TFN FAX Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TFN 0140-566 40 FAX 0140-566 44. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning TFN Funktionsbeskrivning RO Vatten renare Teknisk specifikation Installation Placering av Ro Vatten anslutningar El anslutningar Driftsättning Vatten renare Renspolning / Kalibrering Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Uppstart Tabell över hårdhet Göra tabell över hårdheten Pump till förbrukare Användning Inställning / justering av hårdheten Larm Felsökning Felsökning RO Felsökning pump till förbrukare Felsökning doserings pump Felsökning vattenrenare Skötsel och underhåll Renspolning Kalibrering Filterbyte Avkalkning Desinfektion Rensning av inloppssil Konservering Bilaga El ritningar 1

2 CERTIFIKAT RO 4003 TFN Tillverkare: AZTOgraph AB Box TRANÅS, SVERIGE Tel Fax Försäkrar här med att: Anläggning: AZTOgraph Ro 4003 Är tillverkad och installerad i överensstämmelse med Rådets Direktiv 89/392/EEC med ändring i Direktiv 91/368/EEC, 94/44/EEC och 93/68/EEC. Samt att importerade komponenter följer givna direktiv inom EU. Denna anläggning får ej tagas i drift förrän tryckpressen som den är installerad på har blivit godkänd enligt Rådets Direktiv. Jens Nyhlen Tekn. ansvarig 2

3 1. Funktionsbeskrivning TFN RO 4003 Färskvatten ansluts till vattenrenare (1) som tar bort alla föroreningar som finns i vattnet, vilket ger vattnet en hårdhet 0 dh (tyska hårdhetsgrader). Rent vatten pumpas sedan genom flödesmätare (2) som mäter vattenflödet. Signalen från flödesmätaren skickas till doseringspump (3) som doserar in rätt mängd härdare för att ge vattnet önskad hårdhet. Det upphärdade vattnet pumpas till en rostfribehållare (4). När förbrukaren kallar på mer vatten faller trycket i systemet, detta känner pump (5) och börjar att pumpa härdat vatten till förbrukare. 1.2 Vatten renare RO 400 är en vattenrenare baserad på tekniken omvänd osmos. Detta innebär att alla ämnen reduceras i mycket hög grad, i de flesta fall mer än 99 %. I många industriella applikationer ställs höga krav på jämn och hög renhet i vattnet, för att garantera funktion och minimera underhåll. Dessutom förbättrar det rena vattnet slutprodukten. 3

4 2. Teknisk specifikation Modell Mått(bxdxh) 640x610x x610x x610x x610x1290 Kapacitet 15 C 3,15 ± 15 % Vattenrenare 25 C 4 ± 15% (l/min) Tank storlek (l) ,80 80,160 Extra tank med ren Nej Ja vatten Pump kapacitet till förbrukare vid 3 bar 15 (l/min) Antal pumpar 1 2 Doserings- < ± 3% noggrannhet El anslutning 230VAC 50Hz 10A 4

5 3. Installation. Inkoppling av vatten till RO 4003 bör se ut enligt flödesschema nedan, detta för att ha en möjlighet att köra färskvatten direkt till förbrukare. Normaldrift ska kulventil 1 vara stängd. När RO 4003 kopplas bort ska ventil 2 och 3 vara stängda. Gör ett avstick på ledningen till förbrukare (ventil 4). Detta används som ett mätuttag för att kunna mäta hårdheten på vattnet och för att kunna tömma systemet. Krav på tilloppsvatten: Flöde > 10 liter/minut Tryck under drift vid inloppsventil 1,5-10 bar Vatten temperatur 2-30 C Krav på avloppsvatten: Max längd på avloppsslang är 5m. Minsta dimension på avloppslang är ¾ Om avloppslangen måste vara längre än 5 meter ska dimensionen på slangen ökas. RO 4003 måste ha en egen avsäkring på 10A 3.1 Placering av Ro Det finns vissa krav vid placering av RO Det ska finnas närhet till kallvatten (färskvatten), avlopp och ett lättåtkomligt jordat eluttag. Dörrarna på skåpet ska kunna öppnas Det ska gå att lätt komma åt baksidan på skåpet då vissa moment måste göras på baksidan Det ska finnas plats för slangar för färskvatten, avlopp och till förbrukare. 5

6 3.2 Vatten anslutningar På RO är det tre RO 4003 som ska anslutas till RO, färskvatten, avlopp samt till förbrukare. För färskvatten finns en slang (3/8 polyetenslang, 2m) med i leverans, den raka ändan kopplas på tilloppsvatten och den vinklade (A) ändan kopplas på vattenrenaren. Avloppsslangen (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (1) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen med självfall till avlopp. Slang till förbrukare (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (2) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen till förbrukare. Suglans (3) stoppas i behållare för upphärdare. 3.3 El anslutningar RO 4003 skall anslutas till ett jordat eluttag för 230V 50 Hz 10A. Om aggregatet ansluts fast måste en allpolig brytare installeras då manövrar, t.ex. filterbyte konservering och en ev. flyttning av RO 4003 kräver att strömtillförseln tillfälligt bryts. Se till att stickproppen / brytaren är lättåtkomlig även efter installationen för att underlätta för dessa manövrar. 6

7 3.4 Driftsättning Innan driftsättning: Kontrollera att alla anslutningar sitter på plats och att slangklämmor är åtdragna, detta för att undvika läckage. Sätt doseringspumpen (1) i läge 0.. Sätt i suglansen i koncentrat för hårdhetsjustering, RO startar endast om suglansen är i härdaren. Sätt pump till förbrukare (2) i läge 0. Detta görs med brytare som sitter på pumpen. En driftsättning av RO 4003 görs i följande 3 steg: vattenrenare, doseringspump och pump till förbrukare. I varje steg ingår det delmoment se schema nedan. 1.Vattenrenare, 30 min Renspolning Kalibrering 2. Doserings pump, 30 min: Inställning av hårdhet Tabell för hårdhet 3. Pump till förbrukare, 10 min Avluftning 7

8 3.4.1 Vatten renare Innan vatten renaren kan användas måste den renspolas och kalibreras för att anpassas efter rådande vattenkvalitet Renspolning / Kalibrering Renspolning och kalibrering görs på vattenrenaren vid vissa tillfällen läs mer om renspolning i kap. 5.1 och mer om kalibrering i kap Driftsättning av vattenrenaren görs enligt följande: 1. Innan renspolning stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att inte orent vatten ska finnas i systemet när det tas i drift. 2. Anslut stickproppen till vägguttaget. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30-50 sekunder). 3. När renspolningen är klar stannar vattenrenaren upp i någon sekund, dra då ut stickproppen så att vattenrenaren blir spännings lös. 4. Vänta 1 minut och sätt i stickproppen igen och gör en ny automatisk renspolning. Upprepa detta 3 gånger. 5. Efter den tredje automatiska renspolningen stannar vattenrenaren upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. När produktionen har startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. När endast lampan on/off lyser kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Dra ut stickproppen och gör om punkt Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Efter ca 10 minuter kommer lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt. Purification level III indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt När purification level III indikeras dra ut stickproppen, vänta ca 1 minut och sätt i den igen. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen, stäng ventil A och ventil B. Sätt i stickproppen igen. Vattenrenaren är nu renspolad och kalibrerad. 8

9 3.5 Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Innan RO 4003 kan tas i drift måste doseringspumpen tas i drift samt att inställning av hårdhet på vatten görs med hänsyn till härdare. OBS ändra aldrig slaglängden!! Uppstart Innan uppstart kontrollera att doseringspump har spänning. 1. Avluftning av doseringspump görs för att få bort luften i slangen. Skruva ratt för avluftning moturs ca ett halvt varv. Starta pump med start stopp knappen. Låt pumpen jobba tills det kommer vätska ur ventilen. För att öka slagfrekvensen tryck på UP. 2. Upp start av doseringspump. För att pumpen ska arbeta med flödesmätaren tryck EXT står det det DIV i displayen fortsätt med punkt 4 inställning av hårdhet 3. Om det inte står DIV i displayen gör enl. följande. Tryck på EXT och håll knappen intryckt i cd 3 sek tills det står EXT i displayen. Tryck en gång på DISP. Använd pil tangenterna för att bläddra i menyn. Tryck fram så att det står DIV i displayen och tryck då på DISP. Nu ska det stå EXT i displayen, tryck en gång på START/STOP. Gör sedan enligt punkt 2. 9

10 4. Inställning av hårdhet. För att ställa in hårdheten ska det stå div uppe i displayen enligt fig ovan. Tryck en gång på EXT och det ska se ut enligt fig. till vänster. För att bekräfta ändring tryck på EXT knappen. För att ställa in hårdheten på vattnet titta i tabell nedan. Exempel om hårdhet 12dH önskas, Tryck på EXT använd pil upp eller eller pil ner för att ställa in värdet 60 i displayen och tryck sedan på EXT. OBS!! Tabellen gäller för härdare där inblandning 0,5% ger 10dH. För att få bättre noggrannhet på hårdheten rekommenderas att göra en egen tabell över vatten hårdheten (ca minuter) se hur en egen tabell görs i kap

11 3.5.2 Tabell över hårdhet TFN Hårdheten varierar beroende på vilken härdare som används. AZTOgraph har gjort tester på en härdare där 0,5% inblandning ger en hårdhet på 10 dh (tyska hårdhetsgrader). På alla härdare står det angivet vad en viss inblandning ger för hårdhet t.ex. 0,5 % ger dh8 (tyska hårdhetsgrader). Nedan presenteras en tabell på mätningar utförda av AZTOgraph. Vid installation bör dock en egen tabell upprättas. Slagläng 100% (ändras ej) 100% Härdare 0,5%=dH10 DIV faktor Hårdhet (dh) Göra tabell över hårdheten. Vid installationen är det lämpligt att göra en tabell över vilken hårdhet vattnet får vid olika inställningar. För att testa hårdheten på vattnet krävs en hårdhetsmätare. Innan mätningar görs kontrollera att det står DIV i displayen. OBS ändra aldrig slaglängden. 1. Skruva loss locket på RO 4003 och lyft locket på den rostfria tanken åt sidan. 2. Kontrollera att RO producerar vatten. Att det kommer vatten ut inloppet till tanken. Kommer det inget vatten öppna ventil A 3. Tryck på EXT knappen och ställ in värdet 100 bekräfta genom att trycka på EXT knappen. (När vatten produceras står det i displayen hur många slag per minut som pumpen gör). 4. Tag ett litermått eller liknande och håll under inloppet till den rostfria tanken. Fyll upp 0,6-1 en liter vatten. 5. Mät hårdheten på vattnet. (följ instruktioner för hårdhetstestaren). Skriv upp DIV värdet och uppmätt hårdhet. 6. Minska DIV värde till 90 och upprepa punkt 4-6. Gör detta tills en tillfredställande tabell finns. 7. När alla mätningar är gjorda är tabellen klar. Skruva fast locket på RO 4003 igen. 8. Ställ in önskad hårdhet på vattnet efter egen tabell. 11

12 3.6 Pump till förbrukare Innan pumpen startas kontrollera att alla slangklämmor och kopplingar är åtdragna. 1. Fyll upp härdat vatten i den rostfria tanken i ca 15 minuter. 2. Starta pumpen genom att trycka on/off knapp (2) på pumpen till läge Pumpen startar. Om flödeskontrollen (1) på pumpen larmar röd lampa måste pumpen luftas. Om grön lampa lyser är pumpen i drift, hoppa över punkt 4 och För att lufta pumpen gå till baksidan på RO På pumpens rostfria del sitter en bult (3), lossa denna tills vatten kommer ur hålet och skruva sedan åt bulten. 5. Tryck på reset knappen (blå knapp med vit hand) på flödeskontrollen (1) för att köra pumpen. Håll in knappen tills pumpen startar automatiskt och bygger upp ett tryck i ledningen. RO 4003 är driftsatt. 12

13 4 Användning RO 4003 sköter sig helt automatiskt, se till att RO 4003 alltid har spänning och vattenkopplat till sig då vattenrenaren rengör sig automatiskt. Står vattenrenare utan spänning och/eller utan vatten mer än 1 vecka bildas bakterier som förstör vattenkvaliteten. Har RO varit spänningslös under en tid (några dagar) måste en renspolning ske se kap För att öka livslängden på RO 400 gör kontinuerligt underhåll på produkten se kap Inställning / justering av hårdheten Hårdheten ställs in genom ändra DIV koeficienten på doseringspumpen. För att ändra hårdheten tryck på EXT knappen, ändra sedan värdet men upp eller ner pil. Bekräfta ändring genom att trycka på EXT knappen. Titta i tabell eller egen tabell hur pumpen ska ställas in för att få rätt hårdhet. 13

14 4.2 Larm TFN När ett larm uppstår på RO enheten börjar en blixtlampa. Inne i RO enheten sitter en kontrollpanel där visas vad det är som larmar, för att bekräfta larmet och släcka blixtljuset tryck n OK knappen. Fig Kontrollpanel Det finns 4 olika larm: Hög nivå tank, låg nivå tank, tom tank och låg nivå koncentrat. - Hög nivå tank. När detta larm uppstår är det för mycket vatten i tanken stäng genast av anläggningen och kontrollera magnetventilen. - Låg nivå tank. Vattnet i tanken börjar ta slut, kontrollera att vattenrenare fungerar om inte se felsökning vattenrenare. Fungerar vatten renaren så förbrukas mer vatten än vad anläggningen kan tillverka. - Tank tom. Detta larm stannar pump till förbrukare, orsak se låg nivå larm. - Låg nivå koncentrat. Detta larm stannar hela anläggningen fyll på koncentrat för att starta anläggningen 14

15 4.3 Felsökning När ett larm uppstår läs av på panelen vad som larmar. Titta sedan i felsöknings schemat efter möjlig åtgärd Felsökning RO 4003 Störning Möjlig orsak Åtgärd RO 4003 har stannat Ingen spänning Kontrollera att RO har spänning Slut på koncentrat Fyll på Koncentrat (larmlampa lyser) Hårdheten minskar Fel på doseringspump Se separat felsökningsschema Inget vattenflöde ur Fel på vattenrenare vattenrenare Doseringspump fungerar inte Fel på doserings pump Inget vatten till förbrukare Fel på försörjningspump Se separata felsökningsschema Felsökning pump till förbrukare Störning Möjlig orsak Åtgärd Pump motor fungerar inte Låg nivå i vatten tank (larmlampa lyser) Kontrollera om vattenrenare fungerar Ingen spänning Kontrollera att pump har spänning Säkring utlöst Återställ säkring Torrkörnings skydd utlöst Kontrollera att det finns vatten fram till pumpen Pumpen går men den Luft i pumpen eller i rör på Lufta pump pumpar inte vatten eller flödet är lågt sugsidan Partiklar i pumpen Rengör Rör igensatt Rengör 15

16 4.3.3 Felsökning doserings pump Störning Möjlig orsak Åtgärd Pumpen suger ej trots avluftning och max slaglängd Doseringshuvudet otätt/media kommer ur läckageanslutningen Avlagringar, igensättning, uttorkning av ventiler Doseringshuvudet glappt Membranet förstört. Spola sugledning via doseringshuvudet, eventuellt demontera och rengör el. byt ut ventiler. Drag åt fästskruvarna diagonalt på doserhuvudet. Byt membran. 16

17 4.3.4 Felsökning vattenrenare Indikation Orsak Åtgärd Det är dags att byta filter eller rensa inloppssilen. Det finns tid innan RO 400 går i nödstopp. Förbered byte av filter och rensning av inloppssil. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, dvs. mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Larm om smuts i inloppssilen. Larm om vattenläckage/kondens på bottenplattan under förfiltren. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, d v s mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Varning om förbrukat filter. Kontrollera tilloppstrycket. Vid behov öka trycket till bar ( kpa) Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter. Kontrollera inloppssilen enl. Rensning av inloppssilen. Kontrollera att alla anslutningar är täta. Finns det vatten på bottenplattan, luta produkten framåt och torka upp. En tryckstegringspump på tilloppsvattnet kan avhjälpa detta. Kontrollera det som kan påverka tilloppsvattnets tryck (vattenledning, grovsil, extra förfilter). Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter Byt filter enligt Filterbyte

18 Lågt vatten flöde Produkten tjuvstartar (korta starter) Vid besvärande lukt Larm om sämre vattenkvalitet. Larm om att en kalibrering har påbörjats, men inte utförts korrekt (troligen p g a att kranen har stängts innan 10 minuter hade gått). Larm om fel på vattenkvalitetsmätaren. Membranet kan ha blivit igentäppt. Vattentrycket mellan vattenrenare och t.ex. kran eller tank har sjunkit under renarens starttryck När vattenrenaren står stilla (utan strömtillförsel) och det finns mikrobiologisk tillväxt i vattnet kan det bli dålig lukt från vattnet TFN Är vattenrenaren ny och ännu inte kalibrerad Åtgärda enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren så att produkten renspolas genom att dra ur och sätt i stickproppen igen. Upprepa förfarandet två eller flera gånger. Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Kalibrera om RO 400 enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Vänta i 2 timmar. Använd sedan RO 400 som vanligt. Rengör vattenrenare enl. avkalkning kap Kontrollera anslutningar - Kontrollera att kranar och ventiler är täta - Prova att renspola renaren enl. renspolning kap Rengör vattenrenare enl. rengöring desinfektion kap

19 5 Skötsel och underhåll Under normala förhållanden behövs inget periodiskt underhåll. Det finns vissa saker som måste kontrolleras. Dagligen: Kontrollera så att inga kontroll lampor på vattenrenaren indikerar något som påkallar åtgärder Varje månad: Kontrollera hårdheten på vattnet genom att göra en mätning. Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt på plats och är täta. Torka upp ev. kondens som samlats på bottenplattan. Läckage utanför produkten kan inte upptäckas av produktens säkerhetssystem. Övrigt: 1-2 gånger/år måste filter 1 och filter 2 bytas. När byte ska göras indikeras på vattenrenare. Se till att byta filter när det indikeras, detta för att produkten ska få en längre livslängd. Filterbyte se kap gånger/år måste vattenrenaren avkalkas. Beroende på främst tilloppsvattnets hårdhetsgrad (innehåll av kalcium och magnesium). Avkalkning se kap 5.4. Om RO 400 inte kommer att användas under en period av mer än fyra månader, eller om den kopplas bort från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar) skall den konserveras. Konservering se kap 5.7. Membranet skall bytas då vattenflödet trots regelbundna rengöringar, minskat till ca hälften av det ursprungliga flödet. För membranbyte kontakta AZTOgraph. 19

20 5.1 Renspolning Renspolning görs när RO 4003: Är ny och aldrig tidigare använts Återinstalleras efter att ha varit konserverad Rengjorts, för att spola bort avkalkningsmedlet Försetts med ett nytt membran Apparaten tas i bruk efter att ha varit bortkopplad en tid utan att först ha konserverats. Innan renspolning: Stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att orent vatten inte ska skall finnas i systemet när det tas i drift. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30 sekunder). Denna renspolning utförs varje gång spänning ansluts. 1. Anslut stickproppen till vägguttaget. RO 400 renspolar automatiskt. 2. Starta om vattenrenaren så att den renspolar automatiskt genom att dra ur, vänta en minut och sedan sätta i stickproppen igen. 3. Starta om vattenrenaren ytterligare en gång enl. punkt 2. 4a. Vid nyinstallation eller vid membranbyte gör en kalibrering enligt kap b. Vid endast renspolning låt RO 400 spola rent vatten till avlopp efter den tredje automatiska renspolningen. Det sker automatiskt eftersom ingen annan produkt eller kringutrustning är inkopplad. Dra ut stickproppen efter 10 minuter. 5. Upprepa punkt 4b enl. ovan. 20

21 5.2 Kalibrering För att få ett utgångsläge för reningsgraden från just Ditt vatten måste vattenrenaren kalibreras (nollställas), så att reningsgraden indikeras rätt. Kalibrering får endast göras om: Vattenrenaren är ny och aldrig tidigare använts Ingående vattenkvalitet förändras av någon anledning, som vid t ex flyttning av RO 400 Membranbyte nyss genomförts Kalibrering 1. Efter den tredje automatiska renspolningen, som tar ca 30 sekunder, stannar RO 400 upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. Efter det att produktionen startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. Då endast lampan on/off lyser, kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Se Felsökningsschema och börja om igen från punkt 4 under Renspolning. 2. Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt och indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt 3 under Renspolning. 3. Dra ut stickproppen, vänta en minut och koppla sedan åter i den. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen. När renspolning och kalibrering är klar, öppna ventil A och stäng ventil B. 21

22 5.3 Filterbyte Det är viktigt att filterbytena sköts, då filtrens främsta uppgift är att skydda membranet. Kontrollera att behållarna inte läcker efter filterbytet och under drift. Byte av filter I Det är dags att byta filter I när indikatorn för filter I lyser med fast gult sken under drift. Uteslut först övriga felorsaker med hjälp av felsökningstabellen kap Dra ut stickproppen. Öppna frontluckan (framför de båda förfiltren) med det handgrepp som bilden illustrerar, se fig. A. 2. Använd filternyckeln för att skruva loss behållaren till vänster märkt I. Tänk på att behållaren är full med vatten och att det kan rinna över! Se fig. B. Plocka ur filter I och kasta det. 3. Rengör filterbehållaren med en borste och vatten. Se fig. C. 4. Sätt i det nya filtret, med etiketten I riktad uppåt. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Skruva fast behållaren med hjälp av filternyckeln. Dra åt filterbehållaren så att punkten hamnar någonstans mellan de två yttersta vita strecken. Se fig. D. 6. Stäng frontluckan och sätt i stickproppen. Vattenrenaren renspolar nu automatiskt. Se fig. E. Byte av filter I är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Byte av filter II När lampan för filter II lyser är det dags att byta filter II Följ de 6 punkterna i instruktionen för byte av filter I. Lossa nu istället filter II som är behållaren till höger och byt filter. 7. Vattenrenaren skall vara ansluten till vägguttaget och avstannad efter renspolning. 8. Nollställ den inbyggda tidsräknaren genom att hålla knappen calibration intryckt i ca 5 sekunder tills dess att indikeringen för filter II slocknar, se fig. F. Byte av filter II är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Den inbyggda tidsräknaren bevakar kolfiltrets, filter II,effektivitet med avseende på driftstid och åldrande. Nollställning kan endast utföras då filter II indikeras på frontpanelen. 22

23 Efter ett filterbyte, ställ filtret så att det mesta vattnet rinner ut under några minuter. Filterna kan slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna, då de inte innehåller några miljöfarliga ämnen. 23

24 5.4 Avkalkning Med tiden sätter de avskilda ämnena igen membranet och flödet minskar. För att förlänga livslängden på membranet måste detta avkalkas. Visar flödet en tendens till att minska, gör en avkalkning enligt nedan. Tidsintervallerna är beroende av tilloppsvattnets innehåll av främst kalcium och magnesium (hårdhet, se tabell till höger), men även järn, mangan samt mikrobiologisk tillväxt. Under avkalkningsproceduren, som totalt tar ca 30 minuter, kan du inte använda vattenrenaren. Avkalkningen skall utföras då flödet av renat vatten från RO 400 minskat. Om sådan förändring inte kan noteras så avkalka enligt tabellen till höger. Avkalkningsmedlet beställs från AZTOgraph. Trots regelbunden avkalkning avtar flödet med tiden. Det är en del av membranets egenskaper. När flödet minskat till ungefär hälften trots avkalkning är det lämpligt att byta membran kontakta AZTOgraph. Calsium CA2+ & magnesium Mg2+ mg/l Rengörings tabell Hårdhet dh Avkalknings frekvens var 12:e månad Var 6:e månad Var 3:e månad 1. Blanda 200 g (ca 2,5 dl) avkalkningsmedel med 2 liter ljummet vatten i en hink. Rör om tills pulvret har löst sig. 2. Dra ut stickproppen. Plocka ur både filter I och filter II ur filterbehållarna enl. filterbyte, punkterna 2-5, och skruva fast de tomma behållarna igen. (släng inte filtren, de kan användas igen). 3. Ordna att det renade vattnet från RO 400 kan spolas till avlopp under driftscykelns första 10 minuter genom att öppna ventil B. och stänga ventil A. Vatten innehållande avkalkningsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 4. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen C från vattenanslutningen och avloppsslangen D från avloppet. 5. Stoppa ned både avlopps- och tilloppsslangens ändar i hinken. Se till ändarna befinner sig under ytan under hela avkalkningsproceduren. 6. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Dra ut stickproppen efter ca 30 sekunder. (Under renspolningen suger RO 400 upp blandningen ur hinken. Volymen i hinken minskar med samma mängd som fanns i förfilterbehållarna, men försvinner alltså inte helt.) 7. Vänta 1 minut och upprepa därefter punkt Låt nu medlet verka i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 9. Vänta i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 10. Koppla tillbaka tilloppslang till vattenanslutningen och avloppsslang till avlopp. 11. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Producera sedan rent vatten till avlopp i 30 sekunder och dra sedan ut stickproppen. 24

25 12. Vänta 1 minut och anslut sedan stickproppen igen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Låt RO 400 producera rent vatten till avlopp i ca 10 minuter och dra sedan ut stickproppen. Återställ utrustningen och koppla tillbaka renvattenslangen till annan produkt eller kringutrustning. Avkalkningen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 25

26 5.5 Desinfektion Om vattenrenaren kopplats bort från vatten och elektricitet en längre tidsperiod (flera dagar), kan mikrobiologisk tillväxt ge biofilm på membranet och vattnet kan anta en viss lukt. Om detta är troligt, är det lämplig att göra en desinfektion och byta filter. Desinfektionsmedlet, som innehåller det verksamma ämnet natriumhypklorit, finns i livsmedelsbutiker och på apotek. Medlet måste vara oparfymerat. 1. Dra ut stickproppen. 2. Ordna att det renade vattnet från vattenrenare kan spolas till avlopp under driftcykelns första 10 minuter genom att stänga ventil A. och öppna ventil B. Vatten innehållande desinfektionsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 3. Sätt i stickproppen så att vattenrenare utför en automatisk renspolning stäng nu ventil B så att renaren stannar. 4. Skruva bort filterbehållare enligt filterbyte, punkterna 2-5, och tag ur filter. (Filter skall kastas.) 5. Fyll på behållaren till 3/4 med ljummet vatten. Häll i 25 ml desinfektionsmedel med en koncentration av 3,5 % och blanda. 6. Skruva tillbaka behållaren med blandningen på vattenrenaren. 7. Öppna ventilen B så att vattenrenare startar, och låt den producera renvatten i 45 sekunder. 8. Dra ut stickproppen efter 45 sekunder, utan att först stänga ventilen. 9. Låt vattenrenaren stå stilla och medlet verka i 30 minuter. Sätt under tiden i ett nytt filter i filterbehållare och ett nytt filter i filterbehållare enligt filterbyte, punkterna Stäng kranen och anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Gör en fullständig renspolning enligt Renspolning. 11. Om det är någon lukt kvar från rengöringsmedlet öppna kranen och låt producera vatten tills lukten försvunnit. 12. Återställ utrustningen genom att öppna ventil A och stänga ventil B. Desinfektionen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 26

27 5.6 Rensning av inloppssil Inloppssilen blockerar större partiklar och är placerad vid tilloppsanslutningen. Indikerar lampan filter I för igensatt filter eller lågt ingångstryck kan inloppssilen vara igensatt. 1. Dra ut stickproppen. 2. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. 3. Skruva loss tilloppsslangen från vattenrenaren. 4. Greppa inloppssilen med en plattång el. dyl, och dra ut den enl. fig. 5. Rensa ur och skölj rent innan Du sätter tillbaka silen i inloppet (vänd fästet för tången utåt), se fig. 6. Skruva fast tilloppsslangen. 7. Öppna avstängningsventilen och kontrollera att ingenting läcker. 8. Anslut stickproppen och vattenrenaren renspolar. 27

28 5.7 Konservering Om RO 400 tas ur bruk en längre tid än 4 månader eller om den kopplas från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar), skall den konserveras. Konserveringsmedel kan Du beställa från Din återförsäljare 1. Dra ut stickproppen. 2. Blanda 2 liter av konserveringsmedlet och 4 liter vatten i en hink. 3. Skruva loss båda filterbehållarna enl. Filterbyte punkterna 3-6. Plocka ur de två filtren och släng dem (skall inte sparas), töm behållarna på vatten. 4. Sätt tillbaka de tomma filterbehållarna. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen från vattenanslutningen. 6. Stoppa ned tilloppsslangen C i blandningen, se till att mynningen hela tiden ligger under vätskenivån tills hinken är tömd. 7. Stäng ventil A och öppna ventil B. 8. Anslut stickproppen. RO 400 suger nu upp blandningen, dra ur stickproppen efter 40 sekunder, innan produktion av renvatten startar. 9. Upprepa punkt 8. Dra ut stickproppen när all vätska är uppsugen. 10. Koppla loss renvattenslangen från RO 400. RO 400 är nu konserverad. Detta ger också ett frysskydd ned till -30 C. Den kan förvaras på detta sätt i högst 9 månader. Lämna renvattenslangarna bortkopplade från vattenrenaren. Koppla inte in vatten och elektricitet förrän RO 400 skall återinstalleras. Vid återinstallation skall RO 400: förvaras i en temperatur över 5 C i minst 48 timmar. renspolas från konserveringsmedel enligt Renspolning. förses med nya filter och, se Filterbyte. 28

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se GROHE BLUE BRUKSNVISNING grohe.se GROHE BLUE EN FÄRSKVTTENSKÄLL I ITT KÖK Grattis till din nya GROHE Blue. För att få största möjliga utbyte av din GROHE Blue, är det några saker som du behöver veta.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning Tack för att du har köpt ett Bath Deluxe produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder badkaret. Innehållsförteckning

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL. VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL

DRIFT OCH UNDERHÅLL. VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL DRIFT OCH UNDERHÅLL SVENSKA VATTENFILTER Typ Beta 9, 18, 25 INNEHÅLL 1. ÖVERGRIPANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 2. ALLMÄNNA EGENSKAPER...4 3. AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE...4 4. TRANSPORT OCH HANTERING...5

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Manual för Terrasspoolen Poltec AB

Manual för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-03 Manual för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se 2 Innehåll Inledning... 4 Säkerhet... 4 Allmänt... 4 Säkerhetsregler...

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL Kökskvarn WTE 100 INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL www.wastetoenergy.se 2 Kära kund Tack för att köpt WTE Avfallskvarn. Avfallskvarnen hjälper dig att hantera ditt köksavfall snabbt, enkelt och miljövänligt.

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer