Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden"

Transkript

1 Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden

2 Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den information som finns i denna presentation skall vara korrekt och aktuell, men inget ansvar tas av presentatören eller Hannover Re för eventuella felaktigheter i materialet och eventuella följder av sådana felaktigheter. Eventuella uttalanden om framtiden i eller i samband med denna presentation bygger på bedömningar och den framtida verkliga utvecklingen kan avvika från dessa bedömningar. De åsikter som framförs i presentationen är presentatörens egna och behöver inte överensstämma med Hannover Re:s syn på motsvarande frågor. Hannover Rückversicherung AG. All rights reserved. Hannover Re och Hannover Life Re är registrerade varumärken för Hannover Rückversicherung AG. 1 Livåterförsäkring

3 Vad är återförsäkring? Försäkring av försäkringsbolag Görs normalt av särskilda återförsäkringsbolag Oftast globala Ger riskdiversifiering

4 Varför återförsäkring

5 Varför återförsäkring Standardsvaret För att klara solvens Varför återförsäkring

6 Solvens En viktig orsak av många Man får tillgodoräkna sig återförsäkring vid solvensberäkning Intressant främst för riskdelen Återförsäkrare undviker finansiella risker Återförsäkring för solvens mindre viktigt för tradbolag Man viktigt för fondbolag och riskbolag Återförsäkrare undviker normalt finansiella risker Varför återförsäkring

7 Balansering av resultat Balanserat resultat viktigt för analytiker och investerare Och kan även för ömsesidiga bolag vara viktigt gentemot kunder, mäklare och media Varför återförsäkring

8 Minska riskerna Många bolag ägs av banker Eller är av annan orsak investeringsinriktade Banker och liknande förstår inte demografiska (aktuariella) risker Och vill inte ta sådana risker Återförsäkraren är expert på demografiska risker Varför återförsäkring

9 Utökad teckningskapacitet Återförsäkring ger större bruttokapacitet vid samma nettokapacitet Varför återförsäkring

10 Produktkunskap Återförsäkraren har kompetens inom vanliga produkter Något som ett nystartat bolag kanske inte har Återförsäkraren har kunskaper om nya produkter som kanske finns i andra länder Återförsäkraren har vana vid produktutveckling Direktförsäkraren och återförsäkraren utvecklar en ny produkt tillsammans Varför återförsäkring

11 Kunskapsöverföring Återförsäkraren är specialist inom riskbedömning Har vana riskbedömare Har tillgång till internationell expertis Ser många krångliga fall Har egen riskbedömningsmanual Återförsäkraren är specialist inom skadehantering Har vana skadereglerare Ser många krångliga fall Varför återförsäkring

12 Dubbelkoll Om återförsäkraren vill återförsäkra en produkt är den troligen bra Lönsamhet Riskbedömning Administration Skadehantering Varför återförsäkring

13 Kassaflöde Livförsäkring innebär negativt kassaflöde för ny affär Främst på grund av provisioner Återförsäkraren betalar sin andel av provisionerna Återförsäkraren får sin andel av avgifterna Liknar ofta ett lån Billigare än nyttt aktiekapital Det varierar hur mycket av kancellationsrisken som återförsäkaren tar Varför återförsäkring

14 Sammanfattning Återförsäkraren är en affärspartner Ger specialistkompetens inom Riskbedömning Administration Skadehantering Produktutveckling Prisssättning För riskprodukter Varför återförsäkring

15 Typer av återförsäkring

16 Surplus Excedent Man ser på varje enskilda risk separat Man ser på vilka risker som överstiger självbehållet Upp till återförsäkrarens maxgräns Man ser vilken procentandel av risken som tillhör återförsäkraren Risken återförsäkras till den andelen Återförsäkraren får den andelen av originalpremien Och betalar motsvarande andel av eventuell skada Återförsäkraren betalar ibland provision som ersättning för direktförsäkrarens kostnader Eller får andel av riskpremien Skydd mot stora skador Typer av återförsäkring

17 Surplus 2,500 2,000 1,500 1,000, Självbehåll Layer 1 Layer 2 Överskjutande Typer av återförsäkring

18 Surplus Reell fördelning av risken 2,500 2,000 1,500 1,000, Självbehåll Layer 1 Layer 2 Överskjutande Typer av återförsäkring

19 Surplus Delskada ger motsvarande delbetalning från återförsäkraren Typer av återförsäkring

20 Kvotåterförsäkring Man ser på alla risker kollektivt Man återförsäkrar samma procentsats av alla risker Upp till återförsäkrarens maxgräns Återförsäkraren får den andelen av originalpremien Återförsäkraren betalar den andelen av varje skada Återförsäkraren betalar ibland provision som ersättning för direktförsäkrarens kostnader Eller får andel av riskpremien Skydd mot många skador Typer av återförsäkring

21 Beräkning av andelar 2,500 2,000 1,500 1,000, Självbehåll Återförsäkring Överskjutande Typer av återförsäkring

22 Kvotåterförsäkring Reell fördelning av risken 2,500 2,000 1,500 1,000, Självbehåll Layer 1 Layer 2 Överskjutande Typer av återförsäkring

23 Proportionell livåterförsäkring Kvotåterförsäkring Surplus Normalt långa kontrakt Följer de långa livförsäkringskontrakten Långvarigt samarbete Vanligt när återförsäkraren ger service och kompetens Skyddar mot successiv försämring av affären Typer av återförsäkring

24 Icke-proportionell livåterförsäkring Katastrofåterförsäkring Stop-loss Per risk XL Normalt på ettårsbasis Skyddar inte mot långsiktig försämring av affären Används normalt vid riskavtäckning utan kompetensöverföring eller service Typer av återförsäkring

25 Katastrofåterförsäkring Ger ersättning om ett antal skador sker på grund av en katastrof Tidsbegränsning Typiskt 72 timmar Minsta antal skador Typiskt 3 Exklusioner Terror Nukleär Typer av återförsäkring

26 Katastrofåterförsäkring Självbehåll Direktförsäkraren tar den första delen av katastrofskadan Maxansvar Återförsäkrarens ansvar är begränsat Exempel: MSEK 30 XS 5 Ettårsbasis Typer av återförsäkring

27 Katastrofåterförsäkring Beräknas normalt per miljon risksumma Risken oberoende av ålder Prissätts efter katastrofexponering Man ser också på "rate-on-line" Premie per återförsäkrarens ansvar/exponering Minimi- och depåpremie Betalas i början av återförsäkringsperioden Runt 75% av förväntad premie Regleringspremie Mellanskillnaden mellan slutlig premie och MDP Typer av återförsäkring

28 Katastrofåterförsäkring Täcker i princip bara en skada Automatisk "återupplivande" (Reinstatement) mot ny premie Som dras av från skadeutbetalningen Begränsat antal reinstatements Typer av återförsäkring

29 Stoplossåterförsäkring Man ser på hela årets skaderesultat Ger ersättning om skadorna är mer än x% av förväntat Upp till återförsäkrarens maxgräns Uttrycks som x% XS y% Stoplosspremien procent av originalpremien Beräknas väsentligen utifrån historiska skadeprocent Impopulärt hos återförsäkrare Ger exponering främst mot pandemi och liknande Typer av återförsäkring

30 Per Risk-XL Working Excess of Loss (WXL) eller Per risk Excess of Loss Man ser på varje enskilda skada separat Ger ersättning för varje enskild skada som överstiger självbehållet Upp till återförsäkrarens maxgräns Uttrycks som ksek xxx XS yyy Liknar ytligt surplus Men olika hantering av delskador Typer av återförsäkring

31 Per Risk-XL XL-premien procent av originalpremien Överenskommes separat vid varje enskilt återförsäkringsavtal Beräknas väsentligen efter skadehistorik Men delvis också efter exponering Används mest där det förekommer många delskador och småskador Eller där exponeringen inte är helt känd Dvs främst inom sakåterförsäkring Livnära exempel: Sjukvårdsförsäkring Typer av återförsäkring

32 Obligationer Dödlighetsobligationer Överlevnadsobligationer Överför dödlighetsrisk till finansmarknaderna

33 Slut

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Om vi går tillbaks cirka 25 år i tiden så var reassurans något givet för ett traditionellt försäkringsbolag. Alla bolag hade inskrivet i sina bolagsordningar

Läs mer

Internprissättning vid återförsäkring

Internprissättning vid återförsäkring l e n n a r t sta b e r g & pä r ma g n u s wiséen Internprissättning vid återförsäkring Återförsäkring innebär att försäkringsföretag försäkrar sina åtaganden mot kunder hos andra försäkringsföretag.

Läs mer

Könsdifferentiering inom försäkring

Könsdifferentiering inom försäkring Könsdifferentiering inom försäkring Eller: Existerar skillnader mellan könen? Erik Alm General Manager Hannover Life Re Sweden Svenska Aktuarieföreningen Stockholm april 2009 En historia Neutrala premier

Läs mer

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Life Re Sweden Stockholm November 2007 Fondförsäkring Kostnader Nuvärde Portoföljtänkande Känslighetsanalys Tillstånd Portföljvärde

Läs mer

Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag

Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag Författare: Charlotte Arvidsson Handledare: Tommy Johansson Jessica

Läs mer

Äldrevårdsförsäkringar i USA

Äldrevårdsförsäkringar i USA Praktiska och finansiella lösningar för en åldrande amerikansk befolkning av Jörgen Olsén Äldrevårdsförsäkringar NFT 3/2004 i USA I USA, Sverige och övriga västländer lever människor allt längre. Därmed

Läs mer

Rapport från Island. Nordiskt stipendiatutbyte 11-15 september 2000 NFT 4/2000. av Anders Esbjörnsson, Aon Sweden AB

Rapport från Island. Nordiskt stipendiatutbyte 11-15 september 2000 NFT 4/2000. av Anders Esbjörnsson, Aon Sweden AB NFT 4/2000 Nordiskt stipendiatutbyte 11-15 september 2000 Rapport från Island av Anders Esbjörnsson, Aon Sweden AB Anders Esbjörnsson Island skiljer sig i många avseenden från de övriga nordiska länderna.

Läs mer

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. Gör ett val om Avivas erbjudande att betala dig för att du ska avstå din rätt till särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens NFT 2-metodiken 1/2007 Jörgen Olsén jorgen.olsen@guycarp.com Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Hur det fungerar och varför försäkringsbolagen

Läs mer

Du gör affärer. Vi garanterar.

Du gör affärer. Vi garanterar. 1 Du gör affärer. Vi garanterar. Vi är Nordic Guarantee. När du gör affärer ställer din kund eller leverantör ofta krav på någon form av garanti. Vilken typ av garanti beror på vilken tjänst eller produkt

Läs mer

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 innehåll 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 10 Förslag till vinstdisposition 11 5-års översikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys

Läs mer

Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare

Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare RAPPORT DEN 1 MARS 2005 DNR 05-1187-308 2005 : 2 Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare p^jj^kc^qqkfkd rqdükdpmrkhqbo krs^o^kabmolsfpflkppqorhqro _ba jkfkd üqdûoabo _fi^d^n _fi^d^o N O Q U V NN

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska)

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska) ERV Årsredovisning 2011 (tidigare Europeiska) INNEHÅLL 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 11 Förslag till vinstdisposition 12 5-års översikt 13 Resultaträkning 14 Totalresultat 15 Balansräkning 17

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

TELLUS INVESTMENTBOLAG

TELLUS INVESTMENTBOLAG INFORMATIONSBROSCHYR TELLUS INVESTMENTBOLAG Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

SPP Pension & Försäkring AB (publ)

SPP Pension & Försäkring AB (publ) SPP Pension & Försäkring AB (publ) - Försäkringstekniska riktlinjer (FTR)Sid 1 (15) Försäkringstekniska riktlinjer för SPP Pension & Försäkring AB (publ) SPP Pension & Försäkring AB (publ) - Försäkringstekniska

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

Nettopremier ett nytt prissättningssystem

Nettopremier ett nytt prissättningssystem PROMEMORIA Datum 2006-06-13 Författare Friné Johnsson Gabriella Lanciotti Dnr 06-5498-306 Nettopremier ett nytt prissättningssystem Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer