ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem"

Transkript

1 ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem Objektidentifierare (OID): Versionsnummer: 1.0 Datum för ikraftträdande:

2 2 Attestsregler Förändringsordning Version Datum Beskrivning av förändringen Draft Första arbetsversion Draft Utökad och preciserad arbetsversion Första riktiga versionen.

3 3 Attestsregler Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSORDNING INTRODUKTION FAKTA OM ATTESTREGLERNA IDENTIFIERING AV ATTESTREGLERNA ATTESTREGLERNAS GILTIGHET Reglernas materiella giltighet Reglernas regionala giltighet Reglernas tidsmässiga giltighet Reglernas personliga giltighet ATTESTREGLERNAS UNDERHÅLL REGLERNAS PUBLICERING ANDRA REGLER OCH DOKUMENT GÄLLANDE ATTESTREGLERNA RATIFICERINGSREGLER AV ATTEST FÖRPLIKTELSER GÄLLANDE ELEKTRONISKA ATTEST REGLER ANGÅENDE RATIFICERINGEN Den attesterande parterns plikter Den attestkontollerande partnerns plikter REGLER ANGÅNDE OLIKA FORMAT Format som kan attesteras elektroniskt Den elektroniska attestens format REGLER ANGÅENDE AUKTORISATION-SERVICE Regler angående intygsprocessen Regler angående annullering REGLER ANGÅENDE TIDSTÄMPELSERVICE Regler angående certifikatsprocessen Annulleringsregler Regler angående väntetiden Regler angående försening av tidstämpling REGLER FÖR SKAPANDE AV ALGORITMER OCH NYCKELLÄNGDER SKAPANDET AV ATTESTEN FÖRBEREDELSER INFÖR SKAPANDET AV ATTESTEN Installationen av Marketline Integrerat Attest Modul Nyckelgenerering Installation av service- och rotcertifikaten... 15

4 4 Attestsregler 4.2 PROCESSEN ATT SKAPA ATTEST Angivelse av aktiveringsdata Skapandet av attest Attestens initalkontroll av den attesterande partnern Attestens giltighet REGLER ANGÅENDE INDRAGING OCH UPPHÖRANDE KONTROLL AV ATTEST FÖRBEREDELSER INFÖR KONTROLLEN AV ATTESTEN Installation av Verify Installation av service- och rotcertifikat ATTESTKONTROLLPROCESSEN Data angående attestens giltighet Attestens giltighet DEFINITIONER... 21

5 5 Attestsregler 1. Introduktion Föreliggande dokument innehåller WizzAir Hungary AB:s attestregler för det elektroniska faktureringssystemet och dess tillhörande transaktioner. Reglerna avser parternas verksamhet gällande attestering och attestkontroll inom faktureringsprocessen. Attestreglerna fastställer krav inom faktureringssystemet framför allt gällande nedanstående två moduler: T-Online Ungern AB, med sin kvalificerade produkt med namnet Marketline Integrerad Attest Modul (hädanefter MIAM), som utför attest på elektroniska fakturor och initialkontroll med stöd för attestens efterhandskontroll samt dess arkivering, och Produkten med namnet MultiSigno Verify, (hädanefter Verify) som kan laddas ner gratis (ej kvalificerad). Programmet hjälper fakturans mottagare att verifiera attesten på den elektroniska fakturan.

6 6 Attestsregler 2. Fakta om attestreglerna 2.1 Identifiering av attestreglerna Attestreglernas identifiering: Attestreglernas datum: Attestreglernas utgivare: se värdet på omslaget se datum på omslaget WizzAir Hungary AB 2.2 Attestreglernas giltighet Reglernas materiella giltighet Attestreglernas materiella verkan avser WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem och de elektroniska transaktionerna utförda i detta system samt speciellt programmen Marketline Integrerad Attest Modul och MultiSigno Verify Reglernas regionala giltighet Attestreglernas regionala giltighet avser hela Ungern Reglernas tidsmässiga giltighet Attestreglerna är giltiga under en obestämd tid och den gällande version återfinns på omslaget samt i tabellen med förändringsordningen. Där beskrivs de olika versionerna och förändringarna samt ifrån det datum de träder i kraft. Attestreglerna upphör att gälla om de upphävs eller i samband med att en ny version träder i kraft Reglernas personliga giltighet Attestreglernas personliga giltighet gäller personal som arbetar med WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem (de som ansvarar för attest av elektroniska fakturor), samt mottagare av fakturor (kunder som tar emot WizzAir Hungary AB:s elektroniska fakturor och som kontrollerar fakturornas elektroniska attest).

7 7 Attestsregler 2.3 Attestreglernas underhåll WizzAir Hungary AB får ändra attestreglerna när som helst utan föregående meddelande. WizzAir Hungary AB skickar meddelande och publicerar de ändrade reglerna minst två dagar innan de träder i kraft för kunder som arbetar med attesterade fakturor. WizzAir Hungary AB bevarar tidigare versionerna av attestreglerna som inte längre är giltiga och om det finns en efterfrågan kan ett exemplar ställas till förfogande till den intresserade partnern. De aktuella (föreliggande) attestreglerna accepteras och anses som giltiga av WizzAir Hungary AB:s kunder som tar emot elektroniska fakturor. Vid ändringar av attestreglerna kan WizzAir Hungary AB:s kunder, som tar emot elektroniska fakturor, göra invändningar emot de nya reglerna innan de träder i kraft. Om de inte gör det, betyder det att de accepterar de nya reglerna. 2.4 Reglernas publicering Attestreglernas aktuella version publiceras på WizzAir Hungary AB:s hemsida. Reglerna görs offentliga i pdf-format.

8 8 Attestsregler 2.5 Andra regler och dokument rörande attestreglerna De föreliggande attestreglerna har skrivits utifrån Matávs auktoriseringsorganisations regelverk, certifieringstyper från Matávs certifieringsenhets regelverk och tidstämpling från Matávs policy rörande tidstämpling. För genereringen och lagringen av vissa kryptografiska nycklar som används i WizzAir Hungary AB:s elektroniska attestsystem gäller interna regler (Reglerna för nyckelbehandling för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem). Användandet av Marketline Integrerad Attest Modul behandlas av MIAM:s verksamhetsbeskrivning. Användandet och tillämpandet av Verify visas i bifogat pdf-dokument. Matávs regler WizzAir Hungary AB genomför behandlingar av certifikaten för fakturering enligt Matáv AB:s auktoriseringsorganisations regelverk och e-szignos regelverk gällande avancerade affärscertifikat. Matáv AB utför tjänster för tidstämpling enligt Matávs certifieringsenhets regelverk och e-szignos regelverk gällande avancerade affärscertifikat. De ovannämnda offentliga reglerna kan läsas på eszignos hemsida.

9 9 Attestsregler 3. Ratificeringsregler för attest 3.1 Förpliktelser gällande elektroniska attester Alla elektroniska attester innefattar förpliktelser. De föreliggande attestreglerna bestäms för samtliga elektroniska attester utifrån sina giltighetsområden: Med attestering av elektroniska fakturor erkänner den attesterande (WizzAir Hungary AB, i vilkens namn den attesterande personen är en berättigad medarbetare) att fakturan är gjord av denne, att det är den personen som godkänt och skickat den på det datumet som står angivet. Medarbetaren gör allt detta i WizzAir Hungary AB:s namn och som markeras i certifikatet för attestkontrollen. Den elektroniska attesten som utförs på det viset räknas som WizzAir Hungary AB:s officiella attest. Eftersom attestreglerna enbart anger en förpliktelse för samtliga attest från sina giltighetsområden kommer i fortsättningen reglerna för attesternas giltighet (skapande och kontroll) att gälla enhetligt för alla attester av elektroniska fakturor. 3.2 Regler angående ratificeringen Krav och ansvar gällande parterna som åstadkommer och accepterar attest enligt de föreliggande attestreglerna: Den attesterande partnerns plikter Partnern som attesterar den elektroniska fakturan (WizzAir Hungary AB) måste förutom att skapa attesten även genomföra den initiala kontrollen av attesten. Med dessa två aktiviteter måste denne säkerhetsställa samtliga fakta för ratificeringen så att den elektroniska attesten inte blir ogiltig senare. Den attesterande partnern måste vid skapandet av attesten komplettera den elektroniska attesten med nedanstående: identifieraren av de föreliggande attestreglerna (underskriven attestbeskrivning), slutanvändarcertifikat som används vid attesteringen (underskriven attestbeskrivning), tidstämpel (ej underskriven attestbeskrivning). Den attesterande partnern måste vid initialkontrollen av attesten (som måste genomföras enligt tiden bestämd under punkt 3.5.3) komplettera den elektroniska attesten med nedanstående: en giltig annulleringslista utfärdad 24 timmar efter attesteringen, servicecertifikat använt för attesteringen av annulleringslistan (ej underskriven attestbeskrivning). Mer om hur attesteringen skapas finns i kapitel 4.

10 10 Attestsregler Den attestkontrollerande partnerns plikter Partnerna som accepterar den elektroniska fakturan (den attestkontrollerade partnerna) ska verifiera attestens giltighet efter det att fakturan kommit fram. Under den här processen behöver de attestkontrollerande parterna inte samla på fakta om ratificeringen utan de kan genomföra attestkontrollen uteslutande med hjälp av ratificeringsfakta som är angivna av den som attesterat och som finns med i attesten samt med hjälp av redan installerade och kontrollerade certifikat som finns med i uppsättningen av certifikat. (De behöver alltså inte genomföra initialkontroll, utan bara efterhandskontroll). Mer om attestkontrollprocessen se kapitel Regler angående olika format Format som kan attesteras elektroniskt I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem kan enbart elektroniska fakturor attesteras i pdf-format Den elektroniska attestens format Den attesterande partnern måste göra attesten enligt formatet av standarden av XML-Signature RFC 3275 (XML-Signature Syntax and Processing). Den elektroniska fakturan innehåller bara en attest och man behöver inte förbereda sig för flera attester. Initialkontrollen, som genomförs av den attesterande parter efter skapandet av attesten och efter det att väntetiden (se punkt 3.5.3) löpt ut, får inte ändra det ovanstående standardformatet. Den enda tillåtna ändringen är att byta annulleringslistan till en aktuell lista. De kontrollerande partnerna måste genomföra attestens efterhandskontroll enligt standardformatet i XML-Signature RFC 3275 och den får enbart innehålla en elektronisk attest. 3.4 Regler angående auktorisationtjänster Regler angående intygsprocessen I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får uteslutande användas slutanvändarcertifikat som ges ut av Matáv AB inom ramen av tjänsten eszignó. Certifikatens registrering genomfördes av Matáv AB. Slutanvändarcertifikaten är nedanstående: Utgivare (Issuer: CN = Matav Shared CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav Rt. / C = HU), Serienummer (SerialNumber: serienummer).

11 11 Attestsregler Slutanvändarcertifikaten har en ökad säkerhetsnivå och är giltiga i ett år. Slutanvändarcertifikaten, som auktoriseras i systemet, godkänns med servicecertifikat från Matávs auktoriseringsenhet. Servicecertifikatet kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 0084) Utgivare (Issuer: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) Subjekt (Subject: CN = Matav Shared CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav Rt. / C = HU) SHA1 avtryck: DF62 0A85 75A4 62AC 77E6 CDA0 AD5D AB2A A41B 0B2A Servicecertifikatet har en ökad säkerhetsnivå och är giltigt i 5 år. Matávs auktoriseringsenhets certifikat legitimeras av Deutche Telekoms rots auktorisationscertifikat med sin egen attestering. Rotcertifikatet kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 0024) Utgivare (Issuer: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) Subjekt (Subject: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) SHA1 avtryck: 9E6C EB A29E C606 0CA5 3E19 74AF 94AF 59D4 Rotcertifikatet har en ökad säkerhetsnivå och är giltigt i 20 år Regler angående annullering För att verifiera slutanvändarcertifikatets giltighet måste också annulleringslistorna användas. Annulleringslistorna attesteras och ges ut av Matávs auktoriseringsenhet, som mest en gång per dygn. Annulleringslistorna nås av de attesterande parterna genom Matávs certifikatssamling, på adressen som anges i slutanvändarcertifikaten. Annulleringslistan nås av kontrollpartnern från den elektroniska attesten. Annulleringslistorna auktoriseras av auktorisationsenheten med samma certifikat som intygar slutanvändarcertifikaten (se servicecertifikatet under punkt 3.3.1).

12 12 Attestsregler Annulleringslistorna som tillhör slutanvändarcertifikaten kan och bör verifieras med detta certifikat. Man behöver inte använda annulleringslistor för att verifiera servicecertifikatets och rotcertifikatets giltighet. 3.5 Regler angående tidstämpelservice De föreliggande attestreglerna kräver också användning av tidstämpel Regler angående certifikatsprocessen I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får enbart tidstämplar användas som ges ut av Matáv AB. Servicecertifikatet som används vid attestering av Matáv AB:s tidstämplar kan identifieras med följande data: Utgivare (Issuer: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) Utvidgad nyckelanvändning (ExtendedKeyUsage: /Tidstämpling/) Serviecertifikatet för attestering av tidstämplar certifieras av rotcertifikat (med attest) av Matávs kvalificerade auktorisationsenhet, som rotcertifieringsenhet. Detta rotcertifikat kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 01) Utgivare (Issuer: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) Subjekt (Subject: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) SHA1 avtryck: 691D 25F1 298B 8ECC EF4E FC77 04CE D79F BDCA AE2D Annulleringsregler Man behöver inte använda annulleringslistor för att verifiera giltigheten av ett servicecertifikat för attestering av tidstämplar eller auktoriserande rotcertifikat Regler angående väntetiden Den attesterande partnern får genomföra initialkontrollen först 24 timmar efter det att attesteringen skapats.

13 13 Attestsregler Den attesterande partnern får tillgängliggöra den attesterade elektroniska fakturan för de kontrollerande parterna först efter det att initialkontrollen genomförts (i det slutgiltiga formatet, komplett med alla data som behövs för giltigheten) Regler angående försening av tidstämpling Föreliggande attestregler kräver inte verifiering av tidsskillnaden mellan datumet i attesten och tiden som anges av tidstämpeln. Både vid initialkontrollen och vid efterhandskontrollen accepteras tiden som anges av tidstämpeln. (Kontrollparterna måste vid attestkontrollen verifiera attesten och certifikatens giltighet utifrån denna tidpunkt). 3.6 Regler för skapande av algoritmer och nyckellängder I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får enbart nedanstående algoritmer användas för attester tillsammans med nedanstående begränsade nyckellängder: För attest av en elektronisk faktura (slutanvändarcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 1024 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av slutanvändarcertifikat (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av annulleringslistor (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) ) laddande algoritm. För attest av tidstämplar (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) ) laddande algoritm.

14 14 Attestsregler För attest av servicecertifikat som används för attest av slutanvändarcertifikat och av annulleringslistor (1. rotcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 1024 bit, MD5 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av servicecertifikat som används för attest av tidstämpel (2. rotcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm.

15 15 Attestsregler 4. Skapandet av attesten 4.1 Förberedelser inför skapandet av attesten I den attesterande partnerns (WizzAir Hungary AB) centralsystem behövs många förberedelser inför genomförandet av elektroniska fakturor Installationen av Marketline Integrerat Attest Modul I centralsystemet där attesteringen och initialkontrollen av elektroniska fakturor genomförs måste Marketline Integrerat Attest Modul installeras i samverkan med programmets utvecklare. Under installationsprocessen måste versionsnumret på MultiSigno Developer, som används av Marketline Integrerat Attest Modul, kontrolleras Nyckelgenerering Nycklarna som används av Marketline Integrerat Attest Modul genereras av personer som attesterar i WizzAir Hungary AB:s namn i sina bläddrare via en programvara. Den är installerad mot Marketline Integrerat Attest Modulens (DigSig) server. Reglerna för nyckelgenerering och lagring diskuteras mer detaljerat i "Regler för nyckelbehandling av WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem" Installation av service- och rotcertifikaten Service- och rotcertifikaten som behövs vid skapandet och initialkontrollen av attester måste lagras som säkra certifikat i certifikatssamlingen i Windows operativsystem på de datorer som har Marketline Integrerad Attest Modul installerad. Detta för att slippa granska dem manuellt vid attestkontrollen. En säker lagring av dessa certifikat är mycket viktig ur systemsäkerhets synpunkt. Certifikatssamlingen måste innehålla de service- och rotcertifikat som är säkra och som behövs för systemets funktion och som kan identifieras tydligt enligt det som står i punkterna och Alla andra tidigare installerade certifikat måste tas bort från certifikatssamlingen och det är heller inte tillåtet att i fortsättningen installera andra certifikat på den datorn. På den datorn som har Marketline Integrerad Attest Modul installerat måste certifikatsamlingen i operativsystemet säkras och skyddas, både logiskt och fysiskt. Detta skydd måste garantera att det inte går att på ett obefogat sätt ta bort eller installera certifikat där.

16 16 Attestsregler 4.2 Processen att skapa attest Angivelse av aktiveringsdata Marketline Integrerad Attest Modul genomför elektroniska attest automatiskt, utan mänsklig medverkan och godkännande. Privatnycklarnas aktivering genomförs i början av processen av innehavaren av aktiveringsdata enligt förordningarna i "Regler av nyckelbehandling av WizzAir Hungary AB:s elektroniskt faktureringssystem Skapandet av attest Marketline Integrerad Attest Modul skapar elektroniska attester genom programvaran utan något annat hjälpmedel Attestens initalkontroll av den attesterande partnern Då väntetiden har löpt ut efter det att attesten skapats (se punkt 3.5.3) genomför Marketline Integrerad Attest Modulen också en initalkontroll av attesten. Attesten (och genom den också den attesterade elektroniska fakturan) får bara godkännas om initalkontrollen av attesten är godkänd Attestens giltighet Attestens initalkontroll och dess resultat gör att attesten är giltig enbart om alla nedanstående villkor är samtidigt uppfyllda: Det attesterade dokumentet inte är ett tomt dokument. Attesteraren har data för att skapa en attest (privatnyckel). Attesteraren har ett certifikat. Om attesteraren har flera certifikat och data för att skapa attesten måste ett förväljas. Attestkontrollen ger ett giltigt resultat. Attestskapandet är ogiltigt om en av nedanstående villkor uppfylls: Det attesterade dokumentet är en tom fil. Attesteraren har inte data för att skapa en attest (privatnyckel). Attesteraren har inget certifikat. Attesteraren har flera certifikat och data för att skapa attest och en av dem är inte förvalda. Attestkontrollen ger ett ogiltigt resultat. Annulleringslistans nedladdning misslyckas och på grund av det ger attestkontrollen oavslutat resultat.

17 17 Attestsregler Om skapandet av attesten är ogiltigt vidarebefordras inte data som skulle attesteras från systemet. Attesteraren får också ett meddelande om detta. 4.3 Regler angående indragning och upphörande Enligt Matávs certifikatsregler gällande indragning eller upphörande av certifikat måste de attesterade partnerna (attesterade personer i WizzAir Hungary AB:s namn) meddela Matáv AB:s kundtjänst och handhavaren hos WizzAir Hungary AB:s av det elektroniska faktureringssystemet. Om indragning eller upphörande inträffade p g a en orsak som inte utesluter missbruk av attesterarens attest måste båda parterna göra allt för missbruken ska upphöra.

18 18 Attestsregler 5. Kontroll av attest 5.1 Förberedelser inför kontrollen av attesten Den kontrollerande partnerns (mottagaren av den elektroniska fakturan) dator måste förberedas på flera sätt för att kunna kontrollera de elektroniska fakturorna Installation av Verify MultiSigno Verifys program måste installeras på den datorn som ska kontrollera de elektroniska fakturorna. Programmet kan laddas ner från adressen eller från Installation av service- och rotcertifikat Service- och rotcertifikaten, som behövs för kontroll av attest, måste lagras som säkra certifikat i certifikatssamlingen i Windows operativsystem på den datorn som utför kontrollen och som har Verify installerat. Detta för att undvika att behöva granska dem manuellt hela tiden. Ett säkrat urval och säker lagring av dessa certifikat är mycket viktig ur systemsäkerhets synpunkt. Certifikatssamlingen måste innehålla de service- och rotcertifikat som är säkra och som behövs för systemets funktion och som kan identifieras tydligt enligt det som står i punkterna och Dessa certifikat kan laddas ner från Matávs hemsida och certifikatsamlingen (i PKCS#7 och CRT format) från adressen: under menypunkten Certifikatssamling och register [Tanúsítványtár és nyilvántartások]. Certifikatssamlingen på datorn som utför kontrollen får även innehålla andra certifikat som är viktiga för användaren. Användaren är ansvarig för certifikatssamlingens underhåll. På datorn som har Verify installerat måste den kontrollerande partnern säkra certifikatssamlingens skydd genom operationssystemet och genom datorns logiska och fysiska skydd. Detta skydd måste förhindra att någon på ett obefogat sätt tar bort eller installerar certifikat.

19 19 Attestsregler 5.2 Attestkontrollprocessen Data angående attestens giltighet Följande data för attestens giltighet, som behövs vid attestkontrollen, får den kontrollerande partnern som en del av attesten: slutanvändarcertifikatet, tidstämpel, annulleringslista. Följande data för attestens giltighet, som behövs vid attestkontrollen, får den kontrollerande partnern efter tidigare installationen av service- och rotcertifikaten (se punkt 5.1.2): servicecertifikatet som tillhör attestnyckeln av slutanvändarcertifikaten och annulleringslistan (se punkt 3.4.1), 1. rotcertifikatet som tillhör ovanstående attestnyckeln av servicecertifikat (se punkt 3.4.1), servicecertifikatet som tillhör attestnyckeln av tidstämpeln (se punkt 3.5.1), 2. rotcertifikatet som tillhör ovanstående attestnyckeln av servicecertifikat (se punkt 3.5.1) Attestens giltighet Attestkontrollen genomförd av de kontrollerade parterna ger bara giltigt resultat om alla nedanstående villkor uppfylls samtidigt: Slutanvändarcertifikatet, tidstämpeln och annulleringslistan kan särskiljas från den attesterade datamängden (Hädanefter används dessa för kontroll). Kontrollen genomförd med den offentliga nyckeln och algoritmerna gav slutanvändarcertifikatet ett giltigt resultat. Det lämpliga service- och rotcertifikatet från slutanvändarcertifikatets certifikatskedja kan urskiljas från den lokala certifikatssamlingen. (Hädanefter används dessa för kontroll). Kontrollen av slutanvändarcertifikatet och service- och rotcertifikatet ger ett giltigt resultat. Utgivningstiden av annulleringslistan som avser slutanvändarcertifikatet är senare än attestens datum (d v s som tidpunkten från tidstämplen). Service- och rotcertifikaten för kontroll av annulleringslistan kan inhämtas från den lokala certifikatssamlingen (Hädanefter används dessa för kontroll). Attestkontrollen från service- och rotcertifikaten som behövs för annulleringslistans kontroll ger ett giltigt resultat. Annulleringslistan innehåller inte det kontrollerade slutanvändarcertifikatet under kategorin för indragna eller upphävda certifikat. Service- och rotcertifikaten för kontroll av tidstämpeln kan inhämtas från den lokala certifikatssamlingen (Hädanefter används dessa för kontroll). Attestkontrollen från service- och rotcertifikaten som behövs för kontroll av tidstämpeln ger ett giltigt resultat.

20 20 Attestsregler Avtrycksvärdet från tidstämpeln stämmer med avtrycket från attesten. Användaren måste under kontrollprocessen ovan verifiera vid certifikatens kontroll följande data från samtliga certifikat: Giltighet (Ligger certifikatets giltighetsdatum mellan attestens datum?) Subjekt (Är det korrekt i förhållandet till det som anges i attestreglerna?) Användaren behöver inte undersöka och ta hänsyn till den finansiella begränsningen som eventuellt tillkommer i certifikatet. Vid certifikatens kontroll och tolkning måste Matávs regler följas angående auktorisation och certifikat.

21 21 Attestsregler 6. Definitioner I attestreglerna förekommer följande begrepp med nedanstående betydelse: Attestdata Attestkontrollprocess Attestbeskrivning Attestprocedur Data som skapar attest Attestlogaritm Attestverktyg Attesterare Dokument för attestering Attesterade uppgifter Applet Förtroendepunkt Digitala attest Kontrollerande partner Data i form av ett dokument med attestbeskrivningen samt eventuell annan information som underlag för attesteringen. En process som gör en elektronisk attest giltig (av auktoriserad eller uppdragstagare) enligt de regelkrav som ställs. Uppgifter som enligt attestreglerna tillkommer utöver attesten. Procedur som verkställer och/eller kontrollerar attesteringen. En privat nyckel, som används vid skapandet av elektroniska attester. Ett kryptografiskt tillvägagångssätt med en allmän nyckel som tillsammans med en privat nyckel dechiffrerar det digitala avtrycket. Hårdvara, oftast i form av ett intelligent kort, som genomför själva attesteringen med hjälp av lagrad data. Person eller en procedur, som attesterar en transaktion eller ett dokument. Dokument med varierande innehåll som attesteraren ska attestera. En elektronisk attest inklusive särskilda fält med uppgifter gällande attesten samt andra uppgifter. Program som installeras på användares dator för att köra sökaren. Förtroendepunkten är attesteringskedjans högsta nivå. I praktiken består det av ett rotcertifikat och tilläggsuppgifter. Attesteringen från alla nivåer (beställda eller slutanvändare) utgör i sin helhet grunden för auktoriseringen. Digitalt (finger) avtryck efter dechiffrering med hjälp av attestlogaritmen. Personer eller procedurer som kontroller attesten av en transaktion eller ett dokument.

22 22 Attestsregler Giltighetsgivande uppgifter Tilläggsuppgifter för attesteringen som behövs för att kunna bedöma om en elektronisk underskrift uppfyller reglerna för attestering. Det kan vara certifikat, annulleringsinformation (angående den som undertecknade och auktorisationstjänsten), tidstämplar från tidstämpelsservice och tidsangivelser. De giltighetsgivande uppgifterna intygar att hela kedjan av attestering är giltig. Formaterade data för attestering Data formaterade enligt attestreglerna och som ska undertecknas. Rotcertifieringsenhet Rotcertifikat Auktoriseringsorganisation Tidstämpelsservice Tidstämpel Initialkontroll Väntetid Auktoriseringsorganisationens enhet (hårdvara-mjukvara) som ger ut organisationens egna certifikat och annulleringslistor gällande dessa certifikat. Certifikat som inte auktoriseras av ett annat certifikat. Certifikatet kan verifieras med den offentliga nyckeln som finns inbyggt, därför kallas det också för ett självauktoriserande certifikat. Organisation som ger ut elektroniska certifikat och som stödjer drift av certifikaten (i det föreliggande attestsystemet är det Matáv AB). Service i samband med den elektroniska attesteringen som innebär att det elektroniska dokumentet får en tidstämpel. Uppgift som läggs till slutligen eller som logiskt kopplas samman med det elektroniska dokumentet och som intygar att det elektroniska dokumentet varit oförändrat vid tidpunkten för tidstämplingen. En procedur för att förstärka attesten där tilläggsinformations samlas in för att genomföra en efterhandskontroll efter det att attesten skapats. En elektronisk attest är giltig när de kontrollerande partnerna är övertygade om attesteraren verkligen var innehavaren av den privata nyckeln vid tillfället för attesteringen. Mellan nyckelns komprometterande, försvinnande och meddelande om detta, går det alltid åt en viss tid. Därför måste man vänta ut den s.k. väntetiden

23 23 Attestsregler (vars värde bestäms av attestreglerna) och först därefter kan kontrollen inledas. Avtryck Dokumentet som attesterats har ett digitalt (finger) avtryck, av vilken data skapas utifrån en hash algoritm. Privatnyckel Nyckel som behövs för attesten och som egentligen är en speciell samling av data. Se data som skapar attest. MultiSigno Developer I denna tillämpnings- och utvecklingsuppsättning (API) implementerad i DLL-format återfinns grundläggande attest och attestkontrollerande procedurer. MultiSingo Developer är produkt från Kopint-Datorg AB. Certifieringsenhet Auktorisationsorganisationens enhet (hårdvara-mjukvara) som tillhandahåller certifikat och annulleringslistor. Servicecertifikat Samling med uppgifter som innehåller den offentliga nyckeln för kontroll av slutattestens underskrift. Certifikatet attesteras av rotcertifieringsenheten. Attestkedja Hierarki (kedja) av certifikat som auktoriserar sig själva. I den nedersta delen av hierarkin står attesterarens certifikat, ovanför den auktorisationsenhetens eget certifikat som auktoriserar attesterarens certifikat, ovanför den en annan auktorisationsenhet som intygar denna enhet. Serien upprepas till rotcertifieringsenheten, som utgör hierarkins topp. Transaktion Affärshändelse som framkommer i datasystemet i form av ett meddelande (för typerna inom ISZR systemet se kapitel 3). Efterhandskontroll En utvärderingsprocedur där attestens giltighet undersöks. Den grundar sig på informationen som samlas in under initialkontrollen. Slutanvändarintyg Datalager som innehåller den offentliga nyckeln som behövs för kontroll av attesten och information som behövs för dess tillämpning. Intyget attesteras av auktorisationsorganisationen. Annulleringslista En elektronisk lista över identifierade slutanvändarintyg som på grund av vissa skäl blivit upphävda eller inställda. Listan undertecknas, ges ut och uppdateras regelbundet av auktorisationsorganisationen.

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Varför? I WebTrust-revisionen har SITHS fått följande anmärkningar som måste åtgärdas om vi ska följa det globala regelverket: Efter 2017-01-01 får inga giltiga certifikat

Läs mer

UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET

UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 2006-12-06 UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 Copyright Sjöfartsverket, 2005, doc ver 1.0 The information

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Följande guide beskriver hur man installerar ett certifikat på en SBS 2011 server. För support och hjälp till användandet av denna guide kan du

Läs mer

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2 1(7) Manual för Syfte Dokumentet beskriver vilka rutiner som gäller när man behöver ett elektroniskt certifikat för att t.ex. säker kommunikation med en server som SLU hanterar. Dokumentet riktar sig till

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Krypteringteknologier. Sidorna 580-582 (647-668) i boken

Krypteringteknologier. Sidorna 580-582 (647-668) i boken Krypteringteknologier Sidorna 580-582 (647-668) i boken Introduktion Kryptering har traditionellt handlat om skydda konfidentialiteten genom att koda meddelandet så att endast mottagaren kan öppna det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Beställning av certifikat v 3.0

Beställning av certifikat v 3.0 Beställning av certifikat 1 (7) Dnr 2014/1651 2016-04-07 Beställning av certifikat v 3.0 2 (7) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem... 3 Generell information... 3 Ordlista... 3 Certifikatsansökan...

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA.

Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA. Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA. Sedan 2009 är SUNET medlem i TCS (Terena Server Certificate Service) vilket ger alla SUNETkunder tillgång till certifikat signerade av Comodo CA

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.3 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Försöksnomineringssystem 2013

Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013... 1 1 Nominering... 2 1.1 Nominera sig själv... 2 1.2 Nominera någon annan... 2 1.3 Nominera som förening m.fl.... 2 2 Deltagaruppgifter...

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 Några av stegen till en effektiv e-förvaltning är att bidra till etablerade processer för säker autentisering, identitetshantering och signering. Ett högaktuellt mål är att bidra till miljön

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

Kryptering. Krypteringsmetoder

Kryptering. Krypteringsmetoder Kryptering Kryptering är att göra information svårläslig för alla som inte ska kunna läsa den. För att göra informationen läslig igen krävs dekryptering. Kryptering består av två delar, en algoritm och

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer