Dag- och arbetsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag- och arbetsordning"

Transkript

1 Vänsterpartiet Malmö, årsmöte 2017 Lördagen den 28 januari 2017 klockan Plats:Reto Folkets Park, Norra Parkgatan 2, Malmö Dag- och arbetsordning 1. Mötets öppnande 2. Mötesformalia a. Val av mötesordförande (2 st) b. Val av mötessekreterare (2 st) c. Val av justerare (2 st) d. Val av rösträknare (2 st) e. Val av redaktionskommitté, samt beslut om vilka uttalanden som ska antas f. Beslut om arbetsordning för årsmötet (Förslag att vi använder delad talarlista, talartid 2 min per inlägg, ½ min för plädering vid val, nomineringsstopp för alla val kl 11:00) g. Preliminär tidsplan för årsmötet: i punkterna 1-11 ii lunch iii punkterna Årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Fastställande av röstlängden 6. Verksamhetsberättelsen för Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsrapport för Ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 11. Interna val: a. Ordförande för Vänsterpartiet Malmö b. Styrelseledamöter för Vänsterpartiet Malmö c. Styrelsesuppleanter för Vänsterpartiet Malmö d. Revisorer och revisorssuppleant för Vänsterpartiet Malmö (2 + 1 st) e. Ledamot till föreningen Vänsterns Hus (1 st) f. Ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse (2 st) g. Ledamöter och suppleanter till valberedningen h. Ledamöter och suppleanter för Zetkin Foundation AB i. Ombud till distriktets årskonferens (32 ombud och ett valfritt antal ersättare) 12. Kommunalpolitiska val

2 a. 2 ledamöter och 1 ersättare till Arbetsmarknads- och socialnämnden b. Ledamot och ersättare till funktionsstödsnämnden c. Ledamot och ersättare till vård- och omsorgsnämnden 13. Verksamhetsplan 2017, med motioner 14. Budget för Allmänna motioner 16. Uttalanden 17. Mötets avslutande

3 Vänsterpartiet Malmö, årsmöte 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Innehållsförteckning Opposition 2 Organisering 2 Organisationen 2 Medlemskapet 3 Vänsterpartiet Malmös medlemsmöten 3 Styrelsens arbete 3 Våra heltidsförtroendevalda 4 Stadsdelsgrupper 4 Husie 4 Kirseberg 4 Limhamn 4 Rosengård 5 Söder 5 Södra innerstaden 5 Västra Innerstaden 5 Arbetsgrupper/utskott och redaktioner 5 Feministiska utskottet 6 Miljöutskottet 6 Fackliga utskottet 6 Medlems- och studieutskottet 7 Medlemsgruppen 7 Bostadspolitiska utskottet 7 Folkviljan-redaktionen 8 Vänstern i Malmö-redaktionen 8 Antirasistiska utskottet 8 HBTQ-utskott 8 Kulturgruppen 9 Internationella utskottet 9 Arabiska vänstern 9 Vänsterns Interreligiösa gruppen (VIG) 9 Grafiska formgivargruppen 10 Spelcirkeln 10 Webbgruppen 10 1

4 Bokcirkel 10 Husgruppen 10 Organisatörsutbildningen 10 Valberedningen 10 Välfärdskampanj & prioriterat utåtriktat arbete under Årliga händelser 11 Internationella kvinnodagen den 8 mars 11 Första maj 11 Feministisk festival 11 Regnbågsveckan/Malmö Pride 11 Årsdagen för den transatlantiska slavhandelns upphörande i Sverige den 9 oktober 12 Årsdagen av Kristallnatten den 9 november 12 Media och kommunikation 12 Kommunalpolitik i opposition 12 Studier 12 Idédebatt och kongressförberedelse 13 Ung Vänster och VSF 13 Uppföljning av verksamhetsplanen i punktform 13 2

5 Opposition Vänsterpartiet Malmö har under året varit alternativet i politiken såväl i Malmö som i Region Skåne och i Sverige. Under året har vi sett en nationell debatt där allt fler närmar sig Sverigedemokraternas syn på migrationspolitiken. I kommunalpolitiken har minoritetsstyret, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i allt fler frågor närmat sig Moderaterna för att skapa majoritet. Vänsterpartiet har genom både kommunalpolitiska initiativ som utomparlamentariska aktioner drivit en aktiv oppositionspolitik i Malmö. Organisering Vänsterpartiet Malmö fortsätter att växa medlemsmässigt som parti och vi är i dagsläget över medlemmar. Organisationen Centralt för Vänsterpartiet Malmös organisation är att tillvarata alla medlemmars engagemang, kompetenser och erfarenheter samt skapa strukturer med arbetsgrupper, stadsdelsgrupper och utskott som fungerar. Medlemskapet Vänsterpartiet Malmös viktigaste resurs är dess medlemmar både nya och gamla. Under 2016 har en förnyad medlemsinventering (medlemsenkät) gjorts, för att ta reda på medlemmars viljor, behov och färdigheter som kan användas i verksamheten. Enkäten besvarades av 950 personer, det goda resultatet kunde uppnås genom en storsatsning på telefonringare. Studieutskottet har genomfört träffar för nya medlemmar och kurser för nya medlemmar. Vi har under året dock inte lyckats bygga ut mentorsprogram och kontaktansvar för alla medlemmar. Vänsterpartiet Malmös medlemsmöten Vi har under året genomfört 5 medlemsmöten. Deltagarantalet har varit mellan personer. Medlemsmötena har börjat med en halvtimmes mingel för att underlätta kontakter och lära känna varandra. Styrelsens arbete Ordinarie ledamöter: Daniel Sestrajcic (ordförande), Ehab Khalaf, Elin Rutqvist, Gunilla Ryd, Gunnel Suneson (vice ordförande), Josephine Reijs, Marcus Lindström, Mirjam Katzin, Momodou Jallow, Richard Olsson och Tove Karnerud. Ersättare: Anders Skans (kassör), Bita Yari, Maria Kållberg, Ingemar Ekblad, Gustav Thusberg, Sadiye Altundal och Maria Persdotter års styrelse hade sitt första möte den 14 februari och då valdes även årets AU. På mötet valdes Gunnel Suneson till vice ordförande och Anders Skans till kassör. Principen var att ordförande och vice ordförande skulle sitta i AU under hela året medan övriga 3-4 platser var roterande. Några personer satt under tre månader och några under sex månader. Under mötet framkom att många i nya styrelsen var intresserade av att sitta i AU under en period, så vi hade mer rotation än under tidigare år. Under hela året har kravet om minst 50 % kvinnor uppfyllts i AU. 3

6 Det har hållits 13 styrelsemöten under verksamhetsåret. AU har haft sammanträde ca 2-3 gånger i månaden. På styrelsemötet 31/3 valdes Gunnel Suneson till tillförordnad ordförande fram till kommande årsmöte, då Daniel Sestrajcic avsagt sig uppdraget samt sin plats i styrelsen. Styrelsen upplevde att bytet av ordförande gick smidigt. I samband med bytet fick AU ett större ansvar att bereda styrelsemöten, fördela arbetsuppgifter m.m. än tidigare. Innan sommaren genomfördes en anonym styrelseenkät angående styrelsens samarbete och interna arbete för att lyfta fram förslag på förbättringar m.m. och på mötet 8 juni valdes Josephine Reijs till ny vice ordförande. På mötet 20 juni valdes Emma-Lina Johansson till anställningen som projektledare till Vänsterdagarna och valledare för riksdagsvalet Under året har två ordinarie ledamöter samt tre ersättare valt att lämna styrelsen. Detta är betydligt fler än tidigare år. Generellt har avhoppen framförallt handlat om brist på tid och möjlighet att prioritera arbetet. Under året har några av fokusområdena varit arbetet med Välfärdskampanjen, samarbetet med partiets heltidsarvoderade och partiföreningens grupper och utskott, internfeminism och informella maktstrukturer Våra heltidsförtroendevalda 2016 startade med att Vänsterpartiet Malmö hade fem heltidsförtroendevalda med ansvar för att föra ut partiets politik och stärka partiföreningens organisation. En projektledare och tillika valledare har ytterligare anställts under 2016, vilket gör att vi nu har sex heltidsförtroendevalda. De heltidsförtroendevalda är numera ett gemensamt arbetslag med arbetsplatser på stadshuset samt Vänsterns hus som har gemensamma möten en gång i veckan för att planera arbetet. Det gäller såväl riksdagsledamoten, kommunalråd som politiska sekreterare. De arbetar med både det parlamentariska och partiföreningens övriga uppgifter. Styrelsen och AU ansvarar för arbetsledningen av alla Vänsterpartiet Malmös heltidsförtroendevalda. AU har genomfört minst ett medarbetarsamtal med varje heltidsförtroendevald under Stadsdelsgrupper Vänsterpartiet arbetar för att skapa fungerande stadsdelsgrupper i större delen av Malmö och för att möjliggöra för fler att aktivera sig i partiet och påverka den politiska inriktningen. Stadsdelsgrupperna prioriterar och planerar sin verksamhet självständigt och flera väljer att ingå i de av partiföreningen pågående kampanjer och aktiviteter.. I dagsläget har vi stadsdelsgrupper på följande platser: Södra Innerstaden, Centrum, Limhamn-Bunkeflo, Kirseberg, Söder (Fosie + Oxie), Rosengård, Husie och Västra Innerstaden. Styrelsen har utsett en ansvarig heltidsarvoderad och en styrelseledamot som kontakt för varje stadsdelsgrupper. Centrum Gruppen har mellan 5 till 10 aktiva medlemmar och har i princip haft ett möte i månaden. På årets första möte lyssnade gruppen på Jonas Sjöstedt tal som följdes av diskussion och planering av kommande möten. Upplägget är ofta detsamma dvs. ett aktuellt tema och en efterföljande diskussion. Övriga tema som gruppen tagit upp har varit Alternativ till NPM med en redogörelse för den danska Tillitsreformen, Handelsavtalet CETA och dess påverkan på miljö/välfärd, Sjukvårdens kaos och V:s lösningar, Vår kommunalpolitiska budget och Inför årsmötet, där gruppen gick igenom verksamhetsplanen och skrev motioner. Flera av gruppens medlemmar har också varit aktiva med flygbladsutdelning/kaffe och Politik. Gruppen finns på facebook. 4

7 Husie Gruppen har tre aktiva som ses en gång i månaden. Har mest haft sociala aktiviteter och diskuterat politik och närområdet. Men haft lite flygbladsutdelning också. Det är en del nyfikna omkring oss så det finns hopp om att gruppen växer och vi tre är stabila. Kirseberg Det bodde vid årets slut 97 medlemmar i stadsdelen. Vi brukar vara ca 10 på mötena och något fler som delar ut material vid kampanjer. Vi har under året haft möte varje månad för diskutera aktuella frågor som asylfrågan, kongressen och Brexit. Kirseberg har ett antal årliga stadsdelsaktiviteter som vi deltagit i. Vi har varit med och planerat Beijersparksfesten ihop med sossarna och haft tält och bokbord där. Vi har sedan många år delat upp stadsdelen i utdelningsområden där våra medlemmar delar ut Vänsterpartiet tidning Vänstern i Malmö i 3000 ex de gånger den kommit ut under året. Vi har haft flygbladsutdelning under kampanjer innan 8 mars, 1 maj, Kristallnatten osv. på Värnhemstorget. Limhamn Gruppen är inte så aktiv just nu. Har haft ett möte under hösten och delar ut V-Malmö-tidningen och annat politiskt material i de postlådor och fastigheter vi kommer åt. När stadsområdesnämnderna nu läggs ned har vår grupp inte längre samma möjligheter att bevaka och påverka politiska beslut som berör dessa stadsdelar, vilket också påverkar det ursprungliga syftet med gruppen. Rosengård Gruppen består av ca 5 7 personer. Arbetet har fokuserat att dels ringa alla våra medlemmar som bor i Rosengård för att få fler aktiva och dels utåtriktade aktioner i området. Vi har ordnat en öppen föreläsning om rasism i socialtjänsten med fokus på omhändertagande av barn, haft ett antal kaffe&politik kring bl.a. trygghetsfrågor och bostadspolitik. När det blev känt att MKB skulle sälja ut stora delar av sitt lägenhetsbestånd fokuserades allt arbete på att bekämpa detta. Tillsammans med övriga V-Malmö och antirasistiska utskottet gjorde vi då en dörrknackningskampanj i berörda lägenheter. Vi var också med och bildade ett nätverk med organisationer för att bilda opinion och stoppa utförsäljningen. Detta nätverk anordnade sedan en demonstration, ett öppet möte och en aktion utanför kommunfullmäktige. Söder Söder har haft ett antal möten och under hösten några kaffe&politik. Det är ca 5 aktiva medlemmar. Södra innerstaden Södra innerstaden har haft återkommande möten varannan vecka med vanligen 4-8 deltagare. En röd tråd har varit att utforska möjligheterna kring medborgardialog, utomparlamentariskt förändringsarbete och lokal organisering för konkret förändring ur ett stadsdelsperspektiv. Vi har arrangerat ett utåtriktat seminarium om medborgarinflytande, ett samtal om förändring underifrån med inledande föredrag och genomfört utbyte med Rosengårds stadsdelsgrupp. Under våra möten har vi tagit fram praktiska exempel på tillvägagångssätt för kommande gräsrotsarbete. Vi har haft temamöten där vi bjudit in medlemmar som hållit en inledning om rådande situation i vår stadsdelsnämnd och om sjukvården för att få djupare insikt om aktuella, lokala frågor. Vi har anslutit oss till kampanjer genom uppmuntra 5

8 varandra anmäla sig till kaffe&politik. Södra Innerstaden har också arrangerat ett antal arrangemang riktade för hela partiföreningen, som kongressvaka, gårdsfest, teaterbesök och julfest. Västra Innerstaden I Västra Innerstadsgruppen är vi ca 10 medlemmar, ibland fler, ibland färre som kommer på våra träffar som vi har en gång i månaden. Vi bjuder in föreläsare inom ämnen som intresserar oss, så har vi t.ex. haft TTIP och CETA, Vinster i välfärden, Ensamkommandes förening, Jeremy Corbin och vänsterns väg framåt/brexit, Skatteflykten, Vänsterrörelserna i Spanien och Grekland, Socialsekreterarnas situation, Sjukvården, Fackligt arbete, Vänstern i Latinamerika, Västra Innerstaden i politik och siffror etc, etc. Vi har haft många intressanta diskussioner under träffarna. Vi har också haft utåtriktade verksamheter i form av kaffe&politik utanför Stadsbiblioteket, Kronprinsen samt vid Sloppisen på Regementsgatan. Arbetsgrupper/utskott och redaktioner I Vänsterpartiet Malmö finns det olika former av arbetsgrupper/utskott och redaktioner för olika politiska frågor, för avgränsade kampanjer och andra arrangemang samt praktiska arbetsuppgifter. Under 2016 har vi prioriterat fyra utskott (feministiska, fackliga, antirasistiska och miljöutskottet), stadsdelsgrupperna och medlemsgruppen som samtliga har haft en heltidsarvoderad samt en styrelseledamot kopplad till sig som ansvarar för arbetet och stödet till de prioriterade grupperna. Övriga grupper drivs då medlemmar kan och önskar driva dessa. I styrelsen har en fördelning gjorts så att samtliga grupper har en egen resurs att kontakta, likaså bland de heltidsförtroendevalda. Varje arbetsgrupp och utskott ha haft en minst en kontaktperson. Under 2016 har en träff för gruppansvariga genomförts där kontaktpersoner, styrelseledamöter och heltidsarvoderade bjuds in. Feministiska utskottet Feministiska Utskottet valde i början av året en styrelse bestående av fyra personer. Dessa och 2-3 personer till har varit mer eller mindre regelbundet aktiva i Feministiska Utskottet under året. Feministiska Utskottet har haft möte ungefär varannan vecka under hela 2016 och omvandlas under fyra veckor till en studiecirkel Feministiska Perspektiv på Sjukvård och Välfärd som har 18 anmälda deltagare. Vi har under året arrangerat 8:e mars och en feministisk kampanj i samband med detta samt Feministisk Festival. Vi har också gjort ett försök att få in information från utskott, grupper och styrelsen avseende det internfeministiska arbetet, men har enbart fått in svar från styrelsen och Västra Innerstadens stadsdelsgrupp, en rapport avseende detta kommer att komma styrelsen till innan årets slut. Vi har under året också skapat ett eget uppkopierat material Feminism på väg upplagt som en bussresa genom Malmö. Vi har haft representant på möten i samband med Välfärdskampanjen under våren och har haft en höst kick-off med feministiska utskottet. Vi har också haft plakat-verkstad inför 1:a maj och haft en egen sektion i 1:a maj demonstrationen. Miljöutskottet Miljöutskottet har haft regelbundna träffar under våren och hösten. Tre studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret där bl.a. Vänsterpartiets centralt antagna eko-eko-program diskuterats. Utskottet har genomfört en informationsträff med stora fullmäktigegruppen gällande hur våra förtroendevalda kan arbeta med miljöfrågor. Miljöutskottet lyfte under våren frågan om Vattenfalls försäljning av brunkol i 6

9 Tyskland under parollen Stoppa eländet - låt kolet stanna i marken. Detta gjordes i en kampanj i samband med Klimatfestivalen samt under 1 maj. Fackliga utskottet Fackliga utskottet stärkte sin organisation genom att för första gången tillsätta en egen styrelse och en ordförande samt antog en verksamhetsplan. Vi är 64 medlemmar i gruppen men har under öppna möten en del gånger varit dubbelt så många. Vi har under året haft åtta styrelsemöten och sju medlemsmöten med utskottet som var öppna för alla medlemmar och sympatisörer till Vänsterpartiet med olika teman. Bl.a. om LO:s avtalsrörelse och kongress, Malmös årsmöte och kongressmotioner, 1 maj, om offentlig upphandling och om TTIP. Vi hade ett öppet möte med författaren Mikael Nyberg den 10 mars tillsammans med Transports avd 12 om arbetskraftsinvandring med rubriken Apartheid light. Vi har haft torsdagscaféer om sextimmars arbetsdag, om facklig organisering och om den svenska modellen. Vi har arbetat tvärfackligt och har under året samlat fackligt aktiva partikamrater inom Transport, Hotell och restaurangfacket, IF Metall, Kommunal, GS-facket, Byggnads, Elektrikerförbundet, Journalistförbundet och SEKO. Fackliga utskottet skrev ett antal motioner inför Vänsterpartiets kongress och Vänsterpartiet Malmös årsmöte. Vi anordnade under våren en facklig studiecirkel för nya. Den fackliga cirkeln för hösten fick tyvärr ställas in. Vi skickade ut brev till alla klubbar och sektioner och erbjöd oss komma på arbetsplatsbesök med våra parlamentariker. Få besök blev tyvärr av. Under hösten deltog vi i Vänsterpartiet Skånes sextimmarsarbetsdagskampanj och delade flygblad. Helgen den november genomfördes det ett fantastiskt arrangemang. Vi hade en facklig/politisk fördjupningshelg för fackliga kamrater här i Skåne med 35 deltagare. Medlems- och studieutskottet Gruppen är väl fungerande, under året har det varit sex personer aktiva i gruppen till och från och vi letar aktivt efter att bli ett par personer till. Mycket fokus är på utförandet av återkommande aktiviteter som våra grundstudier: träffar för nya medlemmar, en-dags kursen Vänsterpartiet Malmö - så funkar det samt studiecirkeln Ny i vänstern. Vi har också under året arbetat mer framgångsrikt med våra torsdagscaféer som vi bytt namn på till Vänstercaféer och tagit fram två stycken studiebroschyrer med ett omfattande program av studiecirklar utöver grundstudierna samt Vänstercaféerna. Under året har vi också satt igång arbetet med att bättre följa upp de som deltagit i våra grundstudier, förbättra marknadsföringen inför studiecirklarna och Vänstercaféerna samt mer långsiktigt se över hur vi kan förbättra kursen "Så funkar det" genom att exempelvis ta fram ett häfte för nya medlemmar. Vi har ett väl utvecklat arbete som vi är nöjda med och att partiföreningen har så mycket att erbjuda. Under året har uppgifterna kring medlemsenkäten samt gruppansvarigträffarna flyttats över till en ny arbetsgrupp vilket vi är mycket positiva till eftersom det har frigjort energi och också gjort att dessa uppgifter har kunnat bli av. Medlemsgruppen Vi består av fem aktiva medlemmar och gruppen är medvetet i detta läge inte alltför stor. Gruppens uppgift har varit tre: genomföra medlemsenkätsarbetet, lägga grunden för ett fungerande arbete med aktiveringscirklar och andra uppgifter som hör till detta samt gruppansvarigträffarna. Gruppen startade upp sitt arbete i slutet av sommaren och har haft möten varannan vecka och nästintill daglig kontakt via FB-chatt. Anledningen till detta har varit det mycket omfattande arbetet med att 7

10 förbereda och genomföra medlemsenkätsarbetet som har gått över all förväntan. Vi satte målet att nå 800 enkäter och kom en bra bit över 900 som vi nu ska bearbeta vidare och se till att organisationen kan följa upp på bästa sätt. Ytterligare två viktiga resultat av medlemsenkäten är en mängd nya medlemmar (sympatisörer som konverterats till medlemmar) samt många nya som bidrar som månadsgivare respektive engångsdonationer till Socialistiska stödfonden. Vi har genomfört en gruppansvarigträff och det är ett projekt vi behöver jobba hårdare med för att de ska lyckas. Vi har precis börjat nosa kring arbetet med aktiveringscirklar som lär bli en stor och viktig uppgift under kommande verksamhetsår. Bostadspolitiska utskottet Bostadspolitiska utskottet har under året haft mellan fem och tio aktiva medlemmar som träffats regelbundet, minst en gång i månaden och ibland varannan vecka. Vi har ordnat flera öppna möten och seminarier om bostadspolitik, inklusive en heldag på Sofielunds kollektivhus och en cykelstadsvandring med planeringspolitiskt tema i maj. Utskottet var också med och arrangerade medlemsmötet med Nooshi Dadgostar i våras, och ett sommarcafé om feministiska perspektiv på urban politik. Under hösten har gruppen deltagit i kampanjen mot utförsäljningen av MKB-lägenheter på Rosengård. Vi har på olika sätt arbetat med att uppmärksamma bostadsfrågan inom partiet och locka medlemmar till våra möten, bland annat genom insändare i Folkviljan. Vi har också arbetat med att ta fram en målbeskrivning för gruppen, och påbörjat vår planering inför kommande verksamhetsår. Folkviljan-redaktionen Folkviljan är Vänsterpartiet i Malmö, och Skånedistriktets medlemstidning. Den utkommer med sju nummer per år i cirka exemplar. Under 2016 har redaktionen huvudsakligen bestått av sex medlemmar, en redigerare på distans och ett antal fria skribenter som deltagit i olika utsträckning i kraft av specialintresse, tid och lust. Redaktionen har under året haft ambitionen att varje nummer, förutom ren medlemsservice, ska ha ett tema i en del av utrymmet. Att få till stånd en insändar- och debattsida, berätta om verksamheten med utskott och arbetsgrupper och att beskriva Malmövänsterns verksamhet ur ett medlemsperspektiv har varit andra fokusområden. Redaktionen tog tidigt fram en struktur och organisation för arbetet med tidningen, vilket har implementerats framgångsrikt under året. Det har bland annat fått som följd en viss arbetsro, större tidsmarginaler och högre kvalitet på materialet. Året har vidare präglats av att hitta sätt för fria skribenter att vilja delta med texter. Det är en förutsättning för att göra tidningen. Olika aktiviteter och arbetssätt har prövats med olika framgång. Allt från skrivarkurser till erbjudande om handledning. I november hölls en träff vi kallade för öppet redaktionsmöte för medlemmar som anmält intresse byter tidningen redigerare, och redaktionen har under hösten sökt och hittat en ny kraft som tar vid, som dessutom är boende i Malmö och kommer att kunna delta i redaktionsarbetet framöver. Vänstern i Malmö-redaktionen Vänstern i Malmö har getts ut med 6 nummer under året, varav de första fyra numren gavs ut i samarbete med Flamman som genomförde en prenumerationsvärvningskampanj riktad mot partiföreningens medlemmar. 8

11 Antirasistiska utskottet Utskottet har bestått av en fast kärna på cirka fyra personer. Vi inledde med att anordna en stor nationell flyktingkonferens på Sofielunds Folkets Hus. Över hundra personer deltog från hela landet. Vänsterpartiets SKL-grupp och skånedistriktet var medarrangörer. Konferensens var mycket lyckad. Sedan följde Vänsterpartiets kongress där en ny utvecklad antirasism antogs i vårt partiprogram. En stor seger för antirasismen och något som Malmös utskott jobbat för länge. Utskottet höll sedan på hösten ett torsdagscafé där Vänsterpartiets nyutvecklade antirasism diskuterades. Mot slutet av 2017 gick antirasistiska utskottet upp i Rosengårdsföreningen då vi gemensamt arbetade mot utförsäljningarna av MKB:s lägenheter på Rosengård. Utskottet har också arrangerat en teaterkväll där vänsterpartister som uppgett att de var intresserade av antirasism bjöds in till att se Teaterrepublikens Bry sig om irakier. Utskottet har genomfört en del men vi har haft låg uppslutning på våra möten. HBTQ-utskott I februari startades utskottet upp igen, efter en tids dvala. Under våren var vi en liten grupp om fem personer som sågs regelbundet var tredje vecka och hade en studiecirkel om sexualitet och ekonomi, för att försöka förstå heterosexismens funktion i det kapitalistiska systemet. Utskottet arrangerade också två välbesökta seminarier under Malmö Pride, det ena om multipelt föräldraskap, det andra om den sovjetiska revolutionären Aleksandra Kollontajs begrepp "kamratkärlek. Efter sommaren blev utskottet återigen inaktivt, när dess medlemmars energi efterfrågades på annat håll. Kulturgruppen Det finns ett stort intresse för kulturpolitik i Vänsterpartiet Malmö och många kulturarbetare och kulturpolitiskt intresserade är medlemmar. Efter något års frånvaro har kulturgruppen gjort comeback efter sommaren och är i dagsläget personer som träffas var tredje vecka i syfte att diskutera och lära sig mer om kulturpolitik men också arbeta med att aktivt föra ut vänsterns ideologiska och konkreta idéer på kulturområdet. Under hösten har vi genomfört en studiecirkel i fyra delar kring Vänsterpartiets kulturprogram "Kulturkompassen" från 2009 för att både stämma av dess dagsform men också diskuteras dess olika delar i samband med hur det fungerar i Malmö och vad vi tycker behöver förändras. Vi planerar också för vårens verksamhet med avsikt att bli mer utåtriktade både genom att organisera en kulturkväll, delta med torsdagscaféer och återuppta våra populära kaffe&politik utanför kulturinstitutioner. Internationella utskottet Internationella utskottet hade nystart under hösten. Gruppen hade tre möten samt var involverade i två av Torsdagscaféerna. Båda caféerna var mycket intressanta och lyckade. På det om Colombia kom ett trettiotal personer och på det om Kurdistan ca 50 personer. Mot slutet av terminen blev tre möten inställda, men det finns planer för nystart efter årsskiftet, med föredrag och diskussioner. Arabiska vänstern Utskottet har 8 aktiva, och träffas en gång i månaden. En intern Facebookgrupp för kontinuerliga diskussioner finns och en extern Facebooksida som har inlägg både på arabiska och svenska (Vänsterpartiet Malmö på arabiska) sidan följs av vänsterpartister från Malmö, Sverige och världen över. 9

12 Utskottet mobiliserar arabisktalande och andra med rötter i arabländer till alla V-Malmö-event. Utskottet har också egna event, och fungerar som samordnare mellan V-Malmö och arabiska föreningar i Malmö. Utskottet deltog under 2016 i möten med internationella organisationer och partier, samt i 8 mars och 1 maj firandet. Öppna möten för intresserade på svenska och arabiska har organiserats. I kampanjen mot utförsäljningen av MKB-lägenheter på Rosengård var utskottet aktivt. Under partikongressen sändes tal av Jonas Sjöstedt textat på arabiska. Vänsterns Interreligiösa gruppen (VIG) Vänsterns Interreligiösa Grupp, VIG är ett öppet forum för personer med olika bakgrund och hemvist, men med ett genuint intresse för frågor som rör sig i skärningspunkten mellan religion/existentialism och radikal röd/solidarisk politik och nödvändigheten i att våga ta upp dessa viktiga frågor. VIG har träffats 7 gånger under året och har varit mellan deltagare vid varje tillfälle, fördelat på 23 olika personer. Tema för samlingarna har varierat från gång till gång. Det har bland annat avhandlats frågor om det religiösa språket, sekularisering, "den maktlösa Guden" och "den heliga dårskapen" ur ett ryskt litteraturperspektiv, "mitt korsdebatten" samt ekonomisk tillväxt med utgångspunkt från Påve Fransiskus uttalande. En utåtriktad kampanj ägde rum i samband med Påvens besök i Malmö under två dagar i oktober/november. Ett antal VIG-representanter stod vid entrén både utanför Malmö Arena i Hyllie på måndag eftermiddag samt utanför Swedbanks Arena på tisdag morgon och delade ut en broschyr som innehöll påvens tal i Bolivia vid ett stort internationellt möte 2015 som handlar om hans syn på en hållbar ekonomisk världsordning. En mycket uppskattad och lyckad kampanj där vi nådde mycket folk. Grafiska formgivargruppen Gruppen består av ca 20 personer och organiseras i form av en Facebook-grupp. Gruppen har inga möten, utan används som en resurslista när grafisk produktion efterfrågas av partiföreningen. Under året har ett par aktivister i gruppen deltagit i arbete med trycksaker. Spelcirkeln Spelcirkeln startade hösten 2015, där partimedlemmar och sympatisörer diskuterar TV-spel utifrån ett politiskt perspektiv. Under våren 2016 hade cirkeln fyra träffar med totalt tio deltagare. Ämnen under våren var bland annat gruppdynamik i multiplayerspel och spel som verktyg för att utforska utopier. Cirkeln har inte haft någon verksamhet efter sommaren. Webbgruppen Gruppen består av ca 10 personer och organiseras i form av en Facebook-grupp. Gruppen har inga möten utan används som resurslista när partiföreningen behöver hjälp med programmering, webbutveckling och dylikt. Under 2016 har gruppen inte varit aktiv, utan aktivister från gruppen har istället hjälpt Zetkin Foundation i arbetet med Zetkin. Bokcirkel Vår skönlitterära bokcirkel har 7 deltagare och träffas en gång per månad och diskuterar den bok vi läst. 10

13 Husgruppen 4-5 kamrater har under året engagerat sig i husgruppen, för att göra vår partilokal mer trivsam och funktionell. Trädgården har gjorts vid, mötesrummen har skyltats upp och ett rum målats. Dekoration och utsmyckning av huset har genomförts. Organisatörsutbildningen Arbetsgruppen för organisatörsutbildningen har under året planerat en kursstart under våren, men den kunde tyvärr inte genomföras då för få anmälningar kommit in. Ett nytt försök gjordes under hösten med samma resultat. Gruppen har upplösts i sin nuvarande form och diskuterar nu med AU om hur framtiden kan se ut. Valberedningen Valberedningen har under året haft ett tiotal möten. Det har skett många fyllnadsval i av kommunalpolitiska uppdrag under året som valberedningen förberett. Valberedningen har genomfört en enkät till styrelsen, deltagit på styrelsemöten och intervjuat styrelsens ledamöter för att få ett bra underlag till arbetet med att ta fram en ny styrelse. Välfärdskampanj & prioriterat utåtriktat arbete under 2016 Under året har en grupp planerat arbetet med välfärdskampanjen, det har resulterat i att en konferens ska hållas under våren Vår mötesform kaffe&politik har genomfört runt om i staden har under året. När det blev offentligt under hösten att styret i kommunen tänker sälja ut 1650 av MKBs lägenheter på Rosengård. Vi mobiliserade en kampanj mot detta förslag. Det genomfördes dörrknackning, möten och en demonstration. Vi deltog i den landsomfattande demonstrationsdagen En annan vård är möjlig som genomfördes på 26 olika platser den 4 september. Här i Malmö talade bland annat Patrik Strand. Vi deltog 17 september på den landsomfattande TTIP demonstrationsdagen då bl a Magnus Thelander talade. Årliga händelser Internationella kvinnodagen den 8 mars Den internationella kvinnodagen planerades och genomfördes i år tillsammans med Feministiskt Initiativ med ungdomsförbund, Ung Vänster, en rad utomparlamentariska grupper samt två fackföreningar. Temat för året var välfärd och flyktingpolitik. I demonstrationen deltog 2000 personer och senare på kvällen arrangerades ett välbesökt efter-häng på Ungdomens hus. Flera vänsterpartister deltog i planeringen av 8 marsarrangemanget, men uppslutningen av partister på demonstrationen och efter-hänget var låg. Första maj Vänsterpartiets 1 maj-arrangemang 2016 var ett av de största någonsin med uppemot 5500 deltagare varav 3000 som gick i demonstrationståget. Det var ett väldigt lyckat arrangemang som präglades av energi och god stämning. Vänsterns tåg var återigen störst i stan och i år drog vi iväg ytterligare i jämförelse med andra. Det arbete som partiföreningen har investerat i 1 maj-arrangemanget under många år har nu resulterat i att vi på 1 maj har en väldigt stark position och tradition i Malmö det är 11

14 hos oss det händer. 1 maj står starkt som vårt största arrangemang och kontaktyta mot medlemmar, sympatisörer och väljare. Feministisk festival Malmös Feministiska festival har vuxit till att vara Sveriges största feministiska gratisarrangemang, med tre dagars arrangemang och flera tusen besökare års festival hade mer än tidigare fokus på flyktingfrågor och aktivism, och hade bytt slogan till "Solidaritet, fest och rörelse". Festivalen var också mer likt ett forum med inbjudna organisationer som arrangerade programpunkter. Partier var inte inbjudna att arrangera programpunkter, men partister medverkade vid en rad programpunkter arrangerade av andra organisationer. Dessutom stödde partiet festivalen med ett ekonomiskt bidrag för mötesfika och genom att låna ut utrustning under själva festivalen. Regnbågsveckan/Malmö Pride Malmö Pride var en vecka fylld med seminarier, föreläsningar, workshops och folkfest för att stärka HBTQ-personers rättigheter och motverka diskriminering. Vänsterpartiet Malmö deltog i år med egna aktiviteter och eget block i paraden. Paraden hade i år deltagare. Årsdagen för den transatlantiska slavhandelns upphörande i Sverige den 9 oktober I år gjorde vi inget arrangemang utan producerade ett informationsmaterial om vikten av att uppmärksamma minnesdagen och Vänsterpartiets politik kring Afrofobi lokalt i Malmö och nationellt. Detta delades ut i samband med olika aktiviteter som organiserades av Malmö stad i samarbete med Afrosvenskarnas forum för rättvisa m.fl. för att uppmärksamma minnesdagen och Afrofobi. Årsdagen av Kristallnatten den 9 november Vi ordnade i år en stående manifestation på Möllevångstorget med cirka 300 deltagare i samarrangemang med ABF, fackliga och andra organisationer. Media och kommunikation Under året har arbetet med att utveckla vår närvaro på sociala medier och webben med mer rörliga bilder på. Folkviljan har kommit ut 7 gånger i samarbete med Menander under Vänstern i Malmö har kommit ut sex gånger och spridits genom vår utdelningsorganisation samt på gemensamma utdelningsdagar vid knutpunkter. Vår utdelningsorganisation har inte utvecklats under året, vilket behöver göras framöver. De första fyra numren var ett samarbete med Flamman i år. Kommunalpolitik i opposition Vi befinner oss nu i opposition i kommunalpolitiken. Under hösten tog vi fram ett budgetalternativ som beslutades på ett medlemsmöte. En separat verksamhetsberättelse finns. Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan för det kommunalpolitiska arbetet Studier Under 2016 arrangerade vi två stycken välbesökta Så funkar det-kurser en på våren och en på hösten. Medlems- och studiegruppen valde att ställa in en på våren på grund av för få deltagare. Framöver har 12

15 gruppen beslutat sig för att satsa på två stycken Så funkar det årligen för att ge utrymme för andra typer av heldags- och helgkurser. Under 2016 genomfördes en Vänsterpolitikens ABC (helgkurs) på våren med lyckat deltagande och bra diskussioner. Höstens valde vi att ställa in eftersom det visade sig bli trångt med kurser och utbildningar i november då kursen planerades att hålla. För 2017 planeras en helgkurs till våren samt en till hösten. Utskottet ser gärna att dessa kurser läggs parallellt med andra fördjupande internat så som exempelvis ideologikursen organisatörsutbildningen eller liknande. Vänsterpartiet Malmö håller en hög nivå vad gäller studierna och organiserar cirklar och kurser på många olika nivåer för alla medlemmar och sympatisörer. Studiebroschyren som organiseras av medlems- och studieutskottet ges ut terminsvis och har en bra bredd från grundläggande nybörjarstudier till mer fördjupande cirklar och kurser. Studierna är uppskattade och en absolut majoritet av studierna blir av med ett bra deltagande där sammanlagt flera hundra personer deltar i våra studier. Varje termin ställs några studietillfällen in på grund av för få deltagare, det beror då oftast på att vi inte lyckats nå ut med informationen och mobiliseringen tillräckligt bra och med framförhållning. Medlems-och studiegruppen arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetet med studierna och ta dem till nästa nivå. Vänsterpartiet Malmö har fortfarande ett arbete kvar i att förverkliga den av årsmötet bifallna motionen att skapa en verktygslåda blir ett bra år att lösa det. Idédebatt och kongressförberedelse Kongressförberedelserna engagerade många medlemmar som ombud.under hösten arrangerades en seminarieserie med kongressförberedande teman som diskuterade principiella frågor inför kongressen. Träffarna var välbesökta och resulterade i en rad motioner till kongressen. Vi har i övrigt under året inte klarat av att ha en ökad idédebatt. Ung Vänster och VSF Ung Vänster och Vänsterns studentförbund har fått ekonomiskt stöd från partiet i enlighet med kongressbeslut, Ung Vänster har fått extra stöd på ytterligare cirka kronor mer än kongressbeslut. Uppföljning av verksamhetsplanen i punktform (punkt=gjort, fyrkant=ej gjort) Varje ny medlem får möjligheten att besvara medlemsenkäten Genomföra träffar för nya medlemmar, kontinuerligt erbjuda Ny i Vänsterpartiet-cirklar samt helgkurs och endagskurser för nya medlemmar Varje ny medlem kontaktas per telefon minst en gång under 2016 Vi genomför en ny medlemsenkät med målsättningen att 50 % av våra medlemmar ska ha svarat på enkäten Det ska bli enklare och mer lättillgängligt för medlemmar att hitta information på hemsida, i sociala medier och i vårt tryckta material om direkta vägar in och vad man kan göra med sitt engagemang Vi ska se till så att varje person som vill vara aktiv har en tillhörighet i någon av våra grupper (stadsdelgrupp, utskott, arbetsgrupp). 13

16 Vi ska genom vårt kommunikationsarbete och genom att se över vår medlemsvård arbeta för att den enskilde medlemmen ska känna sig välkommen, ha kunskap om Vänsterpartiet Malmö och känna ett värde i att vara medlem i just Vänsterpartiet Malmö. Vi ska aktivt arbeta för att organisera och aktivera fler medlemmar ur de i partiet underrepresenterade grupperna oavsett om det gäller kön, klass eller etnicitet Under 2016 inleds ett systematiserat arbete där aktiva medlemmar ansvarar för att hålla kontakt med mindre aktiva och nya medlemmar i syfte att aktivera dessa. Vi ska under året arrangera minst 6 medlemsmöten för hela Vänsterpartiet Malmö varav minst ett på en helgdag Vi ska utforma medlemsmötena så att de underlättar för medlemmarna att få nya kontakter och kamrater Vi ska utforma medlemsmötena på ett sådant vis och med en sådan struktur att fler kommer till tals under mötena Vår målsättning är att arrangera medlemsmöten med minst 50 deltagare Våra medlemsmöten ska vara forum för idédebatt, men också för konkreta frågor i vardagspolitiken. Styrelsen skall ha regelbundna styrelsemöten och inom sig utse ett arbetsutskott (AU). Styrelsen ansvarar för att arbetsgrupper/utskott, stadsdelsgrupper och redaktioner fungerar samt att det finns en direktkontakt till styrelsen. Styrelsemedlemmar deltar själva i och ansvarar för att olika arbetsgrupper/utskott, stadsdelgrupper och redaktioners arbete fungerar Styrelsens arbete strävar efter att ansvar ska fördelas mellan styrelsens alla medlemmar efter den enskilde ledamotens förutsättningar Styrelsen ska arbeta aktivt med att uppmärksamma och förbättra den internfeministiska situationen samt de informella maktstrukturerna i partiföreningen. Styrelsen ska agera mot internfeministiska brister, se till att valda grupper har en jämn könsfördelning och agera mot beslut som fattas i informella former. Inför medlemsmöten och andra liknande stora sammankomster ska styrelse jobba förebyggande för att alla ska kunna delta på lika villkor och känna sig välkommen. Det handlar bland annat om att se till att alla vet hur beslutsgången ser ut, hålla separatistiska förmöten och uppmärksamma härskartekniker. Styrelsen gör en skriftlig arbetsbeskrivning till varje heltidsförtroendevald AU ansvarar för att genomföra ett utvecklingssamtal med varje heltidsförtroendevald under Arbetslaget har regelbundna veckomöten Vi ska under 2016 se över och slutföra arbetet med vår stadsdelsgruppsindelning för att eventuellt justera de geografiska områdena föreningarna verkar inom. Vi ska prioritera att stärka de stadsdelsföreningar som fungerar och där det med bas i medlemsstocken finns möjligheter att utveckla fungerande föreningar. Vi ska också prioritera att stärka och starta stadsdelsgrupper i områden där det finns grupper som är underrepresenterade i vår organisation Vi ska aktivt arbeta med att synas i områden där vi på lång sikt skulle vilja ha stadsdelsföreningar. Under 2016 prioriterar vi fyra utskott (feministiska, fackliga, antirasistiska och miljöutskottet), stadsdelsgrupperna och medlemsgruppen som samtliga har en heltidsarvoderad samt en styrelseledamot kopplad till sig som ansvarar för arbetet och stödet till de prioriterade grupperna. Övriga grupper drivs då medlemmar kan och önskar driva dessa. I styrelsen sker en fördelning så att samtliga grupper har en egen resurs att kontakta, likaså bland de heltidsförtroendevalda. Varje arbetsgrupp och utskott skall ha en minst en kontaktperson 14

17 Under 2016 genomförs minst fyra träffar för gruppansvariga där kontaktpersoner, styrelseledamöter och heltidsarvoderade bjuds in Det ska vara enkelt för varje medlem att se vilka arbetsgrupper, utskott och stadsdelsföreningar vi har och hur man kommer i kontakt med dem om man vill engagera sig. Under 2016 fortsätter Vänsterpartiet Malmös organisatörsutbildning. Varje kursomgång har plats för 16 deltagare och genomförs en gång på våren samt en gång på hösten. Styrelsen ansvarar för att i god tid inför varje arrangemang och kampanj utse en ansvarig arbetsgrupp/utskott och anställd för att planera och genomföra arrangemanget samt till den kopplad kampanj. Vi ska aktivt bjuda in nya medlemmar till dessa grupper och uppmuntra nya idéer för att förnya och vitalisera våra arrangemang och kampanjer. Vi ska regelbundet göra utspel, skriva pressmeddelanden och debattartiklar för att ta plats och få genomslag, men vi ska också experimentera med andra arbetsformer gentemot media för att om möjligt ta ökad plats. Riktade debattartiklar bör i första hand gå mot fackpress, icke-svenskspråkig läsarkrets och vänstermedia och fokusera på konkreta välfärdsfrågor utifrån ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Vi ska utveckla vår närvaro i sociala medier under 2016 genom att fortsätta arbetet med en inriktning som präglas av aktualitet (kommentarer, utspel) och interaktivitet, samt bilder, grafik, rörlig bild. Arbetet bör utvecklas genom att fler ideella medlemmar engageras, exempelvis i en ny socialamedier-/ webb-redaktion. Folkviljan kommer under 2016 ut 7 gånger i samarbete med Menander. Vår utåtriktade tidning Vänstern i Malmö ska under 2016 utvecklas och möjligheten till editioner undersökas. Vänstern i Malmö kommer ut minst sex gånger och i en upplaga om minst ex/nummer och spridas genom en utbyggd utdelningsorganisation samt gemensamma utdelningsdagar vid knutpunkter. Under 2016 genomför vi grundstudier i form av cirklar och kurser Vi producerar en studiefolder för våren/sommaren och hösten som sammanställer alla olika studier i partiföreningens regi Vi ska under 2016 arrangera Så funkar det (kurs för nya medlemmar) tre gånger. Vi ska under 2016 genomföra en helgkurs på våren och en helgkurs på hösten Vi ska under 2016 erbjuda cirklar och kurser för alla medlemmar på olika nivåer Vi ska under 2016 arbeta vidare med introduktionsprogram för parlamentariker, bestående av t ex. en lathund, mentorskap med mera. Vi ska under 2016 ta fram och sprida verktygslådan med bland annat idéer på hur vi kan arbeta med inkluderande i vår egen organisation Vi ska under 2016 ta fram idéer på organisatoriska studier som breddar ägandeskapet och inflytandet för fler över Vänsterpartiet Malmö samt skapar fler organisatörer som tar ansvar för sina arbetsgrupper/utskott 15

18 Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2017 Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2016 Nu är vi i opposition 2016 är vi i opposition efter förra årets sammanbrott i majoritetsstyret. S och MP beslutade att i budgeten för 2016 göra generella nedskärningar. I år kommer konsekvenserna, men de har varit svåra att tydliggöra, eftersom regeringen delat ut engångspengar på grund av flyktingmottagandet döljs en del av nedskärningarna. Dessutom skylls hela tiden bristande resurser på att vi tagit emot så många flyktingar. Stora fullmäktigegruppen Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. För närvarande har vi 38 kamrater med uppdrag, 24 kvinnor och 14 män. Vi har dessutom 22 nämndemän i Tingsrätten, dessa ingår inte i stora fullmäktigegruppen men är valda av kommunfullmäktige. Årets möten med stora fullmäktigegruppen 19 januari (18 närvarande). Vi diskuterade nämndsbudgetarna och vårt budgetalternativ mars (16 närvarande). Vid detta möte diskuterades hur vi bedriver ett miljöarbete i alla nämnder. Dessutom diskuterades förslaget på omorganisation av kommunens nämnder. 9 maj (18 närvarande). Denna gång stod vår egen välfärdskampanj, stadsrevisionen och omorganisationen på dagordningen. 8 september (17 närvarande). Budget 2017 och omorganisationen stod på dagordningen. 11 oktober (15 närvarande). Vårt budgetförslag 2017 och omorganiseringen diskuterades återigen. 5 december (12 närvarande). Vi hade årsavslutning med mat och Shuffleboard-spel. Lilla fullmäktigegruppen Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför varje KF-möte och där diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte. Kabir Amiri, Lina Al-Nahar och Jeanette Stojic har under året lämnat sina fullmäktigeuppdrag. Nya är Gunilla Ryd, Sadiye Altundal och Anders Andersson. Inlämnade motioner

19 Under året har följande motioner lämnats in till kommunfullmäktige: En plan för fler äldreboenden Bidrag till kvinnors organisering Obligatorisk PRAO i grundskolan Jämlika löner Ökad tillgänglighet för transpersoner och intersexuella Mer personal i skolan Motverka isolering av barn på statens ungdomshem Inlämnade enkla frågor Under året har följande enkla frågor lämnats in till kommunfullmäktige: Utveckla och utöka arbetet mot högerextremism Malmö stad ska inte ha med skattefifflare att göra Personalflykten från Malmö stad Barngruppernas storlek i förskolan Arbetsmiljön i Malmö stad Stoppa sexhandel med ensamkommande barn Avveckla New Public Management Rädda Re Turen Sälj inte ut MKBs lägenheter Rätt till heltid Organisation och politiska ansvarsområden Vi har två oppositionskommunalråd på halvtid, dessa uppdrag innehas av Hanna Thomé och Martina Skrak. Vi har två politiska sekreterare, Olof Holmgren och Hanna Gedin. Anders Skans har under året varit gruppledare. Martina Skrak har fram till och med februari varit föräldraledig och Hanna Gedin har vikarierat för henne som kommunalråd, och Roxana Ortiz har vikarierat som politisk sekreterare. Anders Skans vikarierade under hösten i 6 veckor för Martina Skrak vid en andra föräldraledighet. Kommunfullmäktiges möten Kommunfullmäktige 4 februari Årets första kommunfullmäktige hölls den 4 februari. Vi reserverade oss mot fyra försäljningar av fastigheter. Kommunfullmäktige 3 mars Mötet inleddes som vanligt med enkla frågor. Hanna Gedin hade en enkel fråga om arbetsmiljön i kommunen och Anders Skans en om förskolegruppernas storlek. På mötet

20 diskuterades dessutom den reviderade budgeten för kommunen, Hanna Thomé företrädde oss i den debatten. Kommunfullmäktige 31 mars Hanna Gedin debatterade med en enkel fråga personalflykten från Malmö Stad. Vi reserverade oss mot två fastighetsförsäljningar. Kommunfullmäktige 28 april Hanna Thomé hade en enkel fråga om att utveckla och utöka arbetet mot högerextremism. Vi reserverade oss mot två fastighetsförsäljningar. En motion om att inte investera i fossila bränslen av Anders Skans debatterades. Kommunfullmäktige 26 maj Gunilla Ryd debatterade om EU-medborgare och Momodou Jallow om EU-migrant bosättning, båda dessa debatter utifrån en motion från FI. Vi reserverade oss mot en fastighetsförsäljning. Två Vänsterpartimotioner debatterades, de bifölls inte. Hanna Thomé hade en motion som om att resa en staty över Katrina Taikon och romers kamp. Anders Skans motion handlade om en bilfri Friisgata. Kommunfullmäktige 22 juni Momodou Jallow hade ställt en enkel fråga om ett Afrofobicenter i Malmö. Årets första delårsrapport debatterades, Hanna Gedin talade om en underfinansierad välfärd. Gunilla Ryd debatterade riktlinjer inom socialtjänsten och Vi var motståndare till bildande av nya kommunala bolag, för parkering och bostadsförmedling. Vi vill driva dem i förvaltningsform. Den årliga antidiskrimineringsrapporten debatterades, vi företräddes av Momodou Jallow. Martina Skrak debatterade jämställdhetsrapporten. En motion av Anders Skans om en solkarta debatterades och gick igenom. Kommunfullmäktige 1 september Martina Skrak hade en enkel fråga om övergrepp på barn. Gunilla Ryd debatterade trygghetsboenden. Martina Skrak deltog i debatten om uppföljningen av Nordiskt Forum. Hanna Gedin debatterade vinster i välfärden utifrån en motion från (L) där de ville ha flerprivata aktörer. Moderaterna hade lämnat in en motion som krävde en personalpool för elevassistenter, som vi stödde. Kommunfullmäktige 29 september Anders Skans debattera New Public Management i en enkel fråga och Hanna Gedin hade lämnat in en enkel fråga om att bevara ReTuren (återvinningscentral) på Lindängen. Sadiye Altundal och Anders Skans förerädde oss i debatten om Översiktsplanens utbyggnadsstrategi. Hanna Thomé debatterade om SDs förslag om ett återvändarcentrum. En motion från Hanna Gedin om Prao, som återremitterades för vidare utredning. Vi yrkade genom Hanna Thomé som enda parti avslag på en moderat motion om fler privata förskolor. Kommunfullmäktige 27 oktober

21 Hanna Gedin ställde en enkel fråga om förkortad arbetstid. Anders Skans och Hanna Thomé debatterade delårsrapporten. Vi reserverade oss mot två fastighetsförsäljningar. Vi hade även två motioner av Martina Skrak. I den första argumenterades för att de höga cheferna skulle ha lägre lön, ingen ska tjäna mer än kommunstyrelsens ordförande. Den andra motionen föreslog ett särskilt bidrag för kvinnors organisering. Ingen av dem gick igenom. I övrigt debatterades en motion från Liberalerna om öppna nämndssammanträden, som vi stödde. Kommunfullmäktige november Under två dagar debatterades Malmö stads budget för Alla våra ledamöter ansvarade för ett inlägg på något av debattområdena. Allmänpolitisk debatt Hanna Thomé Stadsbyggnad och service Sadiye Altundal Socialtjänst, vård och omsorg Anders Andersson Kultur, fritid och folkhälsa Hanna Gedin Teknik och miljö Anders Skans Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter Momodou Jallow Skola Carlos González Arbetsmarknad, vuxenutbildning, trygghet och säkerhet Martina Skrak Finans och organisation Gunilla Ryd Under detta KF-möte beslutades också om en ny nämndsorganisation i Malmö, vi var mot viktiga delar vilket gjorde att reserverade oss mot den nya organisationen. Det principiellt och politiskt mest avgörande på detta möte var att MKB fick tillstånd att sälja 1650 lägenheter på Rosengård. Vi argumenterade mot utförsäljningen. Kommunfullmäktige 20 december Anders Skans hade lämnat in en enkel fråga utifrån att de anställd på ett nytt äldreboende inte erbjuds heltid. Hanna Thomé argumenterade för att även de i villtomtskön ska betala köavgift som görs av de som står i lägenhetskö. Gunilla Ryd debatterade med de borgerliga partierna om varför de inte har konkreta förslag när de säger nej till inköp av bostadsrätter. Politiska kommentarer Detta var det första hela året när vi var i opposition. Det innebar att vi arbetade med att synas som den radikala oppositionen. Problemet är att media inte är speciellt intresserade av vårt parti när vi inte är med och styr. Även debattklimatet i kommunfullmäktige har ändrats där ordföranden ofta avbryter oss med motiv att vi är utanför ämnet. Detta är ett sätt att försöka förhindra oss att framföra kritik mot den förda politiken. I vår nuvarande kommunfullmäktigegrupp är alla aktiva och tar ansvar för att delta i debatten. Vår grupp har en positiv stämning. Det är tydligt att när vi inte sitter med i majoriteten att visionerna saknas i styret. Vi behövs för att lösa de stora utmaningar som det går. Vi för aktivt ut partiets oppositionspolitik i såväl nämnder som i kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Vänsterpartiet Malmö, årsmöte 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Innehållsförteckning Opposition 2 Organisering 2 Organisationen 2 Medlemskapet 3 Vänsterpartiet Malmös medlemsmöten 3 Styrelsens arbete 3 Våra

Läs mer

Förslag till V Malmös verksamhetsplan 2017

Förslag till V Malmös verksamhetsplan 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Förslag till V Malmös verksamhetsplan 01 Vi är alternativet Vänsterpartiet Malmö är alternativet i politiken såväl i Malmö som i region Skåne och i Sverige. Vi utgör vänsteroppositionen

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR VÄNSTERPARTIET MALMÖ Organisering, förstärkta positioner och maktskifte var nyckelorden för Vänsterpartiet Malmö 2014. Eftersom 2014 var ett valår låg fokus helt på valrörelsen.

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Årsmöte 2016 Möteshandlingar

Årsmöte 2016 Möteshandlingar Årsmöte 2016 öteshandlingar Vänsterpartiet almö vmalmo.se Innehållsförteckning Praktiskt information 3 Dag och arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 ommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 22

Läs mer

Motioner på verksamhetsplanen

Motioner på verksamhetsplanen Motioner på verksamhetsplanen MOTION 1 Motion till verksamhetsplanen rörande partiets engagemang i Regnbågsveckan Vänsterpartiet arbetar aktivt med HBTQ-frågor både centralt och i Malmö. Här i Malmö har

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

verksam hetsplan Distriktsstyrelsens förslag till för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 Distriktsstyrelsens förslag till

verksam hetsplan Distriktsstyrelsens förslag till för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 Distriktsstyrelsens förslag till Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 A Storstockholm Distriktsstyrelsens förslag till verksam hetsplan för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 A2 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Feministiskt initiativ Linköping Verksamhetsåret 2015-02-18 2016-02-17 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: o Ordförande: Madelene Ahlquist o Vice

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016. Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier

Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016. Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016 Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier Innehåll Studier förändrar! s 4 Praktisk information s 5 För nya medlemmar s 6 Studiecirklar s 9 Kurser-

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer