TFN FAX Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TFN 0140-566 40 FAX 0140-566 44. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning TFN Funktionsbeskrivning RO Vatten renare Teknisk specifikation Installation Placering av Ro Vatten anslutningar El anslutningar Driftsättning Vatten renare Renspolning / Kalibrering Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Uppstart Tabell över hårdhet Göra tabell över hårdheten Pump till förbrukare Användning Inställning / justering av hårdheten Larm Felsökning Felsökning RO Felsökning pump till förbrukare Felsökning doserings pump Felsökning vattenrenare Skötsel och underhåll Renspolning Kalibrering Filterbyte Avkalkning Desinfektion Rensning av inloppssil Konservering Bilaga El ritningar 1

2 CERTIFIKAT RO 4003 TFN Tillverkare: AZTOgraph AB Box TRANÅS, SVERIGE Tel Fax Försäkrar här med att: Anläggning: AZTOgraph Ro 4003 Är tillverkad och installerad i överensstämmelse med Rådets Direktiv 89/392/EEC med ändring i Direktiv 91/368/EEC, 94/44/EEC och 93/68/EEC. Samt att importerade komponenter följer givna direktiv inom EU. Denna anläggning får ej tagas i drift förrän tryckpressen som den är installerad på har blivit godkänd enligt Rådets Direktiv. Jens Nyhlen Tekn. ansvarig 2

3 1. Funktionsbeskrivning TFN RO 4003 Färskvatten ansluts till vattenrenare (1) som tar bort alla föroreningar som finns i vattnet, vilket ger vattnet en hårdhet 0 dh (tyska hårdhetsgrader). Rent vatten pumpas sedan genom flödesmätare (2) som mäter vattenflödet. Signalen från flödesmätaren skickas till doseringspump (3) som doserar in rätt mängd härdare för att ge vattnet önskad hårdhet. Det upphärdade vattnet pumpas till en rostfribehållare (4). När förbrukaren kallar på mer vatten faller trycket i systemet, detta känner pump (5) och börjar att pumpa härdat vatten till förbrukare. 1.2 Vatten renare RO 400 är en vattenrenare baserad på tekniken omvänd osmos. Detta innebär att alla ämnen reduceras i mycket hög grad, i de flesta fall mer än 99 %. I många industriella applikationer ställs höga krav på jämn och hög renhet i vattnet, för att garantera funktion och minimera underhåll. Dessutom förbättrar det rena vattnet slutprodukten. 3

4 2. Teknisk specifikation Modell Mått(bxdxh) 640x610x x610x x610x x610x1290 Kapacitet 15 C 3,15 ± 15 % Vattenrenare 25 C 4 ± 15% (l/min) Tank storlek (l) ,80 80,160 Extra tank med ren Nej Ja vatten Pump kapacitet till förbrukare vid 3 bar 15 (l/min) Antal pumpar 1 2 Doserings- < ± 3% noggrannhet El anslutning 230VAC 50Hz 10A 4

5 3. Installation. Inkoppling av vatten till RO 4003 bör se ut enligt flödesschema nedan, detta för att ha en möjlighet att köra färskvatten direkt till förbrukare. Normaldrift ska kulventil 1 vara stängd. När RO 4003 kopplas bort ska ventil 2 och 3 vara stängda. Gör ett avstick på ledningen till förbrukare (ventil 4). Detta används som ett mätuttag för att kunna mäta hårdheten på vattnet och för att kunna tömma systemet. Krav på tilloppsvatten: Flöde > 10 liter/minut Tryck under drift vid inloppsventil 1,5-10 bar Vatten temperatur 2-30 C Krav på avloppsvatten: Max längd på avloppsslang är 5m. Minsta dimension på avloppslang är ¾ Om avloppslangen måste vara längre än 5 meter ska dimensionen på slangen ökas. RO 4003 måste ha en egen avsäkring på 10A 3.1 Placering av Ro Det finns vissa krav vid placering av RO Det ska finnas närhet till kallvatten (färskvatten), avlopp och ett lättåtkomligt jordat eluttag. Dörrarna på skåpet ska kunna öppnas Det ska gå att lätt komma åt baksidan på skåpet då vissa moment måste göras på baksidan Det ska finnas plats för slangar för färskvatten, avlopp och till förbrukare. 5

6 3.2 Vatten anslutningar På RO är det tre RO 4003 som ska anslutas till RO, färskvatten, avlopp samt till förbrukare. För färskvatten finns en slang (3/8 polyetenslang, 2m) med i leverans, den raka ändan kopplas på tilloppsvatten och den vinklade (A) ändan kopplas på vattenrenaren. Avloppsslangen (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (1) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen med självfall till avlopp. Slang till förbrukare (Ø ¾ ) kopplas på slangsockel (2) spänn fast slangen med slangklämma och led andra ändan av slangen till förbrukare. Suglans (3) stoppas i behållare för upphärdare. 3.3 El anslutningar RO 4003 skall anslutas till ett jordat eluttag för 230V 50 Hz 10A. Om aggregatet ansluts fast måste en allpolig brytare installeras då manövrar, t.ex. filterbyte konservering och en ev. flyttning av RO 4003 kräver att strömtillförseln tillfälligt bryts. Se till att stickproppen / brytaren är lättåtkomlig även efter installationen för att underlätta för dessa manövrar. 6

7 3.4 Driftsättning Innan driftsättning: Kontrollera att alla anslutningar sitter på plats och att slangklämmor är åtdragna, detta för att undvika läckage. Sätt doseringspumpen (1) i läge 0.. Sätt i suglansen i koncentrat för hårdhetsjustering, RO startar endast om suglansen är i härdaren. Sätt pump till förbrukare (2) i läge 0. Detta görs med brytare som sitter på pumpen. En driftsättning av RO 4003 görs i följande 3 steg: vattenrenare, doseringspump och pump till förbrukare. I varje steg ingår det delmoment se schema nedan. 1.Vattenrenare, 30 min Renspolning Kalibrering 2. Doserings pump, 30 min: Inställning av hårdhet Tabell för hårdhet 3. Pump till förbrukare, 10 min Avluftning 7

8 3.4.1 Vatten renare Innan vatten renaren kan användas måste den renspolas och kalibreras för att anpassas efter rådande vattenkvalitet Renspolning / Kalibrering Renspolning och kalibrering görs på vattenrenaren vid vissa tillfällen läs mer om renspolning i kap. 5.1 och mer om kalibrering i kap Driftsättning av vattenrenaren görs enligt följande: 1. Innan renspolning stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att inte orent vatten ska finnas i systemet när det tas i drift. 2. Anslut stickproppen till vägguttaget. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30-50 sekunder). 3. När renspolningen är klar stannar vattenrenaren upp i någon sekund, dra då ut stickproppen så att vattenrenaren blir spännings lös. 4. Vänta 1 minut och sätt i stickproppen igen och gör en ny automatisk renspolning. Upprepa detta 3 gånger. 5. Efter den tredje automatiska renspolningen stannar vattenrenaren upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. När produktionen har startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. När endast lampan on/off lyser kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Dra ut stickproppen och gör om punkt Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Efter ca 10 minuter kommer lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt. Purification level III indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt När purification level III indikeras dra ut stickproppen, vänta ca 1 minut och sätt i den igen. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen, stäng ventil A och ventil B. Sätt i stickproppen igen. Vattenrenaren är nu renspolad och kalibrerad. 8

9 3.5 Driftsättning av doseringspump och inställning av hårdhet Innan RO 4003 kan tas i drift måste doseringspumpen tas i drift samt att inställning av hårdhet på vatten görs med hänsyn till härdare. OBS ändra aldrig slaglängden!! Uppstart Innan uppstart kontrollera att doseringspump har spänning. 1. Avluftning av doseringspump görs för att få bort luften i slangen. Skruva ratt för avluftning moturs ca ett halvt varv. Starta pump med start stopp knappen. Låt pumpen jobba tills det kommer vätska ur ventilen. För att öka slagfrekvensen tryck på UP. 2. Upp start av doseringspump. För att pumpen ska arbeta med flödesmätaren tryck EXT står det det DIV i displayen fortsätt med punkt 4 inställning av hårdhet 3. Om det inte står DIV i displayen gör enl. följande. Tryck på EXT och håll knappen intryckt i cd 3 sek tills det står EXT i displayen. Tryck en gång på DISP. Använd pil tangenterna för att bläddra i menyn. Tryck fram så att det står DIV i displayen och tryck då på DISP. Nu ska det stå EXT i displayen, tryck en gång på START/STOP. Gör sedan enligt punkt 2. 9

10 4. Inställning av hårdhet. För att ställa in hårdheten ska det stå div uppe i displayen enligt fig ovan. Tryck en gång på EXT och det ska se ut enligt fig. till vänster. För att bekräfta ändring tryck på EXT knappen. För att ställa in hårdheten på vattnet titta i tabell nedan. Exempel om hårdhet 12dH önskas, Tryck på EXT använd pil upp eller eller pil ner för att ställa in värdet 60 i displayen och tryck sedan på EXT. OBS!! Tabellen gäller för härdare där inblandning 0,5% ger 10dH. För att få bättre noggrannhet på hårdheten rekommenderas att göra en egen tabell över vatten hårdheten (ca minuter) se hur en egen tabell görs i kap

11 3.5.2 Tabell över hårdhet TFN Hårdheten varierar beroende på vilken härdare som används. AZTOgraph har gjort tester på en härdare där 0,5% inblandning ger en hårdhet på 10 dh (tyska hårdhetsgrader). På alla härdare står det angivet vad en viss inblandning ger för hårdhet t.ex. 0,5 % ger dh8 (tyska hårdhetsgrader). Nedan presenteras en tabell på mätningar utförda av AZTOgraph. Vid installation bör dock en egen tabell upprättas. Slagläng 100% (ändras ej) 100% Härdare 0,5%=dH10 DIV faktor Hårdhet (dh) Göra tabell över hårdheten. Vid installationen är det lämpligt att göra en tabell över vilken hårdhet vattnet får vid olika inställningar. För att testa hårdheten på vattnet krävs en hårdhetsmätare. Innan mätningar görs kontrollera att det står DIV i displayen. OBS ändra aldrig slaglängden. 1. Skruva loss locket på RO 4003 och lyft locket på den rostfria tanken åt sidan. 2. Kontrollera att RO producerar vatten. Att det kommer vatten ut inloppet till tanken. Kommer det inget vatten öppna ventil A 3. Tryck på EXT knappen och ställ in värdet 100 bekräfta genom att trycka på EXT knappen. (När vatten produceras står det i displayen hur många slag per minut som pumpen gör). 4. Tag ett litermått eller liknande och håll under inloppet till den rostfria tanken. Fyll upp 0,6-1 en liter vatten. 5. Mät hårdheten på vattnet. (följ instruktioner för hårdhetstestaren). Skriv upp DIV värdet och uppmätt hårdhet. 6. Minska DIV värde till 90 och upprepa punkt 4-6. Gör detta tills en tillfredställande tabell finns. 7. När alla mätningar är gjorda är tabellen klar. Skruva fast locket på RO 4003 igen. 8. Ställ in önskad hårdhet på vattnet efter egen tabell. 11

12 3.6 Pump till förbrukare Innan pumpen startas kontrollera att alla slangklämmor och kopplingar är åtdragna. 1. Fyll upp härdat vatten i den rostfria tanken i ca 15 minuter. 2. Starta pumpen genom att trycka on/off knapp (2) på pumpen till läge Pumpen startar. Om flödeskontrollen (1) på pumpen larmar röd lampa måste pumpen luftas. Om grön lampa lyser är pumpen i drift, hoppa över punkt 4 och För att lufta pumpen gå till baksidan på RO På pumpens rostfria del sitter en bult (3), lossa denna tills vatten kommer ur hålet och skruva sedan åt bulten. 5. Tryck på reset knappen (blå knapp med vit hand) på flödeskontrollen (1) för att köra pumpen. Håll in knappen tills pumpen startar automatiskt och bygger upp ett tryck i ledningen. RO 4003 är driftsatt. 12

13 4 Användning RO 4003 sköter sig helt automatiskt, se till att RO 4003 alltid har spänning och vattenkopplat till sig då vattenrenaren rengör sig automatiskt. Står vattenrenare utan spänning och/eller utan vatten mer än 1 vecka bildas bakterier som förstör vattenkvaliteten. Har RO varit spänningslös under en tid (några dagar) måste en renspolning ske se kap För att öka livslängden på RO 400 gör kontinuerligt underhåll på produkten se kap Inställning / justering av hårdheten Hårdheten ställs in genom ändra DIV koeficienten på doseringspumpen. För att ändra hårdheten tryck på EXT knappen, ändra sedan värdet men upp eller ner pil. Bekräfta ändring genom att trycka på EXT knappen. Titta i tabell eller egen tabell hur pumpen ska ställas in för att få rätt hårdhet. 13

14 4.2 Larm TFN När ett larm uppstår på RO enheten börjar en blixtlampa. Inne i RO enheten sitter en kontrollpanel där visas vad det är som larmar, för att bekräfta larmet och släcka blixtljuset tryck n OK knappen. Fig Kontrollpanel Det finns 4 olika larm: Hög nivå tank, låg nivå tank, tom tank och låg nivå koncentrat. - Hög nivå tank. När detta larm uppstår är det för mycket vatten i tanken stäng genast av anläggningen och kontrollera magnetventilen. - Låg nivå tank. Vattnet i tanken börjar ta slut, kontrollera att vattenrenare fungerar om inte se felsökning vattenrenare. Fungerar vatten renaren så förbrukas mer vatten än vad anläggningen kan tillverka. - Tank tom. Detta larm stannar pump till förbrukare, orsak se låg nivå larm. - Låg nivå koncentrat. Detta larm stannar hela anläggningen fyll på koncentrat för att starta anläggningen 14

15 4.3 Felsökning När ett larm uppstår läs av på panelen vad som larmar. Titta sedan i felsöknings schemat efter möjlig åtgärd Felsökning RO 4003 Störning Möjlig orsak Åtgärd RO 4003 har stannat Ingen spänning Kontrollera att RO har spänning Slut på koncentrat Fyll på Koncentrat (larmlampa lyser) Hårdheten minskar Fel på doseringspump Se separat felsökningsschema Inget vattenflöde ur Fel på vattenrenare vattenrenare Doseringspump fungerar inte Fel på doserings pump Inget vatten till förbrukare Fel på försörjningspump Se separata felsökningsschema Felsökning pump till förbrukare Störning Möjlig orsak Åtgärd Pump motor fungerar inte Låg nivå i vatten tank (larmlampa lyser) Kontrollera om vattenrenare fungerar Ingen spänning Kontrollera att pump har spänning Säkring utlöst Återställ säkring Torrkörnings skydd utlöst Kontrollera att det finns vatten fram till pumpen Pumpen går men den Luft i pumpen eller i rör på Lufta pump pumpar inte vatten eller flödet är lågt sugsidan Partiklar i pumpen Rengör Rör igensatt Rengör 15

16 4.3.3 Felsökning doserings pump Störning Möjlig orsak Åtgärd Pumpen suger ej trots avluftning och max slaglängd Doseringshuvudet otätt/media kommer ur läckageanslutningen Avlagringar, igensättning, uttorkning av ventiler Doseringshuvudet glappt Membranet förstört. Spola sugledning via doseringshuvudet, eventuellt demontera och rengör el. byt ut ventiler. Drag åt fästskruvarna diagonalt på doserhuvudet. Byt membran. 16

17 4.3.4 Felsökning vattenrenare Indikation Orsak Åtgärd Det är dags att byta filter eller rensa inloppssilen. Det finns tid innan RO 400 går i nödstopp. Förbered byte av filter och rensning av inloppssil. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, dvs. mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Larm om smuts i inloppssilen. Larm om vattenläckage/kondens på bottenplattan under förfiltren. Tilloppsvattnets tryck är för lågt, d v s mindre än 1,5 bar (150 kpa). Larm om igensatt filter. Varning om förbrukat filter. Kontrollera tilloppstrycket. Vid behov öka trycket till bar ( kpa) Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter. Kontrollera inloppssilen enl. Rensning av inloppssilen. Kontrollera att alla anslutningar är täta. Finns det vatten på bottenplattan, luta produkten framåt och torka upp. En tryckstegringspump på tilloppsvattnet kan avhjälpa detta. Kontrollera det som kan påverka tilloppsvattnets tryck (vattenledning, grovsil, extra förfilter). Se efter att det inte finns något i filterbehållarna som stoppar vattenflödet. Byt eventuellt filter Byt filter enligt Filterbyte

18 Lågt vatten flöde Produkten tjuvstartar (korta starter) Vid besvärande lukt Larm om sämre vattenkvalitet. Larm om att en kalibrering har påbörjats, men inte utförts korrekt (troligen p g a att kranen har stängts innan 10 minuter hade gått). Larm om fel på vattenkvalitetsmätaren. Membranet kan ha blivit igentäppt. Vattentrycket mellan vattenrenare och t.ex. kran eller tank har sjunkit under renarens starttryck När vattenrenaren står stilla (utan strömtillförsel) och det finns mikrobiologisk tillväxt i vattnet kan det bli dålig lukt från vattnet TFN Är vattenrenaren ny och ännu inte kalibrerad Åtgärda enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren så att produkten renspolas genom att dra ur och sätt i stickproppen igen. Upprepa förfarandet två eller flera gånger. Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Kalibrera om RO 400 enl. Kalibrering kap Starta om vattenrenaren genom att dra ur och sätta i stickproppen så att renspolningen genomförs. Vänta i 2 timmar. Använd sedan RO 400 som vanligt. Rengör vattenrenare enl. avkalkning kap Kontrollera anslutningar - Kontrollera att kranar och ventiler är täta - Prova att renspola renaren enl. renspolning kap Rengör vattenrenare enl. rengöring desinfektion kap

19 5 Skötsel och underhåll Under normala förhållanden behövs inget periodiskt underhåll. Det finns vissa saker som måste kontrolleras. Dagligen: Kontrollera så att inga kontroll lampor på vattenrenaren indikerar något som påkallar åtgärder Varje månad: Kontrollera hårdheten på vattnet genom att göra en mätning. Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt på plats och är täta. Torka upp ev. kondens som samlats på bottenplattan. Läckage utanför produkten kan inte upptäckas av produktens säkerhetssystem. Övrigt: 1-2 gånger/år måste filter 1 och filter 2 bytas. När byte ska göras indikeras på vattenrenare. Se till att byta filter när det indikeras, detta för att produkten ska få en längre livslängd. Filterbyte se kap gånger/år måste vattenrenaren avkalkas. Beroende på främst tilloppsvattnets hårdhetsgrad (innehåll av kalcium och magnesium). Avkalkning se kap 5.4. Om RO 400 inte kommer att användas under en period av mer än fyra månader, eller om den kopplas bort från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar) skall den konserveras. Konservering se kap 5.7. Membranet skall bytas då vattenflödet trots regelbundna rengöringar, minskat till ca hälften av det ursprungliga flödet. För membranbyte kontakta AZTOgraph. 19

20 5.1 Renspolning Renspolning görs när RO 4003: Är ny och aldrig tidigare använts Återinstalleras efter att ha varit konserverad Rengjorts, för att spola bort avkalkningsmedlet Försetts med ett nytt membran Apparaten tas i bruk efter att ha varit bortkopplad en tid utan att först ha konserverats. Innan renspolning: Stäng ventil A och öppna ventil B. Detta för att orent vatten inte ska skall finnas i systemet när det tas i drift. När stickproppen ansluts till vägguttaget startar vattenrenaren och gör en automatisk renspolning (30 sekunder). Denna renspolning utförs varje gång spänning ansluts. 1. Anslut stickproppen till vägguttaget. RO 400 renspolar automatiskt. 2. Starta om vattenrenaren så att den renspolar automatiskt genom att dra ur, vänta en minut och sedan sätta i stickproppen igen. 3. Starta om vattenrenaren ytterligare en gång enl. punkt 2. 4a. Vid nyinstallation eller vid membranbyte gör en kalibrering enligt kap b. Vid endast renspolning låt RO 400 spola rent vatten till avlopp efter den tredje automatiska renspolningen. Det sker automatiskt eftersom ingen annan produkt eller kringutrustning är inkopplad. Dra ut stickproppen efter 10 minuter. 5. Upprepa punkt 4b enl. ovan. 20

21 5.2 Kalibrering För att få ett utgångsläge för reningsgraden från just Ditt vatten måste vattenrenaren kalibreras (nollställas), så att reningsgraden indikeras rätt. Kalibrering får endast göras om: Vattenrenaren är ny och aldrig tidigare använts Ingående vattenkvalitet förändras av någon anledning, som vid t ex flyttning av RO 400 Membranbyte nyss genomförts Kalibrering 1. Efter den tredje automatiska renspolningen, som tar ca 30 sekunder, stannar RO 400 upp en sekund och börjar därefter producera renat vatten till avlopp. Efter det att produktionen startat skall kalibreringsknappen inom 10 sekunder tryckas in och hållas kvar intryckt (ca 3-5 sekunder) tills det att båda lamporna för purification level I och II tänds 1 sekund och sedan släcks. Då endast lampan on/off lyser, kan knappen släppas. Om någon av lamporna för purification level I - III fortsätter lysa, så har något av stegen utförts fel. Se Felsökningsschema och börja om igen från punkt 4 under Renspolning. 2. Låt RO 400 producera vatten åtminstone 10 minuter utan avbrott. Lamporna för purification level I och II kommer nu tändas 1 sekund och sedan släckas och aktuell vattenkvalitetsnivå indikeras genom att lampan för purification level III börjar lysa kontinuerligt och indikerar högsta reningsgrad. Uppstår ett vandrande blinkande sken mellan lamporna för purification level I/II/III är kalibreringen felaktigt utförd. Börja om igen från punkt 3 under Renspolning. 3. Dra ut stickproppen, vänta en minut och koppla sedan åter i den. Dra ut stickproppen efter den automatiska renspolningen. När renspolning och kalibrering är klar, öppna ventil A och stäng ventil B. 21

22 5.3 Filterbyte Det är viktigt att filterbytena sköts, då filtrens främsta uppgift är att skydda membranet. Kontrollera att behållarna inte läcker efter filterbytet och under drift. Byte av filter I Det är dags att byta filter I när indikatorn för filter I lyser med fast gult sken under drift. Uteslut först övriga felorsaker med hjälp av felsökningstabellen kap Dra ut stickproppen. Öppna frontluckan (framför de båda förfiltren) med det handgrepp som bilden illustrerar, se fig. A. 2. Använd filternyckeln för att skruva loss behållaren till vänster märkt I. Tänk på att behållaren är full med vatten och att det kan rinna över! Se fig. B. Plocka ur filter I och kasta det. 3. Rengör filterbehållaren med en borste och vatten. Se fig. C. 4. Sätt i det nya filtret, med etiketten I riktad uppåt. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Skruva fast behållaren med hjälp av filternyckeln. Dra åt filterbehållaren så att punkten hamnar någonstans mellan de två yttersta vita strecken. Se fig. D. 6. Stäng frontluckan och sätt i stickproppen. Vattenrenaren renspolar nu automatiskt. Se fig. E. Byte av filter I är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Byte av filter II När lampan för filter II lyser är det dags att byta filter II Följ de 6 punkterna i instruktionen för byte av filter I. Lossa nu istället filter II som är behållaren till höger och byt filter. 7. Vattenrenaren skall vara ansluten till vägguttaget och avstannad efter renspolning. 8. Nollställ den inbyggda tidsräknaren genom att hålla knappen calibration intryckt i ca 5 sekunder tills dess att indikeringen för filter II slocknar, se fig. F. Byte av filter II är nu avslutat och RO 400 är färdig att användas som vanligt. Den inbyggda tidsräknaren bevakar kolfiltrets, filter II,effektivitet med avseende på driftstid och åldrande. Nollställning kan endast utföras då filter II indikeras på frontpanelen. 22

23 Efter ett filterbyte, ställ filtret så att det mesta vattnet rinner ut under några minuter. Filterna kan slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna, då de inte innehåller några miljöfarliga ämnen. 23

24 5.4 Avkalkning Med tiden sätter de avskilda ämnena igen membranet och flödet minskar. För att förlänga livslängden på membranet måste detta avkalkas. Visar flödet en tendens till att minska, gör en avkalkning enligt nedan. Tidsintervallerna är beroende av tilloppsvattnets innehåll av främst kalcium och magnesium (hårdhet, se tabell till höger), men även järn, mangan samt mikrobiologisk tillväxt. Under avkalkningsproceduren, som totalt tar ca 30 minuter, kan du inte använda vattenrenaren. Avkalkningen skall utföras då flödet av renat vatten från RO 400 minskat. Om sådan förändring inte kan noteras så avkalka enligt tabellen till höger. Avkalkningsmedlet beställs från AZTOgraph. Trots regelbunden avkalkning avtar flödet med tiden. Det är en del av membranets egenskaper. När flödet minskat till ungefär hälften trots avkalkning är det lämpligt att byta membran kontakta AZTOgraph. Calsium CA2+ & magnesium Mg2+ mg/l Rengörings tabell Hårdhet dh Avkalknings frekvens var 12:e månad Var 6:e månad Var 3:e månad 1. Blanda 200 g (ca 2,5 dl) avkalkningsmedel med 2 liter ljummet vatten i en hink. Rör om tills pulvret har löst sig. 2. Dra ut stickproppen. Plocka ur både filter I och filter II ur filterbehållarna enl. filterbyte, punkterna 2-5, och skruva fast de tomma behållarna igen. (släng inte filtren, de kan användas igen). 3. Ordna att det renade vattnet från RO 400 kan spolas till avlopp under driftscykelns första 10 minuter genom att öppna ventil B. och stänga ventil A. Vatten innehållande avkalkningsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 4. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen C från vattenanslutningen och avloppsslangen D från avloppet. 5. Stoppa ned både avlopps- och tilloppsslangens ändar i hinken. Se till ändarna befinner sig under ytan under hela avkalkningsproceduren. 6. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Dra ut stickproppen efter ca 30 sekunder. (Under renspolningen suger RO 400 upp blandningen ur hinken. Volymen i hinken minskar med samma mängd som fanns i förfilterbehållarna, men försvinner alltså inte helt.) 7. Vänta 1 minut och upprepa därefter punkt Låt nu medlet verka i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 9. Vänta i 2 minuter och upprepa därefter punkt 6 igen. 10. Koppla tillbaka tilloppslang till vattenanslutningen och avloppsslang till avlopp. 11. Anslut stickproppen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Producera sedan rent vatten till avlopp i 30 sekunder och dra sedan ut stickproppen. 24

25 12. Vänta 1 minut och anslut sedan stickproppen igen och låt vattenrenaren göra en fullständig automatisk renspolning. Låt RO 400 producera rent vatten till avlopp i ca 10 minuter och dra sedan ut stickproppen. Återställ utrustningen och koppla tillbaka renvattenslangen till annan produkt eller kringutrustning. Avkalkningen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 25

26 5.5 Desinfektion Om vattenrenaren kopplats bort från vatten och elektricitet en längre tidsperiod (flera dagar), kan mikrobiologisk tillväxt ge biofilm på membranet och vattnet kan anta en viss lukt. Om detta är troligt, är det lämplig att göra en desinfektion och byta filter. Desinfektionsmedlet, som innehåller det verksamma ämnet natriumhypklorit, finns i livsmedelsbutiker och på apotek. Medlet måste vara oparfymerat. 1. Dra ut stickproppen. 2. Ordna att det renade vattnet från vattenrenare kan spolas till avlopp under driftcykelns första 10 minuter genom att stänga ventil A. och öppna ventil B. Vatten innehållande desinfektionsmedel kommer produceras. Detta vatten får inte ledas in i kringutrustning eller annan produkt. 3. Sätt i stickproppen så att vattenrenare utför en automatisk renspolning stäng nu ventil B så att renaren stannar. 4. Skruva bort filterbehållare enligt filterbyte, punkterna 2-5, och tag ur filter. (Filter skall kastas.) 5. Fyll på behållaren till 3/4 med ljummet vatten. Häll i 25 ml desinfektionsmedel med en koncentration av 3,5 % och blanda. 6. Skruva tillbaka behållaren med blandningen på vattenrenaren. 7. Öppna ventilen B så att vattenrenare startar, och låt den producera renvatten i 45 sekunder. 8. Dra ut stickproppen efter 45 sekunder, utan att först stänga ventilen. 9. Låt vattenrenaren stå stilla och medlet verka i 30 minuter. Sätt under tiden i ett nytt filter i filterbehållare och ett nytt filter i filterbehållare enligt filterbyte, punkterna Stäng kranen och anslut stickproppen och låt vattenrenaren renspola automatiskt. Gör en fullständig renspolning enligt Renspolning. 11. Om det är någon lukt kvar från rengöringsmedlet öppna kranen och låt producera vatten tills lukten försvunnit. 12. Återställ utrustningen genom att öppna ventil A och stänga ventil B. Desinfektionen är nu avslutad. RO 400 är färdig att användas som vanligt. 26

27 5.6 Rensning av inloppssil Inloppssilen blockerar större partiklar och är placerad vid tilloppsanslutningen. Indikerar lampan filter I för igensatt filter eller lågt ingångstryck kan inloppssilen vara igensatt. 1. Dra ut stickproppen. 2. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. 3. Skruva loss tilloppsslangen från vattenrenaren. 4. Greppa inloppssilen med en plattång el. dyl, och dra ut den enl. fig. 5. Rensa ur och skölj rent innan Du sätter tillbaka silen i inloppet (vänd fästet för tången utåt), se fig. 6. Skruva fast tilloppsslangen. 7. Öppna avstängningsventilen och kontrollera att ingenting läcker. 8. Anslut stickproppen och vattenrenaren renspolar. 27

28 5.7 Konservering Om RO 400 tas ur bruk en längre tid än 4 månader eller om den kopplas från vatten och elektricitet för en längre tid (flera dagar), skall den konserveras. Konserveringsmedel kan Du beställa från Din återförsäljare 1. Dra ut stickproppen. 2. Blanda 2 liter av konserveringsmedlet och 4 liter vatten i en hink. 3. Skruva loss båda filterbehållarna enl. Filterbyte punkterna 3-6. Plocka ur de två filtren och släng dem (skall inte sparas), töm behållarna på vatten. 4. Sätt tillbaka de tomma filterbehållarna. Se till att packningen ligger i filterbehållarens spår. 5. Stäng avstängningsventilen vid vattenanslutningen. Koppla bort tilloppsslangen från vattenanslutningen. 6. Stoppa ned tilloppsslangen C i blandningen, se till att mynningen hela tiden ligger under vätskenivån tills hinken är tömd. 7. Stäng ventil A och öppna ventil B. 8. Anslut stickproppen. RO 400 suger nu upp blandningen, dra ur stickproppen efter 40 sekunder, innan produktion av renvatten startar. 9. Upprepa punkt 8. Dra ut stickproppen när all vätska är uppsugen. 10. Koppla loss renvattenslangen från RO 400. RO 400 är nu konserverad. Detta ger också ett frysskydd ned till -30 C. Den kan förvaras på detta sätt i högst 9 månader. Lämna renvattenslangarna bortkopplade från vattenrenaren. Koppla inte in vatten och elektricitet förrän RO 400 skall återinstalleras. Vid återinstallation skall RO 400: förvaras i en temperatur över 5 C i minst 48 timmar. renspolas från konserveringsmedel enligt Renspolning. förses med nya filter och, se Filterbyte. 28

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING CORRECT RIVER

BRUKSANVISNING CORRECT RIVER BRUKSANVISNING CORRECT RIVER Correct River CORRECT RIVER vid svårbehandlade halter av järn och mangan. Reducerar även svavelväte (berggas) och vissa tungmetaller. RIVER har automatisk backspolning av filtermassan

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

BRUKSANVISNING CORRECT PH40

BRUKSANVISNING CORRECT PH40 BRUKSANVISNING CORRECT PH40 Correct ph-höjare 40 CORRECT ph-höjare 40 korrigerar ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra genom doseringsteknik i direkt proportion till förbrukningen. Detta ger

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken)

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken) Instruktioner DROPPEN Dos doserar automatiskt Rotstop Gel till rätt blandning av koncentrat för Mix-pumpen. Denna instruktion visar generell inkoppling av Dos-systemet till befintlig stubbehandling på

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning GIGA

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik INSTRUKTION FeK-R Clack automatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN Correct Ocean CORRECT OCEAN vid svårbehandlade halter av järn och mangan där också ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Reducerar

Läs mer

E6/E60 Det viktigaste i korthet

E6/E60 Det viktigaste i korthet E6/E60 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning E6/E60. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Sköljning

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet «Boken om IMPRSSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion «IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisning Multi Maxi vattenfilter

Installationsanvisning Multi Maxi vattenfilter Installationsanvisning Multi Maxi vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisning Greensandfilter

Installationsanvisning Greensandfilter Installationsanvisning Greensandfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget. Kontrollera

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten beredare eller rörledningar.

Läs mer

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Servicemanual COFFEE QUEEN. HVA/HVM Hetvattenautomat. Din återförsäljare ... S_SE ... ... Rev. 080915

Servicemanual COFFEE QUEEN. HVA/HVM Hetvattenautomat. Din återförsäljare ... S_SE ... ... Rev. 080915 Servicemanual COFFEE QUEEN HVA/HVM Hetvattenautomat Din återförsäljare... S_SE...... Rev. 080915 1. Innehållsförteckning. 1. Innehåll 2 2. Allmänt 3 3. Funktionsbeskrivning 4 4. Installation och igångsättning

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

!" # $ %&%%'% &%&(%%

! # $ %&%%'% &%&(%% !"#$%&%%'% &%&(%% &)*+,-+./-010/*+223 *+223... 3 ()21442... 3 2.1 ANSLUTNINGAR:... 3 2.2 RÖRLEDNINGAR:... 3 2.3 UPPACKNING:... 3 2.4 INSTALLATIONSPLATS:... 3 2.5 FYLLNING OCH START AV UTRUSTNINGEN... 4

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten beredare eller rörledningar.

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida.

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida. 1(7) Kombivattenrenare Automatik 263 Beskrivning av reningsprocessen Kombivattenrenaren renar brunnsvatten med flera vattenproblem. Den renar höga halter av järn, mangan och åtgärdar även lågt ph. Med

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

DP-13. Ridge Tool Company

DP-13. Ridge Tool Company DP-13 Ridge Tool Company Instruktion Viktigt. För din egen säkerhet, läs igenom denna instruktion före arbetet påbörjas Spara denna tillsammans med maskinen. OBS. FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA S9 One Touch Det viktigaste i korthet»boken om IMPRSSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion»imprssa S9 One Touch Det viktigaste i korthet«försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2-3 3. Säkerhetsanvisning 4 4. Idrifttagande 4-5 5. Handhavande 6 6. Felsökning 7 7. Underhåll och service

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer