Odlar för ett grönare Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Odlar för ett grönare Malmö"

Transkript

1 HÅLLBAR STAD Tanken är att vem som helst kan komma hit med lite fröer och spontant ta en bit mark att odla på. Odlar för ett grönare Malmö Sid 16 Malmö Live en hållbar världsattraktion Sid Första nya lägenheterna på Lindängen på 30 år Sid 6 Foto: Shutterstock Cykelsatsningar får hjulen att rulla Sid 14 Unga får nya jobb i Herrgården Sid 4

2 I Malmö finns en unik mångfald som kan fungera som grogrund för kreativa och innovativa lösningar för ett bättre liv. Målet är att bygga en tätare stad där avstånden mellan människor och stadsdelar minskar. Foto: Sj-foto. Katrin Stjernfeldt Jammeh: Tillsammans bygger vi Malmö helt Pilarna fortsätter peka uppåt för Malmö. Antalet invånare ökar för 30:e året i följd och vid årsskiftet var vi totalt Malmöbor. Och allt pekar på att Malmö kommer att fortsätta växa kraftigt. Om knappt 20 år beräknas vi vara ytterligare invånare i Malmö. Att allt fler väljer att söka sig till Malmö för att bo, arbeta och studera öppnar stora möjligheter för staden att växa och utvecklas i nära samarbeta med städerna och regionerna runt omkring oss på båda sidor av Öresund. Genom att skapa en större, starkare och mer sammanhängande arbetsmarknadsregion står vi också bättre rustade i konkurrensen om investeringar, etableringar och kompetens. Malmö räknas i dag som en av världens ledande städer när det gäller hållbar stadsutveckling. Delegationer från när och fjärran kommer hit för att studera hållbarhetsarbetet i stadsdelar som Västra Hamnen, Augustenborg och Hyllie och nu växlar vi upp arbetet med att bygga den attraktiva och hållbara staden ytterligare. Framförallt genom att föra in de sociala dimensionerna i den långsiktiga planeringen av staden. Med Malmökommissionens arbete fokuserade vi på hur vi för in nyckelbegreppet social hållbarhet i bygget och utvecklingen av staden. Att alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor kan tyckas vara en självklarhet, men ska vi lyckas uppnå Malmö räknas i dag som en av världens ledande städer när det gäller hållbar stadsutveckling. 178 Från så många länder kommer Malmös invånare ifrån och talar 150 olika språk. social hållbarhet på riktigt måste den sociala aspekten också finnas med i planeringen av staden. I den nya översiktsplanen, som anger färdriktningen för den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden av Malmö, tar vi därför fasta på Malmökommissionens slutsatser. Tillsammans med stadens alla aktörer invånare, fastighetsägare, byggbolag, företag och organisationer skapar vi en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad. Med gemensamma krafter bygger vi Malmö helt. I en stad som attraherar så många unga människor och växer så snabbt som Malmö finns fantastiska möjligheter att tänka nytt och stort. Malmös mångfald av människor och miljöer är en unik grogrund för kreativa och innovativa lösningar för ett bättre liv men en förutsättning för att vi ska lyckas är att vi tillsammans agerar för att hantera de stora utmaningarna: jobben, bostäderna, miljön, klimatet och att ge alla likvärdiga livschanser. Den snabba tillväxten öppnar unika möjligheter i utvecklingen av Malmö, men rymmer också många utmaningar. Hur behåller och förstärker vi allt det som gör Malmö spännande och unik som stad och hur tillför vi nya värden som minskar avstånden mellan människor och stadsdelar i en snabbt växande stad? I den här tidningen berättar vi om en del av allt det spännande som händer i Malmö just nu, där vi tillsammans med invånarna och andra aktörer i praktisk handling är med och gör skillnad i bygget av den goda staden. Ett bra exempel är Lindängen, där det nu för första gången på 30 år byggs nya bostäder och där unga tack vare sociala klausuler i upphandlingarna får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Jag hoppas att du ska få en stunds givande och inspirerande läsning! Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande i Malmö VISSTE DU ATT Malmö högskola är landets största högskola med studenter? Just nu byggs många nya studentbostäder i Malmö, bland annat i Västra Hamnen. VISSTE DU ATT Malmö är en av Sveriges yngsta städer? Hälften av Malmös befolkning är 36 år eller yngre. VISSTE DU ATT det finns 3,8 miljoner invånare och drygt företag i Öresundsregionen? 25 procent av Sveriges och Danmarks befolkning finns i Öresundsregionen där också en fjärdedel av ländernas samlade BNP produceras. Foto: Tomaz Lundstedt personer pendlar varje dag in till Malmö för att arbeta eller studera. Knappt hälften så många pendlar från Malmö till andra kommuner. 30 år i följd har Malmös befolkning ökat. Under 2014 ökade antalet invånare med närmare i Malmö och fram till 2040 väntas Malmös befolkning öka med närmare personer. 31 procent av Malmös befolkning har minst treårig utbildning efter gymnasiet. Motsvarande siffra för hela Sverige är 25 procent. Tidningen produceras av Mediahuset Söderberg. Projektledare: Anders Söderberg, Mediahuset Söderberg. Redaktionsråd: Göran Rosberg, Monika Månsson, Sven-Eric Lindberg. Skribenter: Sven-Eric Lindberg, Christina Gaki, Johanna Lindberg. Layout: Camilla Lindmark. Repro: Bildrepro Sthlm AB. Tryck: Mittmedia. Omslagsfoto: Maria Kim Persson i Odlingsnätverket Seved, en av många aktörer som gör Malmö grönare. Foto : Gugge Zelander. 2 MEDIA HUSET SÖDERBERG Hållbar stad är en tidning om hållbar utveckling i Malmö. Tidningen kommer ut vartannat år och distribueras till samtliga hushåll i Malmö. För innehållet svarar fem förvaltningar: Fastighetskontoret, Gatukontoret, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen samt Stadsbyggnads kontoret. Frågor om innehållet besvaras av: Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret / Monika Månsson, Miljöförvaltningen /

3 ANNONS Siktar högt med hjälp av solen Inget syns från markplan, men uppe på taket på ett av de hus bostadsbolaget Willhem äger på Lindängen i Malmö sitter 285 solcellsmoduler. Under försommaren tas de i drift och börjar producera el. Pilotsatsningen på solceller i Malmö är ett av många led i Willhems arbete mot målet att halvera energianvändningen och CO 2 -utsläppen mellan Vi har satt ett högt och ambitiöst mål, säger Ingela Oscarsson, energistrateg på Willhem AB. Och det kräver många åtgärder på olika håll. De 600 solcellsmodulerna, 285 på Lindängen och 315 på en fastighet i Hermodsdal, tas i drift under året och beräknas producera motsvarande 73 lägenheters årsförbrukning av el. Just nu projekterar vi även värmepumpar som ska installeras i år, säger Ingela Oscarsson. Vi undersöker även möjligheterna för bergvärme i Malmö. Energieffektiviserar på bred front Förutom satsningar på att använda mer hållbar energi genomförs även omfattande åtgärder för Thomas Eklöf, förvaltare hos Willhem i Malmö. att spara energi. Ungefär 40 procent av Willhems fastigheter finns i miljonprograms områden, som Lindängen i Malmö. Genom att renovera och modernisera dessa hus görs stora energibesparingar. I år installeras nya energieffektiva fönster och LED-belysning. Det ska bli intressant att se hur stor energibesparing vi gör när vi byter från 36-wattslampor till motsvarande 10 watt och installerar rörelsedetektorer, säger Thomas Eklöf, förvaltare hos Willhem i Malmö. För framtiden planerar bolaget att installera smartare styrsystem för värme, snålspolande kranar och energisnåla tvättmaskiner bland annat. Mervärde att bo hållbart Företaget följer noga energiförbrukningen och Willhems långsiktiga hållbarhetsmål Miljö: Reducerad energianvändning och CO 2 -utsläpp med 50 % till år Samhälle: Genom att ta socialt ansvar ska vi bidra till att skapa trygghet och trivsel för människor som bor i och verkar i våra områden. utvärderar satsningarna efterhand. Lyckade pilotsatsningar från olika håll i landet används sedan i större skala. Våra hyresgäster ska inte behöva märka någon skillnad i och med att vi producerar solel eller gör andra insatser, de ska ha det lika bekvämt och bra i sin lägenhet som alltid, säger Thomas Eklöf. Ingela Oscarsson möter positiva reaktioner från hyresgästerna. När vi går ut med information om solcellsanläggningar tycker hyresgästerna ofta att det är spännande och roligt. Det kan vara en stolthet att bo i ett hus som har solceller, och hos ett bostadsbolag som bryr sig och värnar om miljö och framtida generationer. Willhem har fastigheter i Malmö, Göteborg, Stockholm, Borås, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping och Västerås. Genom att utveckla nya idéer inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och IT vill Willhem vara Sveriges mest nyskapande bostadsbolag. Stänger där Sjölunda återvinningscentral stänger den 13 juli Istället öppnar Norra Hamnens återvinningscentral den 16 juli på Bjurögatan 20. Öppnar här! Den juli är bägge återvinningscentralerna stängda. Läs mer på sysav.se 3

4 ROSENGÅRD Rosengårdsstråket binder samman staden Att skapa stråk som bjuder in till liv och rörelse är ett sätt att öka trivseln och tryggheten i staden. Med det planerade Rosengårdsstråket kommer centrala Malmö ett steg närmare Rosengård. Planprogrammet för Törnrosen och Örtagården, som antogs i våras, syftar just till att skapa ett sammanhängande stråk, som krymper både de fysiska och mentala barriärerna och avstånden. Ambitionen är att skapa ett attraktivt stråk med gröna och öppna ytor i kombination med ljusa gång- och cykelvägar och en mångfald av olika typer av bebyggelse längs stråket. Ett landmärke i Rosengårdsstråket blir Culture Casbah, MKB:s höghusprojekt som utsågs till bästa framtidsprojekt vid fastighetsmässan MIPIM i Cannes Fyra fastighetsbolag MKB, Balder, Heimstaden och Culture Casbah blir ett landmärke i det nya Rosengårdstråket. Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Victoria Park utreder nu förutsättningarna för att förverkliga projektet. Culture Casbah ska fungera som en sammanlänkande byggnad för hela Rosengårdsstråket med 200 bostäder, verksamhetslokaler och mötesplatser. ÖKAR ATTRAKTIVITETEN En positiv utveckling av Rosengård kommer att öka attraktiviteten för Malmö som helhet. Ökad sammankoppling mellan stadens olika delar kommer att bidra till att göra Malmö än mer levande och intressant som bostadsort, säger Patrik Hall, VD Heimstaden AB och han får medhåll av MKB:s vd Terje Johansson: Det är med glädje vi ser att det finns intresse för att utveckla Rosengård och Malmö. Culture Casbah är ett unikt stadsutvecklingsprojekt och vi behöver vara många aktörer för att kunna förverkliga det. I SNABB UTVECKLING Det bor närmare invånare i Rosengård och redan i dag har området knutits samman med centrala Malmö via bättre kommunikationer och stråk, där Malmöexpressen snabbt blivit en succé som länk mellan Stenkällan och Rosengård och centrala Malmö och Västra Hamnen. Längs Rosengårdsstråket pågår förutom stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah även en utveckling av Amiralsstaden, där Amiralsgatan omvandlas från genomfartsled till stadsgata. Ny bebyggelse planeras även kring Rosengårds station, en av hållplatserna på den planerade Malmöringen. Storsatsning i Herrgården Ger stolthet och ny Vi kan området och har koll på vad som händer och det känns verkligen som att vi är med och gör skillnad. Herrgården har blivit ett jättefint område och folk trivs här. Vi vet, för vi träffar hyresgästerna varje dag. Mohamad Ismailat är 20 år och en av fyra miljövärdar som arbetar för Victoria Park på Herrgården. Han fick projektjobbet via Arbetsförmedlingen och stortrivs. Vi ser till att det är snyggt och städat i området och folk uppskattar verkligen vårt jobb, säger Mohamad Ismalat. Och jag gillar att arbeta ute, så tiden brukar gå fort. Mohamad har varit arbetslös sedan han gick ut gymnasiet och hoppas att projektanställningen på Victoria Park ska leda vidare till ett fast jobb. Jag vill gärna arbeta kvar i området, eftersom jag trivs så bra här. Kanske som bovärd men om det finns möjlighet skulle jag gärna vilja utbilda mig till hissreparatör. Jag har nog varit hemma hos alla våra 900 hyresgäster och det gör att vi redan från början kan bygga ett ömsesidigt förtroende, säger Ahmed Abdullah, bovärd på Victoria Park Fastigheter. Foto: Gugge Zelander Mohamad Ismailat och Ilir Hyseni arbetar som miljövärdar i Herrgården steg in på arbetsmarknaden. STOLTA ÖVER OMRÅDET På de två och ett halvt år som har gått sedan Victoria Park tog över de närmare 900 lägenheterna på Herrgården är det mycket som har förändrats. Alla fönster har bytts, flera tak har lagts om, fasader och balkonger renoveras och lägenheterna har fått nya kök och badrum. När vi kom in var underhållet eftersatt och området hade dåligt rykte, men vi såg potentialen och är i dag väldigt stolta över vad vi tillsammans med hyresgästerna och andra aktörer har lyckats åstadkomma i området, säger Per Ekelund, fastighetschef på Victoria Park. Hyresgästerna trivs, det finns ett starkt engagemang i området och många unga knackar på för att få chansen att arbeta här. SOCIALA INVESTERINGAR Upprustningen av området kommer att fortsätta de kommande åren, men stor vikt läggs också vid de sociala investeringarna. Fastigheterna och bostäderna ska förstås vara fina och fräscha, men det är också viktigt att satsa på utrymmena mellan husen, utemiljöerna och gårdarna, och på att engagera hyresgästerna, säger Ahmed Abdullah, bocoach på Victoria Park, som de senaste två åren hälsat på hos samtliga hyresgäster i området. Det är viktigt att ha en dialog och skapa ömsesidigt förtroende och därför är jag själv med och tar emot alla hyresgäster som flyttar in och hjälper till med allt från att visa hur tvättstugan fungerar till hur man sorterar soporna eller om det är andra praktiska saker som måste ordnas. Har mer än 50 års erfarenhet som byggkonsulter Åkermans ingenjörsbyrå AB startades 1962 av Allan Åkerman och har mer än 50 års erfarenhet som byggkonsulter. Företaget är starkt förankrat i västra Skåne och med gedigna kunskaper och erfarenheter levererar de tjänster inom byggnadskonstruktion, besiktning, kontrollansvarig och byggledning. De har kontor i Helsingborg och Malmö. Åkermans ingenjörsbyrå AB är ett familjärt företag som i dagsläget har 16 anställda och många uppdragsgivare är återkommande kunder. Åkermans ingenjörsbyrå AB:s mål Konstruktion Helsingborg Stellan Eriksson Karin Amandusson Ola Teinvall Cecilia Widén Vakant Administration/ekonomi Camilla Werme Katrine Nilsson Liselotte Henningsson Lena Börjesson Entreprenadbesiktning, KA enl PBL, byggledning Åkermans Ingenjörsbyrå VD Camilla Werme Göran Wahlström Pontus Andersson Vakant Camilla Werme Konstruktion, projektering Fidan Sylejmani Björn Rosdahl Kjell Karlberg Johan Nilsson Vakant är att med engagerade medarbetare få nöjda kunder. Fem anställda arbetar dagligen med bygg ledning och entre prenadbesiktningar och åtta med konstruk tionshandlingar med allt från Malmö Camilla Werme Entreprenad besiktning, KA enl PBL, byggledning Jan-Erik Palm Anders Bramnert Vakant småhus, fler bostadshus, affärs- och kontorslokaler, förskolor, äldreboende, industrier med mera. De strävar efter att deras besiktningsmän ska vara certifierade av SITAC. Av konstruktörerna är tre gymnasieingenjörer med lång erfarenhet varav en har arbetat i företaget i 37 år samt fyra högskoleeller civil ingenjörer med mellan fyra till tio års erfarenhet inom konstruktionsarbete. Åtta av de anställda arbetar även som kontrollansvariga. Åkermans ingenjörsbyrå AB har även två certifierade skyddsrumssakkunniga på konstruktionsavdelningen. Två administratörer hjälper till vid genomförandet av uppdrag. Camilla Werme driver idag Åkermans ingenjörsbyrå AB. Camilla har arbetat åtta år inom företaget och det ligger i hennes intresse att Åkermans ingenjörsbyrå AB utför arbetet med stor noggrannhet och fack mannamässighet. 4

5 a jobb ELVA BYGGKRANAR MOT HIMMELSBLÅTT MKB bygger klimatsmart för Malmö SOFIELUND - HYLLIE - HOLMA - AUGUSTENBORG - VÄSTRA HAMNEN MELLANHEDEN - SORGENFRI - LIMHAMN - ROSENGÅRD - SEGEVÅNG - CITY och ser till att det är snyggt och fräscht i området. För unga arbetslösa kan jobb i det egna området bli ett första Foton: Gugge Zelander KOM HIT OCH SE! Frågar du hyresgästerna så är Herrgården en bra och trygg stadsdel i dag men bilden av området har inte hängt med, menar Per Ekelund. Tyvärr är det oftast människor som aldrig har satt sin fot i området som har den mest negativa bilden därför hoppas jag verkligen att fler kommer hit och ser med egna ögon vad som händer när hyresgästerna själva får chansen att vara delaktiga i sin boendemiljö. Det var samma sak på Möllevången och på söder i Stockholm för några decennier sedan. Där var det nedslitet och ansågs farligt att bo och det är dit de unga vill i dag. Jag är övertygad om att vi kommer att se en liknande utveckling på Herrgården i framtiden. Här finns ett bra område med goda kommunikationer som blir ännu bättre när Malmöringen kommer igång om några år med en station på Rosengård. SAMVERKAN NYCKELN TILL FRAMGÅNG Det väckte stor uppmärksamhet när fastighetsbolaget Victoria Park, mest känt för sina konceptoch livsstilsboenden, tog över 900 lägenheter på Herrgården Tillsammans med allmännyttiga MKB, Malmö stad och Arbetsförmedlingen satsar bolaget på sociala klausuler i upphandlingar och entreprenader och arbetar aktivt för att rekrytera bovärdar och andra kompetenser från de egna bostadsområdena. FÖRRA ÅRET BYGGDE VI 385 HEM! Vi bygger allt mer energisnålt och därmed klimatsmart hade all färdigställd och nystartad nyproduktion skarpare energiambition än byggreglerna, procent bättre. Samtidigt minskade vi energianvändningen med mer än 4 miljoner kwh i det befintliga beståndet. Vi bygger för vårt Malmö. För alla, i alla delar av Malmö. Läs mer om vår nyproduktion på mkbfastighet.se/nyproduktioner 5

6 LINDÄNGEN Nya bostäder lyfter området Det var över 30 år sedan sist. Men nu byggs det bostäder på Lindängen igen. Tack vare ett unikt avtal mellan Trianon och Malmö stad. Malmö stad ger oss rabatterad markhyra och vi bygger lägenheter med rimlig hyra samt ordnar motsvarande 40 årsarbeten till boende i området, säger Olof Andersson, vd på Trianon. Fastighetsbolaget Trianon renoverar och bygger bostäder på Lindängen samtidigt som de ger boende jobb. Frida Björkstrand, som arbetar med boendemiljökommunikation, är en av dem. "Vi ser det som en klok investering, när statusen för området höjs, så höjs även värdet på våra hus", säger Olof Andersson, vd på Trianon. Foton: Gugge Zelander Det första spadtaget för det som ska bli 140 nya lägenheter, samt gym, dagis och tvättotek/café i kvarteret Vårsången på Lindängen togs i april. Fastighetsbolaget Trianon och dess underleverantörer förbinder sig enligt avtalet med Malmö stad till att anställa tio Lindängenbor om året under de närmaste fyra åren för att arbeta med byggnationen och kommande underhåll. Den sociala klausulen var Trianons egen idé. Om vi ska kunna förändra bilden av Lindängen så ska det till en annan social situation, för oss handlar det om att göra en klok investering. Det är rent affärsmässigt, vi förvaltar upp värdet på våra hus helt enkelt. Samtidigt kan vi göra samhällsnytta och vi ser redan att vårt agerande ger ringar på vattnet, det är när de stora följer efter som den verkliga skillnaden görs, säger Olof Andersson, vd på Trianon. SAMVERKAN GÖR SKILLNAD Jonas Magnusson, samordnare på Framtidens hus, som arbetar med lokalt utvecklingsarbete i Lindängen menar att den här typen av samverkan är en förutsättning för att nå målet om en socialt hållbar stad. Det är helt avgörande. Undan för undan tycker jag att vi har skapat en Samarbete är helt avgörande om vi ska kunna skapa social hållbarhet, säger Jonas Magnusson, samordnare på Framtidens hus. tydligare samsyn runt de sociala frågorna och intresset hos de privata aktörerna växer alltmer, när de ser att de kan kombinera en affärsmodell med mjuka värden och möta de behov som finns i området. Trianon löser upp en knut nu, nybyggnationen är något konkret och positivt som händer på området, på sikt vågar förhoppningsvis fler aktörer följa efter med satsningar och investeringar. Kan vi tillsammans göra skillnad på Lindängen är det positivt för hela Malmö, säger Jonas Magnusson. TOG ÖVER 400 LÄGENHETER För Trianon startade det sociala investeringsarbetet redan 2011 då de övertog de 400 lägenheterna på Vårsången och deltog i Malmö stads satsning Bygga Om-Dialogen. Då anställdes ett antal av de boende i området för att vara med och renovera och energieffektivisera lägenheterna. Sedan dess har tolv personer varit projektanställda hos Trianons underleverantörer och sju personer har fått en fast anställning hos Trianon bland annat som bovärdar och lokalvårdare. INSPIRERANDE NYTÄNKANDE Frida Björkstrand är en av dem. Hon arbetar sedan i höstas med boendemiljökommunikation för Trianon och ansvarar bland annat för nyhetsutskicket till de boende på Vårsången. Bilden av ett område som ingen direkt bryr sig om börjar att förändras, det känns som att det är mycket på gång här nu, det finns stora planer och ett nytänkande som inspirerar och smittar av sig. Trianon föregår med ett gott exempel, de visar att det inte behöver vara så svårt att göra en social insats, det handlar bara om att se människor, ha direktkontakt med dem. Varför ska man gå omvägar när man kan rekrytera lokalt, säger Frida Björkstrand. En jobbsatsning där alla är vinnare Alla är engagerade och alla är vinnare. Malmö stads satsning på att i nära samarbete med de ledande bostadsbolagen ställa sociala krav i upphandlingar och entreprenader är redan en succé. Det är ett samarbete som inte bara gynnar hyresgäster och fastighetsägare, utan i allra högsta grad hela Malmö genom att fler unga kommer i arbete samtidigt som engagemanget för det egna området och den egna staden ökar, säger Cecilia Fredholm på Stena Fastigheter. Stena Fastigheter, som är den största privata fastighetsägaren i Malmöområdet med lägenheter, och allmännyttiga MKB med lägenheter, lägger i dag stor kraft på frågor som sträcker sig betydligt längre än konventionell fastighetsförvaltning. För oss är långsiktigheten en ledstjärna, vi vill att våra hyresgäster ska trivas och bo kvar hos oss och då är det naturligt att vi även engagerar oss i de frågor som är viktiga för hyresgästerna, säger Cecilia Fredholm. Stena Fastigheter anställer i år ett 100-tal sommarjobbare i Malmö. För de flesta är det första jobbet och därmed en möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Foto: Stena Fastigheter SOMMARJOBB ÖPPNAR DÖRREN I praktiken kan det, förutom att erbjuda bostäder av god kvalitet, innebära allt från att vara med och arrangera läxläsning eller dra igång odlingsprojekt till att erbjuda praktik- och lärlingsplatser till unga. I sommar får ett 100-tal unga sommarjobb i våra bostadsområden och av de drygt 20-tal arbetsledarna är det flera som började som sommarjobbare förra sommaren och därmed har vi plötsligt bidragit till att skapa både ett och två steg på vägen mot ett fast arbete för ungdomar som aldrig tidigare fått möjligheten att visa vad de kan, säger Cecilia Fredholm. SOCIALA KONTRAKT Såväl Stena som MKB samarbetar med Malmö stad och Arbetsförmedlingen och det gör att det också öppnas en dörr till en betydligt större arbetsmarknad för sommarjobbare, praktikanter och lärlingar både inom bolagen och genom avtal med leverantörer. En annan viktig aspekt på att skapa social hållbarhet är att hitta lösningar för att rå på den akuta bostadssituationen. MKB har exempelvis valt att plocka ut ett 100- tal lägenheter från bostadskön som sociala kontrakt, där man tillsammans med socialtjänsten gör det möjligt att bo en tid med andrahandskontrakt som sedan kan övergå i ett förstahandskontrakt om allt fungerar bra. Även Stena Fastigheter erbjuder lägenheter till Malmö stad, bland annat genom satsningen Bostad Först som ger personer som befinner sig i hemlöshet en möjlighet till ett eget boende. 6

7 MALMÖ Välkommen på visning! Limhamns Sjöstad, Brf Focken Endast fåtal hem kvar! Augustenborg klarade skyfallet förra året bättre än de flesta andra stadsdelar i Malmö, mycket tack vare de öppna dagvattensystemen. Foto: Tomas Leidstedt Så möter vi framtida skyfall Vi minns alla bilderna av bussar och bilar som stod under vatten och vattenfyllda källare och garage. Den häftiga stormen och skyfallet över Malmö i augusti förra året blev en brutal påminnelse om hur sårbar staden är när vädrets makter tar i med full kraft. Hur vore det att möta sommaren i ett helt nytt hem vid havet? I Brf Focken finns det möjlighet att flytta in så snart du vill och här kan du välja bland smakfullt ritade hem om 2 4 rok. Just nu har vi dessutom extra bra pris på några utvalda hem. Focken ligger precis intill kajkanten och alla lägenheter får stora balkonger eller terrasser. Boka in dig på visningen redan idag! Bunkeflostrand, Gottorps Allé Visning: kontakta mäklare. Lägenheter: 2 4 rok, kvm. Pris: kr. Avgift: kr Vill du veta mer? Hör av dig till Nina Berglund, Landgren, tel , skanska.se/focken I Malmö hade då redan ett långsiktigt klimatsäkringsarbete påbörjats. Vi lyfte ut vattenfrågorna ur arbetet med den nya översiktsplanen, eftersom de är så stora och komplexa och bestämde i stället oss för att ta fram en särskild plan för hantering av frågor som rör högt vattenstånd, plötsliga skyfall och förorenat vatten, berättar Tyke Tykesson, arkitekt och översiktsplanerare på Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Stormen och skyfallet har gjort att det arbetet nu skyndats på för att bidra till att klimatsäkra staden, som enligt översiktsplanen ska bli tätare och därmed också mer känslig för exempelvis häftiga skyfall. STORA RISKER Malmö är en platt och lågt belägen stad nära havet och det finns stora risker som vi måste hantera på lång sikt, säger Tyke Tykesson. Det kan handla om hur vi tar hand om och fördröjer regnvatten i stadsmiljön och hur vi undviker att hårdgöra mer mark än absolut nödvändigt. Hårdgjorda ytor, som asfalterade parkeringsplatser och stenlagda trädgårdar, tar inte upp lika mycket vatten som gräs och sand och därmed rinner vattnet snabbt vidare mot de lägsta punkterna vid ett skyfall. En viktig princip som vi måste ha med oss framöver är därför att vi varje gång vi gräver eller bygger nytt verkligen frågar oss om vi måste ha hårdgjorda ytor eller om det kan fungera med mer genomsläppliga ytskikt. Vi måste också se till att bevara så många träd som möjligt, och plantera nya, eftersom de kan ta hand om stora mängder vatten. KAN LÄRA AV AUGUSTENBORG En stadsdel som klarade sig betydligt bättre än andra i Malmö var Augustenborg, där man arbetat aktivt just med vattenavrinning och öppna dagvattensystem med dammar och kanaler. Det finns viktiga lärdomar att hämta från Augustenborg, men vi måste vara realistiska och inse att det inte finns någon quickfix som garanterar att Malmö inte kommer att drabbas av översvämningar igen, säger Tyke Tykesson. Men om vi alla, små som stora aktörer i staden, bidrar genom att undvika hårdgjorda ytor där de inte behövs kan vi minska risken för att många små bäckar blir till en ny stor översvämning vid nästa stora skyfall. Malmö är en platt och lågt belägen stad nära havet och det finns stora risker som vi måste hantera på lång sikt. Tyke Tykesson Upptäck en bekvämare vardag i barnvänliga Bunkeflostrand! I Gottorps Allé skapar vi prisvärda par- och radhus där allt vardagsnödvändigt finns inom en radie av 500 meter. Goda kommunikationer och trevliga cykelvägar in till stan är ytterligare ett plus. Välkommen till vårt visningshem i Tygelsjö för att uppleva en snarlik planlösning som Hus Tellus i Gottorps Allé. Nu finns vi även på Facebook! Vill du ha inspiration, information och följa utvecklingen i våra kvarter? Gå in och gilla vår sida på facebook.se/skanskanyahem så håller vi dig uppdaterad. skanska.se/bostad Kundtjänst Visning: kontakta mäklare. Par- och radhus: 5 6 rok, 130 kvm, 145 kvm och 155 kvm. Pris: kr. Vill du veta mer? Hör av dig till Josefin Dankull, Landgren, tel , skanska.se/gottorpsalle

8 HYLLIE Kretseum en häftig vattenresa Bensinslangar som ormar sig hotfullt, en stad på ett vippbräde som snart tippar över, isbjörnar i en utställningsmonter. Animerade bilder som ruskar om och väcker angelägna tankar hos dem som bär på framtidens lösningar. Nu har Kretseum öppnat, VA SYDs kretsloppsoch kunskapscentrum s om tar med skolelever på en tänkvärd och häftig resa kring hållbarhet och vattnets väg genom staden. En klass sjuor från Europaportens skola i Malmö har samlats i lobbyn på Kretseum. Bakom de stängda glasdörrarna är det än så länge mörkt, en spännande upplevelse väntar, men ännu vet ingen så mycket mer än att det är en utställning som handlar om Den hållbara staden. Pedagogen Amanda Haux frågar eleverna vad de tänker på när de hör orden hållbar stad? En stark stad, ropar någon. En stad som fungerar, som utvecklas och lever vidare, säger någon annan. Precis. Men vi måste alla hjälpas åt så att staden blir hållbar. Nu vill jag att ni funderar på hur ni själva kan vara med och bidra till att staden ska fungera, säger Amanda Haux och dörrarna bakom henne öppnas. TANKAR KRING HÅLLBARHET Åtta skärmar med korta animerade filmer kommer ner ifrån taket, och eleverna uppmanas att fundera över vilka tankar kring hållbarhet som de väcker. Diskussionerna är snart igång, bilderna som visar på miljöförstöringens konsekvenser är starka. Ett hus på en liten grön plätt skyddas av en glaskupa, runt om kring är marken skövlad och svart. En isbjörn i en glasmonter på museum. En savann med exotiska djur balanserar på ett timglas. En elev sätter huvudet på spiken när hon sammanfattar: Om vi håller på som vi gör så blir allt värre och värre. VÄCKER FRÅGOR Sen blir det filmvisning, över en jättelik, konkav bioduk svävar en fjäril, hon söker sin vän i en värld full av hotfulla bensinslangar, överkonsumtion och avgaser. Det regnar och stormar, plötsligt blåser det över våra huvuden och ett sus går igenom publiken. Men så kommer bilder på cyklar, tåg och solenergiplattor. Ljudet av en klocka som tickar. Utställningen väcker frågor men förmedlar också kunskap om hur staden fungerar idag, varifrån kommer vårt dricksvatten och vart tar vårt avloppsvatten vägen? Begrepp som dagvatten och dess utmaningar med klimatförändringar presenteras. Budskapet är att vi alla är en viktig kugge i staden och att våra vardagliga val kan göra skillnad, säger Amanda Haux. MODELL AV STADEN Ett annat syfte med utställningen, som främst riktar sig till elever i årskurs 6 9, är att visa hur VA SYD, Malmö stad, E.ON och SYSAV arbetar med hållbarhetsfrågor. Vattnets kretslopp illustreras bland annat genom en stadsmodell med en fiffig linbana där besökarna kan fästa sina mobiler för att få en egen film på temat. Och sopsortering behandlas med en omgång bajsbasket. Ska sandpåsen med en bild på en våtservett kastas i toalettmålet eller i brännbart? Så blandas skratt med allvar, och några elever summerar intrycken som inspirerande. Det var verkligen intressant, speciellt det här med att vi måste tänka efter mer innan och inte slösa så mycket på allting. Jag har inte tänkt jättemycket på miljön innan, men nu när jag varit här så kommer jag göra det mer, säger Julia Dias, 13 år. KRETSLOPP OCH KUNSKAPS CENTRUM Tar emot bokade besök, främst skolklasser årskurs 6 9. Läs mer på: På en jättelik bioduk kan eleverna följa en fjärils väg genom staden i en värld med många miljöhot men också möjligheter att göra skillnad genom kloka val. Foto: Gugge Zelander Amanda Haux tar med eleverna på en dramaturgisk resa på temat hållbar stad. Klimatförändringar, ekologisk global hållbarhet och medvetna val som gynnar miljön tas upp på utställningen som visas på Kretseum. Vi visar bland annat hur vi på VA SYD arbetar med hållbarhet genom att exempelvis trygga vårt dricksvatten och att avleda och rena avloppsvatten på ett kretsloppsanpassat sätt, säger Amanda. Nils Brakebusch, årskurs 7 på Europaportens skola, testade på en omgång bajsbasket. Det var roligt, jag har rätt bra koll på det här med sopsortering, säger han. Eleverna bjöds på kranvatten under besöket på Kretseum. Julia Dias, 13 år ifrågasatte varför vattnet serverades i plastflaskor eftersom det avges farliga gaser vid plasttillverkning? Bra poäng, tyckte pedagogen Amanda Haux och förklarade att flaskorna var gjorda i så kallad bioplast som tillverkats av biologiskt framställda råvaror. Snart premiär för Sveriges klimatsmartaste bad Hyllieområdet fortsätter växa med bostäder, kontor, hotell, butiker och mötesplatser. Den 15 augusti är det dags för nästa stora invigning i området, då Hylliebadet slår upp portarna för badsugna Malmöbor. Hylliebadet blir en komplett friskvårdsanläggning med fyra bassänger och en stor relaxavdelning som vänder sig till hela familjen, säger badhuschefen Tim Greneby. Här finns nya, fräscha och spännande möjligheter för träning, rekreation och avkoppling med ett särskilt fokus just på barnfamiljerna. Med läget strax söder om Kroksbäckskullarna i förlängningen av Hyllie Boulevard blir Hylliebadet en länk mellan befintlig och ny bebyggelse och det Den 15 augusti öppnar Hylliebadet som blir Sveriges mest energieffektiva badhus. Ill: PP Arkitekter är lätt att ta sig dit även för mer långväga besökare. Bussen stannar rakt utanför och det är gångavstånd till Hyllie C, vilket gör att Hylliebadet är lätt tillgängligt för besökare från hela Malmö. Men Hylliebadet blir inte bara en plats för rekreation, utan ska också fylla en viktig uppgift för att öka simkunnigheten i Malmö. Vi har två undervisningsbassänger där vi kommer att ha andraklassare igång i princip hela året under skoltid och därmed skapas förutsättningar för att vi kraftigt ska kunna förbättra simkunnigheten i Malmö, säger Tim Greneby. Hylliebadet blir inte bara Malmös största badanläggning utan är också Sveriges mest klimatsmarta bad. Energiförbrukningen beräknas bara bli hälften så stor som Aq-va-kul genom att anläggningen kopplas till fjärrvärmenätet och genom att värmen från vatten och luft återvinns. Dessutom monteras totalt 700 kvm solceller på taken. Det blir en fantastisk anläggning med något för alla och där man kan njuta av vattnet och värmen med gott samvete, säger Tim Greneby. FLER LÄRORIKA UPPLEVELSER! Hyllie Vattenpark invigdes den 30 maj med tio spännande vattenexperimentstationer. Temat är vattnets kretslopp. Parken är öppen för alla, dygnet runt och är även ett spännande utflyktsmål för skolelever (årskurs 4 6). Tillhörande lektionsmaterial finns att ladda ner på kretseum.se. 8

9 Brf Bersån: Inflyttning 2016 Brf Pergolan: Inflyttning 2017 Victoria Park utvecklar Limhamn 121 nya bostadsrätter med inflyttning 2016 och 2017 Nu byggs Brf Bersån - Victoria Parks nästa steg i utbyggnaden av livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Brf Bersån med 57 lägenheter kommer stå färdig våren Och snart startar försäljningen av ytterligare 64 bostäder, Brf Pergolan. Vi har satsat mycket på att skapa spännande planlösningar som gör att ljusinsläpp och utsikt maximeras, säger Catarina Persson, försäljningschef. Alla som flyttar in får förutom ett högkvalitativt boende också tillgång till Victoria Parks unika livsstilskoncept. I serviceavgiften ingår möjligheten att använda spa och gym, biograf, receptionen, tennisbanan och mycket mera. Det finns aldrig någon brist på saker att göra här och du har nära till umgänge. Boendet är även attraktivt för dig som vill slippa sköta om trädgård eller pool och få mer tid över till annat. De 121 nya kvadratsmarta bostäderna, som är fördelade på sex huskroppar, ska byggas mittemot entrén på huvudanläggningen och knyter an till den befintliga byggnationen i livsstilsboendet. BRF MED BILPOOL - MEDLEMSKAP INGÅR Brf Bersån kommer dessutom ha en bilpool som är tillgänglig för alla som ett sporadiskt behov av bil. Vi har slutit avtal med Sunfleet och det kommer finnas två bilar, en lite mindre och en större, som man enkelt bokar online. Alla boende i Brf Bersån har tillgång till bilpoolen under de fem första åren eftersom det ingår i medlemsavgiften som är förbetald, säger Catarina Persson, försäljningschef Victoria Park AB. Snart släpper vi ännu fler! Eftersom vi har så stort tryck på lägenheter planerar vi att i slutet av augusti släppa våra sista 64 lägenheter, alltifrån ettor till generösa fyror. Preliminär inflyttning våren Catarina Persson, försäljningschef Victoria Park AB. Anmäl dig till förturskund redan idag!

10 HYLLIE Klimatsmart boende på rätta läget Roth Fastigheter bröt ny mark i dubbel bemärkelse när deras tre fastigheter stod klara i Hyllie november Deras hus var de första bostadshusen i det nya Hyllie och företagets första nyproduktion sedan 1960-talet byggt som ett lågenergihus med ovanligt högt ställda miljökrav. Jessica Nilsson var den första hyresgästen som flyttade in när Roth Fastigheters hus i på Hyllie Allé stod klara i november Då var det leråker härute och den första vintern pulsade jag genom snön till point Hyllie, säger Jessica Nilsson. Ni har fått leva lite hårt, det är speciellt att komma tidigt till ett nybyggt hus, säger Rikard Roth, vd för Roth Fastigheter. Ja, det visste vi när vi valde att flytta hit, att det var ett nybyggnadsområde, säger Jessica Nilsson. Bekvämligheterna och komforten inne i huset uppvägde helt klart det som var omkring, tillsammans med de smidiga kommunikationerna härifrån med tåg och bussar. ANVÄNDER BILPOOL Jessica har stor nytta av närheten till tåg och buss både i arbetet och på fritiden, då hon ofta reser och hälsar på släkt och vänner. Till Malmö central tar tåget 7 minuter och till Copenhagen Airport 13 minuter. Närheten till Vintries grönområden är också viktig och möjligheten att lösa ärenden och handla på Emporia. Framöver kommer fler och kvartersnära butiker, när fler hus står klara i de nya bostadskvarteren. Jessica hade bil tidigare, men kunde göra sig av med den och utnyttjar istället husets bilpool de gånger hon behöver. Jag lever som ensamstående mamma och för mig är det a och o att det på enkelt och smidigt vis går att få ihop vardagen, säger Jessica Nilsson. Det här är en ny och fräsch lägenhet och jag vet att allt är byggt med bra miljöval. SOLFÅNGARE OCH SMART ENERGI På taket finns husets solfångare som står för 40 procent av varmvattensuppvärmningen, en anläggning som nu går in i sin andra säsong och håller på att trimmas in. Det är framför allt under april till mitten oktober vi ser bra effekt, säger Rikard Roth. De är alltid igång, och även en kall dag och solig vinterdag kan de blir uppåt 40 grader i dem. Ventilationssystemet utnyttjar värmen i den gamla varmluften som förvärmer den nya friska och filtrerade luften som tillförs huset. Lägenheterna har golvvärme istället för element och i varje rum finns kännare som gör att man lätt kan ställa in exakt den temperatur man vill ha i lägenheten. Systemet kan sättas i viloläge för energibesparing när Jessica reser bort och hon kan följa de egna energikostnaderna på en skärm i hallen eller i en app i sin mobil. Styrsystemet för energin är ett pilotprojekt för Malmö stads och E.ONs gemensamma satsning Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie, där tanken är att en överblick över den egna energiförbrukningen kan göra boende mer medvetna om sin energiförbrukning, och göra medvetna val. Jessica Nilsson kan via en skärm se när många andra förbrukar mycket el och välja att förbruka sin el när efterfrågan inte är lika stor och därmed göra ett bra val ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. De flesta människor är inte så superintresserade av energifrågan, säger Rikard Roth, utan vill framförallt ha ett boende som är praktiskt, smidigt och komfortabelt. Bara ett fåtal är så miljömedvetna att de tycker att det är jätteskoj att mäta förbrukningen på varenda elkontakt, men möjligheten finns. ENERGIFRÅGAN STÖRRE FRAMÖVER Huset är byggt med en rejäl stomme gjuten på plats och har ett välisolerat skal med lågenergifönster. I lägenheterna är materialen valda för att hålla länge, med innerdörrar i massivt trä och rejäla säkerhetsdörrar. Det är väldigt dyrt att hålla på att mecka i lägenheter, så vi har valt kök som ska hålla länge och vi har har a-klassade disk- och tvättmaskiner, säger Rikard Roth. Roth Fastigheter äger och förvaltar åtta fastig heter i Malmö med sammanlagt cirka 400 bostäder. Fastigheten i Hyllie är den första som Roth bygger sedan 1960-talet. Vi spekulerar i vad som kommer framöver och jag tror att energin är en utmaning vi har att möta, säger Rikard Roth. Om vi redan nu kan bygga på ett sätt så vi har bättre kontroll över energin så är det viktigt att vi gör det. Jessica Nilsson var en av de första och kan bo bekvämt och klimatsmart. Bostäder och lokaler i Malmö Kontakt: tel: TACK FÖR ALL REN LUFT! Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje brun liten påse gör nytta. Som biogas, till exempel. 10

11 hyresgästerna i Hyllie. Tack vare de goda kommunikationerna har hon kunnat göra sig av med bilen Foto: Gugge Zelander LÅGENERGIHUS Roth Fastigheters tre lågenergihus i Hyllie uppfyller högt ställda miljökrav och är de första i Sverige som byggts inom ramen för EU-projektet BuildSmart, som syftar till att främja byggandet av fler energisnåla hus i Europa. Ett lågenergihus förbrukar ungefär hälften så mycket energi som riktlinjerna i de allmänna byggnormerna. GRÖNA LANSEN Roth Fastigheter fick Malmö stads miljöpris Gröna Lansen 2014 för att i sann pionjärsanda uppfört det första flerfamiljshuset i området och med ett stort engagemang tagit sig an uppgiften att bygga klimatsmart fullt ut HÅLLBARA VAL I KORTHET: Smart energistyrsystem Välisolerat lågenergihus Hållbara materialval 40 procent av årlig förbrukning av varmvatten från solfångare Gedigna materal och utrustning i lägenhet Grönskande sedumtak med gräs och dagvattenhantering på innergård Bilpool med Sunfleet med egen parkeringsplats Rejäl cykelparkering i källarplan Fastighetsägaren Rikard Roth var först med att bygga bostäder enligt det unika klimatkontraktet i Hyllie. MARINPEDAGOGISKT CENTRUM UNIK PLATS FÖR ATT STUDERA MARINA MILJÖER Malmö är staden vid vattnet och därmed en perfekt plats för att lära sig mer om marina miljöer. Nu projekteras och planeras ett Marinpedagogiskt centrum som ska byggas vid Handikappbadet på Ribergsborgstranden för invigning under Vi är just nu mitt uppe i projekteringen av det vinnande förslaget i arkitekttävlingen och räknar med byggstart vid årsskiftet, säger projektledaren Peter Hingström på Serviceförvaltningen. Fyra arkitektfirmor deltog i tävlingen om hur det nya marinpedagogiska centret ska utformas och det blev danska NORD arkitekter som vann med förslaget "Läringslandskap". Det är en spännande byggnad som smälter väl in i den speciella miljön strax invid havet vid Ribergsborgstranden, säger Peter Hingström. Marinpedagogiskt centrum vänder sig i första hand till skolklasser och beräknas kunna ta emot skolbarn per år när det står klart Därmed får vi en fantastisk anläggning för att lära känna den unika marina miljön i Öresund bättre. Serviceförvaltningen och Stadsfastigheter svarar för projekteringen av anläggningen, medan det är Kulturförvaltningen som kommer att driva den. Det blir laboratorium, föreläsningsmiljöer, ateljéer och lektionssalar, men också plats för intresserade vuxna som vill veta mer om det spännande livet under ytan i Öresund. Och själva huset utformas för att minimera miljö- och klimatpåverkan med markvärme, värmeväxlare, uppsamling av regnvatten och energieffektiva lösningar. Vi gjorde slag i saken Visst trivdes Ragnhild och Åke i sin stora femrummare, där de hade bott i 43 år. Men särskilt lättskött var den inte och trapporna kändes allt tyngre att gå i. Så när Bonum började bygga hus ett stenkast bort slog de till direkt. Brf Våghuset, Limhamn Malmö Bara ett fåtal kvar av dessa fantastiska lägenheter. Inflyttningsklart! Emma Johansson, Brf Anemonen, Dalby Alldeles bredvid Dalby centrum med all service byggs nu 41 bekväma lägenheter. Camilla Lundström Brf Kungsliljan, Håkanstorp Malmö 11 våningar och ca 33 lägenheter, alla med balkong i söder. Säljstart efter sommaren. Alexandra Gedda , Brf Rödeken, Husie Malmö Bara ett fåtal lägenheter kvar på Lönnebergagatan. Inflyttningsklart! Emma Svensson, Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på Brf Nafnes Gård, Hjärup 48 lägenheter med balkonger på upp till 30 kvm. Planerad inflyttning våren Camilla Lundström , 11

12 LIMHAMN/MALMÖ Byggboom på Limhamn Malmö fortsätter växa i snabb takt och nu tas krafttag för att öka takten i bostadsbyggandet. Just nu pågår eller planeras flera stora ny- och ombyggnadsprojekt runtom i Malmö, bland annat i Västra Hamnen, Hyllie, Norra Sorgenfri, Rosengård och Augustenborg. Ett av de snabbast växande områdena är Limhamn, där det ska byggas nya bostäder i området kring färjeläget och cementfabriken. 12 Just nu har vi ett 90-tal radhus i olika skeden av produktion och vi ser att det finnas ett mycket stort intresse för att bosätta sig här i den unika, havsnära miljön. Henrik Sundqvist Det blir blandad bebyggelse, flerfamiljshus med hyresrätter och bostadsrätter, radhus och villor. Satsningen i Limhamn är ett viktigt steg för oss i att nå målet med 500 nybyggda lägenheter per år. Det är roligt att vi kan tillföra funktionella, kvalitativa, hållbara och estetiskt tilltalande hyresbostäder med hög tillgänglighet i en eftertraktad stadsdel, säger Claes Jeppsson, ny- och ombyggnadschef på MKB, som tillsammans med NCC bygger 300 lägenheter i området. Skanska, som har sina rötter just i cementfabriken på Limhamn, bygger både lägenheter och radhus på Limhamn. Totalt handlar det om närmare 400 bostäder som Skanska ska bygga i området fram till 2018/2019. Just nu har vi ett 90-tal radhus i olika skeden av produktion och vi ser att det finnas ett mycket stort intresse för att bosätta sig här i den unika, havsnära miljön, säger Henrik Sundqvist, projektutvecklare på Skanska. Skanska satsar på Svanenmärkta hus där allt från materialval till energiförbrukning lever upp till högt ställda miljö- och klimatkrav. Det blir högkvalitativa, sunda och energieffektiva hus där det kommer att vara lätt att leva miljö- och klimatsmart och där bebyggelsen kopplas ihop med grön- och gångytor som gör att det är att man kan uppleva närheten till hav och natur. I Limhamn byggs de närmaste åren nya bostäder. Illustration: SKANSKA Malmö Live en miljö En annorlunda mötesplats, ett nav för musik och kultur och en ny utmanare på kongresskartan. Men Malmö Live sticker ut på fler sätt. Inte minst för att anläggningen går i bräschen för nya, klimatsmarta bygg- och driftmetoder. Malmö Live är unikt på väldigt många sätt, ett stort och ambitiöst projekt som har rönt stort intresse från hela Europa. Roland Zinkernagel Miljöarbetet har präglat hela byggprocessen av Malmö Live. Från det att första spadtaget togs på den gamla hamntomten och kalkrikt pumpvatten så småningom forsade fram, renades och återfördes till kanalen, till att de första hyresgästerna nu flyttar in och börjar använda de energibesparande systemen. Det berättar Roland Zinkernagel, hållbarhetsstrateg på Malmö stad och koordinator för EU-projektet Buildsmart, där Malmö Live ingår. Buildsmart är ett arbete som ska bidra till att nå EU:s klimatmål om 20 procents minskning av växthusgaser och energianvändning till Tillsammans med Spanien och Irland testar vi olika kostnadseffektiva lösningar och tekniker för lågenergibyggnation. Vår uppgift är att sprida de goda och dåliga erfarenheter som vi gör längs vägen, säger han. KLIMATSMARTA MALMÖ LIVE Ingår i Buildsmart ett projekt delfinansierad av EUs 7:e ramprogram som drivs i samarbete med WSP, IVL, Skanska och Roth Fastigheter, samt aktörer i Spanien och Irland. Syftet är att demonstrera tekniker och metoder för lågenergibyggnation. Certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED, där bland annat materialval, inomhusmiljö och vattenförbrukning bedöms. Byggs i enlighet med Miljö byggprogram Syd Klass A. NÄRPRODUCERAD ENERGI Buildsmart handlar dels om teknik och materialval i Malmös Lives fall arbetar man med självgenererad kyla och uppvärmning samt närproducerad energi som bergvärme och solenergi. Men det handlar också om hur byggnaderna används och om hur alla som bor och verkar i Malmö Live kan styra och därmed minska sin energianvändning. Hotellrummen värms eller kyls inte i onödan. Detta styrs av var hotellgästen befinner sig i incheckningsprocessen, exempelvis går ventilationen upp på full styrka först när hen drar sitt nyckelkort till rummet. De två bostadshusen i området, som kommer att innehålla sammanlagt 156 lägenheter, byggs enligt passivhuskonceptet. Lågenergibelysningen av LED-typ i de allmänna utrymmena styrs av närvarogivare. Frånluften från lägenheterna värmer upp tilluften, vilket bidrar till låga uppvärmningskostnader. Många mätpunkter för energianvändningen ger möjlighet att enkelt identifiera besparingspotentialen, både för de boende och fastighetsägaren. Det innebär att man kan anpassa

13 pionjär energianvändningen för att undvika onödig förbrukning på de tider på dygnet då elnätet är som mest belastat och elen därmed dyrast att nyttja, säger Roland Zinkernagel. INNOVATIV TEKNIK De smarta styrnings- och regleringslösningarna är bara några exempel av många på den innovativa teknik som använts i byggandet av Malmö Live. Men det mest unika är ändå kombinationen av olika lösningar, från bra fasadmaterial som minskar energibehovet och Skanskas geoenergianläggning för kylning och uppvärmning till styrsystem som gör att vi inte behöver värma upp tomma rum, säger Roland. PLATS FÖR PILGRIMSFALKAR En annan viktig miljöaspekt är de gröna sedumtaken och holken på ett av tornen som skapar livsmiljöer för fåglar och insekter, bland annat hoppas man att den sällsynta pilgrimsfalken ska häcka här. Jag tycker att det är kul att man tar hänsyn och vill bidra till biologisk mångfald istället för att bygga en stenstad för oss människor. Malmö Live är unikt på väldigt många sätt, ett stort och ambitiöst projekt som har rönt stort intresse från hela Europa, säger Roland Zinkernagel. Illustration: Tomas Örling/Skanska Buildsmart är ett projekt som ska bidra till att nå EU:s klimatmål om 20 procents minskning av växthusgaser och energianvändning till Roland Zinkernagel I direkt anslutning har Skanska byggt ett 90-tal bostadsrätter med inflyttning underjuni månad. Hela fastigheten är byggs enligt passivhusstandard, vilket ger en extremt låg energiförbrukning. Illustration: Skanska Smart bygge mitt i stan Malmö live-området blir inte bara ett område för upplevelser och möten. Här blir det också möjligt att bo hållbart på bästa läge, mitt i Malmö, med stadens hela utbud om knuten. Vid sidan av Malmö Symfoniorkesters digra utbud - vad bjuds det mer på höst? Väldigt mycket! Det kommer spännande namn och akter som den isrealiska basisten Avishai Cohen och MSO, VISSTE DU ATT... MKB precis har börjat bygget av 130 nya studentbostäder i Västra hamnen? Målet är att kunna erbjuda studentboende för under kronor i månaden. Inflyttning sker under Vi har byggt ett 90-tal bostadsrätter i anslutning till Malmö Live med mesta möjliga klimatanpassning så att man ska kunna bo både klimatsmart och centralt, säger Mats Pauli, projektledare på Skanska för brf Sopranen. Inflyttning i den nybildade bostadsrättsföreningen Sopranen är det under juni månad och intresset för lägenheterna har varit rekordstort. Många tilltalas av det centrala läget, den spännande arkitekturen och möjligheten att bo och leva klimatsmart mitt i stan med närhet till upplevelser, kommunikationer och havet, säger Mats Pauli. Bostäderna i Sopranen är byggda enligt passivhusstandard, vilket innebär att de är extremt energismarta. Men det är inget som de boende kommer tänka särskilt mycket på, mer än när de ska betala energiräkningen där kommer det att märkas rejält, eftersom husen är extremt energieffektiva med högprestandaisolering i väggarna, energieffektiva fönster och effektiv energiåtervinning av frånluften. Husbygget ingår i projektet Buildsmart och det innebär att energiåtgången också kommer att följas upp över tid och de boende kan se hur mycket energi som går åt via speciella skärmar. Det här är ett smart och spännande hus där vi förenar hög boendekvalitet och en mängd klimatsmarta lösningar och det är roligt att så många är intresserade av att bo klimatsmart, säger Mats Pauli. HALLÅ DÄR Karin Karlsson, programansvarig för innehållet i konserthuset i Malmö Live. Karin Karlsson konsertpianisten Lang Lang med DR:s Symfoniorkester, Annika Norlin och MSO samt Bob Dylan. Det blir också en hel del permanenta inslag, lördagförmiddagarna viks åt barnfamiljerna medan det under lördagkvällarna bjuds på livemusik och möjlighet att prova på en dans, som Lin dy hop eller folkdans. Malmö Symfoniorkester, MSO, kommer att ge torsdagskonserter. Jag hörde själv min första konsert där nyligen och blev alldeles tårögd, miljön är otrolig och akustiken fantastisk. På tisdagarna blir det nyskriven symfonisk och elektronisk musik, många spännande musikkrockar. MSO kommer också vid fyra tillfällen under hösten bjuda på genreöverskridande möten med olika artister. Konsertsäsongen drar igång med en fullmatad invigningshelg 28 augusti? Ja, då händer det saker från morgon till kväll som speglar utbudet på Malmö Live. Det blir en mastig helg med allt från symfoniska konserter till framträdanden av folkkära artister. Men det är inte bara en helg egentligen utan en öppningssäsong då det kommer att hända en massa spännande saker. Ett exempel är barnveckorna i oktober då Kuben byggs om till en interaktiv konst- och musikupplevelse och Kulturskolan håller i workshops och olika aktiviteter. Malmö Live sägs bli en dygnsöppen mötesplats för alla, vad kommer att dra oss dit? Programmet, stämningen och kaféet. Vi vill skapa en plats utan trassel, en plats där man kan och vill vara utan en massa krav. Vi har inspirerats av ett torg, typ Gustav Adolfs torg, där du sitter, käkar, umgås lite den känslan ska det vara. VISSTE DU ATT nya bostäder påbörjades i Malmö under Det är drygt 700 fler än året innan. 13

14 TRAFIK Klart för hyrcyklar! Nu gör Malmö som flera andra stora cykelstäder erbjuder såväl invånare som besökare att hyra cyklar för kortare eller längre perioder. Beslutet har, efter diverse turer, nu fattats i tekniska nämnden och just nu pågår upphandlingen av ett hyrcykelsystem som i första etappen ska omfatta 500 cyklar. Det är ett efterlängtat beslut som kommer att göra en bra cykelstad ännu bättre, säger Christoffer Hedberg, trafikplanerare på Gatukontoret som arbetar med hyrcykelprojektet. Malmö stad kommer dock inte att köpa cyklarna, utan hyrcykelsystemet upphandlas som en tjänst som är utformad så att användarna får använda cyklarna mot en mindre avgift. Exakt hur modellen kommer att se ut vet vi först när upphandlingen är avgjord, men målet är att vi med start i höst ska rulla ut 500 cyklar och att vi ska vara i full drift under 2016, säger Christoffer Hedberg. Cyklarna ska finnas tillgängliga på ett 50-tal platser runtom i Malmö, i första hand i de centrala delarna av staden. Ambitionen är att det ska vara enkelt och attraktivt att hyra cyklarna och att det ska finnas hyrcyklar på de flesta platser där vi knyter an till kollektivtrafiken, så att den som pendlar in till Malmö lätt kan ta cykeln från tåget till sin arbetsplats, säger Christoffer Hedberg. På sikt hoppas vi kunna få ut fler cyklar och då även på andra platser runtom i Malmö. VISSTE DU ATT... de tre viktigaste åtgärderna för säker cykeltrafik är säkra korsningar, snöröjning och att gångtrafiken är separerad från cykelbanorna? 22 procent av malmöborna cyklar regelbundet i dag. Målet är att andelen ska öka till 30 procent fram till procent av alla cykelolyckor är singelolyckor? Totalt inträffade 572 cykelolyckor i Malmö 2013, en minskning med 130 olyckor jämfört med året innan. Satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för att skapa en tätare och mer sammanhållen stad. Satsningen på Malmöexpressen har fått trafiken mellan Stenkällan och Västra hamnen att öka kraftigt. Foto: kimson/shutterstock.com Trafiksatsningar får hjulen att rulla Malmö ska enligt den nya översiktsplan som antogs förra året fortsätta växa kraftfullt men snarare inåt än utåt. Med nya storsatsningar på cykel- och kollektivtrafik ska Malmö bli en ännu tätare, mer hållbar och mer attraktiv stad. Satsningar på infrastruktur och trafik spelar en avgörande roll för utvecklingen i en stad som växer så snabbt som Malmö, säger Klas Nydahl, tidigare trafikchef på Gatukontoret och numera senior advisor på Stadskontoret i frågor som rör stora trafik- och infrastrukturprojekt. Förmår vi inte hantera trafiken slår det direkt mot möjligheterna till tillväxt och utveckling. Därför måste vi samtidigt som Malmö fortsätter växa arbeta vidare med att göra staden mer tillgänglig för såväl de egna invånarna som för inpendlare och besökare. NYCKEL TILL UTVECKLING Malmö brukar lyftas fram som ett föredöme när det gäller hållbar stadsutveckling och just satsningarna på tillgänglighet är en viktig del av den uppmärksammade stadsomvandling staden har genomgått på senare år, menar Klas Nydahl. Öresundsbron och Citytunneln har ju bidragit till att rita om kartan både i och utanför Malmö med nya stationslägen och för Malmös del till och med en helt ny framsida mot söder i Hyllie, där ju en hel stadsdel håller på att växa fram kring stationen. Det visar på att infrastrukturen kan spela en avgörande roll för att vi ska kunna matcha ambitionerna om att bygga en tätare, mer sammanhållen stad. FRAMKOMLIGHETEN AVGÖRANDE Malmö växer för närvarande med närmare invånare per år och den stora utmaningen nu är just att klara av att förtäta och binda ihop staden och samtidigt klara framkomligheten i trafiken. Ska vi lyckas med det måste vi ge mer plats åt cyklar och kollektivtrafik, annars kommer det förr eller senare att bli stopp i trafiken, det får helt enkelt inte plats fler bilar i centrum, säger Klas Nydahl. I Malmös nya trafik- och mobilitetsplan sätts konkreta mål för person- och godstrafiken. Målet är att 70 procent av malmöbornas resor 2030 ska utgöras av gång-, cykel - eller kollektivtrafik (mot 60 procent i dag). Samtidigt ska minst hälften av alla pendlare välja kollektivtrafik och/eller cykel 2030 (jämfört med 38 procent i dag). MALMÖRINGEN NÄSTA För att nå målen är det viktigt att fortsätta bygga ut gång- och cykelstråk men också att få större projekt som Malmöringen och Öresundsmetron på plats, menar Klas Nydahl. Malmöringen är viktig eftersom den knyter ihop östra Malmö med resten av staden via en ringlinje med trafik på Kontinentalbanan med stationer som Östervärn, Persborg och Rosengård. Ärendet är dock juridiskt komplicerat eftersom Kontinentalbanan är en befintlig bana som har byggts ut, men med tidsbegränsat tillstånd för persontrafik. Ärendet behandlas just nu i mark- och miljööverdomstolen respektive i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Men vi hoppas att besluten ska finnas på plats i höst och då är vi tillsammans med Trafikverket redo att sätta igång arbetet så snart som möjligt, säger Klas Nydahl. Senast 2018 är det meningen att Pågatågen på Malmöringen ska vara i drift. "TREDJE VÅNING PÅ BRON" Parallellt rullar planerna på Öresundsmetron vidare. Den kan beskrivas som en förlängning av Köpenhamns metro till Västra Hamnen och Malmö centralstation. Två utredningar har gjorts hittills med EU-bidrag, en tredje är på gång och det finns en bred samsyn när det gäller behovet av "en tredje våning på Öresundsbron", som Öresundsmetron ibland kallas. Ska vi kunna skapa en större arbetsmarknadsregion med höghastighetståg behöver vi frigöra kapacitet på Öresundsbron, säger Klas Nydahl. Med Öresundsmetron kommer det bara att ta 20 minuter mellan Malmö och Köpenhamn. Därmed bidrar vi både till att skapa en starkare storstadsregion där Malmö och Köpenhamn fungerar som stadsdelar i en gemensam stadsbebyggelse och till att förbättra kontakterna med såväl Stockholm som Hamburg via höghastighetståg. 14 Foto: Ewa Levau Nya cykelstråk på gång Malmö har flera gånger utsetts till Sveriges bästa cykelstad och rankas i dag som en av de tio bästa cykelstäderna i världen. Malmö satsar verkligen på att det ska vara lätt och säkert att cykla och att det ska finnas många och lättillgängliga stråk där cykeln slipper samsas med biltrafiken, säger Catrin Andersson, projektledare på Gatukontoret, som just nu håller på med ett nytt cykelstråk längs S:t Knuts väg. Det blir en sammanhängande cykelbana från Amiralsgatan ända bort till Industrigatan, ett stråk där vi väntar oss en kraftigt ökad cykeltrafik när bebyggelsen vid de gamla bussgaragen står klar. Andra cykelbanor som byggts eller ska byggas under 2015 är Lantmannagatan, Nordenskiöldsgatan, Tessins väg och Storgatan/Fersens väg. Under 2016 påbörjas sträckningen Spånehusgatan Dalaplan längs Nobelvägen. Det innebär att vi får allt fler sammanhängande cykelstråk där cyklisterna slipper ha biltrafiken inpå sig och där cykeltrafiken kan prioriteras i förhållande till exempelvis trafiken på lokalgatorna, säger Catrin Andersson. Det gör att ännu fler cyklister vågar ge sig ut i trafiken.

15 ANNONS INDUSTRIARVET PÅ MOBILIA SKAPAR ATTITYD OCH SJÄL Mobila med sitt ursprung i den gamla textilfabriken är en riktig arkitekturpärla. Tidigare dold kulturhistoriskt värdefull arkitektur har lyfts fram och restaurerats. Platsen har utvecklats rejält och fyllts med nya bostäder, caféer, restauranger och andra verksamheter och 2014 tilldelades Atrium Ljungberg Malmö stads Stadsbyggnadspris för omvandlingen av Mobilia. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg vill skapa hållbara, attraktiva miljöer där människor gärna vistas, arbetar och bor. Man vill lyfta det bästa med platsen och ta tillvara på dess unika möjligheter. Genom att kombinera olika verksamheter som handel och kontor, men också kultur, service, restauranger och inte minst bostäder, som på Mobilia, lever platserna dygnet runt. Kontor och Malmös nästa torg Mobilia, som Atrium Ljungberg äger och driver sedan många år, utvecklas nu vidare och förra året förvärvade man även kontorslokaler på Bergsgatan vid Möllevången bolagets första kontorsförvärv utanför Stockholm. Malmö är en stark tillväxtort och en spännande stad med attityd, historia och själ precis som Mobilia. Vi tror på Malmö och satsar vidare här. Vårt nästa steg i utvecklingen av Mobilia är att skapa Malmös nästa stadstorg som ska fungera under decennier framöver säger Peter Svanberg, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg. Kvarter med unik prägel Inför utvecklingen av Mobilia från köpcentrum till ett levande kvarter med flera Det händer mycket runt Mobilia just nu och Atrium Ljungberg har ett bredare engagemang än de flesta. De är de första ägarna av Mobilia som ser till hela områdets potential. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö funktioner initierade Atrium Ljungberg en kulturhistorisk undersökning Från manufaktur till köpcentrum*, för att säker ställa att alla kulturhistoriska värden skulle bevaras. Undersökningen slog fast, att trots att industribyggnaderna präglats av 40 år som köpcentrum, var de i stort sett bevarade. Kvarterets karaktäristiska tegelfasader, stomme, bärande pelare och i viss mån takkonstruktioner fanns kvar. Vissa ursprungliga fasadutsmyckningar likaså. Mest framträdande är norra byggnadens fasad mot Trelleborgsvägen, spinkler tornet och maskinhuset. Atrium Ljungberg gjorde en satsning för att lyfta fram byggnadernas unika industrihistoriska karaktär som kombinerades med modern arkitektur och hållbara material. Flera tegelfasader rekonstruerades med återvunnet tegel och gjutjärnsfönstren i maskinhuset bevarades. Vi har gjort samma sak i Sickla i Stockholm där Atlas Copcos historiska industriområde varsamt utvecklats till ett blomstrande stadskvarter, likaså i det gamla Rådhuset i Uppsala som vi omvandlade till ett modevaruhus utöver det vanliga och där det historiska arvet blandats med en annorlunda och spännande atmosfär berättar Peter Svanberg. Malmös Stadsbyggnadspris 2014 Omvandlingen av Mobilia var framgångsrik och Atrium Ljungberg tilldelades Malmö stads Stadsbyggnadspris Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö tycker att samarbetet med Atrium Ljungberg, som ser långsiktigt på området ur ett helhetsperspektiv, fungerar mycket bra. Det finns en stor och ömsesidig förståelse och en öppen attityd mellan oss. Det händer mycket runt Mobilia just nu och Atrium Ljungberg har ett bredare engagemang än de flesta. De är de första ägarna av Mobilia som ser till hela områdets potential säger han. * Malmö Kulturmiljö, Enheten för kultur och miljövård. Rapport 2008:005 av Olga Schlyter. Malmö är en stark tillväxtort och en spännande stad med attityd, historia och själ precis som Mobilia. Vi tror på Malmö och satsar vidare här. Peter Svanberg, affärsutvecklare Atrium Ljungberg 15

16 ODLING I CENTRUM Banar väg för stadsbruk Även i en tätbebyggd stad som Malmö finns gott om odlingsbar mark som står oanvänd. Odlingsentreprenörer och kunder som vill köpa närodlade grönsaker finns också inom stadens gränser. Företagaren Lena Friblick såg möjligheter och skapade projektet Stadsbruk. Med bakgrund i sitt arbete med Kryddor från Rosengård, som lyfte odling i Malmöstadsdelen, såg Lena Friblick en stor potential för fler och nya former av odling i Malmö. HALLÅ DÄR Gert Schultz, butikschef på Ica Kvantum Emporia. Varför satsar ni på närodlat? Det handlar om att värna om området vi bor i och det är en stolthet att kunna erbjuda det som är odlat i Skåne! Vi har ju bland de bästa odlingsmarkerna som finns omkring oss, även om vi inte är lika bra på att lyfta fram det som man är på andra håll i världen. Transporterna blir mindre dessutom. Vår ambition är att sälja så mycket närodlat som möjligt. Vilka närodlade varor har ni i sortimentet? Vi räknar Skåne som närodlat, och har till exempel vår leverantör av ostronskivling, kantareller, champinjoner och skogschampinjoner i Torna Hällestad. Vi köper grönsaker från Lillgården i Klagshamn och färska kryddor från Kabbarps trädgård i Åkarp. När tomaterna är i säsong kommer de från Ingelstorp på Österlen och sparrisen från Lund. Vi vill gärna sälja det som är stadsodlat från Malmö och har anmält oss att sälja när Stadsodlat är igång med grönsaksodling här i Hyllie. 16 Lena Friblick. I Malmö har vi många fantastiska odlingsinitiativ, säger Lena Friblick. Det kommersiella jordbruket har hittills funnits på andra sidan Ringvägen, nu skapar vi Stadsbruk där dessa två möts. 25 ODLARE IGÅNG Med stöd av Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten, har Lena Friblicks företag Xenofilia i samarbete med bland andra SLU och Malmö stad nu genomfört de första faserna i projektet Stadsbruk, och hittat mark inom staden som står utanför detaljplan och som nu står tillgänglig för odling. 25 odlare är nu redo att sätta spaden i jorden och vill förse Malmö med grönsaker, säger Lena Friblick. Det här är jättekomplext och jättespännande och vi är mitt uppe i att hitta metoder för arbetet, exempelvis ska vi hitta en distributionskedja med tvättning och paketering av grönsaker inför försäljning. GRÖNA IDÉER GER INKOMST En del av företagarna kommer från Rosengård där projektets huvudkontor finns, andra är exempelvis studenter utbildade inom odling på SLU. Vi hittat människor som har gröna idéer, säger Lena. Vi har varit öppna och försökt bereda en plats till dem som vill vara med och som verkligen intresserade av att skapa en inkomst på detta. Det här är en chans att testa om odling är något för en själv att satsa på och då är steget kanske lättare att skapa en större verksamhet. Stadsbruk odlar nu i Ögårdsparken, Hyllie och Riseberga, och nästa år finns utrymme för flera odlingsintresserade att vara med. De odlade grönsakerna säljs till butiker och på marknader, som Stadens skafferi i Folkets Park. Ta chansen att spontanodla! Det som började som små enskilda odlingsinititaiv och "guerilla gardening" har växt till en odlingsboom som starkt präglar Malmös gatubild. I dag odlas det på gator, bakgårdar, i skogsdungar och på husväggar, fullt lagligt och ofta dessutom i samarbete med Malmö stad. Lina Hirsch. MER ODLING I MALMÖ Plantparken Yta i Västra Hamnen där boende, studenter, skolor och förskolor odlar och experimenterar på egna lotter. blogspot.se Ambulerande odling Malmö stads första ambulerande odlingslådor är i år placerade på en Under de senaste åren har odlingsinitiativen i Malmö blivit så många att staden fått skapa nya sätt att samordna dem. Under 2014 tog antog Malmö ett övergripande stadsodlingsprogram för att bättre överblicka och ytterligare främja odling i staden. I Seved finns sedan flera år kvartersodlingar och en unik på vertikal odling på en husvägg och i Enksifteshagen några kvarter bort har Odlingsnätverket Seved även en gemensamhetsodling. Samtidigt växer en nya arena för stadsodling fram i Lindängelund, just intill de mer traditionella odlingslotterna i området Vårsången. Lina Hirsch från kooperativet Concrete Farming är Gatukontorets koordinator på plats, med fokus på experimentell odling liksom den pedagogiska inriktningen för skolor och förskolor. ÄTBAR ODLING I Lindeängelund skapas odlingsterrasser med visningsträdgårdar, bland annat som inspiration för skolgårdsträdgårdar och för köksträdgårdar i stadsmiljö. Ätbar odling är det genomgående temat, liksom innovativa lösningar för att göra odlingen tillgänglig för alla. Här vill vi göra det enkelt att odla, tanken är att vem som helst kan komma hit med lite fröer och spontant ta en bit mark att odla på. Redskap finns på plats, det är bara att låna och sätta igång, säger Lina Hirsch. obebyggd tomt i kvarter Galeasen 1 på Fregattgatan i Västra Hamnen. malmo.se/kultur--fritid/idrott-- fritid/natur--friluftsliv/kolonier/ Temaodlingar/Odlingslador-i- Vastra-hamnen.html Slottsträdgården Små odlingslotter för privatpersoner att hyra och skolträdgård där närbelägna Vi vill göra det enkelt att odla och tanken är att vem som helst ska kunna komma hit med lite fröer och spontant ta en bit mark att odla på, säger Lena Hirsch från kooperativet Concrete Farming. Foto: Gugge Zelander Och viktigast av allt, att skapa en mötesplats för utbyte av kunskap och inspiration kring odling, inte minst för de boende i närliggande områden. Hela konceptet för Lindängelund och terrasserna är att inspirera och utbilda kring och sprida tanken om hållbarhet och just nu satsar vi mycket på barn och ungdomar. PLANER PÅ CITYFARM Planer finns också på en framtida cityfarm med djur som mår bra och trivs i staden. Det blir inget visningszoo, utan snarare ett sätt att se djur som är en viktig men kanske bortglömd resurs för oss, säger Lina Hirsch. Som bin, maskar i komposter och kanske höns och vaktlar. I en skogsdunge ett stenkast bort finns också Malmös första skogsträdgård, Mullbärsbacken, med träd, buskar och perenna växter, många av dem ätbara, som planteras med skogens hållbara kretslopp som modell. SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL Lindängelund planeras som stadspark och ett spännande utflyktsmål med botanisk trädgård, odlingslotter, koloniträdgårdar, en sjö, skogar, ängar och festplats och färdigställs fram till Marken var tidigare Katrinetorps gårds åkermark och hela ytan är ungefär 100 hektar, dubbelt så stor som Pildammsparken. skolor och förskolor kan odla. Odla med Ekolivs Ekolivs odlar på ABF:s mark på Spånehusvägen 46. Öppet för alla att vara med och odla och gratis att skörda. Stora Lekan I lekparken Stora lekan samarbetar Sofielunds Folkets hus med Byalaget Sofia och Malmö stad för att erbjuda barn odlingsaktiviteter. Odlingsnätverket Seved Ideell förening som skapar gröna mötesplatser i Soefielund.

17 Drömmen om... LÄGENHETER BRF BARCELONA VÄSTRA HAMNEN Storlek: 2 4 r o k Pris från: :- Avgift från: 3 166:- Inflyttning: 2015 Visning: Kontakta mäklaren Adress: Lilla Varvsg/Kostergränd Kontakt: Mer info: brfbarcelona.se LÄGENHETER GRAND CANYON LIMHAMN Storlek: 1 4 r o k Inflyttning: 2016/2017 Kontakt: Mer info: brfgrandcanyon.se Bo vid naturreservat med egen odlingslott och 30 restauranger på gångavstånd. Anmäl intresse för inbjudan till VIP-säljstarten! LÄGENHETER NORRA SORGENFRI MALMÖ Storlek: 1 4 r o k Beräknad inflyttning: 2017 Kontakt: Mer info: veidekkebostad.se/norra-sorgenfri I Norra Sorgenfri, strax öster om stadskärnan, kommer du snart att kunna bo i härliga gröna urbana omgivningar. Anmäl intresse för inbjudan till VIP-säljstarten! LÄGENHETER BRF LOMMA LÄGE LOMMA Storlek: 2 5 r o k Pris från: :- Avgift från: 3 480:- Inflyttning: 2016 Visning: Kontakta mäklaren Adress: Strandvägen/Hamntorget Kontakt: Mer info: lommaläge.se RADHUS BRF VIKHEMS LYCKA STAFFANSTORP Storlek: 4 5 r o k Pris från: :- Avgift: 4 995:- Inflyttning: 2016 Visning: Kontakta mäklaren Adress: Vikhemsvägen Kontakt: Mer info: vikhemslycka.se LÄGENHETER BRF HYLLIE MALMÖ Storlek: 1-4 r o k Inflyttning: 2016/2017 Kontakt: Mer info: veidekkebostad.se/hyllie I Hyllie kommer vi att bygga för dig som vill ha ett modernt, hållbart boende med internationell atmosfär nära Emporia Shoppingcenter, Malmö Arena och citytunnelstationen. Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar veidekkebostad.se veidekkebostad.se

18 AUGUSTENBORG Här kan du bo och odla på höjden I takt med att staden blir allt tätare gäller det att slå vakt om grönytorna. Med Greenhouse satsar MKB på ett spjutspetsprojekt för en grön och klimatsmart livsstil där inte bara husbygget utan även växtligheten går på höjden. MKB:s Greenhouse är ett unikt projekt som kommer att rymma en mängd olika satsningar för att minimera miljöpåverkan och maximera trivsel och boendemiljö. Samtidigt blir hela huset en forskningsstation "in real life" där bland andra Energimyndigheten och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är med för att studera och utvärdera de smarta lösningarna i huset[j1]. I Greenhouse samlas mycket av det allra senaste inom miljöteknik samtidigt som själva bygget genomförs med nya typer av byggmaterial och miljöanpassad byggteknik. STORT INTRESSE FÖR ATT BO GRÖNT Huset är, kan man säga, optimerat för att göra det enkelt att göra klimatsmarta val i vardagen och det är något som tycks uppskattas av många, eftersom intresset för lägenheterna har varit väldigt stort, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB. Tanken är att skapa ett miljö- och klimatoptimerat bra boende för våra kunder där vi samtidigt, tillsammans med dem, kan testa och utvärdera olika lösningar och därmed få med oss värdefull kunskap som kan användas även i andra projekt. GRÖNA TAK MED SOLCELLER Greenhouse blir miljöcertifierat som passivhus och miljöbyggnad och kommer bland annat att rymma gröna tak med solceller, odlingsutrymmen såväl på marken som på höjden i det 14 våningar höga huset, energieffektiva tvättstugor och avancerade lösningar för att optimera insläppet av dagsljus. Plus möjligheter att både styra och övervaka energianvändningen i realtid. Totalt blir det 46 lägenheter, varav 12 etagelägenheter och två odlingskollektiv. I anslutning till huset kommer det att finnas en ekoprofilförskola, bilpool med laddstolpar för elbilar, separat cykelgarage och såväl individuella som gemensamma odlingsutrymmen. Den första etappen ska stå klar vid årsskiftet 2015/2016 och inflyttning i höghusdelen är planerad till april Huset är optimerat för att göra det enkelt att göra klimatsmarta val i vardagen. Jenny Holmquist Greenhouse är MKB:s spjutspetsprojekt för alla som vill leva grönt och klimatsmart. De första hyresgästerna flyttar in vid årsskiftet. Illustration: Jaenecke Arkitekter. Tänk nytt! Vä p KV SJÖFARAREN MASTTORGET I VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ Två föreningar med lägenheter för alla. Allt från små ettor till stora fyror. Anmäl ditt intresse redan idag, snart säljstart! Kontakt: Henrik Persson, , Riksbyggen.se/sjofararen BRF GULDSPIRAN HOLMA, MALMÖ Mitt i Holmas gröna kvarter bygger vi 21 nya, prisvärda lägenheter med bostadsrätt. Alla lägenheter har balkong och du kan flytta in i början av Kontakt: Emma Svensson, Svensk Fastighetsförmedling, , Riksbyggen.se/guldspiran Känslan av att flytta till ett nytt hem är något utöver det vanliga. Modern design så klart, men även smarta tekniska lösningar och nytänkande miljölösningar. Att titta närmare på något nybyggt från just Riksbyggen är dessutom ännu mer speciellt. Vi utvecklar inte bara bostäder, vi är med och förvaltar fastigheten i många år framåt. Just nu har vi nya personliga, hållbara hem som passar alla oavsett om du är student, har familj eller är senior. Är det dags att tänka nytt? Välkommen till Riksbyggen. BRF KÄLLBY DAL KÄLLBY ÄNGAR, LUND Sista etappen av vårt vackra område på Källby Ängar kvm fördelade på 2 4 rok, alla med balkong. Anmäl ditt intresse redan idag, snart säljstart. Kontakt: Marie Lundström, , Riksbyggen.se/kallbydal BRF MUSSLAN NYA LINERO, LUND 24 moderna lägenheter med inflyttning redan i början av nästa år. På bottenplan kan du bo i fem rok, med en fantastisk uteplats. Kontakt: Marie Lundström, , Riksbyggen.se/musslan Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i _Riksbyggen_Skane_233x166.indd :22

19 ANNONS Möt sommaren i Europa! Malmö Travemünde Morgon- och dagavgångar 490kr* Passa på att ladda upp med tax-free varor till sommarens grillkvällar eller varför inte bara njuta av solen på en uteservering? Med Finnlines reser du smidigt och prisvärt mellan Malmö och Travemünde på 9 timmar. Erbjudandet: Sträcka: Malmö < > Travemünde 1 bil t.o.m. 6m lång + max 5 personer* Bokas med bokningskoden BIL490 Tel *Priset gäller morgon- och dagavgångar från Malmö-Travemünde och v.v. Begränsat antal platser. Bokningperiod Resperiod Se för fullständiga villkor.

20 MALMÖ LATINSKOLA Foto: Jakob Fridholm HALLÅ DÄR... Paul Svensson, stjärnkock och en av hjärnorna bakom framtidens skolrestaurang på Nya Malmö Latin. Hur kan andra skolor inspireras att minska sitt svinn? Hela grundbulten är att laga mat när gästerna är där och den stora anledningen till att svinnet minskar är det i många fall går att kylförvara maten tills gästen är på plats, och därmed också att laga en ny rätt av det som blir över nästa dag. Fisken bakas efter hand och eleverna ser hur den kommer direkt från ugn till tallrik. Kocken bromsar de rätter som inte går åt, det innebär att det inte behöver bli så mycket över och mindre mat slängs. HUR ÄR SKOLMATEN? Annie Holm, går Natur och musik: Jag tycker om att äta här. Här är alltid mycket folk och det är en uppgradering från högstadiet där jag gick på en liten skola och vi satt i kyrksalen och åt. Det hände att jag hoppade över lunchen förr, den såg ut som tuggade hamstrar. Och jag blir trött om jag inte äter. Nu kanske jag blir trött för att jag äter för mycket istället! Alexandra Friis, går Estet och media: Det här är ett lite udda koncept med mer att välja på. Det är lyxigare och finare mat. Idag äter jag spagetti och sallad, köttfärssåsen var slut när jag kom. Émile Petersen, går Film och Media: Jag tycker att det är jättegod mat och sallad. Ibland är det för långa köer och för lite plats, annars är det bra. Jag har för vana att alltid äta upp, men jag vet att folk ofta tar till sig mer än de orkar äta. Emily Cheesman, går Teater: Jag tycker att maten är jättebra, den är nyttigare än tidigare. Och variationen är större, jag tycker att vi är väldigt lyckligt lottade. Daniel Ödlund, går Teater: Jag är ganska kräsen, så för mig är det bra att det finns flera alternativ att välja på. Förr hände det att jag bara åt knäckebröd till lunch, men just idag äter jag kyckling och grönsaker med ris till. 20 På Malmö latinskolan är det matupplevelsen som står i centrum. All mat lagas från grunden och med ett strukturerat arbetssätt har matsvinnet mer än halverats. Foto: Gugge Zelander Succé för grön skolmat Malmö latinskola har minskat matsvinnet med en tredjedel genom sin satsning på att skapa framtidens skolrestaurang. 60 procent av maten som serveras är ekologisk och i skolans foodcourt tar grönsakerna plats på tallriken först. Eleverna väljer sedan bland rätter som lagas utifrån efterfrågan av kockar i öppna kök. Vi lagar all mat här på plats. Peter Haeggblom 900 Drygt så många elever äter lunch varje dag i restaurangen. Klockan närmar sig lunchtid och aktiviteten i Malmö latinskolas restaurang Choice är i full gång. Kön ringlar lång till det öppna köket, där kockar lagar dagens rätter. Vid stationen där eleverna hämtar tallrikar finns olika varianter av varma och kalla rotfrukter och grönsaker och många av eleverna har redan halvfulla tallrikar när de kommer fram till serveringen. Det här är absolut ingen buffé, säger kökschef Peter Haeggblom. Vid bufféservering blir svinnet som störst. Eleverna väljer en av dagens rätter och alla får dagens grönsaker. Peter Haeggblom har 20 års erfarenhet av att driva restauranger och har tillsammans med en projektgrupp arbetat med att ta fram det nya skolrestaurangkonceptet som projektledare. Här är det inte bara maten på tallriken, utan hela matupplevelsen som står i centrum. Ljudmiljön i restaurangen är specialdesignad och på en av väggarna skapar vertikal grönska en lugnande känsla. LYFTER GRÖNT PÅ NYA SÄTT Matdoften sprider sig från det öppna köket. Vi lagar all mat här på plats, säger Peter Haeggblom. Eleverna ser kockarna arbeta och kan fråga om de undrar något om maten. Hur maten presenteras har betydelse för vad som väljs, och vad som äts upp, och Peter har experimenterat med olika sätt att presentera menyn. När vi skrev vegetarisk lasagne på menyn gick det åt tre serveringsbleck av den rätten. När vi nästa gång beskrev den som lasagne med zuccini gick det åt åtta bleck, av exakt samma rätt, säger Peter Haeggblom. Att servera mer grönsaker är bra av hänsyn till miljö och hälsa, och dessutom är det bra ur ett ekonomiskt perspektiv. VÄGER MATAVFALL I köket görs alla rätter från grunden och råvarukostnaderna ligger inte högre än på andra skolor. Personalkostnaderna är lite högre eftersom vi nästan uteslutande har anställt kockar med stor arbetslivserfarenhet. Men när vi ser på helheten blir den ekonomiska skillnaden marginell. Svinnet från eleverna har minskat med en tredjedel, vilket också ger avtryck ekonomiskt sett. I diskrummet, där överbliven mat slängs, sitter en lista som varje dag uppdateras med hur mycket mat som har slängts dagen innan och hur mycket som slängts hittills i år. Den uppdateras även med många portioner mat svinnet motsvarar och vad den mat som kasserats har kostat. STOR ANDEL EKOLOGISK MAT Varje dag äter drygt 900 elever i restaurangen och ungefär 60 procent av maten som serveras är ekologisk. För Malmö skolrestauranger i stort är siffran ännu högre. 65 procent ekologiskt är beundransvärt med tanke på att det är en så stor verksamhet vi bedriver, säger Gunilla Berggren, koststrateg vid Malmö stad Skolrestauranger. Vi driver skolrestauranger på alla kommunala grundoch gymnasieskolor i kommunen, strax under 90 restauranger, alla utom Värnhemsskolan där kockeleverna sköter skolrestaurangen. Att Malmö latinskola ligger något lägre i andel ekologisk mat beror delvis på att en del av de råvaror de efterfrågar ännu inte finns ekologiska hos leverantörerna. Vi har en aktiv dialog med våra leverantörer, de vet vilket håll de är på väg, säger Gunilla Berggren. Det gäller att vara tydlig med att nyheter bara är intressanta för oss om de är ekologiska. Senast 2020 ska all mat som serveras i Malmö stad vara ekologisk.

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

MKB BYGGER FÖR MALMÖ. Läs gärna mer om MKB:s nyproduktion på: mkbfastighet.se/nyproduktion

MKB BYGGER FÖR MALMÖ. Läs gärna mer om MKB:s nyproduktion på: mkbfastighet.se/nyproduktion Holma torg, Holma Culture Casbah, Rosengård Bohus, Dalaplan Greenhouse, Augustenborg MKB bygger nytt, bygger om och förtätar mer än någonsin. Just nu har vi många nya bostäder på gång i Malmö. Några av

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

KVARTERET. Triton. Ett hållbart boende i sjönära läge

KVARTERET. Triton. Ett hållbart boende i sjönära läge KVARTERET Triton Ett hållbart boende i sjönära läge 101 LÄGENHETER I VÄSTERÅS MED INFLYTTNING JAN-JUNI 2018 Ett hållbart liv i sjönära läge. Tänk dig att du har cyklat kilometern hem från stan förbi grönområden

Läs mer

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR 2012-11-16 Av: Hållbart Malmö I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld.

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. EkoVision Torsvik Ett hållbart boende Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. Utställningen är producerad av Technichus Härnösand EkoVision Torsvik Idéerna

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Triton. Ett hållbart boende i sjönära läge

Triton. Ett hållbart boende i sjönära läge K VART E R E T Triton Ett hållbart boende i sjönära läge 101 LÄGEN HETE R I VÄSTER ÅS M ED I N FLY T T N I N G J AN - J UN I 2018 2 Ett hållbart liv i sjönära läge. Tänk dig att du har cyklat kilometern

Läs mer

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012!

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Skåne Solar Award är en årlig utmärkelse som belönar de verk i regionen som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Världen runt hörnet HERMOD I HYLLIE

Världen runt hörnet HERMOD I HYLLIE Världen runt hörnet HERMOD I HYLLIE I Hyllie är miljö och hållbarhetsperspektivet viktigt och det ska vara lätt att göra rätt och leva gott. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och bilpooler bidrar

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 LOKAL TILL HEM 1 INNEHÅLL OM LOKAL TILL HEM 3 En växande region kräver fler bostäder 3 Lokaler blir till bostäder 3 Organisationen 3 OM PROCESSEN 4 Steg

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER VÄSTRA HAMNEN Kv Skonaren HYREsrätter Välkommen till Västra Hamnen Västra Hamnen i Malmö är en ny stadsdel som har blivit en attraktiv plats att bo och leva i men också en internationell symbol för hållbar

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Studentliv och skejthäng nära havet STAPELBÄDDEN STUDENT VÄSTRA HAMNEN

Studentliv och skejthäng nära havet STAPELBÄDDEN STUDENT VÄSTRA HAMNEN Studentliv och skejthäng nära havet STAPELBÄDDEN STUDENT VÄSTRA HAMNEN Nära vågskvalp, skejtpark och stadens puls! Stapelbädden Student är ett socialt boende nära det glittrande sundet med härliga havsbad,

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Johan Östh, VD och grundare

Johan Östh, VD och grundare t mה är r än s j, Jag heter Johan Östh och har jobbat som snickare i hela mitt liv. Inspiration fi ck jag från min morfar som var både byggare och målare och hade byggt huset jag växte upp i. Jag har alltid

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Bo rofyllt i småstadsidyll vid havet HISSTORNET LIMHAMNS LÄGE

Bo rofyllt i småstadsidyll vid havet HISSTORNET LIMHAMNS LÄGE Bo rofyllt i småstadsidyll vid havet HISSTORNET LIMHAMNS LÄE Med sin småstadskänsla, sitt lugn, gemenskapen mellan invånarna och närheten till havet, är Limhamn ett av Malmös mest eftertraktade områden.

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar

Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar A1 ÖC annonsbilaga Torsdag 20 mars 2014 Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar Vill du bo mitt i stan, men ändå lugnt? Välkommen till Brf Mahoniahöjden i Linköping. En utsikt utöver detvanliga

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer