MURMANSK EN KUNSKAPSSÖKNING AV:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MURMANSK EN KUNSKAPSSÖKNING AV:"

Transkript

1 MURMANSK EN KUNSKAPSSÖKNING AV: Carl Waern E5.

2 STAD Historia Staden grundades år 1915, innan dess fanns bara kringspridda jägare och fiskare i området. Men myndigheterna hade insett fördelarna med att ha en hamn vid de norra haven, som dessutom var isfri året om. Järnvägen drogs dit och med den kom flyttlassen. Från början bodde det bara 2000 personer i staden - idag cirka Under andra världskriget gick de allierades konvojer med krigsstöd till Ryssland via Murmansk, då det var den enda hamnen ryssarna förfogade över, som gick att nå utan att behöva passera områden som låg onödigt nära fienden. Dessa konvojer var ett problem för Hitlers Tyskland och de gjorde allt för att hindra trafiken. Staden Murmansk bombades kraftigt av både artilleri och flyg, fronten låg bara fem mil utanför staden. Murmansk jämnades praktiskt taget med marken och befolkningen minskade till en fjärdedel, men staden byggdes upp igen. Bara Leningrad blev hårdare bombat än vad Murmansk blev. NUTID Murmansk ligger som i en gryta, med fjällsluttningar runt om. Bostadshusen i grå betong, klättrar uppför fjällsidorna. Journalisten Björn Lindahl, SVD, beskriver i ett av sina reportage, hur staden ser ut. Han skriver Staden ser ut som om alla Sveriges betongförorter samlats till kongress på den ryska tundran. Husen är dåligt byggda och ännu sämre underhållna.den största ansamlingen med grå betonghus kallas av Murmanskborna för idiotåsen- husen ligger högt uppe på en kulle, där vinden lätt kommer åt dem, dessutom är husen dåligt isolerade, det blåser rätt igenom dem. Stadskärnan i Murmansk är en liten ljuspunkt i den annars så grå staden - affärerna får nämligen ha neonskyltar som är färggrannare än i övriga Ryssland, det har stadsfullmäktige bestämt, för att bryta enformigheten och lysa upp. Nöjeslivet i Murmansk är begränsat till några få restauranger, tre teatrar och en handfull biografer. 1

3 GEOGRAFI Murmansk ligger på Kola halvön, granne med Norges och Finlands norra delar i väst och Barentshav i norr. Kola halvön är lika stort som Götaland. KLIMAT Murmansk och Kola halvön har Polarklimat, men tack vare Golfströmmen, som för med sig vatten från varmare breddgrader, så blir det inte kallare än i medelsnitt -10 grader på vintern. Medeltemperaturen under hela året är inte högre än 1-2 grader plus. Solen lyser bara sex hela dagar per år. 2 December- 11 januari är det polarnatt, det vill säga ständigt mörker. 21 maj - 22 juli är det ständig dag, det är ljust tjugofyra timmar om dygnet. HANDEL OCH INDUSTRI Industrin i Murmansk består i huvudsak av varvs och fiske industri. Varven har varit fullt sysselsatta med att bygga och underhålla fartyg ända till nu, anledningen är Rysslands dåliga ekonomi, visserligen byggs det fortfarande en och annan båt men produktionen är om man jämför med vad den har varit, nästan lika med noll. Eftersom det inte finns några pengar att renovera och reparera för, så ligger idag många fartyg och rostar sönder. Fiskeri industrin är den dominerande arbetsgivaren, den sysselsätter personer och är en av världens största industrier för produktion av konserver, djupfryst och rökt fisk. Bara för några år sedan i slutet på talet landade man 1,2 miljoner ton fisk per år, men idag är det betydligt mindre, haven håller på att fiskas ut. Till följd av att sysselsättningen minskar, så försöker sig många idag på att göra affärer och starta små företag. Tidigare var det en omöjlighet att få starta ett företag, staten var den som skulle sköta all industri och handel. Men tiderna förändras och idag skall Myndigheterna till och med hjälpa dem som vill starta eget. 2

4 PRIVAT EKONOMI Till följd av den tidigare kraftiga expansionen inom främst militär och industri facken, så har man behövt arbetskraft och för att få människor att vilja arbeta i det karga och bistra klimat som råder på Kola halvön, så har de fått stora fördelar, jämfört med vad den övriga befolkningen i Ryssland har. De har fått högre lön, större lägenheter, längre semester och lägre pensions ålder. Att arbeta på Kola halvön var för många ett sätt att tjäna en slant, så att de senare i livet skulle kunna flytta längre söderut. Men i takt med att Ryssland försöker ställa om sin ekonomi till marknadsekonomi, så har inflationen ökat och människornas sparpengar blivit värdelösa gjordes den första sociologiska undersökningen någonsin över befolkningen på Kola halvön personer intervjuades om deras ekonomi och om hur de klarade vardagen. 50 procent svarade att de var tvungna att använda sig av sparade pengar för att klara vardagen. 39 procent svarade att de hade sålt ägodelar och 23 procent att de hade tagit lån för att klara sig. Förr fick de som arbetade på Kola halvön två till tre gånger så höga löner som de övriga arbetarna i Ryssland, hyrorna var låga och de fick vartannat år sju veckor betald semester var som helst i sovjet. Männen gick i pension vid 55 års ålder och kvinnorna vid 50. Idag vet ingen hur det skall gå, varken med ekonomi eller arbete. En fjärdedel av människorna på Kola halvön planerar att flytta. Som jämförelse kan påpekas att en norsk arbetare tjänar lika mycket i timman som en rysk gör på en månad, om man räknar om det till hårdvaluta d.v.s. Dollar. JORDBRUK På grund av att Kola halvön ligger så långt upp i norr, så är det inte möjligt att bedriva ett normalt jordbruk på ett sådant sätt som vi är vana vid att man gör i Sveriges södra delar. I Murmanskområdet fungerar bara renskötsel och växthusodling av grönsaker. Växthusen värms med el från kärnkraftverket och sammanlagt täcker växthusen en yta på 12 hektar. Anledningen till att man bedriver ett så dyrt jordbruk är att många grönsaker förlorar mycket av sina näringsämnen under de långa transporterna till Kola halvön. 180 personer producerar 2100 tongurka, 200 ton tomater, 1200 ton gräslök och 300 ton sallad, persilja samt selleri. Produktionen täcker 45 procent av Murmansks totala behov. Men det är inte billigt att producera grönsakerna, växthusen är dåligt byggda som allting annat och måste värmas upp året runt. Växthusen på Kola halvön har en energiförbrukning som motsvarar 250 kubikmeter olja per kvadratmeter och år, motsvarande siffra för våra skånska växthus är 50 kubikmeter olja per kvadratmeter under vintermånaderna. 3

5 MILITÄR Hela Kola halvön har en mycket stor betydelse för Rysslands försvar, främst är det marin och flygstyrkor som är baserade i området. Murmanskregionen är idag trots allt tal om Perestrojka och avspänning ett av världens mest militärt rustade områden. Murmansk området är strategiskt viktigt för Ryssland, därifrån kan man skjuta kärnvapenrobotar mot USA:s alla större städer och det är dessutom de enda hamnarna från vilka Rysslands flotta kan ta sig ut i Atlanten i händelse av en konflikt, utan att passera andra länders territorialvatten. Dessutom så har Kola halvöns sedan tidigare mycket stora truppstyrkor utökats, i takt med att de ryska styrkorna har blivit tvungna att lämna central Europa. Det har varit besvärligt att få fram aktuella siffror över storleken på de styrkor som finns på Kola halvön och Murmansk området. Det enda jag funnit är sju år gamla siffror som gäller Rysslands ishavsflotta, vilken 1989 enligt militära bedömare bestod av följande: 75 Större krigsfartyg, kryssare, motsvarande. 85 Mindre krigsfartyg, kustkorvetter, robotbåtar etc. 133 Ubåtar med konventionella vapen och/eller kärnvapentorpeder. 35 Ubåtar med ballistiska kärnvapen. 95 Förråds och kommunikationsfartyg. 450 Stridsflygplan. Vad man skall komma ihåg är att siffrorna endast gäller flottan och alltså inte armé och flygvapenstyrkor, som förmodligen inte är av föraktlig storlek. Att tidigare redovisade styrkesiffror är sju år gamla tål också att påpekas ytterligare en gång. Enligt militära bedömare, kommer Kola halvön att få en ökande betydelse för Rysslands försvar, i takt med att dess styrkor centraliseras av ekonomiska skäl. 4

6 MILJÖ Murmansk och Kola halvön tillhör ett av världens mest förorenade områden. Invånarna i Murmansk län hör till dem som har mest allergier, lungcancer och hudsjukdomar i hela Ryssland. Murmansks hamn räknas till att vara världens största fartygs kyrkogård - fartygen ligger och rostar sönder, ingen underhåller dem och så småningom sjunker de till botten. Det finns ingen utrustning för att bärga de sjunkna fartygen, ingen vilja att skaffa någon heller, gammalt stål anser sig ryssarna ha tillräckligt av. KÄRNKRAFT OCH ATOMSOPOR Det som har fått omvärlden att rikta sina blickar mot Murmansk och Kola halvön, är den enorma koncentrationen av atomreaktorer, atomsopor och kärnvapen. Kola halvön är världens mest kärnreaktortäta område, cirka 270 stycken sammanlagt, inklusive de reaktorer som finns på fartyg och ubåtar. Ett av de absolut farligaste kärnkraftverken i Ryssland i dag ligger vid Poljarny Zory, cirka 15 mil söder om Murmansk. Det är dåligt underhållet och de anställda får inga löner, helt enkelt därför att det inte finns några pengar. Kärnkraftverket producerar 63 procent av hela Kola halvöns behov av elektricitet. Att lägga ned kraftverket skulle vara en omöjlighet och att bygga ett nytt mer miljövänligt gaskraftverk skulle bli alldeles för dyrt inträffade ett allvarligt tillbud vid kärnkraftverket i Poljarny Zory, det kunde fått samma konsekvenser som olyckan i Tjernobyl. Detta tillbud fick de nordiska länderna med Norge i spetsen att vakna. För att öka säkerheten vid kärnkraftverket, anslog Norges regering 20 miljoner kronor till bland annat nödströmsaggregat, som skall säkra kraft till viktiga instrument och till nedkylningen av reaktorkärnorna i händelse av en olycka. Men aggregaten kom inte längre än till ryska gränsen, den ryska tullen krävde nämligen avgift för aggregaten, 40 procent av deras inköpsvärde. Aggregaten stod kvar i den ryska tullen ett helt år, innan de släpptes igenom - ingen ville eller kunde betala. Norge har även placerat ut censorer som känner av ökad radioaktivitet i området kring kärnkraftverket. De har via telefonledningarna direktkoppling till Norge, för att så tidigt som möjligt ge förvarning om en olycka har skett. ATOMSOPOR Murmansk har idag enorma problem med sitt kärnavfall, förråden är fyllda till bredden och det finns inga pengar att ta hand om soporna för. I Murmansks hamn ligger uttjänta ubåtar med reaktorerna kvar och rostar sönder, mängder av reaktorer och annat kärnavfall har dumpats i haven. Problemet är att ingen tycks veta (eller vill tala om) hur mycket som har dumpats och var. 5

7 OM KATASTROFEN INTRÄFFAR Vid en härdsmälta i en fartygsreaktor vid kaj i Murmansk området kommer ett omfattande radioaktivt utsläpp att ske. Civila ryska myndigheter räknar med att följande kommer att hända: personer i reaktorns omedelbara närhet avlider omedelbart av Murmansks invånare exponeras för radioaktiv strålning omedelbart efter utsläppet. 3. I bästa fall drabbas av dem av kroniska strålskador, i sämsta fall alla En tredjedel - cirka av dem avlider inom en kort eller medellång tidsperiod. 5. Ett radioaktivt moln i åtminstone 1000 kilometers radie från olycksplatsen uppstår. Norra Norge, Sverige och Finland drabbas av nedfall. Det yttersta spridningsområdet för Sveriges del bör alltså vara mellan Umeå och Sundsvall. I värsta fall drabbas samtliga inom det beräknade spridningsområdet av kroniska strålningsskador. I bästa fall utsätts de för så kallad Allvarlig hälsorisk. Vid 8- tiden varje morgon upplyser en röst på radion om dagens strålningsnivå: Radioaktiviteten i Murmansk centrum är idag normal, säger den - radion i Murmansk har aldrig sagt något annat. 6

8 OLYCKOR OMBORD Flera olyckor har redan hänt med Ryska atomfartyg, några har blivit kända för omvärlden men hur stort mörkertalet är, vet man inte. Följande incidenter har blivit kända: JULI 1961 Ett rör ombord på en sovjetisk atomubåt spräcks under en operation utanför Storbritannien. Allvarliga smittskador ombord Enligt CIA källor råkade den ryska atomisbrytaren Lenin ut för en härdsmälta i en av reaktorerna ombord. 30 sjömän tros ha avlidit. 12 APRIL 1970 En rysk attackubåt av november klass sjunker utanför Spanien efter ett drivsystemfel i kärnreaktorerna. Ombord fanns två kärnvapentorpeder. 6 JUNI 1970 En Rysk ubåt av Echoklass kolliderar med USS Taurog, en amerikansk ubåt. 21 AUGUSTI 1980 Brand utbryter ombord på en rysk atomubåt av Echoklass, nio besättningsmän dödas. omgivande luft och vatten radioaktivt smittade. MAJ 1985 Brand utbryter på en rysk atomubåt vid kaj. 11döda. Radioaktiv nedsmittning av omgivningen. Ubåten sjönk vid kaj. 6 OKTOBER 1986 En rysk ubåt av Yankee klass sjunker utanför Bermuda på meters djup. Orsaken var en explosion i det flytande bränslet i en av de 16 strategiska kärnvapenmissilerna ombord. NOVEMBER 1988 Den ryska atomisbrytaren Rossija drabbas nästan av härdsmälta, det värsta som kan hända, i Murmansks hamn. Orsaken var att reaktorns kylvätska av misstag släpptes ut i hamn bassängen. 7 APRIL 1989 Ubåten Komsomolets sjunker utanför Norge efter en brand. Radioaktivitet läcker ut från de två kärnvapen torpederna ombord. 7

9 26 JUNI 1989 En rysk Echo ubåt råkade ut för ett läckage i kylsystemet under en övning utanför Norges kust. 16 JULI 1989 En rysk attackubåt av Alpha klass råkade ut för nöd stopp i reaktorn utanför Norges kust. 8

10 ÖVRIG MILJÖFÖRSTÖRING Malmbrytning med atombomber 1974 och1984 gjordes försök, att med två stycken mindre atombomber öka malm uttaget i en apatit gruva nära staden Kirovsk på Kola halvön. Försöket genomfördes på så sätt att en bomb fördes 800 meter in i ett stort gruvberg och sprängdes - numera är gruvan stängd och försöket räknas som misslyckat. Befolkningen i Kirovs informerades först 1988 om vad som skett. INDUSTRIN Några av Kola halvöns städer är uppbyggda kring en enda fabrik eller gruva, vilket avspeglar sig i namnet som exempelvis städerna: Nikel (nickel), Apatity (apatit). Företagen har stått för allt, från bostäder till sjukhus. Industrierna har varit i total avsaknad av utsläppsrening, vilket har gjort Kola halvön till en ekologisk öken. Främst är det smältverken som har stått för miljöförstöringen, deras sammanlagda utsläpp av svaveloxid under de senaste 20 åren uppgår till otroliga 9,6 miljoner ton. I städerna kring smältverken växer idag knappast ens ogräset. Bara människan är mer uthållig. På tio tusentals hektar är skogen död och varje år tillkommer hektar. FRAMTID Murmansk och hela Kola halvön i övrigt står inför enorma problem- främst vad det gäller miljön och om ingen gör något åt problemen omedelbart - så finns det ingen möjlighet att det går att leva i Murmansk i framtiden. Kanske är det redan försent att göra något. 9

11 KÄLLFÖRTECKNING SVD Lindahl, Björn - Hopplöshetens och rikedomens region. DN Henrikson, Bernd- Polarstadens skyline. NSD Gyllenhaal, Kars- Ubåtskyrkogården. VK Källström, Christer- Tickande miljöbomb. VI 1989 nr 33 Chreisti, Kenneth- Först på Murmansk. SP Tennholt, Björn - Kola halvön, världens största flottbas. VK Nielsen, Thomas- Katastrofen lurar i vår närhet. Ny Teknik 1989 nr 18 Bertman, Håkan- Från härläger till industristad. VI 1989 nr 38 Creisti, kenneth- Nordpolens förort. GP Lönnroth, Per-Olof- Staden som aldrig ler. GP Lindahl, Björn- Utblick över betong staden. FÖRSVARETS FORUM 1996 nr 2- Tonen skärps på Kolahalvön 10

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kärnenergi. och dess betydelse för världen. Ämne: so/sv Namn: Moa Helsing Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009.

Kärnenergi. och dess betydelse för världen. Ämne: so/sv Namn: Moa Helsing Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009. Kärnenergi och dess betydelse för världen Ämne: so/sv Namn: Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 1 Innehållsförteckning Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Svensk sammanfattning av rapporten Lärdomar från Fukushima

Svensk sammanfattning av rapporten Lärdomar från Fukushima Svensk sammanfattning av rapporten Lärdomar från Fukushima Det är nästan 12 månader sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima startade och även om den stora jordbävningen och tsunamin som följde satte igång

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03 Fukushimas påverkan i Sverige NFO-konferens Om Strålsäkerhetsmyndigheten sorterar under Miljödepartementet GD Mats Persson budget cirka 400 miljoner kronor 300 anställda kontor i Solna Kenneth Broman 2014-11-26

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

STRÅL- OCH KÄRNSÄKERHETSÖVERSIKTER. Säkerheten vid kärnkraftverk. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STRÅL- OCH KÄRNSÄKERHETSÖVERSIKTER. Säkerheten vid kärnkraftverk. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STRÅL- OCH KÄRNSÄKERHETSÖVERSIKTER Säkerheten vid kärnkraftverk Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Säkerheten vid kärnkraftverk Bruket av kärnenergi får inte

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Mopedens historia. Mopedens början:

Mopedens historia. Mopedens början: Mopeden Mopedens historia Mopedens början: Det var Euge ne och Michel Werner som uppfann motorpeden år 1897 och samma år visades den upp för först gången på parissalongen. Den såg ut som en cykel med en

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

i Tjernobyl Jonas jobbar

i Tjernobyl Jonas jobbar Jonas jobbar i Tjernobyl Visst gav det en känsla av overklighet att stå framför den största miljökatastrofen i världen. Men det är det viktigaste jobbet jag kan tänka mig för en brand - ingenjör. Att hindra

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning?

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringsbehov Vilka investeringar bör man räkna med att behöva göra för att komma

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

redan finns. Kärnkraften måste avvecklas!

redan finns. Kärnkraften måste avvecklas! Kärnkraften är livsfarlig, dyr och onödig. Vi måste ha en energipolitik baserad på effektivisering, sparande och förnybara energikällor. Fortfarande saknas en säker metod att ta hand om det avfall som

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer