ett komplett mjukvaruföretag med egna försäljnings-, marknadsförings- och produktavdelningar. En mängd aktiviteter har haft till syfte att bygga den nödvändiga infrastrukturen för att bli ett framgångsrikt mjukvaruföretag fokuserat på Internet. Några exempel på steg som tagits är: I mars 1999 genomfördes en företrädesemission om 18 miljoner kronor. Emissionen fulltecknades. Företaget anställde Bengt Starke som Verkställande Direktör fr o m april Företaget lanserade Cult3D 3.0 and Cult Effects 1.0 under våren. Reaktionerna på marknaden var odelat positiva för båda produktlinjerna. Cycore organiserades om i april 1999 med syfte att skapa effektiva enheter i enlighet med marknadens behov. Vid sidan om detta etablerades en ny affärsplan samma månad. Företaget förvärvade i maj bolaget Kasan Electronics Scandinavia AB för att skapa en bas för försäljning och marknadsföring inom Cycore. Samtliga 15 personer som därvid överfördes integrerades i kärnverksamheten. Företaget blev i maj utnämnt till "Årets svenska IT-utmanare" av tidningen Veckans Affärer. Företaget etablerade dotterbolag i USA (Silicon Valley) och Kanada (Halifax, sedermera Toronto) i juli I slutet av år 1999 fanns 17 personer anställda i de nordamerikanska dotterbolagen. Företaget lanserade i juli ett optionsprogram för all personal exklusive de i USA. Ett anpassat optionsprogram kommer under år 2000 att lanseras för de anställda i dotterbolaget i USA. I juli lanserade företaget ytterligare en ny version av Cult3D (4.0). Förutom sedvanliga förbättringar av basteknologin, lanserades då också möjligenheten att lägga till ljud till de objekt som skapats i Cult3D. Företaget upprättade en kontrollbalansräkning i september Hänsyn skall tagas till att en riktad nyemission pågick under perioden och att kapitalet var återställt per den 30 september I september 1999,gjorde Cycore en riktad nyemission på ett belopp motsvarande 41 miljoner kronor till tre nya institutioner: Brummer & Partners, Den Danske Bank and GEM Management. Styrelsen utökades därvid med Stefan Löhr, Brummer & Partners. I oktober 1999,vann Cycore "the European IST Price by the European Commission" mest tack vare sin Cult3D teknologi. Cycore betraktades därvid att tillhöra de 25 mest innovativa teknologiföretagen i Europa. Cult Effects belönades med "the MacAddict Freakin Awesome Award" i november, 1999.

6 CYCORE AB 5 I december slöts ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget 3d.com, med syfte att skapa en ny prisvärd gemensam produkt, Strata3D. Strata är ett välkänt 3D verktyg med fler än användare över hela världen. Hittills har det inte varit möjligt att använda Strata-verktyget och visa slutresultatet på Internet. En integration med Cult3D möjliggör för användarna att arbeta med Strata även på Internet. För Cycore betyder samarbetet att man kommer att attrahera en helt ny, stor målgrupp av användare, som ett komplement till kundgruppen för den redan existerande integrationen med 3D Studio Max. Därutöver kan Cycore nu också, tack vare denna priseffektiva lösning, lättare nå de ickeprofessionella 3D modellerarna (studenter, hobbyverksamma etc). Strata3D kommer att lanseras under våren år En av Cycore's viktigaste leverantörer är Systems in Motion (SIM), ett high-tech företag från Norge med en utsökt polygonreduktionsteknologi. Cycore beslöt i december att göra en försiktig ägarinvestering (1,5 miljoner norska kronor som ett första steg) i SIM för att förvärva en minoritetspost i bolaget. Därutöver har Cycore en option att endera förvärva en större andel, alternativt förvärva bolaget i sin helhet senare under år Det finns flera strategiska skäl till denna investering: - Cycore kan behålla sin världsledande position när det gäller polygonreduktionsteknologi och i egenskap av partner arbeta nära SIM - SIM har idag en produkt med stor potential, "the Rational Reducer", och kommer snart att lansera en annan mycket intressant produkt, "Coin", som bedöms ha en stor förmåga att kunna generera försäljning. - SIM har 8 mycket välutbildade ingenjörer som kan addera både teknologi- och ledningskompetens till Cycore i en eventuell kommande koncerntillhörighet. Ett världsomspännande program för individuella 3D-modellerare och 3Dmodellerar/produktionsbolag sjösattes i december. Huvudsyftet med detta är att bygga upp en stor grupp av modellerare, som indirekt verkar som en säljfrämjande påtryckargrupp. Första stegen mot detta togs genom beslutet att ta fram en hemsida till denna grupp, samt genom en direkt mail kampanj. Totalt sett under 1999 sålde Cycore totalt 51 kompletta Cult3D licenser och 81 webbyrålicenser. Utöver detta kvalificerade sig 22 särskilt kompetenta användare för en gratis "Art License". Totalt registrerades nedladdningar av Cult3D "plug-in" från vår hemsida under året har laddat ner Cult3D s design verktyg. Vad avser Cult Effects, har totalt 346 enheter sålts sedan introduktionen i april. Totalt har 799 personer laddat ned den kostnadsfria demo versionen av Cult Effects från hemsidan. Slutligen har personer laddat ned kostnadsfria Cult Effects filter.

7 CYCORE AB 6 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget kommer under år 2000 att fortsätta att arbeta för att etablera de två existerande produktlinjerna globalt samt att lansera AllaDessa. Företaget har som mål att under senare delen av året, möjligtvis i början på år 2001, introducera bolaget på Stockholmsbörsens O-lista. De viktigaste aktiviteterna som redan genomförts eller planeras genomföras under 2000 är följande: Företaget har genomfört en såväl riktad emission som företrädesemission under första kvartalet om cirka 80 miljoner kronor för att säkerställa vidare geografisk expansion och marknadsbearbetning. Företaget kommer att efterhand ytterligare stärka styrelse och ledning. Företaget kommer att fortsätta att bygga upp försäljnings- och marknadsorganisationer. I USA kommer en New York enhet att etableras. Kontor har under året öppnats i både London och Hannover. Möjligtvis kan en etablering i Frankrike och Asien bli aktuell under senare delen av året. Företaget kommer att gradvis stärka den tekniska spjutspetskompetensen genom riktade rekryteringar. Företaget kommer även fortsättningsvis att ha all produktutveckling i det svenska moderbolaget. Företaget kommer under året att lansera ett flertal större marknadsinitiativ för att bygga för ökad försäljning: - två nya Cult3D fokuserade websiter, och har lanserats i början av året - en helt ny e-handelssite för Cult Effects kommer att lanseras under försommaren - ett flertal nya partnerskap kommer att ingås under året för att skänka trovärdighet till produkterna och för att få draghjälp i marknadsföringen. Under våren har t ex redan partnerskap etablerats med Intel och Discreet - ett fler tal nya externa distributionskanaler kommer att etableras Företaget kommer att under året introducera ytterligare 2-3 intäktsströmmar för Cult3D, bla. genom en fokuserad B-to-B strategi. Företaget kommer under året att lansera AllaDessa. Projektet kommer att bolagiseras för att på så sätt fokusera management samt för att kunna skapa starka incitament för partners att engagera sig i etableringen av AllaDessa. Uppsala i juni 2000 Bengt Starke Verkställande Direktör och koncernchef

8 CYCORE AB BIOGRAFIER FÖR NYCKELPERSONER 7 Bengt Starke, Koncernchef och VD Har över 20 års erfarenhet från högteknologi och IT. Nio års erfarenhet från McKinsey & Company, där han senast var ansvarig för IT/IS konsultverksamheten i Norden. Sex års konsultverksamhet från Andersen Consulting. Civilingenjör från Chalmers i Göteborg, påbyggd vid Université de Compiegne, Frankrike och Göteborgs Universitet. Jerry Pettersson, Teknisk Direktör Teknisk innovatör och entreprenör med över 15 års erfarenhet från den högteknologiska sektorn, vilken fört honom att arbeta längre perioder såväl i Asien (Taiwan och Korea) som Nordamerika. Bakgrund som innovatör bl a inom CD-ROM och röst-teknologi, minnesarkitekturer och tredimensionell visualisering. Nära knuten till centrat för "Human Computer Studies" vid Uppsala Universitet sedan over 10 år tillbaka. Jim Madden, VD för Cycore Inc., USA Stark entreprenörsbakgrund med över 15 års erfarenhet från att framgångsrikt leda företag inför och efter en börsintroduktion. Erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknad, finans och administration inom telekom och internetrelaterade företag, t ex Sitematic Corporation, Applied Voice Technology och SPRINT Communications. Han har en universitetsexamen i nationalekonomi från Northeastern University, USA. Ted Iannuzzi, VD för Cycore Inc., Kanada Grundare av programvaruföretaget Digital Image FX, verksamt inom multimedia och 3D lösningar för kunder som t ex Microsoft och Warner Brothers. Över 10 års erfarenhet från högteknologi relaterad verksamhet. Solid bakgrund från mediasektorn, och har en universitetsutbildning från Ryerson Polytechnical University i Toronto. Claes Granath, Marknadsdirektör Har verkat inom IT-branschen sedan sent 80-tal. Med tio år på IBM, bl a som marknadschef för PC divisionen har han en stark bakgrund inom både direkt och indirekt försäljning. Kommer senast från Baan Company som nordisk Marknadsdirektör samt europeisk marknadschef för CODA-Financials. Han är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA-examen från Willamette University, USA. Gorgen Abrami, Försäljningsdirektör Kommer närmast från Kasan Electronics Scandinavia, ett innovativt multimediaföretag, där han var VD under två år. Han var tidigare framgångsrikt verksam inom nöjessektorn som entreprenör, idegivare och projektledare, och har även erfarenhet från internationell handel framför allt inom textilmaterial.

9 CYCORE BIOGRAFIER FÖR NYCKELPERSONER 8 Sune Elmroth, Finansdirektör Har under 25 års tid haft nyckelpositioner inom finans och ekonomi på en rad framgångsrika multinationella företag som Seiko, Johnson&Johnson, Data General och Avis. Han kommer senast från en av Sveriges största IT-distributörer Santech Micro Group där han var Finansdirektör. Han har en MBA-examen från Uppsala Universitet. Helena Nilsson, Personaldirektör Var tidigare Finansdirektör för Kasan Electronics Scandinavia, som är ett helägt dotterbolag till Cycore sedan maj, Hon var innan det skatterevisor vid Skattemyndigheten med speciell inriktning på företagsbeskattning och hade även en aktiv roll i deras utbildnings- och seminarieverksamhet. Hon har en MBAexamen från Universitetet i Örebro. Åke Edlund, Produktchef Cult3D Har en forskningsbakgrund inom tillämpad matematik och superdatorer på universitet i USA (Rice, Berkeley) och Israel (Technion). Civ Ing i teknisk fysik och Teknologie Lic Uppsala universitet, samt PhD från Technion - Israel Institute of Technology. Två års konsultverksamhet inom datasäkerhet och elektronisk handel på Parallel Consulting Group International. Magnus Löfgren, Produktchef Cult Effects Har varit verksam inom den grafiska delen av IT-branschen under de fem senaste åren med anställningar hos Apple Computer, Adobe Systems och senast Intergraph Computer Systems. Bred erfarenhet av både direkt och indirekt försäljning samt marknadsföring. Civilekonom från Uppsala Universitet med kompletterande marknadsföringsstudier vid Universtiy of South Florida. Henrik Ager, VD Alladessa Hade under större delen av 1999 ansvar för produktutveckling, release-, pris- och distributionsstrategi, etc. för Cult3D och Cult Effects. Tog vid årsskiftet helhetsansvaret för, och är nu VD för, Cycores Globen-projekt som nu bolagiserats och givits namnet Alladessa. Kom till Cycore efter fem års erfarenhet från McKinsey & Company. Han har en MBA från Wharton Business School och Handelshögskolan i Stockholm.

10 CYCORE BIOGRAFIER FÖR NYCKELPERSONER 9 Michael Mathiesen, Styrelseordförande Är specialiserad på att leda uppbyggnad och utveckling av snabbväxande internationella IT-företag. Han har bistått många IT-företag att färdigställa och genomföra slagkraftiga affärsidéer. Han har även fungerat som rådgivare till den danska regeringen, och har utsetts till ordförande för Danmarks nationella forskningscenter för IT av den danska Forskningsministern. Är för närvarande VD för 2M Invest A/S, Danmark. Professor Werner Schneider, Styrelseledamot Professor Schneiders fyrtio år långa karriär har spänt över ett flertal områden från fysik (kärn-, beräknings- och teknisk fysik) och medicin till "människa-maskin interaktion" och informatik. Är chef för CMD vid centrat för "Human Computational Studies" vid Uppsala Universitet. Tidigare chef för UDAC och författat över 100 vetenskapliga rapporter. Har tjänat som rådgivare till den svenska regeringen i IT-frågor. Professor Schneider är hedersdoktor i medicin från Uppsala Universitet och Medical Academy of Dresden, Tyskland. Stefan Löhr, Styrelseledamot Efter en karriär på ABB Financial Services, med uppdrag på Sirius Försäkrings AB, Aros Fondkommission and ABB Treasury Center i Frankfurt, Tyskland tillträdde han som projektchef vid Brummer & Partners Corporate Finance verksamhet (sedemera Lazard AB), med projektansvar för ett antal nordiska IT företag. Våren 1999 övergick han till Zodiak Venture Capital, Brummer & Partners. Han har en Master of Science examen från Royal Institute of Technology, England och har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Johan Bjurström, Styrelseledamot VD för Alfred Berg ABN AMRO Capital Investment i Stockholm och ansvarig för investeringar inom IT, telekomm och "Life Sciences" i Norden. Mellan 1995 och 1999 ansvarade Johan Bjurström för CVC Capital Partners kontor i Stockholm. Före det så arbetade Johan i Canada och USA med olika ledningsuppdrag och investmentbanker, t.ex. Price Waterhouse, Wood Gundy och Burns Fry innan han började på Carnegie i Stockholm Johan Bjurström har en Masters of Science examen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från University of British Columbia.

11 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Koncernen/Moderbolaget Cycore AB (namnändrat från Cykår AB) är ett privat, svenskt företag med säte i Uppsala som tillhandahåller grafisk programvara för Internet samt för film-, spel-, video- och multimediaindustrin. Företaget grundades år Koncernstruktur Cycore AB är moderbolaget i koncernen. Frånsett forsknings- och utvecklingsansvaret i koncernen finns här försäljning och marknadsföring på den europeiska marknaden samt all administration. Dotterbolagen i USA och Kanada är uteslutande försäljnings- och marknadsföringsbolag på den nordamerikanska kontinenten. Det tredje dotterbolaget, Käsän Electronics Scandinavia AB (namnändrat från Cycore AB) med org nr , förvärvades under året och har sedan maj månad mycket begränsad verksamhet. Marknad och försäljning Cult3D, utvecklat av Cycore, är en branschledande programvara för animering av objekt i tre dimensioner (3D). Denna fokuserar primärt på e-handel, konstruktions-, distansutbildnings- och spelapplikationer där Cult3D möjliggör att på ett enkelt sätt bygga och exponera virtuella objekt I 3D. Cult3D lanserades kommersiellt den 30 mars Åtskilliga företag har sedan dess valt att dra nytta av det mervärde produkten kan ge deras verksamhet. Bland kunderna hittils märks ledande världsföretag inom leksaker, telecom, media, konsumentelektronik samt bilindustrin. I april 1999 lanserade Cycore CultEffects, en efterredigeringsprogramvara för film- och videoproduktion. Denna produkt ersätter de tidigare motsvarande produkterna som skapade ledande industristandard. I tillägg till redan nämnda produktlinjer utvecklar Cycore en tredje produkt som har arbetsnamnet "AllaDessa". Denna produkt är en ny geografisk 3D lösning för Internet/ /trådlöst Internet med vars hjälp användaren kan söka efter, sammanställa, presentera och distribuera valfri information med en geografisk framtoning. Utvecklingen fortsätter, och har intensifierats under 1999, med planerad lansering under hösten Resultat och ställning Koncernens fakturering var 5,4 miljoner kronor under år 1999 och rörelseresultatet uppgick till - 45,9 miljoner kronor. Utöver kostnader för forskning och utveckling har bolagets resultat kraftigt belastats av etableringskostnader I Nordamerika, samt marknadsföringskostnader. Verksamhet inom forskning och utveckling Forskning och utveckling utgör en väsentlig del av bolagets satsning och uppgick år 1999 till 12,7 miljoner kronor. Väsentliga händelser under verksamhetsåret * I mars 1999 genomfördes en företrädesemission om 18 miljoner kronor. * Företaget anställde Bengt Starke som Verkställande Direktör fr o m april * Företaget lanserade Cult3D och Cult Effects under året. * Företaget förvärvade i maj bolaget Käsän Electronics Scandinavia AB. Samtliga 15 personer överfördes och integrerades i kärnverksamheten. * Företaget etablerade dotterbolag I USA och Kanada i juli I slutet av år 1999 finns 17 anställda i de nordamerikanska dotterbolagen. * I september 1999, gjorde Cycore en riktad nyemission på ett belopp motsvarande 41 miljoner kronor till de tre nya institutioner: Brummer & Partners, Den Danske Bank och GEM Management. Styrelsen utökades därvid med Stefan Löhr, Brummer & Partners. * Ett flertal strategiska partnerskap har slutits under året. * Cycore har under året ökat personalstyrkan från 14 till 76 personer.

12 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång * Markant försäljningsökning har konstaterats * Försäljningskontor i England och Tyskland har etablerats * Förstärkning av tidigare allianser har skett * Nya samarbetsavtal med ledande aktörer i branschen har signerats * Efter balansdagen har ytterligare emissioner skett * VPC registrering har skett, med syfte att söka notering på Stockholms Fondbörs Likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 11,2 miljoner kronor. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten i moderbolaget kronor, överförs i ny räkning. Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkning uppgår till 69,0 miljoner kronor. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

13 12 RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 5,372,604 Kostnad för sålda varor -385,457 Bruttoresultat 4,987,147 Försäljningskostnader -25,391,731 Administrationskostnader -12,134,121 Forsknings- och utvecklingskostnader -12,720,989 Övriga rörelseintäkter 119,748 Övriga rörelsekostnader 3-738,217 Rörelseresultat 1,4,5-45,878,163 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 615,014 Räntekostnader -982,068 Resultat efter finansiella poster -46,245,217 Resultat före skatt -46,245,217 Årets resultat -46,245,217 0 BALANSRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Tecknat ej inbetalt aktiekapital 15,447,272 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 4,543,410 Goodwill 8 10,163,865 14,707,275 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 9 3,698,285 3,698,285 Finansiella anläggningstillgångar Latent skattefordran 11 2,042,198 Andra långfristiga fordringar ,500 2,908,698 Summa anläggningstillgångar 21,314,258 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1,479,589 Övriga fordringar 1,008,640 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1,186,844 3,675,073 Kassa och bank 11,242,530 Summa omsättningstillgångar 14,917,603 SUMMA TILLGÅNGAR 51,679,133

14 13 BALANSRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital 378,522 Nyemission under registrering 56,535,224 Bundna reserver 55,184, ,098,437 Fritt eget kapital Fria reserver -22,799,278 Årets resultat -46,245, ,044,495 43,053,942 Långfristiga skulder Förlagslån 15 67,886 Checkräkningskredit 16,18 1,200,000 Övriga skulder till kreditinstitut 17,18 600,000 1,867,886 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 1,543,053 Skatteskulder 52,059 Övriga skulder 1,526,511 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3,635,682 6,757,305 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51,679,133 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER - KONCERNEN Belopp i kr Ställda säkerheter Inga För egna skulder och avsättningar Inga Företagsinteckningar 3,800,000 Summa ställda säkerheter 3,800,000 Ansvarsförbindelser Inga Övriga ansvarsförbindelser 350, ,000

15 14 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 2,071, ,605 Kostnad för sålda varor -317,153-3,296 Bruttoresultat 1,754, ,309 Försäljningskostnader -28,171,521-3,047,077 Administrationskostnader -11,077,517-4,972,590 Forsknings- och utvecklingskostnader -12,595,799-7,176,078 Övriga rörelseintäkter 3 119, ,738 Rörelseresultat 1,4,5-49,970,251-14,482,698 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 66,215 59,541 Räntekostnader -816,435-93,571 Resultat efter finansiella poster -50,720,471-14,516,728 Resultat före skatt -50,720,471-14,516,728 Årets resultat -50,720,471-14,516,728 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Tecknat ej inbetalt aktiekapital 15,447,272 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 4,283,652 1,282,556 4,283,652 1,282,556 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 9 2,034,396 2,269,399 2,034,396 2,269,399 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar , , , ,024 Summa anläggningstillgångar 6,928,770 3,671,979 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 886, ,764 Fordringar hos koncernföretag 10,238,906 Skattefordringar 10,681 Övriga fordringar 686, ,744 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1,186, ,783 13,008,856 1,265,291 Kassa och bank 9,055, ,945 Summa omsättningstillgångar 22,064,750 1,411,236 SUMMA TILLGÅNGAR 44,440,792 5,083,215

16 15 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (3,785,220 aktier) 378, ,450 Nyemission under registrering 56,535,224 Överkursfond 50,100,541 16,849,224 Reservfond 5,084,150 5,084, ,098,437 22,211,824 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -23,523,146-9,006,417 Årets resultat -50,720,471-14,516,728-74,243,617-23,523,145 37,854,820-1,311,321 Långfristiga skulder Förlagslån 15 67,886 59,798 Checkräkningskredit 16,18 1,200,000 1,267,886 59,798 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 1,371, ,475 Övriga skulder 1,404, ,057 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2,542,792 5,036,206 5,318,086 6,334,738 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44,440,792 5,083,215 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER - MODERBOLAGET Belopp i kr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 2,000,000 2,000,000 Summa ställda säkerheter 2,000,000 2,000,000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 16 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Fr.o.m 1998 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Bokföringsnämndens rekommendation nr 7. Kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Patent 5 år 5 år Licenser 5 år 5 år Goodwill 10 år - Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 år 5 år - varav datautrustning 3 år 3 år Avskrivningstiden på goodwill motiveras av förvärvets strategiska värde för koncernen. Ändrade redovisningsprinciper Bolaget har fr o m 1999 räkenskapsår ändrat från kostnadsslagsindelad resultaträkning till funktionsindelad resultaträkning. Jämförelseår har omräknats enligt samma princip. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:96). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot eget kapital. Inköp eller försäljning mellan koncernens bolag har ej skett. Upplysningar om periodens förvärv och samgående Företaget förvärvade i maj bolaget Käsän Electronics Scandinavia AB (fd Cycore AB) för att skapa en bas för försäljning och marknadsföring inom Cycore AB. Samtliga 15 personer överfördes och integrerades i kärnverksamheten.

18 17 Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav varav 1999 män 1998 män Moderbolaget Sverige 46 87% 21 80% Totalt i moderbolaget 46 87% 21 80% Dotterföretag Sverige 6 83% % USA 4 75% % Kanada 3 67% % Totalt i dotterföretag 13 77% % Koncernen totalt 59 78% 21 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget 12,288,285 4,847,654 5,225,411 1,891,208 (varav pensionskostn.) 1) (678,726) 1) (308,561) Dotterföretag 4,199, ,830 (varav pensionskostn.) (97,082) ( ) Koncernen totalt 16,487,510 5,225,411 (varav pensionskostn.) 2) (775,808) 2) (308,561) 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser (f.å ) VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). 2) Av koncernens pensionskostnader avser (f.å ) VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga Moderbolaget och VD anställda och VD anställda Sverige 812,500 11,475, ,800 4,887,611 (varav tantiem o.d.) (200,000) ( ) ( ) ( ) Moderbolaget totalt 812,500 11,475, ,800 4,887,611 (varav tantiem o.d.) (200,000) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag i Sverige 88, ,562 (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag utomlands USA 847,312 1,335,406 (varav tantiem o.d.) (365,061) ( ) ( ) ( ) Kanada 403, ,539 (varav tantiem o.d.) (167,001) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag totalt 1,339,720 2,859,507 (varav tantiem o.d.) (532,062) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt 2,152,220 14,335, ,800 4,887,611 (varav tantiem o.d.) (732,062) ( ) ( ) ( ) Avgångsverderlag Bolagen har inga träffande avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner.

19 Arvode till revisorer (KPMG) Koncern Moderbolag Revisionsarvode 70,000 30,000 Konsultarvode 55,000 40,000 Summa 125,000 70, Not 2 Nettoomsättning per geografisk marknad Koncernen Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 3,679,207 USA 1,446,013 Kanada 247,384 5,372,604 Moderbolaget Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 2,071, ,605 2,071, ,605 Not 3 Övriga rörelsekostnader Koncernen Nedskrivning FoU Cycore AB -481,269 Övrigt -256, ,217 Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Koncessioner, patent, licenser, varumärken -836,001 Goodwill -725,990 Inventarier, verktyg och installationer -1,939,037-3,501,028 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader -1,403,806 Administrationskostnader -500,610 Forsknings- och utvecklingskostnader -1,596,612-3,501,028 Nedskrivningar fördelade per funktion Övriga rörelsekostnader -481, ,269 Moderbolaget Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Koncessioner, patent, licenser, varumärken -749, ,436 Inventarier, verktyg och installationer -1,562,472-1,272,531-2,311,474-1,571,967 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader -616,708-48,944 Administrationskostnader -185, ,774 Forsknings- och utvecklingskostnader -1,509,613-1,327,249-2,311,474-1,571,967 Nedskrivningar fördelade per funktion Försäljningskostnader -12,187,079

20 19 Not 5 Rörelseresultat per marknad Koncernen Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige -40,081,493 USA -4,609,532 Kanada -1,187,138-45,878,163 Moderbolaget Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige -49,970,251-14,482,698-49,970,251-14,482,698 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter 475,312 Valutakursvinst 139, ,014 Moderbolaget Ränteintäkter 66,215 59,541 66,215 59,541 Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1,831,992 1,831,992 Nyanskaffningar 3,750,098 3,750,098 Utrangeringar -230,784 Förvärv av dotterföretag 1,325,064 6,676,370 5,582,090 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -549, ,436 Förvärv av dotterföretag -266,254 Årets avskrivning enligt plan -836, ,002-1,651,691-1,298,438 Ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar -481,269 Planenligt restvärde vid årets slut 4,543,410 4,283,652 Not 8 Goodwill Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förvärv av dotterföretag 10,889,855 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan -725,990 Planenligt restvärde vid årets slut 10,163,865

21 20 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4,251,488 4,251,488 Nyanskaffningar 1,327,469 1,327,469 Förvärv av dotterföretag 2,751,742 Avyttringar och utrangeringar -293,369 8,037,330 5,578,957 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -1,982,089-1,982,089 Förvärv av dotterföretag -509,621 Avyttringar och utrangeringar 93,609 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,939,037-1,562,472 Årets omräkningsdifferenser -1,907-4,339,045-3,544,561 Planenligt restvärde vid årets slut 3,698,285 2,034,396 Ingående värden i koncernen motsvarar moderbolagets värden Not 10 Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp 12,187,667 12,187,667 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar -12,187,079-12,187,079 Bokfört värde vid årets slut 588 Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % 1) värde Käsän Electronics Scandinavia AB, , Uppsala ,0 1 Cycore Inc., San Mateo, USA 100,0 Cycore Inc., , Toronto, Kanada ,

22 21 Not 11 Latent skattefordran Latent skattefordran har uppstått vid förvärvsanalys av Käsän Electronics Scandinavia AB (fd Cycore AB) Not 12 Andra långfristiga fordringar Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 110, ,024 Tillkommande fordringar 756, ,110 Bokfört värde vid årets slut 866, ,134 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Förutbetalda Hyror 284, ,090 Marknadsföring 243, ,649 Försäkringpremier 150, ,131 Förskottsbetald Royalty 255, ,108 Övriga poster 253, ,308 1,186,844 1,186,286 Not 14 Eget kapital Aktie- Emission Överkurskapital under registr fond Moderbolaget Vid årets början 278,450 16,849,224 Nyemissioner 100,072 56,535,224 33,251,317 Vid årets slut 378,522 56,535,224 50,100,541 Uppskriv- Reserv- Balanse- Moderbolaget ningsfond fond rad vinst Vid årets början 5,084,150-23,523,145 Årets resultat -50,720,471 Vid årets slut 5,084,150-74,243,617

23 22 Not 15 Förlagslån Bolaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning enligt följande: Konvertibla skuldebrev, kr Berättigar till utbyte mot aktier med 1 röst per aktie å nominellt 0,10 kronor. Konverteringskursen utgör 0,10 kronor per aktie. Konvertering är möjlig under perioden t o m Lånen löper med en ränta om 6%. Förlagsbevis med optionsrätt, kr Berättigar innehavarna att vid nyemission fram till teckna maximalt A-aktier á nom 0,10 kronor mot tillskjutande av 75 kronor per aktie för period 1 förfall respektive 100 kronor per aktie för period 2 med förfall respektive 125 kronor per aktie för period 3 med förfall På lånen som förfaller till betalning , utgår ränta med 3 %. Not 16 Checkräkningskredit Koncern Moderbolag Beviljad kreditlimit 1,200,000 1,200,000 Utnyttjat kreditbelopp Outnyttjat kreditbelopp 1,200,000 1,200,000 Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Koncern Moderbolag Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 600, ,000 Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Moderbolag Företagsinteckningar 3,800,000 2,000,000 3,800,000 2,000,000 Ställda säkerheter för övriga skulder Inga Inga Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Personalrelaterade kostnader 1,800,727 1,800,727 Advokat- och konsultarvode 476, ,990 Övriga poster 1,357, ,075 3,635,682 2,542,792

24 23 Uppsala den 31 maj, 2000 Michael Mathiesen Ordförande Stefan Löhr Werner Schneider Bengt Starke Verkställande direktör Gorgen Abrami Johan Bjurström Min revisionsberättelse har avgivits den 7 juni Lennart Jakobsson Auktoriserad revisor

25 24 REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Cycore AB Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Cycore AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktör på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala den 7 juni 2000 Lennart Jakobsson Auktoriserad revisor

26 Box UPPSALA Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 35, 2 tr. Telefon: Fax: Cycore Inc. USA 1730 South Amphlett Blvd. Suite 215 San Mateo, CA Phone: (650) Fax: (650) Fax2: (650) Cycore Canada 49 Spadina Avenue, Suite 400 Toronto, Ontario M5V 2J1 Canada Phone: Fax: Cycore UK Shaftesbury Av 1-17 Floor 2, W1V 7RL Picadilly Circus London UK Phone: +44 (020) Fax: +44 (020) Cycore Germany Vahrenwalder Strasse 7 DE Hannover Phone: Fax:

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 REDBET HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 SVERIGE VBG AB (publ) Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax +46 521 27 77 99 www.vbgab.com VBG PRODUKTER AB Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002. Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab.

ÅRSREDOVISNING 2002. Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab. ÅRSREDOVISNING 2002 Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab.com 1 201 1 Nytta och användbarhet För Micro Systemation har 2002 varit

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Årsredovisning 2003 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys

Läs mer

The Empire Org nr 556586-2264

The Empire Org nr 556586-2264 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8. Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2001 1 Innehåll Viktiga händelser........ 3 VD har ordet.......... 4 Arcams styrka......... 5 Affärsidé, strategi och mål..... 5 Marknad........... 6 Forskning och utveckling..... 7 Räkenskaper

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2014. MINDMANCER AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014. MINDMANCER AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 1 MIND MANCER Årsredovisning 2014 MINDMANCER AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 1 Mindmancer i korthet 4 Produkter och tjänster 5 VD-ordet 6 Aktien och ägarförhållanden 7 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation...

Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation... Årsredovisning 2006 Innehåll Kort historik.....................................3 2006 i korthet...................................4 VD kommenterar.................................5 Affärsidé, vision och

Läs mer