Medaljongen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medaljongen 3 2007-07-10"

Transkript

1 Medaljongen Gasutredningen 2007

2 Innehåll 1 Utredningsadministrativt 1.1 Bakgrund 1.2 Utredningens syfte 1.3 Utredningens genomförande 1.4 Kände brister i utredningen/frågor som bör utredas vidare 1.5 Sammanfattning 2 Kontakt med Fortum gas 2.1 Avseende övergången till naturgas 2.2 Avseende byte av spisar vid övergången till naturgas 2.3 Avseende ekonomisk hjälp till byte av nyare spisar 2.4 Avseende nödvändigheten av byta spis 2.5 Avseende konkurrenssituationen på gasmarknaden i Stockholm 2.6 Avseende tekniska skillnader på stadsgas och naturgas 2.7 Avseende ekonomiska skillnader på stadsgas och naturgas 2.8 Avseende fuktavskiljare 2.9 Ekonomisk jämförelse mellan gas och el 3 Kontakt med Mickael Joelsson RIBA 3.1 Avseende kopplingsledningar 3.2 Avseende inkommande servisledningen 3.3 Avseende aktualitet att ta bort gasledningen 3.4 Avseende ekonomiska aspekter 4 Frågor som överlämnas till styrelsen 4.1 Huvudfråga 1: Vem äger kopplingsledningarna. 4.2 Huvudfråga 2: Hur ställer sig styrelsen till inköpandet av nya spisar? Delfrågor 5 Slutord Bilaga 1 Skrivelse inlämnat av boende Rolf Sörman Bilaga 2 Inventeringsresultat för Medaljongen 3 Bilaga 3 Svar på frågor lämnade till styrelsen

3 1 Utredningsadministrativt 1.1 Bakgrund På ordinarie föreningsstämma 2007 framkom, genom medlem i föreningen, att det av styrelsen bör utredas huruvida föreningen bör överge gas, som distribueras till en del av lägenheternas spisar, till fördel mot el. Bakgrunden till detta var att RIBA, den anlitna konsulten för stambytet påtalade att det var ekonomiskt försvarbart att göra detta nu då stammar ändå byts i mottsats till att göra det i samband med övergången till naturgas. 1.2 Utredningens syfte Utredningen syftar till att ta fram informationsunderlag så att medaljongen 3:s medlemmar kan ta ställning till huruvida gasen bör överges till fördel för el. 1.3 Utredningens genomförande Utredningen har genomförts genom att Sörmans skrivelse har använts som underlag och utgångspunkt. Därefter har Fortum kontaktats för kompletterande information. RIBA kontaktades då utredaren tagit del av Fortums information och nya frågor ställdes. Utredningen i sin helhet överlämnades sedan till styrelsen som har till uppgift att besvara några frågor. 1.4 Kände brister i utredningen/frågor som bör utredas vidare Säkerhetsansvarige på Fortum gas har ej kunnats nå vid semestertider. Det är samma person som kan ge svar huruvida den inkommande servisledningen behöver uppgraderas/bytas. 1.5 Sammanfattning Då detta beslut ligger på medlemsnivå kommer inga rekommendationer eller förslag att presenteras inom ramen för utredningen. Som uppges i syftet skall utredningen endast vara ett underlag för framtida beslut.

4 2 Kontakt med Mattias Skiöld på kundtjänst samt Jens Björn, informationsansvarig på Fortum gas. 2.1 Avseende övergången till naturgas Som det nu är planerat kommer man övergå till naturgas maj Avseende byte av spisar vid övergången till naturgas Enligt uppgift, dock är det svårt att svara på generellt, kommer spisar som är äldre än år att behöva bytas ut, vilka spisar som behövs bytas ut följer av spisinventeringen. Fortum har tidigare haft ett spisbidrag i samband med att en kund köper en nyare spis. Bestämmelserna kring spisbidragen är enligt nedan: För vem gäller erbjudandet? - Erbjudandet gäller alla som köper en gasspis eller gashäll och ansluter den till Fortums stadsgasnät. Gäller det alla spisar? - Ja, alla gasspisar och även gashällar som är CE-godkända. Hur får jag bidraget? - Köper du spisen och installationen hos IGF eller Exergon får du det direkt när du betalar spisen. - Köper du den någon annanstans får du bidraget efter att du skickat in kopia på efteranmälan (skrivs av installatören) och kvitto på installationen till oss på Fortum Värme, AO Gas Kundservice, Stockholm eller maila till När betalas bidraget ut? - Direkt vid köp om du handlar hos en av leverantörerna - Inom 3 mån från det att vi mottagit installationskvitto och kopia på efteranmälan om du inhandlat den på annat sätt. Hur stort är bidraget? - Bidraget är på kr (inkl moms). Vad kostar installationen av en ny gasspis? - Ungefär kr, kan variera beroende på installation. Källa: 978;23983;35213 (070703) Från och 2008 kommer man att påbörja konverteringen till naturgas varpå spisbidrag kommer att upphöra för att ersättas av installationsbidrag, se mer nedan. 2.3 Avseende ekonomisk hjälp till byte av nyare spisar Enligt preliminära beräkningar kommer ca spisar i Stockholm att behöva bytas Fortum håller i dagsläget på att upphandla en större mängd spisar. Dessa spisar kommer senare att erbjudas dom kunder som behöver byta spis. Det kommer erbjudas tre olika sorters spisar i tre olika prisklasser. Jens Björn kunde i dagsläget endast svara att den billigaste spisen kommer att kosta någonstans mellan kronor. Detta pris inkluderar dock installationen, dvs

5 köper du den billigaste spisen för kronor tar Fortum bort den gamla spisen, kör hem den nya och installerar den. En motsvarande installation kostar idag 1900 kronor. 2.4 Avseende nödvändigheten att byta spis Kunder som inte har bytt sin gamla spis enligt resultatet av inventeringen innan 2010 kommer att få sina gasledningar pluggade. Detta beror på att naturgasen måste slås på samtidigt över hela nätet och det är en omöjlighet att slå på naturgas om inte alla spisar anslutna till gasnätet klarar av det. 2.5 Avseende konkurrenssituationen på gasmarknaden i Stockholm Fortum gas är den enda leverantören av gas i Stockholm. Eventuellt kommer det att ändras i samband med övergången till naturgas så att det kommer uppstå en konkurrenssituation. 2.6 Tekniska skillnader mellan nuvarande stadsgas och framtida naturgas Naturgasen har högre energivärde, dvs att samma mängd naturgas genererar större mängde energi. Gastyp Innebär Effekt 1 m 3 stadgas = 4,5 Kwh 1 m 3 naturgas = 9 Kwh Naturgasen är mer svårantändlig. 2.7 Ekonomiska skillnader mellan nuvarande stadsgas och framtida naturgas Att en spis klarar av att övergå till naturgas innebär dock inte att den optimalt kan tillgodogöra sig naturgasens höga energivärde. Detta innebär att en gammal spis använder samma mängd stadsgas som naturgas för att uppnå samma effekt. En nyare spis kan dock använda sig av hälften av naturgas för att uppnå samma effekt. Spistyp Full effekt Energienheter Spisen klarar av naturgas 100 % 2 men kan inte dra full effekt utav dess energivärde Spisen klarar av naturgas och kan dra full effekt utav dess energivärde 100 % 1 Detta innebär att det är kommer användas mer gas av spis som inte kan utnyttja naturgasen optimalt. Den praktiska konsekvensen av detta är dock oklar eftersom Fortum inte har några planer på att förändra beräkningen av ett gasabonnemang. Dvs du kommer fortfarande att betala ett fast pris oberoende av den mängd gas du använder som istället beräknas på storleken av bostaden där du bor. Idag går gränsen dock först vid en lägenhet först på fyra rum eller fler. Dock är det oklart om detta abonnemangspris kommer att förändras. Fortum är otydliga på denna punkt och säger att i dagsläget är det enda som är klart att priset inte kommer bli avsevärt billigare vid övergång till naturgas. Fortum lämnar även tvetydiga svar kring vad

6 som är dyrare för dom enskilda hushållen. Jens Björn säger att det inte kommer bli någon skillnad i prissättning. 2.8 Avseende fuktavskiljare Som det är sagt idag kommer det inte att behövas göra någonting i fastigheten och det kommer inte att behövas några fuktavskiljare eller liknande i lägenheterna vid övergången till naturgas. Det kommer inte att behövas byta några gas-stammar per automatik vid övergången till naturgas, dock kan detta vara bra att göra i samband med att man öppnar övriga stammar om dom nuvarande stammarna är gamla. Våra stammar är från 1944 vilket i sig inte säger någonting om deras skick. Det är nämligen svårt att svara på i vilket skick dom är i om man inte öppnar dom. Det kostar dock en hel del att öppna stammarna igen. 2.9 Ekonomisk jämförelse mellan gas och el Överslaget pris på dagens stadsgas 0,9 1 kr kwh

7 3 Kontakt med Mickael Joelsson RIBA 3.1 Avseende varför frågan om borttagning av gas aktualiserades Mickael berättar att dom farhågorna han hade inför mötet där medlemmarna samlades gällde huruvida kopplingsledningarna samt inkommande servisledningen skulle behöva bytas och vilken kostnad det skulle kunna medföra emot att ta bort gasen helt. 3.1 Avseende kopplingsledningar Kopplingsledningar sitter i varje enskild lägenhet som har gas och omfattar där kopplingen där gasen avleds från stammen för att senare ansluta till gasspisen. Avseende vem som äger kostnadsfrågan gällande detta bör kunna utläsas av stadgarna. Det vill säga, vem äger gasledningen i köket, föreningen eller den enskilda lägenhetsinnehavaren. Eventuellt skulle det kunna behövas en kondensfälla på varje enskild kopplingsledning. En kondensfälla har till uppgift att avleda eventuell kondens som kan uppstå. Alternativt skulle ledningen från gasstammen till spisen behöva bytas ut. 3.2 Avseende inkommande servisledningen Servisledningen sitter i källaren och har till uppgift att mata och försörja fastigheten med gas. Den ägs av fastigheten och kostanden att byta/uppgradera den bör landa på fastigheten. 3.3 Avseende nuvarande aktualitet att ta bort gasen Med tanke på hur långt entreprenaden kommit är det inte längre lönt att i nuläget plocka bort gasen. Det är bättre att varje enskild lägenhetsinnehavare får ta ställning till frågan. Entreprenaden beräknas hålla på till slutet av september/början av oktober. Fram till dess har den enskilda lägenhetsinnehavaren möjlighet att få gasen bortplockad genom tillvalssystemet. Vinsten man kan göra med detta är att den enskilda lägenhetsinnehavaren skulle spara pengar på ta bort den nu jämfört med att uppgradera den senare. Tekniskt sätt är det fortfarande möjligt att man tar uppgraderar den inkommande servisledningen inom ramen för entreprenaden. 3.4 Avseende ekonomiska aspekter Mickael hade svårt att på rak arm säga vad eventuella ingrep skulle kunna komma att kosta. På uppdrag kan dock detta kollas upp.

8 4 Frågor lämnade till styrelsen 4.1 Huvudfråga1: Vem äger kopplingsledningarna? Kommer eventuell kostnad falla på föreningen eller enskilda boenden? 4.2 Huvudfråga 2: Hur ställer sig styrelsen till frågan om inköpandet av nya spisar genom Fortum i samband med övergången till naturgas 2010? Delfrågor: - Har styrelsen olika utgångspunkter i svaret för denna fråga för bostadsrättsinnehavare kontra hyresgäster? - Fortum nämnde att det skulle komma att finnas tre olika sorters spisar med olika prisklasser, vilken om någon anser styrelsen vara standard? - Kommer boende kunna lägga till en summa för att uppgradera spisen? Vad händer då med spisen utifall att en boende flyttar? Är Hyreshöjning ett alternativ för att få en bättre spis än standardutförande? - Om boende vill köpa ny spis redan nu finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp med detta i nuläget förutsatt att spisen klarar av övergången till naturgas? Vad händer med spisen den dag lägenhetsinnehavaren flyttar?

9 5 Slutord Utredningen har bedrivits ifrån utgångspunkten att utredningen skall ge adekvat beslutsunderlag för varje enskild medlem och dennes situation så att medlemmarna i föreningen, på demokratisk, väg skall kunna nå det konsensus som på bästa sätt tillgodoser dennes och föreningens ekonomiska intresse. Utredningsmannen har i alla lägen strävat efter ett objektivt och sakligt återgivande av den information som inhämtats och redovisats häri. Stockholm den 10juli Andreas Lekare,utredningsman

10 BILAGA 3 Svar på frågor lämnade till styrelsen: 4.1 Huvudfråga1: Vem äger kopplingsledningarna? Kommer eventuell kostnad falla på föreningen eller enskilda boenden? SVAR: Föreningen äger dessa kopplingar, framtida kostnader tillfaller därmed denna. 4.2 Huvudfråga 2 samt: Hur ställer sig styrelsen till frågan om inköpandet av nya spisar genom Fortum i samband med övergången till naturgas 2010? Delfrågor: - Har styrelsen olika utgångspunkter i svaret för denna fråga för bostadsrättsinnehavare kontra hyresgäster? - Fortum nämnde att det skulle komma att finnas tre olika sorters spisar med olika prisklasser, vilken om någon anser styrelsen vara standard? - Kommer boende kunna lägga till en summa för att uppgradera spisen? Vad händer då med spisen utifall att en boende flyttar? Är Hyreshöjning ett alternativ för att få en bättre spis än standardutförande? - Om boende vill köpa ny spis redan nu finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp med detta i nuläget förutsatt att spisen klarar av övergången till naturgas? Vad händer med spisen den dag lägenhetsinnehavaren flyttar? SVAR: I dom fall där hyresrättsinnehavare behöver byta spis (framgår av fortums gasinventering, bilaga 2) kommer föreningen att stå för den billigaste spisen. Huruvida hyresrättsinnehavare önskar tillhandahålla en annan spis skall detta lösas individuellt med hyresrättsinnehavaren och föreningen. Avseende ägarförhållandena i dessa lägen avses även sådant avverkas först då det aktualiseras, någon gång runt För bostadsrättsinnehavarens del står dom själva för att spisen byts ut.

11

12

13

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100 sbcdirekt Nummer 6 Juli 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se ROT-avdrag på faktura Slipp krånglet i deklarationen och betala hälften av hantverkarens arbetskostnad via faktura.

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen)

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Bilaga II BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Styrelsen i bostadsrättsföreningen Annandagen har utvärderat möjligheten att köpa bredbandsuppkoppling

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer