Dagordning Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning... 2. Verksamhetsberättelse... 3. Resultatrapport 2012... 8. Balansrapport 2012... 9. Verksamhetsplan 2013... 10"

Transkript

1 Innehållsförteckning Dagordning... 2 Verksamhetsberättelse... 3 Resultatrapport Balansrapport Verksamhetsplan Investeringsplan Budget Prislista Medlemskap... 12

2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Förslag till dagordning 3. Val av mötesordförande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av två protokolljusterare 6. Val av rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fullmaktsgranskning 9. Stämmans behöriga utlysande 10. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för Revisorernas berättelse för Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för Arvoden 14. Val 1. Två styrelseledamöter på två år 2. Två styrelsesuppleanter på ett år 3. Två revisorer på ett år 4. Två revisorsuppleanter på ett år 15. Val av valberedning 16. Verksamhetsplan och budget Avslutning

3 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Andelsföreningen Kävlinge Folkets Park U. P. A. överlämnar efter fullgjort uppdrag verksamhetsberättelse för STYRELSE Christer Eklund, Ordförande Göran Holmgren, V. Ordförande RoseMari Henningsson-Jensen, Kassör Gert Henningsson, Ledamot Bengt Malmgren, Ledamot Anette Eklund, Suppleant REVISORER Alvar Pettersson och Göran Larsson ordinarie, Axel Hellstrand och Börje Olsson, ersättare. VALBEREDNING Alvar Pettersson och Börje Olsson. VERKSAMHETEN Kävlinge Folkets Park har under året genomfört arrangemang och haft samarbeten med flera föreningar. Barnteaterföreställningarna har varit mycket populära. Föreningen har också tillsammans med en veteranbilssamlare arrangerat en kulturhistorisk bilutställning som kallades Silverforza #3 med besökande och 90 fordon från hela Sverige! Styrelsen har samarbetat med LL Dancestudio i midsommarfirande. Ett väldigt lyckat arrangemang! PRO Kävlinge har arrangerat jubileumsfest och Kävlinge Amatörteater har arrangerat sommarrevyn Kalifen från Lackalänga. För tredje gången gästades vi också av LIONS loppmarknad som blev mycket lyckad. Styrelsen hoppas på ett fortsatt givande samarbete. Socialförvaltningen tillsammans med PRO genomförde en lyckad motionsdans en eftermiddag i september. Biljetter & gäster 2012 Amatörteater 3500 Barnteater 158 Bilutställning 2300 Midsommar 400 LIONS 455 Danser 365 Föreningsfester 600 PRO 180 Konserter 238 Allsång 300 Motionsdans 478 Sagostunder 5 S:a gäster: 8979 Uthyrningsverksamheten med partytält fungerar utmärkt och växer till sig. Genom att hyra ut partytält har många familjer kunnat hålla studentskivor och familjehögtider hemma i trädgården. Vi märker klart att det finns stort behov för denna verksamhet hyrde vi ut sammanlagt 11 partytält.

4 Årets tre danser i föreningens regi genomfördes med ett mycket lyckat samarbete med Lill-Arnes orkester och Fanclub. Idén går ut på att Lill-Arnes Fanclub själva arrangerar danserna i parken helt hyresfritt mot att dansorkestern får en chans att etablera sig i Kävlinge. Årets bokföringsomslut visar omsättning kr. Rörelsens intäkter uppgår till kr(+9,5 %) och årets kostnader uppgår till kr(-9,5 %). Årets verksamhet har gett ett plusresultat på kr. Föreningen har amorterat kr och beräknar att slutbetala hela låneskulden under Årets investeringar kr har genomförts med inköp av bord och stolar, färdigställande av förråd, målarfärg och reparationer. Styrelsen är överens med kommunen om ett långsiktigt avtal med skötsel och maskinell hjälp. Arbete med upprensning och skötsel av parkytorna genomförs regelbundet. Kävlinge kommuns trädgårdsavdelning har stöttat oss med gräsklippning och större maskinell hjälp. Andelsföreningen har företagsförsäkring med Trygg-Hansa om fullvärdesförsäkring för all mark, inventarier och personskador. På föreningens hemsida har vi haft sidvisningar och nya unika besökare under året. Det är 160 sidvisningar varje dag hela året! Information om Folkets Park och alla aktiviteter finns på hemsidan liksom bilder från arrangemang i parken. Vi producerar också film från gräsmattan när tillfälle ges, som finns på Vi är också aktiva på internet med sociala medier. Facebook har visat ett fantastiskt resultat där 1036 vänner anslutit sig till Silverforsen-sida. Många engagerade människor har visat vad de tycker om vår verksamhet. Vi har under 2012 fått 10 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna i föreningen. Föreningens 439 andelsägare äger nu tillsammans 559 andelar i Folkets Park Kävlinge. Andelskapitalet uppgår till kr. Även 2012 har varit en mycket aktiv säsong. Verksamheterna gör parkområdet välbesökt och mycket populärt. Vi märker också på alla förfrågningar att behovet av en samlingsplats är mycket stort. Vi kan också konstatera att andelsföreningen är beroende av lokalbefolkningens engagemang i parken. Vi ser mycket positivt på denna utveckling, och hoppas givetvis på fortsatt utveckling av verksamheterna. Vi menar därför att behovet av parken som mötesplats och träffpunkt kommer att växa många år framåt. Men det ställer också stora krav. Både på oss som styrelse, men också på Kävlinge kommun som ansvarig för kulturfrågor. Styrelsen anser att det är viktigt för framtiden att parken är öppen för allmänheten. Samtidigt måste arrangemang och aktiviteter genomföras för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. Det som växt fram de senaste åren handlar om att föreningen måste ta ett större grepp om Kävlinges största fritidsområde. Alternativen för Andelsföreningen är att föreningen på grund av svårigheter att rekrytera engagerade människor till uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt som föreningens framtid är avgörande av detta engagemang. Därför har styrelsen fattat ett principbeslut om att utveckla föreningens verksamhet till åretrunt-verksamhet. Vad detta kommer att innebära rent praktiskt utreds för tillfället och ska ske i dialog med samarbetspartners, grannar, medlemmar och invånare. Tidsramar för projektet beräknas till minst tre år. En av styrelsens egna slutsatser är att verka för nybyggnation av en samlingslokal som kan ta emot 300+ gäster. En annan slutsats innebär utveckling av samarbetsprojekt tillsammans med andra föreningar och företag. Detta projektarbete beräknas pågå under ett antal år framåt. Styrelsen har därför antagit en projektplan för ändamålet.

5 Ekonomisk utveckling Resultat Rörelsens intäkter och lager Rörelsens kostnader RÖRERLSE RESULTAT kr kr kr Rörelsens resultat Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader kr kr 0 kr kr kr kr Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder RÖRELSE RESULTAT kr kr Underhåll/Investering ar S:a årlig drift kr kr kr 0 kr kr kr kr Drift/Underhåll totalt Investeringar/Underhåll Årlig drift

6 Ideell verksamhet totalt S:a intäkter S:a utgifter Resultat kulturverksamhet Antal arrangemang Biljetter och gäster totalt Resultat kulturverksamhet Intäkter kulturverksamhet Kostnader kulturverksamhet Biljetter och gäster Vi är anslutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker Sverige. Vi har också deltagit i flertal nätverksträffar med andra Folkets Hus och Parker i Skåne och på Folkets Hus och Parker södra regionen årsmöte. I december månad genomförde styrelsen en studie- och planeringsresa där vi planerade säsongen för De uppgifter som ålagts styrelsen har behandlats och lösts i samarbete och efter bästa förmåga. Styrelsen riktar också ett särskilt tack till revisorerna, valberedningen, våra vänner och anhöriga som hjälpt till med arbete i parken. Utan deras hjälp hade det varit mycket svårt att genomföra säsongens arbete. Andelsföreningen har blivit positivt uppmärksammad i pressen flera gånger för de aktiviteter vi anordnat. Hela säsongen har vår försäljningsvagn varit en uppskattat inslag där vi sålt mängder med kaffe, bulle, saft, läsk och korv. Personalboden används flitigt som artistloge, fikaplats och till våra styrelsemöten. Styrelsen tackar också följande sponsorer för gott handfast samarbete: Kävlinge Chark AB, Gunnar Nilssons Entreprenad AB, Gummicentralen Hedins AB, Sydhandel AB, Färs och Frosta Sparbank, kultur- och socialförvaltningen Kävlinge kommun, Jacobs Glas, HJ Buss, Kävlinge Handbollsklubb, LIONs Club, Rotary och tekniska förvaltningen Kävlinge kommun, Kulturhuset i Svalöv och Malmö Opera.

7 Året 2013 har också präglats av det arbete som styrelsen beslutade att starta. Planering och projektering av året runt verksamhet. Efter de tre första faserna kan styrelsen konstatera att kommunen är mycket ovillig till Silverforsen och dess utveckling. Kommunstyrelsens inställning är att vi ska fortsätta hålla parken öppen för allmänheten, och vi ska bedriva kulturverksamhet i parken. Men det får på inga villkor kosta kommunen något i form av verksamhetsstöd eller investeringar. För det första har styrelsen fått avslag på ansökan om investeringsbidrag. För det andra har styrelsen fått avslag på ansökan om kommunal borgen. För det tredje har styrelsen fått avslag på ändring av detaljplan inför KKBs köp av mark. Bara köpet av mark hade inbringat mellan 6 10 miljoner kronor till Andelsföreningen, som föreningen hade kunnat investera i parken och koloniområdet. Vad kommunen själv vill med vår verksamhet får styrelsen inget besked om, men samtidigt bestämmer kommunstyrelsen genom deras planmonopol att vår verksamhet inte får lov att utvecklas! En mycket märklig inställning och dessutom diskriminerande gentemot föreningslivet i Kävlinge. Hela projektplanen finns inlagt på föreningens hemsida med detaljerad budget. Ett litet men så oändligt viktigt slutord: Från föreningens perspektiv märker vi tydligt att Fritids- och Kulturlivets spelplan förändras. Nya aktörer, organisationer och nya beslutsfattare kommer till. Vi resonerar och tolkar trender, men det enda vi förstår är att ingen riktigt vet. Därför måste vi ha modet att säga att framtiden är vår nu! Det är vi som formar framtiden, och därför ska föreningen ta mer plats! Det handlar om att synliggöra och göra sig hörd. Hur vi ska synas och fungera tillsammans i Kävlinge. Men att ta plats handlar ännu mer om att ge plats, till barn och ungdomar, ge utrymme för olika kulturyttringar, olika visioner och önskemål. Det är vår övertygelse att Kävlinges utveckling hänger på det! De som vill kan ta denna mötesplats med oss! Kävlinge den 7 mars 2013 Styrelsen för Andelsföreningen Kävlinge Folkets Park U. P. A. Christer Eklund Göran Holmgren Gert Henningsson RoseMari Henningsson Bengt Malmgren

8 Resultatrapport 2012 Rörelsens intäkter och lagerförändring Perioden 3044 Arrendeavgifter , Försäljning biljetter 8 050, Försäljning förtäring , Sponsorintäkter , Hyresintäkter , Erhållna bidrag , Google reklam 729,99 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring ,99 Rörelsens kostnader 4010 Inköp material och varor , Vatten och avlopp , Hyra inventarier , El för drift , Övriga bränslen , Förbrukningsmaterial -70, Resekostnader , Annonsering , Reklamtrycksaker , Barnteater , Arrangemangskostnader , Kontorsmaterial -500, Porto , Företagsförsäkringar , IT-tjänster -298, Bankkostnader , Övr främmande tjänster , Övriga styrelsekostnader , Skattefri bilersättning -577,20 S:a Rörelsens kostnader ,73 Rörelseresultat Finansiella poster , Ränteintäkter 1 574, Räntekostnader ,00 S:a Finansiella poster ,01 Resultat före skatt Skatter , Årets skattekostnad ,00 S:a Skatter ,00 Avskrivningar material inventarier ,00 Beräknat resultat: ,25

9 Balansrapport 2012 Balansrapport Ingående bal. Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader , , , Mark ,00 0, , Maskiner och inventarier ,60-85, , Inventarier och verktyg , , ,89 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,16 Finansiella anläggningstillgångar 1350 Fonder Robur , , ,58 S:a Finansiella anläggningstillgångar , , ,58 S:a Anläggningstillgångar , , ,74 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 0,00 162,00 162, Bank, , , , Bank, Solidar 100,00 0,00 100,00 S:a Kassa och bank , , ,65 S:a Omsättningstillgångar , , ,65 S:a TILLGÅNGAR , , ,39 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2060 Eget Kapital , , , Depositionsavgifter ,00-900, , Inbetalda insatser , , ,00 S:a Aktiekapital , , ,14 Balanserad vinst eller förlust 2098 Vinst/förlust föreg år , ,14 0,00 S:a Balanserad vinst eller förlust , ,14 0,00 S:a Eget kapital , , ,14 Skulder Kortfristiga skulder 2660 Preliminärskatt 0, , , Övr kortfr skulder , , ,00 S:a Kortfristiga skulder ,00 134, ,00 S:a Skulder , , ,00 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,14 Beräknat resultat: 0, , ,25

10 Verksamhetsplan 2013 Barnpaket Att inköpa ett barnpaket av FHP vilket innebär 3 stycken föreställningar som kommer att hållas sensommaren plus en föreställning av trollkarlen mrmysco. När det gäller barnverksamheten behöver vi satsa på kringarrangemang för att locka fler besökare. Uthyrning och Arrangemang: - Uthyrning av partytält, bord och stolar - sommarkonserter med Musikföreningen i Kävlinge - Sommarteater - 4 barnteater arrangemang - Midsommarfirande tillsammans med LLDancestudio - Föreningsfester - USA-bilutställning - Grillfest PRO - LIONS Loppmarknad - Motionsdans - Kävlinge marknad - Danser tillsammans med Lill-Arnes Fanclub - Sagostunder med Kävlinge Bibliotek Ansökningar Även inför 2013 måste vi söka bidragsmedel för att arrangemangen ska bära sig med minst nollresultat. Sponsorer är också mycket viktiga partners. Samlingslokal Styrelsen fortsätter arbetet tillsammans med ABF MittSkåne utvecklingen av projektet med året runt verksamhet till en färdig samlingslokal. Vårt villkor för projektet är att det måste bära sig ekonomiskt.

11 Investeringsplan 2013 Följande huvudgrupper ingår i investeringsplanen. Nytt sidotält och två nya partytält. Kostnader: kr. Övrig materiel - Verktyg, plantering och skötsel av fastigheten. Kostnader: kr. Slutbetalning av låneskulder. Investeringsplanen finansieras av parkens egen verksamhet, arrende, bidrag från sponsorer, stiftelser och myndigheter. Budget 2013 Det är mycket svårt att spekulera om framtiden i vår förening eftersom verksamheten är så beroende av väderförhållandena. Därför gör styrelsen en genomsnitts beräkning av förra årets verksamhet. Intäkter Arrendeavgifter Biljetter Förtäring Sponsor Hyresintäkter Bidrag/ersättningar Google reklam 700 Summa intäkter: Utgifter Material och varor VA El Förbrukningsmaterial Resor Annonser Reklam Barnteater Arrangemangskostnader Kontorsmaterial 500 Försäkringar IT-tjänster 300 Bankkostnader Medlemsavgifter Amorteringar Räntor Summa utgifter: Fin dukning på dansbanan! Kalkylerat resultat:

12 Bankgiro: Org.nr: Mail: Mobil: Vi använder F-skatt Alla priser inkl. moms. Prislista Partytält: Partybord: Partystolar: Belysning: Paviljongen, parken: 1.500kr 100kr 15kr 100kr Företag eller Förening beroende på arrangemang 3.000kr privatpersoner beroende på arrangemang Försäljningsvagn: 1.500kr inom Kävlinge, fritt sponsorer Medlemskap Enskilda personer Företag/Organisationer 300kr/st 3000kr/10st Transportkostnader utanför Kävlinge tätort tillkommer. Hyresavtal måste tecknas för att vår och er försäkring ska gälla. Ytterligare utrustning kan ordnas via vår samarbetspartner Prislistan uppdateras efterhand byggnader och investeringar färdigställs och publiceras på hemsidan. Bokningar kan göras per telefon eller vår hemsida Kontakta oss! Christer Eklund, , Göran Holmgren, ,

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 -

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 - Älvsborgs- Nytt 1 2010 Årgång 11 Insidorna Den röde hanen slog till Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - E-kort på Kärradal - 24 - Natten till den 26 oktober i höstas drabbades

Läs mer

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 -

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 - Inbjudan årsmöte - 2 - Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter - 2 - Dagordning - 3 - Verksamhetsberättelser - 4-5 - Ekonomi - 6-13 - Revisionsberättelse - 14 - Påsk på Lassalyckan - 15 - Årsmöte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Tomten kommer. Insidorna. Årgång 12. Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - - 21 -

Älvsborgs- Nytt. Tomten kommer. Insidorna. Årgång 12. Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - - 21 - Älvsborgs- Nytt 1 2011 Årgång 12 Insidorna Tomten kommer Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - till Lassalyckans adventsfirande. - 21 - Lassalyckan - 20-21

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström Skidhelg i Kiruna Företagsekonomisk integrationskurs O0008N Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström 1. Affärsidé Att arrangera en skidloppshelg i Kiruna för att

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Andreas Ekeroot Justerare Per Carlsson Justerare Per Reimers Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 1. Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl. 14.30 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl. 14.30 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2010 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl. 14.30 vid Refvens Grund FiskeCenter Före mötet, kl. 10.00 14.00, genomför föreningen Cityfiske Strömmens

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2012

Verksamhetsbera ttelse 2012 Verksamhetsbera ttelse 2012 Senaste revidering 2013-03-03 Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning,

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 VINTERVIKENS TRÄDGÅRD, Ideell förening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 Vintervikens trädgård ideell förening (organisationsnummer 80 24 08-0015) är en trädgårdsförening,

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2015-03-21 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer