Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)"

Transkript

1 Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten i Stockholm där Sundbybergs stads beslut angående beräkning av lokalkostnader upphävts har barn- och utbildningsförvaltning i Sundbybergs stad genomfört en omräkning av lokalbidraget för år 2011 och Dessa förändringar gäller dock enbart förskolan. För grundskolan har ingen förändring skett varken för 2011 eller Fristående skolor har alltså inte fått någon högre lokalersättning jämfört med tidigare. För förskolan blev det nya beloppet kr år 2011 jämfört med tidigare beräkning kr. För 2012 blev det kr jämfört med den tidigare beräkningen kr. Marika Lindgren Åsbrink (S) Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden

2

3 Socialdemokraternas kansli (2) Kommunfullmäktige Svar på interpellation Interpellation om LSS. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Veronica Kallander (V). Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens frågor: 1. Aktuella handläggare har utbildats generellt i LSS-lagstiftningen samt i dess förarbeten. De har även fått handledning eftersom LSS är en relativt ny lagstiftning lagen kom Med anledning av detta sker en ständig utveckling i rättspraxis genom nya domar i förvaltnings-domstolar. Vid rättsliga prövningar i domstol har Sundbybergs stad vid behov använt juridiska konsulter eftersom staden inte har någon anställd jurist. Sundbybergs stad har under åren anlitat juridiska konsulter för utbildning och visst juridiskt stöd i enskilda ärenden gällande LSS. Av totalt 14 konsulttjänster under denna period har 9 avsett juridiskt bistånd i enskilda ärenden. Av dessa 9 tillfällen har Kommunlex anlitats vid fyra tillfällen. 2. Bedömningar om insatser enligt LSS har inte förändrats på grund av att Sundbyberg stad anlitat juridiska konsulter. Snarare har de juridiska konsulterna bidragit med kunskap om intentionen med lagen utifrån förarbeten och lagtext samt prejudicerande domar för att kommunens handläggare ska göra rättssäkra bedömningar i enskilda ärenden. 3. Det är inte fler ansökningar som fått avslag på grund av att kommunen anlitat juridisk konsult för ovanstående ändamål 4. Som ordförande i Individ- och omsorgsnämnden har jag fullt förtroende för de tjänstemän som ansvarar för myndighetsutövningen av ärenden enligt LSS. En ständig metodutveckling pågår inom förvaltningen för att säkerställa att gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner följs. Internkontroll görs på olika nivåer inom hela verksamheten. Rättssäkerheten säkerställs bland annat genom att beslut alltid fattas enligt gällande delegationsordning. Handläggargruppen har ärendedragning en gång per vecka, ärendegenomgång med samordnare en gång per månad, metoddiskussioner två gånger per termin samt kontinuerlig process- och ärendehandledning med externa handledare. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer:

4 Socialdemokraternas kansli (2) I nuläget ser jag ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder eftersom förvaltningen faktiskt redan lever upp till intention med lagstiftningen som innebär att tillgodose goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar. Inger Lundberg (S) Ordförande individ och omsorgsnämnden.

5 Kommunfullmäktige Interpellation Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd i det dagliga livet för att kunna leva ett jämlikt liv. Nu visar Kalla Faktas granskning ( ) på en utveckling där kommunerna drar in stöd som tidigare har beviljats - trots att lagstiftningen inte har ändrats. I programmet granskar de konsultföretaget Kommunlex som bland annat anordnar utbildningar för LSS-handläggare. I huvudsak handlar företagets utbildning om hur handläggarna kan runda LSS och ge fler avslag för att därmed minska kostnaderna. Enligt Kalla Fakta anlitar Sundbyberg företaget Kommunlex. Att en kommun har dålig ekonomi är aldrig skäl att neka människor det stöd de har rätt till enligt LSS. Enligt lagen ska stödet vara varaktigt och brukarnas inflytande och självbestämmande över insatserna är centralt. Kommunlex råd går till synes på tvärs med lagens intentioner. År 2012 ingick Sundbyberg ett handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning. I handslagets inledande stycke kan vi läsa att alla i Sundbyberg ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Det som framkommit om företaget Kommunlex verksamhet i Kalla Faktas granskning rimmar illa med handslagets intentioner. Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag därför fråga individ- och omsorgsnämndens ordförande Inger Lundberg I vilken utsträckning har kommunen anlitat Kommunlex tjänster och vad var syftet med det? Hur har LSS-bedömningarna utvecklats efter att kommunen anlitat företaget? Är det fler ansökningar som har fått avslag efter att kommunen anlitat företaget? Vad avser ordförande i individ och omsorgsnämnden vidta för åtgärder för att säkerställa en rättssäker behovsprövning enligt LSS? Veronica Kallander (V)

6 Socialdemokraternas kansli (3) Kommunfullmäktige Svar på interpellation Vilket är läget när det gäller flyktingar i Sundbyberg. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD). Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens frågor: 1. Antalet egenbosatta=flyktingar som efter uppehållstillstånd själva väljer att bosätta sig i Sundbyberg, i enlighet med den fria bosättningsprincipen (EBO). 2010: 85 st 2011: 71 st 2012: 131 st 2013 tom 1/12: 167 st En överenskommelse har slutits mellan staden och Länsstyrelsen om att ta emot sju individer som bott på förläggning vid tidpunkten för uppehållstillstånd (ABO). De har alltså ingen egen adress att flytta till. Dock har inget mottagande av dessa personer kommit igång än. 2. Antalet ensamkommande flyktingbarn o st o 2011: 4 st o 2012: 9 st o 2013: 9 st Sundbybergs stad har nu startat upp ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar. Målsättningen är att bygga en plattform inom kommunen, där kommunledning, tillsammans med individ- och omsorgsförvaltningen och näringslivet, gemensamt tar sig an de utmaningar och möjligheter som finns, för att ge de ensamkommande barn och ungdomar goda förutsättningar till ett bra liv. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer:

7 Socialdemokraternas kansli (3) Projektet finansieras via medel från Länsstyrelsen Stockholm. Genom att fokusera på ett antal konkreta områden, där behovet är som störst hos ungdomarna i Sundbyberg, kommer projektet att ta fram ett antal konkreta insatser tillsammans med lokala näringslivet. Områden som kommer ligga i extra fokus är o En introduktion till arbetsmarknaden via praktikplatser o Språkinlärning o Bredda ungdomarnas nätverk med etablerade svenskar Målsättningen är att ge ungdomarna en möjlighet till en bra start i sitt nya liv i Sverige och ge dem verktygen att möta livets utmaningar på ett bra sätt. 3. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ABO (7 personer, se ovan) medan Individ och omsorgsnämnden har fattat beslut om mottagandet av ensamkommande barn. Vad det gäller egenbosatta, EBO, fattas naturligtvis inga beslut eftersom berörda personer flyttar till Sundbyberg utifrån egna beslut och val. I många fall har man släktningar, landsmän eller vänner som redan bor i staden och vill därför bosätta sig just i Sundbyberg. 4. I årsredovisningen framgår nämndernas och Stadens verksamhetsarbete. Vill man veta mer så får man ställa en interpellation på ämnet. 5. Sundbyberg har en historia av flyktingmottagande, med stor erfarenhet vad gäller mottagningsprocessens alla aspekter, väl uppbyggd SFI, samt andra aktiviteter, såsom svenska för föräldralediga, hälsokommunikatörer och samhällsorientering. 6. De syriska flyktingar som kommit hittills till följd av den pågående konflikten i landet är, kan man kalla det, den första vågens flyktingar. Det innebär att de i stor utsträckning är engelsktalande akademiker. Det har kommit många läkare, ingenjörer, lärare etc hittills. Självklart är det en fördel att vara välutbildad och kunna engelska när man ska etablera sig i ett land. Kan man fler språk är det också bra. Trots goda förutsättningar i form av utbildning är många av de nyanlända syrierna i dåligt skick p.g.a. trauman från hemlandet och vuxenutbildningen har under hösten dessvärre haft ambulanshämtning i genomsnitt varje vecka av elever som på lektionstid

8 Socialdemokraternas kansli (3) drabbas av olika symptom, ofta någon form av panikångest, med anledning av de svåra händelser de varit drabbade av i sitt hemland. Jonas Nygren (S) Kommunstyrelsens ordförande.

9

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Förord Personlig assistans finns till för personer med funktionshinder,

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas Uttalande som antogs vid förbundsstämman i maj 2013. F örbundsstyrelsen tillsatte i juni 2012 en LSS-kommitté med uppdrag att utarbeta en handlingsplan

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integration

Granskning av flyktingmottagande och integration Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av flyktingmottagande och integration Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre A Barnkonsekvensanalys i frågan integration flyktingbarn Simrishamn kommuns skyldigheter och möjligheter Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund

Läs mer

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr BUN-2014-189 Dpl 37 sid 1 (10) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Göran Isberg, 054-540 29 00 goran.isberg@karlstad.se Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Kommunfullmäktige 2007-08-27 172 380 07.484 008 augkf18 Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Jonas Brännberg och Göran Thyni (rs) anför följande i interpellation till barnoch utbildningsnämndens

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer