Verksamhetsplan. Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Ålands Natur & Miljö. Ålands Natur & Miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Ålands Natur & Miljö. Ålands Natur & Miljö"

Transkript

1 Ålands Natur & Miljö Sjökvareret Mariehamn Ålands Natur & Miljö Verksamhetsplan Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

2 VERKSAMHETSPLAN Vi Förord är Ålands en Natur ledande 2015 &... Miljö roll i omställningen av Åland 43 Innehåll Samhällspåverkan Studiecirklar Transition Åland sänkt en ställ tröskel stark om röst för din i engagemang vardag! samhällsdebatten... 5 Kemikaliestudiecirklar Bryt tystanden! Naturglädje Studiecirkel vistas riktade i naturen mot unga... 6 Samarbete Arbetet Samarbete med inom kommuner projektet och Agenda stad 21 Miljöcertifieringar med Mariehamns... stad 7 Övrig Green Key certifierar turismnäringen Marknadsföring verksamhet: 2015 temadagar synlighet och och - veckor välkomnande... i fokus 8 Administration BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅR

3 Ålands Natur och Miljö r. f. VERKSAMHETSPLAN 2015 Förord en ledande roll i omställningen av Åland Föreningen Ålands Natur & Miljö har under år 2014 stått inför ett vägval, som sammanfattningsvis kan benämnas vinna eller försvinna, främst på grund av den ekonomiska situationen men också delvis p.g.a. ett minskat engagemang i föreningslivet, en utmaning som många föreningar känns vid. Föreningens vårmöte 2014 slöt dock upp för en nysatsning. Denna nysatsning andas hopp både för en hållbar utveckling av Åland och människors egen makt att styra sin vardag i önskad riktning. Nysatsningen ligger i tiden många av Ålands hörn bubblar och sjuder av aktivitet i miljöfrågor, samtidigt som landskapsregeringens hållbarhetsstrategi antagits för att ställa om Åland till ett hållbart samhälle senast Ålands Natur & Miljö vill inta en ledande och koordinerande roll i detta arbete inom den tredje sektorn med avsikten att mobilisera gräsrötterna, d.v.s. den enskilda, i sin egen och planetens framtid. Denna nysatsning har krävt en hel del engagemang från styrelse, kansli och medlemmar, men har också burit frukt. Styrelsen har påmints att omställningsarbete inte enbart är något som sker externt, då driftiga personer lätt hamnar i kläm mellan livet och sitt engagemang, utan också internt- vi måste söka både inre och yttre hållbarhet och värna om varandra såsom vi värnar om naturen. Detta tankesätt har lett till att verksamhetsplanen för 2015 vänder upp och ner på organisationsstrukturen samtidigt som den behåller föreningens värderingar. Verksamheten ska utgå ifrån medlemmarna själva med styrelse och kansli som stödjande strukturer. De hjärtefrågor som lyfts av medlemmarna ska få kraft och support från en stark och genomtänkt organisation. Agenda 21 arbetet får en mindre framträdande men icke mindre betydande roll, tanken är att föreningen tar över mycket av det synliga arbetet och Agenda 21 går tillbaka till sin ursprungliga betydelse, d.v.s. miljöarbetet i kommunerna som också ska styras av kommunernas faktiska behov. Ålands Natur & Miljö fortsätter att främja medlemmarnas naturglädje och miljömedvetande genom utflykter, kampanjer och studiecirklar. Tröskeln för att delta i en enskild sakfråga är låg och utgår från den enskilda medlemmens tid och lust. Vi ska utforska och upptäcka det fantastiska i vår omgivning med ett barns nyfikna och orädda ögon. Styrelsen är av den fasta övertygelsen att varje person som bor och verkar på Åland har ett speciellt förhållande till naturen och miljön och vill leva i harmoni med densamma, varför alla dessa människor är potentiella medlemmar i föreningen. Ålands Natur & Miljö agerar katalysator för att miljötanken ska genomsyra all politik i landskapet Åland, i synnerhet inför valåret Men framförallt ska vi i enlighet med denna verksamhetsplan göra det vi tycker är roligt fortsätta att njuta av naturen och ta hand om varandra. Styrelsen för Ålands Natur & Miljö

4 Vi är Ålands Natur & Miljö Ålands Natur och Miljö (ÅNoM) verkar som en ideell förening med ca 700 medlemmar. Föreningen bidrar till att den hållbara livsstilen blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. ÅNoM vill vara en stark aktör i arbetet med att utveckla det åländska samhället i en hållbar riktning. Föreningen bevakar miljöintressen i den åländska politiken proaktivt genom att delta i debatter, skriva insändare och närvara på sociala medier. Vi bejakar ålänningarnas natur- och miljöintresse genom aktiviteter ute i naturen. ÅNoM är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan. Genom diskussion, upplysning och påtryckningar vill vi förändra saker i samhället till det bättre. Vi lyfter också fram miljöfrågor av olika slag genom att arrangera föreläsningar och seminarier. ÅNoM har tidigare varit huvudman för Agenda 21-kontoret. Under 2015 tar föreningen mer av den typiska Agenda 21-verksamhetenen under sig samtidigt som den tidigare Agenda 21-verksamheten trappas ner och endast riktar in sig på de kommuner som är med och finansierar på ett mer specifikt sätt än förut. Efterfrågan ska komma från kommunerna och inte tvärtom. Detta innebär administrativa förändringar i förhållandet mellan ÅNoM och Agenda 21. År 2015 ämnar vi, under förutsättning att Paf-medel beviljas, anställa en verksamhetsledare som tillsammans med föreningens styrelse och övriga anställda ska vara en motor på resan mot förverkligandet av föreningens vision. I uppdraget ingår att ha ett opinionsbildande och politiskt ansvar, samt att ha ett övergripande ansvar för den löpande verksamheten inklusive ekonomin. Föreningens arbetssätt sätter medlemmarna i centrum, med kansli och styrelse som stödfunktioner för medlemmarnas intressen. 4

5 Under 2014 har ett enigt Ålands Lagting och Ålands Landskapsregering beslutat att Åland ska vara ett hållbart samhälle Ålands Natur & Miljö anser att de politiska partierna och dess företrädare i och med detta beslut har gjort en historisk insats och föreningen tror att framtida generationer ålänningar kommer att vara synnerligen tacksamma för detta framsynta initiativ. Med föreningens vision och syfte som grund avser Ålands Natur & Miljö att vara en ledande aktör för gräsrötterna och tredje sektorn i förverkligandet av omställningen till ett hållbart Åland ÅNoM ger alla som bor på Åland möjlighet att delta. Samhällspåverkan en stark röst i samhällsdebatten ÅNoM ska vara en stark röst i samhällsdebatten, vilket är särskilt viktigt valåret Organisationens struktur kommer att ses över under 2015 samtidigt som finansieringsbasen breddas. Medlemskårens samlade kunskap utnyttjas genom regelbunden kontakt med resurspersoner. Personer som kontaktar styrelsen med specifika frågor de önskar driva ska finna en stödjande struktur med kraft att mobilisera den kritiska massan och lyfta dessa frågor i samhällsdebatten. Föreningen anlitas fortlöpande som remissinstans av landskapsregeringen och andra organisationer beträffande lagförslag, EU - program och förvaltningsåtgärder. För den specialistkunskap som behövs för att bereda remissvar upprätthåller ÅNoM en regelbunden kontakt till förbundet Finlands Natur & Miljö. ÅNoM har representanter i Ålands kontrollnämnd för ekologisk produktion. Föreningen har också representanter i bland annat övervakningskommittén för LBU- programmen. Också i LEADER Ålands LAG -grupp ingår medlemmar från föreningen. Hösten 2012 tillsatte landskapsregeringen en strategigrupp för utarbetande av landskapets program med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska fiskerifonden för perioden Strategigruppen ska dra upp ramarna inom vilka sex arbetsgrupper sedan ska arbeta. Ålands Natur och Miljö har en representant i denna strategigrupp. Föreningen samarbetar med förbundet Natur och Miljö och dess lokalföreningar inom Svenskfinland. Åland har en representant och en suppleant i Natur och Miljös styrelse. ÅNoM är representerad i de Nordiska Naturskyddsföreningarnas Råd, en internordisk sammanslutning som bildades år Rådet, där Ålands Natur och Miljö har en likvärdig röst som de nationella föreningarna, sammanträder en gång per år. Samarbetet med dessa organisationer fortsätter 2015 och under 2015 upprättas kontakt med Naturskyddsföreningen i Sverige för ett eventuellt samarbete med dem framöver kommer vikten av naturskydd fortsatt lyftas, i synnerhet i samband med samhällsplanering, och Ålands möjligheter att utöka sina land- och havsbaserade naturskyddsområden. Vi vill bidra till att Åland tar sitt ansvar för framtida generationer genom utflykter, insändare, remissvar och liknande. 5

6 Studiecirklar sänkt tröskel för engagemang Arbetet med studiecirklar är ett sätt att regelbundet ta tillvara medlemmarnas engagemang med låg tröskel för medverkan. På detta sätt engageras också potentiella nya medlemmar. Träffarna är en plattform för kunskapsutbyte och grogrund för miljöaktioner. Det administrativa arbetet med studiecirklarna är fördelat mellan två deltidsanställda. Kampanjarbete kopplas så ofta som möjligt ihop med studiecirklarna. Transition Åland ställ om din vardag! Under 2015 blir ÅNoMs studiecirkel Transition Åland en del av den internationella omställningsrörelsen. Rörelsen strävar till att ställa om från en oljebaserad till en förnyelsebar ekonomi. Inom den åländska studiecirkeln lär man av varandra och sporrar vidare för att denna omställning ska ske på det personliga planet. Intresseområden som mat, odling, ekobygg och energi har redan utkristalliserat sig. Två styrelsemedlemmar harunder 2014 utbildat sig i att leda omställningsgrupper. År 2015 planeras ytterligare en ur personalen gå samma utbildningar. Ett tätare samarbete med Omställningsrörelsen i Sverige kommer att inledas, främst med gruppen Omställning Värmdö. Transition Åland planerar evenemang under året för att få folk att få upp ögonen för omställningsrörelsen. Studiecirkeln träffas regelbundet under året. Mellan träffarna görs någon annan nära sammanknuten aktivitet, som exempelvis personliga utmaningar eller att skriva en insändare. Kemikaliestudiecirklar Bryt tystanden! Under 2015 inleds en ny studiecirkel om vardagens kemikalier. Studiecirkeln kommer att ha samma upplägg som studiecirkeln 2014 har haft, d.v.s. att tillsammans hitta och läsa litteratur på området samt att utmana varandra i minskad kemikalieexponering. Om möjligt ordnas också en liknande mingelmässa som Den omvända cocktaileffekten igen, eftersom 2014 års upplaga blev en framgång. Den gamla studiecirkeln Bryt tystnaden! fungerar fortsatt som en kärngrupp med möjlighet att driva kampanjer på temat. Studiecirkel riktade mot unga ÅNoM vill också erbjuda en plattform för sina yngre medlemmars miljöintresse. I mån av intresse och medel ordnas en mötesplats för unga som vill engagera sig i sin egen vardag ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet med cirkeln är att uppmärksamma unga på egna påverkansmöjligheter och engagera sig i sin vardag. Gruppen väljer själv temata. Exempel är ekologi <3 ekonomi : ett enkelt leverne mot stabil privatekonomi, internt bytestorg, After School/Work : träffas under avslappnade former och diskutera veckans globala och lokala miljösnackisar. 6

7 Naturglädje vistas i naturen Det är lättare att engagera sig för sin omgivning och naturen om man känner till och gläds över att vistas i den. En av de traditionella aktiviteterna under föreningens 35 verksamma år har varit vandringar. Från den äldre generationens ÅNoM:are har starka önskemål om att dessa organiserade vandringar ska fortsätta inkommit. Om möjligt blåses liv i utflykter till tidigare populära och omtyckta destinationer, som Idö på Kökar och Valdemarsledens tre-dagarsetapp. Nya och gamla naturreservat kan uppmärksammas genom utflykter. I ÅNoMs medlemskår finns en resursbas för kunniga naturguider som skapar mervärde till utflykter. Samarbete med kommuner och stad Samarbetet med kommunerna och staden ändrar karaktär för effektivisering och större genomslagskraft. Omstruktureringen är tänkt att utgå från faktiska behov och intressen i kommunerna, och på en god dialog mellan tredje sektor och stad. Arbetet inom projektet Agenda 21 Arbetet inom projektet Agenda 21 struktureras om under Tjänsterna som Agenda 21-kommunerna finansierar blir mera riktade mot de kommunerna som deltar i samarbetet. Genom en kontinuerlig kontakt med kommunerna görs satsningar utgående från kommunernas specifika önskemål. Detta innebär att arbetsprocessen blir mera transparent och lättöverskådlig för kommunerna. Sambandet mellan miljö och ekonomi betonas särskilt. Kommunernas finansiering går uteslutande till kommunsamarbetet Agenda 21 och kontakten sköts av en deltidsanställd. Den pedagogiska verksamhet som Agenda 21 tidigare har ansvarat för kommer att omfördelas och Agenda 21 kommer inte längre att vara huvudman för miljöpedagogiska program som Grön Flagg och Mulle. Under året inleds arbetet med den riktade rådgivningen. Styrgruppen för Agenda 21 bestående av kommunrepresentanter har föreslagit att temat för 2015 skulle vara upphandling, med målet att integrera miljökriterier i kommunala upphandlingar. Utbytesträffar för kommunanställda planeras för att de ska få stöd i miljöarbetet. Samarbete med Mariehamns stad ÅNoM planerar söka nya arbetssätt för samverkan med Mariehamns stad. Detta gäller i synnerhet Parken Tusenskönan som har enorm potential att bli hela stadens gröna vardagsrum. För detta krävs dock en dialog kring grundläggande koncept och uppdelning av ansvarsområden. En högskolestuderande förbereder en utredning kring Parken Tusenskönan som kan ligga till grund för strukturering av denna verksamhet. Övriga samverkansområden mellan förening och stad kunde vara en fortsättning av Ett skräp om dagen -kampanjen, möjligen länkad till temadagar som Östersjöns dag ( Ett skräp om dagen- mindre plast i haven ) som aktualiserar t.ex. placeringen av papperskorgar i staden. Föreningen kommer att föreslå att representanter från staden och föreningen hädanefter träffas en gång per år. 7

8 Miljöcertifieringar De miljöcertifieringar som föreningen och Agenda 21 hittills varit huvudman för kommer även i fortsättningen vara en del av verksamheten, om än annorlunda strukturerat. Detta gäller daghemsoch skolcertifieringen Grön Flagg och turismnäringens certifiering Green Key. Green Key certifierar turismnäringen Genom arbetet med Green Key når vi ut till turismnäringen på Åland, gäster och leverantörer. Green Key- samordningen sköts av en deltidsanställd. Den andra av de deltidsanställda fungerar som kontrollant inom programmet. Green Key är den största miljöcertifieringen i världen. Globalt arbetar 44 länder med programmet och i september 2014 fanns det 2200 Green Key - belönade verksamheter runtom i världen. Inom programmet arbetar man mot en hållbar utveckling genom strikta kriterier inom olika kategorier. Kriterierna har utformats så att de ska vara lätta att förstå för turister, genomförbara för de som arbetar inom turismindustrin och tydliga att kontrollera. Genom att anläggningar arbetar utgående från Green Key minskas miljöpåverkan för varje övernattning och gäst. Turismsektorn får utbildning kring hållbar utveckling och även turisterna får möjlighet att ta del av miljöinformationen. ÅNoM kommer att fortsätta samarbeta med de redan involverade aktörerna men också söka nya partners. Framtida EU-projekt Under året kommer föreningen att undersöka möjligheterna att inom en överskådlig framtid delta i ett större EU-finansierat projekt tillsammans med samarbetspartners, främst inom Interreg Central Baltic programmet. Beslut om deltagande tas efter grundlig diskussion då dessa projekt är resurskrävande, inklusive ansökningsarbetet. Övrig verksamhet: temadagar och - veckor Utöver de specifika satsningarna fortsätter vi att tillsammans med myndigheter och andra Synlighet representanter bland ur tredje alla sektorn ålänningar uppmärksamma dagar och temaveckor som exempelvis Östersjöns dag och Europa minskar avfallet, utgående från till buds stående resurser och förutsatt att temata passar in i verksamhetsprioriteringarna. Marknadsföring 2015 synlighet och välkomnande i fokus Som ett led i målet att nå ut till alla ålänningar skriver ÅNoM en engångstidning som skickas ut till alla hushåll och även finns digitalt. Denna tidning innehåller intervjuer med åländska miljöprofiler, omställningstips, vad som är på gång i föreningen, hur man kan engagera sig etc. Synlighet på nätet genom hemsidan 8

9 Kontakten mellan styrelse/kansli och medlemmar Synlighet på sociala medier genom Facebook och Instagram Synlighet i tidningar, radio och tv, i insändare, nyhetsinslag och debatter Synlighet vid evenemang och mässor så som Skördefesten, Rockoff, Kulturnatten/liknande Fysiskt medlemsbrev ca 3 ggr/ år samt elektroniska medlemsbrev ca 12 ggr/år samt regelbunden kontakt i studiecirklarna och kampanjarbete Regelbunden kontakt mellan utflyktsintresserade medlemmar och andra arbetsgrupper Miljöpriset för positiva miljöinsatser under året citronpriset för miljöförstörande/miljöstörande verksamhet Vi informerar om att föreningens bibliotek finns tillgängligt och lånar ut böcker och filmer Kontakten till politiker och makthavare Nyckelfigurer i miljöfrågor identifieras och kontaktas direkt i samband med relaterade kampanjer Proaktivt deltagande i samhällsdebatten från föreningens sida Nyckelpolitiker inbjuds särskilt till våra evenemang Administration Föreningen delar lokal med Ålands naturskola i Sjökvarteret i Mariehamn. Lokalen används som mötesplats för styrelsen och olika arbetsgrupper. ÅNoMs styrelse sammanträder ungefär en gång per månad eller oftare vid behov. Utöver de stadgeenliga höst- och vårmötena arrangerar styrelsen medlemsmöten med särskilda teman, även i form av utflykter. Driften av kontor och ledning av särskilda projekt kräver stora arbetsinsatser i form av administration och projektledning. Dessa samhällsåtaganden kan inte skötas enbart av den ideellt arbetande styrelsen. Ålands Natur och Miljö anhåller därför om PAF-medel för miljöbevakning, samordning och projektledning motsvarande två och en halv heltidstjänst (lönekostnader och lönebikostnader). Med tanke på omorganiseringen kommer en motsvarande summa även i fortsättningen att sökas. Verksamhetsplanen är skriven med reservation för de ekonomiska medel som står till buds under

10 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅR 2015 INTÄKTER MEDLEMSINTÄKTER VERKSAMHETSINTÄKTER BIDRAG OCH UNDERSTÖDSINTÄKTER PAF-medel Kommuner och städer Intäkter totalt: UTGIFTER Personalkostnader Verksamhetskostnader Evenemang Information Nyhetsbrev 2000 Möteskostnader 2000 Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader Lokalkostnader 5000 Telefonkostnader 1000 Bankkostnader 300 Kontorsmaterial 2000 ADB-kostnader 6000 Bokföring och revision 1300 Utgifter totalt: INTÄKTER TOTALT: UTGIFTER TOTALT: PAF-MEDEL SOM ANSÖKTS I OKTOBER:

Verksamhetsplan naturglädje, välmående och bärkraft!

Verksamhetsplan naturglädje, välmående och bärkraft! Verksamhetsplan 2017 - naturglädje, välmående och bärkraft! Innehåll 1. Naturglädje, välmående och bärkraft!... 3 2. Medlemmen i centrum... 3 3. Våra mötesplatser... 4 4. Administration... 4 5. Kärnverksamhet...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projekt: Operation Kemikaliesmart Åland

Projekt: Operation Kemikaliesmart Åland Projekt: Operation Kemikaliesmart Åland 2017-2019 Sammanfattning Under några års tid har Åland Natur & Miljö aktivt jobbat med att öka kunskapen och medvetenheten om skadliga kemikalier som återfinns i

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2016-2017 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån PROTOKOLL Nummer 7 2.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Kulturchef Jan-Ole

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Vision... 4 4 Strategi... 4 5 Allmänna mål... 5 6 Inriktningsmål... 5 6.1 Organisationsarbetet... 5 6.2 Utskick

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MORA BYARÅD

UTVECKLINGSPLAN FÖR MORA BYARÅD UTVECKLINGSPLAN FÖR MORA BYARÅD Utvecklingsplanen antagen av årsmötet 2010-03-31 Meningen med föreningen Mora byaråds uppgifter Mora byaråd ska enligt sina stadgar medverka till en positiv och hållbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14 Verksamhetsplan 2015 Förslag till höstmöte 25 november 2014 Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14 Innehåll Projekt... 3 Resterande budgeterade medel... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar...

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer