TFN FAX Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TFN 0140-566 40 FAX 0140-566 44. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning TFN Funktionsbeskrivning RO Vatten renare Teknisk specifikation Installation Placering av Ro Vatten anslutningar El anslutningar Driftsättning Vatten renare Renspolning / Kalibrering Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Uppstart Tabell över hårdhet Göra tabell över hårdheten Pump till förbrukare Användning Inställning / justering av hårdheten Larm Felsökning Felsökning RO Felsökning pump till förbrukare Felsökning doserings pump Felsökning vattenrenare Skötsel och underhåll Renspolning Kalibrering Filterbyte Avkalkning Desinfektion Rensning av inloppssil Konservering Bilaga El ritningar 1

2 CERTIFIKAT RO 4003 TFN Tillverkare: AZTOgraph AB Box TRANÅS, SVERIGE Tel Fax Försäkrar här med att: Anläggning: AZTOgraph Ro 4003 Är tillverkad och installerad i överensstämmelse med Rådets Direktiv 89/392/EEC med ändring i Direktiv 91/368/EEC, 94/44/EEC och 93/68/EEC. Samt att importerade komponenter följer givna direktiv inom EU. Denna anläggning får ej tagas i drift förrän tryckpressen som den är installerad på har blivit godkänd enligt Rådets Direktiv. Jens Nyhlen Tekn. ansvarig 2

3 1. Funktionsbeskrivning TFN RO 4003 Färskvatten ansluts till vattenrenare (1) som tar bort alla föroreningar som finns i vattnet, vilket ger vattnet en hårdhet 0 dh (tyska hårdhetsgrader). Rent vatten pumpas sedan genom flödesmätare (2) som mäter vattenflödet. Signalen från flödesmätaren skickas till doseringspump (3) som doserar in rätt mängd härdare för att ge vattnet önskad hårdhet. Det upphärdade vattnet pumpas till en rostfribehållare (4). När förbrukaren kallar på mer vatten faller trycket i systemet, detta känner pump (5) och börjar att pumpa härdat vatten till förbrukare. 1.2 Vatten renare RO 400 är en vattenrenare baserad på tekniken omvänd osmos. Detta innebär att alla ämnen reduceras i mycket hög grad, i de flesta fall mer än 99 %. I många industriella applikationer ställs höga krav på jämn och hög renhet i vattnet, för att garantera funktion och minimera underhåll. Dessutom förbättrar det rena vattnet slutprodukten. 3

4 2. Teknisk specifikation Modell Mått(bxdxh) 640x610x x610x x610x x610x1290 Kapacitet 15 C 3,15 ± 15 % Vattenrenare 25 C 4 ± 15% (l/min) Tank storlek (l) ,80 80,160 Extra tank med ren Nej Ja vatten Pump kapacitet till förbrukare vid 3 bar 15 (l/min) Antal pumpar 1 2 Doserings- < ± 3% noggrannhet El anslutning 230VAC 50Hz 10A 4

5 3. Installation. Inkoppling av vatten till RO 4003 bör se ut enligt flödesschema nedan, detta för att ha en möjlighet att köra färskvatten direkt till förbrukare. Normaldrift ska kulventil 1 vara stängd. När RO 4003 kopplas bort ska ventil 2 och 3 vara stängda. Gör ett avstick på ledningen till förbrukare (ventil 4). Detta används som ett mätuttag för att kunna mäta hårdheten på vattnet och för att kunna tömma systemet. Krav på tilloppsvatten: Flöde > 10 liter/minut Tryck under drift vid inloppsventil 1,5-10 bar Vatten temperatur 2-30 C Krav på avloppsvatten: Max längd på avloppsslang är 5m. Minsta dimension på avloppslang är ¾ Om avloppslangen måste vara längre än 5 meter ska dimensionen på slangen ökas. RO 4003 måste ha en egen avsäkring på 10A 3.1 Placering av Ro Det finns vissa krav vid placering av RO Det ska finnas närhet till kallvatten (färskvatten), avlopp och ett lättåtkomligt jordat eluttag. Dörrarna på skåpet ska kunna öppnas Det ska gå att lätt komma åt baksidan på skåpet då vissa moment måste göras på baksidan Det ska finnas plats för slangar för färskvatten, avlopp och till förbrukare. 5

6 3.2 Vatten anslutningar På RO är det tre RO 4003 som ska anslutas till RO, färskvatten, avlopp samt till förbrukare. För färskvatten finns en slang (3/8 polyetenslang, 2m) med i leverans, den raka ändan kopplas på tilloppsvatten och den vinklade (A) ändan kopplas på vattenrenaren. Avloppsslangen (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (1) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen med självfall till avlopp. Slang till förbrukare (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (2) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen till förbrukare. Suglans (3) stoppas i behållare för upphärdare. 3.3 El anslutningar RO 4003 skall anslutas till ett jordat eluttag för 230V 50 Hz 10A. Om aggregatet ansluts fast måste en allpolig brytare installeras då manövrar, t.ex. filterbyte konservering och en ev. flyttning av RO 4003 kräver att strömtillförseln tillfälligt bryts. Se till att stickproppen / brytaren är lättåtkomlig även efter installationen för att underlätta för dessa manövrar. 6

7 3.4 Driftsättning Innan driftsättning: Kontrollera att alla anslutningar sitter på plats och att slangklämmor är åtdragna, detta för att undvika läckage. Sätt doseringspumpen (1) i läge 0.. Sätt i suglansen i koncentrat för hårdhetsjustering, RO startar endast om suglansen är i härdaren. Sätt pump till förbrukare (2) i läge 0. Detta görs med brytare som sitter på pumpen. En driftsättning av RO 4003 görs i följande 3 steg: vattenrenare, doseringspump och pump till förbrukare. I varje steg ingår det delmoment se schema nedan. 1.Vattenrenare, 30 min Renspolning Kalibrering 2. Doserings pump, 30 min: Inställning av hårdhet Tabell för hårdhet 3. Pump till förbrukare, 10 min Avluftning 7

8 3.4.1 Vatten renare Innan vatten renaren kan användas måste den renspolas och kalibreras för att anpassas efter rådande vattenkvalitet Renspolning / Kalibrering Renspolning och kalibrering görs på vattenrenaren vid vissa tillfällen läs mer om renspolning i kap. 5.1 och mer om kalibrering i kap Driftsättning av vattenrenaren görs enligt följande: 1. Innan renspolning stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att inte orent vatten ska finnas i systemet när det tas i drift. 2. Anslut stickproppen till vägguttaget. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30-50 sekunder). 3. När renspolningen är klar stannar vattenrenaren upp i någon sekund, dra då ut stickproppen så att vattenrenaren blir spännings lös. 4. Vänta 1 minut och sätt i stickproppen igen och gör en ny automatisk renspolning. Upprepa detta 3 gånger. 5. Efter den tredje automatiska renspolningen stannar vattenrenaren upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. När produktionen har startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. När endast lampan on/off lyser kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Dra ut stickproppen och gör om punkt Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Efter ca 10 minuter kommer lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt. Purification level III indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt När purification level III indikeras dra ut stickproppen, vänta ca 1 minut och sätt i den igen. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen, stäng ventil A och ventil B. Sätt i stickproppen igen. Vattenrenaren är nu renspolad och kalibrerad. 8

9 3.5 Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Innan RO 4003 kan tas i drift måste doseringspumpen tas i drift samt att inställning av hårdhet på vatten görs med hänsyn till härdare. OBS ändra aldrig slaglängden!! Uppstart Innan uppstart kontrollera att doseringspump har spänning. 1. Avluftning av doseringspump görs för att få bort luften i slangen. Skruva ratt för avluftning moturs ca ett halvt varv. Starta pump med start stopp knappen. Låt pumpen jobba tills det kommer vätska ur ventilen. För att öka slagfrekvensen tryck på UP. 2. Upp start av doseringspump. För att pumpen ska arbeta med flödesmätaren tryck EXT står det det DIV i displayen fortsätt med punkt 4 inställning av hårdhet 3. Om det inte står DIV i displayen gör enl. följande. Tryck på EXT och håll knappen intryckt i cd 3 sek tills det står EXT i displayen. Tryck en gång på DISP. Använd pil tangenterna för att bläddra i menyn. Tryck fram så att det står DIV i displayen och tryck då på DISP. Nu ska det stå EXT i displayen, tryck en gång på START/STOP. Gör sedan enligt punkt 2. 9

10 4. Inställning av hårdhet. För att ställa in hårdheten ska det stå div uppe i displayen enligt fig ovan. Tryck en gång på EXT och det ska se ut enligt fig. till vänster. För att bekräfta ändring tryck på EXT knappen. För att ställa in hårdheten på vattnet titta i tabell nedan. Exempel om hårdhet 12dH önskas, Tryck på EXT använd pil upp eller eller pil ner för att ställa in värdet 60 i displayen och tryck sedan på EXT. OBS!! Tabellen gäller för härdare där inblandning 0,5% ger 10dH. För att få bättre noggrannhet på hårdheten rekommenderas att göra en egen tabell över vatten hårdheten (ca minuter) se hur en egen tabell görs i kap

11 3.5.2 Tabell över hårdhet TFN Hårdheten varierar beroende på vilken härdare som används. AZTOgraph har gjort tester på en härdare där 0,5% inblandning ger en hårdhet på 10 dh (tyska hårdhetsgrader). På alla härdare står det angivet vad en viss inblandning ger för hårdhet t.ex. 0,5 % ger dh8 (tyska hårdhetsgrader). Nedan presenteras en tabell på mätningar utförda av AZTOgraph. Vid installation bör dock en egen tabell upprättas. Slagläng 100% (ändras ej) 100% Härdare 0,5%=dH10 DIV faktor Hårdhet (dh) Göra tabell över hårdheten. Vid installationen är det lämpligt att göra en tabell över vilken hårdhet vattnet får vid olika inställningar. För att testa hårdheten på vattnet krävs en hårdhetsmätare. Innan mätningar görs kontrollera att det står DIV i displayen. OBS ändra aldrig slaglängden. 1. Skruva loss locket på RO 4003 och lyft locket på den rostfria tanken åt sidan. 2. Kontrollera att RO producerar vatten. Att det kommer vatten ut inloppet till tanken. Kommer det inget vatten öppna ventil A 3. Tryck på EXT knappen och ställ in värdet 100 bekräfta genom att trycka på EXT knappen. (När vatten produceras står det i displayen hur många slag per minut som pumpen gör). 4. Tag ett litermått eller liknande och håll under inloppet till den rostfria tanken. Fyll upp 0,6-1 en liter vatten. 5. Mät hårdheten på vattnet. (följ instruktioner för hårdhetstestaren). Skriv upp DIV värdet och uppmätt hårdhet. 6. Minska DIV värde till 90 och upprepa punkt 4-6. Gör detta tills en tillfredställande tabell finns. 7. När alla mätningar är gjorda är tabellen klar. Skruva fast locket på RO 4003 igen. 8. Ställ in önskad hårdhet på vattnet efter egen tabell. 11

12 3.6 Pump till förbrukare Innan pumpen startas kontrollera att alla slangklämmor och kopplingar är åtdragna. 1. Fyll upp härdat vatten i den rostfria tanken i ca 15 minuter. 2. Starta pumpen genom att trycka on/off knapp (2) på pumpen till läge Pumpen startar. Om flödeskontrollen (1) på pumpen larmar röd lampa måste pumpen luftas. Om grön lampa lyser är pumpen i drift, hoppa över punkt 4 och För att lufta pumpen gå till baksidan på RO På pumpens rostfria del sitter en bult (3), lossa denna tills vatten kommer ur hålet och skruva sedan åt bulten. 5. Tryck på reset knappen (blå knapp med vit hand) på flödeskontrollen (1) för att köra pumpen. Håll in knappen tills pumpen startar automatiskt och bygger upp ett tryck i ledningen. RO 4003 är driftsatt. 12

13 4 Användning RO 4003 sköter sig helt automatiskt, se till att RO 4003 alltid har spänning och vattenkopplat till sig då vattenrenaren rengör sig automatiskt. Står vattenrenare utan spänning och/eller utan vatten mer än 1 vecka bildas bakterier som förstör vattenkvaliteten. Har RO varit spänningslös under en tid (några dagar) måste en renspolning ske se kap För att öka livslängden på RO 400 gör kontinuerligt underhåll på produkten se kap Inställning / justering av hårdheten Hårdheten ställs in genom ändra DIV koeficienten på doseringspumpen. För att ändra hårdheten tryck på EXT knappen, ändra sedan värdet men upp eller ner pil. Bekräfta ändring genom att trycka på EXT knappen. Titta i tabell eller egen tabell hur pumpen ska ställas in för att få rätt hårdhet. 13

14 4.2 Larm TFN När ett larm uppstår på RO enheten börjar en blixtlampa. Inne i RO enheten sitter en kontrollpanel där visas vad det är som larmar, för att bekräfta larmet och släcka blixtljuset tryck n OK knappen. Fig Kontrollpanel Det finns 4 olika larm: Hög nivå tank, låg nivå tank, tom tank och låg nivå koncentrat. - Hög nivå tank. När detta larm uppstår är det för mycket vatten i tanken stäng genast av anläggningen och kontrollera magnetventilen. - Låg nivå tank. Vattnet i tanken börjar ta slut, kontrollera att vattenrenare fungerar om inte se felsökning vattenrenare. Fungerar vatten renaren så förbrukas mer vatten än vad anläggningen kan tillverka. - Tank tom. Detta larm stannar pump till förbrukare, orsak se låg nivå larm. - Låg nivå koncentrat. Detta larm stannar hela anläggningen fyll på koncentrat för att starta anläggningen 14

15 4.3 Felsökning När ett larm uppstår läs av på panelen vad som larmar. Titta sedan i felsöknings schemat efter möjlig åtgärd Felsökning RO 4003 Störning Möjlig orsak Åtgärd RO 4003 har stannat Ingen spänning Kontrollera att RO har spänning Slut på koncentrat Fyll på Koncentrat (larmlampa lyser) Hårdheten minskar Fel på doseringspump Se separat felsökningsschema Inget vattenflöde ur Fel på vattenrenare vattenrenare Doseringspump fungerar inte Fel på doserings pump Inget vatten till förbrukare Fel på försörjningspump Se separata felsökningsschema Felsökning pump till förbrukare Störning Möjlig orsak Åtgärd Pump motor fungerar inte Låg nivå i vatten tank (larmlampa lyser) Kontrollera om vattenrenare fungerar Ingen spänning Kontrollera att pump har spänning Säkring utlöst Återställ säkring Torrkörnings skydd utlöst Kontrollera att det finns vatten fram till pumpen Pumpen går men den Luft i pumpen eller i rör på Lufta pump pumpar inte vatten eller flödet är lågt sugsidan Partiklar i pumpen Rengör Rör igensatt Rengör 15

16 4.3.3 Felsökning doserings pump Störning Möjlig orsak Åtgärd Pumpen suger ej trots avluftning och max slaglängd Doseringshuvudet otätt/media kommer ur läckageanslutningen Avlagringar, igensättning, uttorkning av ventiler Doseringshuvudet glappt Membranet förstört. Spola sugledning via doseringshuvudet, eventuellt demontera och rengör el. byt ut ventiler. Drag åt fästskruvarna diagonalt på doserhuvudet. Byt membran. 16

17 4.3.4 Felsökning vattenrenare Indikation Orsak Åtgärd Det är dags att byta filter eller rensa inloppssilen. Det finns tid innan RO 400 går i nödstopp. Förbered byte av filter och rensning av inloppssil. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, dvs. mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Larm om smuts i inloppssilen. Larm om vattenläckage/kondens på bottenplattan under förfiltren. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, d v s mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Varning om förbrukat filter. Kontrollera tilloppstrycket. Vid behov öka trycket till bar ( kpa) Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter. Kontrollera inloppssilen enl. Rensning av inloppssilen. Kontrollera att alla anslutningar är täta. Finns det vatten på bottenplattan, luta produkten framåt och torka upp. En tryckstegringspump på tilloppsvattnet kan avhjälpa detta. Kontrollera det som kan påverka tilloppsvattnets tryck (vattenledning, grovsil, extra förfilter). Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter Byt filter enligt Filterbyte

18 Lågt vatten flöde Produkten tjuvstartar (korta starter) Vid besvärande lukt Larm om sämre vattenkvalitet. Larm om att en kalibrering har påbörjats, men inte utförts korrekt (troligen p g a att kranen har stängts innan 10 minuter hade gått). Larm om fel på vattenkvalitetsmätaren. Membranet kan ha blivit igentäppt. Vattentrycket mellan vattenrenare och t.ex. kran eller tank har sjunkit under renarens starttryck När vattenrenaren står stilla (utan strömtillförsel) och det finns mikrobiologisk tillväxt i vattnet kan det bli dålig lukt från vattnet TFN Är vattenrenaren ny och ännu inte kalibrerad Åtgärda enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren så att produkten renspolas genom att dra ur och sätt i stickproppen igen. Upprepa förfarandet två eller flera gånger. Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Kalibrera om RO 400 enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Vänta i 2 timmar. Använd sedan RO 400 som vanligt. Rengör vattenrenare enl. avkalkning kap Kontrollera anslutningar - Kontrollera att kranar och ventiler är täta - Prova att renspola renaren enl. renspolning kap Rengör vattenrenare enl. rengöring desinfektion kap

19 5 Skötsel och underhåll Under normala förhållanden behövs inget periodiskt underhåll. Det finns vissa saker som måste kontrolleras. Dagligen: Kontrollera så att inga kontroll lampor på vattenrenaren indikerar något som påkallar åtgärder Varje månad: Kontrollera hårdheten på vattnet genom att göra en mätning. Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt på plats och är täta. Torka upp ev. kondens som samlats på bottenplattan. Läckage utanför produkten kan inte upptäckas av produktens säkerhetssystem. Övrigt: 1-2 gånger/år måste filter 1 och filter 2 bytas. När byte ska göras indikeras på vattenrenare. Se till att byta filter när det indikeras, detta för att produkten ska få en längre livslängd. Filterbyte se kap gånger/år måste vattenrenaren avkalkas. Beroende på främst tilloppsvattnets hårdhetsgrad (innehåll av kalcium och magnesium). Avkalkning se kap 5.4. Om RO 400 inte kommer att användas under en period av mer än fyra månader, eller om den kopplas bort från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar) skall den konserveras. Konservering se kap 5.7. Membranet skall bytas då vattenflödet trots regelbundna rengöringar, minskat till ca hälften av det ursprungliga flödet. För membranbyte kontakta AZTOgraph. 19

20 5.1 Renspolning Renspolning görs när RO 4003: Är ny och aldrig tidigare använts Återinstalleras efter att ha varit konserverad Rengjorts, för att spola bort avkalkningsmedlet Försetts med ett nytt membran Apparaten tas i bruk efter att ha varit bortkopplad en tid utan att först ha konserverats. Innan renspolning: Stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att orent vatten inte ska skall finnas i systemet när det tas i drift. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30 sekunder). Denna renspolning utförs varje gång spänning ansluts. 1. Anslut stickproppen till vägguttaget. RO 400 renspolar automatiskt. 2. Starta om vattenrenaren så att den renspolar automatiskt genom att dra ur, vänta en minut och sedan sätta i stickproppen igen. 3. Starta om vattenrenaren ytterligare en gång enl. punkt 2. 4a. Vid nyinstallation eller vid membranbyte gör en kalibrering enligt kap b. Vid endast renspolning låt RO 400 spola rent vatten till avlopp efter den tredje automatiska renspolningen. Det sker automatiskt eftersom ingen annan produkt eller kringutrustning är inkopplad. Dra ut stickproppen efter 10 minuter. 5. Upprepa punkt 4b enl. ovan. 20

21 5.2 Kalibrering För att få ett utgångsläge för reningsgraden från just Ditt vatten måste vattenrenaren kalibreras (nollställas), så att reningsgraden indikeras rätt. Kalibrering får endast göras om: Vattenrenaren är ny och aldrig tidigare använts Ingående vattenkvalitet förändras av någon anledning, som vid t ex flyttning av RO 400 Membranbyte nyss genomförts Kalibrering 1. Efter den tredje automatiska renspolningen, som tar ca 30 sekunder, stannar RO 400 upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. Efter det att produktionen startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. Då endast lampan on/off lyser, kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Se Felsökningsschema och börja om igen från punkt 4 under Renspolning. 2. Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt och indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt 3 under Renspolning. 3. Dra ut stickproppen, vänta en minut och koppla sedan åter i den. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen. När renspolning och kalibrering är klar, öppna ventil A och stäng ventil B. 21

22 5.3 Filterbyte Det är viktigt att filterbytena sköts, då filtrens främsta uppgift är att skydda membranet. Kontrollera att behållarna inte läcker efter filterbytet och under drift. Byte av filter I Det är dags att byta filter I när indikatorn för filter I lyser med fast gult sken under drift. Uteslut först övriga felorsaker med hjälp av felsökningstabellen kap Dra ut stickproppen. Öppna frontluckan (framför de båda förfiltren) med det handgrepp som bilden illustrerar, se fig. A. 2. Använd filternyckeln för att skruva loss behållaren till vänster märkt I. Tänk på att behållaren är full med vatten och att det kan rinna över! Se fig. B. Plocka ur filter I och kasta det. 3. Rengör filterbehållaren med en borste och vatten. Se fig. C. 4. Sätt i det nya filtret, med etiketten I riktad uppåt. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Skruva fast behållaren med hjälp av filternyckeln. Dra åt filterbehållaren så att punkten hamnar någonstans mellan de två yttersta vita strecken. Se fig. D. 6. Stäng frontluckan och sätt i stickproppen. Vattenrenaren renspolar nu automatiskt. Se fig. E. Byte av filter I är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Byte av filter II När lampan för filter II lyser är det dags att byta filter II Följ de 6 punkterna i instruktionen för byte av filter I. Lossa nu istället filter II som är behållaren till höger och byt filter. 7. Vattenrenaren skall vara ansluten till vägguttaget och avstannad efter renspolning. 8. Nollställ den inbyggda tidsräknaren genom att hålla knappen calibration intryckt i ca 5 sekunder tills dess att indikeringen för filter II slocknar, se fig. F. Byte av filter II är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Den inbyggda tidsräknaren bevakar kolfiltrets, filter II,effektivitet med avseende på driftstid och åldrande. Nollställning kan endast utföras då filter II indikeras på frontpanelen. 22

23 Efter ett filterbyte, ställ filtret så att det mesta vattnet rinner ut under några minuter. Filterna kan slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna, då de inte innehåller några miljöfarliga ämnen. 23

24 5.4 Avkalkning Med tiden sätter de avskilda ämnena igen membranet och flödet minskar. För att förlänga livslängden på membranet måste detta avkalkas. Visar flödet en tendens till att minska, gör en avkalkning enligt nedan. Tidsintervallerna är beroende av tilloppsvattnets innehåll av främst kalcium och magnesium (hårdhet, se tabell till höger), men även järn, mangan samt mikrobiologisk tillväxt. Under avkalkningsproceduren, som totalt tar ca 30 minuter, kan du inte använda vattenrenaren. Avkalkningen skall utföras då flödet av renat vatten från RO 400 minskat. Om sådan förändring inte kan noteras så avkalka enligt tabellen till höger. Avkalkningsmedlet beställs från AZTOgraph. Trots regelbunden avkalkning avtar flödet med tiden. Det är en del av membranets egenskaper. När flödet minskat till ungefär hälften trots avkalkning är det lämpligt att byta membran kontakta AZTOgraph. Calsium CA2+ & magnesium Mg2+ mg/l Rengörings tabell Hårdhet dh Avkalknings frekvens var 12:e månad Var 6:e månad Var 3:e månad 1. Blanda 200 g (ca 2,5 dl) avkalkningsmedel med 2 liter ljummet vatten i en hink. Rör om tills pulvret har löst sig. 2. Dra ut stickproppen. Plocka ur både filter I och filter II ur filterbehållarna enl. filterbyte, punkterna 2-5, och skruva fast de tomma behållarna igen. (släng inte filtren, de kan användas igen). 3. Ordna att det renade vattnet från RO 400 kan spolas till avlopp under driftscykelns första 10 minuter genom att öppna ventil B. och stänga ventil A. Vatten innehållande avkalkningsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 4. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen C från vattenanslutningen och avloppsslangen D från avloppet. 5. Stoppa ned både avlopps- och tilloppsslangens ändar i hinken. Se till ändarna befinner sig under ytan under hela avkalkningsproceduren. 6. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Dra ut stickproppen efter ca 30 sekunder. (Under renspolningen suger RO 400 upp blandningen ur hinken. Volymen i hinken minskar med samma mängd som fanns i förfilterbehållarna, men försvinner alltså inte helt.) 7. Vänta 1 minut och upprepa därefter punkt Låt nu medlet verka i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 9. Vänta i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 10. Koppla tillbaka tilloppslang till vattenanslutningen och avloppsslang till avlopp. 11. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Producera sedan rent vatten till avlopp i 30 sekunder och dra sedan ut stickproppen. 24

25 12. Vänta 1 minut och anslut sedan stickproppen igen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Låt RO 400 producera rent vatten till avlopp i ca 10 minuter och dra sedan ut stickproppen. Återställ utrustningen och koppla tillbaka renvattenslangen till annan produkt eller kringutrustning. Avkalkningen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 25

26 5.5 Desinfektion Om vattenrenaren kopplats bort från vatten och elektricitet en längre tidsperiod (flera dagar), kan mikrobiologisk tillväxt ge biofilm på membranet och vattnet kan anta en viss lukt. Om detta är troligt, är det lämplig att göra en desinfektion och byta filter. Desinfektionsmedlet, som innehåller det verksamma ämnet natriumhypklorit, finns i livsmedelsbutiker och på apotek. Medlet måste vara oparfymerat. 1. Dra ut stickproppen. 2. Ordna att det renade vattnet från vattenrenare kan spolas till avlopp under driftcykelns första 10 minuter genom att stänga ventil A. och öppna ventil B. Vatten innehållande desinfektionsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 3. Sätt i stickproppen så att vattenrenare utför en automatisk renspolning stäng nu ventil B så att renaren stannar. 4. Skruva bort filterbehållare enligt filterbyte, punkterna 2-5, och tag ur filter. (Filter skall kastas.) 5. Fyll på behållaren till 3/4 med ljummet vatten. Häll i 25 ml desinfektionsmedel med en koncentration av 3,5 % och blanda. 6. Skruva tillbaka behållaren med blandningen på vattenrenaren. 7. Öppna ventilen B så att vattenrenare startar, och låt den producera renvatten i 45 sekunder. 8. Dra ut stickproppen efter 45 sekunder, utan att först stänga ventilen. 9. Låt vattenrenaren stå stilla och medlet verka i 30 minuter. Sätt under tiden i ett nytt filter i filterbehållare och ett nytt filter i filterbehållare enligt filterbyte, punkterna Stäng kranen och anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Gör en fullständig renspolning enligt Renspolning. 11. Om det är någon lukt kvar från rengöringsmedlet öppna kranen och låt producera vatten tills lukten försvunnit. 12. Återställ utrustningen genom att öppna ventil A och stänga ventil B. Desinfektionen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 26

27 5.6 Rensning av inloppssil Inloppssilen blockerar större partiklar och är placerad vid tilloppsanslutningen. Indikerar lampan filter I för igensatt filter eller lågt ingångstryck kan inloppssilen vara igensatt. 1. Dra ut stickproppen. 2. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. 3. Skruva loss tilloppsslangen från vattenrenaren. 4. Greppa inloppssilen med en plattång el. dyl, och dra ut den enl. fig. 5. Rensa ur och skölj rent innan Du sätter tillbaka silen i inloppet (vänd fästet för tången utåt), se fig. 6. Skruva fast tilloppsslangen. 7. Öppna avstängningsventilen och kontrollera att ingenting läcker. 8. Anslut stickproppen och vattenrenaren renspolar. 27

28 5.7 Konservering Om RO 400 tas ur bruk en längre tid än 4 månader eller om den kopplas från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar), skall den konserveras. Konserveringsmedel kan Du beställa från Din återförsäljare 1. Dra ut stickproppen. 2. Blanda 2 liter av konserveringsmedlet och 4 liter vatten i en hink. 3. Skruva loss båda filterbehållarna enl. Filterbyte punkterna 3-6. Plocka ur de två filtren och släng dem (skall inte sparas), töm behållarna på vatten. 4. Sätt tillbaka de tomma filterbehållarna. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen från vattenanslutningen. 6. Stoppa ned tilloppsslangen C i blandningen, se till att mynningen hela tiden ligger under vätskenivån tills hinken är tömd. 7. Stäng ventil A och öppna ventil B. 8. Anslut stickproppen. RO 400 suger nu upp blandningen, dra ur stickproppen efter 40 sekunder, innan produktion av renvatten startar. 9. Upprepa punkt 8. Dra ut stickproppen när all vätska är uppsugen. 10. Koppla loss renvattenslangen från RO 400. RO 400 är nu konserverad. Detta ger också ett frysskydd ned till -30 C. Den kan förvaras på detta sätt i högst 9 månader. Lämna renvattenslangarna bortkopplade från vattenrenaren. Koppla inte in vatten och elektricitet förrän RO 400 skall återinstalleras. Vid återinstallation skall RO 400: förvaras i en temperatur över 5 C i minst 48 timmar. renspolas från konserveringsmedel enligt Renspolning. förses med nya filter och, se Filterbyte. 28

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet:

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet: R SVENSKA 1 Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Produktbeskrivning Genom att tillsätta salt i poolvattnet och pumpa vattnet genom klorinatorn får du ett system som egenproducerar klor. Under normala förhållanden

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer