Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2"

Transkript

1 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande utbildning i Första Hjälpen och HLR som följer de riktlinjer som är framtagna av Svenska Första Hjälpen Rådet. Utbildningen bygger också på de föreskrifter om första hjälpen och krisstöd som har framtagits av Arbetsmiljöverket. Utbildningen är en allmän och generell utbildning som kan användas för alla verksamheter och företag. Den teoretiska utbildningen genomförs som IT-distans och efter avslutad och godkänd utbildning erhåller elever utbildningsbevis i Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare. För att erhålla kompetensbevis/kompetenskort för HLR med hjärtstartare och för att bli anmäld i det nationella utbildningsregistret, krävs i tillägg att varje elev genomför ett praktiskt kunskapstest. Denna del är frivillig att genomföra och sådana praktiskta kunskapstester genomförs i sådana fall lokalt med certifierade och särskilt utbildade instruktörer. ÖVERGRIPANDE MÅL Utbildningen ska ge eleven de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna agera vid vissa sjukdoms- och olycksfall samt vid händelser som kräver livräddning i form av HLR alternativt HLR i kombination med hjärtstartare. Utbildningen ska också ge eleven kunskap i hantering av luftvägsstopp hos vuxna. SYFTE Kursens syfte är: Att utgöra en grund för att kunna minska; lidande, risken för skadeutveckling samt till att öka chanserna för överlevnad i samband med sjukdomsfall och olycksfall. Att utgöra en grund för att kunna agera som livräddare vid akut hjärtstopp och akut luftvägsstopp. KURSMÅL Kännedom Vid avslutad kurs skall eleven ha kännedom om följande gällande Första Hjälpen och HLR: Kännedom om samhällets stödresurser. Kännedom om hantering av olika sjukdoms- och olycksfall samt viss kunskap om hur sådana fall skall behandlas och hanteras. Kännedom om psykiska reaktioner vid särskilt traumatiska händelser.

2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Förståelse Vid avslutad kurs skall eleven ha förståelse för följande inom Första Hjälpen och HLR: Förståelse för vikten av snabb respons vid första hjälpen. Förståelse för betydelsen av att kunna bedöma en situation och säkra en olycksplats. Kunskap Vid avslutad kurs skall eleven ha följande kunskaper gällande Första Hjälpen och HLR: Kunskap om kedjan som räddar liv. Kunskap om hur och vilket nödnummer som ska larmas. Kunskap om bedömningsmodellerna; L-ABCDE och L-ABC. Kunskap om hantering av medvetslösa personer. Kunskap om hjärt-lungräddning med hjärtstartare till vuxna. Kunskap om hantering av luftvägsstopp hos vuxna. Kunskap om hantering av vissa sjukdoms- och olycksfall. Kunskap om olika förflyttningstekniker av skadade personer. Kunskap om etik, kris och krisstöd i samband med olyckshändelser. UTBILDNINGSKRAV OCH EXAMINATION För att bli godkänd på utbildningen och för att erhålla utbildningsbevis efter avslutad utbildning, krävs: Fullständig genomgång av allt kurs- och utbildningsmaterial. Godkänt resultat vid teoretiskt kunskapstest. ÖVRIGT/ANNAT Den teoretiska utbildningen bör kompletteras med lokalt anpassad objektsutbildning som i sin tur bör innefatta lokala anpassningar i fråga om; lokala rutiner för första hjälpen och krisstöd, den egna krisorganisationen samt lokal information om utrustning, utbildad personal, kontaktlistor och liknande. Inledning Första hjälpen livsviktiga första minuter. Kedjan som räddar liv. Att söka hjälp på rätt nivå. Samhällets stödresurser. Nödnummer 112 hur man larmar samhällets stödresurser. Förståelse för vikten av snabb respons vid första hjälpen. Kunskap om kedjan som räddar liv. Kunskap om hur och vilket nödnummer som ska larmas. 30 minuter

3 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 3 Bedömning Bedöm situationen och säkra olycksplatsen. Bedömningsmodellerna; L-ABCDE och L-ABC. Bedöm personens tillstånd. Vaken, men behöver hjälp. Vilken hjälp en medvetslös person behöver. Medvetslös med normal andning. Kunskap om inledande kontroller av medvetslös person. Kunskap om bedömningsmodellerna; L-ABCDE och L-ABC. Kunskap om hur olycksdrabbade personers tillstånd kan bedömas. Kunskap om hur olycksdrabbade personer som är vakna ska hanteras. Kunskap om hur olycksdrabbade personer som är medvetslösa ska hanteras, inklusive medvetandekontroll och andningskontroll. Kunskap om hur olycksdrabbade personer som är medvetslösa med normal andning ska hanteras, inklusive stabilt sidoläge. 30 minuter HLR med hjärtstartare Medvetslös med onormal eller ingen andning. Starta hjärt-lungräddning med 30 bröstkompressioner. Fortsätt med två inblåsningar. HLR-insatsen. Vuxen-hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Kunskap om onormal andning Kunskap om HLR-kedjan och dess olika steg. Kunskap om bröstkompressioner, teknik och placering av händerna. Kunskap om förhållandet mellan bröt kompressioner och inblåsningar. Kunskap om inblåsningar, inklusive med stöd av hjälpmedel. Grundläggande kunskap om HLR med hjärtstartare. 30 minuter

4 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 4 Luftvägsstopp hos vuxna Orsaker till att inte få luft. Person som kan hosta och andas, effektiv hosta/milt luftvägshinder. Person som inte kan andas eller hosta, ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder. Ryggslag och buktryck. Medvetslös med luftvägsstopp. Kunskap om möjliga orsaker till luftvägsstopp. Kunskap om hantering av mindre främmande föremål i luftvägarna. Kunskap om hantering av föremål i luftvägarna som hindrar normal andning. Kunskap om utförande av ryggslag och buktryck, inklusive antalet av vardera. Kunskap om hantering av medvetslös person som har luftvägsstopp. 10 minuter Sjukdomsfall och olycksfall Hjärtinfarkt. Stroke. Diabetes. Sår. Yttre blödning. Avsliten kroppsdel. Inre blödning. Cirkulationssvikt. Svimning. Allergisk reaktion. Brännskada. Förgiftning och frätskada. Elolycka. Drunkning. Krampanfall och epilepsi. Motorcykelolycka. Nack- och ryggskada. Skallskada. Astma. Bett av djur eller människa. Bukskada och bukåkomma. Benbrott. Värmeslag. Nedkylning och köldskada. Utslagen tand. Urledvridning.

5 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 5 Stukning. Näsblod. Kunskap om hjärtinfarkt, vanliga orsaker till hjärtinfarkt samt vanliga symtom på hjärtinfarkt. Kunskap om symtom på stroke samt kunskap om behandling enligt; akut. Kunskap om symtom på låg blodsocker samt kunskap om hantering av personer med lågt blodsocker. Kännedom om ytliga sår och behandling av dem. Kunskap om mindre och större yttre blödningar och kunskap kring att lägga ett tryckförband. Kännedom om hantering av avlisten kroppsdel. Kunskap om symtom och åtgärder vid inre blödning. Kunskap om cirkulationssvikt, symtom och akuta åtgärder. Kännedom om akuta åtgärder i samband med svimning. Kunskap om symtom och åtgärder vid allergiska reaktioner. Kunskap om olika svårighetsgrader av brännskador samt akut hantering av brännskadade av personer som är medvetslösa eller vakna. Kunskap om symtom vid förgiftning och frätskada, vart man vänder sig för att få mer information samt första akuta åtgärder vid intag, hudkontakt eller ögonkontakt. Kännedom om tecken och symtom i samband med en elolycka samt möjliga akuta åtgärder. Kännedom om akuta åtgärder i samband med ett drunkningstillbud. krampanfall och epilepsianfall. Kännedom om akuta åtgärder för person som varit med om motorcykelolycka. nack- och ryggskada. skallskada. astmaanfall. Kännedom om symtom på och akuta åtgärder av bett av djur eller människa. Kännedom om möjliga orsakar och akuta åtgärder av bukskada eller bukåkomma. Kännedom om akuta åtgärder vid benbrott. värmeslag. Kännedom om akuta åtgärder vid nedkylning och köldskada. Kännedom om akuta åtgärder vid utslagen tand.

6 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 6 urledvridning. stukning. Kännedom om akuta åtgärder vid näsblod. 70 minuter Förflyttningstekniker Släplyft. Klädlyft. Filtlyft. Kännedom om tre olika förflyttningstekniker av skadade personer; släp-, kläd- respektive filtlyft. 5 minuter Psykiska reaktioner Etik. Kris. Krisstöd. Kunskap om vad som är det viktigaste att tänka på för en livräddare. Kunskap om vikten av att prata om vad som har hänt samt vanliga psykiska reaktioner. Kunskap om vad som kan orsaka en kris. Kunskap om krisstöd och hur man skall förhålla sig till den som behöver få krisstöd och övergripande kunskap om hur akut krisstöd skall hanteras. 10 minuter Kunskapstest Ett skriftligt kunskapstest som tar sikte på de ämnen som behandlats under utbildningen. Kunskapstest genomförs genom IT-distans. 25 minuter

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser.

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Beredskapsplan Första hjälpen O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Bengt-Göran Carlzon 2011-04-05 Bengt-Görans förslag till B E R E

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr Innehåll Sidnr När du kommer till en olycksplats...1 Första hjälpen i korthet...2 Hur kontrollerar man reaktion, andning och puls...3 Framstupa sidoläge...4 Mun-till-mun...5 Hjärt-lungräddning...6 Någon

Läs mer

Kapitel 7. Arbetsmiljö och säkerhetsutbildning för arbete i vindkraftparker och vindkraftverk

Kapitel 7. Arbetsmiljö och säkerhetsutbildning för arbete i vindkraftparker och vindkraftverk Kapitel 7. Arbetsmiljö och säkerhetsutbildning för arbete i vindkraftparker och vindkraftverk Miniminivå för utbildningar inom vindkraft En projektgrupp för Arbetsmiljö och Säkerhet 1 inom Nätverket för

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster

C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster C cirkulation och blödning Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster C cirkulation och blödning Kärlsystemet är vägnätet de röda blodkropparna cirkulerar i och som transporterar

Läs mer

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte Sjukvård L-ABCDE Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU

UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU Teori och förslag på praktiska övningar för skutföreningars egenutbildning i Basic Safety Light 1:a upplagan Kom ihåg att du alltid kan hitta den senaste versionen av utbildningsmaterialet

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Författare: Maria Dahlin Handledare: Gunnar Lundqvist Arbets- och Miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer