vi en bra bit på väg, säger Barbro Henning, som även representerar sin arbetsplats i företagsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vi en bra bit på väg, säger Barbro Henning, som även representerar sin arbetsplats i företagsrådet"

Transkript

1 Internationellt Nr 3 Maj 2008 EU lovar starkare företagsråd Starkare och mer löntagarvänliga regler för Europeiska företagsråd. Det lovar EU-kommissionen som lägger fram ett revideringsförslag redan den 25 juni. Jättebra om rådens inflytande i företagen stärks, säger Barbro Henning från Unionens förbundsstyrelse. Den ansvariga kommissionären Vladimir Spidla lämnade revideringsbeskedet i Europaparlamentet den 7 maj och fick både ett brett stöd och beröm. Uppenbarligen hade han tagit intryck av Europafackets synpunkter, eftersom han bland annat förde fram att definitionen av inflytande och samråd måste förtydligas i det reviderade direktivet. Om vi får regler för inflytande så är vi en bra bit på väg, säger Barbro Henning, som även representerar sin arbetsplats i företagsrådet inom koncernen Akzo Nobel. I nuläget betyder inflytandet i mitt företagsråd inte mer än att företagsledningen informerar oss en dag innan de går ut med pressmeddelande. Pågående mandatperiod Mycket viktigt är också att Spidla sa att målet är att förslaget ska antas under pågående mandatperiod. Unionens Tore Sellgren förklarar varför: Både Europaparlamentet och kommissionen har äntligen börjat agera och sagt att de vill göra något åt direktivet, men i höst tar bådas mandatperiod slut. Vi vet inte om nästa kommission är lika positiv till fackens förlag. För att undvika att frågan förhalades gick Europafacket i maj ifrån sin linje att alltid förespråka förhandlingar. Den normala förhandlingstiden är nio månader och då fanns risken att en ny kommission med okända preferenser skulle få ta ställning till förhandlingsresultatet. Misstanken fanns även att motparten Business- Europe gärna skulle se en fördröjning, eftersom de är emot ett starkare direktiv. När Kommissionen har lagt sitt förslag den 25 juni ska Europaparlamentet säga sitt. Jan Andersson, ordförande i parlamentets arbetsmarknadsutskott, menar att frågan nu hinner behandlas under hösten, skriver de svenska fackens Brysselkontor. /KM Den sociala dialogen inom EU innebär bland annat att fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna får frågan om de vill förhandla när arbetsmarknadsfrågor är aktuella. Sedan upphöjs förhandlingsresultatet till lag alternativt genomförs i nationella kollektivavtal. När parterna inte vill eller om de misslyckas med att nå en överenskommelse kan EU-kommissionen välja lagstiftningsvägen direkt. EU-direktivet om Europeiska företagsråd (EWC) kom 1994 och har varit svensk lag sedan Det ger arbetstagare inom stora koncerner rätt att träffa varandra och företagsledningen minst en gång om året. Koncernen ska ha minst 1000 anställda inom EU/EES-området fördelat på minst två länder. Europafacket har legat på för en modernisering av direktivet sedan De vill bland annat att facket uttryckligen ska få en roll, att arbetstagarna ges fler möjligheter att träffas enskilt och att luddiga begrepp som information och samråd tydliggörs. Bättre villkor för grafiker i Latinamerika Unionens internationella engagemang har bidraget till bättre villkor för arbetare inom grafisk industri i Latinamerika. För tre år sedan skrevs det första avtalet mellan UNI Graphical och arbetsgivarorganisationen Conlatingraf inom ramarna för frihandelsområdet Mercosur (Brasilien, Venezuela, Uruguay, Paraguay och Argentina). I mars 2008 skrevs ett nytt avtal som starkare betonar vikten av anständiga arbetsvillkor och rätten till kompetensutveckling. Basen i avtalet bygger, liksom tidigare, på ILO-konventionen om mänskliga rättigheter. I samband med det nya avtalet har Argentinas regering lagt fram ett lagförslag som ökar illegala invandrares status. Därmed blir det svårare för arbetsgivare att utnyttja människor. Ett av våra bidrag har varit att informera om den sociala dialogen inom EU, säger Unionens Marie Kihlberg Nelving. /BK

2 ANALYS Bemannare behöver EU-direktiv Anställda på bemanningsföretag i Sverige har Europas bästa villkor. Ändå är det viktigt även för dem att EU:s förslag till bemanningsdirektiv blir verklighet. Annars öppnar Laval-domen för lönedumpning och låglönekonkurrens i branschen, säger Unionens Sam Dandemar. EG-domen i fallet Laval-Vaxholm säger att svenska fackföreningar inte får ta till stridsåtgärder för att tränga undan utländska, sämre kollektivavtal eftersom det är diskriminerade enligt domstolen. Bemanningsbranschen är just en sådan konkurrensutsatt tjänstebransch med stora aktörer som finns i många länder. Risken för att sämre villkor importeras just här är därför stor. Den bedömningen gör Unionens Sam Dandemar som följt bemanningsbranschen sedan Branschbästa villkor För HTF:s räkning har han förhandlat fram de rikstäckande kollektivavtal som gett Europas branschbästa villkor, även om de ännu inte är likvärdiga med andra anställdas i Sverige. Knäckfrågan är garantilönen under de perioder då medarbetaren inte är uthyrd. Fram till 1997 var lönegarantin tyvärr bara 50 procent, trots att vi förhandlade varje år för förbättringar, säger Sam Dandemar. Men månadslön och fastanställning har varit regel från Idag garanteras den som inte är uthyrd för tillfället 80 procent och vid längre anställningstid 90 procent av lönen. Det gör att många ändå upplever stor otrygghet när det går sämre för företaget, säger Sam Dandemar. Elisabeth Åberg har skrivit en färsk rapport för Unionen om bemanningsbranschen i Sverige. Hon vill lyfta fram bristen på kompetensutveckling eftersom personalen inte kan påverka vilka uppdrag de får. Det gör dagens system med kompetensutveckling genom uppdrag ganska ihåligt, menar hon. För att de ska kunna behålla sitt arbetsmarknadsvärde behöver de utbildning på betald arbetstid. Exploderade När bemanningsbranschen avreglerades 1992 exploderade antalet företag och idag är ungefär svenskar anställda i branschen. Det motsvarar en procent av arbetskraften jämfört med ett europagenomsnitt på 2,5 procent. Att bemanningsbranschen är mer populär i Europa kan kanske förklaras av de dåliga villkoren som gör arbetskraften billig. Med undantag för några länder som exempelvis Tyskland och Holland är branschen oreglerad, säger Sam Dandemar. Personalen är anställd när det finns uppdrag och får däremellan vakta telefonen gratis. De omfattas inte av lagstiftning om försäkring, semester eller skydd vid sjukdom. forts. på nästa sida Grundprincipen i direktivet om arbetsvillkor för personer som lejs via bemanningsföretag är att dessa arbetstagare inte ska diskrimineras jämfört med fastanställda med likvärdiga arbeten. De ska ha minst lika bra arbetsvillkor och löner. Kommissionen menar i sitt förslag att undantag ska kunna göras vid kortare arbeten och det är huvudorsaken till att frågan har fastnat. Medlemsländerna är mycket oense både om karenstidens längd och om den alls ska finnas. Det finns en bred enighet bland länder som vill ha ett direktiv, men förslaget blockeras av Storbritannien med stöd av bland annat Tyskland. Inom kommissionen vill vissa dra tillbaka förslaget för gott, medan andra vill göra ett nytt försök förhandlingsvägen. Källa:

3 ANALYS forts. forts. från föregående sida Strandade År 2001 strandade förhandlingarna om ett europeiskt kollektivavtal på området och istället följde samtal mellan bemanningsbranschens europeiska intresseorganisation CIETT och branschfacket UNI Europa. Den gemensamma avsiktsförklaring som blev resultatet ligger till grund för kommissionens nuvarande förslag. Men det har vilat sedan Vare sig medlemsländerna eller EU-parlamentet är överens om vad direktivet ska innefatta. För de svenska facken är det viktigaste att få bort de delar av förslaget som inte tar hänsyn till svenska kollektivavtal och lönebildning. Får vi ett bemanningsdirektiv skulle våra fackliga kollegor i Europa jubla, säger Sam Dandemar. Det är också jätteviktigt för oss att de får ordnade förhållanden. Laval-domen öppnar annars för ett skräckscenario. /KM Elektroniska cv ska öka rörligheten Bara två procent av EU-medborgarna bor i ett annat land än sitt födelseland. Europafackets chefssektion Eurocadres vill bidra till större mobilitet genom att göra yrkeskvalifikationer jämförbara och synliga. Det säger sig självt att vi måste hitta vägar när vi har ett EU som har den fria rörligheten som grund och väldigt få utnyttjar det. Det säger Unionens Mats Pahlman, som tillfälligt jobbar på Eurocadres i Bryssel. Han har varit sysselsatt med projektet Engineering-Card, som syftar till att ingenjörers yrkeskvalifikationer ska ges samma värde oavsett vilket land man arbetar i. Slutrapporten i denna förstudie läggs fram i april och Mats Pahlman bedömer det som troligt att lanseringen av detta så kallade Eng-Card kan komma att gå fort. Elisabeth Åbergs rapport Bemanningsbranschen personal som handelsvara? kommer inom kort att finnas på Unionens webbplats, Livslångt lärande Idén har utvecklats ytterligare i ett pågående Eurocadresprojekt om individuella cv:n på webben, för yrkesgrupper som apotekare, tekniker och IT-experter. Det ska bli ett erkännande av såväl diplom och examina liksom praktiska yrkeskunskaper, säger Mats Pahlman. Det blir en dokumentation av individens livslånga lärande som vi genomför på ett enhetligt sätt. I det individuella, elektroniska presentationskortet ska det finnas en del som personen själv lägger upp och en del som är låst för innehavaren. Där ska resultatet av valideringen av innehavarens kunskaper finnas. /KM

4 Hur ska arvodet delas? Närmare två miljoner kronor. Så mycket betalas ut i arvode till fackliga representanter i vissa Europabolags styrelser. Frågan om hur mycket förtroendemännen ska få behålla har blossat upp på nytt. EU-parlamentet värnar om skyddsombuden Arbetsskador förebyggs bäst genom att involvera de anställda i arbetsmiljöarbetet. Det menar EU-parlamentet som reagerar kraftigt mot att kommissionen inte ens nämner skyddsombuden i sin arbetsmiljöstrategi för perioden Parlamentet pekar i en resolution från januari 2008 på att fackliga skyddsombud är den mest kostnadseffektiva och trovärdiga organisationen för att nå en bra arbetsmiljö. De uppmanar också kommissionen att verka för att fler arbetsplatser får tillgång till skyddsombud. Något som är särskilt viktigt i små och medelstora företag. Stora koncerner har sällan så stora problem eftersom de har kunskap om arbetsmiljöfrågorna. Att de anlitar underleverantörer vars anställda arbetar under betydligt sämre villkor är en annan fråga, säger Unionens Börje Sjöholm. För att stötta skyddsombuden anser han att Sverige bör stärka de egna ombudens roll och föra ut goda exempel till övriga Europa. Alternativet till ett förebyggande arbete är hårda regelverk och sanktioner i efterhand. /BK År 2003 fanns registrerade skyddsombud i Sverige. År 2007 hade antalet minskat till knappt Av dessa var närmare 7000 verksamma inom Unionen. Källa: Arbetsmiljöverket och Unionen Mest drivande är det europeiska branschfacket för metallindustrin (EMF) som förväntas komma fram till ett konkret förslag vid sitt nästa möte den 4-5 juni. Det är främst nordiska länder och Tyskland som har erfarenhet av arvodessystem. Men ländernas åsikterna går isär när det gäller pengarnas fördelning. I Tyskland anser man det rimligt att individen behåller en mindre del, medan resten fonderas i stiftelser för facklig forskning och utbildning. I Norden, främst Danmark, anser man att frivillighet måste vara utgångspunkten. Det vill säga att den som har uppdraget själv avgör hur arvodet ska hanteras. De skilda åsikterna beror till viss del på olika skatteregler, styrelserepresentanternas ansvar och den hittills rådande kulturen i Tyskland och Danmark. Ur ett svenskt perspektiv kan arvodesnivåerna i Europabolagen vara betydligt högre än i vårt nuvarande nationella system. Jag har hört talas om Europabolag med arvoden på upp till euro per person och år, säger Unionens Rickard Levin som finns på plats vid EMF:s junimöte. /BK EU sviker homosexuella Den 25 juni föreslår EU-kommissionen ett nytt direktiv mot diskriminering. Men efter påtryckningar från Tysklands socialkonservativa har förslaget urvattnats. Nu gäller det enbart funktionshindrade, inte de övriga diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, etnicitet, kön eller ålder. Källa:

5 Färre i facket bildar aristokrati Laval-debatt på Europadagen Europadagen den 9 maj uppmärksammades bland annat med seminarier, debatt och diskussion på Kulturhuset i Stockholm. Unionens Robert Cloarec var genom Nätverket utmaning för Europa (Nufe) en av initiativtagarna bakom arrangemanget som bland annat innehöll ett seminarium kring arbetsrätten efter Laval-domen. I diskussionen kritiserade juristerna från TCO, LO och SACO domen och uttryckte sin oro för framtida lönedumping om inte det så kallade utstationeringsdirektivets regler blir tydligare. Andra teman var EU som trovärdig global aktör, klimatsmart mat, EU:s framtida migrationspolitik samt Lissabonfördraget och tillväxtfaktorer. Dagen firas den 9 maj eftersom Robert Schuman den dagen år 1950 föreslog ett organiserat Europa för att försöka bevara freden. Företagsråd konfererar för fackligt samarbete Arbetsrätt, globala ramavtal och uppförandekoder var givna diskussionsämnen vid vårens två konferenser för fackliga representanter i europeiska företagsråd från handelsrespektive IT-företag. Syftet är att visa hur fackliga representanter kan påverka stora företag genom dialog mellan dels arbetsgivare och arbetstagare, dels arbetstagare i olika länder. Konferenserna är också en möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. När det dyker upp problem är det lättare att ta kontakt med någon man har träffat tidigare, vilket gynnar ett strategiskt arbete inom Europeiska företagsråd. För att underlätta framtida samarbete uppmuntras därför också regionala kontakter mellan företagen, säger Unionens Marie Kihlberg Nelving. Vid konferensen den april deltog representanter från företagsråd i kedjorna H&M, Lindex, KappAhl och Jysk. Med var också Håkan Brandell från Ahsell som ännu inte har något företagsråd. Förutom ordförande i Unionens Örebroklubb är han också representant i företagets bolagsstyrelse. Vi har börjat diskutera formerna för ett EWC och konferensen gav både inspiration och konkreta tips från kollegor i såväl Sverige som Norge, Finland och Danmark. Förutom i Norden har Ahlsell verksamhet i Litauen, Estland och Ryssland. /BK Håller facket på att bli en organisation för en allt fåtaligare arbetararistokrati med fasta anställningar och trygga förhållanden? Det är inte bara i Sverige som facket tappar medlemmar och för att vända trenden behöver framtidens fackliga organisering starta i lokalsamhället och inkludera även gatuförsäljare och hemarbetande. Den slutsatsen drar förre LO-utredaren Ingemar Lindberg i sin nya bok Labour and the Challenges of Globalization. En av bokens huvudfrågor är vilka strategier som fackföreningar i tio olika länder har för att möta globaliseringen. En annan är vilka möjligheter som finns för facklig solidaritet över gränserna. Länderna som undersökts i boken är Sverige, Sydafrika, Brasilien, Sydkorea, Indien, Kina, Japan, Tyskland, Kanada och Argentina. Läs mer på org/news/1109 Nyhetsbrevet om Unionens internationella engagemang utges av Unionens internationella sektion och utkommer med sex nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Oskarsson I redaktionen: Tomas Lovén, Unionen Berivan Öngörur, Unionen Kristina Mattsson, frilansjournalist Birgita Klepke, frilansjournalist Produktion: Form: Linda Madsen, Unionen Text: Kristina Mattsson och Birgita Klepke Citera oss gärna men ange källan. Olof Palmes gata 17 Postadress: Stockholm Telefon: Webbplats:

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Omvärldsrapport Våren 2014. Diarienummer 2014/107854

Omvärldsrapport Våren 2014. Diarienummer 2014/107854 Omvärldsrapport Våren 2014 Diarienummer 2014/107854 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomiska signaler... 7 Europa och övriga världen... 7 Matchningsproblem på svensk arbetsmarknad... 7

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Inte bara Vaxholm Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Tumbelaka/Scanpix Grafisk form: LO Original: ETC

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Arbetsmiljö, standardisering och EU

Arbetsmiljö, standardisering och EU Arbetsmiljö, standardisering och EU Förord Produktion: Bilda Idé Boken är framtagen i samarbete med LO, TCO och SACO. Text: Sven Bergström, Madeleine Randquist Grafisk form och foto: Anna Gunneström Redaktionskommitté:

Läs mer

Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005

Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005 fakta och information från seko mars 2005 Ökad säkerhet krav från ITF B Safety first var budskapet från den kvarts miljon människor i 65 länder som manifesterade på Internatinella tranpsortarbetarefedertaionens

Läs mer

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen.

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. HANNA JOHANSSON, 2006 ! Research: Ann Hagelstedt, Hanna Johansson, Joel Lindefors Författare: Hanna Johansson

Läs mer