Reglemente för boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för boende"

Transkript

1 Reglemente för boende Aalto-universitetets studentkårs REGLEMENTE FÖR BOENDE Ikraft från och med I Kapitel Allmänt 1 Tillämpningsområde Detta reglemente följs i studentfastigheter ägda av Aalto-universitetets studentkår (härefter studentkåren) eller ägda och förvaltade av studentkårens dotter- och delägarbolag, vid sidan av det som har stiftats i Lag om hyra av bostadslägenhet 481/ Organ Fastigheternas förvaltningsorgan är de som stiftas i förvaltningsreglemente för bostadshus. 3 Bostadsbyrån Fastigheternas praktiska ärenden sköts av bostadsbyrån som leds av chefen för ekonomibyrån. II Kapitel Sökandet av bostad 4 Lägenhetstyperna och bostadsköerna Med lägenhetstyp menas antingen studentrum, ettor, tvåor, treor eller lägenheter med flera rum. Bostadsköerna bildas på basis av bostadstyperna och bostädernas läge. De för tillfället ikraftvarande bostadsköerna fastställs av bostadskommittén. 5 Rätten att söka bostad och bostädernas hyresgäster Studentkårens medlemmar och anställda har rätt att söka lägenheter som studentkåren förvaltar direkt eller indirekt och få bostaden till sitt förfogande enligt de motiveringar som delegationen bekräftat så som det har stadgats i detta reglemente.

2 Till bostäder med fler än ett rum görs familj- och kompisavtal. Familjeavtal görs till bostäder som används som familjebostad och där minst en av hyresgästerna är studentkårsmedlem. Kompisavtal görs till bostäder där två eller flera av hyresgästerna är studentkårsmedlemmar men inte utgör en familj. I studentrum och ettor ska hyresgästen vara studentkårens medlem eller anställd. I bostäder som uthyrts som familjebostäder ska minst en hyresgäst vara studentkårens medlem eller anställd. I kompisbostäderna ska alla hyresgäster vara studentkårsmedlemmar. Av särskilt vägande skäl kan bostadskommittén avvika från de kriterier som nämns ovan. 6 Bostadsansökan Bostäder söks med en elektronisk ansökningsblankett i en webbapplikation avsedd för det. Ansökningsblanketten motsvarar i tillämpliga delar miljöministeriets för tillfället ikraftvarande beslut om bostadsansökningsblankett eller motsvarande myndighetsanvisningar. Bostadsansökan måste göras skriftligt. I specialfall måste bostadssökanden leverera bilagor som stöd för sin ansökan till bostadsbyrån. Bostäder kan sökas året runt. Förstaårsstuderande kan i allmänhet söka bostad genast efter att deras studieplats har blivit bekräftad. Bostadskommittén kan bestämma om en avvikande ansökningstid till några bostadsköer. Det senaste inlämningsdatumet för förstaårsstuderandenas ansökningar bestäms av bostadskommittén, ifall bostadssökanden vill få det extra poäng som första årets studerande får. Förstaårsstuderande måste betala Aalto-universitetets studentkårs medlemsavgift under anmälningstiden bestämd av Aalto-universitet, i annat fall tas studeranden bort från bostadsköer efter att anmälningstiden har utgått. För att kunna behålla sin plats i bostadskön måste sökanden förnya sin ansökan varje sex (6) månader. Sökanden måste också omedelbart meddela om han/hon vill återkalla sin ansökan. Om sökanden så vill kan han/hon göra en ny ansökan till en ny bostad som placeras i kön för ifrågavarande bostadsmål enligt ansökans inlämningsdatum och poängsättning. Sökanden har rätt att när som helst återkalla sin ansökan och lämna kön. Bostadssökanden kan söka bostad i flera bostadsköer samtidigt. Bostadsansökningar av sökande som har boenderätt ställs i bostadskön enligt ansökningsordning med undantag som framgår i bostadsansökans poängsättningsanvisningar. Om bostadssökanden får ett bostadserbjudande, tas sökanden bort från den ifrågavarande kön. Om bostadssökanden tar emot bostadserbjudandet tas hans/hennes ansökan bort från alla bostadsköer. Sökanden får emellertid lägga tillbaka två (2) valfria bostadsansökningar till bostadsköer om han/hon meddelar om det inom en (1) månad efter att bostadserbjudandet har blivit godkänt. III Kapitel Val av hyresgäster 7 Urvalsgrunder Som bas för val av hyresgäster fungerar stadsrådets grunder för val av hyresgäster. Dessa tas i beaktande i enlighet med detta reglemente.

3 8 Undantag i sökningsförfarande Studentkåren har vid bekräftelse av utdelningsgrunder för bostäder rätt att besluta om i specialfall följda undantag från ansökningsförfarandet och utdelningsordningen som bestäms i ARA:s Handledningsguide för val av boende. Studentkåren har rätt att vid bekräftelse av utdelningsgrunder för lägenheter besluta om uthyrning av lägenheter också till andra personer än studentkårens medlemmar. Om man till en lägenhet inte hittar en hyresgäst bland studentkårsmedlemmar som har boenderätt kan bostadsbyrån hyra ut bostaden till vilken som helst doktorand eller studerande, gynnande studentkårens medlemmar. Vid dessa fall beviljas hyresgästen högst tre (3) år boenderättstid till ifrågavarande bostad. 9 Informering om urval av hyresgästen Om beslut som görs vid utdelning av lägenheter och vid urval av hyresgäster måste bostadsbyrån omedelbart informera sökande skriftligt via e-post eller vid begäran per post. Bostadserbjudandet måste accepteras inom fyra (4) dygn sedan det getts. Bostadsbyrån kan vid behov definiera en avvikande tidsgräns för bostadserbjudandets accepterande. 10 Karens som orsakas av bostadserbjudandets accepterade När bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte att bli erbjuden en ny AUS:s bostad från samma bostadskö förrän hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader. Dessutom när bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte bli erbjuden någon ny AUS:s bostad förrän hyresförhållandet har varat minst två (2) månader. Bostadskommittén kan göra avvikelse från karensen på basis av vägande skäl. IV Kapitel Generella instruktioner om hyresförhållande 11 Boenderätt Alla studentkårens medlemmar, med hänsyn till undantag i 5, som är i behov av en lägenhet har rätt att bo i en bostad direkt eller indirekt ägd och/eller förvaltad av studentkåren (senare studentkårens bostad och bostad ). Boenderätten förutsätter studier och är därmed tillfällig till sin karaktär. Om boendet är förknippat med förmögenhets- eller andra villkor som den gällande lagstiftningen eller andra motsvarande bestämmelser förutsätter, förutsätter rätten att bo i en studentbostad att dessa villkor uppfylls. Uppfyllandet av boenderätten avgörs på basis av uppgifter som uppgetts i ansökan och bilagor, möjliga begäran om tilläggsutredningar samt samlade studiepoäng. Den maximala boenderättstiden i studentkårens bostad för en studerande som har valts till Aaltouniversitetets kandidat- eller magisterprogram är högst fem (5) år och högst två (2) år för de som valts till endast magisterprogram, inklusive uppsägningstiden förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet. Barnfamiljernas boenderättstid kan förlängas med två (2) år.

4 Efter att studentkårens medlem har blivit utexaminerad eller om han/hon inte längre studerar på heltid till kandidat- eller magisterexamen sägs han/hon upp oberoende av hur länge han/hon har bott i en studentkårens bostad sammanlagt. Doktoranderna har inte boenderätt till AUS:s bostäder. Om studentkårens medlem godkänns till att avlägga licentiat- eller doktorsexamen i Aalto-universitet efter utexamineringen och om han/hon är medlem i studentkåren under tiden fortsättningsexamen avläggs, kan hans/hennes rätt att bo i en studentbostad emellertid förlängas med bostadskommitténs beslut tills hela boendetiden har använts. Boenderättstiden börjar räknas från början av den termin då studentkårsmedlemmen inleder sina studier vid Aalto-universitetet för första gången. Boenderättstiden löper oberoende om studeranden bor i en studentkårens bostad eller inte. Boenderättstiden upphör efter det femte studieåret. Boenderättstiden löper inte om personen inte bor i studentkårens bostad och har anmält sig som frånvarande i Aalto-universitetet. Boenderättstiden löper inte heller under den tid då personen är i arbetsförhållande till studentkåren. En person som har varit medlem i studentkårens styrelse kan på hans/hennes begäran beviljas ett (1) års förlängning till boendetiden i en studentbostad åt gången på bostadskommitténs beslut. En hyresgäst kan på hans/hennes begäran beviljas högst ett (1) års förlängning på bostadskommitténs beslut även på basis av en sjukdom som klart bromsat upp studierna (läkarintyg ska inlämnas) eller på grund av annat mycket vägande skäl. 12 Avbrytning av boendet för en utsatt tid Avbrytning av boende för en utsatt tid och att tillfälligt bo annanstans så boendetiden i en studentbostad inte minskar är tillåtet om det förorsakas av: militärtjänstgöring; studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; annan grund accepterad av bostadskommittén. Avbrytning av boende för en utsatt tid förutsätter inte boende i studentkårens bostad. Om studerande emellertid bor i studentkårens bostad förutsätter avbrytning av boende för en utsatt tid att bostaden ges bort. Bostaden behöver emellertid inte överlåtas om barn ingår i hushållet eller om bostaden hyrs ut i andrahand till en studentkårsmedlem för tiden för avbrytning av boende. Avbrytning av boendet måste meddelas om och på begäran ska studeranden för bostadsbyrån uppvisa en skriftlig förklaring om skäl för avbrytandet av boende minst en (1) hel kalendermånad före avbrytandet och på samma gång komma överens om praktiska arrangemang med bostadsbyrån. Den exakta tidpunkten för tillbakagång till bostaden måste meddelas till bostadsbyrån minst en (1) hel kalendermånad före tillbakagången. Då försöker man hitta en bostad åt hyresgästen från samma bostadskö som han/hon lämnade. Hyresgästerna som flyttat ut från en större bostad än en tvåa försöker man att placera i åtminstone en tvåa. 13 Uthyrning i andra hand Hyresgästen kan uthyra sin lägenhet i andra hand för en utsatt tid enligt reglerna och avgifterna i hans/hennes eget hyresavtal på eget ansvar, under följande förutsättningar:

5 till en person hyresgästen har valt själv i högst fyra (4) månader mellan om hyresgästen för bostadsbyrån uppvisar ett intyg om studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet, om arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet eller om militärtjänstgöring kan han/hon hyra ut sin bostad i andra hand till en person som han/hon valt själv i högst tolv (12) månader. i specialfall kan bostadskommittén tillåta att bostaden kan uthyras i andra hand en gång i längre tid än ett år till en medlem i studentkåren under den egentliga hyresgästens studietid i utlandet, om den egentliga hyresgästen framför hållbara skäl för det. Uthyrning av lägenhet i andra hand minskar den beviljade boendetiden. Om uthyrning i andra hand måste bostadsbyrån meddelas skriftligt senast en (1) hel kalendermånad innan uthyrningen börjar. Hyresgästen som hyr i andra hand måste ta med sig en kopia av hyresavtalet till bostadsbyrån innan hyresförhållandet börjar. Efter uthyrningen av bostadenen i andra hand återställs den egentliga hyresgästens hyresförhållande till samma lägenhet och hans/hennes beviljade boendetid ses ha löpt också under uthyrningen i andra hand. Uthyrning av lägenheten i andra hand i andra situationer och med annat förfarande än de som nämnts ovan leder till hävning av hyresavtalet. Bostadens underuthyrning är tillåtet i enlighet med Lag om hyra av bostadslägenhet. 14 Hyresavtal Hyresförhållandets villkor skrivs ner i detalj i ett skriftligt hyresavtal som upprättas antingen som tillsvidare eller för visstid på en avtalsblankett bekräftad av studentkåren i åtminstone två likalydande exemplar. När hyresgäster är gifta eller sambor eller det finns flera hyresgäster ska de alla underteckna avtalet och de tillsammans ansvarar för hyran. 15 Hyressäkerhet En hyressäkerhet, vars belopp bekräftas årligen av bostadskommittén på våren, måste betalas för varje hyresavtal till studentkåren. Vid inflyttningen är hyresgästen förpliktigad att besikta bostadens och lösörets skick och meddela bostadsbyrån om fel och brister som hyresgästen upptäcker. Efter utflyttningen betalas hyressäkerheten tillbaka först efter att lägenheten och lösöret är besiktade och deras skick godkända. Vidare förutsätter hyressäkerhetens återbetalning att hyresgästen inte har några obetalda hyror eller andra utgifter kvar. Hyresvärden kan använda hyressäkerheten för att kompensera sina fordringar utan att höra hyresgästen. 16 Uppsägning av hyresgästen i specialfall Om studentkårens behov av goda skäl kräver det, kan ett hyresavtal uppsägas och då upprättas ett nytt hyresavtal med hyresgästen om en annan bostad. Studentkårens delegation kan också besluta om att tillfälligt ålägga hyresgästerna att flytta från bostäderna om studentkåren behöver bostäderna för ett allmännyttigt bruk under tiden I sådana fall måste uppsägningstider enligt lagen om hyra av bostadslägenhet beaktas. 17 Kontrollering av boenderätten Bostadsbyrån har rätt att kontrollera att hyresgästen fyller förutsättningarna för boenderätten. Hyresgästen förbinder sig att årligen och även annars på bostadsbyråns begäran ge bostadsbyrån information om ärenden som påverkar boenderätten så att rätten kan kontrolleras.

6 Vid kontrollering av boenderätten kan bostadskommittén eller bostadsbyrån uppsäga hyresavtalet med hyresgästen med uppsägningstid förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet särskilt om: 1. hyresgästen inte längre studerar vid Aalto-universitet; 2. hyresgästen inte längre är medlem i studentkåren; 3. i detta reglementes 11 nämnda utsatta tider blir uppfyllda; 4. hyresgästen inte har samlat ihop arton (18) studiepoäng vid Aalto-universitetet under föregående termin när han/hon har bott i en studentbostad 5. hyresgästen inte ger bostadsbyrån nödvändiga uppgifter för kontrollering av boenderätten vid kontrollering av boenderätten. Om en person kan ge grundade skäl för sina fördröjda studier kan ärendet behandlas i bostadskommittén. Grundade skäl är: en sjukdom som bevisligen har fördröjt studierna militärtjänstgöring under studietiden annat skäl som bostadskommittén anser vara tillräckligt. 18 Uppskjutning av flyttningsdatum Om hyresgästen har blivit uppsagd och han/hon måste avflytta ett visst datum kan bostadskommittén och hyresgästen komma överens om uppskjutning av flyttningsdatum. Som grund till denna uppskjutning kan vara att avflyttningen förorsakar avsevärda svårigheter eller att invånaren år tvungen att skaffa sig en bostad för en orimligt kort tid till exempel på grund av flyttning annanstans eller att hans/hennes egen lägenhet blir färdig eller att invånaren har andra särskilt tunga skäl för uppskjutning av flyttningsdatumet. Flyttingsdatumet kan uppskjutas högst ett (1) år. 19 Uppsägning av hyresavtalet Hyresavtalet kan uppsägas från båda parternas sida på det sätt som lagen om hyra av bostadslägenhet stadgar. Hyresgästen kan överklaga uppsägningen inom trettio (30) dagar efter att ha fått besked om uppsägningen. En skriftlig överklagan ska lämnas in till bostadsbyrån. 20 Hävning av hyresavtal Studentkårens styrelse eller styrelsen i studentkårens dotter- eller delägarbolag som är hyresvärd har rätt att häva hyresavtalet på samma grunder och förvaringssätt som det föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet. Grunder för hävning av hyresavtal är också om hyresgästen har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller undanhållit sanningsenliga uppgifter, eller om lägenheten eller en del av den uthyrs i andra hand eller på andra sätt överlåts mot bestämmelserna i detta reglemente. Om studentkåren häver hyresgästens hyresavtal på grund av orsaker definierade i lagen om hyra av bostadslägenhet, 8 kapitlet, förlorar hyresgästen för en bestämd tid på 6-18 månader den boenderätt som definieras i AUS reglemente om boende, 11. Bostadskommittén beslutar för hur lång tid boenderätten går förlorad. Om boenderätten dragits in på basis av punkterna 1-5 i AUS reglemente för boende, 17, får hyresgästen sin boenderätt tillbaka efter ansökan till bostadsbyrån ifall orsaken till indragningen inte längre är aktuell.

7 21 Skriftlig varning Innan hävning av hyresavtal måste bostadsbyrån eller bostadskommittén ge hyresgästen en skriftlig varning som innehåller en individualiserad beskrivning om hävningsgrunder. Om hyresgästen omedelbart rättar sitt oriktiga förfarande, finns det inga grunder för hävning av avtalet. 22 Uppsägning av familje- och kompisbostad Vid familj- och kompisavtal är hyresförhållandets förutsättning att bostaden används som familjeller kompisbostad. Ett familj- eller kompisavtal kan uppsägas om familjemedlemmarna inte längre lever i ett gemensamt hushåll eller en av hyresgästerna som delar en bostad för sin del flyttar ut från den ifrågavarande bostaden. Då ett familje- eller kompisavtal hävs flyttas hyresgästerna inte direkt till studentrum/ettor. Om hyresgästen fortsättningsvis vill bo kvar i samma bostad efter att hyresförhållandet har hävts och hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader utan avbrott före detta, har han/hon möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal med en ny hyresgäst till ifrågavarande bostad. Den nya, inflyttande hyresgästen bör från tidigare vara i förstahandshyresförhållande med AUS. 23 Användningsregler för datanät Hyresgästen förbinder sig som en del av sitt hyresavtal att följa studentkårens förhandenvarande användningsregler för datanät. V Kapitel Speciella bestämmelser 24 AUS:s styrelsemedlemmar och AUS:s anställda AUS:s styrelsemedlemmar erbjuds, om de så vill, en bostad i närheten av AUS:s centralbyrå. Om han/hon före styrelseperioden har bott i en av AUS:s bostäder, erbjuds styrelsemedlemmen en möjlighet att återgå tillbaka till samma bostadskö som han/hon gick ifrån. AUS:s anställda erbjuds i mån av möjlighet en bostad som motsvarar deras behov. 25 Undantag från reglementens bestämmelser Studentkårens styrelse har rätt att tillfälligt göra undantag från detta reglementes bestämmelser av särskilt vägande skäl. 26 Dataskydd Bostadsansökningar behandlas som hemliga eftersom de innehåller sökandenas konfidentiella ekonomiska och sociala uppgifter. Studentkåren ska arkivera ansökningar och deras bilagor på ett ändamålsenligt sätt med beaktande avtystnadsplikten. Som förklaring konstateras att som övervakande myndighet av hyresbostäder byggda med statligt stöd har kommunen, Finansierings- och utvecklingscentralen för boende och Miljöministeriet rätt att på begäran få se dokumenten för kontrollering när det är fråga om hyreshus och urval av invånare som deras uppsiktsplikt omfattar.

8 27 Poängsättningsanvisningar Bostädernas poängsättningsanvisningar finns som bilaga till reglemente för boende. 28 Tillägg och ändringar Om tillägg och ändringar till detta reglemente dess bilagor beslutar studentkårens delegation med två tredjedelars majoritet i delegationen.

REGLEMENTE FÖ R BÖENDE

REGLEMENTE FÖ R BÖENDE Aalto-universitetets studentkårs REGLEMENTE FÖ R BÖENDE I kraft från och med 25.11.2013 I Kapitlet Allmänt 1 Tillämpningsområde Detta reglemente tillämpas i studentbostadsfastigheter ägda av Aalto-universitetets

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

1:4 Kötid Ett köärende förnyas en gång per år genom att den bostadsökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige i Luleå beslutar.

1:4 Kötid Ett köärende förnyas en gång per år genom att den bostadsökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige i Luleå beslutar. LULEÅ KOMMUN 2016-11-07 Köregler Bostad Luleå (gäller från 2016-10-01) 1:1 Grundregler Från den dag man fyller 15 år får man registrera sig i Bostad Luleås bostadskö. Personnummer eller samordningsnummer

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Registrering till bostadskön får göras från den dag man fyller 15 år. Saknar en bostadssökande

Registrering till bostadskön får göras från den dag man fyller 15 år. Saknar en bostadssökande Köregler Bostad Luleå (gäller från 2016-10-01) 1.1 Grundregler Registrering till bostadskön får göras från den dag man fyller 15 år. Saknar en bostadssökande personnummer eller samordningsnummer ska födelsedatum

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017

Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017 Policy hyra lägenhet hos Älmhultsbostäder 2017 Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Älmhultsbostäder AB. ÄBO skall stödja och verka för en positiv utveckling av Älmhults kommun. Vi gör

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget.

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, "LFT", och ett antal av LFT:s medlemmar, "Brygglaget", som anlagt en gemensam brygga på LFT:s vatten, har träffats följande AVTAL (x) Bakgrund LFT

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Österbottniska Delegationen ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Ifylles av ansökaren Nation samt önskemål om bostad (ringa in och kryssa i) EPO PPO VN Rautalampivägen 32,5 m 2 Jorddammsvägen 42,5

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SVARTHANDEL Otillåten ekonomisk kompensation, t.ex. HG tar betalt vid byte av hyreskontrakt. HG får rabatt vid byte i samband med

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand

Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand Sida 1/5 Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand Detta dokument innehåller följande handlingar: 1. ett ex ansökan om andrahandsupplåtelse (återsändes ifylld). 2. ett ex tillägg till hyreskontrakt

Läs mer

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Uthyrningspolicy Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler för bostadskön... 2 2.1 Registrera

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

FRÅN ANSÖKAN TILL KONTRAKT

FRÅN ANSÖKAN TILL KONTRAKT FRÅN ANSÖKAN TILL KONTRAKT 1 Innehåll Söka bostad 3 Poängsystem 4 Grundkrav 5 Visning och tilldelning 6 Kontraktsskrivning 7 Andrahandsuthyrning 7 2 SÖKA BOSTAD HOS OSS För att söka lägenhet måste du registrera

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Gäller från 2016-06-01 Reviderad av AU 2016-05-25 Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se Innehåll 1 Köregler 3 1.1

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Styrelsen POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTHYRNINGSPROCESSEN HANINGE BOSTÄDER AB

Styrelsen POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTHYRNINGSPROCESSEN HANINGE BOSTÄDER AB 1 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTHYRNINGSPROCESSEN HANINGE BOSTÄDER AB 1 2 Innehåll UTHYRNINGSPOLICY... 1 HANINGE BOSTÄDER AB... 1 1. POLICY FÖR UTHYRNING AV BOSTÄDER INOM HANINGE BOSTÄDER AB... 3 2. SYFTE...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Humanistklustrets användningsregler

Humanistklustrets användningsregler Humanistklustrets användningsregler Allmänt 1. Dessa regler rör Humanistklustrets utrymmen samt föreningar som fungerar i dem och dessa föreningars medlemmar samt alla övriga gäster som deltar i evenemang

Läs mer

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN Styrdokument KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN 1. KÖREGLER 1.1 Vem kan ställa sig i bostadskön? Den som har ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer kan anmäla sig

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Uthyrningsregler. AB Skövdebostäder

Uthyrningsregler. AB Skövdebostäder Uthyrningsregler AB Skövdebostäder Detta uthyrningsregelverk gäller från och med 2016-10-03 och tills vidare. Regelverket revideras årligen och Skövdebostäder förbehåller sig rätten till ändringar. Innehållsförteckning

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun

Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun Dnr KS 0002/2017 Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-03-29 67 2 (5) Utgångspunkten för denna policy är att alla ska ha samma möjlighet att ansöka om en bostad hos Ljusnarsbergs

Läs mer

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL ANDERS DAHLQUIST-SJOBERG KOMMERSIELLA HYRESAVTAL EN AVTALSTYP I OMVANDLING INNEHALL FORORD vn INNEHALL IX FORKORTNINGAR xvn I. INTRODUKTION 19 1 Inledning 21 1.1 Amnet 21 1.1.1 Utgangspunkt 23 1.1.2 Hypotes

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Fastställda av styrelsen 2016-04-14 Senast reviderade 2016-11-10 Se revideringsförteckning Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer