Uttryck med alla räknesätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttryck med alla räknesätt"

Transkript

1 Här får du lära dig att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser om negativa tal multiplikation och division av decimaltal att göra beräkningar med vikt och volym 'MEM "MU Kulramen, eller abakusen som den också kallas, är ett enkelt räknehjälpmedel som funnits sedan ca 400 f Kr. En svensk kulram består av 0 rader med 0 kulor i varje rad. Kulramar används än idag i vissa butiker i till exempel Kina. Hur många kulor är det på en svensk abakus? I hur många år har människan använt kulramar? Hur tror du att en abakus fungerar?

2 . ATT RÄKNA MED TAL Uttryck med alla räknesätt Johanna, Linda och Sofie går och fikar. De köper tre bullar och var sin kopp varm choklad. Johanna betalar för alltihopa. Hur mycket får hon betala? Chokladen kostar 3 8 kr och bullarna kostar 3 4 kr = = 96 I en sådan här uträkning är det viktigt att man gör beräkningarna i rätt ordning. Multiplikation och division utförs före addition och subtraktion. Varm choklad Kaffe Kaffe lade Bulle Mazarin 8 kr 20 kr 25 kr if kr / 6 kr Parenteser Ett annat sätt att räkna ut vad Johanna ska betala är att först räkna ut kostnaden för en kopp choklad och en bulle. Sedan multiplicerar vi med 3. När man vill att en addition eller subtraktion ska räknas före multiplikation och division använder man en parentes. 3 (8 +4) = 3 32 = 96 Regler vid beräkningar av uttryck.. Beräkna uttryck inom parenteser. 2. Beräkna multiplikation och division. 3. Beräkna addition och subtraktion. 8

3 a) b) 9(5+5) c) /9-4.3 a) / = 5 + 4'5 = 60 b) 9(/5 + 5) = 20 = 80 c) / Räkna multiplikationen först. Räkna parentesen först. Lägg märke till att 9(5 + 5) betyder 9 (5 + 5). Räkna multiplikation och division först. - I Svar: o) 60 b) 80 c) 2 00 a) 5+24 b) c) 24/ a) b) 20 (0 + 5) c) 20 (0 5) 003 a) (5 + 2) 5 b) 20/5+45/9 _ c) a) Teckna ett uttryck för hur mycket Matikla ska betala för godiset. b) Räkna ut hur 'nyckel hon får betala. 9

4 005 a) (2 + 3) 2 b) 25/(3+2) c) (24+6)/5 006 a) (6 + 7) 0 b) c) a) 20 (8 2) b) (20 8) 2 c) , ):"el,i oc bilik går på e llsmatch. Daniel r,... betalar biljetterna -65r am en 500 kr-sedel-i-kas-gan a) Teckna ett uttrylf4 mycket -Daniel får tillbaka. b) Räkna ut hur mxcket Daniel får tillbaka. 009 I halvtid köper Erik var sin läsk och varmkorv till sig och Daniel. a) Teckna ett uttryck för hur mycket Erik får betala. b) Räkna ut hur mycket Erik får betala a) 48/(6+2) b) c) 48/6+2 a) (32 8) / 4 b) 32 / (8 4) c) a) 2 (22 9) + 7 b) (42 6) / (77 59) 0

5 03 Ludvig köper 2 kg äpplen och 3 kg bananer. a) Teckna ett uttryck för vad Ludvig får tillbaka på en hundralapp. b) Räkna ut hur mycket Ludvig får tillbaka. 04 a) Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen b) Lös din egen uppgift. 05 a) 96,5 6,5(,5 4,5) b) (0,2 +,8) 06 Vilket tal är x? a) 5 x 25 = 5 b) 25 5 x = 5 07 Om vi ska räkna ut så utförs additionen först och därefter 5 divisionen. Man kan säga att det finns en osynlig parentes i täljaren (2+23) så att det egentligen står. Vi får därför = = Lös på samma sätt följande uppgifter. a) b) c)

6 NEGATIVA TAL Negativa tal Här bredvid ser du två termometrar. Den vänstra termometern visar temperaturen 0 C. När det är fråga om minusgrader skriver man alltid ut minustecken framför talet. Den högra termometern visar temperaturen 20 C. Man behöver inte skriva ut plustecken framför gradtalet när det är fråga om plusgrader. Temperatur är ett exempel på när man använder sig av negativa tal i verkligheten. Kan du komma på fler exempel? C vo fl -Is -20 -le -40 Tallinjen En tallinje ser ut som en liggande termometer. På tallinjen här nedanför har vi markerat några tal. Talens plats på tallinjen anges med så kallade koordinater. Punkten till höger har koordinaten 4. Punkten till vänster har koordinaten 3. Punkten med koordinaten 0 kallas origo. Talet noll är varken ett positivt eller ett negativt tal I 0 I negativa tal positiva tal Några olika tecken I matematiken använder vi oss av många olika tecken. Ett tecken som du använt ofta är likhetstecknet. Nu ska vi titta på två andra tecken, nämligen tecknet för "större än" och tecknet för "mindre än". Tecknet > betyder "är större än" Tecknet < betyder "är mindre än" 2 är större än skrivs 2 >. är mindre än 2 skrivs < 2. "Gapet" pekar alltid mot det största talet. 2

7 Addition och subtraktion En höstdag är temperaturen 3 C. Under natten sjunker temperaturen 9 C. Vilken temperatur blir det då? Vi kan teckna den nya temperaturen som 3 9. Men vilket blir svaret? Med hjälp av en tallinje kan vi räkna ut vad det blir. På tallinjen startar vi på talet 3. När temperaturen sjunker så förflyttar vi oss åt vänster på tallinjen. Eftersom temperaturen sjunker 9 C så går vi nio steg åt vänster. Vi markerar förflyttningen med en pil. Pilen slutar i talet 6. Temperaturen blir alltså 6 C. -C I

8 Beräkna med hjälp av tallinje a) 4 7 b) a) 4-7= i f b) - 5 q = Pilen ska börja vid 4. Pilens riktning beror på räknesättet. I addition drar du pilen åt höger och vid subtraktion åt vänster. Här flyttar du alltså sju steg åt vänster. Punkten där pilen slutar visar svaret. (..." I I - I T I Svar: a) -3 b) LI Pilen startar vid 5 och sträcker sig nio steg åt höger. 'C 40 c C0 : Hur mycket har a) temperaturen ändrats? b) lo Vilka uträkningar visas? a) - -I /0.- b) I I 8,- 020 Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje a) (-3, -: 6 b) 3 - c) 5-2 d) 2+5 4

9 02 a) 3 5 b) 4- c) 2 7 d) a) 7 b) -7 c) +7 d) En vårdag är temperaturen 5 C. Till kvällen sjunker temperaturen med 7 C. Vilken blir temperaturen då? 024 Vilken blev temperaturen? Temp var Temp sjönk Temp blev a) 2 C 7 C El b) 0 C 2 C El c) 5 C 0 C d) 2 C 3 C Cl 025 Vilket tal är störst? a) 0,2 eller 0,9 b) 4 eller 8 c) 5 eller Vilka uträkningar visas i bilderna? a) I i /0 b) i i i f Beräkna med huvudräkning eller med hjälp av tallinje 027 a) 8+4 b) 8 4 c) a) 6-4 b) 9 + c) a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 5 C c) sjunker 5 C

10 030 V ilken blev temperaturen? IF Temp var Temp steg mp sjönk a) 0 C 3 C 8 C b) 5 C 4 C C c) 8"C 7'C d) C 5 C C 03 Vilka uträkningar visas i bilderna? a) + f -b i m, 2 3 b) I 0 I a) 4-2 b) 5+ c) 2+ 0 d) 3 9 a) b) 3 3 c) 2-0 d) Vilka tal pekar pilarna på? a b c d e f "" r"" """" V "T'" ""P'" T""" """" """ """ """" "" "" P 0,-0,4 0,3 0,2 O,9 0 0,! 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 035 a) b) c) a) b) c) =

11 037 Inuti hissar kan man ibland. se negativa tal. Om du till exempel åker till den våning som heter 2, så innebär det att du åker till andra våningen under markplanet. Antag att du åker hiss från våning. På vilken våning hamnar du om du åker a) fyra våningar uppåt b) två våningar nedåt Antag att du kliver ur hissen på våning 2. På vilken våning steg du in i hissen om du åkt c) en våning uppåt d) fem våningar nedåt 038 Skriv ut rätt tecken mellan talen> eller <) a) 2 3 b) 0 0,8 c) 5> Vilket tal är störst och vilket är minst av följande tal?,2,9 0,9 0, Vilket tal ska stå i rutan? a) El + 3 = 5 b) El = 9 c) Cl 7 = 04 a) 2,5+0,7 b),8 5,2 c) 3,9-,8 042 Vad visar termometern om temperaturen a) stiger 5,4 C b) sjunker 3,6 C 7

12 .3 MER OM MULTIPLIKATION OCH DIVISION Om du ska multiplicera och dividera i huvudet gäller det att kunna multiplikationstabellen ordentligt och att hålla reda på decimalerna. Beräkna a) 00-0,042 b) 95 / 0 c) 0,6 0,9 d) 40 0,03 a) 00 0,042 När du multiplicerar ett tal med 00 får alla siffror i talet ett värde som är 00 gånger så stort. Flytta därför decimaltecknet två steg åt höger. b) 95 / 0 = 9,5 c) 0,6 0,9 = 0,5' d) 40 0,03 =,20 =,2 Här får du tänka dig ett decimaltecken så att divisionen blir 95,0 / 0. Eftersom du dividerar med 0 ska svaret bli 0 gånger så litet. Flytta därför decimaltecknet ett steg åt vänster. Det blir lika många decimaler i svaret som faktorerna har sammanlagt, det vill säga två decimaler = 20. Det ska vara två decimaler i svaret. Det blir alltså,20 vilket också kan skrivas,2. Svar: a) 4,2 b) 9,5 c) 0,59 d),2 5' d 043 a) 0 7,85 b) 00 2,75 c) 0 0, , 4,5 a) 0 b) 83,2 / 00 a) 76 / 00 b) 0, Hur mycket kostar näsdukarna per styck? 047 a) 0,4 0,3 b) 0,4-3 c) 0, c) IM- c) 8 0 8

13 34,7 048 a) b) 0 9, C) a) 00 0,056 b) 83 c) 5.0, a) 0,7 0,8 b) 4,2 000 c) 200,7 05 Vilket tal ska stå i rutan? El a),65 = 65 b) c) 8,2 gi = a) 47,8 / 0 b) 0,04 50 c) 52,8 / En dag sålde en torghandlare 00 liter jordgubbar. Hur mycket sålde han för? _ a),6 / 00 b) 0,8 0,5 c) 000 0,7 055 a) 8000,4 b) 0, c) 300 0,00 9

14 056 En bunt med 00 tidningar väger 7,5 kg. Hur mycket väger en tidning? 057 I varje påse finns det 0,002 kg te. Hur mycket väger allt te sammanlagt? 058 Hur mycket billigare per styck är kuverten i den stora förpackningen? 059 Vilka tal saknas? a) Att multiplicera ett tal med 0, ger samma resultat som när man dividerar med 6. b) Att dividera ett tal med 00 ger samma resultat som när man multiplicerar med e. -3 -, Ett lotteri hade presentkort som priser. Hur mycket var presentkorten värda sammanlagt? VINSTER 0 st presentkort å 500:- 50 st presentkort å 250:- 00 st presentkort å 00:- 06 0,7 450 = 35. Hur mycket är då a) 9, b) 0,7 4,5 c) Hur mycket sålde godisaffären för om allt lösgodis tog slut? TVÅ ÅM- LÖSGODIS:I, ( 20

15 te Y n c kl " k Vilket tal är störst? a) 0,7 eller 0,699 2 a) 0 0,2 b) eller 2 3 b) 7-0,6 c) c) 5 eller 2 0, Skriv med siffror a) trettiofemtusen tjugofem b) en miljon sjuttiofemtusen 4 Vilken enhet passar? a) En skata är ungefär 35 lång. b) Från nordpolen till ekvatorn är det 000 e. c) Ett flygplan håller hastigheten 800 ig d) På ett dygn går det D. 5 Hur stor del är grön? Svara i bråkform och i procentform. a) b) 6 Siffrorna 3, 5, 7 och 9 kan kombineras på olika sätt och bilda tal. Använd dessa siffror och skriv a) det tal som är näst störst b) ett tal som är så nära som möjligt 7 Hur mycket är a) 0 % av 750 kr h) 5 % av 80 kg c) 30 % av 400 m 9 a) 00 (50 5) b) 5 -i- 7-9 c) 85 / (75 65) 9 Vilket tal ligger mitt emellan a) 7,5 och 7,6 b) 2,9 och 3 c) 0,5 och 0,2 lo ett recept på köttfärssås står det att man behöver 500 g köttfärs till fyra portioner. Hur många gram köttfärs behövs till nio portioner? 2

16 .4 ÄNNU MER OM DIVISION När du dividerar finns det några knep som du kan använda dig av. Om nämnaren slutar med en eller flera nollor kan du förkorta med 0, 00 eller kanske 000. Då får du en division som är lättare att utföra. När du dividerar med ett tal i decimalform kan du förlänga med 0, 00 eller 000. På så sätt får du ett heltal i nämnaren och det blir lättare att utföra divisionen. 92 a),766 3,5 b) 0)07 0,92, 72 a) = 0 23 '00 3,5 350 =50 b) 0,07 = Förkorta med 00 för att få en enklare nämnare. Det gör du genom att dividera täljare och nämnare med 00. Här förlänger du med 00 för att få ett heltal i nämnaren. Det gör du genom att multiplicera täljare och nämnare med 00. Svar: a) 0,23 ) a) 62 - i, , 95 c) Vad kostar chokladtomtarna per styck? a) b) 0,2 0,6 2,5 c) 0, a) b) 0,05 0,03 22

17 u. 067 a) b) c) 860 0, ,6 068 a) 30 4,5 5,6 069 a) b) 0, b) c) 4,5 0, Bagare Bertil delar in degen i 30 lika stora bitar. Hur mycket väger varje bit? 0,32 c) 0,4 07 Ett snöre som är 3,2 m långt klipps i bitar som är 0,2 m långa. a) Vilket uttryck visar hur man räknar ut hur många bitar det blir? 3,2 0,2 A: B: 0,2 3,2 C: 0,2 3,2 b) Hur många bitar blir det?, (072 a) b) 200 0,04 6,3 c) Vad kostar rågkakorna per styck? 23

18 074 a) 8 /0,4 b) 655 / 500 c) 4,5 / 0,0 075 Eleonor ska plantera violer. Till varje planta behöver hon 0,2 kg blomjord. Hur många violer kan Eleonor plantera med en säck jord? 0, ,04-0,3 076 a) b) 0,2 0, 077 Emil och Johan handlar godis till en klassfest. Emil påstår att chokladäggen kostar 4 kr styck och Johan att de kostar 25 öre. a) Vem har rätt? b) Vad blev fel i den andres uträkning? c) 0, Till samma klassfest köpte Emil och Johan tre backar läsk. En flaska med läsk väger 0,435 kg och innehållet i en flaska väger 0,33 kg. En back innehåller 20 flaskor. När festen var över var läsken slut. Hur mycket vägde alla tomglas som fanns kvar efter festen? 24

19 .5 VIKT OCH VOLYM Så här ser sambanden ut mellan de vanligaste vikt- och volymenheterna. I ton kg hg g ton = 000 kg = hg = g 0 00 kg = 0 hg = 000 g 00 hg = 00 g liter dl cl ml liter = 0 dl = 00 cl = 000 ml 0 0 dl= 0 cl= 00 ml 0 cl = 0 ml [ Prefix Betyder Exempel kilo (k) tusen kg = 000 g När du gör enhetsbyten är det lättare om du vet vad de olika prefixen betyder. I enheten millimeter är milli ett prefix. Nedan ser du de vanligaste prefixen. hekto (h) hundra hl = 00 liter deci (d) tiondel dm = 0 m = 0, m centi (c) hundradel cl = - liter = 0,0 liter 00 milli (m) tusendel mg g = 0,00 g 000 Skriv i gram a) 0,375 kg b) 0,8 kg a) 0,375 kg = 375 g b) 0,8 kg = 8009 c),5 hg = 50g d) 700 mg = 0,7 g c),5 hg d) 700 mg Eftersom kg = 000 g får du svaret så här: 0, = 375 0,8 000 = 800 Eftersom hg = 00 g får du svaret så här:,5 00 = 50 Eftersom g = 000 mg får du svaret så här: 700 = 0,

20 Hur mycket kostar en påse päron som väger 800 g? Räkna så hår g = 8 hg 6 hg kostar kr =,60 kr 0 Först räknar vi ut vad hg kostar. Eftersom kg = 0 hg dividerar vi med 0. 8 hg kostar 8 -,60 kr = 2,80 kr Genom att multiplicera kostnaden för ett hekto med 8 får vi hela kostnaden....eller så här 0,8 6 kr = 2,80--kr Vi kan även räkna ut kostnaden genom att multiplicera vikten i kilogram med priset per kilogram. Vi får då 0,8 6 kr = 2,80 kr. Svar: Påsen kostar 2,80 kr. Vilket är priset per liter för saften? Räkna så här.. 6 dl kostar 6,50 kr 6 5 dl kostar kr = 2,75 kr 6 Börja med att räkna ut vad dl kostar genom att dividera priset med 6. Literpris: 0-2,75 kr = 27,50 kr eller så här 6 dl = 0,6 liter liter = 0 dl. Därför multiplicerar vi med 0 för att få reda på priset per liter. Literpris 6,5 65 kr kr = 27,50 kr 0,6 6 Vi kan också dividera priset (6,50 kr) med _ volymen i liter (0,6 liter). Svar: Literpriset for saften är 27,50 kr. 26

21 079 Vilken enhet passar? a) Katten Max väger 670 El b) En förpackning grädde innehåller 3 El c) Familjen 0Mn har en jeep som väger,8 El 080 Skriv i kilogram a) g b) 8 hg c) 4 hg d) g 08 Vad väger mest, nudlarna eller ketchupen? 082 Skriv i gram a) 0,575 kg b) 0,6 kg c),235 kg d),2 kg 083 Skriv i liter a) 5d b) 200 cl c) 70c d) 22d 084 Vad kostar godiset per kilogram? 27

22 085 Vilken enhet passar? a) En stor burk med Coca-Cola innehåller 5 b) Tidningen Expressen vägde en dag 50 c) Varje morgon dricker Lisa 20 6 juice. 086 Skriv i kilogram a) 5 hg b) 2 hg c),5 ton d) 0,7 ton 087 Skriv i gram a) 2,5 kg b) 0,3 kg c) 2 hg d),5 hg 088 Hur många centiliter rymmer flaskorna? a b) c) 089 Skriv i liter a) 25 dl b) 50c c) 900m d) 3d 090 i Cajsa har en stor hink som rymmer 2 liter och en liten vattenkanrta som rymmer 60 cl. Hur många gånger måste hon hålla med vattenkannan för att hinken ska bli full? 28

23 09 Skriv i kilogram a) 625 g b),2 ton c) 5 hg d) 65 g 092 Skriv i milliliter a) 2,5 cl b) 0,25 liter c) 4d d) 0,6 cl 093 Vad kostar en laxbit som väger a) 4 hg b) 0,3 kg c) 600 g 094 Beräkna priset per liter. 095 Det engelska volymmåttet pint är 0,56 liter. Skriv pint i a) milliliter b) centiliter c) deciliter 096 Skriv i hektogram a),6 kg b) 450g c) 0,7 kg d) 90g 097 En av de tyngsta männnen någonsin vägde 0,54 ton. Skriv vikten i a) kilogram b) gram 098 Hur stor volym har ketchupflaskan uttryckt i a) liter b) deciliter c) centiliter 7iir. 099 Vad kostar muslin per kilogram? 00 Hur mycket får man betala för,875 kg skinka? 29

24 « På Island bor det endast 2 personer per kvadratkilometer. Hur stor skulle vår befolkning vara, om Sverige var lika glest befolkat som Island? 07 Den högsta temperatur som uppmätts i Sverige är 38,0 C. Den lägsta temperaturen är 526 C. Hur stor är skillnaden i temperatur? 08 a) Hur Långt är Sverige på kartan? Mät i hela och halva centimeter. b) Hur långt är Sverige i verkligheten? Avrunda till tiotal mil., 09 En av Sveriges längsta älvar är Ångermanälven. Den är 450 km lång. Klass 8B planerar att paddla en del av sträckan. De räknar med att paddla fem timmar varje dag med medelhastigheten 6 km/h. a) Hur långt hinner de då på en vecka? b) Hur många dagar skulle det ta att paddla hela Ångermanälven? 0 a) Hur långt är det i verkligheten mellan Malmö och Haparanda? Mät i hela centimeter. Avrunda till tiotal mil. b) Hur lång tid tar det för ett flygplan att flyga sträckan om planets medelhastighet är 780 km/h? Avrunda till tiotal minuter.

25 T7 7 r- o, ". -., Hur vet du att 3 är ett större tal än 5? 2 Titta på talet Hur mycket mer värd är a) siffran 2 än siffran 3 b) siffran än siffran 4 c) Förklara hur du tänker. 3 a) Förklara vad som menas med " % av 700 kr". b) Beskriv hur du gör när du ska beräkna "30 % av 400 liter". 4 Skriv text till en uppgift som leder till uträkningen I samband med enheter använder man prefix som "kilo", "dec?' och "centr. Vad tror du menas om man skriver a) kkr h) ckr 6 a) Vilket eller vilka av uttrycken har ett värde som är större än? 3,5 2, 0,8 0,7,3 2,4,8 0,9 b) Förklara hur du tänker. 7 Oscar skulle räkna ut uppgiften här nedanför. Han såg direkt att svaret blev 500. Hur kunde han räkna ut det så snabbt? , Förklara varför är lika med. 0, Näs Lina skulle räkna ut 45,8 3,25, så fick hon svaret 3,3. Vad tror du att hon gjorde för fel? 0 Skriv ett uttryck som innehåller minst en parentes och där svaret blir lika med 0. 32

26 BLANDADE UPPGIFTER 23,5 a) 0,25 b) 0 c) 7, Vilket tal är störst? a) 4 eller 6 b),29 eller,3 c) 0 eller 3 a) Vad visar termometern? b) Vad visar termometern om temperaturen stiger 6 C? c) Vad visar termometern om temperaturen sjunker 6 C? Skriv i kilogram a) b) c) 5 Skriv i centiliter a) 75m b),5 dl c) 2 liter d) 0,75 liter 6 a) b) 6 / 2+2 c) a) 40 (25 0) b) (22 + 3) / 7 c) 3 (2 5) a) 6+2 b) 2 9 c) 2+9 d) a) 0,6 700 b) 000 0,7 c) 0,02 d) Skriv i liter a) b) 3 dl 33

27 portionsförpackning 400 g 0:- 5 rullar 2.9? 00 g 4:90 PTesentpappet Diskmedel t\ obekt returpapper per rthe 700 m:95 Aku M T LUN 2 Skriv i gram a),5 kg b) 3,5 hg c) 0,7 kg d) 0,2 hg 22 a) b) (52,5 7) (40 27,8) 23 Skriv ananasens vikt i kilogram och avrunda till en decimal. 24 Vilket är priset_per meter för presentpapperet? 25 Hur mycket skiljer priset på kattmaten per kilogram mellan de två förpackningarna? 26 Ett år åt vi svenskar glass för 2,7 miljarder kronor. Hur mycket köpte vi glass för i genomsnitt per person? Räkna med att det finns nio miljoner invånare i Sverige. 27 Efter en fotbollsmatch samlade några kompisar tomburkar. Burkarna pantades sedan för 0,50 kr styck. Sammanlagt fick de 82 kr. Hur många burkar pantade de? 28 Vilket är priset per liter för diskmedlet? Fortsätt med TRÄNA MERA eller FÖRDJUPNING. Läraren ger besked. 34

28 TRÄNA MERA 29 a) 8+25 b) c) a) b) c) 28/ a) Teckna ett uttryck för vad det kostar att hyra inlines fyra timmar. b) Räkna ut vad det kostar. 32 a) 00 (35 + 5) b) (24 + 9) / 3 c) 24 / (9 + 3) 33 a) 5 (7 3) b) 24 3 (6 + 2) c) (2 9) (4 + 5) 34 a) Vad visar termometern? Vad visar termometern om temperaturen b) stiger 8 C c) sjunker 8 C 35 a) 2 6 b) 5 36 a) 5-2 b) 2+8 c) c) I ID a) 0 38 a) 000 0,63 b) 002,45 6,5 b) 0 87,3 c) 00 c) 7, Vilket är priset per styck? 35

29 40 a) 0,7 0,3 b) 0,06 0,2 c) 0,4 0,5 4 a) 0,8 20 b) 70 0,05 c) 0, a) 0,06 40 b) 0, 75 c) 0, I en låda finns 60 apelsiner. Hur mycket väger de sammanlagt om alla är lika stora? 0, a) b) , 72,6 a) b) a) b) 0, 2 0, c) c) c) 0,5 47 2,7 0,5,6 a) b) c) 0,03 0,5 0,04 48 Johanna har en liten bil som endast drar 0,6 liter bensin per mil. Hur långt kan Johanna köra på 30 liter bensin? 36

30 49 Skriv i kilogram a) 25 hg b) 5 hg c) 725 g 50 Skriv i gram a) b) c) 5 Skriv i kilogram a) 9 ton b) 4,2 ton c) 0,3 ton 52 Skriv glasspaketets vikt i a) hektogram b) kilogram 53 Skriv glasspaketets volym i a) centiliter b) liter 54 Skriv i centiliter a) b) 55 Skriv i liter a) 800 ml 56 Skriv i milliliter a) 3 cl b) 5d b) 2d c) 70 cl c) 0,4 liter 37

31 FÖRDJUPNING Csig7r 57 De största godisätarna på jorden är skottarna. En skotte äter plake i genomsnitt 36 g godis per dag. Hur mycket godis äter en skotte i genomsnitt på ett år? Avrunda till hela kilogram. 58 Malin har kokat 4,5 liter hallonsaft. Hon ska hälla saften i flaskor. Varje flaska rymmer 70 cl. Hur många flaskor går det åt? 59 En affär säljer västerbottensost för 85 kr/kg. Hur mycket kostar en bit som väger a),5 kg b) 0,8 kg c) 600g 60 Vi svenskar äter i genomsnitt 2 kg ägg per person och år. Det motsvarar 200 st ägg. a) Hur många ägg går det i genomsnitt på kg? Avrunda till heltal. b) Hur stor blir årskostnaden för ägg för en familj med fyra personer? Avrunda till hundratal kronor. 6 Kinesiska är det äldsta skriftspråk som fortfarande används. Skrifter som är år gamla finns bevarade. Den moderna kinesiskan använder olika skrivtecken. Hur lång tid skulle det ta att skriva alla dessa tecken, om man skriver ett tecken per sekund? Avrunda till hela timmar. 62 Saffran, som kommer från en krokusblomma, är en mycket dyr krydda. En påse som innehåller 0,5 g kostar,50 kr. a) Skriv vikten i milligram. b) Beräkna priset per kilogram. 38

32 Klippa snöre Pirjo har ett snöre som är 80 cm långt. Hon vill klippa det i bitar som är 20 cm långa. Hur många klipp måste hon göra? -.". 2 En multiplikation Placera M siffrorna, 4,5 och 6 att multiplikatio nen i rutorna så stämmer. 3 Bokstäver på rad Hur hänger bokstäverna här nedanför ihop? Vilken bokstav ska stå på den tomma platsen? AB D GK J 4 Hur många tal? Hur många olika heltal kan du bilda med hjälp av siffrorna, 2 och 3? I talen får varje siffra bara finnas med en gång. Tänk på att talen kan vara ensiffriga, tvåsiffriga och tresiffriga. "Aigik, 5 Vad kostar pennan? En penna och ett suddgummi kostar sammanlagt 0 kr. Pennan kostar 7 kr mer än suddgummit. Vad kostar pennan och vad kostar suddgummit? 6 Spara pengar Patrik har 400 kr och Pernilla 600 kr. Patrik sparar 50 kr i veckan och Pernilla 25 kr i veckan. Hur många veckor dröjer det innan de båda har lika mycket pengar?

33 MON. N./ Meff e wel 7:tik - ';5-2 Sik 7 Det svarta fåret Ett av talen här nedanför passar inte ihop med de övriga. Vilket tal är det och varför passar det inte? krp -At I (42 9 Sätta plantor Fyra personer på fyra minutesätter fyra blomplantor för tio r. Hur lång tid tar det personer att sätta tio Plantor, om de arbetar i samma takt? Fullkomliga tal Talet 6 är delbart med talen,2 och 3. Man säger därför att talet 6 har delarna, 2 och 3. Summan av delarna är = 6, det vill säga lika med talet 6. Ett tal där summan av delarna är lika med talet kallas fullkomligt. Talet 6 är det minsta fullkomliga talet. Vilket är det näst minsta? (Ledtråd: Talet ligger mellan 20 och 30.) i ii "ep., P. db tår (7)- 8 Godis i en burk en burk finns 7 rosa, gula och 6 vita godisar Du stoppar ner handen utan att titta. Hur många godisar måste du minst ta för att vara helt säker på att få a) två av samma färg b) tre av samma färg 0 Tal i triangel Studera figurerna här nedanför. Tänk dig att du fortsätter bygga figurer på samma sätt. Hur många punkter kommer att finnas i a) den femte figuren b) den tionde figuren En idrottsklass klass 8C finns 30 elever som alla idrottat Sexton av eleverna spelar innebandy och sjutton spelar fotboll. Fyra elever spelar varken innebandy eller fotboll. Hur många spelar både innebandy och fotboll?

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C

delbart med fler tal än sig själv och 1. b) Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1. REPETITIONSUPPGIFTER 2 1 a) B b) D och E c) A och C epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Anneli Weiland Matematik åk 2 Problemlösning 1 Tor hade sjutton gamla bilar i sitt rum. Nu fick han tre nya. Hur många har han då? 17+3=20 Tor har 20 bilar nu.

Läs mer

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med?

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med? 7? 9!? 2 Brilk OCkpfOC Förlänga och förkorta G 2/3 av rektangeln är hia. 8/2 av rektangeln är röd. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att 2/3 = 8/2. 2 2 8 Vi har förlängt 2/3 med.

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

blandad matematik åk 4

blandad matematik åk 4 blandad matematik åk 4 PROBLEMLÖSNING Mellan 1970 och 1980 1. Förr i tiden kunde man åka flygbåt mellan Landskrona-Köpenhamn och Malmö- Köpenhamn. 1974 kostade en enkelbiljett mellan Malmö-Köpenhamn 16

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar...

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar... innehåll Doris och Dante........ Vi handlar............ Våra saker............. Hr lång tid?.......... I affären............... Bloggen.............. Mäta................. Klassens show......... 0 Godispåsar............

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1 A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in Vikning - ritning 2 Tabell - stapeldiagram 3 Mäklaren - Att hyra 4 Problem 1: Mått 5 Problem 2: Renovera 6 Problem 3: Öppna

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet?

1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet? 2 1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet? (1) Tiotalssiffran är dubbelt så stor som tusentalssiffran. (2) Hundratalssiffran är hälften så stor

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

3-5 Miniräknaren Namn:

3-5 Miniräknaren Namn: 3-5 Miniräknaren Namn: Inledning Varför skall jag behöva jobba med en massa bråk, multiplikationstabeller och annat när det finns miniräknare som kan göra hela jobbet. Visst kan miniräknare göra mycket,

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26 Högskoleverket Delprov NOG 2002-10-26 1. Det ordinarie priset på en skjorta, som såldes på rea, var 600 kr. Inför slutrean sänktes priset till halva ursprungliga reapriset. Vad var det ursprungliga reapriset

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09 Högskoleverket Delprov NOG 2005-04-09 1. Eva, Pia och Linus köpte totalt 18 frukter. Hur många frukter köpte Eva? (1) Eva och Linus köpte sammanlagt dubbelt så många frukter som Pia. (2) Pia köpte tre

Läs mer

0,799 0,801 0,8 0,719 0,78. c) 005, du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet i annonsen?

0,799 0,801 0,8 0,719 0,78. c) 005, du betalar 2 495 kr kontant när du hämtar den och resten enligt erbjudandet i annonsen? .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Beräkna med huvudräkning a) 106 9 b) 998 + 15 c) 100 100 d) 10 0,1 e) 1 200 / 6 f) 8,7 + 3,3 95 kr 2 Hanna köper sex stolar. Hur mycket får hon tillbaka när

Läs mer

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent?

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent? 3-4 Procent Namn: Inledning Du har kommit i kontakt med begreppet procent i många sammanhang tidigare. Kan du nämna några? Visst, det finns hur mycket som helst. Prisökningar, rabatter, arbetslöshet, partisympatier

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

a) 29 + 7 b) 83 5 c) 7 9 d) 4 25 e) 10 + 1,5 f) 103 95 a) niotusen trettiofem b) två hela och tjugofem hundradelar 0,5 kg 0,41 kg

a) 29 + 7 b) 83 5 c) 7 9 d) 4 25 e) 10 + 1,5 f) 103 95 a) niotusen trettiofem b) två hela och tjugofem hundradelar 0,5 kg 0,41 kg .... Laxor Laxor LÄXA 1 Efter avsnitt 1.2 a) 29 + 7 b) 83 5 c) 7 9 d) 4 25 e) 10 + 1,5 f) 103 95 2 Skriv med siffror a) niotusen trettiofem b) två hela och tjugofem hundradelar 3 Beräkna utan räknare a)

Läs mer

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO

Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Nya vägar till språk och kunskap i matematik och NO Per Johansson Lärare i Ma/Idh/NO Handledare matematiklyftet Navets skola - Örebro kommun Navets språkklass Navet språkklass blogg Språk och kunskap

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt

subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt OCH 2a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

a) 7 9 b) 32 / 4 c) 6 7 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 3 13 a) 7,9 7,95 b) 3 5 c) 7 1 a) 735 + 87 + 9 b) 1 035 768 c) 6 235

a) 7 9 b) 32 / 4 c) 6 7 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 3 13 a) 7,9 7,95 b) 3 5 c) 7 1 a) 735 + 87 + 9 b) 1 035 768 c) 6 235 .... Laxor Laxor Läxa 1 Efter avsnitt 1.2 1 Beräkna med huvudräkning a) 7 9 b) 32 / 4 c) 6 7 d) 201 193 e) 45 / 9 f) 3 13 2 Sätt ut rätt tecken (> eller

Läs mer

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Göra beräknar med promille och ppm 1. En person med 4,8 liter blod i kroppen har en alkoholhalt i blodet som är 0,25 promille. Hur många centiliter alkohol

Läs mer

Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 (åk 4 och 5) i samarbete med Pakilan ala-aste och Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium

Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 (åk 4 och 5) i samarbete med Pakilan ala-aste och Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 NAMN KLASS Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal!

Läs mer

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6

868-797= 737-688= 558-475= 5 675-5 598= +3 +3 6. 1 927-697 8. 967-498. Silverspiran Grundbok B FACIT, KAPITEL 6 Subtrahera. Räkna framåt på tallinjen. 90 00 0 0 0 8-99= 9 0 0 0 0 0-8= Subtrahera. -9= - 099= - 96= - 99= 9 6 9 6 868-797= 77-688= 8-7= 67-98= 7 9 8 77 6-87= 0-= 76-97= -89= 78 79 6 Subtrahera. Öka termerna

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

PROVUPPGIFTER Mått och mätning 9 16

PROVUPPGIFTER Mått och mätning 9 16 Mått och mätning 9 16 Steg 9 10 Godkänd 9 10 1 Omvandla enheterna! a) 25 dl = l b) 18 cm =...mm c) 0,575 kg =... g 2 Beräkna och svara i cm. 417 cm + 13 dm 6mm 3 Vilken storleksordning är rätt? 1, 10,

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Arbetsblad 1:10. Avrundning. 1 a) 17,8 b) 156,3 c) 19,09 2 a) 30,49 b) 6,85 c) 49,64

Arbetsblad 1:10. Avrundning. 1 a) 17,8 b) 156,3 c) 19,09 2 a) 30,49 b) 6,85 c) 49,64 Arbetsblad 1:10 Avrundning Avrunda till heltal 1 a) 17,8 b) 156,3 c) 19,09 2 a) 30,49 b) 6,85 c) 49,64 Avrunda till tiotal 3 a) 88 b) 19 c) 164 4 a) 144,8 b) 347,5 c) 29,39 5 a) 43,5 b) 163,99 c) 496,1

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Vad väljer du till mellanmål?

Vad väljer du till mellanmål? Hitta Stilen MELLANMÅL - Introduktion, uppgifter & utställningar Vad väljer du till mellanmål? UNDERLAG Regelbundna matvanor lägger en bra grund för en hälsosam livsstil. Förutom frukost, lunch och middag

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE POOL BYGGE KLADD Såhär ser min kladd ut: På min kladd så bestämde jag mig för vilken form poolen skulle ha och ritade ut den. På min kladd har jag även skrivit ut måtten som min pool skulle vara i. Proportionerna

Läs mer

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 4 2009-10-24 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 7 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Läxhäfte 3. (Matte/NO räkna, skriva, förstå)

Läxhäfte 3. (Matte/NO räkna, skriva, förstå) Läxhäfte 3 (Matte/NO räkna, skriva, förstå) Hej! Uppgifterna i det här häftet övar dig på att läsa, räkna, fundera och förklara. Genomgående står det "Glöm inte att förklara hur du tänker" efter varje

Läs mer

Lästal från förr i tiden

Lästal från förr i tiden Lästal från förr i tiden Nedan presenteras ett antal problem som normalt leder till ekvationer av första graden. Inled din lösning med ett antagande. Teckna sedan ekvationen. Då ekvationen är korrekt uppställt

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor, som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen LENNART SKOOGH Det finns ingen kungsväg då det gäller att skaffa sig grundläggande färdigheter i matematik. Det behövs hårt och målmedvetet arbete. Men och det är ett viktigt men detta arbete kan göras

Läs mer