Uttryck med alla räknesätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttryck med alla räknesätt"

Transkript

1 Här får du lära dig att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym 'MEM "MU Kulramen, eller abakusen som den också kallas, är ett enkelt räknehjälpmedel som funnits sedan ca 400 f Kr. En svensk kulram består av 0 rader med 0 kulor i varje rad. Kulramar används än idag i vissa butiker i till exempel Kina. Hur många kulor är det på en svensk abakus? I hur många år har människan använt kulramar? Hur tror du att en abakus fungerar?

2 . ATT RÄKNA MED TAL Uttryck med alla räknesätt Johanna, Linda och Sofie går och fikar. De köper tre bullar och var sin kopp varm choklad. Johanna betalar för alltihopa. Hur mycket får hon betala? Chokladen kostar 3 8 kr och bullarna kostar 3 4 kr = = 96 I en sådan här uträkning är det viktigt att man gör beräkningarna i rätt ordning. Multiplikation och division utförs före addition och subtraktion. Varm choklad Kaffe Kaffe lade Bulle Mazarin 8 kr 20 kr 25 kr if kr / 6 kr Parenteser Ett annat sätt att räkna ut vad Johanna ska betala är att först räkna ut kostnaden för en kopp choklad och en bulle. Sedan multiplicerar vi med 3. När man vill att en addition eller subtraktion ska räknas före multiplikation och division använder man en parentes. 3 (8 +4) = 3 32 = 96 Regler vid beräkningar av uttryck.. Beräkna uttryck inom parenteser. 2. Beräkna multiplikation och division. 3. Beräkna addition och subtraktion. 8

3 a) b) 9(5+5) c) /9-4.3 a) / = 5 + 4'5 = 60 b) 9(/5 + 5) = 20 = 80 c) / Räkna multiplikationen först. Räkna parentesen först. Lägg märke till att 9(5 + 5) betyder 9 (5 + 5). Räkna multiplikation och division först. - I Svar: o) 60 b) 80 c) 2 00 a) 5+24 b) c) 24/ a) b) 20 (0 + 5) c) 20 (0 5) 003 a) (5 + 2) 5 b) 20/5+45/9 _ c) a) Teckna ett uttryck för hur mycket Matikla ska betala för godiset. b) Räkna ut hur 'nyckel hon får betala. 9

4 005 a) (2 + 3) 2 b) 25/(3+2) c) (24+6)/5 006 a) (6 + 7) 0 b) c) a) 20 (8 2) b) (20 8) 2 c) , ):"el,i oc bilik går på e llsmatch. Daniel r,... betalar biljetterna -65r am en 500 kr-sedel-i-kas-gan a) Teckna ett uttrylf4 mycket -Daniel får tillbaka. b) Räkna ut hur mxcket Daniel får tillbaka. 009 I halvtid köper Erik var sin läsk och varmkorv till sig och Daniel. a) Teckna ett uttryck för hur mycket Erik får betala. b) Räkna ut hur mycket Erik får betala a) 48/(6+2) b) c) 48/6+2 a) (32 8) / 4 b) 32 / (8 4) c) a) 2 (22 9) + 7 b) (42 6) / (77 59) 0

5 03 Ludvig köper 2 kg äpplen och 3 kg bananer. a) Teckna ett uttryck för vad Ludvig får tillbaka på en hundralapp. b) Räkna ut hur mycket Ludvig får tillbaka. 04 a) Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen b) Lös din egen uppgift. 05 a) 96,5 6,5(,5 4,5) b) (0,2 +,8) 06 Vilket tal är x? a) 5 x 25 = 5 b) 25 5 x = 5 07 Om vi ska räkna ut så utförs additionen först och därefter 5 divisionen. Man kan säga att det finns en osynlig parentes i täljaren (2+23) så att det egentligen står. Vi får därför = = Lös på samma sätt följande uppgifter. a) b) c)

6 NEGATIVA TAL Negativa tal Här bredvid ser du två termometrar. Den vänstra termometern visar temperaturen 0 C. När det är fråga om minusgrader skriver man alltid ut minustecken framför talet. Den högra termometern visar temperaturen 20 C. Man behöver inte skriva ut plustecken framför gradtalet när det är fråga om plusgrader. Temperatur är ett exempel på när man använder sig av negativa tal i verkligheten. Kan du komma på fler exempel? C vo fl -Is -20 -le -40 Tallinjen En tallinje ser ut som en liggande termometer. På tallinjen här nedanför har vi markerat några tal. Talens plats på tallinjen anges med så kallade koordinater. Punkten till höger har koordinaten 4. Punkten till vänster har koordinaten 3. Punkten med koordinaten 0 kallas origo. Talet noll är varken ett positivt eller ett negativt tal I 0 I negativa tal positiva tal Några olika tecken I matematiken använder vi oss av många olika tecken. Ett tecken som du använt ofta är likhetstecknet. Nu ska vi titta på två andra tecken, nämligen tecknet för "större än" och tecknet för "mindre än". Tecknet > betyder "är större än" Tecknet < betyder "är mindre än" 2 är större än skrivs 2 >. är mindre än 2 skrivs < 2. "Gapet" pekar alltid mot det största talet. 2

7 Addition och subtraktion En höstdag är temperaturen 3 C. Under natten sjunker temperaturen 9 C. Vilken temperatur blir det då? Vi kan teckna den nya temperaturen som 3 9. Men vilket blir svaret? Med hjälp av en tallinje kan vi räkna ut vad det blir. På tallinjen startar vi på talet 3. När temperaturen sjunker så förflyttar vi oss åt vänster på tallinjen. Eftersom temperaturen sjunker 9 C så går vi nio steg åt vänster. Vi markerar förflyttningen med en pil. Pilen slutar i talet 6. Temperaturen blir alltså 6 C. -C I

8 Beräkna med hjälp av tallinje a) 4 7 b) a) 4-7= i f b) - 5 q = Pilen ska börja vid 4. Pilens riktning beror på räknesättet. I addition drar du pilen åt höger och vid subtraktion åt vänster. Här flyttar du alltså sju steg åt vänster. Punkten där pilen slutar visar svaret. (..." I I - I T I Svar: a) -3 b) LI Pilen startar vid 5 och sträcker sig nio steg åt höger. 'C 40 c C0 : Hur mycket har a) temperaturen ändrats? b) lo Vilka uträkningar visas? a) - -I /0.- b) I I 8,- 020 Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje a) (-3, -: 6 b) 3 - c) 5-2 d) 2+5 4

9 02 a) 3 5 b) 4- c) 2 7 d) a) 7 b) -7 c) +7 d) En vårdag är temperaturen 5 C. Till kvällen sjunker temperaturen med 7 C. Vilken blir temperaturen då? 024 Vilken blev temperaturen? Temp var Temp sjönk Temp blev a) 2 C 7 C El b) 0 C 2 C El c) 5 C 0 C d) 2 C 3 C Cl 025 Vilket tal är störst? a) 0,2 eller 0,9 b) 4 eller 8 c) 5 eller Vilka uträkningar visas i bilderna? a) I i /0 b) i i i f Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje 027 a) 8+4 b) 8 4 c) a) 6-4 b) 9 + c) a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 5 C c) sjunker 5 C

10 030 V ilken blev temperaturen? IF Temp var Temp steg mp sjönk a) 0 C 3 C 8 C b) 5 C 4 C C c) 8"C 7'C d) C 5 C C 03 Vilka uträkningar visas i bilderna? a) + f -b i m, 2 3 b) I 0 I a) 4-2 b) 5+ c) 2+ 0 d) 3 9 a) b) 3 3 c) 2-0 d) Vilka tal pekar pilarna på? a b c d e f "" r"" """" V "T'" ""P'" T""" """" """ """ """" "" "" P 0,-0,4 0,3 0,2 O,9 0 0,! 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 035 a) b) c) a) b) c) =

11 037 Inuti hissar kan man ibland. se negativa tal. Om du till exempel åker till den våning som heter 2, så innebär det att du åker till andra våningen under markplanet. Antag att du åker hiss från våning. På vilken våning hamnar du om du åker a) fyra våningar uppåt b) två våningar nedåt Antag att du kliver ur hissen på våning 2. På vilken våning steg du in i hissen om du åkt c) en våning uppåt d) fem våningar nedåt 038 Skriv ut rätt tecken mellan talen> eller <) a) 2 3 b) 0 0,8 c) 5> Vilket tal är störst och vilket är minst av följande tal?,2,9 0,9 0, Vilket tal ska stå i rutan? a) El + 3 = 5 b) El = 9 c) Cl 7 = 04 a) 2,5+0,7 b),8 5,2 c) 3,9-,8 042 Vad visar termometern om temperaturen a) stiger 5,4 C b) sjunker 3,6 C 7

12 .3 MER OM MULTIPLIKATION OCH DIVISION Om du ska multiplicera och dividera i huvudet gäller det att kunna multiplikationstabellen ordentligt och att hålla reda på decimalerna. Beräkna a) 00-0,042 b) 95 / 0 c) 0,6 0,9 d) 40 0,03 a) 00 0,042 När du multiplicerar ett tal med 00 får alla siffror i talet ett värde som är 00 gånger så stort. Flytta därför decimaltecknet två steg åt höger. b) 95 / 0 = 9,5 c) 0,6 0,9 = 0,5' d) 40 0,03 =,20 =,2 Här får du tänka dig ett decimaltecken så att divisionen blir 95,0 / 0. Eftersom du dividerar med 0 ska svaret bli 0 gånger så litet. Flytta därför decimaltecknet ett steg åt vänster. Det blir lika många decimaler i svaret som faktorerna har sammanlagt, det vill säga två decimaler = 20. Det ska vara två decimaler i svaret. Det blir alltså,20 vilket också kan skrivas,2. Svar: a) 4,2 b) 9,5 c) 0,59 d),2 5' d 043 a) 0 7,85 b) 00 2,75 c) 0 0, , 4,5 a) 0 b) 83,2 / 00 a) 76 / 00 b) 0, Hur mycket kostar näsdukarna per styck? 047 a) 0,4 0,3 b) 0,4-3 c) 0, c) IM- c) 8 0 8

13 34,7 048 a) b) 0 9, C) a) 00 0,056 b) 83 c) 5.0, a) 0,7 0,8 b) 4,2 000 c) 200,7 05 Vilket tal ska stå i rutan? El a),65 = 65 b) c) 8,2 gi = a) 47,8 / 0 b) 0,04 50 c) 52,8 / En dag sålde en torghandlare 00 liter jordgubbar. Hur mycket sålde han för? _ a),6 / 00 b) 0,8 0,5 c) 000 0,7 055 a) 8000,4 b) 0, c) 300 0,00 9

14 056 En bunt med 00 tidningar väger 7,5 kg. Hur mycket väger en tidning? 057 I varje påse finns det 0,002 kg te. Hur mycket väger allt te sammanlagt? 058 Hur mycket billigare per styck är kuverten i den stora förpackningen? 059 Vilka tal saknas? a) Att multiplicera ett tal med 0, ger samma resultat som när man dividerar med 6. b) Att dividera ett tal med 00 ger samma resultat som när man multiplicerar med e. -3 -, Ett lotteri hade presentkort som priser. Hur mycket var presentkorten värda sammanlagt? VINSTER 0 st presentkort å 500:- 50 st presentkort å 250:- 00 st presentkort å 00:- 06 0,7 450 = 35. Hur mycket är då a) 9, b) 0,7 4,5 c) Hur mycket sålde godisaffären för om allt lösgodis tog slut? TVÅ ÅM- LÖSGODIS:I, ( 20

15 te Y n c kl " k Vilket tal är störst? a) 0,7 eller 0,699 2 a) 0 0,2 b) eller 2 3 b) 7-0,6 c) c) 5 eller 2 0, Skriv med siffror a) trettiofemtusen tjugofem b) en miljon sjuttiofemtusen 4 Vilken enhet passar? a) En skata är ungefär 35 lång. b) Från nordpolen till ekvatorn är det 000 e. c) Ett flygplan håller hastigheten 800 ig d) På ett dygn går det D. 5 Hur stor del är grön? Svara i bråkform och i procentform. a) b) 6 Siffrorna 3, 5, 7 och 9 kan kombineras på olika sätt och bilda tal. Använd dessa siffror och skriv a) det tal som är näst störst b) ett tal som är så nära som möjligt 7 Hur mycket är a) 0 % av 750 kr h) 5 % av 80 kg c) 30 % av 400 m 9 a) 00 (50 5) b) 5 -i- 7-9 c) 85 / (75 65) 9 Vilket tal ligger mitt emellan a) 7,5 och 7,6 b) 2,9 och 3 c) 0,5 och 0,2 lo ett recept på köttfärssås står det att man behöver 500 g köttfärs till fyra portioner. Hur många gram köttfärs behövs till nio portioner? 2

16 .4 ÄNNU MER OM DIVISION När du dividerar finns det några knep som du kan använda dig av. Om nämnaren slutar med en eller flera nollor kan du förkorta med 0, 00 eller kanske 000. Då får du en division som är lättare att utföra. När du dividerar med ett tal i decimalform kan du förlänga med 0, 00 eller 000. På så sätt får du ett heltal i nämnaren och det blir lättare att utföra divisionen. 92 a),766 3,5 b) 0)07 0,92, 72 a) = 0 23 '00 3,5 350 =50 b) 0,07 = Förkorta med 00 för att få en enklare nämnare. Det gör du genom att dividera täljare och nämnare med 00. Här förlänger du med 00 för att få ett heltal i nämnaren. Det gör du genom att multiplicera täljare och nämnare med 00. Svar: a) 0,23 ) a) 62 - i, , 95 c) Vad kostar chokladtomtarna per styck? a) b) 0,2 0,6 2,5 c) 0, a) b) 0,05 0,03 22

17 u. 067 a) b) c) 860 0, ,6 068 a) 30 4,5 5,6 069 a) b) 0, b) c) 4,5 0, Bagare Bertil delar in degen i 30 lika stora bitar. Hur mycket väger varje bit? 0,32 c) 0,4 07 Ett snöre som är 3,2 m långt klipps i bitar som är 0,2 m långa. a) Vilket uttryck visar hur man räknar ut hur många bitar det blir? 3,2 0,2 A: B: 0,2 3,2 C: 0,2 3,2 b) Hur många bitar blir det?, (072 a) b) 200 0,04 6,3 c) Vad kostar rågkakorna per styck? 23

18 074 a) 8 /0,4 b) 655 / 500 c) 4,5 / 0,0 075 Eleonor ska plantera violer. Till varje planta behöver hon 0,2 kg blomjord. Hur många violer kan Eleonor plantera med en säck jord? 0, ,04-0,3 076 a) b) 0,2 0, 077 Emil och Johan handlar godis till en klassfest. Emil påstår att chokladäggen kostar 4 kr styck och Johan att de kostar 25 öre. a) Vem har rätt? b) Vad blev fel i den andres uträkning? c) 0, Till samma klassfest köpte Emil och Johan tre backar läsk. En flaska med läsk väger 0,435 kg och innehållet i en flaska väger 0,33 kg. En back innehåller 20 flaskor. När festen var över var läsken slut. Hur mycket vägde alla tomglas som fanns kvar efter festen? 24

19 .5 VIKT OCH VOLYM Så här ser sambanden ut mellan de vanligaste vikt- och volymenheterna. I ton kg hg g ton = 000 kg = hg = g 0 00 kg = 0 hg = 000 g 00 hg = 00 g liter dl cl ml liter = 0 dl = 00 cl = 000 ml 0 0 dl= 0 cl= 00 ml 0 cl = 0 ml [ Prefix Betyder Exempel kilo (k) tusen kg = 000 g När du gör enhetsbyten är det lättare om du vet vad de olika prefixen betyder. I enheten millimeter är milli ett prefix. Nedan ser du de vanligaste prefixen. hekto (h) hundra hl = 00 liter deci (d) tiondel dm = 0 m = 0, m centi (c) hundradel cl = - liter = 0,0 liter 00 milli (m) tusendel mg g = 0,00 g 000 Skriv i gram a) 0,375 kg b) 0,8 kg a) 0,375 kg = 375 g b) 0,8 kg = 8009 c),5 hg = 50g d) 700 mg = 0,7 g c),5 hg d) 700 mg Eftersom kg = 000 g får du svaret så här: 0, = 375 0,8 000 = 800 Eftersom hg = 00 g får du svaret så här:,5 00 = 50 Eftersom g = 000 mg får du svaret så här: 700 = 0,

20 Hur mycket kostar en påse päron som väger 800 g? Räkna så hår g = 8 hg 6 hg kostar kr =,60 kr 0 Först räknar vi ut vad hg kostar. Eftersom kg = 0 hg dividerar vi med 0. 8 hg kostar 8 -,60 kr = 2,80 kr Genom att multiplicera kostnaden för ett hekto med 8 får vi hela kostnaden....eller så här 0,8 6 kr = 2,80--kr Vi kan även räkna ut kostnaden genom att multiplicera vikten i kilogram med priset per kilogram. Vi får då 0,8 6 kr = 2,80 kr. Svar: Påsen kostar 2,80 kr. Vilket är priset per liter för saften? Räkna så här.. 6 dl kostar 6,50 kr 6 5 dl kostar kr = 2,75 kr 6 Börja med att räkna ut vad dl kostar genom att dividera priset med 6. Literpris: 0-2,75 kr = 27,50 kr eller så här 6 dl = 0,6 liter liter = 0 dl. Därför multiplicerar vi med 0 för att få reda på priset per liter. Literpris 6,5 65 kr kr = 27,50 kr 0,6 6 Vi kan också dividera priset (6,50 kr) med _ volymen i liter (0,6 liter). Svar: Literpriset for saften är 27,50 kr. 26

21 079 Vilken enhet passar? a) Katten Max väger 670 El b) En förpackning grädde innehåller 3 El c) Familjen 0Mn har en jeep som väger,8 El 080 Skriv i kilogram a) g b) 8 hg c) 4 hg d) g 08 Vad väger mest, nudlarna eller ketchupen? 082 Skriv i gram a) 0,575 kg b) 0,6 kg c),235 kg d),2 kg 083 Skriv i liter a) 5d b) 200 cl c) 70c d) 22d 084 Vad kostar godiset per kilogram? 27

22 085 Vilken enhet passar? a) En stor burk med Coca-Cola innehåller 5 b) Tidningen Expressen vägde en dag 50 c) Varje morgon dricker Lisa 20 6 juice. 086 Skriv i kilogram a) 5 hg b) 2 hg c),5 ton d) 0,7 ton 087 Skriv i gram a) 2,5 kg b) 0,3 kg c) 2 hg d),5 hg 088 Hur många centiliter rymmer flaskorna? a b) c) 089 Skriv i liter a) 25 dl b) 50c c) 900m d) 3d 090 i Cajsa har en stor hink som rymmer 2 liter och en liten vattenkanrta som rymmer 60 cl. Hur många gånger måste hon hålla med vattenkannan för att hinken ska bli full? 28

23 09 Skriv i kilogram a) 625 g b),2 ton c) 5 hg d) 65 g 092 Skriv i milliliter a) 2,5 cl b) 0,25 liter c) 4d d) 0,6 cl 093 Vad kostar en laxbit som väger a) 4 hg b) 0,3 kg c) 600 g 094 Beräkna priset per liter. 095 Det engelska volymmåttet pint är 0,56 liter. Skriv pint i a) milliliter b) centiliter c) deciliter 096 Skriv i hektogram a),6 kg b) 450g c) 0,7 kg d) 90g 097 En av de tyngsta männnen någonsin vägde 0,54 ton. Skriv vikten i a) kilogram b) gram 098 Hur stor volym har ketchupflaskan uttryckt i a) liter b) deciliter c) centiliter 7iir. 099 Vad kostar muslin per kilogram? 00 Hur mycket får man betala för,875 kg skinka? 29

24 « På Island bor det endast 2 personer per kvadratkilometer. Hur stor skulle vår befolkning vara, om Sverige var lika glest befolkat som Island? 07 Den högsta temperatur som uppmätts i Sverige är 38,0 C. Den lägsta temperaturen är 526 C. Hur stor är skillnaden i temperatur? 08 a) Hur Långt är Sverige på kartan? Mät i hela och halva centimeter. b) Hur långt är Sverige i verkligheten? Avrunda till tiotal mil., 09 En av Sveriges längsta älvar är Ångermanälven. Den är 450 km lång. Klass 8B planerar att paddla en del av sträckan. De räknar med att paddla fem timmar varje dag med medelhastigheten 6 km/h. a) Hur långt hinner de då på en vecka? b) Hur många dagar skulle det ta att paddla hela Ångermanälven? 0 a) Hur långt är det i verkligheten mellan Malmö och Haparanda? Mät i hela centimeter. Avrunda till tiotal mil. b) Hur lång tid tar det för ett flygplan att flyga sträckan om planets medelhastighet är 780 km/h? Avrunda till tiotal minuter.

25 T7 7 r- o, ". -., Hur vet du att 3 är ett större tal än 5? 2 Titta på talet Hur mycket mer värd är a) siffran 2 än siffran 3 b) siffran än siffran 4 c) Förklara hur du tänker. 3 a) Förklara vad som menas med " % av 700 kr". b) Beskriv hur du gör när du ska beräkna "30 % av 400 liter". 4 Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen I samband med enheter använder man prefix som "kilo", "dec?' och "centr. Vad tror du menas om man skriver a) kkr h) ckr 6 a) Vilket eller vilka av uttrycken har ett värde som är större än? 3,5 2, 0,8 0,7,3 2,4,8 0,9 b) Förklara hur du tänker. 7 Oscar skulle räkna ut uppgiften här nedanför. Han såg direkt att svaret blev 500. Hur kunde han räkna ut det så snabbt? , Förklara varför är lika med. 0, Näs Lina skulle räkna ut 45,8 3,25, så fick hon svaret 3,3. Vad tror du att hon gjorde för fel? 0 Skriv ett uttryck som innehåller minst en parentes och där svaret blir lika med 0. 32

26 BLANDADE UPPGIFTER 23,5 a) 0,25 b) 0 c) 7, Vilket tal är störst? a) 4 eller 6 b),29 eller,3 c) 0 eller 3 a) Vad visar termometern? b) Vad visar termometern om temperaturen stiger 6 C? c) Vad visar termometern om temperaturen sjunker 6 C? Skriv i kilogram a) b) c) 5 Skriv i centiliter a) 75m b),5 dl c) 2 liter d) 0,75 liter 6 a) b) 6 / 2+2 c) a) 40 (25 0) b) (22 + 3) / 7 c) 3 (2 5) a) 6+2 b) 2 9 c) 2+9 d) a) 0,6 700 b) 000 0,7 c) 0,02 d) Skriv i liter a) b) 3 dl 33

27 portionsförpackning 400 g 0:- 5 rullar 2.9? 00 g 4:90 PTesentpappet Diskmedel t\ obekt returpapper per rthe 700 m:95 Aku M T LUN 2 Skriv i gram a),5 kg b) 3,5 hg c) 0,7 kg d) 0,2 hg 22 a) b) (52,5 7) (40 27,8) 23 Skriv ananasens vikt i kilogram och avrunda till en decimal. 24 Vilket är priset_per meter för presentpapperet? 25 Hur mycket skiljer priset på kattmaten per kilogram mellan de två förpackningarna? 26 Ett år åt vi svenskar glass för 2,7 miljarder kronor. Hur mycket köpte vi glass för i genomsnitt per person? Räkna med att det finns nio miljoner invånare i Sverige. 27 Efter en fotbollsmatch samlade några kompisar tomburkar. Burkarna pantades sedan för 0,50 kr styck. Sammanlagt fick de 82 kr. Hur många burkar pantade de? 28 Vilket är priset per liter för diskmedlet? Fortsätt med TRÄNA MERA eller FÖRDJUPNING. Läraren ger besked. 34

28 TRÄNA MERA 29 a) 8+25 b) c) a) b) c) 28/ a) Teckna ett uttryck för vad det kostar att hyra inlines fyra timmar. b) Räkna ut vad det kostar. 32 a) 00 (35 + 5) b) (24 + 9) / 3 c) 24 / (9 + 3) 33 a) 5 (7 3) b) 24 3 (6 + 2) c) (2 9) (4 + 5) 34 a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 8 C c) sjunker 8 C 35 a) 2 6 b) 5 36 a) 5-2 b) 2+8 c) c) I ID a) 0 38 a) 000 0,63 b) 002,45 6,5 b) 0 87,3 c) 00 c) 7, Vilket är priset per styck? 35

29 40 a) 0,7 0,3 b) 0,06 0,2 c) 0,4 0,5 4 a) 0,8 20 b) 70 0,05 c) 0, a) 0,06 40 b) 0, 75 c) 0, I en låda finns 60 apelsiner. Hur mycket väger de sammanlagt om alla är lika stora? 0, a) b) , 72,6 a) b) a) b) 0, 2 0, c) c) c) 0,5 47 2,7 0,5,6 a) b) c) 0,03 0,5 0,04 48 Johanna har en liten bil som endast drar 0,6 liter bensin per mil. Hur långt kan Johanna köra på 30 liter bensin? 36

30 49 Skriv i kilogram a) 25 hg b) 5 hg c) 725 g 50 Skriv i gram a) b) c) 5 Skriv i kilogram a) 9 ton b) 4,2 ton c) 0,3 ton 52 Skriv glasspaketets vikt i a) hektogram b) kilogram 53 Skriv glasspaketets volym i a) centiliter b) liter 54 Skriv i centiliter a) b) 55 Skriv i liter a) 800 ml 56 Skriv i milliliter a) 3 cl b) 5d b) 2d c) 70 cl c) 0,4 liter 37

31 FÖRDJUPNING Csig7r 57 De största godisätarna på jorden är skottarna. En skotte äter plake i genomsnitt 36 g godis per dag. Hur mycket godis äter en skotte i genomsnitt på ett år? Avrunda till hela kilogram. 58 Malin har kokat 4,5 liter hallonsaft. Hon ska hälla saften i flaskor. Varje flaska rymmer 70 cl. Hur många flaskor går det åt? 59 En affär säljer västerbottensost för 85 kr/kg. Hur mycket kostar en bit som väger a),5 kg b) 0,8 kg c) 600g 60 Vi svenskar äter i genomsnitt 2 kg ägg per person och år. Det motsvarar 200 st ägg. a) Hur många ägg går det i genomsnitt på kg? Avrunda till heltal. b) Hur stor blir årskostnaden för ägg för en familj med fyra personer? Avrunda till hundratal kronor. 6 Kinesiska är det äldsta skriftspråk som fortfarande används. Skrifter som är år gamla finns bevarade. Den moderna kinesiskan använder olika skrivtecken. Hur lång tid skulle det ta att skriva alla dessa tecken, om man skriver ett tecken per sekund? Avrunda till hela timmar. 62 Saffran, som kommer från en krokusblomma, är en mycket dyr krydda. En påse som innehåller 0,5 g kostar,50 kr. a) Skriv vikten i milligram. b) Beräkna priset per kilogram. 38

32 Klippa snöre Pirjo har ett snöre som är 80 cm långt. Hon vill klippa det i bitar som är 20 cm långa. Hur många klipp måste hon göra? -.". 2 En multiplikation Placera M siffrorna, 4,5 och 6 att multiplikatio nen i rutorna så stämmer. 3 Bokstäver på rad Hur hänger bokstäverna här nedanför ihop? Vilken bokstav ska stå på den tomma platsen? AB D GK J 4 Hur många tal? Hur många olika heltal kan du bilda med hjälp av siffrorna, 2 och 3? I talen får varje siffra bara finnas med en gång. Tänk på att talen kan vara ensiffriga, tvåsiffriga och tresiffriga. "Aigik, 5 Vad kostar pennan? En penna och ett suddgummi kostar sammanlagt 0 kr. Pennan kostar 7 kr mer än suddgummit. Vad kostar pennan och vad kostar suddgummit? 6 Spara pengar Patrik har 400 kr och Pernilla 600 kr. Patrik sparar 50 kr i veckan och Pernilla 25 kr i veckan. Hur många veckor dröjer det innan de båda har lika mycket pengar?

33 MON. N./ Meff e wel 7:tik - ';5-2 Sik 7 Det svarta fåret Ett av talen här nedanför passar inte ihop med de övriga. Vilket tal är det och varför passar det inte? krp -At I (42 9 Sätta plantor Fyra personer på fyra minutesätter fyra blomplantor för tio r. Hur lång tid tar det personer att sätta tio Plantor, om de arbetar i samma takt? Fullkomliga tal Talet 6 är delbart med talen,2 och 3. Man säger därför att talet 6 har delarna, 2 och 3. Summan av delarna är = 6, det vill säga lika med talet 6. Ett tal där summan av delarna är lika med talet kallas fullkomligt. Talet 6 är det minsta fullkomliga talet. Vilket är det näst minsta? (Ledtråd: Talet ligger mellan 20 och 30.) i ii "ep., P. db tår (7)- 8 Godis i en burk en burk finns 7 rosa, gula och 6 vita godisar Du stoppar ner handen utan att titta. Hur många godisar måste du minst ta för att vara helt säker på att få a) två av samma färg b) tre av samma färg 0 Tal i triangel Studera figurerna här nedanför. Tänk dig att du fortsätter bygga figurer på samma sätt. Hur många punkter kommer att finnas i a) den femte figuren b) den tionde figuren En idrottsklass klass 8C finns 30 elever som alla idrottat Sexton av eleverna spelar innebandy och sjutton spelar fotboll. Fyra elever spelar varken innebandy eller fotboll. Hur många spelar både innebandy och fotboll?

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män.

a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 Nu är vi fler än nio miljoner! land 9 047 752 invånare. Av dessa var 4 486 550 män. .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Hur lång tid är det mellan klockslagen? a) 16.45 18.25 b) 7.13 10.07 c) 13.23 18.15 2 a) Hur många av invånarna var kvinnor? b) Hur många fler än nio miljoner

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f

a) 7 9 b) 320 / 4 c) 6 700 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 299 + 299 a) 7,9 eller 7,95 b) 3 eller 5 c) 7 eller 0 a b c d e f Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 Beräkna

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

c) 75, 005, om du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet?

c) 75, 005, om du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet? .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Vilken är dörrens a) omkrets b) area 2 Räkna utan miniräknare 62 000 a) 0,6 700 b) 200 c) 75, 005, 3 Hur länge dröjer det innan TV:n är betald om du betalar

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper?

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper? Procent betyder hundradel. 00 00 = 00 % = Hur många procent av cirkeln är röd? 0 % 0 % 0 % % 90 % 0 % 80 % 7 % Studera cirklarna. Landet Sydafrika har drygt 0 miljoner invånare. Hur många procent är kvinnor?

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller

Namn: 2 Du behöver en och en halv liter färg. [6] Hur många burkar måste du köpa om burkarna innehåller FÖRTEST Bråk och procent steg 9 1 I Mathildas klass går hälften så många flickor som pojkar. [7] Tre av pojkarna, vilket motsvarar en sjättedel av pojkarna, har bruna ögon. Hur många elever går i klassen?

Läs mer

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1 Algebra I علم الجبر 1. Linjära samband..2 2. Förenklingar av algebraiska uttryck.14 (konjugat- och kvadreringsreglerna)...20 3. Ekvationslösning..21 Matematiken i historien, förstagradsekvationer 25 Matematiken

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt

subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt OCH 2a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer