Information av teknik- och serviceförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information av teknik- och serviceförvaltningen"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information av teknik- och serviceförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen informerar om följande: Fastighetsförsäljningar Gatu-/vägbelysning Markarrenden Mottagande verksamhetsavfall Beslutade investeringar m.m. Kostverksamheten El-avtal

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Uppdragsbeskrivningar för kommunstyrelsen Nämndstödsgruppen har upprättat förslag till uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen grundad på de diskussioner nämndsledamöterna har fört i grupparbeten med anledning av det utvecklings- och budgetdokument för år 2009 samt plan , som antagits av kommunfullmäktige den 12 juni 2008 samt kommunens författningssamling m.m. Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 mars 2009 diskuterades upplägget av dokumentet och nämndstödsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett förenklat arbetsmaterial. Nämndstödsgruppen har nu tagit fram ett förenklat arbetsmaterial. Arbetsutskottet beslut Den nya förenklade versionen skickas på remiss till partierna för synpunkter till kommunstyrelsen den 19 maj. Beslutsexp De politiska partierna Nämndstödsgruppen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen, Östersund, anhåller i en skrivelse den 24 februari 2009 om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel. Kompletterande skrivelse den 1 april 2009 har kommit in från Gubbhögens Jakt och Sportskytteklubb. Yrkanden Strömsfonderna Anette Bergqvist (s) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. Frostvikenfonderna * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. * Lennart Oscarsson (s) yrkar enligt upprättat förslag. Fjällsjöfonderna * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. * Lennart Oscarsson (s) yrkar enligt upprättat förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande beträffande Strömsfonderna och finner bifall till upprättat förslag med ändringar enligt Bergqvists yrkande. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande Frostvikenfonderna och finner bifall till Lennart Oscarssons yrkande. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande Fjällsjöfonderna och finner bifall till Jan-Olof Anderssons yrkande.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 2 För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist på medel. 3 Medel vad avser Ringvattnets Vattenförening, kronor, och Ringvattnets Bygdegårdsförening, kronor, fonderas i avvaktan på diskussion om vilket regleringsområde Ringvattnet ska tillhöra. Reservationer Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet beträffande Frostvikenfonderna till förmån för eget yrkande. Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet beträffande Fjällsjöfonderna till förmån för Oscarssons yrkande. Karin Stierna (c) deltar ej i beslutet beträffande Fjällsjöfonderna.

6 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 1. Gubbhögens Jakt- och Sportskytteklubb Anskaffande av motor m.m. till älgskyttebanan Ringvattnets Vattenförening Utbyte av tryckkärl i huvudpumphuset 3. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Anläggande av avloppsreningsanläggning nr 1 4. Risselås/Vallens byalag Anordnande av parkering och grusning av tillfartsväg vid Risselås gamla skola samt tillverkning av skorstenshuv 5. Risselås/Vallens byalag Upprustning av brygga och badplats vid Vattu- Dalen 6. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Anläggande av avloppsreningsanläggning nr 2 och 3 7. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Byte och reparation av vattenledningssystemet och brandposter 8. Vattudalens Kulturbåtar Intresseförening Upprustning av M/S Tärnan Fonderas Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 1

7 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 9. Kalkbergets Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen i Kalkberget Tjärnnäsets Vägsamfällighet, Öhn, Strömsund Upprustning av enskilda vägen i Tjärnnäset 11. Vågdalens Vattenförening Förbättring av vattenanläggningen i Vågdalen 12. Alanäsets Folketshusförening Installation av luftvärmepumpar och effektvakt i Folkets Hus Ströms Hembygdsförening Asfaltering av gångväg, byggande av entré och trädäck för Café Tomten (ytterligare bidrag) Trädäck Värmepump Trädäck Värmepump 14. Strömsunds Brukshundklubb Uppförande av altan vid klubbhuset 15. Järvsands Vattenförening Förbättring av vattenanläggningen i Järvsand 16. Alavattnets Byförening Anskaffande av luftvärmepump till bystugan

8 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 17. Lövberga Byalag Upprustning av f.d. Lövberga skola (ytterligare bidrag) Vågdalens Hembygdsförening Upprustning av Vågdalens hembygdsgård (ytterligare bidrag) Fönster Fönster 19. IFK Strömsund Uppförande av omklädningsrum i anslutning till Dunderhallen (ytterligare bidrag) 20. Faxebygdens Byalag Upprustning av byalagets föreningshus (ytterligare bidrag), byte av golv 21. Faxebygdens Byalag Anskaffande av badbrygga till badplatsen 22. IFK Strömsund Uppförande av avbytarbås vid fotbollsplan Strömsvallen 23. IFK Strömsund Anordnande av tak över viss del av läktare vid idrottsplatsen Strömsvallen Avstyrks Avstyrks

9 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande AU:s förslag 24. Näsvikens Båtklubb Anordnande av sjösättningsramp i Näsviken 25. Stamsele Jaktskytteklubb Installation av självmarkeringsanläggning vid Stamsele jaktskyttebana 26. Tullingsås Byförening Upprustning av bylokalen i Tullingsås 27. Ringvattnets Bygdegårdsförening Uppförande av bakstuga i Ringvattnet 28. Strömsunds Bordtennisklubb Anskaffande av två tävlingsbord med nät 29. Strömsunds Konstforum Reparation av yttertak på Katten 9 i Strömsund 30. Strömsunds Konstforum Återställande av ursprunglig entré på Katten 9 i Strömsund 31. EFS Missionsförening i Strömsund Upprustning av EFS Missionshus Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Fonderas Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

10 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 32. Strömsunds Folketshusförening Anskaffande av möbler, ny teknik m.m. till Folkets Hus i Strömsund Hallvikens Byalag Upprustning av f.d. skolan i Hallviken 34. Strömsunds Ridklubb Installation av tropikfläktar i stallet 35. Öhns Byalag Anskaffande av luftvärmepump till Öhns gamla skola 36. Camilla Wolgers, Beppemuséet Anskaffande av duschanordning, växthus och solfångarpaket till Beppemuséet 37. Vattudalens Båtklubb Upprustning av gamla flottningskajen i Strömsund 38. Vattudalens Båtklubb Handikappanpassning av båthamnen vid brofästet i Strömsund 39. IFK Strömsund Byte av kompressorer och kontakter m.m. i Dunder- Hallen Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

11 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 40. IFK Strömsund Utbyggnad av elljusspåret Avstyrks Avstyrks 41. IFK Strömsund Anskaffande av snökanonanläggning till slalombacken i Vallberget 42. Kraftcentrum Närservice Ek. Förening Kostnader för röjningsutbildning m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Fjällsjöfonderna) 43. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) 44. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 6

12 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande AU:s förslag Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 7

13 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 1. Movägens Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen 33113, Mon Avstyrks Avstyrks 2. Nordfisk AB, Hoting Byggande av två dammar för put and take-fiske efter öring och rödning m.m. 3. Karbäckens Bygdegårdsförening Upprustning av Karbäckens bygdegård 4. Tåsjö Hembygdsförening Anskaffande av luftvärmepumpar, spis och dator 5. Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp Upprustning av Silsjönäs bygdegård samt anskaffande av inventarier (ytterligare bidrag) 6. Övre Tåsjödalens Framtidsförening Anskaffande av småstugor m.m. till Bävercampen 7. Mixed Iron s MC, Backe Anskaffande av luftvärmepump till klubbstugan 8. Rudsjö Folketshusförening Förbättring av avloppsbrunnen i Rudsjö Folkets Hus Avstyrks Trummor, grus, dammduk Avstyrks Värmepump

14 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 9. Rörströmsälvens Jakt o Fiske Ek. Förening Förbättring av föreningens anläggning samt anskaffande av inventarier (ytterligare bidrag) Avstyrks Västra Ångermanlands Flygklubb Förlängning av befintligt landningsstråk på flygfältet i Rossön 11. Rossöns Samhälls & Företagarförening Anskaffande av ny värmepanna till fastigheten Strömsund Bodum 1: Tåsjöns Fiskevårdsområdesförening Etablering av fiskodlingsanläggning i Tåsjöområdet 13. Breviksuddens Förening för vatten och avlopp Upprustning av vatten- och avloppsnät i Jansjö 14. Kommunala musikskolan i Strömsund Anskaffande av musikinstrument m.m. (ytterligare bidrag), Hoting/Backe 15. Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön Anskaffande av luftvärmepump och rasskydd till gamla Folkets Hus Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

15 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 16. Söredsta Medborgarhusförening Upprustning av Söredsta Medborgarhus, byte av takplåt och hängrännor Öhns Samfällighetsförening, Rossön Grusning av enskilda vägen i Rossön 18. Backe Brandmannaklubb Anskaffande av övningsdefibrillator, övningsdockor, TV, DVD, video m.m. 19. RSMH Fjällsjö, Backe Upprustning av föreningens fastighet Strömsund Backe 14:1 (ytterligare bidrag), sjövärme 20. Landsombergets Lift AB, Backe Anskaffande av pistmaskin 21. Fjällsjö Alpina Klubb, Backe Anskaffande av mobila hopp och banor för snowboard m.m. 22. Fjällsjö Alpina Klubb, Backe Uppförande av byggnad för skid-/bräduthyrning m.m. 23. Hoting Paintballklubb Anskaffande av fyrhjuling med vagn, motorsåg, röjsåg, skyddsnät, kompressor, elverk m.m Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Värmepump Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 3

16 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 24. Fjällsjö Framtid Iordningställande av lokalt servicekontor i Backe Avstyrks Avstyrks 25. Backe Jaktskytteklubb Upprustning av älgskyttebanan m.m. 26. Hotings Skoterklubb Anskaffande av pistmaskin alt. skoter 27. Hoting Turist AB Iordningställande av parkeringsplats, anskaffande av bastu m.m. 28. Hoting Turist AB Anskaffande av traktor 29. Lojsinit Sportfiske Intresseförening, Hoting Reparation av brofäste/stenkista vid båtgenomfart, förstärkning av strandskydd och vall m.m. 30. Skidsektionen i Hotings IF Anskaffande av bredbandsskoter samt byte av gamla armaturer på 2,5 km-spåret Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Rossöns Golfklubb Förbättring av golfbanan (ytterligare bidrag), förvaringsplats för dressand, carport, drivingrange Drivingrange, carport Drivingrange, carport

17 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 32. Västra Ångermanlands Travsällskap Förbättring av Hotingtravet (ytterligare bidrag), utselningsboxar Avstyrks Avstyrks 33. Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. Förening och Tåsjö Snöskoterklubb Anordnande av motorbana på Tåsjöberget (ytterligare bidrag) 34. Café Torget, Backe Anskaffande av konditorkyldisk och salladskyl 35. Hotings Samhällsförening Byggande av gång-/cykelbro vid Valåbäcken utmed E Hotings Samhällsförening Uppställning av ånglok och växlingslok vid Hotings järnvägsstation 37. Hotings Samhällsförening Iordningställande av lekplats i parken utmed E Strömsunds kommun Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

18 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 39. Rossöns IF Anskaffande av pistmaskin Avstyrks Avstyrks 40. Bodil Köpsén, Härbergsdalens Fjällgård Uppförande av parstuga, sågverk samt vattenkraftverk i Härbergsdalen 41. Christer Berg, Inviken Byggande av jakt- och fiskecamp med stugor, rum och husvagnsplatser, Sjougdas jakt- och fiskecamp 42. Heidrun van Elderen, Svansele Anordnande av hemsida för att stimulera turism i Vildmarksvägens område 43. Kraftcentrum Närservice Ek. Förening Kostnader för röjningsutbildning m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Strömsfonderna) 44. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Ströms- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

19 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 45. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Ströms- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 7

20 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 1. Handelsbolaget Maud och Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, Viken Upprustning av lokaler samt anskaffande av maskiner Martha Åslund, Kycklingvattnet Byggande av ateljé och verkstad för ökad produktion av keramik m.m. 3. Martha Åslund och Roger Ejevärn, Kycklingvattnet Anskaffande av inventarier till Idégårdens Café 4. Martha Åslund och Roger Ejevärn, Kycklingvattnet Iordningställande av servicehuset i anslutning till husvagnscampingen 5. Jimmy Olofsson och Elin Nylund, Ankarvattnet Anläggande av ridplan samt uppförande av stall med sadelkammare 6. Dunderklumpens Föräldraförening, Gäddede Anskaffande av lekutrustning m.m. 7. Roger Hellgren och Bo Fredriksson, Kycklingvattnet Anskaffande av skylift Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 1

21 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 8. Frida Carlsson, Junsternäset Uppförande av stallbyggnad i Frostviken Avstyrks Avstyrks 9. Gäddede Sportklubb och Frostvikens Fotbollsförening Anskaffande av avbytarbås till fotbollsplanen, upprustning av byggnad m.m. vid Frostvallen 10. Byggnadsföreningen Jormstugan Ombyggnad av köket i Jormstugan till restaurantoch produktionskök 11. Jormbygdens Ek. Utvecklingsförening Anskaffande av luftvärmepumpar, målning av bakstuga, anskaffande av nytt kassasystem samt uppförande av förråd 12. Frostvikens Jordbruks Utveckling Ek. Förening Uppförande av slakteri i Jorm (ytterligare bidrag) 13. Blåsjöns Slalomklubb Uppförande av skidbod (ytterligare bidrag) 14. Helena Maiorana, Blue Lake Scandinavia, Stora Blåsjön Ombyggnad av byggnad till gårdsbageri och yta för Loppis Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

22 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 15. Gäddede Camping och Stugby AB Färdigställande av värdshuset samt ökning av kapacitet av campingplatser Avstyrks Avstyrks 16. Gäddede Camping och Stugby AB Upprustning av campingen i Gäddede (ytterligare bidrag) 17. Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Undersökning av förutsättningar för ett eventuellt vindkraftverk för drift av liftsystemen i Stora Blåsjön 18. Hällingsåns Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen vid Hällingsåfallet 19. Anders Ottosson, Camp Stora Blåsjön Upprustning av Kaffestugan i Stora Blåsjön 20. Frostviksfjäll/Frostvikens Turistförening Anskaffande av bokningssystem 21. Björkvattnets Byaförening Upprustning av Björkvattnets föreningshus (ytterligare bidrag) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

23 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 22. Frostvikens Skoterklubb Anskaffande av funktionärströjor och skoterbärgare Ingrid Nilsson, Frostvikens Jakt- o Fiske och Fjällbjörkens Livsenergi, Jormvattnet Utveckling av företagen Avstyrks Avstyrks 24. Charlotte Falk, Mountain Moose, Stora Blåsjön Anordnande av upplevelse- och aktivitetscentra med fokus på fjällälgar i Stora Blåsjön (ytterligare bidrag) Kalvhägn Vindskydd Kalvhägn Vindskydd 25. Strömsunds kommun Turistfiskefrämjande åtgärder i Frostviken 26. Frostviksfjäll/Frostvikens Turistförening Marknadsföring av Frostviksfjällen (ytterligare bidrag 27. Blåsjöns Damer Anskaffande av tvättmaskin och torktumlare m.m. till byns gemensamma tvättstuga 28. Peter Persson, Fjällschakt, Stora Blåsjön Anskaffande av takskjutsport på verkstadslokal Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 4

24 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 29. Blåsjöns Framtid Ek. Förening Upprustning av Blåsjöns Fjällby och Restaurang Fjällripan (ytterligare bidrag) Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Byggande av damm i Mesvattnet 31. Föreningen Frostvikens Byastuga Upprustning av byastugan (ytterligare bidrag) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 32. Blåsjöns Framtid Ek. Förening Upprustning av Blåsjöliftarna och Restaurang Fjällripan (ytterligare bidrag) samt anskaffande av slyröjningsaggregat Ej slyröjningsaggregat Ej slyröjningsaggregat 33. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) 34. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) Avstyrks Avstyrks 5

25 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons ändringsyrkande AU:s förslag Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 6

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Nya lokaler för centralarkivet Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2007, 148, följande: 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen komma med förslag på lämpliga externa lokaler för arkivet. 2 Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur arkivet ska läggas upp i framtiden. T.f. kommunchef Anneli Svensson har nu uppdragit åt utredningschefen att rapportera vad som hänt i detta ärende. Utredningschefen har i en skrivelse den 27 mars 2009 redovisat förslag till alternativa lösningar m.m. Arbetsutskottets beslut Utredningschefen får i uppdrag att titta på alternativa lösningar på lokaler utifrån förslagen i upprättad skrivelse. Beslutsexp Utredningschefen

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceförvaltningen Enligt reglementet för den kommunala arkivvården ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras, en dokumenthanteringsplan (6 1 p AL). Teknik- och serviceförvaltningen redovisar förslag till plan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan antas enligt bilaga.

28 Datum Sidan 1 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Bostadsanpassninpassningsbidrag Ansökan/beslut bostadsan- Plåtskåp Kronologisk 10 år handläggare/arkiv Ritning och beskrivning av åtgärd Fastighetsakt arkiv Kronologisk Bevaras Personalredogörare Förteckning genomförda kurser, seminarier, utbildningar Hälso- och arbetsmiljöundersökning Handläggare/personalakt Handläggare/Strömsundshälsan Kronologisk Bevaras av personalavdelning Kronologisk 5 år Strömsundshälsan arkiverar efter 5 år KS Ansökan om bidrag mm avseende samlingslokaler Handläggare Kronologisk ortsvis 2 år Fordonsenheten Internhyresavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Leasingavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Beställningsuppdrag försäljning Handläggare Kronologisk 2 år fordon

29 Datum Sidan 2 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Upphandling Ramavtal Dokumentskåp/pärm handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Ramavtalsregister (leverantörer/entreprenörer/konsulter/ Digitalt Kronologisk Uppdateras löpande varuslag/tjänster) Anbudsförfrågan Handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Anbud inte antagna Handläggare Kronologisk 2 år Anbud antagna Handläggare kronologisk Avtalstiden+2 år Lokalvård Städavtal Städledare Kronologisk Avtalsperioden+1 år Personalservice Intresseanmälningar Handläggare Kronologisk 3 år Beställningar Handläggare Kronologisk 1 år

30 Datum Sidan 3 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Renhållning Deponerat avfall ÅVC Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Dispens renhållningsavgifter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Dispens slamtömning Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Räkningspec, intern Handläggare Kronologisk 2 år Räkningsspec extern Handläggare Kronologisk 2 år Deponerat avfall Liden/arkiv Kronologisk 10 år Vågsedlar Liden/arkiv Kronologisk 1 år Analysrapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk 10 år Miljörapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna/utgående skrivelser AVA-chef/arkiv Kronologisk 5 år Avtal AVA-chef/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Systematiskt brandskyddsarbete Plan/genomförd utbildning Bokföringsorder efter genomförda utbildningar Handläggare/personalaknalavdelning Kronologisk Bevaras av perso- Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år

31 Datum Sidan 4 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Gator vägar Köpebrev Dokumentskåp handläggare Kronologisk Bevaras mark Servitutsavtal Pärm Kronologisk Bevaras handläggare Arrenden Pärm handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Administration Transportsedlar interna Handläggare Kronologisk 1 år Transportsedlar externa Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 001 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 002 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Betalning internfakturor Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Delegeringsbeslut Handläggare/arkiv Kronologisk 2 år Torghandel Handläggare/arkiv Kronologisk 3 år Diarieförda handlingar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Brev Handläggare Kronologisk 2 år Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Fakturaanmärkning Handläggare Kronologisk 2 år

32 Datum Sidan 5 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Anbudsförfrågan Handläggare Kronologisk T o m slutbesiktning Anbud inte antagna Handläggare Kronologisk 2 år Ny- och ombyggnader av fastigheter och anläggningar Anbud antagna Bygghandlingar Relationsritningar (papper) DU-instruktioner Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Kronologisk Kronologisk Kronologisk Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Relationshandlingar (cd) Handläggare Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning

33 Datum Sidan 6 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Vatten o avlopp Analysrapporter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Periodiska besiktningar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Miljörapporter Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna och utgående skrivelser Handläggare Kronologisk 5 år Dispenser Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Avtal Handläggare/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Vattenavläsning/avläsningskort Handläggare Kronologisk 2 år Mätarbyten Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år IDATA Handläggare Kronologisk 3 år Strömsund Jörgen Petterssson Chef för Teknik- och serviceförvaltningen

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Val av representanter att delta vid Norrstyrelsens sammanträden Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, 243, att gå in som medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. Dessutom beslutade styrelsen att göra en förfrågan om att även få bli medlem i Norrstyrelsen ideell förening. Norrstyrelsen har den 25 februari 2009 meddelat att ett medlemskap förutsätter ändring av föreningens stadgar, varför Strömsunds kommun erbjuds närvarorätt vid styrelsens sammanträden utan medlemskap. Kommunen kan företrädas av en representant vardera från majoritet och opposition. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun tackar för erbjudandet men avstår i dagsläget från att utse några representanter. Däremot vill kommunen gärna ha protokoll från sammanträdena samt övrig information. Beslutsexp Norrstyrelsen

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Revidering av översiktsplanen för Strömsunds kommun Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2007, 104, att en revidering av den kommunomfattande översiktsplanen ska göras. Miljö- och byggnämnden fick i uppdrag att närmare utreda och komma med förslag till hur planarbetet ska bedrivas. Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse den 17 mars 2009 redovisat ärendet och anhållit om anslag med kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Miljö- och byggnämnden erhåller kronor till illustrationer av enklare slag samt till tryck och utställning. 2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 Ann Britt Wallin, Backe, har uttryckt önskemål om att få förvärva fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14. Hon äger själv grannfastigheten Backe 9:13. Fastigheterna ligger inom detaljplan för boendeändamål. Avsikten med förvärvet är att bibehålla fastigheterna i vårdat skick. Närliggande fastighetsägare är informerade om försäljningen. Fastigheternas taxeringsvärde är tillsammans kronor. Det finns inget bokfört värde. Arealen är totalt kvm. Förhandlingar med Wallin har lett till förslag att hon får förvärva båda fastigheterna för totalt kronor. Teknik- och serviceförvaltningen har i en skrivelse den 24 februari 2009 föreslagit att kommunen ska sälja fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 till Ann Britt Wallin, Backe, för en överenskommen köpeskilling om kronor för båda fastigheterna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen säljer fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 till Ann Britt Wallin, Backe, för en överenskommen köpeskilling om kronor för båda fastigheterna.

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Samråd om förlängning av allmän väg, väg 982 Sunnansjö- Silsjönäs Vägverket Region Mitt, Härnösand, har föreslagit att det allmänna vägnätet, väg 982 Sunnansjö-Silsjönäs förlängs med 800 meter. Utredningen har skickats till Strömsunds kommun för samråd och yttrande senast den 7 april Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun meddelar att man inte har något att erinra mot Vägverkets planer. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun har inget att erinra mot Vägverkets planer. Beslutsexpediering Vägverket Region Mitt

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fortsatt prioritering av vägobjekt inom ramen för nationellt anslag och länets anslag för planperioden Länsstyrelsen, Assar Adolfson, har i en skrivelse den 11 mars 2009 begärt förtydliganden vad avser kommunens tidigare prioriteringar av vägobjekt inom kommunen. Kommunens tidigare lämnade prioriteringslista upptog behov av investeringar för E45, ny trafiklösning väg 804, korsningen Dollarstore/OK, bärighetsåtgärder för 18 inomkommunala vägar, järnvägsinvesteringar och anläggning av gång- och cykelvägar. Nationellt väganslag, länsanslag Vägverket ska via det nationella anslaget finansiera förbättringar/investeringar av det nationella vägnätet, för Jämtland E14 och E45 samt svara för bärighetsåtgärder och tjälsäkring för riks- och länsvägar. Länsanslaget ska sålunda bekosta övrigt behov av förbättringar av länets vägnät inkluderande också enskilda vägar som kan komma att övergå till allmän väg. Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har i en skrivelse den 26 mars 2009 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Strömsunds kommun lämnar följande yttrande: Nationella vägar Kommunstyrelsen lämnar ett separat yttrande avseende hastighetsbegränsningar relaterade till vägförbättringar. Övrigt investeringsbehov Kommunens tidigare lista upptar två objekt, sannolikt inte särskilt kostnadskrävande.

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Bärighetsåtgärder Åtgärderna ska bekostas av det nationella anslaget. Listan av upptagna vägar är också rangordnade i angelägenhetsgrad. Kommunen emotser i detta avseende samråd med Vägverket för planering i tid för respektive objekt. Gång- och cykelvägar Kommunen emotser en tydlig ekonomisk sammanställning av det behov som länets kommuner har rapporterat. En grov uppfattning är att anslagen kommer att vara otillräckliga under planperioden. Kan då en rimlig fördelning av tillgängliga medel per kommun bli aktuell? Är det möjligt att i någon mån sänka vedertagen standard för gångoch cykelvägar? Kommunen emotser tydliga förutsättningar och utesluter inte nu möjligheten till viss medfinansiering, dock inte längs E45.

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Infrastrukturplanering, förslag om fördelning av länsanslaget Länsstyrelsen, Assar Adolfsson, har tillsänt kommunerna ytterligare handlingar som berör infrastrukturplaneringen. Nationell transportplan Åtskilliga turer inklusive remissomgångar återstår innan regeringen i början av år 2010 fastställer den nationella planen. Då är också de slutliga förutsättningarna för länsplanerna klara. Respektive län/region ska sedan fastställa sina planer. Såväl den nationella planen som länsplanerna ska presenteras med ett ekonomiskt huvudalternativ och med alternativen plus 25 % och minus 25 %. Den nationella planen ska bekosta investeringar/förbättringar av europavägar och bärighetsåtgärder och tjälsäkring för länsvägar. I föreliggande tjänstmannaförslag avseende den nationella planen upptas inga betydande investeringar för E14 och E45 i huvudalternativet. Länsplanen Länsplanen har som huvudalternativ en anslagsram om 477 miljoner kronor för planperioden Med 25 % lägre anslag minskas beloppet ned till 357,8 miljoner kronor och med ram 125 % ökas anslaget till 596,3 miljoner kronor. Länsstyrelsen har nu lagt ett översiktligt förslag med anslagsbeloppet 477 miljoner kronor för kommunikation med kommunerna, landstinget, Länstrafiken AB m.fl. Den största delen av anslaget fördelas till nybyggnad/ombyggnad och trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende länsvägarna. Det avsätts också belopp till tre särskilda potter där särskilda behov för bl.a. kollektivtrafik och förändring av enskilda vägar till allmänna vägar ska beaktas. Behov/önskemål som inkommit från kommunerna har sammanfattats i form av bruttolistor.

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Bärighetsåtgärderna ska då bekostas ur den nationella planeringsramen. Om vi då begränsar oss till vad länsplanen ska finansiera uppgår behoven/önskemålen till ca 1, 8 miljarder kronor och överstiger därmed anslagsramen med drygt 1,3 miljarder kronor. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på sitt förslag till fördelning av länsplanen för Jämtlands län. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun har inga erinringar mot upprättat förslag. Beslutsexp Länsstyrelsen

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Vägverkets hastighetsöversyn i Jämtlands län, nationella vägar, riksvägar och primära länsvägar Utifrån fastställda kriterier om vägstandard genomför nu Vägverket en översyn av högsta tillåtna hastigheter på nationella vägar, riksvägar och primära länsvägar. Översynen, så långt den nu är genomförd, har i flertalet fall inneburit hastighetssänkningar. För E14 och E45 tillåts inte längre för någon sträcka hastigheten 110 km/tim. Assar Adolfsson, länsstyrelsen i Jämtlands län, har nu efterlyst prioriteringar avseende åtgärder som förbättrar vägstandarden medförande att högre hastighet kan tillåtas. Investeringar och förbättringar av nationella vägar (E14 och E45) samt bärighetsåtgärder ska finansieras av det nationella anslaget. Länsanslaget ska finansiera åtgärder för övriga vägar. Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har i en skrivelse den 26 mars 2009 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen De nationella vägarna i länet, E14 och E45, bör särskilt prioriteras vad gäller förbättrad vägstandard. - Kortsiktigt, före 2015, bör sådana investeringar ha genomförts som medför att lägst 90 km/tim, lokala begränsningar undantaget, kan tilllåtas. - På längre sikt, men inom planperioden, bör dessa nationella vägar i sin helhet ha fått en standard, lokala begränsningar undantaget, som möjliggör 100 km/tim som högsta tillåtna hastighet.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter Vägverket har genomfört ett omfattande arbete avseende bättre hastighetsanpassning efter allmänna vägar. I detta arbete har också föreslagits att nya hastighetsgränser, 40 km/tim, 60 km/tim, 80 km/tim och 100 km/tim införs. Särskilda kriterier för hur gamla och nya hastighetsgränser ska tillämpas har tagits fram. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i hög grad varit delaktiga i detta arbete har också sett stora samhällsvinster i att införa nya hastighetsgränser. Vägverket har bedrivit särskilda regionala informationsinsatser 2007 och 2008 för att förankra sina förslag. Genom förändring av trafikförordningen (SFS 1998:1276) beslutade regeringen den 2 maj 2008 att införa nya hastighetsgränser. En kommunal arbetsgrupp bestående av Stig Willman, kommunkansliet, Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, och Bosse Larsson, miljö- och byggavdelningen, har utrett frågan och besökt berörda tätorter. De tätorter som berörs är de orter i kommunen som har gällande beslut om tätortsgränser. Dessa är Strömsund, Hammerdal, Backe, Rossön, Hoting och Gäddede. För övriga orter i kommunen ankommer det på länsstyrelsen att besluta om hastighetsbegränsning. Ingen förändring av tätortsgränserna föreslås. I en skrivelse den 23 mars 2009 redovisar arbetsgruppen sina synpunkter och förslag om hastighetsreglering samt lämnar följande förslag till sammanfattande beslut. Kommunstyrelsen godtar som underlag för remissutgåva förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter: Hastigheten begränsas generellt till 40 km/tim med de undantag som anges för respektive tätort.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godtar som underlag för remissutgåva förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter enligt följande: Strömsund Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten. Undantag E 45: 50 km/tim från norra tätortsgränsen fram till norra infarten till Strömbacka. Undantag väg 345: 50 km/tim från tätortsgränsen fram till korsningen med Hökstigen. Undantag Storgatan/väg 798: 50 km/tim från vägens ände till ca 10 m söder om korsningen med Bergevägen. Undantag väg 342: 50 km/tim strax efter Blomstervägen fram till norra tätortsgränsen. Hammerdal Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten. Undantag E 45: 50 km/tim från södra tätortsgränsen till strax före korsningen med Kusdalsstigen. Undantag väg 344: 50 km/tim från korsningen med E 45 fram till tätortsgränsen. Backe Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten, också inom det s.k. Kramforsområdet där nu 30 km/tim gäller. Undantag väg 987/Lasarettsvägen: Sträckan med nu gällande 30 km/tim behålls. Undantag väg 983/Stationsvägen: 50 km/tim från södra tätortsgränsen fram till 80 m före korsningen med Gamla vägen.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Undantag väg 984/Kuskvägen/Stationsvägen: 50 km/tim från väg 346 till ca 30 m före korsningen med väg 987/Lasarettsvägen. Undantag väg 984/Kyrkvägen: Räknat från norra tätortsgränsen, 50 km/tim fram till ca 45 m norr om Mariedalsvägen. Rossön Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag väg 346/Backevägen: 50 km/tim behålls från södra tätortsgränsen fram till ca 25 m norr om korsningen med Kyrkvägen. Sträckan med nu gällande 30 km/tim behålls. Undantag väg 993/Stationsvägen: 50 km/tim från nordöstra tätortsgränsen fram till ca 20 m före korsningen med Hällnäsvägen. Hoting Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag Skolgatan: Sträckan med nu gällande begränsning 30 km/tim behålls. Gäddede Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag väg 342: 50 km/tim från södra tätortsgränsen fram till ca 200 m söder om korsningen med väg 819. Undantag väg 819: 50 km/tim från norra tätortsgränsen fram till ca 75 m före korsningen med väg 342.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information i ärendet om köp av vindkraftverk Utskottet tar del av informationen. Vindkraftgruppen återkommer med en rapport till kommunstyrelsen den 19 maj.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över Vindkraft i Ragunda kommun tillägg till översiktsplan 2006 Ragunda kommun har enligt PBL 4 kap 7 skickat ett exemplar av utställningshandlingarna till Strömsunds kommun, som har möjlighet att yttra sig över planförslaget under utställningstiden 2 mars 4 maj Miljö- och byggavdelningen har den 19 mars 2009 lämnat följande yttrande: Strömsunds kommun har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådstiden och inte haft några erinringar. Planförslaget har inte ändrats på något väsentligt sätt efter samrådet. Strömsunds kommun bör därför inte ha några erinringar mot Ragunda kommuns tillägg till sin översiktsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Strömsunds kommun har inte några erinringar mot Ragunda kommuns tillägg till sin översiktsplan.

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om tillsättande av en äldreombudsman Göran Edman, Rättvis Demokrati, har i en motion den 27 november 2007 föreslagit att en äldreombudsman tillsätts. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Göran Edman (rd) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Reservation Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

49

50 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om införande av en äldreombudsman Göran Edman (rd) har i en motion den 27 november 2008 föreslagit att Strömsunds kommun ska inrätta en äldreombudsman. En äldreombudsmans uppdrag är att bevaka medborgerliga rättigheter och lotsa till rätt person för att föra fram synpunkter, klagomål, åsikter etc. men även att informera om skyldigheter. Vad avser frågor som rör myndighetsutövning ska den enskilde i första hand vända sig till biståndsenheten och vad avser verkställigheten till respektive enhetschef. För frågor om avgifter vänder man sig till avgiftshandläggaren och i frågor som faller inom ramen för hemsjukvård vänder man sig till, beroende på inom vilket område det rör, distriktssköterska, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det yttersta ansvaret för att verksamheten fungerar på ett bra sätt har förvaltningschef och verksamhetschef och det finns även rutiner på hur synpunkter och klagomål skall hanteras. Tillsynsansvaret för verksamheten är skilt från verksamhetsutövningen och ligger hos kommunledningsförvaltningen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Syftet med en äldreombudsman är gott med anledning av att det kan kännas svårt att hitta rätt i sina kontakter med verksamheten. I dagsläget finns det dock inte utrymme för att inrätta en sådan tjänst. Det pågår dock ett ständigt arbete med att förbättra informationen till våra invånare utifrån de synpunkter och klagomål som inkommer. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

51 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om öppna kommunstyrelsemöten för allmänheten Göran Edman, Rättvis Demokrati, har i en motion den 24 november 2008 föreslagit att kommunstyrelsens möten ska vara öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Göran Edman (rd) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena. I övrigt avslås motionen. Bilaga Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena. 2 I övrigt avslås motionen. Bilaga Reservation Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) deltar ej i beslutet.

52

53 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om öppna kommunstyrelsesammanträden Göran Edman (Rd) har i en motion den 24 november 2009 föreslagit att kommunstyrelsens möten skall vara öppna för allmänheten samt att det skall ingå en allmänhetens frågestund. Det finns möjlighet för kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge nämnder befogenhet att ha öppna sammanträden. Sedan är det upp till varje nämnd att avgöra om man vill utnyttja den möjlighet som fullmäktige gett. Öppna sammanträden får, som motionären skriver, inte förekomma i ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Vidare anses det mindre lämpligt när ärendet utgör en beredning, t.ex. ärenden som bereds i kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. Förslagsvis ändras författningssamlingen så att nämnder och styrelser ges möjlighet att ha öppna möten. Det är dock upp till varje nämnd att själv bestämma omfattning och vid vilka tillfällen de vill ha öppna sammanträden. Någon allmänhetens frågestund vid nämndsmöte avvisas. Vi har i dag den möjligheten under fullmäktige och alla invånare har möjlighet att löpande under året ställa frågor om kommunal verksamhet till både oss förtroendevalda och anställda. Mot bakgrund av ovanstående föreslås fullmäktige besluta att ge nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena samt att i övrigt avslå motionen.

54 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för genomlysning och åtgärder inom skolan i kommunen Susanne Hansson, Socialdemokraterna, har i en motion inkommen den 24 februari 2009 föreslagit att 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten ska öronmärkas för genomlysning och åtgärder inom skolan. Kommunfullmäktige har den 25 februari 2009 beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Lennart Oscarsson (s) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Reservationer Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Oscarssons yrkande.

55

56 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för genomlysning och åtgärder inom skolan i kommun Susanne Hansson (s) har i en motion inkommen den 24 februari 2009 föreslagit att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för analys och åtgärder inom förskolans och skolans område under 2009 och 2010 samt att uppdra åt barn-, kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för analys och åtgärder inom förskolans och skolans område under 2009 och Barn- och utbildningsverksamheten har analyserats och utretts vid ett antal tillfällen sedan Det alla utredningar visar på är att elevantalet minskar och åtgärder krävs för att anpassa verksamheten utifrån den verkligheten. Vissa politiska beslut har tagits utifrån de utredningarna men långt ifrån alla som skulle behövas. BKU-nämnden diskuterar nu frågan om att använda sig av Skolkompassen, som är framarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett verktyg anpassat för att mäta kvaliteten och värdera styrningen och ledningen av skolan. Resultat från utvärderingen stödjer utvecklingen på ledningsnivå, dvs. den politiska nämnden/styrelsen och förvaltningsledningen. Utöver detta går nu förvaltningen in i en försöksverksamhet för distansundervisning inom ramen för kunskapsnätverket Lärande i glesbygd tillsammans med 10 andra kommuner i norra Sverige. Avslutningsvis är det fortfarande så att det inte är möjligt att använda sig av driftsanslag (ex. potter) för att göra investeringar. Detta borde socialdemokraterna ha vetskap om då de suttit i majoritetsställning under flera decennier. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

57 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Upprättande av ny skolplan för gymnasiet Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2009, 45, att ge framtids- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett utkast till en ny gymnasieplan, där inriktningsmålen ska vara samma som för grundskolan och upplägget ska följa barn- och utbildningsplanen. Förutom detta ska två andra strategier arbetas in, dels samverkan med andra aktörer, dels uppföljning, utvärdering och utveckling av skolans eget arbete. Chefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat ett utkast till ny gymnasieplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till ny skolplan skickas ut på remiss under tiden 1 maj - 15 juni 2009.

58 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över revisionsrapporten Kostverksamheten inom äldreomsorgen Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kostverksamheten inom äldreomsorgen. Svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av rapporten ska vara inne senast den 15 maj Teknik- och serviceförvaltningen har den 25 mars 2009 upprättat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag. Bilaga

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Blad 1 (32) 2007-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Blad 1 (32) 2007-05-02 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-05-02 Blad 1 (32) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.30 Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15 Kommunstyrelsen 2010-08-24 Blad 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15 Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare... Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-01-08 Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bygdeavgiftsmedel 2009

Bygdeavgiftsmedel 2009 Bygdeavgiftsmedel 2009 Sammanställningen är gjord den 2009-03-04 av Conny Elf Bergs kommun Näringslivs- och utvecklingsavdelningen tel. 068716100 Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2009

Läs mer

Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55

Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 Blad 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55 Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Göran Espmark

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 8.15-14.30 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Anette Bergqvist (s) Britt-Inger Roos

Läs mer

Bygdeavgiftsmedel 2010

Bygdeavgiftsmedel 2010 Bygdeavgiftsmedel 2010 Sammanställningen är gjord den 2010-03-25 av Conny Elf Bergs kommun Kansliavdelningen tel. 0687164 05 conny.elf@berg.se Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2010 (

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-06-21 Blad 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-06-21 Blad 1 (31) Kommunstyrelsen 2011-06-21 Blad 1 (31) Plats och tid Bygdegården i Gubbhögen, klockan 10.30-12.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Roger Kristofersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 13 maj 2014

Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 13 maj 2014 Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 13 maj 2014 2014 V 21 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag o onsdag 20,21 Maj Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen och onsdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer