Farhad Jabbari. Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det. SATS Sveriges vd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farhad Jabbari. Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det. SATS Sveriges vd"

Transkript

1 #3/2012 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det SATS Sveriges vd Farhad Jabbari aktiverar sin personal för ökad lönsamhet Ribbings tips om etikett på jobbet Gör en Klassiker De fyra långloppen för arbetslivet. PREVIA DIREKT Snabb hjälp när det krisar. på djupt vatten Extrem arbetsmiljö hos Kustbevakningen. Petter Stordalen Storföretagarens syn på företagskultur.

2 Ledare Orka hela vägen Att orka ett helt yrkesliv utan att slita ut sig det kan låta som en självklarhet. God hälsa tas ofta för given. När vi mår bra tänker vi inte på det, vi jobbar på och är nöjda. Men för många kommer den dagen då hälsan försämras. Vi blir sjuka eller får nedsatt arbetsförmåga. Rehabilitering fungerar bra för vissa, men kostar förstås en hel. För att inte tala om det personliga lidandet bakom en utsliten rygg, en arm som inte fungerar som den ska, eller en hjärna som har blivit överkänslig för stress. Det finns all anledning att arbeta förebyggande och långsiktigt med hälsa, så att vi faktiskt orkar ett helt arbetsliv och tar vara på de resurser vi har. Vi chefer kan ge organisatoriska förutsättningar och tilldela resurser för en sådan insats. Det har Att ha koll på hälsoläget är en viktig uppgift för chefer Svedala kommun insett. Första steget mot ett strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete för dem var att använda Previa Puls, ett effektivt verktyg för att få heltäckande analyser av hälsotillståndet hos medarbetarna och en process för arbetet. Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något, säger personalchef Charlotte Svensson i reportaget i detta nummer av Prima. Svedala kommun ser även Previa Puls som ett första steg mot ett hälso- och arbetsmiljöarbete som kan hjälpa dem att attrahera kompetent personal. Läs mer om Svedalas spännande resa på sidan 4. Att ha insyn i hälsoläget är en viktig uppgift för chefer inom alla typer av verksamheter. Framtidens arbetsliv, med den nya tekniken som öppnar helt nya dörrar till att arbeta flexibelt och resultatorienterat, ställer helt nya krav på chefen. Går det överhuvudtaget att hålla ihop ett företag när arbetstagarna arbetar precis var och när det passar dem? Och hur påverkar det medarbetaren och chefen att vara uppkopplad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året? I detta nummer av Prima har vi pratat mer framtidsforskare och trend analytiker för att få veta mer om framtidens ledarskap. En sak är säker vi står inför stora utmaningar och spännande möjligheter. Trevlig läsning! Christer Zaar vd, Previa previa prima Ansvarig utgivare: Christer Zaar Redaktion: Katrin Malm, Isabelle Öblom Produktion: Spoon Omslagsfoto: Viktor Johansson Tryck: Elanders AB, ISSN Att jobba ska bli svettigare HÄLSA Att det är farligt att sitta still vet vi redan. Kanske till och med så farligt att det inte går att kompensera med träning, enligt vissa studier. Därför undersöker forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan om det går att införa mer rörelse i kontorsmiljön. Bland annat testar de vad som sker när man kopplar en dator till ett löpband eller en roddmaskin med en läsplatta. Det handlar om hur vi ska designa våra kontor för mindre stillasittande. Och då pratar jag inte bara om att flytta skrivaren till andra sidan korridoren, något man ägnade sig åt redan på 80-talet. Det är så tråkigt att klockorna stannar, och ger därför ingen större effekt för hälsan, säger Helena Tobiasson, forskare vid designfakulteten på KTH som arbetar med projektet. Får du utlopp för din kreativitet? ARBETSMILJÖ Anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa. Det har Farida Rasulzada, lektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, tagit reda på i sin forskning. Det handlar inte om att man sysslar med konstnärlig verksamhet utan om att nya idéer välkomnas, personlig utveckling uppmuntras och att det är tillåtet att misslyckas. På kan du ladda ner ett test med tio frågor som testar din arbetsplats kreativa förmåga. Bild: GETTY IMAGES 2 Prima

3 70 procent av cheferna uppgav i en undersökning från tidningen Chef att de trots tidsbrist och stor arbetsbörda motionerar lika mycket som genomsnittssvensken (minst ett pass på trettio minuter i veckan). Undersökningen visade också ett samband mellan ju högre befattning, desto mer tränar chefen. Helt i linje med detta uppgav också sex av tio chefer att de anser att motionsvanor har betydelse för karriären. Tre frågor till HÄLSA Norska konsultföretaget Infotjenester har valt morot i stället för piska när det gäller att få medarbetarna att sluta röka. Anställda som inte röker får två dagars extra ledigt varje år, eftersom företaget anser att rökpauserna kostar företaget mer än lediga dagar. Norska fartygskoncernen GriegGroup har en liknande policy för sina medarbetare, en dag extra ledigt till alla som nobbar cigaretter. På previa.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det handlar om hälsa på jobbet och ger tips på hur du tar hand om kropp och själ. Chefer tar ut pappadagar PÅ JOBBET På sju år har andelen pappor i chefsposition som stannar hemma med barnet tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Undersökningen är beställd av organisationen Ledarna och utförd bland chefer. Den visar också att 92 procent av de kvinnliga cheferna stannar hemma i mer än sex månader, medan 92 procent av de manliga cheferna inte gör det. Femton procent av chefer som är pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Norrmän ger ickerökare mer ledigt I varje nummer av Prima låter vi en ledare svara på tre snabba frågor om ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat. Den här gången har vi frågat norske hotellägaren Petter Stordalen om hans syn på företagskultur. 1 Dina medarbetare ska vara energiska, modiga och begeistrade vad innebär det och hur ser du resultatet? Att de är engagerade och har överskott av energi till att göra våra hotell till Skandinaviens bästa, att de är modiga och vågar komma med okonventionella och nyskapande förslag, och att vi är entusiastiska allihop för människorna runtomkring oss, för vår planet och för livet vi lever. Ett av våra hotell fick ett mejl från några gäster som berättade att de hade döpt sitt barn efter receptionisten, det är resultatet av energi, mod och begeistring. 2 Vad vill du att mod rent konkret ska betyda hos en diskplockare på ett av dina hotell? Det kan till exempel vara att våga säga ifrån till sin chef om hur något kan göras bättre, att komma med en ny idé eller att säga ifrån om man ser en gäst eller en kollega bli illa behandlad. Det är mod Petter Stordalen Ålder: 50. Bor: Oslo. Familj: Gift, två barn. Gör: Äger hotellkedjan Nordic Choice Hotels och var en av årets sommarpratare i P1. Känd som tuff och energisk affärsman med stort engagemang i miljöfrågor och företags sociala ansvar. oavsett vilket jobb man har, diskplockare, receptionist eller vd. Det handlar om att se människorna runt sig, att ha en gemenskap och ta ansvar för den gemenskapen. Alla har ett ansvar för att det vi levererar är bra. 3 Vilka tips skulle du ge till andra ledare om hur man får värderingar att bli mer än bara ord för medarbetarna? Skapa inte kulturen i ett Excelark, låt den byggas av de som jobbar på företaget. Det är de som förstår den, de som kommer dit klockan åtta varje morgon och som jobbar, dricker kaffe och lunchar med sina kollegor. Och är du chef måste du respektera kulturen på arbetsplatsen och leva efter den, inte bara prata om den. Prima

4 Hälsoexempel Svedala kommun Utmaning: Att få till stånd ett strategiskt och långsiktigt främjande hälsoarbete. Visionen är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Lösning: För att få en bra bild av hälsoläget i kommunen använder Svedala kommun Previa Puls. Förutom medarbetarenkäter ingår nulägesanalyser och workshops där kunden och Previa tillsammans kommer fram till mål och handlingsplaner. Resultat: En god start för det fortsatta arbetet, engagerade medarbetare, och en ökad medvetenhet om att hälsoarbetet måste förankras i organisationen. Svedala kommun planerar nu att ta fram en hälsopolicy som ska integreras med andra policy- och styrdokument.

5 Svedala satsar på hälsan När Svedala kommun ville komma i gång med ett strategiskt hälso arbete var en nulägesanalys A och O. Previa hade det perfekta verktyget för att överblicka nuläget och kunna ta det viktiga första steget i rätt riktning. text Ulf wiman foto Christian ANdersson Allt fler företag och organisationer inser vikten av att satsa medvetet på hälsoarbetet på arbetsplatsen. I dag uppger nio av tio chefer att det bedrivs ett systematiskt hälsoarbete på just deras arbetsplats, vilket är en fördubbling sedan 1996, enligt företaget Prevent. Svedala kommun, en liten kommun strax utanför Malmö, hade egentligen inga akuta hälsoproblem. De förebyggande insatserna och rehabiliteringen fungerade bra, men allt fler chefer började inse fördelarna med ett mer strategiskt och långsiktigt främjande hälso arbete. Sjukfrånvaro kostar mycket pengar och medarbetarna skulle kunna förbättra sin livskvalitet, både på och utanför arbetet. Vår vision är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Så varför vi ville börja jobba Vad tycker du om Svedala kommuns hälsoarbete? Anette Barr, förskolelärare Jag tycker det är bra att kommunen är intresserad. Det är viktigt hur man mår för att göra ett bra arbete. Får vi anställda hjälp med att må bra tjänar både arbetsgivaren och vi på det. När man arbetar hälsofrämjande kanske inte alla hänger med från första början, men ju mer man fortsätter att jobba med det, desto fler kommer vi att få med oss. Det var lätt att fylla i enkäten och positivt att få svar direkt. Man får sig en tankeställare: Hur gör jag i den situationen, vad kan jag förbättra? mer strategiskt var helt klart hur var mer oklart, berättar personalspecialisten Ann-Charlotte Gauffin. Hur:et kunde däremot Previa svara på. Ann-Charlotte och den dåvarande personalchefen fick höra talas om Previa Puls hösten Vi tyckte att det lät mycket intressant, fortsätter Ann-Charlotte Gauffin. Det som tilltalade var helheten och det pedagogiska upplägget. Previa Puls handlar inte bara om en isolerad medarbetarenkät, utan även om nulägesanalyser och workshops där kunden och Previa kommer fram till mål och handlingsplaner. I en kommun med bred verksamhet är det även en fördel att varje arbetsplats kan titta på sin individuella situation och jobba vidare med den. Dessutom får de som deltar i enkäten omedelbar feedback på sitt hälsoläge. Kommunledningen i Svedala var positiv direkt. Medarbetarna delades upp i två enkätomgångar med 700 personer i varje. Den första genomfördes i maj Parallellt med enkäten gjordes även en nulägesanalys av kommunens övergripande hälsoarbete. Prima

6 En stor mängd data från enkäter och workshops ska nu bearbetas för att sedan ligga till grund för kommunens övergripande satsningar 2013/2014. Kort om Previa Puls Previa Puls är en del av Previa Effekt och skapar en process för strategiskt och målinriktat hälso- och arbetsmiljöarbete med nulägesanalys, mål, handlingsplaner och uppföljning. Tjänsten har fyra delar: Webbaserad enkät visar hur medarbetarna upplever sin hälsa. Nulägesanalys visar hälso- och arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Nulägesanalys visar kostnader för sjukfrånvaron. Workshops där övergripande mål och handlingsplan tas fram. Resultaten analyserades separat av både Previa och Svedala kommun. En hälsostrateg och en organisationskonsult från Previa gick igenom analysresultaten med kommunens ledningsgrupp, chefer och fackliga representanter. Och inte minst de presenterade dessutom en ekonomisk genomgång som visade vad sjukfrånvaron faktiskt kostar. Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något. Som enskild chef är det inte så lätt att tolka enkätresultaten och se vad som bör göras. Nu får de specialisthjälp, säger Charlotte Svensson, personalchef på Svedala kommun. Alla verksamhetsområden inom kommunen fick ta fram utvecklingsområden och tre områden där de egna styrkorna finns. Under hösten kommer cheferna att Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något presentera resultaten för sin personal och planera det fortsatta arbetet med dem. I Previa Puls arbetar vi både med styrkor och med utvecklingsområden. Något som är positivt är att alla på chefsnivå är delaktiga. Det gäller att skapa medvetenhet och att komma vidare. Då är chefernas engagemang avgörande, säger Pernilla Sarup, Previas hälsostrateg som arbetar med Svedala kommun. Inför den andra enkätomgången, som genomfördes i slutet av augusti, gjordes några justeringar. Medarbetare vars resultat hamnar på rött i Previa Puls balans barometer kunde anmäla intresse att träffa Previas hälsocoach. En av dem var Marie-Louise Skarin, som arbetar som barnskötare på en förskola. Hennes mål var att få verktyg och hitta strategier för att hantera sin stress, både i arbetet och privat. Jag tycker att fler borde ta den här möjligheten om de behöver. Jag tror också att vi behöver bli bättre på att våga prata om hur vi egentligen mår, säger hon. Resultaten från enkäterna visar på olikheter mellan olika verksamheter, men Charlotte Svensson påpekar att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Ett mål som personalenheten redan ser är dock 6 Prima

7 att få cheferna att agera på tidiga signaler. Vi måste våga prata om hur man mår. Personalavdelningen kommer att utbilda inom detta, säger Charlotte Svensson, som är nöjd med resultaten för kommunens övergripande hälsoarbete. Vi låg bra till inom många områden, men måste bli bättre på att förankra hälsoarbetet i organisationen. Vi planerar att ta fram en hälsopolicy som ska integreras med kommunens andra policy- och styrdokument. Hälsa ska vara en röd tråd genom vårt arbete, säger hon. Ann-Charlotte Gauffin betonar det långsiktiga perspektivet när man arbetar hälsofrämjande. Det måste få ta tid. Det hälsofrämjande arbetet är en process och ett nytt sätt att tänka. Vi har precis börjat resan, men det är glädjande att se att en del redan har kommit långt. Se FILMEN om Svedala kommun på previa.se/svedalakommun Du kan också läsa av koden ovan med din smartphone. Vad tycker du om Svedala kommuns hälsoarbete? Marie-Louise Enochsson, förskolechef Cheferna i kommunen är positiva till att det hälsofrämjande arbetet är uppe på agendan. Den stora förändringen är att vi nu pratar om hälsan hos dem som är friska. Det skapar en likvärdighet och helhet i hela kommunen. Innan har alla knåpat på sina kammare. På workshoppen fick vi en bred bild av hur det ser ut hos de avdelningar som deltagit i första omgången och hur vi ligger till i förhållande till varandra inom kommunen som helhet. Prima

8 Framtidens ledare i ny roll Resultat i stället för närvaro, organisationer som styr sig själva och en ökad risk för ohälsa när det traditionella kontoret försvinner. Prima har spanat efter morgondagens arbetsliv. text Ulf WIman foto Syster diesel Den kraftigt accelererande teknikutvecklingen och arbetslivets ökande digitalisering har gjort det allt svårare att förutsäga hur arbetslivet kommer att se ut på sikt. Dagens chef måste redan nu förhålla sig till de möjligheter eller utmaningar beroende på hur man tolkar det som teknikframstegen skapar. Nya medier och informationskanaler har ökat transparensen i samhället, men hur ska man hinna med omvärldsbevakningen när tiden går allt snabbare? Thomas Fürth, Kairos Future. 8 Prima Och hur ska man leda ett företag som håller på att upplösas i tid och rum? Går det överhuvudtaget att hålla ihop ett företag när arbetstagarna arbetar precis var och när det passar dem? Arbetslivet kommer att bli mycket mer resultatfokuserat. I industrisamhället gällde kontroll genom närvaro. I framtiden blir arbetsprestationen det avgörande, säger Thomas Fürth, forskningsledare på analys- och konsultföretaget Kairos Future. Han säger att chefsrollen kommer att förändras när arbetstagarna är individualister som zappar mellan olika projekt baserade på talang och utvecklingsmöjligheter. I stället för att vara anställda blir de leverantörer. I framtidens mer självstyrande organisationer, där projektmodellen blir allt vanligare, liknar chefsrollen mer regissörens. Chefen är med om att sätta upp föreställningen, men behövs kanske inte under projektets gång, säger Thomas Fürth. När det traditionella kontoret försvinner minskar även chefens möjligheter att kontrollera arbetsmiljö och ergonomi. Det kan leda till att arbetsskador och ohälsa ökar. Thomas Fürth menar att en fungerande företagshälsa blir extra viktig, men även att exempelvis bemanningsföretag kan få ett utökat ansvar. Något som redan höjer medelålders chefers stressnivåer är interaktionen med medarbetare födda på och 90-talen. Det har skrivits och diskuterats åtskilligt om hur man som chef ska leda dem. Och vi vet ju alla hur de är, eller hur? Curlade och bortskämda, illojala, självcentrerade och ifrågasättande, hela tiden på Emma Pihl, författare och föreläsare. jakt efter nya upplevelser. Det är självklart en förenklad bild. Det finns stora olikheter och variationer inom gruppen, säger konsulten, författaren och föreläsaren Emma Pihl. Hon menar att 80- och 90-talisterna är präglade av uppväxtens materiella välstånd och av att de ständigt har varit stimulerade alltid haft något att göra och att roa sig med. Det gränslöst växande tv-utbudet har format deras attityder, bland annat om vikten av yta och utseende. Skolan, inte minst friskolorna, fokuserar i dag I framtidens mer självstyrande organisationer liknar chefsrollen mer regissörens.

9 alltmer på fördjupning av elevernas intresseområden. Det har bidragit till att 80-/90-talisten vill att arbetet ska vara nära knutet till den egna hobbyn arbetet kan till och med vara sekundärt, för att ge hobbyn ännu mer utrymme. Men Emma Pihl säger att en chef som kan anpassa sitt ledarskap lätt kan få de unga medarbetarna lojala och intresserade. Lyhördhet och kontinuerlig feedback är viktigt, så sätt av tid för regelbunden återkoppling. Delegera och var noga med att förklara hur deras Lyhördhet och kontinuerlig feedback är viktigt, så sätt av tid för regelbunden återkoppling arbete bidrar till helheten. Gissa inte vad de tycker; fråga dem om deras idéer och förslag på lösningar. För att skapa engagemang bör 80-/90-talisterna få använda sina talanger inom ramen för arbetet. De är uppvuxna med tv- och dataspel och behöver också konstant nya utmaningar i form av mer avancerade uppgifter. Deras vana att allt finns tillgängligt på internet dygnet runt och kravet på nåbarhet kan bli en stressfälla för chefen. Emma Pihl menar att en tydlig gränssättning är viktig. Hon rekommenderar även att chefer ska jobba med sin syn på den nya generationen: Fokusera på det positiva och ta hjälp av dem. Vad kan de bidra med, vad går de i gång på? Summan av stressen är konstant Arbetsplatser som förändras i grunden. Medarbetare som ställer allt större krav på ledarskapet. För chefer som inte klarar av att anpassa sig till nya förhållanden väntar en framtida uppförsbacke fylld av stressfaktorer. Thomas Fürth, forskningsledare hos Kairos Future, menar att det krävs förståelse för att stress oftast är konstant. Men den upplevs olika av olika personer det är hur man hanterar den som gör skillnaden. Flexibilitet och förmåga att se möjligheter är viktiga ingredienser i både dagens och morgondagens ledarkompetens. För att hantera den stress som teknikutvecklingen kan skapa krävs god kännedom om ny teknik, eller i vart fall öppenhet inför förändringar. Det är också viktigt att kunna omformulera sina värderingar om vad som är rätt och fel, säger han. Prima

10 Farhads framgångsformel Som vd för SATS Sverige går Farhad Jabbari i bräschen för träning som en del av arbetslivet. Vinsterna är stora på några år har långtidssjukskrivningarna på företaget halverats tack vare den hälso inriktade företagskulturen. Text johan Åberg Foto ulf berglund Även fast klockan är två en vanlig arbetsdag råder full aktivitet på SATS Spårvagnshallarna i Stockholm. Överallt i den trendigt industriella lokalen trampas det på träningscyklar, springs på löpband och lyfts tunga vikter. Mitt bland alla svettiga människor går en man i kostym. Han hälsar glatt till höger och vänster, stannar för att prata lite här och var och skojar med personalen i receptionen en stund innan han kommer fram och presenterar sig. Farhad Jabbari, vd SATS Sverige. Handslaget är fast. Han har tagit den långa vägen till vdposten och hävdar inte utan stolthet att han fortfarande är en av de vassaste på hela SATS på att städa löpband. Resan började med ett deltidsjobb som gruppträningsinstruktör under studie tiden, fortsatte med befordran till platschef, distriktschef och regionchef innan Farhad hösten 2010 fick frågan han längtat efter: Vill du bli SATS nya vd? Det var ett enkelt val. Jag tror verkligen på det här. Varje kväll när jag lägger mig tänker jag på att människor mår bra tack vare det vi gör. Vi hade sex miljoner besök förra året och jag tror att nästan alla lämnade oss lite gladare än innan de kom. Att vår produkt bidrar till välbefinnande och hälsa gör mig stolt, säger Farhad Jabbari. 10 Prima Walk the talk. För att föregå med gott exempel tränar Farhad tre till fyra pass i veckan. Oftast blir det styrketräning. Det är tydligt att Farhad trivs med det han gör, vilket är något han delar med sina anställda. När Great Place to Work årligen listar Sveriges bästa arbetsplatser är SATS ett ständigt återkommande inslag på topp 10-listan för stora företag. Vi ser personalen som kärnan i vår verksamhet. Vill man vara framgångsrik, bygger det på att personalen är motiverad och full av energi. Inte minst i vår bransch. Därför har vi under en lång tid arbetat med hälsofrågor och individuell utveckling för våra anställda. Foto: Janne Danielsson Enligt Farhad är en förklaring till den goda trivseln bland SATS personal att företaget arbetat hårt med att tydliggöra företagets värdeord, så att personalen ska veta exakt vad som förväntas av dem i alla lägen. Vill man vara framgångsrik, bygger det på att personalen är motiverad och full av energi En annan förklaring är att vi satsat på kompetensutveckling för att personalen hela tiden ska känna att de blir bättre på jobbet. Tillsammans har de här greppen skapat en härlig arbetsplats med mycket energi, säger Farhad Jabbari. Men det är inte bara trivseln som är god. De senaste åren har även antalet långtidssjukskrivningar halverats på SATS som en konsekvens av arbetet med att skapa en kultur där träning är en naturlig del av arbetslivet. Fri träning på alla SATS center är en självklarhet. Därtill får de anställda rabatt på personlig träning, träningsskor och faktiskt även på träningskort till kompisar eftersom det är roligare att träna tillsammans.

11 Farhad Jabbari Gör: Vd på SATS Sverige Ålder: 37 år. Bor: Sollentuna. Familj: Frun Emelie och sonen Leon. Träningsfavorit: Varierar, men just nu är det hantlarna faktiskt. Prima

12 Farhad Jabbaris fem tips för lyckad personalvård 1. Satsningar på hälsofrågor ger personal som är motiverad och full av energi. 2. Tydliga värdeord skapar trygghet eftersom personalen vet precis vad som förväntas av dem i alla lägen. 3. Regelbunden kompetensutveckling gör att personalen känner att de hela tiden utvecklas. 4. Låt träning bli en naturlig del av arbetslivet. Aktiv personal ger ökad produktivitet och effektivitet och leder till minskad ohälsa på arbetsplatsen. 5. Föregå med gott exempel som chef och visa med dina handlingar vad som är viktigt. Visa att du tror på produkten och lev det du pratar om. Walk the talk helt enkelt. Farhad Jabbari har gått den långa vägen på SATS från gruppträningsinstruktör till vd. Att personalen lever ett aktivt liv leder till lönsamhet när man kommer ned till sista raden I en verksamhet som säljer träning är det viktigt att vi alla lever det liv vi pratar om. Vi pratar mycket om walk the talk, att tro på produkten och dess värde och själv visa vägen. Ett exempel är att Farhad gärna ser att heldagsmöten inleds med gemensam gruppträning och kortare möten förläggs till träningscentret i stället för till konferensrummet. Det är min uppgift som chef att föregå med gott exempel och visa med 12 Prima mina handlingar vad som är viktigt. För min egen del är träning lika vitalt som mat och sömn. Jag fungerar bättre när jag tränar: äter bättre, sover bättre, jobbar bättre, säger Farhad Jabbari. Jag har ett ansvar för mina medarbetares välmående och vet att träning är ett verktyg som hjälper dem att må bra. Att personalen lever ett aktivt liv leder också till lönsamhet när man kommer ned till sista raden. De senaste årens tränings- och hälsoboom har, tillsammans med ett lyckat varumärkesarbete och satsningar på produktutveckling och nya center, bidragit till att SATS de senaste åren gjort fina resultat. Men i en bransch där konkurrensen ökat lavinartat finns även en annan förklaring till framgångarna. Människorna. Personalen. Maskiner kan vem som helst köpa in, men stoltheten och energin som vår personal förmedlar är det som gör oss unika. Därför är det så viktigt att ta hand om dem.

13 Kortaste vägen till läkaren Previas första husläkarmottagning har öppnat mitt i Stockholms city. text STina Gerhardt Mitt i affärskvarteren på Regeringsgatan ligger husläkarmottagningen Galleriva, strategiskt placerad för att ta emot människor som arbetar i området. Det går ofta bort mycket tid för dem som jobbar i city när de ska ta sig till vårdcentralen där de bor och väl där kan de få vänta länge. Vi sätter högt värde på att ta emot våra besökare på utsatt tid, så att de kan komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. På så vis kan man få läkar besöket avklarat på en gång, i stället för att skjuta på det, säger Carl Bure, verksamhetschef på Galleriva. Galleriva öppnade främst för att Previas kunder i city ska kunna lista sina medarbetare och få tillgång till snabb och effektiv sjukvård. Eftersom mottagningen Carl Bure är chef för Previas nya husläkarmottagning Galleriva. är landstingsansluten, kan alla som vill lista sig på Galleriva. Vår huvudkompetens är sjukdomar som drabbar arbetsför befolkning då vi har en direkt koppling till företagshälsan. Vi har också en fungerande plan för att om så behövs hjälpa våra patienter att prata med sin arbetsplats om åtgärder. Ibland kan det ju uppstå lite mer oväntade fall i affärslivet, berättar Carl Bure. Vi har exempelvis kunder vars anställda reser en hel del. Vid ett tillfälle hade en av kunderna haft en konferens utomlands, och vi kunde konstatera att en av deltagarna hade drabbats av en smittsam sjukdom som det gällde att få stopp på så att inte fler medarbetare smittades. Nu har stockholmarna fått ännu närmare till husläkaren. Här finns galleriva Previas husläkarmottagning Galleriva ligger på Regeringsgatan 25 och här finns husläkare, distriktssköterska och psykolog. Lista dig på mottagningen kan du bland annat göra på Gallerivas hemsida eller via Vårdguiden. Ring oss gärna på telefonnummer eller läs mer på Första hjälpen i förkylningstider Hälsa I takt med att höstmörkret sänker sig över Sverige, ökar även antalet sjukskrivningar på grund av förkylning i Previas statistik över sjukanmälningar. Så här års börjar vi vara inomhus mer och är närmare varandra, då ökar också förkylningarna, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa. Som arbetsgivare finns det en hel del man kan göra för att i möjligaste mån undvika manfall på arbetsplatsen. Här är några tips. 1. Underlätta god handhygien. Tvål, pappershanddukar och handdesinfektion är ett måste på toaletterna. 2. Förkyld? Stanna hemma! De första dagarna av en förkylning är man som mest smittsam. 3. Ha en positiv inställning till vab. Barn som kommer tillbaka till dagis för snabbt efter en förkylning är mer mottagliga för nya virus. 4. Håll avståndet. Om det går, ha lite avstånd mellan arbetsplatserna, cirka 2 3 meter. Se över möjligheterna att kunna jobba hemma. Ännu mer trivsel på jobbet Arbetsmiljö Så många som nio av tio trivs med sitt arbete visar en kartläggning från Previa. Bara en procent av de tillfrågade uppgav att de inte trivs alls. Ett meningsfullt arbete med bra arbetskamrater är en avgörande hälsofaktor för många, kommenterar Per Larsson, beteendevetare på Previa. Men bra kan alltid bli bättre. Här är därför fem tips på hur du som arbetsgivare kan öka trivseln på arbetsplatsen. 1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter. 2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetare och ta vara på deras idéer. 3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter. 4. Ge ansvar. Anställda som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress. 5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete både positiv och negativ. Prima

14 Ute till sjöss är ingenting stilla. Risken att halka, falla i vattnet eller klämma sig är stor. Och när vi patrullerar i mörker måste vi se upp så att vi inte kolliderar med tjuvfiskare eller andra i ljusskygg verksamhet som befinner sig till havs utan tända lanternor. Text Monica Samuelsson Foto Tommy Hvitfeldt Extrema arbetsplatser Ett misstag kan snabbt bli ödesdigert Vi följer med Patrik Mathiasson och hans kollegor ombord på Cobran, en racerbåt som används för sjötrafikövervakning och sjöräddning, ut på fjärden utanför Karlskrona. Här finns än i dag vissa militära skyddsområden som Kustbevakningen har uppsikt över. I övrigt handlar uppdraget om allt från att kontrollera hastighet och nykterhet till sjöss till att bedriva övervakning av fiske, förebygga vattenförorening och se över hantering av farligt gods och lastsäkring på färjor och fartyg. För att ändå bara nämna något. Jag är ute på sjön den största delen av min arbetstid. Vi jobbar tillsammans i mindre lag och vi är väldigt samspelta. Det måste vi vara för att jobbet ska fungera så säkert som möjligt. Jag tycker att vi har en hög riskmedvetenhet och är lyhörda för varandras signaler, säger Patrik Mathiasson som jobbat många år med kustbevakning, först i Tullverkets regi och sedan på Kustbevakningen när det blev en egen civil myndighet. Uppgifterna har med åren blivit alltmer polisiära. Från att mest ha bedrivit övervakning har vi i dag förundersökningsrätt inom miljöbrott och ratt- och sjöfylleri till att beivra brott mot sjötrafiklag och fiskelag. Patrik Mathiasson känner sig privilegierad som får arbeta till sjöss. Här känner han sig hemma. Men det finns situationer då jobbet riskerar att bli farligt. När vi genomför räddningsaktioner eller inspektioner i busväder så tänjer vi ibland på gränserna. Att klättra upp på lotslejdaren utmed en hög fartygssida när vågorna rullar och vinden är stark, kräver både styrka och koncentration, säger Patrik Mathiasson. 14 Prima Men utmaningarna är inte bara fysiska. I tjänsten möter Patrik och hans kollegor också personer som uppträder både hotfullt och aggressivt och med åren har, upplever Patrik, respektlösheten mot myndighetspersoner ökat. När vi har räddningsaktioner eller inspektioner i busväder så tänjer vi ibland på gränserna Då gäller det att behålla lugnet och vara så taktisk som möjligt i mötet med människor. Det måste man nog vara speciellt funtad för även om en del träning i verbal judo också ingår i kustbevakningsutbildningen, säger Patrik och ler. Dykarna inom Kustbevakningen har fysisk träning inplanerad under arbetstiden. Det har inte Patrik Mathiasson som kustbevakningsinspektör, men att hålla sig i form är viktigt. När man söker till Kustbevakningen är det tuffa inträdeskrav. Sedan ligger det i vårt eget intresse att underhålla form och fysik. Man måste vara både stark och smidig för att orka med det dagliga jobbet, berättar Patrik som cykeltränar på sommaren och kör längdskidor vintertid. Vätternrundor och vasalopp hjälper till att stärka motivationen. Hos Previa får vi regelbundet göra hälsoprofiler för att stämma av att konditionen och hälsan är som den ska. Det känns positivt och ger också en tidig signal om något inte är som det ska.

15 Patrik Mathiasson Ålder: 53 år. Yrke: Kustbevakningsinspektör. Bor: På en ö i Karlskrona skärgård. Bästa med jobbet: Att få vara ute på sjön, köra båt och på olika sätt hjälpa människor i skärgården. Intressen: Älskar praktiskt arbete. Jag har en liten båt som jag gärna fritidsfiskar med. Som kustbevakningsinspektör behöver Patrik Mathiasson hålla sig i form, både fysiskt och psykiskt. Även under höststormar och snö oväder ska jobbet utföras, det går aldrig på förhand att veta vad eller vem man möter till havs. Vänd Så hjälper Previa sjöräddningen

16 Foto: KUSTBEVAKNINGEN Undervattensmiljö kräver god fysik. Frisk myndighet jobbar vidare för hälsan Att jobba som flygande eller dykande personal på Kustbevakningen ställer höga krav på god hälsa och att man håller sig i form. Cecilia Persson är personalkonsult och specialist inom arbetsmiljö- och hälsofrågor på Kustbevakningen. En arbetsplats med närmare 800 anställda där behoven ser olika ut hos olika personalgrupper. För att kartlägga hur personalen egentligen mår har Kustbevakningen tillsammans med Previa dragit i gång ett inspirations- och enkätarbete som ska utmynna i en helhetsbild av hälsoläget på myndigheten. Vi har extremt låga sjuktal. Det ger oss möjlighet att flytta fram positionerna. Min målsättning är att vi ska gå från ett traditionellt arbetsmiljöarbete till mer strategiska insatser för en bättre hälsa. I ett första skede utbildar vi nu nyckelpersoner i hälsofrämjande ledarskap. Kort sagt handlar det om att hjälpa personalen att själv Cecilia Persson, Kustbevakningen. hålla sig friskare och verkligen se vinsten med en god livsstil och medvetna val, säger Cecilia Persson. Det arbete som börjat på huvudkontoret med föreläsningar och att personalen fått genomföra balansprofiler ska nu sprida sig ut i hela organisationen. Cecilia Persson poängterar att det är friskfaktorerna man är på jakt efter. Det handlar om att ta till vara på de sociala, fysiska och mentala resurser man har och stärka dem. Vi vill lyfta fram både vikten och vinsten av en god hälsa. Arbetet har just påbörjats och det känns fantastiskt spännande att få vara med och genomföra en så omfattande insats för både en god hälsa och arbetsmiljö. Text: Monica Samuelsson Foto: Tommy Hvitfeldt Om det som inte får hända ändå inträffar, är det mycket värt med en bra beredskap. Previa har därför flera tjänster för att underlätta i oförutsedda situationer. Krisstödet, K24, kan nås dygnet runt om det inträffar en olycka eller ett dödsfall på arbetsplatsen. Även kring mer vardagliga händelser, som exempelvis konflikter i arbetsgruppen, finns hjälp att få. Genom vårt chefsstöd kan man få tid hos en beteendevetare samma dag om man till exempel behöver hjälp med konflikthantering, berättar Bodil Paulin, affärsutvecklingschef på Previa. Många arbetsgivare vill också erbjuda sina medarbetare stöd om de har privata bekymmer. Vårt medarbetarstöd finns för att ge rådgivning i situationer som inte behöver ha med arbetet att göra, allt från juridiska frågor till problem med tonårsbarn. Nytt i höst är att dessa tre tjänster krisstöd, chefsstöd och medarbetarstöd paketeras under namnet Previa Direkt, som är en abonnemangstjänst. Ett enda telefonnummer ger tillgång både till rådgivning när det behövs och snabb hjälp i akuta situationer. Det är ett heltäckande skyddsnät, som minskar effekterna när det händer något, men också förhindrar energiläckage, produktionsbortfall och att konflikter blossar upp, säger Bodil Paulin. 16 Prima

17 Ett nummer för små och stora kriser Stöd och råd när olyckan är framme eller när det helt enkelt bara kör ihop sig. Med Previa Direkt är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. text Stina Gerhardt Illustration Syster diesel Alla samtal tas emot av en specialutbildad grupp som slussar ärendet vidare till olika specialister på Previa beroende på vad ärendet gäller. Att erbjuda det här externa stödet på alla nivåer i organisationen är ett sätt för arbetsgivaren att visa att man satsar på personalen, säger Bodil Paulin. Lena Ehrlenfeldt är HR-strateg på Trafikverket, som har valt att ansluta sig till Previas krisstöd. Lena menar att det för Trafikverket är värdefullt Bodil Paulin, Previa. att deras chefer oavsett tid på dygnet har möjlighet att tala med en professionell person och få stöd i sitt ledarskap av specialutbildad personal, och vid behov även begära utvidgat stöd till hela sin grupp. Vi vet att allting kan hända när man minst anar det, inte minst när man som vi jobbar på färja, väg och bana. Som statlig myndighet har vi en krisberedskap enligt svenska riktlinjer, men samarbetet med Previa ger ett komplement på det psykosociala planet, säger Lena Ehrlenfeldt. Det här ingår i Previa Direkt Krisstöd Previa K24 Förebyggande stöd som krisplaner, utbildningar och övningar. Medicinskt kompetenta krisoperatörer tar emot samtal hela dygnet. Krishantering, uppföljning och avlastning. Chefsstöd Råd och stöd i situationer där man av någon orsak inte kan vända sig till sin chef. Stöd och avlastning för chefer i till exempel konflikter eller svåra samtal som vid misstanke om missbruk. Personligt stöd i rollen som chef eller i frågor som att hantera balansen mellan privat- och arbetsliv. Vid behov tid hos beteendevetare samma dag. Medarbetarstöd Rådgivning i privata situationer, till exempel problem och händelser i familjen eller juridiska frågor. Råd och stöd i situationer där man av någon orsak inte kan vända sig till sin chef. Mer information på previa.se/ previadirekt Så enkelt når du Previa Direkt 1. Ett nummer in. 2. Du väljer aktuell tjänst med tonval. 3. Du får kontakt med Previa Direkts krisoperatör. För mer information Kontakta Bodil Paulin, affärsutvecklingschef på Previa Tel: eller kontakta Previas växel: Prima

18 1 2 3 Prylar som gör det enklare att trotsa kyla och mörker 1. Vind- och vattentåligt ställ som går att knöla ihop till en godispåses storlek Haglöfs Endo jacka och byxa, ca kr resp kr. 2. Att synas är lika viktigt som att se. Craft Safety Vest, ca 300 kr. 3. En pannlampa som lyser upp. Silva Jogger, ca 300 kr. Handbok för vinnarskallar Olof Röhlander, Forum Att ha vinnarskalle är att sätta straffen och vinna matchen. Men också att ta tag i surdegar på jobbet, att lyfta blicken mot högre mål eller stå upp för sig själv i fikarummet. Föreläsaren Olof Röhlanders nya bok Bli en vinnarskalle: handbok i mental träning innehåller konkreta övningar för att lösa upp mentala spärrar. Nya perspektiv på rörelse Dan Andesson, Dola En basketstjärna, en professor och en simtränare är några av de personer som är intervjuade i boken Fysisk aktivitet vägen till bättre hälsa och ett rikare liv av Dan Andersson som är universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Boken tar ett vetenskapligt helhetsgrepp på sambandet mellan ett friskare liv och att motionera. 1 av 5 råkar ut för it- eller teknikproblem på jobbet en eller flera gånger om dagen, enligt en undersökning från Manpower. Mer surt i lunchlådan Karin Bojs, Max Ström Vetenskapsjournalisten Karin Bojs har skrivit boken Syra själv om hur man gör mjölksyrade grönsaker, späckade med hälsosamma effekter. Perfekt för att alltid ha något gott, fräscht och supernyttigt att stoppa i lunchlådan. 18 Prima Har du deltagit i Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet under ett år, då har du gjort en Svensk Klassiker. Nu finns möjlighet att utmana dig själv, dina arbetskamrater och andra företag i Arbetsplatsklassikern. Du skidar, cyklar, simmar och springer lika långt som i originalloppen, men har sex veckor på dig att skrapa ihop varje distans. Anmäl din arbetsplats Previa samarbetar med Arbetsplatsklassikern, så prata med din kundansvarige för att anmäla dig och dina kollegor. Skidmomentet, innan Vasaloppet, börjar i januari. Att delta kostar 600 kronor per år och avgiften är avdragsgill som friskvårdspeng. Överskottet från Arbetsklassikern investeras i en gratis skolklassiker för mellanstadieelever. Vasaloppet på sex veckor i stället för på en dag. Läs mer och anmäl dig till Arbetsplatsklassikern på previa.se/ arbetsplatsklassikern. Gör arbetsplatsklassikern Vår vision med en Svensk Klassiker är att göra svenskarna friskare. Men alla har inte möjlighet att delta, det kräver trots allt både tid, pengar och träning. Dessutom måste man hänga på låset för att få en plats i loppen. Därför har vi startat Arbetsplatsklassikern för att man ska kunna delta på hemmaplan, berättar Michael Thorén, vd för en Svensk Klassiker. De olika momenten i Arbetsplatsklassikern startar sex veckor innan respektive lopp, och väder och underlag spelar mindre roll. Allt med stavar, såväl stavgång som crosstrainer räknas som skidor och i cykelmomentet går det alldeles utmärkt att tillgodoräkna sig både cyklingen till jobbet och spinningen på gymmet. Du för in sträckan via datorn eller mobilen och får en graf över hur långt du har kommit mellan Sälen och Mora. Är du snabb och till exempel har gjort nio mil skidor på tre veckor kan du gå in på ett andra varv och hjälpa dina arbetskamrater, så att ni kan tävla mot ett annat kontor eller utmana ett annat företag, säger Michael Thorén. FOTO: Scanpix

19 Previakompetens illustration: syster diesel Ann-Charlotte Laurell hjälper organisationer att utvecklas. Arbetets vett och etikett I sin bok Etikett på jobbet tar Magdalena Ribbing upp frågor om allt från mejlhyfs till mobbning på arbetsplatsen. Fråga: Alltför ofta skickar man e-post med en konkret fråga utan att denna besvaras. Ska man skicka meddelandet igen? Hur bör man då formulera sig? Ska man låtsas som att man aldrig skickade ett första meddelande, eller kan man på ett artigt sätt säga att man datum si-och-så skickade ett mejl som inte besvarats, och att man därför nu prövar att skicka samma fråga igen? Svar: Ibland verkar det som att vi Sverige är världsbäst på att inte besvara brev, inbjudningar, frågor, mejl eller hälsningar. Kanske är det inte så, men visst är det alltför vanligt att den som får en fråga per brev eller mejl inte svarar på den. Alla gånger har man inte ett svar, men självklart meddelar man i så fall just detta: Tyvärr har jag inte något svar på din fråga, i stället för att släppa hela ärendet i ointresselådan. Det kan finnas orsaker, alla mejl når inte sitt mål, alla svar kommer inte fram. Men merparten gör det, och slöfockarna är i majoritet bland de osvarande. Du kommer att få fortsätta att skicka dina mejl med frågor en gång till, och ytterligare en gång. Och då skriver du i ämnesraden Omsänd fråga och tredje gången Påminnelse om obesvarad fråga. Du behöver inte lägga till någon artighet i själva meddelandet, påpekandet i ämnesraden räcker. Någon måtta får det vara på krusandet. Foto: Evelina Carbon Det finns oftast mer som fungerar än som inte fungerar Ann-Charlotte Laurell är psykolog med bakgrund som marknadsekonom. På Previa arbetar hon bland annat med organisationsutveckling. Hur uppnår man förändringar i en arbetsgrupp med hjälp av KBT? Framför allt handlar det om positiv förstärkning. KBT handlar om att bli medveten om vad man gör, när man gör det och vad det får för konsekvenser och sedan göra mer av det som fungerar bra. Det gäller att eftersträva att få in ett positivt tänkande kring det man själv och kollegorna gör, i stället för att lägga energi på det som inte fungerar. Genom att förstärka de positiva aspekterna uppnår man synergieffekter som påverkar gruppdynamiken. Det är då du verkligen kan få människor med dig i en förändringsprocess. Tyvärr är vi människor mer vana att leta fel, men det finns oftast fler saker som fungerar än som inte fungerar. Hur skulle du beskriva ditt arbetssätt? Jag tycker det är mycket viktigt att ha ett konsultativt förhållningssätt, genom att coacha chefer och arbetsgrupper till att åstadkomma en förändring som fungerar i deras arbetsvardag, med målet att fasa ut mig själv. Initialt läggs mycket tid på dialogen med kunden, om vad som är ett resultat för just den. Det gäller att kunna visa på effekten av den insats som görs. Genom att ringa in vad som ska åstadkommas och skriva en projektplan för större uppdrag är det lättare att utvärdera arbetet. Vad har du för nytta av din bakgrund som marknadsekonom? Det är komplext när människor och ekonomiska faktorer ska samspela för att nå resultat. Min bakgrund är till hjälp för att möta kunden och koppla ihop bitarna så att det blir begripligt i arbetsvardagen. Fotnot: KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en inriktning inom psykoterapin. Prima

20 posttidning B returadress: AB Previa Box Stockholm porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på Läs Prima på Ipad Prima på Ipad Gå in på Appstore och sök på Previa. Du hittar Prima under Ipad Apps. Här finns Previa Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby Dalarnas län: Borlänge, Falun, Leksand Gotlands län: Visby Gävleborgs län: Gävle, Hudiksvall, Hofors, Sandviken, Skutskär Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Varberg Jämtlands län: Östersund Jönköpings län: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo Kalmar län: Borgholm,, Kalmar, Mönsterås,, Oskarshamn Kronobergs län: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Växjö, Älmhult Norrbottens län: Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå Skåne län: Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga Stockholms län: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/Brunkeberg, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Kat rineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs Uppsala län: Uppsala, Enköping Värmlands län: Arvika, Charlottenberg, Karlstad Västerbottens län: Dorotea, Husum, Lycksele, Nordmaling, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vilhelmina, Vännas, Åsele Västernorrlands län: Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik Västmanlands län: Köping, Västerås, Sala Västra Götalands län: Borås, Falköping, Färgelanda, Göteborg Centrum, Göteborg/Gårdatorget, Karlsborg, Lidköping, Skara, Skene, Skövde, Strömstad, tibro, Tidaholm, Troll hättan, uddevalla Örebro län: Hallsberg, Karlskoga, Örebro Östergötlands län: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping Kontakta oss på telefon: mejl: hemsida: Foto: Christer Jansson

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Pressmeddelande 17 juni Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Fyra av tio manliga anställda i Stockholms län, 40 procent, äter inte frukt varje dag. Tre av tio män, 29 procent, äter inte heller

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012.

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Innehåll 1 Inledning...sid 2 2 Sammanfattning av resultat och slutsats...sid 2 3 Genomförande...

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu

Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu www.begripligt.nu #barnimigration 2 Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu Strömsunds Kommun 12 000 invånare 5 tätorter 2005-4 % utrikesfödda 2014 - > 10 % utrikesfödda

Läs mer