Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 2007"

Transkript

1 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 007 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning om åldrande och äldre, funktionshinder och handikapp, internationell migration och etniska relationer (IMER), socialvetenskaplig alkoholforskning samt forskning om barn och ungdom. Som ett led i arbetet med samordningsuppdraget har FAS sedan 00 genomfört kartläggningar av volym och finansiering för berörda områden genom enkäter till statliga och vissa icke-statliga forskningsfinansiärer. Denna sammanställning gäller stödet till forskning inom området IMER. Den definition av området som används i enkäten återfinns i slutet av detta dokument. Sammanställningen inleds med två översiktstabeller över FAS stöd samt det totala stödet till området under perioden Därefter redovisas FAS stöd till området under 007 uppdelat på stödform med angivande av projektitel och belopp. Motsvarande uppgifter redovisas sedan för övriga finansiärer (utan uppdelning på stödform). Tabell 1. FAS stöd till forskning inom området IMER (tkr) Stödform Forskningsprojekt Centrum o program Anställningar Totalt Tabell. Stöd till forskning inom området IMER (mnkr) Finansiär FAS stöd Antal projekt Övrigas stöd Antal projekt Totalt 19,8 1 0, 8 40,0 16,4 5 8,0 6 44,4 16,1 4 16, 19,4 17,6 1,0 1 40,6 18,9 5 8, 18 7,1,6 6 1,7 15 7, FAS andel 50% 7 % 50 % 4% 69% 6%

2 FAS stöd till forskning inom området IMER 007 Projektstöd (inkl postdoc) Familjebildning och försörjning en jämförelse mellan grupper med olika 54 etnisk bakgrund Tonårspojkar med utländsk bakgrund och socialtjänstens barnavård 500 Sjukskrivning och förtidspension bland invandrare, En longitudinell 700 analys Utbildningens betydelse för familjebildning och familjestabilitet 800 Yrkesrelaterade och socioekonomiska riskfaktorer för cancer i Sverige , inklusive risker för ensamstående, frånskilda, änkor och invandrare Föredras Lasse och Anna framför Mohammed och Fatima? En experimentell 795 studie av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden Invandrares psykiska hälsa - en studie av effekten av kulturmöten 580 Sociala nätverk och institutionell diskriminering: En komparativ studie av 1500 rekrytering inom stora organisationer De östeuropeiska svenskarna - integration och flyttningsbiografier i framväxande 800 migrationssytem Har Muhammed och Sabina sämre chans att få jobb än Sven och Kerstin? En 1000 experimentell studie av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden Koloniseringens konsekvenser - kulturella och demografiska förklaringar till 800 mortalitetsutvecklingen i Sápmi Den etniska segmenteringens mekanismer exemplet bostadsmarknaden 840 Integration av den europeiska andragenerationen (ECRP) 900 'Illegala' invandrare och den informella ekonomin i Sverige (ECRP) 650 Adoption, diskriminering och etnisk identitet 1000 Vem söker medborgarskap? Lönar sig ett svensk medborgarskap på arbetsmarknaden? 650 En longitudinell studie av naturaliseringens orsaker och effekter Gruppgemenskapens betydelser i ett multikulturellt Sverige: En uppföljningsstudie 50 Segregation och etniska arbetsmarknader: Longitudinella studier av Sverige 800 och USA Två atypiska sysselsättningsformer: Anställning i bemanningsföretag och 850 egenföretagande. Vad betyder de för utomeuropeiska invandrare? Transactional sex i Sverige- en studie om sexuella relationer som strategi i en 600 migrationssituation Statliga myndigheter: Att integrera integration 750 Postdoc-bidrag: Globaliseringen och arbetskraftsmigrationerna - en studie av 650 invandringen av byggnadsarbetare till Sverige Retorno en livshistorisk studie av högutbildade f d flyktingars återvändande 500 från Sverige till Chile Summa 170 Anställningar Forskarassistent i brottsofferforskning med inriktning mot etnicitet 76 Summa 76

3 Centrum och programstöd Programstöd: Inträde och utträde. Regionala studier av invandrares 1 50 arbetskraftsdelatgande i ett livscykelperspektiv ( ) FAS-centrum: REMESO. Centrum för Forskning om Migration, Ekonomi och 5000 Samhälle ( ) Summa 650 Övriga finansiärers stöd till forskning inom området IMER 007 Finansiär Antal projekt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Vetenskapsrådet ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap Vetenskapsrådet ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap Vetenskapsrådet ämnesrådet för medicin Vetenskapsrådet kommittén för utbildningsvetenskap 915 Vetenskapsrådet dyrbar utrustning Vetenskapsrådet longitudinella kommittén Vetenskapsrådet genusforskning 160 Verket för innovationssystem (VINNOVA) Statens institutionsstyrelse (SiS) Riksbankens jubileumsfond (RJ) Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKstiftelsen) Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) Vårdalstiftelsen AFA Försäkring Centrum för idrottsforskning Försäkringskassan Migrationsverket Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Socialdepartementet Alkoholkommittén Systembolagets råd för alkoholforskning Summa

4 Vetenskapsrådet ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap Uppgiftslämnare: Birgitta M. Johansson, Bidrag till anställning som forskare i etniska och religiösa minoriteter inom 958 nationalstaten De kvarlämnade barnen. En studie av barn till migrantarbetare i Sri Lanka 608 Traffic: Transnationell migration från Indonesien till Malaysia 680 Utbildning, arbete, medborgarskap. Strategier för social inkludering i den 108 mångetniska staden Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, 875 Danmark och Norge Medborgare i själ och hjärta? Politisk integration i ett jämförande europeiskt 110 perspektiv Flyktingarna och folkhemmet. Praktik, politik och föreställningar i flyktingmottagandet i den tidiga svenska välfärdsstaten Summa 496 Vetenskapsrådet ämnesrådet för medicin Uppgiftslämnare: Maria Thuveson, Risk factors for psychosis and their relevance for treatment: An integrated 500 research program Summa 500 Vetenskapsrådet utbildningsvetenskapliga kommittén Uppgiftslämnare: Barbro Hänström, OmVärlden och skolan. Ett tvärvetenskapligt projekt om ungdomars lärande och om mötet mellan den lokala kulturen och skolan i tre mångkulturella förortsområden (också barn och ungdom) Skola, valfrihet och integration Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om mångkulturella innerstadsskolor och invandrarungdomars socio-emotionella omkostnader i samband med uppbrottet från förorten (också barn och ungdom) Integration genom musik? Strategier för och uppfattningar om musikundervisning i mångkulturella skolor och områden - en undersökning bland tonåringar och lärare i Malmö (också barn och ungdom) Summa 915 Vetenskapsrådet kommitté för genusforskning Uppgiftslämnare: Vera Novakova, Familj och familjerätt bland transnationella Syrier 560 Genus och familjerätt i ett transnationellt perspektiv i muslinska 700 migrantkvinnor i Madrid Summa 160 4

5 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Uppgiftslämnare: Bengt H Olsson, Att utforska urbant våld en studie om rum, makt och social hållbarhet 1408 Summa 1408 Riksbankens jubileumsfond (RJ) Uppgiftslämnare: Mats Rolén, Lokalt massvåld i Bosnien och Herzegovina 1640 Summa 1640 Definition av området IMER som använts i enkäten: Forskningsområdet är i flera avseenden gränsöverskridande. I kort sammanfattning handlar IMER-forskning om befolkningsrörelser mellan länder, och om etniska relationer i ursprungs-och mottagarländer som orsak till eller som följd av migration. Till området hör forskning om utvandring, invandring och återvandring, frågor om den internationella migrationens dynamik, frågor om migrationspolitik, om nationalism och medborgarskap. Hit hör vidare forskning om etniska relationer, dvs. alla slags förhållanden som uppstår i mötet mellan människor som tillhör skilda etniska grupper samt om integrations- respektive uteslutningsprocesser (diskriminering, segregation, rasism). 5

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2006

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2006 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 26 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning

Läs mer

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2008

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2008 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 8 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning

Läs mer

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning om

Läs mer

2010 SULCIS. verksamhetsberättelse. Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier

2010 SULCIS. verksamhetsberättelse. Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier 2010 SULCIS verksamhetsberättelse Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier Innehållsförteckning Förord 3 SULCIS forskningsprogram 4 SULCIS organisation 6 Databaser och datainsamling

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag Järfälla 2010-04-22 Analys Området personer med funktionshinder Underlag till styrgruppen 1 FOU äldre norr Birgittavägen 4 177 31 Järfälla www.foualdrenorr.se info@foualdrenorr.se INNEHÅLL INLEDNING...

Läs mer

Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006. Integrationsverket

Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2005 Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel,

Läs mer

FAS-centra. Tio starka forskningsmiljöer för människors arbete, hälsa och livsvillkor

FAS-centra. Tio starka forskningsmiljöer för människors arbete, hälsa och livsvillkor FAS-centra Tio starka forskningsmiljöer för människors arbete, hälsa och livsvillkor Den svenska forskningspolitiken inriktas i allt högre grad mot att främja ökad internationalisering och högre vetenskaplig

Läs mer

Slutrapport för EU-projektet FILES Arbetskraftsmobilisering för att hantera förändringar innovativa vägar till mångfald. Lars-Åke Gustafson 2007 Förord Under drygt 1 ½ år har arbetet med EU-projektet

Läs mer

Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa

Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa en kartläggning med inriktning på låg- och medelinkomstländer Christer Hogstedt och Carin Håkansta Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 Innehåll 1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 13 4.1 Organisation 13 4.2 Styrelsen 14 4.3 Ämnesråden

Läs mer

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS),

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Social rapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens

Läs mer

Intervjuarinstruktion till AKU EU-tillägg 2008 Migrants

Intervjuarinstruktion till AKU EU-tillägg 2008 Migrants STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2009-04-28 1(10) Annex 3a Intervjuarinstruktion till AKU EU-tillägg 2008 Migrants Inledning Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EUkommissionen redovisa uppgifter

Läs mer

Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige

Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping Integrationsverket 2004 Tryck: Elanders

Läs mer

European Intercultural Workplace: SVERIGE

European Intercultural Workplace: SVERIGE European Intercultural Workplace: SVERIGE Jens Allwood, Natalia Berbyuk Lindström, Margreth Börjesson, Charlotte Edebäck, Randi Myhre, Kaarlo Voionmaa & Emily Öhman Juni 2007 Tack Vi vill tacka Leonardo

Läs mer

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet?

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet? LITEVad innebär FAKTA FAS verksamhet? DET HÄR ÄR FAS FAS finansierar forskning som främjar människors arbetsliv, hälsa och välfärd. FAS är en myndighet under Socialdepartementet. FAS är en förkortning

Läs mer

Delrapport 1: Kunskapsöversikt

Delrapport 1: Kunskapsöversikt Delrapport 1: Kunskapsöversikt Louise Granath Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling April 2013 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Tabellförteckning... 5 Figurförteckning... 5 INLEDNING... 6 Studiens innehåll...

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Bilaga 1. Ordförklaringar

Bilaga 1. Ordförklaringar Bilaga 1 Ordförklaringar arbetstillstånd, (uppgifter mars 2004) den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet, som beslutas av Migrationsverket, ska vara klart och infört i passet

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Forskningsrapport. HELMI Health, Migration and Integration. Somaliska och thailändska kvinnors hälsa och arbetsmarknadsanknytning i Sverige

Forskningsrapport. HELMI Health, Migration and Integration. Somaliska och thailändska kvinnors hälsa och arbetsmarknadsanknytning i Sverige Forskningsrapport HELMI Health, Migration and Integration Somaliska och thailändska kvinnors hälsa och arbetsmarknadsanknytning i Sverige INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...4 SAMMANFATTNING...5 INLEDNING...7

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Boendesegregation orsaker, konsekvenser i Sverige och åtgärder en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Jonas Hugosson och Camilla Maandi, på uppdrag av Hyresgästföreningen Förord Den ekonomiska

Läs mer

Inte en ny man utan flera nya

Inte en ny man utan flera nya Nr 3 Oktober 2010 I detta nummer: s 2 Arbetsmarknaden påverkar välfärd och utslagning Det gemensamma temat för detta forskningsprogram är sambanden mellan välfärdsstatens organisering och social utslagning

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdomsoch

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdomsoch Regeringsbeslut II:8 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7523/SAM delvis U/2014/7545/UC mfl. se bilaga 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Svensk invandring och arbetsmarknaden.

Svensk invandring och arbetsmarknaden. Essén, Anna Svensk invandring och arbetsmarknaden. Återblick och nuläge. Presenterat vid seminarium på Institutet för Framtidsstudier. Februari 2002. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2002:6

Läs mer