Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet."

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt har vi sammanställt denna pärm med inflyttningsinformation. Denna sammanställning skall underlätta för Dig som hyresgäst, när du behöver få kontakt med fastighetsskötare, förvaltare eller hyresavdelningen. Med vänlig hälsning BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB sid 1 av 12

2 FASTIGHETSÄGARE BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Drottninggatan 97, 6 tr. Box 45079, Stockholm TELEFONNUMMER ÖPPETTIDER måndag - torsdag fredagar från maj september FASTIGHETSVÄRD Walter Müller Karlskronavägen 22, ARBETSTIDER FÖRVALTARE Lars Brisenheim Telefon HYRESFRÅGOR Mattias Lodén Intern- och extern lägenhetsbyte, andrahands- och garageuthyrning samt lokaluthyrning. TELEFONTID måndag, onsdag och fredag FELANMÄLAN AKUTA FEL Lämnas i särskild felanmälningslåda som är placerad bredvid tvättstugan. Särskilda felanmälningsblanketter finns på anslagstavlan bredvid tvättstugan. Ring fastighetsvärden Om han/hon ej är anträffbar och ärendet är akut ring under kontorstid övrig tid, ring Jourmontör ÄRENDEHANTERING Se bilaga 2 sid 2 av 12

3 HUSHÅLLSSOPOR GROV- OCH RETURPAPPERSRUM Lägges i hushållssoprum som finns beläget i Bottenvåningen vid port 22 med ingång utifrån. Se till att soporna är ordentligt förpackade samt sorterade enligt bilaga 1. Ligger i bottenvåningen med ingång från gatan. Miljöfarligt avfall som t ex lösningsmedel, färg, batterier mm samt elektronikavfall får ej ställas i grovsoprummet ELMÄTARE För lägenheterna finns elskåp i källarvåningen. TVÄTTSTUGOR Är belägna på bottenvåningen i uppgång 33 och 39 Tvättdagen är indelad i följande tvätt- och mangelpass måndag söndag Beställning av tvättstuga sker på via bokningstavla uppsatt utanför tvättstugan. Bokning sker med passagebricka. Endast ett pass åt gången får bokas. När detta är avslutat får nytt pass väljas. Under bokad tid kan endast den som bokat tid gå in i tvättstugan. Barn får av säkerhetsskäl ej vistas ensamma i tvättstugan. Fel på maskiner skall anmälas till fastighetsskötaren. Efter avslutat tvättpass skall tvättstugan rengöras. Passagesystemet kommer inte att fungera förrän hela ombyggnaden är klar, tillsvidare används nyckel sid 3 av 12

4 LÄGENHETSFÖRRÅDEN SÄKRINGAR (PROPPAR) JORDFELSBRYTARE TV-UTTAGEN Är belägna i källarvåningen. Förråden är märkta med lägenhets-numret. Huvudsäkringar till lägenheten sitter i elmätarskåpet. Se rubriken elmätare. Elmätaren är märkt med samma beteckning (t ex D1) som säkringsskåpet i lägenheten. Reservsäkringar finns i skåpen. Lägenhetsnyckeln passar. Lägenheterna är utrustade med jordfelsbrytare (separat för både kyl o frys) som slår ifrån vid fel, finns i anslutande apparatur. Vid återkommande utslag på jordfelsbrytaren, kontakta fastighetsskötaren. Är anslutna till ComHem där även Internetuppkopplingen finns. OBS! Endast godkänd anslutningssladd får användas. För information om utbud och vid felanmälan kontakta ComHem tfn hemsida: CYKELRUM BARNVAGNSRUM Finns i källarvåning med ingång från baksidan vid trapphus 24. Även cykelställ på gården finns.. Beläget vid port 24. Ingång utifrån. sid 4 av 12

5 Bilaga 1 FASTIGHETEN ÄR UTRUSTAD MED FÖLJANDE SOPSORTERING. SORTERING SKER ENLIGT FÖLJANDE. MÄRKTA PLASTKÄRL FINNS UPPSTÄLLDA I GROVSOPRUMMET FÖR GROVSOPOR GROVSOPOR BRÄNNBART GROVSOPOR EJ BRÄNNBART KARTONG/WELLPAPP PLASTPRODUKTER METALLPRODUKTER RETURPAPPER GLAS FÄRGAT OCH OFÄRGAT MILJÖFARLIGA PRODUKTER Sorteras i brännbart resp. ej brännbart Alla grovsopor skall läggas i resp. kärl för brännbart och ej brännbart Om det är större saker måste de kapas eller delas så att det ryms i kärlen. Sortering skall göras så noggrant som möjligt för att återvinning ska kunna ske. Plastkärl för kartong/wellpapp finns i soprummet. Plastkärl för plastprodukter finns i soprummet. Plastkärl för metallprodukter finns i soprummet. Plastkärl för returpapper finns i soprummet. Plastkärl för returglas finns i soprummet Såsom batterier, färg, olja, kemikalier, lysrör, elektronik och dylikt får ej kastas i grovsoprummet, utan skall lämnas till kommunens miljöstation. Fastighetsskötaren har ytterligare information om så önskas. sid 5 av 12

6 Billaga 2 FELANMÄLAN - ÄRENDEHANTERING Felanmälningar lämnas till fastighetsskötaren, det är det snabbaste sättat att få hjälp För att ytterligare tillgodose våra hyresgästers behov av fullgod service har vi en s.k. ärendehantering Ärendehanteringen går till på följande sätt: När Ni ringer till vårt huvudkontor ang. ett nytt ärende kommer Ni att bli kopplade till vår ärendehantering. Ärendehantering samlar in samtliga uppgifter om Er och Ert ärende, såsom namn, adress, telefonnummer, lokal/lägenhetsuppgifter, typ av ärende m.m. Sedan ser ärendehantering till att rätt person får ärendet och det blir åtgärdat så fort som möjligt. Telefonnummer 08/ Anledningen till att vi har Ärendesystem är att Ni (vår kund) endast skall behöva ringa ett telefonsamtal för att Ert ärende skall tas om hand av rätt person och att Ni skall kunna ringa in ärendet under dagen. Detta innebär också att våra fastighetsförvaltare och driftsarbetsledare kan disponera mer tid ute på våra fastigheter och lösa problem som uppstår. ** ** Ni kan också lämna in felanmälningar direkt till Er fastighetsskötare via Internet. E-postadressen finns på informationslappen som sitter i entrén. sid 6 av 12

7 HUR MAN VÅRDAR SIN BOSTAD Vid all form av förändring/renovering (t ex nya tapeter mm) skall förvaltare kontaktas Förvaltaren kan tala om vad som får göras och vad som inte får göras i lägenheten. SKÖTSEL AV GOLV Parkett- och trägolv rengöres med en fuktig trasa och ett milt miljövänligt rengöringsmedel. Torka genast. Plast- och linoleummattor rengöres med ljummet vatten och ett milt miljövänligt rengöringsmedel. Om linoleumytan mattas kan ett tvättvax användas i enlighet med respektive fabrikants anvisningar. Ett bra sätt att skydda golvet är att sätta på möbeltassar av filt under benen på möblerna. Om Du skall flytta tunga möbler, som Du inte orkar bära, bör Du lägga en filt eller matta under möbeln och försiktigt skjuta den till sin nya plats SKÖTSEL AV WC-STOL, HANDFAT OCH BADKAR En mjuk borste och ett milt miljövänligt rengöringsmedel är bästa sättet att hålla porslinet i WC och badrum snygga. För att få bort eventuella missfärgningar kan du använda en mild syra som ättiks- eller vinsyra. Använder Du badkaret för blötläggning bör Du tänka på att inte utsätta emaljen för kemikalier alltför länge samt att skölja mycket noga efteråt. sid 7 av 12

8 GRANNSÄMJAN För allas trivsel ber vi Er att tänka på att dämpa ljudnivån om Du spelar piano, lyssnar på musik eller tittar på TV sent på kvällen gå med innetofflor. Ljudet från till exempel träskor fortplantar sig till övriga delar av huset och kan störa andra hyresgäster inte skaka mattor från balkonger eller fönster inte mata fåglar från balkonger eller fönster. Mat faller till marken och lockar till sig råttor och duvor TRAPPHUS OCH ENTRÉER är utrymningsvägar och därför ber vi Er att inte ställa barnvagnar, cyklar m.m. i trapphus och entréer eller sätta ut dörrmattor utanför respektive lägenhet material/bohag utanför källarförråd eller i gångar. Detta kommer omedelbart att kastas marschaller i anslutning till fastigheten Ovanstående regler beror på brandrisken samt utrymning av fastigheten vid brand. sid 8 av 12

9 HUSHÅLLSMASKINER Tala med fastighetsskötaren vid installation av disk- och tvättmaskin, så kan Du få råd beträffande installationen. OBS! Röd plastring på tvättmaskinsavloppet måste demonteras innan tvättmaskinen installeras, annars orsakar det översvämning i avloppsröret. Anlita alltid behörig installatör Lampor i spis/kyl/frys är förbrukningsvaror och bytes av hyresgästen när de går sönder. OHYRA Om Du upptäcker pälsängrar, silverfiskar eller annan ohyra i Din lägenhet måste detta enligt hyreslagen omgående anmälas till Anticimex telefon Uppge att fastigheten är försäkrad i Brandkontoret. HEMFÖRSÄKRING Inbrott, brand eller översvämning kan vem som helst råka ut för. Du kan till exempel bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar grannens egendom du skulle tappa något i tvättställ eller toalettstol och skada uppstår. Därför är det bra att ha en hemförsäkring. sid 9 av 12

10 SPISKÅPA Se bifogad bruksanvisning Spiskåpan är ansluten till för hela trapphuset gemensam fläkt. LUFTINTAG Luft tas in i lägenheten via intag bakom radiatorerna i vardagsrum och sovrum. I underkant radiator sitter ett filter som luften passerar innan den släpps ut i rummet. Vid behov av byte av filter kontakta fastighetsskötaren. DISKMASKINSAVSTÄNGNING Sitter under spaken på köksblandaren när maskinen inte används skall avstängningsratten vridas till höger. när maskinen är i drift skall den vridas åt vänster VIKTIGT Vid avflyttning och om diskmaskinen demonteras måste ovillkorligen samtliga vatten- och avloppsledningar proppas. Kontakta fastighetsskötaren. VATTENAVSTÄNGNING Kan ske med ventiler, försedda med svart vred, som är placerade i varje kök, dusch, badrum och wc. Vid läckage tänk på att alltid först stänga ventilerna HANDDUKSTORK Handdukstorken i badrum/dusch är ansluten till lägenhetens elnät. Elförbrukningen belastar hyresgästens elräkning. sid 10 av 12

11 NYCKELSYSTEMET /PASSAGESYSTEMET För att förhindra inbrott i fastigheten samt skapa trygghet i boendet, satsar vi på ett sektionerat skalskydd och passagesystem med olika låssektioner till gemensamma utrymmen. Cylindernycklarna ligger på hög säkerhetsnivå, vilket innebär att ytterligare nycklar måste rekvireras via fastighetsskötaren. Det sektionerade nyckelsystemet innebär att hyresgästen får avstå från bekvämligheten att samma nyckel går överallt. Det är vår förhoppning att den ökade säkerheten uppväger besväret. PASSAGEBRICKA BARNVAGNSRUM LÄGENHETSNYCKEL Passar till allmänna utrymmen i källaren och bottenvåning, sopsorteringsrum, tvättstugan, hushållssoprum, cykelrum. Passagebricka passar till barnvagnsrum som anvisats av fastighetsskötaren Passar till lägenhet entréportar samt elmätarskåp. sid 11 av 12

12 Elskåpet På förekommen anledning vill vi göra ett förtydligande: Er lägenhetsnyckel passar även till elskåpet för att kunna byta säkringar. Huvudsäkringar till lägenheten sitter i elmätarskåpet. Elmätaren sitter i källarvåningen Elmätaren är märkt med samma beteckning (t ex D1) som säkrings-skåpet i lägenheten. Reservsäkringar finns i skåpen. sid 12 av 12

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

Östgötagatan 91-93 116 64 STOCKHOLM. hos oss. i Din nya lägenhet. oss med detta. Med vänlig hälsning

Östgötagatan 91-93 116 64 STOCKHOLM. hos oss. i Din nya lägenhet. oss med detta. Med vänlig hälsning VÄLKOMMEN TILL KV. MASKEN 46 Östgötagatan 91-93 116 64 STOCKHOLM Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. Vi försöker göra huset så trivsamt

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd och tips MB BYGG Välkommen till din lägenhet Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du ska trivas i Din nya miljö. Vi försöker göra huset och

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Skötsel och tips till hyresgäster

Skötsel och tips till hyresgäster Skötsel och tips till hyresgäster Innehåll LÄGENHETENS SKÖTSEL... 2 VÄGGAR... 2 Spika och skruva... 2 av målade och tapetserade ytor... 2 Plastdetaljer... 2 GOLV... 2... 2... 2 TAK... 2... 2... 2 KÖK...

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår i hyran. Vi kräver inga kunskaper inom fastighetsskötsel

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Bostadsinformation Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Först av allt, välkommen till din nya bostad! Att bo i hyreslägenhet har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Information till nyinflyttade

Information till nyinflyttade 2013-01-28 Information till nyinflyttade Aktergatan 21-29 Fastigheten förvaltas av: Einar Mattsson Einar Mattsson Byggnads AB är ett familjeföretag med gamla anor. Verksamheten grundades 1935, och vi har

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum: Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer