Dagordning Glögg-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Glögg-SM (95) Dagordning Glögg-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt 6. Eventuella adjungeringar 7. Anmälan av övriga frågor 8. Fastställande av föredragningslistan 9. Tidigare mötens protokoll 4 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU

2 Konglig Datasektionen Glögg-SM (95) (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningen 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) METAspexet (c) studs2013 (d) studs Sektionen för Medieteknik 5 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Andra läsningen 1. Stadgeändring angående val vid Extra-SM Anm: Det är tillåtet att lägga ändringsyrkanden på budgetarna under Glögg-SM.

3 Konglig Datasektionen Glögg-SM (95) 7 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan Budget för dåre Budget för StuDs Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 3. Proposition angående STYFV 9 Motioner 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 2. Motion angående persienner i META 3. Motion angående städning av META 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 10 Valärenden 1. Presentation av resultatet i urnvalet 2. Val av Kassör 3. Val av Sekreterare 4. Val av Storasyskon 5. Konglig Öfverdrif 6. Chefredaqteur 7. Fanbärare 8. Vice Fanbärare 9. Internationella Utskottets Ordförande 10. Ljud- och ljusansvarig 11. Mulle/Mullerina Schmeck 12. Näringslivsansvarig 13. Programansvarig student 14. Prylmånglaren 15. Revisor 16. Styvfar

4 Konglig Datasektionen Glögg-SM (95) 11 Övriga frågor 1. Sektionslokalsindelningen 12 Nästa möte 13 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Rapporter 2. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för Balansrapport för Resultatrapport för MKMs omsättning för Revisionsberättelse Stadgeändring angående val vid Extra-SM 9. Verksamhetsplan Budget för dåre Budget för StuDs Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 13. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 14. Proposition angående STYFV 15. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 16. Motionssvar angående reglementesändring (sektionshistoriker) 17. Motion angående persienner i META 18. Motionssvar angående persienner i META 19. Motion angående städning av META 20. Motionssvar angående städning av META 21. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motionssvar angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 24. Motionssvar angående Sångboksgrupp 25. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 26. Motionssvar angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 27. Ändringsyrkande angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet

5 Rapporter Glögg-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Har arbetat med verksamhetsplanen och gått på Ordförande råd där det bl.a. var en stor diskusion om sektionsindelningen och THS organisationsstruktur, vilket THS styrelse har blivit ålagda att utreda. En annan stor fråga var kring överlämningsrutiner, vilket gav nyttig input till hur vi kan ha bättre överlämningar på Data. På OR kom det även upp att Ingenjörssektionen Haninge har lagt en motion till Kårfullmäktige om att delas upp i två sektioner, att Bergssektionen har haft ett löpande jämställdhetsarbete de senaste åren, något som de nu även får HP för, och att Maskins kanslichef ska börja rapportera på deras SM. Det har även utförts utvecklingssamtal med styrelsen, något som förhoppningsvis kommer att genomföras med resten av dfunk under våren. Tanken är att de ska genomföras efter att funktionären suttit ett tag, och sen igen närmare slutet av hens mandatperiod. Det har införskaats ett IKEA-kort åt sektionen, vilket Konglig Lokalchef nu ansvarar för. STAD-diplomspärmen har städats och det har jagats kopior på de diplom som saknats. Utöver det så har den senaste veckan har framförallt gått åt till att arbeta med jämlikhetsfrågor och frågan kring STYFV. Vice ordförande: Har främst arbetat med verksamhetsplanen, STYFV-frågan och genom den med jämlikhetsarbetet på sektionen. Försöker xa accesser så snart som möjligt. (b) Kassör Pengar från D-dagen har kommit in, cash nns (igen) och alla fakturor som inte betalats är nu betalda. Ska gå igenom kvittopärmen och ordna med utbetalningar. Ska gå på ekonomiråd på torsdag och där kommer det främst handla om budgetar. Kassören har bokfört för sektionen, första halvåret centralt och för nämnderna är nästan klart. Har fått in MKMs bokföring för första halvåret samt haft möte med MKM:s vice klubbmästare + mottagningsekonomiansvarige och svarat på frågor om bokföring. Ekonomiutbildningen för d-funk kommer inte bli av men tanken är att ha en funktionärsutbildning i början av nästa år där en ekonomiutbildning kommer ingå. Jobbar på en Ekonomi-FAQ som kommer läggas på en lämplig plats på sektionshemsidan och mailas ut innan årets slut. (c) Sekreterare

6 Har hämtat post och arbetat med formalian från SM samt från de DM som hållits sen dess. Fört in ändringarna från Budget-SM i reglemente och stadgar. Skrivit en proposition för att ta bort föredragningslistan från reglementet, samlat in rapporter från d-funk sedan SM,svarat på mail och uppdaterat samtliga sekreterarmallar för nästa sekreterare. Har även uppdaterat nämndernas och funktionärernas kontaktpersoner på sektionshemsidan. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Jag har jobbat på att ta fram en funktionärsutbildning som ska ges till alla funktionärer som kliver på sina uppdrag och i samband med det även utvecklat funkisfoldern i sammarbete med d-uf. Jag har även bokfört, satt mig in i den pågående debatten om JML-frågor och STYFV. Jag har påbörjat arbetet med att skicka julkort, skrivit motionssvar för Sångboksgruppen samt informerat om stängning av META vid Armada. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har varit på eboks-nämnd som arbetar för att få ut e-böcker till studenterna. Där har man tillsatt en projektgrupp som fått en summa pengar att göra något vettigt för. Man vill bl.a. ha boklistor för alla kurser, det ska xas en direktlänk till kurslitteraturen om den nns i digital form. Man vill även taga böckerna med kurskod så att de blir sökbara på KTH:s sida. Har även arbetat med ett beslutuppföljningssystem för D-rektoratet, lyft frågan om en accesspunkt för mötesrummet i META, kontaktat posten angående fakturor som försvinner och skrivit på d-funkfoldern. Har på senaste arbetat mycket med dfunkpolicyn, samt en proposition om dfunkpolicyn. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Kan rapportera att mycket av inredningen har bytts ut (t.ex. stolar i datasalarna) samt att en totalrenovering av D1 och E1 kommer ske under sommaren. Ska se till att sätta upp förbandslådan. Har kollat på frågan om representation, vilka råd ska Datasektionens funktionärer och D-rektoratet gå på? Har även undersökt frågan om vilorum. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Sedan Budget-SM har jag förberett överlämningen lite samt försökt porta nolled- Buggen till öppnare mjukvara (Scribus, mer specikt.) Det ser ut som att man behöver ta den långa vägen, men jag hoppas på att ha tid att utreda det lite mer innan jul. (b) DAD DAD har administrerat TMs verksamhet, skött tidningsstället samt upprättat och drivit fotoväggen i META. Arbetet med hedersdeltadiplomen och aschering inför sista nomineringsdagen fortsätter. (c) DEMON Vi har köpt in DJ-utrustning och gästat en onsdagspub (anm. vi har inte gjort det än, men kommer ha gjort innan SMet). DJ-utrustningen har vi i förrådet och bokar via Ärkedemon. Bokningskalender nns. Försökt nå ut med all info till alla intresserade, men folk kommer fortfarande och frågar hur DEMON funkar, så jag ska bli tydligare med att allt vi gör får ALLA på sektionen vara med på. Fixat replokal som kommer ha ett strukturerat bokningssystem efter nyår (i och med subventioneringen). Lite möten och sånt har också varit. (d) DESCtop

7 Sedan förra SM har DESC haft två aktiviteter för datasektionen. Den första var ett e-sport triathlon, där man ck utmana andra spelare i sammanlagt tre spel. Matcherna visades på projektorduk så alla närvarande kunde kolla. Den andra var en LAN-turnering i spelen LoL, DotA och Sc2, då vi körde fram till 06:00 i META. Överlag har vi varit jättenöjda med eventen, och tror på minst lika bra engagemang i framtiden. Inom en snar framtid kommer vi ha ett nybörjarevenemang och en DotA-turnering för att utse vilka som ska få chansen att representera oss i en match mot Paradox. (e) DIU (f) DKM DKM har haft riktigt kul sedan förra SM. Vi har fått in sex nya medlemmar och de är inte alls särskilt kea. Vi har kommit igång med bokföringen och ligger ganska bra till. Nu planerar vi djulmiddagen som kommer att bli fett mysig. Vi har haft lite svårt att få folk att komma på onsdagspubarna, vilket vi är plågsamt medvetna om och jobbar på att lösa. DKM har även knutit mycket goda kontakter med NLG. (g) Fanbärare Fanbärarna har sedan förra SM representerat på KTHs promovering. Tyvärr så kommer Data inte att representera på Nobel, då ordinarie fanbärare blev sjuk vid första övningstillfället, de båda vice var uppbokade på annat håll och Data var tredje reserv så ingen av oss bedömde det lönt att ta ställa in sina andra arrangemang för en lite chans att komma med. Den nya fanan har heller inte beställts än, då det i skrivande stund fortfarande är klent i sektionskassan och en ny fana är en stor utgift. (h) Ior Tag Monkeys har provat på bl.a. origami, klassisk animering och textilmålning under tisdagsmötena samt bistått sektionen i övrigt med graskt kunnande som tex. senaste valaschen, den nya projektledarmedaljen och fotografer till tjejgasquen. (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter Datasektionens KF-delegation har under hösten fortsatt sitt nära samarbete med delegationen från Sektionen från Medieteknik. Vi håller gemensamma förmöten och arbetar i allt väsentligt som en grupp, mend god stämning och framgång. På det senaste Kårfullmäktige (KF-2, 31:a oktober) lyftes ett antal intressanta diskussionspunkter. Efter en fråga om sektionslokalerna och den eventuella ytten 2015 från bland andra Fysiksektionen meddelade Kårstyrelsen att de, endast ett par dagar tidigare, blivit en del av KTHs process runt sektionslokalerna. Kårordförande bad alla ha tålamod då kårstyrelsen inte hunnit sätta sig in riktigt i situationen men lovade att återkomma. Även en fråga om valdeltagandet i KF-valet diskuterades där det konstaterades att kunskapen och intresset för KF och THS centralt på sektionerna är lågt. Under våren kommer kårstyrelsen och KF att arbeta aktivt med att försöka bemöta problemet. Kårstyrelsen 12/13 under ledning av Denise fuglesang beviljades ansvarsfrihet utan större anmärkningar. THS sakrevisorer anmärkte dock att organisationen gått med ca 1.3 miljoner mer vinst än budgeterat. Då THS under samma period omsatte 34 miljoner kronor ansåg KF inte att något problem förelåg. (k) KÖN KÖN har haft kontinuerliga möten och anordnat en ost och vinkväll. Hanna har vikt 120 servettblommor till den årliga tjejgasquen som faktiskt blev av i år med.

8 (l) Ljud- och ljusansvarig Inte så mycket har hänt sen sist. djubileets slutfest blev väldigt lyckad. Några lampor har lagats och några har gått sönder. En lång 3.5mm-RCA-sladd är försvunnen och generellt så blandas datas och medias saker ihop ganska ofta och hamnar i fel förråd. Nyligen kunde jag se Medias projektor i datas förråd, men inte vår egen, till exempel. Det är ett problem som förhoppningsvis går att åtgärda med märkning osv. (m) METAdorerna Jag har under perioden xat nytt städmaterial, åkt till IKEA, städat upp förådet, köpt verktyg och bestick, beställt soor, xat avtal för läskmaskin och lagat ALLA borden. Utöver detta så har jag självklart skött den löpande verksamheten som att laga trasiga småsaker, xa beställningar på saker som har tagit slut och sett till att folk gör det som förväntas av dem. (n) Mottagningen Mottagningen har sedan senaste SM ägnat sig åt två saker: Avslutningsfester och bokföring. Vi har anordnat en lyckat återlämningsfest i stora gasque + bastun, och Presid13t + ekonomeriet har tappert försökt slutföra bokföringen. Bokföringen börjar närma sig mål, och just nu är det framför allt sektionens brist på cash som hindrar den från att bli färdig. Vi har dessutom skickat ut tackkort till alla som på ett eller annat sätt hjälpt till med mottagningen. Storebror skrev ett fult ord på ett, enligt traditionen. (o) Mulle/Mullerina Jag har kollat lite på att leasa bil men inte kommit fram till något konkret ännu. Jag förväntar mig kunna se över det mer noggrant över jul om jag fortsätter vara d-mulle efter Glögg-SM.Utöver det har jag väll skött parkeringstillståndet och utlåningen av bilen som vanligt. (p) Näringslivsgruppen Arbetet i Näringslivsgruppen har gått bra sedan sist. Vi har fått era nya medlemmar och vi sitter nu i planeringsfasen för tackeventet för de som arbetat och hjälpt till under D-Dagen Det kommer bli grymt! Det mesta med D-Dagen är klart i övrigt, pengarna rullar in som de ska. Vi sitter även och lar på en eventuell sommarjobbsmässa i vår. Vi ser fram emot ett bra (q) Programansvarig student PAS har tillsammans med andra studentrepresentanter varit på möte med CSC angående betyget bristande"i UKÄ-utvärderingen. Kort sammanfattat så har de idéer om förbättringar som ska genomföras. Det kommer göras en handlingsplan som kommer presenteras för UKÄ om ett år och då kommer de utifrån den göra en ny bedömning. Oavsett bedömningen kommer alla som har antagits till programmet få gå klart sin utbildning. PAS har även varit på Utbildningsråd och Studienämndsmöte. (r) Prylmånglaren HAR GJORT KLART OCH TRYCKT SÅNGBOKEN!!! Wiiiiii. Flertalet har delats ut till de tvåor som köpte den förra året tillsammans med en ursäkt såsom är rätt, samt att en hel del har sålts till resten av sektionen. Tröjorna har öppnats för att säljas till alla, och en del har sålts. P har startat arbetet med att trycka upp och sälja ckpluntor, då P har fått godkänt från Revisorerna (läs: Johan Stjernberg) och D-rektoratet (läs: D-rek). P kommer inte göra klart det, utan överlämnar det till nästa P [soon-to-be-p]. P har även börjat med ett testamente och att sammanställa allt som soon-to-be-p kommer behöva. P har hjälpt till vid

9 inköp av märken till event, såsom Tjejgasquen. P har bokfört. P har fortsatt i sin planering med TagMonkeys och D-rektoratet av ett modda-gamla-ovvar-event. Det kommer nog att delvis överlämnas till soon-to-be-p. Annars kommer dom att göras av med på bästa sätt. Vill du ha en gammal ovve? Låt P/soon-to-be-P veta. P har även börjat med arbetet för Årskursmärke för ettan, men bestämt sig för att dra ut på det lite, inte för att P har glömt och därför blivit sen eller något. Pt. En P är aldrig sen. Det är för att beställandet av märket ska göras tillsammans med soon-to be-p så denne får lära sig.p vet i dagsläget fortfarande inte hur P ska överleva med att inte vara P längre. P har kontemplerat sin existens med mål av att hitta en ny uppgift, mening, anledning, till att fortsätta. Medianerna försökte hjälpa med sin tävling av Julmust. Det hjälpte inte. P vet fortfarande inte svaret. P har bestämt sig för att ha kvar P-mailen. FÖRSÖK STOPPA MIG!!! (s) QN Tisdagskvällarna rullar på, fortfarande med upp till 20 deltagare per kväll. Hösten är som vanligt full av utställningar och Qulturnämden har besökt Gamex och tillsammans med Tag Monkeys Game On 2.0 samt Dreamhack tillsammans med DESC. Alla konventen var super bra men vi kan bli bättre på marknadsföring. Ikea-kortet kom tillslut och vi har köpt nya möbler till catwalken. Det betyder att vi inte längre behöver vara i förrådet och kan ge plats åt annat. Tisdagen den 26 november qulturmärkte QN Doctor Who. Vi gör detta för att upplysa sektionen om qulturen och uppmanar alla att kolla in Doctor Who's 50 års avsnitt som är riktigt bra. Ett märke, Bigger on the insidefinns redan att köpa hos Prylis, Timey wimey. (t) Revisorer Vi har fortsatt den löpande revisionen och svarat på de frågor som inkommit. Frågor vi har arbetat med har bland annat rört funktionärsvalen vid Glögg-SM, rollfördelning kassör revisorer gällande löpande bokföringsgranskning och SMhantering av projektbudgetar. (u) Sektionshistoriker Sektionshistorikern har sedan senaste SM haft kontakt med en i Drek som håller på att få fram plats på lämpligt ställe, så att diabilderna från tidigare år kan visas för sektionsmedlemmar. Sektionshistorikern har även skickat in en motion som ska tas upp under Glögg-SM, om att göra en ändring i reglementet under paragrafen om sektionshistorikern. (v) Sektionsidrottsnämnden Sedan Glögg-SM har idrottsnämnden kört på med fotboll på lördagar ute vid Frescatihallen mellan Planen är att försöka få in lite mer olika sorters sporter. För att reda ut hur vi ska gå tillväga ska ett möte äga rum i den snaraste framtiden. Det har även diskuterats kring badmintonfrukost vilket många verkar sugna på! (w) Studienämnden SNO/SN har: Haft studienämndsmöte Haft möte med ledningsgruppen för grundutbildning Haft möte med programansvarig och grundutbildningsansvarig om UKÄ-utvärderingen Fått er årskursrepresentanter till ettan (x) STYFV STYFV har sedan Budget-SM planerat kommande event, där vi bl.a. pratat med Mackmyra samt DKM om ett lämpligt datum för en whiskyprovning. Vi har utöver det varit med i diskussionen kring STYFVs vara eller icke vara.

10 (y) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt Valberedningen har arbetat med att bereda valen inför Glögg-SM. Vi lyste valen i enlighet med stadgar och har haft en nomineringslista i META samt en valsida på sektionens hemsida. Vi har marknadsfört valen och vill rikta ett tack till TM och framförallt Lisa Lund för hjälpen med valaschen. Vi har hållit intervjuer till ett antal poster och har i de fall då intervjuer inte har ägt rum tillhandahållit ett frågeformulär. Till ordförande- och vice ordförandevalet har vi lyst ett digitalt urnval och ordnat en kandidatutfrågning. Utöver det har vi valt in två nya ledamöter i Valberedningen och består därför i dagsläget av Valberedningens Ordförande samt 4 ledamöter. (a) dåre2014 Vi har delat upp ansvarsområden och ska snart beställa mössor och märken. Vi har betalat skistar och har bokat bussar. Vi tror att vi har löst problemet med att DKMarna jobbar tentapub kvällen vi åker upp, måste bara kolla med DKM först. Vi letar även efter spons för tillfället men det ser lite dystert ut där. Vi försöker fylla de sista platserna och jagar några få som har varit väldigt bra på att glömma bort påminnelser om betalning. (b) Jubileumsprojektet Inget att rapportera. (c) METAspexet Jag har sedan senaste rapporten tillsatt samtliga chefer till de olika positionerna som behövs, jag har haft en infokväll och lagt upp en ordentlig anmälan som hittills fått 47 ansökningar i skrivande stund. Jag har även inlett diskussioner med en teater i Stockholmsområdet för att få en chans att hyra den till vår uppsättning. Manus ska vara färdigskrivet tills i januari, men precis som tidigare år är det inget man absolut kan räkna med även om vi har manusskribenter som skrivit sedan juni. Jag har även haft tre chefsmöten, varav ett var kick-o liknande hemma hos mig, samt intervjuer till viktiga positioner. Vi har även haft problem med förrådet, det har blivit underkänt för alla spex vid en undersökning i våras som jag inte visste hade skett. Så vi var tvungna att under extrem stress xa vårt bås till en standard som är godkänd för spexförråden, men vi lyckades och vi håller fortfarande tummarna för att vi får godkänt på undersökningen, som sker idag. (d) Studs2013 Vi missade att rapportera ordentligt till Budget-SM so here goes: I somras var vi på en grym 2-veckorsresa till USA - närmare bestämt till San Francisco och Los Angeles. Företag som besöktes på plats var Google, Oracle, FireEye, Tesla Motors, Github och Mozilla. Vi åt middagar på konstgjorda öar, åkte på öl- och vinprovningar samt badade vid de fantastiskt långa Baywatch-stränderna i Santa Monica. Och en himla massa annat. Man kan säga att det var en helt okej studieresa som resulterade i hysat nöjda StuDs-deltagare! Under hösten har vi tryckt vår slutrapport, som nns tillgänglig för alla som vill veta mer,och snart ska vi avsluta projektet med en överlämning till StuDs 2014 och utbetalning av resetraktamenten. (e) Studs Sektionen för Medieteknik

11 Verksamhetsberättelse 2012

12 Förord Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska nu. Andreas Tarandi Sektionsordförande 2012

13 D rektoratet Vid årsskiftet hade sektionen 702 medlemmar av ungefär 1000 inskrivna på programmet, alltså ca 70%. Tyvärr inte de 75% som eftersträvas i verksamhetsplanen, men nära. D rektoratet har under året arbetat hårt för att fortsätta arbetet som påbörjades förra året med att styra upp sektionens ekonomi och kontanthantering. Arbetet med bokföringen har underlättats genom mallar och genom att göra det möjligt för flera att bokföra samtidigt. Kontanthanteringen har också förbättrats avsevärt. Vid årets början kunde sektionen inte längre sätta in kontanter då handelsbanken inte längre tog emot dem. Förra årets styrelse hade i slutet av förra året påbörjat jobbet med ett insättingsavtal som sedan slutfördes av årets styrelse. För att minska riskerna kring kontanthanteringen i META har även de som har behov av det fått access till kassaskåpet i förrådet i META, så att kontanter ska kunnas förvaras där. För att underlätta tillgången och uppdateringen av sektionens styrdokument har ett git repo upprättats på github.com/datasektionen/styrdokument som dessutom automatiskt uppdaterar styrdokument.datasektionen.se, där alla kan läsa dem. Detta ger även en historik över alla ändringar som gjorts. Sittande och tidigare ordförande på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik har träffats under avslappnade former under året. Sittande ordförande har träffats med någorlunda jämt mellanrum för att diskutera lokalfrågor. Det har även upprättats avtal med media kring sektionslokalen och alkoholhantering i densamma. Sektionen har även varit Datatjej behjälplig när deras konferans arrangerades på KTH i våras. Medaljer till funktionärer från tidigare år har delats ut under årets ettans fest. Detta innebär att back logen i princip är tom och nästa styrelse kan dela ut medaljer i rätt tid. Studiebevakning Studienämnden Studienämnden har under året haft möten där sektionens medlemmar är välkommna, samt möten med CSC om utbildningen.

14 Programansvarig student Hållbar utveckling PAS har blivit intervjuad av Campi (en tidning för KTH anställda) med anledning av att han engagerat sig i den nya kursen i hållbar utveckling. Där lät han framgå att hållbar utveckling är ett brett men viktigt ämne, och att det är kritiskt att kursen läggs upp så att den känns givande för oss dataloger. Dåligt studentinflytande när det väl kommer till kritan Det har fortsatt att ske förändringar på kansliet. Förändringarna har varit nödvändiga på grund av direktiv från rektor, som flyttat pengar från CSC till SCI skolan. Det har tvingat fram svåra beslut kring effektiviseringar i kansliets verksamhet. Diskussionerna kring dessa beslut har i de flesta fall hållits utan studentrepresentation under förevändningen att det är känsliga frågor. Under våren har även diskussioner hållits inför valet av ny skolchef. Även där hölls studentrepresentation utanför, med samma argument. Det här har blottat en attityd på CSC om att studenter inte hör hemma i de diskussioner som kanske är mest avgörande i frågorna som behandlas.

15 Nämnder Sektionslokalsgruppen Lokalgruppen har hållt i nøllestäd under hela året. Lokalchefen har jobbat kontinuerligt med att försöka hålla kaoset på låg nivå i lokalen, samt tagit hand om bokningar av lokal och mötesrum. En rensing gjordes i köket där några gamla saker byttes samt överflödiga saker togs bort. Gruppen har försökt se till att det finns toalettpapper genom beställningar från lokalservice som p.g.a. byggnaden av arkitekts nya byggnad inte alltid levererat. Under året ingick sektionen ett avtal om toalettstädning betalat av KTH. Informationsorganet Informationsorganet har försökt fortsätta arbetet med hackerkvällar på torsdagar, men intresset har varit svalt. Trots detta har IOR lyckats underhålla sektionens viktiga webprojekt och börjat arbeta på ett system för att ersätta det befintliga lagerhållningssystem. IORs grafikergrupp tag monkeys har startat upp sin verksamhet under halvåret med gott gensvar från sektionens medlemmar. De har bland annat hjälpt sektionens nämnder att designa posters och märken. IOR har under året börjat versionshantera sektionens maillistor och arbetar för att få ett riktigt mailsystem (och inte bara mailalias). Internationella Utskottet Datas Internationella Utskott har jobbat med den Internationella Mottagningen på THS, med att både planera som att verkställa en mottagning med många aktiviteter för de internationella Bachelors och Masters Studenterna. DIU har även gått på diverse möten inom "IR" den internationella gruppen och lagt sin röst i ESN valen för ny ordförande för Erasmus programmets ordförande.

16 Jämlikhetsnämnden Jämlikhetsnämnden har inte fått in några ärenden under året och inte heller varit särskillt aktiv. DKM Datas klubbmästeri har precis som vanligt arrangerat onsdagspub varje onsdag och i februari hölls även i år badhusfesten Plums. Under första halvåret har de även arrangerat en tentapub med sittning innan. DKM beskriver det första halvåret så här: DKM har gjort såååå mycket. Det är helt bonkers. Vi har slitit och jobbat och supit och haft kul och lekt och ätit och varit utomlands och festat med andra och lärt oss massor och Bratt vet nu att tunga saker gör ont på tån och vi har konsumerat punsch och Silly har haft sex i spritis och haft sex i Manges säng och haft sex på massa andra olämpliga ställen och Mange har inte haft sex och Simons snopp är fortfarande liten och Sophie har vägrat och det är synt om Charlie och grisen är glad och Bengan verkar få bo kvar i Stockholm och det vet vi inte och pendeln verkar inte gå från Dalarna. Puss <3 DKM Sedan sommaren har DKM hunnit med att återta spritförrådet från mottagningen med en hejdundrande fest. Som vanligt har vi även bedrivit pubverksamhet varje onsdag, valt in ett par nya ansikten i DKM, anordnat gasquer och främjat kommunikation mellan datasektionen och andra sektioners klubbmästerier. Ett nytt ljudsystem och diverse häftiga ljuslösningar har införskaffats och spritis har organiserats på ett bra sätt. Vi fick inför årets djulmiddag låna ett riktigt restaurangkök och hade en enormt rolig förberedelsekväll, tyvärr så suger fortfarande allt som har med matlagning i META att göra, så det var lite utav en buzzkill. Tomten var självklart även i år väldigt jämställd. Tentapuben som vi höll i var bra, och tillståndsmyndigheten som kom på besök ansåg att den var fläckfri! Tyvärr har vi även fått tampas med att KTH och Akademiska Hus anser att det är okej att ha byggarbetsplats fram till 2015 utanför vår sektionslokal, således har sophanteringen blivit väldigt hemsk. Kort och gott, DKM har rockat skiten precis som vanligt, vi ser fram emot att göra det bästa PLUMSet någonsin!

17 Puss och kram från DKM. P.S. <> till DKM. #brolo

18 Mottagningen Våren Som vanligt utsågs Storebror och Konglig Öfverdrif på Glögg SM, och dessa blev denna gång Johan Stjernberg respektive Jacob Håkansson. På djulmiddagen presenterades traditionsenligt resten av Titel, denna gång med Lillebror Peter Nycander, Halvbror Fredrik Bystam, Mamma Niclas Nilsson, Konglig Direktifdrif Jens Arvidsson och Konglig Indrif Åsa Sproge. Våren utgjordes som vanligt av en stor del planering, oändligt många lokalbokningskrockar, rekrytering av mottagningspersonalen och framförallt trevligt teambuildande. För titels del utgjordes denna främst av de ack så trevliga titelmiddagarna samt Mottagningsinternatet och Mottagningsrådsgasquen, för köttet som vanligt av INDA/Inaug, plosqvik och en konferensgasque tillsammans med Media i år med utökat samarbete sektionerna emellan genom gemensamma diskussions och gasquegrupper som fick lära känna varandra och utföra uppdrag under gasquens gång. Då det även för ovanlighetens skull förekom en vårbal detta år presenterades personalen högtidligt under denna banquette för resten av sektionen. Rekordmånga sökte mottagningen hela 105 ansökningar inkom vilket naturligtvis ledde till en ännu mer episk mottagning. Efter ett misslyckat försök 2010 återupptogs frågan om att köpa in en sektionsbil, bland annat för att användas som drifmousin/van under LQ:n. Sektionen höll inte lika hårt i plånboken denna gång och bilen blev snart realitet. Till denna instiftades även en ny funktionärspost, Mulle/Mullerina Schmeck, som har huvudansvar för bilen förutom under mottagningsveckorna. För första gången fick alla medlemmar av den ljusa sidan en skinande vit snuttefilt med sitt namn inbroderat i cerise på. Dessutom fick daddorna och ekonomeristerna nappflaskor, doquisarna basker och mammeristerna kockmössa. Drifvarna fick som vanligt pärm, sångbok och lån av väst under entréerna. Nytt för i år var att den traiditionella doquispizzakvällen utökades till ett flertal doquismiddagar för att ytterligare stärka sammanhållningen, men mammeriet var självklart inte sämre och fortsatte sin fina tradition med mammeristmiddagar. Dadderiet och ekonomeriet hade för första gången daddebastu (i jourveckan) medan drifveriet körde på som vanligt med sång och oreringsträningar under våren samt blandade kvällsaktiviteter i jourveckan. På titelsidan startades vad som förhoppningsvis kommer bli en helt ny tradition; TGT eller titel genom tiderna en mycket angenäm kväll för alla som tidigare varit med i titel. Dessutom sattes med all sannolikhet sponsrekord totalt 95 tkr samlade titel in från diverse olika samarbeten med företag utan att för den delen tumma på mottagningens kvalitet eller branda bort aktiviteter. Till exempel hjälpte Academic Work till med korvserveringen på Nattorienteringen och Open Mind höll i en pimp my ride station i Maskinparken där alla lådbilar fick färgas på löpande band och ett avslutande ReIVparty när de sedan skulle plockas isär.

19 Jourveckan Jourveckan förflöt hyffsat normalt med Xning till Åbo, sedvanliga telefonsamtal till samtliga nøllan, skyltbyggande till nøllegruppstemat som i år var Star Wars karaktärer och diverse utbildningar i lekar, sånger, bar, sjukvård och servering med mer. En trevlig nyhet var dock att konsultföretaget Open Mind som en del av sin sponsring av mottagningen kom på besök under tisdagen och serverade lite lyxigare frukost, lunch och fika till den alltid lika hungriga mottagningspersonalen. Liksom 2011 kom ett gäng sköningar från Findwise på fredagen och bemästrade baren så att hela personalen kunde vila ut och ha kul tillsammans en sista gång innan dag Ø. Mottagningsveckorna Efter vad som kändes som en evighet kom till slut en stor hord nøllan enligt slutsummeringen i STÖn var de hela 201 stycken. Trots att nølledensiteten på dansgolven framåt småtimmarna var mindre än 2010 och 2011 blev alla fester och andra event helt utsålda utan några problem. nøllan verkade ha mycket roligt och uttryckte enorma mängder tacksamhet och uppskattning redan från andra dagen. Bland mottagningsaktiviteterna återsågs alla gamla klassiker såsom Kultmiddagen, Sångarafton, TTG, Nattorientering, nøllebanquette (med Fysik), Herrpub/Dammiddag, Hurry Scurry, Laserkrig, Kultflimmer, LådbilsQuarnevalen, nøllepubrundan, META gasquen (med Media) och nølleosqvik. Nattorienteringen huserade som vanligt i M huset som det i år var ovanligt lätt att lyckas boka alla salar i. nøllegasquen Årets nøllegasque återinförde den gamla anrika traditionen med ett efterkör av episka proportioner med bland annat stor uteservering, hoppborg, sockervadd, sumo suits, öppet till 05 och ett galet taggat dansgolv ända fram till stängning. I övrigt var det en traditionell nøllegasque med alla sedvanliga dagsaktiviteter på KTH, om än med något mer logisk storyline än tidigare, och gasque på Medicinska Föreningen. De abonnerade bussarna lyste i och för sig med sin frånvaro när sittningen tog slut men efter några telefonsamtal lyckades Storebror få fram en buss som kunde ta den sista skaran väntande gäster till efterköret på KTH i expressfart. När alla d osq blivit utjagade och städningen var avslutad efter kl 06 lokal tid hade hela den ljusa sidan arbetat i härliga 21 timmar men självklart är det inte en fullvärdig nøllegasque utan efterfest. Således begav sig en tapper skara hem till Konglig Direktifdrif på morgonfest.

20 Hösten Som vanligt bjöd hösten på tackfest, daddetack, ettans fest, testamentesskrivning, drifvarrespektive titelbastu med härligt eftersnack och diskussioner inför framtiden. Under 2012 slöts bland annat avtal med Flyg om att alternera möjligheten att boka Nymble till nøllegasquen, vilket kan vara särskilt bra under tiden för det stora bygget nedanför sektionslokalen som kraftigt försvårar möjligheterna till uteservering fram till och med Både THS centralt och vi i mottagningen skickade också ut enkäter till ettan med en hel del positiv feedback och ytterligare avtackningar från Tricesimus. Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen har anordnat både pubar och lunchföreläsningar. Inom annonsering så har de dels hjälpt företag med att sätta upp affischer och också haft ett samarbete med Bemia för annonsering över internet. För detta samarbete har det dock framkommit viss kritik ifrån vissa företag som påtalat att Bemia inte är oberoende eftersom att de också är ett rekryteringsföretag utöver att de skötte vår annonseringstjänst. Därför har vi nu sagt upp det samarbetet och Simon Ström har utvecklat en ny tjänst som ska kunna ersätta den gamla. Näringslivsgruppen har även i sammarbete med D rektoratet sett över kontraktet för TV apparaterna i META och fått dem att börja visa material. NLG har under hösten fortsatt med sitt löpande arbete i form av lunchföreläsningar, pubar och annonsering samt ordnat den största D Dagen hittills. Totalt gästades mässan av 35 företag och uppskattningsvis 400 studenter. Qulturnämnden QN har i sammarbete med medias motsvarighet annordnat regelbundna qulturevent så som spel, pyssel och filmkvällar i META. De har även tillhandahållit spel och böcker i sektionslokalen och tillsammans med förtroendevalda från media arbetat för att främja samarbetet sektionerna emellan och kultur i META. Valberedningen På höstens första SM blev valberedningen en nämnd bestående av 2 5 personer valda av DM plus ordföranden val av SM. Nästkommande DM valdes en person. På Glögg SM användes för andra året i rad det digitala valsystemet som sektionen tagit fram för presidievalen. Systemet var uppskattat bland medlemmarna och nästan 80 personer röstade.

21 Spexmästeriet Spexmästeriet har försökt styra upp ett lag till Sångartäfvlan, vilket gick sådär (uppstyrningen alltså, inte täfvlan. Täfvlan gick inte alls.), samt haft ett första möte och planerat lite för produktionen av ett album under Albumet planeras vara klart i sommar. I övrigt har det rekryterats friskt och flera ettan har gått med. Konglig Östrogennämnden Under det senaste året så har representanter från KÖN varit på möte med Irene Hanke och Karriärcoach Josephine Posse och informerat sig om den kostnadsfria karriärsvägledningen som ges av KTH och hur man skulle kunna marknadsföra den för tjejerna i KÖN och på datasektionen. Konglig Fenixorden Fenixorden uppstod under året och delade ut sin första medalj under vårbalen. De har även serverat mat under årets SM. D.E.M.O.N. D.E.M.O.N. har arbetat med att starta upp verksamheten. Redaqtionen Under våren sattes en Redaqtion ihop som därefter samt släppt ett lite seriösare nummer och ett lite lalligare nummer. På hösten släpptes sedan ytterligare ett nummer. STYFV På årets sista SM skapades nämnden STYFV, som ska normativa maskulina intressen på sektionen. Övriga funktionärer Fanbäraren Har burit fana på promoveringen och nobel, kommer inom kort att ha hållit hönan fagt även på diplomeringarna. Fanan vajade även i stadshuset när n0llan var där, men då hållen av Petter.

22 Sektionshistorikern Sektionshistorikern har lagt upp mål för vad som ska ske under året, samt börjat titta på att digitalisera önskade foton. Det finns fina planer för 2013, och ifall man vill ha något specifikt gjort som man tycker sektionshistorikern borde göra är det bara att hojta till, då fantasin endast tar en en bit på vägen. Prylmånglaren Under året 2012 har ett antal förändringar genomförts av Prylis. Innan jul kontaktades JAC tryck om Ovvarna för att se att vi faktiskt fick fram bättre kvalitet än förra året. Detta gjorde också att prylmånglaren ville förändra färgen från den tidigare färgen vacker cerise till ännu vackrare cerise. Martin Frost, innehavare av en ovve i den önskade cerisa färgen donerade en bit av sin ovve vilken sedan användes för att få rätt färg. Ovvar såldes till ett stort antal av de nya studenterna på datasektionen. Märken har fixats fram. Några nya andra gamla. 2 av dessa nya som var väldigt populära var Playboy Pikachu samt Not sure if. Märken, spegater och capshandukar har sålts på samlad front. Nya funktionärer Under året instiftades även ett par nya sektionsfunktionärer: Ljud och ljusansvarig som tillsammans med medias motsvarighet ansvarar för ljudet i META, och Mulle/Mullerina schmeck som ansvarar för underhållet av sektionens bil. Projekt dåre Under januari månad annordnades en skidresa till Åre. 96 glada dataloger åkte till Åre och åkte skidor. Senare under vårterminen annordnades även en sittning för resenärerna. Vårbalen Det har för första gången på länge arrangerats en vårbal på sektionen! Den blev fin.

23 META spexet Under våren jobbade de som mest med spexet: byggde, repeterade och producerade. De hade en episk kostymfest med sagotema tillsammans med ispexet. Biljettförsäljningen gick över förväntan med strax under 400 sålda av 500 möjliga. Speciellt bra gick premiärbiljetterna, som tog slut på tio timmar! Föreställningarna var succé och slasqueföreställningen var olik något annat spex. Folk både bakom och framför scen hade sjukt kul :) Alla kvällsföreställningar (tre stycken) finns inspelade. META spexets huvudsponsor var mycket nöjda med samarbetet. Bokföringen var nästan helt klar vid halvårsskiftet. Spexet gick plus! Under sommaren började nästa direqteurer jobba med att planera upp hur nästa spex skulle genomföras, rekrytera chefer och försöka få ordning på infrastrukturen. Sen under mottagningen så började information och intresseanmälan pumpas ut genom alla kanaler tänkbara. Direqtionen representerades även på gasquer och båda direqteurer var synliga och pratade mycket spex med alla. I slutet av september så hade METAspexet sitt informationsmöte där alla var välkomna som ville veta mer om spex, hur spexet gick till förra året, vilka roller som finns inom spexet och vad vi hade för planer för årets spex. Alla chefer var på plats så att alla kunde gå runt till de olika grupperna och prata, fråga vad det faktiskt innebar att vara med i någon grupp. Manusgruppen blev tillsatt kort efter detta informationsmöte och övriga blev informerade att de skulle inom en vecka anmäla sig om de ville vara med i någon grupp. Efter det fick alla chefer sina medlemmar och auditions planerades för de grupperna som behövde det. Auditions genomfördes och många av grupperna hade kickoff och några möten. Vi hade chefsmöten under hela hösten. Under första SM i höstas skapades sektionsprojektet METAspexet 2013 och under andra SM blev direqtionen erkänd från sektionens håll. Vid nyår var första utkastet av manus klart, första skådisrepet planerat, teatern bokad och första happening inbokad. Framtiden för spexet är ljus! STUDS En resa till San Francisco har genomförts under två veckor med 27 glada dataloger. Företag som Google och Facebook har besökts och turistande som vingårdar och Las Vegas har även det genomförts. Ett utförligare rapport över hela projektet har lämnas under september i form av en rapport.

24 STUDS 2013 startades upp under hösten och har börjat besöka företag för att samla ihop pengar till resan. djubileet djubileet har påbörjat arbetet inför sektionens 30 årsjubileet 2013 redan nu. djubileets egna sammanfattning av första halvåret är: Vi har kul. Haft kul. Sittning också. Vi Vann. En stab. Vi är sex. Har inte sex. Men är sju. Har planerat. Beställt. Tröjorna kom. Vi kom. Spelat kubb. Mörker. Fernet. Mums. Idlar. Nils. Inte den. Oscar. God öl. Egen öl. Kanske. Specialbeställd. Punsch? Nej. Kanske. Lejon. Nej. Som Tiger. Snodd. Nya. Tigerträff. Puss från djubileet. <3 Under andra halvåret har planeringen för 2013 fortsatt.

25 Ekonomisk berättelse 2012 År 2012 var över lag ett bra år ur ett ekonomiskt perspektiv. Under årets lopp så har Kassör tillsammans med sektionens övriga ekonomiskt ansvariga fortsatt att styra upp sektionens ekonomiska rutiner, och vi har nu en ännu klarare bild än innan över hur det står till med sektionens finanser. Större ekonomiska händelser under året var bland annat genomförandet av projekten StuDs 2012, dåre 2012/2013 och D Dagen Under året införskaffades även en sektionsbil och en hel del teknik till META. Att omsättningen blev så hög var något oväntat, men tyder också på att Datasektionen är sektion med mycket verksamhet. Samtidigt är den höga omsättningen en signal att sektionen bör fortsätta förbättra de ekonomiska rutinerna, då lagen ställer ytterligare krav för organisationer med hög omsättning. Att årets resultat blev så högt kan också ses som bra, då 2013 är ett jubileumsår som väntas gå back. Samtidigt så får idéella föreningar enligt lag inte gå med för mycket vinst, så 2012 års goda resultat bör tas i åtanke vid skapande av framtida budgetar. Victor Koronen Kassör 2012

26 Balansrapport Datum: :50 Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 0,00 kr ,00 0, , , Ack. avsk. på maskiner och andra tekniska anläggningar 0,00 kr 0, , , , Bilar och andra transportmedel 0,00 kr , , , , Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel 0,00 kr 0, , , , Andelar och värdepapper i andra företag ,27 kr 6 036,54 0, , , Pant 0,00 kr , , , , Läsklager 0,00 kr , ,65 603,84 603, Öllager 0,00 kr , , , , Ciderlager 0,00 kr , , , , Vinlager 0,00 kr , , , , Spritlager 0,00 kr , , , , Läsklager MKM 0,00 kr 7 394,77 70, , , Öllager MKM 0,00 kr , , , , Ciderlager MKM 0,00 kr , , , , Vinlager MKM 0,00 kr 9 304, , , , Spritlager MKM 0,00 kr , , , , Kundfordringar ,07 kr , , , , Kortköpsfordringar 0,00 kr , , , , Förskott till engagerad 0,00 kr , ,00 500,00 500, Strecklistefordringar 0,00 kr ,00 0, , , Andra kortfrist fordringar 0,00 kr , , , , Handkassa, Spex 0,00 kr , , , , Handkassa, DKM 6 138,00 kr , , , , Handkassa, Mottagningen ,00 kr , , , , Handkassa, Prylmånglaren 6 183,10 kr , , , , Handkassa, MKM ,00 kr , , , , Bankkonto, Datasektionen ,99 kr , , , , Bankkonto, Spex 9 617,50 kr , , , , Bankkonto, DKM 2 616,74 kr , , , , Bankkonto, Mottagningen ,46 kr , , , , Bankkonto, Prylmånglaren ,50 kr , , , , Bankkonto, Studieresan ,45 kr , , , , Bankkonto, dåre ,07 kr , , , , Bankkonto, MKM ,22 kr , , , , Bankkonto, X tra 0,00 kr , ,00 0,00 0, Företagskort 0,00 kr , ,93 0,86 0, Eget kapital ,59 kr 0, , , , Ej inlösta presentkort/bongar 0,00 kr , ,00 0,00 0, Leverantörsskulder ,82 kr , , , , Kortfrist skulder engagerad ,96 kr , , , , Övriga kortfristiga skulder 0,00 kr , , , , Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00 kr 0, , , ,00 Förändring i perioden , ,68 0,00 Totalt förändring , ,68 0,00

27 Kontakta kassören vid frågor. Skapad av Andreas Tarandi För att rapportera eventuella buggar, klicka här.

28 Resultatrapport Datum: :55 Arrangemang Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående Mottagningen Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 345,00 345,00 345, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 510,00 510,00 510, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Tillfällig uthyrning av personal 0,00 kr 0, , , , Försäljning kläder 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 5,75 3,71 2,04 2, Differenser 0,00 kr 58,92 54,00 4,92 4, Sponsring 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 311,00 0,00 311,00 311, Inköp öl 0,00 kr 3 436,58 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 651,97 0, , , Inköp vin 0,00 kr 740,40 0,00 740,40 740, Inköp sprit 0,00 kr 198,00 0,00 198,00 198, Inköp prylis 0,00 kr ,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 9 530,25 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 67,97 0,00 67,97 67, Inköp barkit 0,00 kr 1 321,60 0, , , Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 2 886,15 0, , , Inköp daddetillbehör 0,00 kr 174,80 0,00 174,80 174, Inköp teknik 0,00 kr 1 031,00 0, , , Inköp möten 0,00 kr 18,00 0,00 18,00 18, Inköp förtjänsttecken 0,00 kr 3 127,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 464,65 0,00 464,65 464, Externt arrade arrangemang 0,00 kr ,00 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 152,07 152,07 152, Lokalhyra 0,00 kr 4 200,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 17,95 0,00 17,95 17, Verktyg 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 5 176,01 0, , , Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 5 993,45 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 1 087,25 0, , , Städmaterial 0,00 kr 326,25 0,00 326,25 326, Biljetter (resor) 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600, Representation 0,00 kr 1 125,80 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 464,00 0,00 464,00 464, Mobiltelefoni 0,00 kr 1 931,00 0, , , Porto 0,00 kr 1 070,00 0, , , Bankkostnader 0,00 kr 575,00 105,00 470,00 470, Städböter 0,00 kr 400,00 0,00 400,00 400, Övriga främmande tjänster 0,00 kr 3 150,00 0, , , Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600,00 Förändring i perioden , , ,03

29 Förändring i perioden , , ,03 Mottagningen Inaug 4029 Inköp mat 0,00 kr 510,50 0,00 510,50 510, Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 49,00 0,00 49,00 49, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 137,36 0,00 137,36 137, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 150,00 0,00 150,00 150, Kontorsmaterial 0,00 kr 625,00 0,00 625,00 625,00 Förändring i perioden 1 471,86 0, ,86 Mottagningen INDA 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,27 0,00 0,27 0, Inköp vin 0,00 kr 847,50 0,00 847,50 847, Inköp mat 0,00 kr 2 023,03 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 78,06 0,00 78,06 78, Inköp daddetillbehör 0,00 kr 2 228,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 857,00 0,00 857,00 857, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 403,00 0,00 403,00 403,00 Förändring i perioden 6 436,86 0, ,86 Mottagningen plosqvik 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 2 960, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,13 0,00 0,13 0, Inköp mat 0,00 kr 3 190,01 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 87,36 0,00 87,36 87, Lokalhyra 0,00 kr 1 200,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 195,50 0,00 195,50 195, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 560,00 0,00 560,00 560,00 Förändring i perioden 8 193, , ,00 Mottagningen nolleosqvik 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 167,00 167,00 167, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 420,00 420,00 420, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 380,00 380,00 380, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,44 0,44 0, Differenser 0,00 kr 0,00 5,00 5,00 5, Inköp mat 0,00 kr 7 300,98 0, , , Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 227,60 0,00 227,60 227, Inköp daddetillbehör 0,00 kr 255,00 0,00 255,00 255, Lokalhyra 0,00 kr 1 750,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 50,35 0,00 50,35 50, Milersättning 0,00 kr 520,00 0,00 520,00 520,00 Förändring i perioden , , ,49 Mottagningen Frukost 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,26 0,48 0,22 0, Inköp mat 0,00 kr 7 175,61 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 6,75 0,00 6,75 6,75 Förändring i perioden 7 182,62 0, ,14 Mottagningen Bärbar 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 25, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 486,00 486,00 486,00

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Förord Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska nu. Andreas Tarandi Sektionsordförande 2012 D rektoratet Vid årsskiftet hade sektionen 702 medlemmar av ungefär 1000 inskrivna

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från Mästarråd

Protokoll från Mästarråd 1(8) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Björn Eklöf förklarade mötet öppnat klockan 17:06:59. 1.2 Val av mötesordförande Björn Eklöf valdes till mötesordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer