Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen."

Transkript

1 Nyheter i Entré 4.5 Entré Version 4.5 innehåller fler funktioner och nyheter än någonsin tidigare. Vi på Hantverksdata har jobbat hårt med att Entré skall vara den bästa administrativa programvaran för dig och för hela hantverksbranschen. I detta dokument har vi sammanställt alla nyheter som kommer dig tillgodo i denna uppdatering. För att uppdatera till version 4.5 måste du ha minst version 4.3. Innan du genomför uppdateringen bör du förbereda den genom att: Läs igenom hela detta dokument innan du börjar. Läs också separat installationshandledning. Planera uppdateringen till lämpligt tillfälle. Hela uppdateringen kommer att ta 1 4 timmar beroende på din dators prestanda och mängden av data. Se till att du har en komplett säkerhetskopia av din Entréinstallation innan du påbörjar installationen. Detta är mycket viktigt! Se till att andra användare går ur Entré och att de förstår att de inte kan gå in igen förrän du säger till att uppdateringen är klar. Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen. I uppdateringen ingår många nyheter, vi har dock några som vi vill att du lägger extra fokus på då dessa är väldigt viktiga. ROT avdrag. Läs noga igenom instruktionerna för hantering av ROT avdrag till privatpersoner på sidorna Vinstavräkning och balansering i projektstyrningen. Läs sidorna Ändrad hantering avseende kolumnregler i radregistreringar. Läs på sidorna 5 6 Ny generell hantering av urval i många rutiner. Läs på sidorna 2 5 Lycka till önskar vi på Hantverksdata Sida 1 av 89

2 Allmänt Många rutiner har fått en ny hantering avseende urval. Tidigare har ett antal fasta urvalsmöjligheter funnits vilka nu har ersatts med en mer flexibel funktionalitet för att göra urval. Nedan visas rutinen Sök i fakturaregistret där knappen Aktuellt urval har ersatts med en ny knapp, Lägg till och ändra urval, högst upp till vänster i fönstret. När du klickar på knappen Lägg till och ändra urval så visas en urvalsdialog enligt nedan. Du fyller i de urval du vill göra och klickar på knappen Spara. Sida 2 av 89

3 Det gråa fältet uppdateras med det urval du just gjort och alla fakturor som matchar urvalet visas. Detta urval kan du även spara (unikt för dig) genom att högerklicka på de gjorda urvalen i det grå fältet. Du får då möjlighet att ändra, ta bort eller spara ditt urval att gälla som standardurval varje gång du går in i denna rutin. Du högerklickar på ditt gjorda urval för att redigera eller spara detta så att det alltid används när du öppnar denna rutin. Du kan nu också skapa egna urvalsmallar unikt för dig eller för ditt företag som kan användas istället för Entré standard urvalsmall. Högerklicka på knappen för att välja urvalsmall. Du högerklickar på knappen för att välja en annan mall än standardmallen. Vill du skapa en egen urvalsmall, kontakta vår support för hjälp. Sida 3 av 89

4 Det finns också en ny möjlighet till ett ytterligare avancerat urvalsförfarande där urval kan göras med och / eller, större än / mindre än mm. Urvalet kan kombineras på nästan alla fält i registret. Nedan visas ett exempel på avancerat urval där vi valt att göra en sökning på märke. Observera att urvalen kan kombineras på många sätt. Vid sökning i olika register har vi lagt till en ny funktionalitet för sökfiltrering. Detta för att du snabbare skall kunna filtrera och hitta det du letar efter i registret. Ovanför varje kolumn finns nu ett fält där du kan skriva det värde som sökrutan skall filtrera på. När du filtrerar, kan du även använda dig av tecknet asterisk (*) för att göra mer avancerad filtrering. När du skrivit klart, trycker du på knappen Uppdatera. Som filtrering kan du tex skriva: berg, för alla kunder som börjar på detta. *berg, för kunder som slutar på berg. *berg*, för kunder där berg förekommer någonstans i namnet. Sida 4 av 89

5 Givetvis kan filtrering i flera kolumner göras samtidigt så att båda filtreringarna måste gälla för den lista som visas. I exemplet nedan har vi angivit att kundnamn skall innehålla berg och att ordertyp inte skall innehålla arbetsorder. Funktionen för att kunna välja alternativ för och/eller får du fram genom att högerklicka i filtreringsfältet för ordertyp. Som standard väljs annars alltid alternativet Är lika med. Observera att ditt urval visas i klartext här. När en ny post skapas i ett register med hjälp av en registreringsmall så kunde systemet tidigare inte lansera ytterligare en registreringsmall ovanpå befintlig registreringsmall, t.ex då en ny kontaktperson skapas samtidigt som du skapar en ny order. Detta kan nu göras. De fält som är angivna som obligatoriska i registreringsmallarna visas nu med en asterisk (*) efter beskrivningstexten för att du lätt skall se vilka fält som användaren måste fylla i, se exempel nedan. I alla radregistreringar såsom orderregistrering eller kontering så kan man nu själv bestämma registreringsordning, i vilka fält som markören skall stanna samt om fältet får lämnas tomt eller ej. Detta kan sparas per användare eller för alla. De tidigare generella grundinställningar för registreringsordning är därmed borttagna. I bilden nedan visas kolumnstyrningen av Sida 5 av 89

6 radregistrering i order. Kolumnstyrningen kan sparas per användare eller för alla (om du är inloggad som systemadministratör ) Dubbelklicka på detta lilla grå fält för att aktivera kolumnstyrningen. 2. Markera det fält du vill flytta på och klicka på knapparna Flytta vänster alternativt Flytta höger för att byta registreringsordning på ett fält. 3. Vill du ändra regel för om markören skall stanna eller ej, högerklickar du på ett fält, i exemplet nedan procentfältet. Alternativ: a. Markören skall alltid stanna i fältet b. Markören stannar bara om fältet ej har ett värde c. Markören stannar aldrig. I aktiva användare kan man nu se värdena för inloggningsdomän, klientnamn och datornamn från den dator som kör Entré. Egenupplagda menyval i trädet försvinner ej längre vid en patchuppdatering av Entré. Genvägar till externa program och dokument kan nu även läggas in i menyträdet. Detta kan bara göras som systemadministratör. Kom ihåg att använda korrekt syntax för att starta programmet eller dokumentet. Sida 6 av 89

7 Det går nu att ha upp till 999 företag/filialer i Entré mot tidigare 99. Snabbtangent för Uppdatera är nu F5 på de flesta ställen i systemet. Nya menyval: (Se detaljerad beskrivning under respektive delsystem) o Artikelhantering, Se artikelpriser, Se försäljningspris, Verifiera prisinläsning, Skapa / ändra enhetskoder artiklar, Sökreferensgrupperingar artiklar, Artikelpåslag. o Kalkyl, Kalkylutskrifter o Lön, Orsakskoder frånvaro och Retroaktiva ersättningar o Kund leverantörreskontra, Granska betalfil, GiroCom Reader o Anläggningar, Skapa / ändra anläggningskontakt o Projekt, Justera vinstavräkning projekt o Sidoregister, Skapa / ändra attestnivåer, Skapa / ändra varningar Många rapporter är förbättrade eller helt nya. Nedan listar vi några exempel där vi har lagt till nya rapporter. o Årsomsättningslista o Omsättning per period o Fakturastatistik komprimerad o EDI granskningsblankett o Husavdragsblankett Skatteverket o Projektrapport balanseringar o Projektrapport kalkyl prognos o ProjektObjekt rapport I grundinställningarna visas nu även inställningens unika nummer. Detta nummer kan du söka efter i grundinställningarna vilket underlättar ändring av grundinställning då Hantverksdatas handledningar ofta refererar till detta. Sida 7 av 89

8 Kunder Den tidigare kundtypen (Strökund eller Normal) har nu utökats så att man kan sätta typ av kund även som Prospekt eller Borttagen. Kund som markeras som borttagen visas normalt ej i sökningar i kundregistret. Du ändrar typ via knappen Reskontra. Här ändrar du vilken typ av kund din kund skall tillhöra. Detta visas även högst upp i kundbilden ovan. Nu kan man ange både ett VAT nr och ett organisationsnummer på kunden, detta görs under knappen Reskontra. Även en alternativ adress kan nu anges på kunden. Denna kan användas som en alternativ fakturaadress på kundens faktura ( kan kräva ändring i din fakturablankett). Sida 8 av 89

9 Nu kan import och export av kundregister göras via XML. På kunden (Reskontra) kan du nu ange om artikelnummer skall skrivas ut på kundens orderoch fakturadokument eller ej. Se även grundinställning 2937, (Obs! Kan kräva anpassning av dina order och fakturadokument). Utökad funktionalitet i kreditupplysning där kreditvärdigheten visas med stoppljus direkt i kreditupplysningsrutinen efter att man tagit en upplysning. Rutinen Sök i kundregistret är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. Se även den generella beskrivningen av den nya urvalshanteringen. Sida 9 av 89

10 Artiklar Registreringsbilden för att skapa/ändra artikel har gjorts om helt så att informationen visas tydligare. Artikelns olika Priser samt funktionen för Prisanalys har nu fått egna knappar. Då du trycker på knappen Priser visas artikelns alla priser och prisregister med en bättre överblick än tidigare. Nya knappar för priser och prisanalys. Utökad funktion på artikeln för att ange om artikeln är Arbete, Material eller Restid. Nytt är att du nu kan ange att artikeln är av typen restid. Används exempelvis som urval i artikellistor samt vid uttag av statistik. Vid prisinläsning kan nu innehållet verifieras innan inläsning definitivt sker. Detta hänger även ihop med den nya och förbättrade hanteringen av artikelns enhetskoder vilka kan användas då det gäller hantering av olika grossisters förpackningsstorlek. Detta kan i sin tur styra beställningsmängd i beställningar och materialplanering. Klicka på denna länk för en utförlig beskrivning: Beskrivning enhetskoder och verifiering. På prisinläsningsmallen finns en ny möjlighet att konvertera fältvärden från ett värde till ett annat. I exemplet nedan har vi talat om att en konvertering skall ske från inkommande grupp värde AAA till grupp KYL. Alla artiklar som är märkta med AAA i prisfilen får då värdet Sida 10 av 89

11 KYL i Entré i samband med prisinläsningen. Rutinen Bearbeta artiklar är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. Se även den generella handledningen för den nya urvalshanteringen. Artikelpåslag Funktionen för artikelpåslag har tillkommit för att automatiskt kunna styra en artikels utpris i relation till dess manuella inpris. Relationen mellan inpris och utpris kan dessutom variera beroende på hur högt inpriset är. Det betyder att en vara som har ett inpris på tex 10 kr skall ha ett påslag på tex 200%, medan en annan vara med inpris 1000 kr kanske skall ha ett påslag på tex 50%. Du kan skapa flera olika regelverk för artikelpåslag. Varje regelverk kan innehålla olika belopps och påslagsgränser så att olika grupper av artiklar kan ha olika påslag. Kopplingen mellan artikelpåslagen och dina artiklar sker alltså på artikelgruppnivå, alla artiklar i en och samma artikelgrupp har samma påslagsvillkor. Sida 11 av 89

12 Inställning för Artikelgrupper För att koppla vilka artiklar som skall ha ett specifikt artikelpåslag så måste artiklarna ingå i en artikelgrupp. Denna artikelgrupp skall du sedan du lägga upp i rutinen Inställning för artikelgrupper på vilken påslaget kopplas under flik 2.Inställning. Kontrollera att de artiklar du vill hantera på detta sätt ingår i din artikelgrupp. När detta är gjort kan du börja använda funktionen i dina ordrar. Nedan visas ett exempel där inköpspris Sida 12 av 89

13 100 kr ger ett automatiskt utpris på 200 kr. Order I samband med att man skapar en ny order så visas nu också en knapp för att skapa nytt projekt. Rutinen Sök i orderregistret är nu optimerad så att denna rutin nu öppnas mycket snabbare. I rutinen Sök i orderregistret har vi nu lagt till så att du snabbt och smidigt kan se en orders tillhörande total tid, leverantörsfakturor, kundfakturor, projektets totala tid, konteringar från Sida 13 av 89

14 redovisningen samt uttaget material. Motsvarande knapp finns även inne i radregistreringen. Klicka på den svarta romben för att välja underlag att se. I Sök i orderregistret s radsektion finns nu en ny flik som visar artiklar som beställts till det aktuella ordernumret. Klicka på knappen Inköpsorder för att komma till inköpsordern. Nu kan orderradregistreringen anpassas så att man själv kan ange vilka fält/kolumner markören skall stanna i, samt vilken inbördes ordning som skall gälla mellan de olika fälten. Kolumnstyrningen kan sparas per användare eller för alla (om du är inloggad som Sida 14 av 89

15 systemadministratör ). Observera att den tidigare generella grundinställningen för detta därmed är borttagen. 4. Dubbelklicka på detta lilla grå fält för att aktivera kolumnstyrningen. 5. Markera det fält du vill flytta på och klicka på knapparna Flytta vänster alternativt Flytta höger för att byta registreringsordning på ett fält. 6. Vill du ändra regel för om markören skall stanna eller ej, högerklickar du på ett fält, i exemplet nedan procentfältet. Alternativ: a. Markören skall alltid stanna i fältet b. Markören stannar bara om fältet ej har ett värde c. Markören stannar aldrig. Utökade bearbetningsfunktioner för rutinen Ändra alla där man nu även kan byta objekt och projekt på ordern. Sida 15 av 89

16 Ny egenskap på ordertypen som förhindrar att man kan vidaredebitera (i leverantörsreskontran) rader som har en order med den aktuella ordertypen. Ny inställning för att förhindra vidaredebitering till order med denna ordertyp. Ny regel per ordertyp för hantering av projekt. Med denna inställning kan man styra om systemet alltid skall skapa ett nytt projekt med samma nummer som orderns eller om projekt inte får användas alternativt måste användas på denna ordertyp. Hantering av projekt med möjlighet att skapa projekt av ordernummer eller hindra/tvinga projekt på ordern. Nytt informationsfält på ordertypen för att kunna beskriva när och hur ordertypen skall användas i ditt företag. Ny möjlighet att registreringsmall lanseras när ordern faktureras. Här kan du ange en mall som visas i samband med att ordern faktureras. Sida 16 av 89

17 Ny inställning på projekttypen om systemet inte ska fråga om uppgifter från projektet ska hämtas till ordern. Observera att inställningen anges i Projektstyrningen. I Tidplaneringen visas nu också, bredvid datumet, vilken veckodag det är. Utskriftsrutinen Orderlistor med rader är nu optimerad så att utskrifterna nu genereras snabbare. Som systemadministratör kan man nu ta bort orderns statusloggningar. Ny anpassning av artikelimport från Optiscan handdatorer. Nya grundinställningar för Order: o Ny inställning för om artikelnummer skall skrivas ut på Crystalblankett eller ej. (Inställning 2938). Observera också att denna inställning kan aktiveras per kund. o Visa artikelns enhet. Med denna inställning påslagen visas artikelns enhet (St, M, Frp etc.) ovanför kolumnrubrikerna i orderregistreringen. (Inställning 3101) o I samlingsfaktureringen kan nu även Säljare användas och visas på samlingsfakturan. (Inställning 2957, 2956) Sida 17 av 89

18 o o o o o Ny order får alltid leveransadress från kopplad kontaktperson på ordern. Normalt får endast order som ska faktureras till annan kund leveranskundens adress i leveransadress. Om denna inställning aktiveras kommer leveransadress att hämtas från den kontakt som är kopplad som orderns anläggnings leveransadress. För att adress ska hämtas från anläggningskontakten krävs: Denna grundinställning är påslagen Ordern är kopplad till en anläggning. Anläggningen har en leveransadress kopplad till ett kontaktfält. Grundinställningen för "Kontaktpersons fältnummer i anläggningsregistret som innehåller leveransadresser" pekar på kontakten ovan. Är inte samtliga punkter ovan uppfyllda hämtas leveransadressen enligt övriga inställningar. (Inställning 3003) Använd avdelning från filial som prefix för nya ordernummer. I en koncerninstallation med flera filialer kan nya order få nummer som börjar med avdelningsnummer. Avdelningsnummer kan anges i "Skapa/Ta bort företag". Observera att inställningarna 3076, 3078 och 2363 bör kontrolleras vid uppsättning eftersom dessa tillsammans styr funktionaliteten. (Inställning 3076) Lägsta nummer för order med avdelning som prefix. Lägsta nummer att använda då order skapas med avdelning från filial som prefix. (Inställning 3078) Registreringsmall i plocklistan i Tidplaneringen. Här kan du koppla en registreringsmall som visas när du hämtar order in till Tidplaneringen. (Inställning 2892) Rättighetsnivå för att använda "Drag&Drop". Denna inställning styr vilka användare som får använda "Drag&Drop" i Tidplaneringen. Nivå noll ger alla rätt att använda "Drag&Drop". (Inställning 3092) Serviceanläggningar Ny knapp i bilden för serviceanläggningar för att hantera kontakter. Dessa kan nu läggas upp per anläggning och kopplas till olika kategorier. Rutinen Anläggningar är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. Ny knapp i bilden för serviceanläggningar för att visa avtal som kopplats till anläggningen. Knappen aktiveras då det finns en order på anläggningsdelen där ett avtalsnummer kopplats i orderhuvudet. Generell förbättring av upplägg och hantering av anläggningsartiklar Radberäkningsmallar kan nu kopplas till en anläggning för automatisk generering av rader till en order som skapats från anläggningsregistret. Gäller även då ordern skapats via aktivitetshanteringen. Se separat funktionsbeskrivning för hantering av radberäkningsmallar Vid skapandet av nya anläggningar så kan man samtidigt skapa ny kund och projekt Ny inställning på anläggningstypen för val av rapport. Denna styr vilka rapporter som kan väljas vid utskrift fån anläggningsregistret. Nytt fönster i anläggningsbilden för hantering av grupperingskoder. Dessa koder är till för att dela in olika typer av artiklar efter funktionalitet på anläggningen. Till exempel utrustningslista, larmkaraktärer. Till dessa grupperingskoder kan även en unik registreringsmall för anläggningsartiklar kopplas. Sida 18 av 89

19 Nytt fält i anläggningsloggen för hantering av kontrollrapportnummer. Då en order kopplats till flera anläggningsdelar kan även kontrollrapportnummer skapas då ordern öppnas och listan med anläggningsloggar visas. Sida 19 av 89

20 ROT avdrag i Entré Från och med skall utföraren dra av kundens ROT avdrag direkt på fakturan. När kunden har betalat sin faktura, kan utföraren begära ersättning av Skatteverket för den avdragna delen. Max avdrag per person och år är :. Obs! Läs också noga igenom övriga villkor i Skatteverkets dokumentation på: Förberedande uppgifter och inställningar: Skapa artikel ROT med Används för =ROT avdrag och ev. en egen artikelgrupp. (För t.ex. eget intäktskonto.) Det är inte viktigt att artikeln heter just ROT, du kan kalla den vad du vill. (Har du använt vårt uppdateringsprogram så har artikeln ROT lagts till automatiskt, kontrollera då att uppgifterna på artikeln är korrekta). Välj ROT avdrag. Kontrollera att de artiklar du använder för arbete och som därmed skall ligga som grund för beräkningen av ROT avdrag har inställningen Används för = Arbete/Tjänst. Skapa Skattekontoret i Västervik som ny kund. (Adress: Skattekontoret, Västervik) Gå igenom inställningarna nedan. o o Avtalstext behöver ej anges om du accepterar standardtexten Eget fordringskonto. Om du i bokföringen separat vill hålla reda på din fordran avseende ROT avdrag. Fyller du inte i något, används standard fordringskonto. Baskontogruppen rekommenderar att du använder konto 1513 till detta. Sida 20 av 89

21 o Om du inte vill att programmet skall skapa en faktura till Skatteverket (kund enligt inställning 3181) så kan du låta systemet skapa en order istället. Observera att du då manuellt måste fakturera denna order, möjligen först när kunden betalat sin faktura. Vi rekommenderar dock att faktura skapas till Skatteverket direkt, detta enligt Skatteverkets regler, samt att denna inställning är På. o Här kan du ange att fakturor med ROT avdrag skall ha ett förkortat betalningsvillkor. De antal dagar du anger här dras då av på kundens normala betalningsvillkor. o Här anger du vilket kundnummer Skatteverket har i din Entréinstallation. Adressen skall vara; Skatteverket, Västervik. o 3198, Max avdrag. Om du inte fyller i denna inställning, drar systemet av max per person, helt enligt Skatteverkets nuvarande regler. o Om inställning 3180 är På, kan du här ange en speciell ordertyp som ROTfakturor till Skatteverket skall få. Vi rekommenderar att du lämnar denna tom. o Om du inte fyller i denna inställning, drar systemet av max 50 % av arbetet per faktura, helt enligt Skatteverkets nuvarande regler. Vi rekommenderar att du lämnar denna tom. o Text på faktura med total moms. På ROT fakturor måste framgå den totala momsen och momsunderlaget. Vi rekommenderar att du lämnar denna tom så skrivs standardtexten. o Text som föreslås på nya ROT avdrag. Denna inställning behöver ej anges om du accepterar standardtexten. Sida 21 av 89

22 Tillvägagångssätt: Skapa en order, som vanligt, med material och arbete. Som sista åtgärd i ordern anger du artikeln ROT. När markören passerat priskolumnen visas en dialog där du skall fylla i kundens personnummer, fastighetsbeteckning samt eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer. I Text på ROT ansökan föreslås text och belopp enligt orderns högsta möjliga avdrag. Obs! Skall inte kunden ha högsta avdrag bör du manuellt ändra belopp (med minus och ex moms) i ROT radens pris innan dialogen visas. När du har fyllt i ovan uppgifter så skapas raden med avdraget till kunden samt en tilläggstext ovanför ROT raden (enligt inställning 3213). Vid fakturering av ordern infogas även texten på ROT ansökan på kundens faktura (texten i rutan ovan). Obs! Är det ytterligare en person som skall ha ROT avdrag så kan du dela upp avdraget på 2 rader genom att lägga till ytterligare en ROT rad i ordern. Kom ihåg att du då manuellt bör fylla i belopp (ex moms) i ROT radens priskolumn innan dialogen för ROT avdrag visas. Behöver du ändra i ROT avdragets text så kan du göra detta under fliken Extra information. Sida 22 av 89

23 Fakturera ordern. Om du har valt att skapa faktura till Skatteverket samtidigt som till kunden (vår rekommendation) så skapas alltså 2 olika fakturor. Det är dock bara den ena (till slutkund) som kommer att föreslås vid utskrift eftersom du normalt sett inte kan skicka en faktura till Skatteverket. Exempel på faktura till slutkund med 2 ROT avdrag: På en ROT faktura skall alltid moms och momsunderlag specas exklusive gjorda avdrag. Sida 23 av 89

24 Först när kunden betalt kan du skicka en begäran/deklaration till Skatteverket. När detta sker kan du enkelt leta fram alla betalda ROT fakturor som skall skickas till Skatteverket i en speciell deklaration. Du hittar funktionen för detta i Sök i fakturaregistret. I denna rutin klickar du på den nya knappen Se ROT varvid nedan dialog visas. Där kan du göra urval på intervall av betalningsdatum, Typ av ROT och att visa endast betalda fakturor. När du sedan klickar på Ok visa alla fakturor enligt ditt urval. Nästa steg är att skriva ut deklarationen som du skall skicka till Skatteverket. Markera de fakturor som skall ingå i underlaget till Skatteverket och välj Utskrift. När du har gjort ett urval via knappen Se ROT så kommer först nedanstående dialog då systemet automatiskt kan flagga dessa fakturor som skickade till Skatteverket. På så sätt minimeras risken för att du skickar underlag till Skatteverket 2 ggr på en och samma faktura. Obs! markeringen utförs ej när du granskar utskriften, markering sker endast då utskriften går till skrivare. I nästa dialog byter du Dokument till Husavdrag Skatteverket och väljer Skriv ut. Sida 24 av 89

25 Exempel på deklaration/underlag till Skatteverket. Du får en ansökan per faktura, dock kan en ansökan innehålla uppgifter om flera ägare. (Om du har använt vårt uppdateringsprogram så har denna blankett skapats automatiskt.) När du får pengarna för ROT avdraget av Skatteverket så måste du boka av den faktura som avdraget avser i kundreskontran för att din fordran mot Skatteverket skall nollställas. Detta gör du på vanligt sätt i kundinbetalningsrutinen. Sida 25 av 89

26 Du kan också kontrollera dina ROT avdrag med en enkel fakturalista. Lämpliga urval du kan göra är t.ex. Period, Status och ROT avdrag. Fakturering Rutinen Sök i fakturaregistret är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. Förbättrad märkning i fakturaregistret avseende krediteringar. Nu märks även den faktura som blev krediterad. Nu sätts ett kryss på den faktura som krediteras. Sida 26 av 89

27 Aconto/Anbud fakturor kan undantas från faktureringsavgift. Inställning på avgiftskoden. Ny inställning (attestnivå) på användaren om denne får skapa kreditfakturor eller ej samt beloppsgräns för detta. Du kan skapa olika attestnivåer för olika användare där även nivå för rättighet till kreditering kan styras, i detta fall till max 10000: per kreditering. I Avtalsfaktureringen kan man nu ange även vilken kund som skall faktureras (om detta skall avvika från avtalets kund) samt om s.k. fast pris gäller för avtalet. Utökade och förbättrade funktioner för export av fakturor (t.ex. till Itella). Kontakta våra säljare/konsulter för mer information om du vill skicka dina fakturor elektroniskt. Utskrifter från rutinen Försäljningsstatistik artiklar är optimerad så att utskrifterna går mycket snabbare. Nya grundinställningar för Fakturering: o Ny inställning (3126) för om aktuell fakturerad kunds adress automatiskt skall kopieras till leveransadressen eller ej. o Ny inställning (3164) för om man skall kunna kreditera en faktura flera ggr eller ej. o Avtalsfakturering, ny inställning för om Vår referens skall hämtas från avtalsorder eller från aktiv användare. (Inställning 2934) o Ny inställning för om artikelnummer skall skrivas ut på fakturan eller ej. (Inställning 2937). Observera att den inställningen också kan aktiveras per kund. Sida 27 av 89

28 o Ny inställning för om systemet skall varna vid fakturering om det finns odebiterad tid till aktuell order eller ej. (Inställning 3114) o Ny inställning för om intern och kontantfakturor skall kunna exporteras eller ej. Används då man exporterar fakturor till extern part för t ex utskrift och distribution. (Inställning 3093) o Ny inställning för vilken ordertyp som skall användas som underlag för löpande internfakturering. (Inställning 2927) o Nu kan du ange en egen serie för s.k. Acontokreditfakturor. (Inställning 3081) Kundreskontra Nu hanteras även Plusgirots format Total In vid återläsning av kundinbetalningar. Reskontrarapport kunder kan nu även skrivas ut per filial. Sida 28 av 89

29 Utökad funktionalitet i kreditupplysning där kreditvärdigheten visas med stoppljus direkt i kreditupplysningsrutinen efter att man tagit en upplysning. Ny kontroll vid kundinbetalningsjournal mot periodstängning som innebär att betalningsunderlaget för fakturor som blivit betalningsbokade i stängd period flyttas fram till första öppna period (betalningsdatum berörs ej). Nu kan återrapportering av Bankgiro inbetalningar hämtas och läsas in via Entré Girocom. (Kravhanteringen är helt omgjord med bättre överskådlighet.) Nytt menyval för att Granska betalningsfiler. Funktionen kan granska en stor del av de olika typer av betalningsfiler från både Plusgirot och Bankgirot som förekommer. När progammet startar, väljer du manuellt vilken fil som skall granskas. Filen kan sedan tex skrivas ut eller sparas som PDF fil. Nya grundinställningar för Kundreskontra: o Kontrollfrågan vid journalföring av kundinbetalningar kan nu överhoppas med denna inställning (Inställning 2991) o Vid export av kundreskontra, XML export kan man nu välja att export skall ske även vid fakturering. (Inställning 2974) o I Kreditupplysningen kan man nu ange egna hjälptexter för de olika nivåerna av kreditvärdighet. (Inställning ) Butik Ny anpassning till Nordea Valutakort som ger möjlighet för kunden att delbetala köpet. Vid användning av Valutakortet visas en dialog där man kan välja mellan olika avbetalningsalternativ eller direkt betalning. Se grundinställningar nedan för aktivering av detta. Sida 29 av 89

30 Rutinen Prisinformation har fått ett nytt utseende med mer information, bl. a kan nu priset visas inklusive moms. Rutinen Sök i presentkortsregistret är helt omgjord med bättre funktioner för att göra urval på t.ex. datum och säljare. Kvittoutskrifter kan nu även skrivas ut via utskriftsmotorn Crystal Reports. Används främst vid utskriftsproblem i TS/Citrixmiljö/Printermappning då direkt textutskrift inte fungerar tillfredsställande. Nya grundinställningar för Butik: o Enligt nya säkerhetsföreskrifter (PCI DSS) får inte systemet lagra kunders kortnummer. Dock kan detta mellanlagras till transaktionen är slutförd. (Inställning 3096) o Systemet kan nu hantera Nordea valutakort som stödjer delbetalning. Med dessa inställningar styr du dialog, betalningskoder och kortprefix som skall lansera dialogen. (Inställning ) Sida 30 av 89

31 o Nu kan sökordningen i artikelregistret ske på samma sätt som i ordersystemet. (Inställning 2992) Se även inställning 1623 som styr sökordningen. Beställningar/Lager På beställningstypen kan man nu ange en mall som du kommer åt via en knapp i Sök i beställningsregistret och i radregistreringen. I Sök i beställningsregistret kan man nu göra urval även på Exportstatus. Nu kan radregistreringen anpassas så att man själv kan ange i vilka fält markören skall stanna, samt vilken inbördes ordning som skall gälla mellan de olika fälten. Rutinen Sök i lagerregistret är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. Förbättrad hantering av export av beställning samt inläsning av bekräftelse och EDI fakturor. Flöde finns nu till följande grossister. o El Elektroskandia, Ahlsell, Selga, Storel, Solar, Moel, Elkedjan o Vvs Ahlsell, Onninen På en beställning så kan nu anges arbetsordernummer till vilket beställningen hör. Om beställningen sker elektroniskt så kan detta nummer skickas till grossisten så att korrekt märkning finns när EDI fakturan sen kommer och ska läsas in. Materialplanering När material hämtas från artikellistan är nu sökreferensfunktionen på artiklar aktiv så att systemet frågar om man vill ha alternativa artiklar istället. Ny funktion för att kontrollera lagersaldo hos grossister. Detta val finns under knappen Välj leverantör. Saldon som rapporteras avser grossisternas centrallager. Grossister som stödjer detta är Elektroskandia, Ahlsell, Storel, Solar, Elkedjan samt Moel Nu kan leveransadress väljas från det egna företaget, kunden eller projektet. Funktionen aktiveras i grundinställningarna. Användaren kan få välja leveransadress bland följande alternativ vid materialplanering. Den egna adressen Orderns (Arbetsordern) leveransadress Projektets leveransadress Kundens leveransadresser Ny anpassning av artikelimport från Optiscan handdatorer. Nu är det lättare att ta bort rader. Knappen Ändra har nu ytterligare en knapp som heter Ta bort om man trycker på den svarta fyrkanten. Knappen tar bort den rad som man står på. Knappen Ändra har fått ytterligare ett val, Artikelpriser, som visar aktuell artikels alla priser. Ny knapp Byt artikel som används för att visa artiklar som är likvärdiga den som man står på. Sida 31 av 89

32 Ny bearbetningsfunktion av rader som kan ersätta radens antal med leverantörens specificerade enhetsantal. Nya funktioner för att hämta en kalkyl till materialplaneringen. I rutinen för att välja leverantör till artiklar i materialplaneringen kan man nu välja mellan upp till 8 st. olika leverantören mot tidigare 3 st. Grundinställningar Beställningar/Lager Materialplanering: o Ny inställning för att kunna välja att hämta olika leveransadresser. Här kan användaren få välja leveransadress bland följande alternativ (och i denna ordning): Den egna adressen Orderns leveransadress Projektets leveransadress Kundens leveransadresser o Ny möjlighet att använda en alternativ egen leveransadress. Vid val av leveransadress till materialplaneringen hämtas den egna adressen i Företagsuppgifterna in som en möjlig leveransadress. Med denna inställning påslagen används istället leveransadressen i företagsuppgifterna. o Manuell hantering av ersättningsartiklar. Med hjälp av begreppet "Sökreferenser" i artikelregistret kan man bygga upp register med ersättningsartiklar. Artiklar som tillhör samma sökreferens behandlas automatiskt som ersättningsartiklar. Med denna inställning "Av" så sker bytet automatiskt till billigaste ersättningsartikeln vid val av leverantör enligt lägsta pris i materialplaneringen. Slår man "På" inställningen presenteras användaren med ett val vid plock av artiklar där man manuellt kan välja ersättningsartikel i materialplaneringen. o Sätt automatiskt Ersätt valda leverantörer som standard. Med denna inställning På markeras detta vid val av leverantör till artiklarna i materialplaneringen. o Typ av kostnadsföring av material. Då man bearbetar och skapar en order från rader i en materialplanering kan man välja hur dessa ska kostnadsföras. Om grundinställning för lager och kostnadsföring är aktiv kan individuella artiklar undantas. Detta gäller endast för artiklar som inte är "Tjänst" eller som markerade via artikelgruppen för att inte lagerföras. Här kan man välja vilken typ av kostnadsföring en lagerartikel ska få som standard. Sida 32 av 89

33 Kalkyl I kalkylens anbudshuvud kan du nu även koppla objekt. En ny utskrift har lagts till för Tillkommande & Avgående. Nya grundinställningar för Kalkyl: o Ny inställning där man kan låsa priser på prissatta artiklar. Om en artikel är prissatt från aktuell prislista i kalkyl så kan man välja att stoppa manuella ändringar av priset med denna inställning. Det innebär att man måste använda artiklar utan pris från artikelregistret för manuell prissättning. (Inställning 2989) Sida 33 av 89

34 Leverantörsregistret Rutinen Sök i leverantörsregistret är nu omgjord enligt den nya urvalshanteringen. På leverantörskontakten finns nu även faxnummer med som fält. Leverantörsvillkoren har utökats med följande: o Ny inställning för om manuell kontering av inlästa EDI fakturor skall ske. o Ny inställning för att tillåta att import av faktura med samma fakturanummer kan ske flera ggr. o Nu kan både Organisations och VAT nummer anges på leverantören. Tidigare fanns endast VAT nummer. Leverantörsreskontra Generellt Betalningsloggen är helt omgjord där du nu kan göra urval på datum och betalningssätt. Du ser nu också tydligare vilka fakturor som ingår i varje betalning. EDI Förbättrad kontroll vid inläsning av EDI underlag så att man inte av misstag läser in 2 fakturor med samma fakturanummer. Den ena fakturan måste då makuleras alternativt byta fakturanummer. Detta beteende kan ändras på leverantören via en inställning så att detta tillåts. I bilden för EDI underlag så kan man nu markera så man nu kan se fakturor som varit felaktiga vid inläsningen till Entré. Att en faktura får statusen felaktig kan bero på de inställningar som gjorts. T.ex. om EDI underlag utan projekt ska tillåtas eller inte. Utökad kontroll vid inläsning av EDI fakturor att datum/period är rimliga samt åtgärd av fel vid stängd period där endast förfallodatum justerades. Stöd för inläsninga av leverantörsfakturor via Hantverksdatas EDI Central. Stöd för inläsninga av leverantörsfakturor från Itella (skannade fakturor). Ny möjlighet att makulera EDI underlag. Möjlighet att spärra EDI underlag som inte uppfyller krav avseende konteringar. Detta sköts via grundinställningar I överföringsloggen så sparas nu beställningen och bekräftelsen som separata poster. Detta ger bättre översikt om vad som skickats och vad som lästs in. Sök i leverantörsfakturaregistret I Sök i leverantörsfakturaregistret kan man nu kryssa i att bilden skall visas samtidigt som man bläddrar mellan olika fakturor. Sida 34 av 89

35 Nu finns en funktion för att bearbeta markerade fakturor. Du kan välja mellan att byta vissa uppgifter på markerade fakturor, vidaredebitera markerade fakturor eller Markera/Avmarkera med urval. Attestansvar kan nu anges på resultatenhet. Byte av filial på leverantörsfaktura är nu möjligt via knappen ändra. Vidaredebitering Ny funktionalitet i vidaredebitering där man på underlaget direkt kan redigera order som underlaget är kopplat till. Tanken är man enkelt själv skall kunna debitera artikelrader i ordern. Observera att de artiklar man lägger till i ordern via denna rutin alltid kommer att hanteras som redan kostnadsförda. I funktionen för att skapa vidaredebiteringsunderlag så kan man nu välja om inköpspriset ska hämtas från EDI underlaget eller från systemet. Förbättrad hantering av vidaredebiteringsrutinen då denna knutits hårdare till rutinen för Materialplanering och inläsning av EDI fakturor. Attest Ny kontroll införd vid attestering av leverantörsfaktura så att ändring ej kan ske på konto och belopp på rader som skapats via ett filialbyte. Vid attest av fakturor visas nu texten från enhet, projekt och objekt. Är objektet kopplat till projektet som ett underobjekt visas underobjektets unika text. Ny egenskap på ordertyp som förhindrar att man kan attestera (leverantörsreskontra) rader som har en order med den aktuella ordertypen. Inställning på användaren om den kan attestera fakturor om meddelande ska visas vid inloggning att användaren har fakturor att attestera. Ny hantering av attestflödet. Se separat funktionsbeskrivning. I bilden för attestering kan man nu välja om man vill se EDI bild i samband med attesteringen. Om en faktura konterats om i samband med förattest så syns ursprungskonteringen som överstrukna rader. Sida 35 av 89

36 Registrering Nu finns en ny och bättre granskningsfunktion av leverantörsfakturor i samband med registrering och där underlaget består av skannade bilder (Itella) eller EDI fakturor. Stöd finns för zoomning, utskrifter. Ny varning om man anger moms på faktura med omvänd skattskyldighet. Ny varning vid registreringstillfället av leverantörsfaktura om fakturans period är stängd. I leverantörsfakturaregistrering har följande tillkommit: o Konteringsuppgifterna i fakturahuvudet har utökats med ordernummer, detta ärvs sedan ned på konteringsraderna Sida 36 av 89

37 o o o o Nu kan du ange både För och Slutattesterare i fakturahuvudet. Nu kan radregistreringen anpassas så att man själv kan ange i vilka fält markören skall stanna, samt vilken inbördes ordning som skall gälla mellan de olika fälten. Nu kan automatkonteringar utföras direkt i konteringsbilden när du registrera en faktura. Du kan nu välja att fakturans bild (EDI Bild) skall visas samtidigt som du konterar fakturan. Leverantörsbetalningar Nytt menyval för att Granska betalningsfiler. Funktionen kan granska en stor del av de olika typer av betalningsfiler från både Plusgirot och Bankgirot som förekommer. När progammet startar, väljer du manuellt vilken fil som skall granskas. Filen kan sedan tex skrivas ut eller sparas som PDF fil. Grundinställningar Leverantörsreskontra: o Utökad grundinställning för att markören skall stanna även på fälten omvänd skatt och förattest efter att man angivit momsbelopp. o Ny inställning att visa fakturor som ska förattesteras för slutattestant. Med denna aktiv kommer slutattestanten att se alla fakturor, även de som ska förattesteras och som inte ännu är attesterade, i bilden för slutattestering. o Visa inte varning för ej journalförda fakturor. Varje gång man startar attestering av leverantörsfakturor så kontrolleras om det finns fakturor som ska attesteras men som inte kommer med eftersom de inte är journalförda. Med denna inställning aktiv utförs inte denna kontroll. o Användare för automatisk attest. Möjlighet att ange en användare som ska sättas som attestansvarig för de EDI fakturor som attesteras automatiskt då de har en beställning. o Katalog för inlästa återrapporteringar. Det finns inget hinder för att läsa samma fil flera gånger. Normalt är detta inget problem eftersom en fullt betald faktura inte kan betalas flera gånger. Men för delutnyttjade kreditfakturor blir det fel om man läser samma delbetalning flera gånger. Här kan man ange om en inläst fil ska flyttas till en annan katalog. Om inget anges lämnas filen kvar. Ibland kan en fil innehålla betalningar från flera olika bankkonton, och måste läsas flera gånger från olika företag. Då kan det vara en fördel att ha unika kataloger per företag och flytta från det ena företaget till det andra efter inläsning. o Spara endast sökvägen till bilden i Entrés register. Normalt sparas bilder i Entré register. Därmed kommer de i normal säkerhetskopiering. Med denna inställning aktiv så sparas endast sökvägen till bilden i Entrés register. Om bilden inte finns kvar på samma plats som den hämtades från kommer den inte att kunna visas. Säkerhetskopiering måste då naturligtvis utföras på alla kataloger som bilder hämtas från. o Exportmall för att visa EDI underlag. Ange här vilken exportmall som ska användas för att skapa XML som visas för EDI fakturor i registrering och attestering. Denna inställning fylls i med automatik om den är tom när man startar bilden för leverantörsfakturaregistrering. Sida 37 av 89

38 o o o o o o Färg för underlag utan moms. Med denna inställning kan EDI underlag utan moms visas med en egen färg. Stoppa EDI underlag utan kundorder. Med denna inställning kan man styra hur EDI underlag ska hanteras om de saknar kundorder. Alternativ: Nej Ja, inga underlag importeras utan kundorder Ja, fast underlag med enbart resultatenhet importeras Tillåt inte att man skapar flera leverantörsfakturor med samma fakturanummer. Normalt får man en varning om man försöker att använda samma fakturanummer 2 gånger till samma leverantör. Med denna inställning aktiv så tvingas man välja unika fakturanummer. Detta överrids av inställningen på leverantören där man kan ställa in så att fakturanummer kan läsas in dubbelt. Stäng av "varning" i vidaredebitering. Med denna inställning stänger man av varningsrutan som visas när man går från vidaredebitering till orderregistreringen. Vidaredebitera efter attestering. Med denna inställning aktiv utförs vidaredebitering av leverantörsfakturor som ska attesteras när de slutattesteras. Innan dess finns inget underlag i vidaredebiteringen. Varna om det finns vidaredebiteringar då man öppnar en order. Sida 38 av 89

39 Redovisning Ändrad princip för verifikationsdatum Ändrad princip för kontering av Omvänd Moms med Ersättningskonto Registrering av simulerade verifikat Rättighetsstyrning och tvingande antalsregistrering på konto Plocka Projekt, Objekt och Resultatenhet vid utskrift av balans och resultatrapporter Periodstängning per serie Automatkontering nyheter/ändringar Periodisering nytt alternativ Möjlighet att ställa in per serie om transaktioner/verifikat ska hämtas/aktiveras Utökade möjligheter att markera och massändra konton i kontoplanen Övriga nyheter i korthet Ändrad princip för verifikationsdatum Entré har haft en regel för verifikationsdatum där verifikat i samma serie var kronologiska dvs. verifikat kunde inte få ett tidigare verifikationsdatum än tidigare verifikat i samma serie. Denna regel är nu borttagen och kommer att börja gälla så snart ni uppdaterat till Entré 4.5 OBSERVERA! Vill ni att den tidigare regeln för kronologiska datum fortsatt skall gälla, måste ni ändra nedan grundinställning Verifikat måste registreras i datumordning På Sida 39 av 89

40 Ändrad princip för kontering av Omvänd Moms med Ersättningskonto Ni som har valt att använda ersättningskonton i samband med kontering av kundfakturor med omvänd Moms ska kontrollera nedan grundinställning. Den ändring som är gjord är att kontering av omvänd moms sker endast om grundinställningarna är angivna. Med ersättningskontering menas att ni på respektive försäljningskonto i kontoplanen angivit ett ersättningskonto som ska användas när fakturan är med omvänd moms. Ni som använder tilläggskonton för kontering av omvänd moms (normalt konto 9231 och 9232) behöver inte göra denna kontroll. Välj System Allmänna sidoregister Grundinställningar och sedan Redovisning Omvänd skattskyldighet Fakturering av tjänster inom byggsektorn Till höger har ni 3 inställningar för konton, om dom redan är ifyllda ska ni inte göra någon ändring. Om någon eller några av inställningarna är tomma, fyller ni i dom tomma inställningarna enligt nedan. Sida 40 av 89

41 Registrering av simulerade verifikat Simulerade verifikat används t.ex. vid ett periodbokslut för att göra interna bokningar i redovisningen. För att använda simulerade verifikat måste ni lägga upp en serie för dessa verifikat och markera Används för simulerade verifikat på denna serie. Detta görs under Sidoregister Skapa/Ändra Serie. Verifikat i denna serie registreras i den ordinarie verifikationsregistreringen. Vid utskrift av redovisningsrapporter markeras Simulerade när dessa verifikat skall tas med på rapporterna. Sida 41 av 89

42 Rättighetsstyrning och tvingande antalsregistrering på konto I kontoplanen på respektive konto under Flik 3 Regler går det nu att sätta en rättighet som krävs för att användaren ska kunna registrera transaktioner på kontot. Inställningen innebär även att när man söker på konto i systemet visas inte sådana konton som man inte har rättighet att registrera på. Under samma flik kan man nu också ange att Kontering med antal är obligatoriskt på det aktuella kontot. Detta gäller i verifikationsregistrering, registrering och attestering av leverantörsfakturor. Sida 42 av 89

43 Plocka Projekt, Objekt och Resultatenhet vid utskrift av balans och resultatrapporter Vid utskrift av balans, resultat och huvudboksrapporter går det nu att göra urval på Projekt, Objekt och Resultatenhet med hjälp av funktionen Plocka, dvs. välja flera projekt, enheter och objekt som inte är i nummerföljd. Det är även möjligt att Spara Plocklistor genom att högerklicka på Plocka Spar aktuell Plocklista Hämta från sparade Töm aktuell plocklista ange då ett lämpligt namn på plocklistan för att välja bland de plocklistor man tidigare sparat nollställer eventuella plock som man gjort för detta tillfälle Sida 43 av 89

44 Periodstängning per serie Stängning av period för ytterligare registrering kan nu ske per serie (t.ex. tidregistrering, leverantörsfaktura, kundfaktura), knappen Stäng period per serie. Detta förutsätter givetvis att ni har egna serier för de olika modulerna i systemet Nya varningar i samband med periodstängning är: Varning om ej journalförda fakturor finns Varning om icke aktiverade verifikat finns Varning om det finns verifikat från försystem (som ej hämtats in) Automatkonteringar nyheter / ändringar En periodisering upplagd med hjälp av automatkontering tillåter nu att första periodiseringsperiod är på nästföljande bokföringsår. Tidigare fanns en spärr för detta. I bilden för fördelning av automatkontering finns en ny ruta Addera faktor från projekt Läs mer om detta under Projektavsnittet och Successiv Vinstavräkning Bilden för automatkonteringar är ändrad för att bli mer överskådlig. Alternativet Vid inhämtning och kontering i redovisning är ändrat. Nu avser kontering i redovisning endast kontering i verifikationsregistreringen, inte vid alla typer av manuell kontering som tidigare. Periodisering nytt alternativ Som alternativ till att periodisera med upplagd automatkontering finns nu möjlighet att periodisera direkt i rutinerna Verifikationsregistrering, Skapa/Ändra Leverantörsfakturor och Attestera med hjälp av knappen Automatkontera. Sida 44 av 89

45 Baskonto = interimskontot (balanskontot), Motkonto = resultatkontot, därefter anges första periodiseringsperiod, antal perioder och eventuellt även projekt, enhet, objekt. Observera att har Ni upplagda automatkonteringar med periodisering mot vissa konton måste ni ta bort dessa automatkonteringar om ni vill använda denna nya funktion, i annat fall får ni dubbla konteringar. Möjlighet att ställa in per serie om transaktioner/verifikat ska hämtas/aktiveras Tidigare har det funnits en gemensam inställning för om transaktioner skall hämtas från försystem automatiskt respektive om verifikat skall aktiveras automatiskt. Nu går det att ställa in detta per serie, till exempel att journaler såsom tidregistreringsjournal och leverantörsfakturajournal skall aktiveras automatiskt medan verifikat i bokföringen skall aktiveras manuellt. Först måste Ni kontrollera Era nuvarande grundinställningar Sida 45 av 89

46 Transaktioner blir verifikat när de skapas Verifikationer aktiveras automatiskt.. På/Av På/Av I vårt exempel är grundinställningarna för båda alternativen =På, dvs. verifikat och journaler hämtas och aktiveras automatiskt. Exempel: Nu vill vi undanta manuella verifikat från detta, i vårt exempel serien MV Inställningar för serier återfinns under Sidoregister Skapa/Ändra Serie Verifikat aktiveras automatiskt. Nej Ni skall även ange samma inställning på den serie som avser aktuellt år, t.ex. för 2009 serien=mv09. Sida 46 av 89

47 Utökade möjligheter att markera och massändra konton i kontoplanen Fler val finns nu att välja när man vill ändra uppgifter på många konton i kontoplanen med hjälp av funktionerna Markera och Bearbeta. Till exempel om kontona ska vara obligatoriska att kontera med projekt, enhet, objekt Övriga nyheter Redovisning i korthet Fältet Resultatenhet är förlängt till 6 tecken (tidigare 4 tecken) I bilden Söka i verifikationsregister kan man nu göra urval på Resultatenhet, Projekt, Objekt och Filial I bilden Söka i verifikationsregister kan man nu lägga till kolumnerna Ändrad och Ändrad av, dvs när verifikatet senast ändrades och av vem Fältet SRU kod i kontoplanen är nu fyra tecken i enlighet med den nya SRU standarden Möjlighet att ange i vilken period verifikat som motkonteras ska hamna. Tidigare hamnade dom alltid i samma period som ursprungsverifikatet. Denna inställning finns i Grundinställningar Redovisning Regler för konto/verifikat, Ange period för motkonterade verifikat=på Urvalsmöjlighet på Filial har tillkommit i ett antal bilder (för de kunder som har Filialhantering) Sida 47 av 89

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Förbättrad resultatruta

Förbättrad resultatruta Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se SoftOne XE Produktnyheter Mars 2013 SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se Nyheter mars 2013 EKONOMI Import av kunder och kundfakturor via modulen XE Connect Modulen

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer