Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare"

Transkript

1 Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare

2 Innehåll 1 Introduktion Vanliga funktioner Filtrering Åtgärder för flera poster samtidigt Synliga sökvägar Meddelanden om genomförda eller misslyckade åtgärder och allmän information Lägga till en genväg, visa i Excel och hjälpikonen Antal träffar per sida Sidlänkar Sortera informationen i tabellen Snabbsökning Användare Skapa en användare Visa användare Min profil Min profil Företagsprofil Grupper Om gruppkategorier och grupper Skapa gruppkategorier och grupper Lägga till i en grupp Översikt Översiktsvyns välkomstfält Kom igång med Tele2 Selfcare Kundnummer, abonnemang och förbindelser Genvägar Senaste fakturorna Grupper Driftinformation Kundservice Meddelanden från Tele Genvägar Välja genväg Skapa genväg...68 Användarhandbok till Selfcare Introduktion 2

3 8 Skapa order, ändring eller ärenden Översikt över ordern, ändringen eller ärendet Visa inskickade enskilda order, ändringar och ärenden Arbetsflöde för order, ändringar och ärenden Attestering av ordern Felanmälningar Skapa allmänna felanmälningar från sidan Skapa > Felanmälan Skapa felanmälan från detaljerad information Översikt skapa felanmälan Visa felanmälan Abonnemang Abonnemangslista Detaljerad abonnemangsinformation Kundnummer Kundnummerlista Detaljerad kundnummerinformation Fakturor Fakturalista Förbindelser Förbindelselista Detaljerad information om förbindelser Trafikstatistik Visa trafikstatistik Detaljerad trafikstatistik Driftinformation Visa störningar Telematik Visa telematiktjänster Rapporter Skapa rapport, steg Skapa rapport, steg Skapa rapport, visa rapport Filer Visa filer...154

4 1 Introduktion Välkommen till Tele2 Business Selfcare! Selfcare är ett användarvänligt verktyg för att enkelt och effektivt hantera och få en överblick över företagets mobila, fasta och datarelaterade tjänster. Här finns detaljerade instruktioner om hur du använder de olika funktionerna i Selfcare. Börja med att gå igenom avsnitt 2 i handboken. Där beskrivs de funktioner som är gemensamma för stora delar av Selfcare. Vilka funktioner i Selfcare som är tillgängliga för dig beror på vilken behörighet du har inom företaget. I Tele2 Business Selfcare kan du till exempel visa och hantera kundnummer och abonnemang, granska företagets fakturor, lägga order och visa status, göra ärenden samt rapportera och följa upp felanmälningar. Du kan också gruppera abonnemang och kundnummer. Du kan sortera dina abonnemang och kundnummer utifrån dina behov, till exempel efter affärsenhet eller kostnadsställe. Tanken är att handboken ska vara komplett, men om du ändå stöter på problem kan du kontakta Tele2s kundservice. Och glöm inte att kolla på instruktionsfilmerna. Välkommen till Tele2 Business Selfcare! Bästa hälsningar, Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare Introduktion 4 4

5 Vanliga funktioner 2.1 Filtrering 2.2 Åtgärder för flera poster samtidigt 2.3 Synliga sökvägar 2.4 Meddelanden om genomförda eller misslyckade åtgärder och allmän information 2.5 Lägga till en genväg, visa i Excel och hjälpikonen 2.6 Antal träffar per sida 2.7 Sidlänkar 2.8 Sortera informationen i tabellen 22.9 Snabbsökning

6 2 Vanliga funktioner I det här avsnittet beskriver vi funktioner som är gemensamma för flera delar av Selfcare-programmet. De andra avsnitten i handboken handlar om hur man konfigurerar en viss funktion på en viss sida. 2.1 Filtrering På många sidor finns en filtermodul som hör till en tabell på sidan. Oftast talar filtren nästan för sig själv och innehåller alla alternativ i tabellen. När du väljer ett alternativ i någon av listrutorna filtreras tabellen så att endast de poster (kundnummer, abonnemang osv.) visas som matchar filtrets urval. Ett exempel på ett sådant filter är filtret Kundnummer till abonnemangslistan. Du kan också filtrera på grupper. (Se avsnittet Grupper om du vill veta mer om grupper.) Eftersom en post (endast kundnummer eller abonnemang) kan höra till flera grupper kanske ett filter som det vi beskrev ovan inte hjälper dig att hitta rätt information. Därför kan du filtrera på flera grupper. I listrutan med grupper visas en lista över alla grupper. När du har valt en grupp i listrutan visas gruppen intill gruppfiltret. Kryssrutan Filtrera aktuella resultat visas också. Som standard är den omarkerad. Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 6

7 Om du låter rutan Filtrera aktuella resultat vara omarkerad och väljer en ny grupp från filtret ersätts det tidigare filtret med det nya. Om du markerar rutan Filtrera aktuella resultat och sedan väljer en ny grupp filtreras de poster ut som matchar alla villkoren i filtret. Om du vill ta bort något av villkoren klickar du på krysset (x) bredvid det filter du vill ta bort. Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 7

8 2.2 Åtgärder för flera poster samtidigt På flera ställen i programmet kan du välja att göra åtgärder för flera poster samtidigt. Det kan till exempel handla om listor med kundnummer, abonnemang, förbindelser och fakturor. Det här avsnittet beskriver hur man väljer och gör åtgärder för flera poster samtidigt. De andra avsnitten i handboken beskriver åtgärder för enskilda poster på de aktuella sidorna. På sidor där du kan välja och utföra åtgärder på flera poster finns det en kolumn med kryssrutor i tabellen som du kan använda för att markera poster. Det finns dessutom ett verktygsfält längst ned i fönstret som flyter över sidan (visas alltid längst ned när du ändrar storlek eller rullar nedåt eller uppåt på sidan). Verktygsfältet visas när du har markerat en kryssruta. Innehåll i verktygsfältet: 1. Räknare som visar hur många kryssrutor du har markerat. a. Om du markerar kryssrutan längst till vänster i tabellhuvudet för att markera alla poster visas det totala antalet poster i sökresultatet. Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 8

9 2. Listrutan Välj åtgärd visar alla åtgärder som kan utföras på flera poster samtidigt. a. Avsnitten i den här handboken tar upp alternativen i listrutan Välj åtgärd på de angivna sidorna. Det finns två sätt att välja poster för att utföra åtgärder på flera poster samtidigt: 1. Välja specifika poster a. Markera kryssrutorna för de aktuella posterna. När du väljer en åtgärd i listrutan Välj åtgärd utförs åtgärden på de valda posterna. i. Observera att du bara kan välja poster på en sida när du markerar dem en och en. Det går inte att markera kryssrutor på en sida och sedan växla till nästa sida för att markera fler kryssrutor där. Om du byter sida avmarkeras kryssrutorna på den föregående sidan. 2. Välja alla poster a. Markera kryssrutan längst till vänster i tabellhuvudet. När du väljer en åtgärd i listrutan Välj åtgärd utförs åtgärden på alla poster på alla sidor. i. Alla kryssrutor markeras automatiskt. Det går inte att avmarkera någon. Om du vill skapa en order, ändra en uppgift, skapa ett ärende eller rapportera en felanmälan för posterna uppdateras de markerade posterna som Vald(a) ID. 1. Om 20 eller färre abonnemang är markerade visas alla på ordersidan. 2. Om 21 eller fler abonnemang är markerade visas tre punkter ( ). 2.3 Synliga sökvägar Alla sidor i programmet (utom översiktsvyn) har synliga sökvägar. Länkarna är i följande format: Start > Visa abonnemang > Det innebär följande: 1. Start är en länk till översiktvyn. 2. Visa abonnemang är en länk som går till samma sida som menyposten med samma namn är den aktuella posten som du jobbar med. Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 9

10 2.4 Meddelanden om genomförda eller misslyckade åtgärder och allmän information I programmet visas meddelanden om genomförda eller misslyckade åtgärder och information. Meddelanden visas oftast högst upp på sidan eller i modulen, beroende på vad det är för fel. Exempel på meddelande om en genomförd åtgärd: Exempel på ett informationsmeddelande: Exempel på meddelande om en misslyckad åtgärd: Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 10

11 När du fyller i ett formulär, till exempel när du skapar en order visas meddelanden som hjälper dig att förstå vilka områden det uppstod problem med. När du skickar ett formulär och allt går bra, stängs fönstret och ett meddelande om att åtgärden har genomförts visas på den underliggande sidan. Om formuläret inte skickades in som det skulle, till exempel om något fält inte är godkänt, stängs inte fönstret. I stället visas ett felmeddelande (eller flera felmeddelanden) i fönstret. Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 11

12 2.5 Lägga till en genväg, visa i Excel och hjälpikonen På flera sidor i programmet visas följande länkar: 1. Lägg till som genväg a. I avsnittet om genvägar i den här handboken kan du läsa mer om hur det fungerar. 2. Visa i Excel a. Om du klickar på knappen kan du ladda ned resultatet i CSV-format, dvs en kommaseparerad textfil som kan öppnas och redigeras med till exempel Microsoft Excel. 3. Hjälpikonen a. Klicka på frågetecknet (?) för att visa sidans eller fältets hjälptext. 2.6 Antal träffar per sida I listrutan kan du välja hur många träffar som ska visas i tabellerna. 2.7 Sidlänkar Sidlänkar visas om antalet träffar överstiger det maximala antalet rader i tabellen. Så här fungerar det om du har valt till exempel 10 träffar per sida: 1. Nästa 2. Sista 3. Första a. Nästa tio träffarna visas. a. De senaste tio träffarna visas. a. De första tio träffarna visas. 4. Föregående a. De föregående tio träffarna visas. 2.8 Sortera informationen i tabellen Om det visas en pil till höger om kolumnens namn kan du välja hur informationen ska visas genom att klicka på pilen. 2.9 Snabbsökning Hoppar till det aktuella kundnumret i listan. (Detta alternativ är inte alltid tillgängligt.) Användarhandbok till Selfcare Vanliga funktioner 12

13 Användare 3.1 Skapa användare 33.2 Visa användare

14 3 Användare 3.1 Skapa en användare Om du väljer Start > Skapa användare på huvudmenyn öppnas följande sida: Här kan du ange information om användaren. De obligatoriska fälten är markerade med en stjärna (*). Alla fält utom fältet för kontaktnummer är obligatoriska. Användarhandbok till Selfcare Användare 14

15 3.1.1 Välja och specificera en roll Om du är Superuser Organisationsadministratör Telematikadministratör Nätverksadministratör Nätverksanvändare Abonnent Egendefinierad kan du skapa Alla användarroller Organisationsadministratör Abonnent Egendefinierad Telematikadministratör Abonnent Egendefinierad Nätverksadministratör Nätverksanvändare Egendefinierad Nätverksanvändare Egendefinierad Abonnent Egendefinierad Egendefinierad När du har valt en roll att börja med klickar du på Nästa för att specificera rollen. Det gör du på följande sida: Användarhandbok till Selfcare Användare 15

16 Här kan du ange följande information: 1. Behörigheter a. Som standard uppdateras behörigheterna automatiskt utifrån den roll du valde på föregående sida. Standardbehörigheterna för varje roll anges i listan nedan. (N = ingen behörighet, Y= Läs- och skrivbehörighet, M = Obligatorisk läs- och skrivbehörighet som inte kan ändras). SU = Superuser, OA = Organisationsadministratör, TA = Telematikadministratör, NAdm = Nätverksadministratör, NA = Nätverksanvändare, A = Abonnent och E = Egendefinierad. SU OA TA NAdm NA A E Visa fakturor M Y Y Y N Y N Visa förbindelser M N N Y Y N N Skapa order, ändringar och ärenden M Y Y Y N N N Skapa felanmälningar M Y Y Y N N N Visa trafikstatistik* M N N Y Y N N Skapa platsnamn M N N Y N N N Visa driftinformation M Y Y Y N N N Hantera telematiktjänster* M N Y N N N N Visa filer M Y Y Y Y N N Visa avtal M Y Y Y N N N Hantera grupper M Y Y Y N N N Hantera användare M Y Y Y N N N Hantera företagsprofil M Y Y Y N N N Får godkänna M N N N N N N b. Du kan dela ut behörigheter som du har själv. Behörigheter som du inte har själv inaktiveras. c. Du kan ändra värdena från och till Läs- och skrivbehörighet eller Ingen behörighet om de inte är obligatoriska. d. Om du ändrar behörigheten skapas användaren som Egendefinierad, även om du har valt att utgå från någon av användarmallarna. e. Klicka på frågetecknet (?) vid en behörighet om du vill veta mer om vad du kan göra med den behörigheten i programmet. Exempel: Behörigheten Visa fakturor innebär att användaren kan se fakturor och fakturarapporter för de kundnummer och abonnemang som han eller hon har åtkomst till. Användaren kan dessutom ladda ned PDF-fakturor för de kundnummer han eller hon har åtkomst till. f. Behörigheter som är märkta med en stjärna (*) är endast tillgängliga om Tele2 Business har aktiverat dem för organisationen. Användarhandbok till Selfcare Användare 16

17 2. Åtkomst till kundnummer och abonnemang a. Alla användaren får åtkomst till alla organisationens kundnummer och abonnemang. b. Ingen användaren får inte åtkomst till organisationens kundnummer och abonnemang. Det finns några funktioner, som Trafikstatistik och Telematik som inte kräver åtkomst till vare sig abonnemang eller kundnummer. c. Välj du väljer vilka kundnummer och abonnemang användaren ska få åtkomst till. När du har gjort dina val klickar du på Skapa användare för att fortsätta. Om du valde alternativet Välj skapas användaren och du kommer till sidan Tilldela objekt för att tilldela vilken information användaren ska ha åtkomst till. Om du valde alternativet Alla eller Ingen skapas användaren direkt och en avisering skickas via e-post till användaren om att slutföra registreringen. Användarhandbok till Selfcare Användare 17

18 På sidan visas följande information: 1. Filter a. Typ 2. Flikar b. Kundnummer c. Grupper a. Kundnummersökning b. Abonnemangssökning 3. Tabell a. Kryssrutor b. Abonnemangsnummer (endast abonnemangsfliken) c. Abonnemangsnamn (endast abonnemangsfliken) d. Kundnummer (endast kundnummerfliken) e. Kundnummernamn 4. Överliggande verktygsfält a. Flyter längst ned på sidan över innehållet som visas på sidan. b. Räknare som visar hur många kryssrutor du har markerat. 5. Knappar i. Uppdateras när du markerar eller avmarkerar kryssrutor. a. Tilldela filterkedja i. Ger användaren åtkomst till alla de kundnummer/abonnemang som filtrerats fram med hjälp av Filter och Grupper. b. Tilldela valda kundnummer (abonnemang) i. Ger användaren åtkomst till markerade kundnummer/abonnemang. Användarhandbok till Selfcare Användare 18

19 3.2 Visa användare På sidan visas följande information: 1. Tabell a. Kolumner med följande information: i. Kryssrutor för markering av flera poster ii. iii. iv. Användarnamn (standardsortering, stigande) Namn (förnamn, efternamn) E-postadress v. Kontaktnummer vi. vii. Användarens typ/roll 1. Rollens namn om en förkonfigurerad roll används eller Egendefinierad om användarens behörigheter är specialkonfigurerade. Åtgärder 1. Ändra profil 2. Ändra användarens roll/behörigheter 3. Ändra användarens åtkomsträttigheter 4. Ta bort användaren a. Fönster som bekräftar borttagning av användaren. b. Du kan inte ta bort dig själv. Användarhandbok till Selfcare Användare 19

20 viii. Detaljerad information 1. Klicka på knappen Visa för att visa eller uppdatera profilen. b. Du kan markera flera användare med kryssrutorna. Då visas ett fält längst ned på sidan med följande alternativ för de valda posterna: i. Ta bort användaren 1. Fönster som bekräftar borttagning av flera användare. c. Du kan filtrera tabellen efter behörigheter. i. Behörigheterna som du kan filtrera på är de som anges på sidan Skapa användare. När du filtrerar på behörighet visas alla användare som har den aktuella behörigheten (oavsett vilken roll de har). 2. Åtgärder för flera poster a. Ta bort användaren i. Fönster som bekräftar borttagning av användarna. 3. Knappen Skapa ny användare a. Inleder samma flöde som Skapa användare (enligt ovan) men från sidan Visa. När användaren har skapats kommer du tillbaka till den här sidan. Användarhandbok till Selfcare Användare 20

21 3.2.1 Ändra användarens profil Om du väljer Ändra profil i listrutan i någon rad i tabellen kan du uppdatera användarens profilinformation. Inloggningsrelaterad profilinformation (användarnamn, lösenord, säkerhetsfrågor och säkerhetsbild) kan endast ändras av användaren själv (se Min profil för mer information). Uppdatera informationen och klicka på Ändra. Alla fält utom fältet för kontaktnummer är obligatoriska. Användarhandbok till Selfcare Användare 21

22 3.2.2 Ändra användarens roll och behörigheter När du väljer Ändra roll/behörighet i listrutan i någon rad i tabellen kan du uppdatera användarens roll och behörigheter. På sidan visas följande information: 1. Listruta för användarens roll a. Du kan ändra användarens roll till en annan roll i systemet. Då uppdateras de valda behörigheterna i listan under. b. Du kan bara ändra rollen för användare som har en rolltyp som du kan skapa. Anledningen till det är att du inte ska kunna ta bort behörigheter som du inte kan ge tillbaka. c. Om du inte är en Superuser kan du inte ge en Egendefinierad-användare en fördefinierad roll. Den begränsningen är också till för att du inte ska kunna ta bort behörigheter från en användare som du inte kan ge tillbaka. Användarhandbok till Selfcare Användare 22

23 2. Lista över läs- och skrivbehörigheter a. Listan visar vilka behörigheter användaren har. Om du ändrar behörigheterna ändras rollen automatiskt till Egendefinierad när den uppdateras. b. Behörigheter som du inte har åtkomst till är inaktiverade så att du inte kan ändra användarens åtkomsträttigheter för dem. 3. Lista över åtkomsträttigheter a. Anger vilka kundnummer och abonnemang användaren kan se i systemet. Om alternativet Välj är valt kan du välja alternativet Ändra åtkomst för att ändra vad användaren kan se Ändra användarens åtkomsträttigheter Om du väljer Ändra åtkomst i listrutan Välj åtgärd på någon rad i tabellen visas en sida där du kan se användarens aktuella åtkomsträttigheter, ta bort befintliga åtkomstfilter och lägga till fler åtkomstfilter. Åtkomstfilter kan omfatta ett visst kundnummer eller abonnemang eller alla kundnummer och abonnemang som hör till en grupp (eller uppsättning av grupper). Användarhandbok till Selfcare Användare 23

24 Om du vill veta vilka åtkomsträttigheter användaren har klickar du på Aktuella åtkomstfilter. Då öppnas ett fönster som visar alla kundnummer, abonnemang och grupper som du har åtkomst till. Om du vill ta bort kundnummer, abonnemang eller grupper klickar du bara på krysset. Användarhandbok till Selfcare Användare 24

25 3.2.4 Ta bort användare Så här kan du radera användare. Välj alternativet Ta bort användare i listrutan Välj på någon av tabellens rader eller välj att ta bort flera användare samtidigt genom att göra flera val och sedan välja åtgärden Ta bort användare längst ner på sidan. I vissa fall kan du inte genomföra borttagningen: 1. Om du har valt att ta bort dig själv. 2. Om en eller flera av användarna du har valt är utsedd till attesterare (mer information om det finns i avsnittet Företagsprofil). Användarhandbok till Selfcare Användare 25

26 Min profil 4.1 Min profil 44.2 Företagsprofil

27 4 Min profil 4.1 Min profil Om du väljer Mitt konto > Min profil på huvudmenyn öppnas din personliga profilinformation: Där kan du ändra din personliga information och inloggningsuppgifterna. På sidan visas följande information: 1. Användarinformation a. Namn b. Användarnamn c. Roll d. Datum då användaren skapades e. E-postadress f. Telefonnummer 2. Fliken Behörigheter a. Visar en lista över alla behörigheter i systemet och om du har behörighet eller inte. b. Listan är skrivskyddad. 3. Fliken Inställningar a. Inloggningsinformation, påminnelsefrågor, kontaktinformation och säkerhetsbild. Användarhandbok till Selfcare Min profil 27

28 4.2 Företagsprofil Om du väljer Mitt konto > Företagsprofil på huvudmenyn öppnas företagets profilinformation. Där kan du ställa in organisationens attesterare. På sidan visas följande information: 1. Företagets namn 2. Lista över organisationsnummer som är kopplade till företaget i Selfcare 3. Kontaktuppgifter till Tele2 Business a. Telefonnummer till kundservice b. E-postadress till kundservice 4. Utvalda attesterare a. Attesteringsprocess för order och ändringar efter produkt: Mobil, Fast och Datanät. b. Det går att ange upp till fem attesterare för varje produkt. c. När du klickar på Lägg till eller Ändra öppnas ett fönster där du får välja en användare. d. Om du klickar på Ta bort tas användaren bort så att den aktuella nivån inte längre måste attesteras. e. Det går inte att lämna en lucka i attesteringsprocessen. Användarhandbok till Selfcare Min profil 28

29 5. Ange företagets inställningar för e-postaviseringar. Om du ställer in E-post notification till Ja meddelas kontaktpersonen för order, ändringar och ärenden via e-post varje gång statusen för en order, ändring eller ärende ändras. Om du ställer in E-post notification till Nej skickas inga e-postaviseringar för order, ändringar och ärenden Lägga till eller ändra När du klickar på länken Lägg till eller Ändra öppnas ett fönster där du får välja en attesterare. På sidan visas följande information: 1. Tabell a. Varje rad i tabellen är en användare med behörigheten Får godkänna. b. Kolumner med följande information: i. Användarnamn ii. Förnamn iii. Efternamn iv. E-postadress v. Roll vi. Åtgärd 1. Välj a. Om du klickar på Välj tas den aktuella användaren med i attesteringslistan. Därefter stängs fönstret. Användarhandbok till Selfcare Min profil 29

30 Grupper 5.1 Om gruppkategorier och grupper 5.2 Filtrera på grupper 5.3 Skapa gruppkategorier och grupper 55.4 Lägga till i en grupp

31 5 Grupper Gruppfunktionen gör det lättare att hålla ordning och skapa struktur på företagets kundnummer och abonnemang. Du kan sortera och ordna dina kundnummer och abonnemang utifrån dina behov, till exempel efter affärsenhet eller kostnadsställe. 5.1 Om gruppkategorier och grupper Du kan skapa gruppkategorier och grupper. En grupp hör alltid till en gruppkategori. Det går att ha upp till tio gruppkategorier. Om du redan har definierat tio gruppkategorier och vill skapa en ny måste du antingen ändra eller ta bort en befintlig gruppkategori. 5.2 Filtrera på grupper I många delar av Selfcare kan du filtrera tabeller baserade på grupper. Kundnummer och abonnemang hör till grupper under vissa tidsperioder. Filtret utgår alltid från den aktuella grupptillhörigheten (den här månaden). På sidor som kan filtreras på grupper innehåller listrutan Grupp alla grupper (i formatet Kategori: Grupp, till exempel Avdelning: Ekonomi) som de enskilda posterna i tabellen hör till. När du har valt en grupp att filtrera på visas den intill gruppfiltret, tillsammans med en ikon för att ta bort filtret. Om du vill filtrera på en annan grupp väljer du bara en annan grupp i filterlistrutan. Om du vill se alla poster som hör till flera grupper markerar du rutan Filtrera aktuella resultat och väljer sedan fler grupper i filterlistrutan. Du kan filtrera på två eller flera grupper så länge de hör till en separat gruppkategori. Eftersom ett kundnummer eller abonnemang endast kan höra till en grupp i en kategori i taget får du inga träffar om du filtrerar på två grupper inom samma kategori. Användarhandbok till Selfcare Grupper 31

32 5.3 Skapa gruppkategorier och grupper För att kunna arbeta med grupper måste du först skapa gruppkategorier och grupper. När du har skapat dem kan du lägga till kundnummer och abonnemang i dem Skapa en gruppkategori Om du väljer Start > Skapa grupp på huvudmenyn visas en lista med alla gruppkategorier i systemet. På sidan visas följande information: 1. Tabell a. Kategorinamn b. Kategoribeskrivning c. Åtgärder i. Redigera 1. Redigera kategorinamnet eller beskrivningen. ii. Ta bort 1. Bekräfta att kategorin ska tas bort. 2. Obs! När du tar bort en kategori tar du även bort alla grupper som tillhör denna kategorin. Kategorin och dess gruppers kopplingar till kundnummer och abonnemang tas också bort. iii. Hantera grupper 2. Länken Hantera flera 1. Öppnar en sida för att visa och skapa grupper, redan filtrerad för den valda kategorin. a. Öppnar sidan för att skapa flera grupper och gruppkategorier samtidigt. Användarhandbok till Selfcare Grupper 32

33 3. Länken Skapa ny kategori a. Skapa en gruppkategori. i. Klicka på länken och fyll i informationen. ii. Obs! Om det redan finns tio grupper (vilket är det högsta tillåtna antalet gruppkategorier) visas inte länken Skapa ny kategori. För att kunna skapa en ny gruppkategori måste du ta bort en befintlig kategori. Då visas länken igen Skapa en grupp Om du väljer fliken Hantera grupper visas en lista över alla grupper i kategorin. Användarhandbok till Selfcare Grupper 33

34 På sidan visas följande information: 1. Kategorifilter a. Om du öppnade sidan via fliken visas alla grupper för alla kategorier i tabellen. b. Om du öppnade sidan genom att klicka på länken Hantera grupper för en viss kategori visas endast den kategorin i tabellen. 2. Tabell a. Kategori (namnet på gruppkategorin) b. Värde (gruppnamn) c. Beskrivning (av gruppen) d. Åtgärder i. Redigera 1. Redigera gruppnamnet eller beskrivningen. ii. Ta bort 1. Bekräfta att gruppen ska tas bort. 2. Obs! När du tar bort en grupp kommer även gruppens kopplingar mot kundnummer och abonnemang att tas bort. iii. Länken Lägg till i grupp 3. Länken Hantera flera 1. Går till sidan Lägg till i grupp där filtret för den valda gruppen har tillämpats. Alla kundnummer eller abonnemang som hör till gruppen visas. a. Öppnar sidan för att skapa flera grupper och gruppkategorier samtidigt. 4. Länken Skapa ny grupp a. Skapa en grupp. i. Obs! Om filtret Alla används visas inte knappen. Om du vill skapa en grupp ska du första använda ett filter för att visa vilken gruppkategori gruppen ska höra till. En grupp måste nämligen alltid höra till en kategori. Användarhandbok till Selfcare Grupper 34

35 5.3.3 Hantera flera Om du väljer Start > Skapa grupp på huvudmenyn och därefter Hantera flera öppnas sidan där du kan skapa flera kategorier och grupper samtidigt. På sidan visas följande information: 1. Länk för att hämta mall för att hantera flera gruppkategorier och grupper a. Mallen för hantera flera grupper och kategorier är i CSV-format och har tre olika informationstyper i filhuvudet: i. Kategorinamn (t.ex. Kategori1) ii. Gruppnamn (t.ex. Grupp1) iii. Gruppbeskrivning (inte obligatorisk information) Användarhandbok till Selfcare Grupper 35

36 iv. Så här ser mallen för överföring av flera grupper och kategorier samtidigt: b. Den första raden är filhuvudet och får inte ändras. c. Från och med den andra raden kan du uppdatera mallen med dina gruppkategorier och grupper. Du kan lägga till hur många rader du vill, men de måste vara i formatet Kategori1, Grupp1, Gruppbeskrivning d. Obs! Antalet gruppkategorier är 10 och det kan ingå högst 50 grupper i varje kategori. e. Om du till exempel vill lägga till gruppkategorin Försäljning för grupperna Alpha och Beta och gruppkategorin Support för grupperna Support1 och Support2 ska mallen fyllas i på följande sätt: f. Obs! Den första raden är filhuvudet och får inte ändras. 2. Bläddra efter filen och klicka på Ladda upp. 3. Om filen är korrekt öppnas en sida där du får godkänna eller inte godkänna grupperna som ska skapas. Användarhandbok till Selfcare Grupper 36

37 4. Om du vill ändra på något klickar du på Avbryt. Gör ändringarna i CSV-filen och skicka sedan filen igen. 5. Om filen inte är korrekt, till exempel om det saknas uppgifter, visas det som ogiltiga grupper. Då måste du klicka på Avbryt och korrigera CSV-filen innan du skickar den igen. När du har godkänt grupperna behandlas filen. Inga gruppåtgärder kan utföras förrän filen är färdigbehandlad. a. Det kan ta upp till fem minuter. b. Innan filen är färdigbehandlad kan du avbryta behandlingen genom att klicka på Avbryt i åtgärdskolumnen. Användarhandbok till Selfcare Grupper 37

38 6. För att uppdatera sidan måste du läsa in sidan igen. Välj då Start > Skapa grupp på huvudmenyn och klicka på länken Hantera flera. När filen är behandlad ser det ut så här: 7. Historiktabell för uppladdade filer a. Överföringsdatum b. Filnamn c. Status d. Namn på användaren som skickade filen e. Åtgärd i. Åtgärdsalternativen är endast tillgängliga när filen behandlas. ii. Avbryt förfrågan 8. Välj Start > Hantera grupper för att visa de nya grupperna. Användarhandbok till Selfcare Grupper 38

39 5.4 Lägga till i en grupp När du har skapat alla kategorier och grupper kan du lägga till kundnummer och abonnemang i dem. Kundnumren och abonnemangen hör till grupper under vissa perioder. De kan bara höra till en grupp per kategori i taget. Som i exemplet kan ett kundnummer (eller ett abonnemang) höra till både Alpha och Support1, eftersom de grupperna hör till olika kategorier. (Den ena hör till kategorin Sales och den andra till kategorin Support.) Men det är inte möjligt att lägga till kundnumret (eller abonnemanget i både gruppen Alpha och gruppen Beta, eftersom de två grupperna ingår i samma kategori. Använd grupper för att strukturera företaget i Selfcare. Då kan du använda funktionerna i Selfcare så effektivt som möjligt. Grupperna kan skapas utifrån hur organisationen är uppbyggd eller utifrån dina egna preferenser. De kan till exempel omfatta en avdelning, ett kostnadsställe, en division eller ett land. Det är helt upp till dig Lägga till i en grupp Om du väljer Start > Lägg till i grupp på huvudmenyn öppnas följande sida: Användarhandbok till Selfcare Grupper 39

40 På sidan visas följande information: 1. Filter 2. Flikar a. Månad b. Grupp c. Antal träffar per sida a. Kundnummer b. Abonnemang 3. Tabell a. Abonnemangsnummer (endast abonnemangsfliken) b. Abonnemangsnamn (endast abonnemangsfliken) c. Kundnummer (endast kundnummerfliken) d. Kundnummernamn e. Grupper f. Åtgärder i. Visa och redigera grupper 1. Länk till sidan för att redigera grupper för kundnumret eller abonnemanget. 4. Hämta resultaten i en CSV-fil a. Öppna eller spara en CSV-fil med alla resultat även de som inte visas (om organisationen har fler än 750 kundnummer visas inte alla poster). b. Samma fil som Visa i Excel på sidan Visa kundnummer. 5. Ladda ner kundnummer/abonnemang resultat a. Öppna eller spara en CSV-fil med alla kundnummer eller abonnemang med dess grupptillhörigheter. När filen laddats ner kan den redigeras i Excel och sedan laddas upp igen via knappen Hantera flera. b. Visar alla träffar för företagets kundnummer eller abonnemang. 6. Länken Hantera flera a. Länk till sidan Hantera flera där du kan ladda upp en fil i CSV-format för att tilldela flera kundnummer eller abonnemang till kategorier och grupper i en färdig struktur. Användarhandbok till Selfcare Grupper 40

41 Lägga till ett kundnummer i en grupp På fliken Sök kundnummer finns länken Visa och redigera, som används för att lägga till ett kundnummer i en grupp. Här kan du också se vilka grupper kundnumret hör till. 1. Välj vilket kundnummer du vill lägga till i gruppen och klicka sedan på länken Visa och redigera grupper. Användarhandbok till Selfcare Grupper 41

42 2. Då visas följande på skärmen: 3. Lägg till en ny grupp genom att klicka på länken Lägg till grupp och uppdatera informationen. För att du ska kunna lägga till kundnummert i en grupp måste gruppen först ha skapats på sidan Skapa grupp. a. Välj vilken kategori och grupp du vill lägga till. b. Välj startdatum för gruppen. Startdatumet (ÅÅÅÅ MM) kan vara när som helst från och med nu och ett år framåt. Genom att ange ett framtida datum så aktiveras gruppen automatiskt på det datumet. Under den ursprungliga konfigureringen rekommenderar vi att du anger startdatumet till ett år bakåt i tiden, eller det datum då du öppnade ditt kundnummer. c. Du kan välja att lägga till ett slutdatum för gruppen eller lämna det öppet så att gruppen gäller tills vidare. d. När du lägger till gruppen tillfrågas du om du vill ange ett startdatum som matchar kundnumrets eller abonnemangets startdatum. Användarhandbok till Selfcare Grupper 42

43 e. Om datumen du väljer överlappar datumen för en befintlig grupp inom samma kategori kan du inte lägga till den nya gruppen. 4. När kundnumret har lagts till visas ett meddelande om det. Användarhandbok till Selfcare Grupper 43

44 Lägga till ett abonnemang i en grupp På fliken Sök abonnemang kan du lägga till ett abonnemang i en grupp. Det gör du på ungefär samma sätt som när du ska lägga till ett kundnummer i en grupp. Mer information finns i kapitlet Kundnummer Redigera grupper 1. När du vill redigera en grupp väljer du Start > Lägg till i grupp och letar upp den grupp du vill redigera. 2. Klicka på gruppen Visa och redigera grupper. Följande sida visas: På sidan visas följande information: 1. Kundnummer eller abonnemangsinformation 2. Tabell med aktuella grupper a. Grupp b. Startdatum c. Slutdatum Användarhandbok till Selfcare Grupper 44

45 d. Åtgärder i. Upphör nu ii. Ändra iii. Ta bort 3. Tabell med inaktiva grupper a. Kategorifilter b. Grupp (Kategori: Grupp) c. Startdatum d. Slutdatum e. Åtgärder i. Ändra ii. Ta bort 4. Länken Lägg till grupp a. Lägger till kundnumret eller abonnemanget i en annan grupp. 5. Avsluta eller ändra en grupp: a. Om du har en aktiv grupp som inte ska användas längre klickar du på länken Upphör nu för den gruppen. Då sätts slutdatum till föregående månad och gruppen flyttas till Inaktiva grupper. b. Om du vill ställa in ett annat slutdatum eller ändra datumen klickar du på Ändra. i. I fönstret som öppnas kan du ändra datumen och spara ändringarna. ii. Precis som när du lägger till en ny grupp får du ett meddelande om datumen överlappar datumen för en annan grupp. Då går det inte att spara gruppen. Om du inte anger något slutdatum blir gruppen aktiv från startdatum och tillsvidare. 6. Ta bort en grupp: a. Klicka på Ta bort och bekräfta sedan att du vill ta bort gruppen permanent från kundnumret/abonnemanget Hantera flera Med Hantera flera kan du lägga till många kundnummer eller abonnemang i en grupp. Bästa sättet att använda den här funktionen är att först välja de kundnummer eller abonnemang som du vill lägga till i gruppen. Det gör du enklast så här: 1. Klicka på Start > Lägg till i grupp. Användarhandbok till Selfcare Grupper 45

46 2. Då visas följande på skärmen: 3. Klicka på Ladda ner kundnummer resultat. a. Nu exporteras kundnummerträffarna till en Excel-fil. 4. Du kan hämta träffar för både kundnummer (fliken Sök kundnummer) och abonnemang (fliken Sök abonnemang). Kundnummerfilen kan till exempel se ut så här: a. I det här exemplet hör inga kundnummer till någon grupp. Det som visas i filen är alltså bara kundnumret. Filhuvudet på första raden visar hur du fyller i gruppkategorier och gruppnamn. Användarhandbok till Selfcare Grupper 46

47 5. I Excel-filen kan du nu ange gruppkategori och grupp för kundnummer eller abonnemang som du vill lägga till. a. Informationen ska fyllas i med ordningen Kundnummer, abonnemangsnummer, gruppkategori, grupp, startdatum, slutdatum. i. Om det inte finns något abonnemangsnummer skriver du två kommatecken:,,. ii. Gruppkategori och grupp är obligatorisk information. iii. Startdatumet ska anges i formatet MM/ÅÅÅÅ (till exempel 01/2012) och är obligatoriskt. iv. Slutdatumet anges i formatet MM/ÅÅÅÅ (till exempel 01/2012). Om du inte anger något slutdatum blir gruppen aktiv från startdatum och tillsvidare. 6. Spara filen i CSV-format på datorn. 7. Om du väljer Hantera flera på sidan Lägg till i grupp öppnas följande sida: Användarhandbok till Selfcare Grupper 47

48 På den här sidan kan du ladda upp en fil för att på ett enkelt sätt koppla kundnummer och abonnemang till kategorier och grupper. På sidan visas följande information: 1. Länk för att hämta mall för att tilldela flera kundnummer och abonnemang till en grupp 2. Bläddra efter filen som ska överföras. 3. Historiktabell för uppladdade filer: a. Datum b. Filnamn c. Status d. Användare e. Åtgärder i. Godkänn (endast om filen håller på att behandlas) ii. Godkänn inte (endast om filen håller på att behandlas) iii. Fellogg iv. Ändringslogg 7. Klicka på Browse för att välja den CSV-fil du sparade tidigare och klicka sedan på Skicka in. 8. Filen håller nu på att behandlas. Följande visas på skärmen: Användarhandbok till Selfcare Grupper 48

49 9. Klicka på Gå tillbaka till söksidan och läs in sidan igen genom att klicka på länken Hantera flera. 10. Klicka sedan på Hantera flera igen på söksidan. Användarhandbok till Selfcare Grupper 49

50 11. Välj om du vill godkänna eller inte godkänna ändringen. a. På ändringsloggen kan du se om något var fel i filen. b. Om du behöver ändra något i filen klickar du på Avbryt och gör den aktuella ändringen. Börja sedan om från steg Klicka på Godkänn. Ett säkerhetsmeddelande visas: Användarhandbok till Selfcare Grupper 50

51 13. Välj Godkänn så genomförs ändringen. a. Klicka på Gå tillbaka till söksidan och läs in sidan igen genom att klicka på länken Hantera flera. 14. Om du vill se resultatet av dina ändringar går du till Hantera grupper och tittar på de aktuella grupperna. Användarhandbok till Selfcare Grupper 51

52 Översiktvyn 6.1 Översiktvyns välkomstfält 6.2 Getting started 6.3 Kundnummer, abonnemang & förbindelser 6.4 Fakturor 6.5 Grupper 6.6 Genvägar 6.7 Kundservice 6.8 Messages from Tele2 Business 66.9 Driftinformation

53 6 Översikt När du loggat in i Selfcare är det första fönstret som visas en översiktsvy av allt du kan göra med Selfcare. Här visas också aktiviteter och information som du behöver uppmärksamma. Översikten visar sammanfattningar av den information du har åtkomst till via menyalternativet Visa. Följande information visas på översiktvyn: 1. Kom igång med Tele2 Selfcare a. Ett informationsfönster som visas över översikten vid första inloggningen eller varje gång översikten öppnas (tills fönstret inaktiveras). 2. Kundnummer, abonnemang och förbindelser a. Kundnummer b. Abonnemang c. Förbindelser 3. Genvägar 4. Senaste fakturorna 5. Grupper 6. Driftinformation 7. Kundservice a. Felanmälningar b. Order c. Ändringar d. Ärenden 8. Meddelanden från Tele2 Översiktsfälten på översiktvyn innehåller några informationsrader och varje rad innehåller några attribut. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 53

54 6.1 Översiktsvyns välkomstfält När du har loggat in välkomnas du med för- och efternamn samt företagets namn. 6.2 Kom igång med Tele2 Selfcare Första gången du loggar in i Selfcare visas informationsfönstret Kom igång med Tele2 Selfcare i översiktsvyn. Genom att markera kryssrutan i fönstret kan du ange att du inte vill se fönstret nästa gång du öppnar översiktsvyn. Markera kryssrutan och klicka på Spara. Inställningen sparas som attribut till användarprofilen. Om du har inaktiverat Kom igång med Tele2 Selfcare-fönstret, men vill se det igen, klickar du på länken Kom igång med Tele2 Selfcare på översiktsvyn för att öppna fönstret igen. Sedan kan du använda kryssrutan för att få se fönstret igen nästa gång du öppnar översiktsvyn. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 54

55 6.3 Kundnummer, abonnemang och förbindelser I det här fältet visas en översikt över kundnummer och abonnemang. Antalet som visas anger hur många aktiva kundnummer, abonnemang och förbindelser du har åtkomst til. För att visa totalt antal, alltså även inaktiva kundnummer, måste du klicka på Visa alla. Du kan se följande information: 1. Kundnummer a. En lista över de kundnummertyper som du har åtkomst till: i. Fast ii. Mobil iii. Data b. Numerisk räknare för varje kundnummertyp 2. Abonnemang i. Obs! Antalet som anges gäller endast aktiva kundnummer. Om räknaren står på noll är kundnumrets namn ingen länk. a. En lista över de abonnemangstyper som du har åtkomst till: i. Fast Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 55

56 ii. Mobil iii. Telematik b. Numerisk räknare för varje abonnemangstyp 3. Förbindelser i. Obs! Antalet som anges gäller endast aktiva abonnemang. Om räknaren står på noll är abonnemangstypens namn ingen länk. a. En lista över de förbindelsetyper som du har åtkomst till: i. Data ii. Fast b. Numerisk räknare för varje förbindelsetyp i. Obs! Antalet som anges gäller endast aktiva förbindelser. Om räknaren står på noll är förbindelsetypens namn ingen länk. 4. Länken Visa alla kundnummer a. Öppnar sidan Start > Kundnummer utan filter. b. Om du inte har åtkomst till några kundnummer visas inte länken. 5. Länken Visa alla abonnemang a. Öppnar sidan Start > Visa abonnemang utan filter. b. Om du inte har åtkomst till några abonnemang visas inte länken. 6. Länken Visa alla förbindelser a. Öppnar sidan Start > Visa förbindelser utan filter. b. Om du inte har åtkomst till några förbindelser visas inte länken. 6.4 Genvägar I det här fältet visas dina genvägar. Genvägar används för att skapa en direktlänk till sidor i Selfcare som används ofta. Genvägen sparas med de val och filterinställningar som du vill återanvända. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 56

57 Du kan se följande information: 1. En lista med de första tolv genvägarna som är markerade för att visas i översiktvyn: a. Sorterade i alfabetisk ordning. b. Namnet på varje genväg (angavs av dig när du skapade genvägen) är en länk. i. När du klickar på länken kommer du till sidan som konfigurerades när genvägen skapades. 1. Om du inte har behörighet att öppna den sida som genvägen går till, till exempel om du har fått ändrade behörigheter och inte längre har åtkomst till sidan, visas ett meddelande om detta. Genvägen tas dessutom bort. 2. Knapp för att redigera genvägar a. Används för att välja vilka genvägar som ska visas i översiktvyn. b. Översiktvyn läses in på nytt och du kan lägga till eller ta bort markeringar bredvid de genvägar som du vill visa eller dölja. c. Klicka på Spara för att spara ändringarna och gå tillbaka till översiktvyn. Klicka på Avbryt för att gå tillbaka utan att spara ändringarna. d. Om du inte har några genvägar visas inte knappen Ändra. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 57

58 6.5 Senaste fakturorna Här visas en översikt över de senaste fakturorna från Tele2 Business. Förfallna obetalda fakturor markeras så att du lätt ser dem. I fältet visas fem fakturor med följande prioriteringsordning: 1. Obetalda förfallna fakturor är märkta med utropstecken. Den äldsta fakturan står först. 2. De senaste fakturorna i stigande datumordning. Om flera fakturor har samma fakturadatum sorteras de efter fakturabeloppet i fallande ordning. Du kan se följande information: 1. Ikon för betalningsstatus 2. Förfallodatum 3. Fakturanummer a. När du klickar på numret öppnas sidan Visa > Fakturor. Där kan du se detaljerad information om den aktuella fakturan. 4. Kundnummer a. Öppnar sidan Visa > Kundnummer 5. Totalbelopp (exklusive moms) 6. Länken Visa alla fakturor a. När du klickar på länken öppnas sidan Visa > Fakturor. Där kan du se fakturorna för de kundnummer du har åtkomst till. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 58

59 Fältet kan av olika anledningar vara tomt. 1. Om det inte finns några fakturor i systemet för de kundnummer som du har åtkomst till. 2. Om du inte har åtkomst till några kundnummer. 3. Om du inte har läs- och skrivbehörighet för Visa fakturor. I ovanstående fall visas inte länken Visa alla fakturor heller. 6.6 Grupper Det här fältet visar de användardefinierade grupperna. Du kan se följande information: 1. En lista över grupperna, sorterade i alfabetisk ordning a. Formatet på grupperna är Kategori:Gruppnamn. Exempel: Avdelning:Försäljning b. Antal kundnummer visas. c. Gruppnamnen är länkar. När du klickar på dem öppnas sidan Visa > Grupper > Avdelning: Försäljning. 2. Knappen Ändra grupper a. Öppnar sidan Skapa > Lägg till i grupper 3. Länken Visa alla grupper a. Öppnar sidan Visa > Hantera grupper. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 59

60 6.7 Driftinformation Fältet visar alla aktuella störningar i nätverket. Samma information visas på sidan Visa > Driftinformation. Du kan se följande information: 1. Knappen Visa på karta 2. Länken Visa alla störningar 6.8 Kundservice Fältet ger en översikt över företagets senast rapporterade felanmälningar, order, ändringar och ärenden och uppmärksammar dig om de poster som behöver åtgärdas direkt. Fältet är indelat i fyra områden. Endast de områden som du har läs- och skrivbehörighet till visas. 1. Felanmälningar 2. Order 3. Ändringar 4. Ärenden I sidhuvudet till varje område står ett nummer inom parentes. Det anger hur många öppna poster som finns inom det området. För order, ändringar och ärenden räknas alla poster som inte har statusen Utkast, Avvisad, dvs. icke godkänd order, Genomförd eller Avslutad. För felanmälningar räknas inte poster med statusen Utförd, Stängd eller Annullerad. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 60

61 Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 61

62 6.8.1 Felanmälningar I fältet visas fem felanmälningar med följande prioriteringsordning: 1. Felanmälningar med statusen Väntläge, i stigande ordning, sorterat efter felanmälans id-nummer. 2. Om det finns plats kvar i fältet visas eventuella resterande felanmälningar i följande ordning: a. Felanmälningar med statusen Skickad, Tilldelad eller Under behandling, i stigande ordning, sorterat efter felanmälans id-nummer. b. Felanmälningar med statusen Utförd eller Stängd, i stigande ordning, sorterat efter felanmälans id-nummer (med uppdateringsdatum för högst 90 kalenderdagar sedan). c. Felanmälningar med statusen Annullerad, i stigande ordning, sorterat efter felanmälans id-nummer (med uppdateringsdatum för högst 90 kalenderdagar sedan). Du kan se följande information: 1. Felanmälans id-nummer 2. Typ a. Fungerar även som en länk till ett fönster med detaljerad information om felanmälan. 3. Senaste uppdateringen a. Senaste uppdateringsdatumet för felanmälan. 4. Status 5. Knappen Skapa a. Öppnar sidan Skapa > Felanmälan. 6. Länken Visa alla felanmälaningar a. Öppnar sidan Visa > Felanmälningar, som visar en lista över alla öppna och tidigare felanmälningar Order I fältet visas fem order med följande prioriteringsordning: 1. Order eller offerter med orderstatusen Väntar på information från kund, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. 2. Om det finns plats kvar i fältet visas resterande order i följande ordning: i. Offerter med orderstatusen Offert tillhandahållen, i stigande ordning, sorterat efter senaste uppdateringsdatum. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 62

63 ii. Order eller offerter med orderstatusen Ny, Mottagen, Under behandling, Ändrad eller Avvisad, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. iii. Order eller offerter med orderstatusen Avvisad, Genomförd eller Avslutad, i stigande ordning, sorterat efter uppdateringsdatum (högst 90 dagar gamla). iv. Order med orderstatusen Utkast visas inte i översikten. Du kan se följande information: 1. Order-id 2. Typ a. Fungerar även som en länk till ett fönster med detaljerad information om ordern. 3. Senaste uppdateringen a. Senaste uppdateringsdatumet för ordern. 4. Status 5. Knappen Skapa a. Öppnar sidan Skapa > Order där du kan skapa en ny order. 6. Länken Visa alla order a. Öppnar sidan Visa > Order, som visar en lista över alla öppna och tidigare order Ändringar I fältet visas fem ändringar med följande prioriteringsordning: 1. Ändringar med orderstatusen Väntar på information från kund, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. 2. Om det finns plats kvar i fältet visas resterande ändringar i följande ordning: i. Ändringar med orderstatusen Ny, Mottagen, Under behandling eller Ändrad, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. ii. Ändringar med orderstatusen Avvisad eller Genomförd, i stigande ordning, sorterat efter orderns uppdateringsdatum (högst 90 dagar gamla). iii. Ändringar med orderstatusen Utkast visas inte i översikten. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 63

64 Du kan se följande information: 1. Ändringens id-nummer 2. Typ a. Fungerar även som en länk till ett fönster med detaljerad information om ändringen. 3. Senaste uppdateringen a. Senaste uppdateringsdatumet för ändringen. 4. Status 5. Knappen Skapa a. Öppnar sidan Skapa > Ändringar. 6. Länken Visa alla ändringar a. Öppnar sidan Visa > Ändringar, som visar en lista över alla öppna och tidigare ändringar Ärenden I fältet visas fem ärenden med följande prioriteringsordning: 1. Ärenden med orderstatusen Väntar på information från kund, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. 2. Om det finns plats kvar i fältet visas eventuella resterande ärenden i följande ordning: i. Ärenden med orderstatusen Ny, Mottagen, Under behandling eller Ändrad, i stigande ordning, sorterat efter orderns senaste uppdateringsdatum. ii. Ärenden med orderstatusen Avvisad eller Genomförd, i stigande ordning, sorterat efter orderns uppdateringsdatum (högst 90 dagar gamla). iii. Ärenden med orderstatusen Utkast visas inte i översikten. Du kan se följande information: 1. Ärendet id-nummer 2. Typ a. Fungerar även som en länk till ett fönster med detaljerad information om ärendet. 3. Senaste uppdateringen a. Senaste uppdateringsdatumet för ärendet. 4. Status Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 64

65 5. Knappen Skapa a. Öppnar sidan Skapa > Ärenden. 6. Länken Visa alla ärenden a. Öppnar sidan Visa > Ärenden, som visar en lista över alla öppna och tidigare ärenden. 6.9 Meddelanden från Tele2 Det här fältet innehåller allmän information (som alltså inte är kundspecifik) från Tele2 Business, till exempel om planerade driftstörningar. Användarhandbok till Selfcare Översiktsvyn 65

66 Genvägar 7.1 Välja genväg 77.2 Skapa genväg

67 7 Genvägar På flera av sidorna i Selfcare finns länken Lägg till som genväg. När du klickar på den länken får du först ange ett namn på genvägen. Sedan sparas genvägen tillsammans med det aktuella sammanhanget på sidan, även de filter som används. Du kan spara upp till 20 genvägar. 7.1 Välja genväg Om du väljer Genvägar på huvudmenyn visas en lista över alla dina genvägar. På sidan visas följande information: 1. Genvägslista a. Genvägarna är länkar. När du klickar på en länk kommer du till sidan med de val och filterinställningar som konfigurerades när den aktuella genvägen skapades. b. Observera att det inte finns någon ikon kopplad till genvägarna. 2. Länken Ändra a. Öppnar ett fönster där du kan redigera eller ta bort genvägar. Användarhandbok till Selfcare Genvägar 67

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB Handbok för Testcenter Enlight ET 2 Enlight Candidate Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare DF Datakörkortet AB Handbok för testcenter ET25 v1.0.doc Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Vårdpersonal. version 6.4.1

Vårdpersonal. version 6.4.1 Vårdpersonal version 6.4.1 Innehåll Mina vårdkontakter... 4 Support... 4 Behörigheter... 5 Ärendetyper... 6 Skaffa konto... 9 Skaffa konto med e-legitimation (kort)... 9 Skaffa konto med e-legitimation

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

3Växel Max. Företag. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare

3Växel Max. Företag. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare 3Växel Max. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare Företag 1 Kom igång 2 Katalogen 3 Ringa och koppla samtal 4 Personliga inställningar 5 Outlook Synk 6 Använda svarsgrupper 7 Telefonistplats

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer