Farhad Jabbari. Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det. SATS Sveriges vd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farhad Jabbari. Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det. SATS Sveriges vd"

Transkript

1 #3/2012 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA Strategisk hälsosatsning i Svedala Kommun Framtidens ledarskap så fungerar det SATS Sveriges vd Farhad Jabbari aktiverar sin personal för ökad lönsamhet Ribbings tips om etikett på jobbet Gör en Klassiker De fyra långloppen för arbetslivet. PREVIA DIREKT Snabb hjälp när det krisar. på djupt vatten Extrem arbetsmiljö hos Kustbevakningen. Petter Stordalen Storföretagarens syn på företagskultur.

2 Ledare Orka hela vägen Att orka ett helt yrkesliv utan att slita ut sig det kan låta som en självklarhet. God hälsa tas ofta för given. När vi mår bra tänker vi inte på det, vi jobbar på och är nöjda. Men för många kommer den dagen då hälsan försämras. Vi blir sjuka eller får nedsatt arbetsförmåga. Rehabilitering fungerar bra för vissa, men kostar förstås en hel. För att inte tala om det personliga lidandet bakom en utsliten rygg, en arm som inte fungerar som den ska, eller en hjärna som har blivit överkänslig för stress. Det finns all anledning att arbeta förebyggande och långsiktigt med hälsa, så att vi faktiskt orkar ett helt arbetsliv och tar vara på de resurser vi har. Vi chefer kan ge organisatoriska förutsättningar och tilldela resurser för en sådan insats. Det har Att ha koll på hälsoläget är en viktig uppgift för chefer Svedala kommun insett. Första steget mot ett strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete för dem var att använda Previa Puls, ett effektivt verktyg för att få heltäckande analyser av hälsotillståndet hos medarbetarna och en process för arbetet. Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något, säger personalchef Charlotte Svensson i reportaget i detta nummer av Prima. Svedala kommun ser även Previa Puls som ett första steg mot ett hälso- och arbetsmiljöarbete som kan hjälpa dem att attrahera kompetent personal. Läs mer om Svedalas spännande resa på sidan 4. Att ha insyn i hälsoläget är en viktig uppgift för chefer inom alla typer av verksamheter. Framtidens arbetsliv, med den nya tekniken som öppnar helt nya dörrar till att arbeta flexibelt och resultatorienterat, ställer helt nya krav på chefen. Går det överhuvudtaget att hålla ihop ett företag när arbetstagarna arbetar precis var och när det passar dem? Och hur påverkar det medarbetaren och chefen att vara uppkopplad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året? I detta nummer av Prima har vi pratat mer framtidsforskare och trend analytiker för att få veta mer om framtidens ledarskap. En sak är säker vi står inför stora utmaningar och spännande möjligheter. Trevlig läsning! Christer Zaar vd, Previa previa prima Ansvarig utgivare: Christer Zaar Redaktion: Katrin Malm, Isabelle Öblom Produktion: Spoon Omslagsfoto: Viktor Johansson Tryck: Elanders AB, ISSN Att jobba ska bli svettigare HÄLSA Att det är farligt att sitta still vet vi redan. Kanske till och med så farligt att det inte går att kompensera med träning, enligt vissa studier. Därför undersöker forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan om det går att införa mer rörelse i kontorsmiljön. Bland annat testar de vad som sker när man kopplar en dator till ett löpband eller en roddmaskin med en läsplatta. Det handlar om hur vi ska designa våra kontor för mindre stillasittande. Och då pratar jag inte bara om att flytta skrivaren till andra sidan korridoren, något man ägnade sig åt redan på 80-talet. Det är så tråkigt att klockorna stannar, och ger därför ingen större effekt för hälsan, säger Helena Tobiasson, forskare vid designfakulteten på KTH som arbetar med projektet. Får du utlopp för din kreativitet? ARBETSMILJÖ Anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa. Det har Farida Rasulzada, lektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, tagit reda på i sin forskning. Det handlar inte om att man sysslar med konstnärlig verksamhet utan om att nya idéer välkomnas, personlig utveckling uppmuntras och att det är tillåtet att misslyckas. På kan du ladda ner ett test med tio frågor som testar din arbetsplats kreativa förmåga. Bild: GETTY IMAGES 2 Prima

3 70 procent av cheferna uppgav i en undersökning från tidningen Chef att de trots tidsbrist och stor arbetsbörda motionerar lika mycket som genomsnittssvensken (minst ett pass på trettio minuter i veckan). Undersökningen visade också ett samband mellan ju högre befattning, desto mer tränar chefen. Helt i linje med detta uppgav också sex av tio chefer att de anser att motionsvanor har betydelse för karriären. Tre frågor till HÄLSA Norska konsultföretaget Infotjenester har valt morot i stället för piska när det gäller att få medarbetarna att sluta röka. Anställda som inte röker får två dagars extra ledigt varje år, eftersom företaget anser att rökpauserna kostar företaget mer än lediga dagar. Norska fartygskoncernen GriegGroup har en liknande policy för sina medarbetare, en dag extra ledigt till alla som nobbar cigaretter. På previa.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det handlar om hälsa på jobbet och ger tips på hur du tar hand om kropp och själ. Chefer tar ut pappadagar PÅ JOBBET På sju år har andelen pappor i chefsposition som stannar hemma med barnet tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Undersökningen är beställd av organisationen Ledarna och utförd bland chefer. Den visar också att 92 procent av de kvinnliga cheferna stannar hemma i mer än sex månader, medan 92 procent av de manliga cheferna inte gör det. Femton procent av chefer som är pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Norrmän ger ickerökare mer ledigt I varje nummer av Prima låter vi en ledare svara på tre snabba frågor om ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat. Den här gången har vi frågat norske hotellägaren Petter Stordalen om hans syn på företagskultur. 1 Dina medarbetare ska vara energiska, modiga och begeistrade vad innebär det och hur ser du resultatet? Att de är engagerade och har överskott av energi till att göra våra hotell till Skandinaviens bästa, att de är modiga och vågar komma med okonventionella och nyskapande förslag, och att vi är entusiastiska allihop för människorna runtomkring oss, för vår planet och för livet vi lever. Ett av våra hotell fick ett mejl från några gäster som berättade att de hade döpt sitt barn efter receptionisten, det är resultatet av energi, mod och begeistring. 2 Vad vill du att mod rent konkret ska betyda hos en diskplockare på ett av dina hotell? Det kan till exempel vara att våga säga ifrån till sin chef om hur något kan göras bättre, att komma med en ny idé eller att säga ifrån om man ser en gäst eller en kollega bli illa behandlad. Det är mod Petter Stordalen Ålder: 50. Bor: Oslo. Familj: Gift, två barn. Gör: Äger hotellkedjan Nordic Choice Hotels och var en av årets sommarpratare i P1. Känd som tuff och energisk affärsman med stort engagemang i miljöfrågor och företags sociala ansvar. oavsett vilket jobb man har, diskplockare, receptionist eller vd. Det handlar om att se människorna runt sig, att ha en gemenskap och ta ansvar för den gemenskapen. Alla har ett ansvar för att det vi levererar är bra. 3 Vilka tips skulle du ge till andra ledare om hur man får värderingar att bli mer än bara ord för medarbetarna? Skapa inte kulturen i ett Excelark, låt den byggas av de som jobbar på företaget. Det är de som förstår den, de som kommer dit klockan åtta varje morgon och som jobbar, dricker kaffe och lunchar med sina kollegor. Och är du chef måste du respektera kulturen på arbetsplatsen och leva efter den, inte bara prata om den. Prima

4 Hälsoexempel Svedala kommun Utmaning: Att få till stånd ett strategiskt och långsiktigt främjande hälsoarbete. Visionen är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Lösning: För att få en bra bild av hälsoläget i kommunen använder Svedala kommun Previa Puls. Förutom medarbetarenkäter ingår nulägesanalyser och workshops där kunden och Previa tillsammans kommer fram till mål och handlingsplaner. Resultat: En god start för det fortsatta arbetet, engagerade medarbetare, och en ökad medvetenhet om att hälsoarbetet måste förankras i organisationen. Svedala kommun planerar nu att ta fram en hälsopolicy som ska integreras med andra policy- och styrdokument.

5 Svedala satsar på hälsan När Svedala kommun ville komma i gång med ett strategiskt hälso arbete var en nulägesanalys A och O. Previa hade det perfekta verktyget för att överblicka nuläget och kunna ta det viktiga första steget i rätt riktning. text Ulf wiman foto Christian ANdersson Allt fler företag och organisationer inser vikten av att satsa medvetet på hälsoarbetet på arbetsplatsen. I dag uppger nio av tio chefer att det bedrivs ett systematiskt hälsoarbete på just deras arbetsplats, vilket är en fördubbling sedan 1996, enligt företaget Prevent. Svedala kommun, en liten kommun strax utanför Malmö, hade egentligen inga akuta hälsoproblem. De förebyggande insatserna och rehabiliteringen fungerade bra, men allt fler chefer började inse fördelarna med ett mer strategiskt och långsiktigt främjande hälso arbete. Sjukfrånvaro kostar mycket pengar och medarbetarna skulle kunna förbättra sin livskvalitet, både på och utanför arbetet. Vår vision är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Så varför vi ville börja jobba Vad tycker du om Svedala kommuns hälsoarbete? Anette Barr, förskolelärare Jag tycker det är bra att kommunen är intresserad. Det är viktigt hur man mår för att göra ett bra arbete. Får vi anställda hjälp med att må bra tjänar både arbetsgivaren och vi på det. När man arbetar hälsofrämjande kanske inte alla hänger med från första början, men ju mer man fortsätter att jobba med det, desto fler kommer vi att få med oss. Det var lätt att fylla i enkäten och positivt att få svar direkt. Man får sig en tankeställare: Hur gör jag i den situationen, vad kan jag förbättra? mer strategiskt var helt klart hur var mer oklart, berättar personalspecialisten Ann-Charlotte Gauffin. Hur:et kunde däremot Previa svara på. Ann-Charlotte och den dåvarande personalchefen fick höra talas om Previa Puls hösten Vi tyckte att det lät mycket intressant, fortsätter Ann-Charlotte Gauffin. Det som tilltalade var helheten och det pedagogiska upplägget. Previa Puls handlar inte bara om en isolerad medarbetarenkät, utan även om nulägesanalyser och workshops där kunden och Previa kommer fram till mål och handlingsplaner. I en kommun med bred verksamhet är det även en fördel att varje arbetsplats kan titta på sin individuella situation och jobba vidare med den. Dessutom får de som deltar i enkäten omedelbar feedback på sitt hälsoläge. Kommunledningen i Svedala var positiv direkt. Medarbetarna delades upp i två enkätomgångar med 700 personer i varje. Den första genomfördes i maj Parallellt med enkäten gjordes även en nulägesanalys av kommunens övergripande hälsoarbete. Prima

6 En stor mängd data från enkäter och workshops ska nu bearbetas för att sedan ligga till grund för kommunens övergripande satsningar 2013/2014. Kort om Previa Puls Previa Puls är en del av Previa Effekt och skapar en process för strategiskt och målinriktat hälso- och arbetsmiljöarbete med nulägesanalys, mål, handlingsplaner och uppföljning. Tjänsten har fyra delar: Webbaserad enkät visar hur medarbetarna upplever sin hälsa. Nulägesanalys visar hälso- och arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Nulägesanalys visar kostnader för sjukfrånvaron. Workshops där övergripande mål och handlingsplan tas fram. Resultaten analyserades separat av både Previa och Svedala kommun. En hälsostrateg och en organisationskonsult från Previa gick igenom analysresultaten med kommunens ledningsgrupp, chefer och fackliga representanter. Och inte minst de presenterade dessutom en ekonomisk genomgång som visade vad sjukfrånvaron faktiskt kostar. Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något. Som enskild chef är det inte så lätt att tolka enkätresultaten och se vad som bör göras. Nu får de specialisthjälp, säger Charlotte Svensson, personalchef på Svedala kommun. Alla verksamhetsområden inom kommunen fick ta fram utvecklingsområden och tre områden där de egna styrkorna finns. Under hösten kommer cheferna att Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något presentera resultaten för sin personal och planera det fortsatta arbetet med dem. I Previa Puls arbetar vi både med styrkor och med utvecklingsområden. Något som är positivt är att alla på chefsnivå är delaktiga. Det gäller att skapa medvetenhet och att komma vidare. Då är chefernas engagemang avgörande, säger Pernilla Sarup, Previas hälsostrateg som arbetar med Svedala kommun. Inför den andra enkätomgången, som genomfördes i slutet av augusti, gjordes några justeringar. Medarbetare vars resultat hamnar på rött i Previa Puls balans barometer kunde anmäla intresse att träffa Previas hälsocoach. En av dem var Marie-Louise Skarin, som arbetar som barnskötare på en förskola. Hennes mål var att få verktyg och hitta strategier för att hantera sin stress, både i arbetet och privat. Jag tycker att fler borde ta den här möjligheten om de behöver. Jag tror också att vi behöver bli bättre på att våga prata om hur vi egentligen mår, säger hon. Resultaten från enkäterna visar på olikheter mellan olika verksamheter, men Charlotte Svensson påpekar att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Ett mål som personalenheten redan ser är dock 6 Prima

7 att få cheferna att agera på tidiga signaler. Vi måste våga prata om hur man mår. Personalavdelningen kommer att utbilda inom detta, säger Charlotte Svensson, som är nöjd med resultaten för kommunens övergripande hälsoarbete. Vi låg bra till inom många områden, men måste bli bättre på att förankra hälsoarbetet i organisationen. Vi planerar att ta fram en hälsopolicy som ska integreras med kommunens andra policy- och styrdokument. Hälsa ska vara en röd tråd genom vårt arbete, säger hon. Ann-Charlotte Gauffin betonar det långsiktiga perspektivet när man arbetar hälsofrämjande. Det måste få ta tid. Det hälsofrämjande arbetet är en process och ett nytt sätt att tänka. Vi har precis börjat resan, men det är glädjande att se att en del redan har kommit långt. Se FILMEN om Svedala kommun på previa.se/svedalakommun Du kan också läsa av koden ovan med din smartphone. Vad tycker du om Svedala kommuns hälsoarbete? Marie-Louise Enochsson, förskolechef Cheferna i kommunen är positiva till att det hälsofrämjande arbetet är uppe på agendan. Den stora förändringen är att vi nu pratar om hälsan hos dem som är friska. Det skapar en likvärdighet och helhet i hela kommunen. Innan har alla knåpat på sina kammare. På workshoppen fick vi en bred bild av hur det ser ut hos de avdelningar som deltagit i första omgången och hur vi ligger till i förhållande till varandra inom kommunen som helhet. Prima

8 Framtidens ledare i ny roll Resultat i stället för närvaro, organisationer som styr sig själva och en ökad risk för ohälsa när det traditionella kontoret försvinner. Prima har spanat efter morgondagens arbetsliv. text Ulf WIman foto Syster diesel Den kraftigt accelererande teknikutvecklingen och arbetslivets ökande digitalisering har gjort det allt svårare att förutsäga hur arbetslivet kommer att se ut på sikt. Dagens chef måste redan nu förhålla sig till de möjligheter eller utmaningar beroende på hur man tolkar det som teknikframstegen skapar. Nya medier och informationskanaler har ökat transparensen i samhället, men hur ska man hinna med omvärldsbevakningen när tiden går allt snabbare? Thomas Fürth, Kairos Future. 8 Prima Och hur ska man leda ett företag som håller på att upplösas i tid och rum? Går det överhuvudtaget att hålla ihop ett företag när arbetstagarna arbetar precis var och när det passar dem? Arbetslivet kommer att bli mycket mer resultatfokuserat. I industrisamhället gällde kontroll genom närvaro. I framtiden blir arbetsprestationen det avgörande, säger Thomas Fürth, forskningsledare på analys- och konsultföretaget Kairos Future. Han säger att chefsrollen kommer att förändras när arbetstagarna är individualister som zappar mellan olika projekt baserade på talang och utvecklingsmöjligheter. I stället för att vara anställda blir de leverantörer. I framtidens mer självstyrande organisationer, där projektmodellen blir allt vanligare, liknar chefsrollen mer regissörens. Chefen är med om att sätta upp föreställningen, men behövs kanske inte under projektets gång, säger Thomas Fürth. När det traditionella kontoret försvinner minskar även chefens möjligheter att kontrollera arbetsmiljö och ergonomi. Det kan leda till att arbetsskador och ohälsa ökar. Thomas Fürth menar att en fungerande företagshälsa blir extra viktig, men även att exempelvis bemanningsföretag kan få ett utökat ansvar. Något som redan höjer medelålders chefers stressnivåer är interaktionen med medarbetare födda på och 90-talen. Det har skrivits och diskuterats åtskilligt om hur man som chef ska leda dem. Och vi vet ju alla hur de är, eller hur? Curlade och bortskämda, illojala, självcentrerade och ifrågasättande, hela tiden på Emma Pihl, författare och föreläsare. jakt efter nya upplevelser. Det är självklart en förenklad bild. Det finns stora olikheter och variationer inom gruppen, säger konsulten, författaren och föreläsaren Emma Pihl. Hon menar att 80- och 90-talisterna är präglade av uppväxtens materiella välstånd och av att de ständigt har varit stimulerade alltid haft något att göra och att roa sig med. Det gränslöst växande tv-utbudet har format deras attityder, bland annat om vikten av yta och utseende. Skolan, inte minst friskolorna, fokuserar i dag I framtidens mer självstyrande organisationer liknar chefsrollen mer regissörens.

9 alltmer på fördjupning av elevernas intresseområden. Det har bidragit till att 80-/90-talisten vill att arbetet ska vara nära knutet till den egna hobbyn arbetet kan till och med vara sekundärt, för att ge hobbyn ännu mer utrymme. Men Emma Pihl säger att en chef som kan anpassa sitt ledarskap lätt kan få de unga medarbetarna lojala och intresserade. Lyhördhet och kontinuerlig feedback är viktigt, så sätt av tid för regelbunden återkoppling. Delegera och var noga med att förklara hur deras Lyhördhet och kontinuerlig feedback är viktigt, så sätt av tid för regelbunden återkoppling arbete bidrar till helheten. Gissa inte vad de tycker; fråga dem om deras idéer och förslag på lösningar. För att skapa engagemang bör 80-/90-talisterna få använda sina talanger inom ramen för arbetet. De är uppvuxna med tv- och dataspel och behöver också konstant nya utmaningar i form av mer avancerade uppgifter. Deras vana att allt finns tillgängligt på internet dygnet runt och kravet på nåbarhet kan bli en stressfälla för chefen. Emma Pihl menar att en tydlig gränssättning är viktig. Hon rekommenderar även att chefer ska jobba med sin syn på den nya generationen: Fokusera på det positiva och ta hjälp av dem. Vad kan de bidra med, vad går de i gång på? Summan av stressen är konstant Arbetsplatser som förändras i grunden. Medarbetare som ställer allt större krav på ledarskapet. För chefer som inte klarar av att anpassa sig till nya förhållanden väntar en framtida uppförsbacke fylld av stressfaktorer. Thomas Fürth, forskningsledare hos Kairos Future, menar att det krävs förståelse för att stress oftast är konstant. Men den upplevs olika av olika personer det är hur man hanterar den som gör skillnaden. Flexibilitet och förmåga att se möjligheter är viktiga ingredienser i både dagens och morgondagens ledarkompetens. För att hantera den stress som teknikutvecklingen kan skapa krävs god kännedom om ny teknik, eller i vart fall öppenhet inför förändringar. Det är också viktigt att kunna omformulera sina värderingar om vad som är rätt och fel, säger han. Prima

10 Farhads framgångsformel Som vd för SATS Sverige går Farhad Jabbari i bräschen för träning som en del av arbetslivet. Vinsterna är stora på några år har långtidssjukskrivningarna på företaget halverats tack vare den hälso inriktade företagskulturen. Text johan Åberg Foto ulf berglund Även fast klockan är två en vanlig arbetsdag råder full aktivitet på SATS Spårvagnshallarna i Stockholm. Överallt i den trendigt industriella lokalen trampas det på träningscyklar, springs på löpband och lyfts tunga vikter. Mitt bland alla svettiga människor går en man i kostym. Han hälsar glatt till höger och vänster, stannar för att prata lite här och var och skojar med personalen i receptionen en stund innan han kommer fram och presenterar sig. Farhad Jabbari, vd SATS Sverige. Handslaget är fast. Han har tagit den långa vägen till vdposten och hävdar inte utan stolthet att han fortfarande är en av de vassaste på hela SATS på att städa löpband. Resan började med ett deltidsjobb som gruppträningsinstruktör under studie tiden, fortsatte med befordran till platschef, distriktschef och regionchef innan Farhad hösten 2010 fick frågan han längtat efter: Vill du bli SATS nya vd? Det var ett enkelt val. Jag tror verkligen på det här. Varje kväll när jag lägger mig tänker jag på att människor mår bra tack vare det vi gör. Vi hade sex miljoner besök förra året och jag tror att nästan alla lämnade oss lite gladare än innan de kom. Att vår produkt bidrar till välbefinnande och hälsa gör mig stolt, säger Farhad Jabbari. 10 Prima Walk the talk. För att föregå med gott exempel tränar Farhad tre till fyra pass i veckan. Oftast blir det styrketräning. Det är tydligt att Farhad trivs med det han gör, vilket är något han delar med sina anställda. När Great Place to Work årligen listar Sveriges bästa arbetsplatser är SATS ett ständigt återkommande inslag på topp 10-listan för stora företag. Vi ser personalen som kärnan i vår verksamhet. Vill man vara framgångsrik, bygger det på att personalen är motiverad och full av energi. Inte minst i vår bransch. Därför har vi under en lång tid arbetat med hälsofrågor och individuell utveckling för våra anställda. Foto: Janne Danielsson Enligt Farhad är en förklaring till den goda trivseln bland SATS personal att företaget arbetat hårt med att tydliggöra företagets värdeord, så att personalen ska veta exakt vad som förväntas av dem i alla lägen. Vill man vara framgångsrik, bygger det på att personalen är motiverad och full av energi En annan förklaring är att vi satsat på kompetensutveckling för att personalen hela tiden ska känna att de blir bättre på jobbet. Tillsammans har de här greppen skapat en härlig arbetsplats med mycket energi, säger Farhad Jabbari. Men det är inte bara trivseln som är god. De senaste åren har även antalet långtidssjukskrivningar halverats på SATS som en konsekvens av arbetet med att skapa en kultur där träning är en naturlig del av arbetslivet. Fri träning på alla SATS center är en självklarhet. Därtill får de anställda rabatt på personlig träning, träningsskor och faktiskt även på träningskort till kompisar eftersom det är roligare att träna tillsammans.

11 Farhad Jabbari Gör: Vd på SATS Sverige Ålder: 37 år. Bor: Sollentuna. Familj: Frun Emelie och sonen Leon. Träningsfavorit: Varierar, men just nu är det hantlarna faktiskt. Prima

12 Farhad Jabbaris fem tips för lyckad personalvård 1. Satsningar på hälsofrågor ger personal som är motiverad och full av energi. 2. Tydliga värdeord skapar trygghet eftersom personalen vet precis vad som förväntas av dem i alla lägen. 3. Regelbunden kompetensutveckling gör att personalen känner att de hela tiden utvecklas. 4. Låt träning bli en naturlig del av arbetslivet. Aktiv personal ger ökad produktivitet och effektivitet och leder till minskad ohälsa på arbetsplatsen. 5. Föregå med gott exempel som chef och visa med dina handlingar vad som är viktigt. Visa att du tror på produkten och lev det du pratar om. Walk the talk helt enkelt. Farhad Jabbari har gått den långa vägen på SATS från gruppträningsinstruktör till vd. Att personalen lever ett aktivt liv leder till lönsamhet när man kommer ned till sista raden I en verksamhet som säljer träning är det viktigt att vi alla lever det liv vi pratar om. Vi pratar mycket om walk the talk, att tro på produkten och dess värde och själv visa vägen. Ett exempel är att Farhad gärna ser att heldagsmöten inleds med gemensam gruppträning och kortare möten förläggs till träningscentret i stället för till konferensrummet. Det är min uppgift som chef att föregå med gott exempel och visa med 12 Prima mina handlingar vad som är viktigt. För min egen del är träning lika vitalt som mat och sömn. Jag fungerar bättre när jag tränar: äter bättre, sover bättre, jobbar bättre, säger Farhad Jabbari. Jag har ett ansvar för mina medarbetares välmående och vet att träning är ett verktyg som hjälper dem att må bra. Att personalen lever ett aktivt liv leder också till lönsamhet när man kommer ned till sista raden. De senaste årens tränings- och hälsoboom har, tillsammans med ett lyckat varumärkesarbete och satsningar på produktutveckling och nya center, bidragit till att SATS de senaste åren gjort fina resultat. Men i en bransch där konkurrensen ökat lavinartat finns även en annan förklaring till framgångarna. Människorna. Personalen. Maskiner kan vem som helst köpa in, men stoltheten och energin som vår personal förmedlar är det som gör oss unika. Därför är det så viktigt att ta hand om dem.

13 Kortaste vägen till läkaren Previas första husläkarmottagning har öppnat mitt i Stockholms city. text STina Gerhardt Mitt i affärskvarteren på Regeringsgatan ligger husläkarmottagningen Galleriva, strategiskt placerad för att ta emot människor som arbetar i området. Det går ofta bort mycket tid för dem som jobbar i city när de ska ta sig till vårdcentralen där de bor och väl där kan de få vänta länge. Vi sätter högt värde på att ta emot våra besökare på utsatt tid, så att de kan komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. På så vis kan man få läkar besöket avklarat på en gång, i stället för att skjuta på det, säger Carl Bure, verksamhetschef på Galleriva. Galleriva öppnade främst för att Previas kunder i city ska kunna lista sina medarbetare och få tillgång till snabb och effektiv sjukvård. Eftersom mottagningen Carl Bure är chef för Previas nya husläkarmottagning Galleriva. är landstingsansluten, kan alla som vill lista sig på Galleriva. Vår huvudkompetens är sjukdomar som drabbar arbetsför befolkning då vi har en direkt koppling till företagshälsan. Vi har också en fungerande plan för att om så behövs hjälpa våra patienter att prata med sin arbetsplats om åtgärder. Ibland kan det ju uppstå lite mer oväntade fall i affärslivet, berättar Carl Bure. Vi har exempelvis kunder vars anställda reser en hel del. Vid ett tillfälle hade en av kunderna haft en konferens utomlands, och vi kunde konstatera att en av deltagarna hade drabbats av en smittsam sjukdom som det gällde att få stopp på så att inte fler medarbetare smittades. Nu har stockholmarna fått ännu närmare till husläkaren. Här finns galleriva Previas husläkarmottagning Galleriva ligger på Regeringsgatan 25 och här finns husläkare, distriktssköterska och psykolog. Lista dig på mottagningen kan du bland annat göra på Gallerivas hemsida eller via Vårdguiden. Ring oss gärna på telefonnummer eller läs mer på Första hjälpen i förkylningstider Hälsa I takt med att höstmörkret sänker sig över Sverige, ökar även antalet sjukskrivningar på grund av förkylning i Previas statistik över sjukanmälningar. Så här års börjar vi vara inomhus mer och är närmare varandra, då ökar också förkylningarna, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa. Som arbetsgivare finns det en hel del man kan göra för att i möjligaste mån undvika manfall på arbetsplatsen. Här är några tips. 1. Underlätta god handhygien. Tvål, pappershanddukar och handdesinfektion är ett måste på toaletterna. 2. Förkyld? Stanna hemma! De första dagarna av en förkylning är man som mest smittsam. 3. Ha en positiv inställning till vab. Barn som kommer tillbaka till dagis för snabbt efter en förkylning är mer mottagliga för nya virus. 4. Håll avståndet. Om det går, ha lite avstånd mellan arbetsplatserna, cirka 2 3 meter. Se över möjligheterna att kunna jobba hemma. Ännu mer trivsel på jobbet Arbetsmiljö Så många som nio av tio trivs med sitt arbete visar en kartläggning från Previa. Bara en procent av de tillfrågade uppgav att de inte trivs alls. Ett meningsfullt arbete med bra arbetskamrater är en avgörande hälsofaktor för många, kommenterar Per Larsson, beteendevetare på Previa. Men bra kan alltid bli bättre. Här är därför fem tips på hur du som arbetsgivare kan öka trivseln på arbetsplatsen. 1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter. 2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetare och ta vara på deras idéer. 3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter. 4. Ge ansvar. Anställda som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress. 5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete både positiv och negativ. Prima

14 Ute till sjöss är ingenting stilla. Risken att halka, falla i vattnet eller klämma sig är stor. Och när vi patrullerar i mörker måste vi se upp så att vi inte kolliderar med tjuvfiskare eller andra i ljusskygg verksamhet som befinner sig till havs utan tända lanternor. Text Monica Samuelsson Foto Tommy Hvitfeldt Extrema arbetsplatser Ett misstag kan snabbt bli ödesdigert Vi följer med Patrik Mathiasson och hans kollegor ombord på Cobran, en racerbåt som används för sjötrafikövervakning och sjöräddning, ut på fjärden utanför Karlskrona. Här finns än i dag vissa militära skyddsområden som Kustbevakningen har uppsikt över. I övrigt handlar uppdraget om allt från att kontrollera hastighet och nykterhet till sjöss till att bedriva övervakning av fiske, förebygga vattenförorening och se över hantering av farligt gods och lastsäkring på färjor och fartyg. För att ändå bara nämna något. Jag är ute på sjön den största delen av min arbetstid. Vi jobbar tillsammans i mindre lag och vi är väldigt samspelta. Det måste vi vara för att jobbet ska fungera så säkert som möjligt. Jag tycker att vi har en hög riskmedvetenhet och är lyhörda för varandras signaler, säger Patrik Mathiasson som jobbat många år med kustbevakning, först i Tullverkets regi och sedan på Kustbevakningen när det blev en egen civil myndighet. Uppgifterna har med åren blivit alltmer polisiära. Från att mest ha bedrivit övervakning har vi i dag förundersökningsrätt inom miljöbrott och ratt- och sjöfylleri till att beivra brott mot sjötrafiklag och fiskelag. Patrik Mathiasson känner sig privilegierad som får arbeta till sjöss. Här känner han sig hemma. Men det finns situationer då jobbet riskerar att bli farligt. När vi genomför räddningsaktioner eller inspektioner i busväder så tänjer vi ibland på gränserna. Att klättra upp på lotslejdaren utmed en hög fartygssida när vågorna rullar och vinden är stark, kräver både styrka och koncentration, säger Patrik Mathiasson. 14 Prima Men utmaningarna är inte bara fysiska. I tjänsten möter Patrik och hans kollegor också personer som uppträder både hotfullt och aggressivt och med åren har, upplever Patrik, respektlösheten mot myndighetspersoner ökat. När vi har räddningsaktioner eller inspektioner i busväder så tänjer vi ibland på gränserna Då gäller det att behålla lugnet och vara så taktisk som möjligt i mötet med människor. Det måste man nog vara speciellt funtad för även om en del träning i verbal judo också ingår i kustbevakningsutbildningen, säger Patrik och ler. Dykarna inom Kustbevakningen har fysisk träning inplanerad under arbetstiden. Det har inte Patrik Mathiasson som kustbevakningsinspektör, men att hålla sig i form är viktigt. När man söker till Kustbevakningen är det tuffa inträdeskrav. Sedan ligger det i vårt eget intresse att underhålla form och fysik. Man måste vara både stark och smidig för att orka med det dagliga jobbet, berättar Patrik som cykeltränar på sommaren och kör längdskidor vintertid. Vätternrundor och vasalopp hjälper till att stärka motivationen. Hos Previa får vi regelbundet göra hälsoprofiler för att stämma av att konditionen och hälsan är som den ska. Det känns positivt och ger också en tidig signal om något inte är som det ska.

15 Patrik Mathiasson Ålder: 53 år. Yrke: Kustbevakningsinspektör. Bor: På en ö i Karlskrona skärgård. Bästa med jobbet: Att få vara ute på sjön, köra båt och på olika sätt hjälpa människor i skärgården. Intressen: Älskar praktiskt arbete. Jag har en liten båt som jag gärna fritidsfiskar med. Som kustbevakningsinspektör behöver Patrik Mathiasson hålla sig i form, både fysiskt och psykiskt. Även under höststormar och snö oväder ska jobbet utföras, det går aldrig på förhand att veta vad eller vem man möter till havs. Vänd Så hjälper Previa sjöräddningen

16 Foto: KUSTBEVAKNINGEN Undervattensmiljö kräver god fysik. Frisk myndighet jobbar vidare för hälsan Att jobba som flygande eller dykande personal på Kustbevakningen ställer höga krav på god hälsa och att man håller sig i form. Cecilia Persson är personalkonsult och specialist inom arbetsmiljö- och hälsofrågor på Kustbevakningen. En arbetsplats med närmare 800 anställda där behoven ser olika ut hos olika personalgrupper. För att kartlägga hur personalen egentligen mår har Kustbevakningen tillsammans med Previa dragit i gång ett inspirations- och enkätarbete som ska utmynna i en helhetsbild av hälsoläget på myndigheten. Vi har extremt låga sjuktal. Det ger oss möjlighet att flytta fram positionerna. Min målsättning är att vi ska gå från ett traditionellt arbetsmiljöarbete till mer strategiska insatser för en bättre hälsa. I ett första skede utbildar vi nu nyckelpersoner i hälsofrämjande ledarskap. Kort sagt handlar det om att hjälpa personalen att själv Cecilia Persson, Kustbevakningen. hålla sig friskare och verkligen se vinsten med en god livsstil och medvetna val, säger Cecilia Persson. Det arbete som börjat på huvudkontoret med föreläsningar och att personalen fått genomföra balansprofiler ska nu sprida sig ut i hela organisationen. Cecilia Persson poängterar att det är friskfaktorerna man är på jakt efter. Det handlar om att ta till vara på de sociala, fysiska och mentala resurser man har och stärka dem. Vi vill lyfta fram både vikten och vinsten av en god hälsa. Arbetet har just påbörjats och det känns fantastiskt spännande att få vara med och genomföra en så omfattande insats för både en god hälsa och arbetsmiljö. Text: Monica Samuelsson Foto: Tommy Hvitfeldt Om det som inte får hända ändå inträffar, är det mycket värt med en bra beredskap. Previa har därför flera tjänster för att underlätta i oförutsedda situationer. Krisstödet, K24, kan nås dygnet runt om det inträffar en olycka eller ett dödsfall på arbetsplatsen. Även kring mer vardagliga händelser, som exempelvis konflikter i arbetsgruppen, finns hjälp att få. Genom vårt chefsstöd kan man få tid hos en beteendevetare samma dag om man till exempel behöver hjälp med konflikthantering, berättar Bodil Paulin, affärsutvecklingschef på Previa. Många arbetsgivare vill också erbjuda sina medarbetare stöd om de har privata bekymmer. Vårt medarbetarstöd finns för att ge rådgivning i situationer som inte behöver ha med arbetet att göra, allt från juridiska frågor till problem med tonårsbarn. Nytt i höst är att dessa tre tjänster krisstöd, chefsstöd och medarbetarstöd paketeras under namnet Previa Direkt, som är en abonnemangstjänst. Ett enda telefonnummer ger tillgång både till rådgivning när det behövs och snabb hjälp i akuta situationer. Det är ett heltäckande skyddsnät, som minskar effekterna när det händer något, men också förhindrar energiläckage, produktionsbortfall och att konflikter blossar upp, säger Bodil Paulin. 16 Prima

17 Ett nummer för små och stora kriser Stöd och råd när olyckan är framme eller när det helt enkelt bara kör ihop sig. Med Previa Direkt är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. text Stina Gerhardt Illustration Syster diesel Alla samtal tas emot av en specialutbildad grupp som slussar ärendet vidare till olika specialister på Previa beroende på vad ärendet gäller. Att erbjuda det här externa stödet på alla nivåer i organisationen är ett sätt för arbetsgivaren att visa att man satsar på personalen, säger Bodil Paulin. Lena Ehrlenfeldt är HR-strateg på Trafikverket, som har valt att ansluta sig till Previas krisstöd. Lena menar att det för Trafikverket är värdefullt Bodil Paulin, Previa. att deras chefer oavsett tid på dygnet har möjlighet att tala med en professionell person och få stöd i sitt ledarskap av specialutbildad personal, och vid behov även begära utvidgat stöd till hela sin grupp. Vi vet att allting kan hända när man minst anar det, inte minst när man som vi jobbar på färja, väg och bana. Som statlig myndighet har vi en krisberedskap enligt svenska riktlinjer, men samarbetet med Previa ger ett komplement på det psykosociala planet, säger Lena Ehrlenfeldt. Det här ingår i Previa Direkt Krisstöd Previa K24 Förebyggande stöd som krisplaner, utbildningar och övningar. Medicinskt kompetenta krisoperatörer tar emot samtal hela dygnet. Krishantering, uppföljning och avlastning. Chefsstöd Råd och stöd i situationer där man av någon orsak inte kan vända sig till sin chef. Stöd och avlastning för chefer i till exempel konflikter eller svåra samtal som vid misstanke om missbruk. Personligt stöd i rollen som chef eller i frågor som att hantera balansen mellan privat- och arbetsliv. Vid behov tid hos beteendevetare samma dag. Medarbetarstöd Rådgivning i privata situationer, till exempel problem och händelser i familjen eller juridiska frågor. Råd och stöd i situationer där man av någon orsak inte kan vända sig till sin chef. Mer information på previa.se/ previadirekt Så enkelt når du Previa Direkt 1. Ett nummer in. 2. Du väljer aktuell tjänst med tonval. 3. Du får kontakt med Previa Direkts krisoperatör. För mer information Kontakta Bodil Paulin, affärsutvecklingschef på Previa Tel: eller kontakta Previas växel: Prima

18 1 2 3 Prylar som gör det enklare att trotsa kyla och mörker 1. Vind- och vattentåligt ställ som går att knöla ihop till en godispåses storlek Haglöfs Endo jacka och byxa, ca kr resp kr. 2. Att synas är lika viktigt som att se. Craft Safety Vest, ca 300 kr. 3. En pannlampa som lyser upp. Silva Jogger, ca 300 kr. Handbok för vinnarskallar Olof Röhlander, Forum Att ha vinnarskalle är att sätta straffen och vinna matchen. Men också att ta tag i surdegar på jobbet, att lyfta blicken mot högre mål eller stå upp för sig själv i fikarummet. Föreläsaren Olof Röhlanders nya bok Bli en vinnarskalle: handbok i mental träning innehåller konkreta övningar för att lösa upp mentala spärrar. Nya perspektiv på rörelse Dan Andesson, Dola En basketstjärna, en professor och en simtränare är några av de personer som är intervjuade i boken Fysisk aktivitet vägen till bättre hälsa och ett rikare liv av Dan Andersson som är universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Boken tar ett vetenskapligt helhetsgrepp på sambandet mellan ett friskare liv och att motionera. 1 av 5 råkar ut för it- eller teknikproblem på jobbet en eller flera gånger om dagen, enligt en undersökning från Manpower. Mer surt i lunchlådan Karin Bojs, Max Ström Vetenskapsjournalisten Karin Bojs har skrivit boken Syra själv om hur man gör mjölksyrade grönsaker, späckade med hälsosamma effekter. Perfekt för att alltid ha något gott, fräscht och supernyttigt att stoppa i lunchlådan. 18 Prima Har du deltagit i Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet under ett år, då har du gjort en Svensk Klassiker. Nu finns möjlighet att utmana dig själv, dina arbetskamrater och andra företag i Arbetsplatsklassikern. Du skidar, cyklar, simmar och springer lika långt som i originalloppen, men har sex veckor på dig att skrapa ihop varje distans. Anmäl din arbetsplats Previa samarbetar med Arbetsplatsklassikern, så prata med din kundansvarige för att anmäla dig och dina kollegor. Skidmomentet, innan Vasaloppet, börjar i januari. Att delta kostar 600 kronor per år och avgiften är avdragsgill som friskvårdspeng. Överskottet från Arbetsklassikern investeras i en gratis skolklassiker för mellanstadieelever. Vasaloppet på sex veckor i stället för på en dag. Läs mer och anmäl dig till Arbetsplatsklassikern på previa.se/ arbetsplatsklassikern. Gör arbetsplatsklassikern Vår vision med en Svensk Klassiker är att göra svenskarna friskare. Men alla har inte möjlighet att delta, det kräver trots allt både tid, pengar och träning. Dessutom måste man hänga på låset för att få en plats i loppen. Därför har vi startat Arbetsplatsklassikern för att man ska kunna delta på hemmaplan, berättar Michael Thorén, vd för en Svensk Klassiker. De olika momenten i Arbetsplatsklassikern startar sex veckor innan respektive lopp, och väder och underlag spelar mindre roll. Allt med stavar, såväl stavgång som crosstrainer räknas som skidor och i cykelmomentet går det alldeles utmärkt att tillgodoräkna sig både cyklingen till jobbet och spinningen på gymmet. Du för in sträckan via datorn eller mobilen och får en graf över hur långt du har kommit mellan Sälen och Mora. Är du snabb och till exempel har gjort nio mil skidor på tre veckor kan du gå in på ett andra varv och hjälpa dina arbetskamrater, så att ni kan tävla mot ett annat kontor eller utmana ett annat företag, säger Michael Thorén. FOTO: Scanpix

19 Previakompetens illustration: syster diesel Ann-Charlotte Laurell hjälper organisationer att utvecklas. Arbetets vett och etikett I sin bok Etikett på jobbet tar Magdalena Ribbing upp frågor om allt från mejlhyfs till mobbning på arbetsplatsen. Fråga: Alltför ofta skickar man e-post med en konkret fråga utan att denna besvaras. Ska man skicka meddelandet igen? Hur bör man då formulera sig? Ska man låtsas som att man aldrig skickade ett första meddelande, eller kan man på ett artigt sätt säga att man datum si-och-så skickade ett mejl som inte besvarats, och att man därför nu prövar att skicka samma fråga igen? Svar: Ibland verkar det som att vi Sverige är världsbäst på att inte besvara brev, inbjudningar, frågor, mejl eller hälsningar. Kanske är det inte så, men visst är det alltför vanligt att den som får en fråga per brev eller mejl inte svarar på den. Alla gånger har man inte ett svar, men självklart meddelar man i så fall just detta: Tyvärr har jag inte något svar på din fråga, i stället för att släppa hela ärendet i ointresselådan. Det kan finnas orsaker, alla mejl når inte sitt mål, alla svar kommer inte fram. Men merparten gör det, och slöfockarna är i majoritet bland de osvarande. Du kommer att få fortsätta att skicka dina mejl med frågor en gång till, och ytterligare en gång. Och då skriver du i ämnesraden Omsänd fråga och tredje gången Påminnelse om obesvarad fråga. Du behöver inte lägga till någon artighet i själva meddelandet, påpekandet i ämnesraden räcker. Någon måtta får det vara på krusandet. Foto: Evelina Carbon Det finns oftast mer som fungerar än som inte fungerar Ann-Charlotte Laurell är psykolog med bakgrund som marknadsekonom. På Previa arbetar hon bland annat med organisationsutveckling. Hur uppnår man förändringar i en arbetsgrupp med hjälp av KBT? Framför allt handlar det om positiv förstärkning. KBT handlar om att bli medveten om vad man gör, när man gör det och vad det får för konsekvenser och sedan göra mer av det som fungerar bra. Det gäller att eftersträva att få in ett positivt tänkande kring det man själv och kollegorna gör, i stället för att lägga energi på det som inte fungerar. Genom att förstärka de positiva aspekterna uppnår man synergieffekter som påverkar gruppdynamiken. Det är då du verkligen kan få människor med dig i en förändringsprocess. Tyvärr är vi människor mer vana att leta fel, men det finns oftast fler saker som fungerar än som inte fungerar. Hur skulle du beskriva ditt arbetssätt? Jag tycker det är mycket viktigt att ha ett konsultativt förhållningssätt, genom att coacha chefer och arbetsgrupper till att åstadkomma en förändring som fungerar i deras arbetsvardag, med målet att fasa ut mig själv. Initialt läggs mycket tid på dialogen med kunden, om vad som är ett resultat för just den. Det gäller att kunna visa på effekten av den insats som görs. Genom att ringa in vad som ska åstadkommas och skriva en projektplan för större uppdrag är det lättare att utvärdera arbetet. Vad har du för nytta av din bakgrund som marknadsekonom? Det är komplext när människor och ekonomiska faktorer ska samspela för att nå resultat. Min bakgrund är till hjälp för att möta kunden och koppla ihop bitarna så att det blir begripligt i arbetsvardagen. Fotnot: KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en inriktning inom psykoterapin. Prima

20 posttidning B returadress: AB Previa Box Stockholm porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på Läs Prima på Ipad Prima på Ipad Gå in på Appstore och sök på Previa. Du hittar Prima under Ipad Apps. Här finns Previa Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby Dalarnas län: Borlänge, Falun, Leksand Gotlands län: Visby Gävleborgs län: Gävle, Hudiksvall, Hofors, Sandviken, Skutskär Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Varberg Jämtlands län: Östersund Jönköpings län: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo Kalmar län: Borgholm,, Kalmar, Mönsterås,, Oskarshamn Kronobergs län: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Växjö, Älmhult Norrbottens län: Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå Skåne län: Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga Stockholms län: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/Brunkeberg, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Kat rineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs Uppsala län: Uppsala, Enköping Värmlands län: Arvika, Charlottenberg, Karlstad Västerbottens län: Dorotea, Husum, Lycksele, Nordmaling, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vilhelmina, Vännas, Åsele Västernorrlands län: Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik Västmanlands län: Köping, Västerås, Sala Västra Götalands län: Borås, Falköping, Färgelanda, Göteborg Centrum, Göteborg/Gårdatorget, Karlsborg, Lidköping, Skara, Skene, Skövde, Strömstad, tibro, Tidaholm, Troll hättan, uddevalla Örebro län: Hallsberg, Karlskoga, Örebro Östergötlands län: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping Kontakta oss på telefon: mejl: hemsida: Foto: Christer Jansson

träningspartner Peter Westford om träningens betydelse för framgång

träningspartner Peter Westford om träningens betydelse för framgång #3/2011 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA Håll kvar semesterkänslan i höst Det svåra samtalet så gör du Previa och SATS i nytt samarbete Chef och Nolltolerans på kärnkraftverket träningspartner

Läs mer

Topplacerad. Kiruna hälsosäkrar för framtiden Naturen tar plats på kontoret

Topplacerad. Kiruna hälsosäkrar för framtiden Naturen tar plats på kontoret #2/2012 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA Kiruna hälsosäkrar för framtiden Naturen tar plats på kontoret Ribbings tips om etikett på jobbet Topplacerad HR-chefen Anne-Marie Andric vet varför Microsoft

Läs mer

Cissis väg. tillbaka. Generationsväxling så klarar du skiftet. hon fann kraften i naturen. Hälsotopp på Elgiganten

Cissis väg. tillbaka. Generationsväxling så klarar du skiftet. hon fann kraften i naturen. Hälsotopp på Elgiganten #2/2011 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA ICA-Stig om livet efter cigaretterna Generationsväxling så klarar du skiftet Cissis väg Hälsotopp på Elgiganten tillbaka hon fann kraften i naturen Koppla

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Resultat genom människor

Resultat genom människor Resultat genom människor DEN MÄNSKLIGA FAKTORN i fokus för vinnande hälsoarbete på Elgiganten i Jönköping, JM i Malmö, Landstinget Kronoberg, Metsä Board i Husum, Nordea i Eskilstuna, Polisen i Eskilstuna,

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

» Osäkerhet är det största hotet«

» Osäkerhet är det största hotet« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2009 tema: klara krisen konsten att leda i förändring riskbedömning undvik»oanade«konsekvenser uppsägning enda utvägen så klarade högskolan utmaningen

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna

Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna din tidning om företagshälsa från ab previa nr 2/2010 arbetsmiljö för själen Så främjas den friska kulturen dubbelt så friskt på bruket Hälsan en del av vardagen på SCA i Lilla Edet företag som fimpar

Läs mer

Klarspråk ökar samarbetet KVINNOKLINIKEN UTBILDAR BÅDE CHEFER OCH MEDARBETARE TRÄNA HJÄRNAN VÄLJ NATUREN FÖRE SUDOKU

Klarspråk ökar samarbetet KVINNOKLINIKEN UTBILDAR BÅDE CHEFER OCH MEDARBETARE TRÄNA HJÄRNAN VÄLJ NATUREN FÖRE SUDOKU din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2007 FRISKT SAMARBETE: Eva Smith, Eva Gullqvist och Anders Boheman verkar för ett hälsofrämjande ledarskap på Naturvårdsverket. KVINNOKLINIKEN UTBILDAR

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ

Läs mer

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3 I DETTA NUMMER: Välkommen! SID 3 FENOMENET} Måste chefen coacha? SID 6 SPANING} Chefens lön, så ser den ut SID 10 FORSKNING} Arbetslivsforskaren Christin Mellner skickar brev för att ta reda på vad som

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Från riskfaktor. till friskfaktor. Kommuners hälsoarbete har stor effekt. Irene brinner för ergonomi och gemenskap. De använder Lean på sitt eget vis

Från riskfaktor. till friskfaktor. Kommuners hälsoarbete har stor effekt. Irene brinner för ergonomi och gemenskap. De använder Lean på sitt eget vis 2012 Irene brinner för ergonomi och gemenskap Sid 34 Kommuners hälsoarbete har stor effekt Sid 13 Prisad chef ställer krav Sid 76 De använder Lean på sitt eget vis Sid 20 Håll tyst och lyssna! Sid 80 Skräckexempel

Läs mer