DEN SVENSKA RYSSKRÄCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN SVENSKA RYSSKRÄCKEN"
  • Dan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Fokus DEN SVENSKA RYSSKRÄCKEN Debatten om Ryssland har blossat upp igen. Är vår granne i öst ett verkligt hot mot Sverige eller är det den djupt rotade rysskräcken som talar? Vi har tagit hjälp av forskare för att kartlägga svenskarnas månghundraåriga rädsla för ryssen. text magnus västerbro BUKOWSKIS 18 Populär Historia

2 Inför det så kallade kosackvalet 1928 ingick Socialdemokraterna ett samarbete med kommunistiska SKP. Detta väckte starka reaktioner hos högern som med flygblad och valaffischer varnade för hotet från Sovjetunionen. Populär Historia 19

3 Den 1 mars 2014 tågar ryska trupper in i Ukraina. Under förevändningen att skydda den ryskspråkiga befolkningen tar man kontrollen över Krimhalvön, där en av Rysslands största flottbaser sedan länge ligger. Efter en snabbt genomförd folkomröstning förklaras att Krim nu är en del av själva Ryssland. Agerandet väcker upprörda reaktioner runt om i världen. I Sverige blandas hård kritik mot vad som beskrivs som en ny rysk imperialism med oro för vad som kan hända i vårt eget närområde. Kommer Ryssland att försöka expandera även i Östersjöområdet, och vad händer då med Gotland? Debattörer som länge varnat för att Ryssland återigen eller kanske snarare: som alltid utgör ett tydligt säkerhetspolitiskt hot får ny luft. I tidningar och tv berättas om hur det svenska försvaret lämnat Gotland obevakat. Frågan om Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato, för att få skydd mot det ryska hotet, aktualiseras på nytt. Kort därefter kommer den svenska regeringen med besked om att det för första gången på många år är dags att öka försvarets budget. Försvarsminister Karin Enström vill ha fler Jas-flygplan, ett fördubblat luftvärn och två nya ubåtar. Det handlar om budgetökningar med betydande belopp. Med andra ord har en helt ny försvarspolitisk situation uppstått i Sverige, under intryck av det ryska agerandet Ivan IV ( ) var storfurste av Moskva från 1533 och rysk tsar från På grund av sitt våldsamma styre har han gått till historien som Ivan den förskräcklige. STATLIGA HISTORISKA MUSEET, MOSKVA i Ukraina. Men är det fråga om en logisk reaktion på det inträffade, eller är det den urgamla rysskräcken som kommit i dagern igen? Å ena sidan förs en helt rimlig diskussion om vår säkerhetspolitik, och om det bästa sättet att hävda våra intressen, säger Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Men där finns också något lite underligare. Man kan fundera på om det verkligen skulle vara aktuellt med ryska anspråk på Sverige som aldrig har ingått i Ryssland, som inte har rysktalande minoriteter och som inte har ryska marinbaser på sitt territorium. Även Owe Ronström, professor i etnologi, tycker sig i debatten hitta spår av traditionella figurer, ett slags demonisering av ryssen. När vi ser att Putin agerar som han gör, då väcks gamla bilder till liv, säger Ronström. Vi har en djupt rotad tendens, en tradition, av att se det ryska som bärare av det onda. Det är svårt att låta bli att känna av denna resonansbotten i debatten som förs just nu. Vad består då denna rysskräck av? Den ryske historikern Aleksander Kan, som kom till Sverige på 1980-talet, har beskrivit fenomenet som en märklig återspegling av en sedan tvåhundra år försvunnen fara. Är det verkligen så? För att få en djupare förståelse för denna tradition av rädsla och misstänksamhet inför vår stora granne i öster måste man gå långt tillbaka i historien. Under många hundra år dominerades relationerna mellan Sverige och Ryssland av en ständigt pågående maktkamp, som ofta övergick i regelrätta krig. I början, när föregångaren till det ryska riket formades på talet, berättar sägner och krönikor om en nära kontakt med Norden. Handelsförbindelserna var många, och i Nestorskrönikan berättas till och med att Rysslands föregångare Kievriket grundades av vikingar från dagens Sverige (se artikel i förra numret av Populär Historia). Men redan på 1200-talet hade kontakterna bytt karaktär. Då försökte Sverige expandera österut för att få kontroll över handelsrutterna kring Östersjön. En av den ryska medeltidshistoriens stora hjältar, Alexander Nevskij, ska ha fått sitt tillnamn efter att år 1240 ha besegrat en invaderande svensk armé vid floden Neva. De kommande århundradena fortsatte krigen med jämna mellanrum. Under andra halvan av 1500-talet rasade det långvariga livländska kriget, kanske mest känt för att tsar Ivan IV, kallad den förskräcklige, och kung Johan III av Sverige då utbytte de så kallade skällebreven med varandra. I dessa beskriver tsaren Sverige som ett obetydligt smårike, som ingen ens hört talas om innan Gustav Vasas dagar. Den svenske kungen kontrade med att kalla tsaren för en ärelös träl och en kristen huvudljugare och tyrann. På slagfältet gick Sverige i huvudsak segrande ur striderna. Den svenska offensiven fortsatte in på 1600-talet, och kröntes med freden i Stolbova 1617, då ett Ryssland som var inrikespolitiskt splittrat fick erkänna sig besegrat. Sverige kunde på bekostnad av landet som redan då beskrevs som vår gamle arvfiende etablera sig som en regional stor- FINE ART IMAGES/IBL 20 Populär Historia

4 Fokus ARTIKELÄMNE Både Ryssland och Sverige utökade sina territorier i Baltikum när Tyska orden försvagades efter reformationen. På målningen intar Ivan IV Narva När svenska Estland etablerades några år senare blev Narva en omstridd stad. Efter ett misslyckat försök erövrade svenskarna den 1581, och 1700 vann Karl XII sin stora seger här. Fyra år senare gick staden förlorad efter en rysk belägring. makt genom att utöka sina baltiska besittningar med Ingermanland och Kexholms län. Gustav II Adolf förklarade i ett triumferande tal till rikets ständer att det verkade som att själva Gud velat befria oss från vår falske granne ryssen, som sällan håller tro och loven. Inom den svenska eliten fanns vid denna tid en starkt negativ syn på ryssarna och deras rike, vilket historikern Björn Asker har visat. Detta bottnade dels i de faktiska utrikespolitiska motsättningarna, Under andra halvan av 1500-talet rasade det långvariga livländska kriget. dels i främlingskapet mellan den västeuropeiska och den ryska kulturkretsen. Ryssar sågs helt enkelt som ett mer eller mindre barbariskt folk. Till det bidrog att den ryska ortodoxa kyrkan uppfattades som underlig, för att inte säga hädisk. Den starka, enväldiga tsarmakten beskrevs gärna som ett arv av mongolerna, som under flera hundra år varit Rysslands härskare. Även det faktum att livegenskapen fanns kvar i Ryssland bidrog till bilden av landet som ociviliserat och hotfullt. I sin läsning av protokoll från det svenska riksrådet har Asker tydligt visat hur de styrande i Sverige från talet och framåt betraktade Ryssland som ett allvarligt militärt hot, både för stunden och på lång sikt. Inte minst i takt med att Ryssland under Peter den store började lyfta fram sina positioner stod det klart att de inrikespolitiska problemen i landet, som Sverige tidigare skickligt kunnat utnyttja, nu var borta. Och Ryssland framstod därmed som mer hotfullt än någonsin. År 1700 bröt så stora nordiska kriget ut när Ryssland angrep Sverige för att återta de territorier som tidigare förlorats. Den hotbild som den svenska ledningen målat upp visade sig med andra ord bekräftas, trots att man från ryskt håll in i det sista förnekade att några krigshandlingar var att vänta. Stämningarna i rådet inför angriparna sammanfattades väl av den tidigare general guvernören i Estland, Axel Julius De la Gardie: ryssarna äro en hård, grym, falsk och listig nation Efter krigsslutet 1721, då Sverige besegrats i grunden, och delar av den svenska skärgården och stora delar av Finland plundrats av ryska styrkor, följde en osäker period. Berättelserna om de fruktansvärda rysshärjningarna spreds, och blev till stoff för sagor och berättelser, som snart var en självklar del av den folkliga kulturen. HUVUDTEXTEN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 24 Populär Historia 21

5 Tusen år av rysk-svenska förbindelser 862 Enligt legenden grundas Kievriket (föregångare till dagens Ryssland, Ukraina och Vitryssland) av vikingar under Rurik. Myten avspeglar starka kontakter mellan Norden/Sverige och områdena längre österut En svensk armé besegras av Alexander av Novgorod, vid floden Neva Freden i Nöteborg skapar fasta gränser mellan Sverige och Novgorod (Rysslands föregångare), efter decennier av svensk expansion Svenskt korståg österut under kung Magnus Eriksson Krig mellan Ryssland och Sverige i Livland. Slutar med svensk seger Under ingermanländska kriget erövrar Sverige Novgorod. Gustav II Adolf försöker göra sin bror till rysk tsar Freden i Stolbova etablerar Sverige som stormakt Stora nordiska kriget bryter ut. Sverige angrips av bland andra Ryssland Karl XII inleder sitt ryska fälttåg Sverige besegras vid Poltava. Ryssland tar över som stormakt kring Östersjön Slaget vid Storkyro gav Ryssland kontroll över större delen av Finland Ryska härjningar i svenska gränstrakter Hattarnas ryska krig. Sverige är angripare men slås tillbaka vid Villmanstrand Gustav III:s ryska krig. Sverige är angripare, men får nöja sig med oförändrade gränser efter segern vid Svensksund Ryssland erövrar Finland. Plundringar i norra Sverige och delar av Stockholms skärgård efter slaget vid Sävar Allians sluts mellan Sverige och Ryssland, vilket öppnar för att Norge tvingas in i en union med Sverige Sverige planerar att gå in i Krimkriget mot Ryssland, men anfallet blir inte av tal Upprustning inleds i Sverige, med hänvisning till det ryska hotet Rysk flotta på väg att angripa Sverige i världskrigets inledningsfas, men anfallet hejdas I kosackvalet skräms de borgerliga partierna med att en röst på vänstern är en röst på kommunister, vilket ger stor framgång i andra kammaren Kriget mellan Sovjetunionen och Finland får många att kräva att Sverige ska ta del i striderna. Sverige stödjer Finland ekonomiskt och med krigsmateriel Baltutlämningen orsakar konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen. Raoul Wallenbergs försvinnande väcker inga större protester Ett svenskt DC-3-plan som används för signalspaning skjuts ner av Sovjet över Östersjön Överste Stig Wennerström avslöjas som rysk spion Den ryska ubåten U 137 går på grund i Karlskronas skärgård Sovjetunionens sammanbrott skapar hopp om fredliga relationer mellan Sverige och Ryssland. Den svenska försvarsbudgeten minskas Krisen i Ukraina väcker nya farhågor. Svenska politiker talar om att höja försvarets budget för att möta det ryska hotet. Sedan Karl XII besegrat Polen vände han blicken mot Ryssland gick en stor svensk armé över gränsen med målet att inta Moskva. Slaget vid Poltava blev en avgörande seger för Peter den store, och Ryssland kunde ta över som stormakt vid Östersjön. 22 Populär Historia SERGEI IVANOVICH/IBL

6 Fokus ARTIKELÄMNE IBL Imperiebyggare. Ivan III återupprättade den ryska självständigheten genom att besegra Gyllene horden. Hans son Vasilij III och sonson Ivan IV fortsatte att expandera det ryska riket och Ivan IV blev den förste tsaren Slag och rysshärjningar Kartan visar viktiga händelser i de rysk-svenska relationerna, från slaget vid Neva 1220 till U 137:s grundstötning i Blekinge skärgård Nöteborgstrakten från 1323 slöts mellan Magnus Eriksson och furst Jurij Danilovitj. Den reglerade gränsen mellan Novgorod och det expanderande svenska riket. LÖNEGÅRD & CO

7 Samtidigt ägde en intensiv politisk strid rum kring hur man i det besegrade Sverige framöver skulle förhålla sig till Ryssland. Under en stor del av 1700-talet stod det ryska inflytandet över svensk politik i centrum för debatten, medan det under samma tid gång på gång smiddes planer för att återta de territorier på andra sidan Östersjön som gått förlorade. I efterhand kan det verka uppenbart att Karl XII:s död år 1718 i praktiken innebar slutet De starkt negativa bilder av de hotfulla ryssarna fylldes på och fick nytt liv. för det svenska stormaktsväldet, men av riksrådets diskussioner framgår att man då inte alls såg förlusten som permanent. Kanske skulle Ryssland snart försvagas igen, på grund av konflikter med Osmanska riket då skulle Sverige kunna lyfta fram sina positioner på nytt, resonerade man. Men i huvudsak kan man i riksrådets protokoll från denna tid ana en något lugnare stämning, enligt Askers studie. Om den svenska eliten tidigare sett på ryssen med hat eller fientlighet, så var det nu snarare fråga om misstro och försiktighet. Man poängterade också behovet av en stark svensk militär. Eller, som det heter i ett protokoll: rysserne äro en sådan nation som man bör visa tänderne. Samtidigt fick man i Sverige under denna tid ökade kunskaper om det Ryssland, som tidigare varit i stort sett okänt om man bortser från de ständiga krigen. Tusentals svenskar som blev krigsfångar efter förlusten vid Poltava återvände så småningom hem, och förde med sig helt nya berättelser om Ryssland och ryssarna. På 1700-talet började även vetenskapliga expeditioner till Ryssland att äga rum, och deras skildringar fick större spridning. Historikern Maria Nyman har i en avhandling från 2013, Resandets gränser, berättat om hur svenska besökare under denna tid beskrev Ryssland. I huvudsak var bilden av det ryska negativ, precis som i dag, på talet, konstaterar Nyman. Man såg ryssarna som märkliga, beskrev deras variant av kristendomen som underlig och man klagade på det utbredda fylleriet. Ryssarna var de andra, de skrämmande främlingarna. Men bilden nyanserades också, framförallt av de resenärer som på allvar kom i kontakt med vanliga ryssar. Dessa beskrevs ofta betydligt positivare, och de ingrodda fördomarna kunde på så vis utmanas. Tydligt var också att de Det största sjöslaget i Östersjön utkämpades vid Svensksund i Finska viken Gustav III ledde den svenska flottan till seger, vilket gav ett fredsfördrag med oförändrade gränser. Samtida målning av Johan Tietrich Schoultz. 24 Populär Historia

8 som reste långt bort i Ryssland, och kom i kontakt med mer avlägsna folkgrupper, genast normaliserade ryssarna. I jämförelse med folk i Sibirien, som knappt hade kristnats, kunde den vanlige ryssen framstå nästan som en riktig europé. Bilden av Ryssland, och av ryssen, var med andra ord inte en gång för alla given, utan kunde förändras och fördjupas. Kulturella och ekonomiska kontakter i österled blev också vanligare, och många svenskar tyckte sig se hur Ryssland vände sig allt mer mot Europa; Ryssland kunde beskrivas som på väg att bli en vanlig europeisk stat. Hela tiden fanns dessutom den militära spänningen kvar. Vid två tillfällen, först 1741, sedan 1788, gick Sverige i krig mot Ryssland med förhoppningen att få revansch för förlusterna under Karl XII:s tid. Båda gångerna utan någon märkbar framgång. Men det hindrade inte att drömmen fanns kvar att den svenska stormakten en dag skulle kunna återuppstå. Och för att det skulle bli möjligt fanns ingen annan utväg än att besegra den gamla fienden. Kronprins Karl Johan allierade sig med Ryssland mot Napoleon år År 1809 tycktes dock dessa drömmar krossas en gång för alla. Ryssland passade på att utnyttja Sveriges politiskt isolerade läge under Napoleonkrigen och trängde in i Finland. Området erövrades och tvingades in i en personalunion inom det ryska riket. Den gången trängde ryska styrkor in i Norrland, även om plundringarna blev begränsade. De starkt negativa bilder av de hotfulla ryssarna, som redan tidigare existerat, fylldes på och fick nytt, kraftfullare liv. I det praktiska politiska livet skedde dock en snabb, för att inte säga radikal omsvängning. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, som valdes till svensk kronprins och tog namnet Karl Johan, trotsade förväntningar om att ta upp kampen mot Ryssland, och valde istället att sluta fred. Därmed kunde Norge erövras som kompensation för det förlorade Finland. Plötsligt var Ryssland Sveriges allierade, och svenska officerare fann sig under fälttåget i Tyskland år 1813 sida vid sida med arvfienden. Den svenske löjtnanten Carl Johan Ljunggren beskrev hur det var liksom ur ordningen Populär Historia 25 NATIONALMUSEUM

9 att se våra soldater blandade med de ryska; en inre känsla av antipati yttrade sig starkt mot en dylik förening, som hos en svensk är helt och hållet naturvidrig. Senare blev Ljunggren mer positivt inställd till den tidigare fienden. Han beskrev då alla ryssar med uppfostran som ovanligt hyggliga män. Och efter att ha sårats lärde han känna en rysk medpatient, vars sällskap gav mig mycket nöje och försonade mig nästan med den nation han tillhörde. Under en tid följde relativt goda förbindelser mellan Sverige och Ryssland. Men framåt 1830-talet började en starkare opposition kritisera Sveriges nära relationer med tsarens rike. Inte minst oroades man av de ryska befästningar som byggdes på Åland. Fast mest av allt verkar det ha varit fråga om en kulturellt betingad motvilja mot det ryska, under en tid då nationalismen på allvar växte fram i Sverige. Många hade svårt att komma över förlusten av Finland, som varit en del av riket så länge denna fantomsmärta skulle värka under lång tid framöver. En av de mest vältaliga uttolkarna av denna avsky var poeten Esaias Tegnér, som i en dikt kunde skriva: allt ifrån min barndom ryssen mig förhatlig var och förbliver så länge jag andas. I en revanschistisk anda började så kung Oscar I planera för att gå in i Krimkriget 1855 och anfalla Ryssland. Men kriget hann ta slut innan Sverige var redo, och planerna på ett nytt svenskt fälttåg i österled fick läggas åt sidan. I slutet av 1800-talet inleddes den period som Gunnar Åselius kallar den klassiska tiden i den svenska rysskräckens historia. I takt med att Tysklands relationer med Ryssland försämrades följde det tyskpräglade Sverige med. En viktig orsak var en oro över utvecklingen i Finland, där ett tidigare relativt tillåtande ryskt styre ersattes av vad som uppfattades som en ambition att förryska Finland. Bilden av ett hot från öster målades upp i skrifter och debatter kanske skulle ryssen komma tillbaka igen, och den här gången erövra Sverige en gång för alla? I en era där nationalism ledde till upprustning över hela Europa framstod Ryssland som Sveriges självklara fiende. Det rapporterades att kringvandrande ryska sågfilare var spioner utsända för att kartlägga landet inför ett kommande krig. Inga bevis för detta hittades, men känslan av ett ryskt hot bara förstärktes. Allmän värnplikt infördes, Bodens fästning byggdes och insamlingar gjordes för att bygga nya pansarbåtar till flottan. I nationalistiska kretsar återupplivades minnet av karolinernas tid, och Karl XII lyftes återigen fram som en symbol för den hedervärda kampen mot ryssen, som historikern Torbjörn Norman visat. I Karolinska förbundets skrifter talades det om att Sverige hade en historisk kallelse som beskyddare av en protestantisk och germansk kultur, av civilisation och rättsstat, i kontrast mot österlandets rättslöshet och barbari. Sverges historia vetter från hedenhös åt öster och samlar sig omsider i en väldig kamp, som omfattar hela Kommunisten hotade att inte bara erövra världen utan tycktes även vilja slå sönder familj och traditioner. Östeuropa, skrev Harald Hjärne, historiker och ledamot i Svenska Akademien, år Den mest kända uttolkaren av den här tidens antiryska stämningar var annars upptäcktsresanden Sven Hedin, som med sina pamfletter Ett varningsord från 1912 och Andra varningen från 1914 varnade för en rysk ockupation av Sverige. Kanske kan man säga att Hedin utnyttjade sin tids ryssskräck, för att vinna poänger i den inrikespolitiska debatten om försvaret. De upphetsade diskussionerna kulminerade i borggårdskrisen i februari 1914, då kung Gustaf V försökte hävda sin auktoritet i frågor som gällde hur det svenska försvaret skulle utformas och styras. Samma år kunde det ryska sändebudet i Stockholm, Anatolij Nekludov, klaga över att även de visaste, mest välbalanserade svenskar verkade tro att Ryssland planerade att erövra Sverige. Att rädslan för den ryska militären inte var helt obefogad skulle i och för sig visa sig senare. I samband med världskrigets utbrott var den ryska Östersjöflottan på väg att angripa den svenska flottan för att hindra Sverige att gå med i kriget på tysk sida. Det ryska anfallet stoppades dock i sista stund. Samtidigt påpekar Gunnar Åselius att det vid denna tid också fanns en annan Rysslandsbild i Sverige: den förhoppningsfulla. Man hoppades kunna tjäna pengar på den ryska marknaden, och regeringen vidtog flera åtgärder för att ta udden av den starkaste Rysslandskritiken. Så kom den ryska revolutionen och det kommunistiska maktövertagandet Därefter följde en ny epok, då den klassiska rysskräcken bytte skepnad till socialistskräck, som Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet, har uttryckt det. Denna nya fiende kunde framställas som till och med ännu farligare än den tidigare kommunisten hotade att inte bara erövra världen, utan tycktes även vilja slå sönder familj och traditioner. Tydligast var denna hotbild under det så kallade kosackvalet 1928, då högern i dramatiska valaffischer hotade med att en röst på vänsterpartierna innebar att man i praktiken bjöd in kommunisterna att plundra fosterlandet. Valet till andra kammaren det året blev en stor framgång för dem som hade hotat med fienden från öster. Fast det fanns också de, framförallt vänsteraktivister, som såg med förhoppningar på det nya Sovjetunionen, och hoppades på att landet skulle kunna bli en progressiv kraft i världen. Den svenska regeringen fortsatte däremot i huvudsak samma försiktiga politik, som i praktiken gällt ända sedan 1812 då tsar Aleksander I och kronprins Karl Johan möttes i Åbo. Sverige var relativt tidigt ute med att erkänna den sovjetiska staten, och därmed kunde svenska företag kort efter revolutionen återuppta sina affärer i öst. Och när Sovjet unionen senare annekterade de baltiska staterna var Sverige det enda västland som erkände maktövertagandet. När andra världskriget bröt ut fanns det starka krafter både inom utrikesdepartementet, militärledningen och borger- NICOLAI BABASIOUK BRIDGEMAN/IBL 26 Populär Historia

10 Fokus ARTIKELÄMNE Vladimir Lenin på barrikaderna i Sankt Petersburg under ryska revolutionen Det bolsjevikiska maktövertagandet gav den svenska rysskräcken en ny dimension. Nu kombinerades den klassiska rädslan för en rysk invasion med hotet från kommunismen. liga delar av samlingsregeringen som ville passa på att utnyttja tillfället att gå i krig på Tysklands sida. Kriget tycktes erbjuda en historisk chans att avlägsna det ryska hotet mot Norden, som Gunnar Åselius skriver. Men det blev inte den politiken som genomfördes. Istället fortsattes den försiktiga vägen framåt. Sverige behöll officiellt sin neutralitet, och när det kalla kriget var ett faktum ändrades inget, till det yttre. Inofficiellt var det då väl känt att Sverige på flera sätt allierat sig med Nato, vilket man i Sovjetunionen var helt på det klara med. Men Sverige fortsatte att ligga lågt och undvika provokationer. När olika incidenter ägde rum som Raoul Wallenbergs försvinnande i slutet av andra världskriget, när ett svenskt signalspaningsflygplan sköts ner, när militärerna Stig Wennerström och Stig Bergling avslöjades som ryska spioner, eller när ubåten U 137 gick på grund i Karlskronas skärgård var de svenska protesterna inte särskilt skarpa. Kan man säga att det var rysskräcken som låg bakom regeringens diskreta politik? Eller var det en sedan länge inlärd försiktighet inför en överlägsen fiende? Egentligen ligger det i den förkättrade rysskräcken, som ännu sitter kvar i stora delar av det svenska folket, en visserligen förvriden förståelse för detta grundfaktum i svensk utrikespolitik, att vårt dominerande intresse är relationerna till Sovjet-Unionen, som Gunnar Myrdal uttryckte saken år För etnologen Owe Ronström är det ändå uppenbart att det också finns en aspekt av denna så kallade ryssskräck som inte är grundad i logiska analyser av det säkerhets- och utrikespolitiska läget. Där finns också ett inslag av något betydligt mindre rationellt, en instinktiv motvilja inför det ryska. Inte minst minns han hur man på hans barndoms Gotland på 1950-talet kunde skälla på bråkiga barn med orden är du helt rysk, pojke!. Ur ett etnologiskt perspektiv, menar Ronström, har ryssen tagit funktionen av gränsvarelse en svårdefinierad och Populär Historia 27

11 STEFAN LINDBLOM/TT Den 27 oktober 1981 gick den ryska ubåten U 137 på grund i militärt skyddsområde vid inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona. På fotot från den 6 november samma år har ubåten dragits loss av svenska örlogsfartyg och transporteras ut ur svenskt territorium. därför skrämmande typ. Ryssen har setts som ett hot mot ordning, moral, kultur och civilisation. Sverige har genom århundradena kämpat mot många fiender inte minst danskarna. Men någon djupt liggande rädsla för danskar dröjer sig inte kvar. I förhållande till Ryssland finns däremot en kulturell distans som skapar motvilja, resonerar Ronström. Man kan undra om de verkligen är européer, om de verkligen är kristna. Historiskt har det också funnits relativt få kulturella kontakter mellan Sverige och Ryssland, konstaterar han. Trots tusen år av grannskap är det få ryska ord som letat sig in i det svenska språket, och få ryska traditioner som fått fäste i den svenska kulturen. De är alltså olika oss, ryssarna, och ändå på så många sätt lika. Det är förvirrande och hotande. Dessutom är de ju så många och vi så få. Här finns grogrund och näring till ryssskräck så det räcker många år framöver, skriver Ronström. Vilket visar sig när händelser äger rum som passar in i det klassiska mönstret. Vladimir Putin tycks på 2000-talet bekräfta schablonbilden av den oberäknelige och livsfarlige ryske diktatorn, en direkt arvtagare till Ivan den förskräcklige och Josef Stalin. Den latenta rädslan för det ryska I förhållande till Ryssland finns en kulturell distans som skapar motvilja. hotet aktiveras därmed på nytt. Trots att det i praktiken, som Gunnar Åselius skriver, i själva verket saknas belägg för att någon stormakt under de senaste tvåhundra åren varken Ryssland, Sovjetunionen eller det kejserliga eller nazistiska Tyskland skulle ha hyst allvarliga planer på att angripa och besätta svenskt territorium. Kristian Gerner menar att den upphetsade debatt som förs våren 2014, med anledning av den ryska aggressionen i Ukraina, också till viss del kan sägas bottna i krossade förväntningar. När Sovjetunionen upplöstes var det många som hoppades på att något i grunden nytt hade hänt, säger Gerner. Om Ryssland då hade blivit en fungerande demokrati, en fungerande rättsstat, som hade fortsatt att nedrusta, då hade vi i Sverige i praktiken inte behövt något försvar. Det vi ser nu är ett uttryck för en enorm besvikelse, frustration och förtvivlan inför Rysslands utveckling. PH Magnus Västerbro är frilansjournalist. ATT LÄSA Ryssland en europeisk civilisationshistoria (2011) av Kristian Gerner Ryssland och Europa en kulturhistorisk studie (2006) av Per-Arne Bodin. 28 Populär Historia

12 Ingen svenskskräck i Ryssland Sedan erövringen av Finland 1809 har Sverige inte setts som något större hot i Ryssland. I Ryssland finns ingen motsvarighet till den svenska rysskräcken. Där-emot har det inom landets elit länge funnits en viss misstänksamhet mot hur Sverige agerar säkerhetspolitiskt, konstaterar Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Under 1900-talet har man nog i allmänhet gjort en bedömning av Sverige som man får säga är korrekt. Man ser oss som en lagom opportunistisk randstat, inte särskilt krigisk utan tvärtom mycket försiktig. Att Sverige under kalla kriget inofficiellt lutade sig tungt mot Nato och västmakterna bidrog förstås till detta. Sverige sågs då allmänt som en del av den i huvudsak fientligt inställda västvärlden. Samtidigt har det i Sverige funnits en tendens att överdriva hur stort intresse man i Ryssland har ägnat oss. Jag hör till dem som tror att det förekom en del ubåtskränkningar i Sverige under 1980-talet. Men jag tror inte att det alls var i den omfattning som vissa hävdar, säger Åselius. Det kanske kan svida lite, men vi har helt enkelt inte varit särskilt viktiga för Ryssland. Vi är den besegrade fienden, som de har ägnat begränsat intresse. På det sättet har det varit mer eller mindre sedan 1809, menar Åselius. Sedan Sverige i grunden besegrades och Finland annekterades, har Rysslands maktelit inte haft någon större anledning att vara nervösa över Sverige. I de historiska källorna har man kunnat se att den ryska militären faktiskt planerat operationer mot Sverige vid olika tillfällen. Vid första världskrigets utbrott fruktade man att Sverige skulle gå i krig på Tysklands En speciell plats i historieskrivningen har minnet av Karl XII:s blodiga försök att erövra Ryssland NATIONALMUSEUM Ryttarporträtt av Karl XII från Utfört av Stanislaw Leszcynski som 1704 valdes till polsk kung med stöd av den svenske kungen. sida. Den ryska Östersjöflottan var på väg mot Gotland när kontraorder gavs. I ett liknande läge, 1940, förberedde den sovjetiska staben anfallsmål i Sverige; återigen var farhågan att Sverige skulle gå med i kriget som tysk allierad. Sådana planer gör å andra sidan militära byråkratier hela tiden. Det är ju deras jobb. Men de har aldrig satts i verket, säger Åselius. INTE HELLER KRISTIAN Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet, tycker sig se någon utbredd svenskfientlighet i Ryssland. Snarare finns det, åtminstone hos den vanlige medborgaren, en beundran för svensk kultur, inte minst svensk litteratur, menar han. Samtidigt ska man inte glömma bort att alla som är historiskt kunniga också är medvetna om vår långa gemensamma historia. På 1990-talet, när svenska ekonomer användes som experter i Moskva och föreslog drastiska ekonomiska reformer, kunde man läsa i tidningarna om vikingarnas återkomst, att svenskar kom tillbaka till Ryssland för att plundra, precis som tusen år tidigare, säger Gerner. Hos många ryssar finns också en tydlig medvetenhet om att Ryssland tog över efter Sverige som stormakt kring Östersjön, vilket innebar att Sverige länge sågs med respekt, som den (före detta) stora fienden. En speciell plats i historieskrivningen har också minnet av Karl XII:s blodiga försök att erövra Ryssland år I rysk historia finns den där ständiga känslan av att vara inringad, och rädslan för att bli angripen av väst. Tre gånger har ju också stora arméer gått till anfall under Karl XII, Napoleon och Hitler. Och den första i den där triaden av angripare var en svensk, konstaterar Kristian Gerner. PH magnus västerbro Populär Historia 29

Stormaktens sista krig

Stormaktens sista krig Stormaktens sista krig Sverige och stora nordiska kriget 1700 1721 Olle Larsson historiska media Historiska Media Box 1206 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se Historiska Media och

Läs mer

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Texter Del 1: Historiebruk och nationalism Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Glöm aldrig din historia! Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter.

Läs mer

Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721*

Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721* Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721* Jan Glete Artikel skriven 2005 för kommande bok om "Sverige och Europa", red Kent Zetterberg. * Forskning för denna artikel

Läs mer

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor,

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, tore jansson Germanerna vildar eller hjältar? Föredrag på Historiedagarna, Malmö, 5 oktober 2013 Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, men det är faktiskt inte als

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade

Läs mer

Brons- soldatens hämnd

Brons- soldatens hämnd Bronssoldatens hämnd Arne Bengtsson Bronssoldatens hämnd Baltiska betraktelser grannland.com Vimmerby 2007 Innehåll grannland.com Lindgränd 2 598 36 Vimmerby www.grannland.com Arne Bengtsson 2007 Omslag:

Läs mer

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM C Skoglund. Ur Nils Runeby (red). Framstegets arvtagare SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM Av Crister Skoglund I november1918 tog äntligen det första världskriget slut och man kunde blicka tillbaka på

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Stockholms malmar Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Christoffer Litzell Handledare: Ing-Marie Back Danielsson

Läs mer

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö STOCKHOLMS UNIVERSITET Historiska institutionen Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö En budkavle är utskickad genom Värend Den går såsom otaliga budkavlar fordom har gått mellan Värends

Läs mer

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga.

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. J-ä-v-l-a f-a-s-c-i-s-t-j-ä-v-el! Jävla fascist! Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Som ett skällsord. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. Vilket betyder skällsord. Men

Läs mer

001-003/Titel 3-03-04 12.33 Sidan 1. Vänstern och tyranniet

001-003/Titel 3-03-04 12.33 Sidan 1. Vänstern och tyranniet 001-003/Titel 3-03-04 12.33 Sidan 1 Vänstern och tyranniet 001-003/Titel 3-03-04 12.33 Sidan 2 001-003/Titel 3-03-04 12.33 Sidan 3 Per Ahlmark Vänstern och tyranniet Det galna kvartsseklet Timbro 004-004/Tryckort

Läs mer

Utan heder. Aron Etzler (red)

Utan heder. Aron Etzler (red) Aron Etzler (red) Utan heder En bok om ohederliga debattörer & högerns rädsla för förändring Röd Press Förlag, Stockholm 1999 Denna nätupplaga ges ut med medgivande från bokförlaget, bokens redaktör och

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Polens inträde i Europeiska unionen Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen?

Polens inträde i Europeiska unionen Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen? Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen? Period 1 och 2 HT 2003 Den 1 maj 2004 sker den hittills största utvidgningen av den Europeiska unionen då tio

Läs mer

Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer

Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer Framsyn Nr 1 2004 1 Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer På Orionteatern i Stockholm går en kritikerrosad föreställning om ett av kalla krigets svenska trauman - den DC 3:a som sköts

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Svart på vitt om EU. Sverige som global aktör i EU. Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1

Svart på vitt om EU. Sverige som global aktör i EU. Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1 Svart på vitt om EU Sverige som global aktör i EU Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1 Nej till EU:s skriftserie nr 2, 2007 Bilaga till Kritiska EU-fakta Omslagsbild: Lars-Erik Håkansson (LeHån) Tryck:

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

Huset. Ett seminarium om förnyelse av kulturinstitutioner. Göteborg 15-16 mars. Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur

Huset. Ett seminarium om förnyelse av kulturinstitutioner. Göteborg 15-16 mars. Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Huset Ett seminarium om förnyelse av kulturinstitutioner Göteborg 15-16 mars Bibliotekscentrum 1 Förord Huset är den tydligaste manifestationen

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN Kompendium: Olov Thunman (Copyright författaren) EUROPA FRAM TILL VERSAILLESFREDEN Europa före första världskriget Från franska revolutionen 1789 och fram till att Napoleon

Läs mer