Uttryck med alla räknesätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttryck med alla räknesätt"

Transkript

1 Här får du lära dig att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym 'MEM "MU Kulramen, eller abakusen som den också kallas, är ett enkelt räknehjälpmedel som funnits sedan ca 400 f Kr. En svensk kulram består av 0 rader med 0 kulor i varje rad. Kulramar används än idag i vissa butiker i till exempel Kina. Hur många kulor är det på en svensk abakus? I hur många år har människan använt kulramar? Hur tror du att en abakus fungerar?

2 . ATT RÄKNA MED TAL Uttryck med alla räknesätt Johanna, Linda och Sofie går och fikar. De köper tre bullar och var sin kopp varm choklad. Johanna betalar för alltihopa. Hur mycket får hon betala? Chokladen kostar 3 8 kr och bullarna kostar 3 4 kr = = 96 I en sådan här uträkning är det viktigt att man gör beräkningarna i rätt ordning. Multiplikation och division utförs före addition och subtraktion. Varm choklad Kaffe Kaffe lade Bulle Mazarin 8 kr 20 kr 25 kr if kr / 6 kr Parenteser Ett annat sätt att räkna ut vad Johanna ska betala är att först räkna ut kostnaden för en kopp choklad och en bulle. Sedan multiplicerar vi med 3. När man vill att en addition eller subtraktion ska räknas före multiplikation och division använder man en parentes. 3 (8 +4) = 3 32 = 96 Regler vid beräkningar av uttryck.. Beräkna uttryck inom parenteser. 2. Beräkna multiplikation och division. 3. Beräkna addition och subtraktion. 8

3 a) b) 9(5+5) c) /9-4.3 a) / = 5 + 4'5 = 60 b) 9(/5 + 5) = 20 = 80 c) / Räkna multiplikationen först. Räkna parentesen först. Lägg märke till att 9(5 + 5) betyder 9 (5 + 5). Räkna multiplikation och division först. - I Svar: o) 60 b) 80 c) 2 00 a) 5+24 b) c) 24/ a) b) 20 (0 + 5) c) 20 (0 5) 003 a) (5 + 2) 5 b) 20/5+45/9 _ c) a) Teckna ett uttryck för hur mycket Matikla ska betala för godiset. b) Räkna ut hur 'nyckel hon får betala. 9

4 005 a) (2 + 3) 2 b) 25/(3+2) c) (24+6)/5 006 a) (6 + 7) 0 b) c) a) 20 (8 2) b) (20 8) 2 c) , ):"el,i oc bilik går på e llsmatch. Daniel r,... betalar biljetterna -65r am en 500 kr-sedel-i-kas-gan a) Teckna ett uttrylf4 mycket -Daniel får tillbaka. b) Räkna ut hur mxcket Daniel får tillbaka. 009 I halvtid köper Erik var sin läsk och varmkorv till sig och Daniel. a) Teckna ett uttryck för hur mycket Erik får betala. b) Räkna ut hur mycket Erik får betala a) 48/(6+2) b) c) 48/6+2 a) (32 8) / 4 b) 32 / (8 4) c) a) 2 (22 9) + 7 b) (42 6) / (77 59) 0

5 03 Ludvig köper 2 kg äpplen och 3 kg bananer. a) Teckna ett uttryck för vad Ludvig får tillbaka på en hundralapp. b) Räkna ut hur mycket Ludvig får tillbaka. 04 a) Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen b) Lös din egen uppgift. 05 a) 96,5 6,5(,5 4,5) b) (0,2 +,8) 06 Vilket tal är x? a) 5 x 25 = 5 b) 25 5 x = 5 07 Om vi ska räkna ut så utförs additionen först och därefter 5 divisionen. Man kan säga att det finns en osynlig parentes i täljaren (2+23) så att det egentligen står. Vi får därför = = Lös på samma sätt följande uppgifter. a) b) c)

6 NEGATIVA TAL Negativa tal Här bredvid ser du två termometrar. Den vänstra termometern visar temperaturen 0 C. När det är fråga om minusgrader skriver man alltid ut minustecken framför talet. Den högra termometern visar temperaturen 20 C. Man behöver inte skriva ut plustecken framför gradtalet när det är fråga om plusgrader. Temperatur är ett exempel på när man använder sig av negativa tal i verkligheten. Kan du komma på fler exempel? C vo fl -Is -20 -le -40 Tallinjen En tallinje ser ut som en liggande termometer. På tallinjen här nedanför har vi markerat några tal. Talens plats på tallinjen anges med så kallade koordinater. Punkten till höger har koordinaten 4. Punkten till vänster har koordinaten 3. Punkten med koordinaten 0 kallas origo. Talet noll är varken ett positivt eller ett negativt tal I 0 I negativa tal positiva tal Några olika tecken I matematiken använder vi oss av många olika tecken. Ett tecken som du använt ofta är likhetstecknet. Nu ska vi titta på två andra tecken, nämligen tecknet för "större än" och tecknet för "mindre än". Tecknet > betyder "är större än" Tecknet < betyder "är mindre än" 2 är större än skrivs 2 >. är mindre än 2 skrivs < 2. "Gapet" pekar alltid mot det största talet. 2

7 Addition och subtraktion En höstdag är temperaturen 3 C. Under natten sjunker temperaturen 9 C. Vilken temperatur blir det då? Vi kan teckna den nya temperaturen som 3 9. Men vilket blir svaret? Med hjälp av en tallinje kan vi räkna ut vad det blir. På tallinjen startar vi på talet 3. När temperaturen sjunker så förflyttar vi oss åt vänster på tallinjen. Eftersom temperaturen sjunker 9 C så går vi nio steg åt vänster. Vi markerar förflyttningen med en pil. Pilen slutar i talet 6. Temperaturen blir alltså 6 C. -C I

8 Beräkna med hjälp av tallinje a) 4 7 b) a) 4-7= i f b) - 5 q = Pilen ska börja vid 4. Pilens riktning beror på räknesättet. I addition drar du pilen åt höger och vid subtraktion åt vänster. Här flyttar du alltså sju steg åt vänster. Punkten där pilen slutar visar svaret. (..." I I - I T I Svar: a) -3 b) LI Pilen startar vid 5 och sträcker sig nio steg åt höger. 'C 40 c C0 : Hur mycket har a) temperaturen ändrats? b) lo Vilka uträkningar visas? a) - -I /0.- b) I I 8,- 020 Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje a) (-3, -: 6 b) 3 - c) 5-2 d) 2+5 4

9 02 a) 3 5 b) 4- c) 2 7 d) a) 7 b) -7 c) +7 d) En vårdag är temperaturen 5 C. Till kvällen sjunker temperaturen med 7 C. Vilken blir temperaturen då? 024 Vilken blev temperaturen? Temp var Temp sjönk Temp blev a) 2 C 7 C El b) 0 C 2 C El c) 5 C 0 C d) 2 C 3 C Cl 025 Vilket tal är störst? a) 0,2 eller 0,9 b) 4 eller 8 c) 5 eller Vilka uträkningar visas i bilderna? a) I i /0 b) i i i f Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje 027 a) 8+4 b) 8 4 c) a) 6-4 b) 9 + c) a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 5 C c) sjunker 5 C

10 030 V ilken blev temperaturen? IF Temp var Temp steg mp sjönk a) 0 C 3 C 8 C b) 5 C 4 C C c) 8"C 7'C d) C 5 C C 03 Vilka uträkningar visas i bilderna? a) + f -b i m, 2 3 b) I 0 I a) 4-2 b) 5+ c) 2+ 0 d) 3 9 a) b) 3 3 c) 2-0 d) Vilka tal pekar pilarna på? a b c d e f "" r"" """" V "T'" ""P'" T""" """" """ """ """" "" "" P 0,-0,4 0,3 0,2 O,9 0 0,! 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 035 a) b) c) a) b) c) =

11 037 Inuti hissar kan man ibland. se negativa tal. Om du till exempel åker till den våning som heter 2, så innebär det att du åker till andra våningen under markplanet. Antag att du åker hiss från våning. På vilken våning hamnar du om du åker a) fyra våningar uppåt b) två våningar nedåt Antag att du kliver ur hissen på våning 2. På vilken våning steg du in i hissen om du åkt c) en våning uppåt d) fem våningar nedåt 038 Skriv ut rätt tecken mellan talen> eller <) a) 2 3 b) 0 0,8 c) 5> Vilket tal är störst och vilket är minst av följande tal?,2,9 0,9 0, Vilket tal ska stå i rutan? a) El + 3 = 5 b) El = 9 c) Cl 7 = 04 a) 2,5+0,7 b),8 5,2 c) 3,9-,8 042 Vad visar termometern om temperaturen a) stiger 5,4 C b) sjunker 3,6 C 7

12 .3 MER OM MULTIPLIKATION OCH DIVISION Om du ska multiplicera och dividera i huvudet gäller det att kunna multiplikationstabellen ordentligt och att hålla reda på decimalerna. Beräkna a) 00-0,042 b) 95 / 0 c) 0,6 0,9 d) 40 0,03 a) 00 0,042 När du multiplicerar ett tal med 00 får alla siffror i talet ett värde som är 00 gånger så stort. Flytta därför decimaltecknet två steg åt höger. b) 95 / 0 = 9,5 c) 0,6 0,9 = 0,5' d) 40 0,03 =,20 =,2 Här får du tänka dig ett decimaltecken så att divisionen blir 95,0 / 0. Eftersom du dividerar med 0 ska svaret bli 0 gånger så litet. Flytta därför decimaltecknet ett steg åt vänster. Det blir lika många decimaler i svaret som faktorerna har sammanlagt, det vill säga två decimaler = 20. Det ska vara två decimaler i svaret. Det blir alltså,20 vilket också kan skrivas,2. Svar: a) 4,2 b) 9,5 c) 0,59 d),2 5' d 043 a) 0 7,85 b) 00 2,75 c) 0 0, , 4,5 a) 0 b) 83,2 / 00 a) 76 / 00 b) 0, Hur mycket kostar näsdukarna per styck? 047 a) 0,4 0,3 b) 0,4-3 c) 0, c) IM- c) 8 0 8

13 34,7 048 a) b) 0 9, C) a) 00 0,056 b) 83 c) 5.0, a) 0,7 0,8 b) 4,2 000 c) 200,7 05 Vilket tal ska stå i rutan? El a),65 = 65 b) c) 8,2 gi = a) 47,8 / 0 b) 0,04 50 c) 52,8 / En dag sålde en torghandlare 00 liter jordgubbar. Hur mycket sålde han för? _ a),6 / 00 b) 0,8 0,5 c) 000 0,7 055 a) 8000,4 b) 0, c) 300 0,00 9

14 056 En bunt med 00 tidningar väger 7,5 kg. Hur mycket väger en tidning? 057 I varje påse finns det 0,002 kg te. Hur mycket väger allt te sammanlagt? 058 Hur mycket billigare per styck är kuverten i den stora förpackningen? 059 Vilka tal saknas? a) Att multiplicera ett tal med 0, ger samma resultat som när man dividerar med 6. b) Att dividera ett tal med 00 ger samma resultat som när man multiplicerar med e. -3 -, Ett lotteri hade presentkort som priser. Hur mycket var presentkorten värda sammanlagt? VINSTER 0 st presentkort å 500:- 50 st presentkort å 250:- 00 st presentkort å 00:- 06 0,7 450 = 35. Hur mycket är då a) 9, b) 0,7 4,5 c) Hur mycket sålde godisaffären för om allt lösgodis tog slut? TVÅ ÅM- LÖSGODIS:I, ( 20

15 te Y n c kl " k Vilket tal är störst? a) 0,7 eller 0,699 2 a) 0 0,2 b) eller 2 3 b) 7-0,6 c) c) 5 eller 2 0, Skriv med siffror a) trettiofemtusen tjugofem b) en miljon sjuttiofemtusen 4 Vilken enhet passar? a) En skata är ungefär 35 lång. b) Från nordpolen till ekvatorn är det 000 e. c) Ett flygplan håller hastigheten 800 ig d) På ett dygn går det D. 5 Hur stor del är grön? Svara i bråkform och i procentform. a) b) 6 Siffrorna 3, 5, 7 och 9 kan kombineras på olika sätt och bilda tal. Använd dessa siffror och skriv a) det tal som är näst störst b) ett tal som är så nära som möjligt 7 Hur mycket är a) 0 % av 750 kr h) 5 % av 80 kg c) 30 % av 400 m 9 a) 00 (50 5) b) 5 -i- 7-9 c) 85 / (75 65) 9 Vilket tal ligger mitt emellan a) 7,5 och 7,6 b) 2,9 och 3 c) 0,5 och 0,2 lo ett recept på köttfärssås står det att man behöver 500 g köttfärs till fyra portioner. Hur många gram köttfärs behövs till nio portioner? 2

16 .4 ÄNNU MER OM DIVISION När du dividerar finns det några knep som du kan använda dig av. Om nämnaren slutar med en eller flera nollor kan du förkorta med 0, 00 eller kanske 000. Då får du en division som är lättare att utföra. När du dividerar med ett tal i decimalform kan du förlänga med 0, 00 eller 000. På så sätt får du ett heltal i nämnaren och det blir lättare att utföra divisionen. 92 a),766 3,5 b) 0)07 0,92, 72 a) = 0 23 '00 3,5 350 =50 b) 0,07 = Förkorta med 00 för att få en enklare nämnare. Det gör du genom att dividera täljare och nämnare med 00. Här förlänger du med 00 för att få ett heltal i nämnaren. Det gör du genom att multiplicera täljare och nämnare med 00. Svar: a) 0,23 ) a) 62 - i, , 95 c) Vad kostar chokladtomtarna per styck? a) b) 0,2 0,6 2,5 c) 0, a) b) 0,05 0,03 22

17 u. 067 a) b) c) 860 0, ,6 068 a) 30 4,5 5,6 069 a) b) 0, b) c) 4,5 0, Bagare Bertil delar in degen i 30 lika stora bitar. Hur mycket väger varje bit? 0,32 c) 0,4 07 Ett snöre som är 3,2 m långt klipps i bitar som är 0,2 m långa. a) Vilket uttryck visar hur man räknar ut hur många bitar det blir? 3,2 0,2 A: B: 0,2 3,2 C: 0,2 3,2 b) Hur många bitar blir det?, (072 a) b) 200 0,04 6,3 c) Vad kostar rågkakorna per styck? 23

18 074 a) 8 /0,4 b) 655 / 500 c) 4,5 / 0,0 075 Eleonor ska plantera violer. Till varje planta behöver hon 0,2 kg blomjord. Hur många violer kan Eleonor plantera med en säck jord? 0, ,04-0,3 076 a) b) 0,2 0, 077 Emil och Johan handlar godis till en klassfest. Emil påstår att chokladäggen kostar 4 kr styck och Johan att de kostar 25 öre. a) Vem har rätt? b) Vad blev fel i den andres uträkning? c) 0, Till samma klassfest köpte Emil och Johan tre backar läsk. En flaska med läsk väger 0,435 kg och innehållet i en flaska väger 0,33 kg. En back innehåller 20 flaskor. När festen var över var läsken slut. Hur mycket vägde alla tomglas som fanns kvar efter festen? 24

19 .5 VIKT OCH VOLYM Så här ser sambanden ut mellan de vanligaste vikt- och volymenheterna. I ton kg hg g ton = 000 kg = hg = g 0 00 kg = 0 hg = 000 g 00 hg = 00 g liter dl cl ml liter = 0 dl = 00 cl = 000 ml 0 0 dl= 0 cl= 00 ml 0 cl = 0 ml [ Prefix Betyder Exempel kilo (k) tusen kg = 000 g När du gör enhetsbyten är det lättare om du vet vad de olika prefixen betyder. I enheten millimeter är milli ett prefix. Nedan ser du de vanligaste prefixen. hekto (h) hundra hl = 00 liter deci (d) tiondel dm = 0 m = 0, m centi (c) hundradel cl = - liter = 0,0 liter 00 milli (m) tusendel mg g = 0,00 g 000 Skriv i gram a) 0,375 kg b) 0,8 kg a) 0,375 kg = 375 g b) 0,8 kg = 8009 c),5 hg = 50g d) 700 mg = 0,7 g c),5 hg d) 700 mg Eftersom kg = 000 g får du svaret så här: 0, = 375 0,8 000 = 800 Eftersom hg = 00 g får du svaret så här:,5 00 = 50 Eftersom g = 000 mg får du svaret så här: 700 = 0,

20 Hur mycket kostar en påse päron som väger 800 g? Räkna så hår g = 8 hg 6 hg kostar kr =,60 kr 0 Först räknar vi ut vad hg kostar. Eftersom kg = 0 hg dividerar vi med 0. 8 hg kostar 8 -,60 kr = 2,80 kr Genom att multiplicera kostnaden för ett hekto med 8 får vi hela kostnaden....eller så här 0,8 6 kr = 2,80--kr Vi kan även räkna ut kostnaden genom att multiplicera vikten i kilogram med priset per kilogram. Vi får då 0,8 6 kr = 2,80 kr. Svar: Påsen kostar 2,80 kr. Vilket är priset per liter för saften? Räkna så här.. 6 dl kostar 6,50 kr 6 5 dl kostar kr = 2,75 kr 6 Börja med att räkna ut vad dl kostar genom att dividera priset med 6. Literpris: 0-2,75 kr = 27,50 kr eller så här 6 dl = 0,6 liter liter = 0 dl. Därför multiplicerar vi med 0 för att få reda på priset per liter. Literpris 6,5 65 kr kr = 27,50 kr 0,6 6 Vi kan också dividera priset (6,50 kr) med _ volymen i liter (0,6 liter). Svar: Literpriset for saften är 27,50 kr. 26

21 079 Vilken enhet passar? a) Katten Max väger 670 El b) En förpackning grädde innehåller 3 El c) Familjen 0Mn har en jeep som väger,8 El 080 Skriv i kilogram a) g b) 8 hg c) 4 hg d) g 08 Vad väger mest, nudlarna eller ketchupen? 082 Skriv i gram a) 0,575 kg b) 0,6 kg c),235 kg d),2 kg 083 Skriv i liter a) 5d b) 200 cl c) 70c d) 22d 084 Vad kostar godiset per kilogram? 27

22 085 Vilken enhet passar? a) En stor burk med Coca-Cola innehåller 5 b) Tidningen Expressen vägde en dag 50 c) Varje morgon dricker Lisa 20 6 juice. 086 Skriv i kilogram a) 5 hg b) 2 hg c),5 ton d) 0,7 ton 087 Skriv i gram a) 2,5 kg b) 0,3 kg c) 2 hg d),5 hg 088 Hur många centiliter rymmer flaskorna? a b) c) 089 Skriv i liter a) 25 dl b) 50c c) 900m d) 3d 090 i Cajsa har en stor hink som rymmer 2 liter och en liten vattenkanrta som rymmer 60 cl. Hur många gånger måste hon hålla med vattenkannan för att hinken ska bli full? 28

23 09 Skriv i kilogram a) 625 g b),2 ton c) 5 hg d) 65 g 092 Skriv i milliliter a) 2,5 cl b) 0,25 liter c) 4d d) 0,6 cl 093 Vad kostar en laxbit som väger a) 4 hg b) 0,3 kg c) 600 g 094 Beräkna priset per liter. 095 Det engelska volymmåttet pint är 0,56 liter. Skriv pint i a) milliliter b) centiliter c) deciliter 096 Skriv i hektogram a),6 kg b) 450g c) 0,7 kg d) 90g 097 En av de tyngsta männnen någonsin vägde 0,54 ton. Skriv vikten i a) kilogram b) gram 098 Hur stor volym har ketchupflaskan uttryckt i a) liter b) deciliter c) centiliter 7iir. 099 Vad kostar muslin per kilogram? 00 Hur mycket får man betala för,875 kg skinka? 29

24 « På Island bor det endast 2 personer per kvadratkilometer. Hur stor skulle vår befolkning vara, om Sverige var lika glest befolkat som Island? 07 Den högsta temperatur som uppmätts i Sverige är 38,0 C. Den lägsta temperaturen är 526 C. Hur stor är skillnaden i temperatur? 08 a) Hur Långt är Sverige på kartan? Mät i hela och halva centimeter. b) Hur långt är Sverige i verkligheten? Avrunda till tiotal mil., 09 En av Sveriges längsta älvar är Ångermanälven. Den är 450 km lång. Klass 8B planerar att paddla en del av sträckan. De räknar med att paddla fem timmar varje dag med medelhastigheten 6 km/h. a) Hur långt hinner de då på en vecka? b) Hur många dagar skulle det ta att paddla hela Ångermanälven? 0 a) Hur långt är det i verkligheten mellan Malmö och Haparanda? Mät i hela centimeter. Avrunda till tiotal mil. b) Hur lång tid tar det för ett flygplan att flyga sträckan om planets medelhastighet är 780 km/h? Avrunda till tiotal minuter.

25 T7 7 r- o, ". -., Hur vet du att 3 är ett större tal än 5? 2 Titta på talet Hur mycket mer värd är a) siffran 2 än siffran 3 b) siffran än siffran 4 c) Förklara hur du tänker. 3 a) Förklara vad som menas med " % av 700 kr". b) Beskriv hur du gör när du ska beräkna "30 % av 400 liter". 4 Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen I samband med enheter använder man prefix som "kilo", "dec?' och "centr. Vad tror du menas om man skriver a) kkr h) ckr 6 a) Vilket eller vilka av uttrycken har ett värde som är större än? 3,5 2, 0,8 0,7,3 2,4,8 0,9 b) Förklara hur du tänker. 7 Oscar skulle räkna ut uppgiften här nedanför. Han såg direkt att svaret blev 500. Hur kunde han räkna ut det så snabbt? , Förklara varför är lika med. 0, Näs Lina skulle räkna ut 45,8 3,25, så fick hon svaret 3,3. Vad tror du att hon gjorde för fel? 0 Skriv ett uttryck som innehåller minst en parentes och där svaret blir lika med 0. 32

26 BLANDADE UPPGIFTER 23,5 a) 0,25 b) 0 c) 7, Vilket tal är störst? a) 4 eller 6 b),29 eller,3 c) 0 eller 3 a) Vad visar termometern? b) Vad visar termometern om temperaturen stiger 6 C? c) Vad visar termometern om temperaturen sjunker 6 C? Skriv i kilogram a) b) c) 5 Skriv i centiliter a) 75m b),5 dl c) 2 liter d) 0,75 liter 6 a) b) 6 / 2+2 c) a) 40 (25 0) b) (22 + 3) / 7 c) 3 (2 5) a) 6+2 b) 2 9 c) 2+9 d) a) 0,6 700 b) 000 0,7 c) 0,02 d) Skriv i liter a) b) 3 dl 33

27 portionsförpackning 400 g 0:- 5 rullar 2.9? 00 g 4:90 PTesentpappet Diskmedel t\ obekt returpapper per rthe 700 m:95 Aku M T LUN 2 Skriv i gram a),5 kg b) 3,5 hg c) 0,7 kg d) 0,2 hg 22 a) b) (52,5 7) (40 27,8) 23 Skriv ananasens vikt i kilogram och avrunda till en decimal. 24 Vilket är priset_per meter för presentpapperet? 25 Hur mycket skiljer priset på kattmaten per kilogram mellan de två förpackningarna? 26 Ett år åt vi svenskar glass för 2,7 miljarder kronor. Hur mycket köpte vi glass för i genomsnitt per person? Räkna med att det finns nio miljoner invånare i Sverige. 27 Efter en fotbollsmatch samlade några kompisar tomburkar. Burkarna pantades sedan för 0,50 kr styck. Sammanlagt fick de 82 kr. Hur många burkar pantade de? 28 Vilket är priset per liter för diskmedlet? Fortsätt med TRÄNA MERA eller FÖRDJUPNING. Läraren ger besked. 34

28 TRÄNA MERA 29 a) 8+25 b) c) a) b) c) 28/ a) Teckna ett uttryck för vad det kostar att hyra inlines fyra timmar. b) Räkna ut vad det kostar. 32 a) 00 (35 + 5) b) (24 + 9) / 3 c) 24 / (9 + 3) 33 a) 5 (7 3) b) 24 3 (6 + 2) c) (2 9) (4 + 5) 34 a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 8 C c) sjunker 8 C 35 a) 2 6 b) 5 36 a) 5-2 b) 2+8 c) c) I ID a) 0 38 a) 000 0,63 b) 002,45 6,5 b) 0 87,3 c) 00 c) 7, Vilket är priset per styck? 35

29 40 a) 0,7 0,3 b) 0,06 0,2 c) 0,4 0,5 4 a) 0,8 20 b) 70 0,05 c) 0, a) 0,06 40 b) 0, 75 c) 0, I en låda finns 60 apelsiner. Hur mycket väger de sammanlagt om alla är lika stora? 0, a) b) , 72,6 a) b) a) b) 0, 2 0, c) c) c) 0,5 47 2,7 0,5,6 a) b) c) 0,03 0,5 0,04 48 Johanna har en liten bil som endast drar 0,6 liter bensin per mil. Hur långt kan Johanna köra på 30 liter bensin? 36

30 49 Skriv i kilogram a) 25 hg b) 5 hg c) 725 g 50 Skriv i gram a) b) c) 5 Skriv i kilogram a) 9 ton b) 4,2 ton c) 0,3 ton 52 Skriv glasspaketets vikt i a) hektogram b) kilogram 53 Skriv glasspaketets volym i a) centiliter b) liter 54 Skriv i centiliter a) b) 55 Skriv i liter a) 800 ml 56 Skriv i milliliter a) 3 cl b) 5d b) 2d c) 70 cl c) 0,4 liter 37

31 FÖRDJUPNING Csig7r 57 De största godisätarna på jorden är skottarna. En skotte äter plake i genomsnitt 36 g godis per dag. Hur mycket godis äter en skotte i genomsnitt på ett år? Avrunda till hela kilogram. 58 Malin har kokat 4,5 liter hallonsaft. Hon ska hälla saften i flaskor. Varje flaska rymmer 70 cl. Hur många flaskor går det åt? 59 En affär säljer västerbottensost för 85 kr/kg. Hur mycket kostar en bit som väger a),5 kg b) 0,8 kg c) 600g 60 Vi svenskar äter i genomsnitt 2 kg ägg per person och år. Det motsvarar 200 st ägg. a) Hur många ägg går det i genomsnitt på kg? Avrunda till heltal. b) Hur stor blir årskostnaden för ägg för en familj med fyra personer? Avrunda till hundratal kronor. 6 Kinesiska är det äldsta skriftspråk som fortfarande används. Skrifter som är år gamla finns bevarade. Den moderna kinesiskan använder olika skrivtecken. Hur lång tid skulle det ta att skriva alla dessa tecken, om man skriver ett tecken per sekund? Avrunda till hela timmar. 62 Saffran, som kommer från en krokusblomma, är en mycket dyr krydda. En påse som innehåller 0,5 g kostar,50 kr. a) Skriv vikten i milligram. b) Beräkna priset per kilogram. 38

32 Klippa snöre Pirjo har ett snöre som är 80 cm långt. Hon vill klippa det i bitar som är 20 cm långa. Hur många klipp måste hon göra? -.". 2 En multiplikation Placera M siffrorna, 4,5 och 6 att multiplikatio nen i rutorna så stämmer. 3 Bokstäver på rad Hur hänger bokstäverna här nedanför ihop? Vilken bokstav ska stå på den tomma platsen? AB D GK J 4 Hur många tal? Hur många olika heltal kan du bilda med hjälp av siffrorna, 2 och 3? I talen får varje siffra bara finnas med en gång. Tänk på att talen kan vara ensiffriga, tvåsiffriga och tresiffriga. "Aigik, 5 Vad kostar pennan? En penna och ett suddgummi kostar sammanlagt 0 kr. Pennan kostar 7 kr mer än suddgummit. Vad kostar pennan och vad kostar suddgummit? 6 Spara pengar Patrik har 400 kr och Pernilla 600 kr. Patrik sparar 50 kr i veckan och Pernilla 25 kr i veckan. Hur många veckor dröjer det innan de båda har lika mycket pengar?

33 MON. N./ Meff e wel 7:tik - ';5-2 Sik 7 Det svarta fåret Ett av talen här nedanför passar inte ihop med de övriga. Vilket tal är det och varför passar det inte? krp -At I (42 9 Sätta plantor Fyra personer på fyra minutesätter fyra blomplantor för tio r. Hur lång tid tar det personer att sätta tio Plantor, om de arbetar i samma takt? Fullkomliga tal Talet 6 är delbart med talen,2 och 3. Man säger därför att talet 6 har delarna, 2 och 3. Summan av delarna är = 6, det vill säga lika med talet 6. Ett tal där summan av delarna är lika med talet kallas fullkomligt. Talet 6 är det minsta fullkomliga talet. Vilket är det näst minsta? (Ledtråd: Talet ligger mellan 20 och 30.) i ii "ep., P. db tår (7)- 8 Godis i en burk en burk finns 7 rosa, gula och 6 vita godisar Du stoppar ner handen utan att titta. Hur många godisar måste du minst ta för att vara helt säker på att få a) två av samma färg b) tre av samma färg 0 Tal i triangel Studera figurerna här nedanför. Tänk dig att du fortsätter bygga figurer på samma sätt. Hur många punkter kommer att finnas i a) den femte figuren b) den tionde figuren En idrottsklass klass 8C finns 30 elever som alla idrottat Sexton av eleverna spelar innebandy och sjutton spelar fotboll. Fyra elever spelar varken innebandy eller fotboll. Hur många spelar både innebandy och fotboll?

Uttryck med alla räknesätt

Uttryck med alla räknesätt Här får du lära dig k att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym Kulramen, eller abakusen som

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du blå

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 Arbetsblad 1:1 Tiondelar på tallinjen 1 Skriv rätt tal på pilarna. 0,9 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,8 0 1 2 3 5 1 2 3 4 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 0 1 7 Sätt ut pilar som pekar

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22 Arbetsblad 1:1 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen 1 1 Skriv rätt tal på linjen. 0,8 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,05 0 0,1 5 0,2 0,3 6 0,5 0,6 7 0,9 1 8 1,9 2 Arbetsblad 1:2 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter

Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Matematik Formula, kap 3 Tal och enheter Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du blå

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen?

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen? Arbetsblad 5:1 sid 143 Tal och tallinjer 1 Skriv rätt tal på tallinjen. a) 0 0,5 1 b) 0 0,5 1 c) 0 1 2 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 0,4 0,404 0,44 0,04 0,45 3 Vilka tal kommer

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar =

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar = Repetition A Del I a) 976 + 2 = b) 07 233 = c) 6 = 2 Vilket av talen är störst? a) 0,3 eller 0,3 b),9 eller,2 c) 7 0 3 Hur stor andel av figuren är vit? a) b) c) eller 7 00 Skriv talen i decimalform. a)

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > <

Arbetsblad 1:1. Poängkryss. Arbeta tillsammans > < Arbetsblad : Arbeta tillsammans > < Poängkryss Materiel: Spelplan, 3 4 tärningar och penna. Antal deltagare: 2 4 st Utförande: Spelare nr slår alla tärningarna samtidigt. De tal som tärningarna visar ska

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9 Tal Läxa 1 1 a) 307 b) 55 c) 00 003 a) 131 > 113 b) 1 > 1 c) 99 < 9 99 3 a) 1 170 b) 5 75 c) 91 a) 3 hundra b) 3 ental c) 3 tusen 5 a) 370 b) 0 a) 31 b) 1 3 c) 1 3 7 a) 99 b) 13 a) 37 b) 19 00 9 5 15 50

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det?

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? Svikten enheter Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2 11 12 17 18 23 24 29 30 31 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29 11, 17, 23, 29, 32 På sidorna 11, 17, 23,

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 1

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 1 Här presenteras förslag på lösningar och tips till många uppgifter i läroboken Matematik 3000 kurs A som vi hoppas kommer att vara till hjälp när du arbetar dig framåt i kursen. Vi har valt att inte göra

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm.

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm. Läa a) b) c) a) 6,8 b) 8, c) 66 a),99,09,,8,8 b) 0,0 Hon får 9 kr tillbaka. a) 00 b) 00 c) 00 6 a) 0 längder b) 7 m c) kr 7 Decimaltecknet skiljer heltalen från decimaltalen. Placeringen avgör om siffran

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel MATEMATIK F-klass Genom att använda matematik i meningsfulla sammanhang visar vi barnen vilka möjligheter den ger. Ex datum, siffror och antal, ålder, telefonnummer mm. Eleven bör kunna: benämna siffrorna

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Facit Träningshäfte 9:2

Facit Träningshäfte 9:2 Kapitel 1 1 a) 4 800 000 b) 300 200 c) 25 085 d) 0,8 e) 0,25 f) 0,785 2 a) 2 miljoner 35 tusen: 2 035 000 235 tusen: 235 000 tjugotretusen femhundra: 23 500 b) 12 tiondelar: 1,2 12 hundradelar: 0,12 12

Läs mer

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med MATEMATIK Åk 1 Åk 2 Naturliga tal 0-100 Naturliga tal 0-100 Talföljd Talföljd Tiokamrater Större än, mindre än, lika med Större än, mindre än, lika med Positionssystemet Sifferskrivning Talskrivning Add.

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km Test 8, version, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad.

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr.

1. TAL P PENGAR TILLBAKA. Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. 1. TAL P PENGAR TILLBAKA Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr. K Vad får du tillbaka på en hundralapp? Avrunda svaret till närmsta heltal.

Läs mer

Positionssystemet och enheter

Positionssystemet och enheter strävorna 5A 5C Positionssystemet och enheter uttrycksformer tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Aktiviteten utgår från en gammal och väl beprövad mall för att skapa struktur och ge förståelse för

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. år 7, Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. år 7, Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad : Hela tal på tallinjen Skriv rätt tal på linjen. 55 0 50 00 0 0 0 0 00 00 00 00 00 5 000 000 50 000 0 000 7 00 000 00 000 Arbetsblad : Positionssystemet Skriv talen med siffror. Placera in

Läs mer

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar 2 Beräkna a) 0,7 50 d) 45110 b) 1000 0,04 e) 78,2/100 c) 0,08 0,5 f) 555511000 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 4

Läs mer

1 Ordna talen i storleksordning med det minsta först 1000,l 999,8 998,9 1001 989,9 1010. 2 Skriv i kilogram a) 4hg 3 Beräkna a) 72 0,1-0,5 9 + 0,7

1 Ordna talen i storleksordning med det minsta först 1000,l 999,8 998,9 1001 989,9 1010. 2 Skriv i kilogram a) 4hg 3 Beräkna a) 72 0,1-0,5 9 + 0,7 1 Ordna talen i storleksordning med det minsta först 1000,l 999,8 998,9 1001 989,9 1010 2 Skriv i kilogram a) 4hg 3 Beräkna a) 72 0,1-0,5 9 + 0,7 b) 7500 g c) 0,7 ton b) 33-6,5. (10,8-7) 4 En bil drog

Läs mer

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4 LÄXA 12 1 Beräkna med huvudräkning a) En kvadrat har arean 81 cm 2. Hur stor är omkretsen? b) Hur mycket kostar 600 g fläskfile, om priset per kilogram är 120 kr? c) En burk energidryck innehåller 200

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Jeff Linder, Daniel Spångberg, Emil Ohlander Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm.

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm. Skriv sträckorna i storleksordning. Längdenheter: meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm). Längden 15 cm kan skrivas på olika sätt: 15 cm = 1 m 5 cm = 1,5 m eller 15 dm cm eller

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket.

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket. Test 9, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet

Läs mer

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄRARMAT E R I A L Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

L ÄR ARHANDLEDNING. Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄR ARHANDLEDNING Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

Uppfriskande Sommarmatematik

Uppfriskande Sommarmatematik Uppfriskande Sommarmatematik Matematiklärarna på Bäckängsgymnasiet genom Johan Espenberg juni 206 Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet GRATTIS till din plats på Naturvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet!

Läs mer

LÄXA 3. 7 a) 3 120 b) 231 och 3 120 c) 235 och 3 120

LÄXA 3. 7 a) 3 120 b) 231 och 3 120 c) 235 och 3 120 acit till läorna LÄXA LÄXA a),75 0 b), 0 a) 7, b) 0, a) 0 b) 7 c) 00 00 km/s a), b) a) 900 b) 5, cm a) 50 cm b) 0 cm c) 0,5 cm a),5 b) 0,0 5,05,7,9,5, a) 00 b) 0 c) 79 7 a) b) 55 9,5 TIAN centi = hundradel,

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d)

Arbetsblad 1:1. 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) a) b) c) d) Arbetsblad 1:1 Egyptiska och romerska talsystemet Skriv med vanliga siffror 1 a) b) c) d) 2 a) b) c) d) Skriv med egyptiska talsymboler 3 a) 8 b) 42 c) 189 d) 2 431 4 a) 111 111 b) 43 245 c) 402 000 d)

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 1:1. Hela tal på tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad 1:1 Hela tal på tallinjen 1 Skriv rätt tal på linjen. 55 0 50 100 2 0 10 20 3 0 100 200 300 100 200 5 1 000 2 000 6 50 000 60 000 7 100 000 200 000 Arbetsblad 1:2 Positionssystemet 1 Skriv talen

Läs mer

PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5*

PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5* MATEMATIK PLANERINGAR ÅK 4 OCH 5* **Gäller period 1 av 2 av VT-2016* MATEMATIK, ÅK 5 VOLYM (K4) Du kommer att fördjupa dig i områden om volym och volymbegrepp, omvandlingar och jämförelser. När du arbetat

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Daniel Spångberg Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal

Läs mer

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning 2. GEOETRI P R PENGAR TILLBAA Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning E R Löser problemet och ger korrekt svar E Redovisningen är

Läs mer

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret.

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret. Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Extra-bok nummer 3B. i matematik

Extra-bok nummer 3B. i matematik Extra-bok nummer 3B i matematik Anneli Weiland 1 Skriv vart femtonde tal i ordning. Börja från vänster och skriv alla siffror uppifrån så blir de fina. 0 15 30 90 240 390 540 Större än, mindre än eller

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90 2 VOLYM OCH SKALA / REP 1 FACIT TILL ELEVBOKEN 125 a dl b ml c cl d l 126 5 st 127 200 cm 3 (2 dl = 0,2 l = 0,2 dm 3 = 200 cm 3 ) Sidan 85 128 A B C D Vas tom 235 g 528 g 0,85 kg 1,250 kg Vas med vatten

Läs mer

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270 Förtest Bråk och procent Steg a) b) dl Pizzadeg vatten jäst olja salt vetemjöl personer dl / paket msk / tsk / dl I den högra är störst del skuggad. a) T ex ruta av b) T ex rutor av Steg dl a) b) eller

Läs mer

b) kg c) 900 g 1071 a) g b) kg c) 800 g 1072 a) 500 g b) kg 1073 a) 5 kg b) 4,5 kg c) 1,1 kg

b) kg c) 900 g 1071 a) g b) kg c) 800 g 1072 a) 500 g b) kg 1073 a) 5 kg b) 4,5 kg c) 1,1 kg BASHÄFTE X Kapitel a) b) c) a) 9 b) 9 c) 9 a) b) c) d) a), b),8 c), d) 9, a) b) 9 a) 9 b) a), b), 8 a), b), 9 Störst: 8 Minst: 88 Störst: 8, Minst:,8 a) 89 a) b) 8 kr kr a) 8 9 kr a) b) 8 kr 9 9 kr kr

Läs mer

!TIE - 1,5 10,8 LÄXA a) omkrets b) area. 7,5 a) 0,6 700 b) 200. c) 0,05. c) (-7) + (-3) f) (-7)'3. a) 181 b) 12, 16,01-1,6

!TIE - 1,5 10,8 LÄXA a) omkrets b) area. 7,5 a) 0,6 700 b) 200. c) 0,05. c) (-7) + (-3) f) (-7)'3. a) 181 b) 12, 16,01-1,6 LÄXA. 1 1 En fönsterruta har måtten 0,8 m x 1,5 m. Vilken är rutans a) omkrets b) area 2 Räkna utan miniräknare 62000 7,5 a) 0,6 700 b) 200 c) 0,05 3 Beräkna a) 7 + (-3) d) (-7) (-3) b) 7 (-3) e) (-7)

Läs mer

3:1 Tal i bråkform och i blandad form

3:1 Tal i bråkform och i blandad form 3 Arbetsblad 3:1 Tal i bråkform och i blandad form Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form. 1 a) = 5 4 1 1 4 b) = 14 9 1 5 9 c) = 17 6 2 5 6 2 a) = 7 5 1 2 5 b) = 12 8 1 1 2 c) =

Läs mer

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:.

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. 2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du studera vad tal är för någonting och hur tal kan organiseras och sorteras efter storleksordning. Vad skall detta vara nödvändigt

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd 2004-01-20 18:10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå

Läs mer

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000 Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Positionssystemet och enheter

Positionssystemet och enheter Strävorna 3B Positionssystemet och enheter... inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer.... olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor geometriska former och figurer Vad heter figurerna? figur namn rektangel cirkel triangel Hur många sidor har varje figur? 4 sidor 3 sidor 4 sidor Para ihop varje föremål med en eller flera geometriska

Läs mer

Mål Aritmetik. Provet omfattar sidorna 6 41 och (kap 1 och 7) i Matte Direkt år 8.

Mål Aritmetik. Provet omfattar sidorna 6 41 och (kap 1 och 7) i Matte Direkt år 8. Mål Aritmetik Provet omfattar sidorna 6 41 och 206-223 (kap 1 och 7) i Matte Direkt år 8. Repetition: Repetitionsuppgifter 1 och 7, läxa 1-6 och 27-28 (s. 226 233 och s. 262-264) samt andra övningsuppgifter

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

Övningar i ekvationer

Övningar i ekvationer i ekvationer Innehåll A. Addition och subtraktion B. Multiplikation och division C. Blandade räknesätt - prioritet D. Enkla förenklingar E. Parenteser F. Tillämpningar Detta häfte är till dig som läser

Läs mer