KNACKA DIG FRI MED EFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNACKA DIG FRI MED EFT"

Transkript

1 Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka mig någon bättre i den här djupgående metoden än Nick tänka mig någon bättre lärare i den här lärare djupgående metoden än Nick Ortner.om Gåden intehär miste om den här läkning. EFT kanske Ortner. Gå inte miste möjligheten till möjligheten läkning. EFT till kanske inte baraditt transformerar ditttill liv,och detmed kanske till och med räddar det. inte bara transformerar liv, det kanske räddar det. Kris Carr, författare och hälsoinspiratör Kris Carr, författare och hälsoinspiratör ISBN: ISBN: NICk ortner hur du dina kan bli fri från rädslor och släppa deföre begränsande före Ta reda på mer Ta omreda hur på du mer kan om bli fri från rädslor ochdina släppa de begränsande digdet frånlivatt detefter. liv du längtar efter. tällningar somställningar hindrar digsom frånhindrar att skapa duskapa längtar KNACKA DIG FRI MED EFT den här boken inte dig barahur attdu få ska lärakomma dig hur igång du skamed komma igång med knack den här bokeni kommer du intekommer bara attdu få lära knack ning, du kommer också att få vetakom hur till metoden komavtillaktuell och taforskning del av aktuell forskning ning, du kommer också att få veta hur metoden och ta del som Här bekräftar den. detaljerade Här finns även detaljerade instruktioner ochvisar övningar om bekräftar den. finns även instruktioner och övningar som dig som visar dig hur på duett kanflertal knacka på problemområden ett flertal olika problemområden även lära dig praktiska hur du kan knacka olika och du får ävenoch läradu digfår praktiska användningssätt. Genom hela boken kommer att få läsa fantastiska berättelser användningssätt. Genom hela boken kommer du också att få du läsaockså fantastiska berättelser frånom verkliga läkning och tillfrisknande allt från få buktfrån med smärtan från rån verkliga livet läkninglivet ochom tillfrisknande allt från att få bukt medatt smärtan fibromyalgi att övervinna flygrädsla. fibromyalgi till att övervinnatillflygrädsla. NICk ortner HurMetoden fungerarärdet? Metoden att lära både sig och både påuråld akupressurens uråld Hur fungerar det? enkel att läraär sigenkel och bygger påbygger akupressurens riga på traditioner och på modern psykologi. knackar på specifika iga traditioner och modern psykologi. Man knackar påman specifika meridian punktermeridian sam punkter sam sompå man på känslomässigt ett fysiskt ellerproblem. känslomässigt problem. Knackningen lugnar idigt som man tidigt fokuserar ettfokuserar fysiskt eller Knackningen lugnar dåoch nervsystemet och om programmerar hjärnan till attlunda reagera annorlunda då nervsystemet programmerar hjärnan ochom kroppen tilloch att kroppen reagera annor och mer balanserat. och mer balanserat. KNACKA DIG FRI MED EFT som kallas för EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt Knackning, somknackning, också kallas för också EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt ditt liv på flera nivåer: mentalt,och känslomässigt Den här metoden att förbättra dittatt livförbättra på flera nivåer: mentalt, känslomässigt fysiskt. Denoch härfysiskt. metoden har hjälpa visat sig enproblem rad olika slags problem från oro,smärta rädsla, kronisk smärta har visat sig kunna vidkunna en radhjälpa olika vid slags från oro, rädsla, kronisk missbruk till övervikt, stress, fobier, ekonomiska problem och mycket mer. och missbruk tilloch övervikt, stress, fobier, ekonomiska problem och mycket mer. KNACKA DIG KNACKA DIG MED FRIFRI MED EFTEFT enkelför metod för en enkelen metod ett stressfritt liv ett stressfritt liv ORTNER NICKNICK ORTNER

2 Knacka dig fri med EFT en enkel metod för ett stressfritt liv NICK ORTNER Översättning av Eva Trägårdh och Gunnar Fernlund

3 INNEHÅLL THE TAPPING SOLUTION Copyright 2013 by Nicolas Ortner Originally published in 2013 by Hay House Inc. USA Tune into Hay House broadcasting at: Förord av dr Mark Hyman Inledning Översättning: Eva Trägårdh och Gunnar Fernlund Omslag och layout: Gunnar Fernlund Illustration sidan 46: Rachelle Meyer, Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av denna bok får reproduceras, varken mekaniskt, fotografiskt, elektroniskt eller som ljudinspelning, ej heller lagras i söksystem, överföras eller på annat sätt kopieras för offentlig eller privat användning utan skriftligt medgivande från förlaget förutom vid rimlig användning såsom korta citat i artiklar och recensioner. Författaren till den här boken avråder inte från medicinsk rådgivning och behandling och föreskriver inte, varken direkt eller indirekt, användning av någon viss teknik för behandling av fysiska, emotionella eller medicinska problem utan inrådan från läkare. Författarens avsikt är enbart att erbjuda information av allmän karaktär för att hjälpa dig i din strävan efter känslomässigt och andligt välbefinnande. I de fall du använder någon information i den här boken för din egen del, vilket är din lagliga rättighet, tar författaren och förläggaren inget ansvar för dina handlingar. ISBN: Första upplagan februari 2014 Tryck: Narayana Press, Danmark Soulfoods Publishing MILJÖMÄRKT Kapitel 1 En revolutionerande upptäckt Kapitel 2 Kom igång upplev knackning nu Kapitel 3 Lindra oro, stress och känslan av att vara överväldigad Kapitel 4 Övervinn ditt motstånd mot förändring Kapitel 5 Knacka dig igenom ditt förflutna Kapitel 6 Läk din kropp Kapitel 7 Bli fri från fysisk smärta Kapitel 8 Gå ner i vikt och släpp taget om rädsla, skuld och skam kring mat Kapitel 9 Skapa sunda och kärleksfulla relationer Kapitel 10 Tjäna pengar och förverkliga dina drömmar Kapitel 11 Knacka bort fobier och rädslor Kapitel 12 Frigör dig från andra utmaningar i livet Kapitel 13 En ny möjlighet för mänskligheten Kapitel 14 En ny möjlighet för ditt liv Mer information om EFT Källor Sakegister Författarens tack Om författaren Trycksak

4 FÖRORD Paula hade en fruktansvärd, förlamande huvudvärk och fick migränanfall nästan varje dag. Hon hade tvingats uthärda dem i tio år och de var en ständig plåga för henne. Trots de migrän- och sömnmediciner som jag ordinerat till henne, hamnade hon på akutmottagningen så ofta som fyra gånger i månaden eftersom hennes smärta och påföljande sömnlöshet var så ihållande. Förutom att ta mediciner gjorde hon livsstilsförändringar som ofta har hjälpt andra med liknande problem. Hon uteslöt gluten, kött och mejeriprodukter, förbättrade sina sömnrutiner och började ta kosttillskott till ingen nytta. Huvudvärken verkade aldrig ge med sig och den saboterade hennes liv. För en läkare finns det inget som är mer nedslående än att se sina patienter lida. Jag bestämde mig för att hänvisa Paula till min vän Nick Ortner, eftersom jag hade hört att hans arbete med EFT eller knackning gav otroliga resultat. Jag hade träffat Nick året innan genom en gemensam bekant. Under vårt samtal förklarade han vetenskapen bakom knackning och varför det fungerar så bra för så många olika slags problem allt ifrån att hantera fysisk och känslomässig smärta till att bli av med fobier och skapa bättre relationer. Samtidigt som jag hyste gott hopp om att metoden skulle kunna hjälpa Paula, hade jag ändå mina tvivel. Jag berättade om mina tankar för Paula, och det hade gått så långt att hon var villig att pröva vad som helst. Det stod klart för oss båda att hon behövde hitta en annan väg till läkning för att kunna bryta sitt beroende av de mediciner som antagligen skulle försämra hennes hälsa om hon fortsatte med dem. 7

5 förord Det gick flera månader innan jag fick en fullständig rapport från Paula, även om jag då och då fick goda nyheter om hennes framsteg, som till exempel att smärtan hade minskat och att hon tog mindre medicin. När jag sedan fick kontakt med Paula blev jag mycket förvånad. Paula var inte bara 100 procent smärtfri utan klarade sig också helt utan mediciner. I sitt arbete med Nick hade hon framgångsrikt befriats från både smärta och sina mediciner och med hjälp av knackning navigerat genom vad hon beskrev som en känslomässig resa. Äntligen kunde hon återuppta ett normalt, aktivt och meningsfullt liv. Vilken skillnad! Efter att jag med egna ögon hade bevittnat de kraftfulla effekterna av knackning ville jag naturligtvis veta mer. Jag började utforska metoden på egen hand och blev övertygad om fördelarna med att använda knackning tillsammans med funktionsmedicin, som jag har använt för att bota tusentals människor i över två decennier. Numera hänvisar jag särskilt svåra fall till Nick, som alltid får goda och varaktiga resultat med knackning. Som praktiserande läkare inom funktionsmedicin och som passionerad förespråkare av att utveckla våra kunskaper om hälsa, känner jag mig enormt entusiastisk inför de möjligheter som knackning kan komma att innebära. Inom medicinen, såväl som inom all annan vetenskap, måste vi tänja på gränserna för vad vi redan vet och utvärdera nya vägar för att främja läkning. Det är både vår uppgift och vårt ansvar att ständigt söka efter de mest effektiva metoderna, och att inte bara behandla symtomen utan också hitta strategier för att åtgärda de obalanser och blockeringar som orsakar hälsoproblemen. I stället för att vattna bladen på ett vissnande träd måste vi ta hand om trädets rötter så att det kan frodas. Med knackning behandlar vi grundorsaken till olika hälsoproblem genom att snabbt och effektivt bryta kroppens stressresponser. Som du kommer att upptäcka i den här boken är knackning ett kraftfullt verktyg som kan bringa hälsa på flera plan: mentalt, emotionellt och fysiskt. Knackning ger konsekventa och övertygande resultat på allt från depression, ångest och stressrelaterade funktionsnedsättningar såsom PTSD och fibromyalgi, till fysisk smärta och mycket, mycket annat. I kombination med en hälsosam livsstil, som innefattar näringsrik kost med mycket grönsaker, regelbunden motion och naturliga kosttillskott som främjar hälsan på ett holistiskt sätt, är knackning ett snabbt och skonsamt sätt att förebygga den stress som så ofta gör våra kroppar känsliga för sjukdomar. När jag blickar in i framtidens hälsovård och kort spekulerar kring hur samhället kommer att förstå och hantera våra liv och vårt välbefinnande under de kommande åren och decennierna, kan jag lätt föreställa mig en värld där knackning gör det möjligt för oss att slippa onödiga mediciner, främja vårt välbefinnande och ge oss rikare, bättre och mer kärleksfulla liv. Jag känner mig både hedrad och upprymd över att få bidra till att skapa denna nya värld, och jag hoppas att du också kommer att använda den här boken och ta del av de oändligt många möjligheter som knackning erbjuder. Mark Hyman, med. dr 8 9

6 INLEDNING Jag såg ganska fånig ut. Åtminstone tyckte jag det. Det här var våren Jag satt ensam och stirrade på en datorskärm, pratade för mig själv och knackade på olika ställen på min kropp. Om du hade råkat få syn på mig genom fönstret hade du kanske trott att jag blivit galen. Sanningen var att jag var på väg att bli galen. Nacksmärtan jag vaknat med den morgonen var så jobbig att jag inte var säker på om jag skulle klara av att ta mig igenom dagen. Du vet säkert vilken sorts smärta jag talar om. Man sover i fel position och vaknar med en sträckning i nacken. En hel dag, och ibland två eller till och med tre dagar, får man sedan vrida sakta på huvudet och man ser nästan ut som en robot. Jag var villig att pröva precis vad som helst för att få smärtan att försvinna. Till och med något till synes så märkligt som att knacka. Jag hade hört talas en del om knackning eller EFT (Emotional Freedom Technique), som sades vara en kombination av gammal kinesisk akupressur och modern psykologi och som av förespråkarna påstods kunna avhjälpa ett stort antal problem. Jag hade läst den ena mirakulösa berättelsen efter den andra, så jag tänkte: Varför inte? Jag kan lika gärna pröva och se vad som händer. Till min stora förvåning upphörde smärtan efter tio minuter, trots att det här var en smärta som normalt brukar försvinna först efter flera dagar. Vilken lättnad! Att kunna vrida på huvudet igen som en normal människa och inte ha ont hela dagen! Den här knackningsgrejen fungerade ju faktiskt. Jag var redo att fortsätta dagen, nöjd med att slippa smärtan. Men plötsligt slog det mig: Det här handlade ju om mycket mer än smärta i nacken. Om knackningen fungerade på min nacksmärta, vad mer skulle den kunna hjälpa mig att förändra? Liksom många av oss hade jag en bestämd världsbild som inte innehöll några möjligheter till omedelbar smärtlindring. Det här lilla experimentet öppnade mitt sinne för en ocean av möjligheter som jag aldrig tidigare ens hade funderat på. Är det inte så att många av oss har fått lära oss att det tar en viss tid att 11

7 inledning lösa eller förändra ett problem, om vi överhuvudtaget ser det som möjligt. Men tänk om smärta, hälsoproblem, missbruk, viktproblem, relationsproblem och ekonomiska problem verkligen går att lösa på ett snabbt och enkelt sätt? Tänk om det omöjliga faktiskt vore möjligt? Det var sådana här tankar som började bubbla inom mig efter min första upplevelse av knackning. För tusan, kanske var det så att nacksmärtan hade hämmat blodflödet till hjärnan och att jag först nu kunde tänka klart! Jag började inse och föreställa mig vad mer jag skulle kunna ändra i mitt liv och hur jag kanske också skulle kunna hjälpa mina nära och kära. Till en början var det här mer som en hobby. Jag gick in för att använda knackningarna på mig själv och började sedan arbeta med vänner och familj. Ganska snart började jag ta emot klienter. Människorna i min omgivning lärde sig snabbt att om de berättade om något problem de hade allt från fysiska problem till jobbiga känslor så fick de allt vara beredda på att knacka! Ingen skonades från min envishet att få dem att pröva denna fantastiska metod. Gång på gång blev jag förbluffad över vad jag fick uppleva. På den tiden stoppade jag in alla överraskande resultat i kategorin Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men det gör det, och det är det enda jag bryr mig om!. Nu börjar dock den senaste vetenskapen och forskningen kasta ljus över principerna som ligger till grund för knackningsprocessen och varför den ger så tydliga och positiva förändringar. När jag kom i kontakt med EFT hade metoden redan använts av tiotusentals, om inte hundratusentals, människor över hela världen. Det fanns en blomstrande gemenskap med människor som utforskade metoden tillsammans och berättade för varandra om alla resultat de fick. Men det rådde fortfarande mycket stor skepsis kring processen. Jag kände en stark lust att vara med och hjälpa till att sprida det här verktyget till ännu fler människor. Utan några som helst erfarenheter av hur man gör en film, och med en begränsad budget som bestod av övertrasserade kreditkort och några snabblån, bestämde jag mig för att göra en dokumentärfilm som skulle visa vilka fantastiska resultat människor fick med EFT. Med hjälp av min yngre syster Jessica och min bäste vän Nick Polizzi (ja, det finns två Nick här!), drog jag ut för att dokumentera effekterna av EFT på ett klart och tydligt sätt. Jag ville göra en film som inte bara var övertygande utan också lärde människor att använda tekniken och visade de fantastiska resultat den gav. Vi ägnade det första halvåret av filmandet åt att resa runt och intervjua en rad olika experter, läkare, psykologer, psykiatriker, föredragshållare inom personlig utveckling och bästsäljande författare som själva använde EFT. Gång på gång berättade de entusiastiskt om sina positiva erfarenheter. Men även om de här filmklippen var övertygande och pedagogiska visade de inte hela sanningen. Vi ville också ta med exempel på vanliga människor som utövade metoden framför kameran och inte bara låta människor beskriva sina tidigare erfarenheter. Vi ville visa verkliga resultat i realtid. Under hösten 2007 ledde denna önskan till att jag och Nick Polizzi fick kontakt med Jodi McDonald som led av fibromyalgi, som är ett smärtsamt och ofta missförstått syndrom. Vi besökte henne i Austin i Texas för att göra en inledande filmning inför ett planerat evenemang några veckor senare då tio personer med olika allvarliga problem, bland annat kronisk ryggvärk, fibromyalgi, sorg och sömnlöshet, skulle samlas för att se hur EFT kunde hjälpa dem med deras utmaningar. Vi mötte Jodi för att dokumentera hennes tillstånd och de svårigheter hon upplevde innan hon skulle börja arbeta med knackningarna. Jag var entusiastisk över att få träffa Jodi, ta reda på mer om vad som pågick i hennes liv och se hur EFT skulle kunna hjälpa henne. När man såg Jodis strålande leende och pigga ögon hade man aldrig kunnat gissa hur svår hennes smärta var. Hon var ofta tvungen att krypa fram på golvet för att hon hade så ont, och under loppet av en natt kunde hon vakna 15 till 20 gånger på grund av smärtan. Man kunde heller inte ana att den kroniska smärtan i knäna hade tvingat henne att sluta med de långa naturvandringar hon njutit så mycket av under många år. Sanningen var att Jodis smärta var så stark att hon knappt kunde ta sig upp för en trappa. Åtta år efter det att hon fått sin diagnos styrde fibromyalgin hennes liv helt och hållet och höll långsamt på att bryta ner hennes hälsa. Som lärare, healer, blivande författare, hustru och mor till fyra barn var Jodi fast besluten om att fortsätta leva ett rikt liv. Hur påträngande smärtan än var kunde hon inte acceptera att sjukdomen var obotlig så som läkarna hade sagt. Eftersom hon var övertygad om att positivt tänkande och lagen om attraktion fungerade, var hon fast besluten att hålla kvar sitt leende. Hon vägrade helt enkelt att ge upp. Efter några minuters samtal med Jodi blev två saker tydliga. Det första 12 13

8 inledning var att hon hade varit med om flera traumatiska upplevelser som ung flicka, bland annat hade hon bevittnat hur pappan hade misshandlat mamman. Det andra var att Jodi, trots allt hon gått igenom, hade bestämt sig för att vara en positiv, produktiv person som ägnade det mesta av sin tid åt att hjälpa andra. Hon gjorde sitt bästa för att vara glad, gick till de bästa läkarna och prövade även alternativa metoder. Hon gjorde allt hon kunde för att bli kvitt smärtan och bli frisk, men det fungerade bara inte. Vad var det då som pågick här? Och kunde den här metoden, som såg så knasig ut, vara till hjälp? Jag kände verkligen med Jodi och ville börja lära henne EFT så fort som möjligt, men jag var tvungen att vänta med det. Vi hade kommit överens om att det skulle ske först ett par veckor senare under en fyra dagar lång kurs. När Jodi väl hade berättat sin historia för oss (och bjudit oss på sin fantastiska mat, definitivt den bästa måltiden på den resan!) fortsatte vi vår färd för att besökta alla de andra tappra och modiga människorna som skulle delta i vår kurs och som var desperata nog för att verkligen söka efter svar och förändring. Donna, som hade fått bröstcancer och som led psykiskt och känslomässigt av sjukdomen och plågades av stora sömnsvårigheter. John, som var Vietnamveteran och som i 30 års tid hade plågats av starka och kroniska ryggsmärtor som inga läkare, operationer eller läkemedel hade kunnat råda bot på. Rene, som led av djup sorg efter att ha förlorat sin fru i en bilolycka bara tre månader tidigare. Jackie, som var skräckslagen för att prata inför folk och för blyg för att kunna göra många av de saker hon innerst inne ville. Det här var bara några av dem. Att säga att jag var berörd efter att ha träffat dessa fantastiska människor är en underdrift. Om de här tio personerna hade genomlidit så mycket och sökt efter lösningar på sina livsutmaningar men inte hade hittat dem, hur många miljoner eller miljarder människor fanns det då inte som var i samma situation? Den absolut avgörande frågan handlade för mig om att ta reda på om knackning verkligen kunde hjälpa dem. Längre fram i boken kommer jag att berätta mer om vad som hände, men bara för att ge dig en liten försmak vill jag berätta vad som hände med Jodi. Jodi, som hade diagnosticerats med en obotlig sjukdom som ingen kunnat hjälpa henne med, blev fri från smärtan redan under den andra dagen av vår kurs. Flera år senare är hon fortfarande smärtfri och hennes liv har förändrats även på många andra sätt. (Jag kommer att berätta mer av hennes inspirerande historia i kapitel 6.) Om Jodi fick så otroliga resultat med ett så allvarligt tillstånd, vad är då inte möjligt för dig? Nu är det din tur. Är du redo för förändring? Har du saker eller omständigheter i ditt liv som du vill förändra? Barndomstrauman, ångest, fysiska åkommor, övervikt, ekonomiska svårigheter eller relationsproblem? Oavsett vilka problem det handlar om har EFT visat sig vara oerhört effektivt. I den här boken kommer vi att gå på djupet och utforska alla de här områdena (och några till) och visa hur du kan använda knackning för att arbeta med dem och förändra de grundläggande mönster som ligger bakom dem. Jag behöver inte vara medial för att veta att du under hela livet har följt samma mönster, ibland med vissa variationer. Jag behöver inte ha träffat dig för att gissa att du är frustrerad över att göra samma saker om och om igen och, som förväntat, få samma gamla resultat. Du har säkert sagt till dig själv oräkneliga gånger: Men jag kan inte fatta att jag gjorde så där igen! Varför sa jag så där till honom igen? Varför åt jag sådan där mat igen? Varför hoppade jag över träningen igen? Varför har jag ont om pengar igen? Varför är jag så frustrerad [eller arg, vilsen, överväldigad, ångestfylld, trött eller vad nu din grej är] igen? Och ändå använder jag ett vårdat språk här. Troligtvis är du inte lika snäll mot dig själv. De flesta av oss lägger in ett eller två. Förutom ditt negativa tänkande och beteende så försöker du faktiskt förbättra dig. Men ändå uppnår du inte de saker du så gärna vill, vilket tynger dig ännu mer! Det vore väl en sak om du var omedveten om dina mönster och beteenden, men det är du inte. Och ändå fortsätter de. Som vi kommer att gå in på längre fram grundlades många av våra nuvarande beteenden faktiskt innan vi var sju år gamla. Och vi lärde oss dem av föräldrar, lärare, samhälle och vänner

9 inledning Tidigare låg utmaningen i att vi kunde identifiera våra mönster men att vi inte hade några redskap för att faktiskt göra något åt dem och bli av med dem. Vi kunde gå till en psykolog eller psykiater och diskutera våra problem vecka efter vecka, men oftast uppnådde vi bara mycket små förbättringar, som också tog mycket längre tid än vi önskade. Vi kunde meditera över problemen, vilket lättade på bördan, men ofta kom de tillbaka efter ett par timmar eller dagar. Vi kunde ändra på oss med viljekraft, en ofta smärtsam process som sällan varade. Ibland lyckades vi, ibland inte. Men på det hela taget gav de metoder vi hade tillgång till inte någon orubblig känsla av att vi kunde styra över våra liv. Inte förrän nu. EFT fungerar, till skillnad från allt annat jag har prövat. Den här metoden kommer att revolutionera våra liv. I själva verket har den redan revolutionerat många människors liv världen över, som du kan läsa om i kapitel 13. Där beskrivs en del av det fantastiska arbete som görs runt om i världen för att läka trauman. Men innan vi går in på vad EFT kan göra för världen, låt oss titta på hur metoden kan förändra bara ett liv: ditt. Kommer du ihåg de där mönstren vi talade om? Äntligen finns det ett sätt att bryta, få bort och besegra dem. Knackning med EFT går till roten med dem, balanserar sinnet och kroppen och förändrar vårt beteende och vårt sätt att känna och uppleva vår omgivning. Knackning kan användas på allt, och jag ska förklara varför i nästa kapitel. Men först ska vi koncentrera oss på att använda det på några viktiga nyckelområden, de områden som troligtvis påverkar dig mest. Längre fram ska vi lära oss tillämpa metoden på allt som kan dyka upp, och därefter går vi in på hur vi kan lära ut den till andra och dela med oss av kunskapen till resten av världen. Om den här boken De två första kapitlen i den här boken är särskilt viktiga, eftersom de lägger själva grunden för allt som följer sedan. Kapitel 1 handlar om hur EFT-metoden upptäcktes, dess historia samt de senaste vetenskapliga rönen som bekräftar metodens verkan. I kapitel 2 förklarar jag principerna med EFT, så att du kan förstå hur metoden fungerar och själv få en direkt erfarenhet av knackning. En av de mest spännande sakerna med knackning är att du genast kan känna vilken effekt det har på kropp och sinne. Du behöver inte ägna många timmar åt att lära dig en krånglig process eller vänta i månader på resultaten. När du har lärt dig grunderna i EFT och upplevt effekterna ska vi ta en titt på några av anledningarna till att du kanske inte är redo att förändras. Trots viljan till förändring har vi ofta omedvetna eller delvis omedvetna tankar, föreställningar och mönster som lägger hinder i vägen för de önskade förändringarna. I kapitel 3 kommer vi att använda EFT på dessa mönster för att du ska nå bästa möjliga resultat med resten av innehållet i boken. I kapitel 4 tar vi upp hur man använder EFT för att snabbt sänka sin stressnivå, lindra oro och ångest och minska den där känslan av att vara överväldigad som många av oss upplever. I kapitel 5, som kanske är det allra mest kraftfulla, tar vi upp sambandet mellan negativa upplevelser i barndomen och vår nuvarande livssituation. Några av de mest dramatiska förbättringar jag har sett med EFT kommer just från att arbeta med sådana minnen. Med detta som utgångspunkt tar vi i de två följande kapitlen en närmare titt på EFT och den fysiska kroppen. Kapitel 6 ger en allmän bild av hur stress påverkar kroppen och hur vi kan använda EFT för att lindra stress, medan vi i kapitel 7 går in på hur man använder EFT för att lindra fysisk smärta. Kapitel 8 handlar om hur vi kan använda EFT för att bli av med sötsug och överdrivet ätande, förbättra kroppsuppfattningen och gå ner i vikt. Jag vet att det här är ett bekymmer för många läsare och att många av er kommer att vilja hoppa direkt till detta kapitel, men jag föreslår att du inte gör det. Du behöver informationen från de föregående kapitlen att för att kunna använda EFT för viktminskning på ett mera effektivt sätt. I kapitel 9 och 10 kommer jag att avslöja några av mina starkaste personliga erfarenheter av EFT, bland annat hur jag fann mitt livs stora kärlek och förändrade min syn på och mina upplevelser kring pengar och ekonomi. Jag ska visa dig hur du kan göra samma sak, i en takt som kommer att förbluffa dig! I kapitel 11, som börjar med en historia som kommer att få dig att skratta, finner du verktygen för att ta itu med ett oerhört viktigt område: dina djupaste rädslor och fobier. I kapitel 12 går vi igenom en lång lista med andra användningsområden, som alla lätt kunde ha fått sitt eget kapitel: sömnproblem, hur man arbetar med barn, förbättrar sin prestationsförmåga, blir fri från missbruk med mera

10 Kapitel 13 är kanske det mest inspirerande, och där kan vi läsa om det banbrytande och enastående EFT-arbete som utförs av individer och organisationer runt om i världen. I det sista kapitlet, kapitel 14, presenterar jag en ny framtidsvision för dig och ditt liv med hjälp av EFT. I det här kapitlet kommer du att finna hopp, möjligheter och nya idéer som kommer att hjälpa dig framåt till det liv du alltid drömt om. Genom hela boken hittar du också knackningsmanus som hjälper dig att dra nytta av den här metoden i ditt liv. Jag kommer också att rikta ljuset mot några av de läkare, psykologer och psykiatriker som använder EFT som en del i sin yrkespraktik. Deras berättelser kommer säkerligen att öppna dina ögon för hur EFT kan användas i traditionella medicinska sammanhang. Jag känner mig hedrad över att få vara din guide på den här resan. Min djupaste önskan är att du i den här boken kommer att finna hopp, magi, mirakel och alla de möjligheter som jag själv har upplevt med EFT. Mitt liv har förändrats i grunden genom den här metoden och fortsätter att förändras varje dag. Jag vet att samma sak kan hända för dig och dina nära och kära. Det är dags att förändra gamla mönster Det är dags för en frisk, vältränad, energisk kropp Det är dags att manifestera överflöd, välstånd och lycka Det är dags för meningsfulla, kärleksfulla, positiva relationer Det är dags att Knacka dig fri med EFT! KAPITEL 1 EN REVOLUTIONERANDE UPPTÄCKT Varje ny sanning genomgår tre olika stadier. Först blir den förlöjligad. Därefter blir den motarbetad med alla medel. Och till slut blir den accepterad och betraktad som en självklarhet. arthur schopenhauer Dr Roger Callahan befann sig i en knipa. Han hade varit i den här situationen tidigare, men det gjorde inte saken mindre frustrerande. Som traditionellt utbildad psykolog arbetade han med sin klient Mary, som hade lidit av en allvarlig vattenfobi sedan hon var barn. Mary var inte bara rädd för att simma, hon var rädd för vatten i alla dess former från badkarsvatten till regn, hav och simbassänger. Hennes rädsla var så stark och överväldigande att hon inte ens kunde bada sina två barn, och om nätterna plågades hon av mardrömmar om vatten. Detta hade pågått så länge hon kunde minnas. Nu när hon var i 40-årsåldern sökte hon hjälp hos dr Callahan. Dr Callahan gjorde sitt bästa, men resultaten lyste med sin frånvaro. Under ett helt åt hade han behandlat Mary med alla de traditionella psykoterapeutiska teknikerna han hade i sin verktygslåda: kognitiv beteendeterapi, hypnos, avslappningsterapi, rationell emotiv beteendeterapi, systematisk desensibili

11 1. en revolutionerande upptäckt sering, biofeedback med flera. Det här var de tekniker han kände till och som var accepterade av psykologer, psykiatriker och allmänheten i stort. Men det var inte första gången som dr Callahan hade misslyckats med de här terapiformerna. Han var besviken över bristen på konkreta resultat och över hur lång tid det tog för många patienter att märka någon förbättring. Han och Mary hade bara gjort mycket små framsteg under det år de hade arbetat tillsammans. Nu kunde Mary visserligen sitta på kanten av dr Callahans pool och doppa fötterna i vattnet, men hon var full av ångest när hon gjorde det. Ofta lämnade hon sessionerna vid poolen med bultande huvudvärk eftersom behandlingen var så påfrestande för henne. Dr Callahan, som alltid varit nyfiken på sambanden mellan kropp och sinne, hade ungefär vid den här tiden börjat studera kroppens meridianpunkter. Meridianerna, som är själva grunden för den urgamla kinesiska läkekonsten akupunktur, definieras som energikanaler som transporterar runt vår livskraft, eller qi, till kroppens olika delar, organ och system. Meridianerna går uppåt och nedåt på vardera sidan av kroppen, och var och en av dem är förknippad med ett organ mage, gallblåsa, njurar och så vidare. Varje meridian har också vad som kallas för en ändpunkt, en särskild plats på kroppens yta där man kan komma åt och påverka just den energikanalen. De här punkterna kan behandlas med hjälp av akupunkturnålar eller ett enkelt tryck (akupressur) för att balansera eller blockera energiflödet i specifika meridianer. Under en terapisession berättade Mary att hon fick en obehaglig känsla i maggropen när hon tänkte på vatten. Som av en snilleblixt fick dr Callahan idén att om Mary knackade på magmeridianens ändpunkt, som sitter strax under ögat, kanske den obehagliga känsla i maggropen skulle minska. Sagt och gjort, han bad henne att knacka på den här punkten med fingertopparna. Mary gjorde som hon blev ombedd. Efter bara några minuters knackning utbrast hon till bådas förvåning: Den är borta! Den obehagliga känslan jag får i maggropen när jag tänker på vatten är helt borta! Hon gick fram till poolkanten för att se om rädslan hade förändrats och upptäckte att hon inte kände något som helst obehag över att vara nära vattnet. Från den dagen var Marys vattenfobi och mardrömmar om vatten borta. Det här var för 30 år sedan och de har inte kommit tillbaka. Föreställ er dr Callahans förvåning över denna vändning. Efter att ha arbetat så intensivt med Mary och prövat en hel rad konventionella psykoterapeutiska tekniker, och även några alternativa, bara råkade han hitta en lösning: knackningar under ögat! Men det viktigaste är kanske att fobin har hållit sig borta i 30 år och aldrig har påverkat Mary igen. Hur är det möjligt? EFT utvecklas Som ett resultat av erfarenheterna med Mary fördjupade dr Callahan sina studier av meridianernas ändpunkter och började utforska möjligheterna med att kombinera traditionell psykoterapi med knackning på olika ställen på kroppen. Han utvecklade en uppsättning algoritmer, eller sekvenser av knackningar, för olika sorters problem. Om man led av en fobi, till exempel höjdrädsla, skulle man använda en viss sekvens av knackningspunkter (under ögat, under armen och vid nyckelbenet). Om man var arg över något till exempel om chefen hade sagt något som väckte ilska använde man en annan sekvens (ögonbrynen, under ögat, under armen och vid nyckelbenet). Efter att ha lärt sig och använt dr Callahans algoritmer konstaterade en av hans elever, en man vid namn Gary Craig, att valet av knackningssekvensen inte var så viktigt. För att förenkla metoden skapade han en enda sekvens som blev grunden för det han senare döpte till EFT, som är en förkortning för Emotional Freedom Technique. EFT-sekvensen är utformad så att man knackar på alla de stora meridianernas ändpunkter och använder samma sekvens oberoende av vilken typ av problem man arbetar med. Vi kommer att beskriva den i detalj i kapitel 2, men som en översikt börjar knackningssekvensen med handens ytterkant och fortsätter vidare med de inre ändarna av ögonbrynen, bredvid de yttre ögonvrårna, under ögonen, under näsan, på hakan, under nyckelbenen, på sidorna av bröstkorgen och till sist uppe på hjässan. Garys genialitet handlade inte bara om att han förenklade och förfinade processen, utan också om att han skapade ett sammanhang kring metoden. Han dokumenterade fall efter fall med människor som använde den för att komma till rätta med sina problem, och sedan berättade han för världen om deras fantastiska resultat. Tusentals människor runt om i världen upptäckte EFT och började använda det i sitt dagliga liv. Dr Callahan fick sitt genombrott med Mary Under de tre decennierna som följde kunde ingen vetenskaplig förklaring hittas enligt det västerländska synsättet. Hur kom det sig att Mary och så många andra blev av med fobier, 20 21

12 1. en revolutionerande upptäckt ångest och andra problem gjorde de det bara genom att knacka på vissa akupunkturpunkter? De senaste åren har dock många vetenskapliga förklaringar kunnat ges om hur EFT fungerar. När man upplever ett negativt känslotillstånd såsom ilska, upprördhet eller rädsla, skickar hjärnan en larmsignal som förbereder kroppen för en kampeller flyktreaktion. Denna överlevnadsrespons utvecklades för att mobilisera kroppen för att möta yttre hot tänk dig en tiger som jagar våra gamla förfäder. Alla kroppens försvarssystem aktiveras för att underlätta antingen en kamp eller en flykt från faran. Adrenalin utsöndras, musklerna spänns och blodtryck, puls och blodsocker stiger för att ge kroppen extra mycket energi för att klara av utmaningen. Forna tiders stressfaktorer var verkliga hot mot vår överlevnad. I dag är det däremot sällan som kamp- eller flyktreaktionen aktiveras av ett fysiskt hot. Nuförtiden aktiveras de flesta av våra kamp- eller flyktreaktioner inifrån, som i fallet med Marys rädsla för vatten då hennes kropp enbart utifrån tanken på vatten reagerade som om det vore ett hot. För många av oss framkallas vår inre stress av negativa minnen eller tankar som har sina rötter i tidigare trauman eller betingad inlärning från barndomen. Stressreaktionen i kroppen är likadan oavsett om orsaken är en tiger (en yttre orsak) eller ett negativt minne (en inre orsak). Adrenalinet flödar, hjärtat klappar, etc. Förutom tidigare erfarenheter och negativa minnen är vardagen fylld med små kamp- eller flyktsituationer. Chefen skickar dig ett e-postmeddelande som gör dig upprörd. När du sätter dig ner för att äta lunch blir du stressad över din vikt. När du kommer hem är det stökigt och massor av hushållsarbete väntar på dig. I alla sådana situationer förbereder sig kroppen på kamp eller flykt. Du kanske säger: Min kropp går inte in i kamp eller flykt över sådana där småsaker, men i själva verket gör den det! Reaktionerna är mildare och ger inte samma höga adrenalin- och kortisolpåslag som du skulle få om du verkligen blev jagad av en tiger. Men när man lägger ihop hundratals eller tusentals sådana reaktioner under en vecka eller månad blir den sammanlagda effekten mycket stor på kroppen och sinnet. De ständiga kamp- eller flyktreaktionerna gör oss slitna, sjuka, upprörda, överviktiga, stressade och allmänt missnöjda med livet. Vad EFT och knackning åstadkommer på ett sådant otroligt effektivt sätt är att det stoppar kamp- eller flyktreaktionerna och programmerar om hjärnan och kroppen till att agera och reagera annorlunda. Låt oss se hur det fungerar. Mandeln i din hjärna Genom forskningen om hjärnan vet vi att stress börjar i amygdalan. Den mandelformade amygdalan (ordet kommer från det grekiska ordet för mandel) är en del av det limbiska systemet eller mitthjärnan. Mitthjärnan är belägen mellan frontalloberna (cortex) och bakre hjärnan (även kallad reptilhjärnan, den äldsta och mest primitiva delen av hjärnan). Det limbiska systemet är centrum för känslor och långtidsminne, och det är här som minnen av negativa upplevelser lagras. Amygdalan har kallats för kroppens rökdetektor. Oj, nu är det fara å färde, säger amygdalan. Någonting hotar vår säkerhet. Och så signalerar den till hjärnan att mobilisera kroppen till kamp eller flykt. En negativ upplevelse från barndomen kan programmera amygdalan till att slå larm när något liknande händer. Om du höll föredrag i fjärde klass och någon skrattade åt dig för att du stakade dig eller uttalade något fel, kan din känsla av förlägenhet ha gjort att kroppen och sinnet har lärt sig uppfatta det som en fara att framträda inför publik. Efter det kan liknande upplevelser eller bara själva förväntan om liknande upplevelser få amygdalan att reagera. Kom ihåg att kroppen inte kan skilja mellan ett faktiskt hot och det som amygdalan uppfattar som ett hot. Som en följd av denna tidigare inlärning kan livets dagliga stressfaktorer signalera till amygdalan att slå larm. Även om vi ännu inte säkert vet varför, verkar det som om knackning stänger av amygdalans larmfunktion och avaktiverar hjärnans kamp- eller flykt reaktioner. När vi knackar på meridianernas ändpunkter skickas ett lugnande budskap till kroppen och amygdalan uppfattar att situationen är trygg. Dessutom är det så att knackning under tiden som man upplever, eller till och med kanske bara pratar om en stressande situation, motverkar stressen och omprogrammerar hippocampus, vars uppgift är att jämföra de tidigare hoten med signalerna i nuet och meddela amygdalan huruvida situationen är ett hot eller ej

13 1. en revolutionerande upptäckt Bevisen Forskare vid Harvard Medical School har under det senaste decenniet visat att när man stimulerar utvalda meridianpunkter så leder det till att aktiviteten i amygdalan, hippocampus (en annan del av det limbiska systemet) och andra delar av hjärnan i samband med rädsla minskar. Genom hjärnskanning med hjälp av fmrt- och PET-instrument kan man tydligt se att amygdalans larmsignaler avtar när meridianpunkterna stimuleras. 1 Det här är spännande och banbrytande forskning! Samtidigt som man i Harvardstudierna inriktade sig på behandling med akupunkturnålar, gjordes en blindstudie där man jämförde behandling med nålar med tryck på meridianpunkterna (i form av knackning) och fann likvärdiga förbättringar med båda metoderna. Oberoende studier har visat att knackning i själva verket kan fungera bättre än nålar vid behandling av ångest. En studie gjord av forskaren Dawson Church bekräftar upptäckterna från Harvard. I den här studien tittade han på en annan del av kamp- eller flyktresponsen: kortisolnivån. Liksom adrenalin är kortisol ett stresshormon som frigörs i samband med stressreaktioner. I en randomiserad kontrollerad studie (en mycket tillförlitlig forskningsmetod) studerade dr Church och hans kollegor förändringar i kortisolnivå och psykologiska symtom hos 83 försökspersoner efter att de fått en timslång EFT-session, en timmes konventionell samtalsterapi respektive ingen behandling alls (kontrollgruppen). Kortisolnivån hos EFT-gruppen minskade dramatiskt med i genomsnitt 24 procent och hos vissa med så mycket som 50 procent. Hos de som fått samtalsterapi samt hos kontrollgruppen fann man ingen signifikant förändring i kortisolnivån utöver den normala sänkning som sker under dagens lopp. Den minskade kortisolnivån i EFT-gruppen motsvarade den minskade graden av ångest, depression och andra psykologiska symptom. Dr Church berättade för mig om en händelse som ägde rum bakom kulisserna i denna studie, som också visar hur kraftfulla resultaten verkligen är. När han skickade proven till laboratoriet för att de skulle mäta kortisolnivån förväntade han sig att få tillbaka resultaten efter ett par dagar, i god tid för att kunna presentera resultaten vid en medicinsk konferens där han skulle hålla föredrag. Han blev dock mycket besviken när resultaten försenades så mycket att han inte kunde presentera dem på konferensen. I själva verket blev de försenade i flera veckor. Vid uppföljningen med labbet fick han veta att de hade trott att det antingen var något fel på proverna eller på mätutrustningen, och att de därför hade kalibrerat om allt och kört testerna upprepade gånger. Hur kom det sig? Jo, saken var den att resultaten låg så långt utanför den normala minskningen av kortisolet att de var övertygade om att det måste ha varit något slags misstag! Så småningom bekräftade dock labbet vad dr Church hade vetat hela tiden: att det faktiskt hade skett en dramatisk och makalös minskning av kortisolnivån. Det här med att lindra och lösa upp psykologiska problem genom att knacka på meridianpunkterna är en del av ett framväxande område som kallas för energipsykologi och som ibland beskrivs som akupunktur utan nålar. Ett flertal studier har påvisat effektiviteten i akupunktur, en mycket väl utvecklad metod som har använts i 5000 år. Nu kommer det allt fler bevis för att även energipsykologin fungerar och är effektiv. Positivt är att forskningen om energipsykologi faktiskt uppfyller de normer som fastställts av Society of Clinical Psychology (Division 12, American Psychological Association [APA]) som en evidensbaserad metod. David Feinstein är fil. dr och klinisk psykolog och har tjänstgjort på fakulteten för psykiatri vid Johns Hopkins School of Medicine. Han säger så här: Forskningsresultaten om energipsykologi, som kommer från mer än ett dussintal länder, tyder på att den ger ovanligt snabba, effektiva och varaktiga resultat vid en rad olika tillstånd. I en forskningsartikel publicerad i en av APA:s tidsskrifter rapporterade Feinstein att befintliga studier om stimulering av akupunkturpunkter ser ut att uppfylla Division 12:s kriterier för att kunna klassificeras som en väl dokumenterad behandling för fobi och prestationsångest, och som en troligen effektiv behandling för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression och rädsla för att tala inför publik. Tre fjärdedelar av den befintliga forskningen hade publicerats under de fyra åren före hans genomgång 2012, vilket tyder på att forskningen om energipsykologi är ett snabbväxande område och att fler åkommor som kan avhjälpas med energipsykologi kommer att läggas till listan. Dussintals studier har nu visat hur effektivt knackning är för en mängd olika besvär och problem. En detaljerad redogörelse för dessa studier finns på [på engelska]. De här resultaten visar tydligt hur effektivt EFT är när det gäller några av 24 25

14 1. en revolutionerande upptäckt de svåraste problem vi kan ställas inför som människor: PTSD, trauma, fobier med mera. Om knackning fungerar så bra på sådana allvarliga problem är det också uppenbart och jag ska visa det i resten av den här boken att det borde vara lika effektivt, om inte mer effektivt, på de oftast mindre akuta problem vi möter såsom relationsproblem, övervikt, begränsande föreställningar och problem med ekonomin. Bortom vetenskap och forskning: observerbara bevis Samtidigt som jag är glad över den senaste tidens utveckling med forskning som bekräftar vad många av oss länge har vetat det vill säga att knackning fungerar tycker jag det är viktigt att poängtera att vi måste se bortom forskningsstudierna (som är dyra och besvärliga att genomföra) till ett annat kraftfullt sätt att påvisa resultat: observerbara bevis. Det är här EFT glänser. Tusentals fallstudier, beskrivna både av klienter och terapeuter, visar på tydliga resultat. I den här boken berättar jag om mina egna och andra utövares erfarenheter för att på så sätt bidra till den växande mängden bevis. Du kan förändra din hjärna För att bättre förstå varför EFT och knackning är så framgångsrikt när det gäller att behandla fobier, ångest, PTSD och andra problem, låt oss återvända till det limbiska systemet. Knackning stoppar inte bara stressreaktionerna; kombinationen av att stimulera meridianpunkterna och samtidigt tänka på ett problem eller en upprörande händelse omprogrammerar också något som kallas för limbiska reaktioner. Omprogrammeringen av de limbiska reaktionerna är själva grunden för den psykologiska metod som kallas för exponeringsterapi, den metod som dr Callahan använde med Mary. Steg för steg lät han Mary närma sig poolen och sedan sitta med fötterna i vattnet, så att hon gradvis utsattes för det som utlöste fobin. I den här metoden exponeras personen antingen in vivo (för en verklig situation, som Mary vid poolen) eller genom att föreställa sig en situation eller händelse som ger upphov till eller triggar en limbisk reaktion. Problemet är dock att den här sortens konventionella exponeringterapi ofta verkar mycket långsamt. I Marys fall var ångestnivån efter ett och ett halvt års behandling in vivo fortfarande hög och orsakade henne en smärtsam huvudvärk. När du knackar och samtidigt tänker på en smärtsam situation från barndomen innebär det att du gör en modifierad form av exponeringsterapi. Exponeringen sker när du tänker på det smärtsamma minnet. Knackningen leder ofta till en snabb omprogrammering av det limbiska systemet. Så här fungerar det: När du tänker på något som väcker oro, rädsla eller andra obehagliga känslor sätter det igång amygdalans brandlarm. När du knackar samtidigt som du aktiverar kamp- eller flyktresponsen signalerar det till amygdalan att den kan slappna av, trots att den hotfulla tanken och känslan fortfarande finns kvar. Med upprepad knackning registrerar hippocampus att det som tidigare upplevdes som farligt i själva verket inte är något hot. Varför fokusera på det negativa? En av de frågor jag ofta får när jag berättar om knackningsprocessen är: Varför ska vi knacka på negativa tankar? Jag vill inte tänka på negativa saker! Hur fungerar det egentligen utifrån tanken om att det vi tänker på förstärks? Det här är en viktig fråga och jag förstår absolut att den uppstår. Men faktum är att de så kallade negativa tankarna finns kvar vare sig du medvetet tänker på dem eller inte, precis som högen av räkningar som du förvarar i en låda eftersom du inte vill titta på dem för ögonblicket. De finns där ändå och de måste fortfarande betalas! Våra obearbetade känslor, föreställningar och trauman är fortfarande aktiva och styr våra liv. Vi måste ta hand om dem titta på dem, erkänna att de finns där och bearbeta dem för att kunna befria oss från dem. Det här betyder inte att vi ältar det negativa, vi fokuserar bara på det under en kort tidsperiod. Med hjälp av EFT och knackning åtgärdar vi problemen och rensar bort dem, och därefter kan vi gå vidare med positiva tankar och ny inspiration. I stället för att kalla de känslor vi knackar på för det negativa kan vi kalla dem för sanningen. De är sanningen om hur du känner dig just nu, de är sanningen om vad du har upplevt, de är sanningen om dina övertygelser. Syftet med att utforska denna sanning är att se hur du kan förändra den till en mer rättvisande och stärkande sanning

15 1. en revolutionerande upptäckt Amygdalan lär sig att inte slå på larmet. Du förblir lugn och hippocampus kategoriserar nu den gamla upplevelsen som ofarlig. Hippocampus är den delen av det limbiska systemet som styr våra känslomässiga associationer till olika händelser och företeelser. Det som tidigare har väckt rädsla eller upprörda känslor är nu kategoriserat som ingen stor grej. Nästa gång du tänker på eller möter den utlösande faktorn kommer amygdalan inte att sätta igång larmet och du kommer inte längre att kastas in i en stressreaktion. Efter att ha knackat på en visst problem hör jag ofta klienter säga att de helt enkelt inte kan känna det längre. De har fortfarande kvar minnet, men det är inte längre kopplat till en stark känsla. Det beror på att det limbiska systemet nu har arkiverat minnet som neutralt eller ibland till och med som positivt. Forskare spekulerar kring att en sådan här omprogrammering av det limbiska systemet leder till en varaktig förändring i hjärnans nervbanor så att amygdalans betingade rädsloreaktioner elimineras. Detta stämmer med de senaste vetenskapliga upptäckterna när det gäller hjärnans neuroplasticitet, det vill säga att hjärnans nervbanor inte är permanenta utan att de kan förändras. För att uttrycka det enkelt: Du kan utveckla nya sätt att tänka och uppfatta världen. Du behöver inte fastna i gamla invanda synsätt. Liksom Mary kan även du släppa gamla rädslor och negativa tankar och minnen. Med hjälp av knackning kan smärtsamma minnen och din upplevelse av dem förändras. Jag har hjälpt människor att knacka på svåra barndomsupplevelser och sedan hört dem säga: När jag nu tänker på min familj och min barndom kan jag faktiskt se att vi var glada och minnas alla fina stunder vi hade tillsammans. Har vi då förändrat det förflutna eller har vi förändrat deras minnen? Ingetdera naturligtvis. Vi har rensat bort det känslomässiga trauma som har resulterat i en betoning av de negativa upplevelserna. När detta sker kan de positiva upplevelserna, som alltid finns där, komma i förgrunden. KNACKNINGSTIPS: Varför knacka? Om argumentet om att förändra hjärnans och kroppens begränsande reaktioner inte ger dig tillräckligt stark motivation för att börja knacka, tänk då på vilka negativa effekter stressen innebär för din hälsa. Utan behandling med knackning eller någon annan motsvarande metod kommer de känslor som är kopplade till smärtsamma händelser, upplevelser och tankar att fortsätta ge upphov till stress hos dig, kanske många gånger om dagen. Ett flertal studier har visat vilka skadliga effekter sådan stress har på kroppen. En av de viktigaste epigenetiska faktorerna är stress, säger forskaren Dawson Church. Man vet nu att de känslomässiga påfrestningar som stress orsakar kan påverka funktionen hos över tusen gener, däribland många som påverkar åldrande och cellförnyelse. I kapitel 6, där vi kommer att gå in på hur man använder EFT för att läka fysiska problem, ska vi titta närmare på hur stress påverkar kroppen och se hur knackning kan lindra denna stress och därmed bidra till läkningsprocessen. Öst möter Väst: Forntida kinesisk akupressur och modern psykologi Akupunktur har använts i tusentals år i öst, främst i Kina, för att läka kroppen och blockera smärta. Akupunktur har till och med använts för att utföra kirurgiska ingrepp utan bedövningsmedel. Hur är det möjligt? Jo, den senaste forskningen visar att akupunktur och akupressur, varav knackning är en form ökar kroppens utsöndring av endorfiner, det vill säga det kroppens eget morfin som vi har hört talas så mycket om. Denna ökade utsöndring av signalsubstanser är sannolikt orsaken till att de flesta människor mår bra bara av att använda knackning även om de inte arbetar med något särskilt problem. I själva verket kan du knacka när som helst på de punkter som känns bra för dig, så kommer du ofta att känna dig lugnare och mera tillfreds. Nyckelbenspunkterna (se sidan 42) är en favorit för de flesta och ett par knackningar på dem kan kännas avslappnande och höja humöret. Samtidigt som akupunktur blir mer accepterat i väst och även rekommenderas av traditionella läkare och sjukhus, har vi fram tills nyligen inte sett några västerländska bevis för hur det fungerar. På senare år har dock forskare upptäckt det som kallas för Bonghan-kanalerna. De är uppkallade efter Kim Bonghan, en nordkoreansk forskare som på 1960-talet publicerade artiklar där han beskrev dem. Kanalerna överensstämmer med de små trådliknande, mikroskopiska anatomiska strukturer som utgör akupunkturens traditionella meridianer. Bilder från stereomikroskop och 28 29

16 1. en revolutionerande upptäckt elektronmikroskop visar att de rörformade strukturerna är mikrometer breda och löper upp och ner längs kroppen, precis som de sedan länge kända meridianerna. Som jämförelse är en röd blodkropp 6 8 mikrometer bred, så de här kanalerna är verkligen tunna! Tänk dig Bonghan-kanalerna som ett fiberoptiskt nätverk i kroppen. De transporterar stora mängder information, ofta långt utöver vad nervsystemet eller kroppens kemiska system klarar av. Med andra ord ligger EFT och knackning i skärningspunkten mellan Österlandets akupressur och akupunktur och västvärldens psykologi och andra alternativa metoder. Jag misstänker att du i slutet av den här boken kommer att hålla med om att det är i korsbefruktningar som sann magi kan uppstå. Nu när du har fått en översikt över de allt fler belägg som visar att EFT fungerar är jag säker på att du gärna vill få pröva det själv. Och det är precis vad vi ska göra i kapitel 2. Inte bara för proffs Förutom det positiva i att EFT har fått en starkare vetenskaplig och psykologisk grund, lockades jag av metoden eftersom den är så säker och enkel att använda både på sig själv och på andra. I själva verket är många av de mest framgångsrika EFT-terapeuterna utbildade huvudsakligen i den här metoden och har ingen formell utbildning i psykologi eller medicin. Varje slags utbildning har absolut sina fördelar, och läkare bär med sig en grundlig förståelse av kroppen i sitt utövande av EFT och har därmed säkerligen vissa fördelar eller insikter som andra inte har. Men som min vän, EFT-experten dr Patricia Carrington, brukar säga: Det här är verkligen folkets metod. Gary Craig, grundaren av EFT, var i själva verket ingenjör på Stanford. Han hade en naturlig förståelse för människor och deras problem och kunde tillämpa det han lärde sig av dr Callahan och till och med förbättra metoden. Min bakgrund är ungefär densamma. Min främsta önskan är att hjälpa människor, att sprida kunskap om det här betydelsefulla verktyget och visa människor hur de kan använda det för att förbättra sina liv. Därför handlar den här boken egentligen om dig och din resa. Den handlar om hur du kan uppleva förändringar och uppnå de resultat du mest av allt önskar. Vi kommer även att ta upp den sortens situationer då du kanske behöver kontakta en EFT-terapeut för att få råd eller specifik hjälp, men du kan uppnå fantastiska resultat på egen hand bara genom att tillämpa de idéer och koncept som presenteras här

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

D e n Mogna Människan

D e n Mogna Människan D e n Mogna Människan D e n Mogna Människan Kraften i den åldrande hjärnan Gene D. Cohen, M.D., Ph.D. Brombergs Copysida Till mina äldre släktingar, av djup tacksamhet för den fostran och visdom de har

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer