Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015"

Transkript

1 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015

2 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra personer verksamma vid institutionen: Professorerna Lars Pehrson, Alf Bohlin, Anders Victorin och advokat Bengt Elfgren. Idag är Fakultetskurser en etablerad utbildningsleverantör till juristbranschen. Verksamheten präglas av den nära kopplingen till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridiska institutionen. Detta innebär att vi på ett naturligt sätt ligger i framkant av juridikens utveckling. Våra seminarier handlar bland annat om nya lagar eller områden som är under omvandling. Ofta ges dessa som endagskurser, ibland halvdagar eller flera dagar. Många seminarier ges en eller flera gånger per år. Efter ett seminarium får alla deltagare ett utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt gällande riktlinjer och krav för branschen. De flesta av våra kurser riktar sig till yrkesverksamma advokater, bolagsjurister, myndighetsjurister och domare. På senare tid har vi utökat målgruppen. Vi erbjuder idag även seminarier som riktar sig mot lärare, personalansvariga, politiker, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer, upphandlare, rektorer, författare, förläggare, företrädare för arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer, skyddsombud, skattekonsulter, revisorer och många fler. Vår styrelse består av professorerna Lars Pehrson, Cecilia Magnusson-Sjöberg, Ulrik von Essen, samtliga från Stockholms universitet, och advokat Lars Johansson, Roschier Advokatbyrå AB. F.d. universitetslektor Rolf Höök är verkställande ledamot. Vårt ändamål att stödja forskningen vid Juridiska institutionen medför att ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Din kursavgift hjälper forskningen framåt. Välkommen på kurs! Vårt kursutbud är ständigt under utveckling. För att hålla dig uppdaterad gå in på vår hemsida Med reservation för ändringar och feltryck. Upplaga 1,

3 Innehåll ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT 5 EU-RÄTT 6 FAMILJERÄTT 7 FASTIGHETSRÄTT 7 IMMATERIALRÄTT 7 IT-RÄTT 8 MILJÖRÄTT 9 OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT 9 OFFENTLIG RÄTT 10 PROCESS- OCH STRAFFRÄTT 12 SKATTERÄTT 13 TILLSYNSUTBILDNING 14 KURSUTBUD 15 SKRÄDDARSYTT 16 Våra trevliga lokaler i Gamla stan på Funckens gränd 1 3

4 ARBETSRÄTT ÄNDRAT PÅFÖLJDSSYSTEM I ARBETSMILJÖLAGEN NYHET! Den 1 juli 2014 gäller ett nytt påföljdssystem i Arbetsmiljölagen, som innebär ett närmast strikt ansvar för arbetsgivaren. Datum: Föreläsare: Förbundsjuristerna Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. GRUNDKURS I ARBETSRÄTT FÖR OMBUDSMÄN En/två dagars kurs med praktisk genomgång av arbetsrätten för ombudsmän avseende individuell och kollektiv arbetsrätt. Datum: /07 och /05 Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. SVÅRA UPPSÄGNINGAR - SÄRSKILT OM OFRIVILLIG MISSKÖTSEL Vid ofrivillig misskötsel såsom sjukdom, samarbetssvårigheter och inkompetens. Vad kan och får arbetsgivaren göra? Datum: och Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. ARBETSRÄTT - SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebook-sida? Om yttrandefriheten och den personliga integriteten i arbetslivet. Datum: och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. ARBETSRÄTTSLIGA FÖRHANDLINGAR NYHET! Förhandlingsframställning, protokoll och preskription. Kunskap om konsekvenserna av olika formuleringar. Teori och praktik genom case-metodik. Datum: Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet och förbundsjuristen Bo Ericson, LO-TCO Rättsskydd. FRITID OCH ARBETE - ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR NYHET! Fördjupning av arbetsrättsliga regler kring anställda inom offentlig sektor. Nyheter och aktuella frågor. Datum Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD Genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. 4

5 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT CSR - I HÖGRISK OCH KOMPLEXA MARKNADER CSR innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Denna kurs har fokus på högriskländer i leverantörsledet och inkluderar praktiska fallstudier. Datum: Föreläsare: Jur kand Parul Sharma, The Academy for Human Rights in Business. AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING NYHET! En genomgång av aktiebolagets viktigaste grunddokument och dess grundläggande syfte att skapa en, i alla avseenden, effektiv ordning för beslutsfattandet och driften i verksamheten. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ANSVARSFULLA LEVERANTÖRSLED OCH CSR NYHET! Riskhanteringsprocesser i frågor som rör mänskliga rättigheter. Fallstudier där högriskländer, leverantörer, kunder, interna risker blir föremål för en så kallad due diligence. Datum: Föreläsare: Jur kand Parul Sharma, The Academy for Human Rights in Business. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet och f.d. universitetslektor Rolf Höök. FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH KNOW HOW - TVÅ SIDOR AV DET IMMATERIALRÄTTSLIGA MYNTET NYHET! Genomgång av hur verksamheten kan nå framgång med kunskapsbaserade tillgångar och få skydd av patent, knowhow och företagshemligheter. Datum: Föreläsare: Jur dr Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå och advokat Magnus Tonell, ADN Law Advokatfirma. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK NYHET! En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. ANGLO-AMERICAN CONTRACT DRAFTING: DOES SIZE REALLY MATTER? The relationship between the legal contractual principles in common law, contract drafting as well as contract negotiations. Datum: Föreläsare: Docent Laura Carlson, Stockholms universitet, advokaterna Fredrik Gustafsson och Marianne Ramel, DLA Nordic. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIER- ING, LÅN OCH SÄKERHETER NYHET! Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: och Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. MAKTEN I AKTIEBOLAGET NYHET! En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. 5

6 IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Wersén & Partners Advokatbyrå. BOLAGSRÄTT: NYTT OM FÖRETRÄDARANSVAR OCH PERSONLIGT ANSVAR NYHET! Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar. Datum: Föreläsare: Advokat Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå, jur kan Ia Modin, Ramberg Advokater och doktorand Åsa Hellstadius, Stockholms universitet. EU-RÄTT STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: och Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. NYTT OCH PRAKTISKT INOM KONKURRENSRÄTTEN Ny EU-rättslig och svensk praxis, processfrågor och domstolars möjlighet till samarbete med kommissionen. Datum: Föreläsare: Christer Fallenius, f.d. ordförande i Marknadsdomstolen, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, universitetslektor Vladimir Bastidas, Uppsala universitet, advokat Ylva Aversten, Advokatfirman MarLaw AB. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: och Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN - EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av grundbegreppen. Kundprofilering, molntjänster, sociala medier. DI:s verksamhet och roll. Nya kameraövervakningsregler. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen, Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (till exempel skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. 6

7 FAMILJERÄTT NY INTERNATIONELL SUCCESSIONS- OCH BODELNINGSRÄTT NYHET! Den internationella successionsrätten i Sverige och övriga länder kommer att genomgå en revolutionerande förändring när den nya EU-förordningen träder i kraft den 17 augusti Datum: Föreläsare: Professor Michael Bogdan, Lunds universitet. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. PRAKTISK BODELNING En grundläggande genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: och Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokat Cecilia Runesson AB. INTERNATIONELL FAMILJERÄTT Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner och adjunkt Ija Fink Lundgren, Stockholms universitet. FASTIGHETSRÄTT SPECIELL FASTIGHETSRÄTT NYHET! En dörröppnare till den speciella fastighetsrätten. Kursen strukturerar upp regelverket så att det bli överblickbart samt behandlar processuella frågor, både i lantmäteriförrättningen och vid överprövning i Mark- och miljödomstolen. Datum: Föreläsare: Göran Stenman, rådman, och Sören Karlsson, tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. IMMATERIALRÄTT UPPHOVSRÄTTEN I EN DIGITAL MILJÖ - DEN SENASTE UTVECKLINGEN Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m.m. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. Leevaiss MEDIERÄTT NYHET! Medierätten är expansiv, intressant och dynamisk. Den är av central vikt i vårt samhälle och är, förutom dess kommersiella kraft, en grundsten i vår demokrati. Datum: Föreläsare: Advokat Dag Wetterberg, Magnusson Advokatbyrå. 7

8 AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT I Om varumärkesrättens uppkomst. Särskiljningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiska- och vilseledande varumärken samt förutsättningar för skydd utan registrering. Datum: och AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT II Om varumärkesrättens omfång. Senaste utvecklingen. Frågor om dubbel identitet, förväxlingsrisk, anseendeskydd och anslutande sanktionsfrågor. Datum: och AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT III Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt om ond tro, användningstvång, degenerering och passivitet. Datum: och Föreläsare Avancerad varumärkesrätt I-III: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH KNOW HOW - TVÅ SIDOR AV DET IMMATERIALRÄTTSLIGA MYNTET NYHET! Genomgång av hur verksamheten kan nå framgång IT-RÄTT SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. PSI - JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s.k. öppna data. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS OCH PRAKTIK En ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med kunskapsbaserade tillgångar och få skydd av patent, knowhow och företagshemligheter. Datum: Föreläsare: Jur dr Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå och advokat Magnus Tonell, ADN Law Advokatfirma. AKTUELL KOMMERSIELL UPPHOVSRÄTT Det är allt viktigare att strategiskt se till att de upphovsrättsliga avtalen ligger i linje med den affärsmodell som valts och samtidigt följer de särskilda rättsliga regler som kringgärdar. Datum: Föreläsare: Jur dr Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå och advokat Magnus Tonell, ADN Law Advokatfirma. DESIGNRÄTT En genomgång som ger omfattande kunskaper i mönsterrätt och formskydd, dess särdrag och centrala strategiska ställningstagande vid val av formskydd. Datum: Föreläsare: Jur dr Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå. med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: och Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. UPPHOVSRÄTTEN I EN DIGITAL MILJÖ - DEN SENASTE UTVECKLINGEN Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m.m. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. CLOUD COMPUTING - AKTUELLA JURIDISKA FRÅGESTÄLLNINGAR Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: och Föreläsare: Advokat Lars Perhard, Wersén & Partners Advokat- 8

9 byrå och doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN - EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av grundbegreppen. Kundprofilering, molntjänster, sociala medier. DI:s verksamhet och roll. Nya kameraövervakningsregler. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN Aktuellt och praktiskt om myndigheters digitala handlingar - exempelvis vid användning av e-post, SMS och chatt funktioner. Datum: och Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Wersén & Partners Advokatbyrå. MILJÖRÄTT VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. MILJÖRÄTT En grundläggande genomgång av processen i ett tillståndsärende vid Mark- och miljödomstolen samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Datum: och Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT KREDIT- OCH SAKRÄTT UTVECKLINGEN I RÄTTSPRAXIS En genomgång av rättsutvecklingen på kredit- och sakrättsområdet med fokus på bl.a. omsättningsskydd, separationsrätt och konkursfrågor. Datum: Föreläsare: Professor Göran Millqvist, Stockholms universitet. SAKRÄTT, EXEKUTIONRÄTT OCH INSOLVENSRÄTT - UTVECKLINGEN I PRAKTISK BELYSNING NYHET! Sakrättens utveckling i rättspraxis och lagstiftning under senare år. Utmätning och annan verkställighet enligt Utsökningsbalken Ny rättspraxis och doktrin. Insolvensrätten inför revidering? Har lagstiftaren vaknat till slut? Datum: Föreläsare: Torkel Gregow, f.d. justitieråd och f.d. ordförande i Högsta domstolen, Göran Millqvist, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och Annina Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet. 9

10 OFFENTLIG RÄTT SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. PSI - JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s.k. öppna data. Datum: och Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. KLARSPRÅK För dig som behöver kommunicera tydligt, enkelt och begripligt så att alla förstår. Mycket fokus kommer att ligga på mottagaren och hur vi kan mottagaranpassa våra texter. Datum: och Föreläsare: Jur kand och språkkonsult Maria Hultberg, Ordeliv. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika varianter av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad ska tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: och Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: och Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. HANTERING AV SEKRETESS Praktiska exempel och övningar. Verktyg som underlättar hur begäran om att ta del av allmänna handlingar ska bedömas. Datum: Föreläsare: Arkivchef Göran Rydeberg, Stockholms universitet. PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD UR ETT RÄTTIGHETSPERSPEKTIV NYHET! Psykiatrirättens specifika problematik utifrån intressen, rättigheter och principer. Hur en rättslig argumentation kan föras med hänvisning till offentligrättsliga principer. Datum: Föreläsare: Jur dr Moa Kindström Dahlin, Stockholms universitet. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: och Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN Aktuellt och praktiskt om myndigheters digitala handlingar - exempelvis vid användning av e-post, SMS och chattfunktioner. Datum: och Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. PROCESSRAM OCH BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN Antalet mål i förvaltningsdomstolarna har ökat dramatiskt. Driv ditt mål framgångsrikt. Om utredningsansvar, parts åberopsbörda samt bevisföring, bevisbörda, beviskrav m.m. Datum: och Föreläsare: Professor Ulrik von Essen och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. 10

11 ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK NYHET! En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING Teori och praktik kring myndigheters pappers- och e-arkivering. En genomgång av innebörden av begreppet och kunskap om en bra modell för klassificering och ordnande, gallring och bevaring av dokument. Datum: Föreläsare: Arkivchef Göran Rydeberg, Stockholms universitet. MEDDELARFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER NYHET! Systemet med meddelarfrihet och meddelarfrihetens gränser; vilket skydd har enskilda uppgiftslämnare, vilka begränsningar finns och vilka skyldigheter har den som mottar uppgifter för publicering? Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t.ex. skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. 11

12 PROCESS- OCH STRAFFRÄTT MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: och Föreläsare: Advokaterna Anton Strand, Advokatfirman Defens och Max Ahlgren, Fria Advokater. TVISTEMÅLSPROCESSEN I Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN III Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: och Föreläsare Tvistemålsprocessen I-III: Rådman Thore Brolin, Stockholms tingsrätt, lagman Magnus Widebeck, Norrköpings tingsrätt och rådman Fanny Gleiss Wilborg, Nacka tingsrätt. STRAFFRÄTT I NYHET! Tolkning och tillämpning av straffbud samt försök, medverkan och andra osjälvständiga brottsformer. Datum: STRAFFRÄTT II NYHET! Uppsåt, oaktsamhet samt ansvarsfrihetsgrunder. Datum: Föreläsare Straffrätt I-II: Jur dr Jack Ågren och professor Petter Asp, Stockholms universitet. MEDLING I TVISTEMÅL NYHET! En översikt över hela medlingsförfarandet. Vilka ärenden passar för medling? Vilka medlare är lämpliga för uppdraget? Konfliktdiagnos, medlingsprocessen samt återrapportering till domstol. Datum: Föreläsare: Advokat Catharina Tholin, Advokaten Catharina Tholin AB, Cecilia Granberg, socionom, Medlingskompetens. GROV FRIDSKRÄNKNING En omfattande genomsyn av praxis med ett straff- och bevisrättsligt perspektiv. Även förhörs- och utredningsmetodik behandlas. Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal och doktorand Malou Andersson, Stockholms universitet. 12

13 SKATTEPROCESSEN MED BEVISFRÅGOR Process- och bevisfrågor har i ett mycket stort antal fall avgörande betydelse för målets prövning och utgång. På kursen ges teoretiskt och praktiskt mycket användbara tips som bidrar till en framgångsrik talan eller korrekt prövning av skattemål. Datum: Föreläsare: Doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet och skatterådgivare Ulf Jansson, PwC. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD Genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i arbetsdomstolen. PROCESSRAM OCH BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN Antalet mål i förvaltningsdomstolarna har ökat dramatiskt. Driv ditt mål framgångsrikt. Om utredningsansvar, parts åberopsbörda samt bevisföring, bevisbörda, beviskrav m.m. Datum: och Föreläsare: Professor Ulrik von Essen och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Unik erfarenhet samlad i denna kurs! Skatteprocessen med bevisfrågor, förundersökningsförfarandet, grundläggande straffrättsliga förutsättningar för bokföringsbrott och skattebrott inklusive bevisfrågor, ställföreträdarskap och dubbelbestraffningsfrågan. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f.d. chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, Carsten Lyhagen, jur. dr. i straffrätt och f.d. kammaråklagare och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. SKATTERÄTT Håll utkik på vår hemsida efter kommande kurser inom skatterätt. Under 2014 och 2015 planeras nyhetsseminarier om högaktuella skatterässliga frågor, bl.a. angånde ränteavdragsbegränsningen för företag i intressegemenskap samt om nytänk gällande moms och finansiella tjänster. SKATTEPROCESSEN MED BEVISFRÅGOR Process- och bevisfrågor har i ett mycket stort antal fall avgörande betydelse för målets prövning och utgång. På kursen ges teoretiskt och praktiskt mycket användbara tips som bidrar till en framgångsrik talan eller korrekt prövning av skattemål. Datum: Föreläsare: Doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet och skatterådgivare Ulf Jansson, PwC. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Unik erfarenhet samlad i denna kurs! Skatteprocessen med bevisfrågor, förundersökningsförfarandet, grundläggande straffrättsliga förutsättningar för bokföringsbrott och skattebrott inklusive bevisfrågor, ställföreträdarskap och dubbelbestraffningsfrågan. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f.d. chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, Carsten Lyhagen, jur. dr. i straffrätt och f.d. kammaråklagare och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. 13

14 TILLSYNSUTBILDNING BLOCK 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: och Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Grundläggande statsrätt. Rollen som statsanställd - särskilt om att arbeta med tillsyn. Datum: och Föreläsare: Jur kand Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. DIGITAL HANTERING AV HANDLINGAR En grundläggande genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen. Datum: och Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl.a. belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: och Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: och Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. BLOCK 2 TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar, medverkan till formulering av effektiva beslut, tillsynskampanjer m.m. Datum: och Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. TILLSYNSMETODIK I En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner. Datum: och Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och konsult Anders Smedsaas. E-DELEGATIONENS VÄGLEDNING FÖR MYNDIGHETER Praktisk fördjupningskurs i e-förvaltning med presentation av innehållet i dessa vägledningar. Datum: och Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. KLARSPRÅK För dig som behöver kommunicera tydligt, enkelt och begripligt så att alla förstår. Mycket fokus kommer att ligga på mottagaren och hur vi kan mottagaranpassa våra texter. Datum: och Föreläsare: Jur kand och språkkonsult Maria Hultberg, Ordeliv. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: och Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen och jur kand Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co. 14 TILLSYNSMETODIK II En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen. Datum: och Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet.

15 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING Målsägandebiträdets roll och uppdrag Juridisk översiktskurs, distans Tillsynens rättsliga fas Statsrätt och rollen som statsanställd Allmän förvaltningsrätt CSR - i högrisk och komplexa marknader Särskilda registerförfattningar för myndigheter Tillsynsmetodik II Tvistemålsprocessen I Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar PSI - juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Klarspråk Ändrat påföljdssystem i arbetsmiljölagen Personuppgiftslagen - Praxis och praktik Statsstöd Nytt och praktiskt inom konkurrensrätten Upphovsrätten i en digital miljö den senaste utvecklingen Juridik kring forskning, utveckling och innovation Offentlighet och sekretess Arbetsrättsliga förhandlingar Kredit- och sakrätt utvecklingen i rättspraxis Det nya upphandlingsdirektivet Ny internationell successions- och bodelningsrätt Tillsynsmetodik I Medierätt Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Avancerad varumärkesrätt I Tvistemålsprocessen II Aktieägaravtal och bolagsordning Digital hantering av handlingar E-delegationens vägledning för myndigheter Ansvarsfulla leverantörsled och CSR Cloud Computing Entreprenadjuridik och försäkringslösningar Företagshemligheter och know-how - två sidor av det immaterialrättsliga myntet Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel Vattenrätt Hantering av sekretess - i teori och praktik Anti-korruption i teori och praktik Psykiatrisk tvångsvård ur ett rättighetsperspektiv Grundkurs i arbetsrätt för ombudsmän, 2 dgr Barnrätt: Riskbedömningar i vårdnads- och LVU-må Anglo-American Contract Drafting: Does size really matter? Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs Medling i tvistemål Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Avancerad varumärkesrätt II Aktuell kommersiell upphovsrätt Straffrätt I Modern förvaltningsrätt Avancerad varumärkesrätt III Juridiken kring e-förvaltningen Grov fridskränkning Svåra uppsägningar - särskilt om ofrivillig misskötsel Skatteprocessen med bevisfrågor Tvistemålsprocessen III Miljörätt Verksamhetsbaserad arkivredovisning Makten i aktiebolaget Designrätt Sakrätt, exekutionrätt och insolvensrätt - utvecklingen i praktisk belysning Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen Målsägandebiträdets roll och uppdrag IT-avtal Fritid och arbete - Arbetsrättsliga frågor för chefer i offentlig sektor DAGSAKTUELLT PROGRAM: FAKULTETSKURSER.SE EKO-brott med skatteprocess Straffrätt II Praktisk bodelning Arbetsrätt - sociala medier, visselblåsare och integritet Tvistemålsprocessen I Statsrätt och rollen som statsanställd Personuppgiftslagen - Praxis och praktik Cloud Computing Statsstöd Särskilda registerförfattningar för myndigheter Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs Offentlighet och sekretess Avancerad varumärkesrätt I Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor PSI - juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Digital hantering av handlingar E-delegationens vägledning för myndigheter Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen AD Allmän förvaltningsrätt Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar Juridiken kring e-förvaltningen Upphovsrätten i en digital miljö den senaste utvecklingen Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen Tillsynsmetodik I Tvistemålsprocessen II Avancerad varumärkesrätt II Svåra uppsägningar - särskilt om ofrivillig misskötsel Meddelarfriheten och dess gränser Klarspråk Tillsynsmetodik II Tillsynens rättsliga fas Miljörätt Tvistemålsprocessen III Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel Avancerad varumärkesrätt III IT-avtal Modern förvaltningsrätt Grundkurs i arbetsrätt för ombudsmän 2 dagar Praktisk bodelning Förvaltningsrättslig fördjupning Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Arbetsrätt - sociala medier, visselblåsare och integritet Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar Internationell familjerätt

16 SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi genomför utbildningen hos er, i våra lokaler eller ordnar en annan lämplig kurslokal. Bland kunderna genom åren finns Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Landsting, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, DO, kommuner, stora advokatbyråer och företag. EXEMPEL PÅ SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR: Heldagsutbildning i Allmän förvaltningsrätt Distansutbildning Juridisk översiktskurs med examination, 10 veckor Tvådagarskurs i Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Tvådagarskurs Fördjupad utbildning i offentlighet och sekretess Juridisk översiktskurs med inriktning fastighetsrätt med examination, 10 veckor Lunchseminarier i ämnet Företagshemligheter Tvådagarskurs i ämnet Rollen som statsanställd Heldagsutbildning om förvaltningslagen och tillhörande förvaltningsrättsliga principer Heldagsutbildning i granskningsmetodik Fakultetskurser Funckens gränd 1, 1 tr Box Stockholm Tel: E-post:

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog vår och höst 2016 SÅ ARBETAR VI Seminarier Föreläsare Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs

Kompetenslyft med rätt kurs Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2016 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger i Gamla stan på Funckens gränd 1, i Stockholm 2 SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017- Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag Europarättens genomslag NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förord 5 Förkortningar och akronymer 15 1. Inledning 17 1. En presentation av bokens innehåll 17 2. Några grundläggande reflektioner kring genomslaget

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 16/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Anställning vid en statlig myndighet

Anställning vid en statlig myndighet Kristina Ahlström SUB Hamburg A/541080 Anställning vid en statlig myndighet Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut Norstedts Juridik AB Innehåll Förord I I Förkortningar 13 1. Inledning 15 Ett dynamiskt

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del.

Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del. Mutlagstiftningen f.d. överåklagaren Gunnar Stetler 1 Traditionellt i Sverige så upplevs mutbrott somöverlämnande av vederlag för att få en förmån framförallt för egen del. Missbruk av egen maktsfär är

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Institutet för utbildningsrätt IfU Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Kontakt Den som vill komma med i IfU:s sändlista inför seminarier med mera kan sända ett e-brev till

Läs mer

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE AA Ombud: advokat Magnus Hagevi Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Stockholms läns landsting

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO)

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 2006-09-06 06/91 Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar kunskap om senaste rättspraxis,

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet?

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet? Hur har Public Sector Information direktivet () påverkat Skatteverkets verksamhet? Den 24 november 2009 Lars Haglund Rättsavdelningen Skatteverket Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/48/EG av den

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod JUC300 EKR371 Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Handelsrätt II Commercial Law II Juridik Poängtal 10 Nivå 41-50 Kursplanen

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott Barnets bästa när barn begått allvarliga brott En studie om tolkningen av "barnets bästa" när unga går direkt från sluten ungdomsvård i princip ett straff till vård enligt LVU Kontakt: Michael ärnfalk,

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 17/10 2013 Senast uppdaterad 22/10 2013 SEMINARIEPERIOD V. 45 2013 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Uppsala 31 mars 2014 Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Miljösamverkan Stockholms läm Att. Henrik Spovin miljosamverkan@stockholm.se Det är snart val till Riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Grundlagarna. Offentligrättsliga principer 3/30/2015. Peter Lillieh. Dagens upplägg

Grundlagarna. Offentligrättsliga principer 3/30/2015. Peter Lillieh. Dagens upplägg Offentligrättsliga principer Peter Lillieh Dagens upplägg Författningar - Repetition vad är skillnaden mellan dem? Allmänna rättsprinciper - Vad är en rättslig princip(vad och varför) - Legalitets-, objektivitetsprincipen

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Juridik Marknadsrätt Medierätt, HT 2010 Andreas Prochazka 054 700 18 14 andreas.prochazka@kau.se 11C 429 Domstolar i Sverige ALLMÄNNA DOMSTOLAR i. Tingsrätt ii. Hovrätt iii. Högsta domstolen FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget 2006-02-21 06/36 Samtliga nämnder och styrelser Landstinget ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER OCH ANDRA KOMMUNALA CHEFER BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner och Landsting

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

EU - utbildningar 2016

EU - utbildningar 2016 EU - utbildningar 2016 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessrätt 8/29/12 Förvaltningsprocessrätt Vad, varför och hur? 2012-09-03 Sebastian Wejedal Beijbom sebastian.beijbom@law.gu.se Vad är förvaltningsprocessrätt? I Sverige skiljer man inom processrätten mellan tre

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

HR-KURSER 2014. Kurserna hålls i Stockholm. Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN

HR-KURSER 2014. Kurserna hålls i Stockholm. Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN HR-KURSER 2014 Kurserna hålls i Stockholm INNOVATIV HR I SOCIALA MEDIER Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling 2-3 oktober 2014 AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN Juridiska nyheter

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS 2006-09-06 06/92 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen Handikappomsorgen AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012 PM-ämnen T6 Innehåll Förvaltningsrätt grupp 1........s. 2 Förvaltningsrätt grupp 2 och 3...s. 3 Förvaltningsrätt grupp 4....s. 4 Förvaltningsrätt grupp 4 och 5...s. 5 IP-rätt grupp 8 och 9. s. 6 EU-rätt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Minnesanteckningar 1 (6) Tvistemålsgruppen Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Närvarande Se bilaga 1. Bakgrund Tvistemålsgruppen vid Malmö tingsrätt har lagt fram en rapport

Läs mer

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten LAGE01, Civilrättskipning och internationell privaträtt, 12 högskolepoäng Civil Procedure and Private International Law, 12 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1. FÖRENINGENS SYFTE Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. Föreningen

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

Förvaltningsrätt En introduktion

Förvaltningsrätt En introduktion Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson Baserat på Warnling-Nerep (2008) Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL (1986:223)

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi - tillväxt och konkurrenskraft En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits

Läs mer

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer