Information av teknik- och serviceförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information av teknik- och serviceförvaltningen"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information av teknik- och serviceförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen informerar om följande: Fastighetsförsäljningar Gatu-/vägbelysning Markarrenden Mottagande verksamhetsavfall Beslutade investeringar m.m. Kostverksamheten El-avtal

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Uppdragsbeskrivningar för kommunstyrelsen Nämndstödsgruppen har upprättat förslag till uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen grundad på de diskussioner nämndsledamöterna har fört i grupparbeten med anledning av det utvecklings- och budgetdokument för år 2009 samt plan , som antagits av kommunfullmäktige den 12 juni 2008 samt kommunens författningssamling m.m. Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 mars 2009 diskuterades upplägget av dokumentet och nämndstödsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett förenklat arbetsmaterial. Nämndstödsgruppen har nu tagit fram ett förenklat arbetsmaterial. Arbetsutskottet beslut Den nya förenklade versionen skickas på remiss till partierna för synpunkter till kommunstyrelsen den 19 maj. Beslutsexp De politiska partierna Nämndstödsgruppen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen, Östersund, anhåller i en skrivelse den 24 februari 2009 om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel. Kompletterande skrivelse den 1 april 2009 har kommit in från Gubbhögens Jakt och Sportskytteklubb. Yrkanden Strömsfonderna Anette Bergqvist (s) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. Frostvikenfonderna * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. * Lennart Oscarsson (s) yrkar enligt upprättat förslag. Fjällsjöfonderna * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att ändringar görs enligt bilaga. * Lennart Oscarsson (s) yrkar enligt upprättat förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande beträffande Strömsfonderna och finner bifall till upprättat förslag med ändringar enligt Bergqvists yrkande. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande Frostvikenfonderna och finner bifall till Lennart Oscarssons yrkande. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande Fjällsjöfonderna och finner bifall till Jan-Olof Anderssons yrkande.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 2 För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist på medel. 3 Medel vad avser Ringvattnets Vattenförening, kronor, och Ringvattnets Bygdegårdsförening, kronor, fonderas i avvaktan på diskussion om vilket regleringsområde Ringvattnet ska tillhöra. Reservationer Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet beträffande Frostvikenfonderna till förmån för eget yrkande. Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet beträffande Fjällsjöfonderna till förmån för Oscarssons yrkande. Karin Stierna (c) deltar ej i beslutet beträffande Fjällsjöfonderna.

6 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 1. Gubbhögens Jakt- och Sportskytteklubb Anskaffande av motor m.m. till älgskyttebanan Ringvattnets Vattenförening Utbyte av tryckkärl i huvudpumphuset 3. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Anläggande av avloppsreningsanläggning nr 1 4. Risselås/Vallens byalag Anordnande av parkering och grusning av tillfartsväg vid Risselås gamla skola samt tillverkning av skorstenshuv 5. Risselås/Vallens byalag Upprustning av brygga och badplats vid Vattu- Dalen 6. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Anläggande av avloppsreningsanläggning nr 2 och 3 7. Hallvikens VA-anläggningar Ek. Förening Byte och reparation av vattenledningssystemet och brandposter 8. Vattudalens Kulturbåtar Intresseförening Upprustning av M/S Tärnan Fonderas Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 1

7 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 9. Kalkbergets Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen i Kalkberget Tjärnnäsets Vägsamfällighet, Öhn, Strömsund Upprustning av enskilda vägen i Tjärnnäset 11. Vågdalens Vattenförening Förbättring av vattenanläggningen i Vågdalen 12. Alanäsets Folketshusförening Installation av luftvärmepumpar och effektvakt i Folkets Hus Ströms Hembygdsförening Asfaltering av gångväg, byggande av entré och trädäck för Café Tomten (ytterligare bidrag) Trädäck Värmepump Trädäck Värmepump 14. Strömsunds Brukshundklubb Uppförande av altan vid klubbhuset 15. Järvsands Vattenförening Förbättring av vattenanläggningen i Järvsand 16. Alavattnets Byförening Anskaffande av luftvärmepump till bystugan

8 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 17. Lövberga Byalag Upprustning av f.d. Lövberga skola (ytterligare bidrag) Vågdalens Hembygdsförening Upprustning av Vågdalens hembygdsgård (ytterligare bidrag) Fönster Fönster 19. IFK Strömsund Uppförande av omklädningsrum i anslutning till Dunderhallen (ytterligare bidrag) 20. Faxebygdens Byalag Upprustning av byalagets föreningshus (ytterligare bidrag), byte av golv 21. Faxebygdens Byalag Anskaffande av badbrygga till badplatsen 22. IFK Strömsund Uppförande av avbytarbås vid fotbollsplan Strömsvallen 23. IFK Strömsund Anordnande av tak över viss del av läktare vid idrottsplatsen Strömsvallen Avstyrks Avstyrks

9 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande AU:s förslag 24. Näsvikens Båtklubb Anordnande av sjösättningsramp i Näsviken 25. Stamsele Jaktskytteklubb Installation av självmarkeringsanläggning vid Stamsele jaktskyttebana 26. Tullingsås Byförening Upprustning av bylokalen i Tullingsås 27. Ringvattnets Bygdegårdsförening Uppförande av bakstuga i Ringvattnet 28. Strömsunds Bordtennisklubb Anskaffande av två tävlingsbord med nät 29. Strömsunds Konstforum Reparation av yttertak på Katten 9 i Strömsund 30. Strömsunds Konstforum Återställande av ursprunglig entré på Katten 9 i Strömsund 31. EFS Missionsförening i Strömsund Upprustning av EFS Missionshus Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Fonderas Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

10 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 32. Strömsunds Folketshusförening Anskaffande av möbler, ny teknik m.m. till Folkets Hus i Strömsund Hallvikens Byalag Upprustning av f.d. skolan i Hallviken 34. Strömsunds Ridklubb Installation av tropikfläktar i stallet 35. Öhns Byalag Anskaffande av luftvärmepump till Öhns gamla skola 36. Camilla Wolgers, Beppemuséet Anskaffande av duschanordning, växthus och solfångarpaket till Beppemuséet 37. Vattudalens Båtklubb Upprustning av gamla flottningskajen i Strömsund 38. Vattudalens Båtklubb Handikappanpassning av båthamnen vid brofästet i Strömsund 39. IFK Strömsund Byte av kompressorer och kontakter m.m. i Dunder- Hallen Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

11 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists AU:s förslag ändringsyrkande 40. IFK Strömsund Utbyggnad av elljusspåret Avstyrks Avstyrks 41. IFK Strömsund Anskaffande av snökanonanläggning till slalombacken i Vallberget 42. Kraftcentrum Närservice Ek. Förening Kostnader för röjningsutbildning m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Fjällsjöfonderna) 43. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) 44. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 6

12 STRÖMSFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag Anette Bergqvists ändringsyrkande AU:s förslag Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 7

13 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 1. Movägens Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen 33113, Mon Avstyrks Avstyrks 2. Nordfisk AB, Hoting Byggande av två dammar för put and take-fiske efter öring och rödning m.m. 3. Karbäckens Bygdegårdsförening Upprustning av Karbäckens bygdegård 4. Tåsjö Hembygdsförening Anskaffande av luftvärmepumpar, spis och dator 5. Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp Upprustning av Silsjönäs bygdegård samt anskaffande av inventarier (ytterligare bidrag) 6. Övre Tåsjödalens Framtidsförening Anskaffande av småstugor m.m. till Bävercampen 7. Mixed Iron s MC, Backe Anskaffande av luftvärmepump till klubbstugan 8. Rudsjö Folketshusförening Förbättring av avloppsbrunnen i Rudsjö Folkets Hus Avstyrks Trummor, grus, dammduk Avstyrks Värmepump

14 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 9. Rörströmsälvens Jakt o Fiske Ek. Förening Förbättring av föreningens anläggning samt anskaffande av inventarier (ytterligare bidrag) Avstyrks Västra Ångermanlands Flygklubb Förlängning av befintligt landningsstråk på flygfältet i Rossön 11. Rossöns Samhälls & Företagarförening Anskaffande av ny värmepanna till fastigheten Strömsund Bodum 1: Tåsjöns Fiskevårdsområdesförening Etablering av fiskodlingsanläggning i Tåsjöområdet 13. Breviksuddens Förening för vatten och avlopp Upprustning av vatten- och avloppsnät i Jansjö 14. Kommunala musikskolan i Strömsund Anskaffande av musikinstrument m.m. (ytterligare bidrag), Hoting/Backe 15. Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön Anskaffande av luftvärmepump och rasskydd till gamla Folkets Hus Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

15 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 16. Söredsta Medborgarhusförening Upprustning av Söredsta Medborgarhus, byte av takplåt och hängrännor Öhns Samfällighetsförening, Rossön Grusning av enskilda vägen i Rossön 18. Backe Brandmannaklubb Anskaffande av övningsdefibrillator, övningsdockor, TV, DVD, video m.m. 19. RSMH Fjällsjö, Backe Upprustning av föreningens fastighet Strömsund Backe 14:1 (ytterligare bidrag), sjövärme 20. Landsombergets Lift AB, Backe Anskaffande av pistmaskin 21. Fjällsjö Alpina Klubb, Backe Anskaffande av mobila hopp och banor för snowboard m.m. 22. Fjällsjö Alpina Klubb, Backe Uppförande av byggnad för skid-/bräduthyrning m.m. 23. Hoting Paintballklubb Anskaffande av fyrhjuling med vagn, motorsåg, röjsåg, skyddsnät, kompressor, elverk m.m Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Värmepump Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 3

16 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 24. Fjällsjö Framtid Iordningställande av lokalt servicekontor i Backe Avstyrks Avstyrks 25. Backe Jaktskytteklubb Upprustning av älgskyttebanan m.m. 26. Hotings Skoterklubb Anskaffande av pistmaskin alt. skoter 27. Hoting Turist AB Iordningställande av parkeringsplats, anskaffande av bastu m.m. 28. Hoting Turist AB Anskaffande av traktor 29. Lojsinit Sportfiske Intresseförening, Hoting Reparation av brofäste/stenkista vid båtgenomfart, förstärkning av strandskydd och vall m.m. 30. Skidsektionen i Hotings IF Anskaffande av bredbandsskoter samt byte av gamla armaturer på 2,5 km-spåret Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Rossöns Golfklubb Förbättring av golfbanan (ytterligare bidrag), förvaringsplats för dressand, carport, drivingrange Drivingrange, carport Drivingrange, carport

17 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 32. Västra Ångermanlands Travsällskap Förbättring av Hotingtravet (ytterligare bidrag), utselningsboxar Avstyrks Avstyrks 33. Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. Förening och Tåsjö Snöskoterklubb Anordnande av motorbana på Tåsjöberget (ytterligare bidrag) 34. Café Torget, Backe Anskaffande av konditorkyldisk och salladskyl 35. Hotings Samhällsförening Byggande av gång-/cykelbro vid Valåbäcken utmed E Hotings Samhällsförening Uppställning av ånglok och växlingslok vid Hotings järnvägsstation 37. Hotings Samhällsförening Iordningställande av lekplats i parken utmed E Strömsunds kommun Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

18 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 39. Rossöns IF Anskaffande av pistmaskin Avstyrks Avstyrks 40. Bodil Köpsén, Härbergsdalens Fjällgård Uppförande av parstuga, sågverk samt vattenkraftverk i Härbergsdalen 41. Christer Berg, Inviken Byggande av jakt- och fiskecamp med stugor, rum och husvagnsplatser, Sjougdas jakt- och fiskecamp 42. Heidrun van Elderen, Svansele Anordnande av hemsida för att stimulera turism i Vildmarksvägens område 43. Kraftcentrum Närservice Ek. Förening Kostnader för röjningsutbildning m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Strömsfonderna) 44. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Ströms- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

19 FJÄLLSJÖFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 45. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Ströms- och Frostvikenfonderna) Avstyrks Avstyrks Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 7

20 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 1. Handelsbolaget Maud och Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, Viken Upprustning av lokaler samt anskaffande av maskiner Martha Åslund, Kycklingvattnet Byggande av ateljé och verkstad för ökad produktion av keramik m.m. 3. Martha Åslund och Roger Ejevärn, Kycklingvattnet Anskaffande av inventarier till Idégårdens Café 4. Martha Åslund och Roger Ejevärn, Kycklingvattnet Iordningställande av servicehuset i anslutning till husvagnscampingen 5. Jimmy Olofsson och Elin Nylund, Ankarvattnet Anläggande av ridplan samt uppförande av stall med sadelkammare 6. Dunderklumpens Föräldraförening, Gäddede Anskaffande av lekutrustning m.m. 7. Roger Hellgren och Bo Fredriksson, Kycklingvattnet Anskaffande av skylift Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 1

21 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 8. Frida Carlsson, Junsternäset Uppförande av stallbyggnad i Frostviken Avstyrks Avstyrks 9. Gäddede Sportklubb och Frostvikens Fotbollsförening Anskaffande av avbytarbås till fotbollsplanen, upprustning av byggnad m.m. vid Frostvallen 10. Byggnadsföreningen Jormstugan Ombyggnad av köket i Jormstugan till restaurantoch produktionskök 11. Jormbygdens Ek. Utvecklingsförening Anskaffande av luftvärmepumpar, målning av bakstuga, anskaffande av nytt kassasystem samt uppförande av förråd 12. Frostvikens Jordbruks Utveckling Ek. Förening Uppförande av slakteri i Jorm (ytterligare bidrag) 13. Blåsjöns Slalomklubb Uppförande av skidbod (ytterligare bidrag) 14. Helena Maiorana, Blue Lake Scandinavia, Stora Blåsjön Ombyggnad av byggnad till gårdsbageri och yta för Loppis Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

22 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 15. Gäddede Camping och Stugby AB Färdigställande av värdshuset samt ökning av kapacitet av campingplatser Avstyrks Avstyrks 16. Gäddede Camping och Stugby AB Upprustning av campingen i Gäddede (ytterligare bidrag) 17. Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Undersökning av förutsättningar för ett eventuellt vindkraftverk för drift av liftsystemen i Stora Blåsjön 18. Hällingsåns Vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen vid Hällingsåfallet 19. Anders Ottosson, Camp Stora Blåsjön Upprustning av Kaffestugan i Stora Blåsjön 20. Frostviksfjäll/Frostvikens Turistförening Anskaffande av bokningssystem 21. Björkvattnets Byaförening Upprustning av Björkvattnets föreningshus (ytterligare bidrag) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks

23 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 22. Frostvikens Skoterklubb Anskaffande av funktionärströjor och skoterbärgare Ingrid Nilsson, Frostvikens Jakt- o Fiske och Fjällbjörkens Livsenergi, Jormvattnet Utveckling av företagen Avstyrks Avstyrks 24. Charlotte Falk, Mountain Moose, Stora Blåsjön Anordnande av upplevelse- och aktivitetscentra med fokus på fjällälgar i Stora Blåsjön (ytterligare bidrag) Kalvhägn Vindskydd Kalvhägn Vindskydd 25. Strömsunds kommun Turistfiskefrämjande åtgärder i Frostviken 26. Frostviksfjäll/Frostvikens Turistförening Marknadsföring av Frostviksfjällen (ytterligare bidrag 27. Blåsjöns Damer Anskaffande av tvättmaskin och torktumlare m.m. till byns gemensamma tvättstuga 28. Peter Persson, Fjällschakt, Stora Blåsjön Anskaffande av takskjutsport på verkstadslokal Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 4

24 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons AU:s förslag ändringsyrkande 29. Blåsjöns Framtid Ek. Förening Upprustning av Blåsjöns Fjällby och Restaurang Fjällripan (ytterligare bidrag) Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Byggande av damm i Mesvattnet 31. Föreningen Frostvikens Byastuga Upprustning av byastugan (ytterligare bidrag) Avstyrks Avstyrks Avstyrks Avstyrks 32. Blåsjöns Framtid Ek. Förening Upprustning av Blåsjöliftarna och Restaurang Fjällripan (ytterligare bidrag) samt anskaffande av slyröjningsaggregat Ej slyröjningsaggregat Ej slyröjningsaggregat 33. Strömsunds Skoterallians Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) 34. Jägareförbundet Mitt Norrland, Sollefteå Anskaffande av skyttesimulator som kommer att placeras i kommunen (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) Avstyrks Avstyrks 5

25 FROSTVIKENFONDERNA Sökande/ändamål Belopp Upprättat förslag J-O Anderssons ändringsyrkande AU:s förslag Medel att fördela Näringslivsfonden Övriga bygdemedel Summa NLF=Näringslivsfonden 6

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Nya lokaler för centralarkivet Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2007, 148, följande: 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen komma med förslag på lämpliga externa lokaler för arkivet. 2 Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur arkivet ska läggas upp i framtiden. T.f. kommunchef Anneli Svensson har nu uppdragit åt utredningschefen att rapportera vad som hänt i detta ärende. Utredningschefen har i en skrivelse den 27 mars 2009 redovisat förslag till alternativa lösningar m.m. Arbetsutskottets beslut Utredningschefen får i uppdrag att titta på alternativa lösningar på lokaler utifrån förslagen i upprättad skrivelse. Beslutsexp Utredningschefen

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceförvaltningen Enligt reglementet för den kommunala arkivvården ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras, en dokumenthanteringsplan (6 1 p AL). Teknik- och serviceförvaltningen redovisar förslag till plan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan antas enligt bilaga.

28 Datum Sidan 1 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Bostadsanpassninpassningsbidrag Ansökan/beslut bostadsan- Plåtskåp Kronologisk 10 år handläggare/arkiv Ritning och beskrivning av åtgärd Fastighetsakt arkiv Kronologisk Bevaras Personalredogörare Förteckning genomförda kurser, seminarier, utbildningar Hälso- och arbetsmiljöundersökning Handläggare/personalakt Handläggare/Strömsundshälsan Kronologisk Bevaras av personalavdelning Kronologisk 5 år Strömsundshälsan arkiverar efter 5 år KS Ansökan om bidrag mm avseende samlingslokaler Handläggare Kronologisk ortsvis 2 år Fordonsenheten Internhyresavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Leasingavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Beställningsuppdrag försäljning Handläggare Kronologisk 2 år fordon

29 Datum Sidan 2 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Upphandling Ramavtal Dokumentskåp/pärm handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Ramavtalsregister (leverantörer/entreprenörer/konsulter/ Digitalt Kronologisk Uppdateras löpande varuslag/tjänster) Anbudsförfrågan Handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Anbud inte antagna Handläggare Kronologisk 2 år Anbud antagna Handläggare kronologisk Avtalstiden+2 år Lokalvård Städavtal Städledare Kronologisk Avtalsperioden+1 år Personalservice Intresseanmälningar Handläggare Kronologisk 3 år Beställningar Handläggare Kronologisk 1 år

30 Datum Sidan 3 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Renhållning Deponerat avfall ÅVC Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Dispens renhållningsavgifter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Dispens slamtömning Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Räkningspec, intern Handläggare Kronologisk 2 år Räkningsspec extern Handläggare Kronologisk 2 år Deponerat avfall Liden/arkiv Kronologisk 10 år Vågsedlar Liden/arkiv Kronologisk 1 år Analysrapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk 10 år Miljörapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna/utgående skrivelser AVA-chef/arkiv Kronologisk 5 år Avtal AVA-chef/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Systematiskt brandskyddsarbete Plan/genomförd utbildning Bokföringsorder efter genomförda utbildningar Handläggare/personalaknalavdelning Kronologisk Bevaras av perso- Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år

31 Datum Sidan 4 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Gator vägar Köpebrev Dokumentskåp handläggare Kronologisk Bevaras mark Servitutsavtal Pärm Kronologisk Bevaras handläggare Arrenden Pärm handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Administration Transportsedlar interna Handläggare Kronologisk 1 år Transportsedlar externa Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 001 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 002 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Betalning internfakturor Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Delegeringsbeslut Handläggare/arkiv Kronologisk 2 år Torghandel Handläggare/arkiv Kronologisk 3 år Diarieförda handlingar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Brev Handläggare Kronologisk 2 år Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Fakturaanmärkning Handläggare Kronologisk 2 år

32 Datum Sidan 5 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Anbudsförfrågan Handläggare Kronologisk T o m slutbesiktning Anbud inte antagna Handläggare Kronologisk 2 år Ny- och ombyggnader av fastigheter och anläggningar Anbud antagna Bygghandlingar Relationsritningar (papper) DU-instruktioner Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Kronologisk Kronologisk Kronologisk Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Relationshandlingar (cd) Handläggare Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning

33 Datum Sidan 6 av 6 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Vatten o avlopp Analysrapporter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Periodiska besiktningar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Miljörapporter Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna och utgående skrivelser Handläggare Kronologisk 5 år Dispenser Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Avtal Handläggare/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Vattenavläsning/avläsningskort Handläggare Kronologisk 2 år Mätarbyten Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år IDATA Handläggare Kronologisk 3 år Strömsund Jörgen Petterssson Chef för Teknik- och serviceförvaltningen

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Val av representanter att delta vid Norrstyrelsens sammanträden Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, 243, att gå in som medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. Dessutom beslutade styrelsen att göra en förfrågan om att även få bli medlem i Norrstyrelsen ideell förening. Norrstyrelsen har den 25 februari 2009 meddelat att ett medlemskap förutsätter ändring av föreningens stadgar, varför Strömsunds kommun erbjuds närvarorätt vid styrelsens sammanträden utan medlemskap. Kommunen kan företrädas av en representant vardera från majoritet och opposition. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun tackar för erbjudandet men avstår i dagsläget från att utse några representanter. Däremot vill kommunen gärna ha protokoll från sammanträdena samt övrig information. Beslutsexp Norrstyrelsen

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Revidering av översiktsplanen för Strömsunds kommun Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2007, 104, att en revidering av den kommunomfattande översiktsplanen ska göras. Miljö- och byggnämnden fick i uppdrag att närmare utreda och komma med förslag till hur planarbetet ska bedrivas. Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse den 17 mars 2009 redovisat ärendet och anhållit om anslag med kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Miljö- och byggnämnden erhåller kronor till illustrationer av enklare slag samt till tryck och utställning. 2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 Ann Britt Wallin, Backe, har uttryckt önskemål om att få förvärva fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14. Hon äger själv grannfastigheten Backe 9:13. Fastigheterna ligger inom detaljplan för boendeändamål. Avsikten med förvärvet är att bibehålla fastigheterna i vårdat skick. Närliggande fastighetsägare är informerade om försäljningen. Fastigheternas taxeringsvärde är tillsammans kronor. Det finns inget bokfört värde. Arealen är totalt kvm. Förhandlingar med Wallin har lett till förslag att hon får förvärva båda fastigheterna för totalt kronor. Teknik- och serviceförvaltningen har i en skrivelse den 24 februari 2009 föreslagit att kommunen ska sälja fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 till Ann Britt Wallin, Backe, för en överenskommen köpeskilling om kronor för båda fastigheterna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen säljer fastigheterna Strömsund Backe 9:12 och 9:14 till Ann Britt Wallin, Backe, för en överenskommen köpeskilling om kronor för båda fastigheterna.

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Samråd om förlängning av allmän väg, väg 982 Sunnansjö- Silsjönäs Vägverket Region Mitt, Härnösand, har föreslagit att det allmänna vägnätet, väg 982 Sunnansjö-Silsjönäs förlängs med 800 meter. Utredningen har skickats till Strömsunds kommun för samråd och yttrande senast den 7 april Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun meddelar att man inte har något att erinra mot Vägverkets planer. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun har inget att erinra mot Vägverkets planer. Beslutsexpediering Vägverket Region Mitt

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fortsatt prioritering av vägobjekt inom ramen för nationellt anslag och länets anslag för planperioden Länsstyrelsen, Assar Adolfson, har i en skrivelse den 11 mars 2009 begärt förtydliganden vad avser kommunens tidigare prioriteringar av vägobjekt inom kommunen. Kommunens tidigare lämnade prioriteringslista upptog behov av investeringar för E45, ny trafiklösning väg 804, korsningen Dollarstore/OK, bärighetsåtgärder för 18 inomkommunala vägar, järnvägsinvesteringar och anläggning av gång- och cykelvägar. Nationellt väganslag, länsanslag Vägverket ska via det nationella anslaget finansiera förbättringar/investeringar av det nationella vägnätet, för Jämtland E14 och E45 samt svara för bärighetsåtgärder och tjälsäkring för riks- och länsvägar. Länsanslaget ska sålunda bekosta övrigt behov av förbättringar av länets vägnät inkluderande också enskilda vägar som kan komma att övergå till allmän väg. Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har i en skrivelse den 26 mars 2009 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Strömsunds kommun lämnar följande yttrande: Nationella vägar Kommunstyrelsen lämnar ett separat yttrande avseende hastighetsbegränsningar relaterade till vägförbättringar. Övrigt investeringsbehov Kommunens tidigare lista upptar två objekt, sannolikt inte särskilt kostnadskrävande.

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Bärighetsåtgärder Åtgärderna ska bekostas av det nationella anslaget. Listan av upptagna vägar är också rangordnade i angelägenhetsgrad. Kommunen emotser i detta avseende samråd med Vägverket för planering i tid för respektive objekt. Gång- och cykelvägar Kommunen emotser en tydlig ekonomisk sammanställning av det behov som länets kommuner har rapporterat. En grov uppfattning är att anslagen kommer att vara otillräckliga under planperioden. Kan då en rimlig fördelning av tillgängliga medel per kommun bli aktuell? Är det möjligt att i någon mån sänka vedertagen standard för gångoch cykelvägar? Kommunen emotser tydliga förutsättningar och utesluter inte nu möjligheten till viss medfinansiering, dock inte längs E45.

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Infrastrukturplanering, förslag om fördelning av länsanslaget Länsstyrelsen, Assar Adolfsson, har tillsänt kommunerna ytterligare handlingar som berör infrastrukturplaneringen. Nationell transportplan Åtskilliga turer inklusive remissomgångar återstår innan regeringen i början av år 2010 fastställer den nationella planen. Då är också de slutliga förutsättningarna för länsplanerna klara. Respektive län/region ska sedan fastställa sina planer. Såväl den nationella planen som länsplanerna ska presenteras med ett ekonomiskt huvudalternativ och med alternativen plus 25 % och minus 25 %. Den nationella planen ska bekosta investeringar/förbättringar av europavägar och bärighetsåtgärder och tjälsäkring för länsvägar. I föreliggande tjänstmannaförslag avseende den nationella planen upptas inga betydande investeringar för E14 och E45 i huvudalternativet. Länsplanen Länsplanen har som huvudalternativ en anslagsram om 477 miljoner kronor för planperioden Med 25 % lägre anslag minskas beloppet ned till 357,8 miljoner kronor och med ram 125 % ökas anslaget till 596,3 miljoner kronor. Länsstyrelsen har nu lagt ett översiktligt förslag med anslagsbeloppet 477 miljoner kronor för kommunikation med kommunerna, landstinget, Länstrafiken AB m.fl. Den största delen av anslaget fördelas till nybyggnad/ombyggnad och trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende länsvägarna. Det avsätts också belopp till tre särskilda potter där särskilda behov för bl.a. kollektivtrafik och förändring av enskilda vägar till allmänna vägar ska beaktas. Behov/önskemål som inkommit från kommunerna har sammanfattats i form av bruttolistor.

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Bärighetsåtgärderna ska då bekostas ur den nationella planeringsramen. Om vi då begränsar oss till vad länsplanen ska finansiera uppgår behoven/önskemålen till ca 1, 8 miljarder kronor och överstiger därmed anslagsramen med drygt 1,3 miljarder kronor. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på sitt förslag till fördelning av länsplanen för Jämtlands län. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun har inga erinringar mot upprättat förslag. Beslutsexp Länsstyrelsen

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Vägverkets hastighetsöversyn i Jämtlands län, nationella vägar, riksvägar och primära länsvägar Utifrån fastställda kriterier om vägstandard genomför nu Vägverket en översyn av högsta tillåtna hastigheter på nationella vägar, riksvägar och primära länsvägar. Översynen, så långt den nu är genomförd, har i flertalet fall inneburit hastighetssänkningar. För E14 och E45 tillåts inte längre för någon sträcka hastigheten 110 km/tim. Assar Adolfsson, länsstyrelsen i Jämtlands län, har nu efterlyst prioriteringar avseende åtgärder som förbättrar vägstandarden medförande att högre hastighet kan tillåtas. Investeringar och förbättringar av nationella vägar (E14 och E45) samt bärighetsåtgärder ska finansieras av det nationella anslaget. Länsanslaget ska finansiera åtgärder för övriga vägar. Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har i en skrivelse den 26 mars 2009 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen De nationella vägarna i länet, E14 och E45, bör särskilt prioriteras vad gäller förbättrad vägstandard. - Kortsiktigt, före 2015, bör sådana investeringar ha genomförts som medför att lägst 90 km/tim, lokala begränsningar undantaget, kan tilllåtas. - På längre sikt, men inom planperioden, bör dessa nationella vägar i sin helhet ha fått en standard, lokala begränsningar undantaget, som möjliggör 100 km/tim som högsta tillåtna hastighet.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter Vägverket har genomfört ett omfattande arbete avseende bättre hastighetsanpassning efter allmänna vägar. I detta arbete har också föreslagits att nya hastighetsgränser, 40 km/tim, 60 km/tim, 80 km/tim och 100 km/tim införs. Särskilda kriterier för hur gamla och nya hastighetsgränser ska tillämpas har tagits fram. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i hög grad varit delaktiga i detta arbete har också sett stora samhällsvinster i att införa nya hastighetsgränser. Vägverket har bedrivit särskilda regionala informationsinsatser 2007 och 2008 för att förankra sina förslag. Genom förändring av trafikförordningen (SFS 1998:1276) beslutade regeringen den 2 maj 2008 att införa nya hastighetsgränser. En kommunal arbetsgrupp bestående av Stig Willman, kommunkansliet, Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, och Bosse Larsson, miljö- och byggavdelningen, har utrett frågan och besökt berörda tätorter. De tätorter som berörs är de orter i kommunen som har gällande beslut om tätortsgränser. Dessa är Strömsund, Hammerdal, Backe, Rossön, Hoting och Gäddede. För övriga orter i kommunen ankommer det på länsstyrelsen att besluta om hastighetsbegränsning. Ingen förändring av tätortsgränserna föreslås. I en skrivelse den 23 mars 2009 redovisar arbetsgruppen sina synpunkter och förslag om hastighetsreglering samt lämnar följande förslag till sammanfattande beslut. Kommunstyrelsen godtar som underlag för remissutgåva förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter: Hastigheten begränsas generellt till 40 km/tim med de undantag som anges för respektive tätort.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godtar som underlag för remissutgåva förslag om nya hastighetsgränser i kommunens tätorter enligt följande: Strömsund Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten. Undantag E 45: 50 km/tim från norra tätortsgränsen fram till norra infarten till Strömbacka. Undantag väg 345: 50 km/tim från tätortsgränsen fram till korsningen med Hökstigen. Undantag Storgatan/väg 798: 50 km/tim från vägens ände till ca 10 m söder om korsningen med Bergevägen. Undantag väg 342: 50 km/tim strax efter Blomstervägen fram till norra tätortsgränsen. Hammerdal Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten. Undantag E 45: 50 km/tim från södra tätortsgränsen till strax före korsningen med Kusdalsstigen. Undantag väg 344: 50 km/tim från korsningen med E 45 fram till tätortsgränsen. Backe Som huvudregel föreslås 40 km/tim inom tätorten, också inom det s.k. Kramforsområdet där nu 30 km/tim gäller. Undantag väg 987/Lasarettsvägen: Sträckan med nu gällande 30 km/tim behålls. Undantag väg 983/Stationsvägen: 50 km/tim från södra tätortsgränsen fram till 80 m före korsningen med Gamla vägen.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Undantag väg 984/Kuskvägen/Stationsvägen: 50 km/tim från väg 346 till ca 30 m före korsningen med väg 987/Lasarettsvägen. Undantag väg 984/Kyrkvägen: Räknat från norra tätortsgränsen, 50 km/tim fram till ca 45 m norr om Mariedalsvägen. Rossön Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag väg 346/Backevägen: 50 km/tim behålls från södra tätortsgränsen fram till ca 25 m norr om korsningen med Kyrkvägen. Sträckan med nu gällande 30 km/tim behålls. Undantag väg 993/Stationsvägen: 50 km/tim från nordöstra tätortsgränsen fram till ca 20 m före korsningen med Hällnäsvägen. Hoting Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag Skolgatan: Sträckan med nu gällande begränsning 30 km/tim behålls. Gäddede Som huvudregel föreslås 40 km/tim. Undantag väg 342: 50 km/tim från södra tätortsgränsen fram till ca 200 m söder om korsningen med väg 819. Undantag väg 819: 50 km/tim från norra tätortsgränsen fram till ca 75 m före korsningen med väg 342.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information i ärendet om köp av vindkraftverk Utskottet tar del av informationen. Vindkraftgruppen återkommer med en rapport till kommunstyrelsen den 19 maj.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över Vindkraft i Ragunda kommun tillägg till översiktsplan 2006 Ragunda kommun har enligt PBL 4 kap 7 skickat ett exemplar av utställningshandlingarna till Strömsunds kommun, som har möjlighet att yttra sig över planförslaget under utställningstiden 2 mars 4 maj Miljö- och byggavdelningen har den 19 mars 2009 lämnat följande yttrande: Strömsunds kommun har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådstiden och inte haft några erinringar. Planförslaget har inte ändrats på något väsentligt sätt efter samrådet. Strömsunds kommun bör därför inte ha några erinringar mot Ragunda kommuns tillägg till sin översiktsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Strömsunds kommun har inte några erinringar mot Ragunda kommuns tillägg till sin översiktsplan.

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om tillsättande av en äldreombudsman Göran Edman, Rättvis Demokrati, har i en motion den 27 november 2007 föreslagit att en äldreombudsman tillsätts. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Göran Edman (rd) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Reservation Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

49

50 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om införande av en äldreombudsman Göran Edman (rd) har i en motion den 27 november 2008 föreslagit att Strömsunds kommun ska inrätta en äldreombudsman. En äldreombudsmans uppdrag är att bevaka medborgerliga rättigheter och lotsa till rätt person för att föra fram synpunkter, klagomål, åsikter etc. men även att informera om skyldigheter. Vad avser frågor som rör myndighetsutövning ska den enskilde i första hand vända sig till biståndsenheten och vad avser verkställigheten till respektive enhetschef. För frågor om avgifter vänder man sig till avgiftshandläggaren och i frågor som faller inom ramen för hemsjukvård vänder man sig till, beroende på inom vilket område det rör, distriktssköterska, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det yttersta ansvaret för att verksamheten fungerar på ett bra sätt har förvaltningschef och verksamhetschef och det finns även rutiner på hur synpunkter och klagomål skall hanteras. Tillsynsansvaret för verksamheten är skilt från verksamhetsutövningen och ligger hos kommunledningsförvaltningen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Syftet med en äldreombudsman är gott med anledning av att det kan kännas svårt att hitta rätt i sina kontakter med verksamheten. I dagsläget finns det dock inte utrymme för att inrätta en sådan tjänst. Det pågår dock ett ständigt arbete med att förbättra informationen till våra invånare utifrån de synpunkter och klagomål som inkommer. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

51 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om öppna kommunstyrelsemöten för allmänheten Göran Edman, Rättvis Demokrati, har i en motion den 24 november 2008 föreslagit att kommunstyrelsens möten ska vara öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Göran Edman (rd) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena. I övrigt avslås motionen. Bilaga Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena. 2 I övrigt avslås motionen. Bilaga Reservation Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) deltar ej i beslutet.

52

53 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om öppna kommunstyrelsesammanträden Göran Edman (Rd) har i en motion den 24 november 2009 föreslagit att kommunstyrelsens möten skall vara öppna för allmänheten samt att det skall ingå en allmänhetens frågestund. Det finns möjlighet för kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge nämnder befogenhet att ha öppna sammanträden. Sedan är det upp till varje nämnd att avgöra om man vill utnyttja den möjlighet som fullmäktige gett. Öppna sammanträden får, som motionären skriver, inte förekomma i ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Vidare anses det mindre lämpligt när ärendet utgör en beredning, t.ex. ärenden som bereds i kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. Förslagsvis ändras författningssamlingen så att nämnder och styrelser ges möjlighet att ha öppna möten. Det är dock upp till varje nämnd att själv bestämma omfattning och vid vilka tillfällen de vill ha öppna sammanträden. Någon allmänhetens frågestund vid nämndsmöte avvisas. Vi har i dag den möjligheten under fullmäktige och alla invånare har möjlighet att löpande under året ställa frågor om kommunal verksamhet till både oss förtroendevalda och anställda. Mot bakgrund av ovanstående föreslås fullmäktige besluta att ge nämnder och styrelser befogenhet att öppna sammanträdena samt att i övrigt avslå motionen.

54 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för genomlysning och åtgärder inom skolan i kommunen Susanne Hansson, Socialdemokraterna, har i en motion inkommen den 24 februari 2009 föreslagit att 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten ska öronmärkas för genomlysning och åtgärder inom skolan. Kommunfullmäktige har den 25 februari 2009 beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till motionssvar. Yrkanden * Lennart Oscarsson (s) yrkar bifall till motionen. * Karin Stierna (c) yrkar att motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Reservationer Lennart Oscarsson (s) och Anette Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Oscarssons yrkande.

55

56 FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för genomlysning och åtgärder inom skolan i kommun Susanne Hansson (s) har i en motion inkommen den 24 februari 2009 föreslagit att öronmärka 2 miljoner kronor ur omställnings-/utvecklingspotten för analys och åtgärder inom förskolans och skolans område under 2009 och 2010 samt att uppdra åt barn-, kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för analys och åtgärder inom förskolans och skolans område under 2009 och Barn- och utbildningsverksamheten har analyserats och utretts vid ett antal tillfällen sedan Det alla utredningar visar på är att elevantalet minskar och åtgärder krävs för att anpassa verksamheten utifrån den verkligheten. Vissa politiska beslut har tagits utifrån de utredningarna men långt ifrån alla som skulle behövas. BKU-nämnden diskuterar nu frågan om att använda sig av Skolkompassen, som är framarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett verktyg anpassat för att mäta kvaliteten och värdera styrningen och ledningen av skolan. Resultat från utvärderingen stödjer utvecklingen på ledningsnivå, dvs. den politiska nämnden/styrelsen och förvaltningsledningen. Utöver detta går nu förvaltningen in i en försöksverksamhet för distansundervisning inom ramen för kunskapsnätverket Lärande i glesbygd tillsammans med 10 andra kommuner i norra Sverige. Avslutningsvis är det fortfarande så att det inte är möjligt att använda sig av driftsanslag (ex. potter) för att göra investeringar. Detta borde socialdemokraterna ha vetskap om då de suttit i majoritetsställning under flera decennier. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

57 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Upprättande av ny skolplan för gymnasiet Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2009, 45, att ge framtids- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett utkast till en ny gymnasieplan, där inriktningsmålen ska vara samma som för grundskolan och upplägget ska följa barn- och utbildningsplanen. Förutom detta ska två andra strategier arbetas in, dels samverkan med andra aktörer, dels uppföljning, utvärdering och utveckling av skolans eget arbete. Chefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat ett utkast till ny gymnasieplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till ny skolplan skickas ut på remiss under tiden 1 maj - 15 juni 2009.

58 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över revisionsrapporten Kostverksamheten inom äldreomsorgen Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kostverksamheten inom äldreomsorgen. Svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av rapporten ska vara inne senast den 15 maj Teknik- och serviceförvaltningen har den 25 mars 2009 upprättat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag. Bilaga

Ansökningarna skickas på remiss till föreningar, partier m.fl. Förslag på prioriteringar har kommit in.

Ansökningarna skickas på remiss till föreningar, partier m.fl. Förslag på prioriteringar har kommit in. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 23 113 2015.160 048 Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 8 april

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-04-29 Blad 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-17.15 Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna Kommunstyrelsen 2008-03-04 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-14.50 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 Blad 1 (27) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.30 Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 Blad 1 (54) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-15.30 Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Göran Edman

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Tekniska nämnden 2011 09 29 96 290 Tekniska nämndens arbetsutskott 2011 09 15 94 254 Dnr 2008/321.291 Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Bilaga: Remiss, Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

6. Antagande av anbud för underhåll av vägbelysning. 7. Information om gångbro i Sörfjärden.

6. Antagande av anbud för underhåll av vägbelysning. 7. Information om gångbro i Sörfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-05-02 Blad 1 (35) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-14.35 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Kommunstyrelsen 2011-05-03 Blad 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-14.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-18.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2003-11-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tillgänglighetsrådet Blad 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tillgänglighetsrådet Blad 1 (10) Tillgänglighetsrådet 2013-12-09 Blad 1 (10) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Jan Olof Olofsson (m) Björn Bloom (s), socialnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-11 Blad 1 (33) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2016-05-23 Blad 1 (14) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Göran Bergström (s), ordförande Catarina Espmark (m) Marie Gabrielsson (s) Berit

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer