Innehåll. Storstugan. hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr Servicekontoret Åkerbyvägen Täby. Innehåll 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Storstugan. hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120. Servicekontoret Åkerbyvägen 98 183 35 Täby. Innehåll 2"

Transkript

1

2 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Innehåll Ämne Sida Innehåll 2 Ordföranden har ordet 3 Balkonger 5 Ekonomi 8 Studieorganisatören 11 Brandsäkerhet 13 Stugab AB 14 Fastighetsgruppen 15 Storstugan Notiser 19 Storstugan Servicekontoret Åkerbyvägen Täby Tel E-Post. Webb. Via ovanstående telefonnummer når du Servicekontoret Förvaltare Felanmälan Jourmontör Bevakning och störningsjour Du kan ringa ovanstående nummer dygnet runt för att få hjälp. Ej brådskande ärenden löser vi enbart under kontorstid. Ärenden av akut natur åtgärdas däremot omgående. Du kan med fördel lämna din felanmälan via föreningens hemsida, adress enligt ovan. Bildgalleri 20 Storstugenytt Föreningens egen medlemstidning. Storstugenytt utkom första gången år Sedan 2005 utkommer tidningen med fyra nummer per år. Tidningsredaktionen Ansvarig utgivare: Redaktionsgruppen: Foto: Layout: Omslagsbild Lars Biertz Lisbet Lissgärde, Johan Edelsvärd Lisbet Lissgärde, Carita Halling m.fl. Johan Edelsvärd Maria Edelsvärd 2

3 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Ordföranden har ordet Ärade medlemmar! Under det gångna året har vi genomfört många förbättringar och underhållsarbeten i föreningen. Som ett led i energibesparande åtgärder har stamventiler bytts i de flesta portar. Syftet är att hålla en jämn och behaglig temperatur inomhus samt att spara energi. Styrelsen ska låta se över belysningen både inom- och utomhus. Målet är att belysningen ska vara minst lika bra som idag, men ett byte av lampor eller hel armatur skulle minska både underhållskostnad och elförbrukning. Eventuellt kan LED-armaturer installeras. Det var glädjande att så många medlemmar kom till informationsmötet den 3 december i Bibliotekets hörsal. Det har också varit många besökare på informationsträffarna i Marknadssalen under hösten. Personligen anser jag att det är bättre med mindre träffar, eftersom fler medlemmar då vågar framföra sina åsikter, både negativa och positiva samt även komma med kloka och konstruktiva idéer. På de stora informationsmötena är det ett fåtal - ofta samma personer - som ställer frågor och är kritiska. tvättstugornas pass utan att inkräkta på lyxen att ha god tillgång på tvättpass. Överkapaciteten på tvättpass beror på följande: När Storstugan byggdes planerades och anpassades olika lokaler och olika former av utrustning för ca personer. Idag bor här något över personer. Det har också under de senaste 40 åren varit en kraftig teknisk utveckling avseende tvättmaskiner för hushållsändamål. Många har egen tvättmaskin i badrummet och behovet av pass i tvättstugan har därför minskat kraftigt. Om vi hypotetisk skulle ha endast en tvättstuga skulle vi ändå ha överkapacitet på tvättpass. Används tvättstugorna? Ej nyttjade pass 58% Nyttjade pass 42% Det är viktigt för styrelsen att alla har möjlighet att komma till tals, så att vi får höra så många boendes åsikter som möjligt och även få förslag till förbättringar av vår gemensamma förening. Under informationsmötena har styrelsen redogjort för flera kommande projekt, ett i taget. Syftet är - och måste vara - att prioritera åtgärderna allt efter angelägenhetsgrad, göra goda avvägningar och använda varje avgiftskrona så effektivt som möjligt. Intentionen är att förbättra boendet i vår förening. En känslig fråga som lyfts under lång tid är hur vi kan minska den kraftiga överkapaciteten på Självklart är det god boendekvalité att kunna gå ner till en bra tvättstuga när man har mycket tvätt, och de skall vi inte ändra på. Det är dock oförsvarligt att inte anpassa utbudet efter efterfrågan. Genom en bättre anpassning av befintliga lokaler kan vi även förbättra ekonomin för den enskilde boende istället för att bara kasta bort pengarna på något som inte användas till fullo och det tror jag att alla vid närmare eftertanke inser. 3

4 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Ordföranden har ordet... Drivkraften är naturligtvis att boendet skall utvecklas till det bättre. Vi skall tillhanda medlemsnytta i takt med tiden och i fas med övrig utvecklingen i samhället. När husen byggdes fanns det stora dammsugningsrum för i första hand mattor. Ingen kånkar idag ner en stor matta, främst beroende på att dagens dammsugare är så effektiva att dessa rum inte behövs. Hör gärna av er till undertecknad och förvaltningen och kom med idéer och synpunkter hur vi kan förbättra vårt gemensamma boende. Lars Biertz ordförande 400 hushåll har aktiverat nyckelbrickan till Gymmet och beträffande Bastuanläggningen, får man vänta tre veckor för att få en tid, detta tyder på att anläggningarna är mycket populära. God service skall alltid kunna kombineras med en rimlig avgiftsnivå. Vi har kanske inte den lägsta avgiften, men jag skulle vilja sticka ut hackan och säga att vi har den bästa servicen bland Täbys bostadsrättsföreningar. Äldreomsorg är att dela sina sorger med de äldre. Anton 7 år En sak är klar, vi kan bli mycket bättre på är att ta hand om vår trädgård. Det blir nästa års utmaning. Styrelsen informerar Redan nu vill vi informera om att 2014 års föreningsstämma kommer att hållas Tid: Plats: Måndag den 12 maj kl 19:00 Täby Park Hotell Kallelse utdelas i särskild ordning 4

5 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Balkonger Under flera år har diskuterats möjligheten att förse lilla 2:an med en balkong. En installation av en balkong i lilla tvåan skulle naturligtvis endast belasta bostadsrättsinnehavaren i lilla 2:an, inte övriga boende i föreningen. Styrelsen har nu undersökt saken närmare, bl a har besök gjorts på bostadsrättsmässan i Kista, där olika fabrikanter presenterade sina på plats uppbyggda balkonger. Preliminära samtal har även förts med Täby kommun som i aktuellt fall kräver att samtliga små 2:or i vår förening i så fall förses med balkong, allt för att få ett enhetligt utseende på fasaden. Vi vill inte heller ha det som på Annexet. Hur skulle en balkong vara utformad En balkong i lilla 2:an skulle kunna monteras utanför befintligt kök och en balkongdörr skulle tas upp intill befintligt fönster. Balkongen skulle få samma längd som köket, dvs 3,6 m och 1,8 m bred. Då får man ett generöst uterum på hela 6,5 kvadratmeter. Vad skulle en balkong kosta En investering i en balkong i lilla tvåan skulle medföra en kostnad på ca kr per månad. Kostnaden skulle täcka respektives del av investering, avskrivning, räntor och underhåll. Debiteringen skulle ske genom att andelstalet i bostadsrättsföreningen ökar för lilla tvåan och att avgiften därmed ökar med ca kr per månad. En investering i balkonger belastar således endast bostadsrättsinnehavaren av lilla tvåan, inte någon av övriga bostadsrättsinnehavare. Är det intressant och möjligt att sätta liknande balkonger på parkeringssidan även för dem som har 3:or och 4:or i vår förening? Ja, det är möjligt att - om intresse finns - även få balkonger monterade på 3:orna och 4:orna Kostnaden för dessa skulle bli samma som för lilla 2:an, dvs kr extra i månadsavgift. Balkongen skulle i sådant fall monteras på utsidan av dessa lägenheters stora sovrum och intill befintligt fönster. Balkongerna kommer givetvis att dimensioneras för kraftiga vindstyrkor. Samtliga balkonger skulle vara inglasade från början, således både snö- och vindtäta och fönstren skulle vara lätta att putsa. Lars Biertz Fastighetsgruppen 5

6 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Grovsopor Ibland ser våra soprum ut som bilden visar. En bedrövlig syn inte minst för de personer som varje vecka hämtar våra hushållssopor i rummet innanför dörren på bilden. Där finns en sopkarusell med fyra kärl som samlar upp det som kastas ner via sopnedkasten som finns på varje våningsplan. Avfall från 704 hushåll ger en hel del sopor. För att komma in till sopkarusellen tvingas sophämtarna ibland att skotta sig fram bland all bråte. Tänk om de vägrar att hämta en vacker dag! Vad gör vi då? En röd/vit markering på golvet i soprummet tydliggör var avfall inte får placeras. Framkomligheten måste säkerställas för fortsatt hämtning av hushållssopor. I första hand bör återvinningsstationen utanför 96an användas för återvinning av tidningar (även utanför 82an), ofärgat glas, färgat glas,metall, plast och papp. Denna hantering sköts av Täby kommun och kostar inte vår förening något. Alltså bör vi i största mån utnyttja möjligheten att där källsortera vårt avfall. Vi bör naturligtvis tänka både ekonomiskt och miljömässigt. Våra ordningsregler föreskriver att grovsoprummen inte kan användas till att där ställa soffor, sängar och andra skrymmande möbler samt vitvaror, såsom kyl, frys, spis etc I förekommande fall hänvisas till Hagbytippen, eller varför inte tänka återvinning och ringa exempelvis Kyrkans Secondhandbutik i Täby tel eller Kupan, Röda Korset i Näsby Park tel , de kommer gärna och hämtar med bil sådant som kan användas igen. Flera av styrelsens medlemmar har stött på personer som rotar i säckar som ställts i soprummet. Säckarna slits sönder och innehållet kastas runt allteftersom säckar och kartonger genomsöks. Vi kan bara vädja - riv inte sönder säckarna och släng inte runt saker hur som helst! Om skärpning inte sker tvingas föreningen att beställa extra hämtning och röjning av utrymmena samt extra hämtningar av hushållssoporna, vilket genast medför betydande kostnadsökning. Johan Edelsvärd och Lisbet Lissgärde Fastighetsgruppen Allt kan vi inte källsortera vid nämnda containrar och då har vi lyxen att ha tillgång till våra grovsoprum. Grovsoprummen innehåller kärl - med markering - för tidningar (om du av någon anledning inte kan ta dig till containern på gården), elektronik, glödlampor, lysrör, batterier (ej bilbatteri el. motsv.), övrigt avfall samt plats för enstaka möbler, såsom stolar, fåtöljer, bord, bokhyllor. 6

7 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fjärrvärmeprojektet Täby Fjärrvärme AB (TFAB), som ägs av brf Storstugan, Volten, Annexet och Farmen (SVAF) fortsätter projektet med E.on beträffande produktionssamverkan av fjärrvärme. Projektet syftar till att vi blir självförsörjande vad avser värme. Vår avsikt är att trygga värmeförsörjningen under lång tid framöver och till ett stabilt pris. Vi räknar med att komma till ett avslut under mars Datum för mötet kommer att anslås på infoskärmarna och hemsidan.våra tre grannföreningar är också inviterade. Välkomna! Lars Biertz Fjärrvärmegruppen kommer att hålla ett informationsmöte i februari då även våra tre grannföreningar är välkomna. Service till boende Öppettider jul-, nyårs- och trettondagshelgerna Dag Datum Öppettider Måndag 23 dec 09-11, Julafton 24 dec Stängt Juldagen 25 dec Stängt Annandag jul 26 dec Stängt Fredag 27 dec Måndag 30 dec Nyårsafton 31 dec Stängt Nyårsdagen 01 jan Stängt Torsdag 02 jan 09-11, Fredag 03 jan 09-11, Trettondagen 06 jan Stängt Brådskande ärenden hänvisas till:

8 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Ekonomi 2014 På föreningens informationsmöte den 3 december presenterades budgeten för 2014 samt en uppföljning om hur ekonomin löper enligt årets budget. När prognosen för 2013 summeras blir det troligen ett litet underskott, som till stor del består av ökade kostnader för reparationer av speciellt tvättstugor och hissar jämfört med tidigare år. Man ska också ha i åtanke att den ökade avsättningen till underhållsfonden, som gjordes 2013, inverkar negativt på årets resultat. Fonden ska dock täcka de behov som vi inom föreningen ser att vi har inom överskådlig tid. Stora renoveringar i form av hissar och fönster väntar runt hörnet och styrelsen vill säkerställa att vi kan hålla våra avgifter på en bra nivå och samtidigt undvika stora minusresultat framöver. Det är glädjande att se, att våra energibesparande åtgärder nu syns genom minskade kostnader på värmefakturorna, även om det än så länge bara är åtgärder i ett fåtal portar som genomförts. Vi ser att denna kostnad, som är en av föreningens största, fortsätter att minska nästa år. En annan av föreningens största kostnader, räntan, är även den på en bra nivå just nu. Vi har nyligen omförhandlat villkoren på de rörliga lånen, vilket gör att föreningen kommer att spara pengar nästa år, även om räntan i sig inte går ner. Budgeten för 2014 innehåller också ytterligare en ökad avsättning till underhållsfonden. Avsättningen ligger då på 5 Mkr per år, vilket styrelsen anser vara en lämplig nivå för de närmaste åren framöver. Denna ökade avsättning till trots, så har styrelsen beslutat att behålla avgiften oförändrad för 2014, där ovan nämnda besparingar ändå bör leda oss till det nollresultat vi eftersträvar. Jens Modin, Ekonomiansvarig Avgiften oförändrad för 2014! 8

9 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Budget 2014 Belopp i kkr Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler och antennplatser Hyror, p-platser Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer Planerat underhåll enligt underhållsplan Underhållsprojekt Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Driftskostnader Fastighetsförsäkring Försäkring självrisker Förvaltning, fastighetsskötsel, städ Kabel-TV Bredband och IT Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Myndighetskrav Trädgårdsskötsel Bevakning och jour Snöröjning Porttelefon och nödtelefon hiss Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Övrigt

10 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Budget 2014 forts... Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Belopp i kkr Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinformation & föreningsstämma Kontorsmateriel och kontorsmaskiner Datorkostnader och programlicenser Inkassohantering Medlems- och föreningsavgifter Konsultarvoden Styrelsearbete och revision Styrelsearvode Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Utbildning, friskvård, representation Sociala kostnader Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader Standardförbättringar Inventarier Summa kostnader Finansiella poster Räntekostnader, fastighetslån Summa finansiella poster Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråkstagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändringar

11 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Studieorganisatören Det känns bra att vara tillbaka igen som studieorganisatör. Det har varit en fantastiskt fin höst med många aktiviteter i vår stuga. Totalt har 13 cirklar varit igång och dessutom har vi haft en kväll med Räkfrossa och två Loppisar. Cirkeln Klassiska filmkomedier var dubblerad. Vi fick bland annat se filmerna I hetaste laget och Ladykiller. Med sin berättartalang presenterade Lennart Kollberg de olika filmerna. Jan Lundblad har inspirerat oss med fem Mozart Operor, då vi fått se och höra bland annat Figaros Bröllop och Trollflöjten. Troligen blir det en fortsättning nästa höst. Vår kära föredragshållare Barbro Hansson var tillbaka med berättelser om Mälardalens Slott och Herremansgårdar. Med glädje kan jag meddela att kursen fortsätter i vår med start fredagen den 10 januari. Cirkeln Akvarellmålning som också var dubblerad leds av Gudrun Palmborg där hon med stor inspiration har undervisat eleverna och resultatet kan verkligen ses i deras målningar. Vi har haft två cirklar i Medicinsk Qi gong med Eva Bajor som ledare. Jag har själv varit med några gånger och det känns väldigt bra så det är något jag verkligen vill rekommendera. Bridge är något som tydligen har spelats i många år här i Storstugan och kunskapsnivån är väldigt olika för deltagarna. Tanken är den - att vi skall ha möjlighet att lära oss spela bridge, så kursen vänder sig även till nybörjare. Jag blev glad att Gisela Dake kunde ta över ledarskapet. Sedan har vårt Bokcafé fått Ragnhild Södervall som ansvarig för att caféet är öppet vissa torsdagar. Vi har fått in en massa böcker, så det är bara att komma till caféet och välja en bok och samtidigt passa på att dricka en kopp kaffe och umgås med grannarna. Vårt Gym har verkligen blivit uppskattat och det känns väldigt bra. Bokning kan göras via Servicekontoret. Många har framfört önskemål om att få hjälp med mobiltelefoni. Jag har kontaktat Lars Forsmark och har det glädjande beskedet att han i vår vid två tillfällen kommer att föreläsa i ämnet. Jag har även varit i kontakt med Seniornet i Täby om datakurser. Det finns önskemål om en cirkel i engelsk konversation. Kanske finns det någon i Storstugan som kan tänka sig att leda en sådan cirkel kontakta mig i så fall. Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År! Carita Halling Att skriva vackra tecken lär man sig i kursen Kalligrafi som leds av Cynthia Weth. Glädjen blev stor när kursen i Stickning trots allt kunde komma igång på hösten under ledning av Elna Lind som vikarie för Eivor Jansson. 11

12 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Cirkelträning Vårterminen 2014 Yvonne Severén leder träningen följande 3 tider i 16 veckor: Torsdagar kl 17:00 Lördagar kl 09:00 och 10:00 (Pga Yvonnes arbetssituation utgår tyvärr fredagstiderna) Start: torsdagen den 9 januari 2014 Slut: lördagen den 26 april Kostnad: 500:- för vårterminen 2014 Anmälan: på kontoret Upplysningar: Lisbet Lissgärde, Oro är den ränta vi betalar när vi lånar bekymmer från morgondagen. Delikatesstallriken på Melanders avnjöts av ca 95 personer på söndagen den 15 dec och ca 40 personer på måndagen den 16 dec. 12

13 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Brandsäkerhet Nu är vi redan i advent och snart är julhelgen här. Då vill vi ha ljust och fint med elljusstakar och även med levande ljus. Det ska vi också ha men samtidigt vara extra uppmärksamma på stearinljus och liknande som tyvärr ökar brandrisken markant under dessa stora högtider. Här är några goda råd för att vi ska slippa bränder i vår fina bostadsrättsförening: 1. Framkomlighet Inga skrymmande saker får stå i våra entréer och trapphus, som kan försvåra framkomligheten för våra boende och andra vid en ev. brand. 2. Spisen Lämna aldrig spisen utan tillsyn då något står och kokar. Om brand ändå skulle uppstå så försök att kväva den med lock eller en s.k. brandfilt. 3. Levande ljus Lämna inte rummet med tända stearinljus. 4. Extrabelysning Vid inkoppling av julbelysning, julljusstakar o.dyl, se till att inga trasiga kontakter eller kablar används. Släck inte ljusstakar eller julgransbelysning genom att skruva ur ett ljus eller en glödlampa utan använd strömbrytare eller dra ur kontakten. 5. Julgran Använd inte levande ljus eller tomtebloss i julgranen. 6. Juldekorationer Placera dessa så att de inte hänger för nära levande ljus eller andra värmekällor. Ni har väl kontrollerat era brandvarnare så de har fungerande batterier. God jul och Gott nytt år Storstugans brandförsvar 13

14 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Vår förvaltning och Stugab AB Från den 1 januari 2014 inleder vi samarbete med Brf Farmen, 3-våningshusen på Åkerbyvägen, beträffande förvaltning. Ägarfördelning Stugab AB Detta innebär att Stugab, som förvaltar vår bostadsrättsförening även kommer att förvalta Brf Farmen. Storstugan respektive Farmen tar ansvar för sin egen förening och för sina egna kostnader. Ingen förening skall bära ansvar för någon annan förening. Brf Farmen 49 % Brf Storstugan 51 % Om "förlovningen" går bra, så är tanken att vi skall driva bolaget tillsammans vid ett senare "giftermål", dvs Farmen blir delägare till 49% i Stugab genom att köpa in sig för halva aktiekapitalet. Storstugan kommer dock att behålla majoriteten av aktierna i bolaget (51%). Vår gemensamma avsikt är att även våra grannföreningar Annexet och Volten skall kunna ansluta sig på sikt. Tillsammans blir vi starkare, kostnadseffektivare och kan anställa specialkompetens inom ex. trädgårdskötsel där vi behöver bli mycket bättre. Tanken är inte att samarbetet skall sträcka sig längre än till våra närmaste grannföreningar. Det är viktigt att behålla den lokala förankringen i föreningen och att varje förening har ett eget servicekontor för sina medlemmar. Lars Biertz Förvaltningsgruppen Nya medarbetare i Stugab AB Servicekontoret för Brf Farmen kommer att från den 2 januari 2014 vara provisoriskt placerat på Åkerbyvägen 188 under den tid det befintliga kontoret renoveras för att tas i bruk våren 2014 och då erbjuda sina boende en fräsch och ljus miljö. Vi som kommer att arbeta på Farmens förvaltningskontor är: Förvaltare Mika Saukkila Förvaltningsassistent Gunilla Hobsjö Fastighetsskötare Bertil Karjanmaa 14

15 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fastighetsgruppen Julen närmar sig med stormsteg och det har nu blivit dags att reflektera över vad vi har genomfört under det gångna året; blev planerade projekt realiserade, blev vi nöjda, vad blev kvar och således överfört till nästa års agenda. Likaså är det nu dags att sätta fokus på vad som komma skall, både vad avser det korta perspektivet och det längre. Vi kan konstatera att vi står inför en intressant period. Inom en femårsperiod kommer tre projekt att utformas avseende både den ekonomiska och den funktionsmässiga utvecklingen av vårt boende; Nya Fönster, Nya Hissar och Storstugan 2. Vad har då genomförts under året? Ombyggnaden av den gamla, slitna och uttjänta Åkerbysalen har tyvärr blivit en s.k. ofrivillig långbänk. Projektet har i sin helhet, vilket löpande har redovisats i tidigare SSN, löpt enligt plan och relativt smärtfritt. Styrelsens arbetsgrupps har försökt påskynda projektet i den mån det varit möjligt, så att vi boende snarast skulle kunna utnyttja Gästrummen, men tyvärr har det inte fungerat. Vid en av delbesiktningarna - i detta fall avseende brandsäkerhet - inför kommande slutbesiktning för att kunna använda Gästrummen, uppdagades en del brister. Arbetsgruppen har under en intensiv period analyserat vad som krävs och därefter gjort sedvanlig upphandling för att komma till rätta med bristerna. Tyvärr har detta inneburit att vår ambition - att våra boende under kommande Juloch Nyårshelg skulle kunna nyttja Gästrummen för sina gäster - ej kan uppfyllas. I vår strävan att minska föreningens energibehov - och därmed minska driftkostnaderna - har under andra halvåret genomförts etapp 2 i projektet Energibesparande åtgärder, Byte av Stamventiler. Erfarenheter från etapp 1 (17/17A) gav stöd till att projektet skulle fortsätta. I efterhand har vi kunnat konstatera att genomströmningen till respektive radiator förbättrats, men att det finns mer brister som kan åtgärdas. Projektet hann inte slutföras enligt plan på grund av olika omständigheter. Utomhustemperaturen föll något tidigare än beräknat, men de flesta av fastigheternas stamventiler är nu utbytta. Kvarstående stamventiler i 82, 84 och 86 kommer att bytas ut under andra kvartalet % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Driftläge Ekonomidrift Normaldrift Komfortdrift jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 I samband med att vi byter ut uttjänta stamventiler uppgraderas även vårt befintliga styrsystem för värmecirkulation. Som jag tidigare rapporterat har vi på prov installerat ett prognosstyrningssystem egain, som på ett effektivare sätt reglerar vårt befintliga system med hänsyn till dels yttre miljöfaktorer såsom vind, temperatur, solpåverkan etc., dels inre boendemiljö, dvs. inomhustemperatur. Vi kan konstatera att detta system fungerar mycket bra och har därför beslutat att detta ska installeras i samtliga undercentraler (UC). Nästa etapp påbörjas efter Jul- och Nyårsperioderna med början i undercentralen (UC) för 88-90, därefter och slutligen Installationen innebär ett kortare avbrott i värmeförsörjningen på omkring 2 timmar per UC, samt uppsättning av mätinstrument i utvalda utrymmen (hall, kök, sovrum) i ett antal lägenheter

16 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Fastighetsgruppen... Slutligen vad gäller genomförda projekt har föreningen färdigställt en ny effektiv lekplats för våra yngre boende. Projektet har mottagits med både ros som ris. Merparten av inkomna negativa kommentar och kritiska röster, har handlat om säkerhet, lämplighet samt utseende. När det gäller utrustning för olika typer av lekoch fritidssysselsättningar har styrelsen under föregående år genomfört ett antal analyser och bedömningar, som landade i att föreningen beslutade uppföra en ny påkostad lekplats som uppfyller gällande säkerhetskrav och är lämplig för barn över 3 år. Detta resulterade i att tidigare utspridda lekutrustningar monterades ned, nya uppfördes samlade på ett för föräldrar överblickbart ställe. Därmed kunde vi också få möjlighet att förädla friställd parkyta. Vilka är våra kommande projekt? Som jag skrev i föregående nummer, kommer projektet Nya Hissar att så smått starta genom att vi genomför en provinstallation i en av fastigheterna. Att byta hissar är ett mycket stort och kostnadskrävande projekt, som måste hanteras varsamt. fönster, som pga sin konstruktion och kvalitet läcker värme. Enligt Boverkets (med flera) statistik försvinner ca 15-20% av rumsvärmen ut genom fönstren. Våra befintliga fönster genomgick en ansiktslyftning omkring 1987/88, ytterbågarna byttes ut mot bågar av aluminium och karmarna bekläddes med aluminium och en innerglasruta av s.k. lågemissionstyp monterades. Trots detta är inte våra fönster optimala, varken ur energisynpunkt eller med tanke på komforten. Oavsett om förvaltningen bekostar kontroll och underhåll av tätningslister, kvarstår faktum - våra fönster läcker väldigt mycket värme och värmekostnaden är som bekant en av våra största driftkostnader. Det våra boende främst anmärker på är att fönstren är skeva och svåra att öppna pga. att karmarna har tagit till sig fukt. Ett fönsterbyte skulle också medföra bättre ljudisolering. Ett treglasfönster har idag väldigt bra ljudisolerande och energibesparande egenskaper. Under våren kommer föreningen - tillsammans med konsult - att göra en upphandling avseende en provinstallation av hissar. Förestående hissbyte är hårt sammanlänkat med projekt Storstugan 2.0 och med förslaget att uppföra en påbyggnad - en våning 17 - på befintliga huskroppar. Detta innebär att projektet blir mer komplicerat. Det vi dock inte vill ska hända är att vi byter ut befintlig hisspark och senare upptäcker att ambitionen att kunna nå våning 17 via hiss ej längre är en möjlighet på grund av tekniska begränsningar. Våra fönster börjar bli slitna, vilket alla boende kanske inte håller med om, men merparten av våra boende har visat intresse för att byta ut våra befintliga fönster mot nya, enkla att hantera och - ur ett energiperspektiv - snåla. En betydande del av lägenheternas ytterväggar består av Lägg därtill en konstruktion som förenklar handhavandet, så är ett fönsterbyte en investering som kommer att gagna många; vi får lägre energikostnader pga. minskade värmeförluster, bättre ljudisolering och enklare 16

17 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fastighetsgruppen... och mer praktiskt handhavande. Ett fönsterbyte ligger dock lite längre fram i tiden, men projektering och planering påbörjas under Såsom med Hissprojektet är detta en betydande investering, som kräver varsamhet och strukturerat tillvägagångsätt. Att genomföra provinstallationer är en förutsättning likväl som en nödvändighet. I övrigt är intentionen att under 2014 fortsätta med att omstrukturera och omlokalisera våra befintliga lokaler, så att de nyttjas effektivt och att våra boende får ett mervärde såväl i form av ökad trivsel som i ekonomiska fördelar. Johan Edelsvärd fastighetsgruppen Ärtsoppa Följande torsdagar (2014) serveras ärtsoppa kl 17 i Marknadssalen. 6 februari 6 mars 3 april 8 maj Välkomna! Kostnad: 10 kr per person. Ingen föranmälan behövs. Upplysningar: Lisbet Lissgärde, com, Nu har du en chans att tillverka dina egna smycken! Kursledare är Lotta Carlens Glassmycken i fusingteknik Fredag 7 februari kl (4 ggr) Anmäl till Carita Halling , eller till Servicekontoret 17

18 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Storstugan 2.0 Vår förening har, som tidigare meddelats, ansökt hos Täby kommun om ny detaljplan för vår fastighet, Tibble 9:1, dvs övre parkeringsplatsen för eventuell byggnation. Vi har ännu inte erhållit något planbesked från kommunen. Kommunen finner det nödvändigt att göra en enklare översiktsplan innefattande flera fastigheter norr om Täby Centrum. Sålunda kallade kommunen berörda fastighetsägare till ett möte. Storstugan representerades av undertecknad och Lisbet Lissgärde. Översiktsplanen syftar till att uppnå samstämmighet mellan de olika fastigheterna inom aktuellt område. När planen börjar ta form om några år, kommer styrelsen att på stämman presentera förslag på hur planen bäst skall nyttjas för ev byggnation eller annan lösning. Styrelsen kommer också att inhämta ett värderingsutlåtande, vilket kommer att redovisas i bl a Storstugenytt. Lars Biertz Den förenklade översiktsplanen beräknas vara klar under våren Framtagandet av nämnda översiktsplan innebär inte att vi tappar tid i kommunens kö för ny detaljplan. Svart knapp Hiroshi Koyama Svart knapp är ett av de konstverk som ska smycka det nya Täby centrumområdet. Konstverket har röstats fram av kommuninvånarna och ska placeras på Esplanaden som planeras vara färdigställd under Under tiden fram till Esplanadens färdigställande kommer Svart knapp att få en tillfällig placering på Plattorget (vid 98). Hiroshi om Svart knapp: Knappen är en välbekant form. Intim och kroppsnära. Man kan se knappen som symbol för trissor, hjul och sköldar. Men lindningen, koppartråden, återför formen. Knappar, fulländat polerade, trasiga och lagade. Med knappen kan man stänga om sig eller öppna. Skulpturformen är intim och kroppsnära. Skulpturen skänker promenaden en rofull atmosfär. Hiroshi Koyama 18

19 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Notiser... Värt att tänka på Vid studiebesök på det mycket imponerande Henrikdsdals Reningsverk, Täbys avlopp renas i Käppala Reningsverk i Lidingö, framkom vikten av att vi inte spolar ner mediciner i avloppet, varken i köket eller på toaletten, utan lämnar in dem på apoteket. Giftiga ämnen i mediciner är så gott som omöjliga att få bort utan de följer med det renade vattnet ut i Östersjön där det förorsakar stor skada på fisk, fåglar och växtlighet. Lisbet Lissgärde Trädgårdsgrupp Att boende kunde bilda en trädgårdsgrupp blev inte någon succé. Endast två personer anmälde intresse. Vi föreslår därför att de, som har synpunkter när det gäller parken och växtligheten, vänder sig till förvaltningen och framför sina önskemål och kommer med förslag. Lisbet Lissgärde Julgranar När ni har dansat ut Julen ställ granen utanför grovsoprummet. Julklappsomslag Stoppa julklappspapper och kartonger i sopsäckar innan de placeras i soprummen. Motorvärmare för bilen För att undvika olyckor - dra ur sladden när du inte använder motorvärmaren. 19

20 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Bildgalleri 20

21 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Bildgalleri... 21

22 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Bildgalleri... Bokcafé, Bridge, Klassiska filmkomidier, Mälardalens slott och Akvarellmålning under hösten

23 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Bildgalleri... Kaligrafi och Qi-gong under hösten

24 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 HSB Brf Storstugan i Täby Åkerbyvägen TÄBY Tfn: E-post: Webb: 24

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se Årsredovisning 2009 HSBs Bostadsrättsförening Betel brfbetel.se Omslagsfoto: Anna Lund har fotat det något ovanliga snöovädret som drabbade Betel i februari 2010. Innehållsförteckning Kallelse... Ombudsfullmakt...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Julen 2006

STORSTUGE- NYTT Julen 2006 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar! STORSTUGE - NYTT Sommar 2008 Nummer 98 från starten. Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Tidningsredaktion: Jens Modin samt Lars Biertz Foto: Christoffer Ericsson, 2008 Styrelsen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

Många ljuspunkter i vintermörkret

Många ljuspunkter i vintermörkret DETTA NUMMER Ekonomi och Förvaltning: - Bra resultat 1999 - Att byta elleverantör - Garagen - Bredband - varför och hur? Ordning och Reda: - Vattenskador - Torktumlare - Stäng ytterdörrarna - Stopp i avloppet?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN!

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! Informationsbroschyr för boende i Brf. Storstugan Brf Storstugan 1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05. Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05. Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05 Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet Ledare styrelsens syn på saken Precis när jag tror att nu kan det bara bli ljusare och varmare

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum

STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utbynad av Täby centrum HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 STORSTUGENYTT Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum Tillsammans med två andra bostadsrättsföreningar

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby

ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

till Vi som bor i Mässen - Information & ordningsregler

till Vi som bor i Mässen - Information & ordningsregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen MÄSSEN Vi som bor i Mässen - Information & ordningsregler Du som är ny medlem, vi önskar dig varmt välkommen! Vi hoppas att du kommer att trivas och att du vid eventuella

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer