KNACKA DIG FRI MED EFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNACKA DIG FRI MED EFT"

Transkript

1 Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka mig någon bättre i den här djupgående metoden än Nick tänka mig någon bättre lärare i den här lärare djupgående metoden än Nick Ortner.om Gåden intehär miste om den här läkning. EFT kanske Ortner. Gå inte miste möjligheten till möjligheten läkning. EFT till kanske inte baraditt transformerar ditttill liv,och detmed kanske till och med räddar det. inte bara transformerar liv, det kanske räddar det. Kris Carr, författare och hälsoinspiratör Kris Carr, författare och hälsoinspiratör ISBN: ISBN: NICk ortner hur du dina kan bli fri från rädslor och släppa deföre begränsande före Ta reda på mer Ta omreda hur på du mer kan om bli fri från rädslor ochdina släppa de begränsande digdet frånlivatt detefter. liv du längtar efter. tällningar somställningar hindrar digsom frånhindrar att skapa duskapa längtar KNACKA DIG FRI MED EFT den här boken inte dig barahur attdu få ska lärakomma dig hur igång du skamed komma igång med knack den här bokeni kommer du intekommer bara attdu få lära knack ning, du kommer också att få vetakom hur till metoden komavtillaktuell och taforskning del av aktuell forskning ning, du kommer också att få veta hur metoden och ta del som Här bekräftar den. detaljerade Här finns även detaljerade instruktioner ochvisar övningar om bekräftar den. finns även instruktioner och övningar som dig som visar dig hur på duett kanflertal knacka på problemområden ett flertal olika problemområden även lära dig praktiska hur du kan knacka olika och du får ävenoch läradu digfår praktiska användningssätt. Genom hela boken kommer att få läsa fantastiska berättelser användningssätt. Genom hela boken kommer du också att få du läsaockså fantastiska berättelser frånom verkliga läkning och tillfrisknande allt från få buktfrån med smärtan från rån verkliga livet läkninglivet ochom tillfrisknande allt från att få bukt medatt smärtan fibromyalgi att övervinna flygrädsla. fibromyalgi till att övervinnatillflygrädsla. NICk ortner HurMetoden fungerarärdet? Metoden att lära både sig och både påuråld akupressurens uråld Hur fungerar det? enkel att läraär sigenkel och bygger påbygger akupressurens riga på traditioner och på modern psykologi. knackar på specifika iga traditioner och modern psykologi. Man knackar påman specifika meridian punktermeridian sam punkter sam sompå man på känslomässigt ett fysiskt ellerproblem. känslomässigt problem. Knackningen lugnar idigt som man tidigt fokuserar ettfokuserar fysiskt eller Knackningen lugnar dåoch nervsystemet och om programmerar hjärnan till attlunda reagera annorlunda då nervsystemet programmerar hjärnan ochom kroppen tilloch att kroppen reagera annor och mer balanserat. och mer balanserat. KNACKA DIG FRI MED EFT som kallas för EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt Knackning, somknackning, också kallas för också EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt ditt liv på flera nivåer: mentalt,och känslomässigt Den här metoden att förbättra dittatt livförbättra på flera nivåer: mentalt, känslomässigt fysiskt. Denoch härfysiskt. metoden har hjälpa visat sig enproblem rad olika slags problem från oro,smärta rädsla, kronisk smärta har visat sig kunna vidkunna en radhjälpa olika vid slags från oro, rädsla, kronisk missbruk till övervikt, stress, fobier, ekonomiska problem och mycket mer. och missbruk tilloch övervikt, stress, fobier, ekonomiska problem och mycket mer. KNACKA DIG KNACKA DIG MED FRIFRI MED EFTEFT enkelför metod för en enkelen metod ett stressfritt liv ett stressfritt liv ORTNER NICKNICK ORTNER

2 Knacka dig fri med EFT en enkel metod för ett stressfritt liv NICK ORTNER Översättning av Eva Trägårdh och Gunnar Fernlund

3 INNEHÅLL THE TAPPING SOLUTION Copyright 2013 by Nicolas Ortner Originally published in 2013 by Hay House Inc. USA Tune into Hay House broadcasting at: Förord av dr Mark Hyman Inledning Översättning: Eva Trägårdh och Gunnar Fernlund Omslag och layout: Gunnar Fernlund Illustration sidan 46: Rachelle Meyer, Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av denna bok får reproduceras, varken mekaniskt, fotografiskt, elektroniskt eller som ljudinspelning, ej heller lagras i söksystem, överföras eller på annat sätt kopieras för offentlig eller privat användning utan skriftligt medgivande från förlaget förutom vid rimlig användning såsom korta citat i artiklar och recensioner. Författaren till den här boken avråder inte från medicinsk rådgivning och behandling och föreskriver inte, varken direkt eller indirekt, användning av någon viss teknik för behandling av fysiska, emotionella eller medicinska problem utan inrådan från läkare. Författarens avsikt är enbart att erbjuda information av allmän karaktär för att hjälpa dig i din strävan efter känslomässigt och andligt välbefinnande. I de fall du använder någon information i den här boken för din egen del, vilket är din lagliga rättighet, tar författaren och förläggaren inget ansvar för dina handlingar. ISBN: Första upplagan februari 2014 Tryck: Narayana Press, Danmark Soulfoods Publishing MILJÖMÄRKT Kapitel 1 En revolutionerande upptäckt Kapitel 2 Kom igång upplev knackning nu Kapitel 3 Lindra oro, stress och känslan av att vara överväldigad Kapitel 4 Övervinn ditt motstånd mot förändring Kapitel 5 Knacka dig igenom ditt förflutna Kapitel 6 Läk din kropp Kapitel 7 Bli fri från fysisk smärta Kapitel 8 Gå ner i vikt och släpp taget om rädsla, skuld och skam kring mat Kapitel 9 Skapa sunda och kärleksfulla relationer Kapitel 10 Tjäna pengar och förverkliga dina drömmar Kapitel 11 Knacka bort fobier och rädslor Kapitel 12 Frigör dig från andra utmaningar i livet Kapitel 13 En ny möjlighet för mänskligheten Kapitel 14 En ny möjlighet för ditt liv Mer information om EFT Källor Sakegister Författarens tack Om författaren Trycksak

4 FÖRORD Paula hade en fruktansvärd, förlamande huvudvärk och fick migränanfall nästan varje dag. Hon hade tvingats uthärda dem i tio år och de var en ständig plåga för henne. Trots de migrän- och sömnmediciner som jag ordinerat till henne, hamnade hon på akutmottagningen så ofta som fyra gånger i månaden eftersom hennes smärta och påföljande sömnlöshet var så ihållande. Förutom att ta mediciner gjorde hon livsstilsförändringar som ofta har hjälpt andra med liknande problem. Hon uteslöt gluten, kött och mejeriprodukter, förbättrade sina sömnrutiner och började ta kosttillskott till ingen nytta. Huvudvärken verkade aldrig ge med sig och den saboterade hennes liv. För en läkare finns det inget som är mer nedslående än att se sina patienter lida. Jag bestämde mig för att hänvisa Paula till min vän Nick Ortner, eftersom jag hade hört att hans arbete med EFT eller knackning gav otroliga resultat. Jag hade träffat Nick året innan genom en gemensam bekant. Under vårt samtal förklarade han vetenskapen bakom knackning och varför det fungerar så bra för så många olika slags problem allt ifrån att hantera fysisk och känslomässig smärta till att bli av med fobier och skapa bättre relationer. Samtidigt som jag hyste gott hopp om att metoden skulle kunna hjälpa Paula, hade jag ändå mina tvivel. Jag berättade om mina tankar för Paula, och det hade gått så långt att hon var villig att pröva vad som helst. Det stod klart för oss båda att hon behövde hitta en annan väg till läkning för att kunna bryta sitt beroende av de mediciner som antagligen skulle försämra hennes hälsa om hon fortsatte med dem. 7

5 förord Det gick flera månader innan jag fick en fullständig rapport från Paula, även om jag då och då fick goda nyheter om hennes framsteg, som till exempel att smärtan hade minskat och att hon tog mindre medicin. När jag sedan fick kontakt med Paula blev jag mycket förvånad. Paula var inte bara 100 procent smärtfri utan klarade sig också helt utan mediciner. I sitt arbete med Nick hade hon framgångsrikt befriats från både smärta och sina mediciner och med hjälp av knackning navigerat genom vad hon beskrev som en känslomässig resa. Äntligen kunde hon återuppta ett normalt, aktivt och meningsfullt liv. Vilken skillnad! Efter att jag med egna ögon hade bevittnat de kraftfulla effekterna av knackning ville jag naturligtvis veta mer. Jag började utforska metoden på egen hand och blev övertygad om fördelarna med att använda knackning tillsammans med funktionsmedicin, som jag har använt för att bota tusentals människor i över två decennier. Numera hänvisar jag särskilt svåra fall till Nick, som alltid får goda och varaktiga resultat med knackning. Som praktiserande läkare inom funktionsmedicin och som passionerad förespråkare av att utveckla våra kunskaper om hälsa, känner jag mig enormt entusiastisk inför de möjligheter som knackning kan komma att innebära. Inom medicinen, såväl som inom all annan vetenskap, måste vi tänja på gränserna för vad vi redan vet och utvärdera nya vägar för att främja läkning. Det är både vår uppgift och vårt ansvar att ständigt söka efter de mest effektiva metoderna, och att inte bara behandla symtomen utan också hitta strategier för att åtgärda de obalanser och blockeringar som orsakar hälsoproblemen. I stället för att vattna bladen på ett vissnande träd måste vi ta hand om trädets rötter så att det kan frodas. Med knackning behandlar vi grundorsaken till olika hälsoproblem genom att snabbt och effektivt bryta kroppens stressresponser. Som du kommer att upptäcka i den här boken är knackning ett kraftfullt verktyg som kan bringa hälsa på flera plan: mentalt, emotionellt och fysiskt. Knackning ger konsekventa och övertygande resultat på allt från depression, ångest och stressrelaterade funktionsnedsättningar såsom PTSD och fibromyalgi, till fysisk smärta och mycket, mycket annat. I kombination med en hälsosam livsstil, som innefattar näringsrik kost med mycket grönsaker, regelbunden motion och naturliga kosttillskott som främjar hälsan på ett holistiskt sätt, är knackning ett snabbt och skonsamt sätt att förebygga den stress som så ofta gör våra kroppar känsliga för sjukdomar. När jag blickar in i framtidens hälsovård och kort spekulerar kring hur samhället kommer att förstå och hantera våra liv och vårt välbefinnande under de kommande åren och decennierna, kan jag lätt föreställa mig en värld där knackning gör det möjligt för oss att slippa onödiga mediciner, främja vårt välbefinnande och ge oss rikare, bättre och mer kärleksfulla liv. Jag känner mig både hedrad och upprymd över att få bidra till att skapa denna nya värld, och jag hoppas att du också kommer att använda den här boken och ta del av de oändligt många möjligheter som knackning erbjuder. Mark Hyman, med. dr 8 9

6 INLEDNING Jag såg ganska fånig ut. Åtminstone tyckte jag det. Det här var våren Jag satt ensam och stirrade på en datorskärm, pratade för mig själv och knackade på olika ställen på min kropp. Om du hade råkat få syn på mig genom fönstret hade du kanske trott att jag blivit galen. Sanningen var att jag var på väg att bli galen. Nacksmärtan jag vaknat med den morgonen var så jobbig att jag inte var säker på om jag skulle klara av att ta mig igenom dagen. Du vet säkert vilken sorts smärta jag talar om. Man sover i fel position och vaknar med en sträckning i nacken. En hel dag, och ibland två eller till och med tre dagar, får man sedan vrida sakta på huvudet och man ser nästan ut som en robot. Jag var villig att pröva precis vad som helst för att få smärtan att försvinna. Till och med något till synes så märkligt som att knacka. Jag hade hört talas en del om knackning eller EFT (Emotional Freedom Technique), som sades vara en kombination av gammal kinesisk akupressur och modern psykologi och som av förespråkarna påstods kunna avhjälpa ett stort antal problem. Jag hade läst den ena mirakulösa berättelsen efter den andra, så jag tänkte: Varför inte? Jag kan lika gärna pröva och se vad som händer. Till min stora förvåning upphörde smärtan efter tio minuter, trots att det här var en smärta som normalt brukar försvinna först efter flera dagar. Vilken lättnad! Att kunna vrida på huvudet igen som en normal människa och inte ha ont hela dagen! Den här knackningsgrejen fungerade ju faktiskt. Jag var redo att fortsätta dagen, nöjd med att slippa smärtan. Men plötsligt slog det mig: Det här handlade ju om mycket mer än smärta i nacken. Om knackningen fungerade på min nacksmärta, vad mer skulle den kunna hjälpa mig att förändra? Liksom många av oss hade jag en bestämd världsbild som inte innehöll några möjligheter till omedelbar smärtlindring. Det här lilla experimentet öppnade mitt sinne för en ocean av möjligheter som jag aldrig tidigare ens hade funderat på. Är det inte så att många av oss har fått lära oss att det tar en viss tid att 11

7 inledning lösa eller förändra ett problem, om vi överhuvudtaget ser det som möjligt. Men tänk om smärta, hälsoproblem, missbruk, viktproblem, relationsproblem och ekonomiska problem verkligen går att lösa på ett snabbt och enkelt sätt? Tänk om det omöjliga faktiskt vore möjligt? Det var sådana här tankar som började bubbla inom mig efter min första upplevelse av knackning. För tusan, kanske var det så att nacksmärtan hade hämmat blodflödet till hjärnan och att jag först nu kunde tänka klart! Jag började inse och föreställa mig vad mer jag skulle kunna ändra i mitt liv och hur jag kanske också skulle kunna hjälpa mina nära och kära. Till en början var det här mer som en hobby. Jag gick in för att använda knackningarna på mig själv och började sedan arbeta med vänner och familj. Ganska snart började jag ta emot klienter. Människorna i min omgivning lärde sig snabbt att om de berättade om något problem de hade allt från fysiska problem till jobbiga känslor så fick de allt vara beredda på att knacka! Ingen skonades från min envishet att få dem att pröva denna fantastiska metod. Gång på gång blev jag förbluffad över vad jag fick uppleva. På den tiden stoppade jag in alla överraskande resultat i kategorin Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men det gör det, och det är det enda jag bryr mig om!. Nu börjar dock den senaste vetenskapen och forskningen kasta ljus över principerna som ligger till grund för knackningsprocessen och varför den ger så tydliga och positiva förändringar. När jag kom i kontakt med EFT hade metoden redan använts av tiotusentals, om inte hundratusentals, människor över hela världen. Det fanns en blomstrande gemenskap med människor som utforskade metoden tillsammans och berättade för varandra om alla resultat de fick. Men det rådde fortfarande mycket stor skepsis kring processen. Jag kände en stark lust att vara med och hjälpa till att sprida det här verktyget till ännu fler människor. Utan några som helst erfarenheter av hur man gör en film, och med en begränsad budget som bestod av övertrasserade kreditkort och några snabblån, bestämde jag mig för att göra en dokumentärfilm som skulle visa vilka fantastiska resultat människor fick med EFT. Med hjälp av min yngre syster Jessica och min bäste vän Nick Polizzi (ja, det finns två Nick här!), drog jag ut för att dokumentera effekterna av EFT på ett klart och tydligt sätt. Jag ville göra en film som inte bara var övertygande utan också lärde människor att använda tekniken och visade de fantastiska resultat den gav. Vi ägnade det första halvåret av filmandet åt att resa runt och intervjua en rad olika experter, läkare, psykologer, psykiatriker, föredragshållare inom personlig utveckling och bästsäljande författare som själva använde EFT. Gång på gång berättade de entusiastiskt om sina positiva erfarenheter. Men även om de här filmklippen var övertygande och pedagogiska visade de inte hela sanningen. Vi ville också ta med exempel på vanliga människor som utövade metoden framför kameran och inte bara låta människor beskriva sina tidigare erfarenheter. Vi ville visa verkliga resultat i realtid. Under hösten 2007 ledde denna önskan till att jag och Nick Polizzi fick kontakt med Jodi McDonald som led av fibromyalgi, som är ett smärtsamt och ofta missförstått syndrom. Vi besökte henne i Austin i Texas för att göra en inledande filmning inför ett planerat evenemang några veckor senare då tio personer med olika allvarliga problem, bland annat kronisk ryggvärk, fibromyalgi, sorg och sömnlöshet, skulle samlas för att se hur EFT kunde hjälpa dem med deras utmaningar. Vi mötte Jodi för att dokumentera hennes tillstånd och de svårigheter hon upplevde innan hon skulle börja arbeta med knackningarna. Jag var entusiastisk över att få träffa Jodi, ta reda på mer om vad som pågick i hennes liv och se hur EFT skulle kunna hjälpa henne. När man såg Jodis strålande leende och pigga ögon hade man aldrig kunnat gissa hur svår hennes smärta var. Hon var ofta tvungen att krypa fram på golvet för att hon hade så ont, och under loppet av en natt kunde hon vakna 15 till 20 gånger på grund av smärtan. Man kunde heller inte ana att den kroniska smärtan i knäna hade tvingat henne att sluta med de långa naturvandringar hon njutit så mycket av under många år. Sanningen var att Jodis smärta var så stark att hon knappt kunde ta sig upp för en trappa. Åtta år efter det att hon fått sin diagnos styrde fibromyalgin hennes liv helt och hållet och höll långsamt på att bryta ner hennes hälsa. Som lärare, healer, blivande författare, hustru och mor till fyra barn var Jodi fast besluten om att fortsätta leva ett rikt liv. Hur påträngande smärtan än var kunde hon inte acceptera att sjukdomen var obotlig så som läkarna hade sagt. Eftersom hon var övertygad om att positivt tänkande och lagen om attraktion fungerade, var hon fast besluten att hålla kvar sitt leende. Hon vägrade helt enkelt att ge upp. Efter några minuters samtal med Jodi blev två saker tydliga. Det första 12 13

8 inledning var att hon hade varit med om flera traumatiska upplevelser som ung flicka, bland annat hade hon bevittnat hur pappan hade misshandlat mamman. Det andra var att Jodi, trots allt hon gått igenom, hade bestämt sig för att vara en positiv, produktiv person som ägnade det mesta av sin tid åt att hjälpa andra. Hon gjorde sitt bästa för att vara glad, gick till de bästa läkarna och prövade även alternativa metoder. Hon gjorde allt hon kunde för att bli kvitt smärtan och bli frisk, men det fungerade bara inte. Vad var det då som pågick här? Och kunde den här metoden, som såg så knasig ut, vara till hjälp? Jag kände verkligen med Jodi och ville börja lära henne EFT så fort som möjligt, men jag var tvungen att vänta med det. Vi hade kommit överens om att det skulle ske först ett par veckor senare under en fyra dagar lång kurs. När Jodi väl hade berättat sin historia för oss (och bjudit oss på sin fantastiska mat, definitivt den bästa måltiden på den resan!) fortsatte vi vår färd för att besökta alla de andra tappra och modiga människorna som skulle delta i vår kurs och som var desperata nog för att verkligen söka efter svar och förändring. Donna, som hade fått bröstcancer och som led psykiskt och känslomässigt av sjukdomen och plågades av stora sömnsvårigheter. John, som var Vietnamveteran och som i 30 års tid hade plågats av starka och kroniska ryggsmärtor som inga läkare, operationer eller läkemedel hade kunnat råda bot på. Rene, som led av djup sorg efter att ha förlorat sin fru i en bilolycka bara tre månader tidigare. Jackie, som var skräckslagen för att prata inför folk och för blyg för att kunna göra många av de saker hon innerst inne ville. Det här var bara några av dem. Att säga att jag var berörd efter att ha träffat dessa fantastiska människor är en underdrift. Om de här tio personerna hade genomlidit så mycket och sökt efter lösningar på sina livsutmaningar men inte hade hittat dem, hur många miljoner eller miljarder människor fanns det då inte som var i samma situation? Den absolut avgörande frågan handlade för mig om att ta reda på om knackning verkligen kunde hjälpa dem. Längre fram i boken kommer jag att berätta mer om vad som hände, men bara för att ge dig en liten försmak vill jag berätta vad som hände med Jodi. Jodi, som hade diagnosticerats med en obotlig sjukdom som ingen kunnat hjälpa henne med, blev fri från smärtan redan under den andra dagen av vår kurs. Flera år senare är hon fortfarande smärtfri och hennes liv har förändrats även på många andra sätt. (Jag kommer att berätta mer av hennes inspirerande historia i kapitel 6.) Om Jodi fick så otroliga resultat med ett så allvarligt tillstånd, vad är då inte möjligt för dig? Nu är det din tur. Är du redo för förändring? Har du saker eller omständigheter i ditt liv som du vill förändra? Barndomstrauman, ångest, fysiska åkommor, övervikt, ekonomiska svårigheter eller relationsproblem? Oavsett vilka problem det handlar om har EFT visat sig vara oerhört effektivt. I den här boken kommer vi att gå på djupet och utforska alla de här områdena (och några till) och visa hur du kan använda knackning för att arbeta med dem och förändra de grundläggande mönster som ligger bakom dem. Jag behöver inte vara medial för att veta att du under hela livet har följt samma mönster, ibland med vissa variationer. Jag behöver inte ha träffat dig för att gissa att du är frustrerad över att göra samma saker om och om igen och, som förväntat, få samma gamla resultat. Du har säkert sagt till dig själv oräkneliga gånger: Men jag kan inte fatta att jag gjorde så där igen! Varför sa jag så där till honom igen? Varför åt jag sådan där mat igen? Varför hoppade jag över träningen igen? Varför har jag ont om pengar igen? Varför är jag så frustrerad [eller arg, vilsen, överväldigad, ångestfylld, trött eller vad nu din grej är] igen? Och ändå använder jag ett vårdat språk här. Troligtvis är du inte lika snäll mot dig själv. De flesta av oss lägger in ett eller två. Förutom ditt negativa tänkande och beteende så försöker du faktiskt förbättra dig. Men ändå uppnår du inte de saker du så gärna vill, vilket tynger dig ännu mer! Det vore väl en sak om du var omedveten om dina mönster och beteenden, men det är du inte. Och ändå fortsätter de. Som vi kommer att gå in på längre fram grundlades många av våra nuvarande beteenden faktiskt innan vi var sju år gamla. Och vi lärde oss dem av föräldrar, lärare, samhälle och vänner

9 inledning Tidigare låg utmaningen i att vi kunde identifiera våra mönster men att vi inte hade några redskap för att faktiskt göra något åt dem och bli av med dem. Vi kunde gå till en psykolog eller psykiater och diskutera våra problem vecka efter vecka, men oftast uppnådde vi bara mycket små förbättringar, som också tog mycket längre tid än vi önskade. Vi kunde meditera över problemen, vilket lättade på bördan, men ofta kom de tillbaka efter ett par timmar eller dagar. Vi kunde ändra på oss med viljekraft, en ofta smärtsam process som sällan varade. Ibland lyckades vi, ibland inte. Men på det hela taget gav de metoder vi hade tillgång till inte någon orubblig känsla av att vi kunde styra över våra liv. Inte förrän nu. EFT fungerar, till skillnad från allt annat jag har prövat. Den här metoden kommer att revolutionera våra liv. I själva verket har den redan revolutionerat många människors liv världen över, som du kan läsa om i kapitel 13. Där beskrivs en del av det fantastiska arbete som görs runt om i världen för att läka trauman. Men innan vi går in på vad EFT kan göra för världen, låt oss titta på hur metoden kan förändra bara ett liv: ditt. Kommer du ihåg de där mönstren vi talade om? Äntligen finns det ett sätt att bryta, få bort och besegra dem. Knackning med EFT går till roten med dem, balanserar sinnet och kroppen och förändrar vårt beteende och vårt sätt att känna och uppleva vår omgivning. Knackning kan användas på allt, och jag ska förklara varför i nästa kapitel. Men först ska vi koncentrera oss på att använda det på några viktiga nyckelområden, de områden som troligtvis påverkar dig mest. Längre fram ska vi lära oss tillämpa metoden på allt som kan dyka upp, och därefter går vi in på hur vi kan lära ut den till andra och dela med oss av kunskapen till resten av världen. Om den här boken De två första kapitlen i den här boken är särskilt viktiga, eftersom de lägger själva grunden för allt som följer sedan. Kapitel 1 handlar om hur EFT-metoden upptäcktes, dess historia samt de senaste vetenskapliga rönen som bekräftar metodens verkan. I kapitel 2 förklarar jag principerna med EFT, så att du kan förstå hur metoden fungerar och själv få en direkt erfarenhet av knackning. En av de mest spännande sakerna med knackning är att du genast kan känna vilken effekt det har på kropp och sinne. Du behöver inte ägna många timmar åt att lära dig en krånglig process eller vänta i månader på resultaten. När du har lärt dig grunderna i EFT och upplevt effekterna ska vi ta en titt på några av anledningarna till att du kanske inte är redo att förändras. Trots viljan till förändring har vi ofta omedvetna eller delvis omedvetna tankar, föreställningar och mönster som lägger hinder i vägen för de önskade förändringarna. I kapitel 3 kommer vi att använda EFT på dessa mönster för att du ska nå bästa möjliga resultat med resten av innehållet i boken. I kapitel 4 tar vi upp hur man använder EFT för att snabbt sänka sin stressnivå, lindra oro och ångest och minska den där känslan av att vara överväldigad som många av oss upplever. I kapitel 5, som kanske är det allra mest kraftfulla, tar vi upp sambandet mellan negativa upplevelser i barndomen och vår nuvarande livssituation. Några av de mest dramatiska förbättringar jag har sett med EFT kommer just från att arbeta med sådana minnen. Med detta som utgångspunkt tar vi i de två följande kapitlen en närmare titt på EFT och den fysiska kroppen. Kapitel 6 ger en allmän bild av hur stress påverkar kroppen och hur vi kan använda EFT för att lindra stress, medan vi i kapitel 7 går in på hur man använder EFT för att lindra fysisk smärta. Kapitel 8 handlar om hur vi kan använda EFT för att bli av med sötsug och överdrivet ätande, förbättra kroppsuppfattningen och gå ner i vikt. Jag vet att det här är ett bekymmer för många läsare och att många av er kommer att vilja hoppa direkt till detta kapitel, men jag föreslår att du inte gör det. Du behöver informationen från de föregående kapitlen att för att kunna använda EFT för viktminskning på ett mera effektivt sätt. I kapitel 9 och 10 kommer jag att avslöja några av mina starkaste personliga erfarenheter av EFT, bland annat hur jag fann mitt livs stora kärlek och förändrade min syn på och mina upplevelser kring pengar och ekonomi. Jag ska visa dig hur du kan göra samma sak, i en takt som kommer att förbluffa dig! I kapitel 11, som börjar med en historia som kommer att få dig att skratta, finner du verktygen för att ta itu med ett oerhört viktigt område: dina djupaste rädslor och fobier. I kapitel 12 går vi igenom en lång lista med andra användningsområden, som alla lätt kunde ha fått sitt eget kapitel: sömnproblem, hur man arbetar med barn, förbättrar sin prestationsförmåga, blir fri från missbruk med mera

10 Kapitel 13 är kanske det mest inspirerande, och där kan vi läsa om det banbrytande och enastående EFT-arbete som utförs av individer och organisationer runt om i världen. I det sista kapitlet, kapitel 14, presenterar jag en ny framtidsvision för dig och ditt liv med hjälp av EFT. I det här kapitlet kommer du att finna hopp, möjligheter och nya idéer som kommer att hjälpa dig framåt till det liv du alltid drömt om. Genom hela boken hittar du också knackningsmanus som hjälper dig att dra nytta av den här metoden i ditt liv. Jag kommer också att rikta ljuset mot några av de läkare, psykologer och psykiatriker som använder EFT som en del i sin yrkespraktik. Deras berättelser kommer säkerligen att öppna dina ögon för hur EFT kan användas i traditionella medicinska sammanhang. Jag känner mig hedrad över att få vara din guide på den här resan. Min djupaste önskan är att du i den här boken kommer att finna hopp, magi, mirakel och alla de möjligheter som jag själv har upplevt med EFT. Mitt liv har förändrats i grunden genom den här metoden och fortsätter att förändras varje dag. Jag vet att samma sak kan hända för dig och dina nära och kära. Det är dags att förändra gamla mönster Det är dags för en frisk, vältränad, energisk kropp Det är dags att manifestera överflöd, välstånd och lycka Det är dags för meningsfulla, kärleksfulla, positiva relationer Det är dags att Knacka dig fri med EFT! KAPITEL 1 EN REVOLUTIONERANDE UPPTÄCKT Varje ny sanning genomgår tre olika stadier. Först blir den förlöjligad. Därefter blir den motarbetad med alla medel. Och till slut blir den accepterad och betraktad som en självklarhet. arthur schopenhauer Dr Roger Callahan befann sig i en knipa. Han hade varit i den här situationen tidigare, men det gjorde inte saken mindre frustrerande. Som traditionellt utbildad psykolog arbetade han med sin klient Mary, som hade lidit av en allvarlig vattenfobi sedan hon var barn. Mary var inte bara rädd för att simma, hon var rädd för vatten i alla dess former från badkarsvatten till regn, hav och simbassänger. Hennes rädsla var så stark och överväldigande att hon inte ens kunde bada sina två barn, och om nätterna plågades hon av mardrömmar om vatten. Detta hade pågått så länge hon kunde minnas. Nu när hon var i 40-årsåldern sökte hon hjälp hos dr Callahan. Dr Callahan gjorde sitt bästa, men resultaten lyste med sin frånvaro. Under ett helt åt hade han behandlat Mary med alla de traditionella psykoterapeutiska teknikerna han hade i sin verktygslåda: kognitiv beteendeterapi, hypnos, avslappningsterapi, rationell emotiv beteendeterapi, systematisk desensibili

11 1. en revolutionerande upptäckt sering, biofeedback med flera. Det här var de tekniker han kände till och som var accepterade av psykologer, psykiatriker och allmänheten i stort. Men det var inte första gången som dr Callahan hade misslyckats med de här terapiformerna. Han var besviken över bristen på konkreta resultat och över hur lång tid det tog för många patienter att märka någon förbättring. Han och Mary hade bara gjort mycket små framsteg under det år de hade arbetat tillsammans. Nu kunde Mary visserligen sitta på kanten av dr Callahans pool och doppa fötterna i vattnet, men hon var full av ångest när hon gjorde det. Ofta lämnade hon sessionerna vid poolen med bultande huvudvärk eftersom behandlingen var så påfrestande för henne. Dr Callahan, som alltid varit nyfiken på sambanden mellan kropp och sinne, hade ungefär vid den här tiden börjat studera kroppens meridianpunkter. Meridianerna, som är själva grunden för den urgamla kinesiska läkekonsten akupunktur, definieras som energikanaler som transporterar runt vår livskraft, eller qi, till kroppens olika delar, organ och system. Meridianerna går uppåt och nedåt på vardera sidan av kroppen, och var och en av dem är förknippad med ett organ mage, gallblåsa, njurar och så vidare. Varje meridian har också vad som kallas för en ändpunkt, en särskild plats på kroppens yta där man kan komma åt och påverka just den energikanalen. De här punkterna kan behandlas med hjälp av akupunkturnålar eller ett enkelt tryck (akupressur) för att balansera eller blockera energiflödet i specifika meridianer. Under en terapisession berättade Mary att hon fick en obehaglig känsla i maggropen när hon tänkte på vatten. Som av en snilleblixt fick dr Callahan idén att om Mary knackade på magmeridianens ändpunkt, som sitter strax under ögat, kanske den obehagliga känsla i maggropen skulle minska. Sagt och gjort, han bad henne att knacka på den här punkten med fingertopparna. Mary gjorde som hon blev ombedd. Efter bara några minuters knackning utbrast hon till bådas förvåning: Den är borta! Den obehagliga känslan jag får i maggropen när jag tänker på vatten är helt borta! Hon gick fram till poolkanten för att se om rädslan hade förändrats och upptäckte att hon inte kände något som helst obehag över att vara nära vattnet. Från den dagen var Marys vattenfobi och mardrömmar om vatten borta. Det här var för 30 år sedan och de har inte kommit tillbaka. Föreställ er dr Callahans förvåning över denna vändning. Efter att ha arbetat så intensivt med Mary och prövat en hel rad konventionella psykoterapeutiska tekniker, och även några alternativa, bara råkade han hitta en lösning: knackningar under ögat! Men det viktigaste är kanske att fobin har hållit sig borta i 30 år och aldrig har påverkat Mary igen. Hur är det möjligt? EFT utvecklas Som ett resultat av erfarenheterna med Mary fördjupade dr Callahan sina studier av meridianernas ändpunkter och började utforska möjligheterna med att kombinera traditionell psykoterapi med knackning på olika ställen på kroppen. Han utvecklade en uppsättning algoritmer, eller sekvenser av knackningar, för olika sorters problem. Om man led av en fobi, till exempel höjdrädsla, skulle man använda en viss sekvens av knackningspunkter (under ögat, under armen och vid nyckelbenet). Om man var arg över något till exempel om chefen hade sagt något som väckte ilska använde man en annan sekvens (ögonbrynen, under ögat, under armen och vid nyckelbenet). Efter att ha lärt sig och använt dr Callahans algoritmer konstaterade en av hans elever, en man vid namn Gary Craig, att valet av knackningssekvensen inte var så viktigt. För att förenkla metoden skapade han en enda sekvens som blev grunden för det han senare döpte till EFT, som är en förkortning för Emotional Freedom Technique. EFT-sekvensen är utformad så att man knackar på alla de stora meridianernas ändpunkter och använder samma sekvens oberoende av vilken typ av problem man arbetar med. Vi kommer att beskriva den i detalj i kapitel 2, men som en översikt börjar knackningssekvensen med handens ytterkant och fortsätter vidare med de inre ändarna av ögonbrynen, bredvid de yttre ögonvrårna, under ögonen, under näsan, på hakan, under nyckelbenen, på sidorna av bröstkorgen och till sist uppe på hjässan. Garys genialitet handlade inte bara om att han förenklade och förfinade processen, utan också om att han skapade ett sammanhang kring metoden. Han dokumenterade fall efter fall med människor som använde den för att komma till rätta med sina problem, och sedan berättade han för världen om deras fantastiska resultat. Tusentals människor runt om i världen upptäckte EFT och började använda det i sitt dagliga liv. Dr Callahan fick sitt genombrott med Mary Under de tre decennierna som följde kunde ingen vetenskaplig förklaring hittas enligt det västerländska synsättet. Hur kom det sig att Mary och så många andra blev av med fobier, 20 21

12 1. en revolutionerande upptäckt ångest och andra problem gjorde de det bara genom att knacka på vissa akupunkturpunkter? De senaste åren har dock många vetenskapliga förklaringar kunnat ges om hur EFT fungerar. När man upplever ett negativt känslotillstånd såsom ilska, upprördhet eller rädsla, skickar hjärnan en larmsignal som förbereder kroppen för en kampeller flyktreaktion. Denna överlevnadsrespons utvecklades för att mobilisera kroppen för att möta yttre hot tänk dig en tiger som jagar våra gamla förfäder. Alla kroppens försvarssystem aktiveras för att underlätta antingen en kamp eller en flykt från faran. Adrenalin utsöndras, musklerna spänns och blodtryck, puls och blodsocker stiger för att ge kroppen extra mycket energi för att klara av utmaningen. Forna tiders stressfaktorer var verkliga hot mot vår överlevnad. I dag är det däremot sällan som kamp- eller flyktreaktionen aktiveras av ett fysiskt hot. Nuförtiden aktiveras de flesta av våra kamp- eller flyktreaktioner inifrån, som i fallet med Marys rädsla för vatten då hennes kropp enbart utifrån tanken på vatten reagerade som om det vore ett hot. För många av oss framkallas vår inre stress av negativa minnen eller tankar som har sina rötter i tidigare trauman eller betingad inlärning från barndomen. Stressreaktionen i kroppen är likadan oavsett om orsaken är en tiger (en yttre orsak) eller ett negativt minne (en inre orsak). Adrenalinet flödar, hjärtat klappar, etc. Förutom tidigare erfarenheter och negativa minnen är vardagen fylld med små kamp- eller flyktsituationer. Chefen skickar dig ett e-postmeddelande som gör dig upprörd. När du sätter dig ner för att äta lunch blir du stressad över din vikt. När du kommer hem är det stökigt och massor av hushållsarbete väntar på dig. I alla sådana situationer förbereder sig kroppen på kamp eller flykt. Du kanske säger: Min kropp går inte in i kamp eller flykt över sådana där småsaker, men i själva verket gör den det! Reaktionerna är mildare och ger inte samma höga adrenalin- och kortisolpåslag som du skulle få om du verkligen blev jagad av en tiger. Men när man lägger ihop hundratals eller tusentals sådana reaktioner under en vecka eller månad blir den sammanlagda effekten mycket stor på kroppen och sinnet. De ständiga kamp- eller flyktreaktionerna gör oss slitna, sjuka, upprörda, överviktiga, stressade och allmänt missnöjda med livet. Vad EFT och knackning åstadkommer på ett sådant otroligt effektivt sätt är att det stoppar kamp- eller flyktreaktionerna och programmerar om hjärnan och kroppen till att agera och reagera annorlunda. Låt oss se hur det fungerar. Mandeln i din hjärna Genom forskningen om hjärnan vet vi att stress börjar i amygdalan. Den mandelformade amygdalan (ordet kommer från det grekiska ordet för mandel) är en del av det limbiska systemet eller mitthjärnan. Mitthjärnan är belägen mellan frontalloberna (cortex) och bakre hjärnan (även kallad reptilhjärnan, den äldsta och mest primitiva delen av hjärnan). Det limbiska systemet är centrum för känslor och långtidsminne, och det är här som minnen av negativa upplevelser lagras. Amygdalan har kallats för kroppens rökdetektor. Oj, nu är det fara å färde, säger amygdalan. Någonting hotar vår säkerhet. Och så signalerar den till hjärnan att mobilisera kroppen till kamp eller flykt. En negativ upplevelse från barndomen kan programmera amygdalan till att slå larm när något liknande händer. Om du höll föredrag i fjärde klass och någon skrattade åt dig för att du stakade dig eller uttalade något fel, kan din känsla av förlägenhet ha gjort att kroppen och sinnet har lärt sig uppfatta det som en fara att framträda inför publik. Efter det kan liknande upplevelser eller bara själva förväntan om liknande upplevelser få amygdalan att reagera. Kom ihåg att kroppen inte kan skilja mellan ett faktiskt hot och det som amygdalan uppfattar som ett hot. Som en följd av denna tidigare inlärning kan livets dagliga stressfaktorer signalera till amygdalan att slå larm. Även om vi ännu inte säkert vet varför, verkar det som om knackning stänger av amygdalans larmfunktion och avaktiverar hjärnans kamp- eller flykt reaktioner. När vi knackar på meridianernas ändpunkter skickas ett lugnande budskap till kroppen och amygdalan uppfattar att situationen är trygg. Dessutom är det så att knackning under tiden som man upplever, eller till och med kanske bara pratar om en stressande situation, motverkar stressen och omprogrammerar hippocampus, vars uppgift är att jämföra de tidigare hoten med signalerna i nuet och meddela amygdalan huruvida situationen är ett hot eller ej

13 1. en revolutionerande upptäckt Bevisen Forskare vid Harvard Medical School har under det senaste decenniet visat att när man stimulerar utvalda meridianpunkter så leder det till att aktiviteten i amygdalan, hippocampus (en annan del av det limbiska systemet) och andra delar av hjärnan i samband med rädsla minskar. Genom hjärnskanning med hjälp av fmrt- och PET-instrument kan man tydligt se att amygdalans larmsignaler avtar när meridianpunkterna stimuleras. 1 Det här är spännande och banbrytande forskning! Samtidigt som man i Harvardstudierna inriktade sig på behandling med akupunkturnålar, gjordes en blindstudie där man jämförde behandling med nålar med tryck på meridianpunkterna (i form av knackning) och fann likvärdiga förbättringar med båda metoderna. Oberoende studier har visat att knackning i själva verket kan fungera bättre än nålar vid behandling av ångest. En studie gjord av forskaren Dawson Church bekräftar upptäckterna från Harvard. I den här studien tittade han på en annan del av kamp- eller flyktresponsen: kortisolnivån. Liksom adrenalin är kortisol ett stresshormon som frigörs i samband med stressreaktioner. I en randomiserad kontrollerad studie (en mycket tillförlitlig forskningsmetod) studerade dr Church och hans kollegor förändringar i kortisolnivå och psykologiska symtom hos 83 försökspersoner efter att de fått en timslång EFT-session, en timmes konventionell samtalsterapi respektive ingen behandling alls (kontrollgruppen). Kortisolnivån hos EFT-gruppen minskade dramatiskt med i genomsnitt 24 procent och hos vissa med så mycket som 50 procent. Hos de som fått samtalsterapi samt hos kontrollgruppen fann man ingen signifikant förändring i kortisolnivån utöver den normala sänkning som sker under dagens lopp. Den minskade kortisolnivån i EFT-gruppen motsvarade den minskade graden av ångest, depression och andra psykologiska symptom. Dr Church berättade för mig om en händelse som ägde rum bakom kulisserna i denna studie, som också visar hur kraftfulla resultaten verkligen är. När han skickade proven till laboratoriet för att de skulle mäta kortisolnivån förväntade han sig att få tillbaka resultaten efter ett par dagar, i god tid för att kunna presentera resultaten vid en medicinsk konferens där han skulle hålla föredrag. Han blev dock mycket besviken när resultaten försenades så mycket att han inte kunde presentera dem på konferensen. I själva verket blev de försenade i flera veckor. Vid uppföljningen med labbet fick han veta att de hade trott att det antingen var något fel på proverna eller på mätutrustningen, och att de därför hade kalibrerat om allt och kört testerna upprepade gånger. Hur kom det sig? Jo, saken var den att resultaten låg så långt utanför den normala minskningen av kortisolet att de var övertygade om att det måste ha varit något slags misstag! Så småningom bekräftade dock labbet vad dr Church hade vetat hela tiden: att det faktiskt hade skett en dramatisk och makalös minskning av kortisolnivån. Det här med att lindra och lösa upp psykologiska problem genom att knacka på meridianpunkterna är en del av ett framväxande område som kallas för energipsykologi och som ibland beskrivs som akupunktur utan nålar. Ett flertal studier har påvisat effektiviteten i akupunktur, en mycket väl utvecklad metod som har använts i 5000 år. Nu kommer det allt fler bevis för att även energipsykologin fungerar och är effektiv. Positivt är att forskningen om energipsykologi faktiskt uppfyller de normer som fastställts av Society of Clinical Psychology (Division 12, American Psychological Association [APA]) som en evidensbaserad metod. David Feinstein är fil. dr och klinisk psykolog och har tjänstgjort på fakulteten för psykiatri vid Johns Hopkins School of Medicine. Han säger så här: Forskningsresultaten om energipsykologi, som kommer från mer än ett dussintal länder, tyder på att den ger ovanligt snabba, effektiva och varaktiga resultat vid en rad olika tillstånd. I en forskningsartikel publicerad i en av APA:s tidsskrifter rapporterade Feinstein att befintliga studier om stimulering av akupunkturpunkter ser ut att uppfylla Division 12:s kriterier för att kunna klassificeras som en väl dokumenterad behandling för fobi och prestationsångest, och som en troligen effektiv behandling för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression och rädsla för att tala inför publik. Tre fjärdedelar av den befintliga forskningen hade publicerats under de fyra åren före hans genomgång 2012, vilket tyder på att forskningen om energipsykologi är ett snabbväxande område och att fler åkommor som kan avhjälpas med energipsykologi kommer att läggas till listan. Dussintals studier har nu visat hur effektivt knackning är för en mängd olika besvär och problem. En detaljerad redogörelse för dessa studier finns på [på engelska]. De här resultaten visar tydligt hur effektivt EFT är när det gäller några av 24 25

14 1. en revolutionerande upptäckt de svåraste problem vi kan ställas inför som människor: PTSD, trauma, fobier med mera. Om knackning fungerar så bra på sådana allvarliga problem är det också uppenbart och jag ska visa det i resten av den här boken att det borde vara lika effektivt, om inte mer effektivt, på de oftast mindre akuta problem vi möter såsom relationsproblem, övervikt, begränsande föreställningar och problem med ekonomin. Bortom vetenskap och forskning: observerbara bevis Samtidigt som jag är glad över den senaste tidens utveckling med forskning som bekräftar vad många av oss länge har vetat det vill säga att knackning fungerar tycker jag det är viktigt att poängtera att vi måste se bortom forskningsstudierna (som är dyra och besvärliga att genomföra) till ett annat kraftfullt sätt att påvisa resultat: observerbara bevis. Det är här EFT glänser. Tusentals fallstudier, beskrivna både av klienter och terapeuter, visar på tydliga resultat. I den här boken berättar jag om mina egna och andra utövares erfarenheter för att på så sätt bidra till den växande mängden bevis. Du kan förändra din hjärna För att bättre förstå varför EFT och knackning är så framgångsrikt när det gäller att behandla fobier, ångest, PTSD och andra problem, låt oss återvända till det limbiska systemet. Knackning stoppar inte bara stressreaktionerna; kombinationen av att stimulera meridianpunkterna och samtidigt tänka på ett problem eller en upprörande händelse omprogrammerar också något som kallas för limbiska reaktioner. Omprogrammeringen av de limbiska reaktionerna är själva grunden för den psykologiska metod som kallas för exponeringsterapi, den metod som dr Callahan använde med Mary. Steg för steg lät han Mary närma sig poolen och sedan sitta med fötterna i vattnet, så att hon gradvis utsattes för det som utlöste fobin. I den här metoden exponeras personen antingen in vivo (för en verklig situation, som Mary vid poolen) eller genom att föreställa sig en situation eller händelse som ger upphov till eller triggar en limbisk reaktion. Problemet är dock att den här sortens konventionella exponeringterapi ofta verkar mycket långsamt. I Marys fall var ångestnivån efter ett och ett halvt års behandling in vivo fortfarande hög och orsakade henne en smärtsam huvudvärk. När du knackar och samtidigt tänker på en smärtsam situation från barndomen innebär det att du gör en modifierad form av exponeringsterapi. Exponeringen sker när du tänker på det smärtsamma minnet. Knackningen leder ofta till en snabb omprogrammering av det limbiska systemet. Så här fungerar det: När du tänker på något som väcker oro, rädsla eller andra obehagliga känslor sätter det igång amygdalans brandlarm. När du knackar samtidigt som du aktiverar kamp- eller flyktresponsen signalerar det till amygdalan att den kan slappna av, trots att den hotfulla tanken och känslan fortfarande finns kvar. Med upprepad knackning registrerar hippocampus att det som tidigare upplevdes som farligt i själva verket inte är något hot. Varför fokusera på det negativa? En av de frågor jag ofta får när jag berättar om knackningsprocessen är: Varför ska vi knacka på negativa tankar? Jag vill inte tänka på negativa saker! Hur fungerar det egentligen utifrån tanken om att det vi tänker på förstärks? Det här är en viktig fråga och jag förstår absolut att den uppstår. Men faktum är att de så kallade negativa tankarna finns kvar vare sig du medvetet tänker på dem eller inte, precis som högen av räkningar som du förvarar i en låda eftersom du inte vill titta på dem för ögonblicket. De finns där ändå och de måste fortfarande betalas! Våra obearbetade känslor, föreställningar och trauman är fortfarande aktiva och styr våra liv. Vi måste ta hand om dem titta på dem, erkänna att de finns där och bearbeta dem för att kunna befria oss från dem. Det här betyder inte att vi ältar det negativa, vi fokuserar bara på det under en kort tidsperiod. Med hjälp av EFT och knackning åtgärdar vi problemen och rensar bort dem, och därefter kan vi gå vidare med positiva tankar och ny inspiration. I stället för att kalla de känslor vi knackar på för det negativa kan vi kalla dem för sanningen. De är sanningen om hur du känner dig just nu, de är sanningen om vad du har upplevt, de är sanningen om dina övertygelser. Syftet med att utforska denna sanning är att se hur du kan förändra den till en mer rättvisande och stärkande sanning

15 1. en revolutionerande upptäckt Amygdalan lär sig att inte slå på larmet. Du förblir lugn och hippocampus kategoriserar nu den gamla upplevelsen som ofarlig. Hippocampus är den delen av det limbiska systemet som styr våra känslomässiga associationer till olika händelser och företeelser. Det som tidigare har väckt rädsla eller upprörda känslor är nu kategoriserat som ingen stor grej. Nästa gång du tänker på eller möter den utlösande faktorn kommer amygdalan inte att sätta igång larmet och du kommer inte längre att kastas in i en stressreaktion. Efter att ha knackat på en visst problem hör jag ofta klienter säga att de helt enkelt inte kan känna det längre. De har fortfarande kvar minnet, men det är inte längre kopplat till en stark känsla. Det beror på att det limbiska systemet nu har arkiverat minnet som neutralt eller ibland till och med som positivt. Forskare spekulerar kring att en sådan här omprogrammering av det limbiska systemet leder till en varaktig förändring i hjärnans nervbanor så att amygdalans betingade rädsloreaktioner elimineras. Detta stämmer med de senaste vetenskapliga upptäckterna när det gäller hjärnans neuroplasticitet, det vill säga att hjärnans nervbanor inte är permanenta utan att de kan förändras. För att uttrycka det enkelt: Du kan utveckla nya sätt att tänka och uppfatta världen. Du behöver inte fastna i gamla invanda synsätt. Liksom Mary kan även du släppa gamla rädslor och negativa tankar och minnen. Med hjälp av knackning kan smärtsamma minnen och din upplevelse av dem förändras. Jag har hjälpt människor att knacka på svåra barndomsupplevelser och sedan hört dem säga: När jag nu tänker på min familj och min barndom kan jag faktiskt se att vi var glada och minnas alla fina stunder vi hade tillsammans. Har vi då förändrat det förflutna eller har vi förändrat deras minnen? Ingetdera naturligtvis. Vi har rensat bort det känslomässiga trauma som har resulterat i en betoning av de negativa upplevelserna. När detta sker kan de positiva upplevelserna, som alltid finns där, komma i förgrunden. KNACKNINGSTIPS: Varför knacka? Om argumentet om att förändra hjärnans och kroppens begränsande reaktioner inte ger dig tillräckligt stark motivation för att börja knacka, tänk då på vilka negativa effekter stressen innebär för din hälsa. Utan behandling med knackning eller någon annan motsvarande metod kommer de känslor som är kopplade till smärtsamma händelser, upplevelser och tankar att fortsätta ge upphov till stress hos dig, kanske många gånger om dagen. Ett flertal studier har visat vilka skadliga effekter sådan stress har på kroppen. En av de viktigaste epigenetiska faktorerna är stress, säger forskaren Dawson Church. Man vet nu att de känslomässiga påfrestningar som stress orsakar kan påverka funktionen hos över tusen gener, däribland många som påverkar åldrande och cellförnyelse. I kapitel 6, där vi kommer att gå in på hur man använder EFT för att läka fysiska problem, ska vi titta närmare på hur stress påverkar kroppen och se hur knackning kan lindra denna stress och därmed bidra till läkningsprocessen. Öst möter Väst: Forntida kinesisk akupressur och modern psykologi Akupunktur har använts i tusentals år i öst, främst i Kina, för att läka kroppen och blockera smärta. Akupunktur har till och med använts för att utföra kirurgiska ingrepp utan bedövningsmedel. Hur är det möjligt? Jo, den senaste forskningen visar att akupunktur och akupressur, varav knackning är en form ökar kroppens utsöndring av endorfiner, det vill säga det kroppens eget morfin som vi har hört talas så mycket om. Denna ökade utsöndring av signalsubstanser är sannolikt orsaken till att de flesta människor mår bra bara av att använda knackning även om de inte arbetar med något särskilt problem. I själva verket kan du knacka när som helst på de punkter som känns bra för dig, så kommer du ofta att känna dig lugnare och mera tillfreds. Nyckelbenspunkterna (se sidan 42) är en favorit för de flesta och ett par knackningar på dem kan kännas avslappnande och höja humöret. Samtidigt som akupunktur blir mer accepterat i väst och även rekommenderas av traditionella läkare och sjukhus, har vi fram tills nyligen inte sett några västerländska bevis för hur det fungerar. På senare år har dock forskare upptäckt det som kallas för Bonghan-kanalerna. De är uppkallade efter Kim Bonghan, en nordkoreansk forskare som på 1960-talet publicerade artiklar där han beskrev dem. Kanalerna överensstämmer med de små trådliknande, mikroskopiska anatomiska strukturer som utgör akupunkturens traditionella meridianer. Bilder från stereomikroskop och 28 29

16 1. en revolutionerande upptäckt elektronmikroskop visar att de rörformade strukturerna är mikrometer breda och löper upp och ner längs kroppen, precis som de sedan länge kända meridianerna. Som jämförelse är en röd blodkropp 6 8 mikrometer bred, så de här kanalerna är verkligen tunna! Tänk dig Bonghan-kanalerna som ett fiberoptiskt nätverk i kroppen. De transporterar stora mängder information, ofta långt utöver vad nervsystemet eller kroppens kemiska system klarar av. Med andra ord ligger EFT och knackning i skärningspunkten mellan Österlandets akupressur och akupunktur och västvärldens psykologi och andra alternativa metoder. Jag misstänker att du i slutet av den här boken kommer att hålla med om att det är i korsbefruktningar som sann magi kan uppstå. Nu när du har fått en översikt över de allt fler belägg som visar att EFT fungerar är jag säker på att du gärna vill få pröva det själv. Och det är precis vad vi ska göra i kapitel 2. Inte bara för proffs Förutom det positiva i att EFT har fått en starkare vetenskaplig och psykologisk grund, lockades jag av metoden eftersom den är så säker och enkel att använda både på sig själv och på andra. I själva verket är många av de mest framgångsrika EFT-terapeuterna utbildade huvudsakligen i den här metoden och har ingen formell utbildning i psykologi eller medicin. Varje slags utbildning har absolut sina fördelar, och läkare bär med sig en grundlig förståelse av kroppen i sitt utövande av EFT och har därmed säkerligen vissa fördelar eller insikter som andra inte har. Men som min vän, EFT-experten dr Patricia Carrington, brukar säga: Det här är verkligen folkets metod. Gary Craig, grundaren av EFT, var i själva verket ingenjör på Stanford. Han hade en naturlig förståelse för människor och deras problem och kunde tillämpa det han lärde sig av dr Callahan och till och med förbättra metoden. Min bakgrund är ungefär densamma. Min främsta önskan är att hjälpa människor, att sprida kunskap om det här betydelsefulla verktyget och visa människor hur de kan använda det för att förbättra sina liv. Därför handlar den här boken egentligen om dig och din resa. Den handlar om hur du kan uppleva förändringar och uppnå de resultat du mest av allt önskar. Vi kommer även att ta upp den sortens situationer då du kanske behöver kontakta en EFT-terapeut för att få råd eller specifik hjälp, men du kan uppnå fantastiska resultat på egen hand bara genom att tillämpa de idéer och koncept som presenteras här

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

ilska sötsug flygrädsla EFT-knacka själv talarängslan panik vid bilkörning prestationsångest besvikelse på partner posttraumatisk stress

ilska sötsug flygrädsla EFT-knacka själv talarängslan panik vid bilkörning prestationsångest besvikelse på partner posttraumatisk stress EFT-knacka själv Supermetoden hjälper dig ändra tankar, känslor & beteenden ovanligt snabbt talarängslan besvikelse på partner sötsug posttraumatisk stress flygrädsla prestationsångest ilska panik vid

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Information om Inre Balans-terapi

Information om Inre Balans-terapi Information om Inre Balans-terapi Inre Balans-terapi är en enkel och effektiv metod för stresshantering och personlig utveckling. Under tre sessioner arbetar man direkt med det undermedvetna för att starta

Läs mer

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort från den Ottosson & d`elia. (2008). Rädsla, oro, ångest

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det Så här gör du EFT EFT för självhjälp när du mest behöver det EFT Behandling Om du känner dig skeptiskt mot att man kan hela genom att knacka på specifika meridian punkter på kroppen så är det en förståelig

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

John Åström Dipl. Energicoach 0911-21 14 51, 070-233 27 64 john@recura.se www.recura.se

John Åström Dipl. Energicoach 0911-21 14 51, 070-233 27 64 john@recura.se www.recura.se John Åström Dipl. Energicoach 0911-21 14 51, 070-233 27 64 john@recura.se www.recura.se Energicoaching framtidens coaching Energicoaching handlar om att kombinera några av de mest kraftfulla metoderna

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Självhjälpsprogram för social fobi. Del 1 Psykoedukation och mål med programmet

Självhjälpsprogram för social fobi. Del 1 Psykoedukation och mål med programmet Självhjälpsprogram för social fobi Del 1 Psykoedukation och mål med programmet Välkommen till vårt självhjälpsprogram för social fobi. Detta program ger dig möjligheten att lära dig att bli fri från ångest

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Till dig som är barn och lider av ångest

Till dig som är barn och lider av ångest Till dig som är barn och lider av ångest Det är väl inget svårt att vara modig när man inte är rädd Ur Mumintrollet av Tove Jansson Alla människor känner sig rädda ibland. Rädsla är en normal reaktion

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Självhjälpsprogram för posttraumatisk stress. Del 1 Psykoedukation och mål med programmet

Självhjälpsprogram för posttraumatisk stress. Del 1 Psykoedukation och mål med programmet Självhjälpsprogram för posttraumatisk stress Del 1 Psykoedukation och mål med programmet Välkommen till vårt självhjälpsprogram för posttraumatisk stress. Detta program ger dig möjligheten att gå vidare

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Värdera i vilken utsträckning klienten uppfyller alla kriterierna för specifik fobi, enligt DSM IV.

Värdera i vilken utsträckning klienten uppfyller alla kriterierna för specifik fobi, enligt DSM IV. FOBIPROTOKOLLET Efter Ad de Jongh, i EMDR and Specific Fears: The Phobia Protocol Script. I Marilyn Luber (red): EMDR Scripted protocols. Special populations (597-610) Springer Publishing Company, New

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Bruksanvisning Innehåll Meddelande från doktor Michael Ho Vem kan använda produkten? 2 3 Olika funktioner För perfekt stöd och komfort För perfekt ryggmassage För perfekt

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Ökad tillströmning av människor på flykt genom Europa. Toppmötena avlöser varandra. Civilsamhället

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar.

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar. Välkommen till TAT Vi är glada över att du vill lära dig denna kraftfulla metod för helande. Innan du tar del av hur du använder denna fantastiska metod ber vi dig att läsa ansvarsfriskrivningen. Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Känslan positiva magi i samtal att skapa direkt motivation genom empatisk vägledning

Känslan positiva magi i samtal att skapa direkt motivation genom empatisk vägledning Känslan positiva magi i samtal att skapa direkt motivation genom empatisk vägledning Det vi ska göra idag utgå det bästa Kvinnorna i interventionsgruppen var i hög grad nöjda med de stödinsatser som de

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Nu Centrerad Terapi Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Vadstena Gestaltdialog 2011 Vad är nucentrerad terapi (NCT)? NCT är en ny terapiform som integrerar det man ibland kallar den

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

UNDERMEDVETEN PROGRAMMERING

UNDERMEDVETEN PROGRAMMERING (Detta är en utskrift från PsykosyntesForums hemsida, web-adress: http://psykosyntesforum.se/svensk/tjanster_omprogrammering.htm) Kognitiv skript-terapi På PsykosyntesForum använder vi en specifik metodologi

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Susanne Bejerot: Ur Vem var det du sa var normal? Paniksyndrom utan agorafobi (3-5%)

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Självskattningsskala för symtom (4S) Bas

Självskattningsskala för symtom (4S) Bas Självskattningsskala för symtom (4S) Bas Namn: Personnummer: Datum: I det här formuläret kommer du att få ta ställning till ett antal frågor om symtom och problem som är vanliga vid psykoser. Vi vill veta

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer