Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)"

Transkript

1 AKTIA INDEXLÅN BRASILIEN - INDIEN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Brasilien - Indien (Premium FI och Extra FI ) har den 20 december 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 92 % Alternativet Extra 142 % Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro) Helsingfors den 20 december 2010 Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 1(11)

2 Aktia Indexlån Brasilien - Indien Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s massskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Det kompletterade Prospektet, alla till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga villkor för detta enskilda Lån fastställs senast på Emissionsdagen och publiceras på Internet senast en vecka efter teckningstidens slut på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor. Emittent: Betalningsombud: Lånets namn: Underliggande tillgång: Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp Aktia Indexlån Brasilien - Indien, med två investeringsalternativ: Alternativ Premium Alternativ Extra ishares MSCI Brazil Index Fund (Bloomberg-kod EWZ UP) WisdomTree India Earnings Fund (Bloomberg-kod EPI UP) (nedan separat även Referensvärdepappret och tillsammans Referensvärdepappren) som beskrivs nedan. Lånekapital: Högst euro, minst euro.* ) Skuldebrevets nominella belopp: Antal skuldebrev: Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: euro Högst * ) st Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Emissionsdag: Teckningskurs: Alternativet Premium: 105 % Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: Teckningsavgift: euro Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet. Lånetid: Cirka 3 år, Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: Teckningstid: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Premium och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörelsen kan vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 5 % i alternativet Premium och 10 % i alternativet Extra återbetalas inte. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 2(11)

3 Teckningsställe: Betalning av teckning: Ränta eller annan gottgörelse: Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki och Ylihärmän Osuuspankki. Betalas vid teckning. Villkor 10.4 (Ränta eller gottgörelse på annan grund) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av tillämpas. På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Indexgottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta. Betalningsdag för Indexgottgörelsen: Återbetalningsdagen Indexgottgörelsens storlek: Indexgottgörelsens storlek är lika med en Justerad lägsta värdeutveckling för Referensvärdepappren multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd deltagandegrad). Indexgottgörelsen är dock minst 0 %. Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Lånets nominella belopp * Avkastningskoefficienten * Max (Justerad lägsta värdeutveckling ; 0 %) Justerad lägsta värdeutveckling = det numeriska värdet för värdeutvecklingen av det Referensvärdepappret som har lägre värdeutveckling på Slutdagen, där Referensvärdepapprets värdeutveckling beräknas på följande sätt: Re Där ferensvärd epapper i Referensvärdepapper i = Referensvärdepapper i Slut(t), t Start 100 %) Referensvärdepapper i Start = Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepapper i på Startdagen Referensvärdepapper i Slut(t) = Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepapper i på varje Värderingsdag t, beräknat på följande sätt: Referensvärdepapprets värdeutveckling beräknas som det aritmetiska medeltalet av de tolv (12) kvartalvärdeutvecklingarna för Referensvärdepappret på de definierade Värderingsdagarna. Kvartalvärdeutvecklingen är lika med den procentuella skillnaden mellan det officiella Stängningsvärdet på en Värderingsdag och det officiella Stängningsvärdet på Startdagen. 12 ( t = 1 Referensvärdepapper i, t )* 1/12, där Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 3(11)

4 Avkastningskoefficienten: Startdag: Slutdag Referensvärdepapper i, t = Det officiella Stängningsvärdet av Referensvärdepapper i på den relevanta Värderingsdagen t Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln. I alternativet Premium indikativt 70 %*) minst 50 % I alternativet Extra indikativt 110 %*), minst 100 % De slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen och är senast en vecka efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och Om Startdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen Om Slutdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Värderingsdag: Med Värderingsdag avses följande tolv (12) värderingsdagar: Stängningsvärde: Planerad Börsdag: Börsdag: Planerad Stängningstid: Börs: Ifall en Värderingsdag inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Med Stängningsvärde avses den av Börsen noterade och publicerade officiella slutkursen för Referensvärdepappret. Ifall en dag inte är en Börsdag, skall som slutkurs användas den närmast följande börsdagens officiella Stängningsvärde med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag. Stängningsvärdena för Referensvärdepappret publiceras bland annat på Börsens sidor och på Bloombergs informationsförmedlingssidor, av vilka de sistnämnda är avgiftsbelagda och förutsätter avtal om användningsrätt. Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Uppgift om Referensvärdepapprets volatilitet hittas under punkt Information om Referensvärdepappren. Med Planerad Börsdag avses varje sådan dag, då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. Varje Planerad Börsdag då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid. En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln. Den börs eller annan marknadsplats där handeln med Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas och den börs eller annan marknadsplats där handeln i options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas, samt varje sådan börs eller annan marknadsplats där handeln har en enligt Kalkyleringsombudets bedömning betydande inverkan på den totala handeln med Referensvärdepappret eller i options- Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 4(11)

5 och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Vid tidpunkten för emissionen av Lånet avses med Börs för Referensvärdepappret den börs som nämns under punkt Information om Referensvärdepappren. Om handel med Referensvärdepappret upphör på nämnda Börs, kan den ersättas av annan börs som fastställs av Kalkyleringsombudet. Störd Börsdag: Marknadsavbrott: Följderna av Störd Börsdag: Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid eller då ett Marknadsavbrott inträffar. Med Marknadsavbrott avses, att det under den sista timmen innan tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras på en Börs inträffar eller det råder ett Handelsavbrott eller ett Börsavbrott avseende Referensvärdepappret, vilket enligt Kalkyleringsombudets bedömning är väsentligt, eller en Stängning i förtid. Med Handelsavbrott avses ett inställande av eller en inskränkning i handeln på en Börs som en följd av kursrörelser som överskrider de rörelseintervall eller -gränser Börsen tilllåter eller av annan orsak och som berör Referensvärdepappret eller options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Med Börsavbrott avses en sådan händelse, frånsett Stängning i förtid, som enligt Kalkyleringsombudets bedömning förhindrar eller begränsar möjligheterna för aktörer på marknaderna i allmänhet att göra affärer i eller erhålla marknadspriser för Referensvärdepappret eller options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Med Stängning i förtid avses att en Börs stänger före sin Planerade Stängningstid och inte har meddelat om denna stängning minst en timme före den faktiska avslutningstiden för den ordinarie handeln på ifrågavarande Börsdag och före den sista tidpunkten då uppdrag som skall verkställas vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras kan inmatas i Börsens system. Ifall Startdagen eller en Värderingsdag för Referensvärdepappret är en Störd Börsdag, skall följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag, såvida inte de åtta omedelbart följande Planerade Börsdagarna efter den ursprungliga Börsdagen är Störda Börsdagar, varvid denna åttonde Planerade Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag oberoende av att den är en Störd Börsdag, och Kalkyleringsombudet skall enligt sin egen prövning fastställa värdet för Referensvärdepappret, som skall tillämpas. Härvid skall Kalkyleringsombudet beakta senast offentliggjorda kurs och de kutymer som råder på marknaden. Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret: Kalkyleringsombudet och Emittenten kan justera lånevillkoren på nedan beskrivet sätt om (a) Referensvärdepappret upplöses eller föreslås upplösas, eller är föremål för likvidation eller motsvarande process, (b) aktieindexet som Referensvärdepappret följer ändras eller föreslås ändras, (c) Referensvärdepapprets stadgar eller övriga villkor, lagstiftning eller myndighetsbestämmelser tillämpliga på Referensvärdepappret eller på fondbolaget som förvaltar Referensvärdepappret eller Referensvärdepapprets placeringspolitik enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen ändras, (d) Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret fusioneras, eller föreslås fusioneras, delas, försätts i konkurs eller nationaliseras, (e) handeln i Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen har minskat eller Referensvärdepappret inte längre är eller skall vara föremål för handel på Börsen, Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 5(11)

6 Ränteberäkningsgrund: Bankdagsantagande: Emittentens rätt till förtida återbetalning: (f) det förekommer brott mot lagstiftningen, myndighetsbestämmelser eller tillämpliga villkor gällande Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret, eller verksamhetstillståndet eller registrering av Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret dras in, eller (g) annan händelse med motsvarande inverkan inträffar. Kalkyleringsombudet och Emittenten har i dessa fall rätt att korrigera kursen för Referensvärdepappret, ersätta Referensvärdepappret med ett annat motsvarande värdepapper, ändra lånevillkoren eller helt eller delvis återbetala Lånet i förtid. Även om Kalkyleringsombudet och Emittenten skulle misslyckas i att informera Lånets innehavare om ett ersättande värdepapper, är ersättningen giltig. Vid återbetalning av Lånet skall Kalkyleringsombudet beräkna avkastningen så, att Lånets innehavares och Emittentens rättigheter och skyldigheter förblir i möjligaste mån oförändrade. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Ifall Kalkyleringsombudet och Emittenten anser att åtgärderna beskrivna ovan inte skulle ge ett skäligt resultat, har Kalkyleringsombudet rätt att i förtid beräkna Indexgottgörelsen och Emittenten har rätt att fastställa beloppet som ska återbetalas. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Vid beräkningen strävas det efter att tilllämpa de principer som iakttas för motsvarande icke-standardiserade derivatkontrakt. När beloppet är fastställt, skall Lånets innehavare informeras om beloppets storlek och till vilken räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på beloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Korrigering av Stägningsvärdet: Kalkyleringsombud: Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Övriga villkor: Ifall Stängningsvärdet för Startdagen eller en Värderingsdag korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsdagen senast inom den sedvanliga clearing- och avvecklingsperioden för handeln på Börsen, och sådan kurs använts för att bestämma Stägningsvärdet för Startdagen eller Värderingsdagen, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet beräknas. Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Kalkyleringsombudet ansvarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana uppgifter som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Belopp som återbetalas. Tillämpas inte. Följande Nej (utom i sådana fall som avses i punkterna Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret eller Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet). Nej Förbehåll för emissionens genomförande: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller politiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna eller aktiekurserna eller andra om- Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 6(11)

7 ständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentligen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Premium skulle understiga 50 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 100 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast en vecka efter teckningstidens slut. Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast en vecka efter teckningstidens slut till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm: Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den väsentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, eller annan väsentlig förändring ur Emittentens synvinkel med motsvarande konsekvenser inträffar såsom till exempel ökade riskhanteringskostnader eller riskhanteringsstörningar, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren angående Indexgottgörelsen skall uppfyllas samt rätt att ersätta en eller flera underliggande tillgångar. Dito gäller om förutsättningarna för fullgörelse eller förhindret berör den part med vilken Emittenten ingått derivatkontraktet. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Emittenten informerar om en ändring av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Ifall Lånet helt eller delvis återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som återbetalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsombudet fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek. Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. Börsnotering: Övrigt: Låneavkastning och lånets duration På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och emissionsdagen. Nej Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensvärdepapprens värdeutveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är Lånets effektiva årliga avkastning cirka - 1,92 % (Premium) och cirka - 3,42 % (Extra) på Emissionsdagen, då teckningskursen är 105 % (Premium) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsavgift på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 3 år. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) där D A = Duration för tillgång A NV = Nuvärde kf t = Kassaflöde vid tidpunkt t Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 7(11)

8 Lånets ISIN-kod: Premium: FI Extra: FI Källskatt: 28 % t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 8(11)

9 Information om Referensvärdepappren Brasilien: ishares MSCI Brazil Index Fund ishares MSCI Brazil Index Fund är en indexandelsfond vars syfte är att återspegla den brasilianska marknaden genom att följa ett brett brasilianskt aktieindex (MSCI Brazil). MSCI-indexen är allmänt erkända marknadsvärdesvägda index som återspeglar respektive aktiemarknaders breda kursutveckling. Fonden noteras på New York Stock Exchange sedan 7 oktober Referensvärdepappret är noterat i amerikanska dollar (USD). ISIN-kod US För mera information: Referensvärdepapprets volatilitet under det senaste året (20 dagars volatilitet) har varit cirka 31 %. Indien: WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund är en indexandelsfond vars syfte är att återspegla den indiska aktiemarknaden genom att följa ett brett indiskt aktieindex (WisdomTree India Earnings Index). Bolagen väljs till det underliggande indexet på basis av deras historiska vinstnivå. Fonden noteras på New York Stock Exchange sedan 22 februari Referensvärdepappret är noterat i amerikanska dollar (USD). ISIN-kod US97717W4226. För mera information: Referensvärdepapprets volatilitet i medeltal under det senaste året (20 dagars volatilitet) har varit cirka 25 %. Grafen visar Referensvärdepapprens historiska indexerade värdeutveckling t.o.m med ett startvärde på 100 % per den , men inte den simulerade värdeutvecklingen av Lånet (källa: Bloomberg). Den historiska värdeutvecklingen visas fr.o.m för ishares MSCI Brazil Index Fund, medan den för WisdomTree India Earnings Fund visas fr.o.m då fonden blev föremål för offentlig handel. Den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. I den procentuella värdeförändringen har varken kapitalgarantin eller överkursen (Premium 5 % respektive Extra 10 %) beaktats. I den procentuella värdeförändringen har inte heller teckningsavgift (1 %), indikativa deltagandegrader eller medeltal av kvartalsvisa värderingar beaktats. Om en investering i Lånet skulle ha gjorts för motsvarande tidsperiod, kunde dess avkastning av ovan nämnda orsaker vara lägre eller högre än den framförda utvecklingen. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensvärdepapprens värdeutveckling är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensvärdepappren innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. En investering i Lånet är inte det samma som en investering direkt i Referensvärdepappren. Graf 1. Referensvärdepapprens historiska utveckling 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % ishares MSCI Brazil Index Fund WisdomTree India Earnings Fund Uppgifter om emission av masskuldebrevslån Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån. Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätten: Emittentens ledningsgrupps utskott för risk- och kapitalhantering ALIC- COs beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. Teckningsrätten har inte begränsats. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 9(11)

10 Teckningstid: Lånetid: Överlåtelse av skuldebrev: Cirka 3 år, , förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång. Teckningskurs: Alternativet Premium: 105 % Alternativet Extra: 110 % Låneavkastning: Minimiteckning: Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Struktureringskostnad: Finansieringsnivå Lånespecifika risker: På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse euro 1,0 %, uppbärs vid teckningen. Nej Nej Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsräntenivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på emissionsdagen. På avstämningsdagen var struktureringskostnaden cirka 0,9 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 2,70 %. Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade lån. Vid beräkning av nollkupongplacering används 6 månaders Euribor med cirka 0,40 % för finansieringstillägg. Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s. 9-10, punkt 3. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk (kreditrisk), dvs. risken för att Emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden på Återbetalningsdagen och då kan investeraren helt eller delvis förlora sitt investerade nominella kapital och eventuell avkastning, en avkastningsrisk i.o.m. att Indexgottgörelsen är beroende av deltagandegrad och värdeutveckling för det Referensvärdepappret som har lägre värdeutveckling, med beaktande av medeltal av kvartalsvisa värderingar, och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att Lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt överhuvudtaget eller att priset som kan fås för Lånet kan vara lägre än vad det är köpt för, om det inte finns tillräckligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Om Indexgottgörelsen t.ex. är noll (0), ger teckningsavgiften och överkursen upphov till en negativ effektiv årlig avkastning. Kalkyleringsombudet kan även ändra lånevillko- Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 10(11)

11 ren inom de ramar som fastställts i dem. Investeraren bör observera att Emittenten enligt lånevillkoren i vissa fall har rätt till förtida återbetalning och då kan det återbetalade beloppet över- eller understiga det nominella beloppet. Investeraren bör observera att de slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senare och att eventuella ränteförändringar samt andra förändringar på finansmarknaden kan påverka dem. Avkastningskoefficienten kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Med anledning av att teckningskursen för alternativet Premium är 105 % och för alternativet Extra 110 %, bör investeraren observera att återbetalningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Kapitalgarantin gäller endast på Återbetalningsdagen och omfattar inte heller teckningsavgiften. Investeraren bör observera att då Lånet köps till överkurs, uppstår det en överlåtelseförlust som kan avdras från eventuella överlåtelsevinster när lånet förfallit. En överlåtelseförlust kan även uppstå ifall Lånet säljs före Återbetalningsdagen. Helsingfors den AKTIA BANK ABP Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 11(11)

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: AKTIA GULDLÅN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI4000029780 och Extra FI4000029798) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet

Läs mer

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN AVKASTNING EUROPA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Avkastning Europa (Neutral FI4000009113 och Extra FI4000009121) har den 9 mars 2010 fastställts till följande:

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: AKTIA RÅVARULÅN 2014, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI4000024245 och Extra FI4000024252) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 %

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 % AKTIA AKTIAOBLIGATION FINLAND, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Finland (Neutral FI4000033014 och Extra FI4000033022) har den 19 december 2011 fastställts till följande:

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia aktieobligation Asiatiska Tigrar (Neutral FI45145 och Extra FI45152) har den 2 oktober 29 fastställts till följande:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN BRIC, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI4000043757) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten 105 % Lånekapitalet 1 409 000

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument (Neutral FI4000018130 och Extra FI4000018148) har den 18 oktober

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004, jämte komplettering 7.3.2005, villkoren för detta

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

Swedbank ABs. Aktiebevis

Swedbank ABs. Aktiebevis Slutliga Villkor: 2013-06-07 Swedbank ABs Aktiebevis Aktiebevis Tillväxtmarknader Återbetalningsdag 2014-06-30 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.3.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor avseende lån 5057 Slutliga Villkor avseende lån 5057 Lån 5057 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5022

Slutliga Villkor avseende lån 5022 Slutliga Villkor avseende lån 5022 Lån 5022 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer