Innehåll. Storstugan. hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr Servicekontoret Åkerbyvägen Täby. Innehåll 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Storstugan. hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120. Servicekontoret Åkerbyvägen 98 183 35 Täby. Innehåll 2"

Transkript

1

2 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Innehåll Ämne Sida Innehåll 2 Ordföranden har ordet 3 Balkonger 5 Ekonomi 8 Studieorganisatören 11 Brandsäkerhet 13 Stugab AB 14 Fastighetsgruppen 15 Storstugan Notiser 19 Storstugan Servicekontoret Åkerbyvägen Täby Tel E-Post. Webb. Via ovanstående telefonnummer når du Servicekontoret Förvaltare Felanmälan Jourmontör Bevakning och störningsjour Du kan ringa ovanstående nummer dygnet runt för att få hjälp. Ej brådskande ärenden löser vi enbart under kontorstid. Ärenden av akut natur åtgärdas däremot omgående. Du kan med fördel lämna din felanmälan via föreningens hemsida, adress enligt ovan. Bildgalleri 20 Storstugenytt Föreningens egen medlemstidning. Storstugenytt utkom första gången år Sedan 2005 utkommer tidningen med fyra nummer per år. Tidningsredaktionen Ansvarig utgivare: Redaktionsgruppen: Foto: Layout: Omslagsbild Lars Biertz Lisbet Lissgärde, Johan Edelsvärd Lisbet Lissgärde, Carita Halling m.fl. Johan Edelsvärd Maria Edelsvärd 2

3 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Ordföranden har ordet Ärade medlemmar! Under det gångna året har vi genomfört många förbättringar och underhållsarbeten i föreningen. Som ett led i energibesparande åtgärder har stamventiler bytts i de flesta portar. Syftet är att hålla en jämn och behaglig temperatur inomhus samt att spara energi. Styrelsen ska låta se över belysningen både inom- och utomhus. Målet är att belysningen ska vara minst lika bra som idag, men ett byte av lampor eller hel armatur skulle minska både underhållskostnad och elförbrukning. Eventuellt kan LED-armaturer installeras. Det var glädjande att så många medlemmar kom till informationsmötet den 3 december i Bibliotekets hörsal. Det har också varit många besökare på informationsträffarna i Marknadssalen under hösten. Personligen anser jag att det är bättre med mindre träffar, eftersom fler medlemmar då vågar framföra sina åsikter, både negativa och positiva samt även komma med kloka och konstruktiva idéer. På de stora informationsmötena är det ett fåtal - ofta samma personer - som ställer frågor och är kritiska. tvättstugornas pass utan att inkräkta på lyxen att ha god tillgång på tvättpass. Överkapaciteten på tvättpass beror på följande: När Storstugan byggdes planerades och anpassades olika lokaler och olika former av utrustning för ca personer. Idag bor här något över personer. Det har också under de senaste 40 åren varit en kraftig teknisk utveckling avseende tvättmaskiner för hushållsändamål. Många har egen tvättmaskin i badrummet och behovet av pass i tvättstugan har därför minskat kraftigt. Om vi hypotetisk skulle ha endast en tvättstuga skulle vi ändå ha överkapacitet på tvättpass. Används tvättstugorna? Ej nyttjade pass 58% Nyttjade pass 42% Det är viktigt för styrelsen att alla har möjlighet att komma till tals, så att vi får höra så många boendes åsikter som möjligt och även få förslag till förbättringar av vår gemensamma förening. Under informationsmötena har styrelsen redogjort för flera kommande projekt, ett i taget. Syftet är - och måste vara - att prioritera åtgärderna allt efter angelägenhetsgrad, göra goda avvägningar och använda varje avgiftskrona så effektivt som möjligt. Intentionen är att förbättra boendet i vår förening. En känslig fråga som lyfts under lång tid är hur vi kan minska den kraftiga överkapaciteten på Självklart är det god boendekvalité att kunna gå ner till en bra tvättstuga när man har mycket tvätt, och de skall vi inte ändra på. Det är dock oförsvarligt att inte anpassa utbudet efter efterfrågan. Genom en bättre anpassning av befintliga lokaler kan vi även förbättra ekonomin för den enskilde boende istället för att bara kasta bort pengarna på något som inte användas till fullo och det tror jag att alla vid närmare eftertanke inser. 3

4 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Ordföranden har ordet... Drivkraften är naturligtvis att boendet skall utvecklas till det bättre. Vi skall tillhanda medlemsnytta i takt med tiden och i fas med övrig utvecklingen i samhället. När husen byggdes fanns det stora dammsugningsrum för i första hand mattor. Ingen kånkar idag ner en stor matta, främst beroende på att dagens dammsugare är så effektiva att dessa rum inte behövs. Hör gärna av er till undertecknad och förvaltningen och kom med idéer och synpunkter hur vi kan förbättra vårt gemensamma boende. Lars Biertz ordförande 400 hushåll har aktiverat nyckelbrickan till Gymmet och beträffande Bastuanläggningen, får man vänta tre veckor för att få en tid, detta tyder på att anläggningarna är mycket populära. God service skall alltid kunna kombineras med en rimlig avgiftsnivå. Vi har kanske inte den lägsta avgiften, men jag skulle vilja sticka ut hackan och säga att vi har den bästa servicen bland Täbys bostadsrättsföreningar. Äldreomsorg är att dela sina sorger med de äldre. Anton 7 år En sak är klar, vi kan bli mycket bättre på är att ta hand om vår trädgård. Det blir nästa års utmaning. Styrelsen informerar Redan nu vill vi informera om att 2014 års föreningsstämma kommer att hållas Tid: Plats: Måndag den 12 maj kl 19:00 Täby Park Hotell Kallelse utdelas i särskild ordning 4

5 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Balkonger Under flera år har diskuterats möjligheten att förse lilla 2:an med en balkong. En installation av en balkong i lilla tvåan skulle naturligtvis endast belasta bostadsrättsinnehavaren i lilla 2:an, inte övriga boende i föreningen. Styrelsen har nu undersökt saken närmare, bl a har besök gjorts på bostadsrättsmässan i Kista, där olika fabrikanter presenterade sina på plats uppbyggda balkonger. Preliminära samtal har även förts med Täby kommun som i aktuellt fall kräver att samtliga små 2:or i vår förening i så fall förses med balkong, allt för att få ett enhetligt utseende på fasaden. Vi vill inte heller ha det som på Annexet. Hur skulle en balkong vara utformad En balkong i lilla 2:an skulle kunna monteras utanför befintligt kök och en balkongdörr skulle tas upp intill befintligt fönster. Balkongen skulle få samma längd som köket, dvs 3,6 m och 1,8 m bred. Då får man ett generöst uterum på hela 6,5 kvadratmeter. Vad skulle en balkong kosta En investering i en balkong i lilla tvåan skulle medföra en kostnad på ca kr per månad. Kostnaden skulle täcka respektives del av investering, avskrivning, räntor och underhåll. Debiteringen skulle ske genom att andelstalet i bostadsrättsföreningen ökar för lilla tvåan och att avgiften därmed ökar med ca kr per månad. En investering i balkonger belastar således endast bostadsrättsinnehavaren av lilla tvåan, inte någon av övriga bostadsrättsinnehavare. Är det intressant och möjligt att sätta liknande balkonger på parkeringssidan även för dem som har 3:or och 4:or i vår förening? Ja, det är möjligt att - om intresse finns - även få balkonger monterade på 3:orna och 4:orna Kostnaden för dessa skulle bli samma som för lilla 2:an, dvs kr extra i månadsavgift. Balkongen skulle i sådant fall monteras på utsidan av dessa lägenheters stora sovrum och intill befintligt fönster. Balkongerna kommer givetvis att dimensioneras för kraftiga vindstyrkor. Samtliga balkonger skulle vara inglasade från början, således både snö- och vindtäta och fönstren skulle vara lätta att putsa. Lars Biertz Fastighetsgruppen 5

6 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Grovsopor Ibland ser våra soprum ut som bilden visar. En bedrövlig syn inte minst för de personer som varje vecka hämtar våra hushållssopor i rummet innanför dörren på bilden. Där finns en sopkarusell med fyra kärl som samlar upp det som kastas ner via sopnedkasten som finns på varje våningsplan. Avfall från 704 hushåll ger en hel del sopor. För att komma in till sopkarusellen tvingas sophämtarna ibland att skotta sig fram bland all bråte. Tänk om de vägrar att hämta en vacker dag! Vad gör vi då? En röd/vit markering på golvet i soprummet tydliggör var avfall inte får placeras. Framkomligheten måste säkerställas för fortsatt hämtning av hushållssopor. I första hand bör återvinningsstationen utanför 96an användas för återvinning av tidningar (även utanför 82an), ofärgat glas, färgat glas,metall, plast och papp. Denna hantering sköts av Täby kommun och kostar inte vår förening något. Alltså bör vi i största mån utnyttja möjligheten att där källsortera vårt avfall. Vi bör naturligtvis tänka både ekonomiskt och miljömässigt. Våra ordningsregler föreskriver att grovsoprummen inte kan användas till att där ställa soffor, sängar och andra skrymmande möbler samt vitvaror, såsom kyl, frys, spis etc I förekommande fall hänvisas till Hagbytippen, eller varför inte tänka återvinning och ringa exempelvis Kyrkans Secondhandbutik i Täby tel eller Kupan, Röda Korset i Näsby Park tel , de kommer gärna och hämtar med bil sådant som kan användas igen. Flera av styrelsens medlemmar har stött på personer som rotar i säckar som ställts i soprummet. Säckarna slits sönder och innehållet kastas runt allteftersom säckar och kartonger genomsöks. Vi kan bara vädja - riv inte sönder säckarna och släng inte runt saker hur som helst! Om skärpning inte sker tvingas föreningen att beställa extra hämtning och röjning av utrymmena samt extra hämtningar av hushållssoporna, vilket genast medför betydande kostnadsökning. Johan Edelsvärd och Lisbet Lissgärde Fastighetsgruppen Allt kan vi inte källsortera vid nämnda containrar och då har vi lyxen att ha tillgång till våra grovsoprum. Grovsoprummen innehåller kärl - med markering - för tidningar (om du av någon anledning inte kan ta dig till containern på gården), elektronik, glödlampor, lysrör, batterier (ej bilbatteri el. motsv.), övrigt avfall samt plats för enstaka möbler, såsom stolar, fåtöljer, bord, bokhyllor. 6

7 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fjärrvärmeprojektet Täby Fjärrvärme AB (TFAB), som ägs av brf Storstugan, Volten, Annexet och Farmen (SVAF) fortsätter projektet med E.on beträffande produktionssamverkan av fjärrvärme. Projektet syftar till att vi blir självförsörjande vad avser värme. Vår avsikt är att trygga värmeförsörjningen under lång tid framöver och till ett stabilt pris. Vi räknar med att komma till ett avslut under mars Datum för mötet kommer att anslås på infoskärmarna och hemsidan.våra tre grannföreningar är också inviterade. Välkomna! Lars Biertz Fjärrvärmegruppen kommer att hålla ett informationsmöte i februari då även våra tre grannföreningar är välkomna. Service till boende Öppettider jul-, nyårs- och trettondagshelgerna Dag Datum Öppettider Måndag 23 dec 09-11, Julafton 24 dec Stängt Juldagen 25 dec Stängt Annandag jul 26 dec Stängt Fredag 27 dec Måndag 30 dec Nyårsafton 31 dec Stängt Nyårsdagen 01 jan Stängt Torsdag 02 jan 09-11, Fredag 03 jan 09-11, Trettondagen 06 jan Stängt Brådskande ärenden hänvisas till:

8 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Ekonomi 2014 På föreningens informationsmöte den 3 december presenterades budgeten för 2014 samt en uppföljning om hur ekonomin löper enligt årets budget. När prognosen för 2013 summeras blir det troligen ett litet underskott, som till stor del består av ökade kostnader för reparationer av speciellt tvättstugor och hissar jämfört med tidigare år. Man ska också ha i åtanke att den ökade avsättningen till underhållsfonden, som gjordes 2013, inverkar negativt på årets resultat. Fonden ska dock täcka de behov som vi inom föreningen ser att vi har inom överskådlig tid. Stora renoveringar i form av hissar och fönster väntar runt hörnet och styrelsen vill säkerställa att vi kan hålla våra avgifter på en bra nivå och samtidigt undvika stora minusresultat framöver. Det är glädjande att se, att våra energibesparande åtgärder nu syns genom minskade kostnader på värmefakturorna, även om det än så länge bara är åtgärder i ett fåtal portar som genomförts. Vi ser att denna kostnad, som är en av föreningens största, fortsätter att minska nästa år. En annan av föreningens största kostnader, räntan, är även den på en bra nivå just nu. Vi har nyligen omförhandlat villkoren på de rörliga lånen, vilket gör att föreningen kommer att spara pengar nästa år, även om räntan i sig inte går ner. Budgeten för 2014 innehåller också ytterligare en ökad avsättning till underhållsfonden. Avsättningen ligger då på 5 Mkr per år, vilket styrelsen anser vara en lämplig nivå för de närmaste åren framöver. Denna ökade avsättning till trots, så har styrelsen beslutat att behålla avgiften oförändrad för 2014, där ovan nämnda besparingar ändå bör leda oss till det nollresultat vi eftersträvar. Jens Modin, Ekonomiansvarig Avgiften oförändrad för 2014! 8

9 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Budget 2014 Belopp i kkr Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler och antennplatser Hyror, p-platser Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer Planerat underhåll enligt underhållsplan Underhållsprojekt Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Driftskostnader Fastighetsförsäkring Försäkring självrisker Förvaltning, fastighetsskötsel, städ Kabel-TV Bredband och IT Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Myndighetskrav Trädgårdsskötsel Bevakning och jour Snöröjning Porttelefon och nödtelefon hiss Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Övrigt

10 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Budget 2014 forts... Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Belopp i kkr Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinformation & föreningsstämma Kontorsmateriel och kontorsmaskiner Datorkostnader och programlicenser Inkassohantering Medlems- och föreningsavgifter Konsultarvoden Styrelsearbete och revision Styrelsearvode Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Utbildning, friskvård, representation Sociala kostnader Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader Standardförbättringar Inventarier Summa kostnader Finansiella poster Räntekostnader, fastighetslån Summa finansiella poster Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråkstagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändringar

11 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Studieorganisatören Det känns bra att vara tillbaka igen som studieorganisatör. Det har varit en fantastiskt fin höst med många aktiviteter i vår stuga. Totalt har 13 cirklar varit igång och dessutom har vi haft en kväll med Räkfrossa och två Loppisar. Cirkeln Klassiska filmkomedier var dubblerad. Vi fick bland annat se filmerna I hetaste laget och Ladykiller. Med sin berättartalang presenterade Lennart Kollberg de olika filmerna. Jan Lundblad har inspirerat oss med fem Mozart Operor, då vi fått se och höra bland annat Figaros Bröllop och Trollflöjten. Troligen blir det en fortsättning nästa höst. Vår kära föredragshållare Barbro Hansson var tillbaka med berättelser om Mälardalens Slott och Herremansgårdar. Med glädje kan jag meddela att kursen fortsätter i vår med start fredagen den 10 januari. Cirkeln Akvarellmålning som också var dubblerad leds av Gudrun Palmborg där hon med stor inspiration har undervisat eleverna och resultatet kan verkligen ses i deras målningar. Vi har haft två cirklar i Medicinsk Qi gong med Eva Bajor som ledare. Jag har själv varit med några gånger och det känns väldigt bra så det är något jag verkligen vill rekommendera. Bridge är något som tydligen har spelats i många år här i Storstugan och kunskapsnivån är väldigt olika för deltagarna. Tanken är den - att vi skall ha möjlighet att lära oss spela bridge, så kursen vänder sig även till nybörjare. Jag blev glad att Gisela Dake kunde ta över ledarskapet. Sedan har vårt Bokcafé fått Ragnhild Södervall som ansvarig för att caféet är öppet vissa torsdagar. Vi har fått in en massa böcker, så det är bara att komma till caféet och välja en bok och samtidigt passa på att dricka en kopp kaffe och umgås med grannarna. Vårt Gym har verkligen blivit uppskattat och det känns väldigt bra. Bokning kan göras via Servicekontoret. Många har framfört önskemål om att få hjälp med mobiltelefoni. Jag har kontaktat Lars Forsmark och har det glädjande beskedet att han i vår vid två tillfällen kommer att föreläsa i ämnet. Jag har även varit i kontakt med Seniornet i Täby om datakurser. Det finns önskemål om en cirkel i engelsk konversation. Kanske finns det någon i Storstugan som kan tänka sig att leda en sådan cirkel kontakta mig i så fall. Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År! Carita Halling Att skriva vackra tecken lär man sig i kursen Kalligrafi som leds av Cynthia Weth. Glädjen blev stor när kursen i Stickning trots allt kunde komma igång på hösten under ledning av Elna Lind som vikarie för Eivor Jansson. 11

12 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Cirkelträning Vårterminen 2014 Yvonne Severén leder träningen följande 3 tider i 16 veckor: Torsdagar kl 17:00 Lördagar kl 09:00 och 10:00 (Pga Yvonnes arbetssituation utgår tyvärr fredagstiderna) Start: torsdagen den 9 januari 2014 Slut: lördagen den 26 april Kostnad: 500:- för vårterminen 2014 Anmälan: på kontoret Upplysningar: Lisbet Lissgärde, Oro är den ränta vi betalar när vi lånar bekymmer från morgondagen. Delikatesstallriken på Melanders avnjöts av ca 95 personer på söndagen den 15 dec och ca 40 personer på måndagen den 16 dec. 12

13 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Brandsäkerhet Nu är vi redan i advent och snart är julhelgen här. Då vill vi ha ljust och fint med elljusstakar och även med levande ljus. Det ska vi också ha men samtidigt vara extra uppmärksamma på stearinljus och liknande som tyvärr ökar brandrisken markant under dessa stora högtider. Här är några goda råd för att vi ska slippa bränder i vår fina bostadsrättsförening: 1. Framkomlighet Inga skrymmande saker får stå i våra entréer och trapphus, som kan försvåra framkomligheten för våra boende och andra vid en ev. brand. 2. Spisen Lämna aldrig spisen utan tillsyn då något står och kokar. Om brand ändå skulle uppstå så försök att kväva den med lock eller en s.k. brandfilt. 3. Levande ljus Lämna inte rummet med tända stearinljus. 4. Extrabelysning Vid inkoppling av julbelysning, julljusstakar o.dyl, se till att inga trasiga kontakter eller kablar används. Släck inte ljusstakar eller julgransbelysning genom att skruva ur ett ljus eller en glödlampa utan använd strömbrytare eller dra ur kontakten. 5. Julgran Använd inte levande ljus eller tomtebloss i julgranen. 6. Juldekorationer Placera dessa så att de inte hänger för nära levande ljus eller andra värmekällor. Ni har väl kontrollerat era brandvarnare så de har fungerande batterier. God jul och Gott nytt år Storstugans brandförsvar 13

14 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Vår förvaltning och Stugab AB Från den 1 januari 2014 inleder vi samarbete med Brf Farmen, 3-våningshusen på Åkerbyvägen, beträffande förvaltning. Ägarfördelning Stugab AB Detta innebär att Stugab, som förvaltar vår bostadsrättsförening även kommer att förvalta Brf Farmen. Storstugan respektive Farmen tar ansvar för sin egen förening och för sina egna kostnader. Ingen förening skall bära ansvar för någon annan förening. Brf Farmen 49 % Brf Storstugan 51 % Om "förlovningen" går bra, så är tanken att vi skall driva bolaget tillsammans vid ett senare "giftermål", dvs Farmen blir delägare till 49% i Stugab genom att köpa in sig för halva aktiekapitalet. Storstugan kommer dock att behålla majoriteten av aktierna i bolaget (51%). Vår gemensamma avsikt är att även våra grannföreningar Annexet och Volten skall kunna ansluta sig på sikt. Tillsammans blir vi starkare, kostnadseffektivare och kan anställa specialkompetens inom ex. trädgårdskötsel där vi behöver bli mycket bättre. Tanken är inte att samarbetet skall sträcka sig längre än till våra närmaste grannföreningar. Det är viktigt att behålla den lokala förankringen i föreningen och att varje förening har ett eget servicekontor för sina medlemmar. Lars Biertz Förvaltningsgruppen Nya medarbetare i Stugab AB Servicekontoret för Brf Farmen kommer att från den 2 januari 2014 vara provisoriskt placerat på Åkerbyvägen 188 under den tid det befintliga kontoret renoveras för att tas i bruk våren 2014 och då erbjuda sina boende en fräsch och ljus miljö. Vi som kommer att arbeta på Farmens förvaltningskontor är: Förvaltare Mika Saukkila Förvaltningsassistent Gunilla Hobsjö Fastighetsskötare Bertil Karjanmaa 14

15 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fastighetsgruppen Julen närmar sig med stormsteg och det har nu blivit dags att reflektera över vad vi har genomfört under det gångna året; blev planerade projekt realiserade, blev vi nöjda, vad blev kvar och således överfört till nästa års agenda. Likaså är det nu dags att sätta fokus på vad som komma skall, både vad avser det korta perspektivet och det längre. Vi kan konstatera att vi står inför en intressant period. Inom en femårsperiod kommer tre projekt att utformas avseende både den ekonomiska och den funktionsmässiga utvecklingen av vårt boende; Nya Fönster, Nya Hissar och Storstugan 2. Vad har då genomförts under året? Ombyggnaden av den gamla, slitna och uttjänta Åkerbysalen har tyvärr blivit en s.k. ofrivillig långbänk. Projektet har i sin helhet, vilket löpande har redovisats i tidigare SSN, löpt enligt plan och relativt smärtfritt. Styrelsens arbetsgrupps har försökt påskynda projektet i den mån det varit möjligt, så att vi boende snarast skulle kunna utnyttja Gästrummen, men tyvärr har det inte fungerat. Vid en av delbesiktningarna - i detta fall avseende brandsäkerhet - inför kommande slutbesiktning för att kunna använda Gästrummen, uppdagades en del brister. Arbetsgruppen har under en intensiv period analyserat vad som krävs och därefter gjort sedvanlig upphandling för att komma till rätta med bristerna. Tyvärr har detta inneburit att vår ambition - att våra boende under kommande Juloch Nyårshelg skulle kunna nyttja Gästrummen för sina gäster - ej kan uppfyllas. I vår strävan att minska föreningens energibehov - och därmed minska driftkostnaderna - har under andra halvåret genomförts etapp 2 i projektet Energibesparande åtgärder, Byte av Stamventiler. Erfarenheter från etapp 1 (17/17A) gav stöd till att projektet skulle fortsätta. I efterhand har vi kunnat konstatera att genomströmningen till respektive radiator förbättrats, men att det finns mer brister som kan åtgärdas. Projektet hann inte slutföras enligt plan på grund av olika omständigheter. Utomhustemperaturen föll något tidigare än beräknat, men de flesta av fastigheternas stamventiler är nu utbytta. Kvarstående stamventiler i 82, 84 och 86 kommer att bytas ut under andra kvartalet % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Driftläge Ekonomidrift Normaldrift Komfortdrift jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 I samband med att vi byter ut uttjänta stamventiler uppgraderas även vårt befintliga styrsystem för värmecirkulation. Som jag tidigare rapporterat har vi på prov installerat ett prognosstyrningssystem egain, som på ett effektivare sätt reglerar vårt befintliga system med hänsyn till dels yttre miljöfaktorer såsom vind, temperatur, solpåverkan etc., dels inre boendemiljö, dvs. inomhustemperatur. Vi kan konstatera att detta system fungerar mycket bra och har därför beslutat att detta ska installeras i samtliga undercentraler (UC). Nästa etapp påbörjas efter Jul- och Nyårsperioderna med början i undercentralen (UC) för 88-90, därefter och slutligen Installationen innebär ett kortare avbrott i värmeförsörjningen på omkring 2 timmar per UC, samt uppsättning av mätinstrument i utvalda utrymmen (hall, kök, sovrum) i ett antal lägenheter

16 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Fastighetsgruppen... Slutligen vad gäller genomförda projekt har föreningen färdigställt en ny effektiv lekplats för våra yngre boende. Projektet har mottagits med både ros som ris. Merparten av inkomna negativa kommentar och kritiska röster, har handlat om säkerhet, lämplighet samt utseende. När det gäller utrustning för olika typer av lekoch fritidssysselsättningar har styrelsen under föregående år genomfört ett antal analyser och bedömningar, som landade i att föreningen beslutade uppföra en ny påkostad lekplats som uppfyller gällande säkerhetskrav och är lämplig för barn över 3 år. Detta resulterade i att tidigare utspridda lekutrustningar monterades ned, nya uppfördes samlade på ett för föräldrar överblickbart ställe. Därmed kunde vi också få möjlighet att förädla friställd parkyta. Vilka är våra kommande projekt? Som jag skrev i föregående nummer, kommer projektet Nya Hissar att så smått starta genom att vi genomför en provinstallation i en av fastigheterna. Att byta hissar är ett mycket stort och kostnadskrävande projekt, som måste hanteras varsamt. fönster, som pga sin konstruktion och kvalitet läcker värme. Enligt Boverkets (med flera) statistik försvinner ca 15-20% av rumsvärmen ut genom fönstren. Våra befintliga fönster genomgick en ansiktslyftning omkring 1987/88, ytterbågarna byttes ut mot bågar av aluminium och karmarna bekläddes med aluminium och en innerglasruta av s.k. lågemissionstyp monterades. Trots detta är inte våra fönster optimala, varken ur energisynpunkt eller med tanke på komforten. Oavsett om förvaltningen bekostar kontroll och underhåll av tätningslister, kvarstår faktum - våra fönster läcker väldigt mycket värme och värmekostnaden är som bekant en av våra största driftkostnader. Det våra boende främst anmärker på är att fönstren är skeva och svåra att öppna pga. att karmarna har tagit till sig fukt. Ett fönsterbyte skulle också medföra bättre ljudisolering. Ett treglasfönster har idag väldigt bra ljudisolerande och energibesparande egenskaper. Under våren kommer föreningen - tillsammans med konsult - att göra en upphandling avseende en provinstallation av hissar. Förestående hissbyte är hårt sammanlänkat med projekt Storstugan 2.0 och med förslaget att uppföra en påbyggnad - en våning 17 - på befintliga huskroppar. Detta innebär att projektet blir mer komplicerat. Det vi dock inte vill ska hända är att vi byter ut befintlig hisspark och senare upptäcker att ambitionen att kunna nå våning 17 via hiss ej längre är en möjlighet på grund av tekniska begränsningar. Våra fönster börjar bli slitna, vilket alla boende kanske inte håller med om, men merparten av våra boende har visat intresse för att byta ut våra befintliga fönster mot nya, enkla att hantera och - ur ett energiperspektiv - snåla. En betydande del av lägenheternas ytterväggar består av Lägg därtill en konstruktion som förenklar handhavandet, så är ett fönsterbyte en investering som kommer att gagna många; vi får lägre energikostnader pga. minskade värmeförluster, bättre ljudisolering och enklare 16

17 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Fastighetsgruppen... och mer praktiskt handhavande. Ett fönsterbyte ligger dock lite längre fram i tiden, men projektering och planering påbörjas under Såsom med Hissprojektet är detta en betydande investering, som kräver varsamhet och strukturerat tillvägagångsätt. Att genomföra provinstallationer är en förutsättning likväl som en nödvändighet. I övrigt är intentionen att under 2014 fortsätta med att omstrukturera och omlokalisera våra befintliga lokaler, så att de nyttjas effektivt och att våra boende får ett mervärde såväl i form av ökad trivsel som i ekonomiska fördelar. Johan Edelsvärd fastighetsgruppen Ärtsoppa Följande torsdagar (2014) serveras ärtsoppa kl 17 i Marknadssalen. 6 februari 6 mars 3 april 8 maj Välkomna! Kostnad: 10 kr per person. Ingen föranmälan behövs. Upplysningar: Lisbet Lissgärde, com, Nu har du en chans att tillverka dina egna smycken! Kursledare är Lotta Carlens Glassmycken i fusingteknik Fredag 7 februari kl (4 ggr) Anmäl till Carita Halling , eller till Servicekontoret 17

18 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Storstugan 2.0 Vår förening har, som tidigare meddelats, ansökt hos Täby kommun om ny detaljplan för vår fastighet, Tibble 9:1, dvs övre parkeringsplatsen för eventuell byggnation. Vi har ännu inte erhållit något planbesked från kommunen. Kommunen finner det nödvändigt att göra en enklare översiktsplan innefattande flera fastigheter norr om Täby Centrum. Sålunda kallade kommunen berörda fastighetsägare till ett möte. Storstugan representerades av undertecknad och Lisbet Lissgärde. Översiktsplanen syftar till att uppnå samstämmighet mellan de olika fastigheterna inom aktuellt område. När planen börjar ta form om några år, kommer styrelsen att på stämman presentera förslag på hur planen bäst skall nyttjas för ev byggnation eller annan lösning. Styrelsen kommer också att inhämta ett värderingsutlåtande, vilket kommer att redovisas i bl a Storstugenytt. Lars Biertz Den förenklade översiktsplanen beräknas vara klar under våren Framtagandet av nämnda översiktsplan innebär inte att vi tappar tid i kommunens kö för ny detaljplan. Svart knapp Hiroshi Koyama Svart knapp är ett av de konstverk som ska smycka det nya Täby centrumområdet. Konstverket har röstats fram av kommuninvånarna och ska placeras på Esplanaden som planeras vara färdigställd under Under tiden fram till Esplanadens färdigställande kommer Svart knapp att få en tillfällig placering på Plattorget (vid 98). Hiroshi om Svart knapp: Knappen är en välbekant form. Intim och kroppsnära. Man kan se knappen som symbol för trissor, hjul och sköldar. Men lindningen, koppartråden, återför formen. Knappar, fulländat polerade, trasiga och lagade. Med knappen kan man stänga om sig eller öppna. Skulpturformen är intim och kroppsnära. Skulpturen skänker promenaden en rofull atmosfär. Hiroshi Koyama 18

19 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Notiser... Värt att tänka på Vid studiebesök på det mycket imponerande Henrikdsdals Reningsverk, Täbys avlopp renas i Käppala Reningsverk i Lidingö, framkom vikten av att vi inte spolar ner mediciner i avloppet, varken i köket eller på toaletten, utan lämnar in dem på apoteket. Giftiga ämnen i mediciner är så gott som omöjliga att få bort utan de följer med det renade vattnet ut i Östersjön där det förorsakar stor skada på fisk, fåglar och växtlighet. Lisbet Lissgärde Trädgårdsgrupp Att boende kunde bilda en trädgårdsgrupp blev inte någon succé. Endast två personer anmälde intresse. Vi föreslår därför att de, som har synpunkter när det gäller parken och växtligheten, vänder sig till förvaltningen och framför sina önskemål och kommer med förslag. Lisbet Lissgärde Julgranar När ni har dansat ut Julen ställ granen utanför grovsoprummet. Julklappsomslag Stoppa julklappspapper och kartonger i sopsäckar innan de placeras i soprummen. Motorvärmare för bilen För att undvika olyckor - dra ur sladden när du inte använder motorvärmaren. 19

20 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Bildgalleri 20

21 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Bildgalleri... 21

22 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 Bildgalleri... Bokcafé, Bridge, Klassiska filmkomidier, Mälardalens slott och Akvarellmålning under hösten

23 vintern 2013 nr. 120 hsb brf storstugan i täby Bildgalleri... Kaligrafi och Qi-gong under hösten

24 hsb brf storstugan i täby vintern 2013 nr. 120 HSB Brf Storstugan i Täby Åkerbyvägen TÄBY Tfn: E-post: Webb: 24

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År!

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! ellman Bladet INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN NR 6 december 2007 Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! Brev från föreningens ordförande med budget för 2008 biläggs

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Storstugan Servicekontoret Åkerbyvägen 98 183 35 Täby INNEHÅLL HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY HÖSTEN 2014 NR. 123. Innehåll 2

Storstugan Servicekontoret Åkerbyvägen 98 183 35 Täby INNEHÅLL HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY HÖSTEN 2014 NR. 123. Innehåll 2 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY HÖSTEN 2014 NR. 123 Storstugan Servicekontoret Åkerbyvägen 98 183 35 Täby Ämne INNEHÅLL Sida Tel. 08-758 25 22 E-Post. info@brfstorstugan.com Webb. www.storstugan.com Kontorets

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta VÄLKOMMEN till BRF Svalan 32-38 32 Informationsbrev till dig som är ny i huset, eller som redan bor här. 2015-02-01 Sida 1 Boendeinformation för nyinflyttad För att du som nyinflyttad skall känna dig välkommen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Höst 2011 Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Vi på Viggbygärdet Öppettider Förvaltningskontoret Mån-Tis: 08.00-10.00,13.00-15.00 Onsdag: 07.00-10.00,13.00-15.00 Torsdag: 08.00-10.00,13.00-19.00

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde NYINFLYTTADE Nyinflyttade 2012 till vår förening är: Tobias Håkansson 167:an, Jessica Westman & Jonas Andersson 167:an, Mats Olsson & Lili Zoi Nikolaidou 171:an, Jenny

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008 Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2009 Sid 1 Föreningsstämman 2008 2008 års föreningsstämma hölls torsdagen den 27 november 2008 inför 48 röstberättigade

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007

I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007 Nr 4 december 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl 18.30 20.00. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 Genomsnittspris tom april 2009 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2009 2008 2007 2006

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Lyckebybladet nr 2, 2015

Lyckebybladet nr 2, 2015 Lyckebybladet nr 2, 2015 SOMMARINFO! Föreningsstämman Nu är årets ordinarie föreningsstämma avklarad och vi tackar de medlemmar som var närvarande på stämman. På stämman togs nya stadgar. De nya stadgarna

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer