SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16"

Transkript

1 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de 1. inte reagerar på stimuli - röst, beröring, smärta 2. inte andas spontant, eller har agonal andning (gasping), trots att luftvägen hålls fri Barn som inte reagerar på stimuli röst, beröring, smärta ska få fri luftväg skapad, varpå man lyssnar/känner efter andning i 5-10 sekunder. Om spontan andning saknas ges 5 inblåsningar. Om barnet fortfarande saknar normal andning föreligger hjärtstopp. Barn eller vuxen bestäms inte av kronologisk ålder utan efter hur behandlaren intuitivt uppfattar patienten, med inträde i puberteten som en ungefärlig gräns (3). Läkemedelsdoser för barn, se Initialt omhändertagande (WETBAGS + Amiodaron). Nyfödda. Neonatal asfyxi behandlas enligt en särskild algoritm, se Initialt omhändertagande av nyfödda (baserad på referens 3 och 4). Två parallella algoritmer A-HLR består av två processer, här kallade algoritmer, som genomförs parallellt: 1. Algoritm 1 består av a. bröstkompressioner b. konstgjord andning c. defibrillering d. läkemedlen adrenalin och amiodaron e. rytmkontroller varannan minut 2. Algoritm 2 består av letandet efter och eventuell behandling av reversibla orsaker till hjärtstoppet. Algoritm 1 notera att Rytmkontroll sker med EKG/defibrillator. Vid potentiellt bärande rytm görs pulskontroll genom palpation. A karotis/femoralis palperas hos patienter > 1 år, och a brachialis/femoralis hos patienter < 1 år i högst 10 sekunder. Hjärtstopp kvarstår vid rytmkontroll hos alla barn som har hjärtfrekvens < 60 slag/min och samtidigt tecken på dålig cirkulation. Avgörande är att kompressionsuppehållet blir kort. Enligt den svenska algoritmen för A-HLR för vuxna (1,3) och barn (2,3), ges första dosen adrenalin vid VF/pulslös VT efter 3:e defibrilleringen amiodaron vid VF/pulslös VT efter den 3:e defibrilleringen

2 Algoritm 2 Algoritm 2 kan organiseras enligt ABCDE med anpassning till hjärtstoppsorsaker och att Algoritm 1 pågår: AIRWAY intubation kan ske snabbt utan läkemedel hos hjärtstopp. Intubation möjliggör förutom fri luftväg: uteslutande av främmande kropp i övre luftvägar som orsak till hjärtstoppet ventilation under oavbrutna bröstkompressioner skydd mot aspiration sugning av aspirerat maginnehåll BREATHING pneumothorax identifieras genom lungauskultation och undersökning av bröstkorgen (rörelser, perkussion, ultraljud) under ventilation. Fynd som vid pneumothorax betraktas som övertryckspneumothorax eftersom patienten har cirkulationskollaps. Om patienten har en vanlig pneumothorax innebär övertrycksventilation under HLR att risk-nyttavärdering ändå talar för behandling som vid övertryckspneumothorax. CIRCULATION ultraljud kan användas (5,6), särskilt vid PEA, för att upptäcka: akinesi perikardvätska med tamponad högerkammardilatation talande för massiv lungemboli hypovolemi och eventuell orsak såsom intraperitoneal blödning eller bukaortaaneurysm PATIENTNÄRA BLODPROV (blodgas + elektrolyter + glukos) kan upptäcka och monitorera allvarlig hypoglykemi, acidos, hypoxi, hyperkalemi eller hypokalcemi. DISABILITY pupillbedömning (sidoskillnad, ljusreaktion) bidrar knappast till upptäckt av någon åtgärdbar orsak till hjärtstopp, men frånvaro av vida ljusstela pupiller kan innebära skäl för fortsatt återupplivning. Inga poäng finns under DISABILITY vid hjärtstopp i specialisttentamen. EXPOSURE hypotermi och fynd som talar för blödning kan upptäckas. ROSC Hjärt-lungräddning slutar antingen med att patienten avlider eller återfår varaktig egen cirkulation och mätbart blodtryck, ROSC (Return Of Spontaneous Circulation), så att kriterier för hjärtstopp inte längre är uppfyllda. Vid ROSC är det aktuellt att ta ett EKG och ta ställning till: Hypotermibehandling (barn och vuxna) Akut PCI vid misstänkt hjärtischemiutlöst hjärtstopp (vuxna) Akut trombolys vid misstänkt massiv lungemboli eller hjärtischemiutlöst hjärtstopp utan tillgång till PCI (vuxna). Övriga åtgärder beroende på misstänkt utlösande orsak, t ex hypovolemi vid septisk chock, fortsatt korrigering vid elektrolytrubbning (barn och vuxna). Avbryta A-HLR När fortsatt hjärt-lungräddning inte längre bedöms meningsfull. Fortsätt A-HLR tills beslutet är taget. Efter avslut och dödförklaring, ställningstagande till obduktion och eventuell kontakt med polisen för rättsmedicinsk obduktion.

3 Hjärtstoppscenario i specialisttentamen Specialisttentamen innehåller hjärtstoppscenarier för vuxna och barn. Första steget vid dessa scenarier (som vid alla fall i Initialt omhändertagande) är iakttagande av vårdpersonalens och patientens säkerhet. Andra steget är att identifiera att det rör sig om ett hjärtstopp. Därefter förväntas att läkaren genomföra Algoritm 1 och Algoritm 2 parallellt. Vid specialisttentamen avslutas scenariot vid ROSC med fortsatt planering som under rubriken ROSC ovan, annars med beslut om avslut. En mall för hur hjärtstoppscenarier bedöms hos barn respektive vuxna finns sist i detta dokument. Vid specialisttentamen och hjärtstopp används inte kompressionshjälpmedel som till exempel LUCAS eftersom alla sjukhus inte använder det, men alla läkare ska kunna genomföra A-HLR även utan hjälpmedel. Som i alla scenarier i Initialt omhändertagande avbryts och underkänns momentet om patienten utsätts för direkt och oomtvistlig fara, till exempel med en letal dos läkemedel eller defibrillatorn. Detta inkluderar också personalens säkerhet. Som farligt beteende räknas både att ladda defibrillatorn och att defibrillera när andra har fysisk kontakt med patient eller säng. Referenser 1-A-HLR Vuxen kursbok, okt Svenska rådet för hjärt- lungräddning. 2-A-HLR Barn kursbok, okt Svenska rådet för hjärt- lungräddning. 3-European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 4+6. Resuscitation Vol 81;2010; http://www.blf.net/neonatol/HLR algoritm pdf från Svenska Neonatalsektionen, en sektion inom Svenska Barnläkarföreningen 5-C.A.U.S.E.: Cardiac arrest ultra-sound exam A better approach to managing patients in primary non-arrhythmogenic cardiac arrest.c Hernandez, Resuscitation (2008) 76, Focused echocardiographic evaluation in resuscitation management: Concept of an advanced life support conformed algorithm. R Breitkreutz, Crit Care Med 2007 Vol. 35, No. 5 (Suppl 150-S161)

4 Scenarier A-HLR - vuxna ÖVERBLICK Säkerhet Medvetslös+ingen andning AIRWAY & C-SPINE Endotrakeal intubation Därefter asynkron ventilation 10/min INITIERA A-HLR Bröstkompressioner (100/min, rätt djup) Ventilation (100 % O2, 30:2) Koppla def under pågående kompr CYKEL #1 CYKEL #2 CYKEL #3 Läkemedel (t ex amiodaron) eller inga CYKEL #4 Läkemedel (t ex amiodaron) eller inga IDENTIFIERA ROSC Rytmanalys: bärande rytm, pulskontroll Blodtrycksmätning BREATHING Undersöker bröstkorgen Auskulterar lungorna CIRCULATION Intravenösa infarter, ev vätska iv Akut ultraljud PATIENTNÄRA BLODPROV Acidos, ev tribonat eller bikarbonat po2 Kalium, ev calcium IV EXPOSURE Temperatur, ev aktiv uppvärmning PLANERING VID ROSC EKG Frekvens QRS-komplex ST-sträcka T-vågor Beslut om Hypotermibehandling Akut PCI Trombolys Andra riktade åtgärder PLANERING NÄR ROSC SAKNAS OCH FORTSATT A-HLR INTE LÄNGRE ÄR MENINGSFULL Beslut om att avsluta återupplivning Fortsatte A-HLR tills beslutet tagits Beslut om obduktion (ev rättsmed) Farligt beteende mot patient och personal (letala lm-doser, defibrillator) medför att scenariot bryts och är underkänt.

5 Scenarier A-HLR - barn ÖVERBLICK Säkerhet Medvetslös Öppna luftväg bedöm + 5 inblås Ny kontroll (andning/livstecken) 5-10sek INITIERA A-HLR Bröstkompressioner (100/min, rätt djup) Ventilation (100 % O2, 15:2) Kopplar def under pågående kompr CYKEL #1 CYKEL #2 AIRWAY & C-SPINE Endotrakeal intubation Därefter asynkron ventilation 12-20/min BREATHING Undersöker bröstkorgen Auskulterar lungorna CIRCULATION Intravenösa infarter, ev vätska iv Akut ultraljud PATIENTNÄRA BLODPROV Acidos, ev tribonat eller bikarbonat po2 Kalium, ev calcium IV EXPOSURE Temperatur, ev aktiv uppvärmning PLANERING VID ROSC Beslut om Hypotermibehandling Andra riktade åtgärder CYKEL #3 och fortsatta cykler Läkemedel* (t ex adrenalin) eller inga * Se sidan 1 om algoritm 1 hos barn PLANERING NÄR ROSC SAKNAS OCH FORTSATT A-HLR INTE LÄNGRE ÄR MENINGSFULL Beslut om att avsluta återupplivning Fortsatte A-HLR tills beslutet tagits Beslut om obduktion (ev rättsmed) IDENTIFIERA ROSC Rytmanalys: bärande rytm, pulskontroll Blodtrycksmätning Farligt beteende mot patient och personal (letala lm-doser, defibrillator) medför att scenariot bryts och är underkänt

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser.

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Beredskapsplan Första hjälpen O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Bengt-Göran Carlzon 2011-04-05 Bengt-Görans förslag till B E R E

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 5/2011. tema: andning D-vitamin

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 5/2011. tema: andning D-vitamin BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 5/2011 tema: andning D-vitamin F OTO : D E N I S E G R Ü N S T E I N Nyhet! Natusan f irst touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Författare: Maria Dahlin Handledare: Gunnar Lundqvist Arbets- och Miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 25 FEBRUARI 2011 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers )

AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers ) AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers ) Det tar en stund för en ambulans att komma till Ängeviken. Vid akuta livshotande tillstånd kan liv ofta räddas genom att de som finns på

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

Akutsjukvård: Cirkulationsrubbningar - symtom, orsaker och åtgärder

Akutsjukvård: Cirkulationsrubbningar - symtom, orsaker och åtgärder Akutsjukvård: Cirkulationsrubbningar - symtom, orsaker och åtgärder Critical Care: Cardiovascular disorders - symptoms, causes and measures Jolanda Westin Karolina Winqvist (Privat bild K. Winqvist, J.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se medicinens abc läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se ABC om Intoxikation på akuten Mikael Stenkilsson, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer