Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård"

Transkript

1 Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård Ett företag inom Veolia Transport

2 dansa ut i det blå Södra Skärgården är ett Bohuslän i miniatyr fast det råkat hamna i Västergötland genom gränsdragningar under Nordens krigiska historia. Här finns fri horisont och aktiva fiskelägen, badorter, bygator och lummiga lövlundar mellan havets blå kilar. Kustmiljöernas sälta och skönhet utmanar både Koster och Smögen och öarna lever året runt. Södra skärgården är något så ovanligt som ett levande helårssamhälle utan privatbilar. Här bor c:a året om. På sommaren mer än fördubblas befolkningen, och båtarna går tätare. Då befolkas fler öar, servicen förbättras och det ordnas rader av sommararrangemang. Transporterna sköts med cyklar, elbilar, lastmoppar, firmabilar och förstås Styrsöbolagets passagerarbåtar och lastfärjor. Den bilfria miljön har en mänskligare skala och det är lätt att njuta av miljön och möta människor på smala, oftast stilla vägar. I Asperö ränna 2

3 Dans på Brännö brygga Med promenadguiden i hand och den aktuella ficktidtabellen kan du vandra på de olika öarna, hitta badplatser och naturstigar, caféer och butiker. Du kan också göra ö-luffningar som omfattar flera öar och båtturer. Västtrafiksbiljetten gäller! Nya vindar över havet snabbåtar till Vrångö! Från och med sommaren 2010 går det mycket snabbare att ta sig till Donsö och Vrångö med de lätta snabbåtarna Rivö och Valö! Det är två nya, snabbgående passagerarkatamaraner byggda av kolfiber. Båtarna är de första av denna typ i Sverige. Båtarna byggs vid Brödrena Aas varv i Hyen i Norge, som sedan 2003 har specialiserat sig på denna båttyp. Den lätta kolfiberkonstruktionen innebär att bränsleförbrukning och svallvågor kan minimeras. Båtarna är 27 m långa och 8,4 m breda. De har 163 sittplatser i salongen. Med två motorer på vardera 749 kw är maxfarten 28 knop. I första hand trafikerar de linjen Saltholmen Vrångö via Styrsö Skäret och Donsö. I lågtrafik går de i ordinarie turer till Vrångö via Styrsö Bratten. Restiden Saltholmen-Vrångö förkortas från minuter till minuter. Läs mer om fartygen på Valö, en av Styrsöbolagets nya, lätta snabbåtar gör restiden kortare 3

4 hitta till klipporna Upplysningar om båttrafiken Saltholmens biljettexpedition och hittegods, tel Öppet månd fred kl , lörd-sönd (c:a). Läs mer på vår hemsida Upplysningar om övriga förbindelser och tider Telefon eller Hur kommer jag dit? Styrsöbolagets skärgårdsbåtar går från Saltholmens båtterminal. Hit går spårvagnslinje 11 från centrala Göteborg, sommartid även spårvagnslinje 9. Åk gärna kollektivt, spårvagnarna går var 7-8 minut dagtid på sommaren! Under högtrafik måndag fredag går busslinje 114 Ö-Snabben (bussresan kräver expresstillägg). Det kan vara svårt att hitta ledig parkeringsplats på Saltholmen. Som regel är det lättare att parkera vid Långedrags spårvagnshållplats och gå eller ta spårvagnen till färjeterminalen (avstånd 1,3 km). Parkeringsavgiften är (2010) 15 kr/dygn. Hur köper jag biljett? Västtrafikkort gäller ombord. Glöm inte att visa detta vid kortläsaren både på ut- och intur även om du bara gör en rundtur och inte går iland på någon ö. Speciella tur- och returbiljetter kan köpas i biljettexpeditionen eller av däcksman ombord. Pris (2010) vuxen 50 kr, ungdom 25 kr. Gäller endast för båtresa och med retur samma dag (ej vid nattaxa). Cyklar medtages i mån av plats. Enkel resa kostar 10 kr och betalas till däcksman. Vid stort antal resande kan det vara svårt att få plats med cykel ombord. Service på öarna På detaljkartorna över öarna finns butiker, matställen, museer och annan service utsatt. Butiker på de större öarna har också post och apoteksvaror. Det mesta är öppet större delen av året. Några caféer och butiker har mest sommaröppet. Telefonnummer och hemsidor finns med på kartorna ring innan om du vill veta öppettiderna! Bankomat finns endast vid Saltholmen. Taxi på Styrsö och Donsö Taxi på Brännö Anslagstavlorna innehåller många tips finns på öarna och på Saltholmen! 4

5 Översiktskarta med båtlinjer och ö-sidor På sidorna presenteras öarna närmare se kartan för sidhänvisning till varje ö! TIpS på längre promenader 1 Över Brännö från Husvik till rödsten. C:a 2 km. 2 Från Styrsö Tången raka vägen till Styrsö Bratten. C:a 2 km. 3 Styrsö Tången Halsvik Styrsö Bratten. C:a 3 km. 4 Från Donsö till Styrsö Bratten. C:a 3 km. 5

6 Välkommen ut! Allemansrättens rättigheter och skyldigheter gäller. Det finns dock en del speciellt att tänka på. Naturreservat finns på Vargö, samt Vrångö med omgivande skärgård. Här gäller särskilda skyddsbestämmelser för växt- och djurliv se tavlorna på plats. Fågelskyddsområden finns i Vrångöskärgården. Här gäller landstigningsförbud från april till juli. Badplatser och offentliga toaletter sköts i de flesta fall av ideella föreningar. Hjälp föreningarna i deras arbete med att hålla skärgården fin skräpa inte ner! Betande djur, framför allt får, finns på flera öar visa hänsyn och lämna inte grindar öppna! Får på Vrångös stränder Fiske med spö och krok är fritt, med respekt för fredningstider och minimimått. Tältning är förbjudet i hela skärgården. eldning på berg är förbjuden använd iordninggjorda grillplatser. privatbilar är inte tillåtna på öarna, men det finns en del yrkestrafik och tidvis intensiv trafik med cyklar, mopeder och elbilar. Trafikmiljön är som regel lugn men se upp på de smala vägarna! öarnas och båttrafikens historia Öarna i Göta Älvs mynning omtalas redan på vikingatiden. De kallas då Älvaskären eller Brännöarna. Skeppen låg i skydd under bland annat Känsö i väntan på att resa ut. Det talas också om vikingamarknader i de skyddade sunden. Under medeltiden, med ständiga nordiska krig växlade öarna nationalitet. Först på talet finns det belägg för att öarna var bebodda kanske på order av centralmakten under Gustav Vasas tid. Under 1700-talet drogs öbefolkningen in i det organiserade ka - periet. Sillperioderna i andra halvan av 1700-talet gav ett stort uppsving för öarna. Det fiskades, saltades in och kokades tran på 6

7 öarna. Därefter utvecklades Donsö, Styrsö Tången och Vrångö till framgångsrika fiskelägen. Skeppsfart drevs från Donsö, Styrsö Halsvik och Köpstadsö. Det lilla bonde- och fiskesamhället Asperö slog sig på fiskhandel. Brännö var framför allt en jordbruksö, men också en stor lotsplats liksom Vrångö. Med havet som inkomstkälla fördubblades befolkningen under 1800-talet, från till drygt invånare. Missionen och frikyrkorna fick ett starkt fäste på öarna. Första ångbåtarna I mitten 1800-talet väckte kusten ett intresse hos stadens förmögna borgare, som längtade efter hälsosamma varma och kalla bad. En badort växte fram vid Styrsö Bratten på 1850-talet. Badortsrörelsen spred sig och Vargö följde snart efter öppnades den första ångbåtslinjen från Göteborgs centrum till badorterna på öarna. Det var ett första steg i att koppla samman staden med öarna. Redan 1874 började Ångslupsbolaget svara för posten till öarna och glesa vinterturer infördes två turer per vecka. Därmed kunde öborna själva utnyttja båttrafiken. Under de närmaste decennierna växte trafiken kraftigt till fler öar med större båtar. En period med konkurrerande bolag och konkurser ledde på 1920-talet fram till ett relativt stabilt Styrsöbolag som körde ända ut till Styrsö Bratten,1929 Vrångö. I samma veva, 1922, startade fiskaren, handlaren och badgästseglaren Charles, Tjalls, Ericksson trafik från Långedrag till Asperö, som inte haft trafik förut. Med bogserbåtspropellrar muddrade han en ränna till Brännö Rödsten Detta ledde till att många sommargäster slog sig ned på dessa öar och trafiken gick lysande. Semesterlagstiftning och ny sommartrafik Under 1930-talet skedde stora förändringar på öarna. Snurrevadsfisket och trålfisket utvecklades med Donsö i spetsen. Här, liksom på Styrsö Tången och Vrångö byggdes moderna fiskehamnar i slutet av 1930-talet. Vid samma tid slog semesterlagstiftningen igenom och intresset för sommarboende ökade kraftigt. Många sommarbostäder byggdes på Styrsö, Brännö och Köpstadsö. Motorbåtsföreningar och fackklubbar arrenderade eller köpte öar som blev hela sommarstuge- 7

8 samhällen med ett intensivt sommarliv Stora Förö, Kårholmen, Sjumansholmen och Knarrholmen. expansion efter kriget Under andra världskriget byggdes luftvärnsställningar och kustbefästningar upp i skärgården. Området blev militärt skyddsområde, dit utlänningar inte fick tillträde. Skärgården upphörde att vara skyddsområde så sent som 1997 och sedan dess har allt fler utländska besökare sökt sig hit. Under och 60-talet var fisket omfattande. På Donsö expanderade fraktfarten och framgångsrika tankfartygsrederier byggdes upp. Fritidshusen blev allt fler. Ett stort steg togs när bron mellan Styrsö och Donsö invigdes Året efter inkorporerades Styrsö kommun av Göteborgs stad. Nu är servicenivån hög med bibliotek, vårdcentral och en modern brandstation. Fortfarande har öarna kvar sin småskaliga skärgårdsmiljö fri från privatbilar. Västtrafik och styrsöbolaget Styrsöbolaget kör persontrafiken i Södra skärgården på uppdrag av Västtrafik. Årligen görs 1,9 miljoner resor i Södra skärgården. Styrsöbolaget har totalt 14 fartyg. Södra skärgården trafikeras med skärgårdsbåtarna Fröja, Rivö, Silvertärnan, Skarven, Valö, Vesta, Vipan och Ylva. Tre av dem är isgående båtar som klarar en hård Utsikt mot Kårholmen och Sjumansholmen från Donsö vinter med isläggning. Rivö och Valö är de nya snabbåtarna. På uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret kör Styrsöbolaget gods och bilar från Fiskebäck med färjorna Göta II och Ärlan. Läs mer om fartygen på hemsidan Kvalitet och miljö Styrsöbolaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO - standard 9001:2000 och 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierat enligt svensk standard. Båtarna körs på miljöklass 1 dieselbränsle med inblandning av 5 % RME rapsmetylester som är ett förnyelsebart bränsle. Vid motorbyten installeras motorer som har bästa miljöprestanda. Toalettavfallet samlas i tankar ombord och pumpas iland till stadens avloppsnät för rening. 8

9 se & läs, kultur & evenemang BräNNÖ Museum, Brännö Lagård tel Brännö marknad, Husvik. Sista lördagen i juli. Info Lasse Dahlquistdagen på Brännö värdshus första söndagen i augusti. Helge Bjulén har skrivit flera detaljerade böcker om Brännös historia. Lokal hemsida: ASperÖ Det finns en innehållsrik kulturkarta över Asperö och Rivö, utarbetad av den lokala hembygdsföreningen. Tel Lokal hemsida: STyrSÖ Styrsö Sockens Hembygdsmuseum bevarade stugor från olika öar. Tel Öbergska huset hembygdsrum Konstrunda 6 juni Tel Göteborgs museer har gett ut en detaljerad guide: Styrsö från istid till nutid. Lokal hemsida: DoNSÖ Café Isbolaget musïk och utställningar, tel Donsö Hamnfest första helgen i augusti varje år. Göran Valinder har skrivit flera böcker om Donsöfartyg, skeppare och företagare. Lokal hemsida: VArgÖ Västkuststiftelsen har gett ut en detaljerad broschyr om naturreservatet Vargö. VråNgÖ Västkuststiftelsen har gett ut en detaljerad broschyr om naturreservatet Vrångöskärgården. Lokal hemsida: KårHolmeN, SjUmANSHolmeN, KNArrHolmeN och STorA FÖrÖ Anna Kahn och Ingemar Härd har skrivit Arbetarna till havet historien bakom sommaröarna. Brännö Husvik

10 brännö På Brännö dansar man och sjunger i Lasse Dahlquists anda. Vid den gamla bygatan ligger små stugor och ett intressant hembygdsmuseum. Lotsarnas stora hus kantar vägen ned till den gamla lotsbryggan i Husvik. Efter att ha varit nära avfolkning började sommargästerna inta ön på 1930-talet och nu är pendlarna i klar majoritet. Vid Rödsten möter en skog av cyklar och flakmoppar ön är påtagligt bilfri. Här kan du också hyra cykel. En avstickare uppför Faggeliden för dig upp mot lotsutkiken med god utsikt över Göteborgs hamninlopp. Här överblickar man lotsarnas arbetsområde från Vinga till Göteborg med Brännö strategiskt placerat mitt i. Vassdalsvägen leder fram till en liten badplats, där man också har suverän utsikt över inloppet och båttrafiken. Lasse Dahlquist ligger begravd på den lilla kyrkogården som man kan passera på vägen från Vassdal till båtbryggan vid Rödsten. På Brännö har jordbruket varit viktigare än fisket. På gärdet mitt på ön betar fåren, en rest av de åkermarker som försörjde ön. De små husen och de smala vägarna ger ett ålderdomligt intryck. Ett av husen är Brännö Lagård, ett levande hembygdsmuseum Ötypisk flakmoppe, och den välkända dansen på Brännö brygga

11 med utställningar, bilder och bevarade miljöer. Semesterlagen 1935 gav arbetare rätt till två veckors semester. Bönderna kunde sälja tomter till sommarstugor och få en inkomstförstärkning. Så blev Brännö tidigt en sommarö, välkänd för göteborgare. Mitt på Brännö ligger värdshuset som är öppet året runt. Strax bakom ligger pensionat Baggen ett av öarnas få övernattningsställen. Längs Husviksvägen söderut ligger flera stora hus som lotsar lät bygga. Nära bryggan till vänster ligger Langegården, där Lasse Dahlquists morfar bodde. Framme vid Husvik ligger Brännö brygga. Senare byggdes här en dansbana, där ännu den rikskända dansen går på torsdagskvällar. Vi ser horisonten och skären, omvärvda av bränningar. Det är lätt att förstå att hela södra skärgården kallats Brännöarna en gång. galterö En långpromenad västerut tar dig till Galterö. Den ligger i havsbandet och nära Göteborgs hamninlopp. Här är Brännös gamla betesmarker, som ännu betas av får. Fågellivet är rikt kring klippor och lugna vikar. resfakta Brännö har två trafikerade bryggor: Brännö Rödsten har tätast trafik, i princip en gång i timmen måndag-fredag och något glesare på lördag och söndag. Restid till Saltholmen c:a 20 min. Brännö Husvik trafikeras vardagar i högtrafik och några turer lördag-söndag. Restid till Saltholmen c:a 45 min. 11

12 asperö Asperö har en nätt skala och bykänsla. Här kom vadfiske igång vid den stora sillperioden på 1700-talet, men det var svårt att bygga ut någon bra hamn och något storsjöfiske blev det aldrig. I stället slog sig asperöfiskarna på fiskhandel och än idag säljer Asperöbor fisk, bl.a. genom Fiskarbrödernas grosshandel och butiker. Längs sundet ligger sjöbodarna och den gamla hamnen. Runt om ligger en väl bevarad bykärna, med smala gränder och gamla gårdar. Ön har ett hembygdsmuseum i hamnen. På 1700-talet flyttade byn hit från det ursprungliga läget uppe i Gålebergen. På 1900-talet blev det kris. Den knappa åkermarken och det konjunkturberoende fisket kunde inte försörja öborna. Passagerartrafiken startade inte förrän 1922 med Charles Erickssons små båtar från Saltholmen. Den gamla byn gick igenom sitt laga skifte mycket sent, från omkring 1930 till Först då kunde öborna sälja tomter till hitflyttade göteborgare. På norra sidan ligger fågelsjön Musta. Ovanför ligger Valen med strålande utsikt över Göteborgs hamn. Förbi badplatsen Kvistevik kommer vi ner till Alberts brygga Asperö Östra. Namnet har bryggan fått efter Asperö vägför enings förste ordförande, Albert Lorentsson, som kämpade för att ge Asperö denna isfria hamn. rivö Tvärs över Asperösund ligger Rivö, som har gett namn åt fjor - den utanför. Ön ägs av Asperöborna och används som betesmark för får och kor. Ön har varit obebyggd länge och Asperös ö-värd kan visa runt bland fornminnena. resfakta Asperö har två trafikerade bryggor: Asperö Norra, centralt i byn har tätast trafik, i princip en gång i timmen måndag-lördag och något glesare på söndagar. Restid till Saltholmen c:a 12 min. Asperö Östra trafikeras glesare. Bryggan är främst avsedd för trafik söderut mot Styrsö (även från Brännöbåten som man byter från här) Restid till Saltholmen c:a 9 min. 12

13 köpstadsö Köpstadsö kallas oftast Kössö. Det är en liten ö med smala gångvägar inte ens flakmoppar är tillåtna här. Det är skottkärror som gäller för transporterna. Namnet skvallrar om köpenskap. På ön ligger många stora gårdar från den tid ön var ett centrum för skeppsfart, kring det skyddade sundet i söder. Ett litet societetshus, Smutten, finns kvar och berättar om öns historia som badort. Ön har ett 100-tal helårsboende som arbetar för att utveckla ön. Här finns förskola. resfakta Köpstadsö har tät trafik, i princip en gång i timmen måndag lördag och något glesare på söndagar. Restid till Saltholmen c:a 15 min. Köpstadsö

14 Vid dagens knutpunkt Styrsö Bratten låg på 1700-talet ett illaluktande sillsalteri och trankokeri på behörigt avstånd från byarna västerut på ön. Här startade paret Öberg ett värdshus på talet. Det blev början till ett badortssamhälle, som fick en rejäl skjuts med ångbåtstrafikens start Parker och stora sommarstyrsö På Styrsö möts ökulturen och stadskulturen i ett landskap med alla bohuslänska variationer. Här finns jordbruksbyn med sockenkyrkan, fiskeläget Tången, skepparsamhället Halsvik, den gamla badorten Bratten och stora naturmarker vid havet. 14

15 villor och den planterade Arbores skog påmnner om badortslivet. Här låg restaurang, kall- och varmbadhus, och två hotell som fick enstaka kungabesök. På badrestaurangens grundmurar ligger ett modernt daghem idag. Det tidigare Öbergska värdshuset har rustats upp av Hembygdsföreningen. Hela sommaren är caféet öppet med en doftande kryddgård och konstutställningar som avlöser varandra. Längs bergkanten går en gångbrygga till det barnvänliga Brattenbadet. Runt kyrkan ligger den gamla byns täta klunga med ålderdomlig bebyggelse kring smala gränder. Kyrkan har musikprogram hela sommaren och konsumbutiken är en träffpunkt året runt. Byns gamla åkrar betas av får. Ovanför kyrkan ligger socknens hembygdsstugor. I väster ligger Styrsö Tången, fiskeböndernas by som utvecklats till storfiskeläge. Fiskarhusen trängs vid Styrsö och Donsö är de två största öarna, förbundna med en bro sedan Styrsö är gammalt kyrkoch kommuncentrum med badortstraditioner lika väl som fiskeläge. Donsö är storfiskeläget som utvecklats till ett mångsidigt rederisamhälle. Donsö hamn med Isbolaget 15

16 Styrsö Tången, Känsö i bakgrunden gränderna ovanför bryggan med gästhamn och Café Båtebacken. Den moderna fiskehamnen finns vid Sandvik, längst ut i väster. Härifrån kan du följa stigar bland slån och björnbär över saltstänkta klippor till badplatsen vid Uttervik. Innanför Uttervik ligger Halsvik, med utsikt mot Trubadurens fyr. Sjöbodar och stora gårdar minner om en storhetstid som skepparsamhälle. Från fotbollsplanen leder naturstigar som nyligen rustats upp av ideella krafter. De leder mot utmarkerna i söder med fårbete, grunda stränder, marrisp och orkidéer. Stenmurar minner om sillfiskeperioder och Styrsös första kapell vid Brännholmsviken. Bland bergknallar och strandsluttningar finns det gott om utsiktspunkter och picknickplatser. Högst ligger Stora Rös, skärgårdens högsta punkt med utsikt från Öckerö till Tistlarna. Namnet Styrsö lär komma av den höga toppen med bronsåldersröset ett bra sjömärke att styra mot. Under första världskriget användes röset till skyttevärn och vaktstuga för landstormen. Stigarna leder vidare mot Styrsö Skäret, ett pensionat med restaurang och en fin vy över Donsö samhälle tvärs över viken. resfakta Styrsö har tre trafikerade bryggor: Styrsö Bratten har tätast trafik, i princip en gång i timmen måndag-lördag och något glesare på söndagar. Här byter man ibland båt för att komma till Styrsö Tången. Restid till Saltholmen c:a 20 min. Styrsö Tången trafikeras vardagar i högtrafik samt lördag-söndag med 2-4 timmars intervall. Restid till Saltholmen c:a 30 min. Styrsö Skäret har nästan lika tät trafik som Bratten, många av turerna direkt till/från Saltholmen. Restid till Saltholmen c:a min. med direktbåt, c:a 30 min via Bratten. 16

17 donsö Donsö är både storfiskeläge och redarort. Företagsamheten är livlig man anar en framgångsrik samarbetsanda, inte olik Gnosjöandan i Småland. Den särpräglade dialekten för dig bort från storstaden, mot Bohuslän och Norge. Hamnen är öns hjärta, omgiven av 1900-talets fiskebebyggelse, eternitklädd mot havsvindarna. Informationstavlan vid kajen berättar stolt om öns rederier och stora fiskefartyg. Donsö är Sveriges tredje redarort efter Göteborg och Stockholm. Rederierna har bl a utvecklat miljövänliga och säkra tankers med dubbla skrov. Mellan rader av sjöbodar Donsö, sjöbodar når vi södra delen av hamnen med flera rederikontor, Det doftar från rökeriet. Längre bort ligger öbornas träffpunkt, Willys Bowling. Det gamla ishuset för fisket är ombyggt till butiker och café med utställningar. Här fikar man med havsutsikt. På östra sidan ligger kyrkan, ett fåtal sommarstugor, nybyggda villor och Torholmen med små sandstränder. Härifrån leder naturstigen runt Donsö huvud, anlagd med öns gemensamma krafter. Det gamla militärområdet med sina dystra skyttevärn har blivit fina picknickplatser och från själva radarberget har man en strålande utsikt. Norr om Torholmen ligger Lökholmen, den bäst utrustade badplatsen. Innanför hamnen slingrar sig vägen mellan vita trästaket genom tät trähusbebyggelse Donsö gamla by med drag av gammalt fiskeläge. Här hittar vi den stora Missionskyrkan. Missionen fick fäste på ön för 100 år sedan när Olof Eriksson grundade det första missionshuset efter att ha överlevt ett skeppsbrott. Längre norrut ligger idrottsplatsen, med det livaktiga Donsö idrottssällskap som ägare. De har också byggt en ny sporthall som används av skolor och idrottsföreningar men är också musik- och evenemangshall. resfakta Donsö trafikeras i princip en gång i timmen måndag-lördag och något glesare på söndagar. Restid till Saltholmen c:a min, turer via Bratten c:a 35 min. 17

18 VarGö Vargö är ett naturreservat sedan 1986, längst ute i havsbandet. Ön är kuperad och har många vikar som bjuder på omväxlande vandringar. Det vindpinade läget skapar hällmarker och karga hedar, men det finns också skyddade dalar och en badvik, Bälvik. Det omväxlande landskapet nära havet bjuder på en artrik skärgårdsflora. Vargö är en bra plats för att uppleva skärgårdens fågelliv som domineras av trutar, måsar och ejdrar, men som ibland får besök av havslevande tordmule, lika väl som skogens olika fågelarter. Kring bryggan växer kaprifolen bland delvis inplanterade träd som är minne av en liten park. I Bälviken och längs klippstränderna växer strandkål och marviol, trift och strandglim och kustbaldersbrå växter som ger den verkliga västkustkänslan. Litet ovanligare är den C-vitaminrika skörbjuggsörten och den gula, höga kärrtöreln. I den skyddade Minkviken på norra sidan låg tidigare en minkfarm. Här färgar stora bestånd av marrisp och bohusmarrisp stränderna ljust blåvioletta i juli och augusti. En annan växt här är den silvergrå strandmalörten brännvinskryddan. Vargö har hört till Styrsö Tångens by och använts som betesmark, men också skattats på bränsle i form av torv och ljung. Detta tärde hårt på vegetationen och förbjöds tidigt. Under den stora men korta sillfiskeperioden i slutet av 1700-talet anlades både sillsalterier och ett trankokeri förvandlades en del av dessa anläggningar till en liten badort med vambadhus och regelbunden ångbåtstrafik. Efter en brand 1916 tog badortsepoken slut. Nu har Stjärnviks värdshus bara öppet vid beställningar. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen. resfakta Vargö trafikeras omkring varannan timme sommartid och med enstaka turer vintertid. Restid till Saltholmen c:a 35 min. känsö Känsö är ett av Västkustens märkligaste byggnadsminnen. År 1771 grundades här en karantänsstation som skulle ta hand om sjöfarande från pestsmittade länder. Smittrisken gjorde att sjukhus och magasin byggdes på isolerade öar. Stationen behövde inte användas mycket, eftersom bättre hygien samt mediciner och vacciner ledde till radikalt mindre smittrisker lades den ner och togs då över av militären. Anläggningen syns bra från båtturen mellan Styrsö Tången och Brännö Husvik. Göteborgs garnison vill göra det möjligt för or- 18

19 Vargö mot Vinga Slånbär ganiserade grupper att besöka Känsö med dess unika kulturhistoria och vackra miljö. Telefon, källö Förr i tiden bedrevs jordbruk på Källö, som också var hemmahamn för fraktskutor. Göteborgs motorbåtsförening köpte en fjärdedel av ön på 1930-talet. En annan del såldes av familjen Sandén till sommarstugetomter omkring resfakta Källö trafikeras med flera turer dagligen sommartid och enstaka turer vintertid. Restid till Saltholmen c:a 25 min. 19

20 VrånGö Vrångö är den sydligaste ön, med lång tradition som fiskeläge. Ön var lotsstation från 1500-talet till talet.de knappt 400 invånarna satsar mycket på att utveckla sin ö. Här finnas goda badmöjligheter och en stor gästhamn. Vrångö med skärgården ut till fyrplatsen Yttre Tistlarna är naturreservat sedan Den vackra naturen bjuder på upplevelser året runt. Skärgårdsbåten lägger till vid Mittvik, Strax intill ligger Vrångöhuset, öns bygdegård med skola, förskola, tvättstuga, toalett, idrottshall och vedeldad bakstuga för uthyrning. Vrångö är en barnvänlig ö med lekpark mitt i byn. På västsidan av ön ligger Gamla Stan med bevarad fiskelägesbebyggelse. De typiska vita sjöbodarna ligger kring den hamn som anlades på 1930-talet. Utanför ligger den nya hamnen som invigdes 2004 med stor och modern gästhamn och fiskekaj samt butik och fiskebod. Vrångö hamn Hamnanläggningen fick stöd av EU och pirerna är byggda med sprängsten som återvunnits från arbetet med att fördjupa farleden till Göteborgs storhamn. Typiska för Vrångö är de stora, putsade dubbelhusen i två våningar med branta tak från 1920-talet. Lotsutkiken ligger kvar på berget väster om byn, med vid utsikt över Kattegatt och Vinga fyr. Flera naturstigar går genom naturreservatet, med gott om historiska lämningar och gravplatser. Den norra slingan går förbi Brevik. Här växer bland annat hampflockel, strandaster och starr 20

21 på fuktiga ängar. I nordväst ligger en saltäng där fåren betar för att hålla den öppen. På andra gamla betesmarker växer ung lövskog med inslag av hassel. På östsidan går stigen förbi kyrkogårdar med skärgårdens äldsta ringborg Tärnstigen, en kortare slinga norr om samhället är anpassad till rörelsehindrade och barnvagnar. På ett par punkter kan man lyssna till dramatisk Vrångöhistoria i sin mobiltelefon. Södra slingan leder förbi Nötholmens populära badplats och många bra sportfiskeplatser. Vid Stora Rödholmen ligger klipp- 21

22 stränder med typiska växter som strandkål, strandmalört och strandråg. Flera arter i reservatet är fridlysta, som martorn, ostronört, blåsippor och flera orkidéarter. Får betar på många ställen på ön för att hindra åkrar, ängar och betesmarker att växa igen. Från bronsåldersröset Storerös ser man kanotisternas Valö, badviken på Kungsö och fyrplatsen Yttre Tistlarna. Fågellivet i Vrångöskärgården är rikt. Över 60 arter häckar, både havsfåglar, rovfåglar och sångfåglar. Man kan se ejder och måsfåglar, sparvhök och hornuggla, näktergal och sånglärka. Dessutom stannar många flyttfåglar till här på sin färd. Flera skär är fågelskyddsområden med landstigningsförbud från april till juli. Knubbsälen har återhämtat sig efter virusepidemin Sälen är vanligast i den södra delen av Vrångöskärgården. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen. resfakta Vrångö trafikeras i princip en gång i timmen måndag-lördag och något glesare på söndagar. Restid till Saltholmen med c:a min, turer via Bratten c:a min. kårholmen & sjumansholmen Både Kårholmen och Sjumansholmen är sommarstugeöar. Med 1930-talets semesterlagar fanns det tid och kraft för att tillbringa semestrar vid havet. Politiska föreningar och fackföreningar arrenderade eller köpte små öar, som fungerade som täta samhällen sommartid. Föreningen som grundades för att arrendera Kårholmen fick namnet Arbetarna till havet. Sjumansholmen har länge haft anknytning till kommunisterna. På Kårholmen finns flera hus kvar med det enkla 30-talsutseendet liksom dansbanan. Butiken vid bryggan är dock nedlagd. resfakta Kårholmen har tät trafik sommartid, varje/varannan timme, glesare resten av året. Restid till Saltholmen c:a 35 min. Sjumansholmen trafikeras med ett fåtal turer sommartid, enstaka turer vintertid. Restid till Saltholmen c:a 35 min. 22 stora förö & knarrholmen Stora Förö och Knarrholmen är två utpräglade sommaröar med olika historia. Knarrholmen köptes av redaren Axel Ax:son Johnson 1940 och skänktes till Götaverkens arbetare. Det var en enkel men omtyckt semesteranläggning för varvets arbetare med familjer. Man bor i hyrda lägenheter eller i tältstugor av masonit som

23 Vrångö, Nötholmen plockades ned varje år. Nu är de k-märkta tältstugorna ägda och får stå uppe på vintern. Badstranden är barnvänlig. Dansbana och butik har kompletterats med en sommarkrog. Ön förvaltas idag av IF Metall och Handels och man hyr veckovis. Stora Förö började med Motorbåtsföreningen Delfin. Man steg iland på ön som var avsedd att bli oljelager, men som inte gick att använda till detta. Man fick köpa ön och gjorde en plan med 100 tomter och en strandväg runt ön som garanterade allmän strand för alla byggdes först dansbanan, som nyttjas väl än idag liksom samlingslokalen Förögården. Man äger sina hus själva, och deltar i föreningens arbete. Paviljongens café och affären har öppet varje dag sommartid. resfakta Stora Förö och Knarrholmen. Båda öarna trafikeras med fyra till fem turer dagligen sommartid och enstaka turer vintertid. Restid till Saltholmen c:a 20 min. 23

24 När går båten? Nu är det lätt att ta reda på när båten går. Låt Reseplaneraren hjälpa dig att hitta tider och resmöjligheter som passar dig. Du hittar den på vasttrafik.se. Du kan också ladda ner den till datorn eller mobilen. Producerad för Styrsöbolaget av melica med stöd av Västkuststiftelsen och Västtrafik Text, form och illustrationer; melica. Foto: Tore Hagman sid 1 m.h. 6,18,19 t.h. Thomas Carlén,1 ö.h. 19 öv. Övriga foton Claes G Svanteson. Tryck SG Zetterqvist, 2010

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM INTRO ETT MAGASIN OM KUNGÄLVS KOMMUN CARLSTENS FÄSTNING INTERVJU MED EIWE ANN ROSMAN UTDRAG FRÅN MERCURIUM STENA MATCH CUP SÅ BÖRJADE DET VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD ENTRÉ MARSTRAND STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

PLATSNAMN PÅ HALLANDS VÄDERÖ

PLATSNAMN PÅ HALLANDS VÄDERÖ PLATSNAMN PÅ HALLANDS VÄDERÖ De alfabetiskt ordnade notiserna är en utökning av kommentarerna till Karta över Hallands Väderö, som Torekovs församling gav ut 2010. Den kartans kommentarer är en revidering

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

UPPLEVNummer 4, maj 2014

UPPLEVNummer 4, maj 2014 UPPLEVNummer 4, maj 2014 Linde Travklubb sedan 1886 Motorfesten fortsätter LINDE VÅRDAGAR OLYMPIER KOMMER TILL LINDE SPORTS CAMP POSITIVA FRÖVI CAY NORÉN - ELDSJÄL MED BLICKEN PÅ FRAMTIDEN Stor evenemangskalender

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

5*14 5*-- 65'-:,5&3 0$) ",5*7*5&5&3 )`.5",3"'5 63 /"563&/

5*14 5*-- 65'-:,5&3 0$) ,5*7*5&5&3 )`.5,3'5 63 /563&/ TECKENFÖRKLARING Besöksområde Besökspunkt Naturreservat Vattendrag Naturreservat Bad Vandring Vildmarksområde Träd Fiskevatten Vandringsled Vandringsstig Stig Geologi Friluftsområden Anpassat för funktionshindrade

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Natur & Tillgänglighet

Natur & Tillgänglighet Natur & Tillgänglighet i Lomma kommun NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla UTVALDA NATUROMRÅDEN I LOMMA KOMMUN Bjärred & Borgeby 1.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet.

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet. Följ med på en historisk vandring i Torsby av Siwert Cromvall och Annika Cromvall I flera hundra år har människor bott och varit verksamma i vårt vackra Torsby. Hur lång tid tillbaka det bott människor

Läs mer

Vägvisare till naturen i Haninge

Vägvisare till naturen i Haninge Vägvisare till naturen i Haninge Text: Lars Magnusson Redaktör/projektledare: Malin Löfgren Foto omslagets framsida: Fredrik Hjerling Foto omslagets baksida: Bakgrundsbild: Johan Bjurer Överst: Ärtsångare.

Läs mer

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2)

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) V BASFAKTA 1. Kastelholmsområdets förhistoria 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) Landhöjningen har på ett avgörande sätt påverkat landskapsbilden i Kastelholm under olika tidsåldrar. Det kuperade

Läs mer

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING Välkommen att besöka WWW.VANDRING.SE Nu under

Läs mer

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks kommun Historiska platser Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks historiska platser Det finns många orter i Mark som har en historia att berätta. Dessa historiska

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer